Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTE ISDR 2011 Seria I Grupa 101 Nr 1 1.Organizarea centrala a provinciei Dacia, 2.

Institutia familiei,rudeniei si casatoriei in legea tarii 3.Legiuirile din perioada a doua a regimului turco-fanariot Nr 2 1.Organizarea locala a provinciei Dacia 2.Proba cu uratori 3.!uccesiunile in cea de-a doua perioada a regimului turco-fanariot Grupa 102 Nr 1 1. "ontractul de munca si contractele de vanzare din #riptice 2. Institutia Domniei 3. $ateria proprietatii in a doua faza a regimului turco-fanariot Nr 2 1.Institutia proprietatii in Dacia 2.Dispozitiile Legii #arii cu privire la contracte si garantii 3.%eformele lui "onstantin $avrocordat Grupa 103 Nr. 1 1."ontractele de imprumut, stipulatiuni si depozit - din #riptice 2.Dispozitiile Legii #arii - materia succesiunilor 3.Organizarea uridica & procedura udiciara in cea de a 2-a faza a regimului fanariot Nr.2 1. Persoane fizice in dreptul daco-roman 2. Proprietatea taraneaasca - Legea #arii 3. $ateria obligatiilor in cea de a 2-a faza a regimului turco-fanariot Grupa 104 1.Organizarea centrala in Dacia provincie romana 2.Proba cu uratori 3.Dispozitiile legiuirilor in a2a faza a regimului turco-fanariot in materia proprietatii Grupa105 1.Proprietatea in provincia romana Dacia 2.Dispozitiile Legii #arii cu privire la contracte si garantii 3.%eformele lui "onstantin $avrocordat. Grupa 106 1.Organizarea si normele de conduita ale obstei satesti'sec I(-I)* 2.$area proprietate feudala si imunitatile feudale 3.$ateria obligatiilor in a 2-a faza a regimului turco-fanariot Seria II Grupa 107 Nr 1 Nr 2 1. Organele centrale ale provinciei Dacia 2. $area proprietate feudala si imunitatile feudale 3. %eformele lui "ostantin $avrocordat Grupa 108 Nr 1 1.Origanizarea locala in Dacia provincie romana, 2.Proba cu uratori, 3.Proprietatea in a 2-a faza a regimului turco-fanariot Nr 2 Grupa 109

Nr 1 1.Obstea ar+aica 'normele si organizarea* 2.Institutia domniei in Legea tarii 3.$ateria obligatiilor in faza a doua a regimului turco-fanariot Nr 2 Grupa 110 Nr. 1 1.,ormatiunile prestatale de tip feudal 2.Proprietatea taraneasca-L.#arii 3.%eformele lui "onstantin $avrocordat Nr. 2 1.Obstea -r+aica.organizare&norme de conduita 2.Dominium eminens 3.Instantele de udecata&dispozitii procesuale in a2-a umatate a regimului turco-fanariot Seria III Grupele 113+114 Nr 1 1.#ripticele din #ransilvania 2./ 3.Dreptul penal si dreptul procesual in faza a doua a regimului turco-fanariot Nr 2 1.Organizarea statului geto-dac 2."ontractul de vanzare si contractul de inc+iriere in Legea #arii 3.%eformele lui $avrocordat