Sunteți pe pagina 1din 36

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

Aprobat, Rector, Prof !"#$ dr #"% Da" STEMATIU

MANUALUL CALITII MC UTCB - DCPC Universitatea Te nic! de Construcii "ucureti # Departamentul de CePR$%&etare i Proiectare n Construcii Ediia:3 Revizia:0

E'emplar inut su( control E'emplar nr+

D)

*U

Prezentul document este proprietatea e'clusiv! a UTC"+ ,rice multiplicare sau utilizare- parial! sau total!- a acestuia este permis! numai cu acordul proprietarului+ /ntocmit 1eri0icat *ume pro0+ dr+ ing+ "ucur Carmen pro0+ dr+ ing+ %ira *iculae .emn!tura

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

C!pr#"& I"d#cator!' re$#(##'or Dec'arat#a pr#$#"d po'#t#ca #" do)e"#!' ca'#tat## a UTCB - DCPC Sec*#!"ea I $ 4ntroducere Capitolul 6+ Prezentarea organizaiei 7777777777777777 Capitolul 9+ Domeniu de aplicare 7777777777777777777 9+6+ :eneralit!i +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7777777777 9+9+ Re0erine+ *ormative 7777777777777777+777 Capitolul 3+ Termeni i de0iniii + )(revieri +++++ 777777777777++777 Sec*#!"ea II $ Prezentarea .istemului de %anagement al Calit!ii Capitolul 2+ .istemul de %anagement al Calit!ii <.%C= 7777777++777 2+6+ Cerine generale pentru .%C 7777777777777777+77++ 2+9+ %anualul calit!ii 77777777777777777777777 2+3+ Controlul documentelor calit!ii ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2+2+ Controlul nregistr!rilor calit!ii ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Capitolul 3+ Responsa(ilitatea managementului 77777777777+777 3+6+ )nga>amentul managementului 777777777777777+777 3+9+ ,rientarea c!tre client 7777777777777777777+777 3+3+ Politica re0eritoare la calitate +++++++++++++++++77777777777+77+++ 3+2+ ,(iectivele calit!ii ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3+3+ Plani0icarea .%C +++++7777777777777777777++77++ 3+5+ Responsa(ilitate i autoritate +++++++++++++++++77777777777+777 3+?+ Reprezentantul managementului +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3+8+ )naliza e0ectuat! de management 7777777777777777++ Capitolul 5+ %anagementul resurselor 777777777777777++777 5+6 )sigurarea resurselor 777777777777777777777++ 5+9+ Resurse umane 7777777777777777777777777 5+3+ 4n0rastructura 77777777777777777777777+77+++ 5+2+ %ediul de lucru 7777777777777777777777+777 Capitolul ?+ Realizarea serviciului77777777777777777 ?+6+ Plani0icarea realiz!rii serviciului7777777777777+++77++ ?+9+ Procese re0eritoare la relaia cu clientul 77777777777777++ ?+3+ Proiectarea i dezvoltarea serviciului+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ?+2+ )provizionarea 7777777777777777777777++77++ ?+3+ Realizarea i 0urnizarea serviciului +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ?+5+ Controlul dispozitivelor de m!surare i monitorizare 777777++77++ Capitolul 8+ %!surare- analiz!- m(un!t!ire 777777777777777++ 8+6+ %onitorizarea i m!surarea satis0aciei clientului ++++++++++++++++++777+77++ 8+9+ %onitorizarea i m!surarea proceselor i a serviciului +++++++++++77++777 8+3+ Controlul produsului necon0orm +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

2 3 5 8 8 8 ;

66 66 68 68 68 6; 6; 6; 6; 6; 90 90 92 92 95 95 95 95 95 9? 9? 9? 9? 30 36 39 33 33 33 33

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

8+2+ )naliza datelor 7777777777777777777777++77++ 8+3+ /m(un!t!ire: )ciuni corective@preventive 7777777777++777 Sec*#!"ea III $ )ne'e )*EA) 4 )*EA) 44 )*EA) 444 )*EA) 41 )*EA) 1 )*EA) 14 )*EA) 144 )*EA) 1444 .c ema sistemului de management al calitatii al UTC" $ DCPC .c ema procesului de management .c ema procesului de realizare a serviciului # plani0icarea serviciului .c ema procesului de realizare a serviciului # proiectarea si dezvoltarea serviciului .c ema procesului de realizare a serviciului # realizarea si livrarea serviciului ,rganigrama UTC" $ DCPC Bista procedurilor de sistem <P.= si operationale <P,= n vigoare Ta(lou de sinteza al .%C

32 32 33

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

I"d#cator!' re$#(##'or Ide"t#f#care doc!)e"t Denumire: %anualul Calit!ii Cod: %C $ UTC" $ DCPC Ediia: 3 Revizia: 0 *r+ Pag+ @ para$ e'+ gra0 revizuit 3 3 26 %C$UTC"$ DCPC

Coninutul reviziei

)utor revizie 4:$%& 4:$%&

.emn!tura @ data 66+60+900? 30+09+9008

Bista procedurilor de sistem si operationale Ed+9- rev+0

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

Dec'ara*#a pr#$#"d po'#t#ca +" do)e"#!' ca'#t,*## a U"#$er&#t,*## Te-"#ce de Co"&tr!c*## B!c!re.t# Departa)e"t!' de CePR-M/etare .# Pro#ectare +" Co"&tr!c*##
In strategia definit de conducere pentru meninerea i consolidarea poziiei UTCB - DCPC n domeniile sale de competen, o iecti!ul prioritar l constituie m untirea continu a calitii ser!iciilor furnizate, n concordan cu cererile clienilor i n !ederea creterii satisfaciei acestora" In acest sens, #ectorul UTCB sta ilete ca elemente ale politicii UTCB - DCPC n domeniul calitii urmtoarele$ a= meninerea funcional i m untirea sistemului calitii implementat la ni!elul ntregii structuri te%nice a UTCB- DCPC, conform cu pre!ederile &tandardului Internaional &# '( I&) *++,$-+++, sistem care s asigure atingerea o iecti!elor uni!ersitii n domeniul calitii i m untirii continue a &.C implementat/ 0 utilizarea managementului calitii pentru m untirea continu a ser!iciilor furnizate de UTCB -DCPC clienilor si, folosind pre!ederile i recomandrile aplica ile din standardul '( I&) *++,$-+++/ c0 asigurarea unei comunicri continue cu clienii i analiza informaiilor de feed- ac1 pentru e!aluarea satisfaciei acestora, d0 asigurarea compati ilitii celorlalte politici ale institutului cu politica n domeniul calitii/ e0 informarea i moti!area pentru calitate a ntregului personal al uni!ersitii/ asumarea responsa ilitilor referitoare la calitate de ctre personalul de conducere i e2ecuie din UTCB DCPC/ f0 analiza cauzelor a aterilor de la politica i o iecti!ele UTCB - DCPC n domeniul calitii i sta ilirea de msuri de m untire" g0 analiza adec!rii continue a politicii i o iecti!elor la cerinele pieei i la mpre3urri con3uncturale ce pot apare" #ectorul Uni!ersitii Te%nice de Construcii Bucureti i asum ntreaga responsa ilitate pentru a face cunoscut, neleas i aplicat politica uni!ersitii n domeniul calitii n cadrul DCPC" 4n acest sens, #ectorul asigur$ resurse adec!ate te%nologice, umane i financiare/ analiza periodic a adec!rii i eficacitii sistemului calitii/ desemnarea personalului care e2ecut i !erific acti!iti referitoare la calitate/

aducerea la cunotina ntregului personal al uni!ersitii care are acti!iti n cadrul DCPC a politicii i o iecti!elor UTCB n domeniul calitii" Prin politica n domeniul calitii i o iecti!ele aferente, #ectorul UTCB mpreun cu ntreg personalul uni!ersitii care acti!eaz permanent sau con3unctural n DCPC urmresc satisfacerea deplin a ateptrilor clienilor n condiii de eficien economic i satisfacie profesional"

Rector, Prof !"#$ dr #"% Da" STEMATIU

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

SECIUNEA I INTRODUCERE CAPITOLUL 0 Pre(e"tarea or%a"#(a*#e# 1DCPC2 &curt istoric UTC" # 6;;2 i n prezent $ <i respectiv 4nstitutul de Construcii # 6;2; $ 6;;2= realizeaz! prin contri(uia corpului didactic universitar lucr!ri de cePR$%&etare- proiectare- studii- normativemetodologii etc+ de peste 30 de ani- pe (aze contractuale+ /ncepCnd din 6;;3 acestea s$au derulat su( coordonarea Centrului de CePR$%&etare Dtiini0ic! i Proiectare- care nu avea o structur! administrativ! proprie permanent!+ /n decursul timpului- UTC" a realizat sute de lucr!ri de toate tipurile menionate- pentru un num!r 0oarte mare de (ene0iciari- cu rezultate dintre cele mai (une+ Dovada o constituie lipsa cazurilor de respingere sau re0acere a lucr!rilor- precum i continua cretere a num!rului i volumului comenzilor+ &tatut, !iziune i strategia organizaiei UTC" # DCPC este o organizaie de cercetare- proiectare i studii autonom!- 0!r! personalitate >uridic! i care 0uncioneaz! n cadrul i su( egida UTC" n virtutea prevederilor E:R nr+ 93@9006 privind organizarea i 0uncionarea %inisterului Educaiei i Cercetarii- a Cartei Universitare i a Deciziei 2535 @ 60 iulie 9003 si are certi0icat sistemul de management al calitatii con0orm conditiilor standardului .R E* 4., ;006: 9006- din anul 9003+ DCPC (ene0iciaz! de utilizarea n condiii legale a (azei te nico # materiale i a altor servicii puse la dispoziie de c!tre UTC"- ale c!ror costuri se recupereaz! printr$o cot! de regie- sta(ilit! anual prin Decizia Rectorului UTC"- con0orm reglement!rilor 0inanciare interne n vigoare+ Funcionarea DCPC este reglementat! printr$un Regulament de ,rganizare i Funcionare <R,F= propriu- apro(at de .enatul UTC" i Rector+ UTC" $ DCPC acoper! un larg domeniu de activitate: studii de oportunitate- pre0eza(ilitate i 0eza(ilitate- proiecte te nice i caiete de sarcini pentru lucr!ri comple'e <la care partea de proiectare de detaliu i e'ecuie este asigurat! prin gri>a (ene0iciarilor de 0irme de specialitate=activit!i de consultan! pentru lucr!ri de mic! comple'itate <la care activitatea de proiectare este eventual realizat! de alte 0irme de specialitate=- veri0ic!ri i e'pertize te nice- norme te nicenormative- instruciuni te nice- propuneri de reglement!ri te nice legale- lucr!ri de geodezie i cadastru etc+ /n perspectiv! se tinde c!tre e'tinderea i diversi0icarea activit!ii de studii i proiectare avCnd n vedere dotarea cu personal a UTC" <specialiti pe domenii comple'e- recunoscui pe plan naional i internaional=+ )st0el de activitate presupune un dinamism ridicat- adaptarea i 0ormarea pentru piaa competitiv! de servicii din ar! i str!in!tate acestea constituind unul dintre punctele strategiei UTC" $ DCPC+ Domeniul de acti!itate i acti!iti curente )ctivit!ile speci0ice contractate de UTC" # DCPC se des0asoara in cadrul celor 5 sectii: Constructii civile Eidrote nica Cai 0erate drumuri si poduri 4nginerie instalatii 4nginerie mecanica
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

:eodezie- cadastru Prevederile %anualului Calit!ii i procedurilor elementelor de sistem se aplic! pe parcursul des0!ur!rii activit!ilor speci0ice contractate de UTC" $ DCPC: Cercetare $ dezvoltareG )ctivitati d eproiectare in domeniul constructiilorG )ctivit!i de ar itectur!- inginerie i servicii de consultan! te nic! legate de acesteaG )ctivit!i de testare i analize te nice: )ctivit!i de ntocmire de normative- instruciuni i prescripii privind proiectarea- e'ecuia i e'ploatarea lucr!rilor- e'pertize- etc+G 'lemente de identificare i contactare RECTOR 1R2 Pro0+ univ+ dr+ ing+ Dan .tematiu Tele0on: H20 096 929 69 08 int 632 G H20 096 6 929 66 56 Fa': H20 096 929 0? 86 "d+ Bacul Tei 699$692 # "ucureti 9 E$mail: stematiuI idro+utc(+ro PRORECTOR coordo"ator DCPC re&po"&ab#' M/ 1PR-M/2 Pro0+ univ+ dr+ ing+ *iculae %4R) Tele0on: H20 096 929 69 08 int 632 G H20 096 929 66 53 Fa': H20 096 929 0? 86 "d+ Bacul Tei 699$692 # "ucureti 9 E$mail: nmiraIinstal+utc(+ro

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

CAPITOLUL 3 DOMENIU DE APLICARE 3 0 4ENERALITI 4n cadrul UTC" # DCPC- calitatea constituie un o(iectiv strategic i ca urmare a 0ost ela(orat prezentul %anual al Calit!ii atCt n scopul utiliz!rii interne n sensul : document!rii sistemului calit!iiG 0olosirii lui ca document de re0erin! pentru implementarea- meninerea n 0unciune i m(un!t!irea sistemului calit!ii proiectatG sta(ilirii politicii i o(iectivelor UTC" $ DCPC n domeniul calit!iiG sta(ilirii unei structuri de (az! a sistemului calit!iiG sta(ilirii unor inter0ee clare ntre di0eritele departamente 0uncionaleG asigur!rii unei (aze documentate pentru auditarea intern! i e'tern! a sistemului calit!ii proiectat i implementat n societateG cCt i pentru prezent!ri e'terne <licitaii- certi0icarea sistemului- reclam!- etc=G %anualul calit!ii- procedurile elementelor de sistem i procedurile operaionale documenteaz! sistemul calit!ii proiectat- aplicat i meninut n cadrul UTC" $ DCPC- ast0el ncCt s! 0ie satis0!cute cerinele clienilor i m(un!t!ite continuu per0ormanele n domeniul cePR$%&et!rii- proiect!rii i consultanei+ 3 3 DOCUMENTE DE RE5ERIN 9+9+6+ .tandardul .R E* 4., ;000 :9006 # Principii 0undamentale i voca(ular+ 9-9+9+ .tandardul .R E* 4., ;006 :9006 # .isteme de management al calit!ii+ Cerine+ 9+9+3+ .tandardul .R E* 4., ;002 :9006 $ .isteme de management al calit!ii + Binii directoare pentru m(un!t!irea per0ormanelor+ 9+9+2+ .tandardul .R E* 4., 6;066:6;;3# : id pentru auditarea sistemului de management al calit!ii si de mediu+ 9+9+3+ Carta universitar! a UTC"- cu toate complet!rile ulterioare apro(!rii+ 9+9+5+ ,rdonana nr+ 9 @ 62+06+;2 privind calitatea in construcii 9+9+?+ Begea nr+ 82 @ 92+0?+;3 $ Begea nv!!mCntului repu(licat! n data de 68+02+9006 9+9+8+ ,rdonana nr+ 3? @ 65+08+9009 $ privind CePR$%&etarea tiini0ic! i dezvoltarea te nologic!+ 9+9+;+ Begea nr+ 36; @ 08+0?+9003 privind statutul personalului de cePR$%&etare dezvoltare 9+9+60+ ,rdonana de urgen! a :uvernului nr+ 50 @ 9006 privind ac iziiile pu(lice 9+9+66+ Reglement!ri te nice n vigoare privind proiectarea construciilor 9+9+69+ .R E* 4., 60063: 9000 # %anagementul calitatii+ Binii directoare pentru instruire 9+9+63+ 4., @ TR 6006?: 9003 # : id pentru te nici statistice de masurare a proceselor+

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

Cap#to'!' 6 - Ter)e"# .# def#"#t## Abre$#er# 6 0 TERMENI 7I DE5INITII 4n manualul calit!ii se utilizeaz! termeni i de0iniii con0orm documentelor de re0erin! de la pct+ 9+9+ Pentru o mai (un! nelegere se rein e'plicit urm!torii termeni: calitate$ m!sura in care un ansam(lu de caracteristici intrinseci ndeplinesc cerineleG cerine$ nevoie sau ateptare care este declarat!- n general implicit! sau o(ligatorieG satisfacie a clientului$ pePR$%&epie a clientului despre m!sura n care cerinele clientului au 0ost ndepliniteG managementul calitii$ activit!i coordonate pentru a orienta i controla o organizaie in ceea ce privete calitateaG sistem de management al calitii$ sistem de management prin care se orienteaz! i se controleaz! o organizaie n ceea ce privete calitateaG asigurarea calitii$ parte a managementului calit!ii concentrat! pe 0urnizarea ncrederii c! cerinele re0eritoare la calitate vor 0i ndepliniteG politica referitoare la calitate$ intenii i orient!ri generale ale unei organizaii re0eritoare la calitate- aa cum sunt ele e'primate o0icial de c!tre managementul la cel mai nalt nivelG o iecti! al calitii$ ceea ce urm!rete sau este avut n vedere re0eritor la calitateG planificarea calitii$ parte a managementului calit!ii concentrat! pe sta(ilirea o(iectivelor calit!ii i care speci0ic! procesele operaionale i resursele a0erente necesare pentru a ndeplini o(iectivele calit!iiG planul calitii$ document care speci0ic! ce proceduri i resurse asociate tre(uie aplicate pentru un anumit proiect- produs- proces sau contractG m untirea calitii$ parte a managementului calit!ii concentrat! pe creterea a(ilit!ii de a ndeplini cerine ale calit!iiG m untirea continu$ activitate repetat! pentru a crete a(ilitatea de a ndeplini cerineG eficacitate$ m!sur! n care activit!ile plani0icate sunt realizate i sunt o(inute rezultatele plani0icateG eficien$ relaie ntre rezultatul o(inut i resursele utilizateG proces$ ansam(lu de activit!i corelate sau n interaciune care trans0orm! intr!rile n ieiriG produs$ rezultat al unui procesG proiect $ proces unic care const! dintr$un ansam(lu de activit!i coordonate i controlatecu dat! de nceput i de 0inalizare- ntreprins pentru realizarea unui o(iectiv con0orm cerinelor speci0ice i care include constrCngeri re0eritoare la timp- costuri i resurseG proiectare i dez!oltare$ ansam(lu de procese care trans0orm! cerine n caracteristici speci0icate sau n speci0icaii ale unui produs- proces sau sistemG procedur$ mod speci0icat de des0!urare a unei activit!i sau a unui procesG trasa ilitate$ a(ilitatea de a reg!si istoricul- realizarea sau localizarea a ceea ce este luat n considerareG conformitate$ ndeplinirea unei cerineG neconformitate$ nendeplinirea unei cerineG aciune corecti!$ aciune ntreprins! pentru eliminarea cauzelor unor necon0ormit!ide0ecte sau a altor situaii nedorite- e'istente- n scopul prevenirii repet!rii acestoraG

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

aciune pre!enti!$ aciune ntreprins! pentru eliminarea cauzelor unor necon0ormit!ide0ecte sau a altor situaii nedorite- posi(ile- n scopul prevenirii apariiei acestoraG corecie$ aciune ntreprins! pentru a elimina o necon0ormitateG specificaie$ document care sta(ilete cerineG manualul calitii$ document care descrie sistemul de management al calit!ii al unei organizaiiG nregistrare$ document prin care se declar! rezultate o(inute sau 0urnizeaz! dovezi ale activit!ilor realizateG inspecie$ evaluare a con0ormit!ii prin o(servare i >udecare nsoite dup! caz- de m!surare- ncePR$%&are sau prin alte mi>loaceG !erificare$ con0irmare prin 0urnizare de dovezi o(iective a 0aptului ca au 0ost ndeplinite condiiile speci0icateG !alidare$ con0irmare prin 0urnizare de dovezi o(iective a 0aptului ca au 0ost ndeplinite cerinele pentru o anumit! utilizare sau o aplicare intenionat!G analiz$ activitate de determinare a potrivirii- adecv!rii i e0icienei n ceea ce privete ndeplinirea o(iectivelor sta(iliteG

6 3 ABRE8IERI .R E* 4., .%C %C P. P, ) *@) D%% R)C@P F) ) DBB P1)4 P1R P1PP R)C R)P F %F Pri!itoare la &.C $ .tandard RomCn $ .tandard European $ ,rganizaia 4nternaional! de .tandardizare $ .istem de management al calit!ii $ %anualul calit!ii $ Procedura general! <de sistem= $ Procedura operaional! $ )ne'! <la %C- P.- P,= $ *eaplica(il @ )plica(il $ Dispozitive de masurare si monitorizare $ Raport de aciuni corective @ preventive $ Formaie de avizare $ )viz al F) $ Decizia de lansare a lucr!rii $ Proces ver(al de avizare interna $ Proces ver(al de recepie $ Proces ver(al de predare@primire $ Raport de aciuni corective $ Raport de aciuni preventive $ Formular- 0i! $ %odel de 0i!- 0ormular- pagin!
Data: februarie 2008

Pri!itoare la structura UTCB - DCPC UTC" $ Universitatea Te nic! de Construcii "ucureti DCPC $ Departamentul de CePR$%&etare i Proiectare n Construcii R $ Rector UTC" PR$%& C. 4: $ %& RB R) RP. RBC PR$ %&. .. CL .$ DCPC R,F $ Reprezentantul conducerii $ Prorector cu cercetarea stiini0ic! PR$ %& $ Conta(il e0 $ 4nspector general al .%C $ %& $ Responsa(il de lucrare J Director de proiect $ Responsa(il DCPC din serviciul aprovizionare $ Responsa(il DCPC din serviciul personal $ salarizare $ Responsa(il DCPC din serviciul marKeting- contract!ri- licitaii $ Responsa(il DCPC din serviciul conta(il $ De0 secie $ Compartiment >uridic $ .ecretariatul Departamentului $ Regulament de organizare i 0uncionare

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

SECIUNEA II - PRE9ENTAREA SISTEMULUI DE MANA4EMENT AL CALITII CAPITOLUL : S#&te)!' de Ma"a%e)e"t a' Ca'#t,*## : 0 CERINE 4ENERALE PENTRU SMC UTC" # DCPC si$a sta(ilit- documentat si menine n 0uncie un sistem de management al calit!ii <vezi )*EA) 4= n con0ormitate cu cerinele standardului .R E* 4., ;006:9006 capitolele 2- 3- 5?- 8+ Pentru a implementa acest sistem au 0ost identi0icate i determinate: Procesele necesare pentru sistemul de management al calit!iiG .uccesiunea i interaciunea acestor proceseG Criteriile i metodele solicitate pentru asigurarea 0uncionarii i monitoriz!rii a0ective i controlul acestor proceseG 4n0ormaiile necesare pentru susinerea 0uncion!rii e0ective i controlul acestoraG %!sur!rile- monitoriz!rile i analizele necesare pentru implementarea aciunilor necesare o(inerii rezultatelor plani0icate+ )u 0ost identi0icate 3 grupe de procese necesare pentru realizarea serviciului+ Procesele sunt prezentate su( 0orma unei 0ie descriptive: De&cr#ere; )ctivit!ile realizate n proces $ su(activit!i Sc-e)a; reprezentarea inter0eelor procesului <intr!ri- ieiri- interaciuni- nregistr!ri- etc+= Re&po"&ab#'#tate; responsa(ilul procesului I"terac*#!"#; interaciunile dintre procese Mo"#tor#(are .# ),&!rare %i>loace si metode de monitorizare si m!surare I"d#cator# de ef#cac#tate %i>loace si metode de masura

Descrierea proceselor este completata prin proceduri de sistem <P.= si proceduri operationale <P,=+ Dovada de punere in practica a procedurilor este reprezentata de inregistrari ale caror modele sunt ane'ate procedurilor corespunzatoare+ Felul cum sistemul de management al calitatii documentar raspunde la e'igentele normelor de re0erinta prin procesele si procedurile documentate este e'plicitat in ta(loul de sinteza din )*EA) 1444- con0orm procedurilor listate in )*EA) 144+ Legenda:

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

activitate proces; inregistrare; i interactiune cu alte procese; flux de informatii; (M) (R) (S) proces de management proces de realizare proces suport

5ISA PROCES; MANA4EMENT De&cr#ere; Documentarea- implementarea- meninerea i m(un!t!irea .%C la UTC"$DCPD nseamn!: comunicarea cu clientul i evaluarea satis0aciei acestuiaG sta(ilirea politicii i a o(iectivelor calit!ii identi0icarea proceselor i activit!ilor de realizare a serviciului- de0inirea responsa(ilit!ilorG identi0icarea competentelor necesare i asigurarea lorG identi0icarea i punerea la dispoziie a resurselor materiale necesareG colectarea de in0ormaii pentru analizele DCPCG evaluarea st!rii de management- analiza indicatorilorG urm!rirea auditurilor interne @ e'terneG plani0icarea .%CG m(un!t!irea .%C- a proceselor i serviciilor prin aciuni corective i preventiveG comunicarea intern!G comunicare cu clientul pe tot parcursul realiz!rii serviciuluiG urm!rirea contractelor clientului Sc-e)a; 1ezi )*EA) 44 Re&po"&ab#'#tate; Mo"#tor#(are .# ),&!rare R @ PR$%&@ 4: $ %& @ .. audituri interneG rapoarte uzuale de analiza a stadiului realizarii serviciuluiG analiza e0ectuat! de management planuri de aciune I"terac*#!"#; I"d#cator# de ef#cac#tate )cest proces interacioneaz! cu toate atingerea <sau nu= a o(iectivelor 0i'ateG celelalte procese punCnd la dispoziia <indicatori de per0ormanta- progrescestora toate resursele materiale- umane i monitorizare=G 0inanciare necesare+ rezultate 0inanciareG reclamaii clieni @ evaluarea satis0acie clienilorG rezultatele auditurilor interne+

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

5ISA PROCES; REALI9ARE SER8ICIU De&cr#ere; Plani0icarea- proiectarea i dezvoltarea- realizarea i livrarea serviciului nseamn!: colectarea cerinelor clientului <licitaii- cereri de o0ert!= sta(ilirea de soluii te niceG comunicare cu clientul asupra aspectelor te nice realizarea @ modi0icarea planului de activit!i <o(iective- 0aze intermediare @ 0inal!- durata i plasarea n timp a 0azelor- componena ec ipelor de lucru- reuniuni de avizare=G sta(ilirea resurselor necesareG proiectarea serviciuluiG veri0icarea i validarea proiect!rii serviciului <calcule alternative- veri0icarea documentaiilor- comparare=G realizarea i livrarea serviciuluiG gestionarea D%%$urilor <programe de veri0icare i etalonare Sc-e)a; PB)*4F4C)RE) RE)B4M)R44 .ER14C4UBU4 # )*EA) 444G PR,4ECT)RE) #DEM1,BT)RE) .ER14C4UBU4 # )*EA) 41G RE)B4M)RE) .4 B41R)RE) .ER14C4UBU4 # )*EA) 1 Re&po"&ab#'#tate; R @ PR $ %& @ RBC @ RB @ .. Mo"#tor#(are .# ),&!rare audituri interne reuniuni de avizare <stare indicat!= rapoarte uzuale de analiza a stadiului realizarii serviciuluiG analiza inregistrarilor I"d#cator# de ef#cac#tate necon0ormit!i interne reclamaii client satis0acie client nr+ modi0ic!ri <te nice i termene=

I"terac*#!"#; <%= # alocarea resurselor speci0ice <materiale- umane- 0inanciare=G <%= # masurare- analiza- im(unatatireG <C.= # documentatie pt+ decontare lucrareG <)= # necesar de produse @ servicii+

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

5ISA PROCES; APRO8I9IONARE De&cr#ere; )sigurarea necesarului de materiale ec ipamente i servicii <etalonari si veri0icari periodice ale dispozitivelor d emasura si control= pentru DCPD: de0inirea speci0icaiilor de aprovizionare <cantitate- calitate- caracteristici ec ipament=G comenzi de aprovizionare <anunuri de licitaii- licitaii=G sta(ilirea preului de ac iziieG comand! aprovizionareG veri0icare produs aprovizionat <nr+ comand!- document de recepie- document de nsoirecerti0icat de calitate=G punerea la dispoziia DCPC a produsului @ srviciului aprovizionatG gestiunea 0urnizorilor: $ selecia 0urnizorilor $ urm!rirea comenzilor pCn! la plat!G $ reclamaii @ comand! Sc-e)a;

Referat necesitate 'omanda

APRO !"!O#AR$ Produs & serviciu %actura %urnizor

Produs & serviciu disponibil

Re&po"&ab#'#tate; responsa(il aprovizionare I"terac*#!"#; <%= $ retur de in0ormaiiG <R= $ respectarea re0eratului de necesitate

Mo"#tor#(are .# ),&!rare audit internG analiza 0urnizoriG analiza inregistrarilor+ I"d#cator# de ef#cac#tate necon0ormitate la 0urnizoriG necon0ormitate la aprovizionareG penalit!i pentru ntCrzieri la plat!+

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

5ISA PROCES; CONTABILITATE De&cr#ere; Furnizeaz! c!tre conducerea DCPC i a RB in0ormaii necesare controlului c eltuielilor <manoper!- materiale- regie=G urm!rirea i controlul c eltuielilor pe 0iecare contractG urm!rirea legislaieiG ntocmirea de rapoarte 0inanciareG preg!tirea de in0ormaii economico$0inanciare ale DCPC pentru dosarele de licitaiiG nregistrare contracteG urm!rire 0acturiG realizarea de inventare de mi>loace 0i'eG avizarea devizelor antecalcul i postcalcul- plan de realizareG avizare comenzi de aprovizionare+ Sc-e)a; APRO !"!O#AR$
Referat necesitate Documente pt+ decontarea lucrarii %actura pt+ decontare 'O#(A)!*!(A($ Documente de inregistrare a incasarilor

Documente de inregistrare a incasarilor 'lient

Re&po"&ab#'#tate; Responsa(il conta(ilitate I"terac*#!"#; <%= $ retur de in0ormaiiG

Mo"#tor#(are .# ),&!rare audituri cu privire la principii i regulamente conta(ile n vigoareG analiza inregistrarilor+ I"d#cator# de ef#cac#tate indicatori 0inanciariG stare indicatoriG 0acturi nencasateG erori n documentele de plat!

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

5ISA PROCES; PERSONAL De&cr#ere; )sigurarea necesarului i competenei resurselor umane ale DCPC prin: de0inirea posturilor- responsa(ilit!ilor i a(ilit!ilorG realizarea de interviuri i aplicarea de te nici de anga>are personaleG gestiunea posturilorG instruirea personaluluiG urm!rirea legislaiei relativ la munc! i securitatea persoaneiG promovarea i participarea la conceperea de sisteme de recunoatere a meritelor+ Sc-e)a;
%isa postului -./ 0 D$'!"!! necesar reurse umane -nr+ si specializare/

P$R,O#A*

- R/ 0 Resursa umana asigurata

$valuare periodica a personalului

Re&po"&ab#'#tate; responsa(il personal

Mo"#tor#(are .# ),&!rare audit internG anc ete- interviuri- c estionare- testeG program d einstruireG studii individuale de instruire- intretinere si im(unatatire a competentelor+ I"d#cator# de ef#cac#tate rotaia personalului a(senteism

I"terac*#!"#; <%= $ retur de in0ormaiiG <R= # necesar de resurse umane+ 5ISA PROCES; CONSULTANTA <URIDICA

De&cr#ere; Consultan! destinat! sa a>ute RB s! aleag! varianta optim! din ansam(lul de posi(ilit!i: condiiile contractuale- clauze- rezolvarea litigiilor- conciliere- etc+ prezentarea de in0ormaii >uridiceG avizari documente contractualeG solutionarea 0acturilor emise si neancasate+ Sc-e)a;
-./ 0 litigii3 conciliere3 reglementari Data: februarie 2008 - R/ 0 conditii contractuale3 'O#,1*(A#(A 21R!D!'A

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

Avizari

Re&po"&ab#'#tate; responsa(il compartiment >uridic CL I"terac*#!"#; $ <%= # retur de in0ormaiiG $ <R= # conditii contractuale 5ISA PROCES; 4ESTIUNEA IN5ORMATIEI

Mo"#tor#(are .# ),&!rare $ analiza inregistrarilor+ I"d#cator# de ef#cac#tate $ analiza cazuri solutionate@nesolutionate+

De&cr#ere; :estiunea i prezentarea datelor i in0ormaiilor interne i e'terne- meninerea leg!turii ntre cei implicai n realizarea: colectarea datelor i in0ormaii pentru transmiterea pe suport in0ormaticG comunicare intern! $ 4*TR)*ETG <mentinerea legaturilor intre cei implicati= comunicare e'tern! $ 4*TER*ET <NNN+utc(+ro=G contacte cu clieni- universit!i din ar! i str!in!tateG asigurarea securit!ii in0ormaiei <m!suri de protecie=G preg!tirea de planuri de control a sistemului in0ormaticG preg!tirea de planuri de intervenie 4n cazul opririi momentane a sistemuluiG controlul i evaluarea periodic! a mi>loacelor in0ormaticeG veri0icarea transmisiilor de in0ormaii+ Sc-e)a;
-./ 0 D$'!"!! 4$,(!1#$A !#%OR.A(!$! - R/ 0 date securizate

Retur informatii interne si externe !nformatii externe

'omunicare interna si externa

'lient3 utilizatori externi

Re&po"&ab#'#tate; De0 comple' sistem in0ormatic I"terac*#!"#; $ <%= # in0ormaie- comunicare interna $ <R= #securizare date $ Client $ distri(utie in0ormatii e'terne

Mo"#tor#(are .# ),&!rare audituri interneG planuri de control i intervenie I"d#cator# de ef#cac#tate reclamaii personalG ntCrzieri de in0ormare num!r erori de sistemG pierderi de in0ormaie

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

: 3 MANUALUL CALITII %anualul calit!ii este identi0icat prin codul %C $ UTC" $ DCPD UTC" $ DCPD a ela(orat i menine acest manual al calit!ii care include domeniile sistemului de management al calit!ii- inclusiv >usti0ic!rile necesare pentru e'cluderile e0ectuate 0a! de e'igenele standardului de re0erin! .R E* 4., ;006 @ 9006+ %anualul calit!ii include re0eriri la procedurile documentate prev!zute n standardele de re0erin! i descrie succesiunea i interaciunea proceselor cuprinse 4n sistemul de management al calit!ii al DCPC+ : 6 CONTROLUL DOCUMENTELOR Documentele necesare pentru sistemul de management al calit!ii sunt controlate+ Procedura UTC" $ DCPD OP.$06 C,*TR,BUB D,CU%E*TEB,R O este documentat! ii conine prevederi pentru: Producerea unui documentG )pro(area documentelor naintea emiterii acestoraG Revizie- actualizare <modi0icare=-dac! este necesar i reapro(areG 4denti0icarea st!rii reviziei curente a documentelorG Distri(uirea documentelor la lucr!rile n care acestea se utilizeaz!G 4denti0icarea- p!strarea <asigurarea lizi(ilit!ii i reg!sirea documentelorG 4denti0icarea i distri(uirea documentelor de provenien! e'tern!G 4denti0icarea i eliminarea documentelor perimate+ Documentele cerute de .%C sunt disponi(ile la toate punctele de utilizare- 4n reeaua intern! de calculatoare+ E'emplarele scrise pe Crtie se distri(uie controlat+ : : CONTROLUL =NRE4ISTRRILOR CALITII Documentele sistemului de management al calit!ii care sunt meninute pentru a 0urniza dovada con0ormit!ii cu e'igenele standardului de re0erine precum i in0ormaii despre 0uncionarea e0ectiv! a .%C- sunt nregistr!rile calit!ii+ /nregistr!rile calit!ii cerute de .%C sunt controlate+ Procedura documentat! UTC" $ DCPC OP.$,9 C,*TR,BUB /*RE:4.TRPR4B,R O are prevederi pentru identi0icarea- depozitareareg!sirea- protecia- re0acerea@remedierea- timpul de p!strare i di0uzarea nregistr!rilor calit!ii+

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

CAPITOLUL > Re&po"&ab#'#tatea )a"a%e)e"t!'!# > 0 AN4A<AMENTUL MANA4EMENTULUI Rectorul UTC"+- se anga>eaza sa dezvolte si sa im(unatateasca continuu un sistem de managementul calitatii con0orm cu standardul de re0erinte ca principal mi>loc de a 0urniza incredere asupra capa(ilitatii 0irmei de a e'ecuta servicii con0orme+ /n acest scop UTC"$DCPC i$a sta(ilit politica n domeniul calit!ii i o(iectivele calit!ii pe termen scurt i mediu+ Rectorul conduce personal analizele e0ectuate de management cu scopul de a asigura disponi(ilitatea resurselor necesare+ 4ntreg personalul este constientizat asupra importantei satis0acerii cerintelor clientilor ca si a cerintelor legale si reglementare+ > 3 ORIENTAREA CTRE CLIENT *evoile si asteptarile clientului sunt evaluate ca 0iind rezona(ile- trans0ormate in cerinte si indeplinite- in conditiile respectarii reglementarilor aplica(ile+ > 6 POLITICA IN DOMENIUL CALITII Politica n domeniul calit!ii este de0init! prin Declaraia privind politica Universit!ii Te nice de Construcii "ucureti # Departamentul de CePR$%&etare i Proiectare n Construcii n domeniul calit!ii- pe care o reproducem n continuare: 4n strategia de0init! de conducere pentru meninerea i consolidarea poziiei UTC" $ DCPC n domeniile sale de competen!- o(iectivul prioritar l constituie m(un!t!irea continu! a calit!ii serviciilor 0urnizate- n concordan! cu cererile clienilor i n vederea creterii satis0aciei acestora+ 4n acest sens- Rectorul UTC" sta(ilete ca elemente ale politicii UTC" $ DCPC n domeniul calit!ii urm!toarele: proiectarea- implementarea i meninerea 0uncional! a unui sistem al calit!ii- la nivelul ntregii structuri te nice a UTC"$ DCPC- con0orm cu prevederile .tandardului 4nternaional .R E* 4., ;006:9000- sistem care s! asigure atingerea o(iectivelor universit!ii n domeniul calit!ii i m(un!t!irii continue a .%C+ utilizarea managementului calit!ii pentru m(un!t!irea continu! a serviciilor 0urnizate de UTC" $DCPC clienilor s!i- 0olosind prevederile i recomand!rile aplica(ile din standardul E* 4., ;006:9000G asigurarea unei comunic!ri continue cu clienii i analiza in0ormaiilor de 0eed$(acK pentru evaluarea satis0aciei acestora+ asigurarea compati(ilit!ii celorlalte politici ale institutului cu politica n domeniul calit!iiG in0ormarea i motivarea pentru calitate a ntregului personal al universit!iiG asumarea responsa(ilit!ilor re0eritoare la calitate de c!tre personalul de conducere i e'ecuie din UTC" $ DCPCG
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

analiza cauzelor a(aterilor de la politica i o(iectivele UTC" $ DCPC n domeniul calit!ii i sta(ilirea de m!suri de m(un!t!ire+ analiza adecv!rii continue a politicii i o(iectivelor la cerinele pieei i la mpre>ur!ri con>uncturale ce pot apare+ Rectorul Universit!ii Te nice de Construcii "ucureti i asum! ntreaga responsa(ilitate pentru a 0ace cunoscut!- neleas! i aplicat! politica universit!ii n domeniul calit!ii n cadrul DCPC+ /n acest sens- Rectorul asigur!: resurse adecvate te nologice- umane i 0inanciareG analiza periodic! a adecv!rii i e0icacit!ii sistemului calit!iiG desemnarea personalului care e'ecut! i veri0ic! activit!i re0eritoare la calitateG aducerea la cunotina ntregului personal al universit!ii care are activit!i n cadrul DCPC a politicii i o(iectivelor UTC" n domeniul calit!ii+ Prin politica n domeniul calit!ii i o(iectivele a0erente- Rectorul UTC" mpreun! cu ntreg personalul universit!ii care activeaz! permanent sau con>unctural n DCPC urm!resc satis0acerea deplin! a atept!rilor clienilor n condiii de e0icien! economic! i satis0acie pro0esional!+ > : OBIECTI8ELE CALITII Prin implementarea i 0uncionarea e0icient! a sistemului calit!ii n cadrul UTC" # DCPCRectorul urm!rete atingerea urm!toarelor o(iective : consolidarea i e'tinderea poziiei UTC" $ DCPC n domeniul cePR$%&et!rii- proiect!rii i consultanei pentru lucr!rile de inginerie civil!- instalaii- utila>e pentru construcii- topo$geodezie prin creterea num!rului contractelor n domeniu i creterea veniturilor proprii rezultate din aceast! activitate+ creterea e0icienei resurselor prin: $ contientizarea i instruirea personalului privind rolul i responsa(ilitatea n realizarea calit!ii lucr!rilor i satis0aciei clientului+ Pe termen scurt- vor 0i reela(orate criteriile si standardele de per0ormanta institutionala prin di0erentierea sistemului de 0inantare in raport cu calitatea per0ormantelor la nivelul serviciilor o0eriteG $ identi0icarea de noi domenii te nice de activitate+ Pe termen scurt- sectiile vor dispune- la cerere- de (aze de date pentru cePR$%&etarea contractualaG $ identi0icarea i reducerea continu! a costurilor datorate necon0ormit!ilor prin reducerea num!rului i comple'it!ii necon0ormit!ilor i reducerea costurilor implicate de rezolvarea acestora+ Pe termen scurt- toate sectiile DCPC vor o0eri toate in0ormaiile necesare pentru (una des0!urare a proceselor legate de calitate- pentru documentarea i preg!tirea deciziilor- pentru evaluarea rezultatelor acestora+ $ creterea calit!ii lucr!rilor ela(orate prin respectarea plani0ic!rilor- reducerea situaiilor de avize cu o(servaii+ $ creterea comunic!rii cu clientul pe durata ela(or!rii lucr!rii prin contacte i consult!ri cu acesta+ ,(iectivele calitatii- se apro(a anual- la prima analiza e0ectuata de management- de catre Rector+ ,(iectivele calitatii sunt masura(ile si includ re0erinte pentru respectarea cerintelor pentru serviciu+ > > PLANI5ICARE SMC Plani0icarea este e0ectuata in scopul scopul indeplinirii cerintelor prevazute in %anual si pentru a se asigura integritatea sistemului atunci cand sunt plani0icate si implementate sc im(ari ale sistemului de management al calitatii+ Plani0icarea re0eritoare la un serviciu se documenteaza asa cum este sta(ilit in procedura P, # 09 QRE)B4M)RE) .ER14C4UBU4R+
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

> ? RESPONSABILITATE 7= AUTORITATE .tructura organizatorica a UTC" # DCPC <vezi )*EA) 14= asigura cadrul de lucru pentru 0unctiile calitatii si conditiile necesare implementarii sistemului de management al calitatii+ Rectorul isi asuma responsa(ilitatea- autoritatea si independenta necesara pentru identi0icarea pro(lemelor de calitate si initierea actiunilor corective si@sau preventive care sa asigure eliminarea necon0ormitatilor e'istente sau potentiale+ Documentele care cuprind responsa(ilit!ile i autoritatea sunt : Regulamentul de organizare i 0uncionare al DCPC $UTC" ,rganigrama Fiele tip ale posturilor n DCPC Procedurile sistemului de management al calit!ii /nregistr!ri ale .%C )lte documente speci0ice: programe- planuri- aciuni corective- preventive+ Responsa(ilit!ile i autoritatea principalelor 0uncii implicate n 0uncionarea .%C sunt: Rector!' UTCB - R sta(ilete politica privind calitatea i o(iectivele calit!ii n DCPCG apro(! documentele generale ale .%C- respectiv %anualul Calit!ii i reviziile acestoraG numete prin decizie Reprezentantul conducerii pentru .%CG analizeaz! modul de 0uncionare i e0iciena sistemului calit!ii programCnd analize anuale < P,$06 S)naliza e0ectuat! de managementR=+ deleag! competenele pentru .%C i %& Prorectorului cu cePR$%&etarea tiini0ic!responsa(il %&- PR+ Repre(e"ta"t!' Co"d!cer## Pentru a asigura implementarea i 0uncionarea sistemului calit!ii n cadrul UTC"$ DCPCRectorul numete prin decizie Reprezentantul conducerii pentru calitate pe un prorector- PR-M/care: avizeaz! documentele generale ale .%C i reviziile acestoraG urm!rete sta(ilirea- implementarea i meninerea proceselor necesare .%CG prin delegare de c!tre Rector- analizeaz! modul de 0uncionare i e0iciena sistemului calit!ii e0ectuCnd analize anuale sau de cCte ori situaia o impuneG raporteaz! rectorului situaia privind 0uncionarea .%CG avizeaz! programele de m(un!t!ire pentru a 0i apro(ate de RectorG urm!rete i raporteaz! realizarea acestora RectoruluiG asigur! utilizarea optim! a resurselor necesare implement!rii- 0uncion!rii i m(un!t!irii sistemuluiG coordoneaz! activit!ile de audit intern i analiza datelorG preg!tete analiza e0ectuat! de management- urm!rete i raporteaz! realizarea m!surilor sta(iliteG asigur! promovarea n cadrul organizaiei a contientiz!rii re0eritoare la cerinele clientului reprezint! societatea n relaiile cu p!ri e'terne n pro(leme legate de .%C+ Prorectorul cu cercetarea tiini0ic!- responsa(il PR $ %&: apro(! DBB- prin care se numesc i se sta(ilesc:
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

o responsa(ilul de lucrare RBG o veri0icatorii lucrare <pe specialit!i= # 1BG o 0ormaia de avizare # F)G o 0azele i termenele de avizareG apro(a ane'ele $ tema intern! i programul de lucru <dac! este cazul- la lucr!ri comple'ecu cerine i termene pe specialit!i=G apro(! alocarea de resurse necesare 0uncion!rii sistemului calit!ii <anga>are personalapro(are organigrama- apro(are ac iziii de ec ipamente- servicii e'terne=G conduce analizele periodice programate de R sau PR$%& <P, $06 S)naliza e0ectuat! de managementR= privind modul de 0uncionare i e0iciena sistemului de management al calit!ii <.%C=G apro(! plani0ic!rile unor procese ale .%CG apro(! programele de m(un!t!ireG asigur! un proces e0icient de comunicare intern!G apro(! o0ertele@contractele ela(orate n cadrul UTC"$ DCPCG apro(! personalul responsa(il cu e'ecuia lucr!rilor contractate de UTC"G apro(! procesele ver(ale de avizare iniial!- pariala i 0inal! a lucr!rilorG nominalizeaz! persoanele ce pot 0ace parte din Formaia de avizareG r!spunde de: o ela(orarea manualului calit!iiG o iniierea reviziei manualului calit!iiG o nregistrarea tuturor o(servaiilor re0eritoare la manualul calit!iiG o evaluarea n urma auditurilor interne- dac! documentaia n vigoare descrie adecvat sistemul calit!ii+ o evidena tuturor documentelor sistemului calit!iiG o p!strarea pentru istorie a e'emplarelor originale anulate <nlocuite= din documentele .%C <%C- Proceduri=G o di0uzarea documentelor controlate de provenien! intern!+ Prorectorul cu cePR$%&etarea tiini0ic! ndeplinete atri(uiile de director te nic al DCPCcalitate n care: apro(! procedurile@instruciunile operaionale ela(orate de personalul seciilor din su(ordineG apro(! listele su($contractanilor acceptai- ela(orate de personalul seciilor din su(ordineG propune iniierea de aciuni corective sau preventive necesare elimin!rii cauzelor e'istente sau poteniale de producere a necon0ormit!ilorG r!spunde de ela(orarea Fiei postului pentru toate 0unciile din su(ordineG menine relaia de inter0a! cu clieniiG propune dimensionarea resurselor umane i materiale din cadrul DCPCG contrasemneaz! lucr!rile transmise la clieniG contrasemneaz! corespondena te nic! adresat! clienilorG apro(! analizele de o0ert! n vederea contract!rii unor lucr!ri cu su( contractani ai UTC" $ DCPCG apro(! procesele ver(ale de recepie a lucr!rilor e0ectuate de su($contractaniG particip! la avizarea lucr!rilor de important! deose(it!G apro(! soluiile de tratare a necon0ormit!ilor+ Co"tab#'!' .ef - CS
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

sta(ilete politica UTC" $ DCPC n domeniul 0inanciarG negociaz! cu su($contractanii valorile de contracteG particip!- al!turi de responsa(ilul de lucrare- la analiza o0ertelor i r!spunde de ela(orarea documentelor 0inale de atri(uire a lucr!rilor ac iziionate prin licitaiiG avizeaz! o0ertele@contractele ela(orate n cadrul UTC" $ DCPCG avizeaz! propunerile pentru ac iziionarea de ec ipamente i so0tNare pentru proiectare i dezvoltare destinate DCPCG r!spunde de ela(orarea Fiei postului pentru toate 0unciile din su(ordine care deservesc DCPCG propune iniierea de aciuni corective@preventiveG apro(! sau avizeaz! comenzile de aprovizionare pentru DCPCG avizeaz! devizul antecalcul i devizul de c eltuieli <0inal=G apro(! i urm!rete onorarea 0acturii de ncasare a lucr!rii+

I"&pector!' 4e"era' pe"tr! Ma"a%e)e"t!' Ca'#t,*## I4 M/ revizuiete documentele .%CG r!spunde de gestionarea %anualului Calit!ii i a procedurilor asociateG avizeaz! i aloc! coduri pentru procedurile@instruciunile operaionale ela(orate de personalul institutuluiG ine evidena documentelor controlate ela(orate n cadrul UTC" $ DCPCG ine evidena documentelor controlate primite din e'teriorul UTC" $ DCPCG ela(oreaz! i coordoneaz! programul anual de audit internG ela(oreaz! programul anual de instruire n domeniul calit!iiG analizeaz! trimestrial situaia necon0ormit!ilor identi0icateG propune iniierea de aciuni corective@preventiveG p!streaz! evidena rapoartelor de aciuni corective@preventive iniiate i urm!rete nc iderea acestoraG pastreaza si actualizeaza lista la(oratoarelor de incercari acreditate si neacreditate ale UTC"+ Re&po"&ab#' Co"tab#'#tate DCPC PR-M/S avizeaz! devizul antecalcul i devizul de c eltuieli <0inal=G avizeaz! comenzile de aprovizionare pentru DCPCG ntocmete- trimite i urm!rete onorarea 0acturii de ncasare a lucr!rii+ Re&po"&ab#' Apro$#(#o"are RA avizeaz! propunerile pentru comenzile de aprovizionare- propuse de RBG asigur! aprovizionarea materialelor i dot!rilor apro(ate- prin preluare de la Direcia )dministrativ! i )provizionare a UTC"+ Re&po"&ab#' Per&o"a' Sa'ar#(are - RPS r!spunde de p!strarea nregistr!rilor permanente re0eritoare la cali0ic!rile i instruirile pro0esionale ale personalului UTC" cu activitate n DCPCG r!spunde de p!strarea Fiei postului pentru toate 0unciile din DCPC speci0icate n organigram!+ Re&po"&ab#' '#c#ta*## co"tracte - RLC
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

r!spunde de ela(orarea o0ertelor@contractelor pentru clienii UTC" # DCPC <inclusiv concilierea=- mpreun! cu RBG coordoneaz! activitatea de marKeting a UTC" # DCPC <ela(orarea de cereri de o0erte i o0erte- prospectarea pieei pentru g!sirea de noi clieni=G aloc! codurile lucr!rilor- nainte de ela(orarea o0ertei de Responsa(ilul de lucrare- care sunt meninute pe toat! perioada de e'ecuie a acesteia i sunt preluate pe toate nregistr!rile i elementele componente ale lucr!riiG particip!- al!turi de RB la analiza o0ertelorG veri0ic! procedurile operaionale ela(orate de personalul din su(ordine+ asigura serviciile de secretariat pentru DCPC+ 7ef## de &ec*## DCPC avizeaz! programele de lucru pentru seciile pe care le coordoneaz!G avizeaz! componena colectivelor de lucru- modul de rezolvare a lucr!rilor i timpul necesar pentru e0ectuarea acestoraG avizeaz! personalul pentru veri0ic!ri n timpul i la 0inalul e'ecuiei lucr!rilorG avizeaz! procedurile@instruciunile operaionale ela(orate de personalul din su(ordineG p!streaz! evidena D%% din dotareG plani0ic! D%% la veri0icarea periodic!+ propun iniierea de aciuni corective@preventive+ Re&po"&ab#'!' de '!crare RL ela(oreaz! propunerea Deciziei de lansare a lucr!rii- i o supune aviz!rii e0ilor de secii i apro(!rii PRG ntocmete planul calit!ii <numai dac! clientul cere prin contract=G r!spunde de ela(orarea o0ertelor@contractelor pentru clienii UTC" $ DCPC- mpreun! cu RBCG particip! la concilierea contractelorG susinerea avizarea <recepia= lucr!rii la (ene0iciar <dac! este cazul i (ene0iciarul accept!=G concilierea o(servaiilor (ene0iciarului G asigur! completarea lucr!rii con0orm o(servaiilor acceptate ale (ene0iciaruluiG asigur! vizarea modi0ic!rilor acceptate <dac! privesc pro(leme de 0ond=G Trimiterea lucr!rii completate urm!rete primirea avizului Q(un de plat!R de la (ene0iciarG ela(oreaz! programele de lucru pentru lucrarea pe care o coordoneaz!G propune componena colectivelor de lucru- modul de rezolvare a lucr!rilor i timpul necesar pentru e0ectuarea acestoraG menine relaia de inter0a! cu clieniiG controleaz! personalul pentru veri0ic!ri n timpul i la 0inalul e'ecuiei lucr!rilorG veri0ic! procedurile@instruciunile operaionale ela(orate de personalul din su(ordineG analizeaz! soluiile de tratare a necon0ormit!ilorG r!spunde de coordonarea e'ecuiei lucr!rilor e'ecutate de personalul din su(ordineG identi0ic! i documenteaz! necon0ormit!i pe paPR$%&ursul i la 0inalul e'ecuiei lucr!rilorG r!spunde de nc irierea ec ipamentelor i utila>elor eventual necesare e'ecuiei lucr!riiG avizeaz! <ela(oreaz!= propunerile de comenzi de aprovizionareG ntocmete propunerea de deviz de c eltuieli la 0inalul lucr!riiG cu repartizarea cotelor de c eltuieli pentru DCPC <secretariat- inspector )&=- RBC- PR$%&- R)- RP.+
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

propune repartizarea manoperei pentru personalul ntocmitor al lucr!rii+

Per&o"a'!' e@ec!ta"t ela(oreaz! lucrarea con0orm documentelor apro(ate- con0orm temelor i reglement!rilor- la termenele sta(ilite prin programele de lucruG aplic! prevederile documentelor sistemului calit!iiG e0ectueaz! prin autocontrol veri0ic!ri pentru lucr!rile e'ecutateG asigur! soluionarea aciunilor corectiveG ela(oreaz! comenzile de aprovizionare cu serviciile necesar a 0i e'ecutate pentru ela(orarea lucr!rilor contractate de UTC" $ DCPC+ > A REPRE9ENTANTUL MANA4EMENTULUI Reprezentantul managementului este $ Prorectorul cu cercetarea tiini0ic!- responsa(il PR $ %&: si are autoritatea de a se asigura c! sunt cunoscute- aplicate si mentinute cerintele privind sistemul calitatii in con0ormitate cu politica in domeniul calitatii si cu .R E* 4., ;006:9006 Reprezentantul managementului raporteaza managementului de var0 stadiul realizarii sistemului de management al calitatii- inclusiv necesitatile de im(unatatire si promoveaza la toate nivelurile 0irmei importanta cu(oasterii si realizarii cerintelor clientilor+ Comunicarea intern Comunicarea interna- intre 0unctiuni si niveluri de management in cadrul 0irmei este asigurata prin atri(uirea- cunoasterea si respectarea structurii ierar ice si a atri(utiunilor de catre intreg personalul care conduce- veri0ica si e'ecuta activitati care in0luenteaza calitatea+ > B ANALI9A E5ECTUAT DE MANA4EMENT Rectorul UTC" <sau prin delegare de competen!- reprezentantul conducerii <PR$%&= analizeaz! modul de 0uncionare i e0iciena sistemului calit!ii e0ectuCnd analize periodice <P, $06 S)naliza e0ectuat! de managementR=+ )nalizele periodice sunt programate de Rectorul UTC" <sau prin delegare de competen!reprezentantul conducerii PR$%&=- iar participanii la analiza sunt anunai cu cel puin trei zile naintea datei de des0!urare a acesteia+ .copul analizelor este de a asigura e0icienta si adecvarea continua ale sistemului calitatii n satis0acerea condiiilor din standardul de re0erin! $ .R E* 4., ;006:9006- inclusiv a politicii i o(iectivelor privind calitatea declarate de UTC" $ DCPC+ )tunci cand Rectorul considera necesar- poate 0i e0ectuata o analiza pentru o anume situatieproiect- contract- o necesitate e'terna sau d ereglementare+ Reprezentantul managementului- PR # %&- redacteaza un raport de in0ormare care include 0unctionarea curenta in legatura cu urmatoarele aspecte: rezultatele auditurilor interne @ e'terne- satis0actia clientilor- inclusiv reclamatiiG 0unctionarea proceselor in legatura cu serviciile e'ecutateG situatia actiunilor corective si preventiveG urmarirea actiunilor de la analiza anterioara+ 4n0ormarea cuprinde si propuneri de sc im(ari care ar putea in0luenta sistemul de management al calitatii departamentului+ Urmare a analizei se vor sta(ili actiuni legate de: im(unatatirea sistemului de management al calitatiiG im(unatatirea serviciului in legatura cu cerinteleG necesarul de resurse+ Des0asurarea si rezultatele analizei se documenteaza intr$un Qproces$ver(al al rezultatelor analizei de managementR+
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

CAPITOLUL ? - Ma"a%e)e"t!' re&!r&e'or ? 0 ASI4URAREA RESURSELOR UTC" # DCPC si$a determinat si 0urnizeaza- in mod oportun- resursele necesare pentru implementarea proceselor sistemului de management al calitatii si o(tinerea satis0actiei clientilor sai+ PR # %& se asigura ca personalul care are responsa(ilitati de0inite in sistemul de management al calitatii- este competent pentru realizarea activitatilor+ Pregatirea aplicativa- instruireapriceperea si e'perienta necesara pentru nominalizarea 0unctiilor prevazute in organigrama DCPC sunt sta(ilite in QFisa postuluiR+ *ecesitatile de competenta ale personalului care indeplineste activitati care a0ecteaza calitatea sunt identi0icate in cadrul analizei e0ectuate de management+ .e plani0ica- realizeaza- veri0ica si im(unatateste un QProgram de instruireR anual care asigura satis0acerea necesitatilor de instruire si constientizarea tuturor anga>atilor asupra relevantei si importantei activitatilor pe care le des0asoara si asupra modului in care 0iecare- la locul sau de munca poate contri(ui la atingerea o(iectivelor calitatii+ Pentru personalul care ocupa 0unctiile de management sunt mentinute inregistrari re0eritoare la pregatire- e'perienta- instruire si cali0icari+ ? 3 RESURSE UMANE DCPC dispune virtual de ntreg corpul didactic al UTC"- compus din pro0esori universitaricon0ereniari- e0i de lucr!ri- asisteni i preparatori- dintre care se selecioneaz! n 0uncie de 0iecare comand! n parte- responsa(ilii de lucr!ri- ntocmitorii i veri0icatorii+ Pentru lucr!ri au'iliare <desen- dactilogra0ie- editare etc+= DCPC poate utiliza personalul UTC" de orice categorie sau personal din e'terior <specialiti= anga>ai pe o perioad! determinat! sau prin contract <dac! acetia au dreptul- con0orm legii=+ )partenena ntregului personal la DCPC este sta(ilit! prin 0ormaia de lucru- sta(ilit! prin Decizia de lansare a lucr!rii <DBB= pentru 0iecare contract n parte+
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

Personalul este anga>at al UTC"- n condiiile speci0ice acestei instituii+ 4n cadrul UTC" # DCPC- instruirea personalului se realizeaz! numai n domeniul calit!iintrucCt 0ormarea pro0esional! nu este necesar! n condiiile speci0ice+ 4nstruirile n domeniul calit!ii sunt e0ectuate de 4: $ %& sau de personal al unor organizaii e'terne specializate+ Personalul institutului este in0ormat de evoluia n timp a DCPC- de strategia i politica adoptat!- de rezultatele i de progresele o(inute n domeniul asigur!rii calit!ii+ Evidena cali0ic!rilor i a instruirii se ine i se p!streaz! prin gri>a RP.- n dosarul 0iec!rui anga>at pe perioad! nelimitat!- con0orm P,$02 # S4nstruire personalR+ ? 6 IN5RASTRUCTURA 4n0rastructura 0ormat! din sediul DCPC- (irourile de lucru- ec ipamentele de lucru <aparate de m!sur!- ec ipament de multiplicare-= programele so0t de proiectare- utilit!ile asociate sediuluimi>loacele de transport permit des0!urarea n condiii optime a activit!ilor speci0ice UTC"+ )cestea sunt administrate de UTC" i sunt utilizate de DCPC- pentru care se reine valoarea corespunz!toare prin cota de regie la devizele de c eltuieli pentru toate lucr!rile e'ecutate de DCPC+ %entenana instalaiilor- ec ipamentelor in0ormatice i mi>loacelor de transport se realizeaz! prin gri>a UTC" de c!tre personalul care le deservete- iar reparaiile de c!tre societ!i specializate+ ? : MEDIUL DE LUCRU %ediul de lucru la sediul universit!ii i la sediul clienilor sau pe teren este asigurat ast0el ncCt s! nu 0ie a0ectat! calitatea lucr!rilor+ Bucr!rile la sediu se des0!oar! n (irouri dotate cu mo(ilier i utilit!i adecvateG la lucr!rile la client- organizarea locului de munc! se 0ace de c!tre RB n cola(orare cu clientul- respectCndu$se normele de securitatea muncii+ Climatul de munca este mentinut prin asigurarea unei discipline de lucru si recunoasterea meritelor si motivarea personalului+ CAPITOLUL A Rea'#(area &er$#c#!'!# A 0 PLANI5ICAREA REALI9RII SER8ICIULUI Plani0icarea realizarii serviciului este documentata in procedura P, # 09+ )ceasta cuprinde prevederi pentru urmatoarele aspecte: ,(iectivele calitatii pentru serviciu- proiect sau contractG *ecesitatea de a ela(ora un plan de realizare a serviciului si de a 0urniza resurseG )ctivitatile de veri0icare si criteriile de accepta(ilitateG 4nregistrarile necesare pentru a 0urniza incerdere in con0ormitatea serviciului+ A 3 PROCESE RE5ERITOARE LA RELAIA CU CLIENTUL Determinarea cerinelor referitoare la ser!iciu Cerintele pentru serviciu speci0icate de catre client- o(ligatiile in legatura cu serviciul- inclusiv cerintele legale si reglementare sunt curpinse in : .peci0icatie de produs @ serviciuG .tandard- sau normativG Caiet de saPR$%&ini- proiect- contractG Cerere de o0erta- comanda+ 5naliza cerinelor referitoare la ser!icii 4nca inainte de a se anga>a realizare aserviciului <de e'+ cu ocazia propunerii unei o0erteacceptarea unui contract sau a unei comenzi- RB se asigura ca: Cerintele pentru serviciu sunt de0initeG Cerintele contractului sau ale comenzii- altele decat cele anterior e'primate <de e'+ 4n o0erta sau la licitatie= sunt rezolvateG
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

DCPC are capacitatea sa realizeze cerintele de0inite+ Decizia 0inala in legatura cu capa(ilitatea departamentului revine R@PR$%&@PR$%&+ Daca pe paPR$%&ursul realizarii serviciului cerintele se modi0ica- RB va asigura amendarea documentatiei+ Comunicarea cu clientul Pentru 0iecare client - contract- comanda- DCPC solicita clientului sa de0ineasca modalitatile de comunicare in legatura cu in0ormarea asupra stadiului realizarii serviciului si transmiterea modi0icarilor+ Comunicarea e'terna- de promovare- se realizeaz! prin activit!i cum ar 0i: Promovarea 0irmei prin reclame- prezent!ri ale instituiei n catalogul organizaiilor certi0icatecrearea unui Ne($siteG %arKeting #o0ertareG Feed(acKul de la clieni- inclusiv tratarea o(servaiilor i reclamaiilor primite de la acetiaG DCPC mentine inregistrari cu privire la toate aprecierile clientului- inclusiv reclamatiile acestuiain QRegistrul de evidenta a o(servatiilor primite de la clientiR+ A 6 PROIECTAREA 7I DE98OLTAREA SER8ICIULUI Planificarea proiectarii si dez!oltarii ser!iciului Pentru proiectarea si dezvoltarea serviciilor de: cercetare$dezvoltare- proiectare- testare si analize te nice- inginerie si servicii de consultanta- intocmire de normative- instructiuni si prescriptii privind proiectarea- e'ecutia si e'ploatarea lucrarilor de constructii n domeniile: topo$geodezie i cadastru- idrologie i calcule idraulice- geologie- idrogeologie- geote nic!- seismologieincercari pe materiale de construcii i structuri de (eton n situ i n la(orator- RB identi0ic! i plani0ic! etapele ce urmeaz! a 0i e'ecutate- con0orm: a= speci0icatiei te nice a0erent! 0iec!rui contract nc eiat cu clieniiG (= planului de realizare pe 0aze de e'ecuieG Proiectarea n condiii controlate implic! identi0icarea caracteristicilor importante pentru calitatea serviciilor 0urnizate de UTC" $DCPC i sta(ilirea modului n care aceste caracteristici pot 0i realizate pentru a asigura con0ormitatea acestora+ RB veri0ic! n cursul procesului de realizare a lucr!rii dac!: activitatea de proiectare se des0!oar! pe (aza planului <calendarului= de realizare actualizat atunci cCnd este necesar+ Planul d erealizare conine toate etapele de e'ecuie a proiectelor- punctele de veri0icare pentru aceste etape- resursele <umanemateriale- 0inanciare= necesare- ec ipa de lucru- o(iectivele etapelor+G sunt sta(ilite inter0ee de comunicare ntre persoanele responsa(ile pentru realizarea proiectului precum i responsa(ilit!ile i autorit!ile adecvateG temele de proiectare sunt clar de0inite i sunt analizate identi0icCndu$se aspectele i procesele de proiectare care necesita dezvoltareG proiectele sunt ntocmite de personal cali0icat i conin datele i condiiile necesare pentru e'ecuia acestuiaG proiectele sunt analizate i veri0icate de personal competent nainte de predarea acestora la clientG modi0ic!rile proiectului sunt documentate- analizate i apro(ate de F)+ )ctivit!ile de control ale lucr!rilor n UTC"$DCPC includ- dup! cum este aplica(il- urm!toarele: a= proceduri@instruciuni operaionale ce documenteaz! metodele de lucru aplicate de personalul de conducere i e'ecuie din UTC" $DCPC la realizarea serviciilor+ )ceste proceduri cuprind dup! caz urm!toarele: metodologia cadru de e'ecuie a lucr!riiG caracteristicile lucr!rilor ce tre(uie supraveg eate i realizateG
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

responsa(ilit!i re0eritoare la conducere- e'ecuie i veri0ic!riG criterii de acceptare pentru materiale sau date de intrare n procesG ec ipamentele adecvate necesar a 0i utilizate la realizarea lucr!rilorG metode de prelevare a datelor- m!surare i prelucrare a rezultatelor utilizate la lucr!riG documentarea- nregistrarea i transmiterea rezultatelor+ /nregistr!rile privind e'ecuia proceselor- ec ipamentele utilizate i personalul cali0icat sunt p!strate de RB+ Datele de intrare ale proiectarii serviciilor sunt: speci0icaii te nice sau teme de coninut ntocmite de clieniG date te nice de e'ploatare puse la dispoziie de c!tre clientG date te nice de specialitate o(inute prin inter0eele e'terne ale UTC"$ DCPC cu instituii specializateG date i in0ormaii te nice din teren prelevate de personalul de proiectare sau rezultate din e'pertiz!rii i analize e0ectuate anteriorG teme de proiectare transmise de clieni+ cerinte legale si reglementari aplca(ileG in0ormatii derivate din proiecte similare # atunci cand este aplica(il+ Datele de ieire ale proiectarii serviciilor sunt 0urnizate ast0el incat sa poata 0i veri0icate in raport cu datele de intrare+ )pro(area- inainte de di0uzare- con0irma ca proiectul realizat: satis0ace cerintele cuprinse in elementele d eintrareG 0urnizeaza date corespunzatoare pentru aprovizionare- e'ecutie- livrareG contine sau 0ace re0erire la criteriile de acceptare a serviciuluiG speci0ica caracteristicile serviciului care sunt esentiale pentru utilizarea corecta a acestuia+ Elementele de iesire ale proiectarii se concretizeaz! in: studii de oportunitateG studii de pre0eza(ilitateG studii de 0eza(ilitateG proiecte te niceG caiete de saPR$%&iniG documentatii de e'ecutieG detalii de e'ecuieG reglement!ri- norme- condiii te nice- prescripiiG te nologii de mentenan!- reparaii i rea(ilitareG alte tipuri de documentaii+ 5naliza proiectarii si dez!oltarii Rezultatele pariale sau 0inale ale proceselor de proiectare sunt analizate- dup! cum este aplica(il- de Formaia de avizare <F)= pentru a determina: a= dac! documentaiile te nice satis0ac cerinele clienilorG (= dac! rezultatele proiect!rii sunt con0orme cu prevederile standardelor- normelor- prescripiilor i altor reglementari aplica(ileG c= dac! documentaiile te nice satis0ac condiiile 0uncionale i operaionaleG d= dac! soluiile alese- inclusiv materiale i 0acilit!i corespund o(iectivelor proiect!riiG e= dac! rezultatele proiect!rii satis0ac condiiile re0eritoare la mediu i solicit!ri+
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

RB plani0ic! analizele o0iciale ale proiect!rii acestea se e0ectueaz! n cadrul edinelor de avizare- n con0ormitate cu prevederile procedurii operaionale P, # 09+ Rezultatele analizelor e0ectuate de 0ormaia de avizare F) se documenteaz! prin procese ver(ale de avizare interna P1)4- P1R sau P1PP+ Ba solicitarea ela(oratorilor se pot e0ectua n timpul e'ecuiei proceselor de proiectare i analize suplimentare+ Rezultatele acestor analize se nregistreaz! n O*ote de analiz!O ela(orate de responsa(ilul de lucrare+ 6erificarea realizrii se!iciilor 4n stadii (ine precizate de e'ecuie a proceselor de realizare a lucr!rilor- p!rile componente ale documentaiilor te nice sunt veri0icate de personal specializat care sunt i mem(rii Formaiei de )vizare $ pentru a se determina dac! datele de ieire satis0ac condiiile sta(ilite prin datele de intrare+ 1eri0icarea urm!rete n principal- 0!r! a se limita strict la acestea- piesele- coninutul proiectului i soluionarea o(servaiilor din partea unui veri0icator rezultate ca urmare a analizelor proiect!rii+ Con0irmarea veri0ic!rilor se realizeaz! prin semnarea de c!tre veri0icatorii desemnai a p!rilor din documentaiile te nice veri0icate+ Pentru a se asigura o(iectivitatea i e0iciena veri0ic!rilor- personalul UTC"$DCPC desemnat pentru veri0icare este di0erit de cel care are responsa(ilitate direct! pentru e'ecuia procesului de proiectare veri0icat+ 6alidarea proiectarii si dez!oltarii 1alidarea este e0ectuata la terminarea proiectarii cu scopul de a se asigura ca serviciul rezultat este capa(il sa satis0aca cerintele pentru aplicari speci0icate su utilizari intentionate+ 1alidarea este 0inalizata inaintea livrarii+ Controlul modificrilor realizrii se!iciilor Toate modi0ic!rile care tre(uie e0ectuate dup! 0inalizarea documentaiilor te nice sunt e0ectuate de regul! de acelai personal care a 0ost implicat i n etapele iniiale de proiectare+ Dup! modi0icare- documentele sunt analizate- veri0icate i apro(ate n acelai mod ca documentele iniiale+ A : APRO8I9IONAREA '!aluarea furnizorilor Procesul de aprovizionare se realizeaza la UTC" # DCPC in con0ormitate cu ,rdonana de urgen! a :uvernului nr+ 50 @ 9006 privind ac iziiile pu(lice+ Furnizorii prestatori e'terni de servicii necesare pentru 0inalizarea serviciilor contractate de UTC"$ DCPC sunt evaluai i selectai ast0el ncCt s! 0ie demonstrat! capa(ilitatea acestora de a livra servicii con0orme cu cerintele+ Capa(ilitatea 0urnizorilor de a livra servicii con0orme cu condiiile speci0icate este sta(ilit! n 0uncie de: e'periena altor utilizatori re0eritoare la serviciile necesar a 0i aprovizionateG promptitudinea n respectarea termenelor sta(iliteG nregistr!rile transmise de su($contractant re0eritoare la sistemul calit!ii <certi0icate emise de organisme de certi0icare acreditate=G evaluarea nregistr!rilor de calitate pentru serviciile aprovizionateG pe (aza preului o0erit de su($contractant pentru serviciile aprovizionate+ 4denti0icarea 0urnizorilor UTC" este 0!cut! de compartimentul Q)provizionareR care ela(oreaz! i transmite la acetia cereri de o0ert! pentru di0erite servicii+ ,0ertele primite de la 0urnizori sunt transmise pentru evaluare i analiz! te nic! seciilor i RB+ Rezultatele evalu!rilor sunt documentate i p!strate de RB+ Compartimentul Q)provizionareR ela(oreaz! Bista 0urnizorilor acceptai- care conine in0ormaii despre: denumirea 0urnizoruluiG tipul serviciilor livrateG
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

criteriile care au stat la (aza select!rii 0urnizorului+ Bista se actualizeaz! ori de cCte ori se consider! necesar- dar cel puin o dat! pe an+ Ba s0Critul anului se cer o0erte despre caracteristicile serviciilor i preul acestora de la 0urnizori+ Datele primite sunt analizate i- n 0uncie de rezultatul analizei- precum i de criteriile prezentate mai sus- se aleg 0urnizorii de servicii pentru anul urm!tor+ De0ii de secii actualizeaz! Bista 0urnizorilor acceptai- modi0icCnd coninutul acesteia dup! analiza e0ectuat!+ Bista 0urnizorilor acceptai este apro(at! de R+ Documentele contractuale pentru serviciile necesare a 0i aprovizionate sunt ela(orate de personalul compartimentului Q)provizionareR+ Pentru aprovizionarea cu ec ipamente@aparate necesare e'ecuiei lucr!rilor contractate de UTC" $DCPC- 0urnizorii sunt evaluai n acelai mod ca i 0urnizorii pentru servicii aprovizionate- dar pentru acetia nu se ntocmete o list! de eviden!+ .electarea 0urnizorilor se 0ace in acest caz pe (az! de licitaie + *ecesarul de servicii sau ec ipamente aprovizionate se 0ace pe (aza re0eratului de necesitate al RB cu re0erire la o0erta te nic!@catalogul de produs+ Informaii pentru apro!izionare Documentele de aprovizionare contin in0ormatii care descriu produsul@serviciul cumparatecrinte pentru apro(area sau cali0icarea produsului si cerintele sistemului de management al calitatii+ Pentru 0urniturile constatate la receptie ca 0iind necon0orme e'ista- in magazia de materiale a UTC"- o zona de carantina care permite izolarea pana la tratarea necon0ormitatii+ 6erificarea produsului7ser!iciului apro!izionat .erviciile aprovizionate sunt veri0icate de RB care le$a solicitat sau de personal desemnat de acesta+ .erviciile sunt veri0icate la primirea la sediul UTC"$DCPC sau- atunci cCnd se consider! necesar- nainte de livrarea lor de c!tre su($contractant- la sediul acestuia+ 1eri0icarea calit!ii serviciilor aprovizionate se realizeaz! la primirea la sediul UTC"$DCPC+ /n situaia n care sunt 0!cute veri0ic!ri ale serviciilor aprovizionate la sediul 0urnizorilor- acest lucru este speci0icat n comand!+ Persoanele care e0ectueaz! aceste veri0ic!ri sunt numite de RBiar rezultatele sunt consemnate pe 0actur!+ )tunci cCnd se solicit! contractual- clienii pot participa la recepia serviciilor aprovizionate- 0ie la sediul UTC"$DCPC- 0ie la sediul su($contractanilor+ /n acest caz- Responsa(ilul de lucrare asigur! inter0aa dintre client i su($contractant+ 4nspeciile de recepie se 0ac: integral la 0urnizor- cCnd 0irma e0ectueaz! recepia la sediul acestuiaG la sediul 0irmei integral sau prin sonda>- pe eantioane de materiale primite+ Condiiile de recepie sunt stipulate n contract- inclusiv inspeciile pe care 0irma le consider! necesare s! 0ie 0!cute la sediul 0urnizorului i prevederi pentru soluionarea pro(lemelor survenite la recepie+ Eventualele pro(leme se consemneaz! n raportul de acceptare- e'ecutantul urmCnd s! rezolve o(servaiile+ Dup! rezolvare se 0ace din nou recepia+ Pentru ec ipamente recepia se 0ace corelat cu cerinele contractuale- norme si standarde aplica(ile- precum i avCnd n vedere nregistr!rile de calitate care nsoesc produsul - re0eritoare la inspeciile i ncePR$%&!rile e0ectuate de c!tre 0urnizor+ Eventualele necon0ormit!i se trateaz! con0orm certi0icatului de garanie de la 0urnizor+ /nregistr!rile rezultate din activitatea de aprovizionare sunt: Comenzile de aprovizionare $ se p!streaz! la compartimentul Q)provizionareRG Registrul de recepie # se p!streaz! la R)G *ot! intrare recepie # se p!streaz! la R)G Proces # ver(al de receptie $ se p!streaz! la R) si la RB+

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

A > REALI9AREA SI 5URNI9AREA SER8ICIULUI Controlul realizarii si furnizarii ser!iciului DCPC controleaza operatiunile de realizare si livrare a serviciului prin: Disponi(ilitatea pentru serviciul realizat a speci0icatiei te niceG Disponi(ilitatea instructiunilor de lucru- unde este necesarG Utilizarea si intretinerea ec ipamentului de lucru- a dispozitivelor d emasura si controlG 4mplementarea activitatilor de e'ecutie aplica(ile+ 6alidarea proceselor de realizare a ser!iciului Dup! 0inalizarea serviciului- documentaiile te nice sunt analizate i apro(ate de 0ormaia de avizare- F)- con0orm procedurii operaionale P,$09+ Rezultatele aviz!rii interne se consemneaz! n procesul$ver(al de avizare in P1)4+ Bivrarea se e0ectueaza in urma validarii realizarii serviciului prin receptia acestuia de c!tre client <0!r! o(servaii=+ Identificare i trasa ilitate DCPC isi identi0ica serviciile realizate prin numarul si data contractului @ comenzii+ )cest numar asigura identi0icarea unica a serviciului si este utilizat ca re0erinta pentru toate documentele in legatura cu serviciul respectiv+ Proprietatea clientului DCPC trateaza cu toata atentia proprietatea clientului atat timp cat aceasta este utilizata sau s ea0la su( controlul sau+ Proprietatea clientului poate 0i amplasamentul- pot 0i materiale sau@si ec ipamente 0urnizate de catre client pentru utilizare sau incorporare in serviciu- sau in0ormatii 0urnizate in regim de con0identialitate+ Daca aceasta proprietate este din intamplare pierduta- de0ectata sau in orice alt mod gasita necorespunzatoare pentru utilizare- acest lucru se inregistreaza intr$un proces$ver(al si clientul este prompt in0ormat+ Pstrarea ser!iciului Documentaiile sunt identi0icate- ndosariate unitar- multiplicate dac! este cazul- i predate clientului ntr$un mod n care i se asigur! integritatea : prin delegat sau prin pota cu servicii specializate- con0orm procedurii P, # 03 # QEditare- multiplicare- ar ivareR+ Ba 0inal originalele sau copiile documentatiilor- precum si dosarul de corespondenta al lucrarii se p!streaz! la RB+ A ? CONTROLUL DISPO9ITI8ELOR DE MSURARE 7I MONITORI9ARE Pentru e'ecuia lucr!rilor i@sau o(inerea de date necesare 0undament!rii acestora sunt utilizate ec ipamente de m!surare i ncePR$%&are- a c!ror ntreinere i veri0icare se asigur! de c!tre UTC"- care le utilizeaz! i n scopuri proprii procesului de nv!!mCnt universitar+ Responsa(il metrologic al 0iecarui la(orator al UTC" p!streaz! o Bist! de eviden! a D%% din dotare+ /n 0uncie de tipul D%%$ului- de regulamentele speci0ice i de modul de utilizare ale acestora se 0ac veri0ic!ri metrologice periodice+ Dispozitivele metrologice se veri0ic!- prin su($contractare- la la(oratoare specializate autorizate+ Comenzile pentru veri0ic!rile metrologice sunt completate de Responsa(ilul cu metrologia al la(oratorului+ D%%$urile care sunt g!site n a0ara limitelor sta(ilite de etalonare sau care sunt de0ecte sunt marcate cu etic eta DEFECT i sunt izolate pentru a nu 0i permis! utilizarea lor din negli>en!+ /nregistr!rile re0eritoare la veri0icarea D%% <(uletinele de veri0icare emise de la(oratoarele autorizate= se p!streaz! la responsa(ilul metrologic al la(oratorului+
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

Personalul care utilizeaz! D%% pentru e0ectuarea de m!sur!ri i incercari are responsa(ilitatea de a le manipula- conserva i depozita n mod corespunz!tor- ast0el ncCt pentru acestea s! se menin! e'actitatea i capa(ilitatea de m!surare prev!zute+ %odul n care este inut! evidena D%% i cum sunt acestea plani0icate pentru veri0icarea periodic! este prev!zut n documentele interne ale UTC" i nu 0ace parte din .%C # DCPC+ 4:$%& pastreaza si actualizeaza lista la(oratoarelor de incercari ale UTC" acreditate si neacreditate+

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

CAPITOLUL B M,&!rare, a"a'#(,, +)b!",t,*#re B 0 MONITORI9AREA 7I MSURAREA SATIS5ACIEI CLIENTULUI &atisfacia clientului DCPC inregistreaza si mentine in0ormatiile despre satis0acerea sau nesatis0acerea clientului- ca una din principalele dovezi ale 0unctionarii si e0icacitatii sistemului de management al calitatii+ )ceste in0ormatii sunt culese pe toata perioada de realizare a serviciului- incepand cu analiza cerintelor clientului si terminand cu analiza reclamatiilor primite de la client+ DCPC are si continua sa o(tina recomandari ale unor clienti care declara satis0actia lor in legatura cu serviciile sale+ 5uditul intern )uditurile interne ale calitatii sunt e0ectuate in con0ormitate cu .tandardul .R E* 4., 6;066:6;;3# : id pentru auditarea sistemului de management al calit!ii si de mediu- cu scopul de a determina daca sistemul de management al calitatii este e0ectiv implementat si mentinut si este in con0ormitate cu cerintele standardului de re0erinta .R E* 4., ;006: 9006+ Ba prima analiza e0ectuata d emanagement- in luna 0e(ruarie a 0iecarui an- R apro(a Programul de audit pentru anul respectiv+ Programul cuprinde toate procesele departamentului+ Procedura documentata P. # 03 # Q)udituri interneR- este re0erinta pentru des0asurarea auditurilor- asigurarea independentei acestora- inregistrarea si raportarea rezultatelor+ Responsa(ilii proceselor auditate au o(ligatia de a initia actiuni corective pentru de0icientele descoperite in timpul auditului+ Rezultatele auditurilor sunt inregistrate intr$un QRaport de auditR si prezentate PR$%&+ )ctiuni de urmarire sunt e0ectuate pentru a se veri0ica implementarea actiunilor corective+ Rezultatele acestor veri0icari se raporteaza PR # %&+ B 3 MONITORI9AREA 7I MSURAREA PROCESELOR SI A SER8ICIULUI Procesele des0asurate pentru realizarea serviciilor o0erite de DCPC sunt descrise in procedura documentata P, $09+ Utilizarea acestei re0erinte si inregistrarea rezultatelor asigura capacitatea 0iecarui proces de a$ si atinge scopul <realizarea unor rezultate plani0icate con0orme cu cerintele 0ata de criterii de acceptare de0inite=+ %etodele de monitorizare a proceselor constau n: )naliza stadiului lucr!rii <termene- etc+ =G 1eri0icarea soluiilor te nice adoptateG Rezultatele aviz!rilor interneG Rezultatele receptiilor la clientG Procese ver(ale de punere n 0unciune+ /nregistr!rile privind monitorizarea i m!surarea lucr!rilor se constituie n: )vize CTEG )vize de la client si autoritatiG )vize de la veri0icatori autorizaiG C estionar de evaluare a satis0aciei clienilor+ /n procesul de monitorizare i m!surare sunt incluse i semn!turi : de veri0icare i apro(are pe documente din lucr!riG veri0icarea i apro(area o0ertei te nice si 0inanciareG veri0icarea coninutului dosarului+ B 6 CONTROLUL PRODUSULUI NECON5ORM Procedura documentata P. # 02 QControlul serviciului necon0ormR- de0ineste activitatile de identi0icare si controlare a serviciului presupus necon0orm pentru a se preveni ast0el utilizarea sau livrarea sa neintentionate+
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

.erviciul constatat necon0orm va 0i corectat si supus re$veri0icarii dupa corectare- pentru a i se demonstra con0ormitatea+ Toate activitatile re0eritoare la serviciul necon0orm- inclusiv rezultatul re$ veri0icarii se inregistreaza in documentul QRaport de necon0ormitateR+ Daca serviciul necon0orm este detectat cand utilizarea sa a inceput de>a- actiunile corespunzatoare- re0eritoare la consecintele necon0ormitatii- sunt sta(ilite impreuna cu clientul+ B : ANALI9A DATELOR DCPC colecteaza si analizeaza datele corespunzatoare pentru a determina adecvarea si e0icienta propriului sistem d emanagement al calitatii si pentru a identi0ica im(unatatirile car ii pot 0i aduse+ Principala sursa este activitatea de masurare si monitorizare de0inita in acest %anual+ Frecvena acestor analize variaz! de la o lun!- trimestrial- in 0uncie de natura activit!ilor i structura planului realizare+ /n procesul de analiza a datelor se urm!resc aspecte legate de: satis0acia clientului- con0ormarea 0ata de cerinte relaiile cu 0urnizorii caracteristicile i tendinele proceselor+ 4eirile din procesul de analiz! reprezint! estimari procentuale cantitative sau calitative ale aspectelor analizate+ )ceste ieiri pot 0i utilizate pentru identi0icarea soluiilor sau programe de m(un!t!ire a proceselor- calit!ii lucr!rilor i e0icacit!ii sistemului+ Rezultatele analizei datelor sunt documentate n 0ie de analiz! care se p!streaz! la 4:$%& pe o perioad! de 3 ani+ B > =MBUNTIRE 4m untire continu /n urma analizei- politicii i o(iectivelor calit!ii- a rezultatelor auditurilor interne i analizei datelor- a aciunilor corective i preventive se sta(ilesc soluii sau programe de m(un!t!ire a e0icacit!ii .%C+ De regul! aceste programe rezult! ca date de ieire ale analizei e0ectuate de management dar pot s! se constituie i n propuneri de m(un!t!ire ca urmare a procesului de analiza datelor+ Programele de m(un!t!ire rezultate n urma procesului de analiza datelor pot s! constituie i intr!ri ale procesului de analiz! e0ectuat! de management+ 5ciuni corecti!e DCPC intreprinde actiuni corective pentru a elimina cauzele necon0ormitatilor si pentru a preveni repetarea lor+ Procedura documentata P. $03 Q)ctiuni corectiveR de0ineste cerintele pentru: identi0icarea necon0ormitatilor- inclusiv a reclamatiilor clientilorG determinarea cauzelor necon0ormitatilorG evaluarea necesitatii de actiuni care sa asigure ca necon0ormitatile nu se vor mai repetaG determinarea si implementarea actiunilor necesareG inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse in QRaport de actiuni corectiveR si analiza actiunilor corective intreprinse+ Ac*#!"# pre$e"t#$e DCPC intreprinde actiuni preventive pentru eliminarea cauzelor unor necon0ormitati potentiale in scopul prevenirii sau@si repetarii lor+ Procedura documentata P. $05 Q)ctiuni preventiveR de0ineste cerintele pentru: identi0icarea necon0ormitatilor potentialesi a cauzelor posi(ileG determinarea si asigurarea implementarii actiunilor necesareG inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse in QRaport de actiuni preventiveR si analiza actiunilor preventive intreprinse+
Ediia: 3 Revizia paginii: 0 Data: februarie 2008

Pagina

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII Departamentul de Cercetare i Proiectare n Construcii

MANUALUL CALITII Cod MC UTCB - DCPC

Ediia: 3 Revizia paginii: 0

Data: februarie 2008

Pagina