Sunteți pe pagina 1din 53

Institui de Memorie Cultural - cIMeC - 2003 dup: REVOLUIILE V L !IEI "E #$O#-M%RI "ELC!

I RO &IORE#$I#O 'dup te(tul reeditat de #icolae Ior)a* +n rom,ne-te de ./Cris-Cristian cu o introducere de #icolae Ior)a Ia-i - Via0a Rom,neasc - 1222 I#$RO"UCERE Unul din cele mai pie 0ioase daruri pe care ni le-a 3cut Italia +n domeniul cunoa-terii trecutului nostru e cartea secretarului 4r,nco5enesc "el C6iaro pe care acumr,5na d-lui Cristian o str mut +n rom,ne-te/ 5em a 3ace cu altce5a dec,t arat titlul/ +n se colul al 7VIII-lea istoria se pre8enta adesea9 supt in3luen0a curentului :3iloso3ic; de presc6im4are ca :Re5olu0ii;/ I s-a prut acestui &lorentin c lucrarea lui 5a +nt,lni mai mul 0i cetitori dac o 5a +ntitula :Re5olu0iile Vala6iei;/ "e 3apt e -i o istorie a terii9 mai scurt +ntiu9 dar pe urm a<un),nd la amnum0imi pentru "omniile pe care le-a apucat ori despre care i se putea da lmuriri orale/ #u e de ne5oe s su4linie8 impor tan0a acestorpa)ini care s+nt ade5 arate memorii ale unui om inteli)ent -i capa4il de nep rtinire/ "ar9 cu toat 5aloarea ei9 nu partea istoric e cea mai +nsemnat/ =e acest strin care ne +n 0ele)e -i ne iu4e-te - ce rar ne-am +mp rt-it noi de iu4irea acelora pe cari i-a +m4r0i-at lar)a9 nai5a noastr ospitalitate> +l interesea8 toat 5ia0a dela noi/ $oat- de la ceremoniile Cur 0ii9 de la petrecerile ei sim ple p,n la csu0a 0eranului9 pe care o laud pentru cur0enie9 p,n la elementele de credin 0 -i supersti0ie ale su3letului acestuia/ Opera corespunde ast3el pentru ara Rom,neasc 9 pentru principatul muntean aceleiape care9 cu mai mult +n50tur9 dar nu cu mai pu0in simpatie -i pricepere9 a +nc6inat-o Moldo5ei domnescul autor care e "imitrie Cantemir ':"escrierea Moldo5ei;*/ m4ii par a 5eni ca s +nsemne pe pa)inile lor aspectul terilor noastre mnainte de epoca 3anariot 9 care9 -i nu pentru caracterul ei pretins )recesc9 ci pentru metodele ei9 -i turce-ti9 -i :3iloso3ic; apusene9 a introdus sc6im4 ri de supra3a0 a-a de mari9 dar -i9 prin ele9 trans3orm ri de principii a-a de ad,nci/ ?i9 adau)9 alturi de ace-ti doi cel mai +n5 0at 4oier muntean al 5remii9 Constantin .tolnicul Can tacu8ino9 cel crescut -i la Vene 0ia -i =ado5a9 +ncerca tot +n acel moment caracteristic9 o descriere m rom,ne-te a aceleia-i teri rom,ne-ti de la "unre9 descriere din care s@au sal5at cu 1 muririle +n ita liene-te pentru contele Marsi)li9 pu4licate +n opeiele .tolnicului9 edi 0ia mea - pa)inile pe caie le-am tip rit +n 5olumul III din .tudiile -i "ocumentele mele/ Ca unuia care am reeditat te(tul italian al lui "el C6iaro +n 121A9 traduc torul +mi cere c,te5a r,nduri de introducere/ .unt 4ucuros s le dau "-lui Cristian care9 3r a 3i un pro3esor -i un erudit a pus at,ta munc -i at,ta dra)oste9 adau) -i o oarecare <ert3 4neasc9 +n cartea pe care o o3er pu4licului rom,nesc/ #/ lor )a lte0ei .ale .erenissime ntonio &erdinando Bon8a)a9 "uce de Buastala -i .a4ioneta9 =rincipe de Co8olo etc/ L$E% .ERE#I..IM%9 Vec6ii locuitori ai rcadiei9 pentru a--i ap ra de 3uriile 3urtunilor -i ale 5,nturilor copacii ce-i erau/ mai dra)i9 o4icinuiau s +ncreste8e +n coa<ele acestor copaci numele unei 8eit 0i 4ine5oitoare9 cre8,nd c aceast in5ocare +ndatorea8 di5initatea de a--i +nsu-i ar4orele +ncrestat9 -i a-1 ap ra +n mod pu4lic de orice pericol/

Cu toat supersti0ia ei9 aceast datin a 5ec6ii p),n t0i m +ndeamn 9 cu drept cu5,nt9 lte0 .erenissimD de a +nscrie numele "omniei Voastre9 +n 3runtea cr0ii mele9 Istoria modernelor re5olu 0ii ale Vala6iei/ ceast pro5incie9 care de trei 5eacuri )eme su4 )reul <u) al +mp r0iei otomane9 se m,n),ie de tre cutele ei restri-ti9 5 8,nd o parte din p amantul ei cuprins +n puterea Ce8arului9 -i se +n30i-a8 apoi 5oioas -i mul0umit9 nu numai c prin aceasta a mea Istorie9 nescris +nc de nimeni altul9 ea e scoas din +ntunericul uit arii9 dar -i prin 3aptul c Istoria acestei 0ri9 rm,ne mo4ilat -i aprat de autoritatea ocrotitoare a lte0ei Voastre/ ?i +ntrade5 r9 Istoria acestei pro5incii9 care nu a +ncetat s r,5neasc momentul 3ericit de a se putea ad posti su4 aripele Vulturului ustriac9 cui altul s-ar putea +nc6ina9 dec,t lte0ei Voastre .erenissime9 care prin le) turi de rudenie sunte 0i at,t de aproape de u)usta Cas "omnitoare ustriac E .ecolul trecut9 ca -i cele 5iitoare9 a )lori3icat9 -i 5or )lori3ica ilustrele +nsu-iri ale +mprtesei Eleonora Bon8a)a9pe care totputernicul a +n5rednicit-o s-o +nal0e pe tronul C6esresc9 pentru a o +ncorona apoi cu )lorie 'o credem cu e5la5ie* +n Cer9 unitacolo cu nenumra0ii eroi ai .erenissimei Voastre &amilii9 cari re5ais 9 ca -i stelele strlucitoare9 ne contenit splendoare/ Oricine 5a ceti at, 0ia autori 5esti0i9 cari au scris +i di3erite timpuri Istoria .erenissimei Case Bon8a)a9 lesne 5a a3la9 c la )enera0iile acestei Case s-au culti5at cu 3al -i 3r +ntrerupere e5la5ia9 5irtu 0ile militare -i cele mai 3ru moa-e -tiin 0e/ .e cu5ine deci9 cu deplin dreptate9 ca aceast Istorie +ntocmit de mine dup struitoare +ndemnuri din partea at,tor litera 0i consacra0i din Italia9 s 3ie +nc6inat "omniei-Voastre care9 cu at,ta renume -i +n admira 0ia tuturora9 +ntrune-te cele mai alese +nsu-iri ale Ilu-trilor Vo-tri .tr mo-i9 cari se pot m,ndri c urma-ul lor +ntrune-te toate acele clit 0i9 care +mp r0ite9 strluceau +n ei +n-i-i/ "intre ace-tia 3ie-mi +n) duit s prosl5esc numai unul 'cel mai mre09 ccie cel mai rar +n 5eacul nostru*: promo torul -tiin0elor -i prote)uitorul c rturarilor9 Mi-ar rm,ne mute de spus despre e4)iile "ormiei-Voastre9 lte0 .erenissim9 dar +n a3ar c m simt cu totul ne5rednic 3a0 de o atare sarcin 9 ea +mi este inter8is -i de una din 5irtu 0ile "omniei-Voastre -modestia/ -a dar9 umila mea t acere 5a +n5edera lumii toat mrturia smeritei mele supu-enii9 -is pot spera +n urm9 de a putea o4 0ine deose4ita onoare de a rm,ne +n 5eci9 ceia ce sunt9 cu cel mai pro 3iind respect l lte0ei Voastre .erenissime9 Cel mai umil9 mai credincios -i mai +ndatorat ser5itor ntonmaria del C6iaro Vene0ia9 22 u)ust9 1F1G CLEME#.= = 7I/ d 3utuiam iei memoriam9 Him sicut dilectus 3ilius ntonius Mria de C6iaro9 &loientinus9 #o4is nuper e(poni 3ecit9 ipse Iuemdam li4rum a se corn positum9 cui titulus : Istoria delle modeme Ri5olu8ioni della Valac6ia9 con la descri8ione del =aese9 natura9 costumi9 riti e leli)ione de)li a4itanti9 con la ta5o la )eo)ra3ica di IuelJ pro5incia9 in ci5itate Venetiarum9 tKpis dilecti eliam 3ilii9 ntoni< Cartoli9 in dicta ci5i tate li4rorum impressoris9 sui- sunpti4us ad pu4licam utilitatem manda5erit9 seu mandare intendat9 5erealur autem ne9 postIuamin lucemprodierit9 ali<9 Iui e( alieno la4ore lucram Iuaerunt9 dictum li4rum in ipsius ntonii Mariae praeiuditium iteium imprimi 3acere curent9 #os9 eiusdem ntonii Mariae indemnitatipro5ideie ipsumIue ntoniumMariam specia li4us 3,5ori4us et )ratiis proseIui 5olentes9 et a Iui4us5is e(communicationis9 suspens4nis et inter dicti aliisIue ecclesiasticis sententiis9 censuris et paenis a iure 5el a4 6omine Iua5is occasione 5el causa latis9 si Iui4us Iuomodoli4et innodatus e(istit9 ad e33ectum praesentium dumta(at conseIuendum9 6arum serie a4sol5 entes et a4solutum 3ore censentes9 sup plicationi4us eius nomine #o4is super6oc 6umiliter porrectis inclinati9 eidem ntonio Mariae ut9 decennio pro(imo a primae5a li4ri6uiusmodi irrpiessione compu3ando durante/ dummodo tamen a4 ordirlario Io ci ac

6aereticae pra5itatis inIuisitore prius appro 4atus sit9 nemo9 tam in Ur4e9 Iuam in reliIuo sttu ecclesiastico mediate 5el immediate no4is su4iecto9 li4rum praedictum sine speciali dicti ntonii Mariae9 aut a4 eo causam 6a4entium licen0ia imprimereaut a4 alio 5el aliis impressum 5endere aut 5enalem 6a4ere aut proponere possit apostolica auctoritate tenore praesentium concedimus et indul)emus/ In6i 4entes propterea utriusIue se(us C6risti 3ideli4us9 praesertim li4rorum impressori4us et 4i4liopolis su4 Iuin)entorumducatoramauride camera et amiss4nis li4rorum9 operam et tKporam omnium9 pro una ca merae nostrae apostolicae et pro alia eidem ntonio Mariae ac pro reliIua tertiis parti4us accusatori et iudici e(eIuenti irremissi4iliter applicandorumet eo ipso a4sIueulla declaratione incurrendis paenis9 ne9 dicto decennio durante9 li4rum praedictumseu aii Iuam eius partem9 tam in Ur4e9 Iuam in reliIuo sttu ecclesiastico praedictis9 sine 6uiusmodi licen0ia imprimere9 aut a4 aliis impressum 5endere seu 5enalem 6a4ere 5el proponere IuoIuomodo audeant seu praesumant9 mandantesproptereadilectis 3iliis nostris et postolicae .edis de latere Le)atis seu eorum Vicele)atis aut praesidenti4us9 )u4ematori4us9 praetori4us et ali<s iustitiae ministris pro5inciarum9 ci5itatum9 terrarumet 4corumstatus no-tri eclesias tici praedicti Iuatenus eidem ntonio Mariae seu a4 eo causam 6a4enti4us9 praedictis in praemissis e33i cacis de3ens4nis praesidio assistentes9 IuandocumIue a4 eodem ntonio Mria reIuisiti 3uerint9 praedictas contra IuoscumIue/ ino4edientes irremissi4iliter e(e Iuantur9 nono4stanti4us constitut4ni4us et oidinationi4us apostolicis ac Iui4us5is statutis et consuetudini4us9 etiam iuramento con3irmatione apostolica 5el Iua5is 3irmitate alia ro4oratis9 pri5ile)iis IuoIue in dultis et litteris apostolicis in contrarium praemisso rum Iuomodoli4et concessis9 con3irmatis et inno5atis/ Hui4us omni4us et sin)ulis illorum tenores praesenti4us pro plene et su33icienter e(piessis ac de 5er4o- ad 5er4um insertis 6a4entes9 illis alias in suo ro4ore permansuris ad praemissorum e33ectum 6ac 5ice dumta(at specialiter et e(pressedero)amus9 caete risIue contrariis Iui4uscumIue/ Volumus autem ut praesentium transumptis seu e(enplis etiam impressis9 m,nu alicuius notarii pu4lici su4scriptis et si)illo personae in di)nitate ecclesiastica constitutae munitis9 eademprorsus 3ides ad6i4eatur Iuae ipsis praesenti4us ad6i4eretur9 si 3orent e(6i4itae 5el ostensae/ "atumRomae9apud .anctamMariamMaiorem9 su4 annulo piscatoris9 die duodecima iulii9 millesima septin)entesimo decima octa5o9 =onti3icatus no-tri9 anno decimo octa5o/ &- Cardinalis Oli5erins / 1F1G9 +n 2 Iulie9 .enatul "up cele e(puse de re3ormatorii studiului din =ado5a asupra peti0iei lui ntonmaria del C6iaro9 autoritatea acestui consiliu concede lui ntonio Corteli9 tipo)ra39 supusulnostru9pri5ile)iulde a tip ri-i 5inde cartea Istoria re5olu 0iilor Vala6ieipe timp de 10 ani9 nea5,nd al0ii +n acest timp dreptulde a retip ri at,t cartea c,t -i 6arta )eo)ra3ic 9 su4 pedeapsa le)ilor9 Cartolamio Biacoma88i #oi9 re3ormatorii studiului din9 =ado5a 5,nd +n 5edere9 c dup re5i8uirea -i apro4area =rintelui $omaso Mria Bennari9 inc6i8itor9 ale c r0ii intitulate Istoria re5olu 0iilor Vala6iei9 compus de ntonmaria del C6iaro9 &lorentin9 nu se ) se-te nimic contra s3intei credin 0e catolice9 de asemenea9 dup artarea secretarului nostru9 nimic contra prin cipiilor -i 4unelor mora5uri9 acord m lui ntonio Cortoli9 tipo)ra39 dreptulde a tip ri cartea9 o4ser5,nd ordinele m materie de tiprituri9 -i pre8ent,nd cu 5enitele e(emplare pentru 4i4liotecile pu4lice din Vene0ia -i =ado5a/ "at +n 1G Iulie 1F1G/ &rancesco .oran8o L/ =iero =asIuali)o

Mic6ael Morosini )eslino Cadaldini9 secretar &rancesco &arnese9 prin )ra 0ia lui "-8eu9 "uce de =arma9 de =iacen8a9 de Castro9etc9 Con3alonier perpetuu al .3intei Ciserici9 etc/ &iind )ata s apar cartea intitulat ;Istoria mo dernelor re5olu 0ii ale Vala6iei9 compus de ntonio Mria del C6iaro9 &lorentin -i tip ritpe spe8ele autorului +n Vene 0ia cu apro4are -i pri5ile)iu9 de ctre ntonio Cortoli9 +n 1F1G9 4ucuros inter8icem9 m 5irtutea acestuipri5ile)iuoric rui tipo)ra3 at,t din ora-ul =arma9 c,t -i din oricare alt localitate din .tatele noastre9 tip rirea sau retip rirea sus 8isei cr0i pe timp de 8ece ani ne+ntrerup 0i9 su4 pedepsele ce 5om 6ot r+9 +n a3ar de pieiderea 5olume4r ti prite/ Ordonm deci pre-edin0ilor -i ma)istra0ilor Camerelor noastre din =arma -i =iacenta9 s dispun o4ser5area cu s3in tenie a acestui pri5ile)iu acordat de noi9 pentru toat durata de mai sus9 -i a se urma +ntocmai cele acordate prin el/ Cci a-a e 5oin 0a noastr/ "at +n Colomo9 2M u)ust 1F1G / &rancesco &arnese Locul N -tampilelor = R$E EV$II / C =I$OLUL I/ lctuirea9 situa0iunea-i produsele pro5inciei/ Orice e5eniment important -i 5rednic de re 0inut9 sur5enit m ultimul timp m principatul Vala6iei9 adie m acel timp petrecut de mine9 3ie din dor de studiu sau din +ndeletnicirea slu<4ei pe l,n) cei doi din urm domnitori ai pro5inciei9 am 6ot r,t de a +nre)istra cu 4un credin0 -i Ur nici o patim9 spre -tiin 0a urma-ilor9 sper,nd c 9 opera mea nu 5a 3i nici prea nepl cutniciprea inutil pu4licului/ m st ruit asupra ac 0iunilor -i e5enimentelor importante9 -i nu asupra intri)ilor -i -tirilor oculte ce s-au i5it -i +mpr -tiat printre na 0iunile strine/ Voi spri<ini descrierea mea pe con-tiin 09 0in,nd seam -i de ceia ce am 58ut9 -i de ceia ce mi-au meredin 0at peisoane care au luat parte la e5enimentele acestei 0ri/ =entru o mai 4un +n0ele)ere ms 9 +mi 5oi permite unele +nsemn ri asupra alctuirii 0rii9 asupra o4iceiuri4r9 riturilor-i reli)iei locuitorilor9 asupra 3elului oc,rmuirii politice -i a dependen 0ei ei de =oarta Otoman 9 care este stp,n a4solut a acestei pro5incii/ $oat +ntinderea de p m,nt ce ast 8i se nume-te Vala6ia9 e o parte din 5ec6ea "acie9 m caie se cuprindeau pro5inciile9 denumite de )eo)ra3ii de a8i $ransil5ania9 Vala6ia -iMoldo5a9 rmele romane le-au cucerit destul de t+r8iu9 cci numai lui $raian 3ii sortit )loria de a cuceri "acia -i de o a ane(a la celelalte pro5incii ale Imperiului roman9 o40in,nd poiecla )lorioas de "acicul/ C,nd a c ptat 0ara numele de Vala6ia e )reu de a3lat9 -in-ar 3i poate de ultim importan 0 interesulde a-1 a3la/ Unii +ns 9 printre cari Enea .il5io di =iccolomini 'mait,r8iu =apa =ius II*9 au scris c9 dup supunerea ei de c tre romani9 "acia a 3ost redus la ran)ul de colonie dec tre ace-tia9 su4 un oaiecare c pitande o-ti 3&lacco9 de unde denumirea de &lac6ia -i c9 odat cu scur)erea timpului9 prin corup 0iunea cu5,ntului9 3u numit Vala6ia9 dup cum 5ala6i locuitorii ei9 +i loc de 3lac6i/ ntonio Cuon3ini +is 9 5estitul istoric al Un)ariei9 de pe timpul lui Matei Cor5in9 nu +mp rt-e-te p reiea lui =iccolomini9 -i crede mai cur,nd c Vala6ia +-i tra)e numele de la cu5,ntul )rec9 ce msarm arta de a tia)e cu s )eata9 +i caie ace-ti locuitori erau 3oarte di4aci/ #ici p reiea aceasta n-a 3ost +mp rt-it +n mod de3initi59 ca -i alta care9 3 r spri<inul5reunui document antic9 ar5rea s ne meredin te8e caceia-i pro5incie 3u c6emat Vala6ia dup numele unei 3iice a lui "iocle0ian9 dat de so 0ie principelui caie domnea aci/ "are de prisos a st ruiprea mult +i atari in5esti)a 0ii/ Vom spune numai c turcii au dat pro5inciei numele de Oara Vla6ia9 care m lim4a noastr +nseamn Vala6ia nea)r/ Moldo5a au dat numele de Co)dan9 adie +n lim4a sla5 druit de "-8eu9 din cau8a 3ertilit a0ii pm+ntului9 care e mai maie de c+t a Vala6iei/

=ro5incia aceasta se +mparte +n 1Fp r0i9 sau teritorii9 care sunt numite de 5ala6i9 +n lim4a lor9 <ude 0e9 adic <udectorii9 sau 5icariate sau autorit 0i -i numele lor sunt: Olt9 Ri4nic9 Cu8u9 r)e-9 $eleorman9 Vla-ca9 Il3o59 Ia4mi 0a9 .cureni9 =ra6o5a9 ",m4o5i 0a9 Muscel9 Piul de sus9 Piul de <os9 V,lcea9 Me6edin 0i -i Romana 0iQ aceste din urm R <ude0e sunt actualmente m puterea nem 0ilor9 cari pretind9 -i nu 3 r moti5e temeinice9 c din 5remuri 3oarte 5ec6iaceste <ude 0e au apar0inut $ransil5aniei9 deci re)atului Un)ariei/ Un)urii -i tiansil5 nenii au dat Vala6iei numele de $ransalpina/ +n partea ei cea mai septentrional Vala6ia se a3l pe al AM )rad de latitudine -i9 +n p r0ile ei mai meridiona49 +nspre "un rea9 pe )radul AR -i <um tate/ .pre mia8 noapte se mr)ine-te cu $ransil5ania9 spre r srit cu Moldo5a9 spre apus -i mia8 8i are "un rea care o +ncon<oar -i o separ de .er4ia -i Cul)aria9 ceia ce se poate u-or 5edea pe 6arta )eo)ra3ic ane(at la +nceputul acestei c r0i9 care 5a 3i9 sper9 spre u-urarea cetitorului9 cu at,t mai mult9 cu c+t dup cercetarea celor mai 4uni cunosc tori9 ea nu putea 3i mai e(act -i mai 3idel/ Lun)imea mcon<ur toare a Vala6ieia 3ost socotit la F00 mile italiene/ =m+ntul 0rii e tot ce poate +i mai 3ertil -i mai des3 ttor/ "e la "un re p,n la Cucuie-ti 'care se a3l +n mi<locul Vala6iei9*9 -i de la Cucuie-ti p,n la $,r)o5i-te9 caie se a3l la o dep rtare de 1A ore de drum9 nu se 5ede de c+t o 5ast -i delicioas c,mpie9 +n care nu se ) se-te nici cea mai mic piatr/ .e 5 d multe -i 3oarte 3rumoase p duriQ maiales de ste<ari a-e8a 0i cu at,ta simetrie9 -i p strate at,t de curate9 c de la un cap t la cellalt al p durii se pot u-or descoperi peisoane ascunse/ "e aici9 precum -i din ori caie alt ramur de acti5itate9 se poate deduce )eniul incompara4il al =rincipelui Constantin Cr,nco5eanu/ "e c+t 4el-u) e +n 0ar9 a<un)e constatarea c din $iansil5ania se trimet lap -unat +n Vala6ia 8 turme de cai9 de porci -i de oi/ "in Vala6ia se mdestulea8 Vene0ia cu cear9 5ite9 precum -i depo8itele sultanului cu unt -i miere9 cu prisos in 0/ +n Vala6ia al4inritul e 3oarte rsp,ndit9 iar stupii se a-ea8 +n anumite 4curi des3ttoare9 3eri0i de 5,nt -i e(pu-i la soare/ $impul6ot r,t pentru scoaterea al 4inelor din stupi9 e dup 1R Martie9 3r +ns s 3ie o "uminec / Cam pe timpul sr4toarii +n l0area "omnului9 se nasc noile al4ine9 care p rsind mamele lor9 +-i iau 84orul -i intr +i stupi noi9 pre) ti0i anume pentru ele de culti5atorii9 cari stropesc stupii cu ap s iat9 pentru ca noile al4ine s rm,ie +n ei/ "up ce al4inele nasc a treia oar 9 +n)ri<itorul lor taie l,)urii din stup -i ast3el9 acele al4ine nu mai produc -i sunt 1 sate ast3el p,n la G .eptem4rie/ C,nd stupii sunt plini de 3a)uri proprietarul lor ucide al4inele9 1 s,nd totu-i +n 5ia 0 30 p,n la 3R de 3iecare stup9 e(pu-i la aerp,n la 2R Octom4rie9 dup caie sunt ad posti0i +n locuri mai calde -i 3eri 0i de 3ri)ul iernii/ #e)ustorii cump r +nspre toamn mierea9 caie se 5inde cu o m sur9 numit +n lim4a 5ala6 5adr9 -i care ec6i5alea8 cu AG li5re italiene/ =re 0ul unei 5edre e de un )al4en9 cel mult un )al4en -i un s3ert/ #e)ustorii se ocup apoi cu mierea9 separ,nd-o de cear etc/ +n s3,r-it9 cea mai maie parte a $iansil5aniei se mdestulea8 din Vala6ia cu cele mai 4une 5inuri al4e -i ro-ii9 cu )ust delicat -i s ntos pentru stomac/ Caii de aici sunt iar-i 3oarte c uta0i9 nu numai de o3i teri din $ransil5ania9 ci -i de ne)ustori din =o4nia Q ace-tia +idresea8 +n 0rile lor9 de4aias,ndu-ide n ra5urile -i de de3ectele ce a5eau +n 0ara de ori)ine/ V,n torii ) sesc din a4unden 0 mistre0i9 capre s l4atece9 cer4i9 c prioare9 lupi9 ur-i9 5ulpi etc/ piecum -i p sri s l4atece -i domestice/ m o4ser5at cu mare curio8itate cum apar 4er8ele prim a5ara9 3c,nd +i )rupe ocol prin aer9 cercet,nd parc locul cutat pentru a-e8aie9 +-i reparti8ea8 apoi locurile -i9 perec6i-perec6i - 4 r4at -i 3emeie - se adpostesc prin sate lini-tite9 departe de 8)omot9 -i pe 5,r3uri de case 0rne-ti re+n5ie 5ec6ile cui4uri9 sau ci desc altele noi/ #u odat am o4ser5at eu +nsumi9 lucru 5iednic de 58ut9 cum 4ar8a arunc a3ar unul din pui9 imediat ce ies din ou / Ceilal0i sunt crescu 0i apoi cu mare )ri< 9 p,n +ncep a s4uia -i atunci9 prin .eptem4rie9 pleac cu toatele s ierne8e m 0ri mai calde/

.pun 0ranii din Vala6ia c +mpreun cu 4er8ele pleac atunci -i r,ndunelele9 iar c,nd acestea o4osesc9 sunt luate m spate de 4er8e p,n +-i pot relua din nou 84orul/ #u pot asi)ura certitudinea acestui lucru 3oarte curios9 cu toate repetatele m rturii/ nimalele de 5,nat sunt 1 sate m toat 5oia de c tre locuitorii 0rii9 doritori de tiai lini-tit9 nu ms p,n +ntr-at,t9 ca 5ala6ii s 3ie lipsi0i de cura<ul -i 5rednicia ca s 0ie piept oricrei na0iuni r84oinice9 dar asupririle -i d rile necontenite ce pi tesc de c,te5a ori pe an9 +ntr-at,t i-a deprimat9 c din 5ec6ea 3aim roman nu le-a rmas de c,t nume4/ +n lim4a lor ei +-i 8ic rom,ni9 patriei lor9 adie Vala6iei9 0ara rom,neasc9 iar lim4ii9 lim4a rom,neasc9 -i cu drept cu5,nt9 c ci dac e 5re-o +ndoial c 5ala6ii sunt urma-ii coloni-tilor romani9 lim4a lor +nl turacea +ndoial 9 -i con5in)e9 c 5ala6a nu este alta de c+t o direct -i curat deri5a0ie din idiomul latin/ Lim4a 5ala6 totu-i con 0ine -i cu5inte turce-ti9 )rece-ti9 sla5e9 un)ure-ti etc9 dar tle4uie 0inut seam de 5ecin tatea 0rilor9 -i de rela0iile ce au a5ut 5ala6ii cu acele popoare/ La s3,r-itul acestei descrieri 5oi ad u)a un mic al3a4et de cu5inte 5ala6e9 latine -i italiene9 ca adaus la acele cu5inte notate de Bio5anni Lucio +n opeia sa: "e re)n/9 dalm9 li49 M9 cup/ Rp/ 2GR/ Edit/ mstelo-dami9 apudPoan/ Claeu9 1MMG9 pe care le-a copiat9 dup cum spune9 dup 3ratele &rancisc ?olmirouid9 episcopul 4ul)ar oc6ridan/ "in cau8a continuelor asupriri9 au de5enit at,t de deprima 0i -i nepstori9 c o 4un parte din locuitorii 0rii9 dispera 0i9 au p rsit cminurile9 ) sindu--i ad post +n $urcia de dincolo de "unie9 sau +n $ransil5ania9 unde num arul lor e c6iar mai mare de c+t al 0rii rom,ne-ti/ $recerea m $ransil5ania prin trec toarele mun 0ilor nu e prea )rea9 dare derea unui re3u)iat 3r pa-aport +n manile p 8itorilor9 cari +n Vala6ia se numesc plie-i9 ar +nsemna ine5ita4ila pieidere a 5ie 0ii/ $oat Vala6ia e o 0ar desc6is 9 3r +ntriri9 3r cet0i -i 3r +ncon<ur de 8iduri/ Cucuie-tiul este actualmente re-edin 0a o4icinuit a principelui -i e ora-ul cel mai 3rec5entat/ El e situat +ntr-un loc 3oarte <os -i mocirlos9 -i ar 3i cu totul impractica4il din cau8a noroiului9 dac de o parte -ide alta ale str 8ilor sale principale9 nu s-ar 3i pus sc,nduri )roase de ste<ar9 +n 3orm de punte/ Casele principale din Vala6ia au +n <urul lor )arduri din 4,rne de ste<ar9 )roase -i rotunde9 4ine ml n0uite +itie ele9 mate de la M p,n la F co 0i9 -i +n stare s dure8e 30p,n la A0 de ani/ #umai curtea =rincipelui din Cucure-ti e +ncon<u rat cu 8id9 ridicat de =rin 0ul Cr,nco5eanu cu c,te5a luni +naintea ma8ilirii sale/ Curtea din $,r)o5i-te e +ncon<urat cu o centur +ntrit9 din p m,nt -ipietroaie9 caie se numesc m Vala6ia9 4olo5ani/ Cucure-tiul e aproape rotund9 a5,nd o circon3erin0 destul de mareQ numrul locuitorilor +is - care nu trece de R0/0009 -nu corespunde +ntinderii locului9 c ci casele sunt rare -i i8olate unele de altele9 m I4rm de insule9 cu c,te o curte9 4uc trie9 )ra<d -i deose4it )rdin cu ar4ori 3ructi3eri9 ceia ce d un aspect plcut -i 5ioi/ Ci-mele nu se )sesc9 cinumaic,te5a 3,nt,nicu apa reaQ m sc6im4 "+m4o5i 0a9 care ud Cucure-tiul prin 2 rami3ica 0ii9 con0ine o ap u-oar -i s ntoas / cest r,u i85or -te din mun 0ii Ruc arului9 l,n) 6otarul $ransil5aniei9 -i apele sale cristaline9 care ud poalele acestor mun 0i9 con0in pstr5i 3oarte )usto-i/ Mai sunt -i alte r,uri cunoscute care9 i85or,nd din mun 0ii $ransil5aniei9 str4at Vala6ia -i se 5rs m "unrea: Piul9 Oltul9 Ialomi0a9 =ra6o5a9 r)e-ul -i Cu8ul/ $oate aceste r,uri con 0in destule 5aria0ii de pe-ti9 dar nu at,t de a4undent c+t nenum aratele ia8uri9 c ci nu e domeniu 4oieresc care s nu--i ai4 6e4-teul s u -i caie des 3ace pe-tele +n 8ilele de post9 caie sunt 3oarte dese la 5ala6i9 dup cum 5om arta la locul lor/ "in "un re se aduc +n Cucure-ti cantit 0i de pe-ti de mrimi neo4icinuite9 mai ales ce)a -i moronul9 din cari se scot icrele9 3oarte mult )ustate de 4oieri9 cari le mn,nc proaspete9 preparate cuuntde lemn9 piper -i 8eam de lm,ie/ Mun0ii mai cunoscu 0i din Vala6ia sunt Cuceciul9 3oarte renumit +n popor -i de unde i85or-te r,ul =ra6o5a9 cu dou rami3ica0ii: una cur)e +n Un)aria -i cealalt m Vala6ia9 5rs,ndu-se

apoi m r,ul Jlomi 0a9 care -i el i85or -te din muntele Co4ul/ Un alt munte se nume-te Luta9 alpatrulea =ietroasa9 -i al cincilea9 muntele CraiuluiQ se cunosc apoi mun 0ii Cu8ului -i +n s3,r-it muntele Istri0a/ "e Rucr am amintit mai sus/ $o 0i ace-ti mun 0i sunt 5ecinie 5er8i -i acoperi 0i de 4ra8i/ .aiea se ) se-te +n cantit 0i enorme +n ad,ncime le miniere ale acestei 0ri9 -i se e(port +n 0rile de peste "un re/ Mine de aur9 ar)int -i alte metale 8ac +i ad,ncimile p amantului9 m mari cantit 0i9 ascunse de oc6ii 1 comiei turce-tiQ numai o4-tia 0i)anilor e o4li)at 9 de Crciun9 s aduc domnitorului +n loc de tri4ut9 1R ocale de aur9 scoase din nisipurile r,ului r)e-9 deose4it o li5r marelui arma-Q aurul tre4ue s ai4 5aloarea de 2 )al4eni dramul9 iar dac +nt,mpltor nu au 5 rsat cu5enita cantitate de aur9 0i)anii tre4uie s o complecte8e9 cump r,nd-o9 dup cum -i prisosul rm,ne +n 4ene3iciul lor9 dac cantitatea scoas din r,u e mai mare/ Minele de aram sunt de asemenea pe +ntinderi mari9 iar 4cul de unde se scoate arama9 se nume-te madan9 cu5,nt turcesc ce mseamn minQ apoi mine de 3er9 care se 5 d pe drumul ce duce de la Crdiceni la $,r)o5i-te/ . ne +ntoarcempri5irea c tre Cucure-ti9 la ci dirile mai impun toaie ale palatelor -i 4isericilor9 cu toate c arc6itectura lor nu e tocmai de sam / =alatul =rincipelui e de piatr9 cu o impo8ant scarde marmor 9 cu s li mari 4oltite9 dar destul de <oase9 din caie prima -prid5orul - e sus 0inut la mi<loc de un r,nd de coloane/ doua ser5e-te de "i5an de <udecat 9 unde au loc -i 4anc6etele de 8ile mari/ ltele sunt s li de audien 09 caie duc m apartamentul =rincipelui -ide aci +n al =rincipesei9 cari se leducea la dou odi -i un iatac9 p,n ce =rincipele ?te3an Cantacu8ino ci dise9 de c,te5a luni9 un mic palat cu G od i9 +ntr-un col0 al )rdinii9 care e de toat 3rumuse0ea9 -i aie 3orma p trat9 +n stil italian/ +n mi<locul ei9 =rincipele Constantin Cr,nco5eanu ci dise un 3oi-or unde lua pr,n8ul9 -i--i 3cea s iesta dup mas 9 m mi<locul straturilor de 3lori/ $oate cldirile din Vala6iasunt acoperite cu -indrila9 ne 3iind o4iceiul 0i)lelor/ +ntre alte 4iserici din Cucure-ti9 se a3l trei pe culmea unui deal: 4iserica -i m nstirea Mitropoliei9 4isericile Radu-Vod -i Mi6ai Vod/ "ou 6anuri mari -i 3rumoase sunt demne de 5 8ut +n Cucure-ti/ !anul e un loc +ncon<urat cu 8iduri9 3 acut dup modelul marilor mnstiri catolice9 Iar +mpre<ur sunt du)6eni 4oltite9 de ap raie contra 3ocului -i 0inute de ne)ustori cre-tini sau 0uici9 cari pi tesc o c6irie lunar intendentului9 care are -i +ns rcinarea s +ncuie9 sar9 por0ile 6anului pentiu si)uran 0a mr3urilor/ =rimul 6an poart numele 3ondatorului ?er4an Vod 9 iar 5eniturile sale sunt d ruite mnstirii Cotrocenilor9 8idit de acela- ctitor9 la o mii -i <umtate de Cucuie-ti/ l doilea e 6anul .3t/ B6eor)6e9 8idit de =rincipele Cr+nco5eanu9 a5+6d la mi<loc o 3oarte 3rumoas 4iseric9 purt,nd acela- nume9 iar 5eniturile 6anului sunt d ruite =atriar6iei din Erusalim/ #-a-i 5rea s o4osesc cetitorii cu descrierea am nun0it a topo)ra3iei Vala6iei9 un re8umat ar 3i totu-i necesar pentiu locurile mai renumite/ $,r)o5i-tea a 3ost m 5ec6ime re-edin 0a domnitorilor9 mtr-o 5reme c,nd ace-tia nu se prea temeau de turci9 dar mai t,r8iu a 3ost mutat 9 din ordinul st p,nitorilor9 la Cucure-ti9 care mai aproape de "un re -i de )rani0a lor/ $otu-i =rincipele Crmco5eanu locuia la 0ar celpu 0in M-F luni pe an9 ceia ce nu con5enea 4oierilor9 nici ne)ustorilor9 c ci tre4uiau s urme8e Curtea9 cu mare c6eltuial / $urcii pri5eau -i ei cu oc6i r i aceast pre3erin 0 a Voe5odului9 c ci $,r)o5i-tea era mai aproape de mun 0i dec,t de malurile "un rei9 -i 5om 5edea mai departe e3ectul catastro3al al acestor nemul 0umiri/ La distan 0 de o 8i de drum de $,r)o5i-te9 c tre )rani0ele $ransil5aniei9 se ) se-te C,mpulun)ul9 ora- renumit pentiu 4alciulanualce are loc pe la mi<locul lui Iulie9 -i la caie iau parte ne)ustori din toate p r0ile9 +nspre -es se a3l ora-ul =ite-ti9 lenumit pentiu 5inurile sale al4e -i du4iQ de aici eun drumspie Ri4nic9 care e le-edin 0 episcopal/ Mai e un ora- cu acela- nume Ri4nic9 pe lin) Cu8u/ Craio5a e un ora- mare9 situat +ntre Cerne 09 e(tremitatea 0rii9 -i Cucure-ti9 -i e re-edin 0a Canului9 care e prima demnitate dup

"ormitor/ .e a3l aci9 +n partea principal a ora-ului9 un 6an 3rumos9 8idit acum doispre8ece ani de stare 0ul mnstirii !ore89 pentiu 5enituri/ Cu8 ul care poart nume4 r,uluice cur)e acolo9 e tot re-edin 0 episcopal/ Urm,nd aceia- ca49 d m de &oc-ani9 care e udat de r,ul Milco59 -i desparte Vala6ia de Moldo5a9 iar pe am4e4 p r0i ale podului de peste Milco5 sunt punctele de 5ama/ Ora-ele mai principale caie sunt oc,rmuite de c tre cpeteniile alese dintre marii 4oieri sunt: $,r)o5i-te9 Cerne 09 &oc-ani9 =loie-ti9 B6eor)6i0a9 Ro-iorii de Vede/ Mine4 de sare mai cunoscute sunt: Ri4nic9 $ele)a -i .lnicul/ =entiu delicte )ra5e9=rincipe4 trimetepe condamna 0i la saline9 +n 5ala6 ocne9 -i unde morunii din condamna 0i9 3r a se mai cerceta cau8a/ .unt ca8uri de condamn ri la moarte9 c,nd "omnitorul9 printr-un act de clemen 09 sc6im4 aceast-pedeaps cu ocna9 dup ce taie +nt,i urec6ile condamnatului/ Cred c acest supliciu s 3ie aceia-9 pe care-l +itie4uin 0au romanii cu condamna 0ii ad metalla9 precum -i cu primii martiri ai 4isericii primiti5e/ .alinele se aiendea8 celui ce o3er mai mult =rincipelui9 c rui apar0in arendele9 care a<un) p,n la suma de 20/000 )al4eni pe an9 m care se cuprind ms -i tutun ritul9 oieritul -i ta(ele de e(port pentru $ransil5aniaQ pentru acest scop sunt destinate dou tiectori9 C+mpina -i "ia)osla5ele9 iar o parte din ta(ele ce se percep la "ra)osJ5ele9 apar0in mnstirii .3t/ Ilie din C,mpulun)9 unde are loc 5estitul 4,lci anual9 de care am mai pomenit/ +n ce pri5e-te 4,lciul din C,mpulun)9 tre4uie pomenit 5ec6iul pri5ile)iu de care s-au 4ucurat acipreo 0ii 3ranciscani9 cari 5eneau aci din Cul)aria s supra5e)6e8e paro6ia catolicilor9 m ma<oritate ne)ustoridin C6ipro5aci -i Copilo5aci -i cari tr iesc +mpr-tia0i +n di3erite ora-e ale Vala6iei/ ce-tipreo 0i 3ranciscani a5eau acest pri5ile)iu9 +nt rit cu pecete domneasc de un 5oe5od al Vala6iei9 +n 5irtutea c ruia +ncasau o anumit daie din mr3urile ce se aduceau anual la C+mpulun)9 -i care ser5ea pentru +ntre 0inerea lorQ dar pri5ile)iul cu si)il9 ca -i alte multe 6risoa5e de maie-importan 09 s-a pierdut +n ultimul r84oi dintre nem0i -i turci9 c,nd t tarii au <e3uit $,r)o5i-tea -i mai a4sQ m nstirea 3ranciscanilor9 din cari unii au 3ost lua 0i ca scla5i9 dar rscumpra0i din mila =rincipelui Cr+nco5eanu9 .e 5 d p,n a8i rm-i0ele unei4iserici cu clopotni 0a ei9 care a 3ost a sa-ilor catolici9 cari tr iau atunci m Vala6ia -i lucru pro4a4il9 c ci am 5 8ut la intraiea 4isericii noastre9 a .3/ Ion celMare din C,mpulun)9 urm toaiea inscrip 0ie sepulcral: 6ic reIuiescit in pace )enerosus dominus Po6anes =/ / / /9 6u<us sa(onicalis ecclestae custos9 Iui o4iit MCCCL77III/ lte urme sau inscrip 0ii nu se )sesc m Vala6ia9 din cau8a continuelor pertur4 ri9 -i unde 4o) 0ia 0rii9 n-a 3ost ultimul moti5 al ruinii sale/ +n ce pri5e-te 3ertilitatea p amantului9 ede notat9c -ntoamnse 3ac 2arturi9 -iapoise samn )r,ul care cre-te de o <umtate de palm +nl0ime p,n la cderea 8pe8ii9 dup care9 m prim5ar9 iesdinnoup,n se coace/ Meiul se samn prim5ara -i se cule)e m IulieQ porum4ul tot m prim a5ar9 dar se cule)e +n u)ust/ Vi 0a de 5ie se m)roap dup culesul 5iilor -i r am,ne ast3el p,n la timpul ridic arii/ . ne +ntoarcem la preo 0ii 3ranciscani/ Ei tr iesc -i din 5enitul c,tor5a terenuri mici9 -i mai ales din 5,n8area unei cantit 0i oarecare de 5in9 din pomenile catolicilor9 -i dintr-o cantitate de )r,u ce le d ruie-te +i 3iecare an "omnitorul9 caie9 deose4it9 mai 5ais )ardianului 3ranciscan din $,r)o5i-te -i o parte din 5in rit -i din alte impo8ite/ .e -tie c mnstirea -i 4iserica din $,r)o5i-te au 3ost 8idite de .3,ntul Ioan de Capistrano/ Ciserica catolic din Cucure-tie o 4iat cas de lemn +nc6inat .3/ &ecioare9 a c rei icoan cu copilul m 4ra te9 3rumos pictat +n stil )recesc9 e a-e8at +ntie ate dou icoane9 dar scandalos 8u)r 5ite/ Una e icoana .3/ ?te3an -i alta al .3t/ .i(t '=ap -i Martir*9 dar care e le)at -i de numele lui ?te3an .isto9 un c6irur) sas9 cunoscut de mine9 care a 3 acut pe c6eltuiala sa altarul 4isericii9 +n cimitirul c reia e -i +nmorm,ntat/ Ciserica posed odoare sacre9 M candela4re cu cruce -i piedestale9 c de6i0 -i lamp 9 totul +n ar)int9 -i care 3ur apoi toate transportate9 spre mai 4un si)uran 09 +n $ransil5ania9 de c tie p rintele Cia)io Marino5ici9 +mpreun cu ar)intria capelei din CrdiceniQ de aici oarecari ne+n0ele)eri acum R

ani9 +ntre 8isul p rinte -i ne)ustori catolici din C6ipro5aci -i Copilo5aci9 cari se pl,nser =apii9 dar odoarele n-au 3ost +ic +napoiate9 din cau8a actualelor +mpre<ur ri de r84oi/ +mpratul Leopold9 de 5ecinie -i )lorioas amintire9 drui preotului Elia Mette<anici 1R00 )al4eni de aur9 pentru ci direa 4isericii din Cucure-ti9 dar o parte din sum a 3ost mtre4uin 0a0 +n alte scopuri9 r am,n,nd un rest de 1200 )al4eni +n m,ni si)ure9 p,n ce +ndurarea di5in 5a m)duisse mdeplineasc dorin 0a u)ustului Cine3ctor/ +n pr0ile unde locuiesc 3amilii de ne)ustori catolici se a3l un paro69 ales dintre 3ra0ii 3ranciscaniQ +n Cucure-ti9 $,r)o5i-te -i C,mpulun) ms 9 ei se +ititulea8 )ardiani9 cu 10 toate cnumaicele din urm dou ora-e posed 4iserici propriu 8ise9 cu altare -i clopote9 cu clu)ri9 cu paraclise9 dup modelul micilor m nstiri/ +n 4iserica din $,i)o5i-te se a3l -i o or) caie atra)e m timpul slu<4ii curio8itatea 5ala6ilor9 cari n-au +n 4isericile lor nici un 3el de instrumente mu8icale/ +n Craio5a9 Crdiceni9 .u0ete-ti9 Ri4nic9 =4ie-ti9 ninoasa -i =erieni9 se a3l c,te o mic capel9 iar slu<4ele 4iserice-ti sunt +ndeplinite de +n-i-i credincio-ii/ =reotul9 care e sc6im4at la 3iecare tiei ani9 cap t tain 8ilnic9 plat pentru litur)6ie9 a3arde unele a5anta<e din partea autorit a0ii paro6iale/ Hi toate astea9 ei tr iesc +n mi8erie9 -i lucru )ra5 e c 4 ie 0ii9 catolicisunt c,te odat lipsi0i sptm,ni +ntie)i de slu<4a litur)6iei9 cum ni s-a +nt,mplat anul trecut +n Cucuie-ti9 c,nd mai 4ine de tiei luni a lipsit preotul )aidian Mic6el J5ic69 3ost custode al pro5inciei9 ms rcinat 3iind cu o +nalt misiune +n Un)aria din partea =rincipelui #icolai Ma5rocoidat9 -inumai +nduraiea "omnului a cru 0at de 4oalsau de moarte pe enoria-ii comunit a0ii catolice9 r mas 3r asisten 0 reli)ioas 9 -i e5it,nd ast3el indi)narea 5ala6ilor9 ri)uro-i o4ser5atori ai purt arilor noastre9 mai ales +n ce pri5e-te ieli)ia catolic / .unt cinci ani c,nd c6iar .3,ntul Mir lipsea9 p,n ce printele ntonie Bun)6ici9pe atunci -e3ul catolicilor din Vala6ia9 a artat =apii9 printr-o scrisoaie9 starea lea a catolici4r din 0ar9 unde sunt c,0i5a tineri con5erti 0i9 3r a poseda U4iul .3,nt pentru miruirea lor/ =apa a e(pediat repede dou epistole Monsi)-noiului =aul Iosici9 ai6iepiscop de .o3ia9 poruncindu-imprima -s tieac"uniea m Vala6ia -i $ransil5ania -i9 cu dele)atul .3/ .caun postolic9 s 5i8ite8e mnstirile -i paro6iile preo 0ilor 3ranciscani9 ceia ce nu-i 3u +n)dui de ace-tia p+n atunci/ +n a doua +l autori8 9 d,ndu-i depline puteri9 de a e(ercita 3unc0iunile ai6iepiscop a4 unde 5a crede necesar9 spie m,ntuirea su3letelor -i pentru a ser5i .3/ .caun/ +n acela- an 1F1R9 cam prin mi<locul postului =a-telui9 el a<unse m Cucuie-ti +nto5 r-it de Maico di R)u-i9 5icaruls u9-ide monsi)noiul =aul Iosici9 5rednic apostol al 5iemurilor noastre9 care +n3runt peisecu0ii continue din partea 0uicilor din #icopol9 .o3ia sau &ilipopol9 cu 5ecinicile lor stoarceri de 4ani de la catolici9 ori de c+te ori li se prc8int oca8ia/ i64piscopul 3u primit de noito 0i cu marc 4ucur4 -i 5enera 0ie9 cu5enite unui atare prclat/ =rincipele ?te3an Cantacu8ino9 care +i acoid mai t,r8iu audien 09 srut,ndu-i c6iar m,na9 m +ns rcin a-i ura 4un 5enit9 -i m tot timpul -ederii sale la Cucuie-ti9 +l +ntie 0inu cu alimente -i5inuri alese/ +n s ptm,na =atimilor s-a amena<at paraclisul nostru9 rid4,ndu-se tronul ai6iepiscopal9 cu 4aldac6in -i toate ce4 necesare pentru s3in 0irea .3/ Mir de Poia Marc9 iar slu<4a 3u o3iciat cu pomp de +nsu-i i6iepiscopul9 +ncon<urat de prco 0ii 3ranciscani/ +n 8ilele urm toarc =a-telui9 a5u loc cercmonia miruirii de +nsu-i Monsi)norul9 c,rc plec apoi m celelalte ora-e din Vala6ia -i $ransil5ania9 pentru e(ecutarea poruncii .3/ .caun/ Re-edin0a ai6iepiscopului de .o3ia e actualmente +n &ilipopole9 iar +nainte era m C6ipro5aci9 unde Io cuiau catolici +n num r destul de marc9 a5,nd o marc m nstire a lor9 a-e8at +ntr-o po8i0ie +nc,nttoare9 cu alte trcisc6ituri al turi9 dar toate 3ur prc3cute +n cenu- de ctie 0uici9 +n ultimul r 84oi9 c,nd mul0i dintrc ai no-tri au 3ost m celri0i9 iar al0ii lua0i ca scla5i/ Cu toate astea 8elo-ii preia 0i din Cul)aria +ntre 0in misionari9 +m4r ca0i turce-te9 pentru a

putea maiu-orasistape4ie 0iicrc-tini/ .unt +ndrept 0ite ru)ile crc-tini4r ctrc "-8eu9 pentru a se pa crc-tin tatea de ap storul <u) otoman9 -i a r,5ni la protec 0ia austriac / "ac +n actualul r 84oi arme4 crc-tine 5or 4-i 5ictorioase9 e lucru nemdoelnic9 c ma<oritatea 4ul)arilor -ia s,r4ilornu 5or mai recunoa-te ca st p,n9 de c+t pe +mp aratul -i pe .3+/ =apa/ Cit pri5e-te de con5ertirea 5ala6ilor9 5oi 5or4i cu prile<ul descrierii reli)4i lor/ 11 C =I$OLUL !/ O4iceiurile -i mora5urile 5ala6ilor/ Vala6ii sunt de un temperament 5ioi9 5oinici -i re8isten 0i la o4oseal9 -i o4i-nui0i din copilrie cu clria/ "e multe ori am remarcat curiosul spectacol9 cum 4 ie0i +ntre F-G ani9 c lri9 conduceau )rape de cai la ad pat9 iar dac 5re-un cal se a4 tea din )rup9 4 iatul +l stri)a rec6em+ndulcu +n<ur turi tri5iale9 iar dac nu i84utea9 +ncepea s pl,n) continu,nd totu-i pome6iculde +n<ur turi o4scene9 3r +ns s cunoasc +n0elesul lor/ +n popor p arin 0ii +ns --i deprind copiii cu +n<ur turi9 -i se delectea8 c,nd ace-tia descuie primele sila4e din e(pres ii tri5iale9 m )ulindu-se c6iar c,nd com4in noi +n<urturi/ +n timpul celor F ani de -edere m Vala6ia n-am a5ut oca8ia s aud ca cine5a s 3i 3ost pedepsit pentru +n<ur turi9 3ie de ctre instan0ele <udiciare sau de cele 4iserice-ti/ +n )eneral 5ala6ii nu piea sunt e5la5io-i9 totu-i nu uit s--i Iac cruce ori de c,te ori tiec dinaintea unei 4iserici9 ori a unei icoane9 -isunt at,t de ri)uro-i o4ser5atori ai 8ilelorde post9 c nici nu 5or s aud de scutirea lor m timpul unei 4oli sau altei ne5oiQ de aici con5in)erea lor c ne pot ataca pe noi catolici9 imput,ndu-ne u-urin 0 +n nep8irea posturilor9 -i consider,ndu-se de 4uni cre-tini9 c +n postul =a-te lui nu mn,nc de c+t de dou ori pe-te9 adie prima -i ultima sptm,n ce ei numesc .ptm,na Mare a40in,ndu-se de la 5in -i de la m,ncruri cu untdelemn9 dar cu maipu 0in ri)oare +n celelalte 8ile ale =iesimii/ +n Vala6ia nu se a3l osptarii ca +i celelalte 0ri din Europa9 mai ales ca m Italia9 ast3el c dac cine5a 5rea s capete 5in9 tre4uie s -1 cumpere de la ni-te cantine su4terane9 numite cr,-me- Vinul e 5,ndut de 3emei des3r,nate9 -i de aici ru-inea mareQ pentru un str in c s intre +n cr+-m9 unde-1 a-teapt 4e0ia9 des3r,narea -i c6iar 3urtul/ =ersoane 5iednice de cre8ut mi-au po5estit9 c se +nt,mpl ca un 0ran s 5ie la ora+nainte de s r4toaie s--i des Iac produsul muncii9 pentru +ntre 0ineiea 3amiliei sale sau plata d arilor9 -i s se a4at la acele cr,-me9 m mi<locul acestor 3emei -i altor indi5i8i9 cari-1 antrenea8 la 4e0ie p,n +n noapte9 iar a doua 8i9 c,nd se desmetice-te9 +-i 5ede 4anii 3ura 0i9 iar pentru plata c6e3ului9 mai las 6aina amanet9 4lestem,nd momentul +i care a pus piciorul +n cr,-m / semene ca8uriQ sunt +ns pu0in 3rec5ente9 -i numai pe alocuri9 -i tie4uie s recunoa-tem c 5ala6ii sunt iu4itori de strini9 ospitalieri -i 5rednici de laud / .puneam mai sus c -n Vala6ia nu se ) sesc osp triiQ totu-i9 c,nd un str in a<un)e noaptea la 5reo cr,-m de tar9 de o4icei un 4ordei9 )a8da +i cedea8 4ucuros patul9 +l osptea8 cu ce are9 +n)ri<e-te de caii s i9 -i la urm se mul0ume-te cu plata pentru 5in -i 3in9 3r a pretinde ce5a pentru ) 8duire/ "ac sose-te un str in m 5re-un ora-9 -i mai ales +n Cucure-ti9 e primit cu mut curtoa8ie9 dup importan 0a sa9 c6iar c,nd nu posed scrisori de recomanda 0ie9 E )8duit 3r plat9 iar dac rm,ne pentru un timp mai lun) -i e cunosctor al uneia dintre lim4ile italian 9 latin9 )erman9 etc9 )se-te loc pe la 5ie-un 4oier pentru instruc 0iunea 3iilor s i/ Cu at,t mai mult dac strinul este c6emat anume +n 0ar 3ie de domn sau 5re-un mare 4oierQ m acest ca8 este primit c6iar de c pitanul de )rani09 care e pre5enit prin ordinQ +i s e ata-a8 o c lu8 caie se nume-te 0imira-9 adie un soldat )rnicer9 care poart o plac de ar)int a5,nd stema Vala6iei pe ea/ &iecare sat sau ora- de pop as e dator s asculte de acest 0imira-9 -i s ai4 )ri< de )8duire9 pro5i8ii9 cai -i cru0 p,n la etapa urmtoare9 p,n a<un) la locul de re-edin 0 al =rincipelui/ ici se iau msuri pentru ) 8duirea strinului9 d,ndu-ise imediat tain 8ilnic de came9 pane -i lum,nri9 sau c6iar pane -i 5in de la Curte9 -i c6iar plat lunar de la Visterie dac e persoan cu 5a8/ 3ar de darurile ce o4icinue-te

=rincipele s 3ac de 8ile mari9 str inul c6emat m 0arcaptde =a-tiposta5 -i atlas9 pentru ase +m4r ca dup o4iceiul 0rii9 spre a 3i 3erit de pri5irea du -m noas a turcilor ce 8ilnic 5in m 0ar9 -i carinu pri5esc cu oc6i 4uni 12 portul -i o4iceiurile str ine de eiQ cu toate astea9 R sau M dintre noi9 str ini ce a5em actualmente ser5icii la Curte9 cu toat +m4rcmintea 5ala69 purtm peruc -i palane9 cra5at -i 4aston de India9 +m4r cmintea 5ala6ilor e aceia-i ca -i a turcilor9 e(cept,nd cciula m 3orm polone89 adic a5,nd +n <urul ei o 4,nd din 4lan de astra6an9 de A de)ete l0ime9 ce se import din Rusia9 iar cele mai scumpe sunt purtate de 4oieri/ Coierii de ran)ul +nt,i poart +n loc de astia6an9 samur/ Locuitorii 0rii poart aprui scurt +n sc6im4 preo0ii -i clu)rii +l poart lun)9 dup datinele Cisericii Ortodo(e/ Ma<oritatea 5ala6ilor poart 4ar4 9 ca -i celelalte popoare orientale9 iar al 0ii poart numai mu-te 0iQ +m4rcmintea 3emeilor e un amestec de mod )receasc -i turceasc 9 3r 3a0a acoperit / Ce4 mritate +-i acoper capul a doua 8i dup nunt cu o maiam al4 adus m <urul4 r4iei9 -i le)at la spate m 2 co8i lun)i at,rnate/ &etele +-i) tesc capul cup rulpropriu +mpletit +i cosi 09 din care apoi 3ormea8 un coc prins +i ace/ +n 8ile de s r4toaie se ) tesc cu 6aine 4o)ate -i <u5aieruri scumpe9 cu sal4e de monete de aur de di3erite m rimi9 p,n la 5a4aiea de 10 )al4eni &etele mai s race poart sal4e de ar)int dup pun)a lor/ Pupnesele se plim4 m ora- m r d5ane trase de c,te doi cai9 cu 5altrapuri de culoare 5eide sau al4astr 9 dar nici odat ro-ie9 culoare re8er5at numai 3amiliei domnitorului/ Vi8itiul nu sade m 3a09 pe capr ca la noi9 ci c lare pe calul din st,n)a/ +nluntrul trsurii9 c,nd nu e de mod nem0easc9 nu se a3l: locuri de -e8ut9 dar se irrpro5i8ea8 u-or cu co5oare -i perne mari9 acoperite cu cati3ea/ .er5itoarea9 de o4icei 3emeie 4 tr,n9 care +nso teste <upneasa9 sadeQ +n dosul st p,nei pe sc,ndura 3 rpeme/ Coieriium4l -+n ora- c laie9 +nso 0i0i de un alai de slu)i dup demnitatea ce ocup 9 iar la intrarea m curtea palatului dese lec9 -i +nainte de a sui scara Cur0ii +-i scot )6etele9 pun,nd +n picioare ni-te panto3i9 numi 0i turce-te papuci@9 acela- o4icei respectuos se +ntre4uin tea8 la 5i8itele +ntre 4oieri/ "ac 5i8itatorul e supusul unei na0iuni orientale9 +ise o3er loc de -edere la cap tul di5anului9 loc de cinste9 unde se a-ea8 cu picioarele +ncruci-ate su4 el9 dup o4iceiul oriental -i cu spatele re8emat de perne9 care sunt +n-irate de-aJn)ul peretului9 m toat lun)imea di5anului care nu e mi-ctor9 ci 3i(at de perete/ =atul nu se des3ace de c,t noaptea9 pentru dormit9 a-a +nc,t saltelele umplute cu 4um4ac -i plapumele9 sunt str,nse +n3oiat -i +ndoite la capete9 3orm,nd o mas ptrat -i +nalt9 -i acoperit cu un cear-a3 al4 -i su4 0ire9 cu 3lori de mtase -l terminat apoi cu perne din aceia-ip,n8 / &iecare odaie aie c,te un c amin9 care se nume-te +i lim4a 5ala6 so49 cu o porti0 o5alprin carese4a) lermele -io e-irepentru 3iim9 iarpartea in3erioar transmitec ldura prin una sau 2 coloane p tiate sau rotunde9 lucrate cu stu69 -i care +nc l8esc odaia/ api terii sau alte ornamente nu se 5 d +n casele din Vala6ia9 de cit doar 5re-o icoan +ncadrat -i at,rnat mtrun 4c +nalt9 pe posta5 de "amasc sau 4rocard/ M su0a 'c,nd nu e de 4mn scump* e totdeauna acoperit cu un co5ora- -i a-e8at +ntr-un col0 al odieiQ scaune nu se +ntre4uin0ea89 +n sc6im4 sunt 4 nci 3i(ate +n <urul peie 0ilor -i acoperite cu posta5 'ce numai la Curte e de culoaie ro-ie*9 care +m4rac -i pere0ii p,n la oarecare m l0ime9 ser5ind de ra8im/ Odaia de m,ncare se nume-te casa mare/ Case4 4oiere-ti +ns au -i terase spre )r dini9unde se ia /masa m timpul 5erii9 la r coare/ Masa pe care se m n,nc e +n 3elul celor din s lile de m,ncare din m nstirile catolice9 neu8it,ndu-se la 5ala6i mese o5ale9 sau rotunde9 m mi<locul odiei/ Comeseniise a-ea8 de o parte -ide alta a mesei9 pe 4nci lun)i9 cu sp atare acoperite cu 1 icere/ Capul mesei e re8er5at st p,nului casei9 sau unei persoane cu 5a8 / &a0a de mas e din p,n8 de cas lucrat din in 3oarte su4 0ire9 ca -i -er5etele9 dar c,nd acestea nu a<un) pentru num arul comesenilor9 atunci se ser5esc de un -ter)ar lun)9 cu caie se acoper de9 o4icei 3ar3uriile -i tac,murile9 -i cu care comesenii +-i potri5esc c,te o por

0iune +n loc de -er5et/ =,n se ser5e-te masa in5ita 0ii se +ntie0in cu )a8da m odaia sa9 unde se ser5e-te 5utc -i se aduce ap pentru sp latul manilorQ +-i scot apoi antereelepe care le prind numai +ntr-o copc la )u4r9 rm,n,nd m,nieile at,rnate +i lun)9 la spate/ cesta e un act de 4un cu5iin0 pentru in5ita 0i/ =reotul9 care de o4iceiu nu 13 lipse-te9 spune un $atl nostru +n )rece-te sau sJ5one-te9 -i 4inecu5intea8 masa/ &iecare se a-ea8 apoi dup ran)9 -i dup ce/ preotul moaie o 4ucat de pane +n m,ncaiea adus 9 ceilal0i +-i 3ac cruce -i +nclin,ndu-se u-or spre )a8d +ncepe masa/ "ac e 8i de s r4toare +-i urea8 reciproc s ntate -i aceia-i +nt,lnire pentru anul 5iitor dup care st p,nul casei9 dup ce--i 3ace din nou cruce9 4ea primul pa6ar cu 5in/ La 5ala6i nu e o4iceiul s se cear de 4ut9 ci se a-teapt in5ita0ia )a8dei caie o3er de 4ut m acela- pa6ar9 care tiece din m,n +n m,n Q strinul deprins cu at i)ien seQ acomodea8 cu )reu la acest o4icei/ Mesele lor sunt 3oarte +m4el-u)ate9 dar m,ne rurile nu sunt 4ine ) tite -i ceea ce e mai ru9 ecsunt ser5ite destul de reci9 c ci +n Vala6ia 4uc triile sunt +iQ 3undul cur 0ilor -i deci departe de cas / Vala6ii au oroare de m,ncare de 4roa-te9 4roa-te 0estoase sau melciQ s-au introdus +ns m ultimul timp melcii9 cari se m n,nc cu mult po3t9 mai ales +n postul =a-telur -i se trimit c6iar solda 0i la $,r)o5i-te9 m locurile unde se a3l mnstirea 3ranciscanilor9 ca s caute melci pentru masa "omnitorului/ "up mas toat lumea se +ntoarce m odaia unde s-a ser5it 5utca9 -i acolo +-i spl din nou manile -i )uia/ =entru acest scop apa e adus +n li)6ene turce-ti9 de aram spoit9 cu capace ) aurite9 lucrate cu mult art9 -i aduse special din ora-ul .erai din Cosnia9 unde m-amoprit 2 s ptm,ni9 +n Martie 1F109 m c ltoria mea9prin Cel)rad9 spre Vala6ia/ "up splat se aduc ca3ele9 unii mai 4eau +nainte un pa6ar cu 5in9 iar nar)6ileaua e o3erit odat cu ca3eaua/ +n s3,r-it 4oierii +-i pun antereele -i9 dup mul0umirile cu5enite9 +ncalec 3iecare -i se +ntorc acas pentru somnulde dup mas 9 o4icei ce e(ist nu numai +n 8ilele lun)i de 5ar ci -i m cele de iam / .omnul e u-urat -ide 5inurile ser5ite din 4el-u) la mas 9 3r +ns s 3i ame0it pe in5ita0i/ Cucoanele sunt supersti 0ioase9 -inu m pot opri de a nu nota curiosul o4icei9 c,nd se i5e-te o 4oal conta)ioas / .e adun un numr de 3emei -i timp de 2A oie 0es9 torc -i coas o cma- de c,nep 9 crei +i dau 3oc +n mi<locul cur 0ii9 -i-n 3elul acesta cred c 9 +mpreun cu cma-a9 a ais -i epidemia/ Copiii sunt +m4 ia0i 8ilnic p+i la 5r+sta de F-G ani/ "oica nu ui s 3ac copilului un semn ne)ru pe 3runte contra deoc6iuluiQ 4a) anele sunt necunoscute +n Vala6ia9 dar se +ntre4uin 0ea8 un 3el de cutie de lemn9 p trat9 cu 3und de p,n8 tare9 peste care e a-ternut un posta5 ro-9 apoi perna -i +n5elitoarea copilului/ Cutia e prins de un piron m ta5an9 prin patru coaide ro-ii +n 3orm de piramid 9 iar ddaca9 din patul ei9 lea) n cutia c,nd copilul se de-teapt / Casele sunt 3oarte curate9 -i prin od i sunt +mpr-tiate ier4uri mirositoare ca pelin9 rut 9 <ale-9 mint 9 cim4ru ?i alte ier4uri9 care +mpr -tie un miros pi acut -i s ntos/ Vala6iidetest o4iceiulde a 0ine m cas 5ase pentru necesit 0i de noapte9 -i +n toiul iernii se duc la locul comun9 situat departe9 la e(tremitatea ci dirii/ "e asemene sunt indi)na 0i contra c6irur)ilor cari se ser5esc de cada5re omene-ti pentru anatomie Q c6irur)ii au ap rut +n ultimul timp m Vala6ia9 -i tre4ue s 3ie aten 0i 3a0 de aceast pre<udecat a 5ala6ilor9 care mer)e p,n a-i numi contamina 0i9 +n lim4a lor spurca0i9 -i +n acest ca89 medicul e 4oicotat c6iar m ca8uri ur)ente9 ca luaie de s,n)e sau alt opera0ie c6irur)ical/ Vala6ii9 mai ales 3emeile9 pretind a cunoa-te mai simple -i mai practice leacuri medicale pentru 5indecarea 4olna5ilor9 cari mor9 cred ei9 numai m urma inter5en 0iei medicilor/ Oamenii +n0ele) tori +ns respect pe medic/ Medicul =rim e 3oarte 4ine pi tit de Visterie '$e8aurul pu4lic*9 cu dou mii de )al4eni pe an9 a3ar de tain 8ilnic9 de pane pentru ser5iori9 de came9 lum,n ri de s u -ide cear etc9 deose4it daruridin toate p r0ileQ mai ales medicului care a reu-it s redea s ntatea 5ieunui 4oier 4olna59 r splata e cu at,t mai mare9 +i 4ani -i un cal de pre 0/ Vala6ii sunt deci m rinimo-i9 mai cu seam 3a0 de strini9 dar sunt -i rs4un tori -inu uit insulta

niciodat 9 nici 3a0 de proprii p arin 0i/ .unt plini de curtoa8ie +ntre ei9 -i +nceputul -i s3,r-itul unei ur ri e s ntateaQ c,nd se +nt,lnesc 5ala6i de aceia-i situa0ie social9 +-i str,n) m,na dieapt 9 sco0,nd p lriile9 -i 3ac )estul9 simul,nd s rutarea reciproc a m,nii/ C,nd unul e de o situa 0ie social in3erioar9 srut m,na 4oierului9 atin),nd apoicu 3runtea m,na s rutat/ &emeile din clasa de mi<loc sunt deasemenea 3oarte 1A respectuoase9 s rut -i ele m,na 4oierului pe care o atin) apoi de o4ra8ul lor/ Hicoanele din clasa 4oiereasc triesc 3oarte re8er5ate9 nea5,nd rela0iuni sociale/ .er5itorul pedepsit de 4oier cu 4 taia9 5ine -i el de s rut m,na 4oierului9 pro mi 0,nd c nu 5a mai repeta )re-ala 3cut/ &emeile9 la trecerea unei persoane mai de seam 9 se ridic repede9 +n semn de respect/ Ocupa 0ia o4icinui a 3emeilor m Vala6ia e 0esutul/ R84oaiele de 0esut se 0in +i su4solurile caselor 4oiere-ti9 iar din p,n8a lucrat 9 care e +n)ust de 3SA de cot9 se 3ac cm-i9 carisepoart lun)ip,n la pm,nt -i sunt 4rodate cu 3loride matas9 -i ismene cu 4r,u 4rodat de care nimeni nu se poate lipsi9 nici 8iua nici noaptea/ &etele /-i 0i)ancele roa4e lucrea8 +n odaia <up,nesein 3rame4rodate cu 3lori de matas -i cu 3ire de aur9 care se o3er apoi la oca8ii solemne9 sau la 5i8ite de 3e 0e 4iserice-ti9 c,nd <up,neasa o3er preotului n 3rama /-i-i srut m,na/ O credin0 supersti0ioas de care 0in -i catolicele nscute m Vala6ia9 este c Vinerea Maie e oprit orice lucrare cu acul9 c ci +n acea 8i &iul "omnului a su3erit at+tea mpuns turi/ Vala6ii sunt 3oarte me-teri +n ori care meserie/ .unt sprinteni la c lrie9 a)eri +n m,nuirea s 4iei -i arca-i di4aciQ dac ar 3i instrui0i +n -tiin 0a militar ar l,ce mari pro)rese/ C,t pri5e-te de meserii mecanice ei reu-esc admira4il/ "eprind u-or tot ce 5 d9 -i nu e lucrare manual pe care s n-o imit 9 3ie de industrie turc sau 5enetian: am 5 8ut un t,n r ser5itor din casa Cantacu8ini4r caie deprinsese at,t de 4ine desemnul9 c lucrrile sate preau cli-eie m aram/ Un altul9 3ratele unui ne)ustor cunoscut +n Vene 0ia9 din acei ce importea8 aci mr3uri din Vala6ia9 a copiat at,t de 4ine unele picturi 4iserice-ti din Vene0ia9 c mtoic,nduse +n 0ar9 a pictat di5erse icoane9 +ntre care pe s3,ntul &rancisc +n)enunc6iat9 primind sti)mati8area9 care9 se poate 5edea pe altarul 4isericii catolice din $,r)o5i-te/ C,t pri5e-te industria sticl ariei9 era o l,4ric la 2 mile italiene departe de $,r)o5i-te9 care producea o sticl 3oarte transparent -i curat9 cu toate c era de culoare al4astrQ se aducea din =olonia o sticl mai al4 9 dar plin de pete -i alte de3ecte9 care nu suporta compara 0ia cu cea l,4ricat m Vala6ia/ Coierii +ns 9 ca -i strinii9 o4i-nui0i cu risipa9 importau cristaluri din Un)aria -i din Coemia9 care erau aduse de dou ori pe an9 de ne)ustori ce 5in din Lipsea -i cu alte m r3uri/ "ar st rui mai ales asupra di4 ciei cu caie 5ala6ii i84utesc m orice me-te-u) de pro5enien 0 italian9 nem0easc9 3rance8 etc9 mai cur,nd ca +n cea turceasc / m5 8ut cli-eie m lemn -i aram pentru tre4uin tete tipo)ra3iei9 a crui director pe timpul meu9 era ntim9 Mitropolitul Vala6iei9 de na 0ionalitate )eor)ian care9 scla5 +i tineie09 a<unse )ra0ieQ talentului ce-i d ruise "-8eu p,n la cea mai +nalt treapt eclesiastic9 de unde9 mai apoi9 a5u un s3,r-it tra)ic9 cum 5om 5edea la 3inele acestei lucrri/ $ipo)ra3ia e instalat m Mnstirea Mitropoliei Vala6iei9 -iQ posed liteie ara4e9 )rece-ti9 rom,ne-ti -i sla5e/ Lucr torii tipo)ra3i sunt 5ala6i9 instrui 0i +n aceast art de me-teri9 ele5iai +nsu-i Mitropolitului ntim/ +ntre alte lucr ri9 tip rite p,n a8i +n Vala6ia9 sunt -i urm toarele: Vec6iu l -i noul $estament9 dup 5ers iunea celor9 F09 traduse +i 5ala6 de doi4oieri9 3ra0i Breceanu 'unul din ei 3u tat l =rincipesei =una9 care trie-teQ acum +n Vene 0ia*/ $iprirea acestei opere s-a +nceput su4 domnia lui ?er4an Cantacu8ino9 cam pe la anul 1MGG9 -i s-a terminat dup c,0i5a ani su4 domnia lui Cr,nco5eanu/ Opera 3ormea8 un 5olum +n 3olio9 pe 6,rtie 4un 9 cu mar)inea lat 9 cu coperta artisticQ tip rit9 dup care urmea8 p pa)in cu stema Vala6iei9 adie o pas re cu aripele des3 acute9 cu crucea +n plisc9 a5,nd la dreapta -i la st,n)a soarele -i luna urmea8 apoi dedica 0ia adresat =rincipelui Constantin Crmco5eanu/

Epistole -i Litur)6ii9 pentru u8ul Cisericii9 tip rite m 5ala6 / =saltirea9 +n sla5one-te -i5ala6 / Vie0ile .3in0ilor9 de ./ Ion "amasc6in9 traduse -i tip rite m 5ala6 / nti3ioane9 $ropare -i Imnuri9 pentru tot anul9 t0* rite mti +n sla5one-te -i apoi m )rece-te/ 1R "i5eise cr0i de Ru)ciuni9 tiprite +n )rece-te -i 5ala6 / le(andriilessu Istoria lai le(andra Mac6edon9 m 5ala6 / ceast Istorie e mtr-ade5r 3oarte interesant 9prin9 mutele -i 5ariatele 4)ende ce con 0ine/ =ildele Orientalilor9 traduse din 3rance8 +n italian de mine9 -i dedicat =rincipelui Constantin Crmco5eanu9 care +ns icina pe p rintele Ioan 4rami9 predicator m ser5iciul "ormitoralui9 a 4 traduce m )iece-te/ Mitropolitul ntim le traduse din )rece-te +i 5ala6 9 cu +nsemnate sc6im4 ri9 -i tip ri apoi ultimele dou traduceri pe c6eltuiala lui postol Mano9 m Cucure-ti9 +n9 anul 1F13/ =ane)irice di5erse9 despre .3t/ ?te3an -i +mp aratul Constantin cel Mare9 compuse de preotul Maiota Candiotul9 care erapro3esorulde )reac al lui Constantin Q -i ?te3an9 cei doi 3ii ai lui Cr+nco5eanu/ =ane)iricile erau lecitate pederost de 3iii "omnitorului9 +n pre8en0a tatlui lor9 +i 8ilele de patron9 -i erau m ace la- timp un e(erci 0iu -i un e(amen de cele +n5 0ate/ =reo tu l-pro3esor era apoi r spltit de "ormitor cu 4ani -i onoruri9 ceia ce n-a +mpiedicat ca9 +n sc6im49 Maiota s se aiate 5a<nic du-man al lui Cr+nco5eanu pe l,n) turcii din Constantinopole/ Istoria Pudeilor9 +n )rece-te9 oper postum a 3aimosului le(andru Ma5rocordat9 tiprit m Mitropolia din Cucure-ti cu spe8ele =rincipelui #icolai Ma5rocoidat9 "ormitorul Vala6iei9 3iul autorului9 +n anul 1F1M9 luna u)ust/ Con 0ine -i o scrisoare +nc6inat .3intei $reimi9 din care se distin)e marea +n 0elepciune a =rincipelui #icolai Ma5rocoidat9 care se a3l a8i pri8onier de r 84oi +n $ransil5ania9 dup acum 5om5edea mai departe/ .-ar cdea9 ca pe l,n) aceast +6-irare de cr0i tiprite9 s 3ie -i o Istorie a domnitorilor 5ala6i9 dar nu e de mirare lipsa ei9 c ci cu toat u-urin 0a tiparului9 o ast3el de Istorie9 o4iecti5 9 e )reu de +nc6ipuit9 c ci 3iecare 4oier posed c,te-o cronic 3cut dup placuls u9 +n care laud sau pone)re-te 5oe5o 8ii trecutului9 dup 4inele sau rul ce a5usese 3amilia 4oierului de la ace-tia/ Unii 4oieri p trund pe 3iii lor din copil arie cu acest soi de istorii9 ast3el c con0inutul 8iselor cronicide5inetradi 0ie +i 3amiliile lor/ C =I$OLUL m/ Riturile 5ala6ilor/ . nu se par de prisos cetitorului c 5oi descrie <ocurile copil re-ti ale 5ala6ilor9 cci 5a 5edea m ele mc o do5ad c ei sunt urma-ii 5ec6ilor coloni-ti 1 sa0i de $raian dup cucerirea "aciei9 -i cari au transmis )enera 0iilor9 p,n +n 8iua de ast8i9 acelea-i <ocuri min)ea9 titire8ul9 nucile9 4,8,ita9 de a caii9 scr,ncio4ul 4a4a oar4a -i altele9 toate +ntre4uin0ate la anotimpul 4r/ u copiii -i alte <ocuri turce-ti9 deprinse de la copiii ne)ustorilor turci sta4ili 0i +n Vala6ia/ Coierii9 <oac ta4le4/ -i9 am remarcat c numr punctele de la 8aruri +n lim4a persian / Ultima sar de carna5al9 la ortodo(i9 "uminec 9 4oierulo3er 3amiliei -i comesenilor o distiac 0ie la s3,r-itul mesei/ duc 3-A 0i)ani9 r,nda-i de 4uctrie9 un-i cu 3unin)ine pe o4 ia89 -ist p,nulpune +naintea loro 3ar3urie cu 3 in9 +n care sunt 4 a)ate c,te5a moneteQ 0i)anii cu m,inile la spate sunt pu-i s scoat cu din0ii monetele9 -ist,mesc mare 5eselie9 pri5ind 3e 0e4 lorcu 3unin)ine -i 3 in/ Urmea8 -i alte distrac 0ii: s prin8 cu )ura9 aler),nd9 un ou suspendat +n aer9 sau s tra) cu din 0ii o monet +n3ipt +ntr-o lum,nare l,n) 3lac r9 3r s o atin) / E5ident c se ale) cu p arul ars -i4u8e4 3ripte/ .e maipunea o lum,nare aprins +n mi<locul unei )r me8i de 3ain9 +n care eiau ascun-i 4ani9 -i pe cari 0i)anul tre4uia s -i scoat cu din 0ii9 stin),nd lum,narea cu n rile/ &lac ra su3lat aprindea 3ina -i aprindea -i p arul 0i)anului/

1M Odat terminate distrac 0iile9 +nainte de culcare9 comesenii +-i cer iertare pentru )re-elile 3cute unul altuia m cursul anului9 -i +-i urea8 reciproc s a<un) s nto-i =astele/ ceia-iurare se o4icinue-te la Curte cu oarecare solemnitate9 m aceia-i sar de "uminec / .e adun acolo 4oierii -i 3e 0ele 4iserice-ti9 +n numele c rora Maiele Lo)o3t cite-te o mic alocu0iune =rincipelui9 cer,ndu-i iertare9 iar acesta r spunde 9Aorim tuturor s ntate pentru =astele 5iitor;9 dup care +i concedia8 / =astele se cele4rea8 cu mari petreceri -i multe distrac 0ii9 ca scr,ncio4ul depild9 care se ridic nu numai +n 3iecaie sat9 dar -i m pia 0a de l,n) =alatul domnesc9 unde se instalea8 -i alte distiac 0ii su4 cerul li4er9 pi tindu-se doi )olo)ani de persoan pentru un loc/ ce-ti4anise +mpart apoi +6tie paici9 slu<itori ce au +ns rcinarea de a sus 0ine de 4ra0 pe =rincipe c,nd suie se rile9 sau 5re-o personalitate turc c,nd 5ine m audien 0/ =aicii sunt m numr de 129 sau mai mul 0i9 dup 5oin0a "omnitorului9 -i sunt ale-i dintie 4 r4a0i +nal0i -i 4ine 3cu0i/ +n s ptm,na =a-telui paicii str a4at ora-ul cu mici 5ase de ar)int sau de porcelan 3in9 con 0in,nd ap mirositoare9 cu care stropesc pe trec tori pe ia/0 -i pe m,ni9 spun,ndu-le: C6ristos anesti/ E 5rednic de notat acest o4iceip strat la toate na 0iunile de rit ortodo( c9 din =a-ti p,n la +nl0area "omnului9 nu se salut alt3el de c,t cu: C6ristos anesti9 la care se r spunde: alitos one-tii ceea ce mseamn 9 Cristos a +n5iat: de5rat c a +n5iat/ cei ce nu -tiu )rece-te9 se ser5esc de sla5on eseul: Cristos 5ascris9 5aissena uascris/ $oate aceste distrac 0ii9 <ocuri9 ca -i datina cu ap par3umat9 sunt m pro3itul paicilor -i al ce Io rial 0i slu<itori ai =rincipelui9 cari +n 8ilele de =a-ti mai +ntind un co5or +i anticamera -i s lile =alatului9 pentru demnitarii -i 3unc 0ionarii cari 5in de s rut m,na "omnitorului9 -i cari sosesc cu 3i-icuri cu 4ani9 pe care +i +mpart m dreapta /-i +n st,n)a/ Mai ales noi str inii tre4uie s 3im mai darnici9 pentru a nu ni se imputa s),rcenia/ $re4uie pomenit -i despre darurile ce re5ars =rincipele cu oca8ia =a-telui/ Coierul cap t o 4lan de so4ol9 patru <um tate co 0i de posta5 -i 10 co 0i de atlas/ .tr inii +ns rcina0i cu instruc 0ia 3iilor "omnitorului9 sau secretarii acestuia9 m loc de 4lan cap tposta59 atlas -i o sumde 4ani: 2R9 309 A09 p,n la M0 )al4eni9 -i ace-ti 4ani o4icinuia =rincipele ?te3an Cantacu8ino a-i d rui cu 10 sau 12 8ile +nainte de =a-ti9 pentru ca pro3itorii s --i +6)ri<asc din timp de cele necesare/ =rincipesa d ruia instructorului cop iilor s i o cma- lun) p,n la p m,nt9 dup moda turceasc 9 cusut cu 3lori de matas al4 9 o perec6e de indispensa4 iii cu 4r,u co4rat9 -i o 4asma de asemeni cu 3lori de matas / =rincipesa Mria Cr,nco5eanu9 so0ia 3ostului "omnitor Constantin Cr,nco5eanu decapitat acum tiei ani la Constantinopol9 o4icinuia s +63-ure +n 4atist un numr de )al4eni un)ure-ti de aur/ Pup,nesele d ruiesc de =a-tio4atist -idou ou +ncondeiate9 art m care 5ala6ele sunt 3oarte inscusite9 -iacest o4icei se +ntre4uin 0ea8 -i +ntre rude -i amici/ +n special sunt 3oarte aten 0i 5ala6ii cu strinii9 pe care nu-iuit c,nd e 5or4a de daruri9 -i mai a4s 3 0 de acei ce sunt +i ser5iciul 4oierilor/ 3ar de darurile aproape 8ilnice9str inii cap t de =a-ti de la 4oieri9 un mielsau un ied 5iu9 la toamn un 5as cu 5in9 -i de Cr ciun un porc 5iu9 ) ini -i 5,nat9 a-a c / strinul +-istr,n)e u-orun mic depo8it9 din care s / triasc 3r mare c6eltuial / Bsesc util s descriu masa o3erit 4o4rilor9 de =a-ti9 de c tre domni9 dup care cetitorul 5a putea deduce despre c6eltuelile celorlalte 3esti5it 0i de la Curte/ "upslu<4a reli)4as 9 la ora mesei9 tr,m4i 0a-ii dau semnalul9 -ise aduc m sala cea mare m,ncrurile9 Coierii de primul ran)9 +mpreun cu "omnitorul9 sunt ser5i 0i +ntr-o odaie 5ecin cu 5utc -i du4ea 09 dup care +-i spal9 +n ordine9 manile9 +-i des4rac 6ainele care rm,n prinse la )i numai +n copc 9 cu m,n4ile at,rnate la spate9 dup care9 pr,n8ul este anun 0at/ +n 3runte cu =rincipele se mdreapt to0i spre sala de m,ncare9 +-i ocup locurile9 dup demnitatea 3iec ruia9 a3ar de cei ce stau m p4ioare la spate4 =rincipelui pentru a-1 ser5i/ "e se +nt,mpl un =atriar6 la mas / 'cum a 3ost ca8ulpe timpul meu9 cu cel din Erusalim/ sau

4(andria*9 acesta ocup capul mesei9 la dreapta =rincipelui/ +n lipsa =atriar6ului9Mitropolitului Vala64i ocup un 3otoliu cu sp tar9 l,n) 1F "ormitor9 m capul9 mesei/ Urmea8 apoi marii dre) tori9 dup ran)9 unul/ +n la 0a altuia9 m ordinea urm toare: Canul9 care eprima demnitate dup "omnitor -i/ )u5emea8 aproape <umtate din 0ar9 3c+nd -i <udec 0ile/ Vornicul9 adie primul <udec tor/ Lo)o3tul9 primul ministru/ .ptarul9 comandant al ca5aleriei/ La 4anc6ete .p tarul st +n pie4are9 0in+nd sa4ia -i cuca domneasc / +n atare oca8iune el9 ca -i ceilal 0i 4oieri cari ser5esc +i ast3el de 8ile9 poart ca3tane/ "emnitatea sptrieise o3er 3rate lui domnitorului sau9 +i lipsa acestuia9 celei maiapropiate rude/ Vistiernicul9 Ministrul de 3man 0e/ Clucerul9 comisarulpro5i8iilor/ =ostelnicul9 Mare-alul Hir 0ii/ .t -i el m picioare9 )ata a da ordine +n Curte/ =a6arnicul9 care toam 5in domnitorului/ .tolnicul9 care ser5e-te 4ucate domnitorului/ Comisul9 supra5e)6etorul )ra<durilor domne-ti/ .lu)erul9 +ns rcinat cu apro5i8ionarea armatei -i a Cur 0ii cu came/ Medelnicerul9 ser5e-te principelui li)6eanul pentru sp lat minele/ .erdarul9 comandant de ca5alerie/ =itarul9 care are )ri<a r d5anelor Cur 0ii/ Camara-uldc ocne9 inspector )eneral peste minele de sare/ )a9 )eneral de in3anterie9 st -n picioare )ata a da ordine mili 0iei -i rma-ul9 comandantul doro4an 0ilor -i a 84irilor/ Coierii +ns rcina0i a ser5i pe domnitor9 dup un ceas de ser5iciu la mas care durea8 R-M ore9 se retra) m alt odaie9 unde la r,ndul lor sunt ser5i 0i cu ace4a-i onoruri -i cu acelea-i4ucate9 -i se re+ntorc la masa domnitorului9 c,nd +ncep toasturile +nso 0ie mereu de slo4o8iri de tunuri/ +n apartamentul doamnei are 4c aceia- mas 9 cu aceia-i or,nduial 9 cu <upnesele care ocup locurile9 sau ser5esc ca -i respecti5ii lor4 r4a0i9 +ndat ce domnitorul +-i ocup locul la mas 9 orc6estra compus din tr,m4i0e -i to4e9 c,nt +n curte9 p,n ce principele rdicprimul toast9 ascultat m pie4are de to 0iQ al,r de mitropolit9 care de o4icei +nc6in +naintea dormitorului9 +n s ntatea9 acestuia/ =rincipele 4ea m s ntatea 3iecrui 4oier +n parte9 -i toasturile con0inu trei ore +n -ir/ =a6arnicul toam din nou c,te un pa6ar domnitorului -i mitropolitului9 care roste-te urm toarea ru) ciune9 ascultat +n picioare: +n onoarea -i sla5a lui "umne8eu9 care prin mila sa am a<uns snto-i aceast s3,nt 8i9 ne ru)am sQ a<un)em la anul9 aceia-i 8i s3,nt9 cu sntate -i paceQ se s44od cele 12 tunuri mto5 r-ite de sal5e de pu-ti9 care m timpul lui Constantin Cr,nco5eann9 erau m numr de 2000 -i mai 4ine/ "up sal5e9 se pornesc mu8icele9 adie tr,m4i0ile9 to4ele9 0im4a4le9 3lautele etc/ iar +i untru c,nt mu8ica 4isericeasc / .e d porunc -i celei 0i)ne-ti cu 5io ar -i co489 -i se c,nt -i din )ur 9 dup dorin 0a principelui/ l doilea toast e pentru +mp arat9 'termin ec6i5oc9 cu care turcii +n 0e4) pe .ultan9 iar dormitorul pe +mpratul cre-tin* e urmat iar -ide tunuri9 sal5e -i mu8ici/ l treilea toast9 e cel ridicat de patriar6 pentru domnitor9 apoi pentru 4oierii 0rii etc/ cest 4anc6et se repet la 8ile mari9 cu mica deose4ire c la 1 Ianuarie9 de .3+/ Vasile9dac strnut un 4oier9 i se o3er repede un pa6ar cu 5in9 iar domnitorul +i d ruie-te posta5 -i atlas pentru 6aine9 iar dac domnitorul str nut9 5isteria +i o3er 4rocard aurit pentru 6ain / Ca desert9 se ser5e-te pi cint9 +n care sunt 4 )a0i 4ni -i 4ilete cu con 0inut amu8ant/ &iecare

4oier e dator s ceteasc tare con0inutul 3oaiei sale de plcint -i se nimeresc cu5intele: 4e0ie9 +n),m3are9 30rnicie9 r,5nitor de domnie9 la care domnitorul :ado)a c,te un cu5,nt de du6 care st,mia entu8iasmul comeseni4r/ ceia- mas cu 1G acelea-i amu8amente e +i9 apartamentul doamnei9 cu <up,nesele pomenite/ Odat terminate toasturile -isal5ele9 armatapleac spie ca8rmi9 3iecaie companie cu stea)ul ei/ Masa +ns urmea8 tot mai aprins de 5inurile cele mai 4une9 -i lic6erurile9 care9 la mese4 lui Constantin Cr+6co5eanu eiau din cele mai alese din Europa/ M,ncrurile erau )ustoase -i pieparate dup 4uctria 3rance89 nem0easc -i italian/ Era o 5ec6e datin 9 ca la 8ile solemne sau la nunt 4oieieasc 9 3ar3uriile s nu se ridice de pe mas 9 ci se puneau una peste alta9 -i se 3ormau coloane de 3ar3urii at,t de +nalte9 c 4oierii9 c6iar m picioaie9 nu 5edeau pe ceide ceaJlt aparte a mesei/ "omnul -i c6iar 4oierii9 trimiteau 8ilnic de la masa lor9 C,te unui prote<at9 mai ales str ini4r9 c,te un 3el de m,ncaie sau c,te5a sticle cu 5in/ "in =a-tip,n la +nl0area "omnului9 +n 3iecare Poi9 4 ie0i +m4rca0i din cap p,n Ti picioare9 cu pir sau alte ier4uri9 pe caie le 8mul) cu p amantul prins de r dcini9 <oac -i c,nt +n 3a0a u-ilor locuitorilor -i nu pleac 9 p,n ce )ospodina nu-i ud cu co3 cu ap / C,ntecul lor 5esel -i )lume 0se c6eam +n rom,ne-te: =aparudele+n sptm,na Rusaliilor9 cete de 0i)ani colind t,r)ul masca 0i -i cu 3oi de ta4l suntoare la cleai9 care produc un sunet4i8ar +n timpul dansului9 cu s rituri caie 0in p,n ce cad le-ina0i de o4oseal -i 3ac spum la )ur/ ce-ti dansatori se numesc de c tie rom,ni9 clu-ari/ Interesant este iar -i repre8enta 0ia de .3/ Ion Cote8 torul9 c,nd 3etele +m4r cate 4r4te-te9 iaruna din ele cu o sa4ie m m,n 9 um4l pe la casele oamenilor9 unde <oac -i repre8int pe Irodiada cu c lul9 caie taie capul .3t/ =recursor9 ceea ce mai cur,nd ar tre4ui potri5it pe 8iua de 22 u)ust/ &ata care dansea8 cu sa4ie +i m,n 9 e numit de rom,ni "r)aica/ Mai are 4c +i "ecerr4rie o alt repre8enta 0ie cu m-ti respin) toare9 tolerat -i +n case44oiere-ti/ c 0iunea e repre8entat de 2 persona<e9 unul cu un plisc de 4ar8 cu care 0ine tactul mu8icii9 ca un 3el de castanete -i s rind din c,nd m c,nd pe spate4 celuilalt9 care poart o mare 4ar4 3al- / =rimul e cloan0a9 iar al do ilea9 cel cu 4 ar4a9 e unc6ia-ul"e Crciun9 demnitarii aduc la Curte9 +n semn de oma)iu9 daruri9 const,nd din co5oare persiane sau potire turce-ti9 cu capace de ar)int aurit9 lucrate artistic9 cu 3lori +n 3ili)ran/ Ceremonia +nm,n arii darurilor lui Vod 9 e +nto5 r-it de discursul lo)o3tului9 care m numele tuturor9 lu,nd ca tem un pasa< din E5an)6elie re3eritor la s r4toarea Crciunului9 urea8 =rincipelui -i 3amiliei sale toate 3ericirile pentru 4ine4 patriei9 )u5ernat de el cu dreptate -ip rinteasc mil/ "up discurs9 4oierii s rut pe r,nd m,na Voe5odului care 4 mul 0ume-te +n pu 0ine cu5inte9 asi)ur,ndu-i de dorin 0a sa9 de a )u5erna patria cap rinte -inu ca st p,n9 dup acare ceremonia ia s3,r-it/ "e Crciun9 de nul #ou -i de Co4otea8 9 case4 sunt cutreerate de ser5itorii Cur0ii9 cu urri de s r4tori 3ericite -i str,n),nd 4ac-i-uriQ c lre0i cu 6arapnicele9 r,nda-i de )ra<d cu 0esale49 ceide 4uc trie cu micipiuli 0e -ipilu)e9 +is3,r-it dara4ani9 tr,m4i 0a-i9 co48ari -i al0i mu8ican 0i9 cre-tini -i turci99 ast3el c tre4ue 0inutsau u-a +ncuiat 9 sau pun)a desc6is / Co4otea89 care e 8i 3oarte so4rm pentru Ciserica Oriental 9 pentru 4ote8ul lui Cristos9 paie ii stropesc cu ap mirositoare o4ra8ul celor m stare a mul 0mi cu 4ac-i- -i c6iar m 8iua urmtoare9 de .3/ Ioan9 m cel maistra-nic )er9 mul 0imea se +m4r,nce-te m r,u9 care +n acea 8i sim4oli8ea8 PordanulQ unii amici mi-au po5esti9 c pentru a se r 84una +mpotri5a cui5a9 se pltia s 3ie aruncat m ap 9 iar dac ad5ersarul o3erea mai mult9 se arunca cel lalt +n ap/ $oate acestea descrise9 m ce pri5e-te datinile 5ala6ilor la di5erse4 oca8ii +n cursul anului9 se cu5ine a spune ce5a despre nun 0ile lor9 a-a c cine 5a ceti descrierea noastr 9 s rm,ie con5ins de )ri<a de a nu 3ine)li<at tot ce arputea interesa pe cititor/ 12 C =I$OLUL IV/

. olemnitatea nun tilor la rom,ni/ +n Vala6ia9 nu numai c nu e o4iceiul ca un t+irs 3ie +n dra)oste cu o lat 9 pentru a o lua apoi +n c storie9 cumse o4icinue-te la noi9 ci +n cele mai multe ca8uri9 mai ales m 3amiliile 4oiere-ti9 partida e6ot r,tdectie prin0ii tinerilor9 3r ca ace-tia s se 3i58ut 5reo dat 9 -i acest o4icei 1 uda4il9 se o4icinuia alt dat -i +n unele ora-e din Italia -i p,n +n 8iua de a8i se men 0ine +nc +n cele mai +nsemnate l,milii no4ile din Vene 0ia/ =rin0ii con5in asupra 8estrei -i prepar cele necesare pentru nunt 9 caie totdeauna 5a cade "uminic Q se +ntind mese mari9 trei 8ile +nainte de nunt 9 +n casele am4i4r lo)odnici9 c,te 2 8ilnic9 una pentru 4 r4a0i -i alta pentru cucoane/ Poia +naintea nun 0ii9 +n 8ori de 8i9 tara3e de lutari c,nt +n cur0ile lo)odnicilor timp de aproape o or -i con0inu 9 8ilnic9 +i 8ori de 8i p,n "uminic9 8iua nun0ii/ La nunt de 5lstar domnesc9 4anc6etele +ncep de Luni +naintea nun 0ii/ "up concertele de mai sus9 urmea8 altele m cursul s ptm,nii cu al0i lutari9 cu 5iori cu co48e -i alte instrumente/ +n acele 8ile se in5it comesenii +n a-a 3el9 c +n cele trei 8ile ce preced nunta9 s nu 3ie omis niciun in5itat la una din cele dou case ale lo)odnicelor: Cucoanele no4ile9 3ie rude sau amice9 se duc la nunt m rd5ane precedate de o numeroas ceat de slu)i9 cu daruride nunt din partea st p,nilor: Un mare 4er4ec 5iu9 purtat pe umerii unui ser5itor/ "oi miei sau ie8i9 deasemenea 5ii9 purta 0i+n4ia0e/ O cu-c mare9 purtat de doi ser5itori pe stin)6ii9 cu ) ini9 curcani -i ),-te9 toate 5ii/ Una sau dou 4a4rce cu 5in ales/ Unulsau 2 co-ule 0e rotunde9 cu co8onaci )usto-i9 3cu0i din ni-e-tea9 lapte9 8a6r -i )l4enu- de ouQ alte co-ule 0e cu 3ructe de se8on/ Co -uie 0ele sunt acop erite cu c,te o 4 as ma de mtas 9 cu delicate 3lori 4rodate pe la co 1 0uri/ +n )eneral sunt surprin8 torde mari darurile m m,ncruri9 ce se re5ars din toate pr0ile9 al,r de p4coanele ce sosesc din satele de pe mo-iile msur ateilor/ Mare e ms -i numrul in5ita0ilor9 ca -i a 4ucatelor caie a<un) la M0 -i c6iar F0 de 3eluri/ .olemnitatea nun0ei aie loc m sala maie9 dar5aia ea se ser4ea8 +ntr-o palate maie +mpodo4it cu ramuri -i 3run8e9 m mi<locul cur 0ii9 sau a )rdinii9 +ntr-un decor admira4il/ m asistat personal ca in5itat9 la multe oca8iuni de acestea/ +nainte de +nceperea 4anc6etului9 la un semnal de tr,m4i 0 -i +n timp ce 3eciorii +ntind 3ar3uriile9 se ser5esc in5ita0ilor lic6eruri -i dulcea 09 4oierii +-i scot antereele -i se a-ea8 3iecare dup ran)/ "ac se a3l 5reun 3iu de domnitor9 el ia loc m capul meseiQ dac e un patriar6 sau ar6iepiscop9 acesta +i pie4are9 cu to 0i asisten0ii9 pe la mi<locul mesei9 roste-te ru) ciunea amintit la 4anc6ete4 Curtei9 de ast dat 3r descrcri de tunuri nici de pu-ti9 +is +n curte9 rsun tara3e de lutari nem0i sau turci9 iar m sala 4anc6etului9 c+itec de psal 0i/ $rei ceasuri 0in mesele de Poi -i Vineri 'aceasta din urm e ser5it cu m+ncare de pe-te*9 dar cel de .,m4 t9 se prelun)e-te9 din cau8a unei 3rumoase ceiemonii9 a c iei descriere9 sper c nu 5a 3i displ acut/ Cam pe la s3,r-itul celui de al doilea 4anc6et +n casa lo)odnicului9 o rud sau prieten de al acestuia9 mso 0it de amici -i de slu)i9 cu 1 utari +n 3runte9 se pornesc spre casa lo)odnicei9 duc,ndu-i dup datina 0rii9 +n nume4 5iitorului so 09 o 3rumoas 4ro4oad de cap9 ornat cu pietie scumpe -i 4roderii9 deose4it un inel de pre 09 o centur 4tut +n monede de c,te R -i 10 )al4eni un)ure-ti9 piecum -i o peiec6e de panto3i de atlas al49 orna0i cu per4 -i cu 3lori 4rodate Q ace-ti panto3i sunt desc6i-i la mi<loc9 cu ctrmi -i 4utona-i 3ini9 +n stil turcesc9 -i +ncal 0 piciorul p,n la talp / 20 Mireasa sade pe ce5a mai ridicat9 +i 3orm de pat de nunt 9 a5,nd de am4ele p r0i -ase 3eti0e m 6aine 5aporoase9 +i c6ip de +n)era-i9 cu cunune m cap/ +n timpul mesei9 +n mi<locul 5eseliei9 +-i 3ace apari 0ia cltunarul9 primit cu aclama 0ii de 4oierii 5eseli9 pe cari +i amu8 cu c,te un compliment potri5itQ m sc6im49 i se r spunde cu c,te un toast9 iareledators )oleascde 3iecaiedat 9un pa6ar maie cu 5in/ +nainte de s3,r-itul mesei de .,m4 t9 din casa mirelui9 a5,nd m cap c aciuia cu pana- -i +nto5 r-it de amici9

mirele +n 3r,nte cu 1 utari9 se pome-te spre casa cuscrului9 unde e primit +n salon/ El +i s rut m,na9 +nc6in,ndu-se -i +i pre8int m dar9 dou piei de lup -i un co5or9 pe care se a-ea8 cu to 0ii -i se cinste-te c,te un pa6ar cu 5in9 trecut din m,n +n m,n 9 dup care se +ntorc acas 9 m 3elul cumau 5enit/ "uminica9 8iua nun 0ii9 de diminea 09 dramul de la casa mirelui spre cea a miresei -i apoi spre 4iseric 9 e )tit cu ramuri de 4rad/ +n curtea mirelui se str,n)-3ete din9 popor )tite9 -i-n c,ntecul 1 utei -i a co48ei9 se prind +n 6or 9 -ismerite9 cu oc6ii +n <os9 dansea8 lin9 nemi-cate parc din loc/ .ose-te -i o companie sau c6iar dou de solda0i clri9 +n uni3orm ro-ie9 numi 0i seimeni9 cari sunt plti0i de .ultan -i cari ser5 esc de )aid personal a "ormitorului/ +n 3runte cu seimenii -i to 0i 4oierii9 mirele cu c ciul de pre0 -i dulam pe umeri9 c lri pe caisuper4i -iscumpi9 mer) de ridic pe cuscru9 c rui mirele s rut m,na -i +n mi<locul alaiului9 cu cuscrul +n dreapta -i alt 4oier m st,n)a9 corte)iul a<un)e la casa miresei9 unde a-teapt +n trsura cu -ase cai9 mama mirelui/ $o 0i a3ar de mire9 care st clare m curteQ intr +n cas 9 unde a-teapt mireasa cu un 5oal de mtas 4rodat Q soacra o conduce de m,n 9 <os +n curte9 c tre mire9 -i atunci se 5rs o co3 cu ap +naintea lui/ Mirele descalic -i am4ii se +ntorc +n cas 9 0inu0i de m,n de p arin 0i -i9 +n)enunc6i9 ascult o ru) ciune -iprimesc 4inecu5,ntarea preotului9 care +-i prime-te9 m dar9 n 3iama de pre 0/ Mireasa se ridic apoi9 +-i ia r mas 4un de la p arin 0i9 5rs,nd lacrimi9 care mduio-ea8 pe asisten0i -i alaiul9 m-aceia-ioidine9 cu seimenii +n 3runte9 0in,nd 3iecare o ramur de 4rad +i m,n9 se +idreapt spre 4iseric/ +n 4iseric9 socrii 0in lum,nri aprinse m m,n 9 iar preotul9 dup ru) ciunile con3orm ritului ortodo(9 +mpreunea8 manele mirilor +i 3orm de cruce -i le pune c,te o cunun pe cap/ .e arunc apoi 4ani prin 4iseric 9 iar dac mirii sunt de condi0ie mai modest se arunc nuci9 alune9 castane etc/ Odat terminat cununia m 4iseric 9 mireasa e condus +n casa so 0ului9 unde lumea ia loc la o mas 4o)at ) tit9 al,r de +nsur0ei9 cari se retra)Q 3iecare m alt odaie9 +nto5 r-i0i de rude/ La nun0ile celor maine5oia-i -i c6iar la ne)ustori9 c,nd se ser5e-te la mas 3riptuia9 se o4i-nuie-te a se +mp r0i in5ita0ilor c,te o 4asma ce li se pune pe um r/ tunci 3iecaie comesan9 arunc m 3ar3urie c,te o sum de 4ani9 pe care +i str,n)e apoi cuscrul +ntr-o 4asma le)at -i o +nciedin 0ea8 miresei9 care e adus +n sala de mas 9 cu 3a0a acoperit -i unde s rut m,na cuscrului/ .e +iapoia8 apoi +n odaia ei9 3iind tot timpul nelipsit de soacr/ cela- o4icei e m u8 -i la 4oieri9 +nspre sear 9 c,nd c6e3ul con0inu +nc9 se aduce 8estrea miresei9 a-temutulde pat9 6ainele9 lin)eria9 4i<uteriile -i altele/ Masa cea din urm terminat 9 in5ita 0ii s e +ntorc acas 9 iar mireasa doarme pentru prima o ar +n casa mirelui/ Luni9 +naintea pr,n8ului9 tot cu alai9 +nsur 0elul l,ce 5i8it na-ului9 unde e primit cu to0i ai lui -i cinstit cu lic6er9 co8onac -i dulcea 09 dup care se +i toarce acas unde e a-teptat cu masa +ntins 9 la caie iau parte numai +isur 0eii -i prin0ii lor/ .o0ia are 3a0a descoperi -i pentru +nt,ia oar testerrel pe cap9 semnul 3emeiei mritate +i Vala6iai/ +n timpul acestui pr,n8 intim9 sosesc ser5itori cu alai de 1 utari din partea socrului -i +nclca0i cu restul 8estiei9 cu ar)int rie9 sticlrie9 ser5icii de mas 9 5ase de aram +n toate mrimile9 pline cu 4ucate9 sticle cu 5in -i 5utc -i altele/ Poia ce urmea8 9 so0ulcu ne5asta iau de<unul +i casa socruluis u care-i drue-te un calde pre0 de care se ser5e-te pentru +nt,ia oar 9 la +ntoarcerea spre cas 9 iar so0ia sa9 cap t caret cu -ase cai9 care r am,ne pentru u8ul ei personal/ 21 Cel ce cunun 9 se c6eam +n lim4a 5ala6 na-9 sau nun9 iar cucoana sa9 na-9 sau nuna9 cununatulse nume-te )inere 'de la latinescul )ener*9 iarto5ar -a sa mireas"up descrierea nun tei la 5ala6i9 r am,ne a mai aminti oarecari datini de 4ote8/ #a-ii sunt deo4icei -i cumtrii la primul n ascut/ +n ce pri5e-te descrieiea ceremoniei reli)ioase9 cetitorul o poate 5edea la 4iserica )ieceasc '.3/ B6eor)6e din Vene0ia*Q 5oi /aminti numai c copilul9 dup c,te5a luni de la 4ote89 e adus m casa cumtreicuun

dardinpartea lui9 const,nd din ca3ea ner-nit9 co8onac -i altele/ Cum tr +l prime-te +i4ra te9 +l des4iac-i+l +m4ia8a +i ap cldu09 +l -ter)e -i +l ) te-te cu 6inu0e noi/ +i taie c,te o -u5i 0 de p r din treip r0i ale capului - +n 3 0 -i la t,mple - +i pune apoi o scu3i0 nou 9 cu c,te5a monede de aur cusute9 -i-1 retrimete p rin0ilor/ Copilul 4ote8at e numit de c tre cumtrii9 3in sau 3in9 care cu5,nt pare s --i tia) ori)ina din latinescul I33inisC =I$OLUL V/ +n morm,nt rile la 5ala6i/ -i descrie m primul 4c mmorm,nt rile la 4oieri -i +n urm la oameni de r,nd9 3 r a m +ntinde prea mult9 dar re 0in,nd e(act9 ceea ce poate inteiesa pe cetitori/ +ntmpl,ndu-se ms moartea unei principese domnitoare 'ceea ce de mult nu s-a 5 8ut m Vala6ia* cred c nu pot trece peste acest e5eniment9 3 r a-1 pomeni/ +n 1F1M9 Vinerea +naintea "uminicei Rusaliilor9 m 3aptul 8ilei9 muri +n Cucure-ti9 pu0ine 8ile dup na-tere9 "omni 0a =ul6eria9 n scut la Constantinopol -i a doua so 0ie a lui #ico lai le(andru Ma5rocordat9 3ost +i dou r,nduri "omnul Moldo5ei -i apoial Vala6iei9 iar actualmente9 pri8onier de rs4oiu la nem0i9 +n .i4iu/ Moartea a 3ost anun 0a0 prin sunetele c4potelor tuturor 4isericilor iar condamna 0ii ci5ili -i c6iar unii criminali9 li4era 0i din +nc6isori9 spie a se ru)a de su3letul celei moarte9 ceace se o4icinuie-te la moartea oricrei rude apropiate de domn/ cela- lucru a 3cut -i =rincipele ?te3an la moartea 3ratelui s u9 .ptarul Radu Cantacu8ino9 m &e4ruarie 121R9 Corpul =rincipesei 3rumos )tit9 a 3ost +ntins pe o mas acoperit cu co5oare9 mtr-una din s lile de audien 09 a5,nd +i <ur lum,n ri mari aprinse9 5ea pe piept o icoan a .3t/ &ecioare9 cu copilul m 4ra 0e/ .ala era plin cu so0iile marilor 4oieri9 5enite s 3orme8e corte)iul de3unctei lor "oamne -i pstrau o atitudine maiestoas 9 de ad,nc tcere/ .,m4 tdiminea 09 +nmorm,ntarea a a5ut loc cu mare pomp 9 +n 4iserica mitropolitan din Cucure-ti9 +n ordinea urm toare: La ora 129 toat )arda seimenilor care a-tepta m curtea palatului +n dou -iruri9 se porne-te pe <os9 m r,nd c,te doi9 3 r arme9 0in,nd 3iecare c,te o lum,nare aprins / "up )ard9 urma o trup de ca8aci +n aceia- or,nduire9 dup care 5eneau 4reslele de meseria-i -i +n urm 9 corpul ne)u0itorilor/ Urmau preo 0ii tuturor 4isericilor din Cucure-ti +n patra3ire9 de asemenea stare 0ii mnstirilor9 cu prapurele des3-urate/ Corpul de3unctei care 3usese pus intr-un sicriu cptu-it cu atlas ro-9 3u ridicat -i purtat de M dintre primii mari demnitari ai 0rii9 adie de Marele Can9 Marele Vornic9 Marele Lo)o3t9 Marele .ptar9 Marele Vistier -i Marele Clucer9 sc6im4a0i din timp m timp cu al 0i 4oieri9 care le luau locul/ La sco4or,rea de pe scar9 "omnitorul ap rut dintr-o odaie unde se +ntre 0inea cu =atria6ul le(andriei -i a5,ndu-lpe acesta la dreapta9 luase loc m urma sicriului -i +l urm pe <os9 +m4rcat +i uni3orm ro-ie ca -i 3iuls u de la prima so 0ie/ Urma o c mr-i0 4tr,n9 cu 3a0a acoperit de un lun) 5oalne)ru9 apoi <up,nesele4oieri4r9 urmate de 1A sau 1R roa4e despletite9 cari 4oceau9dup stp,na lor/ La urm 5eneau rd5anele de3unctei9 tiase de c,te -ase9 cai al4i9 +n sunetele clopote4r9 procesiunea a<un)e la Mitropolie9 unde +ncepe slu<4a reli)ioas 9 terminat cu ru) ciunea 3une4r 3cut de Mitropolitul Vala6iei9 caie din cau8a poda)rei9 22 nu putuse urma procesiunea9 dup care =atriar6ul -i mal 0ii piela0i srut icoana de pe pieptulQ moartei/ La urm 9 "omnitorul urmat de 3iul s u9 se apropie s --i ia rmas 4un de la 3oasta sa to5ar-9 ceea ce st,rni plan-etele -i 4ocetele +ntie)ei asisten 0e9 cari asur8ir urec6ile/ +n s3,r-it9 sicriul 3u ridicat de primii -ase mari demnitari -i adus l,n) ca5ou9 3ii acoperit cu capacul ce-n timpul proces iun ei era dus pe umeri de un o 3i 0er -i apoi depus m )ropni0/ =atriar6ul apuc cu o sap pm,nt din patru p r0i9 +n 3orm de/ cruce9 -i-1 arunc peste sicriu9 inton,nd psalmul al 23-lea/ =rincipele m)enunc6ie9 ca -i 3iul s u9 arunc -i el c,te un pumn de 0arin 9 dup care -i al 0ii urmar la 3el p ,n se ump Iu )ropni 0/

"up terminarea slu<4elor9 preo 0ii cptar c,te o n 3ram de pre09 iar cei mai de 3runte9 a5,nd -i 4ani +n3-ura0i +ntr,nsaQ "omnitorul +nc lec apoi -i urmat de 4oieri9 se +ntoarce la Hirte unde 4o)ate pomeni9 stau: pre) tite pentru s iaci9 de su3letul de3unctei/ "in descrierea mmorm,nt arii acestei =rincipese9 cetitorul 5a putea cunoa-te9 3elul acestei ceremonii la 4oieri9 not,nd numai c la cucoane9 sicriul e a-e8at pe tr sur/ Rudele mortului9 3ie 4oierisau ser5itori9 nu o4icinuiesc a lua parte la +nmorm,ntare9 ca-n ate 0ri9 +n 6aine ne)ie9 3cute anume pentru aceast oca8iune9 ci +-i 5opsesc +n ne)ru 6ainele u8ate/ "up +imorm,n tare au 4c pra8nice copioase -i se +mpart s aracilor pomeni/ Lilele 6ot r,te acestorpomeni9 sunt a treia9 a noua9 a patru8ecea9 apoi a treia9 a -asea -i a noua Iun -i un an-dup moarte/ +n 3iecare din aceste 8ile9 se trimite la 4iseric un colac mare9 o lum,naie de cear -i o 3ar3urie9 mare cu )ru copt +i ap 9 din care apoi 3iecare ia c,te o lin)ur 9 adu),nd +i lim4a 5ala6 Q "-8eu s-i ierte su3letul/ celea-i cu5inte repet -i s aracii9 cari capt c,te o lum,nare9 un co5ri)9 o c ni0 cu 5in -i 4ani/ "eose4it9 se slu<e-te de c tre patriar69 mitropolit sau episcop9 o litur)6ie la A0 8ile9 care se nume-te sarandar9 de la cu5+ntul)rec saranda9 ce msamn A09 iar slu<itorul prime-te9 dup importan0a )radului9 o 4asma de pie 09 +n caie e str,ns o sum de )al4eni/ Cei ne5oia-i 3ac -i ei9 dup puteiea -i credin0a lor9 ca amintirea celor mor 0i s nu 3ie dat uitrii/ +mi amintesc9 c Ti timpul -ederei mele la $,r)o5i-te9 locuin 0a mea se +n5ecina cu o 4iseric 9 +n cimitirul c reia era +nmorm,ntat preotul acelei 4iserici/ +n 3iecaie diminea 09 timp de un an de 8ile9 preoteasa 5du59 5enea s aprind tm,ie +n <urul montantului -i punea o lum,nare aprins la partea unde era capul mortului -i -e8,nd la p m,nt9 4ocea pe cel mort -i po5estea c,nt,nd 5ia 0a de3unctului9 iar +n 8ile de s r4toare9 nu uita s adao)e m lun)ul ei pomelnic9 cum o4icinuia rposatuls --ipetreac acea 8i Calicimea caie nu poate aduce 8ilnic nici t m,ie9 nici lumin ri-u-urea8 su3letele celor mor 0i prin di5eise p timiri9 timp de un an +ntre) um4l,nd cu capul )ol pe ploaie ninsoare9 sau su4 ar-i 0a soarelui/ &iindc e 5or4a de mor0i9 5oi pomeni -i de nenoroci 0ii cari sunt condamna 0i la moarte prin spm8urtoaie/ .p,n8urtoarea se a3l +ntr-un loc9 la o <um tate de post a3ar din ora-9 numit $,r)ul de a3ar -i aci se 0ine 4,lci de dou ori pe sptm,n: Mercuri -i .,m4 t Condamnatul e condus pe <os9 /p,n la acel loc9 iar celor +nt,lni 0i +n cale9 le stri) : ierta0i-mQ 3ra0ilor9 iar ace-tia +i r spund: iertat s 3ii- "in cr-me9 3emeile +i ies +n cale cu 5in9 +ndemn,ndu-1 s 4ea pentru a nu sim 0i tortura mor0ii9 iar mama sau so 0ia condamnatului care-1 +nso 0ese -iasist la moartea lui9 +l +ndeamn -i ele9 a-a c nenorocitul nu--i prea d sam la ce moarte e sortit/ Cei condamna 0i pentru 3urt sunt purta 0i prin uli0ele populate9 -i cu du)6eni9 le)a 0i c+te doi de 4ra 0e9 4tu0i cu 4iciul -i o4li)a 0i s stri)e :a-a se cu5ine celui ce 3ur; -i s stri)e s in)uri delictul comis/ 23 C =I$OLUL VI/ Reli)ia 5ala6ilor/ Vala6ii9 ca -i moldo5enii9 0in de Ciserica Oriental 9 numit de ei ortodo(9 deose4indu-se de latini9 cari--i 8ic catolici/ Epoca cre-tin arii lor9 e )reu de a3lat/ Unii sus 0in c datea8 din 5remuri 3oarte mdep rtate9 +nainte ca 4ul)arii9 s,r4ii -i alte popoare 5ecine s 3i +m4r0i-at reli)ia cre-tin 9 ceea ce9 dup prerea mea9 nu e 3r temei9 dac 0inem seama9 c 5ala6ii +ntre4uin 0ea8 all,4etul c6irilic -i mai ales9 c termenii 4iserice-ti nu sunt lua0i din lim4a lor -inicidin cea )receasc 9 ci din cea iliric -i sunt +ntre4uin ta0i aproape m toate 4isericile la ser5icii di5ine -i litur)6ii/ +n unele 4iserici se slu<e-te -i +n lim4a 5ala6 9 -i la surprinderea mea9 de 3 0 cu unii 4oieri9 mi s-a r spuns c aceast ino5a0ie a 3ost introdus m timpul din urm 9 cci preo 0ii cei tineri nu cunosc alt lim4 dec,t 5ala6a9 -i sus0in c asisten0ii +n0ele) mai 4ine slu<4ele m lim4a 0rii de c,t +n cea sla5on sau )receasc 9 cu totulstr ine de ei/

cesta e -i moti5ul pentru care Mitropolitul Vala6iei s-a 6otr,t a tip ri +n lim4a 0rii9 c,te5a c r0i 4iserice-ti de care am pomenit mai sus/ l0ii sus 0in ms c 5ala6ii s-au cre-tinat pe timpu cre-tin arii un)urilor9 dup pilda Re)elui lor postolic9 .3,ntul ?te3an/ C,t pri5e-te de mtre4uin tarea lim4ii )rece-ti +n unele 4iserici9 nu 5 d alt e(plica0ie9 dec,t c odat cu stp,nirea turcilor9 s-au i5it c lu)rii -i preo0ii )reci9 cari n-au 5enit m aceast 4o)at pro5incie numai cu ),ndul de a introduce lim4a lor9 ci9 cume notoriu9 de a se sustra)e tri4utului -i impo8itelor ce-isu3oc +n $urcia/ r6iepiscopul Vala6iei poart titlulde Mitropolit9 e a4s de "orm -i de .3atul "omnesc -i con3irmat de =atriar6ul din Constantinopol/ El are su4 ascultarea sa 2 episcopi9 pe cel de Cu8u -i Ri4n ic/ ctualul episcop de Ri4nic e cel ce a 3ost anul trecut +n sol4 la Viena cu al0i R 4oieri9 la Maestatea .a +mp aratul9 care i-a d ruit o cruce de aur +ncrustat cu diamante/ Mitropolitul Vala6iei pretinde a a5ea <urisdic 0ie spiritual -i +n Un)aria/ +n ser5iciile di5ine numele luiepo menit cu titlul de r6iepiscop Mitropolit al Un)ro-Vla6iei-+n timpul slu<4ei9 poart Ti cap o mitr scump 9 purtat numai de el -i cei A =atriar6i/ .er5iciile di5ine se lac m Vala6ia cu mare 3ast -i deose4it strlucire9 mai ales +i pre8en0a "omnitorului/ Cisericile9 mai toate de aceia-i ar6itectur 9 tre4uie s ai4altarul cu 3a0a spre Or4nt9 cum se poate 5edea -i +n Vene 0ia9 +i 4iserica ducal .an Marc -Ji .3t/ B6eor)6e a )recilor sau alte multe 4iserici 5ec6i din di3erite 0ri cre-tine/ &iecare 4iseric are un altar9 iar s lu<4ele au loc celpu 0in odat pe 8i/ Ritualul ceremonialului +n 4isericile 5ala6e9 ) sesc de prisos a-ldescrie9 c ci este la 3el +n toate 4isericile de rit )recesc -i destul de cunoscut prin c r0ile de ru) ciune9 tip rite +n )rece-te -i latine-te/ $oate 4isericile se a3l i8olate9 ne3iind lipite de nici un 3el de cldire9 a3ar doar de 5reo mnstire/ +n Vala6ia 4isericile sunt 8u)r 5ite +n interior cu c6ipurile .3in 0ilor9 -i unele din aceste icoane sunt admira4ile9 3iind lucrate de me-teri9 cari au deprins arta de la pictorii mosco5i 0i9 carisunt des 5,r-i0i +n aceast art/ &a0adele sunt la 3el pe din a3,r / =artea superioar are 8u)r5it .3,nta $reime9 adie "-8eu a-e8at pe tron9 &iul la dreapta -i .3,ntul "u69 +i 3orm de porurr4i09 deasupra9 iar de am4ele p r0i ale "omnului -i .3t/ "u69 12 alte tronuri mai mici cu cei 12 postoli9 a5,nd la spatele lor +n)eri9 cu c,te o lancie +n m,n / La dreapta -i la st,n)a9 imediat dup Cristos9 sunt icoane4 .3t/ &ecioare -i .3t/ Ioan9 am4ii +n picioare/ La intrarea +n 4iseric 9 pe st,n)a 3a0adei9 e +n30i-at =aradisul9 cu +ncon<ur de 8id -i cu o sin)ur poart +ncuiat 9 iar .3t/ =etru9 )ata s-o desc6id9 are +ndrtul lui nenum ara0i .3in0i -i .3inte9 cari stau s intre m sla5a cereasc 9 dup credin0a ortodo(9 c cei drep0i nu 5or intra +n Cer9 nicip cto-ii +n In3ern9 p,n Ti 8iua Pudecatei9 c,nd M,ntuitorul 5a pronun 0a sentin 0a9 cu cu5inte3e E5an)6elistului: 5eni0i cei 4inecu5,nta0i -i cei pcto-i- =e un loc care corespunde cu =aradisul9 adie la dreapta 2A intrrii +n 4iseric9 e 8u)r5it o 4alen9 care arunc 3lcri dintr-o )ur de in3ern -i pro5enite dintr-un 3ul)er care porne-te de l,n) picioarele totputernicului9 unde apare deasemenea un -arpe cu coada m )ur 9 caie sim4oli8ea8 Vecinicia/ proape de )ura 4alenei stau dia5olii cu 3urcile +n m,n 9 8mul),nd su3letele pe care le arunc +n )ura in3ernal a 4alenei/ Ce5a mai <os sunt +n3 0i-ate c,te5a = cate mortale9 din acele ce trimet pe 3ptuitori +i In3ern9 iar de partea opus 9 Virtu0i9 prin care se do4,nde-te =aradisul/ .3intele icoane lucrate +n lelie3 sau +i 4asrelie3 sunt at,t de detestate de 5ala6i9 c le pri5esc c6iar ca semn de idolatrie/ +mi amintesc c la $,r)o5i-te9 ni-te 5ala6i 5eni 0i din curio8itate +n 4iserica noastr -i apropiindu-se ca s asculte mai 4ine or)a9 au re3u8at s srute Ima)inea .3,nt de pe un mic cruci3i( +n relie39 a-a c pentru 5iitor9 pentru e5itarea unor ast3el de incon5eniente9 s-a 6ot r,t +ntre4uin0area unei cruci o4icinuite/ +n pri5in 0a/ m,ncrii9 sunt 3oarte ri)uro-i +n a4 0inerea de la orice 3el de came de animal mortQ a5ersiunea +ns pentru9 4roa-te9 -ipentru cei ce le m n,nc9 e de ne+nc6ipuit9 "e asemenea au )roa8 de 4roa-tele 0estoase9 3ie de uscat sau de ap 9 iar cel ce le mn,nc9 e numit de 5ul) :spurcat; -i ne5iednic s primeasc .3,nta

Bri<anie/ ceia- a5eisiune a5eau -i pentru melci9 dar au +nceput a se o4 icinui9 dup cum am amintit mai sus/ C =I$OLUL V!/ "espre posturile 5ala6ilor/ =atru posturi pe an sunt o4ser5ate de 5ala6i/ =ostul cel mare numit =resime9 caie se 0ine A0 8ile -ipostul .3/ =etru9 care +ncepe dup "uminica .3t/ $reimi -i n-are 8ile 3i(e de calendar/ +n acest post se poate m,nca pe-te9 a3ar de Mercuri -i Vineri9 e(cept,nd 8iua de .3t/ Ion Cote8 toruldac cade +n una din aceste 2 8ile/ l treilea post e cel al dormirii =rea Curatei -i 0ine 1A 8ile9 3r m,ncruri de pe-te9 e(cept,nd 8iua .c6im4 arii la &a0/ =reo0ii 3ranciscani9 ca -i mul 0i catolici din Vala6ia9 Cul)aria -i $ransil5ania9 p 8esc postul acestor 1A 8ile9 +mpieun cu ortodoc-ii/ +n s3,r-it9 al patrulea post e cel +naintea Crciunului9 de A0 8ile9 c,nd se m n,nc pe-te9 a3ar de Meicuri -i Vineri9 e(cept,nd +ns sr4torile .3t/ #eculai -i .3t9 .piridon/ "e a<unul Cr ciunului ca -i al Co4ote8ei9 alte posturi9 c,nd se m n,nco sin)urdat9 sar9 t,r8iu9dar 3r pe-te/ "e asemenea mai sunt alte 2 8ile9 +n care se a4 0ine -ide lape-te cu s,n)e9 adie m22 u)ust9 $ aere a Capului .3t/ Ion -i m 1A .eptem4rie9 m l0area .3t/ Cruci/ +n sc6im49 ortodo(ii9 deci -i 5ala6ii9 spre deose4ire de noi catolicii9 au multe 8ile c,nd mn,nccame9 ca depilddin 8iua Crciunuluip,n m a<unul Co4ote8ei/ "emnit 0ile eclasiastice pot 3i ocupate numai de preo 0i clu)ri0i/ =reo0ii se pot +nsura9 dar murind so0ia9 ace-tia rm,n celi4atari/ Mirenii r ma-i 5du5i dup a doua cstorie9 cu )reu cap t dispens pentru o a tieia/ +n m nstirile de c lu)ri9 nu e oprit intiarea 3emeilor/ +n cele de clu)ri0e nu sunt ca la catolici9 3ete tinere9 ci 3emei 5r,stnice9 care9 r mase 5du5e9 se retra) la mnstiri -ipot ie-i c,nd 5or9 3ie pentru interese proprii sau ale mnstirei/ +n ca8 de delicte )ra5e se taie p arul c lu) arului caie e e(clus din ta)ma monastec / Cele F $aine se deose4esc pu 0in de cele ale catolicilor/ Cote8ul se 3ace9 cu3und,ndu-se de 3 ori -ipomenindu-se de 3iecare dat c,te un nume din .3t/ $reime9 la care asisten 0a rspunde amin/ Mituirea se 3ace -i de c tie preo 0ii o4icinui0i9 dar cu autori8area =atriar6ului care prepar Uleiul .3,nt9 cu mare solemnitate9 pe care +l +mparte apoi 4isericilor/ .3,nta +rrp rt-anie pentru tot anul nu se 3ace dec,t +n diminea 0a Poiei .3inte9 iar prescurile anului trecut se dau celor ce se +rrp rt-esc +n acea 8i/ .po5edania se 3ace m picioare -i nu m )enunc6i ca la catoliciQ dup spo5edanie9 credinciosul d con3esorului o sum 9 dup puterea pun)ii9 -i +mparte pomeni la s araci/ 2R =rin0ul Constantin Cr+6co5eanu9 c+nd se spo5duia de =a-ti9 ddea con3esoiului s au9 r6iepiscopul #isis9 actualmente Mitropolitul Vala6iei9 2000 de )al4eni9 iar +n 8iua Poiei .3inte9 acorda o lar) amnistie9 -i cu )enerositate cre-tineasc ierta pe 4oerii dis)ra0ia0i/ +naintea )ri<aniei9 ortodo(ul 0ine post c,te5a 8ile9 a4 0in,ndu-se dela5in9 m,ncruri de pe-te -i cu untdelemn -i 3 c,nd 8ilnic sute de mtni +naintea unei icoane9 -i ru),ndu-se pentru iertarea p cate4r/ .3t/ Mas Iu e 3cut de oricare preot9 iar un)erea se 3ace cu ru) ciuni din partea clerului9 dup caie pronun 0 cu5+ntul /)recesc a(ios9 ceea ce msarm 5rednic/ Vala6ii ar 3i mai 4l,n8i 3a 0 de 4iserica catolic 9 dac n-ar 3i +n5enina 0i cu +n50turile unor ie 3u) ia 0i un)uri9 eretici9 cari--i c,-ti) e(isten0a aci9 pred,nd lim4a latin 3iilor de 4oieri/ numite solemnii 0i reli)ioase9 sunt ce44rate cu at,ta 3ast -istr lucire +n Vala6ia9 c9 +n a3ar de Mosco5ia9 nici o 0ar cre-tin oriental nu o e)a4a8 / .r4torile 4rse ce44rea8 dup ca4ndarul5ec6i9 10 8ile dup cel catolic9 -i 5om descrie unele ceremonii reli)ioase +ncep,nd cu Co4otea8 9 58ut de mine la $,r)o5i-te 3 ani consecuti5i9 pe c,nd tr ia=rincipe4 Constantin Cr+nco5eanu9 adie m anii 1F119 1F12 -i 1F13/ C =I$OLUL VI"/ Ceremoniile eclesiastice+n Vala6ia/

+n curtea cea mare a palatului9 +n 3a 0a 4isericii9 iera impro5i8at un altar cu s3e-n4e9 cruce -i ce4 necesare 4ote8ului apei/ +n 3a 0a acestui altar9 la 20 de pa-i9 pe o estiad e(a)onal cu trei trepte9 acoperit cu posta5 ro-9 se a3la tronul =rincipelui9 +m4r cat +i cati3ea ro-49 cu 3ran<uri de aur -i4 tut cu 0inte mari de ar)int aurit/ La st,n)a acestui tron stau alte A9 mai mici9 destinate celor A prin 0i Cr,nco5eni9 adie lui Constantin ?te3an9 Radu -i Mateia-/ "up aceste A urma cel al ar6iepiscopului care slu<ea9 -i era numai cu 2 trepte/ La dreapta "omnitorului9 dar perpendicular9 pe o 4anca lun) cu sptar acoperit cu co5oare9 -edeau9 erar6ic9 demnitarii 0rii -i cpiteniile oastei/ +n 3a09 de cealalt parte9 o alt4anc9 la 3el9 pentru preia 0ii strini -i pentru e)umenii principale4r m nstiri din 0ar9 dup cari 5eneau clu)rii9 preo0ii -i psal0ii9 to0i +n od<dii/ L,n) "omnitor9 stau m picioare9 m ca3tan-9 la st,n)a9 =ostelnicul9 0in,nd 4astonul lun) de ar)int9 m 3orma cr<ii de pelerin9 la dreapta9 Marele .ptar9 care 0inea at,rnat pe um r iata)anul .t p,nului9 iar pe palma dreapt a5ea +ntins o n 3ram 4rodat 9 pe care =rincipele punea cuca9 ori de c,te ori o scotea din cap/ Mitropolitul9 +n od <dii ponti3icale9 dup ce corul psal0ilor a intonat anti34ne49 4otea8 apa cu o cruce mic 9 dup care porne-te m procesiune spre r,ul Ialomi0a9 nu departe de Curte9 precedat de prapuiele mnstirilor -i ale 4iserici4r9 -i urmat de c4r/ +n urm 5enea armata cu stea)urile des3 -urate/ Credincio-ii +nt,lni 0i +n cale9 +i)enunc6eau +n 3a0a corte)iului9 plec,nd smeri 0i capul p,n la p m,nt/ Mitropolitul cu3und crucea +i apQ se cu3und apoi -i prapurele -i drapelele militare/ +napoiat la Curte procesiunea9 Mitropolitul se mdreapt de la altare tre "ormitor9 care se )r4e-te a-i e-i +i cale/ Mitropolitul +i atin)e 3runtea cu a)6iasmatarul9 iar "ormitorul +is rut mina -i apoi crucea/ +n acest timp9 se slo4od 12 tunuri -i sal5e de pu-ti9 dup care +ncepe mu8ica cu tr,m4i 0e9 timpane9 co48e -i 3laute etc9 care 0ine p,n +ncepe s rutatul crucii/ +nti se +idreapt aspre ea9 cei A 3ii ai "omnitorului9 apoi clerul -i +i s3,r-it 4oierii9 3iecare dup importan0a ran)ului/ Mitropolitul +-i reocup locul -i9 +n picioare9 0in,nd a)6ia8matarul9 urmre-te de3ilarea 3iilor de 4oieri9 +naintea "omnitorului9 clri pe cai domne-ti/ +n -ir c,te unul9 cu capul descoperit -i numai +n dulama scump 9 acest m,ndru corp de ca5aleri a<uns +i dieptul "omnitorului9 3ace o pro3und re5eren09 2M plec,nd respectos capul9 iar a<uns m dreptul Mitropolitului9 acesta +i 4inecu5,ntea8 strop indu-i cu a)6ia8matarul/ La urm 9 tot clare -i +n ca3tan9 de3+lea8 -i Maiele Maestru de clrie9 +n Vala6ia Comisul-Mare9 dup caie9 urmat de acela- corte)iu9 =rincipele intr +n 4iseric pentru slu<4a solemn 9 iar la ora de<unului +ncepe 4anc6etul9 cu acelea-i detalii amintite de no i mai sus/ Voi trece acum la descrierea slu<4ei de Poia Mare c,nd se 3ace sp larea picioarelor postolilor/ Campe amia8 9 toat as isten 0a de la solemnitatea Co4ote8ei mai sus descris 9 se a3l pre8ent +n curtea =alatului9 m aceia-i ordine/ cei ce repre8int persoanele postolilor tre4uie s 3ie stare0ii ce4r mai +nsemnate m nstiri din 0ar -idace de iat unuldintre cei doi Episcopi su3ra)an0i9 al Ri4nicului -i Cu8ului9 acesta repre8int pe .3/ =etru -i +n sc6im49 locul lui Iuda e ocupat de un preot care nu slu<e-te/ Corul c,nt anti34ane4 -i 5ersetele necesare9 dup care primul capelan al 4isericii Cur 0ii cete-te din E5an)6elie/ poi =atriar6ul sau Mitropolitul care slu<e-te9 +ncepe s depuie s3intele od<dii9 p,n la sti6ar9 ast3el cum9 dup E5an)6elie9 ar 3i 3cut Cristos cu acea oca8iune -i +ncins cu un -ter)ar9 5rs ap +ntr-un li)6ian de ar)int -i9 +ncep,nd cu Iuda9 urmea8 splarea pic 4are lor postolilor p,n a<un)e la .3/ =etru care 8ice: "oamne9 tu +mi speli mie picioareleT la care Mitropolitul sau =atriar6ul9 care repre8int pe Crist9 rspunde cum e scris m E5an)6elie pentru acea solemnitate/ "up splare9 prelatul +-i pune s3inte4 od <dii -i reocup,ndu--i 4cul9 0ine o mic pred 4 pentru discipoli/ poi clerul pre8ent +-i un)e 3runtea cu ap din li)6ean 3c,nd semnul cruciiQ acela- lucru l,ce -i "omnitorul -i 4oierii9 -i se +ntr apoi +n 4iseric pentru ser5iciul solemn/ U8ul de a nu se tra)e clopotele la litur)6ia de Poia

Mare p,n la acea de .,m4 ta Mare9 ca la noicatolicii9 nu este +n Vala6ia9 ca -i pretutindeni unde se practic ritul ortodo(9 de asemenea e de notat c ortodo(ii nu omitniciodat m slu<4ele lor reli)ioase : .la5 $atlui; -i leluia 3ie m . ptm,na Mare9 ca -i +n slu<4e4 3une4re/ +n diminea 0a .,m4etei Mari9 +n 8orii9 8ilei9 +n paraclisul Cur 0ii ca -i +n toate celelalte 4iserici9 se 3ace procesiunea 3unerar cu 4oana M,ntuitorului mort9 -i se tra) toate clopotele m ora-/ Ceea ce impresionea8 +n sc6im49 e datina 5ec6e cu larma asur8itoare ce 3ac 4 ie0ii toat noaptea spre "uminica =e-telui9 umpl,nd clopotni0ile -i tr),nd clopotele pentru )r 4irea =a-telui9 care st a)ata s soseasc / +n diminea 0a =a-telui9 +n 8orii 8ilei9 se 3ace aceia-i pre) tire m curtea =alatului9 cu aceia-i as isten 09 cu mai mult 3ast ms 9 ca de pild m timpul -ederii mele9 c,nd luase parte -i =atriar6ul de Erusalim/ =e altar era a-e8at o 4oan a +n5ierii -i o e5an)6elie cu +nc6eetoare/ Lo)o3tul +mp r0i asisten0ei lum,n ri de cear9 o3erite de "omnitor/ =relatul care slu<ea9 apropiindu-se de atar9 +-i 3ace cruce -i spune cu 5oce tare: =re $atl9 pre &iul -i $reimea cea de o 3+in 0 -i nedesp r0it/// dup care c,nt Cristos a +n5iat9 urmat de replica corului9 iar=reJtulcu c delni0a m m,n 9 tmia8 pe "ormitor -i apoi +ntrea)a as isten 0/ "upaceasta9 Mitropolitul rid4 cu am4ele m,ni e5an)6elia -i o duce c tre =rincipe9 care o +nt,mpin -i o srut -i prime-te 4inecu5,ntarea9 m timp ce se s44od 12 tunuri9 iar mu8icile +ncep a c,nta/ &4care +-i reocup apoi locul/ C mra-ul9 +nc6in,ndu-se ad,nc -i srut,nd m,na "omnitorului9 +i o3er o cruce mic 4tut m diamante -i cu o n 3ram at,rnat la captul de <os/ r6iepiscop ii -i episcop ii9 cu c,te o cruce m m,n 9 se +ndreapt spre altar s srute E5an)6elia -i se +i torc apoi cu Mitropolitul spre "omnitor9 care9 +n picioare +ntinde crucea de o s rut 3iecare/ "omnitorul s rut -i el crucea -i apoi m,na Mitropolitului9 care-i +ntoarce s rutul pe 3runte/ ceia- 3rumoas ceremonie se 3ace -i cu 3iii "omnitorului/ .tare 0ii 5in -i ei m ordinea amintit 9 pentru acela- sc6im4 de s rutri9 cu di3eren0a c "omnitorul nu le s rut m,na9 ci numai crucea -i a-e8,ndu-se9 +-i pune cuca de samur cu sur)uciu +n dreapta9 3ormat dintr-un pana- de pene de 4,tlan -i ornat cu o ro8etde diamante9 -i pe care peisoane de +ncredere l-au e5aluat la A09000 )al4eni/ "up stare0i5ine r,ndul 4o4rimii -i slu<4a se termin 9 iar "omnitorul se urc +n palat -i9 +i sala de aud4n 09 pe tron prime-te s rutul m,nii de la persoane4 cu 5a8 9 '+n special de la str ini 2F care nu luaser aparte <os9 m curtea =alatului*/ =rincipesa prime-te -i ea +n apartamentul ei pe preia 0i9 croia Ies rut m,na9 st,nd +n picioare9 -i le drue-te c,te o n 3iam 4rodat ca -i strinilor cu 5a89 -e8,nd +ns / Coierilor ca -i <upneselor9 cari 5in de s rut m,na9 "oamna le drue-te c,te un ou ro-9 sau +ncondeiat cu 3lori -i alte desene 4i8are/ "up toate aceste datini9 5om trece la descrierea litur)6iei solemne din 4iserica Cur0ii9 care +ncepe dou ore dup slu<4a mai sus descris / +n sunetul clopotelor9 =atriar6ul sau Mitropolitul urmat de cler9 intr,nd m 4iseric 9 sco4oar -i "omnitorul urmat de 4oierime -i se a-ea8 pe tronul s u din 3a0a alaiului9 la dreapta9 +nspre stran / $ronul are dou trepte -i e 3cut din lemn cu dantelerii -i +n3lorituri sculptate artistic9 iar 5,r3ul se termin +n 3orm de 4aldac6in/ +n 3a 0 nu e loc de +n)enunc6iaie9c ciortodo(ii stau +ipicioare m4iseric 9 -inu +n )enunc6i/ Ladreaptaeun alt tron mai mic9 destinat prelatului care slu<e-te9 l,n) care stau m-ira 0i celelalte 3e0e 4iserice-ti/ +n r,nd cu clerul stau9 Marele Vistiemic9 primul medic al "omnitorului9 care pe atunci era Carto4meo &enati9 conte de Un)aria9 -i Lo)o3 tul9 dup cari 5eneau psal 0ii/ La st,n)a =rincipelui stau +m4r ca0i +n ca3tan9 Mare4 .ptar 0in,nd sa4ia pe umr -i 4u8du)anul r 8imat de m,na st,n) 9 am4ele ale "omnitorului9 iar cea dieapt acop erit cu o n3ram9 0inea cuca domneasc / La st,n)a marelui .p tar9 sttea Marele =ostelnic cu 4astonul de ar)int9 dup care stau m-ira 0i al0i 12 =ostelnicei9 to 0i 4oieri tineri9 0in,nd 3iecare c,te un 4aston de lemn9 -i ocupau spa 0iul +ntre dreapta -i st,n)a stianei/ La cap tul stianei9 stau ceiA 3ii ai "omnitorului9 apoi ce ilal 0i 4oieri -i la urm9 corul psal 0ilor/ La u-a 4isericii

sunt posta0i9 +ndat dup intrarea "omnitorului9 2 suli 0a-i pentru a opri +m4ul8eala poporului -i al 0i 2 solda0i la intrarea +n stran 9 +ndrtul pa<ilor -i lac6eilor domne-ti/ +m4rca0i +n 6ainele saceidotale se a3lau =atriar6ul9 ar6iepiscopii9 episcopii9 preo 0ii -i diaconii cari 5or o3icia +mpreun 9 iarcelce 5a slu<i .3,nta Litur)6ie +naintea altarului9 un diacon9 spune cu5intele: : 4ine cu5,ntea8 "oamne; la care =atriar6ul r spunde cu 5oce tare : Ludat 3ie +mpr0ia $atlui -i &iului -i .3/ "u69 acum -i pururea -i +n 5ecii 5ecilor min--- Urmea8 apoi .3/ Litur)6ie9 cu ru) ciunile -i sti6urile c,ntate +n 4isericile ortodo(e9 p,n la E5an)6elie9 caie9 m 8iua de =a-ti e urm toarea: tPa +nceput era Cu5,ntul;/// =atriar6ul st la atar iar preia 0ii cari o3icia8 +mpreun9 stau +i ordine9 unul la spate4 celuilalt9 p,n la u-a de intrare a 4isericii9 cu 3a 0a spre altar/ La cetirea din E5an)6elie9 3iecare sti6 +nceput de =atriar69 e repetat de 3iecare prelat m parte9 p,n la ultimul de la u- / .e poate ceti +i aceast 8i E5an)6elia9 +i lim4ele ara4 9 )reac 9 s la5on 9 latin -i 5ala69 dac printre clerul o3iciant sunt dintie acei ce cunosc aceste lim4i/ +n timpul acestei litur)6ii trei diaci de Curte9 5in +n spatele tronului -i scriu pe +ntrecute sus 8isa E5an)6elie :la +nceput era Cu5,ntul;/ Cel ce a terminat-o +nt,i9 o pre8int "ormitorului cu o pro3und re5eren09 -i capt ca recorrpens o 4ucat de posta5 de A co0i -i <umtate9 care se d apoi -i celorlal 0i doi diaci9 dar de o calitate mai in3erioar / "up litur)6ie9 preotul cutare din cor s rut icoana +n5ierii a-e8at mtr-un dulpior tapisat cu 4rocat9 ceia ce l,ce apoi -i "omnitorul cu cei A 3ii ai s i -i preo 0ii din cor9 cari +naintea8 spre icoan +nc6in,ndu-se9 la ducere -i +ntoarcere9 +n la 0a "omnitorului -i a =rincipilor/ =atriar6ul9 dup o3iciaie9 +-i reocup tronul9 de unde +mparte ana3ura preo 0ilor9 ce n-au o3iciat cu el9 piecum -i "omnitorului/ pare -i Mare4 =a6am4 cu o cup de ar)int aurit9 acoperit cu o n3ram 4rodat/ +n cup e 5in -i 3elii de pane9 din care )ust el int+iul9 pentru mcredin tarea "omnitorului c o poate m,nca9 ceia ce -i 3ace +mpieun cu 3iii s i -i 4oierii din <urul lor/ =atriar6ul depune apoi od <diile la altar9 iar corul c,nt 9 dup care =atriar6ul 4inecu5intea8 pe "omnitor9 pe =rincipi -i restul asisten 0ei/ +n timpul 4inecu5,ntrii corul din strana dreapt intonea8 +n )rece-te o ru) ciune pentru 5ia 0a "ormitorului -i a l,miliei sale9 iar cel din st,n)a pentru 5ia 0a =atriar6ului9 cu care ser5iciul so4mn din acea 8i a luat s3,r-it9 -i e-irea din 4iseric +ncepe m ordinea urm toare: 2G =reo0ii se +n-ir pe st,n)a9 ls,nd intrarea li4er / Ies +ntii +naltele 3e 0e 4iserice-ti9 care rm,n apoi pe loc9 al,r p,n trece =rincipele -i =atriar6ul9 sus 0inu0i am,ndoi9 la sco4or,rea de pe trepte9 de paici/ "e pe prima treapt "omnitorul salut 9 plec,nd capul de 3 ori9 clerul9 4oierimea -i armata +n 0inut de parad9 iar =atriar6ul +i 4inecu5,ntea8 / "ormitorul se urc cu acesta +n sala de audien 09 unde sosesc -i ceilal 0i prela0i cari sunt trata0i cu ca3eaQ se mtie 0ine cu eip,n la ora mesei9 la care iau parte F0 p,n la G0 in5ita0i dintre-cler -i 4oierime/ "up mas to0i sco4oar din nou +n 4iseric 9 unde se cete-te Litur)6ia +n5ierii9 dup care lumea se salut cu Un :Cristos a +n5iat; -i se +ntoarce acas : 4oierii cu mu8ica +n 3runte9 =atriar6ulse mapoia8 +n rd5an de Curte9 cu -ase cai9 m care ia loc9 +n 3iind9 -i un postelnic de Curte9 iar de am4ele p r0i9 +ncadrat cu c,te un lun) -ir de seimeni9 +n uni3orm ro-ie9 cu sa4ia pe 3lanc -i 4u8du)an m m,n / Ceilal0i prela0i se +napoia8 +n alte trsuri/ doua 8i de =a-ti9 Luni9 are 4c al doilea 4anc6et9 la caie iau parte 4oierii de m,na a doua -i aceice-n 8iua +nt,ia au ser5it +n ca3tan/ #u se s44od tunurile ci numai sal5e de pu-ti/ +n Poia =a-teluise l,ce m curtea =alatului 4ote8ul apei9 o4icinuit m toate 4isericile de 3iecare 8int,i al lunii c,nd paro6ul 5i8itea8 casele enoria-ilor pe cari-i a)6e8muie-te/ +n toate 8ilele de Poi9 din =a-ti p,n m Rusalii9 se 3ac procesiuni reli)ioase9 implor,nd cerul pentru recolt 4o)at -i c+itindu-se anumite litanii/ Cit pri5e-te despre alte na 0ionalit0i9 de alt reli)ie de c,t cea ortodo( -i catolic 9 mai sunt multe 3amilii de e5rei/ $r iesc destul de prost9 ocup,ndu-se cu 5,n8area rac6iului -i cu altele9

pentru a--i sus 0ine e(isten 0a/ +n al,r de lim4a 5ala6 9 5or4esc )ermana9 -i polone8a/ #u au 5oie s poarte 6aine de c,t de culoare nea)r sau 5iolet9 nici )6ete )al4ene sau ro-ii9 ci numai ne)re/ Mai sunt c,te5a 3amilii de sa-i transil5 neni de leli)ie luteran 9 uniide pro3esiune ar)intari9 sau ne)ustori de 4ra-o5enii9 pe care le importea8din Cra-o5 'm nem0e-te Cron-tadt*/ cestor sa-i9 precum -iun)urilorcal5ini-ti9 nu le e permis s ai4 4iserici sau 5re-un alt loc de adunare pentru practica reli)iei lor/ Mai sunt9 dar numai m trecere9 -ine)ustori armeni9 dar cei mai mul 0i ne)ustori sunt )reci -i c6iar 0uici9 dintre cari unii 3oarte 4o)a 0i/ V,nd di5erse m r3uri9 +n special coloniale9 pe care 0ara nu le produce9 de asemene sto3e9 atlasuri9 co5oare persiane9 importate din Constantinopol/ .e pun multe piedici turcilor pentru a-e8aiea lor m Vala6ia9 -i stau mai mult ca strini de c,t ca st p,ni ai 0rii/ =rocesele lor ci5ile -i criminale sunt supuse <udec a0ii "i5anului- +n ce4 reli)ioase sunt <udeca 0i de Cesli-a)a -i Cadiu+n toat Vala6ia9 ca -i +n Moldo5a9 nu se ) se-te nici o mosc6eie c,t de ne+nsemnat 9 a-a c pentru ru) ciunile lor9 turcii sunt ne5oi 0i a se aduna mtr-un loc mai retras9 unde -i le 3ac cu toat discre0ia/ "e aici se poate deduce ra3inamentul politicii Imperiului Otoman9 pentru a c,-ti)a de5otamentul popoare4r supuse -i a le u-ura uitarea li4ert0ii pieidu te/ 22 = R$E "OU / C =I$OLUL I/ $recerea Vala6iei su4 domina 0ia turcilor/ Vala6ii erau tri4utarii un)urilor9 -i )ra 0ie 4o) 0iei 0rii triau +n pace -i nimic nu-i 3cea sa r,5neasc la o 3ericire mai deplin Q dar nestatornicia -i discoidiile lor interne au 3ost cau8a nenorocirilor -i au a0,0at po3ta 5ecinilor de a-i st p,ni/ $iecutul -i 6risoa5e le lor9 ale cror 5eracitate sunt +n unele pri5in0i suspecte9 sunt m rturia 5ino5 0iei lor/ =entru9 con3irmarea celor de maisus 5oipomeni scrisoarea lui Mic6el Coci)noli din Ra)usi c tie Beraido =lanio9 secretarul +mp aratului9 datat +n anul 1R2A9 22 Iunie/ ceast scrisoaie e +ntr-o 3rumoas latineasc -i pentru scopul ar tat9 o 5oi traduce cu toat e(actitatea9 cu5enit/ :#a0iune 'spune el despie 5ala6i* primiti5 -i incult9 nedeose4indu-se de 5itele sale9 necunosc,nd arta militar 9 nicia3acerile pu4liceQ iu4itori de ),lcea5a -i discoidie9 nu -o5iesc de a--i asasina domnitorii9 iarurmaiea acestor apuc turi e cdeiea lor su4 <u)ul otoman din s impli tri4utari ai un)urilor;/ Iar ce5a mai departe9 scrisoarea urmea8 : :a5ut-au eiun principe '+n lim4a lor 5oe5od*pe caie-1 c6ema "racul9 omcura<os -i 3oarte iscusit +n -tiin0a militarQ nu numai c acesta +-i ap r 0ara 5ite<e-te9 dar iama9 c,nd +6)6e 0a "uniea9 ataca mar)inile $urciei pe caie le trceaprin 3oc -i sa4ie/ Ma6omet9 str4unul actualului sultan9 m,niat9 pentru a rs4una insulta9 trec,nd "un rea9 intr m Vala6ia/ "racul e5acuase din calea n 5litoruluinu numai oamenii -i 5itele9 dar ori-ce i-ar putea 3i 3olositor -i se rctrase +i p duri dese9 +ncon<urate cu sm,rcuri9 ast3el c turcii9 pentru +ntie0ineiea o-tilor9 erau ne5oi 0i s--i aduc de aiurea pro5i8iile/ "racul cu o ceat de clre0i9 +n timpulnop 0ii -i c6iar al 8ilii9 pe drumuri -ipoteci cunoscute numai lui9 ie-ea din pdure -i ataca cetele de turci ce se +ndep rtau de ta4 ra lor9 m c utare de nutre 0/ lteori ataca m plin9 prin surprindere9 uci),nd mul 0i din ei9 dup c,rc se retr)ea cu ai s i +n pduri9 ned,nd r)a8 du-manului de a-1 ataca m acelea-i condi 0ii/ Ma6omet 58,nd pieiderile de oameni -i lipsit de alimente9 nemdr8nind s atace pe "racul9 ascuns +i pduri9 3u ne5oit s se rctra) cu ostile sale pe aceia-i ca49 3 r prad -i 3r 5ictorie/ "ar 4oierii 5ala6i9 se pa0i de pericoluln 5litorilor -iuit,nd 3oloasele aduse de "racul9 uneltir prin conspira 0ii per5eise uciderca acestuiaQ de3 im,nd laptele sale9 1 udau pe turci -i9 sus 0ineau c 5ictoria le 5a aduce intr-o 8i mai mut pa)u4 dec,t +n5in-ilor/ .us 0ineau c nu pot a5ea de du-manipe turci -i 6ot r,r s le)e prietenie cu ei9 pi tind c6iar un tri4ut/ "racul9 din contra9 se sili a-i con5in)e s nu cear pacea de la +n5in-i9 ci s --i aperc cu armele li4ertatea -i c at,t c,t 5a tr i el9 nu 5a permite9 nici odat 9 ca 0ara s 3ie tri4utar turcilor/ =er8ist,nd +n aceast 6otr,re9 4oierii +l atraser mtr-o cuis -i-1 mcelrir9 pun,nd pe altul m domnie/ #oul 5oe5od cump r pacea de la turci cu prc

0ul unui tri4ut anual de 12/000 )al4eni un)urc-ti/ &iii lui "racul9 cu mul 0i din parti8anii s i9 se rc3u)iar la turci9 unde 3ur 4ine primi0i -i a5eau permisiunea de a tr i +n rcli)ia crc-tin 9 3iind de alt3el de rit catolic/ "ar 5ala6ii9 5ecinie nemul0umi0i9 nu su3erir mult timp domnia noului 5oe5od -i uciser -i pe acesta9 dar nem0ele),ndu-se m ale)erea unui nou principe9 +ncredin0ar turcilor aceast ale)erc/ ce-tia aleser pe unul din acei crescu 0i la Constantinopol9 -i+mputemicindu-lcu insi)nele domniei9 +l trimiser +n noua pro5incie -i 6otr,r c nimeni nu mai poate 3i domnitor m Vala6ia dec,t ales sau con3irmat de c tre d,n-ii/ Mai mult c6iar9 c ori de c,te ori noul domnitor 5a primi oidin de a mer)e la Constantinopol9 se 5a supune 3 r +nt,r8iere9 ca -i )u5ernatorii celorlalte pro5incii/ Urmarea acestei 6ot r,ri 3u c 5ala6ii c 8ur cu totulsu4 domina 0iunea turcilor/ Cu timpul sultanul cuceri -i Cel)radul/ Casara49 =rincipele 5ala6ilor9 pe c,rc +l cunoscui ca 4oier pri5at9 pe c,nd eram +i Vala6ia9 muri 1 s ,nd un 3iu +n etate de F ani/ 30 $re4uie s note8 cetitorului c din acest Casara49 de care men 0ionea8 Coci)noli +n scrisoarea sa9 sco4oar 3amilia =rincipelui Constantin Cr,nco5eanu Casara49 acela care m anul 1F1A9 la 2M u)ust9 3u mi-ele-te decapitat +i Constantinopol9 dup ce a asistat la mcelrirea ce4r A 3ii ais i9 dup acum 5ompomeni mai departe/ &amilia totu-i nu e stins 9 3iind +i 5ia0 actualmente9 +n #oem4rie 1F1F9 =rincipele Constantin Casara4 de Cr,nco5eanu9 a5,nd titlul de =rin 0 al .3,ntului Imperiu Roman9 unicul nepot al celui de mai sus9 +n 5r,st de 10 ani -i locuie-te m Cucure-ti9 +mpieun cu =rincipesele 5 du5e9 mama -i4unica/ . urmm cu traducerea scrisoare: cestui unic descendent al 3ostului domnitor9 turcii +ncredin 0ea8 tronul Vala6iei9 numindui tutori turci pentru )u5ernarea 0rii p,n la ma<oratul s u9 -i a-ceasta cu scopul ascuns de a deprinde 0ar cu prin0i de ai 4r -i de a o ocupa cu totul la primul prile</ Ocuparea 0rii tre4uia s u-ure8e -i trecerea o-tilor9 turce-ti contra un)urilor9 cu cari turcii +ncepuser r84oiul piecum -i de i85or de apro5i8ionare9 ca oricare alt pro5incie a imperiului/ "ar 5ala6ii nu acceptar +ntronarea ne5ristnicului prin 0 nici a tutorilor turci9 -i trimi0,nd solie la .ultan9 +l ru)ar s con3irme pe "ormitorul ales de ei +n locul celui decapitat9 in5oc,nd c acel numit de turci nu are nici 5r,sta necesar unei )u5ern ri9 nici tradi0ia 0rii nu +n) duie predarea ei +n manele 0uicilor9 ceia ce nici str mo-ii lor n-au +n)dui 5re-o dat / .ultanul m,niat ordon 9 contrar dreptului -i le)ilor9 sp,n8urarea solilor 5ala6i9 iar suitei lor le taie urec6ile -i-i +ntoarce m Vala6ia/ Oidon deasemenea pa-a4lor din #icopo49 Vidin -i .ilistra9 s str,n) oaste -i s pustiasc Vala6ia9 3l,nd despre aceasta9 5ala6ii c6emar m 0ar pe Ioan Conte de .epus4 ULapoliaV 5oe5odul $ransil5aniei9 -i +ncredin 0,ndu-i cau8a lor se r scular pe iat contra turci4r/ Ioan str,nse o-tire9 intr in Vala6ia9 -i respinse pe turcii carise pre) tisera <e3ui 0ara/ .ultanul la au8ul acestei -tiri9 tem,ndu-se ca un)urii s nu ocupe pro5incia9 +ncepu a trata pacea cu 5ala6ii9 o3erindu-4 5ec6ile condi 0ii/ Vala6ii primir 4ucuros pacea9 dup sl,tul contelui care nu se +ncre8u +n statornicia 4r 3iind 5ecinie +nclina 0i spre rscoal/ .e sta4iliser urmtoarele condi0ii de pace: 0uicii s proclame domnitor pe unul din 5ala6ii a3l tori la Curtea .ultanului9 iar5ala6iis plteasc tri4utul ca -i +nainte9 precum -i cele r mase m urm9 iar turcii ne mai a5,nd alt drept asupra Vala6iei/ #oul 5oe5od trimes de .ultan sosi m 0ar9 primit de 4oieri9 iar contele de .epus4 se +napoi +n $ransil5ania/ "ar 5ala6ii9 nemul 0umi0i cu noua stare de lucruri9 c utar a o sc6im4a -i alun)ar pe domnul trimes de =oart 9 pun,nd +n scaun pe un altul9 ceea ce +n3urie pe .ultan9 care totu-i +-i ascunse m,nia -i trimese c6iar +n 0ar un am4asador cu 300 c lre0i cu insi)nele domniei9 pentru noul ales9 adec 4u8du)anul 0intuit9 stindaidul 'ce se mtre4uin 0ea89 +n timp de r84oi9 de ctre )u5ernatorii cu titlul de .an)iaci* cu coada de cal9 deose4it cuca dormeasc cu sur)uei/ <uns m 0ar9 trimisul .ultanului 3u primit cu cinste de noul 5oe5od9 dar m timp ce se pre3cu9 de 3a0 cu 4oieri -i popor de a pune cuca pe capul noului ales9 +i i84i cu 4u8du)anul m cap -i-1 ucise9 dup ordinul .ultanului/ .olda 0ii turci repe8indu-se apoi asupra 4oierilor9 uciser mul0i din

ei -i 3r a +nt,mpina 5re-o re8isten 09 +nclecar -i plecar +n spre cetatea Biur)iului9 de pe malul "un rei9 la 12 ore dep rtare de Cucure-ti9 pe care 5ala6ii9 dup moartea lui "racul9 de5eni 0i tri4utari9 o-predar turcilor/ Contele de .epusio9 =rincipele $ransil5aniei9 a3l,nd despre aceasta9 sosi m )ra4 +n a<utorul 0rii9 pentru a pre+nt,mpina pericolul comun9 c ci prin ocupaiea Vala6iei9 pierdeiea $ransil5aniei era de ne+ilturat/ ceasta e scrisoarea lui Cocci)noli +n ce pri5e-te-pe 5ala6i9 -i am men 04nat-o pentru a ser5i ca 4a8ai 3undamental la cele ce 5orurma/ 31 C =I$OLUL !/ =olitica $urciei 3a 0 de =rincipatul Vala6iei/ Moldo5a -i Vala6ia tre4uiesc pri5ite ca dou cor4iipe o mare 3urtunoas 9 unde rare ori se 4ucur cine5a de lini-te -i odi6n / =rima se mr)ine-te cu =olonia9 iar cealalt cu $ransil5ania/ & r +ndoial c aceste pro5incii ar 3i un ad post si)ur pentru un domnitor care ar doris scuture <u)ul turcesc9 dar +ncercarea unei ast3el de +ntreprinderi ar +isemna e(punerea la mare pericol de nenorociri/ Ucideiea unora din prin 0i9 +n special ai Vala6iei9 au desc6is din ne3ericire oc6ii turcilor9 cari9 cunosc,nd imensele 4o) a0ii ale 0rii9 au ) sit c tri4utul e prea mic la 0 de 5eniturile tot mai mari ale Vala6iei/ ceste 4o) a0ii a0,0au po3tele lor -i--i +nt reau tot mai mult ocupa0ia +i aceast pro5incie tri4utar 9 cu at,t mai mult9 cu /c,t aceast stp,nire u-ura pre)tirile lor contra Un)ariei/ $urcii nu uitaser +nc lun)ul -i cr,ncenul r 84oi ce Mi6ai Vitea8ul9 +n alian 0 cu prin 0ulMoldo5ei -icel al $ransil5aniei9 i-a 3 acut s suporte9 -i caie nu s-ar 3i s3,r-it 3r ruina lor9 dac pasiunile interne -i nestatornicia 5ala6ilor n-ar 3i +ntrerupt acel r84oi9 din care 0aia s-ar 3i dese tu-at de lan0urile scla5iei otomane/ "e asemenea e 5estit m Istoria Vala6iei numele luiMatei Casara49 care a dormit m pace peste 20 ani 'unele cronici 5ala6e spun A0*9 -icaie cu numeroase o-ti de 4ul)ari -i s,r4i atacase 5ite<e-te pe turcii a<uta 0i de ttari9 -i numai p rsit de ostile sale Matei 3u ne5oit s se dea +n5ins/ Unii spun c a pltit cu pre0ul 5ie0ii cute8an0a sa9 al0ii sus0in +ns c9 )ra0ie 4o)0iilor sale -i a prieteniei cu unii din mini-trii =or 0ii9 o40inu iertaiea/ El 3u +imorm,ntat +n mnstirea mota9 8idit pe un loc r,pos9 unde nu pot a<un)e nici tr surile9 nici caii9 de ctre #e)ru Vod care o +n8estrase cu 4o)ate 5enituri/ cest Matei Vod 8idi -i el mnstiri9 ca =lum4uita9 m mar)inea Cucure-tiului9 la dep rtare de o or de drum9 Cie4ul9 nu departe de C,mpina unde spuneam c se a3l una din 5mile spre $ransil5ania9 mai 8idim nstirea .tre6aia9 M ore dep rtare de Cerne 09 care e primulpunct de )rani 09 la distan 0 de A oie de Or-o5a/ Mai 8idi !otranii9 l,n) Olt9 -i mai +n8estra cu mari 5enituri 5estita m nstire de la .3eta)oia9 adec .3/ Munte9 de l,n) .alonic/ Mai este -tiut c pentru rscoala luiMatei Casara49 0ara a 3ost impus la un tri4ut9 urcat la 300pun)i9 adec 1R0/000de )al4eni9 pentru a 3i scuti de <a3 -i ruin / "e atunci9 urma-ii lui Matei au tre4uit s renun0e la $,r)o5i-te ca le-edin 0 de scaun9 pentru a o sta4ili la Cucure-ti/ #u e deci de mirare9 c -n 6r0ile )eo)ra3ice9 mai ales cele 5ec6i9 nu apare Cucure-tiul9 ci numai $,r)o5i-te cu denumirea: .edes Voe5odae- Mi se po5esti de ctre persoane demne de +ncredere9 c dup prsirea $,r)o5i-tei ca re-edin 0 dormeasc 9 localitatea se pre3cu +ntr-un 3el de p dure s l4atec9 de unde nu se mai 8 reau casele de odinioar9 ceea ce9 cied9 ar 3i ade5 arat9 cunosc,nd 3ptui descris mai sus9 c casele din Cucure-ti 3ormea8 mici insule9 +ncon<urate cu ar4ori 3ructi3eri9 3oarte pi acute +i timpul 5erii/ C6iar acum dou 8eci de ani9 c,nd Constantin Cr,nco5eanu a 6ot r,t s 5in la $,r)o5i-te pentru 5ile)iatur 9 ar 3i)sit m pi5ni0a Cur0ii domne-ti un cui4 de ur-i9 mari -i mici9 prsi0i -i crescu 0i acolo/ .e spune iar -i c +ntr-un 4c ascuns al Cur 0ii9 s-a ) sit m timpul restaur arii o piatr cu inser0* 0ia urmto aie: &ac Voe5odul Matei s cad 4lestemul ceresc asupra oricrui prin0 ce 5a )si aceast piatr9 dac nu 5a recldi $,r)o5i-tea -i repopula ca odinioar- "e aici -i le)enda c =rincipele Constantin Cr,nco5eanu ar 3i ) sit

mari )rme8i de monete/ "ar ls,nd domnitorii cari au urmat lui Matei Casara49 cu at,t mai mult cu c,t nu a5em nimic deose4it de la d,n-ii9 5om aminti +ns despre un oarecare Bra0ian9 =rincipe de Vala6ia -i Moldo5a9 care e pomenit de U4erto Mireo9 autorul c r0ii intitulate: "eCello Co6emico &erdinandII/ caesaris auspicius 3eliciter )esto comentarius9 eccceste sunt cu5intele sale9 traduse de mine +n lim4a italian : 32 $oamna anului trecut 1G12 a 3ost 3unest polone<ilor/ ce-tia au 3ost c6ema0i +n a<utor contra turcilor -i ttarilor9 de ctre Bra0ian =rincipe cre-tin al Moldo5ii -i al Vala6iei/ "up prima -i a doua lupt9 5ictoria +nclinase spre partea lui .cander - =a-a9 $urcul9 -i a lui Bal)a9 .ultanul ttarilor/ u 3ost uci-i +n aceste lupte dou mii cinci sute poloni9 +ntre cari 3loarea no4ilimii lor9 -i 3u ucis de asemene -i Bra0ian +ns-i9 eccCu toat silin0a mea9 nuampututdadeurma acestuiprin 0 +n 6risoa5ele 5ala6ilor9 -i c,t e de )reu a3larea unor -tiri mai 5ec6i9 c,nd nu se pot ) si acele de un secol +ncoace/ C =I$OLUL m/ ntonie9 Bri)ore9 Radul -i "uca9 "omni ai Vala6iei/ ntonie Vod 9 strmo-9 din partea tat lui9 al =rincipesei Mria9 5 du5a =rincipelui Constantin Cr,nco5eanu9 a 3ost un domnitor 4la< in -i iu4itor de pace/ "ucea o 5ia 0 3oarte simpl -i departe de uneltirile 4oierimei sale9 ceia ce mtr-ade5 r e lucru rar +n 5ia 0a domnitorilor din aceste pro5incii/ Muri dup o domnie lini-tit 9 ls,nd poporului s u dorin0a unui urma- la 3el/ "in ne3ericire se m5ederar din nou cunoscutele tul4ur ri9 de oarece pe la anul 1M009 Bri)ore Voe5od9 de ori)in )rec 'na0iune 5ecinie 3atal Vala6iei*9 prin puterea 4anilor -i a prieteniilor9 o4 0inu tronul9 nu at,t din am4i 0ia de a domni9 cit din dorin 0a de a se r 84una contra unor 4oieri9 +n special contra Cantacu8ine-tilor9 una din cele mai puternice -i +nsemnate 3amilii care tr ise atunci +n Vala6ia/ $o0i istoricii cari amintesc de +mp ara0ii )reci pomenesc l,milia Cantacu8ine-tilor9 5estit mai a4s prin +mp aratul Ioan Cantacu8ino care se c lu)ri9 -i care 3usese autor al c,tor5a opere erudite/ ctualii Cantacu8ini pretind a 3idescenden 0ii acestuia9 cu toate c 4la8onul lor repie8int Vulturul Imperial9 tit rit de diploma +mp aratului Leopold9 care-le o3er titlul de Conte al .3,ntului Imperiu Roman/ "in ordinul acestui ntonie Vod 9 4tr,nul Constantin Cantacu8ino 3u +nc6is m mnstirea .na)o59unde 3u ucis/ El 8idi 5estita -i 4o)ata m nstiie Mr)ineni9 a crei 4isericpoart6ramul .3/ r6an)6eliMi6ail -i Ba5ril9 -i a5ea o 4i4liotec 3rumoas acare nu -tiu +ns dac con0inea ce5a pri5itor la urm rile 3atale tur4ur arilor din Vala6ia9 "e la acest Cantacu8ino au r mas M 3ii9 adie ?er4an9 caie a<unse =rincipele Vala6iei9 "r)6ici9 .ptarul Iordac6e9 Matei tat l lui $oma Cantacu8ino care locuie-te acum m Mosco5a9 Constantin .tolnicul -i .p tarul Mi6ai/ ce-ti doi ultimi 3ra 0i9 4ine cunoscu 0i de mine -i cari de multe ori au de)nat s m in5ite la masa lor9 au 3ost m anul 1F1M9 luna Iunie9 uci-i9 primul9 +mpreun cu prin0ul ?te3an9 3iul s u9 +i Constantinopol9 l,n) Costan)i-=a-a9 iar cel lalt m drianopol9 dup pu0ine 8ile9 +mpreun cu Radu-"udescul9 care a5ea de so 0ie o sor a sus8isu lui prin 0 ?te3an/ =rin0ul Bri)ore9 din ordinul .ultanului9 pomi un corp de armat la atacul cet0ii #eu6eisel '!ui-War*9 +n Un)aria9 contra nem0ilor9 deprt,ndu-se +ns de la )rosul armatei Vi8irului9 3 r permisiunea acestuia9 trupele sale au 3ost complect nimicite de nem 0i9 dup care9 de 3ric 9 se re3u)iase +n 0rile +mp rte-ti/ &u)a sa a 3ost +ndemnat -i de un "umitru Cantacu8ino din Constantinopol9 care eia mare 5istemic +n Vala6iaQ acesta cu 5iclenie +i dase a +n 0ele)e9 c Vi8irul 3urios c s-a dep rtat mi-ele-te9 a <uiat s -i taie capul -i9 s 3u) deci9 c,t timp mai are putin0a/ .e adpostise un timp m Vie na9 de unde plec apoi spre Vene 0ia urmrind des3-urarea e5enimentelor/ +n acest timp9 un oarecare Radul9 poreclit .tridia)iul9 adie 5,n8tor de stridii9 )iec din Epir9 lu,nd cu cam t o mare sum de 4ani9 anume A00/000 de )al4eni9 o4 0inu cu ei tronul Vala6iei/

=entru a putea p 1 ti aceast datorie puse mari4iruri pe 0ar9 care nu mai putea 3ace 3a0 at,tor an)arale9 ast3elc 9 3iind ruinat 9 se pl,nse =or 0ii/ 33 ceasta a5u loc m anul 1MMA9 pe timpul +n5er-unatului asediu al Candieide c tre turci/ =oarta a5ea la 0 de na0iunele su4<u)ate9 mai ales +i timp de r 84oi9 o anumit politic 9 adie de a--i tunde turmele9 dar a nu le <upuiQ de a 0ine seam de ne5oile 5asalilor pentru a e5ita r scoaie -i9 +n s3,r-it9 de a tra)e 3oloase din discordiile interne ale supu-ilor si9 mai ales ale 5ala6ilor -i moldo5enilor9 cari +-i sc6im4 +ntruna domnii9 3r a o4ser5a rul ce pricinuesc t arii/ Voe5odul Bri)ore9 re3u)iat m Italia9 prin le) turile sale cu pa-alele -i unii mini-tri ai =or0ii din Constantinopol-i Candiei9 -tiu s se des5ino50easc cu at,ta +ndem,nare9 c 3usese lec6emat de =oart -i numit din nou +n scaunul Vala6iei/ Hinoscuse el dinainte9 -i a3lase -iprin amiciis i turci9 intri)ile unor 4oieri9 +n scopul de a-1 distru)e9 dar primul lui ),nd era suprimaiea celor R 3ra 0i Cantacu8ini9 3iii 4 tr,nului care 3usese ucis9 din oidinul su9 m mnstirea .na)o5/ ?er4an9 unuldin ace-ti 3ra 0i9 3u)i la au8ul +ntoarcerii lui Bri)ore Voe5od9 dar acesta impuse celorlal 0i A 3ra0i plata unei enorme sumi de 4ani9 dup care poruncise +nc6iderea 4r -i 4 taia/ 'In Vala6ia se +itie4uin 0ea8 4taia9 dup sistemul turcesc9 adie la tlpi9 cu 5 r)i lun)i -i 5er8i/ O s ptm,n au 3ost 4 tu0i la tlpi cu c,te 100 lo5ituri 8ilnice/ Constantin Cantacu8ino9 cel ce a 3ost ucis cu 3iul s u ?telan9 +n 1F1M9 mi-cat de 3ratele s u mai mic -i pi p,nd9 a cerut )ra 0ia de a suporta9 el9 -i 4astonadele acestuia9 ceea ce i s-a admisQ acest 3apt )eneros mi s-a comunicat de c tre persoane 5rednice de +ncredere9 care erau de 3a 0 la acel spectacol/ suportat 4 taia9 3r a scoate un )eamt sau o lacrim / Minunat e(emplu de m rinimie9 caie distin)e inimile no4ile de cele <osnice/ "ruia nestins a lui Bri)ore Voe5od nu se opri aci9 ci con0inu rs4unarea prin a stoarce 4ani -i a pedepsi pe acei ce erau suspecta 0i de el/ .ur)6iunise apoi m satele lor mul0i 4oieri9 ceia ce +n Vala6ia e lucru o4icinuit9 c ci la suirea pe tron a =rincipelui ?te3an Cantacu8ino9 care urmase lui Constantin Cr,nco5eanu9 au ap rut la Curte 4oieri -i str ini de sam9 3o-ti e(ila 0i9 ce nu 5 8usemp,n atunci/ .unt de alt3el 4oieri 5rednici s ocupe +nalte posturi la Curte9 dar cari pre3er sduco 5ia0 lini-tit pe mo-iile lor9 ocup,ndu-se de )ospod arie/ #e +ntoarcem la Cantacu8ini9 +ncep,nd cu ?er4an9 care 3usese e(ilat +n Candia9 cucerit acum de turci/ &iind 3oarte manierat -i de o statur 3rumoas -i impo8ant 9 a -tiut s--i c,-ti)e )ra0ia unor +nsemnate pa-ale9 -i s ocupe mai t,r8iu tronul Vala6iei9 spre lini-tea 3amiliei sale9 care +ncepuse a respira de c,nd m locul persecutorului lor Bri)ore Voe5od9 3u numit pe tronul 0rei "uca-Vod/ cest "uca a 3ost de neam prost9 dar mul0umit imensei sale a5eri9 a<unse la str lucita situa0ie de a ocupa tronul Vala6iei9 care nu a mai 3ost ocupat de persoane de neam at,t de mic/ Era al4ane8 cre-tin9 n ascut m satul =olidani/ 3ost un t,n r de toat 3rumuse0ea9 inteli)ent -i iscusit9 -i 3usese trimes de prin0iisi+n Vala6ia pentru a m5 0ao meserie/ <unse +n Cucure-ti9 undese4 )a4iat de pr5lie la un ne)ustor de posta5uri/ .e po5este-te c +ntr-o noapte9 i84ucnind 3ocul la o cas 5ecin de Curte9 =rincipele care era trea8 +ncepu s dea alarma9 -i intr,nd in odaia pa<ilor cari lipseau9 3iind du-i m ora- la petieceri9 "omnitorul9 3urios9 a ordonat pedepsirea -i alun)area lor de la Curte9 iar +n locul lor s 3ie numi0i tineri9 de orice condi 0ie9 dar c6ipe-i la 5edere/ +ntre ace-tia a 3ost a4s -i "uca9 caie se +mpotri5i la +nceput9 pr,ndu-i-se mai pro3ita4il meseria sa/ #orocul se 0inuse +ns de d,nsul p,n a<unse pe tronul 0rii/ duse atunci m 0ar c,te5a rude9 c ror le meredin 0a di3erite posturi +nalte9 iar altor rude trimise daruri +ntre care -i costume na 0ionale9 dup portul <up nese4r 5ala6e9 -i de atunci acest port s-a +ntins -i +n 0ara lor/ Cum )u5erna 0ara e u-or de m 0eles/ $remurau de m,n4 4oierii9 5 8,ndu-se su4stitui 0i cu strini9 cari ocupau prime4 dermit 0i la Curte9 pe c,nd ei 3ur impu-i la4iruri)re4/ +ntre al 0ii9 3cea +is um4r lui "uca Vod 9 ?er4an Cantacu8ino9 +ntors din e(il -i cu mari le) turi de prietenie cu puternicii de la Constantinopol/ =usese la ca4 "uca Vod suprimarea acestui ?er4an9 prin di3erite

planuri care se 8 dmiceau +is 9 cci ?er4an 3usese totdeauna a5erti8at de so 0ia lui "uca Vod cu care +ntre 0inea le) turi de 3A dra)oste9 mai ales +n lipsa lui "uca Vod aplecat la r84oi cu polonii9 alturi de turci/ ?er4an9 caie eia Mare Lo)o3 t -i supra5e)6ea ni-te construc 0ii la Hirte9 a5u prile<ul s r,5neasc nu numai la doamna lui "uca9 ci -i la tronul s u/ Voe5odul9 a3l,nd de uneltirile du4luluis u ri5al9 trimise ordin s 3ie arestat9 cu ),ndul de a-1 sp,n8ura/ "oamna lui "uca9 a3l,nd ms de acest ordin9 +l comunic lui ?er4an9 care se 6otra s 3u)/ Era +n 8iua dormirii Maicii "omnului9 c,nd ?er4an in5itase la pr,n8 mai mul 0i 4oieri/ +n timpul mesei9 se re3u)iase la Cotroceni9 'dou mile de Cucure-ti9 unde se 5ede 3rumoasa mnstire9 8idit apoide el9 la suirea sape tron* c6em 12 ser5itori din cei mai credincio-i -i +ndr8ne0i -i9 4ine +narma 0i9 3u)ir clri9 -i trecuser "unrea9 urm,nd calea p,n la drianopol9 unde se ) sea atunci .ultanul -i Hirtea sa/ C =I$OLUL IV/ ?er4an Cantacu8ino o4 0ine tronul Vala6iei/ Cu a<utorul protectorilor s i puternici9 sus 0inut -i de multe pun)i de 4ani9 ?er4an o40ine tronul Vala6iei -i ma8ilirea lui "uca Vod / +n amintirea +ns a ser5iciilor aduse de so0ia acestuia9 reu-i ca "uca Vod s 3ie numit pe tronul Moldo5ii9 +n locul unui domnitor care nu prea era prietenul Cantacu8inilor/ I se mcredin 0 deci insi)nele domniei -i lu,ndu--i rmas 4un de la Vi8ir9 4ine3 ctoruls u9 acesta se retiase m cameiaunde era -i .ultanul9 care pri5ind de la 3ereastr cu c,t a4ilitate +nc lecase ?er4an9 cu toat statura sa masi5 9 atrase aten0ia Vi8irului cu aceste cu5inte de admira 0ie: Cantacu8in ?er4an-O)lu9 adic Cantacu8ino e 3iul dia5olului9 nume ce-a rmas9 la 0uici9 p,n a8i9 acestei l,milii/ =orecla era potri5it cci9 +n 8ece anide domnie9 ?er4an Vod dduse de ),ndit =or 0ii ca nici odat de c,nd Vala6ia e tri4utar turcilor/ <unse m Cucure-ti 'de unde plecase spre Moldo5a9 cu c,te5a 8ile mai +nainte9 "uca Vod *9 unde +-i 3ace intrarea +n aclama 0iile poporului9 4ucuros de a 5edea pe unul de al lui pe tron9 -i +ncepe a pune ordine +n a3acerile 0rii/ Urmrea cu str-nicie +mp r0irea drept a0ii9 +ndr8ne0 +n 6otr,ri -i nemilos la nee(ecutarea ordinelor9 trecea c6iar peste st ruin0ele mamei sale/ =e c,t de se5er cu cei 5ino5a 0i9 pe at,t de mrinimos era cu cei 5rednici/ st3el +-i asi)ur credin0a -i dra)ostea mini-trilor s i9 mai ales a capic6i6aielor ce 0inea la =oart 9 doi 4oieri +nrudi 0i de aproape cu el/ =entru a--i putea ser5i domnul -i a-1 sal5a la ne5oie9 era necesar o 5i)ilen0 deose4it -i o supra5e)6ere la cele ce se petrec m <urul a3acerilor =rin 0ului-iale 0rei/ =entru a-1 0inea +n curent9 e(pediau -tirile prin curieri numi 0i clra-i9 +m4rca0i ttie-te -i pie5 8u0i cu cai 4uni9 -i +narma0i cu sa4ie9 arc -i s )eat/ Cunosc,nd 4ine oamenii -i o4iceiurile de la Curtea .ultanului9 =rincipele/ ?er4an punea pie 0 pe tot ce se petrecea la Constantinopol -i pe l,n) capic6e6aiele9 care dispuneau de +nsemnate sumi de 4ani pentru mituirea celor din <urul Vi8irului9 culti5a le) turile cu 5ec6ii protectori -i c uta 3a5oarea altora mainoi/ $urcii +ns9 cu toat reputa0ia de 4ar4ari9 au totu-i marele merit de a p stra recuno-tin 0 amicilor9 3r deose4ire de reli)ie9 -i a-i ap ra la ne5oie cu pre 0ul 5ie0ii/ =rin0ul ?er4an a5ea de protector pe l,n) Maiele Vi8ir9 care eia pe atunci9 Caia-Musta3a-=a-a -ipe .ultanaValide9 adie pe mama .ultanului/ Erape timpul asediului Vienei9 c,nd ?er4an primise ordinul9 ca -i Voe5odul Moldo5ii9 de apomi +n 3runtea unui corp de M p,n la F000 de 5ala6i9 ceea ce e(ecut m )ra4 9 -i--i -ta4 iii la) arul +n mar)inea Vienei9 unde se 5ede p,n a8i o cruce care aminte-te de acest =rincipe m rinimos9 care tri4utar =or 0ii9 +m4r0i-ase cau8a cre-tin / $unurile sale nu--i trimeteau )6iulelele m la) arul cie-tin9 iar acti5itatea sa militar contra nem0ilor9 -tia s-o neutrali8e8e/ .u4 prete(tul de a trimite spioni s cercete8e situa 0ia asedia0ilor9 el comunic cre-tinilor -tiri din la) arul turcesc/ $oate aceste ser5icii au 3ost apieciate de +mp arat9 care con3eri lui -i urma-ilor s i titlul de Conte al .3+/ Imperiu Roman/ m5 8ut c,te5a tunuri -i un clopot9 cump arate de =rin 0ul

3R ?er4an de la t tarii +ntor-i de la asediul Vienei9 -i aduse pe "un re n Vala6ia9 pentru a +ncredin0a pe turci9 c -iais i s -au distins prin pr darea nem0ilor/ C =I$OLUL V/ =rincipele ?er4an +n3rico-ea8 pe turci/ +ntors din r84oi9 ?er4an Cantacu8ino ) si 0ara m ordine9 -i din +n5 0mintele culese din cele 5 8ute9 at,t de la turci cit -i de la nem 0i9 se 6otr+ de a pune-m aplicare )randiosuls u plan politic/ .tr,nse pe c6eltuiala sa 5re-o A0/000 s,r4i -i 4ul)ari9 5ite<i -i r84oinici9 cari9 cu toat supu-enia turceasc 9 3ceau deseori atacuri contra lor/ +i 0inea a3ar de 0ar9 )ata la primul semnal/ =entru +ntre 0inerea acestei armate9 ?er4an9 ca s nu puie noi 4iruri pe 0ar9 recuise la urmtorul mi<loc tri4utul se trimetea =or 0ii escortat de solda0i de ai 0rii p,n la "unre9 de unde se +ntorceau cu c6itan 0 de primire din partea turcilor +ns icina0i s/ duc tri4utul p,n la locul destinat/ +n drum spre drianopol9 6aiduciis,r4ipl ti0i de ?er4an atacau con5oiul9 -i-lpr dau de pun)ile cu 4ani/ Repet,ndu-se acest sistem9 turcii amenin 0au pe ?er4an9 dar acesta r spundea rspicat9 c orice s-ar +nt,mpla pe teritoriul turcesc pri5e-te numai =oarta Otoman / $urcii 5eni0iQ la Cucuie-ti pentru a cere 1 muriri +n aceast pri5in09 au plecat at,t de msp im,nta 0i de ?er4an care rcnea la ei9 c nu se prea 8oriau a mai 5eni la Cucure-ti9 =e c,nd +nainte a)alele se +m4ul8eau a 5eni m 0ar cu di5erse tre4uridin partea =or 0ii9 -tiind c 5oe5o8ii sunt darnici9 -i nu se +ntorceau cu manile )oale9 su4 ?er4an lucrurile sau sc6im4at/ Odat 9 3iind ne5oie de a trimite un ordin la Cucure-ti pentru a pre) ti c,rc cu pro5i8ii9 nu se ) sea nimeni sase )r4easc a primi sarcina/ Un a) mai cura<os se o3eri el s +n3runte pe ne+n3ricatul ?er4an9 care a3l,nd prin a)en 0ii s aide sosirea lui9 dase ordine c pitanilorde la "un re s 3ie primit -i escortat de o companie de c lra-ip,n :+n Cucure-ti9 pe drumuri +ntortoc6iate9 pentru a-i lun)i c,t mai mult calea/ $urcul a<unse la Cucure-ti -i se a-teptase s 3ie primit la Hirte -i pus la tain/ O3i0eri de ai lui ?er4an +ns - =ortarii - +ns rcina0i cu primirea str inilor9 +l 5i8itarpentru a-iura4un 5enit9 -i a-1 +ntrc4a de scopul sosirii sale/ )a 5enit cu 3irman9 amenin 0a9 cer,nd s 3ie primit m audien 09 dar primi r spuns9 c se 5a a5erti8a pe Vod de sosirea sa9 -i el 5a da oidinele cu5enite9 dup o4iceiul Cur0ii/ ?er4an Vod +i puse la dispo8i0ie cuartir -i tain9 -i-i trimite 5or4 c nu 5a putea 3i primit dec,t a doua 8i/ Coierii se a3lau pre8en 0i la Curte9 iarpoporulumpluse +mpre<urimile =alatului pentru a a3la scopul 5enirii $urcului/ Un corte)iu de paici -i suli0ari aduser pe a) pe un cal super4 ales din )ra<durile lui Vod 9 care-1 a-tepta m sala de audien 09 +n mi<locul 4oierilor/ La intrarea a)i9 Vod9 m picioare9 nu ridic pri5irea spre el dec,t dup ce termin re8ol5area c,tor5a 6,rtii care isep rur mai importante9 se +ntoarse apoideurea8 4un 5enit a) i9 -i-1 po3ti s -a89 poruncind s se aduc ca3ea9 -er4et -iodo)aci9 dup moda turceasc / .e +ntoarse apoi ctre 4oieri -ipre3 c,ndu-se a nu 3i mul 0umit de e(ecutarea unor ordine9 +ncepu a r cni ctre ei cu at,ta str -nicie9 +nc,t $urcul9 care--i pusese capul la Constantinopol c el 5a +nsp im,nta pe Vod 9 la-5ederea acestui =rin 0deo statururia-9 cu oc6ii mari -i 5ocea de ti)ru9 +ntr-at,ta tremura de 3ric c--i 3ripse de)etele cu ca3eaua 3er4inte9 -i cuta s scurte8e repede audien 0a/ ?er4an Vod atent la aceast scen9 +l +ntrc4 apoi de rostul 5enirii/ cesta scoase din s,n 3irmanul9 -i +l +nm,n lui Vod care s rut6,rtia -i o duce la 3runte/ +n picioare9 Vod -i 4oieri ascultar -cetirea de c tre "i5anE33endi -i a3l,nd con0inutul ordinului9 ?er4an +ncepuse de ast dat a rcni ctre $urc9 imput,ndu-i +ndr8neala de a 3i adus ordinul .ultanului cu at,ta +nt,r8iere9 oidin e(ecutat de c tre 0ar-de 2 8ile9 -i 5a comunica =or 0ii incapacitatea sa9 pentru care 5a pi ti cu capul/ &u recondus +n urm la cuartir cu ace la- ceremonial9 cu o4icinuitul dar: o sum de 4ani9 o 4ucat de posta5 -i atlas9 iar a doua 8i/9 +l pomi din 0ar9 speriat -i con3u8 de cele p 0ite/ 3M - a5ea multe de relatat de asprimea cu care ?er4an Vod )u5erna 0aia9 dar 3iind +nc +i 5ia0 persoanele care mi le-au comunicat9 nu 5oinota de c,t 3aptul9 c +nainte de a cere

audien 0 -i a intia la "omn9 4oierii o4icinuiau a da 4ac-i- pa<ului de la u- 9 pentru a a3la dac Vod e 4ine dispus -i atunci9 +nainte dea intia9 +-i3 ceau cruce9 ca s poat trece spaima din care unii ie-eau c6iar 4olna5i/ =atima sa--tiu s lo5easc -i m du-manii de departe/ -tiut s con5in)pe Ioan .o4iesc6i9 Re)ele polonilor9 m,niat pe "uca Vod al Moldo5ei9 3ostuls u peisecutor9 ca s 3ie ridicat9 c6iar m 8iua Cr ciunului9 din Mitropolia din Ia-i9 capitala Moldo5ii9 -i dus +n =olonia ca pri8onier de r 84oi9 unde muri dup c,t5a timp la Lem4er)/ . recunoa-tem +ns -i partea 4un a lui ?er4an Vod 9 care nu condamna la moarte 3r <udecata "i5anului -i 3r consim0im,ntul 4oierilor/ Era un om 5esel -i ci5ili8at -i iu4itorde str ini9pentru cari eia 3oarte )eneros9 +ntre 0inea -i +icura<a talentele -i artele 3rumoase/ <uta pe dasc lii de lim4a )reac 9 m care 3ii de 4oieri +n5 0au )ramatica9 retorica -i 3ilo8o3ia/ Introduse la Curte un sistem de 5ia 0 mai ci5ili8atQ a 3ost primul care +ntre4uin0a tac,muri de ar)int la mas / Lidi +n Cucure-ti un 6an9 pentru tot 3elul de ne)ustori9 care poart numele !anul lui .er4au Vod -i a4 crui 5enituri sunt destinate mnstirii Cotroceni9 8idit -i +n8estrat cu mare c6eltuial tot de d,nsul/ =e locul acestei mnstiri Cotroceni se a3la +nainte o 4isericu 0 cu 6ramul .3+n 0ilor Martiri Co8ma -i "amian9 -iunde ?er4an Vod se ascunse de oidinulde arestare al lui "uca-Vod Q 3iindc acea 8ise +nt,mplase a 3i 1R u)ust9 clerul care a5ea s as3in0easc mnstirea9 a con5ins pe ?er4an s o +nc6ine dormirii Maicii "omnului9 ceea ce 3 cu/ +n )eneral 3aptele sale eiau clu8ite de idei )eneroase/ Introduse +n 0ar ordine -i lini-te9 dorite de mult 5reme de locuitori9 +ntre 0inea coresponden 0 secret cu di5er-i prin 0i cie-tini9 -i maieu seam cu +mpratul Leopold al ustriei9 c rui a trimis m misiune secret la Viena o deputa0iune de 4oieri9 cu daruri/ murit ?er4an Vod pu0ine 8ile dup asta9 otr5it de ai s i9 cum sus 0in unii9 dup o domnie de 2 V2ani u rmas 5du5a9 care trie-te -i ast 8i cu trei copii9 dou 3ete -iun 3iu9 adie =rincipele B6eor)6e Cantacu8ino9 care locue-te cu no4ila sa 3amilie +i Cra-o59 ora- +i $ransil5ania9 iu4it -i respectat de toat lumea9 m special de o3i terii austriaci9 pentru memoria p rintelui s u9 ca -i pentru clit 0ile s a4 cu ade5 arat princiare/ C =I$OLUL VI/ Constantin Cr,nco5eanu e ales =rincipe al Vala6iei/ Moartea nea-teptat a lui ?er4an Vod puse pe 4oieri m 3rica de a nu se tre8i cu un strin pe tronul 0rii/ =e de alt parte poporul9 de 3rica n 5lirii o-tilor 6aiduce-ti +ntre 0inute de de3unctul "omn9 +ncepu s aclame pe str8i pe Constantin Cantacu8ino9 3ratele lui ?er4an9 cer,ndu-1 de "ormQ acesta +is re3u8 cu 6otr,re9 ne5oind s atra) ur)ia =or0ii contra sa -i a 0rii/ "ar dorin 0a )eneral de a 5edea pe tron un Constantin9 3 cu ca noul "ormitor s 3ie a3es m persoana lui Constantin Cr,nco5eanu9 un nepot de sor al de3unctului Voe5od/ Era atunci +n 5,ist de 3A ani9 4 r4at 3rumos -i iu4it de popor/ Ocupase +nainte demnitatea de Mare .p tar -i9 m urm9 de Mare Lo)o3t -i ducea o 5ia 0 3astuoas 9 a5,nd +n <urul s u9 +nainte de domn49 o suit de 30-A0 4oieri de primul ran)/ Unc6iul s u9 ?er4an9 +l iu4ea mult pentru caracterul -i distinc 0ia manierilor sa49 -i-11 uda 3a0 de 4oieri9 sus 0in,nd c nimeni nu i-ar putea continua domnia cu aceia-i pricepere/ .e sus 0ine c6iar c +i ultimele ceasuri9 ?er4an Vod l-ar 3i c6emat la patul s u de moarte9 -i9 +ncredin 0,ndu-i pecetea domneasc 9 lar 3i ru)at s --i asume sarcina domniei9 pentru lini-tea sa -i a 0rii/ ceia-i ru) aminte i-o 3cur -i 4oierii str,n-i9 la s3at m Mitropolia din Cucure-ti/ Cr,nco5eanu +i re3u8 cu toat 6otr,rea -i se ru) de a 3i lsat +n: pace9 c ci situa0ia -i 5eniturile sa3e +i permit s duc o 5ia0 princiar9 pe c,nd splendorile domniei sunt 5ecinie supusepr 4u-irii/ Cietul prin 09 caie a a5ut pre- im 0irea tra)icului s u s3,r-it9 a 3F cedat ins isten 0e4r rudelor9 prietenilor -i aclama 0iunilor poporului9 cari i-au <urat credin 0 -i ascultare/ Intrar deci to0i +n 4iseric9 unde Mitropolitul +l +ncinse cu sa4ia9 +i puse cuca domneasc pe cap9 -i9 +m4r cat +n 6lamid domneasc 9 3u condus pe tron9 unde i se d du primul oma)iu -

s rutatul m,nii/ "up ceremonie urmar 3unerariile lui ?er4an - 3 8ile dup/ moarte -urmat de 4oierime -i de noul "omn9 pe <os9 p,n la Cotroceni9 unde 3u +n)ropat9 iar pe morm,nt se +n3ipse un stea) ro- ce se 5ede p,n a8i/ .l,tul rii a comunicat =or0ii ale)erea lui Constantin Cr,nco5eanu9 cerut de popor9 -i ru) ca toate prero)ati5ele domnieis 3ie recunoscute de =oart 9 creia at,t 0ara ci -i noul "omn r am,n credincio-i9 mai ales +n acele 5remuri de r 84oi/ $urcii apro4ar ale)erea -i trimiser lui Constantin Cr,nco5eanu insi)nele domniei/ =e de alt parte Cr,nco5eanu +i-tiin 0ea8 de suirea sa pe tron -ipe +mp aratul Leopold al ustriei9 printr-o scrisoare oma)ial 9 e(pediat +n )ra4 cu doi 4oieri9 cu ordinul de a a<un)e pe cei patru 4oieri trime-i +n misiune de ?er4an Vod / ce-tia au 3ost a<un-inu departe de Cuda9 unde li se comunic moartea luiQ ?er4an -i ordinul lui Cr,nco5eanu de a ii se remite lor darurile9 ce 5or 3i duse de ei +mp aratului9 +n9 numele noului dorm/ La +nceput solii lui ?er4an opuser +mpotri5ire9 dar a<un-i la Viena9 predar darurile celor 24oieri9 iareise +ntoarser -i rmaser m $ransil5ania9 de 3rica lui Cr,nco5eanu9 ca 3iind parti8anii lui ?er4an/ =rincipesa 5 du59 cu 3ii ei9 care luase parte la mmorm,ntarea so 0ului9 a rmas la Mnstirea Cotroceni pentru a +n)ri<i de slu<4ele reli)ioase9 dar Cr,nco5eanu o puse su4 supra5e)6erea unei ) ar8i de R0 solda0i9 -i-i ceru 300 pun)i pentru propria ei sal5are9 Cr,nco5eanu inten 0iona s +ntre4uin0e8e ace-ti 4ani pentru a tempera pe puternicii de la =oart9 cari c utau cu tot dinadinsuls puie m,nape prin 0ul B6eor)6e9 3iul lui ?er4an9 care era atunci m 5r,st de G ani/ Vdu5a lui ?er4an ceruse atunci +n )ra4 a<utor de la Constantin Clceanu9 )inerele ei9 care se a3la +n $ransil5ania9 -i care 3 cuse parte din prima solie a celor A4o ieri/ +l in3orm prin emisari de pericolul m care se ) sesc9 at,t ei ci -i 4o) 0iile lor9 dac 5or c dea m m,na turcilor9 cari cons iderau pe ?er4an ca re4el 3a 0 de =oart/ Clceanu a5ea de so 0ie pe o 3iic a lui ?er4an9 -i nu era deci parti8anul noul "ormQ reu-ise c6iar s con5in) pe nem0i de a trimite m Vala6i a F - G re)imente su4 comanda Beneralului !eisler9 care eli4er pe =rincipesa-5 du5 cu 3ii ei9 -i r adic a5u0iile care nu prea erau de dispre 0uit9 -i-i conduse p,n la Cra-o59 unde se ) sesc p,n a8i/ Cr,nco5eanu str,nse o-tire9 dar nu se )r 4i s dea piept cu re)imentele nem 0e-ti9 ci se retrase m 0ar9 d,nd +is de -tire turcilor de intrarea lor/ La a3larea acestei -tiri9 turcii9 3oarte 3urio-i9 +n5inuir pe Cr,nco5eanu de incapacitate9 dar acesta se ap r cu a4ilitate9 c nu se putea opune unui du-man superior ca num r/ ?ase s ptm,ni rmaser nem0ii +n Cucure-ti9 dar a3l,nd de apropierea unei armate de R0/000 de turci -i t tari9 precum -i de a<utorul de 10/000 -un)uri rs5rti0i9 su4 comanda contelui $eJeli9 proclamat de turci la l4a Mia =rincipe al $ransil5aniei9 nem 0ii se retraser+n mun 0ii Vala6iei -i ceruser a<utor din $ransil5ania/ <un-i ms +n nun0ii Cranului9 nem0ii se 58ur anticipa0i de turci9 cari sosiser +naintea lorpe un drum mai scurt dar mai rpos9 dar 3r a--i pierde cump tul -i cu toat in3erioritatea numeric 9 nem0ii ddurpiept cu turcii -i 5ictoria ar 3i 3ost de partea 4r9 dac un)urii sos i 0i +n a<utorul lor n-ar 3i 3u)it c6iar la +nceputul luptei/ Beneralul !eis Ier 3ii 3cut pri8onier9 iar Clceanu9 pe c,nd se sili s descalice de pe cal care se a3undase +itr-o mocirl9 3u ucis/ ?tirea 3iind adus lui Cr,nco5eanu care urm rea lupta9 +mpreun cu c,0i5a o3i0eri turci9 de pe 5,r3ul unui minte 5ecin9 el ordon s i se aduc capul lui Clceanu/ &u adus +naintea sa -i)eneralul !eisler9 crui trimise ms 5or4 +n tain9 s 3ie mcredin 0at9 c prin0ul Cr,nco5eanu 5a lucra pentru eli4erarea sa9 ceea ce -i 3 cu/ $urcii seme 0indu-se 3G dup 5ictorie9 maintar m $rans il5ania -i intrar +n l4a Iulia9 unde proclamar de =rincipe al $ransil5aniei pe $eJeli/ "ar 4ucuria 4r nu 3ii de lun) durat9 cci la -tirea c un corp de armat austriac se a3la +n apropiere9 o 6ar la 3u) +napoi cu at,ta iu 0eal9 c

a<unser +n &)ra-9 care 3usese atunci +n puteiea lor9 dup o 8i -i o noapte9 +i 4c de cel pu 0in 3 8ile/ $urcii -i ttarii se +napoiar apoi +n 0rile lor9 iar Cr,nco5eanu -i $eJeli cu un)urii s i rmaser +n Vala6ia9 unde 3ur cartirui0i prin sate9 unde se purtar ca +i 0ar du-man9 cau8,nd mari nea<unsuri popula 0iei/ ici artase Cr,nco5eanu iste 0imea sa politic 9 recunoscut de tuici ca -i de nem 0i9 c+t -i de popula 0ia 0rii care se 5 8u li4erat de oaspe 0ii un)uri/ .e pl,nse =or 0ii c teJelianii ruinea8 0ara prin <a3urile lor9 -i c supu-ii s i 3u) peste )rani09 -i dac starea aceasta 5a continua +i 5a 3i imposi4il s plteasc tri4utul/ Rspunsul =or0ii sosi9 c: Cine9 su4 prete(t de re3u)iu prietinesc9 se poart ostil +n 0ara 5oastr9 merit s 3ie tratat ca inamic- a5e0i autoritatea -i aplica0i-o dup ne5oie-Cr,nco5eanu scrise +i secret -i nem 0ilor9 c 5a e(termina pe re4elii un)uri -i 5a +ndep arta pe $eJeli/ +mp r0ise deci o-tire prin satele unde se a3lau un)urii9 -i ucise o mare parte din ei9 iar restul se p prin 3u) +n Moldo5a sau $urcia/ $eJeli 58,ndu-se sin)ur -i 3r putere9 plec la Constantinopol9 de unde =oarta +l +ndrumea8 cu 3amilia sa spre #icomedia9unde--is3,r-i 8ilele9uitat de lume/ Resta4ilind lini-tea m 0ar9 spre mul0umirea cel pu0in aparent a 0uicilor9 Cr,nco5eanu culti5 rela0iile cu austriacii -i cu potenta 0ii cre-tini9 +ntre 0in,nd cu ei intim coresponden 0 -i in3orm,ndu-i de planurile turcilor/ +n acest scop el 0inea la Constantinopol doi din cei mai 3ideli 4oieri9 a3ar de al0i parti8ani9 c ari-1 costau su mi cons idera4 ile9 Vala6ia e situat +itie dou +mp r0ii cu care 3ormea8 o 4lan 0: =rincipele tre4uie s duc o politic de ec6ili4ru/ =lec,nd 4lan 0a peste +ndatoririle stricte c tre turci9 risc pericolul de a pierde 0ara -i li4ertatea dinspre partea nem teasc 9 dup pilda cu #ico lai Ma5rocoidat9 de care 5om 5or4i mai departe/ +n sc6im49 aplec,nd-o spre nem 0i sau alte puteri cre-tine9 5a pieide domnia -i 5ia 0a dinspre partea turcilor/ E 5ie mc amintirea tra)icului s3,r-it9 din anul trecut9 al =rincipelui ?te3an Cantacu8ino9 -i doi ani mai +nainte cel al lui Cr,nco5eanu/ "etronarea acestuia s-a mai putut e5ita odat 9 numai cu puterea auru Iu i9 d istri4u it atunc i putem ic ilo r de la Curte a Oto man C =I$OLUL V!/ C6emarea lui Cr,nco5eanu la drianopol/ La relatarea acestui 3apt9 tre4uiesc 0inute +i sam in3orma0iile procurate de "l/ Iacopo =ilarino - cet0ean al repu4licii 5ene0iene - 3ost =rim medic m Vala6ia al =rincipelui ?er4an Cantacu8ino9 -i apoi al lui Cr,nco5eanu/ +n anul 1F039 luna pril9 sose-te la"un reun Im4ro6or9 trimis de .ultan/ .osirea sa nea-teptat surprinse pe toat lumea -i mai a4s pe Vod 9 caie nu 3usese in3ormat de Capic6i6aele4 sale de la drianopol9 unde se a3la atunci re-edin 0a Cur0ii Imperiale/ La mar)inea Cucure-tiului +l +nt,mpin Cr,nco5eanu cu cu5enitele onoruri9 -i +l conduse p,n la =alat9 unde Im4ro6orul +i pre8int 3irmanul de a pomi 3r 84a5 la drianopol9 pentru a pre8enta oma)iile cu5enite .u5eranului s u/ doua 8i +ns =rincipe49 +m4oln 5indu-se9 cap t 3e4r9 iar a treia 8i 3a0a i se um3l/ "octorul =ilarino9 cu e(perien 0a sa9 58u imediat c e 5or4a de un eri8ipel9 -i m scurt timp9 m dou sptm,ni9 5indec tumoarea -i duierile =rincipelui pe care lumea +l credea pieidut9 iar dup alte dou de con5alescen 09 Cr,nco5eanu era )ata de drum9 +n acest timp Im4ro6orul9 +ncurcat de situa 0ie -i 4 nuind c 4oala e simulat 9 ceruse s 5a8 pe =rin09 dar rmase uimit 5 8,ndu-1 um3lat la cap9 o4ra8 -i ),t9 de a4ia recunosc,ndu-1/ Odat resta4ilit9 Cr,nco5eanu urmat de suit pompoas compus din 32 o-teni9 4oierime9 slu)i -i al 0i curteni9 3cuse drumul9 dup indica0iile medicului =ilarino care +l +nto5 r-ise9 cu maie /4 )are de seam9 +n timp de 30 8ile9 +n 4c de cele 10 o4icinuite/ .copul tr),nrei +ns aera s c,-ti)e timpul necesar9 m care amicii s i s o40ie la =oart ca totuls ses3,r-easc cu 4ine/ "ar Marele Vi8ir9 R,mi =a-a9 -i s3etnicul su 3a5orit 4tr,nul Ma5rocoidat9 du-manii s i ne+mp ca0i9 nu se lsau +ndupleca 0i de nimic9 -i 0inteau la marea a5eie a lui Cranco5eanu -i la depunerea sa de pe tronul Vala6iei9 Cranco5eanu cuno-tea de mult ),ndul ru al Vi8irului -i

uneltirile lui Ma5rocoidat9 -inu se 6ot r+ a e(ecuta 3irmanul de a pleca din Cucure-ti9 de c+t dup ce primise scrisori de +ncura<are din partea altor puternici din <urul .ultanului9 ca mu3tiul OisIar )a9 li-.ilictar )a 'mai t,r8iu mare 5i8ir*9 !asan =a-a9 cumnat cu .ultanul9 cari-1 +ndemnau s 5ie neap arat la drianopol9 mcre8,ndu-se m puterea lor/ Cranco5eanu a<unse la drianopol -i--i +ntinse corturile la dou mile de ora-/ ici primi 5i8ita lui Ma5rocoidat9 -i dup lun)i con5or4iri9 Cranco5eanu reu-e-te s -1 c,-ti)e de partea sa/ poi9 cu c, 0i5a 4oieri9 se mut m ora- +n casa Mitropolitului )rec9 iar dup G 8ile e primit +n prim audien 0 de Marele Vi8ir9 care dup s 3tul lui Ma5rocoidat +l +m4rac cu ca3tan +mpieun cu principalii 4oieri din suita sa9 -i-1 asi)ur de recon3irmarea tronului/ Cuno-tea Vi8irul dispo8i 0ia .ultanului +n urma inter5en 0iilor mu3tiului -i ale celorlal0i 4ine5oitori ai lui Cranco5eanu9 -i 3u silit s --i ascund ),ndul -i s asi)ure pe Cranco5eanu c c6emarea sa la drianopol9 nu a5ea alt scop dec,t de a con5in)e personal pe .ultan de neade5 rurile inamicilor9 car5-1 acu8ar de nesupunere la 0 de =oart/ &u introdus apoi +i audien 0 la .ultan9 care +i con3irm tronul -i-1 +m4rac 9 ca -i pe 4oieri9 cu/ ca3tan9 -i 3ii condus cu mare pomp la locuin 0a sa9 pe un cal de ras ales din )ra<durile +mp rte-ti -i cu sur)uciulpe cap9 semnul demnit a0ii -i al in5estirii/ .e cu5ine9 a reaminti c =oarta e(ercit drepturi a4solute asupra Vala6iei -i Moldo5ii9 asupra dormitorului -i a 4oierilor9 dispun,nd de 5ia 0a -i a5erile 4r/ "e notat c numai =rincipele are 5oie s mtre4uin te8e si)iliulcu cear ro-ie9 iar scrisorile adresate lui9 3ie c6iar de mini-trii s i9 tre4uie s ai4 pe plic c,te o cruce +i cele patru col 0uri9 -i o a cincea la mi<loc/ Cranco5eanu odat recon3irmat9 se )r a4ia se +ntoarce m 0ar9 3c,nd drumul numai +n -ase 8ile9 pentru a--i re5edea c,t mai repede l,milia -i supu-ii s i -i a e-i din pain<eni-ul de intri)i care a5ea s -1 coste a5erea9 li4ertatea -i c6iar 5ia 0a9 mdat dup plecarea sa +ns 9 i84ucni re5olta ienicerilor m Constantinopol9 cari pomir +n mar- spre drianopol9 su4 prete(tul de a +nlocui pe noi mini-trii9 mai cu seam pe mu3tiu9 precum -i pe .ultanul Mustal,/ Re5olta se +ntinse -i +n r,ndurile ) r8ii .ultanului9 care cu stea)urile des3 -urate intrar +mpreun +n drianopol9 asediar =alatul -i puser la +nc6isoare pe .ultan9 unde -i muri dup pu0in5reme9 iar m 4cul lui 3u scos din +nc6isoare 3ratele acestuia9 6met9 care 3u proclamat +mp arat/ "ac =rincipele ar 3i 3ost surprins de aceste e5enimente9 s3,r-itul s u era ine5ita4il9 ca parti8an al lui Mustal, "ar a<uns +n 0ar -i a3l,nd de sc6im4 rile de la =oart9 scrise capic6i6aelor9 de a se adapta noii situa 0ii9 -i +n locul 3o-tilor protectori s --i procure al0ii-mai cu seam s c,-ti)e 3a5oaiea .ultanei Valide/ =entru cump raiea noilor potenta0i impuse 0rii noi 4iruri9 dar suporta4ile9 ceea ce 3 cu poporul s spuie c: :=rincipele Constantin Cranco5eanu <umule-te tarea 3r s-o 3ac s 0ipe;- Mai strui +n politica e(tern de apropriere cu su5eranii cie-tini9 +ntre 0in,nd cu ei coiesponden 0 prin secretari pentru lim4ile italian 9 latin 9 )erman -i polon 9 al,r de )rece-te -i turce-te/ .ecretarii erau pu-i su4 ordinele lui Constantin Cantacu8ino9 unc6iul lui Cranco5eanu9 care diri<a coiesponden 0a9 cu toat 3ric0iunea +ntre aceste dou l,milii +ntre0inut de uneltirile unor 4oieri9 cari au dus la ruin am4ele dinastii/ &apt este c =rincipele Cranco5eanu acoid Cantacu8inilor cele mai de seam demnit0i9 -i pstia un respect deose4it pentru cei doi unc6i ai s i9 Constantin -i Mi6ai9 3ra 0ii lui ?er4an A0 Cantacu8ino9 cari 3ur sp,n8ura0i +n anul 1F1M9 unul Ia Constantinopol -i cel lalt la drianopol9 dup cum5omarta maideparte9 "in cau8a acestei discordii9 mosco5i 0ii9 cari a<unser +n 1F11 p,n la 6otarele Vala6iei9 s -au 5 8ut +n-ela 0i +n speian 0a lor de a c p ta pro5i8iile promise de c tre 0ar9 Cu oca8ia acestei intrri a ru-ilor9 =oarta ordon lui Cr,nco5eanu s 3ie )ata de r84oi/ Comandant al o-tilor 3ii numit .p taiul $oma Cantacu8ino9 nepot de 3rate al lui ?er4an Vod9 care--ista4ile-te ta4 ra la Bura Urla0ilor9 G ore de drum de $,r)o5i-te/ Era acel sptar om ales -i cura)ios9 cunosc,nd

la per3ec 0ie lim4ile latin -i italian 9 -i posed,nd o cultur 5ariat/ ici9 la Bura Urla0ilor9 0inu Cr,nco5eanu s3at cu 4oierii +n pri5in 0a apro5i8ion arii ru-ilor/ .e 6ot r+slise comunice9c nu lise poate da merinde9 dec,t dup ocuparea 0rii -i ap ararea ei contra turcilor9 cari ar pustii-o +n ca8 de a<utorarea inamicului lor/ Ru-ii9 lipsi 0i de cele necesaie9 mc6eiar pacea cumputur / "imitrie Cantemir9 "omnul Moldo5ii9 trecuse de partea ru-ilor9 iar sp tarul $oma Cantacu8ino su4 prete(tul de a se odi6ni noaptea m conacul s u de pe o colin +n5ecinat 9 lsase ordinele necesare o 3i terilor si9 -iprsindu--i so 0ia9 crei lsase anume instruc 0iuni9 trecu cu c, 0i5a parti8ani 3rontul9 pun,ndu-se la ordinele 0arului9 unde 3u primit -i r spltit pentru de5otamentul s u/ Cr,nco5eanu9 consternat de 3apta ne4 nuit a sp tarului9 pl,n)ea de durere9 a-tept,ndu-se la r84unarea turcilor/ "e 3rica unei nenorociri o4 0inu prin capic6i6aelele de la drianopol9 cu pre0ul unei sumi considera4ile9 permisiunea de a mer)e la $,r)o5i-te9 unde a<unse m a<unul .3t/ =etru9 dup stilul 5ec6i/ #enorocitele +mpre<ur ri ale ultimului timp +l 3 cur sase ),ndeasc serios la )sirea unui ad post mai si)ur9 unde s se retra) cu numeroasa sa 3amilie/ In5estise dinainte o parte din a5erea sa la 4 ncile din Viena -i Vene 0ia9 -icump r -i +n $ransil5ania mo-ii9 +ntre cari dou cari se numesc .,m4 ta9 unde +ncepu ci direa unui palat9 c ci amintirea )roa8ei din anul 1F039 c,nd 3u c6emat la drianopol9 nu-i d dea lini-te9 -i 0intea la unicul scop de a 3u)i/ $otu-i nu se putea 6ot r+ s prseasc 0ara -i imensa a5ere strmo-easc pentru a tr i +n 0ri strine9 cu sarcina unei )iele 3amilii compus din so 0ie9 patru 3ii-i-ase 3iice9toate m ritate9 a3ar de prima care era 5 du5/ r 3i putut totu-i4irui )reut0ile9 dac a5ea mai4uni mini-tri -i maipu tini du-mani9 +nluntrul 0rii c,t -i +n a3ar 9 cari intri)aser p,n la e(terminarea sa/ Cr,nco5eanu era de o 3ire at,t de nai5 9 c nu credea +i posi4ilitatea unei tr dri/ O4ser5ai cu surprindere c la Curtea sa nu se -tia ce e secret de .tat/ "e a4ia dese lecau curierii sos i 0i din Constantinopo 19 -i s e -i co lportau prin du)6enile ora-ului no ile -tiri 5enite de la =oart 9 iar 85onurile se +ntindeau p,n peste 6otare9 +mi amintesc s 3i cetit eu +nsumi9 la $,r)o5i-te unde se a3la =rin tul9 o )a8et9 +n 1F139 tip rit la ////// cu urmtoarea -tire: 3lm din Vala6ia9 c +n/ Constantinopol etc/ etc/ O -tire de mic importan09 dar urmri 3uneste au do5edit +is c turcii9 cror du-manii lui Cr,nco5eanu trimeteau acele )a8ete9 d deau toat aten0iunea acelor -tiri/ "ar acestea nu +nsemnau mare lucru pe l,n) cursele +ntinse de acei ce rod ca 5iermii r dcina 0rii9 -i cari erau in5idio-i de m rinimia -i strlucirea lui Cr,nco5eanu/ Era aproape de al M0-lea an al 5ie 0ii -i al 2R-lea al )u5ern arii sale9 c,nd 6ot r,se cstoria celuide al treilea 3iu al s u9 prin0ul Radu9 cu 3ta lui nt469 3ostul "omnitor al Moldo5ei care tr ia la Constantinopol9 -i 3rate cu "imitrie Cantemir care a 3u)it la ru-i/ =rintr-o scrisoare respectuoas comunic 6otr,rea sa lui ii =a-a9 Marele Vi8ir9 care c 8u apoi +n lupta de la =eter5aradin ucis de nem 0i la R u)ust 1F1M9 8i )lorioas pentru lumea cre-tin 9 -i trium3toare pentru .erenisimul =rincipe Eu)en/ lat con0inutul: :C din )ratia di5in a5nd patru 3ii9 -i 3iind 6otr,t de so0ie9 de mult 5reme9 celui de al treilea 3iu9 3iica lui ntio6 CantemirQ de oarece +ns "imitri9 =rincipele Moldo5ei9 unc6iul ei9 s-a declarat re4el 3a0 de =oart9 prsind 0ara -i trec,nd la ru-i9 deci 3idelitatea sa 3r pri6an 3a0a de .ultan9 .u5eranul su9 +l 3ace9 cu drept cu5,nt9 s se A1 team ca aceast cstorie proiectat s nu pricinuiasc 5re-o 4nuial/ "ac ast3el este ca8ul9 e )ata s anule8e contractul de cstorie9 cu toate c e contra datinilor;.crisoarea era +6to5 r-it de un dar de A000 )al4 eni -i o 3rumo as 4 lan de samur/ $urcul rmase surprins de at,ta )enero8itate9 -i discut,nd cu un su4altern9 +i 8ise: X Eu nu -tiu ce tre4uie s cred de Voe5odul Vala6iei - Cr,nco5eanu@- tre4ue s-l aprecie8 ca pe un om 4un9 de 5reme ce adesea +mi trimite daruriQ +n a3ar de tri4utul pltit la timp9 +n)ri<e-te apoi de-care de pro5i8ii9 -i tot ce-i cere stp,nul nostruQ pe de alt parte am -i moti5e s-l cred de om ru9 constat,nd acu8rile ce-mi par5in din Vala6ia/ Va tre4ui deci supra5e)6iat

4ine9 pentru a putea lua msuri potri5iteD- #u accept dec,t 4lana9 asi)ur,nd pe Cr,nco5eanu de solicitudinea -iprotec 0ia sa/ +n pri5iri 0a cstoriei9 Vi8irul +i trimite o scrisoare de 3elicitare spun,ndu-i: X Ca s trimeat cu cea mai mare pomp cum se cu5ine unui prin0 de ran)ul su9 a se lua so0ia9 care s 3ie condus din Constantinopol p,n +n Vala6ia cu un corte)iu mre0Q s cele4re8e nunta cu 3astul -i 5eselia cu5enit9 cci9 prin )ra0ia lui "umne8eu9 =oarta 3iind +n pace cu toat lumea9 se poate 4ucura -i el de aceia-i lini-te +n 0ara sa9 3r a se teme de r84oiDCine e(aminea8 4ine sen8ul acestei scrisori9 -i ceia ce se 3tit,mpl lui Cr,nco5eanu c,te5a luni mai t,r8iu9 u-or 5a apre 0ia sistemul politicei turce-ti/ Memoria lui ?er4an Cantacu8ino e mc 5ie +n mintea lor/Ma(ima lorpolitic e pre3ctoria9 de care au u8at -i la +ntronarea lui Cr,nco5eanu9 ales 3 r a5i8ul =or0ii9 -i dac n-a 3ost depus la c6emarea sa m drianopol9 la 1F039 sin)urul moti5 a 3ost c turcii a-teptar de la el o acumulare de mai mari a5eri/ L comia 3r sa0 a .ultanului c6met nu pierdea din 5edere pe Cr,nco5eanu9 supusul lui9 poreclit de popor ltin-Cei adie =rin0ul urului9 numit ast3el pentru d micia 3a 0 de oricare turc care o4 0inea l,5oarea s 3ie trimis m ; Vala6ia9 pentru a putea str,n)e a5ere/ +n sc6im4 se imputa lui Cr,nco5eanu 8),rcenia9 acolo unde nu era ne5oie/ . ne +ntoarcem la ii =a-a9 marele 5i8ir9 care luase toate m surile9 ca s 3ie +nlturat orice o4stacol +i 5ederea r 84oiului ce pusese la cale contra principilor cre-tini/ .e -tia de persoane ini 0iate c9 +ndat dup pacea cu ru-ii9 +n 1F119 .ultanul9 de acord cu Marele Vi8ir9 a 6otr,t o npra8nic e(terminare a am4elor 3amilii9 Cr,nco5eanu -i Cantacu8ino9 -i c pre)tise lista celora ce tre4uiau s piar ca re4eli 3a0 de =oart/ Vestitele 4o) a0ii ale lui Cr,nco5eanu -i politica ra3inat a Cantacu8inilor erau un o4stacol pentru succesul r 84oiului9 pre) tit +i secret contra 5ene0ieni4r: nu erau si)ur turcii de sinceritatea ri5alit a0ii +ntre aceste dou 3amilii/ =user deci totul +n mi-care pentru a urm ri acti5itatea lor/ #u a 3ostprca )reu Vi8irului s a3le c6iar mai mult de c,t spera/ Cunoscuta nestatornicie a 5ala6ilor9 r mas aproape ereditar la unele 3amilii9 dinue-te p,n a8i9 -i numai din respect pentru ele trec numele lor su4 t cerc/ Marc le 5i8ir pi nuia s 3ie rcaduse +n Vala6ia4o) 0iile lui Cr,nco5eanu -i ale 4oierilor9 c,rc au 3ost e5acuate +n $ransil5ania de 3rica turcilor -i a t tarilor9 m r84oiul lor cu ru-ii/ cel ce a procurat toate in3orma 0iile Vi8irului asupra 4o) 0iilor e5acuate9 era persoan din s3ercle +nalte9 -i9 se a3la rc3u)iat m $ransil5ania +n urma e5enimentelor ruse-tiQ nu era 5ala69 darnumele Msetrcceasu4-t acere/ El prime a ins truc 0iunidin Vala6ia pentru ur8irea in3amei sa4 tr dri/ comandat9 su4 prcte(tul unei +is rcinri9 c,te5a si)ilii de ale marilor 4oieri9 de c,rc se ser5i mai t,r8iu9 ca s poat do5edi urmtoare4 acu8ri contra 4ietului =rincipe Cr,nco5eanu/ A2 C =I$OLUL VI"/ Capetele de acu8are trimise =or 0ii Otomane contra =rincipelui Cr,nco5eanu +nt,iul/ C +ntre 0inea coresponden 0 secret cu +mp aratul ustriei9 cu Mosco5a9 cu =olonia -i cu Repu4lica Vene 0iei9 crora procura -tiri pri5itoare la turci/ l doilea/ C +mpratul Leopold9 prin diploma dat la Viena in 30 Ianuarie 1M2R9 declara m toat 3orma pe Cr,nco5eanu cu succesorii s i +n linie 4 r4 teasc 9 ca =rin 0 al .3/ Imperiu Roman9 pentru ser5iciile +nsemnate aduse Maiest a0ii .ale C6esariene/ l treilea/ C9 pentru acumulare de considera4ile a5eri9 a s rcit 0ara prin )rele asupriri -i impo8ite9 nea3ltoare pe timpul predecesorilor s i/ l patrulea/ Ca9 su4 prete(tul de a sc6im4a aierul9 locuia 2 p,n la F luni la $,r)o5i-te9 aduc,nd prin aceasta pa)u4e9 at,t supu-ilor s i c+t -i tra3icului din Cucure-ti9 -i aceasta pentru a putea mai u-or 3u)i9 +ntr-o 4un 8i9 cu toat l,milia -i 4o) 0iile sale +i $ransil5ania9 unde spre acest scop/

l cincilea9 a cump arat multe mo-ii9 pe una din ele pre) tindu-se c6iar cldirea unui mare palat/ l -aselea/ C a depus sumi mari9 nu numai la Viena dar -i la Vene 0ia9 0in,nd a)en 0i +n am4ele aceste locuri/ l -aptelea/ C 3u)a lui $oma Cantacu8ino la Mosco5a9 +i 1F119 a 3ost cu consimtim+nruls u/ l optulea/ C -i-a procurat din Viena timpane -i trim4i0e de ar)int9 ceia ce era insolent9 c ci +ns -iMarele .ultan nu le poseda/ l noulea/ C a 4tut +i $ransil5ania monete de aur9 +n 3orai de medalii9 de o 5aloare de la 2 pin la 10 )al4eni una/ "in aceste monete s-a trimis una la Constantinopol pentru do5edirea e(is ten 0ii lor/ Restul monete lor a 3ost ) sit +n te8aurul lui Cr,nco5eanu dup depunerea sa9 +mpreun cu multe <u5aieruride o 5aloare considera4il / =entru scopul acestor medalii9 p rerile sunt di3erite9 dar cea mai curent e urmtoarea: m 8iua dormiriiQ Maicii "omnului9 +n anul 1F1A9 intr,nd +i al MO-lea aa/ de 5r,st -i al 2M-lea de domnie9 Cr,nco5eanu proiectase pentru acea 8i un 4anc6et solemn9 la s3,r-itul c ruia a5ea s o3ere 34arei no4ilimii sale medaliile de mai sus9 dar 5ai> e(act +i acea 8i9 5 8u cderea capetelor celor A 3ii ai s i9 dup care c8u -i capuls u la picioarele c lului9 cum5om5edea +n capitolul 7I/ cestea au 3ost principalele capete de acu8are trimise =or 0ii cu scopul de a e(termina9 +mpreun cu toat 3amilia sa9peunuldinceimai4unidomnice a a5ut Vala6ia/ Marele Vi8ir -tia c Cr,nco5eanu trimise la Constantinopol pe una din 3iicele sa4 cu so tul ei9 s aduc +n Vala6ia pe "oamna sa -i pentru a nu pierde timpul9 luase toate m surile ca cel ms rcinat cu detronarea - capu)iul -s a<un) la Cucure-ti +n . ptm,na .3,nt 9 c,nd cre-tinii sunt ocupa 0i cu slu<4ele 4iserice-ti/ Cu toat tinuirea Marelui Vi8ir9 un )rec9 prieten al lui Cr,nco5eanu9 a3l de cele puse la cale9 -i iat acum: Un turc din 3amilia caimacamului din Constantinopol +m4oln 5indu-se9 3ii 5i8itat de un prieten9 secretar al Vi8irului/ "iscut,nd de nou0 0ile 8ilei secretarul +mp rt-e-te 4olna5ului9 +ntre altele9 c Vlac6-4eiul '=rin cipe4 Vala6iei* a 3ost declarat re4el9 -i +i scurt timp 5a 3i adus la Constantinopol cu 3amilia sa9 iar imensele sale a5u 0ii 5or 3i depuse +n te8aurul .utanului/ R mase numai9 desemnarea capu)iului pentru e(ecutarea ordinului/ La aceast mrturisire a 3ost de 3 0 -i medicul turcului9 doctorul n ton4 Corect9 care a trit +n Vala6ia acum c, 0i5a ani9 -i care mi-a declarat c a studiat la Roma -i cunoa-te lim4ile latin -i )reac / "octorul se pre3cu a nu 4 )a m seam con5or4irea dintre turci9 -i prepara un medicament pentru 4olna5/ Ie-ind de la 4olna5 ) sipe cellalt )rec9 amicul s u9 A3 crui +mp rt-i tot ce au8ise9 con<ur,ndu-1 a nu de-t inuinumele s u/ cesta scrise +n toat )ra4a lui Cr,nco5eanu9 in3orm+ndu-1 de toate cele puse la cale9 pentru a lua m surile necesare9 situa0ia sa 3iind 3oarte )ra5 / =rincipele cetise scrisoarea +n pie8en 0a c,tor5a mini-tri -i le ceru p ierea dac scrisoarea tre4uie luat ca atare9 +ntruc,t Vi8irul +i scrisese de cur,nd9 mdemn,ndu-1 a trimite dup mireas -i a cele4ra nunta +n toat 5oia/ Unii dintie ace-ti mini-tri9 +ntre cari unul care muri decap itat su4 oc6ii Vo e5odului9 r spunser : : lte09 =astele e aproape/ Brecul nea5,nd 4ani de s r4tori9 s-a ser5i de acest prete(t ipocrit -i 8elos9 ca s stoarc 4ani/ tunci =rincipele9 arunc,nd scrisoarea cu dispre09 8ise: duc -se dracului acest co4itor de 5e-ti rele> "ac n-a ) sit dec,t un ast3el de prete(t9 nu 5a c ptaniciun4an/ =rincipele a5ea moti5 de a nu da cre8aie -tirii9 mai ales c nu primise con3irmaiea ei de la a)en 0ii si din Constantinopol/ "oamna M aria ms era de p rere ca o ast3el de 5este tre4uie s ai4 o 4a8 ade5rat9 -i propuse mutarea lor9 pentru c,t5a timp9 la $,r)o5i-te 'de unde sosiser de a4ia c,te5a s ptm,ni +nainte* a-tept,nd acolo des3-urarea lucrurilor/ Brecul scrise din nou =rincipelui dar 3 r 3olos9 cci 5icleana scrisoare a Vi8irului adormise

5i)ilen 0a =rincipelui9 p,n nu sim0i sa4ia tind capetele celor patru ne5ino5a 0i 3eciori ai s i9 -i aceia- sa4ie pe )ruma8ul s u/ +n aceste 8ile de ne6otr,re9 c8u 4olna5 3iica mai maie a Voe5odului9 "oamna .tanca9 care +n a)onie c6em pe "oamna9 mama ei9 -i surorile ei9 ar t,ndu-le9 6alucin,nd9 o ceat de turci care 8munce-te de )ruma8 pe tat l ei9 5roind s -lduc la Constantinopol/ Cu )reu 3u lini-tit de cei din <urul ei9 dar muri dup c,te5a ore/ cest 3apt mi-au po5estit surorile de3unctei9 +nainte de detronarea tat tii lor/ +n 8iua mmorm,nt rei =rincipesei9 caie a5u loc m 4iserica metropolitan din Cucure-ti9 a3lai de un alt ca8 memora4il9 5rednic de a 3i notat/ Mitropolia e pe 5,r3ul unui deal/ +n 5ale e palatul Cr,nco5enesc/ +n a3ara por 0ii palatului se a3l o cruce depiatr al49 cu o inscrip 0ie +i lim4a 5ala6 9 c-n acela- loc tat l =rincipelui a 3ost tiat +i 4uc 0i de doro4an 0ii rscula0i contra sa/ =rincipele Constantin sco4or,nd c laie de la Mitropolie9 cu tot alaiul pompos9 m dreptul aceleia-i cruci9 o ) in +i 84ur pe 4ra0Q acest semn a 3ost atri4ui unei iminente nenorociri9 c ci +nt,mplrile cele mai simple sunt e3ecte4 misterioase ale =ro5iden 0ei/ C =I$OLUL I7/ "etronarea =rincipelui Constantin Cr,nco5eanu9 declarat re4el 3a 0 de =oarta Otoman/ Era +n 8iua de Mar0i A prilie a anului 1F1A9 a treia 8i de =a-ti dup calendarul nostru latin9 -i +n 23 Martie dup acel 5ec6i9 m Mar0ia .3,nt la ortodo(i9 c,nd a<unse m Cucure-ti9 de la Constantiaopol9 capu)iul Musta3a-a)a- Era unuldin cei mai5ec6i amici ai lui Cr,nco5eanu9 ales anume de Maiele Vi8ir9 pentru ca sosirea sa s nu +nsp im,nte pe "ormitor/ cesta +i trimese9 dup o4icei9 o3i0eripentru a-lsaluta -i a +n)ri<i de tot ce a5ea ne5oie9 +itie4mdu-1 dac dore-te a 3iprimit imediat9 la Curte9 m audien 0/ $urcul rspunse cu 3ine0 cnu are nicio a3acere ur)ent 9 3iind +ns m trecere spre !otin9 -i 3iind o4osit9 iar 8iua 3iind spre s3,r-ite9 ar doris 5ad pe =rincipe a doua 8idiminea 0/ doua 8i9 Mercuri9 o4icinuitul alai conduse pe capu)iu la Curte9 a-teptat de Cr,nco5eanu m marea sal de audien0 unde9 sosind $urcul9 "omnitorul se ridic de pe tron9 +l +nt,mpin p,n la <umtatea odiei -iur,ndu-i 4un 5enit +l po3te-te s -ad/ $urcul rspunse c nu este timp de -e8ut9 -i 3iindu-i5ec6iprieten re)ret a-i 3i adus o -tire rea9 dar s ai4 r4dare -i s se supuie 5oin0ii di5ine -is asculte de ordinele .ultanului9 -isco 0,nd o n3ram de mtas nea)r o puse pe un um r al =rincipelui9 spun,ndu-i: ma8il9 ceea ce mseamn detronat-Cietul =rincipe9 surprins9 +ncepu s deteste nerecuno-tin 0a sl4atic a turcilor9 cari AA rspltesc +n a-a 3el ser5iciile aduse +mp r0iei +n 2R -i mai4ine de ani9 -i 5oind a se a-e8a pe tron9 3ii +mpins la o parte de tuic9 care-ispuse c loculs u nu mai este pe tron/ &ur c6ema0i +n )ra4 principalii 4oieri -i Mitropolitul9 -Ji pre8en 0a lor 3u citit 3irmanul9 +n 5irtutea c ruia Voe5odul Constantin Cr,nco5eanu e declarat cu toat 3amilia sa 6ain9 adie le4el9 -i deci detronat/ "e notat c Musta3,-a)a9 +nainte de a pleca de la Marele Vi8ir9 +l +ntre4 umil ce msuri se ia m ca8ul unei pro5oc ri de rs5rtire a poporului de c tre Cr,nco5eanu9 prin aruncare de 4ani prin 3erestre9 +i momentul cetirii 3irmanului de detronare/ Vi8irul +i puse la dispo8i 0ie c,0i5a slu<itori din cei mai 3ideli -i cura<o-i9 -i4ine +narma 0i9 cari 5orp 8i la u-a s lii de audien 0 +n timpul cetirii 3irmanului9 -i cari la cel mai mic tumult 5or ucide pe =rincipe -ipeto 0i aceice 5or +ncerca s -lapeie/ m5 8ut eu +nsu-mi -ase din s lu<itorii cari nu 1 s au pe nimeni s p trund +n sal9 ca snu comunice cu/4ietul Cr,nco5eanu9 -inuplecar de lau-p,n ce acesta nu 3u dat +n pa8a 4oierilor cari a5eau Oidin stra-nic din partea .ultanului9 ca prin semn tur cu si)iliul lor9 s se declare rspun8tori9 cu 5ia0a -i a5eiea9 de 3u)a lui Cr,nco5eanu/ +ntr-at,ta era )ri<a turcilor> =entru mai maie precau 0iune 3u c6emat corpul ne)ustorilor9 c rui se aduse la cuno-tin 0prin 34rmul solemn 9 ca s se constituie )arant pentru 4oieri/ +n urma acestor piecautiunicapu)iulpomis si)ile8e 5istieria -iapoi te8aurul pri5at al =rincipelui9 adec Cmara9 -i dup ce mai d aduse anumite oidine se +napoia8 la locuin 0a sa/

Cietul =rincipe se retrase +n od ile sale9 cu su3letul a)itat de ),nduri triste: mdoial 9 )elo8ie9 3ric -isperan 0e/ +-iaminti de scrisoarea amicului s u din Consiantinopol -i se c i de a nu-1 3i ascultat/ #es3,r-it era +ns <alea c,nd se +iapoir acas "oamna sa cu cei A 3ii -i tot at,tea 3iice9 care erau consternate9 ne-tiind unde se 5a termina nenorocirea/ =l,n)eau de comp timirea lor -i persoanele cari9 din curio8itate9 intrar +n od ile lor/ +n Cucure-ti era mare a)ita 0ie/ &el de 3el de 5ersiuni circulau/ .e 85onea de o +ncercare de 3u) a lui Cr,nco5eanu9 ceea ce nu corespundea ade5 arului9 cci +nsu--i el con5inse pe 3iul s u =rin0ul ?te3ni0 de a renun0a la inten0iunea sa de a 3u)i +n $ransil5ania9 iar de acolo9 prin Viena9 +i Italia9 c ci9 3r +ndoial9 0uicii au dat oidine ri)uroase tuturor punctelor de )rani 0 pentiu a opri pe oricine 5a +ncerca s treac 3r pa-aport9 iar reu-ita 3u)ii ar +nd,r<i -i mai mult pe turci/ Inamicii lui Cr,nco5eanu9 pe de alt parte9 pentiu a-i su)era c 3u)a i-ar 3i imposi4il -i pentiu a +n3rico-a popula 0ia9 au lansat -tirea +i Cucuie-ti c un corp de 129000 turci st )ata de mar- pentiu a tiece 0ara prin 3oc -isa4ie9 m ca8ul unei +ncerc aride re4eliune/ de5rul era c a5en ea im4ro6orul9 adec -e3ul )ra<durilor +mp rte-ti9 cu oare-icare suit9 pentiu a asista la ale)erea noului "omnitor/ =rimise -tirea din partea capu)iului c detronarea s-a s 5,r-it 3r niciun incident9 -i poate pomi spre Cucure-ti pentiu a e(ecuta ordinele =or0ii/ +n diminea 0a 8ilei urmtoare9 care era de dou ori solemn 9 3iind Poia Mare -i Cuna-Vestire9 4oierii ie-ir clri +n +nt,mpinarea im4ro6orului9 care 3u salutat respectos -i condus la locuin 0a9 pre)tit/ ici9 +nainte de a se desp r0ide 4oieri9 +i ordon +n mod se5er ca la ora pr,n8ului s 3ie din nou pre8en 0i9 pentiu a se pune de acoid asupra9 persoanei noului ales/ C =I$OLUL 7/ ?te3an Cantacu8ino ales =rincipe al Vala6iei/ La ora 3i(at 4oieriise adunar la locuin 0a capu)iului9 care se interes de numele -i titlul 3iec rui +n parte9 mcercar eis a4a) pe unul dintre ai lor9 dar niciunulnu 3u apro4at de $uic/ La urm9 adres,ndu-se 4oieri4r9 +ntre4 care din ei e Marele .p tar ?te3an Cantacu8ino -i9 pun,nd m,na pe um rui acestuia9 +l declar "omnitor al Vala6iei -i ordon AR 4oierilor s +ncalece -i s -1 conduc la Curte/ Unii +ncepur a 4nui c totul a 3ost pus la cale9 +n 0ar9 de Cantacu8ini9 -i +n3puitapoila Constantinopol/ #ea5,nd pe loc ca3tanul de domnitor9 care se a3la su4 si)iliu +n te8aur9 $urcul scoase propria lui 6ain pe care o puse pe umerii lui Cantacu8ino/ "ar +nainte de a se pomi alaiul9 se aduse ca3tanul de maie sp tar9 de care noul 5oe5od se ser5ia +nainte +i 3unc 0iunile solemne -i9 la sunetul mu8icii -i cu un ceremonial repede impro5i8at9 3ii condus la Curte/ &u primit m 4 is eric de c tre M itropo lit -i preia 0i9 cari o 3ie iar s lu<4 a cu5enit s itua 0iunii9 -i condus apoisus9 mpalat9 m maiea sal a "i5anului9 -i a-e8at pe tronul acoperit cu cati3ea ro-ie9 $urcul ceti 3irmanul care declar pe ?te3an Cantacu8ino "omn al Vala6ei +n locul lui Constantin Cr,nco5eanu9 declarat re4el 3a 0de =oarta Otoman / .e slo4o8ir -i tunurile9 iar 4oierimea +ipre8int oma)iile cu s artatul m,nii/ Ce pri5eli-te rar > ce sc6im4are unic > +n acela--timp9 doi Voe5o8i +n aceia-i Curte: unul depus9 iar altul9 cum sus 0ine toat lumea9 impus/ =e ace la- teatru dou scene cu totul opuse: aceia a =rincipelui Cantacu8ino9 plin de 5eselie -i <u4ilare9 3iecaie din aderen 0ii s i 6rnind speran 0eQ dincolo triste0 -i consternare9 cu nes3,r-ite ),ndurine)re/ =rincipele ?te3an9 dup primirea o ma) iilor9 trecu In apartamentul lui Cr,nco5eanu pe care-1 as )ur de surprindeiea +6tron arii sale 3r 5oe9 precum -i de clit 0ile ce recunoa-te 3ostului Voe5od/ +n timpul acestei +ntre5ederi am remarcat c Cantacu8ino sta +n picioare9 iar Cr,nco5eanu caie -edea9 a5,nd cuca pe cap9 +i r spunse cu poli0e 0a sa cunoscut c: e mai 4ine c domnia a 3ost +ncredin0at lui dec,t unui strin- "up acest sc6im4 de poli0e 0e9 =rincipele ?te3an se retrase +n apartamentul s u9 -i a-e8,ndu-se pe tron +ncepu +mp r0irea demnit 0ilor care erau p,n acum ocupate de oamenii lui Cr,nco5eanu9 ceiace impresiona

nepl acut pe mul0i9 cu5enindu-se ca9 cel pu 0in p,n la plecaiea lui Cr,nco5eanu -i +n 5ederea rudeniei cu el9 s nu 3i 3cut nici o sc6im4are/ doua 8i9 Vinerea Maie9 la ora 2 sar 9 =rincipele Cr,nco5eanu cu cei A 3ii 3ur du-i la Constantinopol c tie o moarte 3r mil/ #u putuse o4 0ine am,narea plec arii p,n dup sr4tori/ Inamicii s i su)erar im4ro6orului pericolul unei ast3el de am,n ri prin sosirea nem0ilor9 cari l-ar putea eli4era/ =rincipele ?te3an +l conduse cu capul )ol p,n la carat/ La sco4or,rea se arii din Curte9 Cr,nco5eanu +i adres urmtoarele cu5inte precise: &inule ?te3an dac aceste nenorociri sunt de la "umne8eu pentru pcatele mele9 3ac-se 5oia lui/ "ac +ns sunt 3ructul rut0ii omene-ti9 pentru pieirea mea9 "umne8eu s ierte pe du-manii mei9 dar p8easc-se de m,na teri4il -i rs4untoare a <udec0ii di5ine=omideci4ietul =rincipe9 cu "oamna sa9 cu cei A 3ii9 "oamna celui mai5r,stnic cu un 4e0a- al lor9 precum -i A )ineri9 r am,n,nd +n Cucure-ti so 0iile a-cestora cu copiii/ Capu)iul conduse con5oiul9 care parcuise drumul noaptea9 p,n la Rusciuc9 dincolo de "unie9 unde a<unse a doua 8i diminea 09 prima 8i de =a-ti/ +n aceia-i 8i de =a-ti a5u loc la Constantinopol arestarea 3iicei lui Cr,nco5eanu9 care sosise de cur,nd cu so 0ul eis conduc m Vala6ia 3ta lui Cantemir9 lo)odnica 3ratelui ei/ #e-tiind de detronarea p rintelui ei9 -tire par5enit la Constantinopol dup patru 8ile9 =rincipesa9 +napoiat de la =atriar6ie unde ascultase litur)6ia de =a-ti9 ) si casa plin de turci cari o despoiar de toate 4i<uteriile9 rdicar tot ce )sir -i o +nc6iser +n apartamentul 3emeilor din +nc6isoarea Ceau--Eminu iar pe so 0ul ei la Ca-4aclnculu adie la e(ecutorul de4itorilor .ultanului/ "up aproape trei s ptm,ni de drum a<unse la Constantinopol -i Cr,nco5eanu cu toat 3amilia sa9 -i +n loc de a 3i condus la unul din palatele sale9 cum spera9 3u condus direct la +nc6isoarea :Cele -apte turnuri;9 +ntr-un loc +ntunecos9 e(cept,nd pe "oamna9 nora cu copilul -i 3iica9 care 3ur +nc6ise mtr-un loc mai +nalt -i mai luminos/ Ca)a<ele au 3ost depuse +n alt aparte9 din oidinul te3+erdarului/ ?i iat deci un prin 0 4o)at9 o4icinuit din copil arie cu 3ast -i str lucire9 ledus9 dup 2R ani de domnie9 la o 6ain mi8era4il9 cci turcii l-au de84r cat de cele domne-ti cu care AM plecase din Cucure-ti/ =eic6e8i 0ii se5ere se 3cur tuturor pentru a ) si lucruri de pre 09 iar im4ro6orul9 rmas +i acest scop m Vala6ia9 dase se5ere m-tiin 0ri pu4lice de a se denun 0a9 su4 pedeaps de moarte9 p,n la data cutare9 orice cuno-tin 0 despre a5eiea lui Cr,nco5eanu/ Mul0i s e supuser proclama 0ieiQ unii pentru a intra m )ra 0iile noului domnitor sau de 3rica pedepsei9 al0ii +n 3ine din dorin 0a de a )r4i des3iin0aiea lui Cr,nco5eanu9 "intre 4oierii mai intimi 3ur aresta0i -i trimi-i la Constantinopol9 5istiernicul secret al lui Cr,nco5eanu -i primul s u ministru9 Vcrescu9 cruia se tie capul m pre8en 0a 3ostului su dormitor9 iar cel lalt 3u trimes +n e(il +mpreun cu "oamna9 dup ce rmase 5 du59 -i cu )inerii ei/ Im4ro6orul desc6ise la Cucure-ti te8aurul pri5at al lui Cr,nco5eanu si)ilat de capu)iu9 -i 3cu in5entarul 4o)0iilor )site: 4ani9 4i<uterii de mare 5aloare9 5estminte super4e9 +n mare parte c ptu-ite cu so4ol9 -i alte 4l nuri de pre0 aduse din Mosco5a/ $ac,murile9 mo4ilele -i toate de ale casei 3ur 5,ndute la me8at de c tre turci9 su4 oc6ii =rincipeselor rmase9 iar noul domnitor ) sise cu cale s inter8ic9 prin ordin se5er9 orice a<utor9 3ie c6iar al medici4r +n ca8 de 4oal 9 dat 3amiliei celui detronat/ +n de8astrul lor =rincipesele r mase i8olate ) sir un maie a<utor +i asisten 0a doctorului B6eor)6e $iape8undul9 un 3ost 4ursier al p rintelui lor9 care-1 mtie 0inu la =ado5a p,n la terminarea studiilor sale medicale9 su4 direc0iunea 3aimosului ntonio Vallisnieri/ cest B6eor)6e $iape8undul9 cu pericolul5ie 0ii sale +-i ar t recuno-tin 0a 3a0 de 3amilia 4ine3ctorului s u9 iar la +ntoarceiea +i 0ar din e(il9 "oamna lui Cr,nco5eanu +i +ncredin0a misiunea de apleca la Vena -i Vene 0ia9 unde de5ine a)entul ei pentru a3acerile ei pri5ate/

+ntrecerea im4ro6orului prin satele lui Cr,nco5eanu pentru a le lua +n primire9 inamicii lui Cr,nco5eanu puser pe 0rani s ias m calea $urcului -i/ s stri)e r 84unaie -i dreptate contra lui Cr,nco5eanu9 care era nenorocirea 0rii/ $urcul se pie3cu a-i comp timi9 dar +i 0elese de cine se puse la cale/ $ermin,ndu--i misiunea9 $urcul se +napoia la Constantinopol duc,nd cu sine 4o) 0iile con3iscate caie uluiser pe .ultan9 -i-i a 0,0ar mai mult po3ta de a le poseda/ C =I$OLUL 7I/ "ecapitarea =rincipelui Cr,nco5eanu -i a celor A 3ii ai s i/ Im4ro6orul9 dup ce comunic lui Cr,nco5eanu )ra5ele acu8a0iuni din partea .ultanului9 ascultate cu demnitate de el9 ordon supunerea lui ca -i a 3iului cel mare la )rele torturi9 pentru a 8mul)e mrturisirea a5erii lor/ "up ce mrturisir toate9 dup R 8ile9 "uminec +n 2M u)ust9 dormirea .3t/ &ecioare9 +i pie8en 0a .ultanului care sta la o anumit distan 09 im4ro6orul supuse pe Voe5od la un nou intero)ator9 la care Cr,nco5eanu rspunse 3r 3ric9 dup acare9 la un semn9 se apropie )eaJtul/ C,nd Cr,nco5eanu ii 5 8u c se apropie cu sa4ia m m,n 9 3cu o scurt ru)ciune9 -i se adres 3iilor si cu urmtoarele cu5inte: 3ii mei9 3i0i cura<o-i9 am pierdut tot ce am a5ut +n aceast lumeQ cel pu0in s sal5m su3letele noastre -i s ne splm pcatele cu s,n)ele nostru=rimul decapitat 3u V crescu9 apoi prin 0i-orul cel/ mic Mateia-9 -i al tieilea 3iu Rducanu9 'caie urma9 s 3ac nunta dup +n5oirea Vi8irului*9 dup care 3ur/ decapita0i ?te3ani0 -i Constantin9 cel mai mare9 iar la urm 9 nenorocitul Voe5od9 p rintele lor9 care a 3ost spectator la aceast cru8ime -i4ar4arie/ "uptra)edie .ultanulse mdep artiarcapetele celoruci-i3ur purtateprinora-9pe pr<ini/ .e str,nse lume mult m <urul acestor cada5re iarMaiele Vi8ir9 tem,ndu-se de 5re-o rscoal9 cci +ns--i turcii se +n)ro8iser de at,ta nedieptate9 oidon aruncarea AF cada5relor +i mare9 de unde9 pe ascuns9 3+ir pescuite de c, 0i5a cre-tini -i +n)ropate +ntr-o mnstire numit Calc6i9 nu departe de Constantinopol/ +n ce c6inurise 84 teanenorocita "oamn 9 c,nd ise aduse 5estea uciderii iu4itului ei so0 -i a scumpilor ei 3ii9 +-i poate oricine ima)ina/ Eu9 care A ani ne+6trerup 0i am a5ut onoarea de a 3i m intimitatea acestor prin 0i9 nu-mi pot aminti aceast teri4il catastro3 3r a 5is a lacrimi/ "oamna M aria se ) sea atunci +nc6is cunepotul9 nora -i )inerii ei/ C, 0i5a 4ine5oitorise mterpuser pentru a o4 0ine de la Vi8ir9 +n sc6im4ul sumei de R0/000 )al4eni9 eli4erarea acestor nenoroci 0i9 sper,nd c s,n)ele 5 rsat 5a 3isl4it 3uria turcilor/ Canii 3ur +mprumuta0i cu enorma do4,nd de 30YS0 "ar c,t eroare> #e+mp ca0ii lor du-mani din Vala6ia9 ) sind noi calomnii9 trimiser Vi8irului A0/000 )al4eni pentru anularea li4er arii celor +nc6i-i9 cari 3iir e(ila0i la Outa<e69 de unde9 dup 3 ani9 3ur li4era0i -i +napoia 0i +n Vala6ia9 c,te5a luni dup uciderea de c tre nem0i la =eter5aradin9 a aceluia- 5i8ir9 li-=a-a/ . ne +ntoarcem +n Vala6ia pentru a urm ri purtarea =rincipelui ?te3an Cantacu8ino/ =u0in dup +ntronarea sa trimete 2 4oieri ca a)en 0i la Constantinopol9 -i o4 0ine +n sc6im4ul unei mari sume de 4ani con3irmarea ale)erii sale/ +-i 3ace intrarea solemn m 8iua de .3t/ B6eor)6e9 +itr-o Vineri diminea 09 a5,nd marele penaci pe cap -i celelalte +nsemne pentru ast3el de oca8iuni trimese de =oart / Era surprin8tor 3ptui c =rincipele ?te3an alese9 +ntre a)en 0ii s i9 pe un 4oier9 dintr-o 3amilie a c rei descenden 0i au 3ost9 3 0a de to0i domnitorii9 intri)an 0i -i nestatornici/ & r +ndoial c +mpre<urrile politice l-au +ndemnat la acea ale)ere pentru a )r 4i e(terminarea Cr,nco5enilor9 ceia ce acel repre8entant +ndeplini 3r )re-/ Cantacu8ino9 pe de alt parte9 5oia s --i inau)ure8e domnia cu o ac0iune +nsemnat 9 care s preocupe popula0ia -i s o distra) de la con5in)erea o4-teasc 9 de 5ina sa m destituirea lui Cr,nco5eanu/ dun deci9 a treia "uminec dup =a-ti9 m Mitropolia din Cucure-ti9

4oierimea9 clerul monastic si mirean -i popula0ia9 -i dup litur)6ie se comunic asisten0ei decretul9 prin care9 su4 se5ere a3urisenii con3irmate de =atriar6ul din Constantinopol ca -i de Mitropolitul 0rii9 e inter8is orie rui 5oe5od de a mai putea impune9 +i 5iitor9 darea numit 5critul9 ca -i oricui 5a cute8a s mai propuie acest impo8it/ V critul a 3ost o da<die9 de o treime de )al4en de 3iecare cal sau 5it9 introdus cu mult +naintea lui ?er4an Cantacu8ino9 -i care producea anual o mare sumde 4ani9 cunosc,nd nenum aratele cire8i -i 6er)6elii din Vala6ia/ .cuti apoi de orice impo8it preo 0imea9 cu impunerea ms de a cele4ra9 +n 3iecare an9 o litur)6ie pentru domn/ Pu4ilase9 cu drept cu5,nt9 clerulpentru aceast opere5la5ioas 9 -i 4inecu5,nta pe ?er4an9 dar se 3olosipreapu tinde eacum5omar ta mai departe/ Maioidon dr,marea sina)o)ii e5reilor9 cu toate case a3la pe un loc retras9 inter8ic ,ndu-le de a se mai putea ru)a +i adun ri/ st3el de demonstra0iuni 8eloase 3a0 de cele reli)ioase erau de natur s impresione8e mintea poporului/ .e ar tase 3oarte dr)stos -i 3a0 de preo0ii 3ranciscani9 mrturisindu-mi c6iar +itr-o diminea 09 c,nd a5ui onoarea de a lua masa cu el9 ceea ce se +nt,mpla oride c,te ori lua masa m mod pri5at9 inten0iunea de a d rui materialul necesar restaurrii 4isericu0ei noastre din Cucure-ti9 care sta s se dr,me9 cu condi0ia de a nu ridica clopotni 09 pentru a nu is4i +n oc6ii turcilor/ +i r spunseic 5a 3ace o 3apt p4as 9 cu at,t mai mult cu c+t 4iserica e +nc6inat .3t/ ?te3an9 =rimul/ Martir9 al c rui nume poart -i +nl0imea .a/ 5ea +n s3,r-it planuri mari9 ne+ndoindu-se c domnia9 a5ea s -i 3ie de lun) durat / O4icinuia odat pe sptm,n cel pu0in9 s 5i8ite8e pe p rintele s u9 Constantin .tolnicul9 cu care se +ntre 0inea p,n +n mie8ul nop 0ii9 +ntre0inea coresponden 0 cu nem0ii9 mosco5i0ii -i polonii9 din oidinul Marelui Vi8ir9 care socotea s a3le9 pe aceast cale9 acti5itatea acestor treiputeri/ AG Opri maieu seam pe noi strinii9 su4 stra-nice pedepse9 -i su4 orice prete(t9 de a corespunde cu amicii no-tri/ inter8is intrarea m 0ar a 34)lietelor ')a8ete* tip rite pentru a3larea -tirilor -i9 lucru curios9 oprise c6iar intrarea calendare4r din Vene 0ia/ Era o pro5ocare9 ie-it dintr-o minte con3u8 -i corupt9 socotit drept sistem politic9 care nu a5ea alt scop dec,t inten 0ia urc4as de a traduce )a8etele din lim4a9 italian +n cea )receasc 9 -i a reda9 dup capriciul s u9 c6iar m mod 3al-9 acele -tiri cari puteau in3luen 0a mintea cetitorilor/ +n acest timp Marele Vi8ir pre) ti9 )ra4nic -i m tain 9 r84oiul Moreiei/ =orunci =rincipelui ?te3an ca9 su4 pedeaps de moarte9 s pre) teasc 9 +n cutare termen9 dou mii de care cu c,te patru 4oi -i tot at, 0i oameni de 3iecare car9 deose4it at,tea mii de saci de 3in de or89 precum -i unt9 -i miere +n mare cantitate/ +n plus ceruse -i plat anticipat a tri4utului pe un an/ "e la +nceputul domniei mc 9 =rincipele ?te3an +nc6ide a)en 0ii lui Cr,nco5eanu cari administrau imensele sa4 5enituri -i9 prin 4 ti -i alte maltrat ri9 is4uti s le stoarc mari sumi de 4ani/ $otu-i sumele acestea nea<un),nd s ast,mpere necontenitele cereri de 4ani din partea turci4r9 =rincipele ?te3an decretea8 c,te5a +mprumuturi9 care a5eau s 3ie acoperite de c tre 4oieri -ine)ustoriQ +mprumuturi p4rdute9 cci 8ilele )u5ern arii9 ca -i a4 5ie 0ii sale9 erau num arate/ Crudul Vi8ir nu se da +nl turi de la orice ar 3i putut satis3ace 1 comia -i am4i0ia .ultanului/ El declar +ntr-o 8i acestuia c 5rea s 3ac r84oi cre-tinilor9 3r a atin)e te8aurul +mp rtesc/ "emnitarii turci9 cari se mtoarser din campania de la =eter5aradin9 +mi comun4ar 9 m trecerea lorprin Vala6ia9 c niciun alt Vi8ir n-a 8u)rumat at,tea pa-ale9 +n scopul de a le con3isca a5erile/ &aptul de a 3i 4o)at era de a<uns moti5 pentru pierderea 5ie0ii -i a5erii9 cu at,t mai mult c,nd cine5a era +n )ra 0iile .ultanului/ Unul din ace-tia a 3ost im4ro6orul ms rcinat cu aduceiea 4o) 0iilor lui Cr,nco5eanu la Constantinopol/ Vi8irul cuno-tea dra)ostea .ultanului pentru acesta9 a c rei 3iic +n etate de F-G ani9 era crescut la Curtea +mp aratului -i destinat a-i 3i so0ie9 c,nd 5a a<un)e 5r,sta necesar / +mpratul o44inuia s 5i8ite8e +i acest scop pe im4ro6or de dou ori pe s ptm,n9 -i totu-i Vi8irul puse la

calep4rirea lui/ .e +nt,mplase la Cender o rscoal care reclama pre8en 0a unui -e3 iscusit care s o +n4u-e9 -i Vi8irul9 +n semn de mare cinste9 numise pa- de Cender pe im4ro6or9 cu ),ndul 5ie4an de a se pa de un ri5al/ #oul pa- +-i ocup postul la Cender9 dar dup c,te5a luni Vi8irul ordon m tain unor demnitari de acolo9 de a-i trimite o pl,n)ere cu di3erite acu8a0iuni contra pa-ei/ =l,n)eiea a<unse m manile .ultanului9 care c6em pe Vi8ir s o ceteasc / Vicleanul Vi8ir se pre3 cu a 3i uimit de con0inut9 8ic,nd c nu se +ndoise nici odat de 3idelitatea pa-ei -i de meritul s u de a se 4ucura de malta 3a5oare a .ultanului9 dar ceea ce e re)reta4il9 e c pa-a +mpieun cu =rincipele ?te3an -i-au +nsu-it multe 4i<uterii din in5entarul lui Cr,nco5eanu9 ceia ce -tie m mod cert de la c, 0i5a 4oeri din Vala6ia/ .ultanul9 atins m 1 comia sa9 3urios9 porunce-te uciderea lor/ Vi8irul d du atunci ordin )ra4nic de sp,n8urarea pa-ei de Cender9 iar capul s u s 3ie trimes la Constantinopo 1/ +n acest 3el scap de un ri5al9 dar lipse-te pe =rincipele ?te3an de un putem4 protector/ "ormitorul 3u +ntristat la a3larea -tirii de pierderea amicului s u9 dar nu se ),ndea nici de cum la o e5entual p4rdere a tronului -i a 54 0ii9 cu toate c un amic credincios '-i am 3ost personal martor la aceasta* +i atrase aten 0ia +n mod cura<os9 c ast3el de +rrpie<ur ri tre4u4s -iser5easc de +n50m,nt pentru propria sa cau8 / $otul era +is de prisos9 c ci depunerea lui Cantacu8ino era 6ot r,t de Vi8ir9 rm,n,nd numai ale)erea noului domn +ntr-o persoan de mcredeie/ C,te5a rude apropiate de ale =rincipelui ?te3an9 +mpieun cu o parte din 4oierime9 lucraser sotto mano +n 3a5oarea numirii lui Mi6ai Raco5i09 detronatul "omn al Moldo5ei/ "ar Vi8irul9 +n urma r 84oiului nediept -i crud contra Moreei9 consider,nd ine5ita4il r 84oiul cu nem0ii9 )sise cu ca4 s numeasc +n scaunul A2 Vala6iei9 pe =rincipele #icolai "omnul Moldo5ii9 3iul 5estitului le(andra Ma5rocordat9 -i trimeterea +i Moldo5a +n 4cul acestuia pe Mi6ai Raco5i09 actualul "omnitor/ C =I$OLUL 7!/ "etronarea lui ?te3an Cantacu8ino -i +nlocuirea sa cu #icolai Ma5rocordat/ Mar0i +n 21 Ianuarie anul 1F1M9 sosi m Cucure-ti un capu)iu pentru e(ecutarea destituirii/ =rincipele ?te3an9 ne3iind a5i8at de a)en 0ii si din Constantinopol9 socoti 5enirea $urcului +n scopul de a ceie 4ani asupra tri4utului/ C6em atunci pe Marele .p tar9 Radu "udescul9 curmatul s u -i pe Marele Vistiernic -i le porunce-te pie) tirea sumiiQ ace-tia ms s3tuir pe "omn s a3le mai +nt,i scopul 5enirii capu)iului/ "iminea 0a urmtoare $urcul apare +naintea "omnului -i9 dup cu5enitele poli0e 0e sc6im4ate9 +l +ntrea4 dac se 5a supune 4ucuros9 5oin0ii su5erane a .ultanului/ "omnul r spunse a3irmati5/ $urcul scoate atunci 3irmanul -i i-1 +nm,nea8 / "omnul s rut 3irmanul9 +l duce la 3runte9 -i-1 trece lui "i5anE3endi spre a-1 citi/ Con 0inutul era urmtorul: deoaiece a ocupat +ndea<uns tronul Vala6iei9 5oin 0a Marelui .ultan este +nlocuirea sa cu Ma5rocordat9 "omnul Mo ldo5ii9 iar =rincipele ?te3an 5a pleca la Constantinopol9 unde 5a tr i +n ti6n din mila M ariei .ale .ultanul/ "up aceast solemnitate se aleser +n )ia4 2 caimacami9 adie loc0iitori9 cari s )u5erne8e 0ara p,n la sosirea noului domn/ +n ora- circulau 3el de 3el de 85onuriQ se artase mare nemul turnire mai cu seam de ctre acei cari acoperiser +mprumutul 3or 0at/ "ealt3el =rincipele ?te3an p rea a nu +n 0ele)e cau8a9 destituirii sale9 -i c uta c6iar a )r 4i plecarea caie urmase +n dup amia8a 8ilei a .,m4eteiurm toare9 +n 2R Ianuarie/ +n aceast cltorie era mso 0it de tatl su9 Constantin .tolnicul9 de "oamna sa = una cu cei doi 3ii9 Radu -i Constantin9 cari din cau8a timpului aspru se +m4oln 5iser )ra5 pe drum9 +nt,r8iind c ltoria la Constantinopol9 unde a<un) a4ia dup patru s ptm,ni/ I sepermises descind +i palatul9 proprietatea 0rii sale9 unde +l5i8itar necontenit prieteni9 -i cre-tini -i turci9 3 )duindu-i 3iecaie m parte spri<inuls u9 -i 3c,nd pe Voe5od s ai4 toat nde<dea de a--i +ntocmi din nou situa 0ia9 ne-tiind c 5oin0a Vi8irului9 care-i 6otr,se pieirea9 era +ndemnat -i de anumite rude apropiate9 caie nu erau poate dec,t unelte ale Pusti0iei "i5ine cum +i pre5estise Cranco5eanu laplecareadin Cucure-ti/

La 10 &e4ruarie 1F1M9 =rincipele #icolai Ma5rocoidat9 care sosise repede din Moldo5a9 +-i 3ace intrarea solemn +n Cucure-ti9 cu o4icinuitul corte)iu de 4oierime ie-it +n +nt,mpinarea sa9 unde 3u primit cu sal5e de tunuri9 +n3 0i-aiea sa m rea0 -i <o5ial ddu credin0 tuturora de a 3i un st p,n 4un9 drept -i iu4itorde lini-te pentru aceast 0arcaie9 de la detronaiea lui Cranco5eanu9 dec 8use cu totul din situa 0ia ei +n3loritoare/ =use +n ade5 r toat silin0a pentru a repune +n ordine a3acerile economice -i politice din 0ar9 a<utat -i de 8elul -i s3atul 4oierimei 4ine5oitoare9 mcepur +ns s cur) -i p,rile 4oierilor contra Voe5odului detronat9 numindu-1 tiran -i distru) tor de 0ar9 -i cerur ca acu8rile lor precum -i unele scrisori din partea Beneralului Comandant al $ransil5aniei9 cari au 3ost interceptate de 4oieri9 s 3ie denun0ate =or0ii/ &iindc aceste scrisori nu con 0ineau lucruri )ra5e contra =rincipelui ?te3an9 se ticlui o traducere9 3 acut de o anumit persoan9 cu adu)iri a)ra5ante9 care 3ace pe Merele Vi8ir s dea )ra4nic porunc caimacanului din Constantinopol9 s sp,n8ureat,tpe"omnc+t-ipetat l su/ Cie0ii oameni9 cari erau +nc6i-i la Ca-4ac6iculi9 3ur condu-i +i carcerile de la Costan)iCa-iunde9 +n "uminica .3intei $reimi9 +n F Iunie 1F1M9 la ora patru de noapte9 3ur sp,n8ura 0i9 +nt,i =rincipele ?te3an9 -i apoi p rintele s u9 iar capetele lor t iate9 apoi )olite -i umplute cu c,l 0i9 se trimiser Marelui Vi8ir la drianopol/ R0 "uppu0ine 8ile 3ur adu-i m Constantinopol9 su4 4un pa89 Mi6ai Cantacu8ino9 3ratele .tolnicului Constantin9 -i Radu "udescul9 a crui so0ie era sora "omnitorului -i am4ii +-i s3,r-ir 8ilele pe sp,n8ur toare/ "oamna = una9 a3l,nd de moartea so 0ului -i a socrului9 ca s --i sal5e8e copii9 se ascunde +mpieun cu ei9 tra5esti0i9 +ntr-un loc si)ur9 a<uta0i de prieteni9 cu toat silin0a turcilor de a pune m,na pe ei/ +nc6iria apoi o cora4ie -i pomi din Constantinopol9 cu mare pericol9 spre a de4arca dup patru s ptm,ni la Messina/ "e aici tiecu cu copiii la #apoli -i prin Co4)na -i &errara9 a<un) la Vene 0ia9 unde 3iar )8dui0i9 cu toat +n)ri<irea9 +n casa "-lui #icolai Cara)iani -i dup cinci 8ile luar drumul spre Viena/ =u0ine sptm,ni +n urm 3u)ise din Cucure-ti -i "oamna Marin9 a lui $oma Cantacu8ino9 acel care luase 5rednica 6ot r,re de a se pune +i ser5iciul 0arului9 -i care se )se-te actualmente m Ucraina9 a5,nd )radul de )eneral/ .e tra5estise +n 0ranc -i +mpreun cu un 4e0a- al ei9 +n-el,nd )r nicerii9 trecu m $ransil5ania9 unde e primit cu cinstea cu5enit de ctre nem0iQ din $ransil5ania +-i urmea8 apoi9 cu u-urin 09 cltoria spre so 0ul ei/ +n acest timp mem4rii 3amiliei Cantacu8ino sunt urm ri0i cu str-nicie +n 0ar/ Lucrurile lor sunt 5,ndute la me8at ca -i la Cr,nco5eanu9 iar ei estorca 0i de mari sumi de 4ani/ +nc6isoarea -i4 taia erau pedepsile cete mai u-oare/ #umele Cantacu8ino9 sau a 3i rud cu ast3el de nume9 erau delicte suscepti4ile de pedeapsa cu moartea/ Unii din ace-tia9 58,ndu-se urm ri0i 3r cru0are9 cu pre0ul 5ie0ii9 +ncearc 3u)a m $ransil5ania/ =e de at parte Ma5rocordat9 "ormitorul9 de5eni tot mai aspru: destituie din demnit 0i pe 4oierii 3ostului re)im9 pe cari +i +nlocue-te cu rude -iprieteni carise +m4ul8eau din Constantinopol s str,n) a5ere/ Le +nparte acestora satele Cantacu8inilor -i ale 4oierimei parti8ane9 pe cari +i lipse-te de orice 5enituri cu at,ta cru8ime -i tiranie9 c mama =rincipelui ?te3an9 dup ce perdu 3iul -i so 0ul9 3ii redus m mi8erie9 nea5,nd c6iar pentru traiul 8ilnic/ m 3ost de 3a09 -i am ser5it de t,lmaci9 c,nd s rmana 3emeie trimite ru) aminte la unul din noii mini-tri )reci9 de 0intor silnic alsatelor ei9 s o miluiasc cu o mic cantitate de 3in/ Casa Cantacu8inilor9 care era ad postul s aracilor si al str inilor9 a<unse +ntr-o stare de pl,ns/ Brecii9 mai cu seam cei din Constantinopol9 au 3ost totdeauna 3atali Vala6iei ori de c,te ori de 0ineau 3r,nele )u5ern arii/ m4i0ia -i or)oliul unora din ei n-au si 4it de loc/ Vr,nd ne5r,nd 0ara su3erea/ Pal4a la =oart ar 3i masprit situa0ia9 cci "omnitorul se 4ucura de toat +ncredeiea turcilor/ .e cercase alt cale: m 0ele)eiea cu nem 0ii prin mi<locirea secret a 4oierilor re3u)ia 0i +n $ransil5ania9 +n tele)ereaerau-oar 9 cci 5ec6ea armonie +ntre ideal si Vala6ia era +ntrerupt / "ase =rincipele Ma5rocordat un oidin9 dup insti)area 5iclean a unor 4oieri9 s se con3i-te

cire8ile de5ie care treceau mun 0ii +n Vala6ia pentru p -une9 m sc6im4ul o4icinuitei di<me/ Con3iscarea se 3 cuse m 3olosul turcilor cari -i-au pornit ostile spre Cel)rad9 de unde a5ea s pomeasc atacul spre =eter5aradin/ Con3iscarea pricinuind mare lips de came +n $ransil5ania9 6u8arii +mprte-ti 3cur c,te5a incursiuni peste mun0i9 mai cu sam +n 0inuturile unde p -unau cire8ile con3iscate9 si 3ur 4ine primi0i de 0rani9 dup porunca secret a 4oierilor proprietarii acelor 0inuturi/ Mili0ia lui Ma5rocordat trimeas s alun)e pe 6u8ari 3iind dat peste cap9 mania "ormitorului se le5ars peste capul popula 0iei prin noi 4iruri -i asupriri/ Ma5rocordat a-tepta cu ner 4dare succesul armelor otomane c6iar la primul lor atac asupra =eter5aradinului/ 3l,nd +is de +n3r,n)erea lor9 la F u)ust9 cu moartea lui ii =a-a9 Marele Vi8ir9 "omnulse sili 8adarnic s ascund 5ictoria cre-tinilor9 c ci4oierimea 0rii o a3lase -i puse la cale o 3est ciudat Voe5odului -i )recilor s i9 cariocupau demnit 0ile principale la Curte/ R1 C =I$OLUL &u)alui Ma5rocordat din Cucure-ti spre "un re/ O companie a unui le)iment nem 0ese trecu Oltul9 su4 comanda unui locotenent9 -i ocup 3r re8isten 0 Cinenii9 sat de 5am -i de 6otar9 dincoace de .i4iu/ ?tirea a<unse su4 o 3orm e(a)erat la Hirtea lui Ma5rocordat/ Vineri9 A .eptem4rie 1F1M9 o or +nainte de apus de soare9 lumea aler)a pe uli 0ele Cucure-tiului stri),nd: nem 0ii nem0ii> "omnitorul9 +nspim,ntat9 +-i 3cu +n )ra4 4a)a<ele -i +mpreun cu ais i +ncalecar -i o luar repede spre Biur)iu9 cetate turceasc a-e8at pe malul "un arii9 la dep rtare de 1R ore de drum de Cucure-ti9 cum s e poate u-o r 5 edea p e 6arta )eo)ra3ic / Ctre mie8ul nop 0ii9 spre a mai odi6ni caii9 se opri/ +ntr-un sat9 Odaia9 -i poposi +i 4ordeiul unui 0ran unde ceru de 4 ut/ .e +ncinse aici o discu0iune +ntre el -i ntim9 Mitropolitul Vala6iei9 care numai 5roia s -1 urme8e9 sus 0in,nd c su4 nici un pre 0 nu--i poate p rs i turma9 mai cu sam +n +mpre<ur ri nenorocite ca acestea9 c,nd se putea i5i 5ie -o rscoaldin lipsa "omnitorului -i a Mitropolitului/ +n timpul discu0iunii Mitropolitul 3u c6emat a3ar din 4ordei9 -i i se mm,n o scrisoaie sosit cu po-ta din Cucuie-ti/ "up ce o citi9 intr +n cas -ise adres Voe5odului cu urm toarele cu5inte: lte09 nu mai este 5reme de pierdut aci9 5ine =rincipele B6eor)6e9 3iul 3ostului "omnitor ?er4an Cantacu8ino9 din $ransil5ania9 cu 12/000 de turci s ocupe Vala6ia/ Ma5rocoidat cuprins de spaim 9 porunce-te repede pre) tirea cailor/ "in nou +ndeamn pe Mitropolit s -1 urme8e9 cci +napoierea sa la Cucure-ti n-ar a5ea alt scop dec,t +ntronarea noului dorm9 -i-1 amenin 0 cpeste c,te5a 8ile se 5a re+ntoarce m 0ar cu o armat numeroas de turci -i ttari9 care o 5a distru)e ca re4el 3a0 de =oart/ Mitropolitul socotea ms c Ma5rocordat nu 5a mai re5edea 0ara9 -i se +ntoaise deci la Cucure-ti/ +n diminea 0a urmtoaie - .,m4 ta - ctre rsritul soarelui9 )rupul lui Ma5rocoidat a<un)e +i Biur)iu/ $urcii9 suprin-i de nea-tepta 0ii oaspe 0i9 credeau pe nem 0ii +n apropiere9 si se retraser parte m cetate iar al 0ii se +m4ul8eau s treac "uniea la Rusciuc/ +n )ra4a 3u)ii c,te5a4 icise +necar +n "un re9 cu 2Rp,n la 30 de ai lor9 iar cei sal5a0i 4)aser spaima +n ora-/ <unse -i "omnitorul cu ai s i9 cu multe care cu 4a)a<e pre0ioase pe care 4 +ndrumea8 +n )ra4 aspre Constantinopol/ Cadiul9 mullaliul -i al 0i 0uici de sam 5enir s -1 5a89 -i s a3le moti5ul 3u)ii sale )ra4nice/ +n Biul)iu curierisosi 0i din Cucure-ti aduser ms-tirea cniciunneam0nuse a3l acoloQ c 85onul nesocotit a cau8at maie panic +n popor9 care -i-a p rsit casele de 3rica sosirii ttarilor9 cut,nd adpost +n 6anul lui ?er4an Vod 9 +n cel al .3t/ B6eor)6e -i +n mnstirea Cotrocenilor/ $urcii din Rusciuc9 mai ales cei +nrudi 0i cu 4e<enri0ii din Cucure-ti9 se md,r<ir contra Voe5odului 3u)ar9 acoperindu-1 cu insulte -i acu8,ndu-1 de ticlo-ie -i trdare 3a0ade Marele .ultan9 -i eiau )ata s -1 8u)rume9 sau s -1 trimeat le)at la drianopolunde se a3lase atunci =oarta/

Ma5rocoidat -tiu s +mpace pe turci9 e(plic,nd 3u)a/ sa ca 3iind re8ultatul unei alarme 3al-e9 puse la cale de c, 0i5a rs5rti0i/ $urcii consim0it a se comunica -tirea .ultanului +ntr-o 3orm mai moderat 9 iar Ma5rocoidat ceruse pentru )aida personal un numr de turci9 3iind p rsit de seimeniis i/ =osedase el un 3irman care-1 declara seiasc6er peste pro5inciile 5ecine Vala6ieiQ ceru m 4a8a acestui titlu a i se trimete )ra4nic c,te5a sute de t tari -i turci9 cu cari pomi spre Cucure-ti unde sosi Poi9 +i 10 .eptem4rie/ .e opri la locul numit &,nt,na lui RaduVod 9 unde porunce-te t ierea m 4uc 0i a unui 4oier9 Cre8oianu9 su4 piete(t c -n a4sen0a sa se adunase cu al 0i 4oieri la Mitropolie pentru a 3i ales domn9 -i4 )ase mare 3ric +n locuitori9 mai ales +n 4oierii cari nu-1 urmaser 9 +ntors la Curte porunce-te s 3ie c6emat Mitropolitul ntim care9 de 3rica turcilor9 se 6ot r,se s asculte de oidin9 -i era )ata s 3ie ucis de ace-tia m momentul s co4or,tei din r d5an pentru R2 a sui scrile palatului/ #u 3u dus +i 3a 0a "omnitorului9 ci 3ii +nc6is su4 pa8 stra-nic +mpreuna cu preotul Bio5anni 4rami9 5ene0ian de rit )rec -i predicator la Curte9 -i cel ce anun0ase pe Mitropolit de sosirea =rincipelui B6eor)6e Cantacu8ino/ .e luase msuri de pa89 reparti8,ndu-se pe turcii sosi 0i cu "omnitorul +i di3erite puncte ale Cur 0ii9 -i se scoaser cele 1A tunuri aduse de ?er4an Vod de la asediul Vienei9 care 3iirpostate c,te F la cele 2por 0iQ ale palatului/ =este pu 0ine 8ile sosir +nc R00 ttari9 cari se +mpr-tiar prin 0ar p,n la 6otarul $ransil5aniei9 ceia ce 3 cu pe nem0i s 3ie 5e)6etori9 cutoat silin0a luiMa5rocordatde a-icon5in)e de prietenia sa/ $rimise c6iar m acest scop pe preotul catolic Mic6el Ia5ic6 s ne)ocie8e cu Beneralul .tein5ille9 Comandantul $ransil5aniei9 -i cu =rin 0ul Eu)enii care tocmai asedia $imi-oara/ +n puterea imperialilor c 8use la =eter5aradin9 odat cu 4a)a<ele turcilor9 -i coresponden 0a de r84oi a Marelui Vi8ir/ .-au ) sit acolo scrisori -i rapoarte de ale lui Ma5rocoidat c tre Marele Vi8ir contra intereselornem 0ilor9 -is-au prins curieri de ai lui cu scrisori c tre cei do i5e-ti 0i rscula0i un)uri9 ruat&eren8 -i =appa Ianos9 Mini-trii9 pe de alt aparte9 impuneau pe 4oieri -i ne)ustori la )rele 4iruri9 iar cine nu le 5rsa la termenul6ot r,t era condamnat la +nc6isoare -i 4 taie/ Un copil de G ani9 3iu al lui Radu9 3ratele =rincipelui ?te3an Cantacu8ino9 3ii smuls din 4ra 0ele mamei sa49 +n mnstirea Mi6ai Vod unde era +nc6is 9 -i cu sa4ia m m,n 3ii amenin0at cu uciderea copilului +n 3 0a ei9 dac nu 5a plti imediat cinci pun)i9 adec 2/R00 )al4eni/ Un mem4ru al 3amiliei Clceanu9 supus torturii pentru neplata imediat a sumei impuse9 s-a ru)at lui "-8eu +n )ura mare :s 5ie odat nem0ii9 ca s scape nenorocita 0ar de <u)ul aspru;-=entru aceste cu5inte9 din oidinul lui Ma5rocoidat9 ise taie capul9 -i nu o4 0ine alt )ra0ie de c,t a se spo5dui -i a 3i +nmorm,ntat ca de moarte natural / M a3lam +n camera =rincipelui c,nd dase sentin 0a de moarte -i discut,nd cu arma-ul )rece-te9 +mi traduse +i latine-te con5or4irea9 ad u),ndu-mi c 9 cu to 0ii cei M anitr itori +n Vala6ia9 nu cunosc +ic 3irea lor tic loas/ m dat din umeri 3r s rspund9 dar mrturisesc ca nu-mi puteam e(plica cru8imea acestuiprin 0 erudit -i mare iu4itor de talente -i mai cu seama )eneros cu strinii9 3a0 de cari a5ea o purtare at,t de ci5ili8at -i le purta )ri<a de cele necesare traiuluiQ un om care ar merita toat lauda9 dac n-ar 3i dat administra 0ia 0rii pe m,na c,tor5a mini-tri9 du-mani aipropriei 4r 0ri pe care o ruinar 9 pun,nd patimile lor +naintea interesului -i lin iste i pu4lice9 pe c,nd ceilal 0i dre)tori9 cari nu erau 5ala6i9 pre- im tind parc ce a-teapt pe "omnitor -i pe ei +n-i-i9 se +ntreceau m a str,n)e a5ere9 c6iar 3 r -tirea st panului lor9 cum arat ca8ulurmtor cunoscut personal de mine/ +n urma 3u)ii +n $ransil5ania cu toat 3amilia ei a 5 du5ei lui Radu "udescul9 sp,n8urat la drianopol +mpreun cu .ptarul Mi6ai Cantacu8ino9 -i care era-sor cu =rincipele ?te3an9 Mare4 rma-9 un ne+mp cat du-man al casei "udescul9 3ier4ea de m,nie din cau8a-acestei 3u)i -i c uta r84unare prin orice mi<loc/ =use la +nc6isoare pe 3oaste4 slu)i9 +ntre care era -i 5 ta3iil Cur0ii lui "udescul9 cu toate c nu--i urmase stp,nii9 -i-i ceru 300 )al4eni pentru

eli4erarea sa/ Implorat de so 0ia acestuia pentru a inter5eni la eli4eraiea so 0u6ii ei9 care era amenin 0at cu 200 lo5ituri 8ilnice p,n la plata sumei9 -i mi-cat de pl,nsete4 ei9 am inter5enit +i 3a5oarea acelui nenorocit9 caie nu a5ea alt5indec,tdeanu 3+urmatpe 3u)arii s i stp,ni/ Ru)ai pe arma- s 3ac din mil ceea ce e dator s 3ac din dator49 adec s eli4ere8e pe 5 ta3/ +mi ceru +is pentru eli4erare o )aran 0ie pentru cei 300 )al4eni ceru 0i ca pre 0 al lescump arrii/ mprotestat9 asi)ur,nd-1 c 5oi inter5eni imediat la "omnitor de a c rui mduraie nu m +ndoiesc/ rma-ul m asi)ur atunci repede de eli4erarea pri8on4rului9 ru),ndu-m ca lte0a .a s nu a3le nimic9 "in acest 3apt9 ca -i din altele9 se 5ede c ace-tia )u5emea8 0ara numai pentru satis3acerea am4i0iunii -i a 1 comiei lor9 de cari n-am se pa nici noi9 str inii9 dac n-am a5ea pro tec 0ia =rincipelui/ Inso4n 0a -i cru8imea a<unse la culme9 nu cru 0au nici pe cler4ii cari se 4ucur de o4icei de maie 5enera0iune la ortodoc-i/ R3 Mitropolitul ntim +nc6is la Curte a 3ost constr,ns9 prin amenin 0ri9 s renun 0e9 prin scris9 la r6iepiscopat -i m locul s u a 3ost ales de c tre "omn -i mini-tri9 c6iepiscopul Mitro3an9 3ost du6o5nicul lui Constantin Cr,nco5eanu/ &u apoi despopit9 acu8at de 5r<itorie -i +n-el ciune9 -i i se puse potcap ro- m locui celui de mitropolit/ I se ridic -i dreptul de a purta numele de ntim9 d,ndu-i-se numele s u laic9 ndrei/ I se ceti apoi sentin0a de +nc6isoare pe 5ia 0 +n mnstirea Muntelui .inai9 -i pomit +n mie8 de noapte cu carul9 su4 pa8a c,tor5a turci9 a<unse m Balipoli9 ln) r,ul "u Ic ia9 care trece prin drianopol9 unde 3u ucis -i aruncat m r,u/ st3el 3u s3,r-itul acelui ar6iepiscop9 de care multe se spuneau9 dar de care nu 5oi spune dec,t9 c m supun Pusti0iei "i5ine 3r a cerceta/ Era dotat cu mre talente9 cunosc,nd sculptura9 pictura -i 4roderia/ Ridicase la per3ec0iune arta tipo)ra3iei9 -i +n8estrase tipami 0ele9 m al,r de liteie )rece-ti -i sla5one9 cu litere ara4e9 cu care tip ri Litur)6iile .3t/ Ioan Crisostom9 ale .3+/ Vasile -i ale .3t/ Bri)ore9 precum -i E5an)6elia9 ca -i alte opere 4iserice-ti/ Lidi din temelie9 m Cucuie-ti9 o m rea0 mnstire9 cu o 3rumoas 4iseric m sla5a tuturor .3in 0ilor9 m8estr,nd-o cu odoare pentru ser5iciile ponti3icale9 care9 4ietul9 nu le putuse mtre4uin 0a la s3in0irea noii 4iserici9 unde spera s 3ie c6iar +nmorm,ntat/ Ucideiea s l4atica a Mitropolitului ntim9 pe care lumea +l credea a<uns la Muntele .inai9 aruncase Vala6ia +itr-o mare spaim / =reotul Bio5anni 4rami9 5ene0ianul9 a-tepta s 3ie -i elucis/ Ma5rocordat +l +nc6ise +ntr-o caicer +ntunecoas +n mnstirea .na)o59 de unde nu se pa nimeni cu 5ia 09 dar din mila lui "-8eu9 3iind mc +n 5ia0 c,nd Ma5rocordat 3u prins de c tre 6u8arii nem0i9 -i a3l,ndu-m atunci la $,r)o5i-te pe ln) "omnitor9 am struit la comandantul 6usarilor9 domnul "ettin9 de 3a 0 3iind -i Mitropolitul Mitro3an9 care ordon e li4 eiare a preotului/ +n a3ar de acesta se mai a3lau +nc6i-i la Curtea din Cucure-ti mul0i 4oieri9 su4 stra-nic pa89 condamna 0i la plat de mari sume de 4ani9 iar/ al 0ii se a3lau +n pericol de moarte/ Marele !an alt tarilor9 m capul unei armate de 1A/000 - 1R/000 de oameni9 5enind +i a<utorul9 8adarnic9 al $imi-oarei -i m tiecere prin Vala6ia9 con3orm o4iceiului9 "omnitorul +l +nt,mpin 9 pre8ent,ndu-i oma)iile9 -i-1 ru)ase s opreasc dunarea 0rii de ctre ttarii si/ +nt,lnirea a5u loc m satul Com0el9 la +nceputul lui Octom4rie 1F1M9 unde 0inur s3at asupra e5enimentelor curente/ $ tarii +-i urmaser drumul spre $imi-oara9 iar "omnitorul se +napoia la Cucure-ti9 unde sosi cur,nd -i 3ratele su9 Ioan Ma5rocordat9 marele dra)oman al =or 0ii/ Venea din Cel)rad9 dea4ia scpat cu 5ia09 +n urma mor 0ii Mare lui Vi8ir -i a +n3r,n)erii turcilor la =eter5aradin/ "omnitorul cu toat 4oierimea +l a-teptar la 10 mile distan 0 de Cucure-ti9 de unde +l conduser la Curte9 unde rmase 12 8ile +n dese cons3 tuiri cu 3ratele s u9 crui 3cu mustrri pentru purtarea unora din mini-tri m adminis tiaiea 0rii/ =lec apoi spre drianopo 19 dup ce primi +ns din partea )u5ernului su4sidii +n 4ani/ C =I$OLUL 7IV/ =rincipele Ma5rocordat prins de s,r4i -i condus +n $ransil5ania/

=rincipele Ma5rocordat st ruise pe l,n) 3ratele s u9 marele dra)oman9 s rm,ie la Cucure-ti c,te5a s ptm,ni9 ceia ce nu consim 0i cu niciun pre 09 spre marele s u noroc9 c ci c,te5a 8ile dup aplecarea sa "ormitorul 3u prins de s,r4i/ Un num arde 1/200 s,r4i +-i 3cu apari0ia m Cucure-ti9 +n diminea 0a 8ilei de Meicuri9 2R #oem4rie 1F1M9 su4 comanda domnului "ettin9 4a5are89 dup un mar- 3cut prin surprindere -it inuit de 0ranii din cale9 -i cu a<utorul c lra-ilor 5ala6i cari se al turaserctanelorcu stea)urile lor/ "e cu noapte a<unser la &erstru9 nu departe de Cucure-ti9 unde d dur de un la)r de A00 de t tari pe care-i m celrir +n mare parte9 iar restul se p prin 3u) / 5ur ctanele -i marele noroc de a a<un)e aci m ultima noapte de Carna5al9 c,nd +ncepe postul RA Crciunului la 5ala6i9 a-a c 8)omotul pustelor 4r se con3unda cu cel al locuitorilor9 cari intr m post cu c64te -i dese rcri de pistoale9 datin o4i-nuit -i la celelalte posturi/ <un-i la Cucure-ti9 s,r4ii s-au +mp r0it +n 3 deta-amente: unul ocup punctele principale ale ora-ului9 al doilea porne-te +n c utaie de case -ipr 5lii turce-ti9 unde mul 0i din turci 3ur arunca0i9 )oi9 +n strad 9 iar al treilea deta-ament ocup Curtea9 3r +mpotri5ire9 mai ales c -i cele 1A tunuri de )ard erau9 de c,te5a 8ile9 +nc6ise +n ma)a8ii/ "omnitorul9 surprins m 6ain de cas -i )ata de 3u) 9 +ncremenise la 5ederea pistoalelor +ntinse spre el9 -i +ncerc a deruta pe n 5litori ascun8,ndu--i identitatea9 dar 8rind +ntre ei c,0i5a 4oieri9 din cei re3u)ia 0i +n $ransil5ania9 a5u cura<ul s +n3runte trdarea lor9 do<enindui c nu :e prima oar c,nd 5ala6ii +-i p,n)resc manile cu s,n)ele 5oeuo8ilor lor;- Unul din 4oieri +l asi)ur cu cu5intele: lte0a .a s nu ai4 nici o team de 5ia09 cci a5em ordine se5ere de a 5 duce9 ne5tmat +n $ransil5ania/ Ve0i sta +n camera "-5oastr9 4ine p8it -i 3erit de orice in<urie- lte cete de n 5litori <eliiiau prin Curte9 3r a cru 0a cele 2 4iserici9 cea mare -i cea de <os/ Marii dre) tori ai 0rii9 )reci constantinopolitani9 se a3lau +i mare spaim Q unii se ascunser9 al0ii9 +ntre cari =ortarul9 Ce-li-a)a9 "i5an-E33endi-ul -iun alt a) de sam9 5enit de c,te5a 8ile din partea .u lanului pentru c6estiuni de mare importan 09 3ur uci-i iar al0ii nu )sir scpare dec,t urm,nd pe "ormitor +i e(il/ Locuitorii9 +nsp im,nta0i de cele +nt,mplate9 se 9 ) seau ne6ot r,0i +ntre speran 0a de a 5edea 0ara m m,ni de cie-tini9 sau teama de a o 5edea nimicit de ttari -i turci/ +ntre aceste 2 rele locuitorii aleser 3u)a9 prsindu--i casele de 3rica t tarilor9 -i urm,nd trupele n 5litoare cari se retraser +n aceia-i 8i9 spre apusul soarelui9 spre $ransil5ania9 unde 3u pornit m aceia-i 8i9 dup amia89 -i =rincipele cu toat 3amilia sa/ Era un spectacol <alnic con5oiul de 4e< nari cu copii +n 4ra0e9 3c,nd drumul pe <os timp de A 8ile -i A nop 0i9 din lips de cru0e -i cai cari nu se )seau cu niciun pre 09 -i 3r merinde9 c,nd mul 0i mureau de 3oame -i o4oseai / #oi9 cari eram pre58u0i cu cai9 a<unserm dup 2 8ile la $,r)o5i-te unde sosi9 dup c,te5a oie9 Comandantul "ettin cu Voe5odulpri8onier -i cu cei A 3ii ai s i9 dintre cari 2 3iind de 5r,st 3ra)ed9 iar timpul 3iind 3ri)uros9 "omnitorul o4 0inu 3a5oarea ca restul drumului s 3ie 3cut 8iua cu mici popasuri9 "up amia8a 8ilei de Luni9 F "ecem4rie9 )rupul domnesc a<unse la .i4iu9 escortat de o companie de cuirasieri e-it m +nt,mpinare din ordinul Beneralului ?tein5ille9 Comandantul $ransil5aniei/ I se destinase an cuartir +n pia0a ora-ului9 l,n) cldirea corpului de )aid 9 p 8it de 3 sentinele: la u-a din strad 9 la intrarea -i la e-irea camerei pri8onierului9 +ntrea)a sa 3amilie se 4ucura de toat li4ertatea prin ora-9 dar =rincipele se mul 0umea a lua din c,nd +i c,nd pr,n8ul m ora- cu Beneralul ?tein5ille9 -i se 4ucura din parte-i9 ca -idin cea a o3i 0erilors i9 de toate onorurile p,n -n 8iua de a8i/ +nainte de a lua drumul spre Viena9 am a5ut de c,te5a ori onoarea s 5i8ite8 pe =rincipe9 caie 4ine5oi s m primeasc cu toat polite0a/ Era m)ri<at de soarta 3ia 0ilor "umitru -i Poan Crisoscoleo9 5erii s i dup mam9 -i nea5,nd nici o -tire despre ei +l consolai cu speran 0a de a--i 3i ) sit sal5aiea +n pro5inciile turce-ti9 +mpreun cu ceilal0i 4oieri )reci/ Re)reta de a nu

3i 3osturmat de 5eriis i +n $ransil5ania9 unde 5ia 0a le-ar 3i +n si)uran09 pe c,nd +i Vala6ia sunt e(pu-i la moarte si)ur 9 ceia ce se -i +nt,mpl / "ar +nainte de a po5esti am nuntele acestei mor 0i9 cptate de la o +nalt personalitate9 socotesc a aminti din 5ia 0a lui Ioan Crisoscoleo9 -i 5oi +ndr 8ni de a m 3olosi +n acest scop de in3orma 0iile 5rednice de +ncrcdere ale p rintelui ntonio .o33ietti9 actualul episcop din C64))ia/ Ioan Crisoscoleo din Constantinopol 5eni la Roma la 5,rsta de 30 ani9 -i 3u admis +n cole)iul .3t/ tanasie9 de unde dup 2 ani9 a5,nd +nclina0iuni reli)ioase9 3u acceptat +n ordinul <esui0ilor9 trec,nd peste st ruin0ele mamei sale care se +mpotri5ea 6otr,rii sa4/ ci studiase retorica -i 3ilo8o3ia/ #u prea do5edise destul smeren4 +n 5iata ce--i alese9 ar t,nd c6iar un sentiment de 5anitate +n le) tur cu ori)ina sa/ +n 1F1A a<unse +i Vene 0ia9 unde cunoscu pe p rinte4 .o33ietti care c uta cu prudent s RR a3le moti5ulplec arii sale din Roma/ Crisoscoleo +i m rturise-te interi0iunea de a se +napoia la Constantinopol pentru a consola pe mama sa9 -i a pune m ordine unele c6estiuni 3amiliare cu 3ia 0ii si9 dup care9 peste -ase luni9 se 5a re+ntoarce la Roma/ = rintele +l pre5enise de re8ultatul la care se e(pune p rsind 5oca0ia reli)ioas -i o4li)a0ia solemn ce--i luase +naintea lui "-8eu9 la intrarea m oidinul <esuitilor/ Crisoscoleo protest cu <urminte c nu are alt intentiune de c+t a se +napoia dup M luni/ "up o Iun de +nt,r8iere +-i Iu rmas 4un de la cerculpreo 0ese din Vene 0ia9 8ic,nd c pleac spie =ado5a pentru a lua apoidrumul Constantinopolului9 dar dup dou 8ile 3u 8rit +n Vene 0ia9 +n 6aine de laic9 art,ndu--i deci nestatornicia/ La Constantinopo 1 nu ) s i ms a5erea +nc6ipuit 9 -i dup un an sose-te din nou m Vene 0ia9 3r a maida oc6i cu p rintele .o33iettisau cu ceilal 0i <esuiti/ "e aici pleac la =ado5a unde studia8 medicina cu 5estitul ntonio Vallisnieri9 rectorul uni5ersit0ii de acolo9 -i--i ia doctoratul la .iena9 de unde se +ntoarce prin Li5omo la Constantinopol9 iar de aici pleac spre Vala6ia -i a<un)e +i Cucure-ti9 m u)ust 1F1M9 primit cu dra)oste de =rincipele #icoJi Ma5rocordat9 5 arul s u9 -i de 3ratele s u "umitru Crisoscoleo9 care ocupase atunci demnitatea de Marc =ostelnic la Curte9 sc6im4at +i urm cu cea de =a6arnic9 d ttoare de mari c,-ti)uri/ Cei doi 3ra 0i se puser s str,n) a5ere/ Cp tar 5eniturile c,tor5a sate 4o)ate9 care apar 0ineau de drcpt 3amiliei Cantacu8ino9 +ntre c,rc era -i satul 3uma 0i9 dep rtarc de A ore de Cucure-ti/ .urprin-i ms de n5lire a ctane lor nem0e-ti -i de prinderea "omnitorului la c,rc nu se a-teptau9 -i r u s3tui0i9 se re3u)iar la mnstirea rc6imandritului9 c,rc se a3la l,n) palatul Cantacu8ini4r din Cucurc-ti9 unde se ascunser p,n dup p4carca noastr c,t -i a ctanelor cu pri8onierul lor domnesc9 -i tia5erti0i apoi +n 6aine 0rne-ti luar drumul spre Biur)iu9 prin poteci neum4late/ #u departe ms de Cucurc-ti au 3ost <e3ui 0i -i ori4il masacra0i/ Iat tra)icul s3,r-it al lui Ioan Crisoscoleo9 c,rc a nesocotit pacea su3leteasc reli)ioas9 sc6im4,nd-o cu mririle -i onorurile de la nestatornica Curte a Vala6iei/ Marcle .ultan a3l,nd de prinderea lui Ma5rocordat era 3oarte a4 tut9 dar9 +n aparcn 09 +n5inuise pe +nsu-i =rincipele Ma5rocordat de a nu 3i do5edit destul +ndem,nare 3a0 de acele +mprc<ur ri/ =use m loculs upe scaunul domn esc pe 3ratele acestuia9 pe Ioan Ma5rocoidat9 -i trimese 4oierilor -i locuitorilor 0rii un mani3est9 c,rc eia un amestec de cru8ime -i +nduio-are9 de 4l,nde 0 -i amenin0ri9 c,rc ms 9 pe l,n) instruc0iunile date noului domnitor9 a a5ut e3ectul de a +ntoarce din pri4e)ie mute l,milii din $ransil5ania9 prceum -i pe "oamna M aria9 5du5a lui Cr,nco5eanu9 cu )inerele -i nepotul eiQ cari se 4ucurau de dra)ostea poporului9 care m rturisea c sin)ura cau8 a rc5olu0iilor -i nenorocirilor Vala6iei a 3ost detronarca -iuciderea lui Cr,nco5eanu/ "au aici traducerca 3idel a mani3estului9 3cut cu mult pricepere de domnul =ana<otti 3iul 5estitului #icu .ara33i9 cunoscut mtrc ne)ustorii ora-ului: Ctre 5oi 4oieri9 cpitani9 odda-4a-i9 ceau-i -i seimeni9 cari m,nca0i p,inea Marelui 5ostru .ultan/ Iat ce 5 8ic 5ou: +ntoarc-se 3iecare +n 0ar la casa saQ +napoia0i-5 -i 5e0i tri +n

pace/ .unte0i ierta0i 5oi9 3emeile 5oastre -i copii 5o-triQ 5 sunt iertate casele -l satele 5oastre9 5itele 5oastre -i tot ce a5e0i/ V sunt iertate toate )re-elile 3ptuite/ Voi a5ea +ndurare pentru 5oi scutindu-5 timp de un an de orice tri4ut9 d<die -i contri4u0ie de orice 3elQ do5edi0i +ns supu-enie poruncilor mele9 -i nu a4u8a0i de mila ce +ncerc cu 5oi<uns +i Cucure-ti9 unde a5u loc +nsc unarea ca toat solemnitatea cu5enit 9 =rincipele Ioan comunic Beneralului Comandant al $ransil5aniei9 +n termeni curtenitori9 ale)erea sape tronul Vala6iei +n locul 3ratelui s u pri8onier/ O3eri o sum de 4ani pentru tot timpul armisti 0iului9 men 0in,nd reJ0iuni de 4un 5ecintate cu $ransil5ania9 culti5ate de am4ele p r0i/ Cu toate acestea9 m timp de c,te5a luni9 4iata 0ar a 3ost mtr-una c lcat de continue n 5liri9 3ie din partea nem 0ilor sau ale turcilor -i t tarilor/ ce-tia din urm / RM trecur de trei ori9 m #oem4rie tiecut9 prin p r0ile Oltului9 unde arser satele9 ro4iser locuitorii9 -i uciser pe 4tr,ni/ =rincipele Ioan9 uimit c taia e prpdit de cei ce tre4uiau s o apere9 str,nse o mic oaste cu care pomi contra t tarilor9 -i desro4i cu 3or0a pe mul0i locuitori/ !ot r,rea aceast +ndr8nea0 4)ase )roa8a m mult lume9 de teama unei r 84unri din partea turcilor contra "ormitorului9 mai cu sam c 3+isese c6emat la drianopol 3r a cunoa-te cau8a/ .us 0ineau unii c Marele !an alt tarilor +l pr,se la turci de p rtinire cu nem 0ii9 prin cute8an 0a sa de a ataca pe t tari9 dar "omnitorul -tiu s <usti3ice cu a4ilitate +idr 8neala sa9 -i +n "ecem4rie trecut recap t din nou tronul Vala6iei/ Iar eu la s3,r-itul anului 1F1F9 termin Istoria nes3,r-itelor Re5olu0ii ale Vala6iei9 cci ace ast ne3ericit 0ar nu -tie mc pe cine s 9 doreasc de stp,n9 pe $urcul sau pe u)ustul +mp arat/ $ermin,nd aceast Istorie9 m 5d +ndatorat s satisl,c curio8itatea cetitorului m pri5in0a lim4ii 5ala6e care aie str,ns le)turcu cea latin 9 dup cum arat -i Poan Lucio +n cartea sa de Re)no "almatiae/ "ar o4ser5 cu uimire c con0ine nu numai cu5inte italiene-ti9 dar dup o practic de M ani9 remarc c -i 5er4ele9 +i special la trecut9 au 3orma e(act a celor italiene-ti9 -i c +ntr-ade5r lim4a 5ala6 se tra)e din cea latin 9 +ntre4uin 0,nd la tiecut9 ca -i cea italian 9 5er4ul au(iliar a a5ea/ Jt c,te5a e(emple: Ce ai scris E C6e cosa 6ai scritto E #-ai 3cut 4 ine/ #on 6ai 3atto 4 ene/ damp rintele damo =adre nostre6a peccato/ nostru ap ctuit/ Cristos a p 0it Cristos 6a patito per li peccati no-tri pentru pcatele noastre/ Etc/ ?i alte multe e(emple la 3el a--i putea da9 dar pentru a nu o4osi pe cetitori9 5oi adao)numaic lim4a 5ala6 con0ine -i alte cu5inte str ine9 Iatdepild o 3ra8 scurt9 care con 0ine cu5inte din patru lim4i: )rece-te9 latin 9 sla5on -i italiana/ $o0i ucenicii au lsat sin)ur pe dasclul lor/ Iat -i +nceputul lui $at l nostru: $atl nostru9 carele e-ti +n ceruri9 s<in0easc-se numele tu etc/// #umerele de la unu p,n la 8ece se pronun 0 ast3el: Un9 doi9 trei9 patru9 cinci9 -ase9 -apte9 opt9 nou9 8eceRF