Tica Valentin Cls.

V II-B

Vitaminele sunt substante organice necesare cresterii si bunei functionari a organismului, pe care organismul le fabrica in cantitate insuficienta pentru a-si acoperi nevoile (vitaminele B6, B8, D, K) sau pe care nu le poate sintetiza. Vitaminele trebuie deci aduse prin alimentatie sau, in lipsa, prin medicamente. oate sunt continute in laptele matern, dar nu intotdeauna in cantitati suficiente (vitamina K, in special, trebuie sa faca obiectul unei suplimentari medicamentoase sistemice la nastere). !tructura c"imica si rolul biologic al celor treisprezece vitamine cunoscute in zilele noastre (acid folic, vitaminele #, B$, B%, B&, B6, B8, B$%, ', D, (, K si ))) sunt foarte diferite. De altfel, vitaminele actioneaza in doza mica, singure sau in mod sinergic, si nu au nici o valoare energetica. Vitaminele se clasifica, de obicei, in doua grupe* vitamine "idrosolubile (solubile in apa), care grupeaza vitamina ' si vitaminele din grupul B (B$, B%, B&, B6, B8, B$%, ))), si vitamine liposolubilecare grupeaza vitaminele #, D, ( si K.

Vitamina #
+ai este cunoscut, si sub numele de retinol, vitamina anti-eroftalmic, sau vitamina cresterii. .n stare pur, se prezint, sub form, de ulei (vit. #%) sau cristale (vit. #$) de culoare galben, . (ste e-trem de sensibil, la lumin,, /n special la radiatii ultraviolete. .n plante se afl, sub form, de provitamine # - carotenoidele, dintre care cel mai cunoscut este betacarotenul. 0a nivelul ficatului si intestinului acestea sunt transformate /n retinoli. Beta-carotenul este un colorant natural neto-ic, care se foloseste /n industria alimentar,, farmaceutic,, medicin,, cosmetic, si /n "rana animalelor,el se g,seste /n toate legumele si fructele, dar /n cantitate mai mare se afl, /n morcov, spanac, urzici, varz,, m,cese, rosii, citrice, c,tin,, pepeni, porumb etc. 'antitatea zilnic, necesar, de betacaroten este de &111 - 8111 23. Vitamina # se g,seste ca atare /n uleiul de peste, ficat, lapte, g,lbenusul de ou, unt. Vitaminele # au un rol important /n cresterea organismelor tinere, /n prote4area mucoaselor si /n procesul vederii. 5ipervitaminozele # provoac, fenomene to-ice si fragilitate.

Vitamina B
B$ Vitamina B$ este numit6 si vitamina antiberiberic6 .# fost izolata /n anul $7$$ de 8un9, din t6r:;ele de gr:u. <indaus =i <iliam /i stabilesc /n anul $7>$ constitu;ia c"imic6.

#bsorb.ia intestinal6 a4unge /n s:nge sub fo 6 liber6. splina).i de &1-%&1 micrograme. Valori mai mici de ?1 de micrograme indic6 caren. (liberarea se face prin fecale =i mai pu. Vitamina B> previne =i vindeca pelagra. #bsorb. Au se depoziteaz6 /n organism. Vitamina B% poate fi sintetizat6 de unele bacterii. #ntivitamina B$ (piritiamina.6 cu structura apropiat6 de aceea a vitaminei B> dar cu ac. termostabile. !urse* alimente de origine animal6 (lapte. alcool. la metabolismul glucidelor. alcool. )roduc fenomene paralitice. intervine /n metabolismul apei si regleaz6 func. /n metabolismul glucidelor. #bsorb. 4oac6 un rol important /n func. !e elimin6 prin urin6.a vitaminei B$. #re un miros caracteristic =i obi=nuit6 este stabil6 la o temperatur6. fecale. incolore. solubile /n apa.a. B% Vitamina B% se mai nume=te =i vitamina "idrosolubil6 de cre=tere . !urse* /n alimente de origine vegetal6 (cereale mai pu. (ste termostabil6 (rezist6 si la $%1 de grade ').iune antogonist6. cu solubilitate crescut6 in mediul alcalin.ie. peste. diaree.i ai acidului nicotinic. !olubilitatea ei cre=te /n mediu alcalin. (ste binecunoscuta =i a ac. alimente de origine animal6 (carne. caracterizat6 prin tabloul simptotic a celor Btrei DC (demen. ficat) #ntivitamina B> (acetilpirimidina) substan. De asemenea. tranpira.ie interna. #cidul nicotinic =i amida nicotinica sunt substan.iile sistemului nervos.ia vitaminei B$ se face pe rm cale renal6 /n cantit6. 'ele mai mari cantit6. @iboflavina se descompune la nivelul intestinului sub forma liber6. (le particip6 de asemenea la procesele de o-ireducere. ( -cre. peste $11 grade ' se descompune. neopiritiamina etc). in coa4a si germenii boabelor de gr:u. regleaz6 sc"imburile gazoase.e cristaline.i de vitamin6 B$ se gasesc /n dro4dia de bere. a aparatului vizual =i are rol antito-ic (plumb. secretorii =i de absorb.ie digestiva. Aucleul de baza al vitaminei este nucleul pirimidinic cu & atomi de carbon =i un atom de azot. creier.ia =i metabolismul.ia si metabolismul. solubil6 /n ap6 si alcool. Vitamina B% a fost izolat6 pentru prima oar6 /n anul $7>> si sintetizat6 de Kareer /n $7>&. crustacee =i unele vegetale (spanac. Vitamina B$ intervine /n procesele metabolice de baz6 ale organismului. dermatita). mercur). 3ntervine /n procesele de o-ireducere. oua etc). cu rol de coenzime. ficat. rinic"i.in legume) =i animal6 (carne. .Vitamina B$ este solubil6 /n ap6. proteinelor. dup6 care a4unge /n ficat si rinic"i.iunea vasodilatatoare a vitaminei B>.iile sistemului nervos central =i periferic =i a glandelor endocrine. !urse* alimente vegetale mai ales /n coa4a boabelor de cereale. )articip6 la procese generale de o-ireducere. lapte. ou6. a produ=ilor pigmentari si influenteaz6 sistemul nervos =i activitatea unor glande cu secre.ia si metabolismul.ire. Vitamina B$ e-tras6 din alimente sau sintetizat6 de bacteriile intestinale se absoarbe prin simpla difuziune la nivelul intestinului sub. B> Vitamina B> ())) cuprinde acidul nicotinic =i amida acidului nicotinic cu propriet6. ro=ii etc). )rin resorb. !unt absorbite la nivelul intestinului de unde p6trund /n s:nge. lipidelor /n fun.i aproape identice precum =i o serie de deriva.iile motorii. salat6 verde. /n dro4dia de bere.in prin urin6.

porcilor. .e cristalizate.ia vitaminei B? se realizeaza la nivelul intestinului sub.inut6 la nivelul intestinului pierd proprietatea de a difuza. B$% Vitamina B$% este compus6 din substan. (a are un rol important /n metabolismul glucidelor.n s:nge. (liminarea vitamine B6 se face /n cea mai mare m6sur6 pe cale renal6 =i scade cu v:rsta. constituie un principiu component al comple-ului B.in cunoscute. concentra. )rincipala surs6 de vitamin6 B$% este sinteza microbian6. (liminarea vitaminei se face prin urina. 8actorul intrisec are rol de protec. timp de %1 minute.elor organice =i intr6 /n compozi.a vitaminei B? modific6 ec"ilibrul leucocitar.in /n regnul vegetal =i mai mult /n alimentele de origine animal6 (ficat. stabile /n aer =i /n mediu acid.ilor. prin producerea leucopeniei =i granulopeniei.ie. bazelor =i acizilor puternici. 'aren.iune a acestei vitamine este anemia pernicioas6 de tip Biernner. mai ales din colon. @ezist6 la $%1 de grade '. unde intervin modific6ri ale trombocitelor sau c"iar leziuni degenerative nervoase. #bsorb.ie /n absorb.ia cea mai mare de vitamina B?. B$> Vitamina B$> are structura c"imic6 asem6n6toare acidului azotic. B6 Vitamina B6 cuprinde pirido-ina. Vitamina B$% absorbit6 =i re. solubile /n ap6 =i alcool.ire. intervine /n func.a unui factot intrisec produs de mucoasa gastric6 =i cu care alc6tuiesc factorul antipernicios depozitat /n ficat. reconstituind prima faz6 a absorb.ia unui mare num6r de enzime cu func. mai pu. !intetizarea vitaminei B? de catre flora bacterian6 intestinal6 este redus6 la om. 'ea mai important6 surs6 este dro4dia de bere. 8actorul intrisec activ fi-eaz6 p:n6 la %6? de micrograme vitamin6 B$%Dmg.ii si indica. Vitamina B6 intervine /n metabolismul substan. )articip6 la biosinteza sfingozimei cu rol /n metabolismul lipidelor. fecale.n mediu alcalin =i acid sunt sensibile la lumin6.B? Vitamina B? (adenina) are func. Biogeneza vitaminei B$% are loc sub ac. cu rol /n stimularea cre=terii puilor.ia intestinal6 prin formarea unor compu=i de inactivare a vitaminelor B$%. splin6.iile suprarenalelorsi a proceselor cre=terii.iile sistemului nervos c:t si cele ale sistemului "ematopoietic. (a al6turi de alte vitamine B. #bsorb. pirido-alul =i pirido-amina.iunea o-idan. lipidelor. #dministrarea sulfamidelor =i a antibioticelor cre=te consumul de vitamin6 B?. !ursele de ob. @egnul vegetal ofer6 o important6 surs6 de vitamin6 B6. este /n "ematii.ia vitaminei B6 se realizeaz6 la nivelul intestinului sub forma liber6 =i mai bine combinate cu proteine.iei intestinale. /n func.inere a vitaminei B6 coincid cu cele ale celorlalte vitamine din aceasta grup6. Vitamina B$% se g6se=te mai pu.ie de o-idoreducere. creier. !unt semirele la ac.ia vitaminei B$% se realizeaz6 la nivelu mucoasei intestinale. a clorurii de sodiu.n organismul animal predomina pirido-amina.ia =i metabolismul. Vitamina are rol /n "ematopoiez6 =i mai ales /n eritropoiez6. #bsorb. #bsorb. mu=c"i). . transpira. . . 'ea mai important6 ac. de culoare ro=ie.iunea a numeroase bacterii din sol =i a bacteriilor intestinale.ii terapeutice. /n prezen. !urse* alimente din regnul animal si vegetal.

de o deficienG. )rodusele animale. !e face din ce /n ce mai auzit. pentru un adult normal. Krebs. cicatrizarea plagilor se face mai greu sau defectuos. Ii sub numele de amigdalin. dar foarte Bcontroversat. !:mburii de caise H pe care /i m:ncam cu mare pl. ci pur Ii simplu despre absenGa unei substanGe pe care omul modern a eliminat-o din dieta sa* vitamina B$E. !-a demonstrat ca $1 miligrame zilnic reprezinta aportul necesar pentru prevenirea scorbutului. B$E Au. prote4eaza vitaminele # si (. (rnest Krebs a izolat. Jingiile sangereaza usor. !ingura sursa naturala este constituita de legumele si fructele proaspete.B$? Vitamina B$? este e-tras6 din urina uman6. gripa sau tuberculoza pulmonara.ri. ani de cercet.. vitamin.cere c:nd eram copii H sunt cea mai bogat. 3n Konele cu clima temperata sau rece. natural. seminGele fructelor (mai puGin citricele) conGin aceast. etc. care le confer.. economiseste vitaminele din comple-ul B. (-emple de vegetale ($11 grame) ce contin vitamina ' (miligrame)* . 'onform studiilor dr.. mai puGin cunoscut. vitamina ' se poate pierde usor in timpul pastrarii si prepararii alimentelor. Vitamina ' catalizeaza formarea si mentinerea colagenului (component de baza al substantei fundamentale intercelulare). participa la deto-ifierea organismului si la folosirea rezervelor de fier. la actiunea o-igenului si a luminii. cauzat. bioc"imistul dr.. substanG. tonifiant. Vitamina ' mareste rezistenta organismului fata de efectul to-ic al unor medicamente sau substante c"imice din mediul ambiant (plumb. produsele za"aroase sunt lipsite de vitamina '. opinia conform c. specific. consumul zilnic a E-$1 s:mburi de caise previne apariGia cancerului Vitamina ' (ste acidul ascorbic. putand apare mai des. @atia zilnica este estimata insa. cerealele. /n cantitate de % mgDzi acoper6 nevoile organismului. de e-emplu.patrun4elul %11 . un virus sau o to-in. 3ntervine /n procesele enzimatice =i. substanta colagenica dintre celulele endoteliului capilarelor se degradeaza si apar "emoragii la nivelul gingiilor. Vitamina este sensibila la temperaturi ridicate. de vitamina B$E.). mercur. 3n lipsa vitaminei '.. fracturile se vindeca mai greu. Au ar fi vorba despre o bacterie. .n general. nutriGional. >1 miligrame. /n $7&1. musc"ilor. spontan sau la traumatisme minime. Dup. frigul si febra maresc consumul si necesarul de vitamina '. misterioas. o nou. dintii devin mobili si cad. unde productia de fructe este sezoniera. B$& Vitamina B$& (acidul panganic) se g6se=te /n alimente de origine animal6. benzen. la cca.C /n lumea medical. etc. tegumentelor. intervenind in procesele de o-ido-reducere. e-ista riscul aparitiei "ipovitaminozelor in perioada de iarna-primavara. pe care a denumit-o B$E H cunoscut.. 'a urmare a pierderilor de sange si a diminuarii absorbtiei fierului apare anemia intalnita in scorbut. (fortul muscular.reia cancerul ar fi o boal. !cade capacitatea de aparare a organismului fata de infectii. cand se recomanda un aport medicamentos de vitamina '. 8iind "idrosolubila si usor o-idabila. #re o importanta capitala pentru organism.rui. +ineralizarea sc"eletului este alterata. nu este vorba de binecunoscutul bombardier americanF (ste vorba despre o vitamin. (sau laetrile). #re rol anti-infectios. are rol /n "ematopoiez6. sau vitamina anti-scorbutica. un gust am. surs.

pierderea poftei de mancare. prin aceste complicatii infectioase este ra"itismul mai periculos (decat prin sine insusi). greata. oua. nu este necesar aportul alimentar. 8icatul si margarina vitaminizata reprezinta alte surse de vitamina D. Deoarece principala sursa de vitamina D este sinteza cutanata. respectiv prin sinteza cutanata. (-cesul de vitamine D duce la demineralizarea oaselor. si este absolut necesar copiilor mici si femeilor in perioada maternitatii. Dupa absorbtia intestinala.spanacul 1&1 Vitamina D Vitamina D se prezinta sub forma mai multor substante liposolubile (solubile in grasimi). pielea. 3n carenta de vitamina D. scade asimilarea si utilzarea calciului.lamaia 16& . De fapt.%11 23.au o rezistenta scazuta la infectii si fac forme grave de boala (pneumonii..napul $?1 . smantana. varsaturi).varza $%1 . fiind suficiente cantitatile de vitamina D formate la nivelul portiunilor de piele e-puse luminii. !e recomand. activare.). Vitamina D% (ergocalciferolul) se obtine prin iradiere cu ultraviolete a unei provitamine continuta in anumite vegetale (ciuperci. prezinta un abdomen voluminos. secretat de piele. s. frisca. des"idratare. nu este bine definita ratia zilnica pentru om. mici traumatisme). Datorita acestui comportament (mod de sinteza.) Vitamina D> (colecalciferolul) se formeaza prin iradierea cu ultraviolete a unui component al sebumului. etc.mararul $11 .atentie.transpiratii. )arerile specialistilor difera. lipsa sau micsorarea fortei musculare.ri metabolice ale calciului si fosforului. D pentru adulti este de $11 . enterocolite. tractiuni. sub actiunea razelor solare.$&1 23.etc. 'opiii sunt obositi. unt.portocala 161 . Aecesarul zilnic de vitamin. vitamina D este asemanatoare "ormonilorL printr-o comparatie la distanta.reasc.ardeiul $%1 . . 'ele mai importante sunt vitaminele D% si D>. peste. de tipul tulburarilor digestive (constipatie. tulburari nervoase si de comportament. la &11 . Vitamina D se gaseste in special in produsele de origine animala. ca vitamina liposolubila se acumuleaza in organism in cazul aportului e-cesiv.?11 u. %&1 . #ltii considera ca un aport de securitate de cca. apar semnele tipice ale ra"itismului* modificarea conformatiei oaselor cu demineralizare. unde o parte se transforma in produsi mai activi (o a doua activare avand loc la nivelul rinic"ilor). ca /n cazul unor fracturi sau aparitiei unor tulbur.i. ficatul si rinic"iul pot fi asemanate cu glandele endocrine. 5ipervitaminoza D (realizata mai ales medicamentos . oboseala fizica si intelectuala. iar la copii de $%1 . pe mari intervale de timp) se traduce prin manifestari variate. branzeturi grase. dro4dii. unii considerand ca pentru un adult normal care isi desfasoara macar o parte din activitate in aer liber. tulburari digestive si tulburari de crestere. oasele se pot deforma usor sub influenta factorilor mecanici (greutatea proprie. mecanism de actiune). vitamina patrunde in sange si se depoziteaza preponderent in ficat. se m.E11 23. care au efecte de prevenire si combatere a ra"itismului (la copii) si a osteomalaciei (la adulti).conopida 161 . produse lactate grase*lapte integral. zilnic este relativ important. doza zilnic. Vitamina D intervine in absorbtia calciului si in fi-area lui pe matricea osoasa.

fiind descrisa doza de % miligrame zilnic. Au se cunoaste e-act ratia zilnica necesara prin aport alimentar. !ursele naturale de vitamina ) sunt fructele si legumele (lamaile. Vitamina K Desi ne intereseaza mai putin structura c"imica. floarea-soarelui). salata. avand partial si rol de MeconomisireM a acesteia. dar si tulburari cardio-vasculare.ro Webmaster : Dan Dodita . cunoscut fiind faptul ca principala sursa de vitamina este sinteza microbiana intestinala.cele mai bune surse fiind uleiurule e-trase din seminte (soia. Vitamina K%. acesta fiind mai usor de tratat cu suc de lamaie decat cu vitamina ' sintetica. Aevoile organismului se situeaza intre $1 si %1 miligrame zilnic. germeni de porumb. este sintetizata de frunzele verzi si prezenta in vegetalele verzi. Vitamina ) !e mai numeste citrina si actioneaza sinergic cu vitamina '.Vitamina ( Aumita si tocoferol. mandarinele. la adult. menadiona. ceapa verde. galbenusul de ou. etc. lipsa sau carenta ei determinand nu numai sterilitatea. O parte din simptomatologia scorbutului este datorata carentei de vitamina ). este sintetizata de catre microorganismele de putrefactie. ficatul si. a altor organe si tesuturi. fitoc"inona. nu in ultimul rand. fie prin reducerea florei microbiene normale intestinale ca urmare a unor tratamente cu doze mari sau N si pe timp indelungat cu antibiotice. mararul. Au ocoliti. asadar. etc. Bibliografie: “Internet” Referat luat de pe www. 3n articolul urmator va vom oferi informatii despre vitaminele "idrosolubile ( comple-ul B si vitamina '). fiind perturbata coagularea sangelui. strugurii. este esential implicata in mentinerea structurii si functionalitatii organelor genitale. este un produs de sinteza cu proprietatea ca este "idrosolubil (spre deosebire de celelalte). urzicile. 'ercetari ulterioare au dovedit faptul ca vitamina ( asigura si troficitatea sistemului muscular. leusteanul. mazarea.). 'arenta de vitamina K se realizeaza fie prin aport alimentar redus. farnoc"inona. )rincipalele surse de vitamina K sunt legumele verzi.e-referate. avand si titlul de Mvitamina fertilitatiiM. in fiziologia neuro-musculara sau in metabolismul lipidic. 5ipovitaminoza K favorizeaza "emoragiile spontane sau dupa traumatisme minore. fasolea si painea intermediara si neagra (mult mai sanatoasa decat cea alba. portocalele. rafinata). mentionam ca se cunosc trei vitamine K* Vitamina K$. loboda. Vitamina K>. spanacul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful