Sunteți pe pagina 1din 3

Probleme tema (seminar 3)

Rezolvati urmatoarele probleme in pseudocod sau sub forma de schema logica. 1. Sa se verifice daca trei numere naturale citite de la tastatura coincid cu valorile 1,2,3. (Obs: cele 3 numere coincid cu 1,2,3 daca suma si produsul lor sunt egale cu 6). 2. Sa se ordoneze crescator/descrescator 3 numere citite de la tastatura. 3. Sa se calculeze expresia e=(c-a)/(a+b) unde a,b, si c sunt numere reale. 4. Calculati si afisati radicalul de ordinul 2 dintr-un numar real. Obs: se va tine cont de conditia ca valoarea de sub radical sa fie >0. 5. Cititi coordonatele (x,y) ale unui numar si determinati in ce cadran se afla (I, II, III sau IV). 6. Sa se calculeze coordonatele de intersectie a doua drepte date de ecuatiile y=m1x+n1 si y=m2x+n2. Obs: Coordonatele punctului de intersectie x=(n2-n1)/(m1-m2) si y=m1*x+n1. 7. Determinati valoarea functiei: x 3 ; x < 1 2 x + 2;1 x < 3 f : R R, f ( x ) = x ;3 x < 7 x 2 ; x 7 8. Determinati valoarea functiei (se va folosi CASE-OF): 9; x = 5 8; x = 0 f ( x) = 15; x = 7 2 6 x ; x Z \ {5,0,7} Obs: se va folosi si optiunea de ELSE pentru instructiunea CASE-OF. 9. Calculati expresia: n i;0 < n < 7 i =1 n i 2 ;7 < n < 140 e= i =7 i _ divizibil _ cu _ 7 0; altfel Recomandare rezolvare: INTREG i,n,e; CITESTE (n); IF ((n<=0) || (n>140)) THEN e=0 ELSE IF (n<7) THEN { e=1 DO-FOR i = 1, n, 1 e = e*1 ENDDO;

} ELSE { e=0 DO-FOR i = 7, n, 1 IF (i%7= =0) THEN e = e+i*i ENDIF; ENDDO; } ENDIF; ENDIF; SCRIE(Valoare expresie:, e); STOP. 10. Rezolvati sistemul: ax + by = c , unde a,b,c,d,e,f sunt numere reale. dx + ey = f Obs: algoritmul pentru rezolvare este: Citire coeficienti sistem Daca determinant matrice este nul Atunci Daca minorii caracteristici sunt nenuli Atunci mesaj Sistem incompatibil Altfel mesaj Sistem compatibil nedeterminat Altfel Scrie solutiile Stop. 11. Determinati daca trei puncte sunt coliniare. Se vor considera ca si coordonate (x1,y1), (x2,y2),(x3,y3). 12. Sa se verifice daca trei numere introduse de la tastatura pot forma laturile unui triunghi. In cazul in care informatia este adevarata sa se precizeze si natura triunghiului format. Obs: Fie numerele a,b,c valorile introduse de la tastatura. Pentru a forma laturile unui triunghi trebuie indeplinite conditiile: - fiecare numar trebuie sa fie mai mic decat suma celorlalte doua; - fiecare numar trebuie sa fie mai mare decat diferenta celorlalte doua numere, in modul. In cazul in care a, b si c formeaza un triunghi, atunci se va specifica tipul (oarecare, isoscel, echilateral, dreptunghic). 13. Se cunoaste dimensiunea laturii unui patrat (a). Sa se calculeze perimetrul (P=4*a) si suprafata (S=a*a). 14. Sa se calculeze si sa se afiseze aria totala si volumul unei prisme drepte cu baza hexagon regulat, cunoscandu-se inaltimea (h) si latura bazei (a). Obs: At = 2*6*a*a*sqrt(3)/4+6*h*a V=6*sqrt(3)/4

15. Calculati si afisati aria si lungimea unui cerc de raza r. Obs: L=2*PI*r. S=PI*r*r. 16. Determinati divizorii unui numar intreg n. Obs: Se va testa daca n<0. Daca este, atunci n=|n| (modul). Se parcurg apoi toate numerele pana la n/2 si se selecteaza elementele care prin impartirea lui n la ele dau restul 0 (n%i= =0). 17. Scrieti programul care calculeaza suma divizorilor naturali ai unui numar natural. Obs: .... CITESTE (n); s=0 DO-FOR i = 1,n/2,1 IF (n%i = = 0) s= s+i; ENDIF; ENDDO; s = s +n; ... 18. Verificati daca un numar este prim. 19.Sa se scrie un program care citeste ora, minutul si secunda la care a inceput un eveniment, precum si momentul final al acestuia si sa se determine durata (exprimata in secunde). Obs: se face diferenta intre momentul de inceput si momentul final si se transforma in secunde. 20. Determinati varsta exacta a unei persoane, cunoscand data curenta exprimata prin trei numere intregi: an, luna, zi precum si data nasterii exprimata in acelasi mod. Obs: Se face diferenta intre data curenta si data nasterii. Se tine cont de numarul de zile din fiecare luna si daca avem sau nu an bisect (anul bisect este divizibil cu 4). 21. Sa se scrie un program care stabileste a cata zi din an este o data reprezentata prin trei numere intregi: an, luna, zi. 22. Sa se scrie un program care citeste notele nota1, ...nota5 pentru un student. Sa se verifice daca studentul va fi bursier (bursa se acorda de la o medie m>=9.00). 23. Sa se scrie programul care citeste una din literele a, A, m, M, p, P de la tastatura si afiseaza o lista de nume care incep cu una din aceste litere, fara sa se tina cont daca litera este mare sau mica. Daca se tasteaza un alt caracter se afiseaza un mesaj de eroare. 24. Sa se afiseze termenii sirului lui Fibonacci mai mari ca 1 si mai mici decat un numar dat m. Obs: sirul lui Fibonacci: 1,1,2,3,5,8,... Primii doi termeni sunt egali cu 1, iar orice alt termen este egal cu suma celor doi termeni precedenti.