Sunteți pe pagina 1din 3

Suport lecie cls XII

Institutii medievale in rile Romne (sec XIV-XVI)

Identific pe hart statele medievale din Europa de Est i noteaz-le in funcie de religie n caiet n trei coloane: Imp. Otoman, olonia, !usia, "ngaria, #oarda de $ur %ttarii& , 'ara !om(neasc, )oldova, *ransilvania, Identifica rolul institutiilor si tipul lor : Institutiile arti componenete ale aparatului de stat care au rolul de a asigura +una functionare a statului ,lasificare Institutiile pot fi : politice , religioase , militare iar mai tarziu apar cele educative si culturale

ORGANIZAREA INSTITUTIILOR POLITICE IN RILE ROMNE %)oldova i 'ara !om(neasc&


Enumera institutiile politice : Domnia , Sfatul Domnesc , Adunarea Tarii OMNIA! Era institutia centrala a statului si apre odata cu nasterea statelor feudale . -orma ei este a+soluta si toti locuitorii tarii indiferent de rangul lor datorau supunere .omnului . %e/plica legitimarea prin divinitate& entru a guverna .omnul tre+uia sa intruneasca o serie de calitati : - sa se "#c#re $e i%tegritate &i'ica ( milosti) $rept c#mpatat si ge%eros * *re+uia sa faca parte din familia +asara"ilor sau M#sati%ilor si ocupa tronul : fie pri% asocierea la domnie cu antedomnitotul sa# pri% alegerea de catre marii +oieri . Era stapa%#l i%treg#l#i pama%t pe care il putea da ca danie supusilor sau manastirilor 0din mila .omnului1 si a)ea $rept $e )iata si $e moarte asupra tuturor supusilor sai . *ot el impartea $#pa "#%#l plac &#%ctiile i% ca$r#l stat#l#i dar in general practica de numire a fost una meritorie ersoana .omnului avea urmatoarele functii : - coma%$a%t s#prem al armatei ,)oie)o$- Co%$#cea a$mi%istratia - +atea mo%e$a - Sta"ilea impo'ite - Acor$a am%istii si gratieri S.ATUL TARII %format din marii dregtori& 2 l a3ut pe domn n administrarea statului Explic sensul termenului dregtor Identific instituia modern echivalent cu 4fatul 'rii 4fatul era alcatuit din 56 mem+rii dar uneori numarul lor a variat . 4eful sfatului era )itropolitul urmat de )arele 7an al Olteniei sau ortarul 4ucevei ."rmau in functie de importanta functiei 4fatul avea atri+utii administrative si politice , era consultat in chestiunile de politice e/terna si era o cale de limitare a puterii .omnului
Mitrolopolitul Portarul Sucevei Marele Ban al Olteniei Logofatul seful cancelariei Vornicul Seful administratiei Vistiernicul Seful finantelor domnesti Spatarul purtatorul sabiei domnesti si comanadant militar Paharnicul responsabil cu pivnitele Postelnicul responsabil cu camerele domnesti
ADUNAREA TARII

Era a treia institutie politica Reunea toate categoriile structurior feudale (taranimea era e clusa! " #dunarea era convocata periodic pentru discutarea impo$itelor % a hotararilor politice % aplicarea corecta a &ustitiei 'ategoriile care alcatuiau #dunarea erau (marea nobilime % mica nobilime % clerul % orasenii!

ORGANIZAREA INSTITUTIILOR RELIGIOASE IN RILE ROMNE Explic de ce +iserica este o instituie important : Era principalul aliat al .omniei deoarece sta+ilea pe cale religioasa regimul muncii si proprietatii . )itropoliile romanesti erau supuse patriarhiei de ,onstantinopol dar respingeau orice amenstec in chestiunile administrative . )itropoitul era numit de .omn , tre+uia sa spri3ine politica acestuia si sa com+ata raspandirea catolicismului . .onitorii erau primii ctitori ai +isericilor si manastirilor %,ozia , 8oronet , #umor , utna& 7iserica a avut si un important rol cultural intrucat in cadrul manastirilor apar primele opere de arta romanesti . Explic de ce aceste instituii %model +izantin-ortodo/& nu se regsesc i in *ransilvania ORGANIZAREA MILITARA IN RILE ROMNE 4ingura institutie militatra era ARMATA * In functie de necesitatile momentului era sta+ilita si componenta ei . Oastea )ica alcatuita din steagurile +oieresti si gada domneasca . Oastea )are oporul su+ arme , se reunea in caz de pericol ma3or la chemarea domnului . "n imporant rol il avea taranimea li+era ai carei reprezentati daca se faceau remarcati pimeau titlul de vite3i , pamant si chiar ranguri no+iliare 4istemul de fortificatii era alcatuit dintr-o serie de cetati de granita sau de interior care avau rolul de a opri sau a rezista inaintarii inamicului %Orhei , 4oraca , #otin , 9eamt , ,hilia , ,etatea $l+a&

O r g a n iz a r e a p o lit ic o - in s it t u t io n a l: a s t a t e lo r m e d ie v a le r o m ( n e s t i . o m n u l t : r ii a u t o r it a t e le g is la t iv : , e / e c u t iv : , a d m in s t r a t iv : , m ilit a r : , 3u d e c : t o r e a s c : 4 fa tu l d o m n e s c f o r m a t d in + o ie r ii c u d r e g : t o r ie o r t a r u l 4 u c e v e i % ) o ld o v a & 7 a n u l O lt e n ie i % * a r a ! o m ( n e a s c : & , e ila lt i d r e g : t o r i v o r n ic u l, lo g o f : t u l, s p : t a r u l, p o s t e ln ic u l, s t o ln ic u l, e t c $ d u n a r e a t : r ii fo r m a t : d in + o ie r i s i t : r a n i li+ e r i

$ rm a ta d o m n it o r u l e r a c o m a n d a n t s u p r e m s i p u r t a t it lu l d e ; v o ie v o d ; O a s t e c e a m ic : s u + a u t o r it a t e a p e r m a n e n t : a v o ie v o d u lu i O a s te a c e a m a re fo r m a t : d in s t e a g u r ile + o ie r e s t i s i s t a g u r ile o + s t ilo r s a t e s t i li+ e r e

S-ar putea să vă placă și