Sunteți pe pagina 1din 6

Dinamica autovehiculelor ndrumar de laborator

LUCRAREA 1
DIMENSIUNILE PRINCIPALE CAPACI!A!EA DE !RECERE RA"ELE DE #IRA$ MASELE %I CAPACI!A!EA DE NC&RCARE A AU!'#E(ICULEL'R 1)1) Sco*ul lucr+rii , Lucrarea are drept scop studierea principalilor parametri constructivi care influenteaz caracteristicile dinamice ale autovehiculelor rutiere i aprofundarea acestora prin aplicatie practic n vederea deprinderii studenilor cu utilizarea acestor noiuni . 1)-) No.iuni teoretice ,

Gradul de adaptabilitate al autovehiculelor la anumite cerine de exploatare i asigurarea condiiilor optime de securitate, confort i eficien economic este determinat de urmtorii parametri : dimensiunile principale , capacitatea de trecere , razele de vira! , masele i capacitatea de ncrcare a autovehiculelor . "imensiunile pricipale sunt : a# dimensiunile de gabarit $ %ig. &.&. # : lungimea autovehiculului ''('' reprezint distana dintre dou plane verticale perpendiculare pe axa longitudinal a autovehiculului i tangente la punctele extreme ale acestuia n fa , respectiv n spate . limea autovehiculului '')'' reprezint distana dintre dou plane verticale paralele cu planul longitudinal de simetrie al autovehiculului i tangente la punctele extreme de o parte i de alta ale acestuia . nlimea autovehiculului ''*'' reprezint distana dintre planul de baz i un plan orizontal tangent la partea superioar a autovehicului gol .

)&

)+ )

c&

c+

%ig. &.&.
,

b# ampatamentul ''L'' reprezint distana dintre axele geometrice ale punilor autovehiculului . -n cazul autovehiculelor cu trei puni ampatamentul reprezint distana dintre axa punii din fa i !umtatea distanei dintre axele punilor din spate . -n cazul autotractoarelor cu semiremorc se distinge ampatamentul autotractorului ''L'' i ampatamentul semiremorcii ''L&'' $%ig. &.+#

%ig. &.+ c# ecartamentul roilor din fa notat cu )& i al roilor din spate notat cu '')+'' $ %ig. &.&. # reprezint distana dintre planele mediane ale roilor care aparin aceleiai puni . -n cazul roilor !umelate $roi duble# , ecartamentul este distana dintre planele mediane ale roilor duble $ %ig. &.+. # d# consolele fa ''c&'' i spate ''c+'' reprezint distana dintre planul vertical care trece prin centrele roilor din fa i punctul cel mai avansat al autovehiculului , respectiv distana dintre planul vertical care trece prin centrele roilor din spate i punctul cel mai din spate al acestuia $%ig. &.&.# .apacitatea de trecere a unui autovehicul reprezint capacitatea acestuia de a se deplasa pe drumuri rele i desfundate i n teren natural far drum , precum i de a putea trece peste anumite obstacole verticale sau anuri. .aracteristicile geometrice ale capacitii de trecere sunt : a# lumina sau garda la sol ''c'' $%ig &./. # reprezint distana vertical dintre partea cea mai de !os a asiului complet ncrcat i planul de susinere %ig. &./
0

c# raza longitudinal de trecere '' l'' $%ig &./. # reprezint raza suprafeei cilindrice tangent la roile din fa , roile din spate i punctul cel mai de !os al autovehiculului situat ntre puni . d# raza transversal de trecere ''t'' $%ig &.1. # reprezint raza suprafeei cilindrice tangent la suprafeele interioare ale pneurilor aceleiai puni i punctul cel mai de !os al autovehiculului . %ig. &.1 e# unghiul de trecere fa sau unghiul de atac ''&'' i unghiul de trecere spate sau unghiul de dega!are ''+'', reprezint unghiul maxim dintre planul de spri!in i planul nclinat %ig. &., tangent la pneurile rotilor din fa , respectiv din spate i caroseria autovehiculului aflat sub sarcin static , astfel nc2t nici un punct rigid al autovehiculului s nu se situeze sub acest plan . $ %ig.&., # 3azele de vira! ale autovehicului determin posibilitatea acestuia de a vira pe o suprafa c2t mai mic cu roile de direcie bracate la maxim i cu vitez redus . .aracteristicile geometrice ale vira!ului autovehiculului sunt $fig. &.0.#: a# ''3i'' raza de vira! interioar b# ''3e'' raza de vira! exterioar c# ''3&'' raza minim de vira! a autovehiculului d# ''(v'' limea spaiului ocupat de autovehicul n vira! e# ''4'' limea urmei vira!ului sau a f2iei de gabarit f # ''a'' decala!ul vira!ului $ al aripii fa exterioare vira!ului in raport cu roata aferent# .
5

%ig. &.0

6asele autovehiculului sunt : a# masa proprie a autovehiculului ''67'' creia i corespunde greutatea proprie ''G7''. (ceasta reprezint masa vehiculului carosat far ncrctur , gata de drum cu 879 din carburant si conductorului auto $5, :g#. b# masa total maxim admisibil ''6a'' , creia i corespunde greutatea total maxim admisibil ''Ga'' . (ceasta reprezint masa proprie a autovehiculului la care se adaug masa maxim a ncrcturii stabilit de constructor . c# masa total maxim autorizat , creia i corespunde greutatea total maxim autorizat . (ceasta reprezint masa total maxim a fiecarui tip de autovehicul autorizat pentru circulaia pe drumurile publice conform legislaiei n vigoare. ;u poate depi masa total tehnic admisibil prevzut de constructor . d# <arcina util maxim constructiv a autovehiculului =''6u'' , creia i corespunde greutatea util ''Gu'' a autovehicului. (ceasta reprezint masa maxim a ncrcaturii prescris de constructor . e# <arcinile pe puntea din fa i pe puntea din spate reprezint masele ce revin fiecrei puni prin repartizarea masei totale maxime admisibile . (cestora le corespund greutile pe puntea din fa i pe puntea din spate notate cu ''G &'' , respectiv ''G+'' $%ig. &.5# . >oziia centrului de mas pe directie orizontal i vertical se poate determina n funcie de ampatamentul autovehiculului prin msurarea experimental prin c2ntrire a sarcinilor corespunztoare fiecrei puni , mai nt2i cu autovehiculul situat pe un plan orizontal i apoi pe un plan nclinat . 1)/) Modul de lucru ,

%azele desfaurrii lucrrii sunt : selectarea datelor iniiale , stabilirea datelor ce urmeaz a se determina , rezolvarea aplicaiei . 1)/)1) Datele ini.iale , "atele iniiale se vor determina prin msurtori efective , sau se vor selecta din fiele cu caracteristici tehnice ale autovehiculelor , utiliz2nd pentru documentare modelul din (nexa &. 1)/)-) Date nece0are a 0e determina , "atele ce se vor determina sunt : raza de trecere longitudinal , raza de trecere transversal , unghiul de atac , unghiul de dega!are , raza de vira! interioar , raza de vira! exterioar , raza minim de vira! a autovehiculului , limea spaiului ocupat de autovehicul n vira! , limea urmei vira!ului sau a f2iei de gabarit , decala!ul vira!ului .
?

1)/)/) Re1olvarea a*lica.iei , >e baza informaiilor furnizate de caracteristicile anvelopei se determin raza liber a roii r7 i apoi raza de rulare a roii rr n condiii de aderen total. rr 2 r3 4 ) 51)1)6

unde este un coeficient de deformare a pneului @ 7,817 ...7,8?7 pentru pneurile de autoturisme @ 7,81, ...7,8,7 pentru pneurile de autocamioane , autobuze , etc. Axemplu : La anvelopa tip 178 9 73 R 1: cifrele inscripionate reprezint : 178 ) balona!ul anvelopei n mm $ limea # 73 *B) raportul dintre nimea seciunii anvelopei i balona!ul acesteia exprimat in procente 1: "! diametrul !antei roii exprimat in oli $ & ol @ +,,1 mm # <e consider @ 7,85 3aza liber a roii r7 va fi : r7 @ &1 B + x +,,1 C &5, x 579 @ /77 mm 3aza de rulare a roii rr @ r7 x va fi : /77 x 7,85 @ +8& mm . -n cazul n care rapotul *B) nu este precizat se consider *B)@7,?+ .alculul razei de trecere longitudinale si transversale l i t se va face consider2nd c nlimea fa de sol a caroseriei autovehiculului este egal cu garda la sol a acestuia . .onsider2nd roile dou cercuri de raze rr se construiete o schi pe baza creia se vor determina raza de trecere longitudinal i unghiurile de atac i de dega!are . <e construiete apoi o nou schi pe baza creia se va determina raza de trecere transversal . <e ntocmete Re;eratul 1 Dimen0iunile *rinci*ale <i ca*acitatea de trecere a autovehiculelor Ace0ta va con.ine un 0curt re1umat al no.iunilor teoretice 0tudiate rela.iile matematice utili1ate trei 0chi.e ale autovehicului *e care 0e vor re*re1enta <i indica valorile core0*un1+toare dimen0iunilor *rici*ale <i ale *arametrilor ca*acit+.ii de trecere <i un tabel 0imilar cu cel din Ane4a 1 cu*rin1=nd re1ultatele calculelor <i ma0ur+torilor e;ectuate ) Re;eratul 0e *red+ cadrului didactic la 0;=r<itul <edin.ei . .onstruind o schi similar cu %ig. &.0 , pe baza dimensiunilor autovehiculului i a unghiului de braca! maxim al roilor de direcie , se calculeaz : raza de vira! interioar , raza de vira! exterioar , raza minim de vira! a autovehiculului , limea spaiului ocupat de autovehicul n vira! , limea urmei vira!ului sau a f2iei de gabarit i decala!ul vira!ului

Av 2 R1 > Ri ? U 2 Re > Ri ? a 2 R 1 > Re 51)-)6 >oziia centrului de greutate a autovehiculului pe directie orizontal se determin pe baza ecuaiilor de echilibru de momente cu relaiile
+ a 2 L G a

& b 2 L G a

51)/)6

unde a i b sunt coordonatele centrului de greutate pe direcie orizontal conform %ig .&.5.

%ig. &.5. h >oziia centrului de greutate a autovehiculului pe directie vertical g se determin prin plasarea autovehiculului pe un plan nclinat cu unghiul D i msurarea sacinii corespunztoare punii din spate . "in ecuaiile de echilibru de momente fa de centrul roilor din fa rezult relaia de calcul a nlimii centrului de greutate : hg @
G l+ L ctg a ctg + rr Ga

%ig. &.?.

51):)6

<e ntocmete Re;eratul - Ra1ele de vira@ ma0ele <i ca*acitatea de Anc+rcare a autovehiculelor . Ace0ta va con.ine trei 0chi.e ale autovehicului 0imilare cu BiC) 1)D BiC) 1)7) <i BiC) 1)E *e care 0e vor indica valorile ra1elor de vira@ ale autovehicului re0*ectiv ale *o1i.iei centrului de Creutate *e ori1ontal+ <i vertical+ ) Re;eratul va con.ine in continuare un tabel 0imilar cu cel din Ane4a 1 cu re1ultatele calculelor 0au ma0ur+torilor e;ectuate ) Re;eratul 0e *red+ cadrului didactic la 0;=r<itul <edin.ei.. 1): Conclu1ii , >e baza rezultatelor obinute , in2nd cont de destinaia autovehiculului studiat , se vor face aprecieri asupra modului n care parametrii constructivi determinati satisfac cerinele de exploatare .
&7