Sunteți pe pagina 1din 1

400130 Cluj-Napoca, Str. Voltaire, Nr.3, Ap.1Tel./Fax: 0264-597979, 597391 020854 Bucure ti, Calea Mo ilor, Nr.129, Ap.1Tel.

/Fax: 021-3126536

TOTAL PROTEINE
FORMA DE PREZENTARE PRINCIPIU Cod: 40019050L 4 x 250 ml END-POINT In mediu alcalin, leg turile peptidice ale proteinelor interac&ioneaz cu ionii cuprici #i formeaz un complex colorat n albastru.Intensitatea culorii este propor&ional cu concentra&ia proteinelor totale. R1: Biuret modificat Iodur de potasiu 30 mmol/l Tartrat de sodiu #i potasiu 100 mmol/l Sulfat cupric 30 mmol/l Hidroxid de sodiu 3.8 mmol/l Standard: St Frac&ia V de albumin bovin Reactivul este gata de utilizare.

REACTIVI

PREPARAREA SOLU IEI DE LUCRU STABILITATE

Stablil pn la data de expirare dac se p streaz la 15-25C. Se recomand stabilirea factorului cu ajutorul serului de control sau a unui calibrator. PROBA Ser. CONDI II DE Lungime de und : 546 nm (520 - 570 nm) REAC IE Temperatur : 37C Cuv : 1 cm (drum optic) Blank : fa & de reactiv MOD DE Blank Standard Prob LUCRU Solu&ie de lucru 1 ml 1 ml 1 ml Standard --10 l --Prob ----10 l Amesteca&i i incuba&i 5 minute la 37C sau 15 minute la temperatura camerei; evita &i lumina direct#. Citi&i absorban&ele probei i standardului fa &# de solu&ia de lucru. CALCUL ABS Prob X CStandard = g/dl Proteine totale ABS Standard Metoda este liniar pn la 10 g/dl . Ser: Adul&i 6.3 - 8.4 g/dl Copii pn la 6 ani 5.3 - 8.2 g/dl Nou n scu&i 5.0 - 8.6 g/dl 1. Fiecare laborator trebuie s -#i determine propriile valori de referin & . 2. Pentru serurile icterice, hemolitice sau lipemice, este necesar s se prepare un blank de prob cu 25 l ser #i 1,5 ml solu&ie salin (NaCl 9 g/l). 1. Henry, R.J., Cannon, D.C., Winkelman, J.W.,Clin. Chem., Principii #i tehnici, Harper & Row, 20Ed. 1974 2. Henry, R.J., Sobel, C.,Berkman,S.: Anal.Chem. 92,1492 (1975) 3. Weichselbaum, T.E., Amer.J.Clin.Path., 16:40

LINIARITATE VALORI NORMALE NOT$

BIBLIOGRAFIE

44