Sunteți pe pagina 1din 280

CUPRINS

ECHIPAMENT ELECTRIC Baterie ............................................................................................................................................ 3 Bloc optic ....................................................................................................................................... 7 Faruri cea!" ................................................................................................................................... 8 nlocuire becuri ............................................................................................................................. 9 Reglare faruri .............................................................................................................................. #2 nlocuire comand" reglaj mecanic faruri ................................................................................. #4 Iluminare spate $i interior ......................................................................................................... #7 Plafoniera .................................................................................................................................... 20 Becuri ........................................................................................................................................... 2# Diagnosticare defecte l"mpi ....................................................................................................... 22 Cutia siguran!e habitaclu ........................................................................................................... 24 Ansamblul relee $i UCE decodor din habitaclu ....................................................................... 26 SISTEM ANTIDEMARAJ Generalit"!i.................................................................................................................................. 29 nlocuire componente ................................................................................................................. 33 Proceduri ..................................................................................................................................... 37 Diagnosticare ............................................................................................................................... 43 TABLOU DE BORD Generalit"!i.................................................................................................................................. 64 Diagnosticare -interpretare defecte ........................................................................................... 67 ECHIPAMENT ELECTRIC Mecanism antivol ........................................................................................................................ 7# Comanda sub volan .................................................................................................................... 72 Conectori comand" sub volan ................................................................................................... 73 Comutatoare pe pla$a bord........................................................................................................ 74 Bricheta electric" ........................................................................................................................ 76 %TERG&TOR PARBRIZ Mecanism antrenare ................................................................................................................... 78 Ansamblul sp"l"tor parbriz ....................................................................................................... 80 Diagnosticare ............................................................................................................................... 8#

RADIO AUTO Generalit"!i .................................................................................................................................. 84 Casetofon ..................................................................................................................................... 89 CD Player .................................................................................................................................... 90 Conectori ..................................................................................................................................... 9# Antena pavilion ........................................................................................................................... 92 GMV R&CIRE GMV r"cire pentru automobilele f"r" aer condi!ionat ........................................................... 95 Diagnosticare - interpretare defecte la automobilele f"r" aer condi!ionat ............................ 96 GMV r"cire pentru automobilele cu aer condi!ionat .............................................................. 97 Diagnosticare - interpretare defecte la automobilele cu aer condi!ionat ............................... 98 SCHEME ELECTRICE
Generalit"!i .............................................................................................................................................. #00 Lista schemelor func!ionale ................................................................................................................... #05 Repertoar componente electrice............................................................................................................. #07 Lista racordurilor. Lista maselor .......................................................................................................... #08 Dispunere racorduri electrice pe automobil. Fix"ri mase electrice pe automobil .......................... #09 Dispunere componente electrice pe automobil .................................................................................. ##0 Scheme electrice func!ionale .................................................................................................................. ##2 Cutia de siguran!e din habitaclu ........................................................................................................... #98 Cutia de siguran!e din compartimentul motor .................................................................................... 200 Nomenclator func!ii fire n conectori $i racorduri .............................................................................. 202 Func!iile firelor n conectori $i racorduri ............................................................................................. 205 Explicitare finc!ii fire ............................................................................................................................. 278

ECHIPAMENT ELECTRIC

80

Baterie ..................................................................................................................................... 80 - 1 Bloc optic ................................................................................................................................. 80 - 4 Faruri cea!" ............................................................................................................................. 80 - 5 nlocuire becuri ....................................................................................................................... 80 - 6 Reglare faruri ......................................................................................................................... 80 - 9 nlocuire comand" reglaj mecanic faruri ............................................................................. 80 - 11

80 - 13

ECHIPAMENT ELECTRIC Baterie


CONTROL

80

Se recomand! s! verifica"i urm!toarele : - existen"a fisurilor sau a sp!rturilor la bacul (carcasa) bateriei; - cur!"enia p!r"ii superioare a bateriei; - starea bornelor. Se impune verificarea cu stricte"e a urm!toarelor: - lipsa sulfat!rii la bornele bateriei; - dac! este necesar, cur!"area #i apoi ungerea acestora cu vaselin! neutr!; - strngerea corect! a bornelor cablajului la bornele bateriei. Existen"a unui contact imperfect poate provoca incidente la pornirea motorului sau la nc!rcarea bateriei, existnd riscul producerii de scntei, care ar putea cauza explozia bateriei; - verifica"i nivelul electrolitului; - verifica"i ca g!urile de aerisire din bu#oanele de acces s! nu fie obturate. Pentru bateriile ce sunt prev!zute cu bu#oane de acces demontabile proceda"i astfel: - nl!tura"i bu#oanele; - verifica"i nivelul electrolitului n fiecare element; - dac! este necesar, reface"i nivelul completnd numai cu ap! distilat!, pn! la maxim 1,5 cm deasupra pl!cilor. - verifica"i ca g!urile de aerisire din bu#oanele de acces s! nu fie obturate. ATEN!IE! Nu completa"i niciodat# cu electrolit, ci numai cu ap# distilat#. PRECAU!II Este important de #tiut c!: - bateria con"ine acid sulfuric, care este o substan"! periculoas!; - n timpul nc!rc!rii bateriei se produce oxigen #i hidrogen, deci verifica"i ca g!urile de aerisire din bu#oanele de acces s! nu fie obturate. Amestecul acestor dou! gaze formeaz! un gaz detonant, ce are ca urmare existen"a riscului de explozie.
". PERICOL = ACID

Solu"ia de acid sulfuric este un produs foarte agresiv, toxic #i coroziv. Acesta atac! pielea, hainele #i poate coroda cele mai multe dintre metale. De asemenea, este foarte important, ca atunci cnd manipula"i o baterie s! "ine"i cont de urm!toarele precau"ii: - proteja"i ochii folosind ochelari de protec"ie; - purta"i mnu#i #i haine de protec"ie anti-acid. 80 - 1

80

ECHIPAMENT ELECTRIC Baterie

ATEN!IE! n cazul stropirii pe corp cu acid, sp#la"i din abunden"# cu ap# toate p#r"ile atinse. Dac# ochii au fost atin$i, consulta"i de urgen"# un medic.
2. PERICOL = RISC DE EXPLOZIE

n timpul nc!rc!rii bateriei, bran#ate la un redresor, se degaj! oxigen #i hidrogen. Degajarea acestor gaze este mai puternic! atunci cnd bateria a ajuns n starea de nc!rcare complet!, iar cantitatea de gaz produs! este propor"ional! cu curentul de nc!rcare. Oxigenul #i hidrogenul se asociaz! n spa"iile libere, la suprafa"a pl!cilor, formnd un amestec detonant care este foarte exploziv. Cea mai mic! scnteie este suficient! pentru provocarea exploziei, iar urmarea poate fi spargera bacului bateriei #i mpr!#tierea acidului n mediul apropiat. Persoanele ce se afl! n apropiere sunt n pericol de a fi r!nite de a#chiile carcasei explodate sau de acidul ce ar putea veni n contact cu ochii, fa"a sau minile. ATEN!IE! Urma"i cu stricte"e urm#toarele recomand#ri: -nainte de a debran$a sau rebran$a o baterie asigura"i-v# c# to"i consumatorii sunt opri"i; -n timpul nc#rc#rii unei baterii ntr-o nc#pere, de la un redresor, opri"i-l nainte de a conecta sau de a deconecta bateria la acesta; -nu pune"i obiecte metalice pe baterie pentru a nu produce un scurtcircuit ntre bornele acesteia; -niciodat# nu apropia"i de baterie o flac#r# deschis#, o lamp# de sudur# sau alt# surs# de foc. PROTEC!IA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE n cazul unei interven"ii la automobil, trebuie luate o serie de m!suri pentru protejarea echipamentelor electrice mpotriva deterior!rilor sau pentru a evita un scurtcircuit, care ar putea duce la incendierea automobilului. Bateria se debran#eaz! prin deconectarea, mai nti, a bornei negative #i apoi a celei pozitive. Bran#area se efectueaz! n ordine invers!. nainte de ac"ionarea demarorului se va verifica dac! bateria este corect bran#at! ( borna negativ! legat! la mas! ), dac! bornele sunt curate #i bine strnse. Nu se va debran#a niciodat! bateria cnd motorul este pornit, pentru a nu deteriora regulatorul de tensiune, alternatorul sau componente ale sistemelor electronice de control ale automobilului. Debran#area alternatorului, a regulatorului de tensiune, a bateriei #i interven"iile la conexiunile acestora se vor face numai cnd motorul este oprit (alternatorul nu se rote#te) #i contactul este luat. n cazul conect!rii bateriei la un redresor, n vederea nc!rc!rii ( f!r! demontarea bateriei de pe automobil ), obligatoriu se va debran#a cablajul de la bornele bateriei. 80 - 2

ECHIPAMENT ELECTRIC Baterie

80

DEMONTARE

Dup! ce a"i identificat #i eliminat cauza real! a desc!rc!rii bateriei, proceda"i astfel: Se nl!tur! protectorul de plastic de la borna plus a bateriei. Se demonteaz! piuli"a de fixare a cablajului de mas! de la borna minus a bateriei . Se demonteaz! piuli"a de fixare a cablajului de la borna plus a bateriei. Se demonteaz! #urubul bridei de fixare a bateriei. Se scoate bateria cu aten"ie.
REMONTARE

Proceda"i n ordine invers! demont!rii. Dup! aceasta repune"i n stare de func"ionare aparatul radio introducnd codul radio (dac! automobilul este echipat cu acesta) #i regla"i ceasul de la bord.

80 - 3

80

ECHIPAMENT ELECTRIC Bloc optic

NOT%: Dup# remontarea farurilor se efectueaz# reglarea acestora. 6 6 5 4 3

6
DEMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se trage spre napoi garnitura corectorului reglaj far ("). Se demonteaz! comanda reglaj far de la conectorul reglaj faruri (vezi nlocuire comand! reglaj mecanic faruri). Se debran#eaz! conectorul (2) al becului far. Se debran#eaz! conectorul (3) al becului semnalizare. Se rote#te #i se extrage dulia (4) a becului semnalizare. Se rote#te #i se extrage dulia (5) a becului pozi"ie. Se demonteaz! calandrul. Se demonteaz! cele 4 #uruburi TORX 20 (6) de fixare a ansamblului far-lamp! semnalizare. Se extrage cu aten"ie elementul optic din loca#ul s!u.
REMONTARE

n punctul (6) situat n partea de jos a farului fa"!, cel mai apropiat de becul semnalizare, se introduce un #urub TORX 20. Se introduce cu aten"ie blocul optic n loca#ul s!u, avnd grij! ca #urubul s! nu cad!. Cu ajutorul unei #urubelni"e TORX 20 se monteaz! acest #urub. Se monteaz! celelalte 3 #uruburi (6). Se monteaz! calandrul. Se pozi"ioneaz! dulia (5) n loca#ul s!u #i se rote#te, asigurndu-se o bun! fixare a acesteia. Se pozi"ioneaz! dulia (4) n loca#ul s!u #i se rote#te, asigurndu-se o bun! fixare a acesteia. Se rebran#eaz! conectorul (3) al becului semnalizare. Se rebran#eaz! conectorul (2) al becului far. Se monteaz! comanda reglaj far la conectorul reglaj far (vezi nlocuire comand! reglaj mecanic faruri). Se rebran#eaz! borna (-) a bateriei. Se verific! func"ionarea becurilor ansamblului far - lamp! semnalizare. 80 - 4

ECHIPAMENT ELECTRIC Faruri cea#$

80

DEMONTARE

Se suspend! automobilul pe elevator. Se debran#eaz! conectorul farului cea"! de la cablajul automobilului (se trage de cele dou! clipsuri ale conectorului). Se declipseaz! cu aten"ie suportul farului cea"! (A) de pe bara para#oc din cele 3 clipsuri din punctele (B) folosind o #urubelni"! dreapt!. Se demonteaz! cele dou! #uruburi TORX 20 (C). Se va re"ine pozi"ia de montaj a farului cea"! pe suport. Se extrage farul cea"! din suportul acestuia.
REMONTARE

Se pozi"ioneaz! n suportul (A) noul far cea"!. Se monteaz! cele dou! #uruburi TORX 20 (C) respectnd pozi"ia de montaj avut! anterior demont!rii. Se pozi"ioneaz! #i se mpinge spre nainte ansamblul far cea"! n bara para#oc pn! se clipseaz! toate cele 3 clipsuri (B) ce asigur! pozi"ionarea corect! a ansamblului far cea"!. Se rebran#eaz! conectorul farului cea"!. Se coboar! automobilul de pe elevator. Se verific! func"ionarea farurilor cea"!. NOT%: Pentru demontarea - remontarea farului cea"# stnga, este necesar# demontarea - remontarea avertizorului sonor. NOT%: Dup# remontarea farurilor cea"# este obligatorie efectuarea regl#rii acestora, cu ajutorul unei $urubelni"e pozi"ionate prin fanta barei para$oc ac"ionnd $urubul de reglaj (D).

80 - 5

80
DEMONTARE

ECHIPAMENT ELECTRIC nlocuire becuri


NLOCUIRE BEC FAR CEA!%

Se suspend! automobilul pe elevator. Se debran#eaz! conectorul farului cea"!. Se rote#te dulia becului (F) #i se extrage din loca#ul s!u.
REMONTARE

Se execut! n ordine invers! demont!rii, pozi"ionnd corect dulia becului n loca#ul s!u. Se regleaz! farul cea"!. NOT%: Deoarece farul cea"# este echipat cu bec halogen, nu se va pune mna direct pe balonul de sticl# al becului. NLOCUIRE BEC FAR "0 5 4

"0 3

8
DEMONTARE

Se debran#eaz! conectorul (2). Se scoate protectorul de cauciuc (7). Re"ine"i pozi"ia de montaj a acestuia. Se elibereaz! clema de fixare (8) #i se extrage becul far.
REMONTARE

Se execut! n ordine invers! demont!rii. Se pozi"ioneaz! corect protectorul de cauciuc (7) respectnd pozi"ia de montaj naintea demont!rii. Se regleaz! farul. NOT%: Deoarece farul este echipat cu bec halogen, nu se va pune mna direct pe balonul de sticl# al becului. 80 - 6

ECHIPAMENT ELECTRIC nlocuire becuri


NLOCUIRE BEC SEMNALIZARE FA!%
DEMONTARE

80

Se debran#eaz! conectorul (3). Se rote#te dulia (4) #i se scoate. Se extrage becul ars din dulie.
REMONTARE

Se execut! n ordine invers! demont!rii, cu verificarea pozi"ion!rii corecte a duliei (4) pentru evitarea p!trunderii prafului #i umidit!"ii n elementul optic. L!mpile semnalizare folosesc bec colorat portocaliu; la nlocuirea becului folosi"i acela#i tip de bec. NLOCUIRE BEC POZI!IE FA!%
DEMONTARE

Se rote#te dulia (5) #i se scoate. Se extrage becul ars din dulie.


REMONTARE

Se execut! n ordine invers! demont!rii, cu verificarea pozi"ion!rii corecte a duliei (5) pentru evitarea p!trunderii prafului #i umidit!"ii n elementul optic. NLOCUIRE LAMP% SEMNALIZARE POZI!IE
DEMONTARE (ansamblul far-lamp! semnalizare fiind deja demontat)

Se demonteaz! #uruburile ("0) de fixare a l!mpi semnalizare pozi"ie pe ansamblul far-lamp! semnalizare. Se demonteaz! lampa semnalizare pozi"ie.
REMONTARE

Se execut! n ordinea invers! demont!rii.

80 - 7

80

ECHIPAMENT ELECTRIC nlocuire becuri


ETAN&EITATE ANSAMBLU FAR-LAMP% FA!% (se abure'te, are condens sau intr$ ap$)

Se verific! partea fa"! a ansamblului: se orienteaz! un jet de ap! spre geamul farului. Da Intr! ap! n interiorul farului?

Schimba"i farul.

Nu
Intr! ap! n interiorul l!mpii semnalizare - pozi"ie?

Da

Schimba"i lampa semnalizare - pozi"ie.

Nu
Se verific! vizual partea spate a farului: este Nu montat corect protectorul de cauciuc al becului far? Monta"i corect protectorul de cauciuc al becului far. Dac! acesta nu este conform, nlocui"i-l. Monta"i corect corectorul reglaj far #i protectorul de cauciuc al acestuia. Dac! protectorul nu este conform, nlocui"i-l. Monta"i corect becul farului Se elimin! dac! este posibil cauza obtur!rii g!urilor de aerisire. Dac! nu este posibil, nlocui"i farul. Explica"i clientului c! acest fenomen este natural, acest fapt nu este un defect #i nu exist! riscul corod!rii farului. Condensul va dispare cnd farul va func"iona; timpul de dispari"ie a condensului este func"ie de umiditatea mediului ambiant. Monta"i corect dulia becului pozi"ie. Dac! garnitura acesteia nu este conform!, nlocui"i-o. Monta"i corect dulia becului semnalizare. Dac! garnitura acesteia nu este conform!, nlocui"i-o.

Da
Corectorul reglaj far este montat corect?

Nu Nu Da

Da
Becul farului este montat corect?

Da
G!urile de aerisire sunt obturate?

Nu
Farul este aburit sau are condens n interior? Da

Nu
Se verific! vizual partea spate a l!mpii semnalizare - pozi"ie: este montat! corect dulia becului pozi"ie?

Nu

Da
Este montat! corect dulia becului semnalizare?

Nu

Condensul nu afecteaz! calitatea ilumin!rii NOT%: Dac# clientul insist#, proceda"i la uscarea farului: - sufla"i cu aer uscat, dac# este posibil; - usca"i natural farul prin aprinderea farurilor timp de cteva minute pn# la dispari"ia condensului sau dezaburirea farului. 80 - 8

ECHIPAMENT ELECTRIC Reglare faruri

80

V Se execut! prin ac"ionare #urubului V (reglaj n plan vertical) sau H (reglaj n plan orizontal). Prin n#urubare spotul luminos coboar!, iar prin de#urubare urc!. Se verific! dac! zona luminat! este centrat! pe axa vertical! #i dac! demarcarea optic! la 15o coincide cu iluminarea farului. Se admite o eroare de 1 cm. Un spot luminos deplasat spre stnga are aspectul din figura a, iar un spot deplasat spre dreapta are aspectul din figura b.

REGLARE LUMINI DE NTLNIRE (FAZ% SCURT%)

figura a

figura b

REGLARE LUMINI DE DRUM (FAZ% LUNG%) Verifica"i ca pozi"ia s! coincid! cu ajustarea f!cut! pentru faza scurt! #i ca spotul luminos distribuit ntre cele dou! linii verticale de pe panou. La verificarea fazei lungi, centrul luminos al elipsei trebuie s! se situeze pe crucea care marcheaz! centru ecranului. Dac! se observ! o deviere major! fa"! de faza scurt! se recomand! schimbarea becului acesta fiind, n majoritatea cazurilor, responsabil pentru acest defect. 80 - 9

80

ECHIPAMENT ELECTRIC Reglare faruri


REGLARE FARURI CE!"

Reglarea farurilor cea!" se va efectua n urm"toarele condi!ii: - automobilul s" fie a#ezat pe o suprafa!" orizontal"; - automobilul nu are pasageri n habitaclu sau greut"!i n portbagaj; - pneurile s" fie umflate la presiunea prescris" de constructor. G

E A

n continuare se procedeaz" astfel: Se aduce automobilul la postul de lucru. Se pozi!ionez" regloscopul (aparatul reglare faruri - E) n dreptul centrului optic al unui far cea!". Se comand" aprinderea farurilor cea!". Se rote#te butonul de reglare (D) al farului cea!", cu ajutorul unei #urubelni!e (A) astfel nct s" se ob!in" un reglaj de 2%, iar delimitarea dintre zona luminoas" #i cea ntunecat" de pe ecranul regloscopului s" se situeze sub linia marcat" (G). Acest reglaj se face similar regl"rii luminilor de ntlnire a farurilor. Se aduce regloscopul n dreptul centrului optic al celui de al doilea far cea!". Se efectueaz" reglajul farului cea!". Se comand" stingerea farurilor cea!".

80 - 10

ECHIPAMENT ELECTRIC nlocuire comand$ reglaj mecanic faruri


DEMONTARE

80

# 2

V
5 6 3 4

Se debran#eaz" borna (-) a bateriei. Se demonteaz" comanda reglaj far de la un ansamblu far-lamp" semnalizare: - se trage spre napoi garnitura corectorului reglaj far (#); - se declipseaz" protectorul (2) al dispozitivului reglaj far; - se sl"be#te piuli!a (3) de blocare; - se declipseaz" cablul comand" reglaj far (4) din corectorul reglaj far #i apoi din furca (5); Se demonteaz" comanda reglaj far de la cel"lalt ansamblu far-lamp" semnalizare. Se declipseaz" cablurile comand" reglaj far #i se taie colierele de fixare. Se demonteaz" butonul comand" reglaj faruri. Se demonteaz" piuli!a de fixare a comenzii reglaj faruri pe plan#a bord. Se demonteaz" cablul comand" deschidere capot" din mnerul deschidere capot" (vezi capitolul 52). Cu o #urubelni!" dreapt" se declipseaz" buc#a trecere cabluri de pe tablier. Se scoate cablul comand" deschidere capot" din buc#a trecere cabluri. Se scot cablurile comand" reglaj faruri din gaura de trecere de pe tablier. Re!ine!i pozi!ia de montaj a cablurilor comand" reglaj faruri.
REMONTARE

Se introduc cablurile comand" reglaj faruri prin gaura de trecere de pe tablier respectnd pozi!ia de montaj avut" anterior demont"rii. Se introduce cablul comand" deschidere capot" prin buc#a trecere cabluri. 80 - 11

80

ECHIPAMENT ELECTRIC nlocuire comand$ reglaj mecanic faruri

Se clipseaz! buc#a trecere cabluri pe tablier asigurnd etan#area compartimentului habitaclu de eventualele scurgeri de ap! pe lng! buc#a trecere cabluri. Se monteaz! cablul comand! deschidere capot! n mnerul deschidere capot! (vezi capitolul 52). Se pozi"ioneaz! comanda reglaj faruri pe plan#a bord. Se monteaz! piuli"a de fixare a comenzii reglaj faruri pe plan#a bord. Se monteaz! butonul comand! reglaj faruri #i se rote#te n pozi"ia 3 Se monteaz! comanda reglaj far la un ansamblu far-lamp! semnalizare: - cu ajutorul unei #urubelni"e drepte se clipseaz! cablul comand! reglaj far n furca (5) #i apoi n corectorul reglaj far; - se pretensioneaz! cablul manual pn! cnd furca (5) taloneaz! pe suportul (6) astfel nct furca s! r!mn! la maxim 0,5 mm fa"! de suport; - se blocheaz! cablul reglaj far cu piuli"a (3); - se clipseaz! protectorul (2) al dispozitivului reglaj far; - se pozi"ioneaz! corect garnitura corectorului reglaj far - prin garnitur! trebuie s! ias! #urubul de reglaj vertical (V). Se monteaz! comanda reglaj far de la cel!lalt ansamblu far-lamp! semnalizare. Se clipseaz! cablurile comand! reglaj far n punctele de fixare, se nlocuiesc #i se monteaz! colierele de fixare respectnd pozi"ia de montaj avut! anterior demont!rii. Se va p!stra o distan"! de aproximativ 40 mm "0 mm ntre cablul dreapta #i fi#a bujiei cilindru 1 pentru evitarea pierderilor prin induc"ie electromagnetic!. Se rebran#eaz! borna (-) a bateriei. Se aprind farurile #i se verific! func"ionarea comenzii reglaj mecanic faruri. Reglarea nclin!rii fasciculului luminos al farurilor n sensul descresc!tor al st!rii de nc!rcare a automobilului se face prin aducerea butonului de comand! reglaj faruri n pozi"ia 0 #i apoi n starea dorit!. NOT%: Cuplul de strngere al piuli"ei de fixare a comenzii reglaj faruri pe plan$a bord: 2 Nm.

80 - 12

ECHIPAMENT ELECTRIC

81

Iluminare spate !i interior ...................................................................................................... 8" - " Plafoniera ................................................................................................................................ 8" - 4 Becuri ...................................................................................................................................... 8" - 5 Diagnosticare defecte l#mpi ................................................................................................... 8" - 6 Cutia siguran$e habitaclu ........................................................................................................ 8" - 8 Ansamblul relee !i UCE decodor din habitaclu ................................................................... 8" - "0

81 - 13

ECHIPAMENT ELECTRIC Iluminare spate 'i interior


L%MPI SPATE NLOCUIRE L%MP% SPATE
DEMONTARE

81

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se debran#eaz! conectorul l!mpii spate. n interiorul compartimentului portbagaj se demonteaz! #urubul cu cap triunghiular (A). Se extrage lampa spate c!tre exterior.
REMONTARE

Se execut! n ordine invers! demont!rii, pozi"ionnd corect lampa spate n loca#ul s!u. Se verific! conexiunile #i func"ionarea becurilor. A

Lampa spate dreapta

Lampa spate stnga

B 6

B 6 "

"

Conectorul l!mpii spate dreapta Pin 1 2 3 4 5 6 Denumire + Lamp! stop dreapta + Lamp! pozi"ie dreapta Liber Mas! Alimentare lamp! semnalizare dreapta Alimentare lamp! mers napoi Pin 1 2 3 4 5 6

Conectorul l!mpii spate stnga Denumire Alimentare lamp! pozi"ie cea"! Alimentare lamp! semnalizare stnga Liber Mas! + Lamp! stop stnga + Lamp! pozi"ie stnga

81 - 1

81

ECHIPAMENT ELECTRIC Iluminare spate 'i interior


suplimentar. Se declipseaz! cele dou! clipsuri laterale #i se extrage ansamblul dispersor-reflector din corpul l!mpii. Cu o #urubelni"! dreapt! se declipseaz! cu aten"ie dispersorul l!mpii. Se nlocuie#te becul ars.
REMONTARE

NLOCUIRE BEC SEMNALIZARE SPATE, POZI!IE, CEA!%, MERS NAPOI, STOP


DEMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se debran#eaz! conectorul l!mpii spate. Se demonteaz! #urubul cu cap triunghiular. Se extrage lampa spate c!tre exterior. Se demonteaz! cele dou! #uruburi (B) de fixare a suportului becurilor pe dispersorul l!mpii. Se demonteaz! becul ars.
REMONTARE

Se execut! n ordine invers! demont!rii. Se verific! conexiunile #i func"ionarea becului. NLOCUIRE LAMP% NUM%R

Se execut! n ordine invers! demont!rii, verificnd starea garniturii de etan#are dintre dispersorul l!mpii #i suportul becurilor: dac! aceasta este neconform!, se nlocuie#te. Se verific! conexiunile #i func"ionarea becurilor. NLOCUIRE BEC LAMP% NUM%R
DEMONTARE

DEMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se debran#eaz! conectorul l!mpii num!r. Se declipseaz! lampa num!r.
REMONTARE

Se execut! n ordinea invers! demont!rii. Se verific! func"ionarea becului. NLOCUIRE LAMP% STOP SUPLIMENTAR
DEMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se debran#eaz! conectorul l!mpii num!r. Se extrage dulia l!mpii num!r. Se scoate becul ars #i se nlocuie#te.
REMONTARE

Se execut! n ordine invers! demont!rii. Se verific! func"ionarea becului. NLOCUIRE BEC LAMP% STOP SUPLIMENTAR
DEMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se demonteaz! #urubul TORX 20 de fixare a l!mpii stop suplimentar. Re"ine"i pozi"ia de montaj a fi#ei conductorului de mas! al l!mpii. Se debran#eaz! conectorul lamp! stop suplimentar.
REMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se demonteaz! #urubul TORX 20 de fixare a l!mpii stop suplimentar. Re"ine"i pozi"ia de montaj a fi#ei conductorului de mas! al l!mpii. Se debran#eaz! conectorul l!mpii stop

Se execut! n ordine invers! demont!rii. Se verific! conexiunile #i func"ionarea becului.

81 - 2

ECHIPAMENT ELECTRIC Iluminare spate 'i interior


NLOCUIRE LAMP% ANTEROLATERAL%
DEMONTARE

81

Se demonteaz! #uruburile de fixare a protectorului arip!. Se demonteaz! protectorul arip!. Se debran#eaz! conectorul. Se declipseaz! lampa anterolateral!.
REMONTARE

Se execut! n ordine invers! demont!rii. Se verific! func"ionarea becului.

81 - 3

81

ECHIPAMENT ELECTRIC Plafoniera

Este amplasat! central, ntre cele dou! parasolare. Plafoniera are 3 pozi"ii de func"ionare date de pozi"ia dispersorului plafonierei (4): - pozi"ia 1: plafonier! stins!, - pozi"ia 2: temporizare iluminare plafonier!; aceasta va ilumina timp de "5 secunde dup! nchiderea u#ii conduc!torului sau dup! comanda debloc!rii u#ilor cu telecomanda RF. Aceast! temporizare se ntrerupe n momentul punerii contactului, - pozi"ia 3: plafoniera ilumineaz! permanent.

Conectorul l!mpii plafonier!

" 3 Pin Denumire 1 Mas! 2 + baterie protejat - ie#ire siguran"a F02 3 Comand! plafonier!
DEMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se declipseaz! ansamblul din suportul l!mpii cu ajutorul unei #urubelni"e mici drepte ac"ionnd n dreptul fantei (A). Se debran#eaz! conectorul. Se ndep!rteaz! garnitura pavilion din jurul suportului plafonierei. Se declipseaz! suportul plafonierei.
REMONTARE

NLOCUIRE BEC PLAFONIER%


DEMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se declipseaz! cu aten"ie dispersorul l!mpii folosind o #urubelni"! mic! ac"ionnd n punctul (B). Se scoate becul ars #i se nlocuie#te.
REMONTARE

Opera"iile se execut! n ordine invers! demont!rii. Se verific! func"ionarea plafonierei.

Se face n ordine invers! demont!rii, la clipsarea dispersorului l!mpii folosind, de asemenea, o #urubelni"! mic! pozi"ionat! n punctul (B). Se verific! func"ionarea plafonierei.

81 - 4

ECHIPAMENT ELECTRIC Becuri

81

BECURI Lumini de drum / ntlnire Lumini pozi!ie Lumini semnalizare fa!" Faruri cea!" L"mpi Lumini stop, pozi!ie spate Lumini semnalizare Lamp" cea!" spate #i mers napoi L"mpi semnalizare anterolaterale Lamp" plafonier" Lamp" num"r Lampa STOP suplimentar" Tablou de bord Tablou comand" climatizare Faruri Bec H4, 12V-60/55W Bec W5W, 12 V-5W Bec PY21W, 12V-21W (colorat) Bec halogen H11, 12V-55W Bec AB1, 12V-21/5W Bec PY21W, 12V-21W Bec P21W 12V/21W Bec WY5W 12V-5W Bec C5W, 12V-5W Bec W5W, 12V-5W Bec C21W, 12V/21W Sv8,5 Bec 12V, 2W (soclu maron) Bec 12V, 1,2W (soclu negru) Bec 12V, 1,2 W (soclu negru)

81 - 5

81

ECHIPAMENT ELECTRIC Diagnosticare defecte l$mpi


LAMPA DE MERS NAPOI NU FUNC!IONEAZ% Da Verifica"i siguran"a F06 din cutia siguran"e habitaclu. Este ars!? Nu Verifica"i continuitatea #i rezisten"a fa"! de masa automobilului ntre: - ie#ire siguran"! F06 pin 2 conector contactor mers napoi, - pin 1 conector contactor mers napoi pin 6 conector lamp! spate dreapta, - pin 4 conector lamp! spate dreapta masa automobilului. Sunt conforme? Nu

nlocui"i siguran"a F06.

Da

nlocui"i contactorul stop.

Cablajul este defect. Remedia"i.

LAMPA CEA!% NU FUNC!IONEAZ% nlocui"i siguran"a F19. Da Verifica"i siguran"a F19 din cutia siguran"e habitaclu. Este ars!? Nu Verifica"i continuitatea #i rezisten"a fa"! de masa automobilului ntre: - baterie pin B2 conector manet! comand! lumini #i semnalizare direc"ie, - pin A3 intrare siguran"! F19, - ie#ire siguran"! F19 pin 1 conector lamp! spate stnga, - pin 4 conector lamp! spate stnga masa automobilului. Sunt conforme? Nu nlocui"i comanda sub volan. Cablajul este defect. Remedia"i.

Da

81 - 6

ECHIPAMENT ELECTRIC Diagnosticare defecte l$mpi

81

L%MPILE STOP NU FUNC!IONEAZ% Da Verifica"i siguran"a F04 din cutia siguran"e habitaclu. Este ars!? Nu nlocui"i contactorul stop. Da $unta"i bornele contactorului stop. L!mpile func"ioneaz!? Nu Firul de alimentare a contactorului stop este ntrerupt sau debran#at. Remedia"i. Nu Contactorul stop se alimenteaz!? Da Firul de alimentare a l!mpilor stop este ntrerupt sau debran#at. Remedia"i.

nlocui"i siguran"a F04.

81 - 7

81
DEMONTARE

ECHIPAMENT ELECTRIC Cutia siguran#e habitaclu


4 2 3

"

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se trage de loca#ul (") al trapei (2) de acces la cutia de siguran"e situat! n habitaclu, la cap!tul din stnga al plan#ei bord. Se scoate cu aten"ie trapa (2). Se demonteaz! #uruburile (3) ce fixeaz! cutia de siguran"e pe traversa post conducere #i se extrage din clipsurile (4).
REMONTARE

Fixa"i cutia de siguran"e pe traversa post conducere n clipsurile (4) #i monta"i #uruburile (3). Monta"i, cu aten"ie, trapa (2) de acces la cutia de siguran"e. Bran#a"i borna (-) a bateriei. Face"i probe func"ionale urm!rind func"ionarea corect! a tuturor consumatorilor alimenta"i prin intermediul cutiei de siguran"e habitaclu. OBSERVA!IE : La automobilele echipate cu radiocasetofon programabil 'i ceas electronic, dup$ rebran'area bateriei se vor reintroduce codul radio 'i se va reprograma ceasul. Dac$ pe automobil s-a montat alarm$ COBRA 3800 sau COBRA 3900, n cutia de siguran#e habitaclu exist$ siguran#ele F29 cu valoarea de "5 A (montat$ n loca'ul (5)) 'i F30 cu valoarea de 5 A (montat$ n loca'ul (6)).

81 - 8

ECHIPAMENT ELECTRIC Cutia siguran#e habitaclu

81

Siguran"ele protejeaz! urm!toarele circuite electrice:


Num$r Simbol Tip siguran#$ siguran#$ Circuit protejat

F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F19 F20 F21 F23 F26 F28

PLAF

UCE INJECT

Liber 10 A Priz! diagnosticare, plafonier!, motor #terg!tor parbriz (oprire la punct fix), releu flash. 25 A UCE decodor, buc#! antidemaraj, radio, tablou bord, tablou comand! climatizare*. 15 A UCE decodor, priz! diagnosticare, tablou bord, tablou comand! climatizare*, avertizor limit! vitez!, contactor stop. 15 A UCE injec"ie, releu pomp! benzin!/ bobin! aprindere. 5A Contactor mers napoi 10 A Comutator #terg!tor - sp!l!tor parbriz, temporizator #terg!tor parbriz 10 A Lumini de ntlnire stnga, tablou bord (martor) 10 A Lumini de ntlnire dreapta 10 A Lumini de drum stnga, tablou bord (martor) 10 A Lumini de drum dreapta 10 A Avertizor sonor 7,5 A Semnalizare direc"ie #i avarie 10 A Lumini pozi"ie stnga fa"! / spate, iluminare: comutatoare, tablou comand! climatizare, tablou bord, brichet!, radio. 10 A 15 A 30 A 5A 25 A 5A 30 A 30 A 25 A Lumini pozi"ie dreapta fa"! / spate. Brichet!, radio. GMV climatizare. Lamp! cea"!, tablou bord (martor). Dezaburire lunet!. UCE injec"ie. Comutator macara electric! geam stnga / dreapta. GMV climatizare*. Faruri cea"!.

UCE INJECT

* pentru automobilele echipate cu aer condi"ionat 81 - 9

81

ECHIPAMENT ELECTRIC Ansamblul relee 'i UCE decodor din habitaclu

"

DEMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se trage de loca#ul (") al trapei (2) de acces la cutia de siguran"e situat! n habitaclu, la cap!tul din stnga al plan#ei bord. Se scoate cu aten"ie trapa (2). Se demonteaz! #urubul (3) ce fixeaz! ansamblul pe traversa post conducere, se ridic! din loca#ul (4) #i se scoate cu aten"ie.
REMONTARE

Fixa"i ansamblul pe traversa post conducere n loca#ul (4) #i monta"i #urubul (3). Remonta"i, cu aten"ie, trapa (2) de acces la cutia de siguran"e. Rebran#a"i borna (-) a bateriei. Face"i probe func"ionale urm!rind func"ionarea corect! a tuturor consumatorilor alimenta"i prin intermediul ansamblului relee #i UCE decodor din habitaclu.

81 - 10

ECHIPAMENT ELECTRIC Ansamblul relee 'i UCE decodor din habitaclu


NLOCUIRE RELEU INTERMEDIAR HABITACLU

81

DEMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se demonteaz! ansamblul relee #i UCE decodor. Se scoate releul: flash (6), temporizare (7), semnalizare (8) sau avertizor limit! vitez! (9) din conectorii lor. Re"ine"i identificarea pozi"iei de montaj a releelor.
REMONTARE

Se rebran#eaz! releele respectnd pozi"ia de montaj avut! anterior demont!rii. Se remonteaz! ansamblul relee #i UCE decodor. Se rebran#eaz! borna (-) a bateriei. Face"i probe func"ionale urm!rind func"ionarea corect! a tuturor consumatorilor alimenta"i prin intermediul ansamblului relee #i UCE decodor din habitaclu. OBSERVA!IE: Dup$ rebran'area bateriei se va reprograma ceasul, iar la automobilele echipate cu radiocasetofon programabil se va reintroduce codul radio.

81 - 11

SISTEM ANTIDEMARAJ

82

Generalit!"i ............................................................................................................................. 82 - # nlocuire componente ............................................................................................................. 82 - 5 Proceduri ................................................................................................................................. 82 - 9 Diagnosticare ........................................................................................................................ 82 - #5

82 - 35

SISTEM ANTIDEMARAJ Generalit$#i

82

Acest tip de sistem antidemaraj este bazat pe recunoa#tera cheii, care are o construc"ie special!. Ea poate fi separat! n dou! elemente, ce se pot identifica astfel : capul cheii (pozi"ia A) din plastic, care este demontabil #i insertul metalic (pozi"ia B), care este fixat #i asigurat prin clipsare n capul de cheie.

n interiorul capului cheii se afl! un circuit electronic independent codat, care func"ioneaz! f!r! baterie. La punerea contactului, buc#a antidemaraj, situat! n jurul contactului de pornire, interogheaz! #i capteaz! semnalul codat emis de capul cheii, apoi l transmite la Unitatea de Control Electronic (U.C.E.) decodor. Aceasta este fixat! pe stlpul stnga fa"!, sub carenajul inferior plan#! bord #i are rolul de primire a codului trimis de la buc#!. Dac! decodorul recunoa#te codul cheii, atunci va trimite un semnal codat calculatorului de injec"ie, care l compar! cu codul memorat anterior #i va autoriza sau nu pornirea motorului. n cazul sistemului cu telecomand! radio frecven"! (RF) de blocare/deblocare a u#ilor, capul cheii are o construc"ie diferit!, avnd un buton de ac"ionare a telecomenzii #i un LED ro#u, care se aprinde n momentul comand!rii bloc!rii/debloc!rii u#ilor, prin ap!sarea butonului cheii. n interiorul capului cheii se afl! circuitul electronic codat pentru sistemul antidemaraj #i un circuit electronic imprimat, alimentat cu o baterie, pentru func"ionarea telecomenzii RF de blocare/ deblocare a u#ilor automobilului. Sistemul antidemaraj este activat dup! aproximativ 10 secunde de la luarea contactului #i este vizualizat prin clipirea martorului antidemaraj situat pe tabloul de bord.

ATEN!IE! Dac# bateria este slab nc#rcat#, c#derea de tensiune pe demaror, la pornire, poate cauza activarea sistemului antidemaraj, iar pornirea motorului este imposibil#.

82 - 1

82

SISTEM ANTIDEMARAJ Generalit$#i


CAPETELE DE CHEIE

Capul cheii are inscrip"ionat n interior un num!r de identificare al acestuia, format din opt caractere alfanumerice (litere #i cifre), iar el este men"ionat #i pe factura de cump!rare a automobilului. Dac! este necesar! citirea codului inscriptionat n capul cheii, acesta poate fi deschis astfel: - se "ine cheia orizontal, jum!tatea cu insertul metalic fiind n partea de jos; - cu o #urubelni"! mic! ac"iona"i asupra capului cheii, n sensul indicat de s!ge"i (A #i B), pentru a ncepe demontarea; - deplasa"i apoi, cu aten"ie, jum!tatea de sus a capului cheii n sensul s!ge"ii (C) #i astfel cele dou! jum!t!"i ale capului cheii se vor separa.
C

C B

Dac! este necesar! nlocuirea insertului metalic (partea mecanic!) al cheii, se va proceda astfel: - se deschide capul cheii conform procedurii de mai sus; - se deblocheaz! cu aten"ie pintenul ( A) de men"inere a insertului metalic (B); - se scoate insertul metalic, prin culisare, din capul cheii; - se introduce prin culisare noul insert metalic, pn! ce se aude un clic ce confirm! fixarea lui n capul cheii. - se nchid cele dou! jum!t!"i ale capului cheii.

A B

ATEN!IE! Dup# demontarea capului cheii nu este permis# atingerea circuitului electronic situat n acesta, fapt ce poate cauza nefunc"ionarea ulterioar# a sistemului antidemaraj $i impune nlocuirea capului cheii. 82 - 2

SISTEM ANTIDEMARAJ Generalit$#i

82

NOT%: Dac# ambele chei au fost pierdute, se poate citi codul capului cheii (8 caractere) $i codul insertului metalic (4 caractere) de pe factura de cump#rare a automobilului. Dac# $i factura a fost pierdut#, cele dou# coduri men"ionate se pot afla pe baza seriei caroseriei acelui automobil, consultnd baza de date a produc#torului DACIA, apelnd telefonic Serviciul Vocea Clientului ( telefon 0248 500 000). BUC&A ANTIDEMARAJ

Buc#a antidemaraj este situat! n jurul contactului de pornire #i este accesibil! dup! demontarea semicochilelor volanului. Ea capteaz! semnalul de la capul cheii #i transmite apoi un semnal codat c!tre U.C.E. decodor. Automobilele echipate cu telecomand! RF de blocare/deblocare a u#ilor sunt prev!zute cu o alt! buc#! antidemaraj care transmite la UCE decodor #i semnalul primit de la telecomanda RF . Recunoa#terea celor dou! tipuri de buc#i decodoare se face cu ajutorul codurilor inscrip"ionate pe corpul acestora, astfel: - cod 042264J - pentru automobilele f!r! telecomand! RF; - cod 8200044257 - pentru automobilele cu telecomand! RF. U.C.E. DECODOR U.C.E. decodor are urm!toarele func"iuni: - decodeaz! semnalul primit de la buc#a antidemaraj; - trimite un cod calculatorului de injec"ie n vederea autoriz!rii pornirii motorului; - comand! martorul antidemaraj al tabloului de bord; - prime#te semnalul codat de la buc#a antidemaraj, pentru automobilele echipate cu telecomand! RF; - comand! blocarea/deblocarea u#ilor, dac! automobilul este prev!zut cu chei cu telecomand! RF; - comand! iluminarea temporizat! a plafonierei, pentru automobilele echipate cu acest sistem.

82 - 3

82

SISTEM ANTIDEMARAJ Generalit$#i

Temporizarea ilumin!rii plafonierei este activ!, n func"ie de pozi"ia dispersorului plafonierei ("): - pozi"ia A plafoniera ilumineaz! permanent; - pozi"ia B temporizare iluminare plafonier!; aceasta va ilumina timp de 15 secunde dup! nchiderea u#ii fa"! conduc!tor sau dup! comandarea debloc!rii u#ilor cu telecomanda RF; aceast! temporizare se ntrerupe n momentul punerii contactului; - pozi"ia C plafonier! stins!.

NOT%: Automobilele echipate cu acest sistem antidemaraj au un tip de decodor, iar cele care sunt prev#zute $i cu blocare/deblocare u$i cu telecomand# RF au un alt tip de decodor. Recunoa$terea celor dou# tipuri de UCE decobor se face cu ajutorul inscrip"iilor de pe eticheta acestora, astfel: - cod P8200032783 H $i inscrip"ia TRANS-PLAF pentru automobilele f#r# telecomand# RF; - cod P8200032776H $i inscrip"ia TRF-TRANS-CAR pentru automobilele cu telecomand# RF.

MARTORUL ANTIDEMARAJ Este situat pe tabloul de bord (pozi"ia A) #i are func"iile urm!toare: - semnaleaz! activarea sistemului antidemaraj; - semnaleaz! cazul de nerecunoa#tere a capului cheii; - semnaleaz! intrarea n modul de lucru resincronizare a telecomenzilor, RF cu UCE decodor, pentru automobilele ce folosesc telecomand! RF. Atunci cnd contactul este luat #i sistemul antidemaraj este activ, f!r! a exista nici un defect, martorul antidemaraj trebuie s! clipeasc! rar (o clipire pe secund!). Dup! punerea contactului martorul antidemaraj trebuie s! se aprind! timp de 3 secunde #i apoi s! se sting!. Dac! dup! punerea contactului sistemul antidemaraj nu func"ioneaz! corect, atunci martorul antidemaraj va clipi rapid (dou! clipiri pe secund!).

A 82 - 4

SISTEM ANTIDEMARAJ nlocuire componente


NLOCUIREA UNUI CAP DE CHEIE

82

Dup! comandarea unui nou cap de cheie pe baza codului alfanumeric men"ionat pe factur!, se demonteaz! vechiul cap al cheii #i se scoate insertul metalic (partea mecanic!), apoi se va introduce vechiul insert metalic n noul cap de cheie conform procedurii men"ionate anterior. n cazul n care capul cheii este prev!zut cu telecomand! RF pentru blocare/deblocare u#i, dup! nlocuirea acestuia se va efectua procedura de sincronizare a telecomenzii RF cu decodorul, n func"ie de urm!toarele cazuri: - dup! nlocuirea unei chei RF se va efectua Procedura de sincronizare specific!; - dac! se nlocuiesc ambele chei, efectua"i Procedura de sincronizare simpl! pentru prima cheie RF #i Procedura de sincronizare specific! pentru cea de-a doua cheie RF. Dac! o cheie a fost pierdut! se va comanda un nou cap de cheie #i un insert metalic. NLOCUIRE U.C.E. DECODOR Toate decodoarele noi nu sunt codate. Dup! montarea pe automobil e necesar! memorarea codului capului cheii de c!tre decodor pentru ca acesta s! devin! opera"ional. Dac! se nlocuie#te numai decodorul, nu este necesar! nici o interven"ie asupra calculatorului de injec"ie, care #i va p!stra vechiul cod antidemaraj. Atunci cnd automobilul este prev!zut cu telecomand! RF pentru blocare/deblocare u#i, se impune efectuarea resincroniz!rii cheilor cu decodorul, dup! montarea acestuia. Dac! n urma diagnostic!rii sistemului antidemaraj, folosind testerul CLIP, se impune nlocuirea decodorului, se va proceda astfel:
DEMONTARE

- se debran#eaz! borna (-) a bateriei; - se demonteaz! ansamblul relee-UCE decodor; - r!suci"i ansamblul relee-UCE decodor pentru a avea acces la conectorii de pe spatele acestuia; - se debran#eaz! conectorul cablajului fa"! de la UCE decodor; - se declipseaz! UCE decodor din suportul relee-UCE decodor.
REMONTARE

- se clipseaz! noul UCE decodor n suport, se bran#eaz! conectorul cablajului fa"! la UCE decodor, apoi se fixeaz! ansamblul pe traversa post conducere n loca#ul s!u #i se monteaz! #urubul de fixare; - se remonteaz! cu aten"ie trapa de acces la cutia de siguran"e; - se rebran#eaz! borna (-) a bateriei. Se procedeaz! n continuare la introducerea codului antidemaraj folosind cheia de contact, apoi la memorarea (validarea) acestuia n UCE decodor, utiliznd testerul CLIP. Pentru aceasta efectua"i Procedura nlocuire UCE decodor #i memorare cod antidemaraj. Se verific! apoi func"ionarea corect! a sistemului antidemaraj cu ambele chei.

82 - 5

82

SISTEM ANTIDEMARAJ nlocuire componente

ATEN!IE ! Dup# ce decodorul a memorat codul cheilor, acest cod nu mai poate fi $ters sau nlocuit cu altul. Dac! este necesar! nlocuirea colec"iei (UCE decodor #i dou! capete de chei), atunci trebuie efectuat! Procedura nlocuire colec"ie. NLOCUIRE BUC&% ANTIDEMARAJ Dac!, n urma diagnostic!rii, folosind testerul CLIP, se constat! necesitatea nlocuirii buc#ei antidemaraj, se va proceda astfel: - se debran#eaz! borna (-) a bateriei; - se demonteaz! #uruburile de fixare semicochile volan; - se declipseaz! semicochilele volan; - se ndep!rteaz! semicochilele volan; - se debran#eaz! conectorul buc#ei antidemaraj de la cablajul fa"!; - se scoate buc#a; - se monteaz! noua buc#! n exteriorul contactului pornire (mecanism antivol); - se bran#eaz! conectorul buc#ei la cablajul fa"!; - se clipseaz! semicochilele volan #i se monteaz! #uruburile care le fixeaz!; - se verific! func"ionarea martorului #i a sistemului antidemaraj cnd este contactul luat, apoi cu contactul pus #i apoi cu motorul pornit. TELECOMANDA R.F. PENTRU BLOCARE/DEBLOCARE U&I Telecomanda RF are numai rolul de blocare/deblocare u#i. Telecomanda RF cu cod evolutiv poate utiliza numai dou! chei deoarece decodorul poate gestiona numai dou! coduri evolutive diferite. Capetele de chei au num!r de identificare format din opt caractere alfanumerice (litere #i cifre), ncepnd cu litera E. n cazul pierderii unei chei se va comanda un cap de cheie #i un insert metalic, apoi va trebui efectuat! procedura de resincronizare a telecomenzii RF a cheii cu decodorul de pe autoturism. Dac! se nlocuie#te o cheie cu telecomand! RF, atunci efectua"i Procedura de sincronizare simpl!. n cazul n care autoturismul are ambele chei cu telecomand! RF, atunci efectua"i Procedura de sincronizare specific! dup! nlocuirea celei de-a doua cheie. NOT%: - Dac# se nlocuie$te un singur cap de cheie, de obicei nu mai este necesar# resincronizarea celeilalte telecomenzi RF. - Dac# ambele telecomenzi RF sunt desincronizate, se va face cte o procedur# de resincronizare cu fiecare telecomand#: efectua"i Procedura de sincronizare simpl# pentru prima telecomand# RF $i Procedura de sincronizare specific# pentru cea de-a doua telecomand# RF. Verifica"i apoi func"ionarea bloc#rii/debloc#rii u$ilor cu ambele telecomenzi RF.

82 - 6

SISTEM ANTIDEMARAJ nlocuire componente


NLOCUIRE UNITATE CONTROL ELECTRONIC INJEC!IE

82

Dac!, n urma diagnostic!rii folosind testerul CLIP, se constat! c! este necesar! nlocuirea UCE (calculatorului) de injec"ie, pentru demontarea acestuia se va proceda astfel: - se debran#eaz! bateria (contactul fiind luat); - se demonteaz! #urubul bridei de fixare a bateriei; - se scoate bateria; - se demonteaz! cele dou! piuli"e de fixare a cutiei de protec"ie UCE injec"ie #i a calculatorului injec"ie; - se scoate protectorul UCE injec"ie; - se debran#eaz! calculatorul injec"ie de la cablajul motor; - se demonteaz! UCE injec"ie. Pentru montare se va proceda n ordine invers! demont!rii. Calculatorul de injec"ie este livrat necodat. Este necesar! memorarea codului antidemaraj n calculator, dup! ce acesta a fost montat. Se procedeaz! astfel: 1. Se pune contactul, f!r! a porni motorul, pentru 5 secunde. 2. Se ia contactul; dup! 10 secunde func"ia antidemaraj este activat!, iar martorul antidemaraj va ncepe s! clipeasc! rar (o clipire pe secund! ). 3. Se pune contactul. Martorul antidemaraj va trebui s! se sting! dup! 3 secunde, iar motorul poate fi pornit. Pentru debran#area calculatorului injec"ie (UCE injec"ie) se va ac"iona prghia de blocare (A) a conectorului n sensul s!ge"ii (B), dup! care conectorul va fi ridicat n sensul s!ge"ii (C). n cazul n care automobilul este imobilizat pe traseu ca urmare a unei defec"iuni majore a sistemului antidemaraj, se poate utiliza Procedura introducere cod depanare, care permite deplasarea automobilului la cea mai apropiat! unitate service DACIA n vederea depan!rii complete. Pentru efectuarea acestei proceduri sunt necesare testerul CLIP #i codul depanare specific acelui automobil.
C

A B

82 - 7

82

SISTEM ANTIDEMARAJ nlocuire componente


NLOCUIRE AVERTIZOR SONOR

Avertizorul sonor este fixat pe tabla nchidere lonjeron superior stnga.

DEMONTARE

Se suspend! automobilul pe elevator. Se debran#eaz! conectorul (") al avertizorului sonor. Se demonteaz! #urubul de fixare (2) a avertizorului sonor pe tabla nchidere lonjeron superior stnga.
REMONTARE

Se execut! n ordine invers! demont!rii. Avertizorul sonor nu trebuie s! taloneze pe carenaj roat! stnga. Cuplul de strngere al #urubului: "7 Nm "5%. Se verific! func"ionarea avertizorului sonor.

82 - 8

SISTEM ANTIDEMARAJ Proceduri


A. PROCEDURA NLOCUIRE U.C.E. DECODOR &I MEMORARE COD ANTIDEMARAJ

82

ntotdeauna UCE Decodor nou nu este codat. Dup! montarea acestuia pe autoturism este necesar ca acesta s! memoreze codul antidemaraj pentru a fi opera"ional . NOT%: Dac# se nlocuie$te numai UCE Decodor, nu este necesar# nici o interven"ie asupra UCE Injec"ie (calculator injec"ie), care $i va men"ine vechiul cod antidemaraj . ATEN!IE! Dup# ce UCE Decodor a memorat codul antidemaraj, acest cod nu mai poate fi $ters sau nlocuit cu altul . Pentru realizarea acestei proceduri sunt necesare una din cheile autoturismului #i testerul CLIP. Se va proceda astfel : 1. Bran#a"i testerul CLIP la priza de diagnosticare #i la bateria (sau priza brichetei) autoturismului . 2. Citi"i configura"ia vechiului UCE Decodor nainte de a-l demonta de pe autoturism, astfel : -selecta"i tip vehicul B41; -intra"i n meniul TESTUL CALCULATORULUI apoi alege"i ANTIDEMARAJ; -accesa"i MODUL DE COMAND% apoi CITIREA CONFIGURA&IILOR; -nota"i configura"iile g!site :benzin!, programare cu 1 sau 2 chei, temporizare plafonier!, tipul comutatorului nchidere u#i (CPE), etc. 3. Reveni"i la meniul TESTUL CALCULATORULUI. 4. Demonta"i vechiul UCE Decodor #i nlocui"i-l cu unul nou, contactul fiind luat . 5. Intra"i n meniul ANTIDEMARAJ, apoi selecta"i LISTA ST%RILOR. Dac! UCE Decodor este nou, trebuie s! g!si"i urm!toarele st!ri : 18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI -------------------------- INACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUAT% ---------------- ACTIV 19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCAT% ------------------- ACTIV OBSERVA!IE: Dac$ st$rile "9G 'i "9D nu sunt ACTIV nseamn$ c$ UCE Decodor a fost deja folosit, deci nu este nou si nu mai poate memora un alt cod antidemaraj. 6.Accesa"i meniul MODUL DE COMAND% #i apoi CONFIGURA&IE, unde ve"i configura noul UCE Decodor la fel ca la cel vechi : benzin!, 1cheie, temporizare plafonier!, comutator nchidere u#i impulsional, etc selectnd pe rnd aceste configura"ii, pe care apoi le valida"i cu CLIC pe butonul albastru din dreapta sus pe ecran .

82 - 9

82

SISTEM ANTIDEMARAJ Proceduri

7. Reveni"i la TESTUL CALCULATORULUI. 8. Pune"i contactul pentru aproximativ 2 secunde pe pozi"ia M, f!r! a porni motorul. Martorul antidemaraj va ncepe sa clipeasc! rapid . 9. Accesa"i meniul LISTA ST%RILOR, unde trebuie s! existe urm!toarele st!ri : 9D COD CHEIE PRIMIT ---------------------------------------ACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUAT% ----------------INACTIV 10. Lua"i contactul. n meniul MODUL DE COMAND% selecta"i ACTUATORI, n care valida"i CALIBRARE TERMINAT% lansnd comanda pe dreptunghiul albastru situat n dreapta sus pe ecran .Va apare mesajul COMAND% N CURS urmat de COMAND% TERMINAT% . 11. Martorul antidemaraj va ncepe s! clipeasc! rar . 12. Reveni"i la LISTA ST%RILOR, care acum trebuie s! fie astfel : 18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI ----------------------------ACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUAT% -----------------INACTIV 19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCAT% ---------------------INACTIV 13. Pune"i contactul pe pozi"ia M pentru 2-3 secunde, pentru a trimite codul c!tre UCE Injec"ie. Martorul antidemaraj trebuie s! se aprind! pentru 3 secunde, apoi trebuie s! se sting!. . 14. Lua"i contactul. Dup! 10 secunde martorul antidemaraj va ncepe s! clipeasc! rar. 15. Verifica"i pornirea motorului cu ambele chei, apoi lua"i contactul . 16. Verifica"i n meniul LISTA ST%RILOR dac! starea 10G ANTIDEMARAJ este ACTIV. Efectua"i apoi sincronizarea telecomenzii TRF cu UCE Decodor (cu 1 sau 2 chei). OBSERVA!IE: Cu testerul CLIP se poate simula o interdic"ie de demarare procednd astfel : -se ia contactul; a#tepta"i 10 secunde, dup! care martorul antidemaraj va ncepe s! clipeasc!; -n meniul MODUL DE COMAND% accesa"i ACTUATORI n care valida"i MOD PROTEJARE FOR&AT% lansnd comanda pe butonul albastru situat n dreapta sus pe ecran; se va afi#a COMAND% N CURS apoi COMAND% TERMINAT% ; -n meniul LISTA ST%RILOR c!uta"i starea 10G ANTIDEMARAJ, care va trebui s! fie ACTIV; -pune"i contactul pe pozi"ia M; martorul antidemaraj va ncepe s! clipeasc! rapid, iar pornirea motorului este imposibil!; -scoate"i cheia din contact #i verifica"i apoi pornirea motorului cu ambele chei, dup! care procedura este terminat! .

82 - 10

SISTEM ANTIDEMARAJ Proceduri

82

NOT%: Pentru sincronizarea telecomenzilor RF, dup# nlocuirea unui UCE Decodor, va trebui s# efectua"i procedura de sincronizare "innd cont de urm#toarele situa"ii : -pentru o telecomand# RF efectua"i PROCEDURA DE SINCRONIZARE SIMPL%; -pentru a doua telecomand# RF efectua"i PROCEDURA DE SINCRONIZARE SPECIFIC%. B. PROCEDURA DE INLOCUIRE COLECTIE (U.C.E. Decodor plus 2 capete de chei) n cazul nlocuirii unei colec"ii se vor parcurge urm!toarele etape : -memorare cod antidemaraj de c!tre UCE Decodor; - memorarea noului cod antidemaraj de calculatorul de injec"ie; este necesar codul depanare (aflat pe baza codului vechilor capete de chei ) #i testerul CLIP. Etapele ce trebuiesc parcurse sunt urm!toarele : 1. Se monteaz! inserturile metalice ale vechilor chei la noile capete de chei . 2. Se va transmite telefonic la Serviciul Vocea Clientului (telefon 0248 500 000) seria caroseriei automobilului #i codul capetelor de chei, nscris pe factura acestuia, pentru a se ob"ine codul depanare. 3. Bran#a"i testerul CLIP la priza de diagnosticare #i la bateria (sau priza brichetei) autoturismului. Citi"i configura"ia vechiului UCE Decodor nainte de a-l demonta de pe autoturism, astfel : -selecta"i tip vehicul B41; -intra"i n meniul TESTUL CALCULATORULUI, apoi valida"i ANTIDEMARAJ; -accesa"i MODUL DE COMAND% apoi CITIREA CONFIGURA&IILOR; -nota"i configura"iile g!site: benzin!/diesel, programare cu 2 chei, temporizare plafonier!, tipul comutatorului nchidere u#i (CPE), etc. 4. Reveni"i la meniul ANTIDEMARAJ. 5. Demonta"i vechiul UCE Decodor apoi monta"i-l n locul acestuia pe cel nou, contactul fiind luat . 6. Verifica"i configura"ia noului UCE decodor selectnd LISTA ST%RILOR; aici trebuie s! existe urm!toarele st!ri : 18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI ------------------------------ INACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUAT% ------------------- ACTIV 19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCAT% ---------------------- ACTIV NOT%: Dac# st#rile &9G $i &9D nu sunt ACTIV, aceasta nseamn# c# UCE Decodor nu este nou $i deci nu va putea memora noul cod antidemaraj .

82 - 11

82

SISTEM ANTIDEMARAJ Proceduri

7. Pune"i contactul pe pozi"ia M(f!r! a porni motorul) cu una din chei, pentru aproximativ 2 secunde #i apoi verifica"i urm!toarele st!ri, care trebuie s! fie : 9D COD CHEIE PRIMIT ---------------------------------------- ACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUAT% ------------------ ACTIV 8. Pune"i contactul (f!r! a porni motorul) cu cea de a doua cheie pentru aproximativ 2 secunde. Verifica"i apoi urm!toarele st!ri : - cazul (a) cea de a doua cheie apar"ine autoturismului: 9D COD CHEIE PRIMIT -----------------------------------------ACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUAT% ------------------ INACTIV - cazul (b) cea de a doua cheie nu apar"ine autoturismului sau a fost folosit! din nou prima cheie: 9D COD CHEIE PRIMIT ---------------------------------------- INACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATA ------------------ ACTIV 9. Martorul antidemaraj clipe#te rapid. 10. Lua"i contactul . n meniul MODUL DE COMAND% selecta"i ACTUATORI #i valida"i CALIBRARE TERMINAT% lansnd comanda pe dreptunghiul albastru situat n dreapta sus pe ecran. Va apare mesajul COMAND% N CURS urmat de COMAND% TERMINAT% . 11. Martorul antidemaraj va ncepe s! clipeasc! rar . 12. Reveni"i acum la meniul LISTA ST%RILOR, care acum trebuie s! fie astfel : 18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI ----------------------------- ACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUAT% ------------------ INACTIV 19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCAT% ---------------------- INACTIV 13. n meniul MODUL DE COMAND% alege"i sub-meniul ACTUATORI. Selecta"i comanda MOD PROTEJARE FOR&AT%, contactul fiind luat #i valida"i lansnd comanda pe dreptunghiul albastru situat n dreapta sus pe ecran. Va apare mesajul COMAND% N CURS urmat de COMAND% TERMINAT% . Reveni"i la LISTA ST%RILOR #i verifica"i starea : 9G MOD PROTEJARE FOR&AT% ------------------------------ACTIV 14. Pune"i contactul pe pozi"ia M. Martorul antidemaraj va ncepe s! clipeasc! rapid. Verifica"i n LISTA ST%RILOR dac! starea ANTIDEMARAJ este ACTIV. 15. In meniul MODUL DE COMAND% accesa"i ACTUATORI, apoi selecta"i comanda INTRODUCERE COD MANUAL. Tasta"i cele 4 cifre ale codului depanare, apoi valida"i cu tasta ENTER. Pe ecran va apare mesajul COMAND% N CURS urmat de COMAND% TERMINAT% . 16. Lua"i #i apoi repune"i contactul pentru cteva secunde, f!r! a porni motorul, pentru a trimite noul cod antidemaraj la calculatorul de injec"ie. Martorul antidemaraj se va aprinde pentru 3 secunde #i apoi se va stinge.

82 - 12

SISTEM ANTIDEMARAJ Proceduri


17. Procedura este terminat!. Verifica"i pornirea motorului cu ambele chei .

82

NOT%: Pentru sincronizarea telecomenzilor RF, dup! nlocuirea unei colec"ii, "ine"i cont de urm!toarele situa"ii : - pentru prima telecomand! efectua"i PROCEDURA DE SINCRONIZARE SIMPL%; - pentru a doua telecomand! efectua"i PROCEDURA DE SINCRONIZARE SPECIFIC% C. PROCEDURA INTRODUCERE COD DEPANARE Codul depanare poate fi introdus numai cu ajutorul testerului CLIP. Acest lucru este posibil numai dac! la punerea contactului martorul antidemaraj clipe#te rapid, fapt confirmat prin starea : 10G ANTIDEMARAJ -----------------------------------------ACTIV Dup! ce s-a ob"inut din baza de date DACIA codul depanare (pe baza seriei caroseriei #i a codului capului cheii autoturismului), se vor efectua urm!toarele opera"iuni : 1. Se bran#eaz! testerul CLIP la priza de diagnosticare #i la bateria (sau priza brichetei) autoturismului . 2. Martorul antidemaraj va trebui s! clipeasc! lent, contactul fiind luat . 3. Pune"i contactul pe pozi"ia M. Martorul antidemaraj trebuie s! clipeasc! rapid. 4. Selecta"i tip vehicul B41. 5. Selecta"i meniul TESTUL CALCULATORULUI #i apoi ANTIDEMARAJ. 6. In meniul LISTA ST%RILOR g!si"i starea 10G ANTIDEMARAJ care trebuie s! fie ACTIV. 7. Intra"i n meniul MODUL DE COMAND% #i selecta"i ACTUATORI. 8. Ajunge"i apoi la INTRODUCERE COD MANUAL n care ve"i scrie codul depanare (format din 4 cifre) #i valida"i apoi cu tasta ENTER. Va apare mesajul COMAND% N CURS, urmat de mesajul COMAND% TERMINAT%. 9. Acum procedura este terminata #i pute"i porni motorul autoturismului . ATEN!IE! Pute"i efectua trei ncerc#ri de introducere a codului depanare. Dac# dup# cea de a treia ncercare codul nu este valid a$tepta"i &5 minute, lua"i contactul $i apoi pune"i-l din nou, dup# care pute"i face nc# trei ncerc#ri . NOT%: Aceast# procedur# nu decodeaz# calculatorul de injec"ie, ci permite numai pornirea motorului autoturismului. Dup# ce au trecut &0 minute de la oprirea motorului sau dup# debran$area bateriei, motorul autoturismului nu mai poate fi pornit dect dac# se va introduce din nou codul depanare.

82 - 13

82

SISTEM ANTIDEMARAJ Proceduri


D. PROCEDURA DE SINCRONIZARE SIMPL%

Aceast! procedur! permite sincronizarea unei telecomenzi RF cu UCE decodor #i se aplic! n urm!toarele situa"ii : -codul telecomenzii RF nu mai este n plaja de recep"ie a UCE decodor, ca urmare a ap!s!rii consecutive n gol de peste 1000 ori pe butonul telecomenzii RF; -nlocuire UCE decodor cu unul nou; -nlocuirea unei telecomenzi RF, dac! UCE decodor este nou (nlocuire UCE decodor plus o cheie RF ). Se vor efectua urm!toarele opera"iuni : -se ia contactul; -se apas! #i se men"ine astfel, pentru aproximativ 5 secunde, comutatorul nchidere u#i situat pe plan#a bord; actuatorii u#ilor efectueaz! o curs! de nchidere-deschidere; -n timpul urm!toarelor 10 secunde, confirmate prin aprinderea permanent! a martorului antidemaraj, ap!sa"i de 2 ori butonul telecomenzii RF; actuatorii u#ilor efectueaz! o curs! de nchidere-deschidere; -procedura de sincronizare este terminat!; verifica"i blocarea /deblocarea u#ilor ap!snd butonul telecomenzii RF. OBSERVA!IE: n timpul celor 10 secunde pute"i vizualiza cu testerul CLIP starea 17G PROGRAMARE SAU RESINCRONIZARE TIR/TRF care trebuie s! fie ACTIV. E. PROCEDURA DE SINCRONIZARE SPECIFIC% Aceasta procedur! se utilizeaz! pentru sincronizarea celei de a doua cheie RF cu UCE decodor #i se va efectua astfel : -se bran#eaz! testerul CLIP la priza de diagnosticare #i la bateria (sau priza brichetei) autoturismului; -selecta"i tip vehicul B41; -selecta"i meniul TESTUL CALCULATORULUI #i apoi ANTIDEMARAJ ; -intra"i n meniul MODUL DE COMAND% #i selecta"i CONFIGURA&IE ; -valida"i comanda PROGRAMAREA CELEI DE a-2-a CHEI TIR / TRF lansnd comanda pe butonul albastru situat pe ecran n partea dreapt! sus; actuatorii u#ilor efectueaz! o curs! de nchidere/deschidere; - n timpul urm!toarelor 10 secunde, confirmate prin aprinderea permanent! a martorului antidemaraj, ap!sa"i de dou! ori butonul telecomenzii RF; u#ile se vor bloca #i apoi se vor debloca, iar LED-ul martor antidemaraj se va stinge; cea de-a doua telecomand! este acum sincronizat!; verifica"i blocarea /deblocarea u#ilor ap!snd butonul telecomenzii RF.

82 - 14

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare


INTERPRETARE DEFECTE &I ST%RI ". LIPS% COMUNICARE TESTER CLIP / UCE DECODOR RECOMANDARE Verifica"i dac! liniile K #i L nu sunt perturbate de un alt calculator al automobilului.

82

Verifica"i starea siguran"ei F03 din cutia siguran"e habitaclu. nlocui"i siguran"a dac! este necesar. Verifica"i dac! testerul CLIP nu este cauza defectului; verifica"i dac! testerul comunic! cu un alt calculator al aceluia#i automobil (calculator injec"ie). M!sura"i tensiunea bateriei automobilului (U>12,3V). Dac! este necesar nc!rca"i bateria. Verifica"i dac! UCE decodor este bran#at corect la cablajul automobilului. Verifica"i alimentarea corect! a UCE decodor: - prezen"a masei la pinul A8 al UCE decodor; - alimentare + I.C. la pinul A9 al UCE decodor. Asigura"i-v! c! priza diagnosticare este corect alimentat!, conform schemei electrice. Verifica"i continuitatea #i izolarea cablajului electric pe traseul corespunz!tor pinilor A3 7 UCE decodor priz! diagnosticare. A4 15

Dac! nu se poate stabili comunicarea tester CLIP - UCE decodor, atunci nlocui"i decodorul.

DUP% REPARA&IE

Dup! stabilirea comunic!rii cu testerul, trata"i eventualele defecte semnalate. Face"i un control de conformitate.

82 - 15

82
RECOMANDARE

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare

2. STAREA 4D: ALIMENTARE + "2V (+DC) PREZENT% Observa"ie: - starea 4D = ACTIV atunci cnd contactul este pe pozi"ia M; - starea 4D = INACTIV atunci cnd contactul nu este pe pozi"ia M.

Verifica"i starea siguran"ei F04 din cutia siguran"e habitaclu. nlocui"i siguran"a dac! este necesar. Pune"i contactul pe pozi"ia M #i verifica"i prezen"a +12V la pinul A7 al UCE decodor. Exist! +12V?

DA NU

nlocui"i UCE decodor dac! nu se reu#e#te comunicarea acestuia cu testerul. Remedia"i cablajul electric pe traseul de alimentare spre pinul A7 al UCE decodor.

DUP% REPARA&IE

Face"i un control de conformitate. Verifica"i func"ionalitatea sistemului antidemaraj.

82 - 16

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare

82

3. DEFECT: COMUTATOR BLOCARE U&I RECOMANDARE Verifica"i dac! comutatorul nu r!mne ap!sat permanent datorit! unui blocaj mecanic.

Verifica"i izolarea fa"! de mas! a cablajului ntre UCE decodor comutator nchidere u#i pin B2 pol 1 pin B5 pol 5 Exist! izolare corect!? Da nlocui"i comutatorul nchidere u#i.

Nu

Remedia"i cablajul electric.

DUP% REPARA&IE

$terge"i defectul memorat cu testerul CLIP. Face"i un control de conformitate. Verifica"i func"ionarea sistemului antidemaraj.

82 - 17

82

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare

4. DEFECT: LIPS% SEMNAL PE LINIA CODAT% UCE DECODOR - CALCULATOR INJEC!IE

RECOMANDARE

Verifica"i continuitatea #i izolarea fa"! de mas! #i +12V a cablajului dintre UCE decodor pin A6 pin 58 al UCE injec"ie. Remedia"i dac! este necesar. Pune"i contactul #i efectua"i testul detec"ie de impulsuri cu ajutorul testerului CLIP la pinul A6 al UCE decodor. Exist! impulsuri?

DA NU

nlocui"i UCE injec"ie. nlocui"i UCE decodor.

DUP% REPARA&IE

$terge"i defectele memorate utiliznd testerul CLIP. Face"i un control de conformitate. Verifica"i func"ionarea sistemului antidemaraj.

82 - 18

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare

82

5. DEFECT: COMUNICARE DEFECTUOAS% BUC&% ANTIDEMARAJ - UCE DECODOR RECOMANDARE -

Verifica"i continuitatea #i izolarea fa"! de mas! #i +12V a cablajului dintre buc#a antidemaraj pin 4 pin A2 al UCE decodor. Remedia"i dac! e necesar. Verifica"i alimentarea buc#ei antidemaraj: +12V la pinul 3 #i masa la pinul 2. Debran#a"i UCE decodor #i m!sura"i prezen"a +12V la pinul A9 al decodorului, contactul fiind luat. Dac! nu exist! +12V verifica"i siguran"a F03 din cutia de siguran"e habitaclu . Dac! problema persist! nlocui"i buc#a antidemaraj. Pune"i contactul #i efectua"i testul detec"ie de impuls la pinul A2 al UCE decodor. Exist! un impuls?

DA NU

nlocui"i buc#a antidemaraj. nlocui"i UCE decodor.

DUP% REPARA&IE

$terge"i defectele memorate utiliznd testerul CLIP. Face"i un control de conformitate. Verifica"i func"ionarea sistemului antidemaraj.

82 - 19

82

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare

6. STAREA ""G: AC!IONA!I TELECOMANDA RF / INDICA!IE SEMNAL RF PRIMIT Dac! starea 17D este INACTIV nu aplica"i diagnosticarea urm!toare deoarece UCE decodor este nefolosit (nou). Efectua"i mai nti sincronizarea telecomenzii. Nu consulta"i diagnosticarea urm!toare dac! starea 11G r!mne INACTIV atunci cnd ac"iona"i telecomanda RF la blocarea #i deblocarea u#ilor.

RECOMANDARE

Verifica"i blocarea/deblocarea u#ilor folosind cea de a doua telecomand! RF. Dac! aceasta func"ioneaz!, atunci va trebui nlocuit! bateria primei telecomenzi RF. Verifica"i prezen"a +12V (+IC) la pinul 1 al buc#ei antidemaraj. Exist! +12V? DA Efectua"i cu CLIP testul detec"iei de impulsuri la pinul 1 al buc#ei antidemaraj, atunci cnd ac"iona"i telecomanda RF. Exist! impulsuri la ac"ionarea telecomenzii? DA NU NU nlocui"i UCE decodor. nlocui"i buc#a antidemaraj.

Verifica"i izola"ia fa"! de mas! a cablajului electric dintre: pin B1 pin 1 buc#! antidemaraj UCE decodor pin B2 pol 1 comutator nchidere u#i pin B5 pol 5 Izolarea fa"! de mas! este bun!? DA Remedia"i cablajul electric. NU nlocui"i UCE decodor.

DUP% REPARA&IE

Face"i un control de conformitate. Verifica"i func"ionarea sistemului antidemaraj.

82 - 20

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare

82

7. STAREA ""D: AC!IONA!I TELECOMANDA RF / INDICA!IE SEMNAL RF BUN Nu consulta"i diagnosticarea urm!toare dect numai dac! starea 11D devine ACTIV la ac"ionarea telecomenzii RF. Verifica"i dac! cheile apar"in vehiculului n cauz!.

RECOMANDARE

Exist! o desincronizare ntre codul telecomenzii RF #i UCE decodor dac! la ac"ionarea telecomenzii starea 11D r!mne INACTIV iar starea 11G devine ACTIV pentru 3 secunde, apoi devine INACTIV. Blocarea/deblocarea u#ilor nu este posibil! n acest caz. Aplica"i procedura de resincronizare corespunz!toare (pentru o cheie sau pentru 2 chei).

DUP% REPARA&IE

Face"i un control de conformitate. Verifica"i func"ionarea sistemului antidemaraj.

82 - 21

82

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare

8. STAREA "4G: BLOCARE / DEBLOCARE U&I RECOMANDARE Starea 10G (antidemaraj) trebuie s! fie ACTIV.

Verifica"i continuitatea #i izolarea fa"! de +12V #i fa"! de mas! a cablajului electric pe traseul U.C.E. decodor pin B2 pol 1 comutator nchidere u#i pin B5 pol 5 Remedia"i cablajul electric dac! e necesar sau nlocui"i comutatorul. Dac! incidentul persist!, nlocui"i UCE decodor.

82 - 22

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare

82

LOCALIZARE DEFECTE PE BAZA RECLAMA!IEI CLIENTULUI (algoritm pentru localizare pan$) ALP". LIPS% COMUNICARE TESTER CLIP / UCE DECODOR RECOMAND%RI Verifica"i dac! liniile K #i L nu sunt perturbate de un alt calculator al automobilului.

Verifica"i starea siguran"elor F03, F04 din cutia de siguran"e habitaclu.

Asigura"i-v! c! testerul CLIP nu este cauza defectului, ncercnd comunicarea cu un alt calculator al automobilului. Verifica"i tensiunea bateriei (U>12,3V). Dac! e necesar nc!rca"i bateria.

Verifica"i bran#area corect! a UCE decodor la cablaj. Verifica"i alimentarea UCE decodor: - mas! la pinul A8; - alimentare (+IC) la pinul A9.

Asigura"i-v! c! priza diagnosticare este corect alimentat!. Verifica"i continuitatea #i izolarea cablajului electric pe traseul corespunz!tor pinilor UCE decodor A3 7 priz! diagnosticare. A4 15

Dac! dialogul tester CLIP - UCE decodor nu se poate stabili, atunci nlocui"i decodorul. Atunci cnd comunicarea cu testerul este stabilit!, trata"i defectele afi#ate de CLIP. Face"i un control de conformitate.

DUP% REPARA&IE

82 - 23

82
RECOMAND%RI -

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare

ALP2. CONTACT PUS. MARTORUL ANTIDEMARAJ CLIPE&TE (MOTORUL NU PORNE&TE)

Pune"i contactul. Bran#a"i testerul CLIP. Exist! comunicare cu UCE decodor? Da

Nu

Vezi ALP 1.

Verifica"i siguran"a F03 pentru alimentare Nu buc#! antidemaraj. Este bun!? Da Pune"i contactul #i verifica"i dac! starea 4D Nu devine ACTIV? Da Starea 19D este INACTIV? Da Lua"i contactul. Martorul antidemaraj va ncepe s ! clipeasc ! dup ! 10 secunde (antidemaraj ACTIV). Da Pune"i din nou contactul #i verifica"i: defectul Comunicare defectuoas! buc#! decodor. Exist! acest defect? Nu ncerca"i pornirea motorului cu a doua cheie. Motorul porne#te? Nu Da Nu

nlocui"i siguran"a.

Studia"i STAREA 4D: ALIMENTARE +12 V din capitolul DIAGNOSTICARE.

Efectua"i Procedura nlocuire UCE decodor # i memorare cod antidemaraj dac! decodorul este nou; dac! nu este nou nlocui"i-l.

Studia"i COMUNICARE DEFECTUOAS% BUC$%-DECODOR din capitolul D I A G N O S T I C A R E .

nlocui"i prima cheie.

82 - 24

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare

82

Nu Buc#a antidemaraj este fixat! corect pe coloana direc"ie #i este corect bran#at!? Da Verifica"i continuitatea #i izolarea fa"! de mas! #i +12V a cablajului de la pinii buc#ei antidemaraj: pin 2 mas!; pin 3 alimentare +IC; pin 4 pin A2 al UCE decodor; Cablajul este n bun! stare? Da Debran#a"i UCE decodor #i verifica"i prezen"a +12V la pinul A9 al conectorului UCE decodor. Exist! tensiune? Da Bran#a"i UCE decodor. Face"i testul detectare impulsuri cu testerul CLIP bran#at la pinul A2 al UCE decodor. Pune"i contactul #i verifica"i prezen"a unui impuls. Exist! impuls? Nu nlocui"i cheia. Nu nlocui"i buc#a antidemaraj. Nu Pozi"iona"i buc#a #i remedia"i bran#area acesteia.

Nu

Remedia"i cablajul electric.

Nu

nlocui"i UCE decodor.

82 - 25

82

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare

ALP3. MARTORUL ANTIDEMARAJ R%MNE APRINS PERMANENT (chiar 'i cu contactul luat) SAU R%MNE STINS PERMANENT RECOMAND%RI Verifica"i dac! Procedura nlocuire UCE decodor a fost efectuat! corect. Nu nlocui"i siguran"a.

Verifica"i starea siguran"ei F03 din cutia siguran"e habitaclu. Siguran"a este bun!? Da Exist! defectul CONTACTOR BLOCARE U$I? Nu Verifica"i continuitatea #i izolarea fa"! de mas! ntre pinul A5 al UCE decodor #i tabloul de bord (pin 6 din conectorul negru). Cablajul este bun? Da Efectua"i testele urm!toare pentru g!sirea elementului defect: - dac! martorul antidemaraj este aprins permanent, debran#a"i conectorul UCE decodor #i verifica"i dac! martorul se va stinge; - dac! martorul antidemaraj este stins, bran#a"i pinul A5 al conectorului cablajului de la UCE decodor la o mas! electric! #i verifica"i dac! martorul se va aprinde. R!spunsurile sunt afirmative? Da nlocui"i UCE decodor.

Da

Analiza"i acest defect #i remedia"i.

Nu

Remedia"i cablajul.

Nu

nlocui"i tabloul de bord.

DUP% REPARA&IE

Face"i un control de conformitate. Verifica"i func"ionarea sistemului antidemaraj. $terge"i cu testerul CLIP eventualele defecte memorate.

82 - 26

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare


ALP4. CONTACT PUS. MARTORUL ANTIDEMARAJ CLIPE&TE RAPID (motorul nu porne'te) RECOMAND%RI -

82

Pune"i contactul. Bran#a"i testerul CLIP. Exist! comunicare ntre tester #i UCE decodor? Da Starea 19 D este ACTIV? Nu Verifica"i continuitatea #i izolarea fa"! de mas! #i fa"! de +12V a cablajului ntre pin A6 decodor #i pin 58 calculator injec"ie. Cablajul este bun? Da Face"i testul detectare de impulsuri cu testerul CLIP bran#at la pinul A6 al UCE decodor. Pune " i contactul # i verifica " i existen " a impulsurilor. Exist! impulsuri? Nu nlocui"i UCE decodor sau raporta"i-v! la Procedura de nlocuire colec"ie.

Nu

Vezi ALP 1.

Da

Verifica"i memorarea corect! a codului antidemaraj de c!tre UCE decodor; dac! nu nlocui"i decodorul.

Nu

Remedia"i cablajul electric.

Da

nlocui"i calculatorul injec"ie.

DUP% REPARA&IE

Face"i un control de conformitate. Verifica"i func"ionarea sistemului antidemaraj. $terge"i cu testerul CLIP eventualele defecte memorate.

82 - 27

82
RECOMAND%RI -

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare

ALP5. AUTOMOBILUL NU PORNE&TE

Exist! defectul LIPS% SEMNAL PE LINIA CODAT % UCE DECODOR - UCE INJEC&IE? Da Exist! o problem! la senzorul #oc.

Nu

Este o problem! de motor.

DUP% REPARA&IE

Face"i un control de conformitate. Verifica"i func"ionarea sistemului antidemaraj. $terge"i cu testerul CLIP eventualele defecte memorate.

82 - 28

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare


ALP6. BLOCARE / DEBLOCARE U&I NU FUNC!IONEAZ% RECOMAND%RI Verifica"i cu testerul CLIP absen"a defectelor. Dac! exist! defecte memorate, acestea trebuiesc remediate. Nu

82

Mecanismele blocare u#i func"ioneaz! corect? Da

Remedia"i mecanismele defecte.

Verifica"i continuitatea #i izolarea fa"! de mas! a cablajului ntre: Nu UCE decodor pin B8 actuatori pin B9 u#i Cablajul este n stare bun!? Da Debran#a"i UCE decodor, apoi alimenta"i conectorul cablajului cu +12V la pinul B9 #i masa la pinul B8, iar apoi invers (+12V la pinul B8 #i masa la pinul B9). Actuatorii blocheaz! / deblocheaz! u#ile? Nu Actuatori defec"i. nlocui"i-i. Da

Remedia"i cablajul.

Verifica"i continuitatea #i izolarea fa"! de mas! a cablajului ntre: UCE pin B2 1 comut. decodor pin B5 5 nchidere u#i Cablajul este n stare bun!? Da Nu

Remedia"i.

nlocui"i UCE decodor, apoi efectua"i Procedura nlocuire UCE decodor.

DUP% REPARA&IE

Face"i un control de conformitate. Verifica"i func"ionarea sistemului antidemaraj.

82 - 29

82
RECOMAND%RI

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare

ALP7. DEBLOCARE U&I NU FUNC!IONEAZ% CU TELECOMANDA RF Verifica"i absen"a defectelor cu testerul CLIP. Dac! exist! defecte memorate, acestea trebuiesc remediate. Nu Consulta"i tratarea st!rilor 11G #i 11D conform capitolului Diagnosticare.

St!rile 11G #i 11D devin ACTIV cnd se ac"ioneaz! telecomanda RF ? Da

Verifica"i starea siguran"ei F03 din cutia Nu siguran"e habitaclu. Este bun!? Da Ac"iona"i comutatorul nchidere u#i de la bord. Nu U#ile se blocheaz! / deblocheaz!? Da Vezi ALP 6.

nlocui"i siguran"a

Consulta"i tratarea defec"iunii Contactor blocare u#i #i starea 14G conform capitolului Diagnosticare.

DUP% REPARA&IE

Face"i un control de conformitate. Verifica"i func"ionarea sistemului antidemaraj.

82 - 30

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare


ALP8. L%MPILE SEMNALIZARE NU SE APRIND LA BLOCAREA / DEBLOCAREA U&ILOR RECOMAND%RI Verifica"i absen"a defectelor cu testerul CLIP. Dac! exist! defecte trata"i-le mai nti.

82

Verifica"i dac! s-a efectuat sincronizarea telecomenzii RF #i a UCE decodor. Luminile de semnalizare func"ioneaz! normal la ac"ionarea comutatorului semnalizare? Da Verifica"i continuitatea #i izolarea fa"! de mas! #i fa"! de +12V a traseului electric: UCE decodor releu FLASH pin B3 pol 2 Este corect? Da Verifica"i starea siguran"ei F02 din cutia siguran"e habitaclu. Este bun!? Da Debran#a"i releul FLASH. Alimenta"i cu +12V polul 4 al releului. L!mpile semnalizare stnga se aprind? Alimenta"i cu +12V polul 5 al releului. L!mpile semnalizare dreapta/stnga se aprind? Da nlocui"i releul FLASH. Nu nlocui"i siguran"a. Nu Remedia"i sistemul de semnalizare. Verifica"i siguran"a F13.

Nu

Remedia"i traseul electric.

Nu

Remedia"i traseul electric de la polii 4 #i 5 ai releului FLASH.

DUP% REPARA&IE

Face"i un control de conformitate. Verifica"i func"ionarea sistemului antidemaraj.

82 - 31

82
RECOMAND%RI

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare

ALP9. PLAFONIERA NU SE APRINDE LA DEBLOCAREA U & ILOR CU TELECOMANDA SAU R%MNE APRINS% PERMANENT Verifica"i absen"a defectelor cu testerul CLIP. Dac! exist! defecte trata"i-le mai nti. Plafoniera a fost pe pozi"ia iluminare permanent!? Nu Verifica"i izolarea fa"! de mas! a cablajului pe traseul pin A1 decodor pin 3 plafonier!. Dup! 15 secunde plafoniera se va stinge. Func"ionare normal!.

Verifica"i dac! u#ile sunt blocate. Da Plafoniera este aprins!?

Da

Func"ionare normal!.

Nu Debloca"i u#ile cu telecomanda RF. Plafoniera este pe pozi " ia iluminare temporizat!. Da S-a aprins plafoniera? Nu UCE decodor a fost configurat Cu Nu temporizare plafonier!? Da Verifica"i continuitatea pe traseul Nu UCE decodor pin A1 pin 3 plafonier!. Traseul este bun? Da Verifica"i becul plafonierei.

Configura"i UCE decodor cu testerul CLIP.

Remedia"i.

DUP% REPARA&IE

Face"i un control de conformitate. Verifica"i func"ionarea sistemului antidemaraj.

82 - 32

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare


CONTROLUL DE CONFORMITATE

82

n cele ce urmeaz! se va efectua controlul diverselor st!ri #i configura"ii ale sistemului antidemaraj. n cazul depist!rii unor defecte la diagnosticarea cu testerul CLIP analiza"i-le pe baza arborelui de diagnosticare (ALP) corespunz!tor defectului respectiv. Stare / configura#ie Observa#ii

RECOMAND%RI

Nr. crt.

Func#iune

Se afi#eaz! reperul UCE decodor 2. Tip telecomand! 2G = configura"ie telecomand! IR = infraro#u RF = radiofrecven"! 3. Temporizare plafonier! F!r! temporizare plafonier! Validare pe buton albastru sau cu temporizare plafonier! de pe ecran CLIP 4. Programare chei 3G = configura"ie programare Cu o cheie sau cu 2 chei chei 5. Configurare benzin!/diesel 3D = configurare electrovan! F!r! = pentru motor benzin! diesel codat! sau diesel f!r! electrovan! 6. Protejare for"at! pornire 9G = mod protejare for"at! ACTIV = numai dup! validare pe buton albastru 7. Stare antidemaraj 10G = antidemaraj ACTIV = cu contact luat sau dup! 10 secunde de la luarea contactului 8. Prezen"! cheie 8D = cheie prezent! ACTIV la punere contact dac! exist! o cheie codat!. NOT%: st!rile 8D, 9D, 10D trebuie s! fie ACTIV la o func"ionare corect! 9. Primire cod cheie 9D = cod cheie primit ACTIV la punere contact dac! cheia codat! este n format bun 10. Cod cheie corect 10D = cod cheie valid ACTIV la punere contact dac! cheia codat! este n format bun #i are codul corect NOT%: pentru analiza st!rilor 8D, 9D, 10D contactul se va pune cnd LED-ul clipe#te(antidemaraj ACTIV)

1. Conformitate UCE decodor Identificarea calculatorului

82 - 33

82

SISTEM ANTIDEMARAJ Diagnosticare

11. Recep"ionare semnal telecomand! 11G =ac"iona"i telecomanda RF ACTIV pentru 3 sec. Indica"ie semnal primit dac! decodorul prime#te semnalul telecomenzii 12. Validare semnal telecomand! 11D =ac"iona"i telecomanda RF ACTIV pentru 3 sec. Indica"ie semnal bun dac! semnalul recep"ionat la decodor este bun 13. Comunicare comutator blocare u#i- 14G = blocare / deblocare ACTIV cnd UCE UCE decodor decodor prime#te comand! de la comutator nchidere u#i ACTIV cnd UCE 14. Comunicare UCE decodor-actuatori 14D = ac"ionarea motoarelor de la u#i (actuatori u#i) decodor trimite comand! blocare/ deblocare la actuatori u#i 15. Stare contacte u#i 16G = contact deschidere u#! ACTIV cnd u#a stg. fa"! este deschis!. 16. Sincronizare telecomenzi n 17G = programare sau ACTIV cnd este n desf!#urare resincronizare TIR/TRF desf!#urare procedura de resincronizare telecomenzi 17. Sincronizare telecomenzi RF 17D = programare TIR ACTIV cnd sincroneefectuat! neefectuat! nizare telecomand! RF neefectuat! 18. Programare cod cheie neefectuat! 19G = programare cheie ACTIV cnd neefectuat! programarea cheii nu s-a efectuat 19. Programare cod cheie validat! 19D = programare cheie ACTIVcnd validarea neblocat! program!rii cheii nu s-a efectuat 20. Programarea primei chei 18G = memorizarea primei chei ACTIV cnd programarea primei chei este n desf!#urare.

82 - 34

TABLOU DE BORD

83

Generalit!"i .............................................................................................................................. 83 -# Diagnosticare -interpretare defecte ....................................................................................... 83 -4

83 - 7

TABLOU DE BORD Generalit$#i


TABLOU DE BORD f$r$ turometru

83

cu turometru

DISPUNERE CONECTORI

Conector A (alb) Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumire Martor semnalizare stnga Martor lumini de ntlnire Martor lumini de drum Martor dezaburire lunet! Liber Liber Liber + L!mpi de pozi"ie Indicator temperatur! ap! Liber Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 83 - 1

Conector B (maron) Denumire Semnal vitez! vehicul Semnal tura"ie motor Liber Liber + Dup! contact Martor centur! securitate conduc!tor Martor OBD Liber Liber + Dup! contact

83
Conector C (negru) Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TABLOU DE BORD Generalit$#i


Conector D (gri) Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumire Mas! Liber Liber Liber Alert! temperatur! ap! Alert! presiune ulei Martor nc!rcare baterie Martor lamp! cea"! Martor faruri cea"! Martor semnalizare dreapta

Denumire Liber Liber Liber Martor frn! mn! / ICP sistem frnare Liber Martor antidemaraj - Transmi"!tor nivel carburant Semnal nivel carburant Liber + Baterie

NLOCUIRE TABLOU BORD


DEMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Cu o #urubelni"! TORX 20 se demonteaz! cele 3 #uruburi care fixeaz! semicochilele volanului. Se declipseaz! semicochilele volanului #i se ndep!rteaz!. Cu o cheie TORX 20 (n form! de L) se demonteaz! #uruburile de fixare lateral! a plan#ei bord superioare. Cu o #urubelni"! TORX 20 se demonteaz! cele dou! #uruburi de fixare frontal! a plan#ei bord superioare. Se dezagrafeaz! plan#a bord superioar! din cele trei agrafe de fixare de pe traversa inferioar! parbriz. Se demonteaz! radiocasetofonul (dac! automobilul este prev!zut cu radiocasetofon) de pe plan#a bord superioar!: se apas! clipsurile laterale ale acestuia #i se extrage din plan#a bord superioar!. Se debran#eaz! conectorul antenei #i cei 2 conectori ai radiocasetofonului. Se debran#eaz! conectorul comutatorului nchidere centralizat! (dac! automobilul este prev!zut cu nchidere centralizat!). Se ndep!rteaz! plan#a bord superioar! c!tre partea dreapt! a automobilului. Cu o #urubelni"! TORX 20 se demonteaz! #uruburile care fixeaz! tabloul de bord pe plan#a bord inferioar!. Se debran#eaz! cei 4 conectori ai tabloului de bord. Re"ine"i identificarea pozi"iei de montaj a conectorilor.
REMONTARE

Se efectueaz! n ordine invers! opera"iilor de la demontare. Face"i probe func"ionale tabloului de bord. OBSERVA!IE: Dup$ rebran'area bateriei se va reprograma ceasul, iar la automobilele echipate cu radio programabil, se va reintroduce codul radio. 83 - 2

TABLOU DE BORD Generalit$#i


TRADUCTOR VITEZ%

83

Tabloul de bord (vitezometru, totalizator kilometri) #i avertizorul limit! vitez!* primesc informa"ia vitezei automobilului de la un traductor electronic. Aceast! informa"ie este de asemenea utilizat! de calculatorul (UCE) injec"ie.

Conector Pin A B1 B2

Denumire Alimentare dup! contact (+DC) Semnal vitez! automobil Mas!

* Pentru vehiculele cu avertizor limit! vitez! . TRANSMI!%TOR NIVEL CARBURANT SDV specializat necesar MOT "397 Cheie de demontare a piuli#ei ansamblului transmi#$tor nivel carburant

Ansamblul transmi"!tor nivel carburant este montat pe rezervor. Demontarea acestuia nu necesit! demontarea rezervorului. IMPORTANT: n momentul interven#iilor la transmi#$torul nivel carburant, respecta#i urm$toarele precau#ii: - nu fuma#i; - nu v$ apropia#i cu flac$r$ deschis$ sau cu un obiect incandescent n zona de lucru. C2 Conector Pin Denumire A1 - Transmi"!tor nivel carburant B1 Semnal nivel carburant C1 Alimentare + pomp! carburant C2 Mas! pomp! carburant C" A" B" 83 - 3

83

TABLOU DE BORD Diagnosticare -interpretare defecte

ncerc!ri electrice - transmi"!tor nivel carburant POZI!IE INDICATOR NIVEL CARBURANT LA BORD 4/4 3/4 1/2 1/4 0 alert! nivel minim Rezisten#a m$surat$ ntre pinii A" 'i B" (() 0 - 10 aproximativ 55 110 10 aproximativ 190 280 20 260 10

SENZOR TEMPERATUR% AP%


FUNC!IONARE

Senzorul temperatur! ap! (") transmite la calculatorul de injec"ie informa"ia de temperatur! a apei, iar o alt! informa"ie este transmis! la aparatul indicator de pe tabloul de bord, care va indica temperatura apei. ncerc!ri electrice - senzor temperatur! ap! POZI!IE INDICATOR TEMPERATUR% AP% 60C 95C 110C Rezisten#a m$surat$ ntre pinul A 'i masa automobilului (() 483 30 150 15 97 15

NOT%: Valorile de mai sus au fost nregistrate la cre$terea temperaturii apei. "

83 - 4

TABLOU DE BORD Diagnosticare -interpretare defecte


MARTORUL PRESIUNE ULEI R%MNE APRINS DUP% PORNIREA MOTORULUI Da Se verific! presiunea uleiului. Presiunea este corect!? Nu

83

Se nlocuie#te manocontactul.

Exist! defec"iune n circuitul de ungere. Remedia"i.

MARTORUL PRESIUNE ULEI NU SE APRINDE LA PUNEREA CONTACTULUI Se pune firul de la manocontact la masa automobilului. Martorul presiune ulei se aprinde? Se nlocuie#te becul. Da

Da

Nu

Se nlocuie#te manocontactul.

Becul martorului presiune ulei este ars? Nu Se verific! traseul de alimentare al becului #i se remediaz!.

INDICATORUL NIVEL CARBURANT ARAT% MEREU PLIN Da Se debran#eaz! conectorul transmi"!torului nivel carburant. Indicatorul revine la zero? Nu Se nlocuie#te tabloul de bord. Nu Rezisten"a fa"! de masa automobilului a pinului B1 al conectorului transmi"!tor nivel carburant este zero? Da Cablajul este defect. Remedia"i.

Se nlocuie#te transmi"!torul nivel carburant.

83 - 5

83

TABLOU DE BORD Diagnosticare -interpretare defecte

INDICATORUL NIVEL CARBURANT NU INDIC% CORECT Se debran#eaz! conectorul transmi"!torului nivel carburant. Indicatorul revine la zero? Da Se nlocuie#te transmi"!torul nivel carburant.

Da

Nu

Se pune la masa automobilului pinul B1 al conectorului transmi"!tor nivel carburant. Indicatorul arat! plin?

Rezisten"a fa"! de masa automobilului a pinului B1 al Nu conectorului transmi"!tor nivel carburant este zero? Da

Traseul ntre pinul B1 al conectorului transmi"!tor nivel carburant #i pinul 8 al conectorului C al tabloului de bord este ntrerupt. Remedia"i.

Se nlocuie#te tabloul de bord.

Cablajul este defect. Remedia"i.

83 - 6

ECHIPAMENT ELECTRIC

84

Mecanism antivol ................................................................................................................... 84 - 1 Comanda sub volan ................................................................................................................. 84 - 2 Conectori comand! sub volan ................................................................................................ 84 - 3 Comutatoare pe pla"a bord .................................................................................................... 84 - 4 Bricheta electric! .................................................................................................................... 84 - 6

84 - 7

ECHIPAMENT ELECTRIC Mecanism antivol

84

MECANISM ANTIVOL (COMUTATOR PORNIRE - APRINDERE) Mecanismul antivol este amplasat n dreapta coloanei de direc"ie #i serve#te la comanda demarorului, la conectarea #i deconectarea instala"iei electrice, avnd n acela#i timp prev!zut #i un sistem de blocare a direc"iei, cu z!vor antifurt.
DEMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se demonteaz! cele 3 #uruburi TORX 20 care fixeaz! semicochilele volanului. Se declipseaz! semicochilele volanului #i se ndep!rteaz!. Se debran#eaz! conectorul buc#ei antidemaraj. Se demonteaz! buc#a antidemaraj (") situat! n jurul mecanismului antivol. Se debran#eaz! conectorii (2) ai mecanismului antivol. Cu o #urubelni"! n cruce se demonteaz! #urubul (3) de fixare a mecanismului antivol. Se pozi"ioneaz! cheia de contact n pozi"ia 3 #i se apas! #tiftul mobil (4) de re"inere #i eliberare a mecanismului antivol. Se extrage mecanismul spre napoi.
REMONTARE

Se pozi"ioneaz! cheia de contact n pozi"ia de mai jos #i se apas! #tiftul mobil (4). Se monteaz! mecanismul n loca#ul s!u, fixndu-l cu ajutorul #tiftului mobil #i a #urubului (3). Se bran#eaz! conectorii (2) ai mecanismului antivol. Se pozi"ioneaz! #i se monteaz! buc#a antidemaraj (") n jurul mecanismului antivol. Se bran#eaz! conectorul buc#ei antidemaraj. Se monteaz! semicochilele volanului. Se bran#eaz! borna (-) a bateriei. Se verific! func"ionarea mecanismului antivol.

84 - 1

84
DEMONTARE

ECHIPAMENT ELECTRIC Comanda sub volan

Ansamblul comand! sub volan #i contactorul rotativ inclus n acesta nu se pot separa. Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se pune direc"ia la punctul mediu (pozi"ia de mers n linie dreapt! a automobilului). Se declipseaz! perna central! volan. Se demonteaz! #urubul de fixare volan. Se demonteaz! volanul; asigura"i-v! c! ro"ile sunt n pozi"ia de mers n linie dreapt! a automobilului. Se demonteaz! cele 3 #uruburi TORX 20 care fixeaz! semicochilele volanului. Se declipseaz! semicochilele volanului #i se ndep!rteaz!. Se debran#eaz! conectorul manetei #terg!torului parbriz #i conectorul manetei comand! lumini #i semnalizare direc"ie. Se sl!be#te #urubul (") deblocnd ansamblul comand! sub volan de pe conul de fixare al coloanei de direc"ie. Se extrage ansamblul comand! sub volan de pe conul de fixare al coloanei de direc"ie.
REMONTARE

Asigura"i-v! c! ro"ile sunt n pozi"ia de mers n linie dreapt! a automobilului. Se pozi"ioneaz! ansamblul comand! sub volan astfel nct dup! remontarea celor dou! semicochile ale volanului manetele ansamblului s! fie aliniate cu tabloul de bord #i cu plan#a bord. Se rebran#eaz! conectorul manetei #terg!torului parbriz #i conectorul manetei comand! lumini #i semnalizare direc"ie. Se clipseaz! semicochilele volanului. Se monteaz! #uruburile care fixeaz! semicochilele. Se strnge #urubul (") astfel nct s! blocheze ansamblul comand! sub volan pe coloana direc"ie. Aceast! opera"ie este facilitat! de un decupaj din semicochila inferioar! ce permite accesul la #urubul ("). Se monteaz! cu aten"ie volanul astfel nct s! nu deteriora"i contactorul rotitor; volanul are o zon! f!r! caneluri care trebuie s! corespund! cu zona f!r! caneluri de pe coloana direc"ie. Volanul trebuie s! intre u#or n caneluri. Se nlocuie#te #urubul de fixare (TORX 50) volan dup! fiecare demontare (#urub prencleiat) #i se strnge (cuplul de strngere 4,4 daN.m). Se clipseaz! perna central! volan. Se rebran#eaz! borna (-) a bateriei. Se verific! func"ionarea comenzii sub volan.

"

84 - 2

ECHIPAMENT ELECTRIC Conectori comand$ sub volan


CONECTOR MANETA &TERG%TOR PARBRIZ

84

CONECTOR MANET% COMAND% LUMINI &I SEMNALIZARE DIREC!IE

Pin A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

Denumire Temporizator #terg!tor parbriz Comand! vitez! mare Comand! vitez! mic! Comand! pomp! sp!l!tor parbriz Liber Comand! vitez! mic! temporizat! Alimentare + dup! contact Liber Liber Liber Alimentare + dup! contact Liber Liber Liber

NOT%: Cu ohmetrul se poate verifica func"ionarea corect# a comenzilor manetei $terg#tor parbriz . Comanda Pomp! sp!l!tor parbriz $terg!tor parbriz vitez! mic! $terg!tor parbriz vitez! mare $terg!tor parbriz temporizat $terg!tor parbriz temporizat Pinii (circuit nchis) A4/B4 A3/A7 A2/A7 A1/A7 A3/A6 84 - 3

Pin Denumire A1 Faruri cea"! fa"! A2 Liber A3 Lamp! cea"! spate A4 Avertizor sonor A5 Semnalizare dreapta A6 Comand! releu semnalizare A7 Semnalizare stnga B1 Lumini pozi"ie B2 Alimentare + B3 Alimentare + B4 Liber B5 Lumini ntlnire B6 Alimentare + B7 Lumini de drum NOT%: Cu ohmetrul se pote verifica func " ionarea corect # a comenzilor manetei comand# lumini $i semnalizare. Comanda Pinii (circuit nchis) Semnalizare stnga A6/A7 Semnalizare dreapta A5/A6 Lumini pozi"ie B1/B2 Lumini ntlnire B3/B5 Lumini de drum B6/B7 Faruri cea"! fa"! A1/B2 Lamp! cea"! spate A3/B2 Avertizor sonor A4/B6

84

ECHIPAMENT ELECTRIC Comutatoare pe pla'a bord

COMUTATOR DEZABURIRE LUNET%

COMUTATOR NCHIDERE CENTRALIZAT%

Conector Pin 1 2 3 4 5 Denumire Martor dezaburire lunet! Comand! dezaburire Alimentare + dup! contact Mas! Alimentare + pozi"ii Pin 1 2 3 4 5

Conector Denumire Comand! blocare u#i Alimentare + pozi"ii Mas! Mas! Comand! deblocare u#i

COMUTATOR MACARA GEAM PASAGER

COMUTATOR MACARA GEAM CONDUC%TOR

Pin 1 2 3 4 5

Conector Denumire Coborre geam pasager Mas! Alimentare + dup! contact Alimentare + pozi"ii Ridicare geam pasager

Pin 1 2 3 4 5

Conector Denumire Coborre geam conduc!tor Mas! Alimentare + dup! contact Alimentare + pozi"ii Ridicare geam conduc!tor

84 - 4

ECHIPAMENT ELECTRIC Comutatoare pe pla'a bord


COMUTATOR AVARIE

84

Conector Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire Alimentare + pozi"ii Comand! + releu semnalizare Comand! lumini semnalizare stnga Comand! lumini semnalizare dreapta Mas! + Baterie + Accesorii Comand! + semnalizare

84 - 5

84
DEMONTARE

ECHIPAMENT ELECTRIC Bricheta electric$

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se demonteaz! plan#a bord parte superioar!. Se debran#eaz! conectorii ("), (2) #i (3). Re"ine"i identificarea pozi"iei de montaj a acestora.

&innd cu o mn! corpul fix (4) se demonteaz! brida (5) de fixare a brichetei pe plan#a bord parte inferioar!. Se extrage copul fix al brichetei.
REMONTARE

Se pozi"ioneaz! corpul fix, al brichetei n plan#a bord inferioar!. &innd cu o mn! corpul fix, se monteaz! brida de fixare a brichetei electrice. Cuplul de montare este ",5 Nm aplicat asupra ansamblului corp fix (4). Se bran#eaz! conectorii brichetei, respectnd pozi"ia de montaj avut! anterior demont!rii. Se monteaz! plan#a bord parte superioar!. Se rebran#eaz! borna (-) a bateriei. Se verific! func"ionarea brichetei electrice. NOT%: Pentru nlocuirea becului, se demontez# bricheta, se demonteaz# suportul becului (6) din brida (5) $i se nlocuie$te becul. Conectorii Conector Denumire 1 Mas! 2 Alimentare + dup! contact 3 Alimentare + pozi"ii

84 - 6

!TERG"TOR PARBRIZ

85

Mecanism antrenare .............................................................................................................. 85 - # Ansamblul sp$l$tor parbriz ..................................................................................................... 85 - 3 Diagnosticare .......................................................................................................................... 85 - 4

85 - 7

&TERG%TOR PARBRIZ Mecanism antrenare

85

Mecanismul antrenare este montat n cutia de climatizare.

Se demonteaz! piuli"ele (6) de fixare a axelor pe rama inferioar! a parbrizului; se recupereaz! rondelele #i garniturile.

DEMONTARE

Asigura"i-v! c! ansamblul este oprit n pozi"ia oprit la punct fix. Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se demonteaz! garnitura climatizare. Se demonteaz! protectorul climatizare. Se debran#eaz! conectorul (") al cablajului de la electromotorul #terg!torului parbriz ( se apas! pe punctul A al conectorului #i se declipseaz!).

Se dezagrafeaz! tubul sp!l!tor. Se demonteaz! #urubul (7) de fixare a mecanismului pe traversa inferioar! parbriz. Se extrage mecanismul din cutia climatizare, rotindu-l.
REMONTARE

Se execut! n ordine invers! demont!rii. NOT%: La montarea mecanismului antrenare, motorul #terg!torului trebuie s! se afle n pozi"ia oprit la punct fix. Cuplul de strngere al #urubului (7) de fixare a mecanismului pe traversa inferioar! parbriz: 6-8 Nm. Cuplul de strngere al piuli"elor (6) de fixare a axelor pe rama inferioar ! parbriz: 8 "5% Nm. Cuplul de strngere al piuli"elor (3) de fixare a bra"elor #i lamelor #terg!tor parbriz: "2 "5% Nm. Cuplul de strngere al #urubului (7) de fixare a ansamblului sp!l!tor parbriz: 2 Nm.

Se degajeaz! protectoarele (2) de pe axe. Se demonteaz! piuli"ele (3) de fixare a ansamblelor bra"-lam! #terg!tor parbriz. Se demonteaz! ansamblele bra" - lam! #terg!tor parbriz (4). Re"ine"i identificarea pozi"iei de montaj a acestora #i a celor dou! ansamble bra" - lam! #terg!tor parbriz (stngadreapta). Se scot capacele (5).

85 - 1

85
Conector

&TERG%TOR PARBRIZ Mecanism antrenare

Pin 1 2 3 4 5 5

Denumire Mas! Oprire la punct fix + Baterie Comand! vitez! mic! Comand! vitez! mare

85 - 2

&TERG%TOR PARBRIZ Ansamblul sp$l$tor parbriz


Este amplasat n partea stng! a cutiei climatizare, fiind fixat cu un #urub. Acesta are electropompa sp!l!tor parbriz fixat! pe rezervorul sp!l!torului. Pe desen se pot identifica urm!toarele elemente:

85

Se debran#eaz! tubul sp!l!tor racordat la electropomp!. Se scoate cu aten"ie rezervorul sp!l!tor din compartimentul climatizare #i se nclin! astfel nct s! nu curg! lichidul de sp!lare parbriz.
REMONTARE

Se procedeaz! n sens invers demont!rii. Se verific! func"ionarea ansamblului #i eventual, se regleaz! cu un ac duza pentru a sp!la corect parbrizul. ATEN!IE! Nu se nchide capota dup# demontarea ansamblului sp#l#tor parbriz, fiind posibil# deteriorarea cablajului fa"#. NOT%: Nivelul lichidului de sp#lare trebuie s# fie ntre nivelul minim $i maxim (0,8 l) marcate pe rezervorul sp#l#torului. Cuplul de strngere al $urubului de fixare a ansamblului sp#l#tor parbriz: 2 Nm. Conector Pin 1 2 Denumire Comand! pomp! sp!l!tor parbriz Mas!

1,2. Pinii conectorului electropompei 3. Rezervor sp!l!tor parbriz 4. Electropomp! 5. $urub fixare 6. Tub sp!l!tor 7. Duz! reglabil! 8. Capac rezervor sp!l!tor 9. Buc#! sp!l!tor
DEMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se demonteaz! garnitura climatizare. Se demonteaz! protectorul climatizare. Se debran # eaz ! conectorul electropompei. Se demonteaz! #urubul fixare rezervor sp!l!tor. Se scoate cu aten"ie ramura cablajului fa"! (s! nu se deterioreze matisarea) din loca#ul peretelui dintre compartimentul motor #i cutia climatizare. Se extrage rezervorul sp!l!torului din buc#a sp!l!tor (9).

85 - 3

85
Se nlocuie#te Nu siguran"a F07.

&TERG%TOR PARBRIZ Diagnosticare

Se verific! siguran"a F07 din habitaclu. Este bun!? Nu

Da

Se verific! maneta #terg!tor Se nlocuie#te ansamblul comand! sub volan. parbriz. Este bun!? Da Nu Se verific! temporizatorul Se nlocuie#te temporizatorul #terg!tor parbriz. #terg!tor parbriz. Este bun? Da Se pune contactul. Se nlocuie#te Da Exist! tensiune 12V ntre pinii 5 #i Nu Se comut! maneta #terg!tor 1 ai conectorului electromotorului electromotorul parbriz n pozi"ia vitez! mare. #terg!tor parbriz? #terg!tor parbriz. Electromotorul #terg!tor parbriz func"ioneaz!? Nu Se ia contactul. Se verific! continuitatea #i rezisten"a fa"! de masa automobilului ntre: - ie#ire siguran"! F07 pin A7 manet! #terg!tor parbriz; - pin A2 manet! #terg!tor parbriz pin 5 conector electromotor #terg!tor parbriz; - pin 1 conector electromotor #terg!tor parbriz masa automobilului. Sunt conforme? Nu Cablajul este defect. Remedia"i. Se nlocuie#te Da Exist! tensiune 12V ntre pinii 4 electromotorul #i 1 ai conectorului #terg!tor parbriz. electromotorului #terg!tor parbriz? Nu Se ia contactul. Se verific! continuitatea #i rezisten"a fa"! de masa automobilului ntre: - ie#ire siguran"! F07 pin A7 manet! #terg!tor parbriz; - pin A3 manet! #terg!tor parbriz pin 4 conector electromotor #terg!tor parbriz; masa - pin 1 conector electromotor #terg!tor parbriz automobilului. Sunt conforme? Nu Cablajul este defect. Remedia"i. 85 - 4 1

Da

Se comut! maneta #terg!tor parbriz n pozi"ia vitez! mic!. Nu Electromotorul #terg!tor parbriz func"ioneaz!?

Da

&TERG%TOR PARBRIZ Diagnosticare

85

1 Se ia contactul. Se verific! continuitatea #i rezisten"a fa"! de masa automobilului ntre: - ie#ire siguran"! F02 pin 3 conector electromotor #terg!tor parbriz; - pin 2 conector electromotor #terg!tor parbriz pin 4 conector Nu Electromotorul #terg!tor parbriz temporizator #terg!tor parbriz; se opre#te la punct - pin 3 conector temporizator #terg!tor parbriz pin A6 conector fix? maneta #terg!tor parbriz. Sunt conforme? Nu Da Cablajul este defect. Remedia"i. Se nlocuie#te Da temporizatorul #terg!tor parbriz. Se comut! maneta #terg!tor Exist! tensiune 12V ntre parbriz n pozi"ia temporizare. pinii 9 #i 1 ai conectorului Nu Electromotorul #terg!tor temporizatorului #terg!tor parbriz func"ioneaz! parbriz? temporizat? Nu

Se ia contactul. Se verific! continuitatea #i rezisten"a fa"! de masa automobilului ntre: - ie#ire siguran"! F07 pin A7 conector manet! #terg!tor parbriz; - pin A1 conector manet! #terg!tor parbriz pin 9 conector temporizator #terg!tor parbriz; - pin 1 conector temporizator #terg!tor parbriz masa automobilului; - pin 5 conector temporizator #terg!tor parbriz ie#ire siguran"! F07 Sunt conforme? Nu Cablajul este defect. Remedia"i. Se nlocuie#te rezervorul sp!l!tor parbriz.

Da

Se comut! maneta Exist! tensiune 12V ntre pinii 1 #i 2 Nu #terg!tor parbriz n pozi"ia Da ai conectorului electropompei sp!lare parbriz. sp!l!tor parbriz? Electropompa sp!l!tor parbriz func"ioneaz!? Nu

Se ia contactul. Se verific! continuitatea #i rezisten"a fa"! de masa automobilului ntre: - ie#ire siguran"! F07 pin B4 conector manet! #terg!tor parbriz; - pin A4 conector manet! #terg!tor parbriz pin 2 conector Nu Cablajul electropomp! sp!l!tor parbriz; este defect. - pin A4 conector manet! #terg!tor parbriz pin 2 conector Remedia"i. temporizator #terg!tor parbriz; - pin 1 conector electropompa sp!l!tor parbriz masa automobilului; - pin 5 conector temporizator #terg!tor parbriz ie#ire siguran"! F07 Sunt conforme? 85 - 5

RADIO AUTO

86

Generalit!"i ............................................................................................................................. 86 - # Casetofon ................................................................................................................................ 86 - 6 CD Player ................................................................................................................................ 86 - 7 Conectori ................................................................................................................................. 86 - 8 Antena pavilion ....................................................................................................................... 86 - 9

86 - 11

RADIO AUTO Generalit$#i


Radioul auto poate fi montat n versiunile: radio-casetofon #i radio cu CD player PREZENTARE RADIO-CASETOFON

86

1. Butonul pornire/ oprire 2. Butonul pentru derulare rapid! caset! pn! la urm!toarea melodie 3. Tast! ejectare caset! 4. Fereastr! introducere caset! 5. Taste derulare caset! nainte / napoi 6. Tast! multifunc"ional! (selectare surs! audio, reglaje sunet, selectare frecven"e radio, informa"ii rutiere) 7. Afi#aj 8. Taste memorare programe radio (tasta 1 serve#te #i pentru func"ia DOLBY la ascultarea casetei) 9. Tasta multifunc"ional! (dup! selectarea unei func"iuni se efectueaz! reglajele n zonele + , sau > , <). PREZENTARE CD PLAYER

1.Buton pornire / oprire 2. Buton ejectare CD 3. Fant! introducere CD 4. Tast! multifunc"ional! (selectare surs! audio, reglaje sunet, selectare frecven"e audio, informa"ii rutiere) 5. Afi#aj 6. Taste memorare programe radio (tasta 1 serve#te #i pentru lectur! CD) 7. Tast! multifunc"ional! (dup! selectarea unei func"iuni se efectueaz! reglajele n zonele +,- sau <,>).
86 - 1

86
FUNC!II PRINCIPALE

RADIO AUTO Generalit$#i

Func#ia ON /OFF Logic Aparatul poate func"iona #i n timp ce motorul este oprit, cnd cheia de contact se afl! pe pozi"ia S. n acest caz, dup! dou!zeci de minute de func"ionare se va auzi un semnal sonor, dup! care aparatul se va opri automat. Dac! dori"i ca aparatul s! nu se opreasc!, dup! ce a"i auzit semnalul sonor de avertizare ap!sa"i butonul ro#u de pornire ("), fapt ce permite func"ionarea pentru nc! dou!zeci de minute a aparatului. Dac! se aduce cheia n contact pe pozi"ia M sau A #i se porne#te aparatul ap!snd butonul ("), dup! ce se ia contactul, aparatul se va opri automat. La urm!toarea punere a contactului pe pozi"ia M sau A, aparatul va reporni automat pe programul pe care era naintea opririi. Reglarea volumului sonor Ap!snd tastele + sau - se poate regla volumul sonor, ob"innd cre#terea sau reducerea acestuia. Nivelul volumului sonor va fi afi#at n momentul regl!rii acestuia #i poate fi de la 0 (minim) la 30 (maxim). Corec#ii sunet Aceast! func"ie permite accentuarea / diminuarea frecven"elor joase #i nalte, precum #i echilibrarea nivelului sonor stnga/dreapta #i fa"!/spate. RADIO Aparatul radio este de tip multiband!, complex #i permite alegerea programelor din gamele de unde lungi (UL), medii (UM) sau ultrascurte (FM). Sistemul RDS (Radio Data Sistem) Acest sistem permite transmisia de date neauzibile, n paralel cu semnalul unui post de radio n FM. Aparatul poate folosi acest sistem, care aduce urm!toarele avantaje: - afi#area numelui emi"!torului; - informa"ii privind al"i emi"!tori radio; - mesaje de urgen"!; - reactivare automat!. Slectarea unei game de unde Pentru aceasta se apas! tasta SRCde mai multe ori n vederea select!rii gamei de unde dorit!.

86 - 2

RADIO AUTO Generalit$#i

86

Acordarea aparatului radio pe un emi#$tor Receptorul radio folose#te trei mouri de selectare vizibile pe ecran #i accesibile pe partea fa"! a radioului: - Manual (TUNER MANU); - prin preselectare (TUNER PRESEL); - n ordine alfabetic! (LIST). Memorarea unui program Dup! ce a fost selectat! gama de unde dorit! (UL,UM sau FM) #i este realizat! recep"ionarea unui emi"!tor, se poate efectua memorarea acestuia ap!snd una din tastele de la 1 la 6, pentru cel pu"in dou! secunde, cnd se va auzi un semnal sonor de confirmare a memor!rii. Protec#ia termic$ Dac! temperatura radioului este prea mare pentru o func"ionare optim!, volumul este n mod automat mic#orat (f!r! modificarea volumului pe afi#aj). Protec#ia prin cod Radioul este protejat printr-un cod din patru cifre. Acest cod este introdus prin tastele radioului la fiecare debran#are a bateriei. Mod de introducere prin tastele radioului: pentru a valida introducerea unei cifre se apas! pe urm!toarea tast! (a se consulta Noti"a tehnic! de utilizare). n cazul unui cod eronat, aparatul se blocheaz! (un minut pentru prima eroare, dou! minute pentru a doua eroare, patru minute pentru a treia) Dup! prima introducere a codului, trebuie programate unele configura"ii ( a se vedea capitolul Configurare). Acestea r!mn programate pn! la debran#area bateriei. NOT%: Este posibil# revenirea la modul bruiat prin ap#sarea simultan# a tastelor 2 si 5, punnd aparatul sub tensiune. A$tepta"i apoi timp de dou# minute. Programare OBSERVA!IE: Pentru selectarea zonei de utilizare a receptorului radio, se apas! simultan tastele 2 #i 5, punnd aparatul sub tensiune. A#tepta"i apoi aproximativ dou! minute. Se introduce codul din patru cifre, apoi:

86 - 3

86

RADIO AUTO Generalit$#i

- se selecteaza zona adecvat!: -America -Japonia -Asia -Arabia -Altele (Europa, Africa, altele) se selecteaz! curbele de tonalitate sunet 2 - 0 : reglare inactiv! 5 - 1 : Twingo - 2 : Clio - 3 : Mgane - 4 : Laguna - 5 : Gam! de vrf - configura"ia num!rului de difuzoare - cu sau f!r! difuzoare spate (REAR ON / OFF) NOT%: nu este necesar# efectuarea configur#rii dup# introducrea codului radio, ca urmare a unei ntreruperi de alimentare. Modul de lucru Expert Pentru a trece n configura"ie (mod Expert), se efectueaz! o ap!sare lung! (4 secunde) pe tasta surs$ pn! se aude un bip. Acesta permite reglarea urm!toarelor func"ii: - activarea modului AF (recalare automat!); - modificarea volumului n func"ie de viteza vehiculului (5 pentru modificare maxim!, 0 pentru suprimarea modific!rii); - activarea modului Loudness; - activarea modului Receptor radio asistat; - configurarea num!rului de difuzoare (2 sau 4); - selectarea listei manuale sau dinamice. NOT%: un impuls pe tasta surs# n timpul configura"ilor anuleaz# modific#rile. Volum Volumul poate fi stabilit n func"ie de viteza vehiculului. Pentru activarea func"iei se selecteaz! curba dorit! de modificare a volumului prin modalitatea Expert (se apas! ndelung pe butonul surs$ pn! se aude un bip): 5 pentru modificarea maxim!, 0 pentru suprimarea modific!rii. NOT%: pentru ca aceast# func"ie s# fie opera"ional# se va controla ca radioul s# fie bran$at corect.

86 - 4

RADIO AUTO Generalit$#i

86

OBSERVA!IE: radioul auto este nzestrat cu o modificare de tonalitate a sunetului n func"ie de vehicul. Pentru a o modifica se va consulta capitolul configura"ie. Autodiagnostic Aceast! modalitate permite controlarea anumitor func"ii principale: - testarea difuzoarelor prin ap!sarea simultan! a butoanelor 2 #i 4, difuzoarele sunt alimentate unul cte unul. Afi#ajul permite verificarea localizarii lor. - testarea nivelului de recep#ie (dup$ afi'area frecven#ei) prin ap!sarea simultan! a butoanelor " #i 6 , afi#ajul indic! criteriile de recep"ie radio: - 9 sau liter! = recep"ie bun! - 3 = semnal defectuos - 2 = pierdere sunet stereo Verificarea tastaturii Introducerea acestei modalit!"i se efectueaz! prin ap!sarea simultan! a tastelor 3 #i pornit/ oprit. Fiecare ap!sare pe o tast! va putea fi vizualizat! pe afi#aj. Ie#irea din aceast! modalitate de verificare este automat! dup! ce au fost ap!sate toate tastele.

86 - 5

86

RADIO AUTO Casetofon

CASETOFONUL Aceast! func"ie este complet automat!, imediat ce se introduce caseta n aparatul prin deschiderea prev!zut! n acest scop pe fa"a acestuia, caseta fiind cu deschiderea spre dreapta. Derularea rapid$ a casetei Pentru aceasta se apas! butonul sau . Pe durata derul!rii casetei va fi auzit aparatul radio, iar pe afi#aj va fi indicat! frecven"a postului recep"ionat sau numele acestuia. Oprirea derul!rii rapide se face ap!snd butonul al!turat celui care a fost ap!sat ini"ial. Dac! n timpul lectur!rii unei casete dori"i ascultarea acesteia n sens invers, ap!sa"i simultan butoanele #i . Acest casetofon este de tip auto-reverse, deci la terminarea ascult!rii casetei ntr-un sens, se va schimba automat sensul #i audi"ia acestuia va continua. Sistemul MSS se activeaz! ap!snd tasta MSS #i permite derularea rapid! a casetei pn! la urm!toarea pauz! dintre melodii, indiferent de sensul n care se comand! derularea. Dezactivarea acestei func"ii se face ap!snd din nou tasta MSS . Reducerea de zgomot - func#ia Dolby B Dac! folosi"i casete nregistrate cu sistemul de reducere de zgomot tip Dolby B, ap!sa"i tasta 1 pentru o redare optim! a sunetului, iar pe afi#aj va apare simbolul Dolby.

86 - 6

RADIO AUTO CD Player


CD PLAYER

86

Lectura CD (compact disc) Cu partea imprimat! n jos, CD-ul se va introduce prin fanta situat! n partea frontal! a aparatului. Lectura CD-ului ncepe cu pista num!rul 1. Dac! CD-ul a fost introdus anterior, apoi a"i comutat pe ascultarea unui program radio, n cazul n care se dore#te ascultarea din nou a CD-ului, se apas! tasta SRC #i se selecteaz! CD. Lectura CD-ului va continua de unde a r!mas anterior. Dup! ascultarea ultimei piste a CD-ului lectura continu! ncepnd cu pista num!rul 1. Observa#ii: - Lectura CD-ului poate fi ntrerupt! de informa"iile recep"ionate dac! aparatul radio a fost programat anterior n modul Recep"ie mesaje de urgen"!. - Dac! auzi"i un sonor (bip) dup! introducerea CD-ului, verifica"i dac! acesta nu este defect sau murdar. Selectare pist$ ascultat$ Pentru a selecta pista dorit!, se apas! succesiv > sau < pn! se ajunge la pista c!utat!. Lectura CD-ului va continua de la pista selectat!. Derularea rapid$ nainte / napoi Se apas! tasta > sau < #i men"ine ap!sat! realiznd astfel derularea nainte, respectiv napoi a pistei ascultate n acel moment. Lectura aleatorie a pistelor CD-ului. Pentru a activa acest! func"ie se apas! tasta ("). Dup! terminarea ascult!rii n ordine aleatorie a tuturor pistelor CD-ului, lectura va continua pn! la comandarea opririi acestuia. Dac! se apas! tasta > se va realiza trecerea la ascultarea urm!toarei piste aleas! aleatoriu. Dac! se apas! tasta < se va realiza ascultarea nc! o dat! a pistei ascultate n acel moment. Pentru a reveni la ascultarea normal! a pistelor (n ordinea succesiv!), se apas! tasta (") #i se men"ine ap!sat! cteva secunde. Extragere CD Dup! ascultarea pistelor CD-ului, se dore#te extragerea acestuia, se apas! tasta (2) EJECT, situat! n partea stng! a panoului frontal al aparatului. OBSERVA!II: Acest CD-player nu cite#te dect piesele audio ale CD-ului. Dac! pe CD sunt #i piese nonaudio, ele vor putea fi citite, iar pe afi#aj va ap!rea num!rul pistei urmat de mesajul NO AUDIO. Dac! se introduce n CD player un CD ce nu are o pist! audio, acesta va fi refuzat, iar pe ecran apare mesajul NO AUDIO. Acest CD-player func"ioneaz! numai cu CD-uri de 12 cm diametru.
86 - 7

86

RADIO AUTO Conectori

Conectori Conector negru (A) Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire Liber Liber Liber Alimentare baterie Liber Alimentare + pozi"ii Alimentare + dup! contact Masa Conector alb (C) Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire Difuzor spate drepta Difuzor spate drepta Difuzor fa"! dreapta Difuzor fa"! dreapta Difuzor fa"! stnga Difuzor fa"! stnga Difuzor spate stnga Difuzor spate stnga

+ + + + -

OBSERVA!IE: Difuzoarele sunt legate n paralel pe fiecare ie'ire.

86 - 8

RADIO AUTO Antena pavilion

86

SOCLU ANTEN% PAVILION


DEMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se declipseaz! plafoniera cu ajutorul unei #urubelni"e drepte (vezi capitolul 80). Se debran#eaz! conectorul plafonierei. Se demonteaz! piuli"a de fixare a soclului anten! pavilion. Se scoate soclul antenei.
REMONTARE

Se pozi"ioneaz! corect soclul antenei pe pavilion. Se monteaz! piuli"a de fixare a soclului anten! pavilion. Se bran#eaz! conectorul plafonierei. Se clipseaz! plafoniera n suportul acesteia. Se bran#eaz! borna (-) a bateriei. Se verific! func"ionarea plafonierei #i a radioului.

CABLU ANTEN% PAVILION

DEMONTARE

Se demonteaz! plan#a bord parte superioar! (vezi capitolul 57). Se taie colierul de fixare (") a cablului anten! pavilion pe traversa post conducere (re"ine"i pozi"ia de montaj a colierului). Se demonteaz! garnisajul superior stlp fa"! dreapta #i se dezagrafeaz! cablul anten! pavilion din garnisaj. Se demonteaz! parasolarele (vezi capitolul 71). Se dezlipesc cele dou! pastile Aplix (2) de pe pavilion. Se demonteaz! soclul anten! pavilion. Se scoate cu aten"ie cablul anten! (se trage de cap!tul care era prins la soclul antenei). Re"ine"i pozi"ia de montaj a cablului antenei.
86 - 9

86
REMONTARE

RADIO AUTO Antena pavilion

Se monteaz! cablul anten! (se introduce conectorul antenei (3) prin spa"iul dintre pavilion #i suportul de fixare a plafonierei, respectnd pozi"ia de montaj avut! anterior demont!rii). Se monteaz! soclul anten! pavilion. Se dezlipesc protec"iile pastilelor Aplix #i acestea se lipesc pe pavilion, fixnd cablul anten!. Se monteaz! parasolarele (vezi capitolul 71). Se agrafeaz! cablul anten! pavilion pe garnisajul superior stlp fa"! dreapta. Se monteaz! garnisajul superior stlp fa"! dreapta. Se nlocuie#te #i se monteaz! colierul de fixare a cablului anten! pavilion pe traversa post conducere respectnd pozi"ia de montaj a acestuia avut! anterior demont!rii. Se monteaz! plan#a bord superioar! (vezi capitolul 57).

86 - 10

GMV R!CIRE

87

GMV r"cire pentru automobilele f"r" aer condi#ionat ......................................................... 87 - $ Diagnosticare - interpretare defecte la automobilele f"r" aer condi#ionat .......................... 87 - 2 GMV r"cire pentru automobilele cu aer condi#ionat ............................................................ 87 - 3 Diagnosticare - interpretare defecte la automobilele cu aer condi#ionat ............................. 87 - 4

87 - 5

GMV R%CIRE GMV r$cire pentru automobilele f$r$ aer condi#ionat

87

DEMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se scoate conducta intrare aer din fixarea de pe ecranul bateriei. Se declipseaz! rezervorul ulei direc"ie asistat! de pe ecranul bateriei. Se debran#eaz! conectorul GMV-ului (") #i se declipseaz! cablajul din punctul (2). Se demonteaz! cele 4 #uruburi de fixare (3) a GMV r!cire pe radiator. Se scoate cu aten"ie ansamblul GMV din punctele de ghidare (4)
REMONTARE

Se verific! starea elicei ventilatorului, a electromotorului GMV. Se pozi"ioneaz! cu aten"ie ansamblul GMV n punctele de ghidare (4). Se monteaz! #uruburile de fixare (3) ale ansamblului pe radiator. Se bran#eaz! conectorul GMV-ului ("). Se clipseaz! cablajul n punctul (2). Se clipseaz! rezervorul ulei direc"ie asistat! pe ecranul bateriei. Se monteaz! conducta intrare aer. Se bran#eaz! borna (-) a bateriei. n cazul n care automobilul este echipat cu radio-casetofon programabil, ceas electronic, etc, acestea se vor reprograma nainte de a napoia automobilul clientului. Se verific! func"ionarea GMV-ului: se porne#te motorul automobilului #i se debran#eaz! conectorul senzorului temperatur! ap!. GMV-ul trebuie s! porneasc!. Se rebran#eaz! conectorul senzorului temperatur! ap! apoi cu ajutorul testerului CLIP se #terge defectul memorat aferent senzorului temperatur! ap!.

87 - 1

87
Se nlocuie#te siguran"a F01. Nu

GMV R%CIRE Diagnosticare - interpretare defecte la automobilele f$r$ aer condi#ionat


GMV R%CIRE NU FUNC!IONEAZ% (pentru automobilele f$r$ aer condi#ionat) Se verific! siguran"a F01 din compartimentul motor. Este bun!? Se nlocuie#te senzorul temperatur! Da ap!. Se nlocuie#te releul comand! GMV r!cire. Nu

Da Se porne#te motorul automobilului. Se debran#eaz! senzorul temperatur! ap!. GMV r!cire func"ioneaz!? Nu Se verific! releul de comand! GMV r!cire. Este bun? Da Da Exist! tensiune 12V ntre pinii 1 #i 2 ai conectorului GMV r!cire? Nu

Se nlocuie#te ansamblul GMV r!cire.

Cablajul este defect. Remedia"i.

Se opre#te motorul automobilului. Se verific! continuitatea #i rezisten"a fa"! de masa automobilului ntre: - pin B2 conector senzor temperatur! ap! pin 13 UCE injec"ie; - pin B1 conector senzor temperatur! ap! pin 73 UCE injec"ie; - pin 3 conector releu comand! GMV r!cire ie#ire siguran"! F01; - pin 5 conector releu de comand! GMV r!cire pin 2 conector GMV r!cire; - pin 1 conector GMV r!cire masa automobilului; - pin 1 conector releu comand! GMV r!cire pin D5 conector releu actuatori; - pin 2 conector releu comand! GMV r!cire pin 8 UCE injec"ie. Sunt conforme? Da Se nlocuie#te UCE injec"ie. ATEN!IE! Distrugerea calculatorului de injec"ie este probabil datorat# unui $oc electric. Trebuie c#utat# cauza distrugerii acestuia naintea a monta un nou calculator de injec"ie.

87 - 2

GMV R%CIRE GMV r$cire pentru automobilele cu aer condi#ionat

87

DEMONTARE

Se debran#eaz! borna (-) a bateriei. Se scoate conducta intrare aer din fixarea de pe ecranul bateriei. Se declipseaz! rezervorul ulei direc"ie asistat! de pe ecranul bateriei. Se debran#eaz! conectorul GMV-ului ("). Se declipseaz! cablajul din clipsurile (2) #i (3). Se debran#eaz! conectorul rezisten"ei GMV (4). Se scoate cu aten"ie ansamblul GMV r!cire de pe radiator, din punctele de sus"inere (5).
REMONTARE

Se verific! starea elicei ventilatorului, a electromotorului GMV. Se monteaz! cu aten"ie ansamblul GMV n punctele de sus"inere (5). Se bran#eaz! conectorul rezisten"ei GMV (4). Se bran#eaz! conectorul GMV-ului (") #i se clipseaz! n clipsul (3) #i apoi n clipsul (2). Se clipseaz! rezervorul ulei direc"ie asistat! pe ecranul bateriei. Se monteaz! conducta intrare aer. Se bran#eaz! borna (-) a bateriei. n cazul n care automobilul este echipat cu radio-casetofon programabil, ceas electronic, etc, acestea se vor reprograma nainte de a napoia automobilul clientului. Se verific! func"ionarea GMV-ului: se porne#te motorul automobilului #i se debran#eaz! conectorul senzorului temperatur! ap!. GMV-ul trebuie s! porneasc!. Se rebran#eaz! conectorul senzorului temperatur! ap! apoi cu ajutorul testerului CLIP se #terge defectul memorat aferent senzorului temperatur! ap!.

87 - 3

GMV R%CIRE NU FUNC!IONEAZ% (pentru automobilele cu aer condi#ionat) Se nlocuie#te siguran"a F02. Se nlocuie#te senzorul temperatur! ap!. Da Nu Se verific! siguran"a F02 din compartimentul motor. Este bun!? Nu Da

87

Se porne#te motorul automobilului. Se debran#eaz! senzorul temperatur! ap!. GMV r!cire func"ioneaz!? Nu Nu Se nlocuie#te releul comand! Se verific! releul comand! vitez! mic! vitez! mic! GMV r!cire. GMV r!cire.Este bun? Da Se verific! prezen"! tensiune 12V ntre Da pinii 1 #i 2 ai conectorului GMV r!cire. Se nlocuie#te ansamblul GMV f!r! rezisten"!. Este tensiune 12V? Nu Nu Se verific! rezisten"a GMV montat! pe Se nlocuie#te rezisten"a GMV r!cire. ansamblul GMV. Este bun!? Da

Se bran#eaz! testerul CLIP. Se verific! dac! temperatura lichidului de r!cire este mai mare de 104C? Da

GMV R%CIRE Diagnosticare - interpretare defecte la automobilele cu aer condi#ionat

Se nlocuie#te releul Nu comand! GMV r!cire.

Se verific! releul de comand! GMV r!cire. Este bun? Da Se porne#te motorul automobilului. Exist! tensiune 12V ntre pinii 1 #i 2 ai conectorului GMV r!cire? Nu

Se nlocuie#te ansamblul GMV f!r! rezisten"!.

87 - 4

Se opre#te motorul automobilului. Se verific! continuitatea #i rezisten"a fa"! de masa automobilului ntre: - pin B2 conector senzor temperatur! ap! pin 13 UCE injec"ie; - pin B1 conector senzor temperatur! ap! pin 73 UCE injec"ie; - pin 3 conector releu comand! vitez! mic! GMV r!cire ie#ire siguran"! F02; - pin 5 conector releu comand! vitez! mic! GMV r!cire pin 1 conector rezisten"! GMV; - pin 2 conector rezisten"! GMV r!cire pin 1 conector GMV r!cire; - pin 2 conector GMV r!cire masa automobilului; - pin 1 conector releu comand! vitez! mic! GMV r!cire pin D5 conector releu actuatori; - pin 2 conector releu comand! vitez! mic! GMV r!cire pin 8 UCE injec"ie. Sunt conforme? Nu Cablajul este defect. Remedia"i. Da

Se opre#te motorul automobilului. Se verific! continuitatea #i rezisten"a fa"! de masa automobilului ntre: - pin B2 conector senzor temperatur! ap! pin 13 UCE injec"ie; - pin B1 conector senzor temperatur! ap! pin 73 UCE injec"ie; - pin 3 conector releu comand! GMV r!cire (234) ie#ire siguran"! F02; - pin 5 conector releu comand! GMV r!cire (234) pin 1 conector GMV r!cire; - pin 2 conector GMV r!cire masa automobilului; - pin 1 conector releu comand! GMV r!cire pin D5 conector releu actuatori; - pin 2 conector releu comand! GMV r!cire pin 38 UCE injec"ie. Sunt conforme? Nu Cablajul este defect. Remedia"i

Se nlocuie#te UCE injec"ie. ATEN!IE! Distrugerea calculatorului de injec"ie este probabil datorat# unui $oc electric. Trebuie c#utat# cauza distrugerii acestuia naintea a monta un nou calculator de injec"ie.

Da

SCHEME ELECTRICE

89

Generalit!"i ............................................................................................................................ 89 - # Lista schemelor func"ionale .................................................................................................. 89 - 6 Repertoar componente electrice........................................................................................... 89 - 8 Lista racordurilor. Lista maselor .......................................................................................... 89 - 9 Dispunere racorduri electrice pe automobil. Fix!ri mase electrice pe automobil ........... 89 - #0 Dispunere componente electrice pe automobil ................................................................ 89 - ## Scheme electrice func"ionale ............................................................................................... 89 - #3 Cutia de siguran"e din habitaclu .......................................................................................... 89 - 99 Cutia de siguran"e din compartimentul motor .................................................................. 89 - #0# Nomenclator func"ii fire n conectori $i racorduri ............................................................ 89 - #03 Func"iile firelor n conectori $i racorduri .......................................................................... 89 - #06 Explicitare finc"ii fire ......................................................................................................... 89 - #79

89 - 183

SCHEME ELECTRICE Generalit"#i

89

PREZENTARE GENERAL! Schemele electrice ale automobilului au fost structurate ca Scheme de Principiu Aplicate (S.P.A.), care sunt prezentate corespunz!tor func"iunii pe care o are fiecare sistem al automobilului, din punct de vedere electric. Aceste scheme de principiu con"in #i detalii privind func"ionarea intern! a unor componente electrice simple (contactori, relee,...), contribuind astfel la o mai bun! n"elegere a func"ion!rii unui sistem #i efectuarea unei diagnostic!ri corecte a unui incident. Lista schemelor func"ionale este prezentat! n capitolul 2, n care se g!sesc Schemele de Principiu Aplicate ale automobilului. Acestea sunt diferen"iate ca: scheme de aliment!ri electrice, scheme de leg!turi la mas! #i scheme func"ionale ale sistemelor. Schemele electrice func"ionale (Scheme de Principiu Aplicate) - sunt prezentate n capitolul 7 #i pe acestea se pot identifica: - componentele electrice reperate printr-un num!r format din 3 sau 4 cifre; identificarea acestora pe schemele electrice se poate face consultnd Repertoarul componentelor din capitolul 3; - racordurile dintre cablajele electrice sunt reperate printr-un num!r precedat de litera R; acestea sunt indicate n lista din capitolul 4; - conexiunile la mas! reperate prin litera M urmat! de un num!r sau o liter! sunt indicate n capitolul 4. Fiecare fir al schemelor electrice este definit printr-un cod alfa-numeric, ce reprezint! func"ia acelui fir, urmat de o cifr!, care reprezint! sec"iunea acelui fir. Conectorii #i racordurile dintre cablaje - sunt prezentate n capitolul 11, unde sunt desena"i conectorii #i racordurile v!zute dinspre intrarea firelor n conector sau racord #i se pot identifica firele ce intr! n fiecare alveol! a conectorului. Tot aici sunt prezentate tabelat detalii despre fiecare fir ce intr! n conector: localizare fir n alveola conectorului, sec"iunea firului, codul func"iunii firului #i destina"ia acestuia. Nomenclatorul func"iilor firelor n conectori #i racorduri - n capitolul 10, reprezint! lista tuturor conectorilor #i a racordurilor reprezentate #i ajut! la identificarea cu u#urin"! a acestor componente n capitolul 12. Dispunerea maselor #i a racordurilor pe automobil este prezentat! n capitolul 5 #i ajut! la identificarea punctelor de fixare a maselor electrice pe automobil #i a localiz!rii racordurilor dintre cablajele automobilului. Dispunerea componentelor electrice pe automobil este prezentat! n capitolul 6. Pornind de la lista componentelor se poate identifica amplasarea pe automobil a diverselor componente cu func"ii electrice. Cutia de siguran"e din habitaclu este prezentat! n capitolul 8. Acesta con"ine informa"ii despre amplasarea acesteia #i rolul func"ional al siguran"elor fuzibile.

89 - 1

89

SCHEME ELECTRICE Generalit"#i

Cutia de siguran"e din compartimentul motor este prezentat! n capitolul 9, care con"ine informa"ii despre amplasarea acesteia pe automobil #i rolul func"ional al releelor #i siguran"elor fuzibile situate n aceasta. Codurile func"ionale ale firelor sunt explicitate n capitolul 12.
INTERPRETAREA SCHEMELOR FUNC$IONALE

Informa"iile din schemele func"ionale prezentate n capitolul 7, se vor interpreta "innd cont de explica"iile referitoare la exemplul urm!tor. 1 = familie vehicul 2 = an fabrica"ie 3 = denumire schem! electric! func"ional! 4 = criteriu diferen"ieri echipament pentru identificare schem! func"ional!1 5 = culoarea conectorului electric2 6 = reprezentare grafic! a conectorului 7 = num!r reperare component! electric! 8 = num!r cutie siguran"e pe care se afl! montat releul sau siguran"a fuzibil! 9 = reperare siguran"! fuzibil! pe cutia de siguran"e 10 = valoare siguran"! fuzibil! 11 = identificare puncte de jonc"iune n cablaj 12 = reperare mas! electric! 13 = culoare racord electric ntre cablaje2 14 = reperare racord electric 15 = simbolizare grafic! racord electric 16 = simbol (sigl!), pagini con"innd scheme func"ionale 17 = codul func"iunii firului 18 = culoarea firului2 19 = num!r schem! func"ional! OBSERVA$IE: 1. Pentru identificarea variantelor de scheme func"ionale se specific! in zona (4) elementele de diferen"iere simbolizate astfel: CA = climatizare cu aer condi"ionat CHAUFO = climatizare f!r! aer condi"ionat CPE = comand! electric! blocare/deblocare u#i DA = direc"ie asiatat! E0, E1,E2 = nivele de echipare LVE = comand! electric! geamuri fa"!

89 - 2

SCHEME ELECTRICE Generalit"#i


MA = motorizare ce respect! norma de depoluare EURO 96 (EURO II) MB = motorizare ce respect! norma de depoluare EURO 2000 (EURO III) PROJAB = faruri cea"! RAD01 = radio- casetofon cu difuzoare fa"! RAD02 = radio- casetofon cu difuzoare fa"! #i spate RAD03 = radio-CD cu difuzoare fa"! #i spate TLAIF1 = defini"ie grup "!ri (norme SASO)

89

2. Culorile conectorilor electrici (5), racordurilor (%3) #i ale firelor (%8) sunt simbolizate astfel: BA = alb JA = galben SA = roz-somon BE = albastru MA = maron VE = verde BJ = bej NO = negru VI = violet CY = alb -cristal OR = oranj GR = gri RG = ro#u

89 - 3

89

SCHEME ELECTRICE Generalit"#i


INTERPRETAREA NOMENCLATORULUI CU FUNC$IILE FIRELOR N CONECTORI

Informa"iile privind func"iile firelor n conectori #i racorduri, prezentate n capitolul 11, vor fi interpretate "innd cont de explica"iile raportate la exemplul urm!tor. 1 = simbol (sigl!) pagini con"innd conectori #i racorduri electrice 2 = destina"ie conector 3 = denumire cablaj pe care este situat conectorul respectiv 4 = criteriu general de diferen"iere plan#! 5 = familie vehicul 6 = an fabrica"ie 7 = cod conector 8 = reperare component! la care se bran#eaz! conectorul reprezentat 9 = culoare conector 10 = simbolizare conector 11 = reperare alveol! n conector 12 = sec"iune fir (mm 2) 13 = codul func"ional al firului 14 = destina"ia firului 15 = culoare fir* 16 = num!r capitol #i num!r plan#! conector NOT!: Referitor la pozi"ia 15 preciz!m c! se marcheaz! cu un X atunci cnd este prezent un fir sau cu doi X cnd sunt dou! fire. Se va marca simbolizat culoarea firului numai atunci cnd traseul electric al acelui fir reprezint! una din st!rile fundamentale: + permanent (+IC), + dup! contact (+DC), mas! (-) sau comenzi. Simbolurile utilizate pentru culorile firelor sunt urm!toarele: A = alb AS = albastru GR = gri N = negru G = galben V = verde M = maro VI = violet R = ro#u

89 - 4

SCHEME ELECTRICE Generalit"#i

89

CABLAJ MOTOR E7J262 SENZOR DETONA$IE


1 4

X412 03

CY2AE

MA

2 3

%%

%2

%3
146

3S X

3DQ X

%5 %4

Pozi"ie Sec"iune
1 2 4 0,50 0,50 0,60 3S 3DQ TB1

Destina"ie
SEMNAL + SENZOR DETONA$IE MAS% SENZOR DETONA$IE ECRANAJ SENZOR DETONA$IE

SENZOR PRESIUNE ATMOSFERIC%

%0

89 - 07

%6

89 - 5

89

SCHEME ELECTRICE Lista schemelor func#ionale

DENUMIRE SCHEME ELECTRICE NCHIDERE CENTRALIZAT% U&I ANTIDEMARAJ AVERTIZOR LIMIT% VITEZ% BRICHETA CLIMATIZARE CLIMATIZARE &I AER CONDI$IONAT PLAFONIER% COMAND% ELECTRIC% GEAMURI FA$% RADIO CIRCUIT DEMARAJ GMV R%CIRE MOTOR INJEC$IE ELECTRONIC% CIRCUIT NC%RCARE MASA CABLAJ SPATE MASA CABLAJ FA$% / PLAN&% BORD MASA BATERIE / CAROSERIE MASA CABLAJ FARURI CEA$% MASA CABLAJ HAYON MASA CABLAJ MOTOR CUTIE SIGURANTE HABITACLU CUTIE SIGURAN$E &I RELEE MOTOR MARTOR FRN% MNA/DEFECT SISTEM FRNARE INDICATOR NIVEL CARBURANT MARTOR PRESIUNE ULEI PRIZ% DIAGNOSTICARE TABLOU DE BORD MARTOR ALERT% TEMPERATUR% LICHID R%CIRE INDICATOR TEMPERATUR% LICHID R%CIRE INDICATOR DE VITEZ% MARTOR CENTUR% SIGURAN$% CONDUC%TOR AVERTIZOR SONOR DEZABURIRE LUNET%

NR.PLAN&! 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 11 12-13 14-15-16-17-18-19-20-21 22 23-24 26-27-28-29-32-33-34-3536-37-38-39-40 41 42 43 44-45-46-47 49-50-51-54-55-56-57-5960-61-62 64-65-66-67 68 69-70 71 72 74-75-76-78 79 80 81-82 84 85 86

89 - 6

SCHEME ELECTRICE Lista schemelor func#ionale

89
NUM!R PLAN&! 87 88 89 90 91 92 93 94 95-96

DENUMIRE SCHEME ELECTRICE &TERG%TOR-SP%L%TOR PARBRIZ FARURI CEA$% LUMINI CEA$% SPATE LUMINI DE NTLNIRE LUMINI DE MERS NAPOI LUMINI DE POZI$IE LUMINI DE DRUM LUMINI DE STOP LUMINI DE SEMNALIZARE &I AVARIE

89 - 7

89
101 103 104 105 107 113 120 123 124 125 128 132 133 137 138 139 140 141 145 146 147 149 155 156 160 163 171 172 173 176 177 180 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 199 200 203 204

SCHEME ELECTRICE Repertoar componente electrice


COD DENUMIRE COMPONENT!
205 209 212 213 221 222 224 225 226 227 231 234 236 238 242 244 247 255 256 261 262 267 268 272 319 320 321 326 333 371 462 503 584 597 639 649 654 700 778 857 887 927 1016 1091 1140 1156 1202 Manocontact Comutator lumini, semnalizare direc"ie #i claxon Motor #terg!tor parbriz Plafonier! Pomp! sp!l!tor parbriz Poten"iometru clapet! Presostat direc"ie asistat! Priz! diagnosticare Far dreapta Far stnga Releu comand! faruri cea"! Releu comand! GMV r!cire Releu comand! pomp! carburant Releu actuatori Sond! oxigen aval Senzor temperatur! ap! injec"ie Tablou de bord Lamp! semnalizare fa"! dreapta Lamp! semnalizare fa"! stnga Radio G.M.V. r!cire #i aer condi"ionat Lamp! semnalizare anterolateral! dreapta Lamp! semnalizare anterolateral! stnga Senzor temperatur! aer injec"ie Tablou comand! climatizare cu aer condi"ionat G.M.V. climatizare (pentru aer condi"ionat) Rezisten"! G.M.V. (pentru aer condi"ionat ) Avertizor limit! vitez! Contactor centur! siguran"! conduc!tor Supap! purjare canistr! Lampa num!r U.C.E. decodor Releu comand! ambreiaj compresor A.C. Cutie sig. fuzibile #i relee compartiment motor Lamp! STOP-S3 Motor pas cu pas Buc#! antidemaraj Releu comand! vitez! mic! G.M.V. r!cire Bobin! aprindere Releu FLASH Sond! oxigen amonte Senzor #oc Cutie siguran"e habitaclu I.C.P. sistem frnare Traductor vitez! vehicul G.M.V. climatizare Sond! presiune aer condi"ionat (presostat)

COD DENUMIRE COMPONENT!


Bricheta electric! Alternator Mecanism antivol Avertizor sonor Baterie Temporizator #terg!tor parbriz Calculator (U.C.E.) injec"ie Comutator nchidere u#i Tablou comand! climatizare Comutator avarie Comutator dezaburire lunet! Comutator macara electric! geam stnga Comutator macara electric! geam dreapta Releu semnalizare Actuator u#! spate dreapta Actuator u#! spate stnga Actuator u#! fa"! stnga Actuator u#! fa"! dreapta Comutator #terg!tor - sp!l!tor parbriz Senzor detona"ie Senzor presiune atmosferic! Senzor tura"ie Contactor mers napoi Contactor frn! mn! Contactor stop Demaror Ambreiaj compresor aer condi"ionat Lamp! spate dreapta Lamp! spate stnga Far cea"! dreapta Far cea"! stnga Contactor u#! fa"! stnga Lamp! pozi"ie fa"! dreapta Lamp! pozi"ie fa"! stnga GMV r!cire Difuzor spate dreapta Difuzor spate stnga Difuzor u#! fa"! dreapta Difuzor u#! fa"! stnga Injector 1 Injector 2 Injector 3 Injector 4 Transmi"!tor nivel carb. #i pomp! electric! Dezaburire lunet! Actuator macara electric! geam stnga Actuator macara electric! geam dreapta

89 - 8

SCHEME ELECTRICE Lista racordurilor - Lista maselor

89

LISTA RACORDURILOR

R%57 = RACORD CABLAJE SPATE/HAYON (A) R2%2 = RACORD CABLAJE FA$!-PLAN&! BORD/MOTOR (B) R265 = RACORD CABLAJE FA$!-PLAN&! BORD/SPATE (C) R3%6 = RACORD CABLAJE FA$!-PLAN&! BORD/FARURI CEA$! (D) LISTA MASELOR

M20 MB* MC MD* MH* MK ME MYH

= MAS! DEZABURIRE LUNET! = MAS! ELECTRIC! CAROSERIE FA$! STNGA = MAS! ELECTRIC! CUTIE DE VITEZE = MAS! ELECTRIC! TABLET! SPATE STNGA = MAS! ELECTRIC! MOTOR = MAS! ELECTRIC! HABITACLU FA$! STNGA = MAS! ELECTRIC! LONJERON FA$! STNGA = MAS! ELECTRIC! HAYON STNGA

OBSERVA$IE: n punctele de mas! MB, MD #i MH se afl! #i urm!toarele puncte de mas!: MB MD MH MW - mas! pentru cablaj faruri cea"! MG - mas! pentru cablaj hayon MAJ - mas! pentru G.M.V. r!cire

89 - 9

89

SCHEME ELECTRICE Dispunere racorduri electrice pe automobil Fix"ri mase electrice pe automobil
DISPUNERE RACORDURI ELECTRICE PE AUTOMOBIL

FIX!RI MASE ELECTRICE PE AUTOMOBIL

M20

MYH

ME

MB MC MH MK MW MAJ

MD MG

89 - 10

SCHEME ELECTRICE Dispunere componente electrice pe automobil

89

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Nr. crt. Injector 1 33 Injector 2 34 Injector 3 35 Injector 4 36 Senzor presiune atmosferic! 37 Senzor detona"ie 38 Demaror 39 Senzor temperatur! aer injec"ie 40 Poten"iometru clapet! 41 Sond! oxigen aval 42 Motor pas cu pas 43 Alternator 44 Bobin! aprindere 45 Supap! purjare canistr! 46 Sond! presiune AC (presostat) 47 Presostat DA 48 Ambreiaj compresor AC 49 Sond! oxigen amonte 50 GMV r!cire #i AC 51 Rezisten"! GMV pentru AC 52 Manocontact 53 Calculator injec"ie 54 Senzor tura"ie 55 Senzor temperatur! ap! injec"ie 56 Contactor mers napoi 57 Cutie siguran"e fuzibile #i relee motor 58 Traductor vitez! vehicul 59 ICP sistem frnare 60 Senzor #oc 61 Motor sterg!tor parbriz 62 Pomp! sp!l!tor parbriz 63 Avertizor limit! vitez!

Denumire

Denumire Releu semnalizare Contactor u#! fa"! stnga Temporizator #terg!tor parbriz Actuator u#! fa"! stnga Actuator macara electric! geam stnga Difuzor u#! fa"! stnga Cutie siguran"e habitaclu UCE decodor Releu FLASH Comutator dezaburire lunet! Buc#! antidemaraj Contactor STOP Radio Comutator nchidere u#i Brichet! Comutator avarie Tablou comand! climatizare Comutator macara electric! geam dreapta Comutator macara electric! geam stnga Priz! diagnosticare Contactor frn! mn! Contactor centur! siguran"! Difuzor u#! fa"! dreapta Actuator macara electric! geam dreapta Actuator u#! fa"! dreapta Actuator u#! spate dreapta Difuzor spate dreapta Lamp! STOP-S3 Transmi"!tor nivel carburant #i pomp! electric! Difuzor spate stnga Actuator u#! spate stnga

89 - 11

89

16 15 14 13 12 58 56 55 59 60 53 54 61

57

17
9 11 10 8 7 23 44 42 40 39 41 45 23 46 48 50 51 52 47 49

18

19 20

4 3 6 2 5 1

SCHEME ELECTRICE

Dispunere componente electrice pe automobil

89 - 12

21

62

22 38 37 36 32 34 30 33 35

23 24 25 26 27 28 29

63

SCHEME ELECTRICE Scheme electrice func#ionale

89

SCHEME ELECTRICE FUNC$IONALE

89 - 13

INCHIDERE CENTRALIZATA USI

X412

ANTIDEMARAJ

X412

AVERTIZOR LIMITA DE VITEZA

X412

BRICHETA

X412

CLIMATIZARE

X412

CLIMATIZARE SI AER CONDITIONAT

X412

PLAFONIERA

X412

COMANDA ELECTRICA GEAMURI FATA

X412

RADIO

X412

RADIO

X412

CIRCUIT DEMARAJ

X412

GMV RACIRE MOTOR

X412

GMV RACIRE MOTOR

X412

INJECTIE ELECTRONICA

X412

INJECTIE ELECTRONICA

X412

INJECTIE ELECTRONICA

X412

INJECTIE ELECTRONICA

X412

INJECTIE ELECTRONICA

X412

INJECTIE ELECTRONICA

X412

INJECTIE ELECTRONICA

X412

INJECTIE ELECTRONICA

X412

CIRCUIT INCARCARE

X412

MASA CABLAJ SPATE

X412

MASA CABLAJ SPATE

X412

MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD

X412

MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD

X412

MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD

X412

MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD

X412

MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD

X412

MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD

X412

MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD

X412

MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD

X412

MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD

X412

MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD

X412

MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD

X412

MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD

X412

MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD

X412

MASA BATERIE / CAROSERIE

X412

MASA CABLAJ FARURI CEATA

X412

MASA CABLAJ HAYON

X412

MASA CABLAJ MOTOR

X412

MASA CABLAJ MOTOR

X412

MASA CABLAJ MOTOR

X412

MASA CABLAJ MOTOR

X412

CUTIE SIGURANTE HABITACLU

X412

CUTIE SIGURANTE HABITACLU

X412

CUTIE SIGURANTE HABITACLU

X412

CUTIE SIGURANTE HABITACLU

X412

CUTIE SIGURANTE HABITACLU

X412

CUTIE SIGURANTE HABITACLU

X412

CUTIE SIGURANTE HABITACLU

X412

CUTIE SIGURANTE HABITACLU

X412

CUTIE SIGURANTE HABITACLU

X412

CUTIE SIGURANTE HABITACLU

X412

CUTIE SIGURANTE HABITACLU

X412

CUTIE SIGURANTE SI RELEE MOTOR

X412

CUTIE SIGURANTE SI RELEE MOTOR

X412

CUTIE SIGURANTE SI RELEE MOTOR

X412

CUTIE SIGURANTE SI RELEE MOTOR

X412

MARTOR FRANA MANA / DEFECT SISTEM FRANARE

X412

INDICATOR NIVEL CARBURANT

X412

INDICATOR NIVEL CARBURANT

X412

MARTOR PRESIUNE ULEI

X412

PRIZA DIAGNOSTICARE

X412

TABLOU DE BORD

X412

TABLOU DE BORD

X412

TABLOU DE BORD

X412

TABLOU DE BORD

X412

MARTOR ALERTA TEMPERATURA LICHID RACIRE

X412

INDICATOR TEMPERATURA LICHID RACIRE

X412

INDICATOR VITEZA

X412

INDICATOR VITEZA

X412

MARTOR CENTURA SIGURANTA CONDUCATOR

X412

AVERTIZOR SONOR

X412

DEZABURIRE LUNETA

X412

STERGATOR / SPALATOR PARBRIZ

X412

FARURI CEATA

X412

LUMINI CEATA SPATE

X412

LUMINI DE INTALNIRE

X412

LUMINI DE MERS INAPOI

X412

LUMINI DE POZITIE

X412

LUMINI DE DRUM

X412

LUMINI DE STOP

X412

LUMINI DE SEMNALIZARE SI AVARIE

X412

LUMINI DE SEMNALIZARE SI AVARIE

X412

SCHEME ELECTRICE Cutia de siguran!e din habitaclu

89

Cutia de siguran!e din habitaclu este situat" n stnga postului de conducere, fiind fixat" pe partea lateral" a plan#ei bord.

Siguran!ele protejeaz" urm"toarele circuite #i componente electrice:


TIP NUM"R SIGURAN#" SIGURAN#"

CIRCUIT PROTEJAT

F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09

$ 0A 25A $ 5A $ 5A 5A $ 0A $ 0A $ 0A

Priz" diagnosticare, plafonier", motor #terg"tor parbriz (oprire la punct fix), releu flash (+IC) U.C.E. decodor, buc#" antidemaraj, radio, tablou bord, tablou comand" climatizare (+IC) U.C.E. decodor, priz" diagnosticare, tablou bord, tablou comand" climatizare, avertizor limit" vitez", contactor STOP (+DC) U.C.E. injec!ie, releu pomp" benzin"/bobin" aprindere (+DC) Contactor mers napoi (+DC) Comutator #terg"tor-sp"l"tor parbriz, temporizator #terg"tor parbriz Lumini de ntlnire stnga, tablou bord (martor) Lumini de ntlnire dreapta

89 - 99

89
F$0 F $$ F$2 F$3 F$4

SCHEME ELECTRICE Cutia de siguran!e din habitaclu

$ 0A $ 0A $ 0A 7,5A $ 0A

Lumini de drum stnga, tablou bord (martor) Lumini de drum dreapta Avertizor sonor Semnalizare direc!ie #i avarie Lumini pozi ! ie stnga fa !" /spate, iluminare: comutatoare, tablou comand" climatizare, tablou bord, brichet", radio Lumini pozi!ie dreapta fa!"/spate Brichet", radio GMV climatizare Lamp" cea!", tablou bord (martor) Dezaburire lunet" U.C.E. injec!ie Comutator macara electric" geam stnga/dreapta G.M.V. climatizare Faruri cea!"

F$5 F$6 F$7 F$9 F20 F2 $ F23 F26 F28

$ 0A $ 5A 30A 5A 25A 5A 30A 30A 25A

NOT!: Siguran"a F26 este utilizat# numai pentru automobile echipate cu aer condi"ionat.

89 - $00

SCHEME ELECTRICE Cutia de siguran!e din compartimentul motor


A. Automobile f"r" aer condi!ionat

89

Cutia de siguran!e situat" n compartimentul motor este fixat" n fa!a coloanei amortizorului stnga fa!" #i con!ine relee #i siguran!e fuzibile ce protejeaz" urm"toarele componente #i circuite electrice:
TIP NUM"R SIGURAN#" SIGURAN#" CIRCUIT PROTEJAT

F0 $ F04

25A 30A

G.M.V. r"cire Injectoare, Rezisten!e nc"lzire sonde oxigen, Supap" purjare canistr", Calculator injec!ie, Pomp" benzin", Bobin" aprindere,Traductor viteza vehicul

RELEU
TIPRELEU CIRCUIT COMANDAT

B
30A G.M.V. r"cire

D
30A

H
30A

E*
30A Faruri cea!"

Injectoare, Supap" purjare Pomp" benzin", Bobin" aprindere canistr", Rezisten!e nc"lzire sonde oxigen, Calculator injec!ie, Traductor vitez" vehicul

- pentru automobile echipate cu faruri cea!"

89 - $0$

89

SCHEME ELECTRICE Cutia de siguran!e din compartimentul motor


B. Automobile cu aer condi!ionat

Cutia de siguran!e situat" n compartimentul motor este fixat" n fa!a coloanei amortizorului stnga fa!" #i con!ine relee #i siguran!e fuzibile ce protejeaz" urm"toarele componente #i circuite electrice:
NUM"R TIP SIGURAN#" SIGURAN#" CIRCUIT PROTEJAT

F02 F03 F04

40A 7,5A 30A

G.M.V. r"cire Compresor aer condi!ionat Injectoare, Rezisten!e nc"lzire sonde oxigen, Supap" purjare canistr", Calculator injec!ie, Pomp" benzin", Bobin" aprindere, Traductor vitez" vehicul.

RELEU TIPRELEU

A
30A

B
30A

C
40A GMV r"cire - treapta a - II - a

D
30A

H
30A

E*
30A

CIRCUIT Compresor G.M.V. COMANDAT aer r"cire condi!ionat - treapta I

Injectoare, Supap" purjare Pomp" Faruri cea!" canistr", Rezisten!e benzin", nc"lzire sonde oxigen, Bobin" Calculator injec!ie, aprindere Traductor vitez" vehicul

- pentru automobile echipate cu faruri cea!"

89 - $02

SCHEME ELECTRICE Nomenclator func!ii fire n conectori %i racorduri

89
Pagina 89-$32 89-$06 89-$06 89-$32 89-$33 89-$07 89-$33 89-$34 89-$08 89-$$0 89-$34 89-$35 89-$36 89-$36 89-$37 89-$37 89-$38 89-$64 89-$64 89-$39 89-$39 89-$40 89-$$3 89-$$3 89-$$4 89-$$4 89-$65 89-$40 89-$$5 89-$$5 89-$$6 89-$65 89-$66 89-$69 89-$69 89-$4$ 89-$4$ 89-$4$ 89-$$6 89-$66 89-$67 89-$42 89-$42 89-$$7 89-$$7 89-$$8

Nr.con. $0$ $03 HA $03 HB $04 $05 $07 $07AA $$3 $20 $20 $23 $24 $25 $28 $32 $33 $37 $38 $39 $40 $4$ $45 $46 $47 $49 $55 $56 $60 $63 GA $63 AB $7$ $72 $73 $76 $77 $80 $84 $85 $88 $89 $90 $9$ $92 $93 $94 $95

Denumire BRICHETA ELECTRIC% ALTERNATOR EXCITA&IE ALTERNATOR MECANISM ANTIVOL AVERTIZOR SONOR BORN% PLUS BATERIE (cablaj motor) BORN% PLUS BATERIE (cablaj fa!"-plan#" bord) TEMPORIZATOR 'TERG%TOR PARBRIZ U.C.E. INJEC&IE (pentru automobile f"r" aer condi!ionat) U.C.E. INJEC&IE (pentru automobile cu aer condi!ionat) COMUTATOR NCHIDERE U'I TABLOU COMAND% CLIMATIZARE COMUTATOR AVARIE COMUTATOR DEZABURIRE LUNETA COMUTATOR MACARA ELECTRIC% GEAM STNGA COMUTATOR MACARA ELECTRIC% GEAM DREAPTA RELEU SEMNALIZARE ACTUATOR U'% SPATE DREAPTA ACTUATOR U'% SPATE STNGA ACTUATOR U'% FA&% STNGA ACTUATOR U'% FA&% DREAPTA COMUTATOR 'TERG%TOR - SP%L%TOR PARBRIZ SENZOR DETONA&IE SENZOR PRESIUNE ATMOSFERIC% SENZOR TURA&IE CONTACTOR MERS NAPOI CONTACTOR FRN% MN CONTACTOR STOP DEMAROR EXCITA&IE DEMAROR AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDI&IONAT LAMP% SPATE DREPTA LAMP% SPATE STNGA FAR CEA&% DREAPTA FAR CEA&% STNGA CONTACTOR U'% FA&% STNGA LAMP% POZI&IE FA&% DREAPTA LAMP% POZI&IE FA&% STNGA G.M.V. R%CIRE (pentru automobile f"r" aer condi!ionat) DIFUZOR SPATE DREAPTA DIFUZOR SPATE STNGA DIFUZOR U'% FA&% DREAPTA DIFUZOR U'% FA&% STNGA INJECTOR $ INJECTOR 2 INJECTOR 3

89 - $03

89
$96 $99 200 203 204 205 209 2$2 2$3 22$ 222 224 225 226 227 23$ 242 244 247 255 256 26$ 262 267 268 272 3$9 320 32$ 326 333 37$ 462 503 597 597 639 649 654 778 857 887 927 $0$6

SCHEME ELECTRICE Nomenclator func!ii fire n conectori %i racorduri

INJECTOR 4 TRANSMI&%TOR NIVEL CARBURANT 'I POMP% ELECTRIC% LUNET% DEZABURIRE ACTUATOR MACARA ELECTRIC% GEAM STNGA ACTUATOR MACARA ELECTRIC% GEAM DREAPTA MANOCONTACT COMUTATOR LUMINI, SEMNALIZARE DIREC&IE, CLAXON MOTOR 'TERG%TOR PARBRIZ PLAFONIER% POMP% SP%L%TOR PARBRIZ POTEN&IOMETRU CLAPET% PRESOSTAT DIREC&IE ASISTAT% PRIZ% DIAGNOSTICARE FAR DREAPTA FAR STNGA RELEU COMAND% FARURI CEA&% SOND% OXIGEN AVAL SENZOR TEMPERATUR% AP% TABLOU DE BORD LAMP% SEMNALIZARE FA&% DREAPTA LAMP% SEMNALIZARE FA&% STNGA RADIO G.M.V. R%CIRE (pentru automobile cu aer condi!ionat) LAMP% SEMNALIZARE ANTEROLATERAL% DREAPTA LAMP% SEMNALIZARE ANTEROLATERAL% STNGA SENZOR TEMPERATUR% AER INJEC&IE TABLOU COMAND% CLIMATIZARE CU AER CONDI&IONAT G.M.V. CLIMATIZARE (pentru automobile cu aer condi!ionat) REZISTEN&% G.M.V. (pentru automobile cu aer condi!ionat) AVERTIZOR LIMIT% VITEZ% CONTACTOR CENTUR% SIGURAN&% CONDUCTOR SUPAP% PURJARE CANISTR% LAMP% NUM%R U.C.E. DECODOR CUTIE SIGURAN&E FUZIBILE 'I RELEE MOTOR (pentru auto f"r" A.C.) CUTIE SIGURAN&E FUZIBILE 'I RELEE MOTOR (pentru auto cu A.C.) LAMP% STOP-S3 MOTOR PAS CU PAS BUC'% ANTIDEMARAJ BOBIN% APRINDERE RELEU FLASH SOND% OXIGEN AMONTE SENZOR 'OC CUTIE SIGURAN&E HABITACLU

89-$$8 89-$67 89-$7$ 89-$43 89-$43 89-$$9 89-$44 89-$45 89-$45 89-$46 89-$$9 89-$20 89-$46 89-$47 89-$47 89-$70 89-$20 89-$2$ 89-$48 89-$50 89-$50 89-$5$ 89-$2$ 89-$52 89-$52 89-$22 89-$53 89-$54 89-$22 89-$55 89-$68 87-$23 89-$3$ 89-$56 89-$24 89-$26 89-$72 89-$28 89-$57 89-$28 89-$57 89-$29 89-$29 89-$58

89 - $04

SCHEME ELECTRICE Nomenclator func!ii fire n conectori %i racorduri

89
89-$6$ 89-$30 89-$6$ 89-$30 89-$3$ 89-$62 89-$68 89-$72 89-$3$ 89-$63 89-$70 89-$72 89-$73 89-$74 89-$76 89-$78

$09$ $$40 $$56 $202 MAJ MB MD MG MH MK MW MYH R$57 R2$2 R265 R3$6

I.C.P. SISTEM FRNARE TRADUCTOR VITEZ% VEHICUL G.M.V. CLIMATIZARE (pentru automobile f"r" aer condi!ionat) SOND% PRESIUNE AER CONDI&IONAT (Presostat) MAS% MASA MAS% MAS% MAS% MAS% MAS% MAS% ELECTRIC% G.M.V. R%CIRE ELECTRIC% CAROSERIE FA&% STNGA ELECTRIC% TABLET% SPATE STNGA ELECTRIC% CABLAJ HAYON ELECTRIC% MOTOR ELECTRIC% HABITACLU FA&% STNGA ELECTRIC% CABLAJ FARURI CEA&% ELECTRIC% HAYON STNGA CABLAJE CABLAJE CABLAJE CABLAJE SPATE / HAYON FA&%-PLAN'% BORD / MOTOR FA&%-PLAN'% BORD/ SPATE FA&%-PLAN'% BORD/FARURI CEA&%

RACORD RACORD RACORD RACORD

OBSERVA#II -Conectorii #i racordurile sunt reprezentate fiind v"zute din spate (dinspre fire). -Unele componente electrice nu sunt bran#ate la cablajul automobilului prin intermediul conectorilor cu mai multe c"i, ci prin intermediul fi#elor individuale cu protectori. n aceste cazuri se vor utiliza urm"toarele simboluri pentru a ar"ta tipul fi#ei utilizate: Fi#" mam" 6 mm

Fi#" mam" drapel 6,3 mm

89 - $05

89

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

ALTERNATOR (pentru automobile f"r" aer condi!ionat)


Pozi!ie
$ $

Sec!iune
2,0 $6,0 B B
SD 8P

Destina!ie
+ BATERIE > INTRARE SIGURAN&% F0$ + BATERIE > + DEMAROR

$03 HA

B R R

ALTERNATOR(pentru automobile cu aer condi!ionat)


Pozi!ie
$ $

Sec!iune
5,0 $6,0 B B
SD 8P

Destina!ie
+ BATERIE > INTRARE SIGURAN&% F02 + BATERIE > + DEMAROR

$03 HA

B R R

EXCITA&IE ALTERNATOR
Pozi!ie
$

Sec!iune
2 2JD

Destina!ie
+ EXCITA&IE ALTERNATOR > TABLOU BORD

CA $ 3E

$03 HB

2JD X

89 - $06

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri

89
X4$2 03

CABLAJ MOTOR E7J262

BORNA PLUS BATERIE

Pozi!ie
$ $

Sec!iune
$6,0 7,0 B B

Destina!ie
+ BATERIE > + DEMAROR + BATERIE > INTRARE SIGURAN&% F04

$ 07

12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234

B R R

89 - $07

89

CABLAJ MOTOR E7J262

X4$2 03

Func!iile firelor n conectori %i racorduri

U.C.E. INJEC&IE
(pentru automobile f"r" aer condi!ionat)

SCHEME

89 - $08
CA$3E NO $ 3CW X 3$ 32 3CV X 6$ $20 62 2 3 MH N 33 MH N 63 3GF X 4 3BB X 34 3FH X 64 65 3GG X 66 3NR X 67 68 3AC X 35 36 37 5 6 7 8 3JN X 38 9 3 $A X 39 3GT X 69 70 H7 X 40 4$ 3BU X 7$ $0 $$ $2 3BV X 42 3BW X 72 3BX X $3 3C X 43 3AJ X 73 3JK X 44 3GL X 74 3AQ X $4 $5 3GN X 45 3GK X 75 3JL X 76 3GJ X 77 3JQ X 78 3D X $6 3F X 46 47 48 $7 $8 $9 TB$ X 49 3B X 79 3DQ X 80 3GH X 8$ 82 20 3S X 50 5$ 52 53 47F X 83 2$ 22 23 24 3BL X 54 3BG X 84 85 3BA X 55 25 26 HL X 56 HK X 86 87 57 27 28 MH N 58 H$7 X 88 29 30 AP29 BP37 G 59 3CR X 89 3CU X R 60 3CT X 90 3CS X

ELECTRICE

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 Pozi!ie Sec!iune
$ 3 4 8 9 $2 $3 $5 $6 $9 20 24 26 28 29 30 32 33 34 39 4$ 42 43 44 45 49 53 54 56 58 59 60 63 65 66 68 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 85 89 90 2,0 2,0 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 0,35 0,35 0,5 0,5 0,6 0,35 2,0 0,35 0,6 2,0 2,0 0,35 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,35 0,6 0,35 0,35 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 0,6 0,35 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,35 0,5 0,6 0,6 $,0 $,0 3CW MH 3BB 3JN 3$A 3BV 3C 3GN 3F TB$ 3S 3BL HL MH AP29 BP37 3CV MH 3FH 3GT 3BU 3BW 3AJ 3GL 3GK 3B 47F 3BG HK H$7 3CR 3CT 3GF 3GG 3NR 3AC H7 3BX 3JK 3AQ 3JL 3GJ 3JQ 3D 3DQ 3GH 3BA 3CU 3CS

89
X4$2 03

Destina!ie
COMAND% - BOBIN% APRINDERE CILINDRI 2-3 MAS% COMAND% SUPAP% PURJARE CANISTR% COMAND% - RELEU G.M.V. COMAND% - MARTOR TEMPERATUR% AP% COMAND% 2 REGULATOR RELANTI SEMNAL + SENZOR TEMPERATUR% AP% MAS% SENZOR PRESIUNE ATMOSFERIC% SEMNAL SENZOR PRESIUNE ATMOSFERIC% ECRANAJ SENZOR DETONA&IE SEMNAL + SENZOR DETONA&IE SEMNAL - TURA&IE MOTOR>SENZOR TURA&IE SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L MAS% + DUP% CONTACT PROTEJAT>IE'IRE SIGURAN&% F05 HABITACLU + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F2$HABITACLU COMAND% - BOBIN% APRINDERE CILINDRI $-4 MAS% COMAND% - MARTOR DEFECT ANTIPOLUARE COMAND% RELEU ACTUATORI COMAND% $ REGULATOR RELANTI COMAND% 3 REGULATOR RELANTI SEMNAL + POTEN&IOMETRU POZI&IE CLAPET% SEMNAL SOND% OXIGEN AVAL SEMNAL SOND% OXIGEN AMONTE SEMNAL + SENZOR TEMPERATUR% AER SEMNAL VITEZ% VEHICUL SEMNAL TURA&IE MOTOR > SENZOR TURA&IE SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K SEMNAL CODAT INJEC&IE>ANTIDEMARAJ COMAND% - INJECTOR $ COMAND% - INJECTOR 3 COMAND% - NC%LZIRE SOND% OXIGEN AMONTE COMAND% - NC%LZIRE SOND% OXIGEN AVAL + INJECTOARE>IE'IRE RELEU ACTUATORI COMAND% - RELEU POMP% BENZIN% SEMNAL TUROMETRU>CALCULATOR INJEC&IE COMAND% 4 REGULATOR RELANTI - TEMPERATUR% AP% SEMNAL+ POTEN&IOMETRU CLAPET% - POTEN&IOMETRU CLAPET% MAS% SOND% OXIGEN AVAL - SENZOR TEMPERATUR% AER SENZOR PRESIUNE ATMOSFERIC%>ALIMENTARE + - SENZOR DETONA&IE MAS% SOND% OXIGEN AMONTE SEMNAL - PRESOSTAT DIREC&IE ASISTAT% COMAND% - INJECTOR 4 COMAND% - INJECTOR 2

89 - $09

89

CABLAJ MOTOR E7J262

X4$2 03

Func!iile firelor n conectori %i racorduri

U.C.E. INJEC&IE (pentru automobile cu aer condi!ionat)

SCHEME

89 - $$0
CA$3E $ 3CW X 3$ 32 3CV X 6$ $20 62 2 3 MH N 33 MH N 63 3GF X 4 3BB X 34 3FH X 64 65 3GG X 66 3NR R 67 35 36 37 5 6 7 8 3JN X 38 3JP X 68 3AC X 9 3 $A X 39 3GT X 69 70 H7 X $0 38K X 40 4$ 3BU X 7$ $$ $2 3BV X 42 3BW X 72 3BX X $3 3C X 43 3AJ X 73 3JK X 44 3GL X 74 3AQ X $4 $5 3GN X 45 3GK X 75 3JL X $6 3F X 46 38AS X 76 3GJ X 77 3JQ X 78 3D X 47 $7 $8 38X X 48 $9 TB$ X 49 3B X 79 3DQ X 80 3GH X 8$ 82 38U X 20 3S X 50 5$ 52 53 47F X 83 38Y X 2$ 22 23 24 3BL X 54 3BG X 84 85 3BA X 55 25 26 HL X 56 HK X 86 87 57 27 28 MH N 58 H $7 X 88 29 AP29 G 59 3CR X 89 3CU X NO 30 BP37 R 60 3CT X 90 3CS X

ELECTRICE

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 Pozi!ie Sec!iune
$ 3 4 8 9 $0 $2 $3 $5 $6 $8 $9 20 24 26 28 29 30 32 33 34 38 39 4$ 42 43 44 45 46 49 53 54 56 58 59 60 63 65 66 68 70 72 73 74 75 76 77 2,0 2,0 0,6 0,6 0,35 0,5 0,6 0,6 0,35 0,35 0,6 0,5 0,5 0,6 0,35 2,0 0,35 0,6 2,0 2,0 0,35 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,35 0,6 0,35 0,35 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 0,6 0,35 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3CW MH 3BB 3JN 3$A 38K 3BV 3C 3GN 3F 38X TB$ 3S 3BL HL MH AP29 BP37 3CV MH 3FH 3JP 3GT 3BU 3BW 3AJ 3GL 3GK 38AS 3B 47F 3BG HK H$7 3CR 3CT 3GF 3GG 3NR 3AC H7 3BX 3JK 3AQ 3JL 3GJ 3JQ

89
X4$2 03

Destina!ie
COMAND% - BOBIN% APRINDERE CILINDRI 2-3 MAS% COMAND% SUPAP% PURJARE CANISTR% COMAND% - RELEU GMV TREAPTA $ COMAND% - MARTOR TEMPERATUR% AP% COMAND% NTRERUPERE AER CONDI&IONAT > RELEU COMPRESOR COMAND% 2 REGULATOR RELANTI SEMNAL + SENZOR TEMPERATUR% AP% MAS% SENZOR PRESIUNE ATMOSFERIC% SEMNAL SENZOR PRESIUNE ATMOSFERIC% SEMNAL SOND% PRESIUNE FREON ECRANAJ SENZOR DETONA&IE SEMNAL + SENZOR DETONA&IE SEMNAL - TURA&IE MOTOR > SENZOR TURA&IE SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L MAS% + DUP% CONTACT PROTEJAT>IE'IRE SIGURAN&% F05 HABITACLU + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F2$ HABITACLU COMAND% - BOBIN% APRINDERE CILINDRI $-4 MAS% COMAND% - MARTOR DEFECT ANTIPOLUARE COMAND% - RELEU G.M.V. TREAPTA A-2-A COMAND% RELEU ACTUATORI COMAND% $ REGULATOR RELANTI COMAND% 3 REGULATOR RELANTI SEMNAL + POTEN&IOMETRU POZI&IE CLAPET% SEMNAL SOND% OXIGEN AVAL SEMNAL SOND% OXIGEN AMONTE SEMNAL CUPLARE COMPRESOR AER CONDI&IONAT SEMNAL + SENZOR TEMPERATUR% AER SEMNAL VITEZ% VEHICUL SEMNAL TURA&IE MOTOR > SENZOR TURA&IE SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K SEMNAL CODAT INJEC&IE > ANTIDEMARAJ COMAND% - INJECTOR $ COMAND% - INJECTOR 3 COMAND% - NC%LZIRE SOND% OXIGEN AMONTE COMAND% - NC%LZIRE SOND% OXIGEN AVAL + INJECTOARE > IE'IRE RELEU ACTUATORI COMAND% - RELEU POMP% BENZIN% SEMNAL TUROMETRU > CALCULATOR INJEC&IE COMAND% 4 REGULATOR RELANTI - TEMPERATUR% AP% SEMNAL+ POTEN&IOMETRU CLAPET% - POTEN&IOMETRU CLAPET% MAS% SOND% OXIGEN AVAL - SENZOR TEMPERATUR% AER

89 - $$$

89

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

Pozi!ie Sec!iune
78 79 80 82 83 85 89 90 0,35 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 $,0 $,0 3D 3DQ 3GH 38U 38Y 3BA 3CU 3CS

Destina!ie
SENZOR PRESIUNE ATMOSFERIC%>ALIMENTARE + - SENZOR DETONA&IE MAS% SOND% OXIGEN AMONTE - SOND% PRESIUNE FREON MAS% SOND% OXIGEN AMONTE SEMNAL - PRESOSTAT DIREC&IE ASISTAT% COMAND% - INJECTOR 4 COMAND% - INJECTOR 2

89 - $$2

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

89

SENZOR DETONA&IE

Pozi!ie
$ 2 4

Sec!iune
0,50 0,50 0,60 3S 3DQ TB$

Destina!ie
SEMNAL + SENZOR DETONA&IE MAS% SENZOR DETONA&IE ECRANAJ SENZOR DETONA&IE

CY2AE

MA

$ $46

3S X

3DQ X

SENZOR PRESIUNE ATMOSFERIC%


Pozi!ie
A B C

Sec!iune
0,5 0,5 0,6 3GN 3F 3D

Destina!ie
MAS% SENZOR PRESIUNE ATMOSFERIC% SEMNAL SENZOR PRESIUNE ATMOSFERIC% SENZOR PRESIUNE ATMOSFERIC%>ALIMENTARE +

89 - $$3

89

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

SENZOR TURA&IE
Pozi!ie
A B

Sec!iune
0,60 0,60 3BG 3BL

Destina!ie
SEMNAL - TURA&IE MOTOR >U.C.E. INJEC&IE SEMNAL - TURA&IE MOTOR > U.C.E. INJEC&IE

CA $3E

NO

3BG

A
$ 49

X
3BL

CONTACTOR MERS NAPOI


Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
0,60 0,60 AP$$ H66P

Destina!ie
+ DUP% CONTACT PROTEJAT LUMINI MERS NAPOI > IE'IRE SIGURAN&% F06 HABITACLU COMAND% + LUMINI MERS NAPOI

89 - $$4

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

89

DEMAROR
Pozi!ie
$ $

Sec!iune
$6,0 $6,0 B B

Destina!ie
+ BATERIE + BATERIE > + ALTERNATOR

SL8C

$63 GA

B R R

EXCITA&IE DEMAROR

Pozi!ie
$

Sec!iune
3,0 D

Destina!ie
+ COMAND% DEMAROR

CS6PI 6,3 MM $63 AB

NO

D GR

89 - $$5

89

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDI&IONAT

Pozi!ie
$

Sec!iune
$,0 38R

Destina!ie
COMAND%+ AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDI&IONAT

NO

$7$

38R X

GMV R%CIRE (pentru automobile f"r" aer condi!ionat)


Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
2,0 2,0 MAJ 49B

Destina!ie
MASA COMAND% + G.M.V. R%CIRE

89 - $$6

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

89

INJECTOR $
Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
$,0 $,0 3NR 3CR

Destina!ie
+ INJECTOARE > IE'IRE RELEU ACUATORI COMAND% - INJECTOR $

CY2AE

BA

$ $93

3NR X

3CR X

INJECTOR 2
Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
$,0 $,0 3NR 3CS

Destina!ie
+ INJECTOARE > IE'IRE RELEU ACTUATORI COMAND% - INJECTOR 2

CY2AE

BA

$ $94

3NR X

3CS X

89 - $$7

89

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

INJECTOR 3
Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
$,0 $,0 3NR 3CT

Destina!ie
+ INJECTOARE > IE'IRE RELEU ACTUATORI COMAND% - INJECTOR 3

CY2AE

BA

$ $ 95

3NR X

3CT X

INJECTOR 4

Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
$,0 $,0 3NR 3CU

Destina!ie
+ INJECTOARE > IE'IRE RELEU ACTUATORI COMAND% - INJECTOR 4

CY2AE

BA

$ $96

3NR X

3CU X

89 - $$8

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

89

MANOCONTACT
Pozi!ie
$

Sec!iune
0,60 28A

Destina!ie
COMAND% - MARTOR PRESIUNE ULEI

POTEN&IOMETRU CLAPET%
Pozi!ie
A B C

Sec!iune
0,60 0,60 0,60 3JL 3AQ 3AJ

Destina!ie
MAS% POTEN&IOMETRU CLAPET% SEMNAL+ POTEN&IOMETRU CLAPET% SEMNAL+ POTEN&IOMETRU POZI&IE CLAPET%

CM$PE

NO

222

3JL X

3AQ X

3AJ X

89 - $$9

89

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

PRESOSTAT DIREC&IE ASISTAT% (pentru automobile cu direc!ie asistat")


Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
0,6 0,6 3BA MH

Destina!ie
SEMNAL - PRESOSTAT DIREC&IE ASISTAT% MAS%

SOND% OXIGEN AVAL


Pozi!ie
A B C D

Sec!iune
$,0 $,0 0,60 0,60 3NR 3GG 3GL 3GJ

Destina!ie
+INJECTOARE > IE'IRE RELEU ACTUATORI COMAND% - NC%LZIRE SOND% OXIGEN AVAL SEMNAL SOND% OXIGEN AVAL MAS% SOND% OXIGEN AVAL

CM$PE

NO

242

A 3NR

B 3GG

C 3GL

D 3GJ

89 - $20

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

89

SENZOR TEMPERATUR% AP% INJEC&IE


Pozi!ie
A B$ B2

Sec!iune
0,35 0,60 0,60 42A 3JK 3C

Destina!ie
SEMNAL + TEMPERATUR% AP% - TEMPERATUR% AP% SEMNAL + SENZOR TEMPERATUR% AP%

G.M.V. R%CIRE 'I AER CONDI&IONAT (pentru automobile cu aer condi!ionat)


Pozi!ie
$ $ 2

Sec!iune
3,0 5,0 5,0 49B 49B MAJ

Destina!ie
COMAND%+G.M.V. R%CIRE > REZISTEN&% G.M.V. COMAND% + G.M.V. R%CIRE MAS%

89 - $2$

89

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

SENZOR TEMPERATUR% AER INJEC&IE


Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
0,60 0,60 3B 3JQ

Destina!ie
SEMNAL + SENZOR TEMPERATUR% AER MAS% SENZOR TEMPERATUR% AER

REZISTEN&% G.M.V. (pentru automobile cu aer condi!ionat)


Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
3,0 3,0 49L 49B

Destina!ie
COMAND% + REZISTEN&% VITEZ% MIC% G.M.V. R%CIRE COMAND% + G.M.V. R%CIRE

89 - $22

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri

89
B4$ 02

CABLAJ MOTOR E7J262

SUPAP% PURJARE CANISTR%

Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
0,60 0,60 3NR 3BB

Destina!ie
+ INJECTOARE>IE'IRE RELEU ACTUATORI COMAND% SUPAP% PURJARE CANISTR%

CY $ 3C

NO

37$

3NR X

3BB 2 X

89 - $23

89

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


NO

H$ AP29

H4

H2 3AC

A
H5 3NA X X H3 BP $ 7

CUTIE SIGURAN&E FUZIBILE 'I RELEE MOTOR (f"r" aer condi!ionat)

X4$2 03

R
D$ BP $ 7 D4 D2 3GT

R
D5 3NR

GR

CABLAJ MOTOR

R
597 D3 BP $ 7

E7J262

R
E04 B S04 BP $ 7

B8

B3 BP7

B9

R
B2 3JN B4 B$ 3NR

OR
E0 $ B S0$ BP7 B7 B5 49B

R
B6

OR

89 - $24

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri

89
X4$2 03

CABLAJ MOTOR E7J262 Pozi!ie Sec!iune


B$ B2 B3 B5 D$ D2 D3 D5 H$ H2 H3 H5 H5* H5** E 0$ S 0$ E 04 S 04 0,6 0,6 2,0 2,0 0,6 0,6 5,0 5,0 0,6 0,6 5,0 2,0 $,4 $,4 $,4 $,0 $,4 $,0 3NR 3JN BP7 49B BP$7 3GT BP$7 3NR AP29 3AC BP$7 3NA 3NA 3NA B
BP7

Destina!ie
+ INJECTOARE > IE'IRE RELEU ACTUATORI COMAND% - RELEU G.M.V. TREAPTA $ + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F0$ MOTOR COMAND% + G.M.V. R%CIRE + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F04 MOTOR COMAND% RELEU ACTUATORI > U.C.E. INJEC&IE + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F04 MOTOR + INJECTOARE > IE'IRE RELEU ACTUATORI + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F05 HABITACLU COMAND% - RELEU POMP% BENZIN% + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F04 MOTOR + BOBIN% APRINDERE, SENZOR 'OC > BOBIN% APRINDERE + BOBIN% APRINDERE, SENZOR 'OC >POMP% BENZIN% + BOBIN% APRINDERE, SENZOR 'OC > SENZOR 'OC + BATERIE + BATERIE PROTEJAT > RELEU G.M.V. + BATERIE + BATERIE PROTEJAT > RELEU ACTUATORI

B
BP$7

* pentru EURO 96 ** pentru EURO 2000

89 - $25

89

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


NO

H$ AP29

H4

H2 3AC

G
H5 3NA X X H3 BP $ 7

CUTIE SIGURAN&E FUZIBILE 'I RELEE MOTOR (cu aer condi!ionat)

X4$2 03

R
D$ BP $ 7 D4 D2 3GT

R
D5 3NR

GR

R
E04 B S04 BP $ 7 D3 BP $ 7

CABLAJ MOTOR

R
597 E03 B

R
S03 BP $ A8 A3 BP $

R
A9

E7J262

R
E02 B

R
S02 BP7 A2 38K

R
A4 A$ 3NR

A
A7 A5 38R

R
A6

R R

Ve-A

C8

C3 BP7

C9

B8

B3 BP7

B9

R
C2 3JP C4 C$ 3NR B2 3JN

R
B4 B$ 3NR

OR
C7 C5 49B

R
C6

OR
B7 B5 49L

R
B6

OR

OR

89 - $26

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri

89
X4$2 03

CABLAJ MOTOR E7J262 Pozi!ie Sec!iune


A$ A2 A3 A5 B$ B2 B3 B5 C$ C2 C3 C5 D$ D2 D3 D5 H$ H2 H3 H5 H5* H5** E 02 E 02 S 02 E 03 S 03 E 04 S 04 0,6 0,6 $,0 $,0 0,6 0,6 3,0 3,0 0,6 0,6 5,0 5,0 0,6 0,6 5,0 5,0 0,6 0,6 5,0 2,0 $,4 $,4 5,0 $,0 5,0 $,0 $,0 $,4 $,0 3NR 38K BP$ 38R 3NR 3JN BP7 49L 3NR 3JP BP7 49B BP$7 3GT BP$7 3NR AP29 3AC BP$7 3NA 3NA 3NA B B BP7 B BP$ B BP$7

Destina!ie
+ INJECTOARE > IE'IRE RELEU ACTUATORI COMAND% INTRERUPERE AER CONDI&IONAT > U.C.E. INJEC&IE + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F03 COMAND% + AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDI&IONAT + INJECTOARE > IE'IRE RELEU ACTUATORI COMAND% - RELEU G.M.V . TREAPTA $ + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F02 MOTOR COMAND% + G.M.V. R%CIRE > REZISTEN&% G.M.V. + INJECTOARE > IE'IRE RELEU ACTUATORI COMAND% - RELEU G.M.V. TREAPTA 2 + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F02 MOTOR COMAND% + GMV R%CIRE + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F02 MOTOR COMAND% RELEU ACTUATORI > U.C.E. INJEC&IE + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F04 MOTOR + INJECTOARE > IE'IRE RELEU ACTUATORI + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F05 HABITACLU COMAND% - RELEU POMP% BENZIN% + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F04 MOTOR + BOBIN% APRINDERE, SENZOR 'OC > BOBIN% APRINDERE + BOBIN% APRINDERE, SENZOR 'OC >POMP% BENZIN% + BOBIN% APRINDERE, SENZOR 'OC > SENZOR 'OC + BATERIE>ALTERNATOR + BATERIE>'UNT E03 + BATERIE PROTEJAT > RELEU G.M.V. + BATERIE + BATERIE PROTEJAT > RELEU COMPRESOR AER CONDI&IONAT + BATERIE + BATERIE PROTEJAT > RELEU ACTUATORI

* pentru EURO 96 ** pentru EURO 2000

89 - $27

89

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

MOTOR PAS CU PAS

Pozi!ie
A B C D

Sec!iune
0,60 0,60 0,60 0,60 3BU 3BV 3BW 3BX COMAND% $ COMAND% 2 COMAND% 3 COMAND% 4

Destina!ie
REGULATOR RELANTI REGULATOR RELANTI REGULATOR RELANTI REGULATOR RELANTI

CM$PE

NO

3BU 649 X

3BV X

3BW 3BX X X

BOBIN% APRINDERE
Pozi!ie
A B C

Sec!iune
2,0 2,0 2,0 3CV 3CW 3NA

Destina!ie
COMAND%- BOBIN% APRINDERE CILINDRI $-4 COMAND%- BOBIN% APRINDERE CILINDRI 2-3 + BOBIN% APRINDERE, SENZOR 'OC > RELEU POMP% BENZIN%

89 - $28

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

89

SOND% OXIGEN AMONTE

Pozi!ie
A B C D

Sec!iune
$,0 $,0 0,60 0,60 3NR 3GF 3GK 3GH

Destina!ie
+ INJECTOARE > IE'IRE RELEU ACTUATORI COMAND% - NC%LZIRE SOND% OXIGEN AMONTE SEMNAL SOND% OXIGEN AMONTE MAS% SOND% OXIGEN AMONTE

CM$PE

NO

A 3NR 887

B 3GF

C 3GK

D 3GH

SENZOR 'OC (PENTRU EURO 2000)


Pozi!ie
$ 3

Sec!iune
$,40 $,40 3NA$ 3NA

Destina!ie
+ POMP% BENZIN%>SENZOR 'OC +BOBIN% APRINDERE, SENZOR 'OC > RELEU POMP% BENZIN%

89 - $29

89

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

TRADUCTOR VITEZ% VEHICUL


Pozi!ie
A B$ B2

Sec!iune
0,6 0,35 0,35 3NR 47F MH

Destina!ie
+ INJECTOARE > IE'IRE RELEU ACTUATORI SEMNAL VITEZ% VEHICUL MAS%

SOND% PRESIUNE AER CONDI&IONAT (presostat)


Pozi!ie
A B C

Sec!iune
0,60 0,60 0,60 38U 38Y 38X

Destina!ie
MAS% SOND% PRESIUNE FREON + SOND% PRESIUNE FREON SEMNAL SOND% PRESIUNE FREON
NO

38X X
B A

38Y X $202

38U X

89 - $30

SCHEME

ELECTRICE

Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ MOTOR E7J262 X4$2 03

89

MAS% ELECTRIC% MOTOR


Destina!ie
MH MAS% > U.C.E. INJEC&IE (PINII 3, 28 #i 33, TRADUCTOR VITEZ% VEHICUL, PRESOSTAT DIREC&IE ASISTAT%)

Pozi!ie
$

Sec!iune
5,0

SR 8L

MH

MH N

MASA ELECTRIC% G.M.V.

Pozi!ie
$* $**

Sec!iune
2,0 5,0 MAJ MAJ MAS% MAS%

Destina!ie

* pentru automobile f"r" aer condi!ionat ** pentru automobilele cu aer condi!ionat


SR 8L

MAJ

MAJ

89 - $3$

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


X4$2 03

CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD

BRICHET% ELECTRIC%

Sec!iune

Pozi!ie

Destina!ie

BA LPG

X
MK

$ 2 3

0,35 LPG LUMINI POZI&IE > IE'IRE SIGURAN&% F$4 0,35 M K MAS % $,0 AP40 + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F06

N
AP40 $0$

MECANISM ANTIVOL
Pozi!ie
A$ A2 B$ B2

Sec!iune
3,0 3,0 5,0 3,0 S D B A

Destina!ie
+ ACCESORII > INTRARE SIGURAN&% F$6, F$7 HABITACLU + COMAND% DEMAROR + BATERIE ALIMENTARE + DUP% CONTACT > INTRARE SIGURAN&% 04, 05,06, 07, 23, 30.

NO

2
$04

G
B

GR
S

R
B

A
A

89 - $32

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


X4$2 03

89

CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD

AVERTIZOR SONOR
Sec!iune Pozi!ie

Destina!ie
67C COMAND% + AVERTIZOR SONOR> IE'IRE SIGURAN&% F$2
$05

BA 67C

$,0

BORNA PLUS BATERIE


Pozi!ie
$ $

Sec!iune
5,0 5,0 B B + BATERIE + BATERIE

Destina!ie

$07AA

R R

89 - $33

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


X4$2 03

CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD

TEMPORIZATOR 'TERG%TOR PARBRIZ


Pozi!ie
$ 2 3 4 5 9

Sec!iune
0,6 0,35 0,6 0,6 $,0 0,35 MK $6A $4D $4C AP7 $4E

Destina!ie
MAS% COMAND% + POMP% SP%L%TOR PARBRIZ COMAND% VITEZ% MIC% TEMPORIZATOR 'TERG%TOR PARBRIZ COMAND% + OPRIRE LA PUNCT FIX 'TERG%TOR + DUP% CONTACT PROTEJAT 'TERG%TOR PARBRIZ COMAND% + TEMPORIZATOR 'TERG%TOR PARBRIZ

NO 7 2 $6A 8

V
5 AP7 4 $4C 3 $4D

VI
$$3 6

X
$ MK

X
9 $4E

COMUTATOR NCHIDERE U'I


Pozi!ie
$ 2 3 4 5

Sec!iune
0,35 0,35 0,5 0,35 0,35 20D LPG MK MK 20C

Destina!ie
COMAND% +BLOCARE ELECTRIC% U'I > U.C.E. DECODOR + LUMINI POZI&IE > IE'IRE SIGURAN&% F$4 MAS% MAS% COMAND% + DEBLOCARE ELECTRIC% U'I > U.C.E. DECODOR

89 - $34

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri

89
X4$2 03

CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD

TABLOU COMAND% CLIMATIZARE


(pentru automobile f"r" aer condi!ionat) Pozi!ie
A$ A2 A4 A5 B$ B4 B5

Sec!iune
$,4 $,4 $,4 $,4 $,4 $,4 $,0 38AL 38AL AP4$ AP4$ 38AK 38AJ 38AH

Destina!ie
COMAND%+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 4 COMAND%+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 4 + DUP% CONTACT PROTEJAT>IE'IRE SIGURAN&% F$7 + DUP% CONTACT PROTEJAT>IE'IRE SIGURAN&% F$7 COMAND%+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 3 COMAND%+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 2 COMAND%+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA $

Pozi!ie
7 9

Sec!iune
0,35 0,6 LPG MK

Destina!ie
+ LUMINI POZI&IE>IE'IRE SIGURAN&% F$4 MAS%

89 - $35

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD X4$2 03

COMUTATOR AVARIE
Pozi!ie
$ $ 2 3 4 5 6 7 8

Sec!iune
0,35 0,6 $,0 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 $,0 LPG LPG 64B 64C 64D MK B S 64AP

Destina!ie
+ LUMINI POZI&IE > IE'IRE SIGURAN&% F$4 + LUMINI POZI&IE > RADIO COMAND%+ RELEU SEMNALIZARE COMAND% LUMINI SEMNALIZARE STNGA COMAND% LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA MAS% + BATERIE + ACCESORII + PROTEJAT LUMINI SEMNALIZARE > INTRARE SIGURAN&% F$3

COMUTATOR DEZABURIRE LUNET%


Pozi!ie
$ 2 3 4 5

Sec!iune
0,35 $,4 $,4 0,35 0,35 $5A $5B AP$2 MK LPG

Destina!ie
COMAND% MARTOR DEZABURIRE LUNET% COMAND% + DEZABURIRE LUNET% + DUP% CONTACT PROTEJAT>IE'IRE SIGURAN&% F20 MAS% + LUMINI POZI&IE>IE'IRE SIGURAN&% F$4

89 - $36

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri

89
X4$2 03

CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD

COMUTATOR MACARA ELECTRIC% GEAM STNGA


Pozi!ie
$ 2 2 3 3 4 5

Sec!iune
$,0 $,4 $,0 2,0 $,0 0,35 $,0 2$B MK MK ABP4 ABP4 LPG 2$A

Destina!ie
COMAND% COBORRE GEAM CONDUC%TOR MAS% MAS% + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F23 + DUP% CONTACT PROTEJAT > COMUTATOR GEAM DREAPTA + LUMINI POZI&IE > IE'IRE SIGURAN&% F$4 COMAND% RIDICARE GEAM CONDUCTOR

COMUTATOR MACARA ELECTRIC%GEAM DREAPTA


Pozi!ie
$ 2 3 4 5

Sec!iune
$,0 $,0 $,0 0,35 $,0 22B MK ABP4 LPG 22A

Destina!ie
COMAND% COBORRE GEAM PASAGER MAS% + DUP% CONTACT PROTEJAT > COMUTATOR GEAM STNGA + LUMINI POZI&IE > IE'IRE SIGURAN&% F$4 COMAND% RIDICARE GEAM PASAGER

89 - $37

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD X4$2 03

RELEU SEMNALIZARE

Pozi!ie
$ 2 5 5

Sec!iune
0,6 $,0 $,0 0,6 MK 64A 64B 64B

Destina!ie
MAS% + PROTEJAT LUMINI SEMNALIZARE>IE'IRE SIGURAN&% F$3 COMAND% + LUMINI SEMNALIZARE COMAND% + LUMINI SEMNALIZARE

NO

2 64A

GR
5 64D X X 6 4 3

$37

$ MK

89 - $38

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD

89
X4$2 03

ACTUATOR U'% FA&% DREAPTA


Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
0,6 0,6 20D 20C

Destina!ie
COMAND%+ BLOCARE ELECTRIC% U'I > U.C.E. DECODOR COMAND%+ DEBLOCARE ELECTRIC% U'I > U.C.E. DECODOR

$ DBD$

CY 20D

X
$4$ 20C

ACTUATOR U'% FA&% STNGA


Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
0,6 0,6 20D 20C

Destina!ie
COMAND%+ BLOCARE ELECTRIC% U'I > U.C.E. DECODOR COMAND%+ DEBLOCARE ELECTRIC% U'I > U.C.E. DECODOR

$ DBD$ 20D

CY

X
$40 20C

89 - $39

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD X4$2 03

COMUTATOR 'TERG%TOR - SP%L%TOR PARBRIZ


Pozi!ie
A$ A2 A3 A4 A4 A6 A7
B4

Sec!iune
0,35 $,0 0,6 0,35 0,6 0,6 $,4
0,6

Destina!ie
$4E $4B $4A $6A $6A $4D AP7
AP7

COMAND% + TEMPORIZATOR 'TERG%TOR PARBRIZ COMAND% + VITEZ% MARE 'TERG%TOR PARBRIZ COMAND% + VITEZ% MIC% 'TERG%TOR PARBRIZ COMAND% + POMP% SP%L%TOR PARBRIZ COMAND% + POMP% SP%L%TOR PARBRIZ COMAND% VITEZ% MIC% TEMPORIZATOR 'TERG%TOR PARBRIZ + DUP% CONTACT PROTEJAT 'TERG%TOR PARBRIZ + DUP% CONTACT PROTEJAT 'TERG%TOR PARBRIZ

CONTACTOR STOP
Sec!iune Pozi!ie

Destina!ie

BA AP43

$ 2 2

AP43 +DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F04 $,0 65A COMAND% + LUMINI STOP 0,35 65A COMAND% + LUMINI STOP >U.C.E. INJEC&IE

$,0

G
65A $60

X X

89 - $40

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD

89
X4$2 03

CONTACTOR U'% FA&% STNGA


Sec!iune Pozi!ie

Destina!ie
$3A COMAND% - ILUMINARE PLAFONIER% > CONTACTOARE U ' I
$80

BA $ 3A

0,6

LAMP% POZI&IE FA&% DREAPTA

Sec!iune

Pozi!ie

Destina!ie
LPD MB +LUMINI POZI&IE > IE'IRE SIGURAN&% F$5 MAS %

$ 2

0,35 0,6

LAMP% POZI&IE FA&% STNGA

Sec!iune

Pozi!ie

Destina!ie
LPG +LUMINI POZI&IE>IE'IRE SIGURAN&% F$4 MB MAS%

$ 2

0,35 0,6

89 - $4$

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


X4$2 03

CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD

DIFUZOR U'% FA&% DREAPTA


Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
0,35 0,35 34E 34F

Destina!ie
SEMNAL + DIFUZOR FA&% DREAPTA (RADIO) SEMNAL - DIFUZOR FA&% DREAPTA (RADIO)

BA 2 34F

$9$

$ $ 34E

DIFUZOR U'% FA&% STNGA

Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
0,35 0,35 34G 34H

Destina!ie
SEMNAL + DIFUZOR FA&% STNGA (RADIO) SEMNAL - DIFUZOR FA&% STNGA (RADIO)

BA 2 34H

X
$92 $ 34G

89 - $42

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri

89
X4$2 03

CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD

ACTUATOR MACARA ELECTRIC% GEAM STNGA


Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
$,0 $,0 2$B 2$A

Destina!ie
COMAND% RIDICARE GEAM CONDUCTOR COMAND% COBORRE GEAM CONDUCTOR

CY

2 2$A 203

$ 2$B

ACTUATOR MACARA ELECTRIC% GEAM DREAPTA

Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
$,0 $,0 22B 22A

Destina!ie
COMAND% RIDICARE GEAM PASAGER COMAND% COBORRE GEAM PASAGER

CY

2 22A 204

$ 22B

89 - $43

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


X4$2 03

CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD

COMUTATOR LUMINI, SEMNALIZARE DIREC&IE 'I CLAXON

Pozi!ie
A$ A$ A3 A4 A5 A6 A7 B$ B2 B3 B5 B6 B7

Sec!iune
0,35 0,35 0,6 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 2,0 2,0 $,4 2,0 $,4 8A 8A 9J 67C 64D 64B 64C L B B C B R

Destina!ie
COMAND% RELEU FARURI CEA&% COMAND% RELEU FARURI CEA&% > TABLOU BORD COMAND% + LAMP% CEA&% SPATE > INTRARE SIGURAN&% F$9 COMAND% +AVERTIZOR SONOR > INTRARE SIGURAN&% F$2 COMAND% LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA COMAND%+ RELEU SEMNALIZARE COMAND% LUMINI SEMNALIZARE STNGA + LUMINI POZITIE INTRARE SIGURAN&% F$4 + BATERIE + BATERIE + LUMINI DE NT%LNIRE >INTRARE SIGURAN&% F08, F09 + BATERIE + LUMINI DE DRUM >INTRARE SIGURAN&% F$0, F$$

89 - $44

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri

89
X4$2 03

CABLAJ FA&% - PLAN'% BORB

MOTOR 'TERG%TOR PARBRIZ


Pozi!ie
$ 2 3 4 5

Sec!iune
$,0 0,6 $,0 0,6 $,0 MB $4C BP$$ $4A $4B

Destina!ie
MAS% COMAND% + OPRIRE LA PUNCT FIX + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F02 COMAND% + VITEZA MIC% 'TERG%TOR PARBRIZ COMAND% + VITEZA MARE 'TERG%TOR PARBRIZ

PLAFONIER%
Sec!iune

Pozi!ie

Destina!ie
M K MAS % BP$$ + BATERIE PROTEJAT PLAFONIER% > IE'IRE SIGURAN&%F02 $3C COMAND% - PLAFONIER%

$ 2 3

0,35 0,35 0,6

CY

3 2$3 $3C

2 BP$$

$ MK

89 - $45

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


X4$2 03

CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD

POMP% SP%L%TOR PARBRIZ

Sec!iune

Pozi!ie

Destina!ie
MB $6A MAS % COMAND% + POMP% SP%L%TOR PARBRIZ
22$

NO

$ 2

0,6 0,6

MB N

$6A 2 X

PRIZ% DIAGNOSTICARE

Pozi!ie
$ 4 5 7 $5 $6

Sec!iune
0,6 0,6 0,6 0,35 0,35 0,35 AP43 MK MK HK HL BP$$

Destina!ie
+ DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F04 MAS% MAS% SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA L + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F02

89 - $46

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


X4$2 03

89

CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD

FAR DREAPTA
Sec!iune Pozi!ie

Destina!ie
M B MAS % CPD LUMINI DE NTLNIRE DREAPTA PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F09 RPD LUMINI DE DRUM DREAPTA PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F$$

CD8F 2 CPD X

BA

$ 2 3

0,6 0,6 0,6

226

$ MB N

3 RPD X

FAR STNGA
Sec!iune

Pozi!ie

Destina!ie
M B MAS % CPG LUMINI DE NTLNIRE STNGA PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F08 RPG LUMINI DE DRUM STNGA PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F$0

CD8F 2 CPG X

BA

$ 2 3

0,6 0,6 0,6

227

$ MB N

3 RPG X

89 - $47

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD X4$2 03

TABLOU DE BORD
Pozi!ie
$ 2 3 4 8 9

Sec!iune
0.35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 64C CPG RPG $5A LPG 42A

Destina!ie
COMAND% LUMINI SEMNALIZARE STNGA LUMINI NTLNIRE STNGA PROTEJAT > MARTOR LUMINI DRUM STNGA PROTEJAT > MARTOR COMAND% - MARTOR DEZABURIRE LUNET% + LUMINI POZI&IE STNGA > IE'IRE SIGURAN&% F$4 SEMNAL + TEMPERATUR% AP%

Pozi!ie
$ 2 5 6 7* $0

Sec!iune
0.35 0.35 0,6 0,35 0,35 0,6 47F H7 AP43 60DV 3FH AP43

Destina!ie
SEMNAL VITEZ% VEHICUL SEMNAL TUROMETRU > CALCULATOR INJEC&IE + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F04 MAS% MARTOR CENTUR% SIGURAN&% CONDUC%TOR COMAND% - MARTOR DEFECT ANTIPOLUARE + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F04

*-pentru EURO 2000

89 - $48

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD X4$2 03

89

Pozi!ie
4 4 6 7 8 $0

Sec!iune
0,35 0,35 0,35 0,35 0.35 0.35 H$ H$ 80T 4$B 4$A BP$2

Destina!ie
COMAND% - MARTOR FRN% MN%, I.C.P. COMAND% - MARTOR FRN% MN%, I.C.P. COMAND% - MARTOR ANTIDEMARAJ - NIVEL CARBURANT SEMNAL + TRANSMI&%TOR NIVEL CARBURANT + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F03

Pozi!ie
$ 5 6 7 8 9 $0

Sec!iune
0,6 0.35 0,35 0,6 0,35 0,35 0,35 MK 3$A 28A 2A 9DP 8A 64D

Destina!ie
MAS% COMAND% - MARTOR TEMPERATUR% AP% COMAND% - MARTOR PRESIUNE ULEI COMAND% - MARTOR NC%RCARE ALTERNATOR + PROTEJAT LUMINI CEA&% SPATE + RELEU FARURI CEA&% COMAND% LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA

89 - $49

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD X4$2 03

LAMP% SEMNALIZARE FA&% DREAPTA

Sec!iune

Pozi!ie

Destina!ie
64D MB COMAND% LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA MAS %

$ 2

0,6 0,6

LAMP% SEMNALIZARE FA&% STNGA

Sec!iune

Pozi!ie

Destina!ie
64C MB COMAND% LUMINI SEMNALIZARE STNGA MAS %

$ 2

0,6 0,6

89 - $50

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri

89
X4$2 03

CABLAJ FA&% - PLAN'% BORD

RADIO
Pozi!ie
4 6 7 8

Sec!iune
$,0 0,6 0,6 $,0 BP$2 LPG AP40 MK

Destina!ie
+ BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F03 + LUMINI POZI&IE > IE'IRE SIGURAN&% F$4 + DUP% CONTACT PROTEJAT >IE'IRE SIGURAN&% F$6 MASA

NO $ 3 5 7 AP40

GR
2 26$ 4 BP$2 6 LPG 8 MK

Pozi!ie
$ 2 3 4 5 6 7 8

Sec!iune
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 34D 34C 34E 34F 34G 34H 34A 34B

Destina!ie
SEMNAL+ DIFUZOR SPATE DREAPTA SEMNAL - DIFUZOR SPATE DREAPTA SEMNAL+ DIFUZOR FA&% DREAPTA SEMNAL - DIFUZOR FA&% DREAPTA SEMNAL+ DIFUZOR FA&% STNGA SEMNAL - DIFUZOR FA&% STNGA SEMNAL+ DIFUZOR SPATE STNGA SEMNAL - DIFUZOR SPATE STNGA

BA $ 34D 3 34E 5 34G 7 34A

X
26$ 2 34C

X
4 34F

X
6 34H

X
8 34B

89 - $5$

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ FA&%-PLAN'% BORD X4$2 03

LAMP% SEMNALIZARE ANTEROLATERAL% DREAPTA


Sec!iune Pozi!ie

Destina!ie
64D MB COMAND% LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA MAS %

$ 2

0,6 0,5

LAMP% SEMNALIZARE ANTEROLATERAL% STNGA


Sec!iune Pozi!ie

Destina!ie
64C MB COMAND% LUMINI SEMNALIZARE STNGA MAS %

$ 2

0,6 0,6

89 - $52

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri

89
X4$2 03

CABLAJ FA&%-PLAN'% BORD

TABLOU COMAND% CLIMATIZARE


(pentru automobile cu aer condi!ionat) Pozi!ie
A$ A4 A5 B$ B4 B5

Sec!iune
0,6 $,4 $,4 $,4 $,4 $,0 38AL AP4$ AP4$ 38AK 38AJ 38AH

Destina!ie
COMAND%+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 4 + DUP% CONTACT PROTEJAT>IE'IRE SIGURAN&% F$7 + DUP% CONTACT PROTEJAT>IE'IRE SIGURAN&% F$7 COMAND%+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 3 COMAND%+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 2 COMAND%+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA $

Pozi!ie
7 8 9 $0 $$ $2 $3 $4 $5

Sec!iune
0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 LPG MK MK BP$2 AP43 38L 38AY 38EV 38AN

Destina!ie
+ LUMINI POZI&IE > IE'IRE SIGURAN&% F$4 MAS% MAS% + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F03 + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F04 COMAND% AER CONDI&IONAT SEMNAL VITEZ% G.M.V. CLIMATIZARE COMAND% + RECIRCULARE AER CONDI&IONAT COMAND% - RECIRCULARE AER CONDI&IONAT

89 - $53

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


X4$2 03

CABLAJ FA&%-PLAN'% BORD

G.M.V. CLIMATIZARE
(pentru automobile cu aer condi!ionat) Pozi!ie
$ 2 3 4 5 9 $0 $$ $2 $4 $5

Sec!iune
0,6 0,6 $,0 $,4 $,4 0,35 2,0 2,0 0,4 2,0 2,0 38EV 38AN 38AH 38AJ 38AK 38AY BP74 BP74 38AL MB MB

Destina!ie
COMAND% + RECIRCULARE AER CONDI&IONAT COMAND% - RECIRCULARE AER CONDI&IONAT COMAND%+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA $ COMAND%+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 2 COMAND%+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 3 SEMNAL VITEZ% G.M.V. CLIMATIZARE + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F26 + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F26 COMAND%+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 4 MAS% MAS%

89 - $54

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


X4$2 03

89

CABLAJ FA&%-PLAN'% BORD

AVERTIZOR LIMIT% VITEZ%


Pozi!ie
$ 6 9

Sec!iune
0,6 0,6 0,6 47F AP43 MK

Destina!ie
SEMNAL VITEZ% VEHICUL

+DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&%F04 MAS%

NO

5 326

6 AP43

$ 47F

9 MK

89 - $55

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


X4$2 03

CABLAJ FA&%-PLAN'% BORD

U.C.E. DECODOR

Pozi!ie Sec!iune
A$ A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B$ B2 B3 B4 B5 B8 B9 0,6 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,6 0,35 $,0 0,35 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 $3C 80X HK HL 80T H$7 AP43 MK BP$2 20F 20D 80BD $3A 20C 20C 20D

Destina!ie
COMAND% PLAFONIER% CALE SEMNAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ (TR) SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA L COMAND% - MARTOR ANTIDEMARAJ SEMNAL CODAT INJEC&IE > ANTIDEMARAJ + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&%F04 MAS% + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F03 SEMNAL RECEP&IE RADIO - FRECVEN&% COMAND% + BLOCARE ELECTRIC% U'I > COMUTATOR COMAND% RELEU FLASH
COMAND% - ILUMINARE PLAFONIERE > CONTACTOR U'% STNGA COMAND% + DEBLOCARE ELECTRIC% U'I > COMUTATOR

COMAND% + DEBLOCARE ELECTRIC% U'I >ACTUATORI COMAND% + BLOCARE ELECTRIC% U'I >ACTUATORI

BA 20D 20C 20C $3A 80BD 20D 20F

B
503

X
BP$2

X
MK AP43 H $7

X
80T

X
HL

VI
HK

X
80X

X
$3C

NO

R
9

N
8

G
7

X
6

OR
5

X
4

X
3

X
2

X
$

CY

89 - $56

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ FA&%-PLAN'% BORD

89
X4$2 03

BUC'A ANTIDEMARAJ
Pozi!ie
$ 2 3 4

Sec!iune
0,35 0,35 0,35 0,35 20F MK BP$2 80X

Destina!ie
SEMNAL RECEP&IE RADIO - FRCVEN&% MAS% BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F03 CALE SEMNAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ (TR)

GR

654

$ 20F

2 MK

3 BP$2

4 80X

RELEU FLASH
Pozi!ie
$ 2 3 3 4 5

Sec!iune
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 BP$$ 80BD BP$$ BP$$ 64D 64C

Destina!ie
+ BATERIE PROTEJAT > 'UNT COMAND% RELEU FLASH + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F02 + BATERIE PROTEJAT > 'UNT COMAND% LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA COMAND% LUMINI SEMNALIZARE STNGA

NO

2 80BD

VI
5 64C 4 64D

X
6 857

X
$ BP $$

3 BP $$ R R 9

89 - $57

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


X4$2 03

CABLAJ FA&%-PLAN'% BORD CUTIE SIGURAN&E HABITACLU

Sec!iune

Pozi!ie

Destina!ie
B BP$$ BP$2 A AP43 AP29 AP$$ A AP7 C CPG CPG CPD R RPG RPG RPD 67C 67CP 64AP 64A L L LPG LPG L LPD LPD S AP40 AP40 S AP4$ AP4$ + BATERIE + BATERIE PROTEJAT + BATERIE PROTEJAT + DUP% CONTACT + DUP% CONTACT PROTEJAT + DUP% CONTACT PROTEJAT + DUP% CONTACT PROTEJAT > CONTACTOR MERS NAPOI + DUP% CONTACT + DUP% CONTACT PROTEJAT > COMUTATOR 'TERG%TOR + LUMINI DE NTLNIRE > COMUTATOR LUMINI + LUMINI DE NTLNIRE STNGA PROTEJAT + LUMINI DE NTLNIRE STNGA PROTEJAT > MARTOR + LUMINI DE NTLNIRE DREAPTA PROTEJAT + LUMINI DE DRUM > COMUTATOR LUMINI + LUMINI DE DRUM STNGA PROTEJAT + LUMINI DE DRUM STNGA PROTEJAT > MARTOR + LUMINI DE DRUM DREAPTA PROTEJAT COMAND% + SIGURAN&% AVERTIZOR SONOR COMAND% + AVERTIZOR SONOR + PROTEJAT LUMINI SEMNALIZARE > COMUTATOR AVARIE ALIMENTARE + SEMNALIZARE > RELEU SEMNALIZARE + LUMINI DE POZI&IE > COMUTATOR LUMINI + LUMINI DE POZI&IE > 'UNT + LUMINI DE POZI&IE STNGA PROTEJAT + LUMINI DE POZI&IE STNGA PROTEJAT + LUMINI DE POZI&IE > 'UNT + LUMINI DE POZI&IE DREAPTA PROTEJAT + LUMINI DE POZI&IE DREAPTA PROTEJAT + ACCESORII + DUP% CONTACT PROTEJAT > BRICHET% + DUP% CONTACT PROTEJAT > RADIO + ACCESORII + DUP% CONTACT PROTEJAT > G.M.V. CLIMATIZARE + DUP% CONTACT PROTEJAT > G.M.V. CLIMATIZARE

B0$ A02 A03 B04 A04 A05 A06 B07 A07 B08 A08 A08 A09 B$0 A$0 A$0 A$$ B$2 A$2 B$3 A$3 B$4 B$4 A$4 A$4 B$5 A$5 A$5 B$6 A$6 A$6 B$7 A$7 A$7

5,0 0,6 $,0 3,0 0,6 $,0 0,6 $,4 $,0 $,4 0,6 0,35 0,6 $,4 0,6 0,35 0,6 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 0,35 $,0 0,35 0,6 $,0 $,0 0,6 2,0 $,4 $,4

89 - $58

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri

89
X4$2 03

CABLAJ FA&%-PLAN'% BORD

B$9 A$9 A$9 B20 A20 B2$ A2$ B23 A23 B26* A26* A26* B28 A28 B29 B30

0,6 0,6 0,35 2,0 $,4 0,6 0,6 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 $,4 $,4 $,0 $,0

9J 9DP 9DP S AP$2 B BP$7 A ABP4 B BP74 BP74 B BPR$ B A

COMAND% + LUMINI CEA&% SPATE > COMUTATOR LUMINI + PROTEJAT LUMINI CEA&% SPATE + PROTEJAT LUMINI CEA&% SPATE > MARTOR + ACCESORII + DUP% CONTACT PROTEJAT > COMUTATOR DEZABURIRE LUNET% + BATERIE + BATERIE PROTEJAT > U.C.E. INJEC&IE + DUP% CONTACT + DUP% CONTACT PROTEJAT > COMUTATOR MACARA EL. GEAM STNGA + BATERIE + BATERIE PROTEJAT > G.M.V. CLIMATIZARE (AER CONDI&IONAT) + BATERIE PROTEJAT > G.M.V. CLIMATIZARE (AER CONDI&IONAT) + BATERIE + BATERIE PROTEJAT > RELEU FARURI CEA&% + BATERI + DUP% CONTACT * Pozi!ia 26 - pentru automobile echipate cu aer condi!ionat

89 - $59

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ FA&%-PLAN'% BORD X4$2 03 S CPD X 8 9 X E

S PPG X X $0$6 RPD X $2 $$ $0

E R X

R X

CPG X X APT VI

C X 7

67C M

BP44 M
64AP

A G

L X X

AP$$ G

$5

$4

$8

$7

$6

$3

AP29 G

AP4$ M M

AP40

LPD

LPG X X

64A

G GR

X X

AP43 G BP$2 R BP$$ R

9J

A G

24

23

22

2$

20

$9

ABP4

BP$7

AP$2

9DP

BP44

X X

E A

29

30

28

27

26

25

BPR$

BP74 R R

B R

89 - $60

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


X4$2 03

89

CABLAJ FA&%-PLAN'% BORD

I.C.P. SISTEM FRNARE

Sec!iune

Pozi!ie

Destina!ie
H$ COMAND% - MARTOR FRN% MN%, I.C.P.
$09$

BA H$

0,35

G.M.V. CLIMATIZARE
(pentru automobile f"r" aer condi!ionat) Pozi!ie
3 4 5 $2 $3 $4 $5

Sec!iune
$,0 $,4 $,4 $,4 $,4 2,0 2,0 38AH 38AJ 38AK 38AL 38AL MB MB

Destina!ie
COMAND%+ GMV CLIMATIZARE VITEZA $ COMAND%+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 2 COMAND%+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 3 COMAND%+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 4 COMAND%+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 4 MAS% MAS%

89 - $6$

89

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri


X4$2 03

CABLAJ FA&%-PLAN'% BORD

MAS% ELECTRIC% CAROSERIE FA&% STNGA


Pozi!ie Sec!iune
$ 5,0 MB

Destina!ie
MAS% > LAMP% SEMNALIZARE ANTEROLATERAL% STNGA/DREAPTA, POMP% SP%L%TOR PARBRIZ, MOTOR STERG%TOR PARBRIZ, G.M.V. CLIMATIZARE (PINII $4 #i $5)

MB

MB N

MAS% ELECTRIC% CAROSERIE FA&% STNGA

Pozi!ie Sec!iune
$ $ 2,0 2,0 MB MB

Destina!ie
MAS% > FAR DREAPTA, LAMP% POZI&IE FA&% DREAPTA, LAMP% SEMNALIZARE FA&% DREAPTA MAS% > FAR STNGA, LAMP% POZI&IE FA&% STNGA, LAMP% SEMNALIZARE FA&% STNGA

MB

MB N N

89 - $62

SCHEME ELECTRICE Func!iile firelor n conectori %i racorduri

89
X4$2 03

CABLAJ FA&%-PLAN'% BORD

MAS% ELECTRIC% HABITACLU FA&% STNGA

Pozi!ie Sec!iune
$ $ 2,0 $,4 MK MK

Destina!ie
MAS% > PLAFONIER%, RADIO, TABLOU DE BORD, COMUTATOR DEZABURIRE LUNET%, RELEU SEMNALIZARE, TEMPORIZATOR 'TERG%TOR PARBRIZ MAS% > COMUTATOR MACARA ELECTRIC% STNGA/DREAPTA, BRICHET% ELECTRIC%, COMUTATOR NCHIDERE U'I, COMAND% CLIMATIZARE, PRIZ% DIAGNOSTICARE, COMUTATOR AVARIE

MK

MK N N

MAS% ELECTRIC% HABITACLU FA&% STNGA


Pozi!ie Sec!iune
$ 2,0 MK

Destina!ie
MAS% > U.C.E. DECODOR, AVERTIZOR LIMIT% VITEZ%, BUC'% ANTIDEMARAJ, COMUTATOR NCHIDERE U'I, PRIZ% DIAGNOSTICARE, COMAND% CLIMATIZARE

MK

MK N

89 - $63

89

SCHEME ELECTRICE Fuc!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ SPATE X4$2 03

ACTUATOR U'% SPATE DREAPTA


Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
0,6 0,6 20D 20C

Destina!ie
COMAND% + BLOCARE ELECTRIC% U'I > ACTUATORI COMAND% + DEBLOCARE ELECTRIC% U'I > ACTUATORI

$ DBD$

CY 20D

X
$38 20C

ACTUATOR U'% SPATE STNGA


Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
0,6 0,6 20D 20C

Destina!ie
COMAND% + BLOCARE ELECTRIC% U'I > ACTUATORI COMAND% + DEBLOCARE ELECTRIC% U'I > ACTUATORI

$ DBD$ 20D

CY

X
$39 20C

89 - $64

SCHEME ELECTRICE Fuc!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ SPATE X4$2 03

89

CONTACTOR FRN% MN%


Sec!iune Pozi!ie

Destina!ie
H$ COMAND% - MARTOR FRN% MN% , I.C.P.
$56

BA

H$

0,35

LAMP% SPATE DREAPTA


Destina!ie
65A LPD MD 64D H66P COMAND% + LUMINI STOP + LUMINI POZI&IE > IE'IRE SIGURAN&% F$5 MAS% COMAND% LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA COMAND% + LUMINI MERS NAPOI > IE'IRE SIGURAN&% F06

Pozi!ie
$ 2 4 5 6

Sec!iune
0,6 0,6 $,0 0,6 0,6

NO

$72

6 5 H66P 64D

4 MD

2 LPD

$ 65A

89 - $65

89

SCHEME ELECTRICE Fuc!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ SPATE X4$2 03

LAMP% SPATE STNGA


Pozi!ie
$ 2 4 5 6

Sec!iune
0,6 0,6 $,0 0,6 0,6 9DP 64C MD 65A LPG

Destina!ie
+ PROTEJAT LUMINI CEA&% SPATE > IE'IRE SIGURAN&% F$9

COMAND% LUMINI SEMNALIZARE STNGA MAS% COMAND% + LUMINI STOP + LUMINI POZI&IE > IE'IRE SIGURAN&% F$4

NO

$73

6 LPG

5 65A

4 MD

2 64C

$ 9DP

DIFUZOR SPATE DREAPTA

Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
0,35 0,35 34D 34C

Destina!ie
SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA (RADIO) SEMNAL - DIFUZOR SPATE DREAPTA (RADIO)

BA 2 34C

X
$89 $ 34D

89 - $66

SCHEME ELECTRICE Fuc!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ SPATE X4$2 03

89

DIFUZOR SPATE STNGA


Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
0,35 0,35 34A 34B

Destina!ie
SEMNAL + DIFUZOR SPATE STNGA (RADIO) SEMNAL - DIFUZOR SPATE STNGA (RADIO)

BA 2 34B

X
$90 $ 34A

TRANSMI&%TOR NIVEL CARBURANT 'I POMP% ELECTRIC%


Pozi!ie
A$ B$ C$ C2

Sec!iune
0,35 0,35 $,4 $,4 4$B 4$A 3NA$ MD

Destina!ie
- NIVEL CARBURANT SEMNAL + TRANSMI&%TOR NIVEL CARBURANT + POMP% CARBURANT MAS%

NO 4$B

X
4$A

A B C

X
$99 3NA $ MD

G
$

N
2

89 - $67

89

SCHEME ELECTRICE Fuc!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJE SPATE X4$2 03

CONTACTOR CENTUR% SIGURAN&% CONDUC%TOR


Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
0,35 0,35 MD 60DV

Destina!ie
MAS% MAS% MARTOR CENTUR% SIGURAN&% CONDUC%TOR

CY MD

N
333 60DV

MAS% ELECTRIC% TABLET% SPATE STNGA

Pozi!ie Sec!iune
$ 2,0 MD

Destina!ie
MAS% > LAMP% SPATE ST%NGA/DREAPTA, TRANSMI&%TOR NIVEL CARBURANT 'I POMP% ELECTRIC%, CONTACTOR CENTUR% SIGURAN&% CONDUC%TOR

SR 8L

MD

MD N

89 - $68

SCHEME ELECTRICE Fuc!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ FARURI CEA&% X4$2 03

89

FAR CEA&% DREAPTA


Sec!iune Pozi!ie

Destina!ie
8B MW + FARURI CEA&%> RELEU MAS%

A B

$,0 $,0

NO

A
$76

8B X X

MW B N X

FAR CEA&% STNGA


Sec!iune Pozi!ie

Destina!ie
8B MW + FARURI CEA&% > RELEU MAS%

A B

$,0 $,0

NO

A
$77

8B X X

MW B N X

89 - $69

89

SCHEME ELECTRICE Fuc!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJE FARURI CEA&% X4$2 03

RELEU FARURI CEA&%


Pozi!ie
$ 2 3 5 5

Sec!iune
0,35 0,35 $,4 $,0 $,0 8A MW BPR$ 8B 8B

Destina!ie
COMAND%+ RELEU FARURI CEA&% MAS% + BATERIE > IE'IRE SIGURAN&% F28 + FARURI CEA&% > FAR CEA&% STNGA
+ FARURI CEA&% > FAR CEA&% DREAPTA
NO

2 MW

N
5 8B R R 6 4 3 BPR $

R
$ 8A 9

23$

MAS% ELECTRIC% CABLAJ FARURI CEA&%


Pozi!ie Sec!iune
$ $ $ 0,35 $,0 $,0 MW MW MW

Destina!ie
MAS% > RELEU COMAND% FARURI CEA&% MAS% > FAR CEA&% STNGA MAS% > FAR CEA&% DREAPTA

SR 8L

MW

MW N,N N

89 - $70

SCHEME ELECTRICE Fuc!iile firelor n conectori %i racorduri


X4$2 03

89

CABLAJ HAYON

LUNET% DEZABURIRE
Sec!iune Pozi!ie

Destina!ie

BA $ 5B

2,0

$5B

COMAND% + DEZABURIRE LUNET%

200

LAMP% NUM%R
Sec!iune Pozi!ie

Destina!ie
2 MYH

NO $ LPG

$ 2

0,5 0,35

LPG + LUMINI POZI&IE > IE'IRE SIGURAN&% F$4 MYH MAS %

462

89 - $7$

89

SCHEME ELECTRICE Fuc!iile firelor n conectori %i racorduri


CABLAJ HAYON X4$2 03

LAMP% STOP -S3


Sec!iune Pozi!ie

Destina!ie

BA 65A

X
65A COMAND% + LUMINI STOP
639

0,35

MAS% ELECTRIC% CABLAJ HAYON


Pozi!ie Sec!iune
$ 2,0 MG

Destina!ie
MAS% > MAS% ELECTRIC% HAYON STNGA

SR 8L

MG

MG N

MAS% ELECTRIC% HAYON STNGA


Pozi!ie Sec!iune
$ 2 2,0 0,35 M YH MYH

Destina!ie
MAS% > MAS% ELECTRIC% CABLAJ HAYON MAS% > LAMP% NUM%R

SR 8L

MYH

MYH N N

89 - $72

SCHEME ELECTRICE Fuc!iile firelor n conectori %i racorduri


B4$ 02

89

RACORDURI

RACORD CABLAJE SPATE / HAYON


RACORD CABLAJ SPATE Pozi!ie
2 3 4

Sec!iune
0,35 0,6 2,0 65A LPG $5B

Destina!ie
COMAND% + LUMINI STOP + LUMINI POZI&IE > IE'IRE SIGURAN&% F$4 COMAND% + DEZABURIRE LUNET%

NO

$ R $57

2 3 4 65A LPG $ 5B

RACORD CABLAJ HAYON Pozi!ie


2 3 4

Sec!iune
0,35 0,6 2,0 65A LPG $5B

Destina!ie
COMAND% + LUMINI STOP > LAMP% STOP-S3 + LUMINI POZI&IE >LAMP% NUM%R COMAND% + DEZABURIRE LUNET%

NO

4 3 2 $ 5B LPG 65A R $57

89 - $73

89

SCHEME ELECTRICE Fuc!iile firelor n conectori %i racorduri


B4$ 02

RACORDURI

RACORD CABLAJE FA&%-PLAN'% BORD / MOTOR


RACORD CABLAJ FA&% Pozi!ie
A$ A2 A5 A6 A7 B$ B2 B3 B4 B5 B6 B7 C$ C2 C2 C3 C4 C7

Sec!iune
3,0 $,4 0,6 0,6 0,6 0,35 0,35 0,35 0,35 0,6 0,35 0,6 0,35 0,35 0,6 0,35 0,35 $,0 D 3NA$ 2JD 38L BP$7 HK HL H7 42A H66P 28A AP$$ 3$A 47F 47F H$7 3FH AP29

Destina!ie
+ COMAND% DEMAROR + POMP% BENZIN% + EXCITA&IE ALTERNATOR SEMNAL CUPLARE AER CONDI&IONAT + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F2$ SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L SEMNAL TUROMETRU SEMNAL + TEMPERATUR% AP% COMAND% + LUMINI MERS NAPOI COMAND% - MARTOR PRESIUNE ULEI + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F06 COMAND% - MARTOR TEMPERATUR% AP% SEMNAL VITEZ% VEHICUL > MARTOR SEMNAL VITEZ% VEHICUL > AVERTIZOR LIMIT% VITEZ% SEMNAL CODAT INJEC&IE > ANTIDEMARAJ COMAND% - MARTOR ANTIPOLUARE + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F05

MA

D
AP29 3FH H$7

G
AP $$

X
28A

X
H7

H66P

42A

47F X X HL

3$A

X
HK

C B A

X
D

BP$7 R 2$2

38L

2JD

3NA$

R
7

X
6

X
5 3

G
2

GR
$

89 - $74

SCHEME ELECTRICE Fuc!iile firelor n conectori %i racorduri


B4$ 02

89

RACORDURI

RACORD CABLAJ MOTOR Pozi!ie Sec!iune


A$ A2 A2 A5 A6 A7 B$ B2 B3 B4 B5 B6 B7 C$ C2 C2 C3 C4 C7 C7 3,0 $,4 $,4 2,0 0,6 0,6 0,35 0,35 0,35 0,35 0,6 0,6 0,6 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,6 0,6 D 3NA$ 3NA$ 2JD 38L BP$7 HK HL H7 42A H66P 28A AP$$ 3$A 47F 47F H$7 3FH AP29 AP29

Destina!ie
+ COMAND% DEMAROR + POMP% BENZIN% > SENZOR 'OC + POMP% BENZIN% + EXCITA&IE ALTERNATOR SEMNAL CUPLARE AER CONDI&IONAT + BATERIE PROTEJAT > U.C.E. INJEC&IE SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L SEMNAL TUROMETRU SEMNAL + TEMPERATUR% AP% COMAND% + LUMINI MERS NAPOI COMAND% - MARTOR PRESIUNE ULEI + DUP% CONTACT PROTEJAT > CONTACTOR MERS NAPOI COMAND% - MARTOR TEMPERATUR% AP% SEMNAL VITEZ% VEHICUL > U.C.E. INJEC&IE SEMNAL VITEZ% VEHICUL > SENZOR TURA&IE SEMNAL CODAT INJEC&IE > U.C.E. INJEC&IE COMAND% - MARTOR ANTIPOLUARE > U.C.E. INJEC&IE + DUP% CONTACT PROTEJAT > RELEU POMP% BENZIN% + DUP% CONTACT PROTEJAT > U.C.E. INJEC&IE

MA D
3$A

C B
R 2$2

X
HK

47F X X H6

H $7

3FH

X
H7

X
42A H66P 28A

AP29 G G AP$$

X
D

X
3NA$ G G 2

X
2JD

X
38L

OR
BP$7

GR
$

X
3 5

X
6

R
7

89 - $75

89

SCHEME ELECTRICE Fuc!iile firelor n conectori %i racorduri


B4$ 02

RACORDURI

RACORD CABLAJE FA&% -PLAN'% BORD / SPATE


RACORD CABLAJ FA&% Pozi!ie
A$ A2 A5 A6 A7 B$ B2 B3 B4 B5 B6 B7 C$ C2 C3 C4 C5 C6 C7

Sec!iune
0,6 0,6 $,4 0,35 0,35 0,6 0,6 0,6 $,4 0,35 0,35 0,35 0,6 0,6 0,6 $,0 0,35 0,35 0,35 20C 20D 3NA$ 4$B 4$A 64C 64D H66P $5B H$ 34A 34B LPG LPD 9DP 65A 60DV 34D 34C

Destina!ie
COMAND% +DEBLOCARE ELECTRIC% U'I > U.C.E. DECODOR COMAND% + BLOCARE ELECTRIC% U'I > U.C.E. DECODOR + POMP% BENZIN% > RELEU POMP% BENZIN% - NIVEL CARBURANT > MARTOR SEMNAL + TRANSMI&%TOR NIVEL CARBURANT COMAND% LUMINI SEMNALIZARE STNGA COMAND% LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA COMAND% + LUMINI MERS NAPOI > CONTACTOR MERS NAPOI COMAND% + DEZABURIRE LUNET% COMAND% - MARTOR FRN% MN%, I.C.P. SEMNAL + DIFUZOR SPATE STNGA (RADIO) SEMNAL - DIFUZOR SPATE STNGA (RADIO) +LUMINI POZI&IE STNGA PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F$4 +LUMINI POZI&IE DREAPTA PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F$5 + PROTEJAT LUMINI CEA&% SPATE > IE'IRE SIGURAN&% F$9 COMAND% + LUMINI STOP MAS% MARTOR CENTUR% SIGURAN&% CONDUC%TOR SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA (RADIO) SEMNAL - DIFUZOR SPATE DREAPTA (RADIO)

MA

D
34C 34D 60DV 65A 9DP LPD LPG

X
34B

X
34A

X
H$

X
$ 5B

X
H66P

X
64D

X
64C

C B A

X
R 265 4$A

X
4$B

X
3NA $

X
20D

X
20C

X
7

X
6

G
5

X
2

X
$

89 - $76

SCHEME ELECTRICE Fuc!iile firelor n conectori %i racorduri


B4$ 02

89

RACORDURI RACORD CABLAJ SPATE Pozi!ie


A$ A$ A2 A2 A5 A6 A7 B$ B2 B3 B4 B5 B6 B7 C$ C$ C2 C3 C4 C5 C6 C7

Sec!iune
0,6 0,6 0,6 0,6 $,4 0,35 0,35 0,6 0,6 0,6 2,0 0,35 0,35 0,35 0,6 0,6 0,6 0,6 $,0 0,35 0,35 0,35 20C 20C 20D 20D 3NA$ 4$B 4$A 64C 64D H66P $5B H$ 34A 34B LPG LPG LPD 9DP 65A 60DV 34D 34C

Destina!ie
COMAND% + DEBLOCARE ELECTRIC% U'I> ACTUATORI COMAND% + DEBLOCARE ELECTRIC% U'I> ACTUATORI COMAND% + BLOCARE ELECTRIC% U'I > ACTUATORI COMAND% + BLOCARE ELECTRIC% U'I > ACTUATORI + POMP% BENZIN% - NIVEL CARBURANT SEMNAL + TRANSMI&%TOR CARBURANT COMAND% LUMINI SEMNALIZARE STNGA COMAND% LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA COMAND% + LUMINI MERS NAPOI COMAND% + DEZABURIRE LUNET% COMAND% - MARTOR FRN% MN%, I.C.P. SEMNAL+ DIFUZOR SPATE STNGA SEMNAL - DIFUZOR SPATE STNGA + LUMINI POZI&IE STNGA PROTEJAT + LUMINI POZI&IE STNGA PROTEJAT + LUMINI POZI&IE DREAPTA PROTEJAT + PROTEJAT LUMINI CEA&% SPATE COMAND% + LUMINI STOP MAS% MARTOR CENTUR% SIGURAN&% CONDUC%TOR SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA SEMNAL - DIFUZOR SPATE DREAPTA

MA

D C B
R 265 LPG
X X

LPD

9DP

65A

60DV

34D

34C

X
64D

X
H66P

X
$ 5B

X
H$

X
34A

X
34A

64C

X
20C
X X

X
20D
X X

X
3

X
3NA $

X
4$B

X
4$A

G
5

X
6

X
7

89 - $77

89

SCHEME ELECTRICE Fuc!iile firelor n conectori %i racorduri

RACORDURI

B4$ 02

RACORD CABLAJE FA&%-PLAN'% BORD / FARURI CEA&%


RACORD CABLAJ FA&% Pozi!ie
$ 2

Sec!iune
0,35 $,4 8A BPR$

Destina!ie
COMAND% + RELEU FARURI CEA&% > COMUTATOR LUMINI + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F28

CY 8A

A
R3$6 BPR$

RACORD CABLAJ FARURI CEA&% Pozi!ie


$ 2

Sec!iune
0,35 $,4 8A BPR$

Destina!ie
COMAND% + RELEU FARURI CEA&% + BATERIE PROTEJAT > RELEU FARURI CEA&%

CY

8A $ R3 $ 6 2

A
BPR$

89 - $78

SCHEME ELECTRICE Explicitare func!ii fire

89

COD

FUNC#II FIR

A ABP4 AP$$ AP$2 AP29 AP40 AP4$ AP43 AP7 B BP$ BP7 BP$$ BP$2 BP$7 BP37 BP74 BPR$ C CPD CPG D H$ H$7 H66P H7 HK HL L LPD LPG M20 MAJ MB MC MD ME MG MH MK MW MYH R RPD RPG S TB$ 2A 2JD 3AC 3AJ 3AQ

LEG"TUR"

ALIMENTARE + DUP% CONTACT + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F23 HABITACLU + DUP% CONTACT PROTEJAT LUMINI MERS NAPOI > IE'IRE SIG. F06 HAB. + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F20 HABITACLU + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F05 HABITACLU + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F$6 HABITACLU + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F$7 HABITACLU + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F04 HABITACLU + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F07 HABITACLU + BATERIE + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F03 MOTOR + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F0$ MOTOR (F02 pentru A.C.) + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F02 HABITACLU + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F03 HABITACLU + DUP% CONTACT PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F04 MOTOR + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F2$ HABITACLU + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F26 HABITACLU + BATERIE PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F28 HABITACLU + LUMINI DE NTLNIRE + LUMINI NTLNIRE DREAPTA PROTEJAT + LUMINI NTLNIRE STNGA PROTEJAT + COMAND% DEMAROR COMAND% - MARTOR FRN% MN%, I.C.P. CIRCUIT FRNARE SEMNAL CODAT INJEC&IE > ANTIDEMARAJ COMAND% + LUMINI MERS NAPOI SEMNAL TUROMETRU SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L + LUMINI POZ&IE + LUMINI POZI&IE DREAPTA PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F$5 HABITACLU + LUMINI POZI&IE STNGA PROTEJAT > IE'IRE SIGURAN&% F$4 HABITACLU MAS% ELECTRIC% DEZABURIRE LUNET% MAS% ELECTRIC% CABLAJ G.M.V. MAS% ELECTRIC% CAROSERIE FA&% STNGA MAS% ELECTRIC% CUTIE DE VITEZE MAS% ELECTRIC% TABLET% SPATE STNGA MAS% ELECTRIC% LONJERON FA&% STNGA MAS% ELECTRIC% CABLAJ HAYON MAS% ELECTRIC% MOTOR MAS% ELECTRIC% HABITACLU FA&% STNGA MAS% ELECTRIC% CABLAJ FARURI CEA&% MAS% ELECTRIC% HAYON + LUMINI DE DRUM + LUMINI DE DRUM DREAPTA PROTEJAT + LUMINI DE DRUM STNGA PROTEJAT + ACCESORII ECRANAJ SENZOR DETONA&IE COMANDA - MARTOR NC%RCARE ALTERNATOR + EXCITATIE ALTERNATOR COMAND% - RELEU POMP% BENZIN% SEMNAL + POTEN&IOMETRU POZI&IE CLAPET% SEMNAL + POTEN&IOMETRU CLAPET%

89 - $79

89
3B 3BA 3BB 3BG 3BL 3BU 3BV 3BW 3BX 3C 3CR 3CS 3CT 3CU 3CV 3CW 3D 3DQ 3F 3FH 3GF 3GG 3GH 3GJ 3GK 3GL 3GN 3GT 3JK 3JL 3JN 3JP 3JQ 3NA 3NA$ 3NR 3S 8A 8B 9J 9DP $3A $3C $4A $4B $4C $4D $4E $5B $6A 20C 20D 20F 2$A 2$B

SCHEME ELECTRICE Explicitare func!ii fire


SEMNAL + SENZOR TEMPERATUR% AER SEMNAL - PRESOATAT DIREC&IE ASISTAT% COMAND% SUPAP% PURJARE CANISTR% SEMNAL TURA&IE MOTOR > SENZOR TURA&IE SEMNAL - TURA&IE MOTOR > SENZOR TURA&IE COMAND% $ REGULATOR RELANTI COMAND% 2 REGULATOR RELANTI COMAND% 3 REGULATOR RELANTI COMAND% 4 REGULATOR RELANTI SEMNAL+ SENZOR TEMPERATUR% AP% COMAND% - INJECTOR $ COMAND% - INJECTOR 2 COMAND% - INJECTOR 3 COMAND% - INJECTOR 4 COMAND% - BOBIN% APRINDERE CILINDRI $-4 COMAND% - BOBIN% APRINDERE CILINDRI 2-3 SENZOR PRESIUNE ATMOSFERIC% > ALIMENTARE + - SENZOR DETONA&IE SEMNAL SENZOR PRESIUNE ATMOSFERIC% COMAND% - MARTOR DEFECT ANTIPOLUARE COMAND% - NC%LZIRE SOND% O2 AMONTE COMAND% - NC%LZIRE SOND% O2 AVAL MAS% SOND% O2 AMONTE MAS% SOND% O2 AVAL SEMNAL SOND% O2 AMONTE SEMNAL SOND% O2 AVAL MAS% SENZOR PRESIUNE ATMOSFERIC% COMAND% RELEU ACTUATORI - TEMPERATUR% AP% - POTEN&IOMETRU CLAPET% COMAND% - RELEU G.M.V. TREAPTA $ COMAND% - RELEU G.M.V. TREAPTA A-2-A - SENZOR TEMPERATUR% AER + BOBIN% APRINDERE, SENZOR 'OC > RELEU POMP% BENZIN% + POMP% BENZIN% + INJECTOARE > IE'IRE RELEU ACTUATORI SEMNAL + SENZOR DETONA&IE + RELEU FARURI CEA&% + FARURI CEA&% > RELEU COMAND% + LAMP% CEA&% + PROTEJAT LUMINI CEA&% SPATE COMAND% - ILUMINARE PLAFONIER% > CONTACTOARE U'I COMAND% - PLAFONIER% COMAND% + VITEZ% MIC% 'TERG%TOR PARBRIZ COMAND% + VITEZ% MARE 'TERG%TOR PARBRIZ COMAND% + OPRIRE PUNCT FIX 'TERG%TOR PARBRIZ COMAND% VITEZ% MIC% TEMPORIZATOR 'TERG%TOR PARBRIZ COMAND% + TEMPORIZATOR 'TERG%TOR PARBRIZ COMAND% + DEZABURIRE LUNET% COMAND% + POMP% SP%L%TOR PARBRIZ COMAND% + DEBLOCARE ELECTRIC% U'I COMAND% + BLOCARE ELECTRIC% U'I SEMNAL RECEP&IE RADIO-FRECVEN&% COMAND% RIDICARE MACARA ELECTRIC% GEAM CONDUC%TOR COMAND% COBORRE MACARA ELECTRIC% GEAM CONDUC%TOR

89 - $80

SCHEME ELECTRICE Explicitare func!ii fire


22A 22B 28A 3$A 34A 34B 34C 34D 34E 34F 34G 34H 38AH 38AJ 38AK 38AL 38AN 38AS 38AY 38EV 38K 38L 38R 38U 38X 38Y 4$B 4$A 42A 47F 49B 49L 60DV 64A 64AP 64B 64C 64D 65A 67C 67CP 80BD 80T 80X COMAND% RIDICARE MACARA ELECTRIC% GEAM PASAGER COMAND% COBORRE MACARA ELECTRIC% GEAM PASAGER COMAND% - MARTOR PRESIUNE ULEI COMAND% - MARTOR TEMPERATUR% AP% SEMNAL + DIFUZOR SPATE STNGA SEMNAL - DIFUZOR SPATE STNGA SEMNAL - DIFUZOR SPATE DREAPTA SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA SEMNAL + DIFUZOR FA&% DREAPTA SEMNAL - DIFUZOR FA&% DREAPTA SEMNAL + DIFUZOR FA&% STNGA SEMNAL - DIFUZOR FA&% STNGA COMAND% + G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA $ COMAND% + G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA A-2-A COMAND% + G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA A-3-A COMAND% + G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA A-4-A COMAND% - RECIRCULARE AER CONDI&IONAT SEMNAL CUPLARE COMPRESOR AER CONDI&IONAT SEMNAL VITEZ% G.M.V. CLIMATIZARE COMAND% + RECIRCULARE AER CONDI&IONAT COMAND% RELEU AER CONDI&IONAT > U.C.E. INJEC&IE COMAND% AER CONDI&IONAT COMAND% + AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDI&IONAT - SOND% PRESIUNE FREON SEMNAL SOND% PRESIUNE FREON + SOND% PRESIUNE FREON - NIVEL CARBURANT SEMNAL + TRANSMI&%TOR NIVEL CARBURANT SEMNAL+ TEMPERATUR% AP% SEMNAL VITEZ% VEHICUL COMAND% + G.M.V. R%CIRE COMAND% + REZISTEN&% VITEZ% MIC% G.M.V. R%CIRE MAS% MARTOR CENTUR% SIGURAN&% CONDUC%TOR ALIMENTARE + SEMNALIZARE + PROTEJAT LUMINI SEMNALIZARE COMAND% + RELEU SEMNALIZARE COMAND% LUMINI SEMNALIZARE STNGA COMAND% LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA COMANDA + LUMINI STOP COMAND% + SIGURAN&% AVERTIZOR SONOR COMAND% + AVERTIZOR SONOR COMAND% RELEU FLASH COMAND% - MARTOR ANTIDEMARAJ CALE SEMNAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ

89

89 - $8$