Sunteți pe pagina 1din 27

ORDINUL

Nr. 2422 din 02.08.2013


privind aprobarea Listei cuprinznd indicativele de referin
ale standardelor romne care transpun standarde europene
armonizate din domeniul produselor pentru construcii
n temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 20/2010
privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea unitar a legislaiei
Uniunii Europene care armonizeaz condiiile de comercializare a
produselor, cu modificrile ulterioare, precum i al art. 12 alin. (7) din
Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice,
viceprim-ministru, ministrul
administraiei publice emite prezentul

dezvoltrii

regionale

O R D I N:
Art. 1 - Se aprob Lista cuprinznd indicativele de referin ale
standardelor romne care transpun standarde europene armonizate din
domeniul produselor pentru construcii, prevzut n anexa care face
parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2 - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Art. 3 - La data publicrii prezentului ordin, Ordinul ministrului
dezvoltrii regionale i administraiei publice nr. 1.817/2013 privind
aprobarea Listei cuprinznd indicativele de referin ale standardelor
romne care transpun standarde europene armonizate din domeniul
produselor pentru construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 269 din 14 mai 2013, se abrog.
VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTRII REGIONALE I
ADMINISTRAIEI PUBLICE

Liviu Nicolae DRAGNEA

ANEXA
la OMDRAP nr. 2422/02.08.2013
LISTA*
indicativelor de referin ale standardelor romne care transpun standarde europene armonizate
din domeniul produselor pentru construcii

Nr.
crt.

Indicativ

Denumire

Indicativul
standardului
armonizat nlocuit

Data punerii
n aplicare a
standardului
armonizat

Data la care
nceteaz
perioada de
coexisten**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2009

01.10.2006

01.10.2007

01.01.2007

01.01.2007

SR EN 1:2001
1.
SR EN 1:2001/A1:2007
SR EN 40-4:2006
3.
SR EN 40-4:2006/AC:2007

Sobe cu combustibil lichid cu arztoare cu


vaporizare, racordate la o conduct de
evacuare a produselor de ardere

Stlpi pentru iluminatul public. Partea 4:


Cerine pentru stlpii pentru iluminatul public
de beton armat i beton precomprimat

5.

SR EN 40-5:2002

Stlpi pentru iluminat public. Partea 5:


Cerine pentru stlpi de oel

01.02.2003

01.02.2005

6.

SR EN 40-6:2002

Stlpi pentru iluminat public. Partea 6:


Cerine pentru stlpi de iluminat de aluminiu

01.02.2003

01.02.2005

7.

SR EN 40-7:2003

01.10.2003

01.10.2004

01.01.2008

01.08.2009

01.01.2008

01.08.2009

01.04.2003

01.06.2009

01.04.2003

30.06.2005

01.03.2007

01.06.2009

01.10.2003

01.08.2009

01.10.2003

01.08.2009

01.06.2007

01.08.2009

01.04.2003

30.06.2005

01.04.2003

30.06.2005

01.04.2003

01.08.2009

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-2+AC:2000
8.

SR EN 54-2+AC:2000/
A1:2007
SR EN 54-3:2002

10.

SR EN 54-3:2002/A1:2003
SR EN 54-3:2002/A2:2006

Stlpi pentru iluminat public. Partea 7:


Cerine pentru stlpi de iluminat din
materiale compozite pe baz de polimeri
armate cu fibre
Sisteme de detectare i de alarm la
incendiu. Partea 2: Echipament de control i
semnalizare

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare
la incendiu. Sonerii

EN 54-4+AC:2000
13.

EN 54-4+AC:2000/A1:2003

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 4: Echipament de
alimentare electric

EN 54-4+AC:2000/A2:2007

16.

SR EN 54-5:2002
SR EN 54-5:2002/A1:2003

18.

SR EN 54-7:2002
SR EN 54-7:2002/A1:2003

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 5: Detectoare de cldur.
Detectoare punctuale
Sisteme de detectare i de alarm la
incendiu. Partea 7: Detectoare de fum.
Detectoare punctuale care utilizeaz
dispersia luminii, transmisia luminii sau

SR EN 54-7:2002/A2:2007
SR EN 54-10:2002
21.
SR EN 54-10:2002/A1:2006

23.

SR EN 54-11:2002
SR EN 54-11:2002/A1:2006

25.

SR EN 54-12:2003

26.

SR EN 54-16:2008
SR EN 54-17:2006

27.
SR EN 54-17:2006/AC:2008
SR EN 54-18:2006
29.
SR EN 54-18:2006/AC:2007
SR EN 54-20:2006
31.
SR EN 54-20:2006/AC:2009

33.

SR EN 54-21:2006

34.

SR EN 54-23:2010

35.

SR EN 54-24:2008

SR EN 54-25:2008
36.
SR EN 54-25:2008/
AC: 2012
38.

SR EN 179:2008

39.

SR EN 197-1:2011

40.

SR EN 295-1:2013***

41.

SR EN 295-4:2013***

42.

SR EN 295-5:2013***

43.

SR EN 295-6:2013***

44.

SR EN 295-7:2013***

01.05.2007

01.08.2009

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 10: Detectoare de flacr.
Detectoare punctuale

01.09.2006

01.09.2008

01.09.2006

01.09.2008

Sisteme de detectare i de alarm la


incediu. Partea 11: Butoane de semnalizare
manual

01.09.2006

01.09.2008

01.09.2006

01.09.2008

01.10.2003

31.12.2005

ionizarea

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 12: Detectoare de fum.
Detectoare liniare care utilizeaz principiul
transmisiei unui fascicul de unde optice
Sisteme de detectare i de alarm la
incendiu. Partea 16: Echipamente de control
i semnalizare vocal a alarmei

01.01.200
9

01.
04.2011

01.10.2006

01.12.2008

01.01.2009

01.01.2009

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 18: Dispozitive de
intrare/ieire

01.10.2006

01.12.2008

01.01.2008

01.01.2008

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin
aspiraie

01.04.2007

01.07.2009

01.08.2009

01.08.2009

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 21: Echipamente de
transmitere a alarmei de incendiu i a
semnalului de deranjament

01.03.200
7

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare
la incendiu - Dispozitive de alarmare optic

01.12.2010

31.12.2013

01.01.2009

01.04.2011

01.01.2009

01.04.2011

01.07.2012

01.07.2012

01.01.2009

01.01.2010

SR EN 197-1:2002
SR EN 197-4:2004

01.07.2012

01.07.2013

SR EN 295-10:2006

01.11.2013

01.11.2014

SR EN 295-10:2006

01.11.2013

01.11.2014

SR EN 295-10:2006

01.11.2013

01.11.2014

SR EN 295-10:2006

01.11.2013

01.11.2014

SR EN 295-10:2006

01.11.2013

01.11.2014

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 24: Componente ale
sistemului de alarmare vocal. Difuzoare
Sisteme de detectare i de alarm la
incendiu. Partea 25: Componente care
utilizeaz ci de comunicaie radio
Feronerie pentru cldiri. Dispozitive pentru
ieiri de urgen acionate printr-un mner
sau o plac de mpingere destinate utilizrii
pe cile de evacuare. Cerine i metode de
ncercare
Ciment. Partea 1: Compoziie, specificaii i
criterii de conformitate ale cimenturilor
uzuale
Tuburi i accesorii de gresie i mbinarea
acestora la racorduri i reele de canalizare.
Partea 1: Cerine pentru tuburi, accesorii i
mbinri
Tuburi i accesorii de gresie i mbinarea
acestora la racorduri i reele de canalizare.
Partea 4: Cerine pentru piese de adaptare,
piese de legtur i mbinri flexibile
Tuburi i accesorii de gresie i mbinarea
acestora la racorduri i reele de canalizare.
Partea 5: Cerine pentru tuburi perforate i
accesorii
Tuburi i accesorii de gresie i mbinarea
acestora la racorduri i reele de canalizare.
Partea 6: Cerine pentru componentele
cminelor de vizitare i de inspecie
Tuburi i accesorii de gresie i mbinarea
acestora la racorduri i reele de canalizare.
Partea 7: Cerine pentru tuburile i
mbinrile lor destinate execuiei prin

01.06.2009

SR EN 179:2004

mpingere
SR EN 331:2002
45.

01.09.2011

01.09.2012

01.09.2011

01.09.2012

01.02.2012

01.02.2013

01.12.2009

01.12.2010

01.11.2005

01.11.2006

01.12.2004

01.12.2005

01.12.2004

01.12.2005

SR EN 450-1+
A1:2008

01.05.2013

01.05.2014

SR EN 459-1:2003

01.06.2011

01.06.2012

SR EN 490:2005

01.08.2012

01.08.2012

01.07.2013

01.07.2013

01.08.2013

01.08.2013

01.11.2006

01.11.2007

01.12.2006

01.12.2007

01.06.2010

01.12.2010

01.06.2004

01.06.2005

SR EN 534:2006

01.01.2011

01.01.2011

SR EN 544:2006

01.04.2012

01.04.2012

01.09.2005

01.09.2006

01.10.2002

01.10.2003

01.04.2010

01.04.2011

Robinete cu sfer i robinete cu cep cu


fund plat cu acionare manual utilizate la
instalaiile de gaz din construcii

SR EN 331:2002/A1:2011
47.

SR EN 413-1:2011

48.

SR EN 416-1:2009

49.

SR EN 438-7:2005

SR EN 442-1:2000
50.

Ciment pentru zidrie.Partea 1:Compoziie,


specificaii i criterii de conformitate

SR EN 413-1:2004

Tuburi radiante suspendate echipate cu un


singur arztor care utilizeaz combustibili
gazoi, pentru alte utilizri decit cele
casnice. Partea 1:Securitate
Stratificate decorative de nalt presiune
(HPL). Plci pe baz de raini termorigide
(denumite, uzual, stratificate). Partea 7:
Panouri stratificate compacte i compozite
HPL pentru finisarea pereilor i tavanelor
interioare i exterioare
Radiatoare i convectoare.
Specificaii i condiii tehnice

Partea

1:

SR EN 442-1:2000/A1:2004
52.

SR EN 450-1:2012

Cenu zburtoare pentru beton. Partea 1:


Definiii, condiii i criterii de conformitate

53.

SR EN 459-1: 2011

Var pentru construcii. Partea 1: Definiii,


caracteristici i criterii de conformitate

54.

SR EN 490:2012

igle i accesorii de beton pentru nvelitori


de acoperi i placri de perei. Specificaii
de produse

SR EN 492:2005
55.

SR EN 492:2012

Plci i accesorii de fibrociment de tip


ardezie pentru acoperi. Specificaie de
produs i metode de ncercare

SR EN
492:2005/A1:2006
SR EN
492:2005/A2:2007

Plci profilate i accesorii de fibrociment


pentru acoperi. Specificaii de produs i
metode de ncercare

58.

SR EN 494:2012

59.

SR EN 516:2006

60.

SR EN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru nvelitori de


acoperi. Crlige de siguran

61.

SR EN 520+A1:2010

Plci de gips-carton. Definiii, specificaii i


metode de ncercri

62.

SR EN 523:2004

63.

SR EN 534 + A1:2010

64.

SR EN 544:2011

65.

SR EN 572-9:2004

66.

SR EN 588-2:2002

67.

SR EN 598+A1:2009

SR EN 494+A3:2007

Accesorii prefabricate pentru nvelitori de


acoperi. Instalaii pentru acces pe
acoperi. Pasarele, podine i trepte

SR EN 520:2005

Teci de band de oel pentru cabluri de


precomprimare.
Terminologie,
condiii,
control de calitate
Foi bitumate ondulate. Specificaii
produse i metode de ncercri

de

indrile bituminoase cu armturi minerale


i/sau sintetice. Specificaie de produs i
metode de ncercare
Sticl pentru construcii. Produse de baz.
Sticl
silico-calco-sodic.
Partea
9:
Evaluarea conformitii / Standard de
produs
Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri i
reele de canalizare. Partea 2: Cmine de
vizitare i cmine de inspecie
Tuburi, racorduri i accesorii din font
ductil i mbinrile lor pentru lucrri de
canalizare. Condiii i metode de ncercare

SR EN 598:2008

68.

69.

71.

SR EN 621:2010

Generatoare de aer cald cu convecie


forat, care utilizeaz combustibili gazoi
pentru nclzirea spaiilor, altele dect
locuinele, pentru o putere caloric mai mic
sau egal cu 300 kW, fr ventilator pentru
transportul aerului de ardere i/sau
evacuarea produselor de ardere

SR EN 671-1:2012

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Sisteme echipate cu furtun. Partea 1:
Hidrani interiori echipai cu furtunuri
semirigide

SR EN 671-2:2012

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Partea 2: Hidrani interiori echipai cu
furtunuri plate

01.08.2010

01.08.2011

01.03.2013

01.07.2013

01.03.2013

01.07.2013

01.01.2003

01.01.2009

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2010

01.01.2010

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2003

01.01.2004

01.07.2012

01.07.2012

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2003

01.01.2004

01.07.2012

01.07.2012

01.10.2002

01.12.2003

01.07.2012

01.07.2012

01.02.2012

01.02.2013

01.02.2012

01.02.2013

SR EN 771-3:2004

01.02.2012

01.02.2013

SR EN 771-4:2004

01.02.2012

01.02.2013

SR EN 771-5:2004

01.02.2012

01.02.2013

SR EN 771-6:2006

01.02.2012

01.02.2013

SR EN 671-1:2002
SR EN 6711:2002/AC:2003
SR EN 671-2:2002
SR EN 671-2:2002/
A1:2004

SR EN 681-1:2002
SR EN 681-1:2002/A1:2002
73.
SR EN 681-1:2002/A2:2003

Garnituri de etanare de cauciuc. Cerine de


material pentru garnituri de etanare a
mbinrilor de evi utilizate n domeniul apei
i canalizrii. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

SR EN 681-1:2002/A3:2006
SR EN 681-2:2002
77.

SR EN 681-2:2002/A1:2003
SR EN 681-2:2002/A2:2006

Garnituri de etanare de cauciuc. Cerine de


material pentru garnituri de etanare a
mbinrilor de evi utilizate n domeniul apei
i canalizrii. Partea 2: Elastomeri
termoplastici

EN 681-3:2002
80.

EN 681-3:2002/A1:2003
EN 681-3:2002/A2:2006
EN 681-4:2002

83.

EN 681-4:2002/A1:2003
EN 681-4:2002/A2:2006
EN 682:2002

86.
EN 682:2002/A1:2006

Garnituri de etanare de cauciuc. Cerine de


material pentru garnituri de etanare a
mbinrilor de evi utilizate n domeniul apei
i canalizrii. Partea 3: Materiale celulare de
cauciuc vulcanizat

Garnituri de etanare de cauciuc. Cerine de


material pentru garnituri de etanare a
mbinrilor de evi utilizate n domeniul apei
i canalizrii. Partea 4: Garnituri de
etanare de poliuretan turnat
Garnituri de etanare de cauciuc. Condiii
tehnice ale materialelor pentru garnituri de
etanare utilizate la etanarea conductelor
de canalizare i a racordurilor prin care se
transport gaze i hidrocarburi fluide
Specificaii ale elementelor pentru zidrie.
Partea 1: Elemente pentru zidrie de argil
ars

88.

SR EN 771-1:2011

89.

SR EN 771-2:2011

Specificaii ale elementelor pentru zidrie.


Partea 2: Elemente pentru zidrie de silicocalcar

90.

SR EN 771-3:2011

Specificaii ale elementelor pentru zidrie.


Partea 3: Elemente pentru zidrie de beton
cu agregate (agregate grele i uoare)

91.

92.

93.

SR EN 771-4:2011

SR EN 771-5:2011

SR EN 771-6:2011

Specificaii ale elementelor pentru zidrie.


Partea 4: Elemente pentru zidrie de beton
celular autoclavizat
Specificaii ale elementelor pentru zidrie.
Partea 5: Elemente pentru zidrie de piatr
artificial
Specificaii ale elementelor pentru zidrie.
Partea 6: Elemente pentru zidrie de piatr
natural

SR EN 771-1:2003

SR EN 771-2[2003]:
2003

94.

SR EN 777-1:2009

95.

SR EN 777-2:2009

96.

SR EN 777-3:2009

97.

SR EN 777-4:2009

98.

SR EN 778:2010

99.

SR EN 845-1+A1:2008

100.

SR EN 845-2:2004

101.

SR EN 845-3+A1:2008

SR EN 858-1:2002
102.
SR EN 858-1:2002/
A1:2005
SR EN 877:2004
104.

SR EN 877:2004/A1:2007
SR EN 877:2004/
A1:2007/AC:2008

107.

SR EN 934-2+A1:2012

108.

SR EN 934-3+A1:2012

109.

SR EN 934-4:2009

110.

SR EN 934-5:2008

111.

SR EN 969:2009

SR EN 997:2012
112.
SR EN 997/AC:2013
114.

SR EN 998-1: 2011

115.

SR EN 998-2:2011

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai


multe arztoare care utilizeaz combustibili
gazoi, pentru alte utilizri dect cele
casnice. Partea 1: Sistem D -Securitate

01.11.2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai


multe arztoare care utilizeaz combustibili
gazoi, pentru alte utilizri dect cele
casnice. Partea 2: Sistem E -Securitate

01.11.200
9

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai


multe arztoare care utilizeaz combustibili
gazoi, pentru alte utilizri dect cele
casnice. Partea 3: Sistem F -Securitate
Tuburi radiante suspendate echipate cu mai
multe arztoare care utilizeaz combustibili
gazoi, pentru alte utilizri dect cele
casnice. Partea 4: Sistem H -Securitate
Generatoare de aer cald cu convecie
forat, care utilizeaz combustibili gazoi
pentru nclzirea spaiilor de locuit, care au
putere caloric mai mic sau egal cu 70
kW, fr ventilator pentru transportul aerului
de ardere i/sau al produselor de ardere
Specificaie a componentelor auxiliare
pentru zidrie. Partea 1: Agrafe, bride de
fixare, etriere suport i console

SR EN 845-1:2004

Specificaie a componentelor auxiliare


pentru zidrie. Partea 2: Buiandrugi
Specificaie a componentelor auxiliare
pentru zidrie. Partea 3: Plase de oel
pentru armarea mbinrilor orizontale

SR EN 845-3:2004

Separatoare de lichide uoare (de exemplu


hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru
proiectare,
performane
i
ncercri,
marcare i controlul calitii

Tuburi i racorduri de font, elemente de


legtur i accesorii destinate evacurii
apelor din cldiri. Condiii, metode de
ncercare i asigurarea calitii

01.11.2010

01.11.2010

01.11.2009

01.11.2010

01.11.2009

01.11.2010

01.08.2010

01.08.2011

01.01.2009

01.01.2010

01.02.2004

01.04.2006

01.01.2009

01.01.2010

01.09.2005

01.09.2006

01.09.2005

01.09.2006

01.01.2008

01.09.2009

01.01.2008

01.09.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.09.2013

Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea


2: Aditivi pentru beton. Definiii, condiii,
conformitate, marcare i etichetare

SR EN 934-2:2009

01.03.2013

Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea


3: Aditivi pentru mortar de zidrie. Definiii,
condiii, conformitate, marcare i etichetare

SR EN 934-3:2010

01.03.2013

SR EN 934-4:2002

01.03.2010

01.03.2011

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2010

01.01.2011

01.12.2012

01.06.2013

01.03.2013

01.03.2013

Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea


4: Aditivi pentru paste pentru cabluri
pretensionate.
Definiii,
condiii,
conformitate, marcare i etichetare
Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea
5: Aditivi pentru beton aplicat prin
pulverizare. Definiii, condiii, conformitate,
marcare i etichetare
Tuburi, racorduri i accesorii de font ductil
i mbinrile lor pentru conducte de gaz.
Cerine i metode de ncercare

01.09.2013

Vase WC i vase WC cu rezervor alturat,


cu sifon integrat

SR EN 997:2004

Specificaie a mortarelor pentru zidrie.


Partea 1: Mortare pentru tencuire i gletuire

SR EN 998-1:2004

01.06.2011

01.06.2012

SR EN 998-2:2004

01.06.2011

01.06.2012

Specificaie a mortarelor pentru zidrie.


Partea 2: Mortare pentru zidrie
116.

SR EN 1013:2013

Plci profilate transparente de material


plastic, pentru invelitore de acoperi
monostrat. Cerine generale i metode de
ncercare.

117.

SR EN 1020:2010

Generatoare de aer cald cu nclzire direct


i convecie forat, care utilizeaz
combustibili gazoi pentru nclzirea
spaiilor, altele dect cele casnice, cu o
putere caloric mai mic sau egal cu 300
kW, care au ncorporate ventilatoare pentru
asigurarea aerului de ardere i/sau
evacuarea produselor de ardere

118.

SR EN 1036-2:2008

Sticl pentru construcii - Oglinzi din geam


float argintat folosite n interior. Partea 2:
Evaluarea conformitii /
Standard de
produs

119.

SR EN 1051-2:2008

120.

SR EN 1057+A1:2010

121.

SR EN 1090-1+A1:2012

122.

SR EN 1096-4:2004
SR EN 1123-1:2002

123.

SR EN 11231:2002/A1:2005
SR EN 1124-1:2002

125.

127.

SR EN 11241:2002/A1:2005

SR EN 1125:2008

01.09.2013

01.09.2014

01.08.2010

01.08.2011

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2009

01.01.2010

SR EN 1057:2006

01.12.2010

01.12.2010

SR EN 1090-1:2009

01.09.2012

01.07.2014

01.09.2005

01.09.2006

01.06.2005

01.06.2006

01.06.2005

01.06.2006

01.06.2005

01.06.2006

01.06.2005

01.06.2006

01.01.2009

01.01.2010

01.10.2003

01.10.2004

01.10.2003

01.10.2004

01.01.2010

01.01.2010

01.10.2003

01.10.2004

01.10.2003

01.10.2004

01.01.2010

01.01.2010

01.10.2003

01.10.2004

01.10.2003

01.10.2004

01.06.2006

01.06.2006

SR EN 1168+ A2:2009

01.07.2012

01.07.2013

SR EN 1279-5 +
A1:2009

01.02.2011

01.02.2012

01.02.2006

01.02.2007

Sticl pentru construcii. Crmizi de sticl


i dale de sticl. Partea 2: Evaluarea
conformitii / Standard de produs
Cupru i aliaje de cupru. evi rotunde fr
sudur de cupru pentru ap i gaz utilizate
la instalaii sanitare i de nclzire
Executarea structurilor de oel i structurilor
de aluminiu. Partea 1 : Cerine pentru
evaluarea
conformitii
elementelor
structurale
Sticl pentru construcii. Geam peliculizat.
Partea 4: Evaluarea conformitii / Standard
de produs
Tuburi i racorduri de tub pentru reele de
canalizare de oel galvanizat la cald, sudate
longitudinal, cu muf i capt drept. Partea
1: Cerine, ncercri, control de calitate
Tuburi i racorduri de tub pentru reele de
canalizare de oel inoxidabil, sudate
longitudinal, cu muf i capt drept. Partea
1: Cerine, ncercri, control de calitate
Feronerie pentru cldiri. Dispozitive de
ieire antipanic acionate printr-o bar
orizontal destinate utilizrii pe cile de
evacuare. Cerine i metode de ncercare

SR EN 1125:2001

SR EN 1154:2001
128.

SR EN 1154:2001/A1:2003
SR EN 1154:2001/
A1:2003/AC:2006

Feronerie pentru cldiri. Dispozitiv pentru


nchidere controlat pentru ui. Cerine i
metode de ncercare

SR EN 1155:2001
131.

SR EN 1155:2001/A1:2003
SR EN 1155:2001/
A1:2003/AC:2006

Feronerie pentru cldiri. Dispozitive de


oprire-deschidere actionate electric pentru
ui batante. Cerine i metode de ncercare

SR EN 1158:2001
134.

SR EN 1158:2001/A1:2003
SR EN 1158:2001/
A1:2003/AC:2006

137.

SR EN 1168+ A3:2011

138.

SR EN 1279-5 + A2:2010

139.

SR EN 1304:2005

Feronerie pentru cldiri. Dispozitive de


coordonare a canatelor. Cerine i metode
de ncercare

Produse prefabricate de beton. Fii cu


goluri
Sticl pentru construcii. Elemente de vitraje
izolante. Partea 5: Evaluarea conformitii

igle i accesorii de argil ars. Definiii i


specificaii de produs
SR EN 1317- 5:+A2:2012
140.

142.

143.

SR EN 1317- 5+A2/
AC:2013

SR EN 1319:2010

SR EN 1337-3:2005

SR EN 1317- 5 +
A1:2008

01.01.2013

01.01.2013

01.03.2013

01.03.2013

01.10.2010

01.10.2011

01.01.2006

01.01.2007

01.02.2005

01.02.2006

01.01.2008

01.01.2008

01.01.2006

01.01.2007

01.02.2005

01.02.2006

01.12.2004

01.06.2005

01.01.2009

01.01.2010

01.03.2004

01.03.2005

01.01.2007

01.01.2007

Dale de beton. Condiii i metode de


ncercri

01.03.2004

01.03.2005

01.01.2007

01.01.2007

Elemente de borduri de beton. Condiii i


metode de ncercri

01.02.2004

01.02.2005

01.01.2007

01.01.2007

SR EN 1341:2002

01.09.2013

01.09.2013

Dispozitive de protecie la drumuri. Partea 5:


Cerine referitoare la produse i evaluarea
conformitii pentru dispozitivele de retenie
a autovehiculelor
Generatoare de aer cald cu convecie
forat care utilizeaz combustibili gazoi
pentru nclzirea locuinelor, prevzute cu
arztoare cu ventilator, cu putere caloric
mai mic sau egal cu 70 kW
Aparate de reazem pentru structuri. Partea
3: Aparate de reazem din elastomeri

SR EN 1337-4:2004
144.

SR EN 1337-4:2004/
AC:2007

146.

SR EN 1337-5:2005

147.

SR EN 1337-6:2004

148.

SR EN 1337-7:2004

149.

SR EN 1337-8:2008

SR EN 1338:2004
150.

152.
154.

SR EN 1338:2004/AC:2006
SR EN 1339:2004
SR EN 1339:2004/AC:2006
SR EN 1340:2004
SR EN 1340:2004/AC:2006

Aparate de reazem pentru structuri. Partea


4: Aparate de reazem cu rulouri
Aparate de reazem pentru structuri. Partea
5: Aparate de reazem tip oal
Aparate de reazem pentru structuri. Partea
6: Aparate de reazem cu balansiere
Aparate de reazem pentru structuri. Partea
7: Aparate de reazem sferice i cilindrice din
PTFE

SR EN 1337-7:2003

Aparate de reazem pentru structuri. Partea


8: Aparate de reazem ghidate i aparate de
reazem blocate
Pavele de beton. Condiii i metode de
ncercri

Dale de piatr natural pentru pavri


exterioare. Condiii i metode de ncercare

156.

SR EN 1341:2012

157.

SR EN 1342:2013

Pavele de piatr natural pentru pavri


exterioare. Condiii i metode de ncercare

SR EN 1342:2002

01.09.2013

01.09.2013

158.

SR EN 1343:2012

Borduri de piatr natural pentru pavri


exterioare. Condiii i metode de ncercare

SR EN 1343:2002

01.09.2013

01.09.2013

159.

SR EN 1344:2003

Pavele de argil ars. Condiii i metode de


ncercare

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 1423:2012

Produse pentru marcare rutier. Produse de


pulverizare. Microbile de sticl, granule
antiderapante i amestecul celor dou
componente

01.11.2012

01.11.2012

01.07.2013

01.07.2013

01.08.2003

01.08.2004

01.01.2006

01.01.2006

SR EN 1457:2003

01.11.2012

01.11.2013

SR EN 1457:2003

01.11.2012

01.11.2013

01.01.2010

01.01.2011

01.07.2005

01.07.2006

160.

SR EN 1423:2012/
AC:2013***
SR EN 1433:2003

162.
SR EN 1433:2003/A1:2006

164.

SR EN 1457-1:2012

165.

SR EN 1457-2:2012

166.

SR EN 1463-1:2009

167.

SR EN 1469:2005

SR EN 1423:1999

Canale de evacuare a apelor uzate din zone


circulabile utilizate de pietoni i vehicule.
Clasificare, cerine pentru proiectare i
ncercare,
marcare
i
evaluarea
conformitii
Couri de fum. Canale interioare de argil/
ceramice. Partea 1:Canale interioare care
funcioneaz n condiii uscate. Condiii i
metode de ncercare
Couri de fum. Canale interioare de argil/
ceramice. Partea 2: :Canale interioare care
funcioneaz n condiii umede. Condiii i
metode de ncercare
Produse pentru marcare rutier. Butoane
retroreflectorizante. Partea 1: Condiii iniiale
de performan
Produse de piatr natural. Plci pentru

SR EN 1463-1:1999

perei. Condiii

168.

SR EN 1504-2:2005

169.

SR EN 1504-3:2006

170.

SR EN 1504-4:2005

171.

SR EN 1504-5:2005

172.

SR EN 1504-6:2007

173.

SR EN 1504-7:2007

174.

SR EN 1520:2011

175.

SR EN 1748-1-2:2004

176.

SR EN 1748-2-2:2004

177.

SR EN 1806:2007

SR EN 1825-1:2005
178.
SR EN 1825-1:2005/
AC:2006
180.

SR EN 1856-1:2009

181.

SR EN 1856-2:2009

182.

SR EN 1857:2010

183.

SR EN 1858+A1:2011

184.

SR EN 1863-2:2004

185.

SR EN 1873:2006

Produse i sisteme pentru protecia i


repararea structurilor de beton. Definiii,
condiii, controlul calitii i evaluarea
conformitii. Partea 2: Sisteme de protecie
de suprafa pentru beton
Produse i sisteme pentru protecia i
repararea structurilor de beton. Definiii,
condiii, controlul calitii i evaluarea
conformitii. Partea 3: Reparaie structural
i nestructural
Produse i sisteme pentru protecia i
repararea structurilor de beton. Definiii,
condiii, controlul calitii i evaluarea
conformitaii. Partea 4: Lipire structural
Produse i sisteme pentru protecia i
repararea structurilor de beton. Definiii,
condiii, controlul calitii i evaluarea
conformitii. Partea 5: Produse de injecie
n beton
Produse i sisteme pentru protecia i
repararea structurilor de beton. Definiii,
condiii, controlul calitii i evaluarea
conformitii. Partea 6: Ancorarea armturii
Produse i sisteme pentru protecia i
repararea structurilor de beton. Definiii,
condiii, controlul calitii i evaluarea
conformitii. Partea 7: Protecia armturii
mpotriva coroziunii
Elemente prefabricate armate de beton cu
agregate uoare cu structur deschis cu
armturi structurale i nestructurale

SR EN 1520:2003

Sticl pentru construcii. Produse de baz


speciale. Sticl borosilicatic. Partea 1-2:
Evaluarea conformitii / Standard de
produs
Sticl pentru construcii. Produse de baz
speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea
conformitii / Standard de produs
Couri de fum. Blocuri canal (olane) de
argil / ceramic pentru couri de fum cu
perete simplu. Condiii i metode de
ncercare
Separatoare de grsimi. Partea 1: Principii
pentru proiectarea, performane i ncercri,
marcare i controlul calitii
Couri de fum. Condiii pentru couri de fum
metalice. Partea 1: Componente ale
sistemelor courilor de fum
Couri de fum. Condiii pentru couri de fum
metalice. Partea 2: Tubulaturi i elemente
de racordare metalice
Couri de fum.
interioare de beton

Componente.

Canale

Couri de fum. Componente. Blocuri canal


de beton cu perei simpli sau cu mai muli
perei
Sticl pentru construcii. Geam de sticl
silico-calco-sodic clit termic. Partea 2:
Evaluarea conformitii / standard de produs
Accesorii prefabricate pentru acoperi.
Luminatoare de plafon de material plastic.
Specificaie de produs i metode de
ncercare

SR EN 1856-1:2004

01.09.2005

01.01.2009

01.10.2006

01.01.2009

01.09.2005

01.01.2009

01.10.2005

01.01.2009

01.06.2007

01.01.2009

01.06.2007

01.01.2009

01.01.2012

01.01.2013

01.09.2005

01.09.2006

01.09.2005

01.09.2006

01.05.2007

01.05.2008

01.09.2005

01.09.2006

01.01.2007

01.01.2007

01.03.2010

01.03.2011

SR EN 1856-2:2004

01.03.2010

01.03.2011

SR EN 1857+A1:2008

01.01.2011

01.01.2012

SR EN 1858:2009

01.04.2012

01.04.2013

01.09.2005

01.09.2006

01.10.2006

01.10.2009

SR EN 1916:2003
186.
SR EN 1916:2003/AC:2008
SR EN 1917:2003
188.

Tuburi i accesorii din beton simplu, beton


slab armat i beton armat

Cmine de vizitare i cmine de racord din


beton simplu, beton slab armat i beton
armat

SR EN 1917:2003/AC:2008
SR EN 1935:2003
190.
SR EN 1935:2003/AC:2004
192.

SR EN 10025-1:2005

193.

SR EN 10088-4:2009

194.

SR EN 10088-5:2009

195.

SR EN 10210-1:2006

196.

SR EN 10219-1:2006

SR EN 10224:2003
197.

SR EN 10224:2003/
A1:2005

Accesorii pentru construcii. Balama cu ax


simplu. Cerine i metode de ncercare
Produse laminate la cald din oeluri pentru
construcii. Partea 1: Condiii tehnice
generale de livrare
Oeluri inoxidabile. Partea 4 : Condiii
tehnice de livrare pentru table i benzi din
oeluri rezistente la coroziune pentru utilizri
la construcii
Oeluri inoxidabile. Partea 5 : Condiii
tehnice de livrare pentru bare, srme
laminate, srme trase, profile i produse
formate la rece din oeluri rezistente la
coroziune pentru utilizri la construcii
Profile cave finisate la cald pentru
construcii, din oeluri de construcie nealiate
i cu granulaie fin. Partea 1: Condiii
tehnice de livrare
Profile cave deformate la rece pentru
construcii, din oeluri de construcie nealiate
i cu granulaie fin. Partea 1: Condiii
tehnice de livrare
evi i racorduri de oel nealiat pentru
transportul lichidelor apoase, inclusiv ap
potabil. Condiii tehnice de livrare

01.08.2003

23.11.2004

01.01.2009

01.01.2009

01.08.2003

23.11.2004

01.01.2009

01.01.2009

01.10.2002

01.12.2003

01.01.2007

01.01.2007

01.09.2005

01.09.2006

01.02.2010

01.02.2011

01.01.2010

01.01.2011

01.02.2007

01.02.2008

01.02.2007

01.02.2008

01.04.2006

01.04.2007

01.04.2006

01.04.2007

199.

SR EN 10255+A1:2007

evi din oel nealiat pentru sudare i filetare.


Condiii tehnice de livrare

01.01.2010

01.01.2011

200.

SR EN 10311:2005

Asamblri pentru racordarea evilor de oel


i racorduri pentru transportul lichidelor
apoase inclusiv apei potabile

01.03.2006

01.03.2007

01.04.2006

01.04.2007

01.04.2006

01.04.2007

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2010

01.01.2010

01.01.2011

01.04.2013

01.07.2013

01.11.2001

01.11.2002

01.10.2001

01.10.2002

01.10.2001

01.10.2002

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 10312:2003
201.

SR EN 10312:2003/
A1:2005

Tevi de oel inoxidabil sudate pentru


transportul lichidelor apoase, inclusiv ap
potabil. Condiii tehnice de livrare

SR EN 10340:2008
203.

SR EN
10340:2008/AC:2009

205.

SR EN 10343:2009

Oeluri pentru clire i revenire utilizate n


construcii. Conditii tehnice de livrare

206.

SR EN 12004+A1:2012

Adezivi pentru plci ceramice. Cerine,


evaluarea conformitii, clasificare i notare

207.

208.

SR EN 12050-1:2002

SR EN 12050-2:2002

209.

SR EN 12050-3:2002

210.

SR EN 12050-4:2002

Oeluri turnate pentru construcii

Staii de pompare a apelor uzate pentru


cldiri i terenuri. Principii de construcie i
ncercare. Partea 1: Staii de pompare
pentru ape uzate cu materii fecale
Staii de pompare a apelor uzate pentru
cldiri i terenuri. Principii de construcie i
ncercare. Partea 2: Staii de pompare
pentru ape uzate fr materii fecale
Staii de pompare a apelor uzate pentru
cldiri i terenuri. Principii de construcie i
ncercare. Partea 3: Staii de pompare cu
aplicare limitat pentru ape uzate cu materii
fecale
Staii de pompare a apelor uzate pentru
cldiri i terenuri. Principii de construcie i

SR EN 12004:2008

ncercare. Partea 4: Robinet de reinere


pentru ape uzate cu materii fecale i fr
materii fecale
211.

SR EN 12057:2005

Produse de piatr natural. Plci modulare.


Condiii.

01.09.2005

01.09.2006

01.09.2005

01.09.2006

01.02.2004

01.05.2006

01.02.2004

01.05.2006

01.01.2004

01.09.2005

01.05.2005

01.08.2007

SR EN 12094-5:2002

01.02.2007

01.05.2009

SR EN 12094-6:2002

01.02.2007

01.05.2009

01.10.2001

01.04.2004

01.11.2005

01.11.2006

01.02.2007

01.05.2009

01.01.2004

01.09.2005

01.02.2004

01.05.2006

01.01.2004

01.09.2005

01.01.2004

01.09.2005

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 13: Condiii i metode de
ncercare pentru clapete antiretur

01.01.2002

01.04.2004

01.01.2010

01.01.2010

Sisteme pentru controlul fumului i al


gazelor fierbini. Partea 1: Specificaie

01.06.2006

01.09.2008

SR EN 12058:2005
212.

213.

Produse de piatr natural. Plci pentru


pardoseli i scri. Condiii

SR EN 12094-1:2004

214.

SR EN 12094-2:2004

215.

SR EN 12094-3:2004

216.

SR EN 12094-4:2004

217.

SR EN 12094-5:2006

218.

SR EN 12094-6:2006

SR EN 12094-7:2002
219.

221.

SR EN 12094-7:2002/
A1:2005
SR EN 12094-8:2006

222.

SR EN 12094-9:2004

223.

SR EN 12094-10:2004

224.

SR EN 12094-11:2004

225.

SR EN 12094-12:2004

SR EN 12094-13:2002
226.

228.

SR EN 12094-13:2002/
AC:2002
SR EN 12101-1:2006

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 1: Cerine i metode de
ncercare pentru dispozitive electrice
automate de comand i temporizare
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 2: Cerine i metode de
ncercare pentru dispozitive neelectrice
automate de comand i temporizare
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 3: Cerine i metode de
ncercare pentru dispozitive manuale de
declanare i de oprire
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 4: Cerine i metode de
ncercare pentru ansambluri de supape i
declanatoarele lor
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 5: Condiii i metode de
ncercare pentru distribuitoare de nalt i
joas presiune i declanatoarele lor
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 6: Condiii i metode de
ncercare pentru dispozitivele neelectrice de
scoatere din funciune
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 7: Condiii i metode de
ncercare pentru duzele sistemelor cu CO2
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 8: Condiii i metode de
ncercare pentru racorduri
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 9: Cerine i metode de
ncercare pentru detectoare speciale de
incendiu
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 10: Cerine i metode de
ncercare pentru manometre i presostate
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 11: Cerine i metode de
ncercare pentru dispozitive mecanice de
cntrire
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 12: Cerine i metode de
ncercare pentru dispozitive de alarmare
pneumatice

SR EN 121011:2006/A1:2006
230.

SR EN 12101-2:2004

SR EN 12101-3:2003
231.
SR EN 121013:2003/AC:2005
SR EN 12101-6:2005
233.
SR EN 121016:2005/AC:2007
235.

SR EN 12101-7:2011

236.

SR EN 12101-8:2011

SR EN 12101-10:2006
237.

239.

SR EN 12101-10:2006 /
AC : 2007
SR EN 12150-2:2004

pentru barierele de fum

01.12.2006

01.09.2008

01.04.2004

01.09.2006

Sisteme pentru controlul fumului i al


cldurii. Partea 3: Specificaii pentru
ventilarea fumului i a degajrilor de cldur

01.04.2004

01.04.2005

01.01.2006

01.01.2006

Sisteme pentru controlul fumului i al


gazelor fierbini.
Partea 6: Specificaii
pentru sisteme cu presiune diferenial
Kituri

01.04.2006

01.04.2007

01.01.2007

01.01.2007

01.02.2012

01.02.2013

01.02.2012

01.02.2013

01.10.2006

01.05.2012

01.01.2008

01.01.2008

01.09.2005

01.09.2006

01.12.2004

01.06.2006

01.06.2006

01.06.2006

01.04.2002

01.09.2005

01.03.2005

01.03.2006

01.11.2006

01.11.2007

01.01.2002

01.08.2007

01.01.2002

01.08.2007

01.09.2006

01.08.2007

01.06.2005

01.06.2005

01.01.2002

01.08.2007

01.01.2002

01.08.2007

01.09.2006

01.08.2007

01.01.2002

01.04.2004

01.01.2002

01.04.2004

01.07.2003

01.09.2005

Sisteme pentru controlul fumului i al


gazelor fierbini. Partea 2: Specificaii pentru
ventilatoare de evacuare natural a fumului
i gazelor fierbini

Sisteme pentru controlul fumului i al


gazelor fierbini.
Partea 7: Canale
(tubulaturi) de control al fumului
Sisteme pentru controlul fumului i al
gazelor fierbini. Partea 8: Trape de control
al fumului
Sisteme pentru controlul fumului i al
gazelor fierbini. Partea 10: Echipament de
alimentare cu energie
Sticl pentru construcii. Geam de securitate
de sticl silico-calco-sodic securizat termic.
Partea 2: Evaluarea conformitii / Standard
de produs

SR EN 12209:2004
240.

SR EN 12209:2004/
AC:2006

Feronerie pentru cldiri. Broate ngropate


i aplicate i plci opritor, acionate
mecanic. Cerine i metode de ncercare

SR EN 12259-1+A1:2002
242.

SR EN 12259-1+A1:2002/
A2:2004
SR EN 12259-1 +A1:2002/
A3:2006

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Componente pentru sisteme cu sprinklere i
cu ap pulverizat. Partea 1: Sprinklere

SR EN 12259-2:2002

245.

SR EN 12259-2:2002/
A1:2002
SR EN 12259-2:2002/
A2:2006

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Componente pentru sisteme cu sprinklere i
cu ap pulverizat. Partea 2: Sistem de
supape de alarm ap-ap

SR EN 12259-2:2002/
AC:2003
SR EN 12259-3:2002
249.

SR EN 12259-3:2002/
A1:2003
SR EN 12259-3:2002/
A2:2006
SR EN 12259-4:2002

252.

SR EN 12259-4:2002/
A1:2003

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Componente pentru sisteme cu sprinklere i
cu ap pulverizat. Partea 3: Sisteme de
supap de alarm ap-aer

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Componente pentru sisteme cu sprinklere i
cu ap pulverizat. Partea 4: Dispozitive de
alarmare cu motor hidraulic

254.

SR EN 12259-5:2003

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Componente pentru sisteme cu sprinklere i
cu ap pulverizat. Partea 5: Detectoare de
curgere a apei

255.

SR EN 12271:2007

Tratamente bituminoase. Cerine

01.01.2008

01.01.2011

256.

SR EN 12273:2008

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerine

01.01.2009

01.01.2011

SR EN 12285-2:2005

Rezervoare de oel executate n atelier.


Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu
perei simpli sau dubli pentru depozitarea
deasupra solului a lichidelor inflamabile i
neinflamabile care polueaz apa

01.01.2006

01.01.2008

257.

258.

SR EN 12326-1:2004

259.

SR EN 12337-2:2004

260.

SR EN 12352:2006

261.

SR EN 12368:2006

262.

SR EN 12380:2003

263.

SR EN 12446:2011

Produse de ardezie i piatr pentru nvelitori


i placri discontinue. Partea 1: Specificaie
de produs

01.05.2005

01.05.2008

01.09.2005

01.09.2006

01.02.2007

01.02.2008

01.02.2007

01.02.2008

01.10.2003

01.10.2004

01.04.2012

01.04.2013

01.07.2013

01.07.2013

01.12.2004

01.12.2005

01.12.2004

01.12.2005

01.11.2009

01.11.2010

01.01.2009

01.01.2010

01.11.2013

01.11.2014

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2009

01.01.2010

01.02.2004

01.02.2006

01.02.2004

01.02.2006

01.01.2009

01.01.2010

SR EN 12764:2005

01.01.2009

01.01.2010

SR EN 12794:2006

01.02.2008

01.02.2009

01.08.2009

01.08.2009

01.07.2005

01.07.2007

01.07.2005

01.07.2007

01.01.2008

01.01.2008

01.01.2008

01.01.2008

01.07.2005

01.07.2007

01.07.2005

01.07.2007

Sticl pentru construcii. Geam de sticl


silico-calco-sodic securizat chimic. Partea
2: Evaluarea conformitii / Standard de
produs
Echipament pentru dirijarea traficului.
Dispozitive luminoase de avertizare i de
securitate
Echipament
Semafoare

pentru

dirijarea

traficului.

Supape de echilibrare a presiunii pentru


sisteme interioare de canalizare. Cerine,
metode de ncercare i evaluarea
conformitii
Couri de fum. Componente. Anvelope
exterioare de beton

SR EN 12446:2004
SR EN 12467:2006

264.

SR EN 12467:2012

Plci plane de fibrociment. Specificaii de


produse i metode de ncercare

SR EN 12467:2006/
A1:2006
SR EN 12467:2006/
A2:2007

SR EN 12566-1:2002
267.
SR EN 12566-1:2002/
A1:2004

Staii mici de epurare a apelor uzate pn la


50 PTE. Partea 1: Fose septice
prefabricate. Kituri
Staii mici de epurare a apelor uzate pn la
50 PTE. Partea 3: Staii de epurare a apelor
uzate menajere prefabricate i / sau
asamblate n situ

269.

SR EN 12566-3+
A1:2009

270.

SR EN 12566-4:2008

271.

SR EN 12566-6:2013***

272.

SR EN 12591:2009

Bitum i liani bituminoi. Specificaii pentru


bitumuri rutiere

273.

SR EN 12620 +A1:2008

Agregate pentru beton

SR EN 12566-3:2006

Staii mici de epurare a apelor uzate pn la


50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate
n situ din elemente prefabricate
Staii mici de epurare a apelor uzate pn la
50 PTE. Partea 6: Unitati prefabricate de
tratament pentru efluenii de fose septice

SR EN 12620:2003

SR EN 12676-1:2002
Sisteme rutiere antiorbire.
Performane i caracteristici

274.

276.
277.

SR EN 12676-1:2002/
A1:2004
SR EN 12737 +A1:2008

SR EN 12764 +A1:2008
SR EN 12794+A1:2007

278.

SR EN 12794+A1:2007/
AC:2009

Partea

1:

Produse prefabricate de beton. Plci de


pardoseal pentru adposturi de animale
Obiecte sanitare. Specificaii pentru bi cu
sistem de barbotare a apei
Produse prefabricate de beton. Piloi de
fundaie

SR EN 12809:2003
SR EN 12809:2003/A1:2005
280.

SR EN
12809:2003/AC:2006

Boilere de uz casnic cu combustibil solid.


Putere de nclzire nominal pn la 50 kW.
Cerine i metode de ncercare

SR EN 12809:2003/A1 :
2005/AC:2008
284.

SR EN 12815:2003
SR EN 12815:2003 /

Aparate de gtit casnice cu combustibil


solid. Cerine i metode de ncercare

A1:2005
SR EN 12815:2003/
AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

SR EN 12815:2003/
A1:2005/AC:2008

01.01.2008

01.01.2008

01.10.2012

01.10.2013

01.09.2005

01.09.2007

01.12.2011

01.12.2012

Liani-adezivi pe baz de ipsos pentru plci


de ipsos. Definiii, caracteristici i metode de
ncercare

01.04.2002

01.04.2003

01.01.2010

01.01.2010

Pigmeni pentru colorarea materialelor de


construcie pe baz de ciment i / sau var.
Specificaii i metode de ncercare

01.03.2006

01.03.2007

01.01.2007

01.01.2007

288.

SR EN 12839:2012

289.

SR EN 12843:2005

290.

SR EN 12859:2011
SR EN 12860:2003

291.

SR EN 12860:2003/
AC:2003
SR EN 12878:2005

293.

SR EN 12878:2005/
AC:2006

Produse prefabricate de beton. Elemente


pentru mprejmuiri

SR EN 12839:2002

Produse prefabricate de beton. Stlpi


Plci de ipsos. Definiii, condiii i metode de
ncercare

SR EN 12859:2008

295.

SR EN 12899-1:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutier


vertical. Partea 1. Panouri fixe

01.01.2009

01.01.2013

296.

SR EN 12899-2:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutier


vertical. Partea 2. Borne vericale
luminoase

01.01.2009

01.01.2013

297.

SR EN 12899-3:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutier


vertical. Partea 3. Stilpi de dirijare pentru
balizajul
permanent
i
dispozitive
reflectorizante

01.01.2009

01.01.2013

298.

SR EN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru nvelitoare de


acoperi . Scri de acoperi fixate
permanent. Specificaie de produs i
metode de ncercri

01.09.2005

01.09.2006

299.

SR EN 12966-1 +A1:2010

01.08.2010

01.08.2010

300.

SR EN 13024-2:2004

01.09.2005

01.09.2006

01.07.2003

01.06.2004

01.06.2006

01.06.2006

01.03.2003

01.06.2004

01.01.2010

01.01.2010

01.05.2005

01.05.2006

SR EN 13063-1:2006

01.05.2008

01.05.2009

SR EN 13063-2:2005

01.05.2008

01.05.2009

01.05.2008

01.05.2009

01.05.2006

01.05.2007

SR EN 13043:2003
301.

SR EN 13043:2003/
AC:2004
SR EN 13055-1:2003

303.

SR EN 13055-1:2003/
AC:2004

305.

SR EN 13055-2:2004

306.

SR EN 13063-1+A1:2007

307.

SR EN 13063-2+A1:2007

308.

SR EN 13063-3:2007

309.

SR EN 13069:2006

Semnalizare rutier vertical. Indicatoare


rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard
de produs
Sticl pentru construcii. Geam de securitate
borosilicatic securizat termic. Partea 2:
Evaluarea conformitii / standard de produs

SR EN 12966-1:2006

Agregate pentru amestecuri bituminoase i


pentru finisarea suprafeelor, utilizate la
construcia oselelor, a aeroporturilor i a
altor zone cu trafic
Agregate uoare. Partea 1: Agregate uoare
pentru betoane, mortare i paste de ciment
Agregate uoare. Partea 2: Agregate uoare
pentru
amestecuri
hidrocarbonate,
tratamente superficiale i pentru straturi
tratate i netratate
Couri de fum. Sisteme de couri de fum cu
perei interiori de argil ars/ceramic.
Partea 1: Condiii i metode de ncercare
corespunztoare determinrii rezistenei la
focul din co
Couri de fum. Sisteme de couri de fum cu
perei interiori de argil ars/ceramic.
Partea 2: Cerine i metode de ncercare n
condiii umede
Couri de fum. Sisteme de couri de fum cu
perei interiori de argil ars/ceramic.
Partea 3: Condiii i metode de ncercare
pentru sisteme de canale de aer/gaze de
ardere
Couri de fum. Anvelope exterioare de
argil ars / ceramice pentru sisteme de
couri de fum. Condiii i metode de
ncercare

SR EN 13084-5:2005
310.

312.

314.

SR EN 13084-5:2005/
AC:2006

SR EN 13084-7:2013

SR EN 13101:2003

01.04.2006

01.04.2007

01.01.2007

01.01.2007

01.09.2013

01.09.2013

01.08.2003

01.08.2004

01.03.2007

01.03.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.03.2007

01.03.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.03.2007

01.03.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.03.2007

01.03.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.03.2007

01.03.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.03.2007

01.03.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.03.2007

01.03.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.03.2003

01.06.2004

01.01.2010

01.01.2010

01.03.2004

01.03.2005

01.09.2013

01.09.2013

SR EN 13163:2009

01.09.2013

01.09.2013

Couri independente. Partea 5: Materiale


pentru canale interioare de argil ars.
Specificaie de produs
Couri independente. Partea 7: Specificaii
de produs ale prefabricatelor cilindrice de
oel pentru couri de oel cu perei simpli i
canale interioare de oel

SR EN 13084-7:2006
SR EN 13084-7:2006/
AC:2009

Trepte pentru cmine de vizitare. Cerine,


marcare, ncercri i evaluarea conformitii

SR EN 13108-1:2006
315.

SR EN 13108-1:2006/
AC:2008
SR EN 13108-2:2006

317.
SR EN 13108-2:2006/
AC:2008
SR EN 13108-3:2006
319.
SR EN 13108-3:2006/
AC:2008
SR EN 13108-4:2006
321.

SR EN 13108-4:2006/
AC:2008
SR EN 13108-5:2006

323.

SR EN 13108-5:2006/
AC:2008
SR EN 13108-6:2006

325.

SR EN 13108-6:2006/
AC:2008
SR EN 13108-7:2006

327.

329.

SR EN 13108-7:2006/
AC:2008
SR EN 13139:2003
SR EN 13139:2003/
AC:2004

Mixturi
asfaltice.
Specificaii
pentru
materiale. Partea 1: Betoane asfaltice

Mixturi
asfaltice.
Specificaii
pentru
materiale. Partea 2: Betoane asfaltice
pentru straturi foarte subiri

Mixturi
asfaltice.
Specificaii
pentru
materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple

Mixturi
asfaltice.
Specificaii
pentru
materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot
Rolled Asphalt
Mixturi
asfaltice.
Specificaii
pentru
materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu
coninut ridicat de mastic

Mixturi
asfaltice.
Specificaii
pentru
materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat

Mixturi
asfaltice.
Specificaii
pentru
materiale. Partea 7: Betoane asfaltice
drenante
Agregate pentru mortare
Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea
1: Principii generale

331.

SR EN 13160-1:2003

332.

SR EN 13162:2012

333.

SR EN 13163:2012

334.

SR EN 13164:2012

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din spum de polistiren
extrudat (XPS). Specificaie

SR EN 13164:2009

01.09.2013

01.09.2013

335.

SR EN 13165:2012

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din spum rigid de
poliuretan (PUR). Specificaie

SR EN 13165:2009
:

01.09.2013

01.09.2013

336.

SR EN 13166:2012

01.09.2013

01.09.2013

337.

SR EN 13167:2012

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din sticl celular (CG).
Specificaie

01.09.2013

01.09.2013

338.

SR EN 13168:2012

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din vat de lemn (WW).
Specificaie

01.09.2013

01.09.2013

339.

SR EN 13169:2012

01.09.2013

01.09.2013

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din vat mineral (MW).
Specificaie
Produse termoizolante pentru cldiri.
Produse fabricate din polistiren expandat
(EPS). Specificaie

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din spum fenolic (PF).
Specificaie

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din perlit expandat (EPB).

SR EN 13162:2009

SR EN 13166:2009

SR EN 13167:2009

SR EN 13168:2009

SR EN 13169:2009

Specificaie
340.

SR EN 13170:2012

341.

SR EN 13171:2012

342.

SR EN 13224:2012

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din plut expandat
(ICB). Specificaie

SR EN 13170:2009

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din fibre de lemn (WF).
Specificaie

SR EN 13171:2009

Produse prefabricate de beton. Elemente de


planeu cu nervuri

SR EN
13224+A1:2007

01.09.2013

01.09.2013

01.09.2013

01.09.2013

01.08.2012

01.08.2013

01.09.2005

01.09.2007

01.01.2008

01.01.2008

01.07.2005

01.07.2007

01.06.2006

01.06.2007

01.07.2005

01.07.2007

01.07.2007

01.07.2007

SR EN 13229:2003/
A2:2005/AC:2008

01.01.2008

01.01.2008

SR EN 13240:2003

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 13240:2003/
A2:2005

01.07.2005

01.07.2007

01.01.2007

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2008

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2009

01.01.2010

01.07.2010

01.07.2012

01.07.2010

01.07.2010

01.10.2001

01.10.2002

01.11.2005

01.11.2006

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


impuse pentru utilizarea la construcia de
ci ferate

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


impuse pentru utilizarea n lucrrile de
terasamente, fundaii i structuri de
susinere

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


impuse pentru a fi utilizate n sistemele de
drenaj

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


impuse pentru utilizarea la lucrrile de
control al eroziunii (protecii costiere, aprri
de maluri)

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13225:2005
343.
SR EN 13225:2005/
AC:2007

Produse prefabricate de beton. Elemente


liniare de structur

SR EN 13229:2003
SR EN 13229:2003/
A1:2004
345.

SR EN 13229:2003/
A2:2005

Aparate care includ focare deschise cu


combustibili solizi. Cerine i metode de
ncercare

SR EN 13229:2003/
AC:2006

350.

SR EN 13240:2003/
AC:2006

Sobe cu combustibil solid. Cerine i metode


de ncercare

SR EN 13240:2003/
A2:2005/AC:2007
354.

SR EN 13241-1+A1:2011

355.

SR EN 13242+A1:2008

SR EN 13245-2:2009
356.
SR EN 13245-2:2008/
AC:2010
SR EN 13249:2001
358.

SR EN 13249:2001/
A1:2005
SR EN 13250:2001

360.

SR EN 13250:2001/
A1:2005
SR EN 13251:2001

362.

SR EN 13251:2001/
A1:2005
SR EN 13252:2001

364.

SR EN 13252:2001/
A1:2005
SR EN 13253:2001

366.

SR EN 13253:2001/
A1:2005

Ui pentru uz industrial, comercial i pentru


garaje. Standard de produs. Partea 1:
Produse fr caracteristici de rezisten la
foc sau protecie la fum
Agregate din materiale nelegate sau legate
hidraulic pentru utilizare n ingineria civil i
n construcii de drumuri
Materiale plastice. Profile de policlorur de
vinil neplastifiat (PVC-U) pentru utilizri n
construcii. Partea 2: Profile PVC-U i PVCUE pentru finisri de perei i plafoane
interioare i exterioare
Geotextile i produse nrudite. Caracteristici
impuse pentru utilizarea la construcia de
drumuri i alte zone de circulaie (cu
excepia cilor ferate i a straturilor de
uzur)

SR EN 13241-1:2004

SR EN 13242:2003

SR EN 13254:2001
368.

SR EN 13254:2001/
A1:2005

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


impuse pentru utilizarea n construcii de
rezervoare i baraje

SR EN 13254:2001/
AC:2004
SR EN 13255:2001
371.

SR EN 13255:2001/
A1:2005

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


impuse pentru utilizarea la construcia de
canale

SR EN 13255:2001/
AC:2004

374.

SR EN 13256:2001
SR EN 13256:2001/
A1:2005
SR EN 13256:2001/
AC:2004

Geotextile i produse nrudite Caracteristici


impuse pentru utilizarea la construcia de
tuneluri i structuri subterane

SR EN 13257:2001

377.

SR EN 13257:2001/
A1:2005
SR EN 13257:2001/
AC:2004

380.

SR EN 13263-1
+A1:2009

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


impuse pentru utilizarea n lucrrile de
depozitare a deeurilor solide

Silice ultrafin pentru beton. Partea 1:


Definiii, condiii i criterii de conformitate

SR EN 13263-1:2005

SR EN 13265:2003
381.

SR EN 13265:2003/
A1:2005
SR EN 13265:2003/
AC:2004

384.

SR EN 13279-1:2009

385.

SR EN 13282-1:2013***

386.

SR EN 13310:2004

387.

SR EN 13341+A1:2011

SR EN 13361:2005
388.

390.

SR EN 13361:2005/
A1:2007
SR EN 13362:2005

SR EN 13383-1:2003
391.
SR EN 133831:2003/AC:2004
393.

SR EN 13407:2007

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


cerute pentru utilizarea n proiecte de
depozitare a deeurilor lichide

Ipsos i tencuieli pe baz de ipsos. Partea


1: Definiii i condiii
Liani hidraulici rutieri. Partea 1: ntrirea
rapid
a liantilor hidraulici rutieri.
Compoziie, specificaii i criterii de
conformitate
Spltoare de buctrie. Condiii
functionare i metode de ncercare

394.

de

Rezervoare termoplastice statice pentru


depozitarea
deasupra
solului
a
combustibililor pentru nclzire, a benzinei i
a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de
polietilen injectat prin suflare, de
polietilen injectat prin centrifugare i de
poliamid 6 prin polimerizare anionic.
Cerine i metode de ncercare
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse
pentru
utilizarea
la
construcia
de
rezervoare i baraje
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse
pentru utilizarea n construcia de canale

Agregate pentru anrocamente. Partea 1:


Specificaii

Pisoare de perete. Cerine de funcionare i


metode de ncercri

SR EN 13450:2003

SR EN 13279-1:2005

SR EN 13341:2005

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

01.06.2006

01.06.2006

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

01.06.2006

01.06.2006

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

01.06.2006

01.06.2006

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

01.06.2006

01.06.2006

01.01.2010

01.01.2011

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

01.06.2006

01.06.2006

01.10.2009

01.10.2010

01.11.2013

01.11.2014

01.02.2004

01.02.2006

01.10.2011

01.10.2011

01.09.2005

01.09.2006

01.06.2007

01.06.2008

01.02.2006

01.02.2007

01.03.2003

01.06.2004

01.01.2010

01.01.2010

01.01.2008

01.01.2009

01.10.2003

01.06.2004

01.01.2007

01.01.2007

Agregate pentru balast de cale ferat


SR EN 13450:2003/
AC:2004

396.

SR EN 13454-1:2005

397.

SR EN 13479:2005

SR EN 13491:2005
398.

SR EN 13491:2005/
A1:2007
SR EN 13492:2005

Liani, liani compozii i amestecuri


preparate n fabric pentru ape pe baz de
sulfat de calciu. Partea 1: Definiii i
specificaii

01.07.2005

01.07.2006

01.10.2005

01.10.2006

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse


pentru utilizarea ca bariere hidraulice n
construcia de tunele i de structuri
subterane

01.09.2005

01.09.2006

01.06.2007

01.06.2008

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse


pentru utilizarea la construcia de depozite
de deeuri lichide, staii de transfer sau
lucrri secundare de stocare

01.09.2005

01.09.2006

01.06.2007

01.06.2008

01.03.2006

01.03.2007

01.08.2003

01.08.2004

01.08.2009

01.08.2010

01.05.2003

01.05.2004

01.05.2005

01.05.2006

01.06.2006

01.06.2006

01.03.2006

01.03.2007

01.03.2006

01.03.2007

SR EN 13659:2004

01.08.2009

01.08.2010

SR EN 13693:2005

01.05.2010

01.05.2011

01.04.2010

01.10.2010

01.01.2011

01.01.2011

01.06.2005

01.10.2006

01.04.2006

01.10.2006

01.06.2005

01.06.2005

01.04.2005

01.04.2006

01.01.2010

01.01.2011

01.08.2003

01.08.2004

01.06.2007

01.06.2008

Materiale pentru sudare. Standard general


de produs pentru metale de adaos i fluxuri
pentru sudarea prin topire a materialelor
metalice

400.

SR EN 13492:2005/
A1:2007

402.

SR EN 13493:2005

403.

SR EN 13502:2003

Couri de fum. Terminale de argil ars /


ceramice. Condiii i metode de ncercare

404.

SR EN 13561+A1:2009

Jaluzele exterioare. Cerine de performan,


inclusiv de securitate

405.

SR EN 13564-1:2003
SR EN 13616:2004

406.

SR EN 13616:2004/
AC:2006

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse


pentru utilizarea n construcia de depozite
de deeuri solide i amplasamente de
depozitare

Clapete mpotriva refulrii pentru cldiri.


Partea 1: Cerine
Dispozitive
pentru
limitarea
umplerii
rezervoarelor statice pentru combustibili
petrolieri lichizi
Plase i profiluri metalice. Definiii,
specificaii i metode de ncercare. Partea 1:
Tencuieli interioare

408.

SR EN 13658-1:2005

409.

SR EN 13658-2:2005

410.

SR EN 13659+A1:2009

411.

SR EN 13693+A1:2009

412.

SR EN 13707+A2:2009

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi


bituminoase armate pentru hidroizolarea
acoperiului. Definiii i caracteristici

413.

SR EN 13747+A2:2010

Produse prefabricate de beton. Predale


pentru sisteme de planee

Plase i profiluri metalice. Definiii,


specificaii i metode de ncercri. Partea 2:
Tencuieli exterioare
Elemente de nchidere pentru goluri
echipate
cu
ferestre.
Cerine
de
performan, inclusiv de securitate
Produse prefabricate de beton. Elemente
speciale de acoperi

SR EN 13748-1:2004
414.

SR EN 13748-1:2004/
A1:2005

Plci de mozaic. Partea 1: Plci de mozaic


pentru utilizri la interior

SR EN 13748-1:2004/
AC:2005
417.

SR EN 13748-2:2004

418.

SR EN 13808:2005

419.

SR EN 13813:2003

420.

SR EN 13815:2007

SR EN 13561:2004

Plci de mozaic. Partea 2: Plci de mozaic


pentru utilizri la exterior
Bitum i liani bituminoi. Cadrul
specificaiilor pentru emulsiile cationice de
bitum
Materiale pentru ape i pardoseli. Materiale
pentru ape. Caracteristici i cerine
Produse de ipsos cu fibre. Definiii, condiii

SR EN 13707:2005

SR EN 13747
+A1:2009

421.

SR EN 13830:2004

422.

SR EN 13859-1:2010

423.

SR EN 13859-2:2010

424.

SR EN 13877-3:2005

425.

SR EN 13915:2008

i metode de ncercri
Faade cortin. Standard de produs

01.12.2004

01.12.2005

SR EN 138591+A1:2009

01.04.2011

01.04.2012

SR EN 13859-2
+A1:2009

01.04.2011

01.04.2012

mbrcmini rutiere de beton. Partea 3:


Specificaii pentru gujoanele utilizate la
mbrcminile de beton

01.09.2005

01.09.2006

Plci prefabricate de gips-carton cu miez de


carton celular. Definiii, condiii i metode de
ncercri

01.06.2008

01.06.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2010

01.09.2006

01.09.2007

01.10.2013

01.10.2013

01.03.2006

01.03.2007

01.01.2007

01.01.2007

01.01.2005

01.07.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.03.2013

01.07.2013

01.09.2005

01.09.2006

01.01.2008

01.01.2009

01.09.2005

01.09.2006

01.01.2008

01.01.2009

01.03.2006

01.03.2008

01.11.2013

01.11.2013

01.06.2005

01.06.2006

01.12.2004

01.12.2005

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Definiii i


caracteristici ale substraturilor. Partea 1:
Substraturi pentru nvelitori de acoperi
discontinue
Foi flexibile pentru hidroizolaii. Definiii i
caracteristici ale substraturilor. Partea 2:
Substraturi pentru perei

SR EN 13924:2006
426.

428.

429.

SR EN 13924:2006/
AC:2007
SR EN 13950:2006

Panouri compozite din plci de gips-carton


pentru izolare termic/acustic. Definiii,
condiii i metode de ncercri

SR EN 13956:2013

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi


hidroizolante de material plastic i cauciuc
pentru acoperi. Definiii i caracteristici

SR EN 13963:2005
431.

Bitum i liani bituminoi. Specificaii pentru


bitumuri rutiere dure

SR EN 13963:2005/
AC:2006

SR EN 13956:2006
SR EN 13956:2006/
AC:2006

Materiale de rostuire pentru mbinarea


panourilor de gips-carton. Definiii, condiii i
metode de ncercare

SR EN 13964:2004
433.

435.

SR EN 13964:2004/
A1:2007

SR EN 13967:2012

SR EN 13969:2005
437.

SR EN 13969:2005/
A1:2007
SR EN 13970:2005

439.

441.

SR EN 13970:2005/
A1:2007

SR EN 13978-1:2005

Plafoane suspendate. Condiii i metode de


ncercare

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi de


material plastic i de cauciuc de etanare
mpotriva umezelii, inclusiv foi de material
plastic i de cauciuc pentru etanarea
cuvelajelor. Definiii i caracteristici

SR EN 13967:2005
SR EN 13967:2005/
A1:2007

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi


bituminoase de etanare mpotriva umezelii,
inclusiv foi bituminoase pentru etanarea
cuvelajelor. Definiii i caracteristici
Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi
bituminoase utilizate ca straturi pentru
controlul vaporilor. Definiii i caracteristici
Produse prefabricate de beton. Garaje
prefabricate de beton. Partea 1: Condiii
pentru garaje de beton monolit armat sau
compuse din elemente individuale de
dimensiunile unei camere

442.

SR EN 13984:2013***

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi de


material plastic i de cauciuc utilizate ca
straturi pentru controlul vaporilor. Definiii i
caracteristici

444.

SR EN 13986:2005

Plci pe baz de lemn


construciei.
Caracteristici,
conformitii i marcare

445.

SR EN 14016-1:2004

destinate
evaluarea

Liani pentru ape pe baz de magnezit.


Magnezita caustic i clorur de magneziu.
Partea 1: Definiii, cerine

SR EN 13984:2005
SR EN 13984:2005/
A1:2007

SR EN 13986:2003

446.

SR EN 14023: 2010

447.

SR EN 14037-1:2004
SR EN 14041:2004

448.

450.

SR EN 14041:2004/
AC:2007
SR EN 14055:2011
SR EN 14063-1:2005

451.

SR EN 14063-1:2005/
AC:2007

453.

SR EN 14064-1:2010

454.

SR EN 14080:2005

455.

SR EN 14081-1+A1:2011

456.

SR EN 14178-2:2004

457.

SR EN 14179-2:2005

458.

SR EN 14188-1:2005

459.

SR EN 14188-2:2005

460.

SR EN 14188-3:2006

461.

SR EN 14190:2005

SR EN 14195:2005
462.

SR EN 14195:2005/
AC:2006

464.

SR EN 14209:2006

465.

SR EN 14216:2004

466.

SR EN 14229:2011
SR EN 14246:2006

467.
469.

SR EN 14246:2006/
AC:2007
SR EN 14250:2010

Bitum i liani bituminoi. Cadru pentru


specificaiile bitumurilor modificate cu
polimeri

01.01.2011

01.01.2012

01.02.2004

01.02.2005

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2007

01.01.2007

01.09.2011

01.09.2012

01.06.2005

01.06.2006

01.01.2008

01.01.2008

01.12.2010

01.12.2011

01.04.2006

01.12.2012

01.10.2011

31.12.2011

01.09.2005

01.09.2006

01.03.2006

01.03.2007

01.07.2005

01.01.2007

01.10.2005

01.01.2007

01.11.2006

01.11.2007

01.04.2006

01.04.2007

Componentele structurii metalice pentru


sisteme de plci de gips-carton. Definiii,
condiii i metode de ncercare

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2007

01.01.2007

Cornie din plci de gips-carton preformate.


Definiii, condiii i metode de ncercare

01.09.2006

01.09.2007

01.02.2005

01.02.2006

01.09.2011

01.09.2012

01.04.2007

01.04.2008

01.01.2008

01.01.2008

01.11.2010

01.11.2010

Panouri radiante de plafon alimentate cu


ap cu temperatura sub 120 grade C.
Partea 1: Specificaii i condiii tehnice
mbrcminte rezistent la oc, textil i
stratificat pentru pardoseal. Caracteristici
eseniale
Rezervoare de splare cu ap pentru WCuri i pisoare
Produse termoizolante destinate utilizrii la
cldiri. Izolaie termic format in-situ pe
baz de agregate uoare de argil
expandat (LWA). Partea 1: Specificaie de
produse n vrac nainte de instalare
Produse termoizolante destinate utilizrii la
cldiri. Izolaie termic format in-situ pe
baz de vat mineral (MW). Partea 1:
Specificaie pentru produsele n vrac nainte
de instalare
Structuri de lemn. Lemn lamelat ncleiat.
Cerine
Structuri de lemn. Lemn de construcii cu
seciune dreptunghiular clasificat dup
rezisten. Partea 1: Cerine generale
Sticl pentru construcii. Produse de baz
de sticla silico - alcalino - pamntoas.
Partea 2: Evaluarea conformitii /
Standard de produs

SR EN 14081-1:2006

Sticl pentru construcii. Geam de securitate


de sticl silico - calco - sodic securizat
termic i tratat Heat Soak. Partea 2:
Evaluarea conformitii / Standard de
produs
Produse pentru colmatarea rosturilor.
Partea 1: Specificaii pentru produsele de
colmatare aplicate la cald
Produse pentru colmatarea rosturilor.
Partea 2: Specificaii pentru produsele de
colmatare aplicate la rece
Produse pentru colmatarea rosturilor.
Partea 3: Specificaii pentru produse
prefabricate de colmatare a rosturilor
Produse
realizate
prin
prelucrarea
secundar a plcilor de ghips-carton.
Definiii, condiii i metode de ncercare

Ciment. Compoziie, specificaii i criterii de


conformitate ale cimenturilor speciale cu
caldur de hidratare foarte redus
Lemn pentru structuri. Stlpi de lemn pentru
linii aeriene
Elemente de ipsos pentru plafoane
suspendate. Definiii, condiii i metode de
ncercare
SR EN 14250:2005
Structuri de lemn. Cerine pentru produse

referitoare la elemente de structur


prefabricate, asamblate cu elemente de
fixare cu plac metalic ambutisat
470.

SR EN 14296:2005

471.

SR EN 14303+A1:2013***

472.

SR EN 14304+A1:2013***

473.

SR EN 14305+A1:2013***

474.

SR EN 14306+A1:2013***

475.

SR EN 14307+A1:2013***

476.

SR EN 14308+A1:2013***

477.

SR EN 14309+A1:2013***

478.

SR EN 14313+A1:2013***

479.

SR EN 14314+A1:2013***

480.

SR EN 14315-1:2013***

481.

SR EN 14316-1:2005

482.

SR EN 14317-1:2005

483.

SR EN 14318-1:2013***

484.

SR EN 14319-1:2013***

01.03.2006

01.03.2008

SR EN 14303:2010

1.11.2013

1.11.2013

SR EN 14304:2010

1.11.2013

1.11.2013

SR EN 14305:2010

1.11.2013

1.11.2013

SR EN 14306:2010

1.11.2013

1.11.2013

SR EN 14307:2010

1.11.2013

1.11.2013

SR EN 14308:2010

1.11.2013

1.11.2013

SR EN 14309:2010

1.11.2013

1.11.2013

SR EN 14313:2010

1.11.2013

1.11.2013

SR EN 14314:2010

1.11.2013

1.11.2013

1.11.2013

1.11.2014

01.06.2005

01.06.2006

01.06.2005

01.06.2006

01.11.2013

01.11.2014

01.11.2013

01.11.2014

Instalaii sanitare. Lavoare colective


Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din vat mineral (MW).
Specificaie
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din spum elastomeric
flexibil (FEF). Specificaie
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din sticl celular (CG).
Specificaie
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din silicat de calciu (CS).
Specificaie
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din spum de polistiren
extrudat (XPS). Specificaie
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din spum rigid de
poliuretan (PUR) i din spum de
poliizocianurat (PIR). Specificaie
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din polistiren expandat
(EPS). Specificaie
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din spum de polietilen
(PEF). Specificaie
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din spum fenolic (PF).
Specificaie
Produse termoizolante pentru cldiri.
Produse formate in situ din spum rigid de
poliuretan (PUR) i din spum de
poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaii
pentru sistemele de pulverizare cu spum
rigid nainte de instalare
Produse termoizolante destinate utilizrii la
cldiri. Izolaie termic format n-situ pe
baz de produse de perlit expandat (EP).
Partea 1: Specificaie de produse liate i n
vrac nainte de instalare
Produse termoizolante destinate utilizrii la
cldiri. Izolaie termic format n-situ pe
baz de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1:
Specificaie de produse liate i n vrac
nainte de instalare
Produse termoizolante pentru cldiri.
Produse formate in situ injectate din spum
rigid de poliuretan (PUR) i din spum de
poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaii
pentru sistemele de injectare cu spum
rigid nainte de instalare
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
formate in situ injectate din spum rigid de
poliuretan (PUR) i din spum de
poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaii
pentru sistemele de injectare cu spum
rigid nainte de instalare

485.

SR EN 14320-1:2013***

486.

SR EN 14321-2:2006

487.

SR EN 14339:2006

488.

SR EN 14342 +A1:2008

489.

SR EN 14351-1
+ A1:2010

490.

SR EN 14353 + A1:2010

491.

SR EN 14374:2005

492.

SR EN 14384:2006

Produse termoizolante pentru echipamente


din cldiri i instalaii industriale. Produse
formate in situ pulverizate din spum rigid
de poliuretan (PUR) i din spum de
poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaii
pentru sistemele de pulverizare cu spum
rigid nainte de instalare
Sticl pentru construcii. Geam de securitate
de sticl silico - alcalino - pmntoas
securizat termic. Partea 2: Evaluarea
conformitii / Standard de produs

01.11.2013

01.11.2014

01.06.2006

01.06.2007

01.05.2006

01.05.2007

01.03.2009

01.03.2010

SR EN 14351-1:2006

01.12.2010

01.12.2010

SR EN 14353:2007

01.11.2010

01.11.2010

01.09.2005

01.09.2006

01.05.2006

01.05.2007

Hidrani de incendiu subterani


Pardoseli i parchet de lemn. Caracteristici,
evaluarea conformitii i marcare
Ferestre i ui. Standard de produs,
caracteristici de performan. Partea 1:
Ferestre i ui exterioare pentru pietoni, fr
caracteristici de rezisten la foc i / sau
etaneitate la fum
Profiluri metalice i profile caracteristice
pentru utilizare la plcile de gips-carton.
Definiii, caracteristici i metode de
ncercare

SR EN 14342:2005

Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat).


Cerine
Hidrani de incendiu supraterani

SR EN 14388:2006
493.
495.

SR EN 14388:2006/
AC:2008
SR EN 14396:2004

496.

SR EN 14399-1:2005

497.

498.

SR EN 14411:2012

SR EN 14428+A1:2008

01.05.2006

01.05.2007

Dispozitive de reducere a zgomotului din


traficul rutier. Specificaii

01.01.2009

01.01.2009

Scri fixe pentru cmine de vizitare

01.12.2004

01.12.2005

01.01.2006

01.10.2007

SR EN 14411:2007

01.07.2013

01.07.2014

SR EN 14428:2005

01.01.2009

01.01.2010

01.03.2006

01.03.2007

01.06.2006

01.06.2006

01.06.2006

01.06.2007

01.09.2006

01.09.2007

Panouri sandvi autoportante, izolante, cu


pelicul dubl de acoperire metalic.
Produse fabricate. Specificaii

01.01.2009

01.10.2010

01.01.2009

01.01.2009

Asamblri de nalt rezisten cu uruburi


pretensionate pentru structuri metalice.
Partea 1: Cerine generale
Plci i dale ceramice. Definiii, clasificare,
caracteristici i marcare.
Incint de du. Condiii de funcionare i
metode de ncercare

SR EN 14449:2005
499.

SR EN 14449:2005/
AC:2006

501.

SR EN 14471:2006

502.

SR EN 14496:2006
SR EN 14509:2007

503.

SR EN 14509:2007/
AC:2009

Sticl pentru construcii. Geam stratificat i


geam de securitate stratificat. Evaluarea
conformitii / Standard de produs
Couri de fum. Sisteme de couri de fum cu
canale interioare de material plastic. Condiii
i metode de ncercare
Adezivi pe baz de ipsos pentru panouri
compozite din plci de gips-carton pentru
izolare termic/acustic. Definiii, condiii i
metode de ncercare

505.

SR EN 14516.+A1:2011

Czi de baie pentru scopuri casnice

01.05.2011

01.05.2012

506.

SR EN 14527.+A1:2011

Czi de du pentru scopuri casnice

01.05.2011

01.05.2012

507.

SR EN 14528:2007

Bideuri. Condiii de funcionare i metode de


ncercare

01.01.2008

01.01.2009

508.

SR EN 14545:2009

01.08.2009

01.08.2010

509.

SR EN 14566.+A1:2010

SR E14566:2008

01.05.2010

01.11.2010

510.

SR EN 14592+A1:2012

SR EN 14592:2009

01.03.2013

01.07.2013

SR EN 14528:2005

Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerine


Prinderi mecanice pentru sisteme de plci
de gips-carton. Definiii, condiii i metode
de ncercare
Structuri de lemn. Elemente de fixare.
Cerine

SR EN 14604:2006
511.

01.05.2006

01.08.2008

01.08.2009

01.08.2009

01.08.2006

01.08.2007

01.01.2008

01.01.2008

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2009

01.10.2010

01.10.2011

01.10.2005

01.10.2006

01.11.2006

01.11.2007

01.07.2007

01.07.2008

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2009

01.09.2012

01.09.2013

Dispozitive de alarm de fum


SR EN 14604:2006/
AC:2009
SR EN 14647:2006

513.

SR EN 14647:2006/
AC:2007

515.

SR EN 14680:2007

516.

SR EN 14688:2007

Ciment de aluminat de calciu. Compoziie,


specificaii i criterii de conformitate
Adezivi pentru sisteme de canalizare din
materiale termoplastice fr presiune.
Specificaii
Obiecte sanitare. Lavoare. Cerine
funcionare i metode de ncercare

de

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi


hidroizolante bituminoase armate pentru
hidroizolarea tablierelor de pod de beton i
a altor suprafee de beton circulate de
autovehicule. Definiii i caracteristici

517.

SR EN 14695:2010

518.

SR EN 14716:2005

519.

SR EN 14782:2006

520.

SR EN 14783:2007

521.

SR EN 14785:2006

522.

SR EN 14800:2007

523.

SR EN 14814:2007

524.

SR EN 14843:2007

Produse prefabricate de beton. Scri

525.

SR EN 14844+A2:2012

Produse prefabricate de beton. Chesoane


subterane

526.

SR EN 14846:2009

Feronerie pentru cldiri. Broate i zvoare.


Broate
i
plci
opritor
acionate
electromecanic. Cerine i metode de
ncercare

01.09.2011

01.09.2012

527.

SR EN 14889-1:2007

Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oel.


Definiii, specificaii i conformitate

01.06.2007

01.06.2008

528.

SR EN 14889-2:2007

Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de


polimer. Definiii, specificaii i conformitate

01.06.2007

01.06.2008

01.03.2013

01.03.2014

01.03.2013

01.03.2013

01.02.2007

01.02.2008

01.03.2013

01.07.2013

01.06.2007

01.06.2008

01.01.2008

01.01.2008

SR EN 14891:2012
529.
SR EN 14891/AC:2012
531.

SR EN 14904:2006

532.

SR EN 14909:2012

SR EN 14915:2007
533.

SR EN 14915:2007/
AC:2007

Plafoane tensionate. Condiii i metode de


ncercare
Plac metalic autoportant pentru
nvelitoare de acoperi, placri la exterior i
cptuiri la interior. Specificaie de produs i
cerine
Foi i benzi metalice sprijinite complet
pentru acoperiri, placri la interior i la
exterior. Specificaie de produs i cerine
Aparate de nclzire de uz casnic cu
convecie cu pelei din lemn. Cerine i
metode de ncercare
Racorduri flexibile metalice ondulate de
securitate pentru conectarea aparatelor de
uz casnic care utilizeaz combustibili gazoi
Adezivi pentru sisteme de canalizare din
materiale termoplastice pentru lichide sub
presiune. Specificaii

SR EN
14844+A1:2009

Produse de impermeabilizare fa de ap
utilizate n stare lichid pentru lipirea cu
adezivi a plcilor ceramice. Specificaii,
metode
de
ncercare,
evaluarea
conformitii, clasificare i notare.
Suprafee
pentru
activiti
sportive.
Suprafee pentru activiti multisportive n
sal. Specificaie
Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi
hidroizolante de material plastic i cauciuc
de etanare la umiditate. Definiii i
caracteristici
Lambriuri i
Caracteristici,
marcare

placri de lemn masiv.


evaluarea conformitii i

SR EN 14909:2006

535.

SR EN 14933:2008

536.

SR EN 14934:2008

537.

SR EN 14963:2007

538.

SR EN 14964:2007

539.

SR EN 14967:2006

540.

SR EN 14989-1:2007

541.

SR EN 14989-2:2008

542.

SR EN 14991:2007

543.

SR EN 14992+A1:2012

544.

SR EN 15037-1:2008

545.

SR EN 15037-2+A1:2011

546.

SR EN 15037-3+A1:2011

547.

SR EN 15037-4:2010

548.

SR EN 15048-1:2007

549.

SR EN 15050+A1:2012

550.

SR EN 15069:2008

551.

SR EN 15088:2006

552.

SR EN 15102+A1:2011

553.

SR EN 15129:2010

554.

SR EN 15167-1:2007

Produse termoizolante i de rambleiere


pentru aplicaii de inginerie civil. Produse
fabricate industrial din polistiren expandat
( EPS ). Specificaie
Produse termoizolante i de rambleiere
pentru aplicaii de inginerie civil. Produse
fabricate industrial din spum de polistiren
extrudat (XPS). Specificaie
nvelitori de acoperi. Luminatoare continue
de material plastic cu sau fr montani.
Clasificare, cerine i metode de ncercare
Substraturi rigide pentru nvelitoare de
acoperi cu montare discontinu. Definiii i
caracteristici
Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi
bituminoase de etanare la umiditate.
Definiii i caracteristici
Couri de fum - condiii i metode de
ncercare pentru couri de fum metalice i
canale de alimentare cu aer din materiale
diferite pentru aparate de nclzire etane.
Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de
ardere pentru aparate tip C6
Couri de fum. Condiii i metode de
ncercare pentru couri de fum metalice i
canale de alimentare cu aer din materiale
diferite pentru aparate de nclzire etane.
Partea 2: Canale pentru gaze de ardere i
alimentare cu aer pentru aparate de
nclzire etane
Produse prefabricate de beton. Elemente de
fundaie
Produse prefabricate de beton. Elemente de
perei

SR EN 14992:2007

Produse prefabricate de beton. Sisteme de


planee din grinzi i blocuri de umplutur.
Partea 1: Grinzi
Produse prefabricate de beton. Sisteme de
planee din grinzi i blocuri de umplutur.
Partea 2: Blocuri de beton
Produse prefabricate de beton. Sisteme de
planee din grinzi i blocuri de umplutur.
Partea 3: Blocuri de argil
Produse prefabricate de beton. Sisteme de
planee din grinzi i blocuri de umplutur.
Partea 4: Blocuri de polistiren expandat
Asamblri cu uruburi nepretensionate
pentru structuri metalice. Partea 1: Cerine
generale
Produse prefabricate de beton. Elemente
pentru poduri
Racorduri cu conexiune de securitate pentru
furtunuri flexibile metalice utilizate la
conectarea aparatelor de uz casnic care
utilizeaz combustibili gazoi
Aluminiu i aliaje de aluminiu. Produse
pentru structuri n construcii. Condiii
tehnice pentru inspecie i livrare
Tapete decorative. Tapete n rulouri i
panouri
Dispozitive anti-seismice
Zgur granulat de furnal nalt mcinat
pentru utilizare n beton, mortar i past.
Partea 1: Definiii, specificaii i criterii de
conformitate

SR EN 15050:2007

SR EN 15102:2008

01.07.2008

01.07.2009

01.07.2008

01.07.2009

01.08.2009

01.08.2012

01.01.2008

01.01.2009

01.03.2007

01.03.2008

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2008

01.01.2009

01.04.2013

01.07.2013

01.01.2010

01.01.2011

01.12.2011

01.12.2012

01.12.2011

01.12.2012

01.11.2010

01.11.2011

01.01.2008

01.10.2009

01.12.2012

01.12.2012

01.01.2009

01.01.2010

01.10.2006

01.10.2007

01.07.2012

01.07.2012

01.08.2010

01.08.2011

01.01.2008

01.01.2009

555.

SR EN 15250:2007

556.

SR EN 15258:2009

557.

SR EN 15274:2008
SR EN 15275:2008

558.
SR EN 15275:2007/
AC:2010
560.

SR EN 15283-1+ A1:2010

561.

SR EN 15283-2 + A1:2010

SR EN 15285:2008
562.

SR EN 15285:2008/
AC:2008

Aparate de nclzire de uz casnic cu


combustibil solid cu degajare lent a
cldurii. Cerine i metode de ncercare

01.01.2008

01.01.2010

Produse prefabricate din beton. Elemente


pentru ziduri de sprijin

01.01.2010

01.01.2011

Adezivi
structurali
pentru
aplicaii
generale.Cerine i metode de ncercare

01.04.2010

01.04.2011

01.04.2010

01.04.2011

01.01.2011

01.01.2011

SR EN 15283-1:2008

01.06.2010

01.06.2011

SR EN 15283-2:2008

01.06.2010

01.06.2011

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2009

01.01.2009

01.06.2010

01.06.2011

01.09.2011

01.09.2012

Adezivi structurali. Caracterizarea adezivilor


anaerobi pentru asamblri metalice coaxiale
n structuri de cldiri i n construcii civile

Plci de ipsos armate cu fibre - Definiii,


condiii i metode de ncercri Partea 1Plci de ipsos armate cu estur sau
mpslitur
Plci de ipsos armate cu fibre - Definiii,
condiii i metode de ncercri Partea 2Plci de ipsos armare cu fibre
Piatr aglomerat - plci modulare pentru
pardoseli i scri (interioare i exterioare)

564.

SR EN 15322:2010

565.

SR EN 15368 + A1:2010

566.

SR EN 15381:2009

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


impuse pentru utilizarea la lucrri de
drumuri i pentru straturi de uzur asfaltice

01.01.2010

01.01.2011

567.

SR EN 15382:2009

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse


pentru utilizarea la lucrri de infrastructur
n transporturi

01.01.2010

01.01.2011

568.

SR EN 15435:2008

Produse prefabricate de beton. Blocuri de


cofraj din beton normal i uor. Proprieti i
performane ale produsului

01.02.2009

01.02.2010

569.

SR EN 15498:2008

Produse prefabricate de beton. Blocuri de


cofraj de beton cu achii de lemn.
Proprieti i performane ale produsului

01.02.2009

01.02.2010

SR EN 15599-1:2010

Produse termoizolante pentru echipamente


din cldiri i instalaii industriale. Izolaie
termic in-situ format din produse de perlit
expandat (EP). Partea 1: Specificaie pentru
produse liate i n vrac nainte de instalare

01.04.2011

01.04.2012

571.

SR EN 15600-1:2010

Produse termoizolante pentru echipamente


din cldiri i instalaii industriale. Izolaie
termic in-situ format din produse de
vermiculit exfoliat (EV). Partea 1:
Specificaie pentru produse liate i n vrac
nainte de instalare

01.04.2011

01.04.2012

572.

SR EN 15650:2010

Ventilarea n cldiri. Clapete antifoc

01.09.2011

01.09.2012

573.

SR EN 15651-1:2012

01.07.2013

01.07.2014

574.

SR EN 15651-2:2012

01.07.2013

01.07.2014

575.

SR EN 15651-3:2012

01.07.2013

01.07.2014

570.

Bitum i liani bituminoi. Specificaii cadru


pentru liani bituminoi fluidificai i fluxai
Liant hidraulic pentru aplicatii nestructurale.
Definiie,
specificaii
i
criterii
de
conformitate

Chituri de etanare a rosturilor n utilizri


nestructurale pentru construcii imobiliare i
trasee pietonale. Partea I:chituri de etanare
pentru faade
Chituri de etanare a rosturilor n utilizri
nestructurale pentru construcii imobiliare i
trasee pietonale. Partea I:chituri de etanare
pentru vitraje
Chituri de etanare a rosturilor n utilizri
nestructurale pentru construcii imobiliare i
trasee pietonale. Partea I:chituri de etanare

pentru rosturi sanitare


576.

SR EN 15651-4:2012

577.

SR EN 15732:2012

578.

SR EN 15743:2010

579.

Chituri de etanare a rosturilor n utilizri


nestructurale pentru construcii imobiliare i
trasee pietonale. Partea I:chituri de etanare
pentru trasee pietonale
Materiale de umplere uoare i produse
termoizolante destinate utilizarii la cladiri
civile. Produse pe baza de agregate uoare
de argil expandat (LWA)

01.07.2013

01.07.2014

01.08.2013

01.08.2014

Ciment
supersulfatat.
Compoziie,
specificaii i criterii de conformitate

01.11.2010

01.11.2011

SR EN 15814+A1:2012

Acoperiri groase pentru hidroizolaii, din


bitum modificat cu polimeri. Definiii i
cerine

01.08.2013

01.08.2014

580.

SR EN 15821:2011

Cuptor cu aprindere multipl, pentru saun,


cu combustibil solid

01.07.2011

01.07.2012

581.

SR EN 15824:2009

Specificaii pentru tencuieli exterioare i


interioare pe baz de liani organici

01.04.2010

01.04.2011

582.

SR EN 16069:2013

01.09.2013

01.09.2014

583.

SR EN 16153:2013***

01.01.2014

01.01.2015

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din spum polietilenic
(PEF).
Plci multistrat plane transparente de
policarbonat
(PC),
utilizate
pentru
acoperiuri, perei i tavane interioare i
exterioare. Cerine i metode de ncercare

* Lista cuprinde indicativele de referin ale standardelor romne din domeniul produselor pentru
construcii care au fost adoptate de Asociaia de Standardizare din Romnia (ASRO) pn la data de
10.07.2013 i care reprezint versiunile naionale ale standardelor europene armonizate cuprinse n lista
actualizat i publicat de Comisia European n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 186 din
28.06.2013
Aceste standarde sunt elaborate n conformitate cu prevederile Directivei 89/106/CEE transpus n
legislaia naional prin Hotrrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe
pia a produselor pentru construcii, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 487 din 20 iulie
2007, cu modificrile i completrile ulterioare.
** Data la care nceteaz perioada de coexisten reprezint data la care nceteaz perioada de coexisten
a standardului european armonizat cu specificaiile tehnice naionale existente referitoare la acelai
produs.
Not: Dup aceast dat, pentru evaluarea conformitii produsului se vor aplica prevederile
standardului armonizat prevzut n coloana a 2-a sau ale agrementului tehnic european.
n cazul n care un standard armonizat este nlocuit cu o nou versiune, ambele versiuni ale
standardului pot fi utilizate pentru evaluarea conformitii produsului, pn la data
prevzut n coloana a 6-a.
*** Standarde adoptate de ctre Asociaia de Standardizare din Romnia prin fil de confirmare/anun.