P. 1
Vitaminele - Rolul Si Importanta Lor

Vitaminele - Rolul Si Importanta Lor

|Views: 12|Likes:
Published by Ana-Maria Fanica

More info:

Published by: Ana-Maria Fanica on Jan 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2015

pdf

text

original

Tica Valentin Cls.

V II-B

Vitaminele sunt substante organice necesare cresterii si bunei functionari a organismului, pe care organismul le fabrica in cantitate insuficienta pentru a-si acoperi nevoile (vitaminele B6, B8, D, K) sau pe care nu le poate sintetiza. Vitaminele trebuie deci aduse prin alimentatie sau, in lipsa, prin medicamente. oate sunt continute in laptele matern, dar nu intotdeauna in cantitati suficiente (vitamina K, in special, trebuie sa faca obiectul unei suplimentari medicamentoase sistemice la nastere). !tructura c"imica si rolul biologic al celor treisprezece vitamine cunoscute in zilele noastre (acid folic, vitaminele #, B$, B%, B&, B6, B8, B$%, ', D, (, K si ))) sunt foarte diferite. De altfel, vitaminele actioneaza in doza mica, singure sau in mod sinergic, si nu au nici o valoare energetica. Vitaminele se clasifica, de obicei, in doua grupe* vitamine "idrosolubile (solubile in apa), care grupeaza vitamina ' si vitaminele din grupul B (B$, B%, B&, B6, B8, B$%, ))), si vitamine liposolubilecare grupeaza vitaminele #, D, ( si K.

Vitamina #
+ai este cunoscut, si sub numele de retinol, vitamina anti-eroftalmic, sau vitamina cresterii. .n stare pur, se prezint, sub form, de ulei (vit. #%) sau cristale (vit. #$) de culoare galben, . (ste e-trem de sensibil, la lumin,, /n special la radiatii ultraviolete. .n plante se afl, sub form, de provitamine # - carotenoidele, dintre care cel mai cunoscut este betacarotenul. 0a nivelul ficatului si intestinului acestea sunt transformate /n retinoli. Beta-carotenul este un colorant natural neto-ic, care se foloseste /n industria alimentar,, farmaceutic,, medicin,, cosmetic, si /n "rana animalelor,el se g,seste /n toate legumele si fructele, dar /n cantitate mai mare se afl, /n morcov, spanac, urzici, varz,, m,cese, rosii, citrice, c,tin,, pepeni, porumb etc. 'antitatea zilnic, necesar, de betacaroten este de &111 - 8111 23. Vitamina # se g,seste ca atare /n uleiul de peste, ficat, lapte, g,lbenusul de ou, unt. Vitaminele # au un rol important /n cresterea organismelor tinere, /n prote4area mucoaselor si /n procesul vederii. 5ipervitaminozele # provoac, fenomene to-ice si fragilitate.

Vitamina B
B$ Vitamina B$ este numit6 si vitamina antiberiberic6 .# fost izolata /n anul $7$$ de 8un9, din t6r:;ele de gr:u. <indaus =i <iliam /i stabilesc /n anul $7>$ constitu;ia c"imic6.

/n dro4dia de bere. solubile /n apa.in prin urin6. regleaz6 sc"imburile gazoase. termostabile. 'ele mai mari cantit6. 3ntervine /n procesele de o-ireducere. #ntivitamina B$ (piritiamina. )rin resorb. alcool.in legume) =i animal6 (carne.6 cu structura apropiat6 de aceea a vitaminei B> dar cu ac. !urse* alimente de origine animal6 (lapte.ie interna.ire. @iboflavina se descompune la nivelul intestinului sub forma liber6. solubil6 /n ap6 si alcool. B> Vitamina B> ())) cuprinde acidul nicotinic =i amida acidului nicotinic cu propriet6.a. crustacee =i unele vegetale (spanac. mercur). !unt absorbite la nivelul intestinului de unde p6trund /n s:nge.iile sistemului nervos. /n metabolismul glucidelor. intervine /n metabolismul apei si regleaz6 func. (liberarea se face prin fecale =i mai pu. la metabolismul glucidelor.ia intestinal6 a4unge /n s:nge sub fo 6 liber6. neopiritiamina etc). peste $11 grade ' se descompune. #bsorb. a produ=ilor pigmentari si influenteaz6 sistemul nervos =i activitatea unor glande cu secre.iile motorii.ia si metabolismul. !e elimin6 prin urin6. De asemenea. lapte. !urse* /n alimente de origine vegetal6 (cereale mai pu. ou6. caracterizat6 prin tabloul simptotic a celor Btrei DC (demen. diaree. 4oac6 un rol important /n func. tranpira. fecale. Vitamina B% poate fi sintetizat6 de unele bacterii. salat6 verde. peste. proteinelor. cu rol de coenzime. ficat.i ai acidului nicotinic. ro=ii etc). Vitamina B$ intervine /n procesele metabolice de baz6 ale organismului. incolore. (le particip6 de asemenea la procesele de o-ireducere. dup6 care a4unge /n ficat si rinic"i. Valori mai mici de ?1 de micrograme indic6 caren. #bsorb. Au se depoziteaz6 /n organism. . !urse* alimente vegetale mai ales /n coa4a boabelor de cereale. (ste termostabil6 (rezist6 si la $%1 de grade '). Aucleul de baza al vitaminei este nucleul pirimidinic cu & atomi de carbon =i un atom de azot. ficat) #ntivitamina B> (acetilpirimidina) substan. Vitamina B> previne =i vindeca pelagra. Vitamina B$ e-tras6 din alimente sau sintetizat6 de bacteriile intestinale se absoarbe prin simpla difuziune la nivelul intestinului sub. Vitamina B% a fost izolat6 pentru prima oar6 /n anul $7>> si sintetizat6 de Kareer /n $7>&.ia vitaminei B$ se face pe rm cale renal6 /n cantit6. )articip6 la procese generale de o-ireducere. in coa4a si germenii boabelor de gr:u.i de vitamin6 B$ se gasesc /n dro4dia de bere. ( -cre.iile sistemului nervos central =i periferic =i a glandelor endocrine. splina).ia si metabolismul. B% Vitamina B% se mai nume=te =i vitamina "idrosolubil6 de cre=tere .ie. (ste binecunoscuta =i a ac.i aproape identice precum =i o serie de deriva. creier. #re un miros caracteristic =i obi=nuit6 este stabil6 la o temperatur6. a aparatului vizual =i are rol antito-ic (plumb. rinic"i.i de &1-%&1 micrograme.Vitamina B$ este solubil6 /n ap6. alcool. alimente de origine animal6 (carne. oua etc).a vitaminei B$.iune antogonist6. )roduc fenomene paralitice.ia =i metabolismul. cu solubilitate crescut6 in mediul alcalin.iunea vasodilatatoare a vitaminei B>. #bsorb. #cidul nicotinic =i amida nicotinica sunt substan. lipidelor /n fun. dermatita). !olubilitatea ei cre=te /n mediu alcalin.ie digestiva. secretorii =i de absorb.e cristaline.

de culoare ro=ie.ie de o-idoreducere.in /n regnul vegetal =i mai mult /n alimentele de origine animal6 (ficat.ia =i metabolismul. .ii terapeutice.iunea a numeroase bacterii din sol =i a bacteriilor intestinale. Vitamina are rol /n "ematopoiez6 =i mai ales /n eritropoiez6.ilor. mu=c"i).a unui factot intrisec produs de mucoasa gastric6 =i cu care alc6tuiesc factorul antipernicios depozitat /n ficat. prin producerea leucopeniei =i granulopeniei.a vitaminei B? modific6 ec"ilibrul leucocitar. constituie un principiu component al comple-ului B. 8actorul intrisec are rol de protec. solubile /n ap6 =i alcool. B$> Vitamina B$> are structura c"imic6 asem6n6toare acidului azotic. !intetizarea vitaminei B? de catre flora bacterian6 intestinal6 este redus6 la om.n mediu alcalin =i acid sunt sensibile la lumin6.in cunoscute.iune a acestei vitamine este anemia pernicioas6 de tip Biernner.n s:nge. . )articip6 la biosinteza sfingozimei cu rol /n metabolismul lipidelor. @egnul vegetal ofer6 o important6 surs6 de vitamin6 B6.ii si indica. Biogeneza vitaminei B$% are loc sub ac. 'aren. pirido-alul =i pirido-amina. (liminarea vitaminei se face prin urina. !urse* alimente din regnul animal si vegetal. a clorurii de sodiu. mai ales din colon. mai pu.iile sistemului nervos c:t si cele ale sistemului "ematopoietic. /n prezen.inere a vitaminei B6 coincid cu cele ale celorlalte vitamine din aceasta grup6. #bsorb.ie /n absorb. creier.ia unui mare num6r de enzime cu func. /n func.iile suprarenalelorsi a proceselor cre=terii. #bsorb.B? Vitamina B? (adenina) are func.iei intestinale. bazelor =i acizilor puternici. .n organismul animal predomina pirido-amina. reconstituind prima faz6 a absorb. cu rol /n stimularea cre=terii puilor. 'ea mai important6 ac. (a al6turi de alte vitamine B.ire. intervine /n func. !ursele de ob. porcilor.iunea o-idan. Vitamina B6 intervine /n metabolismul substan. #bsorb. concentra.ia cea mai mare de vitamina B?.ia vitaminei B$% se realizeaz6 la nivelu mucoasei intestinale. Vitamina B$% absorbit6 =i re.ia vitaminei B6 se realizeaz6 la nivelul intestinului sub forma liber6 =i mai bine combinate cu proteine. )rincipala surs6 de vitamin6 B$% este sinteza microbian6. stabile /n aer =i /n mediu acid. timp de %1 minute. lipidelor. fecale.e cristalizate.ie. #dministrarea sulfamidelor =i a antibioticelor cre=te consumul de vitamin6 B?.elor organice =i intr6 /n compozi.ia intestinal6 prin formarea unor compu=i de inactivare a vitaminelor B$%. .inut6 la nivelul intestinului pierd proprietatea de a difuza. (a are un rol important /n metabolismul glucidelor. B6 Vitamina B6 cuprinde pirido-ina. !unt semirele la ac. #bsorb. 8actorul intrisec activ fi-eaz6 p:n6 la %6? de micrograme vitamin6 B$%Dmg. (liminarea vitamine B6 se face /n cea mai mare m6sur6 pe cale renal6 =i scade cu v:rsta. unde intervin modific6ri ale trombocitelor sau c"iar leziuni degenerative nervoase. transpira. @ezist6 la $%1 de grade '. B$% Vitamina B$% este compus6 din substan. splin6.ia vitaminei B? se realizeaza la nivelul intestinului sub. 'ea mai important6 surs6 este dro4dia de bere. este /n "ematii. Vitamina B$% se g6se=te mai pu.

Vitamina ' mareste rezistenta organismului fata de efectul to-ic al unor medicamente sau substante c"imice din mediul ambiant (plumb. Vitamina ' catalizeaza formarea si mentinerea colagenului (component de baza al substantei fundamentale intercelulare). 3n Konele cu clima temperata sau rece. Krebs. intervenind in procesele de o-ido-reducere. e-ista riscul aparitiei "ipovitaminozelor in perioada de iarna-primavara. un virus sau o to-in. de o deficienG. 8iind "idrosolubila si usor o-idabila. Au ar fi vorba despre o bacterie. Jingiile sangereaza usor. consumul zilnic a E-$1 s:mburi de caise previne apariGia cancerului Vitamina ' (ste acidul ascorbic.patrun4elul %11 .reia cancerul ar fi o boal.ri. 3ntervine /n procesele enzimatice =i.B$? Vitamina B$? este e-tras6 din urina uman6. pe care a denumit-o B$E H cunoscut. (sau laetrile). benzen. >1 miligrame. 3n lipsa vitaminei '. vitamin.cere c:nd eram copii H sunt cea mai bogat. (-emple de vegetale ($11 grame) ce contin vitamina ' (miligrame)* . gripa sau tuberculoza pulmonara. !e face din ce /n ce mai auzit. 'onform studiilor dr. substanta colagenica dintre celulele endoteliului capilarelor se degradeaza si apar "emoragii la nivelul gingiilor. (rnest Krebs a izolat. ani de cercet. ci pur Ii simplu despre absenGa unei substanGe pe care omul modern a eliminat-o din dieta sa* vitamina B$E. musc"ilor. vitamina ' se poate pierde usor in timpul pastrarii si prepararii alimentelor. un gust am.. prote4eaza vitaminele # si (. B$& Vitamina B$& (acidul panganic) se g6se=te /n alimente de origine animal6. de e-emplu. bioc"imistul dr. cauzat. !:mburii de caise H pe care /i m:ncam cu mare pl. frigul si febra maresc consumul si necesarul de vitamina '. la actiunea o-igenului si a luminii. putand apare mai des.. spontan sau la traumatisme minime. unde productia de fructe este sezoniera. !ingura sursa naturala este constituita de legumele si fructele proaspete. Dup.. opinia conform c. misterioas.C /n lumea medical. 'a urmare a pierderilor de sange si a diminuarii absorbtiei fierului apare anemia intalnita in scorbut. pentru un adult normal. Ii sub numele de amigdalin. sau vitamina anti-scorbutica. o nou..). cand se recomanda un aport medicamentos de vitamina '. tonifiant. . economiseste vitaminele din comple-ul B. care le confer. !cade capacitatea de aparare a organismului fata de infectii. Vitamina este sensibila la temperaturi ridicate. etc. dar foarte Bcontroversat.n general. natural. dintii devin mobili si cad. #re rol anti-infectios.rui. B$E Au. #re o importanta capitala pentru organism. nu este vorba de binecunoscutul bombardier americanF (ste vorba despre o vitamin. la cca. +ineralizarea sc"eletului este alterata. de vitamina B$E. substanG. fracturile se vindeca mai greu. mercur.. /n cantitate de % mgDzi acoper6 nevoile organismului. !-a demonstrat ca $1 miligrame zilnic reprezinta aportul necesar pentru prevenirea scorbutului. participa la deto-ifierea organismului si la folosirea rezervelor de fier. surs. @atia zilnica este estimata insa. cerealele.. tegumentelor. /n $7&1. etc. nutriGional. produsele za"aroase sunt lipsite de vitamina '. specific. cicatrizarea plagilor se face mai greu sau defectuos. (fortul muscular. are rol /n "ematopoiez6. mai puGin cunoscut. )rodusele animale. seminGele fructelor (mai puGin citricele) conGin aceast.

etc. ficatul si rinic"iul pot fi asemanate cu glandele endocrine. 'opiii sunt obositi.napul $?1 . prezinta un abdomen voluminos.) Vitamina D> (colecalciferolul) se formeaza prin iradierea cu ultraviolete a unui component al sebumului. lipsa sau micsorarea fortei musculare. Vitamina D intervine in absorbtia calciului si in fi-area lui pe matricea osoasa. vitamina D este asemanatoare "ormonilorL printr-o comparatie la distanta. ca /n cazul unor fracturi sau aparitiei unor tulbur. nu este bine definita ratia zilnica pentru om. Vitamina D se gaseste in special in produsele de origine animala.reasc. s. peste. D pentru adulti este de $11 . de tipul tulburarilor digestive (constipatie.lamaia 16& . 'ele mai importante sunt vitaminele D% si D>. tulburari digestive si tulburari de crestere. zilnic este relativ important.transpiratii. mecanism de actiune). scade asimilarea si utilzarea calciului. des"idratare. Aecesarul zilnic de vitamin. 3n carenta de vitamina D.ri metabolice ale calciului si fosforului. doza zilnic. Datorita acestui comportament (mod de sinteza. varsaturi).?11 u.). apar semnele tipice ale ra"itismului* modificarea conformatiei oaselor cu demineralizare. secretat de piele. Vitamina D% (ergocalciferolul) se obtine prin iradiere cu ultraviolete a unei provitamine continuta in anumite vegetale (ciuperci. ca vitamina liposolubila se acumuleaza in organism in cazul aportului e-cesiv. %&1 . prin aceste complicatii infectioase este ra"itismul mai periculos (decat prin sine insusi). pe mari intervale de timp) se traduce prin manifestari variate. branzeturi grase.. vitamina patrunde in sange si se depoziteaza preponderent in ficat. pierderea poftei de mancare. activare. enterocolite. iar la copii de $%1 . frisca. oboseala fizica si intelectuala. )arerile specialistilor difera. De fapt. respectiv prin sinteza cutanata.E11 23.atentie.ardeiul $%1 . !e recomand. nu este necesar aportul alimentar. tulburari nervoase si de comportament. sub actiunea razelor solare. unde o parte se transforma in produsi mai activi (o a doua activare avand loc la nivelul rinic"ilor).portocala 161 . pielea.spanacul 1&1 Vitamina D Vitamina D se prezinta sub forma mai multor substante liposolubile (solubile in grasimi).etc.conopida 161 .varza $%1 .mararul $11 . greata.au o rezistenta scazuta la infectii si fac forme grave de boala (pneumonii. Deoarece principala sursa de vitamina D este sinteza cutanata. mici traumatisme). oua. . care au efecte de prevenire si combatere a ra"itismului (la copii) si a osteomalaciei (la adulti). si este absolut necesar copiilor mici si femeilor in perioada maternitatii.i. se m. fiind suficiente cantitatile de vitamina D formate la nivelul portiunilor de piele e-puse luminii. dro4dii. la &11 . unii considerand ca pentru un adult normal care isi desfasoara macar o parte din activitate in aer liber. Dupa absorbtia intestinala. produse lactate grase*lapte integral. unt.%11 23. 8icatul si margarina vitaminizata reprezinta alte surse de vitamina D. (-cesul de vitamine D duce la demineralizarea oaselor. 5ipervitaminoza D (realizata mai ales medicamentos . tractiuni.$&1 23. #ltii considera ca un aport de securitate de cca. oasele se pot deforma usor sub influenta factorilor mecanici (greutatea proprie. smantana.

mararul. leusteanul. floarea-soarelui). farnoc"inona. germeni de porumb. asadar. Vitamina K>. mandarinele. fitoc"inona. fie prin reducerea florei microbiene normale intestinale ca urmare a unor tratamente cu doze mari sau N si pe timp indelungat cu antibiotice. )rincipalele surse de vitamina K sunt legumele verzi. O parte din simptomatologia scorbutului este datorata carentei de vitamina ). fasolea si painea intermediara si neagra (mult mai sanatoasa decat cea alba. rafinata). este sintetizata de catre microorganismele de putrefactie. in fiziologia neuro-musculara sau in metabolismul lipidic. dar si tulburari cardio-vasculare. salata. este esential implicata in mentinerea structurii si functionalitatii organelor genitale. avand partial si rol de MeconomisireM a acesteia. galbenusul de ou. loboda.). a altor organe si tesuturi. menadiona.cele mai bune surse fiind uleiurule e-trase din seminte (soia. cunoscut fiind faptul ca principala sursa de vitamina este sinteza microbiana intestinala. strugurii. nu in ultimul rand. etc. fiind perturbata coagularea sangelui. etc. ficatul si. urzicile. Aevoile organismului se situeaza intre $1 si %1 miligrame zilnic. fiind descrisa doza de % miligrame zilnic. Vitamina K Desi ne intereseaza mai putin structura c"imica. este un produs de sinteza cu proprietatea ca este "idrosolubil (spre deosebire de celelalte). este sintetizata de frunzele verzi si prezenta in vegetalele verzi. Au se cunoaste e-act ratia zilnica necesara prin aport alimentar. mazarea. 'arenta de vitamina K se realizeaza fie prin aport alimentar redus. mentionam ca se cunosc trei vitamine K* Vitamina K$.e-referate. Vitamina K%. 'ercetari ulterioare au dovedit faptul ca vitamina ( asigura si troficitatea sistemului muscular. lipsa sau carenta ei determinand nu numai sterilitatea.ro Webmaster : Dan Dodita .Vitamina ( Aumita si tocoferol. !ursele naturale de vitamina ) sunt fructele si legumele (lamaile. Bibliografie: “Internet” Referat luat de pe www. acesta fiind mai usor de tratat cu suc de lamaie decat cu vitamina ' sintetica. Au ocoliti. la adult. ceapa verde. 5ipovitaminoza K favorizeaza "emoragiile spontane sau dupa traumatisme minore. Vitamina ) !e mai numeste citrina si actioneaza sinergic cu vitamina '. spanacul. 3n articolul urmator va vom oferi informatii despre vitaminele "idrosolubile ( comple-ul B si vitamina '). avand si titlul de Mvitamina fertilitatiiM. portocalele.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->