1. Inervatia senzitiva a regiunilor calvariei; REGIUNILE CAPULUI= calvariei REGIUNEA FRONTALĂ - n. supraorbital, n. supratrohlear REGIUNEA OCCIPITALĂ - n.

occipital mic, n. occipital mare REGIUNILE PARIETALE - n. supraorbital, n. auriculotemporal REGIUNILE TEMPORALE - n. zigomatico-temporal, n. auriculo-temporal

2. Regiunea palatina-artera palatina mare; este ramura terminala de la artera palatina descendenta ( din artera maxilara); incepe la gaura palatina mare; trece prin santul palatin mare de la nivelul regiunii palatine; vascularizeaza regiunea palatina (bolta palatina); are direcţie anterioară; trimite rr. mediale şi laterale - Incizia unui abces palatinal: - se va face în dreptul feţei palatinale a M1 sup. - nu se face transversal, ci numai sagital - se va face cât mai aproape de marginea liberă a gingiei, fără a ocoli abcesul - vârful bisturiului trebuie direcţionat în afară 3. Raporturile M1 in procesul alveolar;
rãdãcinile vestibulare ale M1 sup sunt aproape de compacta vestibularã rãdãcina palatinalã la M1 sup e lipită de compacta palatinalã spongioasa palatinală este redusă la nivelul rădăcinii MV de obicei la M1 rãdãcinile DV şi P sunt la acelaşi nivel vestibulo-oral infecţiile de la molari de la rãdãcina DV difuzeazã vestibular de la rãdãcina P difuzeazã palatinal - de la radăcina MV difuzeaza palatinal (la M1 compacta vestibularã în zona rădăcinii MV e dublatã de creasta zigomaticoalveolarã) M1 inf poate avea o poziţie neutrã (vestibulo-lingual) pentru că proc alveolar se lărgeşte Frecvent are poziţie vestibularizatã; infecţiile- vestibular

4 Reg. infrahioidiana (planul visceral)
a/ anterior e complexul glandular tiroidian (glanda tiroidă, glandele paratiroide:superioară şi inferioară ); postero-lateral de lobul tiroidian e pachetul vasculonervos cervical în teaca carotică b/ al doilea strat visceral = complexul hioid-laringe-trahee c/ al treilea strat visceral e format de laringofaringe şi esofag VASELE SI NERVII PLANULUI VISCERAL 1. a.tiroidiană superioară şi rr.ei 2. a.tiroidiană inferioară şi rr.ei 3. arcadele arteriale supraistmică şi subistmică 4. profund de lobul tiroidian rr.tiroidienei inferioare au raport cu laringeul recurent; ligatura a.tiroidiene inferioare se face la distanţă pentru a nu leza nervul 5. vv.tiroidene

1

6. limfatice 7. nervul laringeu superior şi ramurile lui, internă şi externă n.laringeu recurent emite rr.traheale şi esofagiene şi continuă cu n.laringeu inferior

1. Importanta liniei milohidiene; este element anatomic p fata interna a corpului mandebulei pe ea se insera muscul milohioedian care impreuna cu cel din partea opusa formeaza diafragma orala ce separa reg sublinguala de reg submandibulara . relatiile dd. Inf cu linia milohioidiana Relaţiile liniei milohioidiene cu apexurile dinţilor depind de: a. înălţimea corpului mandibular; b. lungimea procesului alveolar: c. lungimea rădăcinilor dentare; d. dispoziţia liniei milohiodiene (ascendentă posterior). De obicei apexurile M3 (M2) sunt situate sub creasta MH (infecţii –submandib.), restul dinţilor având apexurile situate superior de această linie( infecţia –sublingual). 2. Nervii motori in reg. studiate; REGIUNEA NERVII MOTORI Frontală Temporală Infratemporală Parotideo-maseterină Bucală Labială Mentală Submentală Submandibulară Ramura temporofrontală a nervului facial Ramura temporofrontală a nervului facial Nervii temporali profunzi anterior, mijlociu şi posterior (m. temporal) Ramuri ale n. mandibular: nn. maseterin; temporali profunzi ant., mijlociu şi post.; pterigoidian medial; pterigoidian lateral N.facial şi rr sale terminale: temporo-frontală, zigomatică, bucală sup.şi inferioară, marginală a mandibulei, cervicală Ramuri zigomatice, bucale şi marginal al mandibulei din nervul facial Ramuri bucale ale nervului facial Ramul marginal al mandibulei din nervul facial Nervul milohioidian (m. Milohioidian, m digastric pântece anterior) Nervul hipoglos, ramul cervical al nervului facial

3. Reg. infrahioidiana: enumerare planuri; 1)pielea 2)ţesutul subcutanat 3)lama superficială a fasciei cervicale 4)planul muşchilor infrahioidieni 5)planul visceral 6)spaţiul retrovisceral 7)planul vertebral 2

rădăcinile lor în .micile intervenţii chirurgicale conservatoare de la acest nivel vor fi dificile. Vestibulul bucal Reg palatina 1.rădăcinile lor. papila parotidiană 5. Lama compactă externa orala a procesului alveolar este cea mai subţire la nivelul M3 existând pericolul fracturării ei.4. gaura infraorbitală 6. Premolarii si M1: . .porţiunea terminală a şanţurilor vestibulare 2. procesul alveolar este mai dur şi mai puternic.osul alveolar este fuzionat ( lipit ) cu lamele compacte externe vestibulară şi linguală. gaura mentală 7. Uneori alveola M3 iese pe suprafaţa internă a mandibulei asemănător unui balcon. (la acest nivel procesul alveolar se lărgeşte) .fosa canină 9.fosa canină 9.frâul buzei inf 3. 2.infecţiile de la aceşti dinţi evoluează oral.eminenţa canină 8. . papila parotidiană 5.frâul buzei inf 3. creasta zigomatico-alveolară 10 şanţurile vestibulare rafeul palatin papila incisivă plicile palatine transverse ( rugile palatine ) proeminenţa cîrligului pterigoidian gaura palatină mare linia Ah foveole palatine torusul palatin Reg sublinguala 1 trigonul sublingual 2 frâul limbii 3 caruncula sublinguală 4 eminenţa sublinguală 5 plica sublinguală 6 n. gaura infraorbitală 6.o infecţie de la aceşti dinţi evoluează de obicei vestibular şi mai rar oral 3. 3 . creasta zigomatico-alveolară 10. plicile alveolo-bucale (bride) 4. 1. .poziţie neutră ( centru ).frâul buzei sup 2.relaţie apropiată cu compacta externă vestibulară (frecvent).procesul alveolar este îngustat în direcţie labio-linguală. Detalii de suprafata si repere in vestibulul bucal.între alveolele M2-M3 şi lama compactă externă vestibulară a procesului alveolar este un strat osos gros →linia oblică.frâul buzei sup 2.o infecţie de la aceşti dinţi poate evolua oral sau vestibular. . sublingual Reg retromolara foveea retromolară sup papila retromolară sup tuberculul alveolar sup papila retromolară inf. La nivelul mandibulei. iar alteori poziţia este atât de internă încât este situată aproape în totalitate în interiorul arcului alveolar mandibular. plicile alveolo-bucale (bride) 4. 1. Raportul dintilor inferiori in procesul alveolar.în relaţie apropiată cu compacta externă linguală (regulă la M3) . gaura mentală 7.eminenţa canină 8. dar în special vestibular ( compacta externă vestibulară este mai subţire decât cea linguală). cu lezarea nervului lingual în timpul extracţiilor acestui dinte. Zona incisivo-canină: . . Detalii de suprafata si repere la nivelul cavitatii bucale. Molarul al 2-1ea şi al 3-lea: . perniţa retromolară glandulară tuberculul mandibular (tuberculul piriform) 1.

bucal. P a ramului mandibulei cu comisura bucală. mijl. ţesut subcutanat . -. n palatin mare nn palatini mici n sublingual n sublingual n sublingual n bucal 4 . nu vor fi verticale pentru a evita lezarea acestor ramuri. superficiali) 3. facial) şi a ductului parotidian Stenon este orizontală de aceea se recomandă inciziile transversale în această regiune. post nn. n palatin mare n nasopalatin. mijl. al gat . mental. post nn.face teaca m.rr. alv inf n.tegument 2. n. lama superficialã a fasciei cervicale .m. bucal n nasopalatin. bucal. 4. alv sup ant. mental. n palatin mare n nasopalatin. . alv sup ant.3.rr.planul visceral (faringe. alv sup ant. cartilajul tiroid laringian) . descriere planuri. mijl.S: linia trago-comisurală. mental. hioid. Aplicatii practice la nervul facial. J. SCM 4. în consecinţă. Inervatia mucoasei si a gingiei. Stratigrafia trigonului carotic 1. Trigonul carotic: enumerare planuri. bucal. Zona mută (Seres Sturm L. Orientarea formaţiunilor vasculo-nervoase superficiale (n. Inciziile tegumentare.) reprezintă teritoriul în care inciziile nu afectează ramurile nervului facial şi este delimitată astfel: . IO (buza sup).spaţiul carotic 5.planul scalenic 1.Incizii pentru a nu leza n. facial I.I: linia care uneşte mijlocul marg. n. facial -limfatice (la ggl. cerv. -. tvs.Cum se fac inciziile in regiunea bucala pentru a nu leza rr nervului facial ? Nervul facial iradiază sub formă de evantai prin ramurile sale terminale în regiunea bucală. n mental (buza inf) n.planul prevertebral . sau verticale înaintea tragusului pentru a proteja ramurile nervului facial. planuri profunde . la 2 cm sub arcul zigomatic. . alv inf nn. post nn. alv inf nn. platysma .P: marginea posterioară a ramului mandibulei. regiunea Gingia/mucoasa Vestibul bucal Gingia vestibulara superioara Gingia vestibulara inferioara Mucoasa alveolara vestibulara superioara Mucoasa alveolara vestibulara inferioara Mucoasa fund de sac superior Mucoasa fund de sac inferior Mucoasa labiala Mucoasa bucala Reg palatina Gingia palatinala Mucoasa alveolara palatina Mucoasa boltii palatine Mucoasa palatului moale Reg sublinguala Gingia linguala Mucoasa alveolara linguala Mucoasa sublinguala (a plaseului bucal) Reg retromolara Mucoasa retromolara Nervul/nervii nn.

mijlocul inciziei corespunde cu marginea anterioară a maseterului.relaţie apropiată cu compacta externă vestibulară (frecvent). . Descoperirea arterei se face în unghiul postero-inferior al regiunii. 1. 5 . Se va ligatura artera şi apoi se va sutura tegumentu1 cu 3—4 fire. meningee medie şi alveolară inferioară. . dacă sunt secţionate accidental de stomatolog (de obicei cu discurile).5 cm.2. Dacă prezintă două rădăcini (în majoritatea cazurilor). Ea trebuie protejată în timpul inciziilor abceselor bucale.aproape în centrul porţiunii spongioase alveolare . Se secţionează pielea. -verticală de circa 3 cm. Dacă prezintă o rădăcină (rar) →alveola sa este lipită lama compactă externă vestibulară este separată de lama compactă externă orală prin os spongios.infecţiile de la acest nivel evoluează vestibular Premolarii inf: .rădăcinile lor în .. Linia de incizie de 3—4 cm. Datorită calibrului relativ mare şi dispoziţiei în planuri a arterelor labiale. lama compactă externă vestibulară a procesului alveolar este subţire. →răd. (la acest nivel procesul alveolar se lărgeşte) . . studiate În fracturi subcondiliene înalte poate fi afectat şi conţinutul acestei regiuni. palatinală .arterele timpanică anterioară. hemoragiile pot fi grave. . platysma.o infecţie de la aceşti dinţi evoluează de obicei vestibular şi mai rar oral 3.unită de lama externă vestibulară a procesului alveolar.aproape de lama compactă externă orală a procesului alveolar.perpendiculară pe arcul zigomatic.spongioasa retroalveolară este redusă. Artera facială: se palpează pentru luarea pulsului comprimând-o pe mandibulă înaintea maseterului.rădăcina acestui dinte are o poziţie . sub ea. Asemănător zonei incisivo-canine. →răd. b.o infecţie poate difuza vestibular şi palatinal. Raporturile premolarilor in procesele alveolare Premolarul 1 sup: a.poziţie neutră ( centru ). la graniţa cu regiunea submandibulară. fascia cervicală superficială şi apare mănunchiul facial cu vena situată posterior de arteră. Aplicatii practice ale arterelor in reg. . Premolarul 2 sup: . artera maxilară cu ramurile ei .situată între tragus şi condilul mandibulei (care se palpează). . va fi paralelă cu marginea inferioară a mandibulei şi la 0. Descoperirea arterei temporale superficiale se efectuează o incizie .mai apropiată de lama compactă externă V.neutră în procesul alveolar.care interesează numai tegumentul. Proiecţia pe tegument a vaselor faciale are loc pe o linie care uneşte unghiul antero-inferior al maseterului cu comisura bucală şi de aici în şanţul labionaso-genian.paralelă cu artera. .vestibulară. . iar în hemoragii accidentale este necesară descoperirea şi ligatura ei.

b.. Raporturile lor cu planşeul fosei nazale depind de: . 4.20 mm Palatinal. 1. Clasele subantrale. M. . apexul acestui dinte poate atinge lama osoasă compactă şi subţire care formează planşeul fosei nazale. Incisivul central: .N. POST. c. TRIUNGHIUL PIROGOFF: POSTERIOR.zona M ++++(3-4 mm) 4.proces alveolar cu înălţime mică şi rădăcină dentară lungă.lungimea rădăcinilor dentare.Se disecă ţesutul subcutanat şi se identifică artera prin pulsaţiile ei. Incisivii: a. M. PATRULATERUL BECLARD: SUPERIOR.ARTERA LINGUALĂ TRAIECT: intră din trigonul carotic în această regiune la nivelul cornului mare al osului hioid. . XII INFERIOR. POST. XII Aceste regiuni reprezintă locuri unde artera linguală poate fi descoperită chirurgical şi ligaturată.proces alveolar cu înălţime mare şi rădăcină dentară scurtă→ strat osos gros între cele 2 structuri (10 mm grosime). HG. Incisivul lateral . sup. latimea gingiei nu se poate stabili pentru ca este acelasi tip de epiteliu keratinizat Incisivii in procesele alveolare La maxilar.85 mm V.sub sinusul maxilar în funcţie de inaltimea osului restant subantral clasa inaltimea osoasa latimea osoasa min 10 mm min 5mm SA1 5-10 mm max 5 mm (se mentine 5-10ani) SA2 0-5 mm SA3 Latimea gingiei maxilare Zona (V-vestibular.MARG.N.MARG.zona PM ++ (2 mm) 4.TENDON M.înălţimea procesului alveolar.82 mm V sup. profund de muşchiul hioglos.CORN MARE HIOID ANTERIOR. • înclinaţie distală şi orală a 1/3 apicale radiculare 6 .DPP POSTERIOR. . SUPERIOR. O-oral) Lăţimea V... DIGASTRIC ANTERIOR. . planul vascular retromuscular ( retrohioglosian). trece profund de m. incisivii sunt situaţi sub planşeul fosei nazale. MH. sup.înălţimea feţei.SA.are apexul mai depărtat de planşeul nazal.zona incisivă ++++++ (5-6 mm) 4. → probleme în cursul intervenţiilor chirurgicale periapicale sau apicale. hioglos şi apoi pătrunde în limbă. → o infecţie de la acest dinte poate ajunge în meatul nazal inferior.

• palatul plat (coborât). . e. →apexul IL vine rar în contact cu planşeul nazal.împreună cu vena maxilară formează vena retromandibulară. —ram frontal. b4) Ramura zigomatico-temporală a nervului zigomatic care ajunge în regiune prin gaura zigomatico-temporală.-POST. axul alveolar şi radicular este mai vertical. III => diplopie # IC primesc fibre contralaterale => se face anestezie bilaterală # anestezia prinde uneori PM1 şi PM2 dacă includem n.ramură terminală a arterei carotide externe care trece anterior de tragus şi trimite la acest nivel ramurile: —artera zigomatico-orbitală.osul alveolar este fuzionat ( lipit ) cu lamele compacte externe vestibulară şi linguală. • Obstacole = greutati anatomice in cazul anestezierii nervilor alveolari superiori NERVII ALVEOLARI SUP. b6) Vase limfatice – care conduc limfa în ganglionii parotidieni superficiali şi profunzi 7 . • palatul înalt → creastă alveolară înaltă. d. Forma procesului alveolar în regiunea incisivă depinde şi de forma palatului osos. obstacole atomice # uneori gaura IO este ascunsă de o proeminenţă osoasă # uneori canalul IO are mai multe deschideri=>anestezie limitată la piele # uneori anestezicul ajunge în orbită => prinde n. . b5) Ramura temporală (temporo-frontală) a nervului facial. b3) Nervul auriculo-temporal .temporal către planul vasculo-nervos. —ram parietal. procesul alveolar este mai dur şi mai puternic. Osul alveolar al incisivilor • este unit cu lama compactă externă vestibulară a procesului alveolar . • este separat de lama compactă externă palatinală prin os spongios ( pană ) . —artera temporală medie (profundă medie) care perforează m. dar în special vestibular ( compacta externă vestibulară este mai subţire decât cea linguală). Zona incisiva inferioara: La nivelul mandibulei. alveolari sup-mijl.procesul alveolar este îngustat în direcţie labio-linguală.ramură senzitivă a nervului mandibular. în grupul anterior Planul 2 al regiunii temporale Ţesutul subcutanat al regiunii temporale: cuprinde: b1) Artera temporală superficială.o infecţie de la aceşti dinţi poate evolua oral sau vestibular.IL → abcese palatinale (1/3 apicală a rădăcinii este înclinată palatinal) 1. ramură motorie pentru muşchii mimicii de la nivelul calvariei. → creastă alveolară lată. b2) Vena temporalä superficială. spre vestibular. posterior de vasele temporale superficiale şi inervează senzitiv (tegumentul) partea postero-superioară a regiunii.infecţiile de la aceşti dinţi vor difuza spre vestibular. obstacole anatomice: plexul venos pterigo-maxilar arterele alveolare postero-superioare NERVII ALVEOLARI SUP. perforează muşchiul şi fascia temporală şi inervează senzitiv (tegumentul) în partea antero-inferioară a regiunii. .-ANT. Alveolele incisivilor sunt plasate excentric în procesul alveolar. .planşeul nazal devine ascendent lateral.

D5. a.T.fistulă salivară 2.Raporturile A.lateral de grupul mijlociu posteriori.M. Temporală profundă posterioară Raporturile ATM cu artere şi cu nervi Nervii n.in spatiul interdigastric anteriori. D2. la marg. buccinator − trece profund de m.Ext. Topografia ganglionior submentali . cu degetele de la o mana in cavitatea bucala si cu degetele de la cealalata mana submandibular. buccinator. maseter perforează m. pe care o perforează în dreptul coletului M2 sup.un os imatur. la 1|2 distantei dintre protuberanta mentala si hioid .inferior de protuberanta mentala mijlocii. lingual n. D4. n. Auriculotemporal. sub mucoasa bucală. Incizia orizontală lungă de 3-4 cm. nervul alveolar inferior si n. este centrată de punctul unde se intersectează linia de proiecţie a ductului care uneşte lobul urechii cu aripa nasului.litiază salivară Se face a) la nivelul vestibulului bucal când calculul este inclavat în porţiunea terminală b) pe cale cutanată. Descoperirea ductului Stenon Indicaţii: 1. maxilară a. După incizia tegumentului şi a ţesutului subcutanat. se palpeaza glanda sublinguala si submandibulara(se pot evidentia calculi salivari sau tumori salivare) Ductul parotidian in regiunea bucala Ductul parotidian Stenon în regiunea bucală: − continuă în această regiune traiectul orizontal. anterior de m. meningee medie si a.laterali. submandibulari si jugulari interni homolaterali si contralaterali Clasificarea densitatii osoase dupa Misch D1.este os primar cortical. cu linia ajutătoare coborâtă de la tragus spre unghiul gurii. Auriculotemporal.mediani. (cel mai bine reprezentat tip de os pentru populaţia românească) D3 . cu a. Alv.K. timpanica ant. temporala superficială si a. facial. a. maseterină. Ductul parotidian Stenon: se proiectează pe o linie care uneşte lobul urechii cu aripa nasului. − trece iniţial superficial. limfatici submentali.aproape nu există corticală şi osul trabecular fin constituie singurul os prezent.. a.ggl. anastomoza lor nervul coarda timpanului n. 8 . Inf. n. cu nervii/arterele din regiune Raportul Lateral Posterior Medial Anterior Arterele Artera temporală superficială bifurcatia A. apoi profund de corpul adipos al obrazului − la 1 cm.ggl. ductul învelit de o prelungire a fasciei parotidiene este pus în evidenţă pe o lungime de 3-4 cm. Temporal profund posterior Palparea planseului bucal Se face-bimanual.are os cortical dens până la poros pe creastă şi în rest os trabecular grosolan.in apropierea hioidului eferente. anterioară a maseterului unde are poziţia cea mai superficială. maseterin. în funcţie de leziune va fi < incizat pentru calcul < rezecat în cazul fistulei salivare. Se apreciaza supletea planseului .maxilara la acest nivel: a.corticală subţire şi poroasă şi os trabecular fin.

.T. a. v. Alv. carotidă externă.acest nerv prezintă risc de iritatie mecanica in timpul deplasarilor anteromediale ale complexului disc-condil. Are traiect vertical: în glanda parotidă (în planul medial.. ( vezi reg. la nivel cu colul mandibulei. Inf.merge în ţesutul subcutanat al regiunii frontale→ mvn temporal. gingia interdentară Forma ei este stabilită în funcţie de .. in special temporal -4.orbitală) şi ramuri terminale ( r. La polul superior al glandei parotide iese împreună cu vena ei şi nervul auriculotemporal→ pediculul superior al parotidei. dă ramuri colaterale ( a. Prezintă un grad mare de modificare în funcţie de forţele de masticaţie. Este extrem de activ metabolic. între tragus ( se vede) şi condilul mandibulei ( se palpează). lingual O deplasare mediala a discului articular poate atinge acesti nervi si astfel se explica de ce apar dureri. Auriculotemp -2-din a.elementele din butoniera retrocondiliana Juvara : a. în ţesutul subcutanat al regiunii temporale.contactele interdentare. La nivelul arcului zigomatic ea se poate palpa pentru luarea pulsului. plat sau negativ.nervul auriculotemporal. temporală medie şi a. 9 .maxilara la acest nivel: a.M... . zigomatico. Raporturile mediale -1. peste arcul zigomatic.. -3. Aspectul poate fi pozitiv. Începe în loja parotidiană. timpanica ant. Fracturile subcondiliene inalte pot leza elementele aflate medial de ATM Artera temporala superficiala in regiunile studiate • • • • • • Este ramură terminală din a. Durerea va iradia. parietală.traseul JAC Zona Papilele Contact ID Papila-părţi frontală Formă Puncte de 1 parte piramidală contact laterală Mai plate VO Suprafeţe de Parte V şi P\O contact Separate prin zona cervicală (epiteliu nekeratinizat) Raporturi mediale A. maxilara si n.Gingia interdentara si osul alveolar interdentar Osul alveolar interdentar Este convex la nivel coronar. in special la dinti si limba in timp ce se fac miscari in articulatie . arterial).nervul alveolar inferior si n.lăţimea suprafeţelor aproximale dentare .merge în ţesutul subcutanat al regiunii parietale). temporală). • Descoperirea arterei temporale superficiale. meningee medie si a. În regiunea temporală: are posterior nervul şi anterior vena. frontală. r.

• Inervează muşchii mimicii de la acest nivel. nervul infraorbital şi nervul bucal Ramuri motorii în regiunea bucală • Sunt ramuri terminale din plexul parotidian al nervului facial.) d. buccinator şi muşchilor ridicători. dramatică.iar apexurile lui se pot uni inferior de canal.Aplicatii practice in regiunea infrahioidiana 1/ traheotomia (secţionarea traheei) şi traheostomia (canularea traheei) în cazul obstrucţiei laringiene (corp străin laringian. canalul mandibular nu are raport cu nici un dinte (40%). se îndepărtează extern mm. Cel mai frecvent tip de raport . a reg. 2/ Comunicările spaţiilor peribucale şi periviscerale cefalice cu cele cervicale şi continuarea celor din urmă cu mediastinul favorizează apariţia mediastinitelor supurate după infecţii buco-dentare.infrahioidieni . Relatiile canalului mandibular cu dintii a.capul în extensie. inervează m. incluzie a molarului 3 poate prezenta molarul respectiv cu rădăcinile extinse dincolo de conţinutul canalului mandibular. raport cu rădăcinile celor 3 molari şi cu rădăcina premolarului 2 (10%). vestibular sau oral. ramuri bucale însoţesc ductul parotidian. Acest ultim tip de raport este normal la tineri (înălţimea corpului mandibular nu este definitivă. ramuri zigomatice pentru muşchii planului superficial. b.traheotomie înaltă (supraistmică) sau joasă (subistmică) după ligaturi vasculare. 10 . situaţie care poate face extracţia acestui dinte. Foarte rar canalul mandibular se poate plasa între rădăcinile ultimului molar.după incizia cutanată. ramura marginală a mandibulei trece peste vasele faciale în partea inf. înconjoară corpul adipos al obrazului se distribuie m. tumori laringiene) . Se găsesc în joja geniană. e. buccinator şi muşchii coborâtori. Elemente osoase care pot fi palpate in vestibulul bucal gaura infraorbitala fosa canina creasta zigomatico-alveolara fata posterioara a corpului maxilar procesele alveolare maxilare gaura mentala procesele alveolare mandibulare linia oblica (in dreptul molarului 2) marginea anterioara a mandibulei creasta temporala –obligatoriu in anestezia la gaura mandibulara (spina Spix) fundurile de sac vestibulare procesul coronoid al mandibulei Nervii din regiunea bucala Nervii senzitivi: ramura zigomatico-facială a nervului zigomatic.canalul mandibular este în contact cu fundul alveolei molarului 3şi 2 (50%). c.

a. B) Planul muscular profund: continuu. . aici este un spaţiu intermuscular.la 1cm. c)Cu regiunea parotideo-maseterină de-a lungul. este alcătuit din muşchii: < m. ramuri bucale superioare şi inferioare.m. bucal.m.ductului parotidian . bucali şi submandibulari. buccinator: . Infraorbitală. ridicător al unghiului gurii (situat profund la nivelul fosei canine).transversă a feţei . zigomatic mare. unul superficial. . Arterele regiunii: a. a.la nivelul proceselor alveolare ale molarilor sup. Facială. vena bucală.alcătuit din două planuri musculare. platysma. a. şi inferiori . orbicular al ochiului. ridicător al buzei superioare. suflat.pe ligamentu1 pterigo-mandibular. < are rol mai redus în mimică şi mai mare în masticaţie. sau loja geniană (a obrazului).m. lateral de unghiul gurii. .m.vaselor transverse ale feţei d)Cu regiunea submandibulară .Planul 3 al regiunii bucale Planul muscular . risorius. Venele regiunii: vena facială. . zigomatico-orbitală. Comunicările spaţiului bucal (lojei geniene): a)Cu regiunea infratemporală -pe calea vaselor şi nervului bucal . . . nervul infraorbital şi nervul bucal 11 . fluierat. . b)Cu regiunea orbitală .m. .prin canalul infraorbital. < m. ridicător comun al buzei superioare şi aripii nasului.cu origine:. A) Planul muscular superficial: este discontinuu. altul profund. C) Spaţiul bucal (loja geniană): Este situat între cele două planuri musculare. coborâtor al unghiului gurii.m.pe calea tecilor perivasculare ale arterei şi venei faciale. este a1cătuit din muşchi ai mimicii care în majoritate converg spre unghiul gurii . Conţine: Corpul adipos al obrazului Ductul parotidian Stenon.la nivelul nodulului comisural (modiolus). vena transversă a feţei Vasele limfatice: Se varsă în gg. Nervii motori: ramurile terminale ale nervului facial.m.m. a. astfel: ramuri zigomatice.prin grăsimea masticatorie din care face parte şi corpul adipos al obrazului. Bucală. vena infraorbitală. < este singuru1 muşchi al mimicii acoperit de fascie: fascia bucofaringiană şi maseterină < are o dispoziţie profundă. < prin tonusul său contribuie la menţinerea formei obrazului împiedicându-i distensia prea mare în timpul masticaţiei sau suflatului. ramura marginală a mandibulei Nervii senzitivi: ramura zigomatico-facială a nervului zigomatic.cu inserţie:. zigomatic mic. . parotidieni superficiali.

Apare astfel senzaţia de durere şi scoarţa va da comandă de reducere a forţei de contracţie. uneori pătrunzând în canalul radicular la distanţă apreciabilă de apex.la dentat a. pterig. care pot aborda rădăcinile dentare apical şi mai rar lateral. b.la edentat : la 1/2 distanţei dintre marginea anterioară a muşchiului maseter şi simfiza mentală. plexiformă. CONCLUZIE:intensitatea forţei de contracţie a muşchilor ridicători ai mandibulei este reglată permanent de sensibilitatea parodonţiului Gaurile din vestibulul bucal in plan sagital (antero-posterior) Gaura mentală . de la parodonţiu presiunea mare se va transmite fibrelor nervoase şi va ajunge la scoarţa cerebrală. . întrepătrunderi fine ale nervului cu artera alveolară inferioară. Gaura mentală situată sub apexul P2 (20%) 12 . c. Trunchiul principal al nervului alveolar inferior prezintă o structură ramificată. Inervatia mucoasei masticatorii din cavitatea bucala propriu-zisa regiunea Reg palatina Gingia/mucoasa Gingia palatinala Mucoasa alveolara palatina Mucoasa boltii palatine Gingia linguala Mucoasa alveolara linguala Nervul/nervii Reg sublinguala Muschii ridicatori ai mandibulei – observatii Observatii privind muschii ridicatori ai mandibulei. -forţa lor de contracţie devine maximă când există contact interdentar maxim WEBER şi FICK: forta cea mai mare o are muschiul maseter cu fibrele verticale deoarece mişcarea de ridicare a mandibulei se face pe verticală. a) când se contractă toate cele 3 perechi de muşchi ridicători în acelaşi timp se va produce ridicarea mandibulei.alveolar inferior a. Gaura mentală situată între P1 şi P2 (58%). Din plexul alveolar inferior localizat între canalul mandibular şi rădăcinile dinţilor inferiori pornesc ramificaţii fine.această presiune se numeşte presiune ocluzală (în poziţia de contact interdentar). . forţa cea mai mică o dezvoltă m.Distributia plexiforma a n. explicând existenţa deltei apicale în treimea apicală a canalului radicular. Nervul alveolar inferior trece prin corpul mandibulei înconjurat uneori de o teacă conjunctivă densă (în interiorul canalului osos). b. continuându-se cu ramurile dentare care pot forma un plex nervos între trunchiul nervului şi apexurile dentare. med b) când se contractă toate cele 3 perechi de muşchi ridicători în acelaşi timp se va produce presarea mandibulei pe maxilar. această presiune ocluzală se va transmite la parodonţiu( parodonţiu= sistemul de fixare al dinţilor în os= periodonţiul sau ligamentele+ osul alveolar+cement+gingie).

Menţine dinţii în alveole Are un anumit răspuns la forţele exercitate pe dinţi (se modelează/ se remodelează) Când există dinţi/ implanturi. Lui Α gg. mental. aceste forţe au efecte directe Când există proteze dentare. IO (buza sup). mijl. pterigoidian lateral Conţinut:Α n. bucl. Gaura mentală situată sub M1 (3. bucal nn palatini mici n sublingual n bucal Reg palatina Reg sublinguala Reg retromolara Osul de suport mandibular. Gaura menta1ă situată sub apexul P1 (5%) e. n mental (buza inf) n. 13 . Gaura mentală situată între P2 şi M1 (13.aponevroza interpterigoidiană . 5%) Poziţia găurii infraorbitale .pe verticala dintre PM1 şi PM2 superiori (sau superior de PM2) .capul inferior al m.meningee medie şi accesorie Importanţă: în acest spaţiu se efectuează anestezia nervului mandibular Α plex venos pterigoidian şi al găurii ovale. post nn. regiunea Vestibul bucal mucoasa Mucoasa fund de sac superior Mucoasa fund de sac inferior Mucoasa labiala Mucoasa bucala Mucoasa palatului moale Mucoasa sublinguala (a plaseului bucal) Mucoasa retromolara Nervul/nervii nn. 5%) d.pe verticala ce trece prin sutura maxilo-zigomatică Mucoasa de acoperire + inervatie. otic cu aferenţe şi eferenţe Α a.exobaza . forţele au efecte indirecte în timpul mişcărilor funcţionale/ nefuncţionale mandibulare Eliminarea funcţiei de suport duce la atrofie (scade osul în lungime şi în lăţime) Raporturile verticale dento-sinusale dupa Kwak.raporturi dentosinusale in sens vertical tipul planşeul sinusal este situat superior de planul care trece prin apexurile V şi P I sub planul care trece prin apexurile V şi P fără să existe protruzie apicală II (pătrundere apicală dincolo de planşeul sinusal) există protruzie apicală dincolo de planşeul sinusal de la apexurileV III există protruzie apicală dincolo de planşeul sinusal de la apexurile P IV există protruzie apicală dincolo de planşeul sinusal de la apexurileV şi P V Spatiul pterigoidian. Kwak. Limite:. alv inf n.c. alv sup ant. mandibular şi rr.

. Bucal pe cale cutanată • Este linie ajutătoare pentru descoperirea ductului Stenon • Este limită a zonei mute (Se descrie zona. ale n. pe vasele temporale superficiale .. pe linia care uneste lobul urechii cu aripa nasului -orificiul endobucal se vede la papila parotidiana ( se poate palpa papila.anterior si superior de tragus.este peretele despartitor intre articulatie si meninge Anterior Superior Linia trago-comisurala-aplicatii practice. Ext. endobucal) -se poate palpa si endobucal in grosimea obrazului Gl.I: linia care uneşte mijlocul marg.la polul inferior al părţii superficiale eferente. . cervicali superficiali de pe calea VJE profunzi. facial) . Fracturile subcondiliene inalte pot afecta elementele aflate medial de ATM nervul maseterin poate fi comprimat intr-o translatie condiliana succesiva nervul temporal profund posterior poate fi iritat cand exista hipermobilitate condiliana Cand se produce o dislocare meniscala fara reducere.inferiori. (reper lig. SCM DUCTUL PAROTIDIAN STENON -se palpeaza in regiunea bucala dupa punerea in contractie a m. PALPAREA CANALELOR (DUCTELOR) DE EXCRETIE ALE GLANDELOR SALIVARE MARI Gl. • Este reper pentru anestezia n.intraparotidieni.ggl.aici sunt rr. se poate fractura fosa mandibulara –este subtire . .. in special temporal Când discul atinge nn. cervicali profunzi (VJI).) reprezintă teritoriul în care inciziile nu afectează ramurile nervului facial şi este delimitată astfel: .4-10.P: marginea posterioară a ramului mandibulei.ggl. Ganglionii parotidieni-sistematizare. superficiali.Aplicatii practice la raporturile ATM. pe panta articulară se poate simti usor prin palpare sau se poate observa cu ochiul liber) Iinciziile se fac numai la piele. pe VJE eferente.S: linia trago-comisurală. subdigastric Palparea gl salivare mari si a ductelor. P a ramului mandibulei cu comisura bucală.de ATM se face ligatura chirurgicala a A Car. maseter -se palpeaza la marginea anterioara a maseterului contractat -se simte ca un cordon care ruleaza sub deget.. Lingual şi alveolar inferior apar dureri în dinţi şi limbă in timp ce se fac miscari in articulatie .stilomandibular) Nervul AuriculoTemporal prezintă risc de iritatie mecanica Durerea va iradia. Raportul Lateral Posterior Medial Aplicaţii practice Ţesutul subcutanat este subţire.post.) Zona mută (Seres Sturm L. submandibulara-DUCTUL WHARTON -se face la fel ca la palparea planseului bucal 14 . între marginea posterioară a ramului mandibular şi marginea anterioară a m. Parotida ( partea profundă) –In fosa retromand. de aceea excursia condilului mdb.

Se va ligatura artera şi apoi se va sutura tegumentu1 cu 3—4 fire. Se secţionează pielea. După incizia tegumentului şi a ţesutului subcutanat.Descoperiri de elemente anatomice in regiunea bucala Descoperirea arterei faciale se face în unghiul postero-inferior al regiunii. la graniţa cu regiunea submandibulară. Rolul muschilor masticatori in morfogeneza ROLUL MM. RIDICATORI IN MORFOGENEZĂ Acţiunea dominantă a muşchiului temporal duce la formarea stereotipului de masticaţie tocător: mandibulă mai slab dezvoltată parodonţiu cu rezistenţă scăzută lipsă de atriţie la nivelul dinţilor (abraziune fiziologică) Acţiunea dominantă a chingii pterigo-maseterine duce la formarea stereotipului de masticaţie frecător sau mixt: mandibulă bine dezvoltată parodonţiu rezistent atriţia dinţilor Inervatia senzitiva in regiunile cavitatii bucale propriu-zise regiunea Gingia/mucoasa Reg palatina Gingia palatinala Mucoasa alveolara palatina Mucoasa boltii palatine Mucoasa palatului moale Reg sublinguala Gingia linguala Mucoasa alveolara linguala Mucoasa sublinguala (a plaseului bucal) Reg retromolara Mucoasa retromolara Nervul/nervii 15 .5 cm. este centrată de punctul unde se intersectează ƒ linia de proiecţie a ductului care uneşte lobul urechii cu aripa nasului. ƒ cu linia ajutătoare coborâtă de la tragus spre unghiu1 gurii. ductul învelit de o prelungire a fasciei parotidiene este pus în evidenţă pe o lungime de 3-4 cm. în funcţie de leziune va fi < incizat pentru calcul < rezecat în cazul fistulei salivare.litiază salivară Se face a) la nivelul vestibulului bucal când calculul este inclavat în porţiunea terminală b) fie pe cale cutanată în celelalte cazuri. Linia de incizie de 3—4 cm.fistulă salivară 2. sub ea. fascia cervicală superficială şi apare mănunchiul facial cu vena situată posterior de arteră. platysma. Descoperirea ductului Stenon Indicaţii: 1. va fi paralelă cu marginea inferioară a mandibulei şi la 0. Incizia orizontală lungă de 3-4 cm. la marginea anterioară a maseterului unde are poziţia cea mai superficială. mijlocul inciziei corespunde cu marginea anterioară a maseterului.

compacta linguală este bine dezvoltată. Topografia nervilor alveolari postero-superiori NERVII ALVEOLARI SUP. —ram parietal. maxilară şi a.9 mm.2-2.Compacta vestibulară de 1. acul trebuie sa fie în contact permanent cu osul . ♫ apar hematoame profunde . În zona canină .IO traiect : fosa infratemporală faţa post a maxilarului găuri alveolare sup-post canale alveolare sup. al sinusului maxilar plexul nervos teritoriu ¤ molarii superiori ( frecvent fără rădăcina mezio-vestibulară a M1) ¤ periodonţiul de la acest nivel ¤ papilele interdentare de la acest nivel ¤ mucoasa alveolară vestibulară de la acest nivel ¤ mucoasa sinusului maxilar (peretele posterior) ¤ porţiunea alveolară a maxilarului de la acest nivel anestezie la tuberozitatea maxilară >se palpează creasta zigomatico-alveolară >se introduce acul distal de creastă >se folosesc 2 linii ♫creasta este şi reper şi obstacol una verticală posterior de M2 (la copii) sau M3 una orizontală care trece prin 1/2 înălţimii corpului maxilar la PM1 >puncţia se face inferior de osul zigomatic ♫ osul zigomatic este obstacol >accidente : lezarea # plexului venos pterigo.5 mm). La nivel apical : 2. 5-5.compacta vestibulară prezintă o grosime medie de 1.Spongioasa este mai puţin densă decât la nivel incisiv şi conţine. În zona incisivă . . maxilar sau n.7 mm. —artera temporală medie (profundă medie) care perforează muşchiul temporal pentru a trece în planul vasculo-nervos.Structura functionala a mandibulei in zona incisivo-canina 1.ramură terminală a arterei carotide externe care trece anterior de tragus şi trimite la acest nivel ramurile: —artera zigomatico-orbitală.4-2 mm. Plan 5) Planul vasculo-nervos: 1) aa. . Prezintă cea mai mare grosime în zona spinei mentale. alveolare sup.3mm . de asemenea.post.Spongioasa este densă cu o tendinţă ridicată de compactizare.1 mm. 16 .canalul incisiv bine conturat are o tendinţa de coborâre şi de vestibularizare.8-2. ram senzitiv din n.canalul incisiv. 2. —ram frontal. temporale profunde: anterioară şi posterioară din a.obstacole anatomice: plexul venos pterigo-maxilar arterele alveolare postero-superioare Arterele regiunii temporale : enumerare si localizare in planuri stratigrafice Plan 2)Ţesutul subcutanat: cuprinde: b1) Artera temporală superficială.-POST. temporală medie din a. . (dimensiune medie 2. de asemenea mai groasă. este de 2.pentru a evita accidentele vasculare. . temporală superficială.compacta linguală.7-2. . Între planul osos şi planul meningeal se dispun artera meningee medie.post din peretele post.maxilar # aa.

Marginea infraorbitala in anatomia clinica si topografica Este limită între regiunile bucală şi infraorbitală Este reper pentru palparea gaurii infraorbitale (gaura este la 5-9 mm inferior de aceasta margine) La nivelul ei se pune degetul cand se face anestezia la nervul infraorbital pentru ca acul (care poate aluneca) sa nu intepe globul ocular Se palpeaza obligatoriu la orice examen clinic exofacial Este formata din margini ale oaselor maxilar si zigomatic. de o parte şi de alta a liniei mediane mucoasa vălului palatin este subţire este activ mobilă = de acoperire pe mucoasa bolţii palatine palatine se formeaza urmatoarele detalii de suprafata: papila incisiva. mucoasa mai deschisa la culoare de la nivelul gaurii palatine mari mucoasa boltii palatine. de o parte şi de alta a liniei merdiane i glandulară (cu glande salivare mici ) în partea post. a mandibulei.9.aceasta este palpabila la nivelul marginii infraorbitale si ete importanta deoarece inferior de ea este gaura infraorbitala Mucoasa si gingia in regiunea palatinala (fara inervatie) mucoasa bolţii palatine este aderentă la periost => este fixă = masticatorie se continuă lateral cu mucoasa alveolară palatinală fară limită precisă. Compacta vestibulară este mai groasă decât cea linguală.3 mm . iar canalul mandibular este ascendent posterior şi lingual. rugile palatine. de aceea nu se poate stabili latimea gingiei palatinale. intre ele se formeaza sutura maxilo-zigomatica.diametrul transversal în 1/2 alveolară este mai mare decât în 1/2 inf. linia Ah. Spongioasa se menţine densă doar vestibular şi inferior. . apoi cu gingia palatinala are 3 zone : i fibroasă în dreptul alveolelor şi suturii palatine mediane mucoasa palatină i adipoasă ( cu tesut adipos) în partea ant. cu diametrul transversal mai mare în 1/2 alveolară. iar în rest există spaţii largi între trabeculele osoase . grosimea crescând spre M3.5. foveolele palatine. Spongioasa este puţin densă. Compacta linguală: scade de la 2 la 1. rafeul palatin.5mm Topografia nervilor palatini NERVUL PALATIN MARE ram senzitiv din ganglionul pterigopalatin traiect: fosa pterigopalatină canalul palatin mare gaura palatină mare şantul palatin mare teritoriu prin ☻ramuri scurte laterale inervează mucoasa alveolară şi gingia palatinala din dreptul M şi PM ☻ramuri lungi mediale inervează mucoasa palatului dur în dreptul M şi PM 17 . are dimensiunile medii de 2.4-9.6 mm. Structura functionala a mandibulei in zona molara În zona molară . mucoasa lveolara palatinala si gingia palatinala au aceeasi culoare si aceeasi structura (epiteliu keratinizat).

pot exista 4 canale. inervează gingia si mucoasa palatinala in 1/3 ant.(doar ptr. ANESTEZIE: topografia găurii mucoasa ce acoperă gaura este mai deschisă la culoare acul în canal. pe linia mediană. pterigopaltin. traiect: fosa pterigopalatină gaura sfenopalalatină fosa nazală canalul incisiv canalul incisiv are forma literei V . palatini mici+maxilar canalul este MAI NERVUL NAZOPALATIN este ram. după Scarpa. injectarea cu presiune poate duce la decolarea mucoasei care este dureroasă şi se poate complica cu necroză ELEMENTE IMPORTANTE PTR.5 cm post de narină repere pentru anestezia in regiunea palatina NERVUL NASOPALATIN PALATIN MARE LOCUL GAURA INCISIVĂ GAURA PALATINĂ MARE REPERE PAPILA INCISIVÂ poziţia găurii palatine mari • gaura palatină mare este acoperită de o depresiune de mucoasă mai deschisă la culoare gaura palatină mare este situată o la 10-15 mm medial de M3. nervi) anestezia-. 2 canale ANT.gaura conţine VAN palatin mare care este învelit în ţesut conjunctiv lax.acul trebuie să fie paralel cu lama externă a compactei vestibulare maxilare -.la gaura incisivă -trebuie cunoscută pozitia găurii incisive acoperită de papila incisivă. senzitiv din ggl.în planşeul nazal la 1-1. de rezistenţă scăzută => injectarea anestezicului se face uşor la acest nivel ☻deoarece restul de mucoasă palatină este foarte aderentă de periost. o la 15-17 mm lateral de rafeul palatin o la 4-5 mm anterior de linia Ah direcţia canalului palatin mare (MAI) dacă vrem să facem anestezia nervului maxilar pe cale endobucală şi ajungem în fosa pterigopalatină prin canal 18 .gaura este acoperită de mucoasa deschisă la culoare .Y este orientat ant-inf-med are lungimea medie de 10 mm este paralel cu compacta externă (vestibulară) a maxilarului după Stenson.anestezie la gaura palatină mare -trebuie cunoscută aşezarea găurii la 1/2 distanţei între linia mediana şi marginea liberă a gingiei la M3 .anesteziem şi nn. şi POST. la 1 cm. retroalveolar .

.calea: suprazigomatică ..plica pterigo-mandibulară .) .reper: creasta zigomatico-alveolară . peste 16 ani. dar si rad. (drt. c) la 10 mm deasupra planului de ocluzie. mandibular la g. .reper: baza proc.17. Aplicatii practice –planseul sinusului maxilar PLANŞEUL SINUSAL: poate fi .GM= 11 mm. maxilare lezarea plex venos ptg. Margine sup.la Spina Spix .6 mm. de condilul mdb.Creasta Temporală.Lăţimea ramului mandibulei= 31-31.calea: subzigomatică(anterior de tuberculul articular.1mm.coborît în procesul alveolar al maxilarului (reces alveolar al sinusului maxilar care face funduri de sac între rădăcini)>> PLANŞEUL SINUSAL COBOARĂ CU VÎRSTA radacinile vestibulare ale M1 si M2.repere: .5 mm.GM= 16. între 6-10 ani ..9 mm.risc: lezarea a. temporal .mai jos faţă de planşeul fosei nazale .27 mm.planul de ocluzie al dinţilor inferiori . între 10-16 ani . maxilare n.deci în fosa pterigopalatină . b) la 5 mm deasupra planului de ocluzie.5 mm.tendonul m.GM= 25 mm.la acelaşi nivel cu planşeul fosei nazale . chirurgia zonei) \ vârsta la care s-a făcut extracţia dentară 19 . nn.) Margine P – GM= 9 mm.la tuberozitatea maxilară -risc: lezarea plexului venos retrotuberozitar la ½ înălţimii corpului maxilar în dreptul PM1 -recomandare: contact ac-os permanent n.Gaurile regiunii infratemporale importante in anestezie Anestezie la baza craniului n. Margine I.). In sens vertical. ovală . GM este a) în dreptul planului de ocluzie al dinţilor inferiori.(stg. maxilar la g. PM2 sunt considerate RADACINI SINUSALE EFECTUL DE COBORÂRE A PLANSEULUI SINUSAL= în timp planşeul sinusal coboară coborârea depinde \ raportul anatomic înainte de extracţie (daca este penetrant) \ raportul patologic înainte de extracţie (granulom periapical sau chist ) \ actul terapeutic conservator (obturatie de canal. (Incizură).marginea anterioară a ramului mandibular . pterigoid . alveolari postero-superiori la orificiile alveolare superioare posterioare .GM= 15.deci în fosa infratemporală .creasta temporală GAURA MANDIBULARĂ Margine A .este ant. alveolar inferior la gaura mandibulara .risc: lezarea a.-sup. rotundă .

b.Mucoasa masticatorie Mucoasa masticatorie (mucoasa fixa.post.M Raporturile posterioare -1-partea profunda a glandei parotide -2-nervul coarda timpanului -3-bifurcatia A. c. M2.Ext. Aceste raporturi sunt în funcţie de: a.T. sub planşeul fosei nazale . mărimea şi forma sinusului maxilar.ataşată de periost prin ţesut conjunctiv dens (mucoperiost) . mucoperiost) gingia= epiteliu scuamos keratinizat .există ţesut adipos şi glande salivare mici în lamina propria mucoasa alveolară= epiteliu scuamos nekeratinizat .nu există strat submucos mucoasa palatului dur= epiteliu scuamos keratinizat . Ext. maxilară -4-peretele anterior al conductului auditiv extern .K. c.submucoasa cu fibre elastice pentru inserţia ei de periostul alveolar .aşa se explica posibilitatea de înfundare a condilului mandibular în conduct. în loviturile pe menton APLICATIE PRACTICA. lungimea rădăcinilor dinţilor sinusali . 2. coborât în proc. înălţimea procesului alveolar al maxilarului . Componenta radiculară este reprezentată de răd. b. M1.lamina propria cu fibre de colagen care permit ataşarea de cement şi periostul alveolar . în dreptul planşeului fosei nazale.există glande salivare mici regiunea Gingia/mucoasa Nervul/nervii Reg palatina Gingia palatinala Mucoasa alveolara palatina Mucoasa boltii palatine Reg sublinguala Gingia linguala Mucoasa alveolara linguala Vestibul bucal Gingia vestibulara superioara Gingia vestibulara inferioara Mucoasa alveolara vestibulara superioara Mucoasa alveolara vestibulara inferioara Componentele raporturilor dento-sinusale l. cu a. Planşeul sinusal poate prezenta următoarele nivele de dispoziţie: a. temporala superficială si a. b. a. dinţilor sinusali : P2.stilomandibular) 20 .. Aceste raporturi prezintă două componente: radiculară reprezentată de rădăcinile dinţilor sinusali şi antrală reprezentată de planşeul sinusal. (reper lig. alveolar al maxilarului sub forma unor funduri de sac (recesuri alveolare) .de ATM se face ligatura chirurgicala a A Car. Raporturi posterioare A.

ant.mandibulei >Reprezinta reper lateral pt. Bucal Labială n. locul anestezierii Regiunea Inervaţie senzitivă Frontală n. Bucal pe cale cutanată • Este reper pentru descoperirea arterei faciale în regiunea bucală • Este intersectată orizontal de: . n.lingual 3)la santul colului mandibulei-ptr.Nervii senzitivi din regiunile studiate – enumerare.a ram. n. terminale ale n.lingual. VII (Z. nervii pterigopalatini. nervul zigomatic. N. ram meningeal Nervul maxilar şi ramurile lui în fosa pterigopalatină: nervii alveolari superiori-posteriori.rr .anestezia la gaura mandibulara deoarece distanta dintre creasta temporala si gaura mandibulara este in mod constant 11. buccinator) • este reper pentru gaura mentală la edentat (la ½ distanţei dintre simfiza mentală şi marginea anterioară a m. Zigomaticotemporal. Transvers al gâtului Marginea anterioară a muşchiului maseter • Este limită anterioară a reg.ductul parotidian Stenon (care la 1 cm anterior de ea perforează m. n.alveolar inferior 2)la spina spix-ptr. • Este reper pentru anestezia n. limita mediala plica pterigomandibulara) >In scopul anesteziei: 1)la torusul WIESBREM-ptr.intrarea pe calea endobucala in spatiul pterigomandibular(impreuna cu marg. bucal. n.n. parotideomaseterine şi limită posterioară a reg. MM) . Mental Mentală n.a ram.mandibulei si paralel cu marg. n. Transvers al gâtului Submandibulară n. Mental Submentală n.1 mm 21 . Infraorbital.n.alveolar inf.temporal.bucal. se gaseste pe fata interna a ram.alveolar inferior >creasta temporala este cel mai important reper ptr. bucale. Supraorbital. n. B.n.lingual. maseter) Creasta temporală >Este un element anatomic vertical.Infraorbital.ant.mandibulei si tendonul m. nervul infraorbital Parotideomaseterină n. n. Supratrohlear Temporală n. n. Auricular Mare Bucală n.vasele transverse ale feţei . Zigomatico-facial. Auriculotemporal Infratemporală Ramuri ale nervului mandibular în fosa infratemporală: nervul auriculotemporal.n.

MH =>m.prelungirea anterioara a glandei submandibulare. descoperirea a.post.linguale la triunghiul (PIROGOFF) cu limitele => post:tendonul m.post.linguale in patrulaterul (BECLARD) care are limitele=> sup:n.lingual. descoperirea a.submentala care contine rafeul median de insertie a mm. patrulater.submandibulara este folosit ptr.milohioidian din partea opusa formeaza rafeul median in spatiul interdigastric in regiunea sub mentala Face parte din planul musculo-fascial la regiunea submandibulară =>foita interna a fasciei interne a fasciei cervicale superficiale =>m.HG si m.m.hipoglos.digastric ant:marg.m.n.n. ca element din mănunchiul vasculo-nervos temporal.HG interstitiul Hiogloso-Milohioidian =>este comunicarea lojei submandibulara cu loja sublinguala =>se formeaza intre m.XII >m digastric pantacele anterior delimiteaza regiunea submandibulara de regiunea submentala >digastricul pantece anterior delimiteaza cu cel din partea opusa spatiul interdigatric in reg.vena linguala În reg.limfatici submentali 22 .DPP posterior:marg.descoperirea a.hioglos-subtire. cu ramura frontală din artera şi vena temporală superficială Se proiectează în zona Ischikawa (se scrie limita zonei) IMPORTANTA MUSCHIULUI MILOHIOIDIAN IN ANATOMIA TOPOGRAFICA: Face parte din muschii planseului bucal Impreuna cu m. acoperit anterior de m.milohioidieni si 2-3 ggl.XII IMPORTANTA MUSCHIULUI DIGASTRIC IN ANATOMIA TOPOGRAFICA: >origine-pe procesul mastoidian >la origine delimiteaza cu m.MH =>contine:ductul submandibular.MH =>sup:n.XII inf:cornul mare al hioidului ant:m.linguale in triunghiul (PIROGOFF) care are limitele =>post:tendonul m.facial >face parte din diafragma stiliana >este peretele postero-medial al lojei parotidiene >delimiteaza inf-lat trigonul submandibular >in regiunea submandibulara este folosit ptr.MH sup:n.stilohioidian hiatusul retrostilian prin care trece n.m.HG >tendonul intermediar este folosit ptr.milohioidian Formeaza impreuna cu m.digastric =>ant:marg.post.Ramura motorie comună din regiunile frontală şi temporală Ramura temporo-frontală a nervului VII Este ramură motorie pentru muşchii mimicii de la nivelul calvariei Începe în glanda parotidă ca ramură terminală a nervului facial În regiunea temporală se găseşte în ţesutul subcutanat şi în planul subaponevrotic În regiunea frontală se găseşte în ţesutul subcutanat.

pterigoidian lateral.planul de ocluzie al dintilor inferiori [in functie de varsta: la acelasi plan (6-10 ani). bucal.trimite ramuri la muschii masticatori (maseter.planul de ocluzie al dintilor superiori nn.aici se face anestezia: 1) nn B. alveolar inferior (+a si v). meninge. milohioidian (+a si v). regiunea palatina. AI. mandibula (inclusiv dintii inferiori).ajunge in fosa infratemporala (cu m pterig lat) . buza superioara. AI la torusul Weissbrem. inervatie. L la Spina Spix.L.L.intra in fosa pterigopalatina . la 10 mm sup (peste 16 ani)] 23 . medial.m.glanda parotida continut: nn. importanta limite: anterior.incepe in glanda parotida la nivel cu colul mandibulei . infraorbital. superior: m. AI la torusul Weissbrem 2) nn.trece prin fisura pterigomaxilara .la tuberozitatea maxilara isi schimba directia este ramura terminala din artera carotida externa .aici are traiect postero-anterior . Asemanari si deosebiri intre gingia libera si gingia atasata Asemanari: epiteliu keratinizat.fasciculul A si P. pterigoidieni). pterigoidian medial. lingual. continut.fata inerna a ramului mandibulei. ureche. temporal. lig sfenomandibular importanţa. coloratie. dintii superiori. faringe.trece prin butoniera retrocondiliana . AI. spatiul pterigomandibular: limite. poziţie. lateral.Artera maxilara in regiunile studiate . obraz.se termina la gaura sfenopalatina . aspect mat/coaja de portocala. limitele libera/continuata. L la Spina Spix 3) n AI la santul colului mandibulei (superior de gaura mandibulara) repere pentru anestezie Intrarea in spatiu pe cale endobucala Intrarea in spatiu pe cale retromandibulara Intrarea in spatiu pe cale submandibulara (vestibul) Lateral – marginea anterioara a ramului+ creasta Distanta de la marginea post a ramului la GM Distanta de la marginea inf a ramului la GM = temporala+ tendon m temporal = 9 mm 26 mm Medial – plica pterigomandibulara Acul intra prin mucoasa retromolara nn B.mucoasa retromolara. posterior. sinusul maxilar. la 5 mm sup ( 10-16 ani). Deosebiri: fixarea.

atrofia prin inflamaţii localizate în osul alveolar. arată o lipsă de grosime osoasă prin care se expune parţial rădăcina / un viitor implant Clasificare: clasa I. arată o lipsă de grosime osoasă sub 50%.atrofia prin presiuni mari şi neuniforme exercitate de protezele dentare. mediu /1 craniu: 7% Apar in functie de: *grosimea VO a proc alveolar.apare în interiorul anvelopei osoase clasa II.atrofia prin nesolicitare funcţională.apare în exteriorul anvelopei osoase Tratament: regenerare+ implant per secundam implant+ regenerare concomitent PREVALENTA Dehiscente Fenestratii Nr. prin care se expune pe toată lungimea rădăcina / un viitor implant Clasificare: clasa I. mediu /1 craniu: 3% Nr.apare în exteriorul anvelopei osoase Tratament: regenerare+ implant per secundam implant+ regenerare concomitent Dehiscenţele: defecte osoase vestibulare sau orale.teorii : . *atriţia ocluzală Mai frecvente la mandibula 62% Mai frecvente la maxilar 53% Cel mai afectat dinte: C si PM1 inf 11% Cel mai afectat dinte: M1 sup 35% Frecventa: 1/3 APICALA CORONAR 1/3MEDIE MECANISMUL ATROFIEI CRESTEI ALVEOLARE .apare în interiorul anvelopei osoase clasa II.5-5 mm Inadecvată Atrofie severă Observaţii Implant şurub şi cilindru Implant lamă sau osteoplastie Augumentare + implant sau implant subperiostal Implant subperiostal 24 . CELE 4 GRUPE DE CRESTE ALVEOLARE DUPA MISCH ŞI JUDY: Grupa A B C D Inălţimea crestei 8-12 mm Max. .atrofia prin aport sanguin scăzut.- DEHISCENTE---FENESTRATII Fenestraţiile: defecte osoase vestibulare. . . *dimensiunile răd dentare. 10 mm Inadecvată Lăţimea crestei Minim 5 mm 2.

5. 3.Dispozitia fibrelor nervoase la nivel periodontal 9. Stratigrafia zonei palpebrale Vasele si drenajul limfatic limba Raporturile incisivilor in procesele alveolare 25 . 4. 9. regiunea submandibulara enumerare planuri si descrieti pl 6 1. 2. 6. 5.temporala superficiala in anatomia clinica si topografica 6. topografia canalului mandibular Aplicatii practice n. topografia gg submentali Apl practice -anestezii in cavitatea bucala descoperirea arterei linguale modelare + remodelare osoasa delimitare si continut fosa pterigomandibulara dehiscente recesurile sinusului maxilar Latimea gingiei la maxilar Densitatea osoasa dupa Misch M.bucal Linia maxilara – canalul si orificiul nazolacrimal Aplicatii practice privind procesele alveolare + atrofie R+D de suprafata pt anesteziile in cav bucala Clasificarea gg Faciali Regiunea IF – gauri – anestezie 1. 4. 7. 6.Marginea infraorbitala in anatomia clinica si topografica 7.Repere anatomice de suprafata utile pt anestezia nervilor palatinali 5.Aplicatii practice in regiunea infrahioidiana 1. 7. facial 5. 7. Maseter Clasificarea fetei Topografia gg submentali Aparatul lacrima Regiunea nazala -aplicatii 1. 6. si o chestie cu inervatia nuj cui. planul 2 al regiunii temporale. raporturile atm cu vasele d sange si aplicatii l nivelul lor. 3. 4. 4. 4. 6. 1. 2.faciala in regiunile studiate. 3. 2. Spatiul prevetebral 4 Aplicatii lae rr terminale ale n.Osul alveolar interdentar si gingia interdentara 2.Aplicatii practice privind raporturile mediale ale ATM 8. linia milohioidiana in anatomia clinica si topografica. 5. 8 pcte antropometrice la niv reg alv +dentare 7 artera pal mare topografie + apl practice 8.1. 7.Raporturile dintilor cu canalul mandibular 4. 3. enumerare planuri l regiunea infrahioidiana si descrierea planului 6.A. 5. 3. nervii din regiunea bucala si plasarea in planuri. 8.M2 in procesele alvelorae 2.Clasele subantrale in functie de tesutul osos restant 3. 8.digastric A. Latime gingiei la mandibula Raporturile dintilor sinusali cu sinusul maxilar-detaliati Tipuri mandibulare in fuctie de structura sa functionala Tipuri de atrofie si mecanismele producerii Marginea anterioara a m. 5. 7. 6. 2. elemente componente ale rap dento-sinusale 1. 2. Inervatie si vasc reg nazala 3. dostributia plexiforma a nervului alveolar inferior. Histologia osului mandibular 6.

26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful