Sunteți pe pagina 1din 4

Ordin nr. 1439/2011 ORDIN nr. 1.

439 din 29 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activiti cu caracter ocazional desf urate de zilieri EMITENT: !"N"#$%&'L !'N("") *+!"L"%" ," -&.$%(/"%" #.("+L% Nr. 1.012 din 22 aprilie 2011 !"N"#$%&'L *"N+N/%L.& -'3L"(% Nr. 1.210 din 24 aprilie 2011 PUBLIC T !N: !.N"$.&'L .*"("+L nr. 100 din 2 mai 2011 Da"a in"rarii in #i$%are : 2 &ai 2011 +v5nd 6n vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activiti cu caracter ocazional desf urate de zilieri) 6n temeiul art. 12 din 7otr5rea 8uvernului nr. 11/2002 privind organizarea i funcionarea !inisterului !uncii) *amiliei i -roteciei #ociale) cu modificrile i completrile ulterioare) al art. 10 alin. 90: din 7otr5rea 8uvernului nr. 10/2002 privind organizarea i funcionarea !inisterului *inanelor -ublice) cu modificrile i completrile ulterioare) ministrul muncii) familiei i proteciei sociale) interimar) i ministrul finanelor publice emit urmtorul ordin; +&$. 1 #e aprob Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activiti cu caracter ocazional desf urate de zilieri) prevzute 6n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. +&$. 2 !inisterul !uncii) *amiliei i -roteciei #ociale i !inisterul *inanelor -ublice vor duce la 6ndeplinire prevederile prezentului ordin. +&$. 1 -rezentul ordin se public 6n !onitorul .ficial al &om5niei) -artea ". !inistrul muncii) familiei i proteciei sociale) interimar) %mil 3oc !inistrul finanelor publice) 8<eorg<e "alomiianu +N%=> N.&!% !%$.?.L.8"(% de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea

unor activiti cu caracter ocazional desf urate de zilieri +&$. 1 91: &egistrul de eviden a zilierilor) denumit 6n continuare registru) reprezint; a: document oficial cu regim special de eviden a lucrtorilor zilieri@ b: surs de date pentru elaborarea pe plan naional a politicilor 6n domeniul ocuprii forei de munc i combaterii muncii fr forme legale) precum i 6n domeniul fiscal@ c: surs administrativ de date pentru sistemul informaional statistic cum ar fi; statistica curent) urmrirea indicatorilor referitori la evoluia gradului de ocupare i al pieei muncii) monitorizarea nivelului muncii fr forme legale) cu precdere 6n anumite domenii de activitate) organizarea unui sistem de anc<ete prin sondaA. 92: !odelul) coninutul i instruciunile de completare a registrului sunt cele prevzute 6n anexele nr. 1 i 2 la Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activiti cu caracter ocazional desf urate de zilieri. +&$. 2 91: -entru asigurarea unei evidene unitare referitoare la utilizarea forei de munc a lucrtorilor zilieri) beneficiarul de lucrri) definit conform Legii nr. 52/2011) organizeaz conducerea i inerea la zi a registrului. 92: Bnregistrarea 6n registru se face 6n ordine cronologic) pentru toi zilierii cu care beneficiarul are raporturi de munc 6n baza legii) conform instruciunilor de completare prevzute 6n anexa nr. 2 la Legea nr. 52/2011. 91: Bn scopul 6ndeplinirii obligaiei prevzute la art. C alin. 92: din Legea nr. 52/2011) beneficiarul de lucrri transmite ctre inspectoratul teritorial de munc o copie a registrului conin5nd 6nregistrrile din luna precedent) certificat Dconform cu originalulD. +&$. 1 91: 3eneficiarii de lucrri care au 6nfiinate sucursale) agenii) reprezentane) puncte de lucru sau alte asemenea uniti fr personalitate Auridic) crora leEau delegat competena de a 6nc<eia raporturi Auridice cu zilieri) pot delega acestora i competena conducerii) completrii i transmiterii ctre inspectoratele teritoriale de munc a copiei registrului conform art. 2 alin. 91:. 92: &egistrul se pstreaz la sediul beneficiarului de lucrri i/sau) dup caz) la sediul sucursalei) ageniei) reprezentanei) punctului de lucru sau al altor asemenea uniti fr personalitate Auridic. 91: &egistrul va fi numerotat) parafat i legat. 90: 3eneficiarul de lucrri rspunde de respectarea prevederilor legale privind conducerea) completarea i pstrarea registrului) fiind responsabil de corectitudinea datelor 6nscrise 6n registru. +&$. 0 91: La fiecare 6nscriere a unui zilier 6n registru numele i prenumele se 6nscriu cu literele mari de tipar) cu menionarea i a iniialei tatlui.

92: ?enumirea beneficiarului de lucrri se 6nscrie 6n registru cu litere mari de tipar) fr prescurtri. -rescurtrile permise sunt; a: #.(. E societate comercial@ b: #.+. E societate pe aciuni@ c: #.&.L. E societate cu rspundere limitat@ d: #.N.(. E societate 6n nume colectiv@ e: #.(.#. E societate 6n comandit simpl@ f: #.(.+. E societate 6n comandit pe aciuni. +&$. 5 91: "nspectoratele teritoriale de munc vor 6nainta semestrial "nspeciei !uncii rapoarte privind evoluia numrului de zilieri pe domenii de activitate) numrul de cazuri depistate fr forme legale) msurile sancionatoare dispuse 6n respectivele cazuri) precum i alte informaii solicitate de "nspecia !uncii. 92: "nspecia !uncii va centraliza) la nivel naional) datele din rapoartele inspectoratelor teritoriale de munc i va comunica semestrial !inisterului !uncii) *amiliei) i -roteciei #ociale un raport) pe suport <5rtie i 6n format electronic) privind evoluia numrului de zilieri pe domenii de activitate) numrul de cazuri depistate fr forme legale) precum i msurile sancionatoare dispuse 6n respectivele cazuri. +&$. F &egistrul se tipre te i se 6nseriaz de "mprimeria Naional) iar distribuirea acestuia se face) la cerere i contra cost) de "nspecia !uncii prin inspectoratele teritoriale de munc. +&$. C 91: Bnscrierea datelor 6n registru se face numai cu cerneal sau past albastr. 92: .rice modificare a datelor 6nscrise se face prin tierea cu o linie orizontal cu cerneal sau past ro ie i prin 6nscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneal sau past ro ie) ls5nduEse vizibil 6nscrierea anterioar i prin aplicarea tampilei i semnturii beneficiarului de lucrri. +&$. 4 91: Bnscrierea datelor se face 6n ordinea cronologic a utilizrii zilierilor. &egistrul se 6ntocme te zilnic) except5nd perioadele 6n care nu se apeleaz la serviciile zilierilor. 92: Nu se las pagini i poziii libere 6ntre paginile registrului. 91: -e prima pagin a registrului se completeaz datele de identificare ale beneficiarului de lucrri. +&$. 2 91: Genitul realizat de zilieri sub forma remuneraiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrri reprezint venit asimilat salariului) pentru care sunt aplicabile prevederile cap. """ DGenituri din salariiD al titlului """ D"mpozit pe venitD din Legea nr. 5C1/2001 privind (odul fiscal) cu modificrile i completrile ulterioare. 92: Hilierii datoreaz impozit pentru venitul realizat sub form de

remuneraie brut zilnic. "mpozitul se calculeaz de ctre fiecare din beneficiarii de lucrri prin aplicarea cotei de 1FI asupra remuneraiei brute zilnice. 91: (alculul i reinerea impozitului datorat se efectueaz de ctre beneficiarii de lucrri la data fiecrei pli a remuneraiei brute zilnice. 90: Girarea la bugetul de stat a impozitului calculat i reinut de fiecare beneficiar de lucrri se va efectua p5n la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se pltesc aceste venituri. +&$. 10 -rezentele norme metodologice intr 6n vigoare la data publicrii lor 6n !onitorul .ficial al &om5niei) -artea ". EEEEEEEEE