Sunteți pe pagina 1din 6

ETAPELE PROCESULUI DE ELABORARE A LUCRRII DE DISERTATIE

1. ALEGEREA TEMEI LUCRRII a) Identificarea domeniului de activitate care va fi studiat i cercetat Recomand ri! " domeniul de cercetat s ai# le$ tur cu s%eciali&area a#solventului' " din domeniul ales se va delimita un su#domeniu care se a%ro%ie cel mai mult de cunotin(ele i %referin(ele a#solventului' " su#domeniul ales s ofere suficiente %osi#ilit (i de documentare i informare. #) Consultarea listei cu tematica lucr rilor teoretico"a%licative de finali&are a studiilor c) Anali&a %osi#ilit (ilor necesare ela#or rii temei alese Recomand ri! " tema s r s%und intereselor candidatului' " sursele la care va recur$e candidatul s fie accesi#ile' " conduc torul tiin(ific s fie titular la disci%lina de care a%artine domeniul ales de c tre candidat' " candidatul s solicite conduc torului tiin(ific informa(ii cu %rivire la tema aleas .

). *TU+IU +,CUME-TAR a) +ocumentarea #i#lio$rafic .i#lio$rafia %oate fi astfel structurat ! $eneral " asi$ur o ima$ine $lo#al asu%ra domeniului de activitate' " /l orientea& %e candidat /n %ro#lematica $eneral teoretic ' " asi$ur #a&a teoretic a as%ectelor %ractice care vor fi de&voltate /n lucrare " cu%rinde c r(i0 manuale0 enciclo%edii0 dic(ionare etc. " ofer informa(ii esen(iale cu %rivire la stadiul cunoaterii tiin(ifice %e %lan intern i interna(ional0 ca i %osi#ile direc(ii de studiu i de cercetare in viitor. de s%ecialitate " tratea& /n mod direct i concret %ro#lemele s%ecifice temei " cu%rinde mono$rafii0 anali&e0 #uletine statistice0 articole din reviste de s%ecialitate etc. .i#lio$rafia %oate s con(in i lucr ri din media electronic 0 /n a c ror %re&entare este de dorit s se s%ecifice toate elementele de referin( %entru informa(iile on"line! autorul0 data0 titlul articolului0 numele revistei electronice0 adresa. *tudierea #i#lio$rafiei se face sistematic /n urm toarea ordine! o /ntocmirea unei liste #i#lio$rafice' o studierea i selectarea titlurilor utile' o re(inerea as%ectelor utile %entru %reluare /n vederea %relucr rii ulterioare. .i#lio$rafia se notea&a la sf1ritul lucr rii0 astfel! " %entru c r(i! numele autorului2autorilor0 titlul c r(ii0 locul %u#lic rii0 editura0 anul %u#lic rii0 edi(ia0 %a$ina. +e e3em%lu! +inu0 4asile. Merceologia produselor nealimentare. .ucureti0 Editura A*E0 )55)0 %. )61' " %entru articole din reviste! numele i %renumele autorului0 titlul articolului 7scris /ntre $8ilimele)0 titlul revistei 7scris

cursiv)0 num rul revistei0 luna i anul a%ari(iei0 %a$inile /n care a%are articolul. +e e3em%lu! 4asiliu0 Cristinel. 9Rolul merc8andisin$ului /n $estiunea su%rafe(ei de v1n&are:. Amfiteatru Economic0 nr. 1;0 se%tem#rie )55<0 %%. ;1";=' " %entru documente oficiale! le$ea28ot r/rea2ordonan(a0 num rul i data %u#lic rii0 titlul documentului0 Monitorul ,ficial0 num rul i data %u#lic rii. +e e3em%lu! Le$ea nr. 16>2)5550 %rivind %rodusele cosmetice0 /n Monitorul ,ficial nr. ?)? din octom#rie )555. .i#lio$rafia se %oate studia cu a@utorul fielor de lectur 0 care cu%rind! indica(ii #i#lio$rafice %recise' un re&umat al c r(ii2articolului' citate am%le0 /ntre $8ilimele0 ale fra$mentelor de te3t im%ortante0 cu indicarea %recis a %a$inii din carte2articol' comentarii %ersonale. Recomand ri! " orice te3t care a%ar(ine unui alt autor tre#uie inserat in lucrare /ntre $8ilimele' " numele autorului0 titlul lucr rii0 locul a%ari(iei etc. tre#uie men(ionate /n su#solul %a$inii lucr rii a#solventului' " a#solventul s fie ca%a#il s sinteti&e&e ideile %rinci%ale ale unui te3t. #) +ocumentarea la unit (ile economice2administrative Aceast documentare %ractic ! " re%re&int cea mai im%ortant eta% a activit (ii de %re$ tire a lucr rii de a#solvire' " asi$ur materialul fa%tic i %rocesual0 %re&int condi(iile i %osi#ilit (ile %erfec(ion rii activit (ii or$ani&a(iei2institu(iei res%ective etc.' " se reali&ea& %rin diverse metode i te8nici s%ecifice de documentare %recum! o#serva(ii directe' anc8ete0 sonda@e0 c8estionare'

interviuri' %artici%area la diferite ac(iuni i activit (i ale or$ani&a(iei2institu(iei' cule$erea de informa(ii din ra%oarte0 anali&e0 %ro$rame0 eviden(e0 %rocese ver#ale0 articole din %res etc. " tre#uie s includ as%ecte te8nice0 or$ani&atorice0 mana$eriale0 informa(ionale0 @uridice0 financiare0 de comunicare etc. Recomand ri! " candidatul %oate ela#ora un %lan de lucru orientativ0 su# forma unui sumar %rovi&oriu al lucr rii0 care va fi su%us aten(iei conduc torului tiin(ific. An %artea introductiv 0 candidatul tre#uie s %reci&e&e motiva(ia ale$erii temei i sco%ul lucr rii. =. BRELUCRAREA CI *I*TEMATIDAREA MATERIALULUI +,CUME-TAR Be m sura document rii0 candidatul /i va canali&a eforturilor c tre or$ani&area materialului0 %relucrarea i re%re&entarea acestuia /ntr"o form sistematic 0 lo$ic i coerent . +e aceea0 se im%une! " aran@area materialului /n func(ie de %ro#lemele %rinci%ale ale lucr rii0 %e ca%itole i su#ca%itole' " eliminarea a ceea ce nu este folositor %entru atin$erea sco%ului %ro%us' " ad u$area de noi ar$umente %entru sus(inerea %unctelor de vedere ale candidatului0 atunci c1nd ar$umenta(ia nu este suficient de convin$ toare. *inteti&area datelor %relucrate /n indici i indicatori0 re&ultatele anali&ei informa(iilor0 estim rile asu%ra evolu(iei fenomenelor etc. se vor reflecta /n lucrare %rin ta#ele0 sc8eme0 $rafice0 fi$uri0 sc8i(e0 /nre$istr ri audio"video0 foto$rafii 7toate fiind numerotate) etc.

<. BARTEA EEBERIME-TALA a) Ale$erea materialelor0 metodelor de anali&a si a%araturii #) Efectuarea determinarilor si studiilor e3%erimetale c) Inter%retarea si anali&a re&ultatelor o#tinute ?. RE+ACTAREA LUCRRII TE,RETIC,"ABLICATI4E Redactarea lucr rii! " re%re&int o fa& im%ortant care sinteti&ea& /ntre$ul efort de%us de candidat' " finali&ea&a %rocesul de ela#orare a lucr rii de a#solvire. Blanul lucr rii de a#solvire se /ntocmete de c tre candidat0 su# directa /ndrumare a conduc torului tiin(ific. Brin conce%tul i structura sa0 acest %lan tre#uie s fie conce%ut ca un sistem desc8is0 care se com%letea& i se /m#o$ (ete %e m sura /naint rii /n studiul teoretic i %ractic. *tructura lucr rii de a#solvire %oate avea urm toarele % r(i com%onente! I. Ba$ina de titlu a lucr rii i %a$ina de cu%rins. II. Introducerea0 care se refer la im%ortan(a temei i la motiva(ia ale$erii ei. III. +e&voltarea con(inutului temei0 care d e3%resie materiali& rii re&ultatelor teoretice i %ractice concrete des%rinse din cercetarea temei. Primul parte a lucrrii este destinat fundament rii teoretice a %ro#lemei su%use studiului i %oate cu%rinde! istoricul %ro#lemei' caracteri&area situa(iei actuale a domeniului cercetat' im%ortan(a i actualitatea temei' sinte&e #i#lio$rafice' studii com%arative' elemente le$islative i normative etc.

A doua parte a lucrrii vi&ea& a%licarea /n %ractic a cunotin(elor teoretice la nivelul unei or$ani&a(ii2 institu(ii2 entitati2 colectivitati0 %ut1nd cu%rinde! metodele i instrumentele de studiu0 anali& i investi$are utili&ate' un scurt istoric al or$ani&a(iei2institu(iei2s%atiului anali&at' o %re&entare a %rofilului or$ani&a(iei2institu(iei' %re&entarea re&ultatele studiilor0 determinarilor e3%erimentale i anali&elor efectuate etc. Inter%retarea re&ultatelor o#tinute I4. Conclu&iile lucr rii 0 care sinteti&ea& re&ultatele studiului candidatului asu%ra domeniului cercetat i fac referire la! stadiul actual al cunoaterii %e %lan na(ional i mondial' elemente de noutate aduse /n studiul efectuat' a%licativitatea re&ultatelor o#(inute' limitele cercetarii efectuate' %osi#ilele direc(ii de urmat /n cercet rile viitoare etc. Ane3ele %ot s a%ar atunci c1nd anumite situa(ii anali&ate %re&int im%ortan( cantitativa si2sau calitativa %entru a fi cunoscute /n totalitate sau /n ca&ul unor sc8eme2sc8i(e mai la#orioase0 unor documente sau ima$ini relevante. Ane3ele0 ta#elele0 fi$urile0 sc8emele vor avea titluri i vor fi numerotate0 iar atunci c1nd se va face referire la ele vor fi notate /n %arante& . Te3tul lucr rii se cule$e folosindu"se fontul Times -eF Roman de m rime 1)0 cu diacritice rom1neti. R/ndurile vor fi s%a(iate la 9un r/nd i @um tate:.