Sunteți pe pagina 1din 2

Seminar 4 Probleme pentru acasa

Sa se rezolve urmatoarele probleme in pseudocod si sub forma de schema logica. 1. Sa se scrie programul pentru calcularea valorii unui polinom intr-un punct dat. Coeficientii polinomului sunt numere reale si se introduc de la tastatura. 2. Sa se scrie programul pentru rezolvarea sistemului: a * x + b * y = c , unde a,b,c,d,e,f, sunt numere reale. d * x + e * y = f Indicatie: Sistemul poate fi compatibil determinat, compatibil nedeterminat sau incompatibil in functie de valorile coeficientilor si anume: - daca a / d b / e deci a * e b * d 0 atunci sistemul are solutie unica: c*e b* f a* f c*d , y= ; x= a*e b*d a*e b*d - daca a * e b * d = 0 si a * f c * d = 0 (cand vom avea si c * e b * f = 0 ) sistemul este compatibil nedeterminat. Avem a/d=b/e=c/f, deci sistemul se reduce la o singura ecuatie; - daca a * e b * d = 0 si a * f c * d 0 ( c * e b * f 0 ) atunci sistemul este incompatibil. Algoritm: 1. date initiale: a,b,c,d,e,f numere reale 2.1 D=a*e-b*d, Dx=c*e-b*f, Dy=a*f-c*d; 2.2 Daca D 0 atunci x=Dx/x, y=Dy/y si se trece la 3.1 2.3 Daca D=0 atunci: Daca Dx 0 (Dy 0) atunci se trece la 3.2 altfel se trece la 3.3 3. Rezultate: 3.1 x,y 3.2 Mesajul Nedeterminare 3.3 Mesajul Incompatibilitate 3. Sa se scrie programul pentru calcularea mediei geometrice a elementelor pozitive dintr-un vector de dimensiune n. 4. Sa se scrie programul pentru determinarea pozitiei ultimei aparitii a unei valori date intr-un vector neordonat, de dimensiune n. 5. Sa se scrie programul pentru determinarea pozitiei tuturor aparitiilor unei valori date intr-un vector neordonat, de dimensiune n. 6. Sa se scrie programul pentru cautarea unei valori date intr-un sir de numere, ordonat crescator, de dimensiune n. 7. Sa se scrie programul pentru determinarea elementului maxim dintr-un vector de dimensiune n si a pozitiei primei si ultimei sale aparitii. 8. Sa se scrie programul pentru inserarea unui element dat intr-un vector ordonat de dimensiune n. Dupa inserare vectorul va ramane ordonat. Obs: Fie a valoarea de inserat in vectorul X=(x1,x2,...,xn). Se parcurge vectorul atat timp cat valoarea curenta din vectorul X este mai mica decat valoarea a si mai sunt elemente in vector. La iesirea din

structura repetitiva, indicele curent reprezinta pozitia din vector unde trebuie inserata valoarea. Inserarea se realizeaza glisand toate valorile din dreapta cu o pozitie.

S-ar putea să vă placă și