Sunteți pe pagina 1din 3

METALICA S.A.

METALICA S.A Adresa: Str. Petre Ispirescu nr.75,sector 5, Bucuresti Nr. registrul comerului J40 !55 !"#0 e$mail: metalica%go.ro

CERTIFICAT DE GARANIE PENTRU SISTEME MECANICE SERIA: 22

Produsul: &ransmisie roi ' (&B$ ).7*.0 +, Nr serie: !- !-.!0.-005.Nr declaraie de con.ormitate !54 !-.!0.-005, &ermen de garanie: ) ani, /ata 01n23rii: !-.!0.-005, Ac4itat cu c4itana: ! !-.!0.-005. 5lient: S.5. 6st$7om S.A. Adresa: Str.8alea 9upului nr.*, Ia:i S$a e.ectuat pro;a de .uncionare, s$au predat instruciunile de instalare, utili2are, <ntreinere, toate accesoriile, s$a pre2entat modul de .olosire :i s$a predat produsul <n per.ect3 stare de .uncionare, s$a 0eri.icat corectitudinea datelor <nscrise <n pre2entul certi.icat de garanie.

/ata: !-.!0.-005

Semn3tura :i :tampila produc3torului

METALICA S.A.

METALICA. S.A. Adresa: Str. Petre Ispirescu nr. 75, sector 5 Bucure:ti Nr. registrul comerului J40 !55 !"#0 e$mail: metalica%go.ro

METALICA S.A.

METALICA S.A Adresa: Str. Petre Ispirescu nr.75,sector 5, Bucuresti Nr. registrul comerului J40 !55 !"#0 e$mail: metalica%go.ro

CONDIII DE GARANIE:
=nitatea produc3toare asigur3 ser0ice timp de ) ani de la data punerii <n .unciune, dup3 care asigurarea ser0ice$ului 0a .i contra cost. 5ondiiile de garanie sunt: respectarea cond ! "or de #$nc! onare,

PIERDERA GARANIEI:
Pierdera garaniei se datorea23 nerespect3rii condiiilor de .uncionare cuprinse <n caietul de sarcini, sau <n ca2ul <n care inter0eniile <n cadrul ansam;lului '&ransmisie 7oi+ se reali2ea23 de c3tre personal neautori2at.

REEAUA DE SER%ICE:
=nitatea produc3toare asigur3 ser0ice timp de ) ani de la data punerii <n .unciune, dup3 care asigurarea ser0ice$ului 0a .i contra cost. Ser0ice$ul se asigur3 .ie la locul <n care este instalat ansam;lul >ser0ice mo;il?, .ie la unitatea produc3toare, <n .uncie de se0eritatea de.eciunii. 7e0i2ia te4nic3 se reali2ea23 o;ligatoriu o dat3 pe an, la sediul produc3torului.

METALICA S.A.

METALICA. S.A. Adresa: Str. Petre Ispirescu nr. 75, sector 5 Bucure:ti Nr. registrul comerului J40 !55 !"#0 e$mail: metalica%go.ro

METALICA S.A.

METALICA S.A Adresa: Str. Petre Ispirescu nr.75,sector 5, Bucuresti Nr. registrul comerului J40 !55 !"#0 e$mail: metalica%go.ro

DECLARAIE DE CONFORMITATE
NR: &'()&2.&*.2**'

Prin pre2enta, declar3m pe proprie r3spundere c3 produsul +&ransmisie roi+, produs de (6&A9I5A S.A., cu sediul <n Str. Petre Ispirescu nr.75, sector 5 Bucure:ti, cod .iscal J40 !55 !"#0, a .ost conceput :i reali2at <n con.omitate cu caietul de sarcini :i al contractului.

/ata: !-.!0.-005

Semn3tura :i :tampila produc3torului

METALICA S.A.

METALICA. S.A. Adresa: Str. Petre Ispirescu nr. 75, sector 5 Bucure:ti Nr. registrul comerului J40 !55 !"#0 e$mail: metalica%go.ro