Somnul REM, izvorul viselor

Somnul fiecăruia dintre noi urmează un ciclu regulat în fiecare noapte, fiind compus din cele două tipuri de somn: REM (rapid eye movement) şi NREM (non-rapid eye movement, care este împărţit în stadii)! "e#eluşii împart în mod egal timpul de somn între somnul de tip REM şi cel NREM, însă adulţii petrec doar $%& din somn în faza REM, care la #ătr'neţe ocupă doar ()& din perioada totală de odi*nă!

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.