Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Al. I.

Cuza din Iai Facultatea de Geografie i Geologie Specializarea Geografia Turismului

Proiect de seminar Nota 7!

"valuarea #fertei $uristice Poten tiale din Zona IASI

Echipa de proiect Antoniu Veronica , Astefanei Andreea, Buhai Mirabela, Duca Andreea (1235 B) Disciplina Evaluarea si Valorificarea Potentialului Turistic

Iasi, dece!brie 2"1"

Introducere Acest proiect este despre zona Iasi formata din municipiul Iasi si comunele Aroneanu, Miroslava, Ciurea, Barnova, Mironeasa, ra!duri, Do"rovat, #chitu Duca, Mo$osesti, Tomesti, %ol"oca, Valea &upului, 'ediu si Popricani( Echipa noastra este formata din Antoniu Veronica, Astefanei Andreea, Buhai Mira"ela si Duca Andreea si noi vom evalua potentialul turistic, in principal oferta turistica potentiala a acestei zone( 2 #biecti$ele studiului #u"iectul nostru de studiu este reprezentat de zona Iasi, pe cand o"iectul de studiu il reprezinta oferta turistica potentiala( )n astfel de proiect este important deoarece poate a!uta la dezvoltarea turistica din zona si a unor strate$ii de amena!are teritoriala de viitor pentru a deservi turistilor(

Fig. % &uercus 'o(ur ) ste*ar aflat +e lista rosie a zonei noastre.

3 %ocali&area arealului de studiu *udetul Iasi este situat in partea de Est a 'omaniei, incadrat intre !udetele Botosani si #uceava in +ord, +eamt in Vest, Vaslui in #ud si raul Prut in Est( Are o suprafata de ,--. /mp, adica 0,12 din sprafata tarii( Municipiul Iasi este situat in partea de Est a !udetului cu acelasi nume si reprezinta hu"3ul zonei noastre de studiu( In partea de +ord, municipiul Iasi se invecineaza cu comuna Popricani ce este situata la ., /m distanta( In partea de +ord Vest se invecineaza cu comunele Valea &upului si 'ediu( Comuna Valea &upului este situata la un /m distanta, comuna 'ediu este situata la .4 /m de acesta( In partea de #ud3Vest , municipiul se invecineaza cu comunele Miroslava, Mironeasa, Mo$osesti si ra!duri(

Comuna Miroslava este situata la 5 /m distanta, pe cand celelalte trei sunt mai indepartate, comuna Mo$osesti situandu3se la .6 /m distanta, ra!duri la 01 de /m distanta, iar comuna Mironeasa la -, /m distanta( In partea de Est se invecineaza cu comunele %ol"oca si Aroneanu( Comuna %ol"oca este situata la 6 /m distanta ,iar comuna Aroneanu la - /m de acesta( In partea de #ud, municipiul Iasi se invecineaza cu comunele Ciurea, Barnova, Do"rovat, #chitu Duca si Tomesti( Comuna Ciurea este situata in imediata apropiere a municipiului Iasi( Comuna Barnova este situata la 7 /m distanta, comuna Do"rovat la 0, /m, comuna #chitu Duca este situata la 0- /m, iar comuna Tomesti este situata la doar 5 /m distanta( Principala legtur rutier a comunei Miroslava este asigurat prin DN28 (E583), iar legtura cu municipiul Iai i satele comunei fiind asi$urat de DJ248 (Iai ! "oineti) si DJ248 (Iai ! #iurea)$ %egatura dintre comunele #iurea, &arno'a si (ra)duri se reali*ea*a pe linia de cale +erata Iasi! "aslui, insa pana la #iurea circula si micro,u*ul -4$ .atul Do,ro', centrul al comunei Do"rovat se a+la la -3 /m departare de oseaua naional 0ecuci!&1rlad! "aslui!Iai (DN 24), i la -2 /m de calea +erata i oseaua )udeean "aslui! &u3eti!(ara &1rno'a!#iurea!Iai$ &e$atura intre comuna #chitu Duca si municipiul Iasi se face pe D+ 0- , cu micro"uze ce circula zilnic intre Iasi Vaslui( 'utier ,comuna %ol"oca este stra"atuta de D* 0-5A Iasi3)n$heni, iar feroviar e8ista calea ferata Iasi3)n$heni, ce face le$atura cu 'epu"lica Moldova ( Deasemenea pana in satul Dancu circula tramvaiul 1 ( Transportul rutier intre comuna Tomesti si municipiul Iasi se realizeaza pe DC 1. Iasi3 Vladiceni3Tomesti si cu micro"uzul 05( &e$atura dintre Iasi si comuna 'ediu se realizeaza prin transportul rutier cu micro"uze Iasi3 'ediu, dar si cu micro"uzul 6 care a!un$e pana3n satul Breazu din aceasta comuna( &e$atura cu orasul Iasi a comunei Aroneanu este asi$urata printr3un drum modernizat, statia C9' cea mai apropiata fiind tot :n Iasi( Din comuna Mironeasa cea mai apropiata le$atura cu municipiul Iasi se afla la .- /m est si anume statia C9' din ra!duri( &e$atura dintre municipiul Iasi si comuna Valea &upului este asi$urata de micro"uzul 04( &e$atura intre comuna Mo$osesti si Iasi este asi$urata de C9' pe linia Iasi3 Mo$osesti, iar intre comuna Popricani si Iasi e8ista un micro"uz Iasi3Popricani( ' Distributia s(atiala a ofertei turistice a teritoriului ;ferta turistica efectiva este data de infrastructura de cazare si de activitatile economice intreprinse in urma e8istentei acesteia( Infrastructura de cazare in zona noastra de studiu este reprezentata de hoteluri, pensiuni ur"ane, hosteluri, pensiuni rurale, hoteluri pentru tineret, vile turistice si ta"ere de elevi si prescolari( Distri"uirea locurilor de cazare este predominant localizata in hoteluri < 04.4 locuri de cazare in anul 0445 dintre care toate sunt in municipiul Iasi=, pensiuni ur"ane <1,5 locuri de cazare numai in municipiu=, ta"ere de elevi si prescolari <065 locuri in municipiu=, hoteluri pentru tineret <0.0 locuri in Iasi=, hosteluri <.4- locuri de cazare in Iasi=, vile turistice <74 locuri dintre care 6- de locuri in municipiu si .6 locuri in comuna Valea &upului= si pensiuni rurale <77 de locuri de cazare dintre care 10 in comuna

Barnova, 04 in comuna Popricani, 04 in comuna 'ediu, 7 in comuna #chitu Duca si tot atatea in comuna Tomesti(

Fig. % ,istri(utia locurilor de cazare du+a $IP#-#GIA structurile de cazare in anul %../ in zona Iasi.

Aceste date sunt pe anul 0445 si putem o"serva faptul ca oferta turistica efectiva este concentrata in special in municipiul Iasi si foarte putin in cateva comune apropiate de acest centru( Partea rurala a acestei zone nu este dezvoltata din punct de vedere turistic desi dispune de numeros potential natural cum ar fi rezervatii forestiere <Pietrosu , comuna Do"rovat, 71 ha> Padurea )ricani, comuna Miroslava, 67 ha> Padurea Poieni3Car"unarie, comuna #chitu Duca, 5,0 ha=, rezervatii floristice< 9anetele seculare de la Valea lui David, comuna Miroslava, -6,16 ha> Poiana cu #chit, comuna ra!duri , 5,, ha=, rezervatii acvatice < Acumularea Chirita, comuna %ol"oca, ?7 ha> Balta Teiva3 Visina, comuna Popricani 6,75 ha= , rezervatii $eolo$ice si paleontolo$ice <&ocul foslier3 Dealul 'epedea, comuna Barnova, .-,65 ha dintre care 6,7 ha de rezervatie stiintifica si ?,75 ha zona de protectie=, arii de importanta avifaunistica <Padurile Barnova3 'epedea, comunele Barnova si Do"rovat .,444 ha=, parcuri dendrolo$ice < Domeniul Coroanei, satul Poieni, comuna #chitu Duca, .,, ha> Domeniul Coroanei, comuna Do"rovat, . ha> &iceul A$ricol Miroslava, comuna Miroslava, . ha> Manastirea Do"rovat, comuna Do"rovat, . ha> Domeniul Inculet, comuna Barnova, 4,, ha=( Toate aceste elemente ale potentialului turistic natural al zonei Iasi reprezinta oferta turistica potentiala, din care pot face parte si resursele antropice e8istente la fel de importante ca cele naturale( Dintre resursele antropice enumeram Manastirea Do"rovat, 'esedinta de vara a familiei Inculet din comuna Barnova, Manastirea %lincea din comuna Ciurea, Manastirea

%adam"u de pe teritoriul comunelor Mironeasa si Mo$osesti, Biserica @Po$orArea #fantului Duh@ si &iserica 45mpraii #onstantin 6i ElenaBB din comuna Valea &upului, 'ezervatia arheolo$ica CCr:n$ul lui PatrascuD sat Dumitrestii alatii> Biserica Duminica Tuturor #fintilor, sat Pocreaca> Biserica de lemn Taierea Capului #f( Ioan Botezatorul, sat Poiana> Biserica #f(

Fig.

+icolae, Ansam"lul de cladiri al spitalului, sat Poieni> Biserica Adormirea Maicii Domnului, sat #chitu Duca, toate din comuna #chitu Duca( +ivelul de informare si promo'are turistic este ridicat in special pentru municipiul Iasi unde e7ista un Centru De Informare Turistica si deasemenea un site EEE(turism3iasi(ro unde poti "valuarea ofertei turistice +otentiale din *udetul Iasi afla detalii despre Iasi, despre ce este de vazut in Iasi, cum a!un$i in Iasi, unde te cazezi, unde mananci si multe alte detalii utile pentru un turist venit in Iasi( Din pacate restul zonei noastre nu este promovat din punct de vedere turistic si nici informatii nu e8ista despre o"iectivele turistice e8istente in comunele zonei noastre( Accesi"ilitatea reelelor in+rastructurii de transport din teritoriul nostru este dezvoltata mai ales in municipiul Iasi si in zona metropolitana a acestuia, in schim" in comunele aflate la mai mult de 14 /m distanta de centrul zonei noastre este mai dificil de a!uns, mai ales in acele comune unde pentru a a!un$e la destinatie mai tre"uie de parcurs si /m de drumuri comunale neasfaltate in momentul de fata( 5 )ererea turistica Din punct de vedere al cererii turistice, pe anul 0445 au fost in numar de .,7,.0 sosiri turistice in !udetul Iasi, dintre care .-6057 in zona noastra de studiu( Cele mai multe sosiri turistice s3au inre$istrat in municipiul Iasi si anume .-451,, 'ediu .,55, Barnova .,0., Valea &upului 70-, Popricani ,0., Miroslava 167, Tomesti 07- si #chitu Duca 0-6( +umarul de

innoptari pe anul 0445 din !udetul Iasi au fost de 117?6- dintre care 1.-564 doar in zona noastra de studiu( Cele mai multe innoptari s3au inre$istrat in municipiul Iasi, si anume 1416.6, Barnova 1567, 'ediu 00,7, Popricani .?41, Valea &upului .,05, Miroslava 511, Tomesti 6.5 si #chitu Duca 11-, pe cand in celelalte comune ale zonei noastre nu s3a inre$istrat nici o innoptare( 9acand o paralela intre cele doua componente ale cererii turistice, o"servam faptul ca durata medie de sedere in unele locuri din zona noastra este de doua zile( )n motiv al acestui numar mare de sosiri turistice, in special in municipiul Iasi , am putea sa3l punem pe seama pelerina!ului la #fanta Parascheva, cand in fiecare an in !urul datei de .- octom"rie mii si chiar zeci de mii de pelerini din toata tara vin in Iasi pentru a se ru$a la moastele acestei #finte ( 'ata de ocupare a spatiilor de cazare in zona Iasi este de 14,?,2 in municipiul Iasi, 11,5? in comuna Barnova, 01,11 in comuna Popricani, 14,51 in comuna 'ediu, ..,-- in comuna #chitu Duca, 0.,04 in comuna Tomesti si 06,.7 in comuna Valea &upului( Tinand cont de faptul ca rata de ocupare a spatiilor de cazare pe tara este de 0,2 putem spune ca aceasta rata in zona noastra este mare, insa nu in toata zona noastra e8ista spatii de cazare, deci nu putem tra$e o concluzie pertinenta la nivelul intre$ii noastre zone( * Dia+nostic teritorial Fona noastra de studiu este vestita prin multitudinea de vesti$ii culturale, in special "iserici si manastiri, prezente in numar foarte mare in municipiul Iasi( +icolae Ior$a spunea ca CIaul e, nainte de toate, o biseric biserica bisericilor trecutului nostru. )n alt punct tare al zonei noastre il reprezinta potentialul natural e8istent insa nevalorificat( +evalorificarea acestui potential constituie punctul sla" al zonei Iasi( , )onclu&ii #tudiul nostru despre aceasta zona s3a limitat la evaluarea potentialului e8istent "azat pe o oferta turistica efectiva reprezentata de infrastructura de cazare si oferta turistica potentiala reprezentata de elementele cadrului natural e8istente in zona Iasi( Am intampinat dificultati in colectarea datelor dat fiind faptul ca or$anismele competente an$a!ate ale primariilor comunelor nu ne3au raspuns la emailurile trimise, astfel a tre"uit sa ne limitam doar la cautarea informatiilor pe internet si consultand carti de la "i"lioteca( In concluzie, zona Iasi este dezvoltata din punct de vedere turistic doar pe !umatate, promovandu3se in $eneral doar municipiul Iasi, neluandu3se in calcul "o$atiile cadrului natural e8istent in comunele din !ur, care merita vazute de turisti si promovate de catre persoanele competente( - Biblio+rafie.
;B'E*A, Ale8andru <.5?5= Dictionar geografic al judetului Iasi, Iasi, Editura *unimea( +IC;A'A, Mircea> B;M%E', Ezsaias <044-= Ghidul ariilor protejate din judetul Iasi, Editura Tipo

Moldova( Prof( Dr( Doc( MA'TI+I)C, C( > sef lucrare )+ )'EA+), Ale8andru - Informatii si peisaje geografice din tara Judetul Iasi , Iasi EEE(cimec(ro httpGHHEEE(zmi(roHzonaImetropolitanaIiasi(html