Sunteți pe pagina 1din 4

Corpul in arta video Arta video este un tip de art care se bazeaz pe imagini 1n micare i cuprinde date video

i / sau audio. (Nu ar tTebui s fie confundat cu toate acestea, cu televiziunea sau cu cinema-ul experimental). Arta video a intrat 1n existen 1n cursul anilor 1960 i 1970, este Inc practicat pe scar larg i a dat natere la utilizarea instalatiilor video . Din anii 1980 si 1990 arta video nu se mai multumete doar cu caracteristicile tehnice ale imaginii , ea ii gaseste acum locul langa fotografie i cinema. in 1969 prima expozitie de arta video se intituleaz "TV as a Creative Medium" , iar primul Festival international de arta video s-a numit "Art video confruntation 74. Ata video apare 1n dublul contex al experimentelor IntTeprinse pe de o parte in SUA de artiti ca Robert Rauschenberg, Cage, Cunningham, David Tudor etc i, pe de alta parte, 1n Germania, 1n jurul grupului Fluxus, care va reuni energiile artistice europene i nord-americane. Micarea se situeaza la confluenta dintre arte (pictura, muzica, dans, performance, etc). Aadar, ata video este marcata la Inceputurile ei de o bogaie de influente eterogene. Spiritul care patroneaza primele aciuni ale pionierilor atei video Paik i Vostell este foarte diferite de cel al viitoarelor instalaii ale artei video din ani 1980-1990. El rmane contestatar, apropiat de dada i Marcel Duchamp . Istoria atei video este deci initial cea a opoziiei sale la mediul televizual. Paik, "tatal artei video" vinde tot ce are 1n 1963 pentru a cumpara 13 televizoare i prezinta 13 maniere de a extinde i deforma imaginea. Televizoarele astfel "preparate" de Paik se fac ecoulpianelor "preparate" ale lui John Cage. Vostell 1n accelai an realizeaza primul lui de-colcj video. Realizeaza i sculpturi , compuse din televizoare sparte, combinate cu diverse materiale ieite din uz. Vostel anticipa oarecum apariia artei video Inca din 1958, cnd intoducea un televizor 1n Chambre noir, evocand masacrele de la Auschwitz si Treblinka. Arta video la Inceput se baza pe un principiu fimdamental de detumare. Se conturau doua tendine: Paik se interesa de imagine, de modul televizual i de prelucrarea "materiei videografice" i Vostell care facea apel la materii de aruncat sau reciclat, nu insista asupra derizoriului (dimensiune care apare i la Paik), dar aciona i socio-politic , criticnd radical societatea de consum. Istoria artei video se confunda cu cea a lui Nam June Paik. El fiind unul dintTe principalii ei fondatori. Primul demers consta 1n a deforma i a perturba cu un magnet pe care 11 apropie de tubul catodic, imagini preluate din programele de televiziune. in 19 63 face o demonstratie publica la galeria Pamass din Wuppertal: acesta va fi actul de natere oficial al artei video. Va fi primul artist care va folosi Portapack-ul (aparat de inregistTare portabil), la NeW Yoric . Va fi prezent la toate Intrunirile Fluxus, unde va imbina tehnica video cu muzica i performance-ul. Apoi se va dedica video sculpturii i va realiza numeroase instalatii . in TV Bra for Living Sculpture, 1969, integreaza corpu/ uman Intr- o instaltde video 1n care, violoncelista Charlotte Moorman, poarta pe corpu/ sau un sutien virtual alcatuit din doua mici monitoare. Ea cnta la un violoncel real, sau la unul alcatuit dintr-un montaj de monitoare TV, sau lungita pe un pat "televizual", 1n TV Bed, 1972. Regsim astfel principalele elemente ale artei video: utilizarea sculptural a postului TV, performance-ul care aduce 1n scena un personaj viu sau aparitia publicului pe ecranele "violoncelului", recursul la muzica, deformarea imaginii 1n scopuri plastice, etc. Lucrari : Zen for TV, 1963, Tv Bra for Living sculpture, 1969, Grlobal Groove, 1973, Video Budda, 1974, Moon is the Oldest Tv, 1976, Guadalcanal Requiem, 1976, Tv Aquarium, 1977, Merce by Merce, 1979, Bonjour monsieur Orwell, 1984, Beuys/ Voice, 1987, s.a..

Dan Graham a fost in anii '70 unul dintTe pionierii performance-ului i al artei video . A acordat o importana tot mai mare felului 1n care publicul se poate insera 1n interiorul dispozitivului alcatuit de camea video 1n priza direct i transmisie imediata a imaginii video. Va miza ca i ali artisti pe ecartul temporal. Ii va integra instalatiile video 1n spaiile publice i arhitecturale, folosind geamuri, oglinzi neargintate, dispozitive care permit s vezi fr a fi vazut sau s te vezi cu un uor decalaj temporal. De exemplu 1n 1976 realizeaza Video Piece for Showcase Windows 1n Shopping Arcade. Joseph Beuys este unul dintre cei mai mari artiti germani de dupa razboi, opera sa fiind remarcabila. in anii 1960 este unul dintre principalii participani ai grupului Fluxus i integreazain aceea perioada tehnica videoin lucrarile sale. Bruce Nauman Incepe 1n 1968 s realizeze performance-uri i foarte curand descoper mediul video, variaza sistematic Incadrarile, se inregistTeaz vazut din spate, astfel Incat corpul su pare a fi paralel cu solul etc. Construiete dispozitive 1n interiorul crora spectatorul devine o piesa-cheie. Nauman perturb campul percepiei privitorului prin faptul c acest nu se poate vedean ecran decat din spate. Se petTece astfel un fenomen de distiorsiune Intre spaiul real i spaiul virtual, ambele Inscrise totui 1n aceeai temporalitate. Exemple de lucrri: Performance Corridor, 1968, Wall Floor Positions, 1968, Surveillance Piece, 1969-1970, Video Corridor for San Francisco, 1969-1970. In arta complex a lui Bill Viola domina cicmcntc prccum: corpul prin obscsia gcsturilor i ritualurilor umanc obinuitc: natcrc, moartc, somn, mcrs, Inot, rcspiraic, ctc, ccic patru cicmcntc: ap, acr, foc, pamant sunt omniprczcntc 1n opera sa, atcnia acordat texturii i naturii matcrialc i o intuiic dcoscbita 1n ccca cc privctc "instalaia". Rcprczcntarca luminii i a cldurii, dcformarilc pc carc accstca lc impun obicctclor constituic cscnialulin "A portrct of Light and Hcat" (1979), banda vidco dcsprc mirajcic dccrtului Sahara. Rcgsim in instaldde salc acccai fragmcntarc i diluarc a unci imagini video, aptind ca un mcdiu fluid i apos carc ducc imaginca pna la limitcic cxplozici i alc dispariici. in "Thc Crossing" (1996), apa i focul Inaintcaza i sc amcstcc pc masura cc aparc i sc prccizcaza silucta unui brbat carc fugc. in "Thc Mcssengcr" (1996), imaginca corpului unui barbat gol inotnd pc fundul apci cstc proicctat pc un ccran 1n mijlocul catcdralci din Durham, Anglia. Pcntni "Thc Vciling (1995), Bill Viola a instalat o scric dc ccranc translucidc, pc carc imaginca sc rcfracta i sc dilucaza, iar 2 proicctoarc, situatc dc o partc i dc alta a ccranclor, trimit imaginilc i umbrcic diluatc alc corpurilor unui barbat i alc unci fcmci alc caror siluctc sc intaIncsc i scpara n mijlocul ccranclor. Instalatia video"Hcavcn and Earth"(1992), cstc dcdicata mamci lui Viola, crcia accsta i filmasc sfaritul i unuia dintrc fiii sai nscut cu 9 luni mai trziu. Dou monitoarc vidco alb-ncgru fr carcas, faa In fa, ca doua bccuri luminoasc, pc ccranul dc sus, imaginca 1n prim plan a unci btranc pc moartc, pc ccranul dc jos, chipul unui copil nscut dc catcva zilc. Sticla ficcarui ccran rcflect In plus imaginca ccluilalt ccran. Astfcl sfrsitul sc implctctc cu Inccputul vicii. Vito Acconci cstc rcprczcntativ pcntru acci artisti carc vor folosi camera video pcntru a rctranscric i a ctcrniza perfonnancc-urilc cfcmcrc. Arta video joaca astfcl rolul unui mcdiu dc natura narcisista sau conceptual Inrcgistrand actc simplc, aproapc banalc. A. proicctcaza atitutdinilc i gcsturilc salc rcpctitivc(sc ascaza, sc culca, Bandc Vidco, 1971). Vito Acconci va facc din dispozitival video un instrumcnt dc comunicarc cu spcctatorul. 1 sc adrcscaz, il ocaratc, adopta i cl , pozitia dc privitor, fixnd spcctatorul drcpt In ochi. Corpul cstc 1n ccntrul dispozitivului: corpul lui Acconci, manifcstandu-sc pc sccna 1n difcritc chipuri, dar i corpul spectatorului, carc sc trczctc prins Intr-un fcl dc joc dc oglinda sau dc ccou. Arta arc " o valoarc dc intrcbuinarc" iarcorpul uman cstc mcdiul ci privilcgiat. Tcmcic tratatc dc cl sunt: idcntitatc, scxualitatc, poziia spcctatorului fa dc noilc mcdia, facnd astfcl din camcra i

monitorul vidco un fcl dc protcza corporala indispcnsabil. Altc instalaii i performancc-uri: Air Timc, 1973, Thc Objcct of lt All, 1977, Hcad Capsulc for Mind and Body), 1984, ctc. Jean-Christophe Averty inventeaz colajul electronic. i omagiaz pe Melies, regele trucajului cinematografic i pe Roussel nrtscocitorul unei maini de pictat automate. Tematica principal a lui Gary Hill se axeaza pe imagine i limbaj : corpul este locul de inscripie material a limbajului. Hill creaz corespondente plastice i sonore. n Elveia, Pipilotti Rist abordeaz problema identitii feminine prin corp: imagini senzuale, generatoate de vise i de potentialitai ale cmpului feminin: dukeaa, erotism,senzualitate, dorine, voluptate a apei i a culorii albastre, angoase i dureri. Marina Abramovic este nascut in Belgrad i traiete 1n Amsterdam. A lucrat vreme indelungata cu Ulay, un artist de origine germanrt, cu care a calatorit 1n jurul lumii, ceea ce le-a furnizat material pentru Continental Video Series, realiznd o lucrare video inspirat de fiecare continent. Fiecarei benzi, i implicit fiecarui continent ii corespunde o caset secreta. Ac,este continente , reinventate sunt In numar de 12. Abramovic folosete tehnica video In cadrul performance-urile sale precum Cleaning the Miror 111 1n 1995, In instalaii ca Becoming Visible, 1993, ceea ce ii permite i s Aciunile i performance-urile Marinei Abramovich sunt deseori violente. Ele aduc In scen corpul viu sau mort, caln Cleaning the Miror I In 1995, instalaie n centrul careia cinci monitoare video transmit gesturile artistului care spal i piaptan Indelung un schelet uman. Abramovic i a folosit propriul corp pentru a-i testesta limitele corporale si mentale. Este o artist extraordinara pe care o admir foarte mult. Joan Jonas este nascuta 1n 1936 i triete la New York. Oglinda st la baza cutarilor sale, "atat ca procedeu de alterare a spaiului , ct i de reflectare a publicului i de incorporare a lui". Jonas folosete tehnica video din 1972. in Left side, right side, folosirea unei oglinzi ii permite s creeze un sistem de ruptur In centru imaginii i s interogheze dubla identitate "geaman" a unui cotp sau a unui chip, distribuite de o parte sau de alta a unei linii mediane. Alte lucrri ale sale: Organic Honey's Visual Telepathy,1972, Glass Puzzle, 1974, May Windows, 1976, Double Lunar dogs, 1984, s.a.. Arta video feminista este reprezentata putemic i de Ulricke Rosenbach (Germania) care realizeaz numeroase performance-uri video In care se pune 1n scena pe ea i propriul corp ca 1n " Reflectionen uber die Geburt der Venus" 1976, in care insist pe frn' gerile i colajul corporal impuse figurii feminine, care rsare din cochilia ei. Nascut 1n Japonia i trind la New York, Shigeko Kubota deturneaz opera lui Marcel Duchampin numeroase instalaii, 1ncastrnd monitoarele sale i imaginile unui corp de femeieln treptele unei scri 1n Nude descending a Staircase, 1975 sau recrend fereastra lui Monsieur Marcelin Meta-Marcel: Window snow (Duchampiana), 1976. Televizorul poate fi astfel vidat, redus la propria carcasa i poate fiimiza cadrul sau fereastra unui mic Printre artitii romani contemporani mentionez pe Dan Acostioaei cu participri frecvente la expoziii de grup internaionale precum Transitland la Muzeul de art Reina Sofia din Madrid (2010), Iluminri la Tate Modern (2008), Irreducible, Bronx Museum, New York & CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco (2007). Sebastian Moldovan este un artist video 1n plin afirmare. in 2010 particip la Haifa Biennale, 6

Israel i Dada East? la Mus& des Beaux-Arts, Tourcoing, 1n 2008 la Bucharest Biennale 3 i Zacheta National Gallery of Art, Varovia, 1n 2007 la expoziia Catching Passages, KulturFabrik, Luxembourg. Joanne Richardson este artist video, nscut la Cluj. A emigrat in America i este stabilit in prezent In Berlin. Lucrrile sale au fost prezentate la Moscow Biennale, Istanbul Biennale, Quadrennial for Contemporary Ait (Copenhagen), Transmediale (Berlin), Rotor (Graz), Center for Contemporary Art (Vilnius), Ludwig Museum (Budapesta). Mona Vtmanu i Florin Tudor sunt un cuplu de artiti extrem de apreciai, care lucreaz cu video i instalaie. in 2009 au avut expoziiile personale Surplus Value la BAK, Utrecht i All Power to the Imagination la Grafischess Kabinett, Vienna, 1n 2008 - Appointment with History la Lombard Freid Projects, New York i participare la Pavilionul Romniei la Bienala de la Veneia. Alt artist video contemporan este Mircea Cantor, cu numeroase participri internaionale. Opera sa urmeaz tradiia lui Marcel Duchamp i folosete readymade-ul. Cantor se exprima prin video, dar si animaie, sculptur, desen, pictur sau instalaie . La Viena, 1n mai anul acesta, am avut ocazia s vrtd o retrospe,ctiv a artei video cu nume importante: Andy Warhol, Nam June Paik, Yoko Ono, Bill Viola, Joseph Beuys, Cris Burden, Dan Graham, romnul Ion Grigorescu i ali "grei" ai artei video. Expoziia se numea Changing Channels, Art and Television 1963-1987 i a avut loc la Muzeul Ludwig . Ar mai fi multe de spus pe aceasta tema, poate 1ntr-o viitoare lucrare. Bibliografie: - Fride-Carrasat, Patricia si Marcade Isabelle, Micri artistice n pictura, Rao, Bucureti, 2004; -De Meredieu Florence, Arta si Noile Tehnologii, Arta Video si Arta Numerica, Rao, 2004 -Gua, Adrian, Cursul de Istoria artei, an III,+ seminar Oana Tanase, notie,2009 - Preda Sanc Marinela, Arta video-digitala, Bucuresti, Editura Coresi, 2005 -ww.youtube.com ( Marina Abramovic, Bill Viola, etc) Changing Channels, catalogul expozitiei, Museum Modeme Kunst, Stiftung Ludwig Wien.