Sunteți pe pagina 1din 8

LEADERSHIP, STILURI DE CONDUCERE - OBIECTIV COMUN

LEADERSHIP. STILURI DE CONDUCERE

Leadershipul apare ri de !a"e ri u# $rup de a%e#i isi u#es! si ar% #i&ea&a e' r"urile i# (ederea reali&arii u#ui )ie!"i( ! %u#. I#"ru!a" i# ri!e i#"repri#dere e*is"a r$a#i&are ' r%ala si r$a#i&are i#' r%ala, !are dese ri di'era se#si)il, leaderii i#' r%ali p " sa #u se ide#"i'i!e !u %a#a$erii, adi!a pers a#ele !u 'u#!"ii de ! #du!ere i# ierarhia i#"repri#derii. I# a!es"e ! #di"ii es"e e(ide#" 'ap"ul !a u# )u# %a#a$er (a 'i i#" "deau#a si u# )u# leader, dar u# )u# leader #u es"e i#" "deau#a u# %a#a$er. I# a!eas"a pri(i#"a, +. Da(is pre!i&ea&a su$es"i(, -Leadershipul es"e par"e a %a#a$e%e#"ului, es"e a)ili"a"ea de a ! #(i#$e pe al"ii sa !au"e i# % d e#"u&ias" a"i#$erea u# r )ie!"i(e de'i#i"e. Es"e 'a!" rul u%a# !are asi$ura ! ere#"a u#ui $rup si il % "i(ea&a pe#"ru a"i#$erea u# r s! puri. A!"i(i"a"i de %a#a$e%e#" !a, pla#i'i!area, r$a#i&area si luarea de!i&iil r su#" -! ! #i. i#a!"i(i pa#a !e leaderul de!la#sea&a pu"erea % "i(a"iei i# a%e#i si ii $hidea&a spre a#u%i"e s! puri.. Leadershipul p a"e 'i de'i#i" !a a)ili"a"ea u#ei pers a#e de a e*er!i"a u# "ip de i#'lue#"a pri# i#"er%ediul ! %u#i!arii asupra al" r pers a#e, rie#"a#dule spre i#depli#irea a#u%i" r )ie!"i(e. E*er!i"area i#'lue#"ei asupra al" r pers a#e repre&i#"a ese#"a leadershipului. Leadershipul ' r%al, !are se re'era la %a#a$erii di#"rr$a#i&a"ie, repre&i#"a drep"ul ' r%al sau le$i"i% al a!es" ra de a i#'lue#"a al"e pers a#e i# (ir"u"ea p &i"iei l r ierarhi!e i# !adrul r$a#i&a"iei. Leadershipul i#' r%al #u repre&i#"a u# drep" 'i!ial de a-i i#'lue#"a pe al"ii, !i re&ida i# !ali"a"ile i#"ri#se!i ale u#ei pers a#e de a e*er!i"a i#'lue#"a i# !adrul u#ui $rup i#' r%al. I#'lue#"a asupra al" ra se p a"e e*er!i"a pe $a%a lar$a de !ai, !are se e*"i#d de la !ea a%ia)ila la !ea ! er!i"i(a. As"'el, D.+ip#is, S.S!h%id", C.S.S%i"h si I./il0i#s # ! #sidera !a p " 'i ide#"i'i!a"e ur%a" arele "ipuri de s"ra"e$ii de i#'lue#"are a a%e#il r,
1 Ra"iu#ea- ' l sirea si"ua"iil r, e(e#i%e#"el r, pr !esel r si a da"el r si i#' r%a"iil r !e le re'le!"a pe#"ru de&( l"area ar$u%e#"el r l $i!e. 1 Prie"e#ia- !au"area spri2i#ului, ' l sirea %a$ulirii, !rearea )u#a( i#"ei.

1 C ali&area- % )ili&area al" ra i# !adrul r$a#i&a"iei. 1 Caderea la i#( iala- #e$ !ierea pe )a&a ' l sirii re! %pe#sel r. 1 A$resi(i"a"ea- ' l sirea a) rdarii dire!"e si i# ' r"a. 1 Au" ri"a"ea superi ara- !as"i$area spri2i#ului au" ri"a"il r superi are ale ierarhiei pe#"ru sp rirea -$reu"a"ii. !ereril r. 1 Sa#!"i #area.

S"udiul e'e!"ua" de au" rii !i"a"i asupra u#ui #u%ar repre&e#"a"i( de %a#a$eri a e(ide#"ia" 'ap"ul !a !ele %ai uili&a"e s"ra"e$ii su#" !ele )a&a"e pe ra"iu#e si a$resi(i"a"e, iar !el %ai pu"i# ' l si"e se re'era la u"ili&area au" ri"a"ii superi are si la sa#!"i #are. T " da"a, s"udiul a rele(a" pre !uparea ! #s"a#"a a %a#a$eril r de a e*er!i"a i#'lue#"a !a" %ai pu"er#i!a asupra su) rd #a"il r l r, ! #s"ii#"a 'ap"ului !a ei #u se p " li%i"a"a la s"ra"e$ia "radi"i #ala de e*er!i"are a pu"erii i# !adrul r$a#i&a"iei e*!lusi( pe )a&a p &i"iei ierarhi!e de"i#u"e. Ca u#ul di#"re su)ie!"ele !ele %ai s"udia"e i# %a#a$e%e#", leadershipul ! #s"i"uie as"a&i "ere#ul a'ir%arii a #u%er ase idei, )u#a par"e di#"re a!es"ea ! #"radi!" rii si ! #"r (ersa"e, s"are de 'ap" de"er%i#a"a de u#$hiurile (aria"e de a) rdare a pr )le%a"i!ii sale, !are au ! #dus la ! #"urarea a "rei dire!"ii %a2 re de !er!e"are.

a)Abordarea prin prisma trasaturilor leaderului

I#!epu"ul s"udiil r ! #sa!ra"e leadershipului s-au 'a!u" pe ! rd #a"ele a!es"ei a) rdari, a*a"a pe ideea !a di'ere#"ele i#"re per' r%a#"ele su) rd #a"ilir se da" ras! "rasa"uril r leaderului. S"udiile e'e!"ua"e i# !adrul a!es"ei a) rdari se )a&au pe %e" d l $ia ! %pararii u# r esa#"i a#e repre&e#"a"i(e de leaderi si de # #leaderi, i# s! pul e(ide#"ierii "rasa"uril r 'i&i!e si de pers #ali"a"e !are ii di'ere#"ia&a se#si)il pe pri%ii de se!u#&i. Pri#!ipalele "rasa"uri lua"e i# ! #siderare au ' s" ur%a" arele,
-!ara!"eris"i!i 'i&i!e- (ars"a, i#al"i%e, $reu"a"e, i#'a"isare3 -!ara!"eris"i!i de )a&a- !lasa s !iala, edu!a"ie, e*perie#"a, % )ili"a"e pr 'esi #ala3 -pers #ali"a"e- spiri" i#"r (er"i"4e*"ra(er"i", i#depe#de#"a, i#!redere i# si#e, !ara!"er h "ara", "e#di#"a de au" ri"aris%, spiri" a%ia)il4a$resi(, i#!li#a"ii de d % #are4su) rd #are3

-i#"eli$e#"a- !u# s"i#"e, 2ude!a"i, % )ili"a"e i#"ele!"uala3 -!ara!"eris"i!i s !iale- pres"i$iu, "a!", dipl %a"ie, spiri" de ! perare, !haris%a, p pulari"a"e, a)ili"a"e %a#a$eriala3 --spiri"ul %u#!ii.- resp #sa)ili"a"e, i#i"ia"i(a, spiri" 'i#ali&a" r, "e#a!i"a"e.

I# !adrul al" r i#(es"i$a"ii de re'eri#"a, E. 5hiselli a s"udia" p" "rasa"uri de pers #ali"a"e 6i#"eli$e#"a, i#i"ia"i(a, a)ili"a"ea de supra(e$here, si$ura#"a de si#e, a'i#i"a"ea pe#"ru lu!ra" ri, spiri"ul de!is, %as!uli#i"a"ea-'e%i#i"a"ea, %a"uri"a"ea7 si !i#!i "rasa"uri de % "i(a"ie 6#e( ia de se!uri"a"e a l !ului de %u#!a, #e( ia de re! %pe#sa )a#eas!a, #e( ia de pu"ere asupra al" ra, #e( ia de au" a!"uali&are, #e( ia de i%pli#ire !upa"i #ala7. I# )a&a !er!e"aril r e'e!"ua"e, au" rul !i"a" a ierarhi&a" "rasa"urile %e#"i #a"e i# ur%a" arele $rupe,
-!ara!"eris"i!i ' ar"e i%p r"a#"e, i# rdi#e, a)ili"a"ea de supra(e$here, #e( ia de i%pli#ire !upa"i #ala, i#"eli$e#"a, au" a!"uali&area, si$ura#"a de si#e, spiri"ul de!is3 -!ara!"eris"i!i de i%p r"a#"a % dera"a, i# rdi#e, lipsa #e( ii de se!uri"a"e, a'i#i"a"e pe#"ru lu!ra" ri, i#i"ia"i(a, lipsa #e( ii de re! %pe#se )a#es"i, %a"uri"a"ea3 -!ara"eris"i!i lipsi"e de i%p r"a#"a, %as!uli#i"a"ea- 'e%i#i"a"ea.

Pe ! rd #a"ele a!eleiasi a) rdari a "rasa"uril r leadershipului, R. S" "$ill a e(ide#"ia", " " !a ur%are a u# r !er!e"ari e'e!"ua"e i# i#"repri#deri i#dus"riale, "rasa"urile !e !ara!"eri&ea&a leaderii de su!!es si a#u%e,
-pu"er#i!a rie#"are spre asu%area de resp #sa)ili"a"i si a#$a2area ple#ara i# i#depli#irea sar!i#il r3 -"e#a!i"a"e i# ur%arirea s puril r s"a)ili"e3 -spiri" i#dra&#e" si ri$i#ali"a"e i# re& l(area pr )le%el r3 -d ri#"a de %a#i'es"are a i#i"ia"i(ei i# di(erse !adre s !iale3 -au" i#!redere si pu"er#i!a pers #ali"a"e3 -disp #i)ili"a"e pe#"ru a!!ep"area ! #se!i#"el r a!"iu#il r si de!i&iil r al" r pers a#e3

-pr %p"i"udi#e i# a)s r)irea s"resului si disp #i)ili"a"e pe#"ru " lerarea 'rus"raril r si a%a#aril r3 -a)ili"a"e de i#'lue#"are a ! %p r"a%e#"ului al" ra si !apa!i"a"e de s"ru!"urare a rela"iil r i#"erpers #ale, as'el i#!a" sa 'a!ili"e&e a"i#$erea s! puril r -la i#de%a#a..

A) rdarea pri# pris%a "rasa"uril r leaderului are %eri"ul de a per%i"e dedu!erea l $i!a a ideii !a i#"repri#&a" rii de su!!es au sa#se reale, pri# pris%a a#u%i" r "rasa"uri de pers #ali"a"e si !ara!"eris"i!i 'i&i!e, sa 'ie, dupa de%ararea i#"repri#derii pe !are a i#i"ia"- , leaderi de su!!es, !apa)ili sa pra!"i!e u#leadership e'i!a!e si sa % )ili&e&e pu"er#i! su) rd #a"ii pe#"ru )"i#erea u#ei per' r%a#"e superi are.

b) Abordarea prin prisma comportamentului leaderului

Da!a a) rdarea pre!ede#"a era ! #!e#"ra"a asupra raspu#suril r la i#"re)area, Cu% "re)uie sa 'ie leaderul e'i!a!e8 A!eas"a a d ua a) rdare se ! #'ru#"a !u i#"re)area, Ce 'a!e leaderul e'i!a!e8 9!u al"e !u(i#"e, !u% isi e*er!i"a i#'lue#"a asupra !el rlal"e pers a#e. C %p r"a%e#"ul leaderil r e'i!a!e se i#s!riu i# pere!hile a#" #i%i!e au" !ra"i!-de% !ra"i!, dire!"i(-per%isi( si rie#"a" spre sar!i#i- rie#"a" spre pers a#e. Desi e*pri%a"e di'eri", !ele "rei pere!hi se%#i'i!a, i# ese#"a d %i#a#"a ! %p r"a%e#"ala a leaderului , ! %p r"a%e#" a*a" pe reli&area sar!i#il r, pr du!"iei. I#"ele$erea a!es" r d ua "ipuri de ! %p r"a%e#", #e" di'eri"e !a ese#"a es"e 'a!ili"a"a de !u# as"erea preala)ila a !el r d ua !a"e$ rii de presupu#eri pe !are leaderii le 'a! !u pri(ire la su) rd #a"ii l r, p "ri(i" ! #!ep"iei lui D. M!5re$ r !u# s!u"a su) de#u%irea de Te ria :-Te ria ;<. Se"ul de presupu#eri su)su%a" Te riei : sau (i&iu#ii "radi"i #ale a leadershipului es"e ur%a" rul , a%e#ii au a(ersiu#e pe#"ru %u#!a si, e(i"a !a" p " 3drep" ur%are, a%e#ii "re)uie ! #"r la"i si a%e#i#"a"i !u sa#!"iu#i pe#"ru a 'i de"er%i#a"i sa ! #"ri)uie la reali&area s! puril r r$a#i&a"iei 3 a%e#ii d res! sa 'ie ! #"r la"i si dire!"i #a"i i# e' r"urile l r, i#"ru!a" a!eas"a le per%i"e sa e(i"e i# % d e'i!a!e resp #sa)ili"a"ile. I# (i&iu#ea au" rului ei, !are e*pri%a ideea !a a%e#ii su#" le#esi si "re)uie ! #s"ra#si sa %u#!eas!a, a s"a" i# "re!u" la )a&a pra!"i!ii %a#a$eriale, de"er%i#a#d pra!"i!area u#uileadership au" ri"aris", pa"er#alis" si %e!a#i!is", )a&a" pe ! #"r l si ! er!i"ie. I# p &i"ie !u Te ria : , Te ria ; se )a&ea&a pe ur%a" arele presupu#eri , a%e#ii ! #sidera %u#!a drep" par"e i#"ri#se!a, 'ireas!a a (ie"ii 3 a%e#ii #u au #e( ie, i# pr !esul %u#!ii de a%e#i#"ari, sa#!"iu#i si ! #"r l 3 ei

a!"i #ea&a ' ar"e )i#e !a#d su#" raspla"i"i pe#"ru per' r%a#"ele reali&a"e 3 ei !au"a sa-si asu%e resp #sa)ili"a"i sp ri"e !a#d su#" i#!ura2a"i i# a!eas"a dire!"ie 3 !ei %ai %ul"i a%e#i au u# apre!ia)il p "e#"ial !rea"i( !are, i# ! #di"iile e! # %iei % der#e, es"e d ar par"ial (al ri'i!a".

I%pli!a"iile "e riil r lui D. M!5re$ r asupra leadrshipului pra!"i!a" i#"rr$a#i&a"ie e! # %i!a su#" e(ide#"ia"e i# "a)elul ur%a" r, !are rele(a % dul presupus i# !are ( r a!"i #a su) rd #a"ii u#ui leader i# 'u#!"ie de sup &i"iile a!es"uia di# ur%a !u pri(ire la a"i"udi#ea l r 'a"a de %u#!a
Da!a su) rd #a"ii ! respu#d Da!a su) rd #a"ii ! respu#d presupu#eril r Te riei : presupu#eril r Te riei ; Da!a leaderul ! #sidera !a su) rd #a"ii ! respu#d presupu#eril r Te riei : Da!a leaderul ! #sidera !a su) rd #a"ii ! respu#d presupu#eril r Te riei ; Su) rd #a"ii a!"i #ea&a Su) rd #a"ii su# 'rus"ra"i p "ri(i" disp &i"iil r, su#" de are!e leadershipul depe#de#"i de leader si pra!"i!a", )a&a" pe ! #"r l si %a#i'es"a !rea"i(i"a"e s!a&u"a ! er!i"ie, #u le per%i"e e"alarea p si)ili"a"il r l r reale de %u#!a si !rea"ie. Su) rd #a"ii reali&ea&a Su) rd #a"ii reali&ea&a per' r%a#"e % des"e i#"ru!a" per' r%a#"e ridi!a"e i#"ru!a" #u au %a"uri"a"ea #e!esara #e( ile l r isi $ases! depli#a sa"is'a!ere i# %ediul $a#i&a"i #al

Deli%i"arile #e"e 'a!u"e pri# !ele pa"ru !adra#e ale "a)elului #u se re$ases! !a a"are i# reali"a"e. Se p a"e 're!(e#" i#"a%pla !a leaderii sa-si ' r%e&e i%presie despre su) rd #a"ii sai !are sa# u ! respu#da !ara!"eris"i!il r reale ale a!es" ra si, de ase%e#ea, !a su) rd #a"ii sa# #u pre&i#"e " a"e !ara!"eris"i!ile des!rise i# "a)le. Ti#a#d sea%a de a!es"e reali"a"i, leaderii "re)uie i#" "deau#a sa se adap"e&e i# % d sele!"i(e si"ua"iil r ! #!re"e !u !are se ! #'ru#"a, pe )a&a a#ali&ei a"e#"e a su)al"er#il r, a e(aluarii si"ua"iei $e#erale si a a)ili"a"ii l r de a ale$e !el %ai p "ri(i" leadership. Pri%ul ! %p r"a%e#", !el a*a" pe reali&area sar!i#il r, es"e spe!i'i! leaderil r pre !upa"i de i#depli#irea la "er%e# si la #i(el !ali"a"i(

! respu#&a" r a sar!i#il r, !u des'asurarea p "ri(i" pla#uril r si pr $ra%el r a!"i(i"a"il r, !u de'i#irea pre!isa a per' r%a#"el r !a#"i"a"i(e si !ali"a"i(e pe !are "re)uie sa le reali&e&e 'ie!are su) rd #a". Su) rd #a"ii su#" re#u%era"i i#"r-u# % d s"i%ula"i( pe#"ru 'ie!are u#i"a"e de re&ul"a" a!!ep"a)ila di# pu#!" de (edere !ali"a"i(. Leaderul "re)uie sa ai)e ! %pe"e#"a #e!esara pe#"ru a pla#i'i!a si r$a#i&a %u#!a su) rd #a"il r sai as"'el i#!a" sa le %a*i%i&e&e per' r%a#"ele.

Cel de-al d ilea ! %p r"a%e#" %e#"i #a", !el rie#"a" spre pers a#e, ur%ares"e !rearea u#ei e!hipe de lu!ru e'i!a!e pri# spri2i#irea su) rd #a"il r i# e' r"urile l r, ' l sirea lar$a a !ail r si %i2l a!el r de ar% #i&are a #e( il r l r !u !eri#"ele r$a#i&a"iei. O da"a i# plus, a)s lu"i&area u#ui "ip sau al"uia de ! %p r"a%e#" s-a d (edi" a #u ! respu#de %e" del r de leadership e*is"e#"e i# reali"a"e, i# !adrul !ar ra se i%)i#a, i# pr p r"ii di'eri"e, pre !uparile leaderil r pe#"ru reali&area sar!i#il r !u !ele ! #sa!ra"e pers a#el r. Pe#"ru a e(ide#"ia e*is"e#"a %ai %ul" r % dele de leadership, s-a pr pus $rila %a#a$eriala, rapid prelua"a i# pu)li!a"iile de spe!iali"a"e.

Grila manageriala a lui R. Blake si J. Mouton. =.>. >.>.

<.<.

=.=.

>.=.

I#al"a > ? @ pre !uparea A pe#"ru <

pers a#e B C D 1 asa = =DCB<A@?> 1 asa Pre !uparea pe#"ru pr du!"ie I#al"a

Di#"re !ele ?= de ! %)i#a"ii p si)ile de i#)i#are a !el r d ua pre !upari %a2 re e(ide#"ia"e de $rila, !i#!i i#"eresea&a i# % d de se)i" pri# p &i"iile !upa"e. Se%#i'i!a"iile a!es" r p &i"ii su#" ur%a" arele , leaderul di# p &i"ia =.= se i%pli!a la u# #i(el %i#i% i# %u#!a sa , se li%i"ea&a la "ra#s%i"erea %esa2el r i#"re superi ri si su) rd #a"i , ur%ares"e sa s"ea i# a'ara ! #'li!"el r $e#era"e de #e!esi"a"ea ar% #i&arii !eri#"el r de !res"ere a pr du!"iei !u !ele de i#)u#a"a"ire a rela"iil r de %u#!a 3

leaderul di# p &i"ia =.> es"e pre !upa" apr ape e*!lusi( de a%e#i, ! #sidera#d !a sar!i#a sa %a2 ra ! #s"a i# s"a)ilirea rela"iil r ar% #i ase de %u#!a, i# asi$urarea u#ui !li%a" de %u#!a pla!u" , i#di'ere#" de re&ul"a"ele )"i#u"e 3

leaderul di# p &i"ia >.= es"e ' ar"e au" ri"ar si pre !upa" de des'asurarea u# r a!"i(i"a"i !a" %ai e'i!ie#"e, pe )a&a s"a)ilirii ! #di"iil r de %u#!a as"'el i#!a" ele%e#"el r u%a#e sa i#"er'ere&e !a" %ai pu"i# 3 leaderul di# p &i"ia >.> se )a&ea&a pe pu"er#i!a i#"erdepe#de#"a a a%e#il r i# e!hipa pe !are ! #du!e pri# e(ide#"ierea u#ei E %i&e ! %u#e F, es"e !u ade(ara" u# ! #du!a" r de e!hipa, !apa)il sa )"i#a per' r%a#"e ridi!a"e si sa 'ere su) rd #a"il r, i# a!elasi "i%p, %ari sa"is'a!"ii i# %u#!a 3

leaderul di# p &i"ia <.< es"e ! #(i#s de 'ap"ul !a per' r%a#"ele ! respu#&a" are se p " )"i#e pri# e!hili)rarea !eri#"el r de i#depli#ire a %u#!ii !u !ele de %e#"i#ere a % ralei a%e#il r la u# #i(el sa"is'a!a" r 3 el 'i*ea&a )ie!"i(e realis"e, #u ' ar"e i#al"e, si are pre !upari e!hili)ra"e i#"re la"ura u%a#a si la"ura pr du!"iei.

c) Abordarea situationala, contingentiala

I#"e#si'i!area !er!e"aril r i# d %e#iul "rasa"uril r si % dali"a"il r de a!"iu#e ale leaderului e'i!a!e au i%pus pr $resi( ideea !a pra!"i!a i# ! #di"iile a!"uale a leadershipului es"e de se)i" de ! %ple*a, #epu"a#d 'i i#s!risa pe ! rd #a"ele si%pli'i!a" are ale a) rdaril r pri# pris%a !ara!"eris"i!il r leaderului sau a ! %p r"a%e#"ului a!es"uia. S-a ! #"ura" as"'el u# al "reilea % d de a) rdare !are es"e %ul" %ai ! %ple* de!a" pri%ele d ua, i#"ru!a" ur%ares"e e(ide#"ierea i#'lue#"ei 'a!" ril r si"ua"i #ali asupra !ara!"eris"i!il r leaderului si asupra ! %p r"a%e#"ului a!es"uia, pre!u% si rele(area % dului i# !are ! %)i#area a!es" r "rei ele%e#"e %a2 re de"er%i#a reali&area u# r per' r%a#"e i#di(iduale, la #i(el de $rup si de r$a#i&a"ie. A!eas"a a) rdare, prelua#d ideile ese#"iale ale a) rdaril r pre!ede#"e, i#!ear!a de!i sa de% #s"re&e !u% !ara!"eris"i!ile leaderului si ! %p r"a%e#"ul a!es"uia su#" p "e#"a"e de 'a!" rii si"ua"i #ali, di# a!eas"a i%)i#are re&ul"a#d u# a#u%i" #i(el de per' r%a#"e !are re'le!"a 'idel !ali"a"ea i%)i#arii. I# plus, a) rdarea si"ua"i #ala e(ide#"ia&a 'ap"ul !a leadershipul es"e 'le*i)il, % di'i!a#du-se i# 'u#!"ie de s"adiul %a"uri&arii su) rd #a"il r. I# a!eas"a dire!"ie, P.HerseG si +.Bla#!hard au de&( l"a" "e ria !i!lului de (ia"a al leadershipului, p "ri(i" !aruia a!es"a di# ur%a "re!e pri# pa"ru s"adii de e( lu"ie ! respu#&a" are !el r pa"ru s"adii de %a"uri&are pr $resi(a, asa !u% e(ide#"ia&a 'i$ura ur%a" are,