P. 1
Dictionar de Termeni Medicali

Dictionar de Termeni Medicali

|Views: 141|Likes:
Published by Ingrid Beatrix

More info:

Published by: Ingrid Beatrix on Jan 08, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2014

pdf

text

original

X.

SISTEMUL INTERNATIONAL (SI) DE UNITATI DE MASURA IN MEDICINA

Scurt istoric
Incercarile de exprimare cantitativa a unor date medicale sunt vechi, dar ele au inceput sa dobafldeasca un grad de consistent;! abia in secolul al XIX-lea, cand, datorita dezvoltarii fizicii, au putut fi adaptate o serie de instrumente atat in scop experimental, cat si pentm efectuarea unor masurari cu caracter aplicativ in medicina cli-nica. Pe de alta parte, inca din cele mai vechi timpuri, masurarile obisnuite, impuse indeosebi de necesitStile vietii, proveneau din parametrii corpului care erau la indemana oriunde. Astfel, ^digit" era latimea unui deget, "palin" -latimea a patru degete si "cubit" (cotui) era distant dintre articulatia cotului si varful degetului mijiociu. Se mai utiliza si distant dintre brafele intinse, ca si distant corespunzatoare unui pas. La aceste "unitati" cu totui empirice $i variabile, se adaugau numeroase alte unitati pentru masurarea distan^elcr, volumelor si greutatii. Haosul si varietatea locala domneau peste tot si, pe langa faptui ca provocau numeroase confuzii, stimulau frauda. Un dictionar al unitatilor locale de greutati si masuri, folosit in Franfa inainte de Revolutie, avea doua sute de pagini! In conditiile mai sus mentionate, in 1785 James Madison observa ca: "Imediat dupa inconvenientui vorbirii de limbi diferite venea eel al folosirii diferitelor fi arbitrarelor greutafi §i masuri" (citat din D. J. Boorstin -"Descoperitom", vol. II, p. 133, Edit. Meridiane, Bucuresti, 1996). Prima incercare de instituire a unui sistem national de greutafi si masuri a apartinut cunoscutului om politic francez Talleyrand (1754-1838), care, in aprilie 1790, a adresat in acest scop un apel Adunarii Na{ionale a Revolutiei Franceze. Adunarea a imputemicit Academia de ^timfe din Paris sa propuna Societa^ii Regale din Londra o colaborare pentru a deduce un standard invariabil pentru toate masurile si greutatile. Britanicii nu au raspuns, m schimb francezii au hotarat curand ca pentru noile unitati sa adopte sistemul zecimal, iar unitatea de baza sa fie denumita metru, de la cuvantui grec pentru masura, iar de la acesta aveau sa fie derivate alte unitati metrice. Este interesant ca, dimpotriva, americanii au fost extrem de receptivi, Thomas Jefferson (1743-1826) elaborand in acela^i an ca §i Talleyrand un "Raport despre subiectui stabilirii unei uniformita}i in greutafi, masuri si monede ale Statelor Unite". Procesul de unificare, mai intai pe plan national, apoi regional si international, a unitafilor de masura a fost, insa, foarte indelungat. Este adevarat ca aceasta modificare era condifionata si de dezvoltarea stiinfelor tn care do-mina exprimarea cantitativa. Trebuie sa menfionam ca, in 1901, fizicianul Giorgi a preconizat un prim sistem bazat pe centimetru, gram, secunda si denumit sistemul CGS, care a fost aplicat cu consecventa o perioada de timp in fizica. Momentui decisiv in crearea premiselor unui sistem international a fost insa infiinfarea, prin acorduri diplo-matice, m 1873, a Biroului International de Masuri si Greutafi. Curand, la 20 mai 1875, reprezentanfi din 17 state au semnat la Paris Conventia Interna{ionala a Metrului, care a consacrat sistemul metric, avand ca unitafi de baza metrul si kilogramul. Romania a devenit membra a Conventiei in anul 1883. Totodata, s-a infiintat un Birou International de Masuri si Greuta{i (BIPM) cu sediul la Sevres, in apropiere de Paris, indrumat de Comitetui International de Masuri si Greutati (CIPM). Intreaga activitate din domeniu este coordonata de Conferinta Generala de Masuri si Greutafi (CGPM), care cuprinde specialisti din toate {arile si care a reusit, la a X-a reuniune, din anul 1954, sa prezinte un sistem practic de unitati de masura, susceptibil de a fi aplicat in toate {arile. In anul 1960, la urmatoarea Conferinfa, s-a produs un eveniment istoric, important prin consecintele sale pentru intreaga umani-tate: adoptarea Sistemului International (SI) de unitati, care, fund practic, coerent, simplu si rational, poate fi aplicat in toate domeniile stiintei si tehnicii. Treptat, SI a fost legiferat in aproape toate {arile, iar o serie de com-pletari si precizari elaborate dupa anul 1990 au permis perfectionarea sa. Date de baza asupra SI Unitaflle de masura utilizate m SI se clasifica in: A. Unitati fundamentale. . B. Unitati derivate. C. Unitati suplimentare.
1155

X. SISTEMUL INTERNATIONAL (SI) DE UNITATI DE MASURA tN MEDICINA

Scurt istoric
Incercarile de exprimare cantitativa a unor date medicale sunt vechi, dar ele au inceput sa dobaftdeasca un grad de consistenta abia in secolul al XIX-lea, cand, datorita dezvoltarii fizicii, au putut fi adaptate o serie de instrumente atat in scop experimental, cat si pentru efectuarea unor masurari cu caracter aplicativ in medicina cli-nica. Pe de alta parte, mca din cele mai vechi timpuri, masurarile obisnuite, impuse indeosebi de necesitS-tile vietii, proveneau dm parametrii corpului care erau la indemana oriunde. Astfel, "digit" era. latimea unui deget, "palin" -latimea a patru degete si "cubit" (cotui) era distanfa dintre articulatia cotului si varful degetului mijiociu. Se mai utiliza si distanfa dintre brafele intinse, ca si distant corespunzatoare unui pas. La aceste "unitati" cu totui empirice ^ variabile, se adaugau numeroase alte unitati pentru masurarea distantelor, volumelor si greuta(ii. Haosul si varietatea locala domneau peste tot si, pe langa faptui ca provocau numeroase confuzii, stimulau frauda. Un dictionar al unitatilor locale de greutati si masuri, folosit in Franfa inainte de Revolufie, avea doua sute de pagini! In conditiile mai sus mentionate, in 1785 James Madison observa ca: "Imediat dupa inconvenientui vorbirii de limbi diferite venea eel al folosirii diferitelor fi arbitrarelor greutafi si masuri" (citat din D. J. Boorstin -"Descoperitorii", vol. II, p. 133, Edit. Meridiane, Bucuresti, 1996). Prima mcercare de instituire a unui sistem national de greuta{i si masuri a aparfinut cunoscutului om politic francez Talleyrand (1754-1838), care, in aprilie 1790, a adresat in acest scop un apel Adunarii Nationale a Revolutiei Franceze. Adunarea a imputemicit Academia de §tiinte din Paris sa propuna Societa{ii Regale din Londra o colaborare pentru a deduce un standard invariabil pentru toate masurile si greutatile. Britanicii nu au raspuns, in schimb francezii au hotarat curand ca pentru noile unita{i sa adopte sistemul zecimal, iar unitatea de baza sa fie denumita metru, de la cuvantui grec pentru masura, iar de la acesta aveau sa fie derivate alte unitap metrice. Este interesant ca, dimpotriva, americanii au fost extrem de receptivi, Thomas Jefferson (1743-1826) elaborand in acela^i an ca §i Talleyrand un "Raport despre subieclul stabilirii unei uniformitafi in greutafi, masuri fi monede ale Statelor Unite". Procesul de unificare, mai intai pe plan national, apoi regional si international, a unitatilor de masura a fost, insa, foarte indelungat. Este adevarat ca aceasta moditicare era conditionata si de dezvoltarea stiintelor m care do-mina exprimarea cantitativa. Trebuie sa mentionam ca, in 1901, fizicianul Giorgi a preconizat tin prim sistem bazat pe centimetru, gram, secunda si denumit sistemul CGS, care a fost aplicat cu consecventa o perioada de timp in fizica. Momentui decisiv in crearea premiselor unui sistem international a fost insa infiintarea, prin acordun diplo-matice, in 1873, a Biroului International de Masuri si Greutati. Curand, la 20 mai 1875, reprezentanti din 17 state au semnat la Paris Conventia Internationala a Metrului, care a consacrat sistemul metric, avand ca unitafi de baza metrul si kilogramul. Romania a devenit membra a Conventiei in anul 1883. Totodata, s-a infiintat un Birou International de Masuri si Greuta^i (BIPM) cu sediul la Sevres, in apropiere de Paris, indrumat de Comitetui International de Masuri si Greutafi (CIPM). Tntreaga activitate din domeniu este coordonata de Conferinfa Generala de Masuri si Greutati (CGPM), care cuprinde specialist! din toate tarile si care a reusit, la a X-a reuniune, din anul 1954, sa prezinte un sistem practic de unitati de masura, susceptibil de a fi aplicat in toate farile. In anul 1960, la urmatoarea Conferin{a, s-a produs un eveniment istoric, important prin consecintele sale pentru intreaga umani-tate: adoptarea Sistemului International (SI) de unitati, care, fund practic, coerent, simplu si rational, poate fi aplicat in toate domeniile stiintei si tehnicii. Treptat, SI a fost legiferat in aproape toate (arile, iar o serie de com-pletari si precizari elaborate dupa anul 1990 au permis perfectionarea sa. Date de baza asupra SI
Unitafile de masura utilizate in SI se clasifica in:

A. Unitati fundamentale. . B. Unitati derivate. C. Unitati suplimentare.
1155

SISTEMUL INTERNATIONAL (Sl) DE UNITATI DE MASURA TN MEDICINA

A. Unitafile fundamentale sunt in numar de sapte: Marimea.fizica •__________Denumirea unitafti de masura Simbohd acesteia
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lungime Masa Timp Intensitatea curentului electric Temperatura termodinamica Intensitate luminoasa Cantitate de substanfa metru kilogram secunde amper kelvin candela mol m kg s A K cd mol

Defmifiile unitatilor fundamentale sunt urmatoarele: • Metrul (m) este unitatea de lungime si reprezinta drumul parcurs de lumina in vid m timp de 1/299 792 458 dintr-o secunda. • Kilogramul (kg) este unitatea de masa; el este egal cu masa prototipului international (etalon) din plati-na iridata care se pastreaza la BIPM (Sevres). • Secunda (s) este unitatea de timp si este egala cu 9192631770 perioade ale radiafiei corespunzatoare tranzitiei intre cele doua nivele energetice hiperfine ale starii fundamentale a atomului de cesiu 133. • Amperul (A) este unitatea de masura a intensitatii curentului electric si reprezinta intensitatea unui curent electric constant care, mentinut in doua conductoare paralele, rectilinii, cu lungimea infinita si cu secpunea circulara neglijabila, asezate in vid, la o distanta de un metru unul de altui, ar produce intre aceste conductoare o forfa egala cu 2 x 10-7 newtoni pe o lungime de un metru. • Kelviniil (K) este unitatea de temperatura termodinamica si este egal cu o fractiune de 1/273,16 din temperatura termodinamica a punctului triplu al apei. • Candela (cd) este unitatea de intensitate luminoasa si reprezinta intensitatea luminoasa intr-o direcfie data a unei surse care emite o radiate monocromatica cu fi-ecven^a de 540 x 1012 hertzi si a caret intensitate energetica in aceasta direcfie este 1/683 dintrun watt pe steradian. : • Molul (mol), unitatea de masura pentru cantitatea de substanta, este cantitatea de substanfa dintr-un sistem care contine un numar de entitafi elementare egal cu eel al atomilor de carbon din 0,012 kg de car-: bon 12; ori de cate ori se foloseste unitatea mol trebuie specificate unitafile elementare, care pot fi: atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupe specificate de asemenea particule. Specialistii din domeniul metrologiei considera ca unitatile de masura pentru marimile fundamentale, ca §i numarul acestor marimi nu sunt stabilite pentru totdeauna, ele evoluand m functie de necesitatile dezvoltarii stiin{elor si tehnicii. Este cert, de exemplu, ca etaloanele pentru unitatile fundamentale sunt perfectionate continuu, deoarece trebuie sa indeplineasca o serie de condi{ii, unele extrem de greu de realizat: sa poata fi reconstituite (reproduse) in orice laborator de metrologie, sa prezinte o vara{ie minima sub influenta factorilor de mediu (temperatura, pre-siune, umiditate etc.), sa poata fi folosite in mod simplu in tehnica masurarii, sa fie alcatuite din materiale care nu se modifica structural (fizico-chimic) in timp. Deocamdata, etalonul eel mai departe de conditiile ideale este eel pentru kilogram, dupa cum etaloanele pentru metru (indeosebi) si secunda au evoluat considerabil. Dupa cum, nu este exclus ca in viitor sa fie necesara elaborarea sau adaptarea unor unitati fundamentale noi. B. Unita{ile derivate sunt extrem de numeroase si pot fi- clasificate m trei grupe: a) in funcfie de unita{ile fundamentale:
— ane volum viteza acceleratie densitate concentratie luminanta metru patrat metru cub metri pe secunda metri pe secunda la patrat kilogram pe metru cub mol pe metru cub candela pe metru patrat : m2 m3 m/s m/s2 kg/m3 mol/m3 cd/m2 i|

b) cu denumiri speciale (de obicei nume de cercetatori): Unitate frecven{a forta 1156 Denumire Simbol hertz H newton N Origine Hemrich Rudolf Hertz (1857-1894) Isaac Newton (1642-1727)

SISTEMUL INTERNATIONAL (Sl) DE UNITAT1 DE MASURA IN MEDICINA

presiune lucru mecanic, energie, cantitate de caldura putere, flux energetic cantitate de electricitate tensiune/potenhal electric capacitate electrica rezisten(a electrica conductanfa electrica flux de inductie magnetica inductanfa mductie magnetica activitatea unui radionuclid doza absorbita de radiatii flux luminos iluminare luminoasa

pascal joule
watt

Pa
J WC

Blaise Pascal (1623-1662) James Prescott Joule (1818-1889)

coulomb volt farad ohm - Siemens - mho, de la ohm weber henry tesia becquerel
gray

James Watt (1736-1819) Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745-1827) Michael FQS (v.), citit invers Faraday (1791-1867) Georg Simon Ohm (1789-1859) Ernst Wemer Siemens (1816WHT 1892) Bq Gy

v

lumen lux

Wilhelm Eduard Weber (1804-1S91) Joseph Henry (1797-1878) Nikola Tesia (1856-1943) Henri Antoine Becquerel (1852-1908) Stephen Gray (1666-1736) 1m lat. lumen = ceea ce lumineaza Ix lat. lux, lucis = lumina, claritate

Obs.: prefixul tera si unitatea tesia au acelasi simbol T. c) unitafi care se exprima folosind denumiri speciale: ex- viscozitate dinamica - pascal x secunda, tensiunea superficiala newton / metru. C. Unitafile suplimentare sunt doua: unghi plan radian rad unghi solid steradian sr Prezentam in continuare prefixele sistemului international care servesc la formarea de multipli sau sub-multipli zecimali ai unitatilor. Ele sunt mentionate ca un exponent care se aplica simbolului in ansamblul sau si nu simbolului unitatii de la care se porneste. Astfel, 1 cm se scrie 10'2 m. In plus, nu se utilizeaza prefixe com-puse. Ex.: a mia parte dintr-un micrometru (lO^lO"6 m) reprezinta un nanometru, adica 10'9 m. Prefixele exa si penta din tabelul alaturat nu fac parte din SI, nefiind utilizate decat cu totui exceptional. Toate prefixele desemnand multipli sunt de origine greaca. In ceea ce priveste prefixele pentru submultipli, primele trei sun»de origine latina, urmate de doua de origine greaca, un prefix de origine italiana (pico) si doua de origine daneza (alto, din deformarea cuvantului danez atten = optsprezece si femto, provenind din danezul femten = cincisprezece). Factor de multiplicare 1011 1015 1012 lO9 106 103 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 Prefix exa penta tera giga mega kilo hecto deca deci centi mili micro nano pico femto atto , Simbol E P T G M k h da d c m U n P f a

1 000 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 1 000 100 10 ' 1 0,1 0,01 0,001 0,000001 0,000000001 0,000000000001 0,000000000000001 0,000000000000000001
1157

SISTEMUL INTERNATIONAL (81) DE UNITATI DE MASURA TN MEDICINA tn radiobiologie se utilizeaza o serie de unitati specifice:

Defmitii Unitati vechi Unitati not Conversie 7. Activilatea uniii radioizotop .Curie (Ci) . . Becquerel (Bq) . I Ci = 3,7xl010 Bq (radionuclid)'. (activitate a 1 gram de radiu) 1 dezintegrare/s , numarul de nuclee radioactive 1 Ci = 3,7-1010 dez/s care se dezintegreaza in unitatea de timp. 2. Doza absorbita (A): Rad (rd) .• Gray (Gy) 1 Gy = 100 rad manme dozimetrica fundamentals 1 rad .= 0,01 J/kg 1 Gy = 1 J/kg definita ca energia medie cedata . •, . de radiatia ionizanta unitatii de masa imediata. , ,• . .. In continuare, mentionam alte doua marimi dozimetrice de baza, elaborate conform conceptelor aetuale din radiobiologie: • Doza echivalenfa H/m: doza absorbita, in tesutui sau organul T, ponderata pentru calitatea radiatiei R. Unitatea de masura este sievert-ul (SV). ' ' " .' • Doza efectiva E: suma ponderata a dozelor echivalente provenite din expunerea extema si'intBma, efectuata pe toate tesuturile si organele corpului. Unitatea de masura este sievert-ul (SV). Se mai disting: doza echivalenta angajata, doza efectiva angajata, doza evitabila etc. Pentru medicii din domeni-ile de utilizare a radiatiilor ionizate (in diagnostic sau terapie) sunt extrem de utile anexele 1-5 ale Normelor de secu-ritate radiologica, publicate m Monitomi Oficial al Romaniei, nr. 404 bis, din 29 august 2000.

SI in medicina
Posibilitatile de evaluare cantitativa in medicina, 'tndeosebi a 'unor parametri biochimici, s-au extins mtr-un ritm inimaginabil in urma cu cateva decenii. Metodele s-au diversificat, sensibilitatea unora dintre acestea a cres-cut, se dezvolta vertigines analizoarele biochimice automatice, se extinde gama biosenzorilor, astfel incat pufine dia-gnostice se mai pot sus^ine fara investigatii de ordin cantitativ, paraclinice. Pe de alta parte, aspira{ia catre o expri-mare cantitativa cat mai exacta este limitata de variabilitatea biologica, diferentele naturale dintre diferiti subiecfi sau populatii umane, de unde dificultatea de a stabili valorile normale ale constantelor biologice. De aceea, m locul conceptului valorilor normale s-a consacrat in ultimii ani eel al valorilor de referinta, care se obtin pentru o anu-mita populatie umana, dupa definirea acesteia si pe baza unor criterii de ordin statistic. . .. • Dezvoltarea evaluarii cantitative in medicina, uneori excesiva sau chiar exagerata atunci cand este consecinta concurentei dintre firmele producatoare de aparatura si nu a unor necesitati reale, a impus utilizarea Sistemului International de unitati de masura. tn acest scop, A 30-a Adunare Mondiala a Sanatafii a adoptat la 18 mai 1977 o rezolufie asupra introducerii SI in medicina. Cu aceasta ocazie au fost formulate o serie de precizari necesare adap-tarii SI particularitatilor de exprimare cantitativa in medicina, iar ulterior standardizarea unitafilor de masura in medicina, bazata pe SI, a continuat in cadrul a numeroase comisii, comitete sau conferinte. Pe langa Organiza(ia Mondiala a Sanata(ii. s-au implicat indeosebi Comisia de Chimie Clinica a Uniunii Internationale de Chimie Pura si Aplicata, Federatia ln(crna(ionala de Chimie Clinica, ComitetuI International pentru Standardizarea in Hematologie, Asociafia Mondiala a Societatilor de Patologie, la care s-au adaugat ulterior alte comisii, aparpnand aproape tuturor domeniilor medicinii. . In principiu, prm introducerea SI m medicina, terminologia medicala din domeniul masurarilor a devenit clara si a fost posibila pentru prima oara o exprimare uniforma a rezultatelor. Aceasta cu conditia ca SI sa fie cunos-cut si utilizat de intregul corp medical si de publicafiile medicale. Prin adaptarea SI, o serie de unitati vechi nu mai sunt utilizate: • angstrom (A), care in SI reprezinta 0,1 nanometru (nm); • dalton, care este echivalent cu 0,9921 din unitatea atomica de masa; totusi, aceasta imitate (cii Simbolul Da) se mai utilizeaza in desemnarea masei moleculare relative (M,) a unor molecule, Indeosebi a pro-teinelor; • ' • milimicron (m(i), care este inlocuit de nanometru (nm);
1158

SISTEMUL INTERNATIONAL (Sl) DE UNITAT1 DE MA8URA TN MEDICINA

• Y (gamma) este locuita de microgram (p.g); • A. (lambda) este locuita de microlitru (u.1); • torr este echivalent cu 0,1333 kilopascal (kPa). Aplicarea SI a impus o serie de modificari ale modului de exprimare a rezultatelor. !n continuare enumeram majoritatea acestor modificari, cu mentionarea domeniilor medicale in care ele se aplica in mod deosebit: • Cantitatea unei substance se exprima prin unitatea fundamentals denumita mol sau prin submultiplii aces-tuia, fiind inlocuit astfel gramul sau miligramul. Prin definitie, o solute molara contine 1 mol din sub-stanfa considerate Tntr-un volum lichid de 1 litru. Cea mai mare parte a rezultatelor din biochimia clinica se exprima in concentratie molara, fara sa fie necesar sa se precizeze "pe litru", deoarece litrul este referen-tialul volumic universal. Concentratia se poate exprima, cand este cazul, si in submultipli ai molului: mili-mol (mmol), micromol (umol), nanomol (nmol), picomol (pmol) si femtomol (fmol). Prin urmare, ori de cate ori greutatea moleculara a unei substance este cunoscuta cu precizie, rezultatele sunt exprimate in concentratie molara. 0 excep(ie: proteinele totale din serul sanguin, plasma sanguina, urina, LCR sau orice alt lichid biologic, atunci cand masa moleculara medie, chiar aproximativa, nu este cunoscuta. In aceste cazuri, rezultatele se pot exprima in unitafi ponderale: g/1, mg/1, ng/1, pg/1. Se va tine seama, insa, de faptui ca litrul inlocuieste ca unitate de volum 100 ml sau decilitrul (dl), deci obligatoriu toate concentratiile vor fi raportate la litru. Daca un anumit rezultat este exprimat in g/1 sau in u.g/1 pentru o substan^a a caret masa moleculara este cunoscuta, acesta poate fi usor convertit in mmol sau umol impartind valoarea ponderala prin masa moleculara a substanfei considerate. Exprimarea molara a concentratiilor prezinta un avan-taj extrem de important: valorile numerice ale concentratiilor unor substanfe dintre cele mai diferite, exprimate m mol sau submultipli acestuia, devin imediat comparabile, ceea ce nu este posibil in cazul exprimarii rezultatelor in maniera clasica. Parametri biochimici diferi(i devin comparabili deoarece un mol de substanfa contine acelasi numar de unitati elementare (molecule), indiferent de natura substan^ei, reprezen-tat de numarul lui Avogadro (6,023 x 1023 molecule/mol). Rezulta ca utilizarea unitatii mol implicS o schim-bare conceptuala in dimensiuni, de la masa la particule active, in organism, constituentii chimici reac-tioneaza intre ei in functie de numarul de molecule prezente in mcdiile vii, si nu in func^ie de ma-sele lor. Or, exprimarea molara a concentra{iei permite cunoasterea exacta a numarului de particule (molecule) ale unor substance dintre cele mai diferite din organism. Ca urmare, au putut fi clarificate o serie de aspecte de biochimie clinica sau de fiziopatologie determinate de variafiile concentratiilor moleculare. • Uneori, exprimarea molara impune modificarea radicala a modului "traditional" de prezentare a unor date. De ex.: o concentrate de 0,40 g/1 uree reprezinta m noul sistem 6,64 mmol/1, iar hemoglobina se exprima in mmol/1, considerand masa moleculara corespunzatoare. Valoarea m mmol se obfine multiplicand valoarea. in g/1 cu 6,21xl0-3. • • Katalul (kat) sau subunitatile acestuia (ukat, nkat) miocuiesc unitatea intemationala (UI) pentru exprimarea activitatii enzimatice. Un katal reprezinta activitatea enzimatica ce catalizeaza un mol de substrat pe secunda. Pentru conversia rezultatelor se utilizeaza urmatoarele relatii: 1 kat = 6x 107 UI; 1 UI = 16,67 nkat. • Numarul diferitelor elemente celulare din sange (sau din alte lichide biologice) trebuie raportat nu la mm3, cum se procedeaza traditional, ci la litru (1). Este clar ca in aceste condifii, in cazul eritrocitelor (mai ales), dar si al trombocitelor, se ajunge la valori numerice foarte mari. De ex.: 4,6 milioane eritrocite/mm3 devin 4,6 x 1012 eritrocite/1; 4500 leucocite/mm3 reprezinta 4,5 x 109 leucocite/1, iar 150000 plachete/mm3 reprezinta 150 x 109 plachete/1. Se stie ca pentru 109 corespunde prefixul giga-, iar pentru 1012 - prefixul tera-. Deoarece simbolurile prefixelor men{ionate sunt G si, respectiv T, ele pot fi confundate cu sim-bolurile unitaUlor de flux magnetic tesia (T) si gauss (G) si de aceea se prefera utilizarea valorilor numerice ale elementelor celulare ca atare, fara men{ionarea prefixelor. • 0 modificare care a generat discutii (si, in unele cazuri, chiar o amanare m introducerea m practica masu-, rarilor) o constitute utilizarea ca unitate pentru presiune a pascalului (Pa) sau a kilopascalului (kPa), renun-. tandu-se la vechile unitati: milimetri coloana mercur (mmHg), centimetri coloana apa (cmH^O), torr si at-mosfera. Astfel, tensiunea (presiunea) arteriala se exprima In kilopascali, si nu in milimetri coloana mercur. De menfionat ca in cardiologie s-a convenit pe plan international utilizarea in continuare, o perioada de timp, a unitatii mmHg. • Timpul se mascara in secunde, si nu in minute sau ore. Astfel, clearance-ul se exprima in muilitri pe secunda, si nu in mililitri pe minut.
1159;

SISTEMUL INTERNATIONAL (Sl) DE UNITATI DE MASURA IN MEDICINA

• Vechile unitati calorie (cal) §i kilocalorie (kcal) se.inlocuiesc cu joule (J) §i kilojoule (kJ). • Puterea (forta) se exprima in newtop,(N), iar lucrul mecanic m joule (J),
** *

Utilizarea sistematica a SI de unita^i §i a recomadarilor ce decurg din acesta, in" exprimarea rezultatelor de laborator §i paraclinice, s-a extins considerabil in ultimii ani. Utilizatorii de rezultate exprimate in unitati conventio-nale au la dispozi{ie factori de conversie in unitati apartinand SI.

1160

XIII. GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI

Este posibil ca utilizatorii dictionarului sa fie surprinsi de includerea acestei sectiuni in volumul de fata. In realitate, terminologia medicala populara romaneasca este inca, m unele regium ale \axu, vie si chiar productiva, prin neologismele care mai apar si in prezent, chiar daca ele sunt putine. Initial, am avut intentia ca pe calea colaborarii cu o serie de medici practicieni din mediul rural sa fie redata, macar partial, terminologia populara cu circulatie regionala. Rezultatele nu au fost chiar pe masura speran(elor si, m consecin{a, sursa de baza a ramas bibliografia. Cele mai importante contributii in domeniul studiului terminolo-giei medicale populare romanesti apartin unor lingvisti si filologi. Dintre toate lucrarile, cartea lui I.-Aurel Candrea - Folclorul medical roman comparat. Privire generals. Medicina magica, aparuta in prima editie la Casa §coalelor, in 1944, si publicata intr-o noua editie recent, la Editura POLIROM din lasi, este excepfionala, autorul stralucind prin eruditie si calitatea informatiei. 0 a doua lucrare de mare interes pentru intreg corpul medical o are ca autoare pe Maria Purdela Sitaru si este intitulata Etnomedicina lingvistica (Edit. Amarcord, Timisoara, 1999). In opinia autoarei mentionate, care este cea mai autorizata cercetatoare in domeniul terminologiei medicale populare romanesti (remarcata de Al. Graur inca din 1982, in articolul Medicina lingvistica, publicat in Muncitorul sanitar, nr. 36/1566); "In cadrul perspectivei lingvistice de inregistrare si interpretare a impresionantei ars si materia medica populare pot fi distinse urmatoarele orientari: cea etimologica (preponderent comparativist-folclorica sau descriptivista), cea dialec-tologica (din unghiul de vedere al geografiei lingvistice), cea onomasiologica si semantica si cea interdisciplinara" (op. cit., p. 31). Daca ne referim strict la tennenii medicali populari cuprinsi m acest capital al dictionarului, unii dintre acestia au disparut sau circula rar $i pe arii restranse. Destule cuvinte sau sintagme sunt subtile, nascute din inteligen{a populara, ca si dintr-un spirit de observatie, uneori surprinzator. Metaforele se imbina uneori cu farmecul limbajului popular si cand ne gandim ca multe cuvinte din aceste pagini, cu o vechime considerabila, dispar incet, asemenea zapezii cand primavara soseste dupa o iama grea, este fireasca o nostalgic pentru lumea cuvintelor de odmioara. " . Dintr-o perspectiva pragmatica, cunoasterea termenilor medicali aflati inca m circulatie poate servi la ame-liorarea comunicarii medic-pacient si acesta ar putea fi rostui glosarului, chiar daca el reprezinta doar o colectie de cuvinte si locutiuni. Dialogul medic-pacient se desfasoara la doua mveluri de limbaj diferite: medicul arc nevoie de termeni precisi, indeosebi anatomici, pentru localizarea bolii, ca si de o exprimare cat mai clara a simptomelor. Bolnavul poate indica sediul si caracteristicile doar aproximativ sau intr-un cod verbal cu totui diferit, dupa cum se poate observa clar din acest glosar. Uneori, bolnavii si indeosebi bolnavele recurg la eufemisme pudice, generate atat de evenimentui care il rq»rezinta o consultatie medicala, cat si de o anumita educatie. Alteori este evidenta o opozitie intre terminologia medicala si cea populara, pana la impresia de vulgaritate, care trebuie perceputa cu intelegere pentru ca fiecare pacient utilizeaza cuvinte din mediul sau de viafa, uneori chiar din copilarie (deoarece boala poate induce o regre-siune catre vocabularul infantil). Cultura pacientului, tentaUa disimularii ca si opusul acesteia, o franchete care conduce la exagerari complica si mai mult comunicarea. Medicii cu experien^a isi adapteaza spontan limbajul in functie de varsta pacientului, profesia acestuia, re-zerva sau dimpotriva, comportamentui la limita respectului reciproc, neincrederea pe care bolnavul o manifesta. In aceste cazuri utilizarea unor termeni medicali populari de catre ambii locutori isi are rostui sau. Trebuie sa mentionam ca in {arile francofone si anglofone aceste aspecte ale comunicarii verbale medic-pacient sunt abordate sistematic, proba fiind numeroasele lucrari publicate.

1201

GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI
TERMEN POPULAR ^ • ..•": ":•.:••: ••• • • •• • •:.:••••:•••••••. • • •••••.; ,
A

TERMEN STIINTIFIC ECHIVALENT SAU SEMNIFICATIE

^...^^^^^^^^^

aboala, s. f. abuba,s. f. aburit, adj. acreala Tn stomac acrum, s. n. adapat, s, n. adancituri, s. f. pi. aer Tn stomac afumat, adj. agambala, s. f. aghezmuit, adj. aiurare, s. f. (a-1) roade (ustura, seca) la ficati albeata, s. f. albire a parului albitura, s. f. albul ochiului albus, s. n. alifie, s. f. (a) aligni, vb. alte-alea altoi, s. n. alunica, s. f. alunita, s. f. alunjeala, s. f. ameteala, s. f. amorteala, s. f. anevoie, s. f. anghina, s. f. apa,s. f. apa alba apa la plamani apa neagra apasare,s.f.

epilepsie abces dentar alveolar (fig.) aprins la fata (cu congestie faciala) hiperaciditate gastrica afte bucale intoxicatie orbite aerofagie ametit, turmentat, beat epilepsie beat delir a avea o durere foarte intensa (tndeosebi abdominala) 1) albugo, leucom cornean; 2) cataracta; 3) keratita; 4) sclerotica canitie sclerotica sclerotica sclerotica unguent v. (a) lihni epilepsie vaccin nev pigmentar, efelide nev pigmentar, efelide junghi vertij insensibilitate trecatoare a unei parti a corpului epilepsie 1) amigdalita; 2) angina difterica; 3) faringita 1) ascita, anasarca, hidropizie; 2) transpiratie leucom pleurezie, hidrotorax glaucom 1) stare a celui coplesit de suferinta; ex.: a simti o apasare; 2) forma a durerii (frecvent folosita pentru a caracteriza o durere in zona cordului, dar si Tn alte regiuni ale corpului) a i se face greata, a suferi o indigestie indigestie v. aplecare furuncul 1) inflamatie; 2) febra meningita pneumonie, congestie pulmonara eclampsie 1) colici; 2) dureri; 3) eclampsie 1) a suferi sau a face sa sufere o durere vie, o arsura la atingerea cu focul sau cu un obiect foarte fierbinte; 2) a avea febra sifilis

(a i se) apleca, vb. aplecare, s. f. aplecate, s. f. pi. apostima, s. f. aprindere, s. f. aprinderea camasii creierului aprindere la plamani apucat, s. m. apucatura, s. f. (a) arde, vb.

argint, s. m.

1202

GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI argint viu arici, s. m. armurar, s. m. arsuri, s. f. pi. arsita, s. f. aruncatura, s. f. aruncaturi, s. f. pi. asma, s. f. astma, s. f. astupare Tn gat asudarea mainilor asudarea picioarelor (a) asuda,vb. asudoare, s. f. aschie, s. f. atac, s. n. atac de nervi ata la limba atipeala, s. f. B mercur 1) inflamatii la nivelul membrelor cailor; 2) neg antrax 1) senzatie dureroasa, usturatoare; 2) arsuri la stomac, pirozis 1) febra; 2) febra cu catar respirator preastmatic: 3) herpes; 4) rinita cronica alergica 1) suferinta determinata de un lucru vrajit aruncat Tn calea cuiva; 2) melancolie, iponondrie boli de piele dispnee, astm bronsic, emfizem pulmonar v. asma angina difterica polihidroza polihidroza a transpira transpiratie eschila 1) apoplexie; 2) tuberculoza pulmonara isterie frau lingual stare de somn superficial sau de semiveghe

babita, s. f. babiti, s. f. pi. babon,s. n. bai, s. n. bai la inima baiul eel rau bale, s. f. pi. balonare, s. f. bata-i barbia urechii bataie de soare batai de inima batai de piept batatura, s. f. basica, s. f. basica (cea) rea baiguiata, s. f. bataiala, s. f. belitura, s. f. beregata, s. f. besica, s. f. beteag, adj. betegeala, s. f. (a) betegi, vb. betejeala, s. f. (a) beteji, vb. betesug, s. n. betie, s. f. blanda, s. f.

gastroenterita la copil tulburari (de regula digestive) ale copilului In perioada eruptiei dentare adenita boala a unui organ boala cardiaca epilepsie saliva, hipersalivatie . . meteorism epilepsie iobul urechii insolatie palpitatii, tahicardie, aritmie cardiaca palpitatii " calozitate, clavus 1) vezicula, flictena; 2) vezica urinara, stomac; 3) umflatura pustula maligna, carbune delir tremor excoriatie laringe, parte a gatului unde se afla laringele v. basica 1) (om) bolnav; 2) infirm, handicapat infirmitate v. beteji v. betegeala 1) tranz. si refl. - a provoca cuiva o infirmitate sau a ramane infirm; 2) refl. - a se frnbolnavi; 3) refl. - a face o hernie dupa efort fizic boala, infirmitate, invaliditate alcoolism papula, urticarie 1203

GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULAR) blande din ploaie boala aia boala babesului boala barbateasca boala copiilor boala lipicioasa boala neagra boala cu oala boala (cea) rea boala s(c)ifilitica boala de sfeti Valentin boala tranjilor boala turbarii boala turcilor boala, s. f. boala de apa boala de aprindere de creieri boala de aprindere de plamani boala bolanda boala de branca boala la burta boala de cap boala caineasca boala crapacioasa boala de creier boala din ceea ce pica jos boala engiezeasca boala epileptica boala de foale boala frantuzeasca boala de gaici boala grabnica boala de grasime boala grea boala de grumazare boala de gura boala de gusa boala de inima "stomac" boala iute boala de mcheietura boala lipicioasa boala lumeasca boala lunga boala de lungoare boala mare boala de matca boala de matrice boala de miata boala mutatoare boala din na?tere boala cu nadu$eli boala din nascare boala din nascut boala neroada (nerozeasca) boala de ochi boala ofticoasa boala de pantece boala de piele boala de piept (a pieptului) boala de/la plamani 1204 urticarie epilepsie tuberculoza blenoragie epilepsie ciuma 1) epilepsie; 2) turbare (rar) diaree epilepsie sifilis epilepsie hemoroizi afta ciuma 1) febra tifoida; 2) epilepsie ascita, anasarea, hidropizie encefalita congestie pulmonara nebunie erizipel boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie 1) nebunie; 2) turbare atrepsie, tulburare grava de nutritie la copilul mic pelagra 1) nebunie; 2) turbare epilepsie rahitism epilepsie dizenterie sifilis amigdalita febra tifoida obezitate 1) epilepsie; 2) orice boala incurabila angina difterica scorbut boala Basedow-Graves boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie apoplexie reumatism boala contagioasa boala venerica, sifilis febra tifoida tifos febra tifoida prolaps vaginal eclampsie febra tifoida boala contagioasa boala ereditara astm boala ereditara boala ereditara nebunie' 1) deochi; 2) trahom tuberculoza boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie dermatoza tuberculoza tuberculoza

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI boala de rac boala de ranza boala ruseasca boala de scarba boala (cu tuse) seaca boala sfanta boala de stomac boala streina boala subita boala de sale boala de turba boala turceasca boala umplatoare boala urata boala (cu tuse) uscata boala de vant boala de vintre boala de zahar bobos, s. m. boi, s. n. boierie, s. f. bojoci, s. m. pi. bolanzie, s. f. boleazna, s. f. bolesnita, s. f. boli?te, s. f. bolfa, s. f. boife, s. f. pi. (a) boli, vb. bont, adj. boratura, s. f. bos, s. n. bosorog, s. m. bosorogeala, s. f. (a se) bosorogi, vb. branca, s. f. broasca, s. f. broasca sub limba broscuta, s. f. buba tranjilor buba cea scumpa bubat, s. n. bubatui mare bubatui mic buba, s. f. buba la inima buba neagra buba rea buba vanata bubaica, s. f. , bube duici bube sangeroase buboasa,s.f. buboi, s. n. cancer boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie febra tifoida melancolie tuberculoza pulmonara epilepsie boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie epilepsie apoplexie lumbago turbare . tifos boala contagioasa 1) epilepsie; 2) tremuratura tuberculoza pulmonara paralizie boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie diabet glob ocular statura 1) scabie; 2) sifilis plamani alienatie mentala 1) boala contagioasa; 2) epidemic, epizootie v. boleazna v. boleazna nodul, tumora, umflatura la gat sau Tn alta parte amigdalita, angina difterica a fi bolnav (despre degete, maini, picioare) scurtsi gros sau amputat voma testicul 1) (persoana) care sufera de hernie; 2) (om) cu facultatile intelectuale si fortele fizice diminuate (prin Tmbatranire) 1) hernie; 2) stare determinata de senilitate 1) a se Tmbolnavi de hernie; 2) (fig.) a se ramoli (de batranete) erizipel 1) chist sinovial; 2) chist sebaceu sau al glandelor salivare; 3) ganglion inflamat; 4) umflatura ranula diminutiv pentru "broasca pelagra osteita falangiana variola 1) varice ulceroase; 2) variola rujeola nume generic dat tumefactiilor cu caracter purulent ale tesutului subcutanat; furuncul, abces, ulceratii enterita antrax, carbune, pustula maligna, dalac, erizipel v. buba neagra v. buba neagra amigdalita 1) stafilococie cutanata; 2) impetigo streptococic; 3) eczema infectioasa la copil varice ulcerate pesta furuncul, abces, ulceratie 1205

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI buboi orb bubulite, s. f. pi. buburuze, s. f. pi. bubusoare, s. f. pi. buca,s.f. budihoala. s. f. buduhala, s. f. buhan,s. n. buhaiala, s f. buiguiala, s. f. bulbuc, s. m. bulina, s. f. burboana,s. f. buric, s. n. buricul degetului burta, s. f. buzaret, s. n. ^, ' furuncul necolectat abcese, ulceratii abcese, ulceratii v. bubulite fesa v. buduhala 1) tuse convulsiva; 2) coriza edem facial v.buhan delir glob ocular capsula medicamentoasa furuncul aparut pe fata sau pe corp ombilic varful degetului sau zona articulatiei falangelor I- II stomac pelagra

cahia, s. f. caiarlac, s. n. came, s. f. casa copilului cataroi, s. n. cacarae, s. f. cadere (a unui organ), s. f. caderea muschilor caderea ranzei caimaceala, s. f. calcare mtr-un loc rau calcatura, s. f. calcai, s. n. caldura, s. f. camasa creierului camasa inimii capatana, s. f. capiala, s. f. carbune, s. n. catei, s. m. pi. catei de turba carcel, s. m. carcin, s. m. cartite, s. f. pi. ceacar, adj. ceas rau ceas slab ceata (pe ochi), s. f. eel pierit cele de vant cere, s. n. cerul gurii cesvarta, s. f. 1206

cefalee din cauza sobei de tuci epilepsie muschi placenta 1) apoplexie; 2) guturai, gripa: 3) guta; 4) hemiplegie diaree 1) ptoza; 2) ectopie lumbago dispepsie epilepsie junghi (mdeosebi intercostal, toracic) • epilepsie . calcaneu febra meninge pericard craniu hipocondrie antrax 1) cefalee, dureri de cap; 2) turbare 1) abcese; 2) ulceratii crampa musculara flegmon varice, abcese, ulceratii 1) cu ochi de culori diferite; 2) care sufera de strabism 1) anxietate; 2) epilepsie; 3) tahicardie epilepsie cataracta sifilis . boli de natura diferita . bandaj herniar ' bolta palatina coapsa

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI chelbe, s. f. chelie, s. f. chelie capreasca chelie fara bube chept, s. n. cherchelit, adj. chicioare, s. n. pi. (a) chihai, vb. chila, s. f. chilavie, s. f. chin, s. n. chinurile facerii chiomb, adj. chiomp, adj. chioraiala, s. f. ciacar, adj. cihotca, s. f. ciolan, s. n. ciont, s. n. ciuma, s. f. ciumafaie, s. f. dumataie, s. f. ciumerita, s. f. dumernita, s. f. ciumos, adj. ciumurleala, s. f. ciumurluiala, s. f. dung, adj. ciupit de varsat dupitura, s. f. dantanit, s. n. distire, s. f. coada ochiului coaja, s. f. cocaturi, s. f. pi. coccinada, s. f. coccinar, s. m. cochinada, s. f. cod-iinar, s. f. cocoasa, s. f. codanel, s. m. coji in cap coji de lapte colera, s. f. coleti, s. m. pi. coiti de lup copil de tata copturi, s. f. pi. coraca, s. f. cordea, s. f. cordica, s. f. cori, s. n. coriza, s. f. coroiat, adj. corosta, s. f. • cadere patologica a parului, pelada, tinea —• alopede, calvitie favus pelada piept beat(u?or) pidoare a tusi sec hernie v. chila suferinta fizica sau morala intensa travaliu 1) cu acuitate vizuala diminuata; 2) cu debilitate mentala; 3) care sufera de strabism v. chiomb zgomote hidroaerice intestinale v. ceacar tuberculoza pulmonara membru al corpului; (la pi.) schelet al corpului, os 1) membru amputat; 2) os lung de la membrele inferioare; 3) halux valgus pesia pesta cu localizare fadala v. ciumafaie indigestie v. ciumerita molipsitor, contagios indigestie, diaree • '. v. ciumurleala care are o mica amputatie, infirm de un membru cu cicatrici de varicela durere la apucarea cu varful degetelor a tegumentelor tremor al dintilor clisma unghiul extern al ochiului crusta furunculi scarlatina scarlatina : v. coccinada ' ' v. coccinar 1) cifoza, cifoscolioza, lordoza; 2) rahitism copil mic matreata . . impetigo ' 1) holera; 2) diaree grava diaree eschile, necroza sugar furunculi scarlatina viermi intestinali, tenie viermi intestinali, tenie rujeola . catar, viroza respiratorie '. acvilin (cu referire la nas) scabie 1207

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI cosuri, s. n. pi. cozonacel, s. m. crapatura, s. f. creier mic crescatura, s. f. crup, s. m. cru?ala, s. f. cucui, s. n. cufureala, s. f. cui de stricaciune cune, s. f. pi. curatenie, s. f. curgere de sange din nas curmatura, s. f. curul gainii cutit, s. n. D acnee rotula fisura . cerebel tumora 1) angina difterica; 2) laringita striduloasa hematurie echimoza epidurala diaree hernie 1) crampe abdominale; 2) constipatie purgatie epistaxis lumbago, dureri lombare 1) impetigo; 2) tricofitie junghi (In pneumonie. pleurezie, dureri reumatismale sau la nivelul capului)

dalac, s. n. dalac la inima dambia, s. f. damblageala, s. f. damla, s. f. dans, s. n. dartra crustoasa dat, s. n., de dat daturi, s. n. pi. dansele, s. f. pi., de dansele debra, s. f. deochi, s. n.

deochetura, s. f. (a)deochea, vb. descuiet, s. n. desnodarea vintrelor deselare, s. f. din vant diochi, s. n. doftor, s. m. domolitor, s. n. dor, s. n. dos,s.n. dospire, s. f. dropica, s. f. dropica la cap duca-se-n pietre duca-se pe pustiu duhan,s. n. duhoare, s. f. durere de cap 1208

1) antrax, carbune; 2) inflamatia splinei afectiune cu dureri abdominale, eventual aceea$i cu durerea la lingurea (v.) 1) apoplexie; 2) congestie cerebrala; 3) hemiplegie paraplegic v. dambia coree impetigo eczema eczema 1) reumatism; 2) spondiloza erizipel 1) putere (magica) pe care superstitiosii o atribuie unor persoane, de a Tmbolnavi pe cei asupra carora Tsi fixeaza privirea (cu invidie, rautate etc.); 2) efectui privirii care deoache; boala pricinuita de aceasta privire; nevralgii diverse v. deochi 1) (m superstitii) a vatama sanatatea sau bunastarea cuiva printr-o privire rea sau invidioasa; 2) vb. refl. - a se 'imbolnavi de deochi (v.) diaree dizenterie curbatura blenoragie, gonoree v.deochi doctor, medic calmant durere fizica spate fermentatie ascita, anasarca, hidropizie hidrocefalie epilepsie epilepsie tutun emanatie rau mirositoare cefalee

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULAR! durere de foale durere de gat durere de grumaz durere de gura durere de inima durere de mate durere de mijioc durere de oase durere de ochi durere de pantece durere de picioare, picere, pisioare, chicioare, ciolan durere de piept durere de plaman durere de schinare durere de stomac durere strapungatoare durere de ^ale durere dinlauntru ' E durere abdominala amigdalita, faringita durere de gat, torticolis odontalgie durere de stomac colici intestinale, crampe abdominale lumbago 1) extenuare fizica; 2) reumatism conjunctivita colica abdominala reumatism durere toracica pneumonie lumbago dureri aparute Tn diferite afectiuni digestive durere lancinanta lumbago durere de stomac

epidepsie, s. f. esuflare, s.f. F

epilepsie dispnee de efort

facere, s.f. faica, s. f. faliuca, s. i. fapt, s. m. fScatura, s. f. facut, s. n. falcarita, s. f. farnait, s. n. femeie grea fierbinteala, s. f. fiere, s. f. fiertura, s. f. fior, s. m. flecuit, adj. flescait, adj. floare de pucioasa flori albe fluierul piciorului foale, s. f. pi. foe, s. n. foe viu fonfait, adj. fornait, adj.

nastere maxilar (obraz) suferinta, durere eczema eczema eczema 1) trismus; 2) tetanus; 3) parotidita epidemica cu vorbire nazalizata gravida febra bila decoct 1) senzatie usoara de frig Tnsotita de tremor; 2) zguduire nervoasa fara putere fara putere sulf leucoree tibia abdomen febra 1) zona zoster; 2) erizipel cu vorbire nazalizata v. fonfait 1209

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULAR! forteata, s. f. frant, s. n. fras, s. n. framantatura, s. f. frantura, s. f. frantura din vis freant(a), s. n. (s. f.) frenta, s. f. frentie, s. f. frig, s. n. (a) frige, vb. friguri, s. n. pi. friguri de cap friguri galbene friguri rele friguri tifoide fudulie, s. f. fulgerare, s. f. fulgeratura, s. f. funicei, s. m. pi. funigei, s. m. pi. (a) furnica, vb. furnicel, s. m. G : 1 ' durere de dinti si de masele sifilis crampe la copii cram pa fractura blenoragie, gonoree sifilis sifilis sifilis frison a suferi sau a face sa sufere o durere vie, o arsura la atingerea cu focul sau cu un obiect foarte fierbinte 1) malarie; 2) stari febrile acute ..Tnsotite de frisoane meningita febra galbena paludism febra tifoida 1) testicul; 2) scabie durere acuta violenta 1) epilepsie; 2) junghi; 3) bube tn cap la copii 1) furunculi, furunculoza; 2) crampe acnee senzatie neplacuta de mancarime si mtepaturi de piele furuncul

gance,s.f. gaura urechii gaura la plamani galbinare, s. f. galbineala, s. f. gaselnita, s. f. gavane, s. f. pi. gafaiala, s. f. gafaire, s. f. gajiala, s. f. gaica, s. f. gaici, s. f. pi. galma, s. f. (a se) gamfa, vb. gangavire, s. f. gat stramb gatlej, s. n. gatuire, s. f. gheb, s. n. ghib, s. n. ghindura, s. f. ghior, s. m. ghiorait, s. n. gigiochi, s. n. giunghi, s. n. gogoasa, s. f. (a) govi, vb. 1210

boala conduct auditiv extern tuberculoza cazeoasa pulmonara icter paloare epilepsie orbite dispnee de efort dispnee de efort boala de gat, disfonie v. motroaca 1) amigdalita; 2) angina difterica amigdalita a (se) umfla balbaiala torticolis laringe strangulare 1) cifoza, scolioza, lordoza; 2) rahitism v. gheb ganglion durere prin cap, prin masele borborism v. deochi junghi glob ocular a nu manca din cauza bolii

GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULAR!
goveta, s. f. gravela, s. f. greabanul gatului greata, s. f. greutate la ranza greutate la stomac grumaz, s. n. gurar, s. m. gusarnita, s. f. gusa, s.f. gutter, s. m. gutunar, s. n. guturai, s. n. ti ! ! post litiaza ceafa indigestie indigestie indigestie gat afte bucale 1) trismus; 2) parotidita epidemica hipertrofia glandei tiroide 1) esofag, lueta; 2) angina difterica, crup; 3) laringita striduloasa catar (oculonazal) catar (oculonazal)

haboala, s. f. hap,s. n. harca, s. f. (a) harcai, vb. hectica, s. f. heptica, s. f. hibas, adj. hodolan, s. m. holt, s. n. (a) horai, vb. horait, s. n. (a) horcai, vb. huiala capului huiala, s. f. I' '
11 11

epilepsie pastila, caseta craniu uman a respira cu greutate tuberculoza tuberculoza bolnav os mare cadavru a sforai sforait a respira cu greutate probabil, o manifestare a hipertensiunii arteriale acufene

1

icnire, s. f. iele, s. f. pi. iesire afara cu sange inima rea ir, s. n. istericale, s. f. pi. izbitura, s. f. izbucnire, s. f. izdat, s. n. A•
1;::::1;

1) zgomot scurt; 2) geamat; 3) sughit congestie cerebrala, paralizie dizenterie dizenterie pomada . ' , isterie boala de inima care Tncepe cu tremuraturi eruptie colici intestinale

'.

mibataciune (din slabire), s. f. Tmparatu?, s. m. lnadu?eala, s. f.

paralizie, pareza lueta 1) dispnee; 2) astm; 3) emfizem pulmonar

1211

f. f. f. s. s. IL' pirozis v. Tntruiele. (a)jugula. 2) pneumonie. jupuiala. jag v. s. langoare. Tnnaduseala. intoarcere. transpiratie a transpira astm. jolna. f. junghiTn piept junghietura.. jagareala tumefactie ganglionara la nivelul gatului. f. s. vb. emfizem. adj. dispnee ocluzie intestinala conqestie cerebrala. vb. jagareala v. s. pi.n. f. Tnnecaciune. s. f. Tntunchinatura. s. emfizem. s. s. jagareala pirozis v. s. Tnnodare de mate Tntalnitura. moliciune. s. f. jupuitura. f. s. s. f. jolne. f. dispnee. . s.n. s. jeguiala. f. jagareala v. Tncuiei la ud Tncuietura. leac. jeragai. f. s. f. n. 3) pleurezie durere lancinanta cu localizare toracica 1) nevralgie toracica. jagareala v. jiguiala. junghi. f. (a) Tnnadusi. emfizem pulmonar deglutitie laringe. s. f. jagareala v. s. s. Tntampinatura. jigaraie. f. s. f. n. Tnghititoare. f. lamoste. s. s. s. n. f. rana usoara laba ga?tii. m.• articulatie cu strabism constipatie anurie constipatie ocluzie intestinala dispnee. scrofuloza amigdalita a strange de gat excoriatie. jighireala. s. f.GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI Tncheietura. ameteala reumatism articular acut reumatism articular acut recadere reumatism senzatie dureroasa punctiforma anchiloza convalescenta reumatism articular acut jag. Tntepenire de Tncheietura Intremare. (a) Tntepa. Tncuiere.s. diaree 1) slabiciune. f. rana usoara 1) nevralgie toracica. 1. s. si f. parte a gatului unde se afla laringele astm. jig.s. f. f. f. s. s. vb. 2) boala medicament . Tncruci?at. astm. julitura. n. s. jagarie. Tntampinat. s. 1212 riduri Tn unghiul extern al ochiului dizenterie la copil. 2) articulatia coloanei vertebrale cu baza craniului pelagra excoriatie. f.s. Tncurcatura de mate Tnecaciune Tn piept Tnghitire. f. f. s. s. s. jagareala.

lungoare. cuiva (de foame. f. 2) tifos exantematic apendice xifoid.m. matka. marcavita. pi. m. pi. f. s. lelitele. vb. lihneala. adj. s. n. manca. f. s. s. lovirea de Rusalii lovitura. f. pi. mai ales la copii intestine ficat masturbatie. crampe 1) apoplexie. s. M impotent bandaj paludism avort pelagrS cadavru lipotimie. le$. s. lingurea. f. lighean. s. s. lepadatura. malcavita . s. 3) colici intestinale. n. mai. 2) inanitie a avea o senzatie de slabiciune (din cauza foamei). (a)'lihni. picioare luat din vant luatui din sfinte lud. n. s. m. stomatitS la copii menstruatie dureroasa cartilaj tiroid intestine 1213 . s. s.GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI legat. s. s. magareata. de oboseala etc. f. n. 2) varice. s. s. f. m. . matca. s. matrun. s. limbrici. le?in. f. s. legatura. f. n. iv lipemanie. n. 2) hemiplegie afazie paralizie nevralgie paralizie nebun v. s. a i se lihni cuiva = a-i veni rau . lingurica. s. s.. f. (a) linchi. lingoare. pi. s. f. n. lingoare pupila pupila pupila Maica catea Maica calatoarea matrici.s. pi. f. f. s. n. s. s. f. f. vb. margaritarel. f. malahie. sincopa bazin 1) slabiciune (din cauza foamei). pesta pesta 1) diaree. leprica. s. lipitura. f. s. epigastru epigastru melancolie isterie impetigo epilepsie contuzie colici intestinale. f. n. s. mate.) oxiuri a manca fara apetit 1) febra tifoida. lumea ochilor lumina ochiului lumina. malced. marina din fire marul lui Adam maruntaie. f. s. lovitura de izdat lovitura din iele luare de grai luare de maini. f. s. lelita. s. s. lisai. malic. f. onanism doica uter prolaps vaginal colici intestinale tuse convulsiva pojar nume generic pentru boll venerice v.

s. f. 1214 rana mare care nu se vindeca criza epileptica v. m. f. s. s. f. pi. emfizem pulmonar. momita. molima. s. s. s. pi. f. f. nagluga. malcavita. minegoci. s. epidemic. s. 5) cefalee. s. s. s. adj. s. s. misulie. miligoci. 2) chist sebaceu amigdalita tampla a mesteca senzatie de lipsa de energie (fizica sau/si psihica). f. apatie diaree la copiii mici boala contagioasa. 7) dureri de dinti . 4) nevralgie de trigemen. s. astm bronsic sau cardiac. s. moalele capului moartea calului mocaneala. s. s. f. f. f. s. m. epizootie contagios ganglion 1) haSux valgus. s. naduseala astm.. f. s. naduh. n. pi. m. n. (a) molai. f. f. mance-1 coca meditina. s. n. . (a) nadusi. s. motroaca. mont. 3) parte a unui membru dupa amputare boala adenopatie mare (frecvent laterocervicala) parodontoza. pi. f. . s. dispnee 1) guturai. s. naduf. emfizem pulmonar. moleseala. modald. nabu?ala. m. f. f. matu?ile. matrice.s. f. 4) eclampsie paludism reumatism articular • prurit diaree sifilis diaree medicament orbite masticatie 1) emanatie rau mirositoare. molipsitor. miata. s. n. nadu?eala. transpiratie abundenta. s. f. f. melcii ochilor mestecare.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI matreata. s. f. dispnee v. najit. emfizem pulmonar a transpira astm. s. m. n. f. f. 2] (la gat) marul lui Adam. 6) catar nazal. mancarime. muceda la dinti muma padurii muste zburatoare N pitiriaza 1) colici intestinale. f.naduf sudoare. s. s. 3) gingivita. pi. f. miligoi. f. mistuire grea misei. nabadaie. morb. f. f. 2) otita medie. s. moleti. mirosul gurii mistuire. f. miasma. vb. mitra. s. s. modaica. s. moiste. s. 2) dureri reumatice. vb. 2) boala contagioasS febra tifoida febra urcior la ochi chalazion halena digestie dispepsie infirmi sifilis uter fontanela la copii tampla umflatura 1) ganglion inflamat. carie dentara insomnie fosfene natima. s. mancarime la inima mancatura. miata. 3) varice.

opareala. s. s. s. 2) durere de cap. s. veziculara) oase moarte oase moi si strambe la copii oblojeala. orbaltit. s. a creste 1) tuberculoza. m. . obrinteala. oftica. nev diminutiv pentru neg anxietate impotent impotenta sterilitate litiaza (vezicala. 3) glaucom. brutalitate.) cecitate hemeralopie tuberculoza pulmonara oboseala 1215 . s.s. oprirea udului orbalt. vizuala) suport de lemn. f. 4) trahom. 2) eritem fesier sau pe pliurile inghinale. s. nebunie. m. orbul gainilor osfica. nasilnicie. f. Tncapatanare confuzie psihica. s. s. f. neg. opaceala. nerodire. s. ologeala. vb. f. ca o targa. ' . s. . navarlie. 2) bronsita cronica laringita tuberculoasa 1) tuberculos. f. 5) planta erbacee toxica a se Imbolnavi de orbalt (v. f. nisip. nascatoare. tuberculoza osoasa rahitism cata plasma inflamarea unei rani care se agraveaza si devine mai dureroasa'prin expunere la frig v. negel. sau f. s. f. omulet. P•I halucinatie (auditiva. f. m. neputinta. . f. s. f. veruca.III (cu apa fierbinte). f. . nauceala. f. adj. s. s. anemic slab. s. adj. f. 2) vagin violent. vb. a-si) scranti mana. n. vb. s. 2) paraplegic paralizie lueta lueta confuzie psihica. s. f. osteneala. n. olog. f.) bolnav de orbalt (v. nebunie alienatie mentala insomnie . ogarjit. adj. obranteala. neliniste. s. f. adj. f. f. (a. nebuneala. f. f. oligurie 1) erizipe!. (a se) orbaiti. fara putere ' . s.f. orbire. . s. oftica Tn gat ofticos. f. (a. adj. ojig. adj. s. nazarire. stupoare 1) arsura de gradul I . pi. nasilnic. s. neputincios. la copii eritem fesier : retentie urinara. 2) slab. s. brutal violenta. n. picioare.s. fara putere. f. s. m. stupoare convulsii epileptice halucinatie (auditiva. f. s. oparituri. piciorul 1) fara un picior sau fara ambele. s. nasalie. obranteala clavus (partea centrala) tampla tampla a se naste. urechi. a se) oligui.. m. s. pirozis . nedormire. pe care se a$eaza sicriul 1) (femeie) care na$te sau a nascut unul sau mai multi copii. ochi de pisica ochiu (al) orb ochiu (al) mort (a) odrasli. omusor. vizuala) v. s. s.GLOSAR DE TERHENI MEDICALI POPULARI nalucire.

pipernicit. 2) pityriasis versicolor litiaza vezicala litiaza biliara litiaza renala 1) san. adj. s. part. pecingine. m. vb. n. pantece. pistrui. f.•. pi. 2) care s-a oprit din crestere. 2) trichiaza menstruatie sifilis 1) cloasma. f. paduchi. s. pierzanie. f. n. f. s. pantecaraie. f. par la deget pantecare. tampla sacrum coccix stern intoxicatie maleola rotula . s. pietricele.•. s. 2) torace avort metroragie sifilis avort calculi 1) slab. s. s. s. f. pantecaraie abdomen 1) diaree.. s. s.. s. s. dureri si prurit plantar mancarime puternica pe talpi si Tntre degetele picioarelor. pierdere ro?ie pierit.. 3) keratite diverse 1) entropion. pantecaraie pelagra gaze care se elimina cu zgomot prin orificiul anal diaree 1) impetigo..GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI osu (al) mort osul crucii osulnoadei osul pieptului otravire. cu Tngrosarea locala a pielii fitiriazis contuzie eritem al fetei panaritiu v. palitura. refl. f. pantecaraie cu sange pantecarie. f. pecingine rea (a se) pedepsi. furie. ••• •".• pandalie. pi. pisatui Tn pat 1216 criza nervoasa.•'. par. s. perit. 3) eczema pelagra a se chinui epilepsie 1) cataracta. s. m. s.•:'::•. s. paducele. 2) tricofitie. pedepsie. f&ra putere.• ••. pi. pareala. n. s. s. capriciu ten ie abces dureros (Tn special la degetele de la mana) tubercutoza pulmonara epilepsie tremuratura (Parkinson ?) bataturi. n. m. s. pata la plamani patima copiilor patima rea paducei. s..:•:. s. f.:::•••. pete pe obraz piatra la fiere piatra la basica piatra la rinichi piept.:'•::i:"::•:'•':': • •^:^:^::. pantecaraie v. s. s. f.:^':. sindrom dispeptic.•: • ::•:':::•::•::::•:•"••'-:. f. m. . parleala. piroteala. 2) leucom. perdea pe ochi peri rai perioada. n. s. pi. partuica. pi. din dezvoltare 1) somnolenta. s. s. f. s. f. s. n. ousorul genunchiului '?. pierdere. f. panglica. s. f. ousor. m. f.:'. 2) durere tn oase efelide incontinenta urinara . 2) dizenterie diaree sanguinolenta v. f. f. panticaraie.

pojar. 3) epilepsie v. s. s. s. scrantitura antrax compresa contuzii secretie oculara care se depoziteaza Tn unghiul intern sau/si extern al ochilor carp furuncul. 3) epilepsie v. poceala din iele podt. pretit. pumn.s. s. adj. dupa credintele populare. adj. plesnita. prapor. aplecare v. s. m. f. 2) vrajba. f. plamadita. pleasma. f. s. prapor durere 'in maini sau picioare la Tncheieturi. plescaita. 2) eruptie (Tn dermatoze sau Tn unele boli infectioase) v. s. plesnita. punoaie. f. plescavita. pohoiele. s.s. f. odrasia. pi. f. s. s. f. s. s. ar fi provocata de duhuri rele. f. plamanie. f. f.f. m. rana tranjilor 1) cancer. plecare. poceala guta afta bucala cataracta rujeola rubeola care prezinta strabism abstinenta targa 1) persoana slab dezvoltata fizic. putoare. adj. plescavita stomatita alopecie. f.. adj. pripit. cearta . s.s. 2) erizipel. pi. 3) astm pelagra 1217 . s. purcica. pusche. afte bucale fisura v. ^ peritoneu • T peritonita v. f. pocitura. plesuvie. Tndeosebi la copii stomatita aftoasa. furunculoza 1) trismus. m. s. pi. puturos. f. f. 2) lene? i . 2) paralizie faciala. odorat 1) miros fetid.f. pocitura de ele podagra. s. f. f. n. n. plecate. pi. pogana. s.GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULAR! plamada. s. s. 2) uratenie fizica. s. s. pojarel. progenitura macerata pneumonie formatiune tumorala de mici dimensiuni situata in regiunea cervicala (la copii) v. s. s. f. plansori. post. prapor aprins prapur. f. pi. s. f. s. calvitie fisura leucoree 1) boala care. planta. n. s. m. f. ponds. f. plascare. R copil. diform. pritituri. prisnita. s. plesnita 1) denumire a unor boli de piele care se manifesta prin leziuni ulcerate sau supurate. 2) parotidita epidemica afta bucala mefitism. plesne. s. f. f. aplecare insomnie tampla iritatie a mucoaselor linguala si palatina. m. s. f. s. n. f. n. potasca. s. potca. puchina. pocitura cu diformitati fizice. f. n. s. s.'' rac. f. desfigurat 1) congestie cerebrala. si f. s. pleznitura. s. ptesnitura. s. s. poala alba poceala.

s. m. s. ranula. pi. pi. rapanos.s. f. rasfug. s. rumegare. adj. pe cap si pe fata. 1218 care sufera de strabism 1) apoplexie. rahisul) a fi foarte nervos . s. f. s. manifestata prin agalactie indigestie. f. m. n. s. cu febra 1) inflamatie a splinei. regula. rapciuga. ragaiala. rasfug contractii false la nastere boala. f. 2) lumbago 1) alterare a vocii Tn laringita. s. m. f. s. pi. uneori si adultii afectiune dermica. Tn relatie. ratutit. romantism. raie. rapor. adj. pi. rofii reumatism articular Tnsotit sau nu de mialgii cartilaj rani superficiale produse prin eroziune 1) pelagra. rapan. f. m. sangele sorocului scafarlie. n. s. s. m. rasturnarea ranzei rasug. ruptoare. rarunchi. 2) erizipel pojar mericism lumbago fractura blenoragie sa?iu. de obicei. f. rasuflare. 2) laringita boala de stomac 't scabie 1) care are rapan (v. rapciuga.). pi. ruja. rosaturi. s. adj. eczema. reuma. f. ront. f. rofii. rasuri. m. 2) nume dat unor boll gastrice: dispepsie. s. metroragie 1) stomac. (a) scapara. ro?ata. s. s. rohii. rai.. 2) durere morala chist salivar boala de piele asemanatoare cu scabia de care sufera copiii. 2) boala contagioasa a oilor si a caprelor. s. adj. s. f. f. f. raul eel mare raul copiilor randuri rosii ranza. sau f. sif. s.s. s. s.f. ptoza gastrica morva rinichi laringe respiratie nebun eructatie scabie menstra reumatism bubulite aparute la copii imediat dupa nastere. s. s. 2) ca^exie viroza respiratorie 1) nefrita. rasuflatoare..m. f. impetigo. f. f. s. 3) hemiplegie supozitor mentruatie craniu. . n. f.GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARl rana. s. s. eroziuni cutanate v. 2) nevralgie. rast. raceala la rarunchi raguseala. f. s. extremitate cefalica cu deformatii osoase (membrele. 2) murdar morva 1) antrax. s. s. rapanas. dispepsie v. durere epilepsie epilepsie menstruatie. rau. f. sapunel. vb. f.n. scalambait. n. f. f. s.s. s. s. sagetatura. n. s. cainii si porcii. f. raceala. s. n.s. s. ruptura de os ruptura din vis S 1) plaga.

adj. f. • (a) sfasia. soroc. f. emotie vie antrax diaree sanguinolenta. gonoree leucoree. sfarsenie. f. schilavie.. infectie cu Trichomonas sau Candida otoree adenita. raie greata materii fecale hernie cu deformatii fizice cancer luxatie castrare orbite nebunie. s. f. gonoree blenoragie. s. spurcat. s. s. sfrente. s. s. f. tulburare grava de nutritie la sugari mac 1) menstra. schimonosit. sculament. speietura. tricofitie. s. s. adj. adj. n. sfarseala a Tndurera. s. f. s. adj. vb. smochinit. mai ales la copii. s. vb. dizenterie mamelon senzatie de lipsa de energie (fizica sau/si psihica).GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI scarpineala. s. apatie v. scrintire. s. f. sighiuala. scovarlii. scarna. sfanta de boala sfarc de tata sfarseala. (a) scuipa sange scuipat. s. expectoratie blenoragie. n. sfrijit. s. f. s. s. s. . adj. sfoiag. sperietura care sufera de sperietura (v. s. s. pi. s. somnisor. s. s. adj. ticneala luxatie luxatie adenopatie scrofuloza hemoptizie sputa. 2) dermatoza. f. slabie. f.f. sclintire. schiros. n. smintit. sclintitura scopire. s. sleire nervoasa sleit. adj. dezechilibru mental. scurgere. s. pi. s. scapula v. pi. m. scurgere alba scurgeri din urechi scurta. f. sfrentie. m. s. s. f. hidrosadenita miop durere. f. scabie. f. antrax 1219 . scarba. spanchiu. s. f. pi. s. scurt de vedere (a)seca. scrofula. 2) deces anxietate care sufera de strabism omoplat.) mucegai sifilis v. a chinui pe cineva (fig. f. f. s. s. s. f. f. slabanogie. s. si f. n. scrofuri. n. n. n. s. f. s. spata. slutenie. pi. spoitui. f. slabiciune. scranteala. f. impetigo. s. f. .) tulburari psihice. serpengea. sfrentie sifilis fara putere epilepsie paralizie durere de picioare anemie neurastenie • fara putere diformitate nebun cu riduri. sperietura. saliva. considerate a fi Tn relatie cu o emotie puternica scarlatina 1) care sufera de diaree. f. s m. speriat. scare sec socote. . scrantitura. f. spaima.. n. f. Tncretit ca o smochina insolatie atrepsie. sfreant. adj.

f. s. sasiu anus coloana vertebrala. s.sancan scarlatina v. strudenita. f. pi. adj. adj. vb. surpatura. surzenie. s. s. strelici. s. f. sughit. strudnita. adj. s. n. s. a merge cu dificultate angina difterica. sufleti. strop?ala v. 4) scrofuloza. stomac stricat strans. sugui. m. m. tuse seaca. stransi. 5) sifilis. s. suflare. adj. guturai arsenic cu membrele inferioare amputate. tetanos pirozis diaree la copiii mici cefalee. s. m. stomatita. n. f. eruptie veziculoasa tegumentara statura steril diaree constipat pscarizi colici intestinale la copii. cu un membru superior sau inferior amputat ! a schiopata. s. s. s. stropsitura. schilod care sufera de strabism fara unul sau mai multi dinti . s. strop$ala v. strudnita axila entorsa respiratie dispnee panaritiu singultus panaritiu v. s. 1220 sifilis m faza tertiara v.s. 3) cancer. f. adj. surdumaci. s. f. s. (a) sontacai.f. s. pi. 3) colici intestinale hernie v. 2) insolatie. n. m. s. sorod. m. sucitura. adj. sont. suguiuc. f.f. n. f. f. suspin. s. s. 2) astm. adj. s. soanta. sui. m. strudnita gingivita. sugiu v. f. m. pi. sasiu. n. sarlah. striga. s. s. s. m. s. n. sugel. surpare. studenita. s. s. s. f. sugiu 1) dispnee. s. rahis luarea mainilor si fetei. sugiu. surdumasi. f. surpare surditate astm sancan. strungareata. suiduit. n. m. f. n. scorbut diastema incisivilor centrali v. 9tirb. f. sancar. pi. f. s. dureri Tn regiunea capului epilepsie v. stropseala. sulgiu. spanchiu. s. s. sulac. s. strambarea fetei prin interventia soimanelor (ielelor) J schiop. S urticarie. s. sezut. sira spinarii soimanit. stransoare. sterp. s.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI spuzeala. m. stropsala. f. soricioaica. 6) hemoroizi plaga vindecata preput panaritiu colici abdominale 1) diaree la copiii mici. soparlaita. s. f. n. stat. m. s. herpes. strigoniu. n. s. s. subtioara. pi.

s. 1 viroza respiratorie. tarpie. m. tremurid. taiere Tmprejur taietura. f. sui. f. f. s. s. m. f. s. taetura. s. f. tatarca. tampeala. junghi cancer hebetudine . f. taietura circumcizie plaga taiata. s. n. trepadare. s. f. troahna. s.f. s. s. trecere. s. m. f. triper. s. tigva. (a) trage. tifos. f.s. gonoree catar. tigva v. teafar. n. troana. . tuse magareasca T1 antrax v. trup. adj. sindrom dispeptic dizenterie gastroenterita dizenterie paludism v. m. guturai. tampinatura. tivga. stupoare rabie bronsita tuse convulsiva tandara. troahna penis confuzie psihica. f. n. s. tuse. regiune temporala umflare a abdomenului vagin care este sanatos. tigva senzatie de lipsa de energie (fizica sau/?i psihica). pi. tragan. dispnee beat(usor) talan. tigva febra tifoida craniu uman v. s.f. f. traji. s. adj. s. tranji. f. m. turbare. tampla. f. f. pi. dalac a masa hemoroizi hemoroizi. reumatism articular acut os temporal. s. vb. inclusiv sub aspect psihic v. tulburare. teaca. f. s. s. treapad blenoragie. s. n. s. tata catelei eschila v. toropeala. s. n. f. s. sumenit. s. s. s. treapad cu sange trecatura. f. tast. trahoma clavus diaree. apatie adenita antrax. tigva v.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI suharie. tiuga. tidva. ticva. astm. tragar. trantitura. s. s. s. zanatec emfizem pulmonar. s. viroza respiratorie. f. s. treapad. coriza ticnit. s. f. s. f. s. suiu. f. gripa v.f. s. f. s. adj. n. n. teasta hidrosadenita T221 .

s. s. s. n. f. s. s. f. s. s. pi. dizenterie 1222 . inflamatie a unui ganglion limfatic stern inflamatie a ganglionilor limfatici.. udrea. f. adj. f. vifor. s. JV urina adenita. s. viscere. varsat Tn cruce varsat de vant (a se) vatama. pi. 2) la pi. s. ulcior. n. burta. urdinare. s. s. sindrom dureros abdominal acufene cianotic echimoza v. f. vanatare. variola varicela varicela a se Tmbolnavi. congestie cerebrala v. adj. venin la inima viermusori. 2) pleurezie. tumora. s. s. calota craniana test.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI tata. furuncul. m. umblet. 3) diaree sanguinolenta. 1) pneumonie. s. 2) hemiplegie pupila miopie ^ bila veziculara regurgitatii amare ascarizi durere de masele vene 1) abdomen. n. vant rau tranzit intestinal pentru gaze 1) apoplexie. vb.f. teasta tinere de minte memorie tintit. urinare. s. s. s. vintre. n. udma. f. f. s. 3) miros 'intepator varsat. vanataie paralizie. s. s. f uima. f. a se rani 1) hernie. n. f. n. s. chalazion diaree dizenterie diaree sanguinolenta parotidita epidemica mictiune 1 1) pirozis. umflatura. 2) urzicatura. s. f. s. maruntaie. flegmon meteorism abdominal orgelet. s. vanataie. vatamatura. vant rau vant sec vanturi. pi. usturime. adenita chalazion. n. f. urdinare cu sange urdinare cu sange urechion. gamba jiv u ^ ud. vine. n. umflarea pantecelui urcior. s. vedere scurta venin. f. 3) dureri reumatismale teasta. mamela' teapa. vanturile cele rele vedere. hidrosadenita. s. n. orgelet mers nodul. n. 2) colica abdominala.s. f. arsura. f. vajiituri de (sau tn) urechi vanat. pantec. n. care este alienat mintal turloi. v.

1222 .

f. s. pi. zacu?. zargheala. n. f. zgaiba duice zganca. zgau. s. zapreala. seaca 1223 . adj. s. f. anurie confuzie psihica. zacare care zace bolnav la pat cu cicatrice dupa varicela v. sminteala care sufera de strabism ventuza tulburare psihica. plaga contuza 1) plaga cu crusta. s. f. f. s. fara vlaga astenie. varsaturi antrax zahar Tn urina zapor. s. ' zapaceala. s. z . s. n. zla. s. pi.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI voame. zargheala nebunie. . mole?eala oligurie. f. s. f. zbant.f. f. glicozurie rujeola ragada ragada boala grea ?i Tndelungata 1) boala. ticneala. a slabi slab. s. vb. vrajmasa. 3) furuncul eczema crusta care se formeaza la nivelul unei plagi uter cartilaj pavilionul urechii excoriatie furuncul mic acnee boala uscata. f. zbanchiu. f. s. zabaluta. n. s. zgaiba.s. adj. (a) zaiezi. zgarciul urechii zgarietura.f. n. s. s. s. zgrabunte. zacere. f. zacuta de varsat zaiezeala. s. zaiezitura. m. zaiezitura a zacea. s. zaiezit. zdrobitura. f. s. adj. f. zargenie. 2) inertie. f. vb. zburator. s. f. stupoare v. zacare. nepasare a fi bolnav v. (a)zacea. zgarci. s. zgrabernita. isterie rana. f. s. 2) boala de ochi. f. zabala. f. s. zacaseala. s.

i)} Regiune inferioara a trunchiului. [Qr. basis = mers. ABDOMEN ACUT / abdomen aigu / acute abdomen.colectie puru-lenia Bra semne acute.). care se fonneaza lent si insidios Intr-o infectie cronica. abdomen. Inrosire-congestie. de la a 12-a vertebra dorsala la a 5-a lombara. cu cele doua foite. f. superior . v. Cauze: coiecistita acuta. s.situate la nivelul cere-belului si. ABDOMEN. ABCEDAT. Stare patologica de regula cu debut brusc. iar tratamentele trebuie sa corecteze circumstantele aparitiei acestora. tromboza a arterei mezenterice superioare. ABATERE STANDARD / ^cart-type / standard deviation. Brodie. hernie strangulata. Se asociaza. -e. complicand o *septicemie. ABCES. [Lot.. ale carei limite se confunda cu cele ale cavitatii abdominale.hipocondrul drept. considerand ca bolile au cauze specifice. Invelit de peritoneui visceral. Ele contin organele cu topografie toraco-abdominala: fi-cat. adj. limfatic . [Lat. micul oblic si transversal) si anterior din cei doi muschi drepti ai abdomenului. situat Intr-o alveola dentara. ABDOMEN CHIRURGICAL / abdomen chirurgical / surgical abdomen. ABARTICULAR. broastei.flancul drept (regiunea lombara drepta). Hipocrate prac-tica o examinare a pacientilor de o remarcabila precizie ji varietate. traumatic . Tipuri: 1) A. pentru prima oara. ia. ABDOMEN IN CORABIE / ventre en bateau / scaphoid abdomen. epigastrul si hipocondrul stang. cedere = a trece.\ Care s-a transformat Intr-un *abces. inferior . 10) A. [Lot. adj.provocat de un traumatism. V.} Imposibilitate de a merge normal din cauza tulburarii coordonarii miscarilor. trece. / abarticulaire. [Lot. si inferioara. septicemic . separata de *torace prin diafragm si limitata inferior de *bazin prin planseui pelvin. a . care urea din mijiocul ligamen-tului inghinal. In prezent se apreciaza ca denumirea de a. cu punct de plecare osteoarti-cular. s. rece . apendicita acuta. (pentru ca. / abscessed. durere.. El a defmit pentru totdeauna medicina ca o arti iji o §tiin. 5) A. / abasie. duce. considera ctl eJ(!ime. tQinul fi omen.t de.a. Tubul digestiv abdominal.nu existd iubire pentru medicina jdrd iubire pentru oament^. Cele mai evidente a. adj.. Aceste elemente scheletice servesc ca suport unui puternic unghi musculoaponevro-tic constituit de fiecare parte. 6) A. fara a avea o legatura structurala sau functionala cu aceasta. / abasia. lateral drept si stang. Regiunile astfel delimitate sunt: In etajul abdominal superior .partea inferioara a custii toracice. mai ales In cursul unei tuberculoze osteoarti-culare sau ganglionare. nu duce la constatarea prezentei micro-organismelor. Ex. care corespund fetei inferioare a fiecareia din cupolele diafrag-mului. rezultand In principal din 'necroza unei zone tisulare.: deviatie standard (v. a.bazinul osos. se.).: abdomen chirurgical.. alterare (variabila) a starii generale determinata de inflamatia. s. proiecteaza pe peretele anterior (peretele explorarii manuale a abdomeriului) noua re-giuni delimitate cu ajutorul a doua linii orizontale: superioara. s. conservate In limbajul clinic. 4) A. din cei trei muschi largi ai abdomenului (marele oblic. ambele componente ale medicinei fluid in esenta lor umane. cedere = a.rahisul. considerat .al carui conti-nut.pSrta. / abcede. dar niciodata periculoase. Diviziunile topografice vechi.^parintele medicine^.).} Colectie de puroi continuta Intr-o cavitate neoformala.nui visce-relor animald'or sacrificate.parta.HIPOCRATE (HIPPOKRATES) DIN COS (460 -circa 377 i. 2) A.regiunea inghinala dreapta.. creierului. dimpotriva. adj. ruptura splenica etc. Doctrina hipocratica este cuprinsa m Corpus hippocraticum. pe-rmitea prezicerea viitorulu. cerebelos si cerebral . -inis: posifiil tie. clasice. pot sa nu necesite interventie chirurgicala si. cu *astazia. f.: abdomen acut (v. a. consecutiva *inflamatiei. articularius = articular} Care este situat In vecinatatea unei articulatii. n. perforatia.care este Insotit de semne inflamatorii: caldura locala. 9) A. ABAZIE. eel rnai mare medic al antichitatii. 7) A.t de. nici a sensibilitatii. la abdere = a ascunde. Se caracterizeaza prin largirea partilor laterale ale a. s. confine o cono-tatie Inselatoare si uneori eronata. splina. Daca majoritatea predecesorilor sai pomeau de la teorie la experienja. In etajul abdominal mijtociu . infarctizarea sau ruptura organelor intraabdominale. s. alveolar. dureri abdominale usoare pot vesti aparitia unei urgente. *Peritoneul abdominal. deoarece . ulcer peptic perforat. principiul fundamental al observatiei rationale. / abces. Sin. 3) A. dupa *cultura. m. dominata de durerea abdominala cu semne obiective la palpare (*aparare musculara sau 'contractura abdominala). In etajul abdominal inferior . duct. steni . a. iar remediile pe care Ie recomanda erau de origine naturala. 8) A. m. de ia ah = mde. si de doua linii verticale. / abdomen.consecutiv unei inflamatii a unui ganglion limfatic. mezogastrul (regiunea ombilicala) si flancul stang (regiunea lombara stanga). ABDOMEN DE BATRACIAN / ventre de batracien / frog belly.de origine hemato-gena. Aspect particular al a. rece de origine tuberculoasa. se.care com-plica o infectie a glandei mamare.priv. si durere abdominala. cald . Sin. Datelor medicale Ie sunt asociale aforismele y perenul Jurdmdnt hipocratic. ocupa cea mai mare parte a a. obstructia.: tumora a. regiunea pubiana (sau hipogastrul) si regiunea inghinala stanga. ab = inde. uneori inoperante. NA: abdomen. / abscess.. formand o depresiune delimitata de ultimele coaste 129 . -minis = pre-vestire. Aspect particular al a. abscessus. prin crestele ili-ace. care devine asemanator ca forma cu a. n. bolnavilor cu *ascita veche. ab = de. a. Hr. a carui parte centrala este excavata. Hipocrate susjine. a. Meritui principal al lui Hipocrate consta in indepartarea din medicina a magiei ji a superstitiilor. / abarticular. boala Brodie. formand lojile subfrenice dreapta si stanga. care trece prin arcurile costale. Partea superioara a cavitatii abdominale se Intinde In inte-riorul custii toracice. artrifluent -a. fara modificarea fortei musculare. Cavitatea abdominala este delimitata de o serie de ele-mente ale scheletului: posterior . parietala ?i viscerala. colec^ie de scrieri variate ca stil (foarte probabil redactate §i de elevi ai maestrului). Sin. se. mamar . respectiv. / abdomen. stomac. delimiteaza cavitatea peritoneala. 11) A. Posterior organelor peritoneale se gasesc spatiul si organele retroperitoneale. In general.

s. / abocclusion. [Lat. -onis.priv. / abrasion. a . [Cjr. de [a geniian = fl produce. f.clusio. In loc sa proemine. de regula de origine minerala.} Teorie conform careia viata este originara din materia nevie. *poliploidie. PunctuI culminant al a. -onis . f. de ia lavare = fl spdia}. s. / abdominocentese.vala. / abocclusion. cu argumente mai elaborate.. / ablactation.] Sindrom ereditar caracterizat prin scaderea betalipoproteinelor In sange. uneori. structura sau localizare.i iat.. fie pentru producerea unor asperitati pe suprafetele netede. de. 2) Uzura sau tocire a dintilor de cauza fizio-logica (masticatie) sau patologica (defecte structurale dentare sau factori mecanici anormali).pa. [Qr. -ive. adj. kephcile = cap. brakhion. actio. ABLATIE. *acantocitoza. s. gr. f. si paracenteza. brachiwn.. s.priv... s. me. or. anomalie.} Manie constand In spalatui excesiv de frecvent. s. 'monosomie. / abetalipoprotein(a)emia. din iat. 'retinita pigmentara atipica si *malabsorbtie.tur structurile histologice. / abiotrophy. s. f. ABOCLUZIE. -ones = brat\ Absenta congeni-tala a bratelor.: sindrom Bassen-Kornzweig. care la palpare prezinta o duritate asemanatoare cu duritatea lemnului. m.. s. f. Sin. grup sanguin. f. a .ducere ft ducere = a duce. Indeosebi In holera. neuropatie. -onis ^ aiaptarc. retinei din *retinita pigmentara. / aberrant.rtat de. / abiogenesis. poate fi congenitala sau dobandita. purificare. f. ahltictfitio. s.a. [QT. ABDUCTOR.} 1) Termen folosit pentru a defi-ni o miscare care Indeparteaza un membru sau un segment de membru de planul sagital. abduc-tm. s. translocatie echilibrata. adj. Deformarea a.\ Exami-narea cavitatii abdominale cu ajutorul unui endoscop. la cib = wdepdrtat de. [Lat. / ablepharie.priv. In general. Este caracteristic *peritonitei acute. gr. prolos =" primut. care antreneaza o deformare sau o lipsa de clari-tate a imaginii. / abduction. reaction.. s. gesturi involuntare. de (a ah = wdepdrtat de. la obezii 'in varsta sau la multipare la sfarsitui sarcinii. f. deviere de la normal. Termenul se utilizeaza Indeosebi cu referire la traiectele anormale ale vaselor sanguine si ale nervilor. A. ABIOTROFIE. f. onis == radire. etinwtogia tennenuiui abdomen.i bios = vi. lucre. s. f. uzura unei struc-turi prin frecare. etimoiogia te. brakhion.: paracenteza abdominala. s. f. 2) Agent de curatire care se adauga In pastele de dinti. cu modificare cantitativa (aneuzomie. gr. de. peste coapse. f. a. -ive.priv. [Lat. \Lat. deletie.} Absenta partiala sau totala a pleoapelor. catharsis.: anomalie cromozomiala. 2) Atitudine rezultata din aceasta miscare.af.} 1) Separarea sau excizia unor fragmente mid de piele sau de membrane mucoase superficiale prin ra-zuire Sau frecare. a se. / abortive. fosfati de calciu. abate. a tost teo-ria generatiei spontane (sec. al XVII-lea).} Monstruozitate constand 'in absenta congenitala a bratelor si a capului. [Lat. \V. n priv. abortivus. f. de ia abliiere = a curdta prin spaiare (ah = wdepdrtat de.\ Care se opune vietii.ui). a e\amina. -onis = spatare. ABRAZIUNE. gr. ia uhradere = a rade (ah . ah = de ia. atarna peste sim-fiza pubiana si.\ Suspendarea brutala. / ablation. cu simptomatologie redusa a unei boli. se disting: a. aberrare = a se rdtafi. uhhitio.a. / abductor.: a. si laparoscopie. purta. s. s. dur. a -priv. a . abrasum de ia abradere = a rode (ab . 3) in general. ABLACTAT1E.] (Muschi) care serveste la *abductie.riw. ia skopein = o Video. f. A. iat. f. s. punctie abdominala. adj. utilizata In mod curent pentru grupe sanguine.} V. s. Se manifesta prin Intreruperea activi-tatii voluntare. ab = wdepartat de. n. mediu a. anorganica. de [a aiiferre = a indepdrta} Indepartarea chirurgicala din organism a unui organ sau a unei formatiuni patologice. 3) Cu referire la o forma scurta. complete sau partiala. exista si In prezent.. / abdominocentesis. f. / abrachia. a . adj.. Orice anomalie cromozomiala.] Care se abate de la normal prin aspect. / abreaction. s. V. f.. skopia = e^aminwe. 2) Despre o substanta sau o manevra care provoaca avortul. s.] 1) Inceta-rea secretiei de lapte.. ABSENTA. / abdominoscopy. -onis = actiune. ABDOMEN DE LEMN / ventre de bois / wooden belly. brar-hium. silicati etc. ABDOM1NOCENTEZA. f. ABRAHIE.: factor a. ABIOGENEZA. s. fie numerica (*aneuploidie. Ex. luctis = [apte. ABRAZIV. bios = maW trophe = hranili nutrifie. f. [Cjr. genesis = producere. f. / abrasif. 2) Mai rar. m.} Proces dege130 ABSENTA nerativ care afecteaza prema. ABDOMEN IN DESAGA / ventre en besace / pendulous abdomen. trisomie partiala) sau fara modificare cantitativa (fuziune centrica. ABETALIPOPROTEINEMIE. s.lio. [Lat. Forma majora de *contractura abdominala. iat. f. f. s.die. s.. f. de la agere = a actiona. blepharon = pieoapa. lipos "== grasime. s. s. -e. simpIS. / ablepharia. de la uh . a mimicii si obnubilarea constientei. s.. s. adj. fie structurala. trisomie). s. ABLEFAR1E. ABORTIV. fara o cauza aparenta. f.i indepartare. inversiune). ah = wdepdrtat de. ABO / ABO / ABO. s. Sin.tatio. / abiotic. utilizata fie pentru netezirea suprafetelor rugoase ale unor piese (de ex.. abortifacient. / ablutomanie. ABDUCTIE. s. / abrachiocephalia. la ah = inde. / ablation. asociata uneori cu ticuri. errare = a devia. f. Semnificatia termenului se afla Inca In discutie. abra-sio. m. ducere = a duct. bios = viatd. / abduction. f. doua iiterd a aifdhetuiui grec... [Lat. f. aber-ratio.. Indeosebi formatiunile nervoase. -ina: haima. [']/. median.. abortient. / absence. Termenul este uti-lizat Indeosebi cu referire la defectui de *stigmatism al unui sistem optic. / abdominoscopie s.priv. / abrachie. [^r. s. [Qr. ABLUTOMANIE. / aberration. o -priv. / ablactation [Lat. Ex. ABERANT. [Lat.n^d. meningita tuberculoasa. de durata foarte scurta (2 pana la 15 secunde) a functiilor psihice superioare. ABDOM1NOSCOPIE. efectuata de obicei In scopul evacuarii unei colectii lichidiene. -onis. / abrasion. ABERATIE CROMOZOMIALA / aberration chromosomique / chromosome aberration. gr. / absence. oriri = a se nafte. lar. de la liic.[ 1) Despre o substanta dura.priv. c. cand pierderea constientei reprezinta .nulw abdomen.. f: / ablutomania. V. -onis = se. [Lot. adj. / abducteur. f. hipooolesterolemie. radere = a rdz. s. adica a *lactatiei. adj. ABIOTIC.ABDOMEN IN DESAGA si de oasele iliace. -onis = mfarcare. *Intarcare. [Lat.. f.] 1) Care nu este dezvoltat complet. adj. f. / aberration. -onos ' = drat. \Lat. / aberrant.priv. en-are = a devia} Abatere. ABERATIE. s. V. / abiotique. ABRAH10CEFALIE. de. [^r. onis. Ex. / abreaction. adj. ahlutio. carbonat de calciu. radere = a rdzui). care Insoteste anumite descarcari epileptice generalizate (*mal epileptic). ABREACTIE. a purta. de ia oh = indepdrtat de. Sin. / abrasive. [Lot. f. Abrev. -atos = sdnge. fi-claudere = a incfiide} Dentitie In care dintii arcadei superioare (maxilar superior) ?i ai arcadei inferioare (mandibula) nu se afla In contact. / abiotrophie. ft . / abortif.. s.. tetraploidie.. de.. In tehnica dentara).\ Punctie abdominala. / abrachiocephalie. f. kentesis = wtepaturd. Este urmata de 'amnezie lacunara. *colica saturnina si in stari de *emadere. de la occludere = a mctiide. dar adepti ai a.parare. s. s.. / abetalipoproteinemie. f.. adj. absentia = al}se. / abiogenese. s. Se observa In numeroase boli. fr.

rezultate din combinarea unui anticorp cu o enzima.] 1) Care absoarbe particule. alimen-tara (In particular la alcool). -e. (it ia abstinere = a fine departe (ahs = indepartat de. a. / abstinence. de ia absorbere = a ingtiifi (ab = de la. / acanthocytose. cu sectiunea rotunda. absorbtie. pentru sutura vasculara. A nu se confunda cu *adsorbtie. -osis. de diverse tipuri. / acantholyse. antibody (anticorp) fi enzima] Anticorp capabil sa accelereze o reactie biochimica. de. cu bizou scurt. [Lot. s. s. continence (sexual).ipiul. [Cjr.priv. ACANTOCIT. 2) A. 12) A. f. ac pentru punctie lombara. Ex. / abzyme. foarte subtire. s. Sursa liniara de *radiatie gama utilizata In curieterapie. lung (50-70 mm). s. coexista o dis-trofie a parului si a unghiilor. cu o grosime de 1 cm s.8-1.6 mm. / acanthome.a). khalasis = re/o^are. / absorbance. de dimensiuni variabile. s. f. / abulia. ACALCULIE. Boala se asociaza la adult si varsInic.: osteodensito-metrie (v. temperance (for alcohol). n. n. ABSORBTIOMETRIE OSOASA / absortiometrie osseuse / bone absorptiometry. [Qr. / aboulie. m. [Cfr. favorizeaza dezvoltarea de leziuni buloase. participiul trecut al verduiw absorbers = a a6sor6i. s.] Parametru care caracterizeaza *absorbtia luminii cu o lungime de unda data de catre o substanta m solutie.] Sin.. f. sexuala etc. s. pentru injectie. [gr. s. 4) Fenomenul prin care o parte din energia radiatiilor electromagnetice sau corpusculare este disi-pata Intr-un mediu material. se produce Indeosebi la nivelul mu-coasei intestinale. utilizat In sutura intestinala. ossi's ^ OS. (a. kytos = cduld. f. a6tinere. [Qr. m. de ia lyein = a distmge. / achalasie. akantha = spin. cu un cancer abdominal (Indeosebi gastric). 3) A. [Lat. -oma. s. / needle. pentru injectii sau pentru punctii.5-0. [Lat. a 6e..2 mm si cu varful In bizou lung.. pentru injectie intradermica. sorbere = a suge.. AC. s. absorbitio. se poate produce In medii foarte variate. / acanthocyte. / acanthopelvis. absorbtum. s. de liga-tura. adj. / aboulique. cu ureche care poarta materialul de ligatura. f. m. gr. si a. 9) A. prevazut la un capat cu o ureche. f. s. pentru punc-tie venoasa. se exprima prin logaritmul cu semn schimbat al 'transmitantei. 'In medidna: medicament care absoarbe gaze sau lichide. / acanthopelvis. ABZIMA.] Anemie he-molitica In care sunt prezente 'acantocite circulante. tipica de a. [at. absorbtum. pentru injectie intramusculara. a .] Imposibilitatea Intelegerii semnelor Si simbolurilor matematice. s. ABSORBANTA. pentru tratament la nivelul canalelor dentare. cu diametrul 0. bumerang. n. De obicei. m. [Lat. pentru puncfie lombara. de lungimi si grosimi diferite. 2) Substanta care are aceasta proprietate. f. s.] Diminuarea initiative! sau a vointei. f. s.] Anomalie de functionare a unui sfincter care consta In relaxarea defectuoasa In momentui contractiei a conductelor supraiacente.\ Tip de bazin obser-vat In "rahitism. a 6ea}. sorbere = a suge. ca si a efectuarii de calcule scrise sau mentale. / aiguille. V. / acalcutia. fie dintr-un fir (ac) de radioizotop (^Ir) care prezinta un Invelis din platina. gatului si regiunilor genitocrurale. prezinta o specifidtate mai mare decat enzi-mele. n. pentru sutura In chi-rurgia prostatei si a vezicii.] 1) Actiunea de a absorbi. / acanthoma. drept sau curb. s. cu diametrul de 0. A.] Denumire generala a tumorilor cutanate dezvoltate prin multiplicarea stratului Malpighi. 13) A.8 mm. pentru puncfie sternala. absiinentia = refinere. de forma si marime variabile. lung de 70-80 mm. / acanthocyto-sis. [Lat. de pneumotorax. atipica. producerea de anticorpi anti-receptori insulinici determina o *insulinorezistenta severa. acus. localizata Indeosebi la nivelul axile-lor. m. acus = ac. A. -oza. A.6 mm). f. 10) A.: a. "boala policnistica ovariana. metron = masurd. energie. lung de 45 mm. / acalculie. ABULIE. aseme-nea unei enzime. boule = voinfa. lysis = distrugere.. de a retine o substanta In interiorul altei substante. uneori cu resort.: 1) A. [C/r. Indeosebi In zonele eminentei ileopectinee si a pubisului. adj. S-au propus criterii de modificare a *electroencefalogramei pentru a discrimina a.] Renuntarea partiala sau to-tala la o serie de deprinderi sau acte fiziologice: 1) A. ABSORBANT. a 6e. calculare = a socoti. / absorption. [Lat. ABSTINENTA. [gr. 7) A.. prevazut cu mandren. 131 . adj. / absorbance. n. f. A.7-0. de la absorbere = ffl a6sor6i. a .). [9{eoiogism foarte recent.ABSORBANT singurul semn clinic apredabil.priv.] Eritrodt sferic care prezinta la nivelul suprafetei sale deformari ce sugereaza aspectui unor spini. akantha = spin. / acampsie. 11) A. se asociaza frecvent cu afectiuni endocrine ca *sindromul Gushing. m. akantha = spin. ABSORBTIE. In circa 50% din cazuri. curb sau semi-curb. win-pus din ab de. / acantholysis. f. / abzyme.priv. 4) A. 6) A in ACANTOPELVIS testinal. ACANTOLIZA. A. ahsorbitio. s. s. dentare. ACALAZIE. complexa. m sange sau m interiorul unor celule. f. din cauza imobilizarii prelungite. De asemenea. cand exista semne clinice asociate. f. AC RADIOACTIV / aiguille radioactive / radioactive needle. a mifltifi (ab = de [a. teaere = a fine). de ia ab = de. f. rectiliniu sau curbat. 'acromegalia sau chiar cu o obezitate simpla. m. ACANTOCITOZA.] (Subject) care este afec-tat de *abulie. / acampsia. f. cu mandren si cursor ce regleaza adandmea patrunderii acului.] Stare particulara a celulelor stratului mucos Malpighi caracterizata prin reducerea numarului de *jonctiuni care determina coeziunea celulelor. ACAMPSIE. / absorbant. s. s. -onis. s. a rigiditatii articulatiilor sau anchilozei acestora. s. pentru rahianestezie.] Imposibilitatea efectuarii flexiei la nivelul unui membru. In stomatologie. -onis. 'cardiei explica dilatatia secundara a esofagului. ia. si cardiospasm. f. v. In bizou intermediar. n. deseori. / absorption. Tipuri de a. absorbers = a a6sor6i. s. [a ab = de. s. 8) A. s. s. kytos = celuid.. f. In functie de -utilizare: In chirurgie. a 6e. s. os. akantha = spin. s. boule = voinf:a. drept. In afara anticorpilor catalitici s-au obtinut molecule catalitice hibride. s.a. a. f. nigricare = a se mnegri} Dermatoza constand In hipertrofie papilara vegetanta si pigmentatie. ACANTHOSIS NIGRICANS / acanthosis nigricans / acanthosis nigricans. sorbere = a suge. 3) Patrunderea In organism a unui medicament sau a unui toxic. partic.. cu varful mobil Intr-un spatiu restrans. a . a. s. akantha = spin. f. s. / abstinence. constituita fie dintr-un tub metalic continand pulbere radioactiva (226Rg^ i37Cs) si ai carui pereti retin radiatiile corpusculare (alfa. ACANTOPELVIS. [Lat. adj. cu diametrul de 0. si f. ureterului explica hidronefroza intermitenta. / abu-lic. lat. lichide sau vapori. et f. cu un varf ascutit.i la o lungime de unda determinata. a . fiind capabile sa interactioneze selectiv cu anumite con-figuratii ale moleculelor substrat. cu bizou scurt si mandren. sorbere = a suge. / absorbent. [Cfr. utilizat In introducerea solutiilor medicamentoase In tesu-turi..priv.80 mm. cu diametrul de 1.. beta). a . kamptein = a mcovoia. scurt (6-13 mm) si cu diametrul mic (0. [gr.a. ACANTOM. 5) A.priv. caracterizat prin prezenta de varturi si creste osoase situate la nivelul insertiei tendoanelor. [a engi. / achalasia. 2) A. f. 2) In fiziologie: patrun-derea unor substante 7n interiorul organismului.. V. specifics se determina pentru o solutie cu concentratia 1 %. ABULIC. cu sectiunea varfului In bi-zou si baza cu un ambou adaptabil la seringa. lung de 30-40 mm. In forma autoimuna (rara). {Cjr. akantha = spin. a. [at.} Tija subtire de otel. / acanthocyte.7-1. a ingftiti. pe]vis = 6azin. a wgfiifi. incut a[ verbuiw.

3) a. f. pana la energii dnetice foarte mari. complementar. n. eventual somn nelinistit. ded a sintaxei. s. s. raportata la unitatea de timp. de febra.i katalyein = a disInige. electric. {Cjr. adj. Ex. de la acceplare = a primi. de ia accedere = a se apropia. / attack. cresterea viscozitatii sangelui sau alte tulburari ale sangelui circulant.: scabie (v. V. s. ACCIDENT. de decompreslune brusca. m.] 1) Sindrom caracterizat prin incapacitatea de a ramane In po-zitie sezanda. 7) a. acaridan. Schimbul se face direct sau prin intermediul altui compus. accelerare = a grti6i. criza. f. Intr-un schimb de *radicali. adj. perturbarea permeabilitatii vasculare. care poate fi anafilactic sau seric. de [a kata = 61 jos. a priv. s. f. mica.: anhist. f. ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL / accident vasculaire cerebral / stroke. si accidentele survenite In timpul deplasarii la si de la locul de munca. f.priv. / accepteur. Ex. ACCESORIU. m. de transfuzie.a de a sta asezat. {Cjr. kalagraphein = a. lepsis = fv(are. ACAPNIE. / accident. / acephalia. akaa-tha = spin.: *hexoza In cursul reactiei de *fosforilare. cu aju-torul carora particulele Incarcate electric sunt accelerate. f. [Cjr. [Cjr. s.] (Celula) care este lip-sita de nucleu. obser-vat ca efect secundar dupa medica^a antipsihotica sau neuro-leptica. a dizoiva. / acatagraphia. (2) / accelerateur.priv. / acarid. primeste radicalul si se combina cu el.] 1) Pierderea functiei de perceptie din cauza unei leziuni centrale. [Lat.priv. ACARIOT. a dizoiva. a -priv. s. auxiliar. / acatalepsy. (denumita a. Ex. s. [Cfr. s. / acceptor. / acatamathe-sia. / acellular. -oza. Termen generic pentru tulburarile clinice secundare unei leziuni anatomice a unuia sau mai multor vase cerebrale.. adj. / acariosis [Cfr. 2) 'Diagnostic incert. / acapnia. -oza.] Imposibilitatea respectarii ordinii corecte a cuvintelor m scris. a veni (c&tre). V. diminuarea drculatiei prin scaderea presiunii sanguine. 2) A. accelerare = a gra6i. f.. 2) Diminuarea sau perturbarea capad-tatii de Intelegere a vorbirii. ruptura unui vas cerebral. a • priv. {Cfr.] Sin. brain attack. f.. s. [Lot. A.. vascular cerebral.} Absenta bioxidului de carbon din sange. -ina. de ordinul MeV.. de part/cute sunt instalatii complexe. s. -ntis. 6) a. kathisis = acfiune. / acellulaire. medie ca variatie a vitezei punctului mobil In unitatea de timp: a^ = Av/At. s.). ACCES. si stroke. psihica sau somatica. f. ACATIZIE. modificarea calibrului vascular (vasoconstrictie). 2) a. a . v. f.). ACARIOZA. f. s. terapeutic. [Cfr. / acceleration. / acatalepsie. sunt substante care grabesc priza gipsului. [Lot. / accelerine. s. s. de asemenea. s. m. n. In raport cu protectia muncii. f.. Accelereaza conversia *protrombinei In 'trombina si formarea 'tromboplastinelor. scrie corect. f. / acariose. prin hemoliza imunologica a hematiilor donatorului (nerespectarea grupelor sanguine) sau a hematiilor primitorului (prin hemolizine). ACCELERATOR. Compusul care cedeaza radicalul este denumit donor sau donator. -atos = sange} Absenta *catalazei din sange. [Lot. ACELULAR.] in medidna. s. dt la accedere = a se apropia. s. kataphasis = Ciin6aj corect} Imposibilitatea respectarii ordinii corecte a cuvintelor In vorbire. acceptor = care primefte. ACETABULOPLASTIE. acetabulum •» vas pentru.. a.ACANTOZA ACANTOZA. cu "hipocapp. accessus. tiroide a. katamathesis = capacitatea de infetegere fi cunoastere. a priv. [Cjr. a. [Cfr.] Nume dat unor paraziti de talie mica apartinand or-dinului Acarienilor. A.. / acatalasie. ACATAMATEZIE. s. s. s.i katalamhanem = a suspenda. 5) a.. m. / acetabulo-plasty. s. / acanthose.'e. Termen utilizat uneori. Desemneaza frecvent parazitui raiei Sarcoptis sau Acarus scabiei. acceleratio. otet. akaii = insectd. lot. a veni (cdtre. adj. a . leziune histologica tipica pentru vegetatiile veneriene 9i papiloame. la un subject salariat. consecutiv unui tratament medical sau chirurgical. de [a celer = rapid} Dispozitiv sau substanta care accelereaza un proces: 1) A. s. occupational injury. (1).: 1) a. / acarien. s. cellula = ca-marutd. dclotron si sincrotron. de priza. s. f. / acetabuloplastie. / acataphasia. dim. m. cand se revine prea rapid la presiunea normala.. / accelerator. haima. [Cfr. n. adj. / accident. cu doua sensuri: 1) Defidenta a intelectului. Sin. kap-nos = fum. ACCELERATIE. Este produs In ficat sub forma inactiva. katalyein = a distruge. / acanthosis. -aza] Boala deter-minata de absenta congenitala a enzimei numita *catalaza. de tuse. s. medie-vala accesorium. / acceleration. au aplicatii In fizica nudeara ?i In medidna (tratamentui unor cancere). acathisie.: a. f. m. m. Intr-un sistem de referinta dat. nudeu. stare patologica. a . / acephalie. de ia celer = rapid. s. s. s. adj. [Lot. f. sub actiunea unor campuri electrice si magnetice. incidental. akari •= insecta. ACATAFAZIE. ACCEPTOR. Sin. s. ACEFALIE. industrial injury. f. gresit.. n.. Este denumita si hiperacantoza. ale gingiilor si gurii. In limbaj curent) In SI este metrul pe secunda la patrat (m/s2). (Santorini). s. / accesoire. Ex.: eritrocitui matur la mamifere. vitezei punctului mobil In raport cu timpul: a = Av/At. / acaryote. f. *proaccelerina (factor V). apoi de donor si care se numeste transportor sau transmitator. s. a . f. karyon = sdmfiwe. s. a cimenturilor dentare sau polimerizarea acrilatilor.. plastos = .priv. constand m imposibilitatea bolnavilor de a ramane mai mult timp In aceeasi pozitie din cauza hipertoniei musculare..} Care nu confine celule. ACATALAZIE.} Substanta care. m. / acatalasemie. manifestata prin ulceratii. f. de la cella = comaro.priv. dt la accelerare = a grafii fi celer = rapid. 0 legislatie adecvata stabileste drepturile salariatilor si raspunderile responsabililor Intreprinderilor. a. s. [Cfr. f. f.} Termen rar utilizat. adj. / acapnie. V. / acataphasie. a.priv. ACATALEPSIE. / acathesie. Accident survenit din cauza muncii sau In timpul lucrului. -onis = acceCerare. f.] Despre o structura care constituie un element secundar. -aza. f. / acces.] Factorul VI al coagularii. / acatalasia. betatron. de melanco-lie. produs de o cauza exterioara si provocand un prejudidu fizic. / acatagraphie. de la accidere = a se mtampla} Situatie neprevazuta care afecteaza starea de sanatate. la scafandri. ACATALAZEMIE. de munca. s. 2) Tulburare m *boala Parkinson. a accepta. f. survenita brusc si imprevizibil. / accessory. f. mica. m. aterg/c. crisis. desi ideile subiectului raman logice. [Lot. drept sin. adj.} Cresterea vitezei unui punct material In mis-care. este o marime vecto132 ACETABULOPLASTIE riala definita ca derivata. ACCIDENT DE MUNCA / accident du travail / professional accident. v. ACCELERINA. ACATAGRAFIE. s. s.: glande suprarenale a.: boala Takahara. [Cjr. Thrombidium si capusele sunt acarieni.] Hiperplazie difuza a stratului spinos al epidermului. agitatie motorie. Unitatea de masura a inten-sitatii a. V. acatalazie. uneori gangrenoase. duct pancreatic a. m. cu rol mai Intai acceptor. de dementa. -trice. akathisia. a . / acaryote. / acathisia. / acatamathesie. / accelerin. Sunt asimilate a. f. s. consecutiv trecerii unui curent electric. a . s. s. [Lat. ACARIAN. f. 4) a. [Lot.priv.. Indeosebi In cazu] fenotiazinelor. Ex.. a . Se defineste. gr. kephale = cap} Monstruozitate caracterizata prin absenta congenitala a capului. accidens. s. Prin mers sau modificarea pozitiei corpului senzatiile de Incordare musculara sunt atenuate. In stomatologie. s. AVC sunt cele mai frecvente boli neurologice si pot surveni In: ocluzia vaselor cerebrale (*tromboza sau *embolie). / acatalas(a)emia. [Cfr.

f. / acetonemie. ACETONEMIE. ouron = urind. aether. a . ACHEIRIE. ea fiind apoj oxidata In acid acetic. ACETIL. ACID. s. / acetaminophen. dar majoritatea este hidroli-zata de acetilcolinesteraza In componentele sale de baza. [Lat. gr. (DCI) Substanta fluidizanta a secretiilor bronsice. care se refera. zyme = ferment. «. s. of:et] Sin.: ACh. gr. / acetonurie. ACETILCOLINA. 1) A.ACETABULUM modtlat. / acetylcholine [Lat. sunt utilizati ca reac-tivi chimici. acetum = of:et.] Metabolit produs la nivelul ficatului cand sunt consumate cantitati mari de alcool. survine concomitent cu descarcarea. cu receptorii de tip M determina In majoritatea structu-rilor. f. poate forma compusi cu macromoleculele hepatice. acetum = o^ef. acetum = of:et. Prin cuplarea cu receptorii N. formarea *corpilor cetonici. eliberat la nivelul *sinapselor colinergice. [Lat. acetum = otet. ACETABULUM. / acetylation. m. V. produsa datorita acetil-coenzimei A contribuie la neutralizarea unor toxice din organism. receptori muscarinici si receptori nicotinici. sub forma de acetat activat (*acetil-coenzima A). f. / acetylcysteine. Este utilizata ca solvent si pentru obtinerea *cloroformului si *iodoformului In industria farmaceu-tica.] Prezenta *acetonei In urina. acetum = of:et! ona. khy-los = sue. gr.). / acheirie. s. / acetyl.priv. a.: anaclorhidrie (v. potentiate de actiune). s. [<^r. cetoza. Avand doua grupari active. f. haima. se intensifies la propagarea *impulsului nervos. acidus = acru.] Substanta care. gr. / ac6tylcholinesterase. unii din-tre acestia fiind neoantigeni care pot induce raspunsuri imune anormale. / acheiria. s. -ona.. khole = bVia. f. / acetylation. s. formarea acidului mevalonic. / acid. hyle = materie. A. f. glacial (89. ACID ADENOZINDIFOSFORIC / acide adenosine diphosphorique / adenosine monophosphate.: paracetamol (v. / acetylcysteine. s. Sin. si acetatui de sodiu sunt utilizate ca alcalizanti urinari sau sistemici. A.] Sin. m. / aceton(a)emia. f. pancreatica scade secretia pancreatica si pot lipsi unii com-ponenti ai acesteia. descarcarea de *noradrenalina si *adrena-lina. f. gr. / acetabulum. acetum = ofet. din [at.] Termen generic pentru sarurile metalice solide cristaline cu solubilitate variabila si pentru esterii lichizi. s. A reprezinta punctui de plecare al mai multor cai metabolice. hyle = materie. f. / acetyl. -atos = sange} Prezenta unei concentratii mari de *acetona In sange. s. a modeCa} Refacerea prin chirurgie plastica a "cavitatii cotiloide. ACETILCISTEINA. *corp cetonic care rezulta din descompunerea imperfecta a *adzilor grasi si a unor acizi aminati. Insa. s.. mai mult sau mai putin volatili. s. manifestata clinic prin stare de excitatie anormala urmata de depresie pro-gresiva si acidoza. s. / ac6tylcho|jne. / acetazola-mide. Este prezenta In halena (fiind recunos-cuta datorita mirosului de fructe) si In urina diabeticilor supusi restrictiei de glucide. m. ACETILCOLINESTERAZA. din *colina. eter si cloroform. ACETALDEHIDA.sau bilaterala. [Lat. ACID ACETILSALICILIC / acide acetylsalicylique / acetylsalicylic acid. [Lat. drojdU} Forma activata a 'acidului acetic prin combinarea acestuia cu 'coenzima A. [at. s. Are gust acru. achilie). s. m. cetonurie. / acetonuria.). s. f. [Lat. participa intens la metabolismul acizilor organici.etic. ACETAMINOFEN. rezulta In urma oxidarii etanolului de catre alcool-dehidrogenaza. f. gr. s. s. si In repaus.4%). biosinteza *acizilor grasi. (DCI) 'Diuretic ce actioneaza prin inhibarea *anhidrazei carbonice. kheir. ACID ACETILACETIC / acide acetylacetique / acetoacetic acid. hyle = materie. f. f. {icetiim = ofet. / acetaminophene. Sin. s. f.} Absenta congenitala a mainii. Sin. V. m. acetabulum = vas pentru. cu efectele sale specifice (contractia mus-culaturii scheletice. intra In in-teractiune cu doua tipuri de 'receptori colinergici: *receptorii muscarinici (M) si "receptorii nicotinici (N). 2) In a. ca si In "inanitie. s. hyle = ma-terie. miscibil In apa. Cresterea sa In sange poate genera *acidoza. Se utilizeaza diluat (6%) sau ca a. efecte depolarizante. hyle = materie.). -ona. ACHILIE. a. Utilizat frecvent In trecut (DC-Diamox). In organism provine din decarboxilarea *acidului acetilacetic. / acetabulum. s. f. la ansamblul *corpilor ceto-nici. A. f. In prezent este Inlocuit de diuretics mai eficiente. [Lot. difuziunea si fixarea ei pe receptorii colinergici. A.] *Neuromediator prezent atat In sistemul nervos central. / acetazolamide. s. este sintetizata atat In pericarion. s. adenosine diphosphonc 133 . CHg-CO-CHgCOOH. cu absenta acidului clorhidric si diminuarea *pepsinei. ACETILARE. modifies culoarea indicatorilor. [Cfr.] Radical organic monovalent (Cl^CO-) rezultat prin Indepartarea unei grupari hidroxil din carboxilul acidului acetic. [Lot. / acetaldehyde. [Lot. ACETONURIE. In cantitati mid. m. reactioneaza cu metalele si neutralizeaza bazele. uni. excitatoare.] C3HgO. ACHILIE GASTRICA / achylie gastrique / gastric achylia. Acid acetoacetic / acide acetoacetique / acetoacetic acid.). inclusiv In SNC. A. gastrica Inseamna scaderea debitului sucului gastric. ACID ACETIC / acide ac6tique / acetic acid. / acetone. V. Sin. terrno-stabila. CI^COOH Li-chid incolor. -ina. In limbaj clinic uzual se utilizeaza tennenul de *cetonurie. en = in. gr. f. f. s. Apare In sange si urina la subiectii cu diabet zaharat incorect echilibrat. / acetate. s. f. / acetone. cat si In eel periferic. / acetylcholinesterase.: aspirina (v. A. solventi. s.: colinesteraza (v. -aza. In *cromatografie serveste la prepararea tesuturilor pentru extractia enzimelor. -ina. acetum = of:e. de Ca plassein = a forma. / achylie. produs In timpul fermentatiei vinului In otet. si corpi cetonid. elibereaza ioni H4. In solutii apoase. ACETAZOLAMIDA. Excep-tie fac musculatura cardiaca si unii neuroni centrali. boCta cereasca. A. NA: acetabulum. cetonemie. administrata pentru a facilita eliminarea acestora. determina exclusiv depolarizarea si initierea po-tentialului de actiune.: acid acetilacetic (v. inflamabil. In. aither = aer cwat. / acetate.: acid adenozinmonofosforic (v. Eliberarea de a. si cetonemie. a6rw. volatil.. ACETILCOENZIMA A / acetylcoenzyme A / acetyl coenzyme A. a. ai *acidului acetic. ACETAT. Inactivarea a. s. Lichid incolor. gr. desi ea are loc. de (a alwol dehydrogenatum. In industria farmaceutica si In cea chi-mica (obtinerea _de rezine si fibre artificiale). n. cu miros picant caracteristic. [Lot.t. n. ACID ADENILIC / acide ad6nylique / adenylic acid. Essiaather = eter ac.). s.: cavi-tate cotiloida (y. f. / acetaldehyde. gr. s. In limbaj clinic curent: cetonurie (v. germ. si aclorhidrie. acetum = of:et.). unde apar fenomene de hiperpolarizare si inhibitie. [Lat. m. / acide. khole = Biia. / achylia. f.). s. m. (DCI) Sin.] Procesul de fixare al unui radical acetil (Ct^CO-) la nivelul unei molecule organice.] Diminuarea sau absenta unor componente din se-cretiile digestive si chiar a volumului secretiei. acetum = ofet. Cuplarea *alosterica a a. V. eliberata este recaptata de catre terminatiile presinaptice (reglare prin 'feedback negativ). a. cat si In butonii terminali axonali. s. Abrev. ACETONA. cele mai importante fiind: oxidarea In *dclul Krebs. a . s. precursor al 'colesterolului. [Lat. pre-cursori ai unor noi molecule de a.priv. cum = cu. Sarurile de potasiu ale a. 0 parte ACID ADENOZINDIFOSFORIC din a. cetonurie. -iros = mana.

a. cristalin. este cuprins In compozitia unor unguente cosmetice. ACID BILIAR / acide biliaire / biliary acid.: aminoacid (v. a. V. este catalizata de *anhi-draza carbonica.: acid nitric (v. ACID CARBONIC / acide carbonique / carbonic acid. neafectand producerea de leucotriene. H^COg. V. ACID ASCORBIC / acide ascorbique / ascorbic acid. Sin. ACID AMINOACETIC / acide aminoacetique / aminoacetic acid.))-CH2-COOH. folosit ca reactiv chimic i?i pen- . ACID y-AMINOBUTIRIC / acide y-aminobutyrique / y-aminobutyric acid. rezervat pentru uz strict extern sub forma de apa borica 3% sau vaselina boricata 10%. 6a. Sin. antiseptic acid. Denumirea chimica a "vitaminei C. A. In timp ce antiinflamatoarele non-steroidiene si *aspirina ar bloca doar activarea ddooxigenazei. ACID BENZOIC / acide benzoique / benzoic acid. El este degradat de *ciclooxigenaza In 'prostaglandine. ACID AZOTIC / acide nitrique / nitric acid. (v. adenozintrifosforic. const. deoarece inhibitia enzimatica determinate! de plumb In cursul sintezei hemului provoaca acumularea sa si cresterea eliminarii 1 sale urinare. ACID BARBITURIC / acide barbiturique / barbituric acid. vitamina C si tab. bacteriostatic. si tab. Substanta (mononucleotid) compusa dintr-o molecula de adenina. ribonu-cleic si a moleculelor de a. I^BO. ce actioneaza pe 'acetil-coenzima A si 'acidul oxaloacetic (reactia inversa fiind catalizata de citrat-liaza extramitocondriala). biliar primar. sarurile sale pot fi. pentru a reface a. adenozindifosforic (ADP) si adenozintrifosforic (ATP). Sin. ACID ADENOZIN TRIFOSFORIC / acide adenosine triphosphorique / adenosine triphosphate. ADP rezyltat se recombina ulterior cu a. sinteza unor hormoni. ACID K-AMINOCAPROIC / ACIDE s-AMINOCAPROIQUE / eAMINOCAPROIC ACID. speciile H^Ct^ predominante sunt HCO^ (bicarbonat) §i COg dizolvat in raport de 20:1. fosforic.). In conditii standard sj 12000 calorii In conditii fiziologice. Pentru acest mo„ tiv. riboza si trei radical'! fosfat.: ALA. Nucleotid compus din adenina. Radicalul de baza al Intregii familii de barbiturice.: CDCA. sunt foarte labile. A. Abrev. in profilaxia hemoragiilor.). In H^CO. Datorita actiunii sale keratolitice. b.: a. Nu trebuie Inghitit si nici utilizat pentru irigarea cavitatilor. una de D-riboza si doua molecule de a. Sin. Compus tricarboxi-lic al *ciclului Krebs. hipuric.: maloniluree. A. implicit. rezultat din condensarea succinilcoenzimei A si a glicinei. fosforic se realizeaza instantaneu. utilizate pe cale intravenoasa In tratamentui *hipercalce-miilor. sdndarea lor In ADP (*a. amino-sucdnic. a. Ultimii doi radical! sunt uniti cu restui moleculei prin le-gaturi fosfat inalt energetice. Sin. La om au fost identificati patru a.ACID ADENOZINMONOFOSPORIC acid. cu formula chimica 041-14^0. Sin. *A.: acid glutamic (v. const. ^' a relua ciclul reactiilor energogene celulare. Este folosit. care se formeaza In mitocondrii prin actiu-nea unei enzime condensante. Catabolit urinar provenit din oxidarea incompleta a triptofanu-lui la om.). administrat per os pentru dizolvarea calculilor biliari de colesterol. A. Abrev.). care se poate obtine si prin sinteza si poate fi Intrebuintat si ca agent aromatizant. ACID CLORHIDRIC / acide chlorhydrique / hydrochloric acid.: ADP. dezoxicolic. A. Medicamentele antiinflamatoare steroidiene ar inhiba formarea de a. Dozarea a.: acid adenilic. ACID AMINOSUCCINIC / acid aminosuccinique / aminosuccinic acid. chenodezoxicolic si litocolic. In prezenta energiei nou formate In celula. b. Intervine in formarea moleculelor de a. V.).: glicocol (v. ACID CITRIC / acide citrique / citric acid. ce inhiba activatorii plasminogenului prezenti In secretiile orale si stabilizeaza formarea cheagului In tesuturi. derivatii sai de sinteza. cu rol principal de carburant celular. Intervine in oxidarile celulare.: ATP. In sange. b. sunt detergenti cu rol in emulsionarea triacilglicerolilor si esterilor de acizi grasi. a fost denumit "moneda energetica curenta" a celulei. ceea ce reprezinta mult mai mult decat energia stocata In orice alt compus organic. de aseme-nea. care produce scaderea sintezei hepatice a colesterolului. Este un a. 5-a. adenosine monophosphoric acid. Sin.: adenozin trifosfat. de COa. biochim. care In solutie se gaseste In cea mai mare parte sub forma disociata. Abrev... V. A. biochim. Indeosebi la pacientii hemofilici supusi interventiilor stomatologice. Este si un antiseptic acid utilizat pentru conservarea unor alimente sau pentru spalaturi bucale. Component al proteinelor. EfoctuI terapeutic este probabil secundar reducerii activitatii *HMG-CoA reductazei. joaca un rol central In metabolismul altor aminoacizi si in sinteza ureei. si tab. ACID AMINOGLUTARIC / acide aminoglutarique / aminoglutaric acid. din alimente se elimina sub forma de *a.: AMP. Conversia CO. acid mefenamic. Prin condensarea In dtosol a doua molecule de a. In urina este un test major pentru depistarea *saturnismului. a tuturor derivatilor sai. Aminoacid neesential. notat cu simbolurile Asp sau D. cu 20 de atomi de carbon. Sin. Sin. 'Zaharina este derivata din a. deoarece este toxic. fiind utilizati ca somnifere si anticonvulsivante. ori de cate ori nevoile celulare o impun.: EACA. fosforic. ACID BORIC / acide borique / boric acid. Sin. organic slab. ACID CHENODEZOXICOLIC / acide chenodesoxycholique / chenodeoxycholic acid. mineral puternic (HCI). in natura se gase?te In cantitate mare In fructele din familia Citrus (citrice). (DCI) A. este un "chelator al calciului. inflamatie.. A. Abrev. ACID 5-AMINOLEVULINIC / acide 5-aminolevulinique / 6amino-levulinic acid. capabila de sdndare si de refacere continua. b. In etapa initiala a sintezei *hemului. adenozin-difosforic) si a. sintetizat In celulele poligonale ale ficatului si acumulat la nivelul "veziculei biliare sub forma de saruri. este absolut necesara In: metabolismul celular. se formeaza *porfobilinogenul. adenosine triphosphoric acid. biochim. contractia musculara. COOHCH(NH. c. a. Energia eliberata de a. A. iar 134 ACID CLORHIDRIC de lipoxigenaza In *leucotriene. Cum legaturile fosfat Inalt energetice ale a. Abrev. ACID ASPARTIC / acide aspartique / aspartic acid. cu actiune antifibrinolitica puternica.). a.: colic. ACID ADENOZINMONOPOSFORIC / acide adenosine monophosphorique / adenosine monophosphate. citrat-sintaza. Fiecare din aceste legaturi contine circa 7 300-8 000 calorii/mol a. (CgHsCOOH) abundent In fructe. ACID ANTRANILIC / acide anthranylique / anthranylic acid. si. In asociere cu factorul VIII. barbituricele (Indeosebi *feno-barbitalul). 'prostaciclina si *tromboxan A. a. una de D-riboza si o molecula de a. V. care devin astfel accesibili actiunii lipazelor si esterazelor. Rezulta din combinarea a. ACiO ARAHIDONIC / acide arachidonique / arachidonic acid. fiind introdus In compozitia solutiilor utilizate pentru conservarea sangelui. malonic cu ureea. desfasurata m mitocondrii. const. ACID AMINAT / acide amine / aminoacid. a. gras nesaturat. Este utilizat In producerea industriala a 'aspartatului. A.: GABA (v. In contractia musculara si In reac-tiile de sinteza care utilizeaza a. coroziv..: acid aspartic. Substanta (mononucleotid) compusa dintr-o molecula de adenina. abrev. fosforic. functionarea pompelor ionice de tip ATP-azic etc. usor iritant al tegumentelor si mucoaselor. derivat din *fosfolipidele membranelor celulare.

(desuete): vitamina Bg. a. H^PO. Arninoacid monoaminodicarboxilic. inozitolhexafosforic. conduce la perturbarea di-viziunii celulare. DeficituI de 'vitamina B^. folic. ortofosforic forma monomerica. In timpul respiratiei celulare anaerobe din exercitiul fizic intens. Sub forma de saruri de sodiu sau calciu este utilizat pentru Indepartarea din organism. CaHsCONH-CH^COOH. Deoarece PABA nu poate fi sintetizat de catre organismul animal. Indeosebi al caldului si al magneziului. Derivat al tetrahidrofolatului care ocoleste blocajul metabolismului folatilor produs de inhibitorii dihidrofolat-reductazei. Laptele Tmbogatit cu a. g. const. ACID GRAS / acide gras / fatty acid. contribuie la oboseala musculara. Formeaza miezul complexe-lor de *proteoglicani de la nivelul "rnatricei extracelulare. paraamino-benzoic (PABA) si *a.: acid tetrahidrofolic. Denumire imprecisa pentru a. iar a treia de o molecula de acid fosforic. ACID FOLINIC / acide folinique / folinic acid. ACID HIPURIC / acide hippurique / hippuric acid. V. ACID FENILPIRUVIC / acide phenylpyruvique / phenylpyruvic acid. vitamina M. a. V. aromatic izolat din esente florale (Indeosebi din petalele de trandafir). prin *chelare. care asigura transportui activ de H4'. glutamic. *mucopolizaharidic rezultat din reunirea unor *dimeri alcatuiti din a. ACID COLIC / acide cholique / cholic acid. prezent in urina diabeticilor cand creste conversia *a. interfera cu activarea factorului III plachetar de catre 'adenozindifosfat. mineral care intra In compozitia unor substante organice diverse (fosfoproteine. acid clorhidric. ACID FENILACETIC / acide phenylacetique / phenylacetic acid.N -metilenTH4). Este precursor al a. poate avea o greutate moleculara foarte mare. fenilacetic si a. implica *pompa de I-r/IC. Sarea monoso-dica (glutamat de sodiu) este utilizata ca medicament in 'encefalopatii (pentru ameliorarea capacitatilor intelectuale) si In *epilepsie.). Se formeaza In muschi. f. f. Unele bacterii pot con-verti lactoza In a. De asemenea. fosfoglucide) si intervine intr-un numar de reactii enzimatice. 135 . organic rezultat In urma fermentatiei lactozei. grasi in *cetone. fenilalanina nu poate fi convertita In tirozina.: EDTA. Sin. Sunt afectate celulele cu turnover rapid. Sin. forma dimerica (a. furnizand o forma de folat ce intra direct In ciclul metabolic al radicalilor monocarbonici. Abrev. lactacidemie. ficat si drojdii.: alcaptona (v. (DCI) A.. ACID FOSFORIC / acide phosphorique / phosphoric acid. de asemenea. dezvoltandu-se tabloul clinic si hematologic de *anemie megaloblastice. a unor substante ca plumbul si digi-tala. Este eliminat prin urina.). a. v. Inca In discutie. rezultat In urma conjugarii acestuia cu *glicina si continut In unele alimente vegetale. fiind component al proteinelor tisulare si plasmatice. A. glicolic In *glicina. A rezul-tat ca intermediar in conversia a. care este excretat In urina In "hiperoxalurie. biochim. ACID HOMOGENTIZIC / acide homogentisique / homogentizic acid. este sintetizat In organism. Produs al degradarii incomplete a lipidelor. in umoarea apoasa si In *umoarea vitroasa. const. De aceea. oxalic la om. format si excretat In exces In *fenilcetonurie. ACID FOSFATIOIC / acide phosphatidique / phosphatidic acid. Mecanismul de secretie a a.ACID COLIC tru prepararea unor medicamente. V.. I. A. acizi grasi. si tab. Este un antagonist biochimic al medicamentelor *antifolice. Intr-o forma inutilizabila pentru sinteza ADN si. Tmpiedicandu-le astfel absorbtia. leucovorin. Sin. este utilizat ca acidifiant urinar. benzoic. Este un a. glucuronic si N-acetil-glucozamina. al glutationului si al vitaminelor din grupul *a. ACID LACTIC / acide lactique / lactic acid. *fosfatidilserina. o molecula de *a. fiind obtinut si prin sinteza. *A. c. utilizat in fabricarea parfumurilor. In functie de numarul de dimeri componenti. fenillactic. contribuind astfel la deteriorarea functiei plachetare In "insuficienta renala cronica.. A. biochim. de cateva milioane de Da. se mai afla In lichidul *sinovial. ACID DEZOXIRIBONUCLEIC / acide desoxyribonucleique / deoxyribonucleic acid. biliar primar derivat din *colesterol. CHa-CHOH-COOH. corpi cetonici. La acest nivel. V. blocheaza a. deci neesential. clorhidric secretat de celulele parietale In cavitatea gastrica. A. h. fiind deturnata In consecinta pe cai metabolice alternative. ACID FITIC / acide phytique / phytic acid. ACID p-HIDROXIBUTIRIC / acide P-hydroxybutyrique / phydroxybutyric acid. Compus format dintr-o molecula de 'glicerol la nivelul careia doua functii alcool sunt esterificate de acizi grasi. Produs de detoxificare a a. reprezinta. ACID GLUTAMIC / acide glutamique / glutamic acid. f. Determina reactia acida a sucului gastric. ACID GUANIDINOSUCCINIC / acide guanidinosuccinique / guanidinosuccinic acid. Se gaseste In plantele verzi. Abrev. ACID GASTRIC / acide gastrique / gastric acid. precursorul primar al *a. Agent *chelator. *fosfatidilinozitol. V. La niveluri plasmatice crescute. Catabolit al *dopaminei. In organism. consecutiv. are rol In legarea complexelor moleculare si de agent protector. a. cum ar fi cele din maduva osoasa si din mucoasele tractului digestiv. ADN. A. ajuta la prevenirea dezvoltarii bacteriilor generatoare de putrefactie In intestinul gros. Din cauza deficitului ereditar de fenilalanin hidroxilaza. face parte din compozitia 'fosfolipidelor care alcatuiesc dublul strat lipidic al *membranelor celulare: *fosfatidilcolina. ACID ETILENDIAMIN-TETRAACETIC / acide ethylenediaminetetracetique / ethylenediaminetetraacetic acid. coenzima nece-sara in conversia combinata a homocisteinei In *metionina si a NSmetil-Tr-^ in TH^. I. Metabotit al 'fenilalaninei format si excretat In exces in *fenilcetonurie. A. V. Sub forma de esteri participa la generarea compusilor macroergici celulari. fiind secretat activ de catre celulele oxintice (circa un miliard de celule) ale glandelor regiunii fundice si ale corpului gastric. 1) A. se produce In cazul cand glucoza nu poate fi convertita In *acid piruvic In procesul de *glicoliza. ACID HIALURONIC / acide hyaluronique / hyaluronic acid. si fenilcetonurie. anionul Cl~ provenind din disocierea NaCI. cu eliminare urinara crescuta la pacientii cu *feocromocitom sau alte tumori secretante de catecolamine.). ACID GLIOXILIC / acide glyoxylic / glyoxylic acid. In organism. hialuronidaza. este utilizat in litiaza calcica cu hipercaldurie. cu producere de a. V. (fermentatie lactica). *fosfatidiletanolamina. V. I. g. Sin. acesta este un component indispensabil al dietei. ACID HOMOVANILIC / acide homovanillique / homovanillic acid. Compus guanidinic. este un catabolit anormal al 'fenilalaninei. iar sub forma de saruri de calciu intra in compozitia oaselor. pirofosforic) si cea polimerica (a. A. f. V.. ca acidulant alimentar si in stomatologie. unul dintre produsele finale ale metabolizarii proteinelor si aminoacizilor. Sub i 10 forma de N^N^-metilen tetrahidrofolat (N '. participa la sinteza ADN prin metilarea deoxiuridil monofosfatului (dUMP) In deoxi-timidilmonofosfat.-CH(NH. CigHigNA Vitamina hidrosolubila formata din pteridina. 2) Termen ge ACID LACTIC nera! care include forma monomerica. COOH-(CH. 7-aminobutiric (*GABA) si joaca rol de neuro-transmitator exdtator in toate regiunile SNC. ca si In *neuroblastoame. metafosforic). cu proprietatea de a se combina cu sarurile de calciu din tubul digestiv. g.)-COOH.: fenol (v. f.: acid aminoglutaric. h. ACID FENIC / acide ph6nique / phonic acid. fosfolipide. cu simbolul Glu sau E. si sue gastric.: HVA. si tab. a. *a. Sin. ACID FOLIC / acide folique / folic acid.

ca *guta. acidus = acru. oxalemie. C. si acizi grasi. C^I-L^C^. organic. ACID NITRIC / acide nitrique / nitric acid. V. A. Derivat N-acetilat al *a. coma. *nefrite. (DCI) C. Pentru valorile normale 'in SEinge si urina. i ACID PIRUV'iC / acide pyruvique / pyruvic acid. Produs a] metabolismului intermediar al adrenalinei si noradrenalinei (prin ortometilare. foarte coroziv. (DCI) Derivat al *a. cristalin. si addurie organica. V. Este utilizata ca vasodilatator si In tratamentui pelagrei. Termen utilizat de obicei pentru denumirea acizilor carboxilici nonaminati solubili In apa: *adzi grasi cu lant scurt. cu actiune *keratolitica. A. arahidonic. gras esential. uricemie). antifungice si keratolitice. acizi nucleici. Valori crescute (26-66 mg In 24 de ore) se observa In feocromocitom si moderat crescute (peste 10 mg In 24 de ore) In neuroblastom si ganglioneurom. In cantitate suficienta pentru a initia udderea microorganismelor. Cantitatea de a.ACID LINOLEIC IZOVALERIANICA ACID LINOLEIC / acide linoleique / linoleic acid. -o(os = s&nge.: mupirocina. 3metoxi-4-hidroxi-mandelic. ADN. a. care afec- 136 .42) ca urmare a cresterii concentratiei de ioni de hidrogen din plasma. ACID SALICILIC / acide salicylique / salicylic acid. a. A.H. Lichid inco-lor. ACID SULFURIC / acide sulfurique / sulfuric acid. ACID RETINOIC / acide retinoique / retinoic acid. V. endocrinol. antranilic dotat cu proprietati analgezice si antiinflamatorii. acid sialic. leucovorin. gras In natura. care este esentiala In oxidarea sa. HNO. C^Hg^COOH A. ACID OLEIC / acide oleique / oleic acid.' dus intermediar de metabolism al *gluddelor. ACID PSEUDOMONIC / mupirocine / pseudomonic acid.>. ACID OROTIC / acide orotique / orotic acid. vitamina Bg. ACID VANILMANDELIC / acide vanyl-mandelique / vanylmandelic acid.2H.N03. V. prezent In sange (v. ACID RIBONUCLEIC / acide ribonucleique / ribonucleic acid. Se administreaza In asociere cu izoniazida si streptomidna. neuraminic. V. A. cu numeroase utilizari industriale. mineral putemic. organic cu rol important In *dclul Krebs. izolat din grasimea de oaie si continut In cea mai mare parte a grasimilor animale si In uleiurile vegetale. drojdie. si se poate elimina prin urina. Reprezinta un constituent esentia! al functiunii glucidice a glicoproteinelor de la nivelul membranelor celulare. Sin. A. Mai este de asemenea folosit ca antiseptic local datorita proprietatilor sale bacteriostatice. ACID MEFENAMIC / acide m6fenamique / mefenamic acid. poate cauza colaps cardiovascular sau stop cardiac.: AVM. pentru prepararea salidlatilor. Intoxicatia cu a.S04. acizi grasi. gras saturat.: acid azotic. ascorbic si glicocolului. o. Constituie o legatura Intre metabolismul proteinelor si eel al glucidelor deoarece poate fi convertit In *a. Eliminarea de a. In urina (orotic-urie) creste In adduria orotica. V.} Scaderea pH-ului plasmatic (normal 7. Boala ereditara determinate! de un deficit enzimatic In izovaleril-coenzima A dehidrogenaza. C. s. Intermediar al biosintezei *pirimidinelor. Produs de oxidare a retinolului (*vitaminei A). extras din scoarta de salcie alba si din frunzele de Pyrola minor. ACID TETRAHIDROFOLIC / acide tetrahydrofolique / folinic acid. sintetizat din *aspartat si din *piruvat.: PAS. piruvic si a unei molecule de D-manozamina. tab. ACID PARAAMINOSALICILIC / acide paraaminosalicylique / paraaminosalicylic acid. pe cale intravenoasa sau orala. In calitate de fixator al tesuturilor. Abrev. (COOH). NHArliCOOH.H. vitamina PP. Antibiotic produs de Pseudomonas fluorescens. Antiseptic feno-lic utilizat In dermatozele veziculare. acid ribonucleic.. este selectiv pentru bacterii. V. Abrev.si tricarboxilici. Sin. Cuprins In structura capsulei bacteriene. ACIDEMIE IZOVALERIANICA / acidemie isovalerique / isovaleric acid(a)emia. Ct^-COCOOH. ARN. ACID STEARIC / acide stearique / stearic acid. Aceasta denumire a fost propusa pentru eliminarea ambiguitatii termenului *acidoza. / acid(a)emia [Lot.. ACID NEURAMINIC / acide neuraminique / neuraminic acid.: acid folinic (v.H. gras saturat (v. A. Sin. Se poate acumula In unele stari patologice. In organism In cursul degradarii a. ACID URIC / acide urique / uric acid. depresie respiratorie. aspirinei si a numerosi coloranti. dezaminare si oxidare). lapte. ACID NICOTINIC / acide nicotinique / nicotinic acid. Este utilizat uneori In testele de dozare a albuminei In urina. s. ACIDEMIE. f. constituent cheie al *ciclului Krebs. ACID PALMITIC / acide palmitique / palmitic acid. continut de vegetale diverse. f. o. ACID SIALIC / acide sialique / sialic acid. previne acumula rea la suprafata bacteriilor a fractiunii C3b a complementului. oxalurie. acizi di. const. ortohidroxibenzoic. Este utilizat In special In artrita reumatoida si dismenoree. *leucemii tratate cu *antimitotice sau prin *radioterapie. ACID NUCLEIC / acide nucleique / nucleic acid. care se conjuga cu *acetilcoenzima A pentru a forma *citrat. continut 'in cantitate mare In uleiul de in. const. gr. Sub forma de oxalat de calciu. m. v. A.NO. precursor al *a. utilizat ca agent topic In tratamentui acneei vulgare.>0. acizi cetonici (*corpi cetonici).. participa la formarea calculilor urinari. cu efect coroziv foarte putemic. A. Reprezinta un pro. V. ca si In anatomia pato-logica. ACIDEMIE ACID PICRIC / acide picrique / picric acid. Medicament tuberculostatic minor. H. p. Se formeaza. ACID LINOLENIC / acide linolenique / linolenic acid. ACID PARAAMINOBENZOIC / acide paraaminobenzo'ique / paraaminobenzoic acid.: PAH. la prepararea derivati-lor nitrati si In industrie (explozivi si coloranti). din sange si din tesuturi creste In defidtui de *tiramina.. analog al *a. A. care semnifica atat diminuarea pH-ului sanguin.03. V. cetodicarboxilic. paraaminobenzoic (PABA). s. Denumirea chimica: a. care actioneaza prin inhibarea izoleucin-ARNt sintetazei. a. fumans In stare concen-trata. aspartic (aminoacid) printr-o reactie de transaminare si este intermediar In calea gluconeogenetica. cat si diminuarea concentratiei substantelor tampon fara diminuarea efectiva a pH-ului. acizi grasi). Denumirea chimica a 'biotinei. tab. boala ereditara autozomal rece-siva caracterizata prin *anemie megaloblastica rezistenta la vi-tamina B^ si legata de un deficit enzimatic al metabolismului a. p. ACID OXALIC / acide oxalique / oxalic acid. ACID PARAAMINOHIPURIC / acide paraaminohippurique / paraaminohippuric acid. Abrev. de asemenea. gras nesaturat cu 18 atomi de carbon In molecula. ACID OXALOACETIC / acide oxaloacetique / oxaloacetic acid. biochim. ACID ORGANIC / acide organique / organic acid. eel mai abundent si ras-pandit a. j A. V.). prezenta in cea mai mare parte din celulele vii (ficat. Este utilizat In calitate de conservant alimentar. Este utilizat ca solvent farmaceutic la prepararea uleiurilor si lotiunilor. A.30-7. Substanta cu proprietati vitaminice. si acizi grasi. format prin condensarea unei molecule de *a. C^s°2-A. Se obtine si prin sinteza. produs final de degradare a purinelor organice (nucleotide) si a purinelor alimentare. gras polinesaturat esential continut In uleiul de peste si 'in unele uleiuri vegetale (ulei de in). blocand competitiv locusul de legare al izoleudnei bacteriene. / acidemie. ca *supozitoarele. porumb). haima. V. Este utilizat In prepararea sapunului si a unor produse farma-ceutice. organic utilizat pentru explorarea functionala a excretiei tubulare renale. *grasimilor si amino-acizilor.

clima. Cat. dinat} Adaptare a organismului la un nou climat (ex. a. ACINOS. [Lot. si ADN.: sindrom LangerSaldino (v. / achondrogenese. plagi chirurgicale sau arsuri. ACLORHIDRIE. s. n + 18 . / achlorhydrie. de ia gennan = a produce} Varietate extreme de *osteocondrodisplazie care se caracterizeaza prin absents formarii tesutului cartilaginos. khole = fliia} Absenta sau diminuarea secretiei biliare. arahidonic). Se manifesta prin nanism acompaniat de diverse anomalii (macrocefalie. ACNEIFORM. *A g. / achlorhydria. forma neletala. acclimatization. Sin. s. caracterizata prin foliculita supurata si comedoane locali-zate Indeosebi pe fata externa a coapsei si pe antebrat. din structura peretelui celular al bacteriilor grampozitive. bacteriile A. f. Var. sub actiunea muschiului ciliar.: 1) A. ACIZI TEICOICI / acides teichoiques / teichoic acids. const. klimu. khioros = verde. A. / acholurie. 2) A. g. khondros = cartiiaj. ACOMODARE. 5) A. s. genesis = pro-ducere. dfoza. ACIZI BILIARI / acides biliaires / bile acids. ACIZI NUCLEICI / acides nucleiques / nucleic acids. Este caracterizata prin aparitia. ACLIMATIZARE. organic! a caror molecula confine un lant -carbonat liniar deschis. ca urmare fiind posibila focalizarea razelor de lumina ce traverseaza mediile transparente ale ochiului pe o zona retiniana unde imaginea formata va fi dara. / achondroplasie. kore = pupiid. po.. / acneiform. profesio-nala. / acorie ou acoree. ubicuitari In apa si sol. a . Denumire desueta: vitamina F. a. f. s. Se disting: a) a. Alte tipuri de a. oleic. stearic) si nesaturati (n + 18 . linoleic. -tis. V. / acne. acid linoleic. -iilos = mdinafia foardui. Denumire pentru *a. V.J(c. localizata pe frunte. [Qr. linoleic. Au formula generala CI-yChy^-COOH. cu *anaclorhidrie. a . 3) A. membre scurte si groase etc. f. cu *achilie gastrica.priv. ACIZI GRASI / acides gras / fatty acids. d) a. / acineux.} Absenta congenitala a pupilei.. de. vulgara.. a unor 'papulopustule rezultate din inflamatia si suprainfectia comedoanelor si a unor elemente nodulare legate de evolutia In profunzime a papulopustulelor. s. a . \CfT. . s. Indeosebi In perioada de *pubertate. sin. [Qr. si tab. condrodistrofie fetala.: eruptie a. tample si pe partea anterioara a pielii capului. / acclimatement. f. din familia Neisseriaceae. s. care are forma unor acini. V.greseaid de copwe a [ui Actitis pentru akme = vdrf sau e^rescenfd. *a. n + 16 a. datorita elastidtatii acestuia. accomodntion. sin. palmitic. [Qr. ju-venila sau polimorfa. owon = urind} Absenta *pigmentilor biliari din urina In unele forme de *icter. si acid arahidonic. acoperite de cruste. acid linolenic. f. separat. prin relaxarea muschiului ciliar.: la frig) sau mediu (ex. Sunt constituiti din *a. a -prill.). deoarece nu sunt sintetizati In organism. sau. lauric. teicoici (polimeri de ribitol sau glicerol) ancorati prin lanturi lipidice de membrana citoplasma-tica si sunt frecvent responsabili de anumite caracteristici ale bolilor cauzate de bacteriile patogene grampozitive. care dupa cadere lasa cicatrice. A. Se disting doua tipuri: 1) A. c) a. / acneiform. adj. f. Absenta acestora din alimente. linolenic si *a. necrotica. se 'impart In saturati (daca n -12 .zitiva pentru distante scurte. cu elemente papuloase si ulterior pustuloase.priv. ia bakteria = boston.: acomodatie. adj. ACOLURIE. care nu sunt sintetizati In organism: *a. biochim. Din punct de vedere chimic sunt polimeri ai *nucleotidelor. este In mod normal spontana. esentiali sunt indispensabili 'in alimentatie. / accommodation. tip II. prin contractia muschiului dliar. ACORIE.. nanism micromelic incompatibil cu viata. acclimatisation. secundare unei lezium sau unei tulburari functionale a glandelor sebacee sau pilose-bacee.rucenta. 2) A. Var. A. negativa pentru distante lungi. n. si cristalin.priv. la formarea trigliceridelor circulante si din depozitele de tesut adipos sau pot circula legati de albumina. lubrifianti si la unii deri-vati clorati. adj. s.a.a. pe baza de glicerol apar si In structura membra-nei celulare. dar prevalenta crescuta la nivelul pielii indivizilor sanatosi.care pot avea compusi aditionali legati de grupari laterale dispo-nibile. f. pentru akinezie (v. a modeta} Forma grava de "condrodistrofie ereditara a sugarului. reprezentand substratui informatiei genetice. ACOLIE.. / acholia. g. / acclimation. ACOMODATIE. absoluta a fiecarui ochi. Cu virulenta mica.*a. [Qr. ACIZI LIPOTEICOICI / acides lipoteichoiques / lipoteichoic acids. de origine profesionala sau consecutiva utilizarii unor produse cosmetice neverificate. ACNEE. 138 ACORIE akhne = titrate} Termen generic pentru un grup de afectiun variate ale pielii. Macromolecule constituente ale celulei. secun-dara administrarii unor medicamente. [QT.priv. pe un fond de *seboree. f. cu n (par) cuprins Intre 4 si 30.. Var. / acne.: boala Kaufmann. / acholie. pentru acomodare (v. kiaein = a misca. f. adapta} Proprietatea ochiului de a se adapta pentru perceptia unor obiecte situate la diferite distante.a. care Ti face nemiscibili cu apa. adj. arahidonic. insufidenta a ochiului. Exista doua tipuri de a. f. de etiologii diverse. au tendinta la invazie In torentui circulator la persoane cu catetere intravenoase.legati prin grupari fosfat . s. caracterizat prin absenta aproape totala a oaselor membrelor.: sindrom Grebe ACONDROPLAZIE. khondros = cartiiaj. A. subnormala putere de a. Apare Indeosebi prin expunerea la uleiuri. n -r 20 . s. forma foarte frecventa la tineri. b) a. s. akinelos = imobil. s. chiar daca "vitaminele A si D sunt prezente. Aditia a. tip I.). plasis = modeiare. f. f. / acorea. acinus = 6oa6d de strugure} Care este format din *acini. / accommodation. s. hydatos = apa} Termen sin. hydor. / acholuria. ACONDROGENEZA.] Gen de diplococi saprofiti gramnegativi.. t. s. [Qr.: ADN (cu o structura dublu-elicoidala. f. de. e) a. sau akhne = tdrdte. toxica. A. Uneori este utilizat ca sin..: la altitudine). m. rozacee sau "cuperoza. provoaca o diminuare a ritmului de crestere. linolenic. abcese cerebrale. de. f. a. de ia a. [^r. f. In aceste cazuri pot provoca meningite grave. s. si ARN (mai divers ca masa moleculara. s. Termenul se utilizeaza Indeosebi pentru a. septicemii si pleurezii. V. dar cu o structura spatiala mai simpla). situat in *citoplasma. ACINETOBACTER / Acinetobacter / Acinetobacter. / achondrogenesis. khole = fii[d. akne greseald de copiere a (ui Actilis pentru akme = vdrf sau e. cu leziuni papulopustuloase si come-doane ale fetei In primele trei luni dupa nastere. akne . [Cfr. mentionati corecteaza aceasta deficienta. s. ACINEZIE. f. din structura peretelui celular al bacteriilor grampozitive. de la accommodare = a se. boala Parrot. excesiva care persista mai mult decat In mod normal. -onis. s. liberi. 4) A. neonatorurn. unde (atitudine.. f. g.). participa la esterificarea colesterolu-lui. dor. Se gasesc In diverse uleiuri vegetale.ACINETOBACTER de canalele alveolare la nivelul carora se afia situate *alveo-lele pulmonare.. "elicea vietii"). a • priv. situat In nucleu.. f. ACIZI GRASI ESENTIALI / acides gras essentiels / essential fatty acids. a unor *comedoane Inchise sau deschise (puncte negre). din gr. / achondroplasia. a priii. arahidonic. V. forma = forma} Care se aseamana cu *acneea. ia plassein = a forma. bakte-rron. acid biliar. dim. \Lat. / acinous. Ex. [Lot. Sunt polimeri de ribitol sau glicerol . s. cand se nu-mesc a. producandu-se prin modificarea convexitatii si gro-simii *cristalinului.). -euse. A. V. ARN.

/ acrodysostose. / acrylamide. cu localizare la nivelul extremitatilor si periorifidal. f. -atos = culoare. memBru. s. cu transmitere autozomal dominanta. kephale = cap. / achromatopsie. f. [Cfr. ACROMATOPSIE Se manifesta prin asoderea de leziuni cutanate veziculobuloase si eritematoscuamoase. f. / acrocephalopoly-syndactyly.. a . •atos = cutoare. / acromastitis. denumita si sindrom sau boala Apert. virus neurotrop. -oza. *boala Thiemann. [Qr. a = priv. adj. [Qr. de. A. kyanos = a£C>astru. Sin. s. ACROKERATOZA PARANEOPLAZICA / acrok6ratose paraneoplasique / Bazex' paraneoplasic acrokeratosis. s. 0 serie de a. s. f. / acro-asphyxie. Baza craniului este de asemenea deformata.. tip V (v.] Afectiune a copilului si adolescentului. / acrodermatite.\ Amida a addului acrilic care prin reticulare for-meaza un gel utilizat In tehnicile de separare a proteinelor ?i ARN In functie de greutatea moleculara. [Cfr. Descrisa si ca boala: a..] 139 . f. akron = t)(tremitate.. / acro(a)esthesia. s. s. [Cjr. s.} Coloratie rosie a extremitatilor.^tre. acer = acm. varf. / acrocephalia. khroma. s. 'sindromul Giedion. syn = im. s. a. / aero-asphyxia. asphyxia = oprire a puCsuiui. In care se asodaza si anomalii scheletice la nivelul membrelor inferioare. varf... ale fadesului (exoftalmie. boala Hallopeau). daktylos = deget} Ansamblu de malformatii ereditare ale scheletului In care se asodaza *acrocefalosindactilia cu existenta degetelor supranumerare la nivelul pidoarelor. s. f. f. / acrinie. f.. ACRODERMATITA ENTEROPATICA / acrodermatitis entero-. -oza. -oza} Sin. s. f. leziuni ale mucoaselor si fanerelor (alopecie difuza) si tulburari digestive (diaree). daktylos = deget. amo-niui gSsita in apropie..} Varietate de "osteocondrodisplazie In care leziunile osteocartilaginoase sunt localizate la nivelul extremitatilor. caracterizata prin leziuni verucoase si cornoase. akron = e^tre-mitate. eritematopapuloasa infantila (v. / acrodysostosis. dys = gnu. ACRINIE.1 sau sindrom Noack. kephale = cap. / achromate. Termen vag si desuet. plasis = nwddare. Este acompaniata de prurit. frecvent mortala. tip II (v. f. hipertensiune). f. f. m Inaltime. s. a. datorita caruia se confunda adesea cu "boala Kawasaki). / acroesthesie.: 1) A. keratos = corn. se-nsifiiii-tate. Prin analiza datelor clinice si genetice au fost individualizate mai multe boli sau sindroame caracterizate prin a.mitate. "nas In sa"). f. a modela.: boala Feer. [a. melos = e^trenitate. [Cyf. varf. de. Boala grava. dys = greu.priv. f. Au fost descrise trei tipuri de a. akron = e.). boala Apert-Crouzon). boala Pick-Herxheimer). [Lat. sindac-tilie. \Qr. / acrocephalosyndactyly. malformatie denumita *oxicefalie. ACROCEFALOSINDACTILIE. varf. f. / acrylate. ACROERITROZA. de. f. sunt utilizati drept componeneti ai *lentilelor de contact sau ai unor materiale dentare Cindeosebi pentru confectionarea protezelor). f. tip III sau sindrom Sakati. f. m. f..] Termen care reuneste un ansamblu de afectiuni.] Malformatie somatica caracterizata prin prezenta unor membre cu dimensiuni mult crescute.. este forma de "craniostenoza cea mai frecventa si poate fi asociata cu alte anomalii ale scheletului. / acrinia.priv. ACRODISPLAZIE. -oza. crize sudorale si une-ori de tulburari nervoase (iritabilitate. acer == acru. / acromastite. s. kephale = cap. scadere a temperaturii locale si durere. frioa de locuri situate la_ Inaltime.mitate. khroma. s. / acrodynia. akron = e^tremitate. / acrylate. s. / acrokeratose. cu debut la sugar si transmitere autozomal recesiva. akron = e^tremitate. -ita. cu transmitere probabil autozomal dominanta. [(^r. boala Selter-Swift-Feer.] Inflamatia mamelonului.). f. s. {Cjr. [C. [Lat. sindrom Pfeiffer). -atos = piete. acrocefalopolisindactilie.. f. varf. / acrodysplasia.frw. si acrocefalosindactilie. s. varf. hyle = nwte.} *Fobie. f. ACROKERATOZA. f. / acrophobia. ACROOINIE. tip 1. In prezent consi-derala a. ACROESTEZIE. Cauze (ipotetice): carenta alimentara. f. [Qr.^tremitate. varf.] 1) Despre ochiul afectat de *acromatopsie. dificii. [Qr. krinein = a se-para de} Absenta sau diminuarea secretiilor. tip IV (v.).ttiitate.} Sare sau ester al addului acrilic.. s. f. [Qr. / acrocephalosyndactylie. akron = e. tip . / acrylamide.} Durere la nivelul unei extremitati.rie.. ACRODISOSTOZA. \Qr. s. s. anomalii osoase craniofaciale si *retardare mentala.} Tulburare vasomotorie la nivelul extremitatilor.un0. / acrodysplasie. Sin. umeda si danotica a mainilor si pidoarelor. akron = e^tremitate. f. dolikhos = lung. / achromate. polys = mu[f:i. Termenul se utilizeaza Indeosebi In cadrul *bolii Raynaud.. akron = €J(tremitate. ACRODERMATITA. cu aplatizarea laterala a capu-lui. f. / acrodolichomelie. akron 1 = e?(tre..} 1) Crestere a sensibilitatii la nivelul extremitatilor membrelor. a regiunii occipitale. s. akron = e^tre-mitate.ii tempCuCui [ui Jupiter Amman din Libia. mamdit. s. Varful ('sinciput) craniului poate fi plat (craniu In . hyle = materu. cuprinse in cadrul unor boli sau sindroame: a. mastos = sdn. f. a . [Qr. / acrokeratosis. infantila (v. mai ales ale mainilor. adj.^ft'emitate. / acroderma-titis. akron = e?(tre. odyne = durere. sindrom Chotzen). denumiti si rezine acrilice. erythros = rofu. Alaturi de acesta se disting. gr. / acrocephalie. Simptomatologia descrisa anterior corespunde formei clasice de a.. varf. s. s. astenie. T. s.mitate.] Malformatie a craniului determinate! de Inchiderea precoce a 'suturilor sagitala si coronala si caracterizata prin dezvoltarea considerabila. ACROCEFALIE. gr. f. sindrom Gianotti-Crosti). 2) Despre un subiect care este inapt sa distinga culorile. / acroerythro-sis. intoxicatie cu mercur. [Qr. s. s. [Gjr. s. f. cronica atrofianta (v. / acrocyanosis.pre. opsis = vedere. a. s. 'sindromul Langer-Giedion. ACROCIANOZA. ACRODINIE INFANTILA / acrodynie infantile / pink disease. f. ACRILAT. (vizibila Indeosebi la nivelul metacarpienelor si metatarsienelor). phobos = frita. varf. manifestata prin 'acrocianoza. ida. osteon = os. s. ACROCEFALOPOLISINDACTILIE. aisthesis = se-mafie. ACROASFIXIE. continua Hallopeau (v. s. tip III (v.} *Disostoza complexa In care se asodaza o Intarziere In dezvoltarea staturala cu 'brahimelie. [a plassein = a forma. Boala care afocteaza copiii Intre 6 luni si 8 ani Se caracteri-zeaza prin tumefactie rece. consecutiva vasodilatatiei: Se observa Indeosebi In •eritromelalgie si In *boala Lane.re. / acrocyanose. / acroerythrose. ammoaiakon = sore. akron = e. hipoplazie a maxilarului superior. sindrom Waardenburg). / acrodolichomely. ACROFOBIE. akron = e^tre. a . a. 3) A. -it6} Termen general pentru leziunile cutanate ale extremitatilor. 2) Durere la nivelul extremitatilor. boala Swift. m. s. adesea a nasului si a fetei (adesea pana la eritem generalizat. s. keras.mitate. s.). ACROMATOPSIE. dificii. hiper-telorism.: boala Crocq-Cassirer (v.r. caracterizate prin malformatii scheletice ale craniului ('craniostenoza).^re. pathica / acrodermatitis enteropathica. parestezii) sau cardiovasculare (tahicardie..turn") sau ascutit (tuguiat). f.: sindrom Bazex ^v. s. s. s. / achromatopsia.: *boala Brailsford. ACROMAT. / acrophobie. f. syn = tmpreund. f.ACRILAMIDA ACRILAMIDA. 2) A.. derma. V. s. f.. a. ACROMASTITA. localizate simetric pe partea dorsala a mainilor si pidoarelor. ACRODOLICOMELIE. sphyzein = a puCsa. [CfT. akron = e^tre-mitate. tip II sau sindrom Carpenter (v. Scaderea *zincului plasmatic ar putea avea un rol In patogenia bolii. / acroc6phalopolysyndactylie. / acrodynie. a. akron = e. Se vindeca fara se-chele.

n. r. V. melos = mem6m.] Constituent proteic al muschiului. \Qr. vdrf.] 1) Studiul energiei radiante.] Sin. si tab. s. monomenca sau globulara G si a.tatt. vanat'i therme = cdiduril. akron = e^tremitate. -atos = culoare... ACROMEGALIE. ACROSINDROM. ACTH / ACTH / ACTH. -atos = cutowe. atat etimo-logic. s.. Retina nu furnizeaza decat senzatiile de alb. actum. [Qr. f.} Ingrosare marcata a pielii la nivelul fetei. A. la femeie dupa 40 de ani. dar In general favorabila.. f. akron = e^tre. ACROPATIE. a -priv. da actomiozina. s.. akron = e. ale caror dimensiuni nu sunt proportionate cu restui corpului. ACROOSTEOLIZA. s. s. de mana si gambe Inghetate. f. V.. \Cjr.. ozd. \Cjr. I acropoikilothermy. algos = dwc. [<^r. s. se traduce prin anomalii morfologice (hipertrofie a extremitatilor). osteoliz8).] Regiune a capului spermatozoidului care contine o vezicula cu enzime hidrolitice (Indeosebi *hialuronidaza si acrozina). akron = e\tremitate. / actinology. s. fie ca acestea sunt aparent autonome. [AngUcism core. soma. s. vdrf.mita. [Qr. A. f. care reprezinta elementui contractil al fibrei musculare. idiopatica este o forma cu transmitere autozomal dominanta. / acromelic. Sin. a fost identificata si In *citoschelet. akron = e. s. aceasta duce la *gigantism. ACROMIE CUTANATA / achromie cutanee / achromia. s. A. / acropar(a)esthalgia. endocrine (insuficienta gonadotropa) si hipertensiune arteriala. s. f. In care se aso-ciaza hipotermia simetrica a extremitatilor si senzatii de "deget mort". / acropathy.ACROMAZIE ACTINOLOGI E Abolire a capacitatii de a percepe culorile (inddenta: 1/300000). existand sub doua forme: a. [Cfr.. \Cfr. [Lot. [Gjr. a. f. / actine.una.. La baza patogeniei tulbu-rarilor trofice ar sta pierderea sensibilitatii dureroase.. si lucita.^tremitate. dener-vatia periferica si microtraumatismele. legata de motive ascunse In *sub-constient. aktis. fi tradus. metabolice (diabet. este relativ impropriu. de ia syn = impreuna. NA: acro-mion. [C/r. / acromicrie. / acropachy. a .} Sin. const. ACROPARESTALGIE. adj. s. -atos = pide. vdrf. vdrf.). Indeosebi la nivelul falangelor si. traducand executarea unor 'pulsiuni anterior repri-mate.] Extre-mitate a spinei omoplatului. f. consecinta compresiei nervului median In canalul carpian. / actinic dermatitis. / acropathie. akron = e^tremitate. f.. A.?(tre. cu evolutie catre amputatii spontane. / actin. / acromion. logos = ftUitfil. derma. / actinique. Sindrom caracterizat prin 140 aparitia de tulburari trofice cutanate (de tip *mal perforant) si osteoarticulare (osteoartropatie. khroma.priv. la thermos = ca[d. survine pe neasteptate. Combinata cu "miozina. akron = e?(tremitate. localizata la nivelul mainilor. A. ^ ACROMAZIE. / acropachyderinie. rater = a rata. [Cjr. dromos = c-wsa. s. s. -inos = raza. engL: Adreno-Cortic. / acroparesthalgie. albinism. fracturi spontane. ACT RATAT / act manque / faulty act. sensifittitate. aktis.\ Care se refera la radiatiile spectrului electromagnetic care au capacitatea de a induce un efect chimic. rezultand articulatia acromioclaviculara. s. \Wbrw. / actinologie. poikilos = fdu-nt. osteon = os. cutis c pide. tat. ACTINITA. s. f. adj. ACTINODERMATOZA. adj. megas. s. .] Termen general pentru toate sindroamele carac-terizate prin tulburari vasomotorii la nivelul extremitatilor. f. omos = umdr. s. ACROPOIKILOTERMIE. superior sau inferior. ACTINOLOGIE. s. In boli ca diabetui.). •inos = raza.] Denumeste un comportament brusc. impulsiv si violent. ds. akron = e. poate surveni in cadrul unei neuropatii senzi-tive familiare. f. fie ca survin In cursul unor boli diverse. khroma. / acrosyndrome. [^r. / acropoikilothermie. par-ticipiu[ tru-ut de ia agere = a actiona. [Qr. aktis. si discromatopsie. / acroparesthesia. adj. / acromelique. s. utilizata In mod curent pentru corticotrofina (v. reprezinta. accidental In compor-tamentui normal al unei persoane. ACROZOM. iAngd.?(tremitate. Sin. deci la adult. s. / actinodermatose. / acrosome. al capetelor distale ale oaselor mainilor si picioarelor. Termenul de a. sau secundar. aktis. Este cazul radiatiilor violet ale spectrului vizibil si al radiatiilor ultraviolete.te. hipercalciurie. s. a.: albinism (v. aisthesis = smzapie. akron = o^tremitate. [Qr. m. / acroparesthesie. V.] Inflamatie cutanata determinata de expunerea excesiva la radiatiile solare sau la actiunea razelor X. In general.} *Parestezie a extremitatilor. prin trecerea ia act.^tremttate.} Marire a extremitatilor din cauza unei hipertrofii a osului subperiostal. ACTING OUT. / actinic. s. cu debut In copilarie si cu evolutie prelungita. / acromegaly. de obicei. partial cu *acropatie. este aproape Intotdeauna determinata de un adenom hipofizar eozinofilic al lobului anterior al hipofizei. scalpului si extremitatilor msotita de *hipocratism digital si deformari ale oaselor lungi. pathos = boaia. -inos = roed. negru si nuan-tele intermediare. fr. f.] Termen generic pentru ansamblul eruptiilor cutanate provocate de radiatiile solare. ACROPAHIDERMIE. este eel mai frecvent partiala. f. ACROMICRIE. para = dincoio d&i [dngcl. / acroosteoly-sis. s. ACROPARESTEZIE. \Cjr. [^r. m. lepra sau alcoolismul.. si boala Bureau-Barriere. este Indeosebi de natura hormonala. s. f. *inos = raza. aprof(tMatw. mai rar pe cele ale membrelor superioare.j Extremitati (maini si pi-doare) mid. actinocutitis. -atos = piete. Daca este nocturna. syndrome = drum mpre. concurs.: sindrom Denny-Brown.^tremitate. / acroosteolyse. este consecinta spas-melor vasculare si a deschiderii reflexe a anastomozelor arteriovenoase. / acropachyderma. prin care acesta se articuleaza cu clavicula.'\ Denumire generica pentru orice afectiune a extremitatilor. Insotita de durere. care apare la sexul feminin. de la lyein = a distruge. [Qr.re. hiperfosforemie). f. u.] Abrev.] Sindrom primitiv sau secundar ca-racterizat prin liza progresiva a oaselor mainilor sau/si ale pi-cioarelor. polimenca sau filainentoasa F. f. f. permitand acestuia sa penetreze Invelisul extern al ovulului. lysis = distrugere. f. vdrf. s.. o. A. endocrinol. ACROPAHIE. f. f. A. / actinodermatitis. s. -atos = Corp. s. [Qr. se-nsifiiiitate. / acropachie.] Reactie In aparenta ilogica. akron = e.oTropic Hormone = Hormon cufre-nocorticotrop. megaios = mare} Boala determinata de cresterea secretiei de 'somatotrop survenita dupa Inchiderea cartilajelor de crestere. s. / achromasie s. A. •inos = razdi -ita. pakhys = yos. mikros = mic.. [Qr. / acromicria. f. para = din-wlo de. ACROMELIC. Daca hipersecretia de somatotrop apare inaintea Incniderii cartilajelor de crestere. s. akron = eyre.: acromatopsie (v.mitate.) V. f. denumita boala Thevenard. s. / acromion.. f.\ Care se refera la portiunea distala a unui membru. ACTINIC. Leziunile afecteaza extremitatile membrelor inferioare.: acromazie. / actinite. s. pakhys = gross dermu. f. se observa 'indeosebi m *acromegalie. [C/r. f. drum. / acromegalie. f. f. apare ca un comportament neasteptat si neadap-tat al unui pacient In cursul psihanalizei sau al unui alt trata-ment psihoterapeutic. m. akron = u^tremitatv. fotodermatoza. Clinic. / acrosome. aktis. / peripheral vascular disease.. m.\ Sindrom *s(ne mater/a. akron = e. aisthesis = senzatie. ACROPATIE ULCEROMUTILANTA / acropathie ulceromutilante / acrodystrophic neuropathy. cu afec-tarea perceptiei uneia sau mai multor culori. s.\ *Parestezie a extremitatilor. poate. f. cat si pentru ca este sin. vdrf. ACTINA. / achromasia. ACROMION. A.mi. n.

. Fixarea 11-2 pe receptori provoaca multiplicarea si apoi diferentierea LB In *plasmocite si In *limfocite B memorie. expri-mat In unitati pe miligram de enzima (a. Puroiul contine granule mid. de [a agere = a actiona. [Lat. -inos = razd. de 14 kDa) comparabile cu lanturile ale *inhibinelor. actus = msfcare. fi agere . / activation. Leziunile au o evolutie cronica si se aseamana cu cele din *hematodermie. 4) Efident. f. nen/oasa superioara (a.] Gen de bacterii filamentoase ramificate. secretate de celulele antehipo-fizare. myketos = ciuperca. -inos = razd. / activines. -inos = raz. ACTINOMICETE. Ca urmare a acestui contact. 4) a. ACTIVATOR. A. In cantitate mica. n. 2) a. pe tegumentele expuse la soare. apartinand clasei 'Actinomycetes s\ familiei Actinomycetaceae. ACTIVITATE. are pro-prietati deosebite de absorbtie sau adsorbtie. Ex. este utilizata In tratamentui limfogranulomatozei. Are o actiune inhibitoare asupra adzilor nucleici bacterieni si. de ia rete. de la agere = a acfwiM. Crestere a activitatii celulare si moleculare a macrofagelor cand acestea se fixeaza pe *limfocitele T4. de. ACTINOMICOM. frecvent m cadrul *actinomicozei. mifcare. A. adj. / actinomycose. 5) a. Actinomyces) si Streptomycetaceae (v. ia.). A. agent al actinomicozei bovine. -inn .: carbuncle a. LB sunt activate cand un tip de antigen solubil se fixeaza pe receptorii lor membranari (IgM. aktis. \Cjr. s. s. C etc. / actinometry. V. ultraviolete si infrarosii. s. activus = care. f. f.. I actmomycine. aktis. \Lat. s. optica. care abcedeaza In puncte multiple. -inos = raza. activitas.. -ina. B. specifica) sau 'in molecule de substrat transformate pe minut si pe molecula de enzima (a. LB mature prezente in tesuturile limfoide periferice exprima la suprafata lor receptori pentru interleukina-2 (11-2). ACTINOMICINA. Dupa acest contact. myketos = dupercd. s. cea mai cunoscuta fiind a.: activat (ca rezultat al *activarii). pt. prezente In sange. f.] (Substanta) care. -trice. / activation. actwneaza. f. ACTINOMYCETES / Actinomycetes / Actinomy-cetes [Gjr. •inos = razd. activus = care actioneazd. de ia agere = a actiwa. s. mykes. ACTIVARE. cu sau fara transformare chimica. aktis. prin adaugarea unei mici cantitati dintr-o substanta denumita *activator sau prin expunerea la radiatii. Se disting trei a. dim. bioelectrica a unei celule. / Actinomycetales. f. dar inhiba sinteza *steroizilor dependenta de 'gonadotropina. -ive. mediaza procesul de *activare. {Gjr. care va stimula. 2) Sin. In mod particular. s. [Lat. mykes. m. termenul se refera la utilizarea radiatiilor luminoase. Indeosebi de cele gonadotrope.] *Granulom provocat de duperci patogene din genul 'Actinomyces. 6) Crestere a permeabilitatii membranei in timpul depolarizarii. n. [Lat. \Cjr. 6) a. myketos = dupercd.r.ACTINOMETRIE ACTOGRA F 2) Sudiul efectelor chimice si.). cu tot efectui toxic. m. / active. ACTIVINE. unei enzime se refera la efectui catalitic exercitat de catre enzima. adj. aktis. referitor la un medicament. constituite din doua lanturi de aminoacizi (cu M.] 1) Stare a unor sub-stante apte sa reactioneze puternic. anti-epidemica. LT este declansata de contactui cu o "celula prezen-tatoare de antigen cu *self modificat.] 1) Intensificare a proprietatilor unui corp. s. ACTIVARE A COMPLEMENTULUI / activation du complement / complement activation. \C. reticulum.d. Trecere a limfocitelor B (LB) dintr-o stare de repaus Intr-o stare de activitate celulara si moleculara intensa. 1. f. f.: boala Rivalta. s. *saprofit al cavitatilor naturale.dinamic-pozitiva). mykes. 7) A.] *Fotodermatoza caracterizata prin aparitia la varsInici. myketos = dupercd.} Bacterii care apartin clasei Actinomycetes (v. ACTOGRAF. ACTIVARE A LIMFOCITELOR B / activation des lympho-cytes B / B lymphocyte activation.] a) Pro-prietatea de a intra In actiune. s.] Antibiotic cromopeptidic izolat din diferite specii de streptomyces. pi. / actinothera-py. ACTINORETICULOZA. therapeuein = a ingriji} Termen ce desemneaza toate me-todele terapeutice care utilizeaza radiatiile de diverse naturi. / actinometrie. producerea enzimelor de degradare. inos = razd. -omo. numarul de dezintegrari In unitatea de timp. -inos = razd. Indeosebi. Sin. pi. determinand proliferarea celulara In glandele genitale. mykes. la nivelul acestora din urma. Ex. 4) Proces ce stimuleaza declansarea unui mecanism subiacent. [at. moleculara)./ di la agere = a actiona. / actinoreticulose. limfodtelor B si T. anaerobe. b) RezultatuI unui proces fina-lizat printr-o forta sau o energie. / actif. metron = masurd. ACTINOMICOZA. Proces prin care proteinele solubile ale 'complementului. Exista mai multe forme (A. Israeli.). devin functio-nale. [Lat. / Actinomycetes. latent pana In momentui a. therapeia = tratament. activus = care actioneaza. mykes. / actograph. adj. s. aktis. / actinomycosis. aktis.j Infectie cronica produsa de Actinomyces. -inos = razd.dinamic-negativa. vizibile cu ochiul liber. cuprind doua specii: A. 0 alta actiune consta In stimularea celulelor suse ale liniei eritroblastice. V. caracterizata prin leziuni granulomatoase indurate. [Qr. -inos = razd. ultraviolete si infrarosii. s. c. poate fi declansata pe cale clasica sau pe cale alternativa. n. ACTINOTERAPIE. Ex. A. al efectelor biologice exercitate de radiatiile luminoase. a punt in. bovis. / actographe. limfodtele T4 produc un factor de activare a macrofagelor. / actinomycome. pulmonara (rara) si abdominala. / actinomycin.: molecula activate sau a. s. pi. s. f. / activins. care poate provoca la om *actinomicoza. adj. s.: *a. s. / activateur. ae [a activus = care acfioneazd fi ngerc = a a^fwna. f. -oza . -is = refea. s. la nivelul gonadelor. 5) Intr-un sens mai larg. *depolarizarea unei fibre miocardice m timpul propagarii excitatiei auriculare sau ventriculare. etajelor superioare ale sistemului nervos). f. f. s. mykes. ACTINOMETRIE. activeaza secretia de *hormon foliculostimulant. Trecere a limfocitelor T (LT) din stare de repaus In activitate intensa celulara si moleculara. aktis.] Polipeptide din familia 'factorilor de crestere. Actinomycetaceae (v. [Qr. s. Ex. / activity. activus = cart acfioneaza. 141 . musculara (In directia gravitatiei . f. / activator. s. f. unei surse radioactive. si fototerapie. f. myketos = dupercd. / actinomycoma. C. 2) In fiziologie. A. [£fr. 3) Crestere a energiei unei molecule sau a unui atom (energie de activare). cuprind familiile: 'Mycobacteriaceae (v. [Lat. ACTIV.. ACTINOMYCES / Actinomyces / Actinomyces. IgD). [Qr. m. 3) Des-pre o substanta dotata cu putere rotatorie optica (substanta optic a. ACTIVARE A MACROFAGELOR / activation des macrophages / macrophage activation.] Masurare a intensitatii radiatiilor solare. aktis. complement. galbene de 'miceliu fragmentat. s. -ozo. f. f. / actinotherapie. ACTIVARE A LIMFOCITELOR T / activation des lymphocytes T / T lymphocyte activation.: A. 3) a.a actiwa. myketos = dupercd. / actinic reticuloid. Mycobacterium). a unor leziuni papuloase urmate de Ingrosarea difuza a pielii cu descuamare si prurit intens. s. foarte diverse: 1) a. si A. ca si cresterea numarului de receptori membranari nespecifici.] Clasa de bacterii filamentoase considerate mult timp ciuperci datorita asemanarii filamentului lor cu un 'miceliu. aktis. proprietatea unor substante de a roti planul luminii polarizate. / activity s. AB si B (In func-tie de caracteristicile lanturilor). Streptomyces). cresterea excitabilitatii unei structuri nervoase sub actiunea unui stimul. Se disting trei forme: cervicofaciala (cea mai frecventa). Tmpotriva fortei gravitatiei . s.

] Aparat destinat Inregistrarii miscarilor. intensa. blastos = ge-rmen.). Rezulta ca a. din otel sau din metale pretioase.: ameloblast (v. s. 3) Ramura a fizicii care stu-diaza sunetele. f. ADACTILIE. ACUMETRIE. consuetude. v. / tinnitus. s. Alte exemple de a.] Proprietate de a percepe senzatii la un prag coborat sau de a distinge diferente si nuante minime. / action. pi. 2) Ceea ce priveste functia auditiva. care se stabilizeaza dupa mai multe generatii. f. [Lot. a. -antos = diamant. / adaptation.: cresterea sau scaderea excitabilitatii prin variatii ale intensitatii stimulilor. Ex. [Cfr. metroii = mOsuril.] Exercitare a unei influente asupra unui fenomen. pasaj.priv. obisnuinta progresiva cu unele substante toxice (*mitridatism). In pre-zent. depinde de claritatea focalizarii retiniene. de inhibare a germenilor. gr. Ex. se bazeaza pe stimularea cu ace fine. In acest caz. 5) a. / adactylia.). tactila.] Complex proteic alcatuit din *actina si 'miozina. auditiva. a unei structuri sau functii. f. ACVAPORINE. In timp ce pentru occidental!. 3) a. Cateva tipuri de a. f. *sindrom Meniere). [Cfr. / aquaporins. din (at. sunt interpretate diferit.. multiple: 1) a. bacteridda. bacteriostatica. consta Indeosebi In determinarea unor reflexe cutaneo-viscerale care indue modificari neurovegetative. daktylos = deget. 14) a. poros = par. ACUPUNCTURA. ADAPTARE. adactylism. ACUTUMANTA. adamas. pentru orientali.: aparitia unor suse rezistente la penicilina Intr-o cultura de microorganisme sensi-bile la acest antibiotic. acutus = ascufit. \Cjr. pi. catalitica.).} Sin. T. cumulativa . f. crescand metabolismul bazal. al ultimei doze dintr-un medicament. actio. / adamantinoma. n. -inos = razd. s. 8) a. 2 umane este responsabila de insensibilitatea renala la 'vasopresina si. sunt continute Indeosebi In membranele eritroci-tare si la nivel renal.i. ca ureea. a organismelor care s-au adaptat eel mai bine la noua situatie data. a. de fenomenele de a. s. f. [Lat. ereditara. adesea toxic. ACUSTICA. f. oligodinamica. / actomyosine. se clarifica mecanismele moleculare ale proceselor de a. / acute. famnacodinamica . / action. / adactylie. / acoumetrie. s.. spe-cifica a unor chimioterapice sau antibiotice asupra unor orga-nisme parazitare. s. a anumitor puncte ale suprafetei cutanate. alcatuite din sase domenii transmembranare. accoutumance = o6ifnuintil. In cadrul unei populatii date. f. Cauze posibile: 'cerumen. v. d.: cronic. prin selectie naturala. / adaptation. s.} Absenta congenitala a degetelor. 11) a.} Frantuzism nerecomandat. a. akoustos = auz. n. A. f. sunt favora-bile vietii organismelor In conditii de mediu noi sau modificate.] 1) Referitor la evolutia rapida si scurta a unei afectiuni. mutatia genei a. ADAMANTINOM. sufistanfa dwa.: studiul miscarilor nocturne In enurezis si epilepsie. f. deci. / adamantinome.} 1) Care se raporteaza la sunete. din [at. 12) a. f. bacteriostatic. nerv a. f. [Lat. phainein = a pdrea. / acoustics. 114 In cazul lipidelor si 105 In caz de aport glucidic. masei . actiunea a. ACUFENA. a . Ex. Ex. adamas. bacteri-cid. ochiului: a) a. [Lilt. conduct. m. exercitata de catre unele metale. [J~r. / acupuncture. muta-gena . Sin. / acuity. [Cjr. / acuite. s. punctura = mfe-pcHurO. ACUT. scotop/ca. s.influenta concentratiei mo-leculare a unei substante Intr-o reactie chimica. integritatea cailor nervoase si interpretarea cerebrala a stimulului. akouein = a auzi. f. ochiului pentru vederea la Intuneric sau la conditii de iluminare redusa. s. / acoustique. adactyly. se masoara prin diferenta dintre metabolismul bazal si metabolismul aceluiasi subiect dupa un pranz. A. s. aqua = apa. 13) a. -MO. / acupuncture. a. In practica. aceasta a..] Sin. 14% pentru lipide si 5% pentru glucide. ecus = ac. s. ACUITATE. In functie de culturile filo142 sofice si stiintifice. 9) a. se numeste si a. s.: unde a. b) a. su6stanf:a dura. -omo. / aquaporines. va-sodilatatie si cresterea concentratiei hemoglobinei din sange. [Cjr. adj. la scaderea presiunii oxigenului din mediul ambiant. 6) a. / acoumetry.efectui puternic. Este esential pentru contractia fibrei musculare In prezenta *ATP-ului. s. de interes In fiziologie si medicina: 1) A. v. s. traumatisme ale urechii medii. graphein = a scru. catalizator.capacitatea unor extracte hipofizare si hormoni de a stimula cresterea rinichiului. Astfel. Este nece-sar sa se distinga formele reversibile de a. 2) a. s.] Termen creat de iezuitii reveniti din China la sfarsitui secolului al XVII-lea. ACTIUNE. f. aparitia unor activitati enzi-matice noi ca urmare a modificarilor In alimentatie. de *diabetul insipid. 3) Care se afla la eel mai Inalt grad de evolutie sau a carei intensi-tate simptomatologica s-a exacerbat brusc: criza a. renotrofica . smalt. ale carui doze anterioare au avut un efect moderat sau chiar neglijabil.a.. {Lat. 4) a. v. dupa D. cu toleranta (v. -inn.a potrivi. s. 10) a. se exercita indirect. A. prin interme-diul unor forte fizice sau chimice. acuite. prin cresterea ventilatiei pulmonare.: a.reactia agentului mutagen cu materialul genetic si efec-tele asupra acestuia. Patri-moniul genetic al populatiei se va modifica. medica-mente (ca aspirina si chinina). ACTOMIOZINA. boli ale urechii interne ("otoscleroza. f. vizuala. Un caz tipic Tl reprezinta a.. s.: zgomot auricular. acutus = ascufit. transformare ce reprezinta de fapt substratui mecanismelor evolutive. smalt. [fr.a. un subiect care primeste 100 de calorii va degaja 130 daca ele au fost furnizate de proteine.] Denumire generica a metodelor si tehnicilor de examinare a functiei auditive. restabileste echilibrul energetic rupt din cauza bolii. s. de. la agere = a actiona. / adamantoblaste. s. la pungere = a mfepa. sau al unor molecule cu proprietati specifice. f. akouein = a auz. Astfel. cu . / adamantoblast. s. dinamica specifics a alimentelor (v. 2) 0 durere vie. s. Capacitatea (*acuitatea) ochiului de a distinge separat doua obiecte alaturate. / acouphene. [Cfr. m. ADAMANTOBLAST. In raport cu una surda. de. la lumina . aigue. s.: ameloblastom (v.: camp a.] Proprietate a organismelor vii datorita careia o serie de caracteristici fiziologice si anatomice ale acestora se pot modifica In functie_ de particularitatile sau de transfor-marile mediului ambiant. nespedfica . care constitute canale pentru transportui pasiv al apei si uneori al unor molecule organice mid. desemneaza supravietuirea. efectele a. anormalitati ale nervului audi-tiv si ale conexiunii sale cu creierul. f. Metoda terapeutica ^i de diagnostic studiata si practicata In China de mii de ani. Danielopolu. myos = muschi. 7) a. mutatie. / actomyosin. s. s. (din unele boli cronice).. -antos = d'iamant. In general. Ant. adj. Ex.a unui medicament asupra structurilor vii. f.] Grup de proteine omologe ale membranei celulare. chimica once proces care determina o mo-dificare In aranjamentui atomilor din molecula unei substante. f. Efectele a. adj. / accoutumance. mys. ochiului pentru vederea la tumina soarelui on a surselor straludtoare (fotopie).. adj. ACUITATE VIZUALA / acuite visuelle / visual acuity. sau acutus = ascufit.] Senzatie auditiva care nu rezulta consecutiv unei excitatii sonore exterioare a urechii. s. aktis. opso-nica. Acest surplus caloric mascara a.). este de 30% pentru proteine. m. termenul a.ACTOMIOZINA ADAPTAR E gr. -onis = acfiune. s. s. (it ia akouein = a auzi. Proprietatea alimentelor ingerate de a produce caldura. [Cjr. s. ACTIUNE DINAMICA SPECIFICA A ALIMENTELOR / action dynamique specifique des aliments / specific dynamic action of food. / acquired tolerance. / aigu. v. adap-tare . d. (tens = ofiwi. v. In tubii colectori renali exista patru a. utilizat ca sin. nidodata ereditare. Ex. opsonine. d.se exer-cita asupra unui mare numar de structuri. f. la mtuneric .

ADAPTATOR. 3) A.] (Muschi) care serveste la *adductie.] Hipertrofie a ganglionilor limfatid.. aden. adj. Jipos ^ grclsime. / ad6noidisme. -oma. megas. n. aden = glanda. aden. uneori metastazeaza. megalos = mare.} Extirpare a unui *adenom. 6-Aminopurina. de. ADENOGRAMA. ADENOIDISM. ADENOPATI E ADENOIDECTOMIE. [Qr. \Cfr. f. {Cjr. adj.. unde se asodaza cu ciroza (cancer cu ciroza).forma. 3) A. care secreta hormoni tiroidi-eni In exces. fenotipica . adj. hipofizar. / adduction. f. / ad6nocarcinome.} Tumora benigna formata din tesut glandular si muscular neted. / adenoblaste. s. s. f. In mod normal. m. sunt palpabili ganglionii inghinali. / adenomatose.] Formare de numeroase adenolipoame (tumori continand tesut adipos si elemente glandulare) la nivelul cefei. n. ducere = a. m. m. [Qr. mys. s. m. [Gjr. f. adj.. f. de ia ad = spre. 5) a. 4) a. ADENOMATOZA MULTIENDOCRINIANA / adenomatose multiendocrinienne / familial endocrine adenomatosis. ADENOM TIR0IDIAN TOXIC / ad6nome thyroidien toxique / toxic adenoma of the thyroid gland. s. ADENECTOMIE. sebaceu. s. / adenoblast..': "rezistenta la medicamente). adica fara stimularea de catre TSH. -os = giandcl. Enzima intracelulara. ADENITA. poJip al mucoasei intestinale. Sin. -os = glanda:. n. celulele sunt dispuse sub forma unei alveole. 2) *epiteliom a. s.] Sin. aden. Sin : epiteliom coloid (v. f. blastos = ge-rmsn. / adeno'jdien. s. adj. asociata biomembranei. ADENOIDITA. fibrilatie auriculara. f. [Cfr.} Care prezinta sau este determinat de *vegetatii adenoide. ADENOHIPOFIZA.] Formula care indica repartitia diferitelor tipuri de celule prezente pe un frotiu prelevat prin punctia unui ganglion limfatic. axilei si canalului inghinal. Simptomele sunt cele ale unei "tireotoxicoze pure. Excesul de hormoni tiroidieni este produs prin mutatii ale genei receptorului pentru TSH. genetica .. s. myos = mufcfii. aden. 2) Care se aseamana cu tesutui ganglionar limfatic. ADDUCTIE.] Denumire a ansamblului de manifestari locale (*facies adenoidian) si generate (afectarea dezvoltarii psihice si fizice) care apar la oopiii cu -vegetatii adenoide.). n. Ex. In a. 2) a. s. cat si m alte nucleotide cu importanta fiziologica precum AMP. 1) Denumire veche. eidos = formd.: 'fades a. aden. / adenomectomie. fibra = _fi6ra. formand 'adenozina. ADENOCARCINOM COLOID / adenocarcinome collo'fde / mucinous adenocarcinoma. ADENOBLAST.] Tumora benigna dezvoltata la nivelul unei glande. s. m. lot. ADENOPATIE. f. w/os. s. aden. f. s. -enne. normal sau patologic. [Lot. / adenoflbro-ma. ADDUCTOR. s. [Lot. f. -oza. ca raspuns la schimbarile mediului.} Celula embrionara din care se dezvolta tesut glandular. dar si cu malignitate locala. / adenopathy {Cjr. eidos = forma. cu activarea acestuia In absenta ligandului si inducerea cascadei moleculare spedfice receptorilor cuplati cu *proteina G. ektome = e^cizie.] Miscare care apropie un membru sau un segment de membru de axul median al corpului. m. s. adducere = a duce spre. [Qr. la phyein = a create.] 1) Despre un tesut. s. myos = mufclu. f. {Cjr. / adenoidism. Normal. s.] Secventa nucleotidica adaptatoare capabila sa realizeze jonctiunea din-tre doua fragmente de ADN terminate prin secvente necom-plementare. / adenofibrome. / adenomegaly. \£fr.stins functional". {Cjr. a gusii nodulare manifesta clinic prin semne de hipertiroidie. iar injectia intramusculara de TSH permite punerea In evidenta a unei fixari pe restui paren-chimului tiroidian .. s. / adaptateur. f.).\ 1) *Ablatia unei glande. s. s.. / adenogramme. structura sa este asemanatoare cu cea a glandei din care provine.. / adeno'ide. aden. f. ADENOID. -os = gCanda. f. n. s. ADENOMECTOMIE. [Qr. -os = gianda. m.: fibroadenom (v.. ADENOCARCINOM. ducere = a duce. uterus = uter} Sin. Ex. Ex. / adenogram. / adenectomie. s. / adenopathie. f. / adenohypophyse. prostatic. s. Cuplarea sa la complexul *ligand-receptor se efectueaza prin intermediul *proteinelor G. V. 2) In prezent: a. s. / adenoid. -ism. s. dwe. abandonata. m. {Cfr.: adenocarcinom (v. / adenoidite. de. aden. / adenomegalie. s. n. gustativa. Ex. celulele care constituie marea majoritate sunt limfocitele (90-98%). -os = gianda. Uneori termenul se utilizeaza cu referire la celulele reticulare din centrul germinativ al folicu-lului limfatic. s.). -os = glanda. ADENOMIOM.! -ita. f. ia aptas = apt. -oma. -oma. In toti acesti compusi. / adenomyoma. hypo = su6. la aduiti. -os = gianda.: "vegetatii a. aden. sin. adaptare = a potrivi. ia karki-nos = roc. -os = gianda. care au dimensiuni 143 . -os = gianda. ADENOMATOZA. a purta. ATP. ADENOM. Sin. In mod autonom.). s.). f. -Ha} Inflamatie a vegetatiilor adenoide. -os = gianda. -os = gianda. a aaapta. oma. la nivelul ficatului. / adenomatosis. aden.: 1) a. hipofiza. physis = creftere. -oza. s. -os = gianda. aden. care moduleaza producerea *mesagerului secund *AMPc din *ATP.. {Cjr. ADENOLIPOMATOZA. cancer. / adducteur.] 1) Carcinom derivat din tesut glandular. s. m. \Gjr. [a ad = spre.. ektome = uy-izie. aden. f. -os = gianda. / adenome. care este foarte asemanator cu o structura glandulara normala. a purta. / adenectomy.. eidos . -oma. bronsic. 'Scintigrafia arata o fixare exclusive a "^ pe nodulul toxic. Inchise In saua turceasca largita. adducere = a duce spre. aden. s. s. / adaptor. s. ADENOFIBROM. aden. / adenitis. gramma = Inscriere. s.} Marire de volum a ganglionilor limfatid superficiali sau profunzi. -os = gianda. aden.modifi-carea proprietatilor unui organism In afara oricarei transformari a genotipului. uneori tabloul clinic fiind limitat: pier-dere In greutate. / adenocarcinoma..! pathos = fioata. ADENILAT CICLAZA / ad6nylate cyclase / adenylate cyclase.) sau frana (G. / adenoma. / ad6nite. a tesutului adenoidian al rinofaringelui. s. malign. / adenohypophysis. s. / adeno-mectomy.: a.] Exdzia chirurgicala a *vegetatiilor adenoide. -os = gianda. -os = gianda. Ex. s. -os = gianda. / adenine. a/tor organe de simf: auditiva. a. adj. / adenomyome s. f. In particular.. s. [Gjr. f. darui structura aminteste structura unei glande.: adenoidectomie (v. celulele tumorale permit recunoasterea structurii glandulare.). ADENOMEGALIE. de. care o pot stimula (G. -os = gianda. aden. f. aden. prin hiper-plazia benigna a glandelor sebacee. \Gr. eidos = forma. / adenolipomatosis. / ad6nolipomatose.: neoplazie endocriniana multipla (v. f. 2) Sin. NA: adenohypophysis. / adduction. / ad6nine. s. karkinoma. este legata de o mole-cula de monozaharid.: endometrioza (v. s. f.: limfadenita (v. / adenoiditis. [Qr. 2) A. -omn. / adductor. alveolar. f. [Lot. aden. [Cjr. [at. Este un constituent important al anumitor cai de semnalizare intercelulara.). cu evolutie lenta. m.: boala Plummer. ADENINA. [Qr. 4) A. / adenoidectomy.). de. Se observa. s. ADENOIDIAN. ektome = w(cizie. s. / adenoid. ADP. -oza} Hiperplazie adenoma-toasa multinodulara la nivelul Invelisului sau parenchimului unei glande.j Sin.] V. t. / ad6noidectomie. Una dintre cele doua baze purinice Intalnite atat 'in ADN si ARN.: 'epiteliom a. aden. ADENOMIOZA UTERINA / adenomyose uterine / uterine adenomyosis. f. -os = gCandaf eidos = forma.. mys.ADAPTATOR reducerea concentratiei de pigmenti fotosenzitivi. m. hepatom. tumori nodulare circumscrise.selectia naturala a mutantilor care sunt cei mai adaptati la noul mediu (ex.

profesor [a 'Wwtz.] Grup mare de virusuri care provoaca *adenoviroze.. adenoidite. adiadocokinesis. pot fi congenitale sau cicatriceale. -os •= glaniici. haerere = a fi priiv). / adenovirus. . adeps. Descompunerea grasimilor care antreneaza o . endocardita fibroplastica. ADEZIVITATE PLACHETARA / adhesivite des plaquettes / platelet adhesion. Intarzie descompunerea cadavrului.5 si 2 cm. In afara pneumoniei copilului. 4) Infiltrarile metastatice cu celule maligne. ADIPOCEARA. este mai mare decat cea de coeziune. haerere = a fi prins.5'-monophosphate. Se caracterizeaza prin hiperkaliemie ce evolueaza paralel cu crizeie paroxistice de paralizie de tip periferic. virus = venin. A.] Alipire a unor suprafete fiziologic separate una de cealalta. n. f. kytos = cdula} Celula care contine In citoplasma incluziuni lipidice. ADENOTONSILECTOMIE. aden. ADERENTA. m. f. -onis = aivpm. si agregare a plachetelor. Combinatiile sale cu acidul fosforic sunt foarte importante. pla-quette. adhaesio. f.). -omo. s. grave-wax.5'monophosphate cyclique / cyclic adenosine 3'. f. Boala ereditara de tip autozomal dominant. -os = giandd. consecutiva unei senzatii de slabidune musculara marcata. ADEZIUNE PLACHETARA / adhesion des plaquettes / platelet adhesion. maligne creste cu varsta. dar si cu utilizare restransa In microbiologie. n. pi. / adynamia. din oCandezd plaken = a carpi. comisura mijiocie. fr. /adherence. -os = gianda.: sindrom Gamstorp. procentui unei a. de ia gennan ^ a produce} Sin. f.). ADIPOGENEZA. [Lat. metabolice sau de cauze necunoscute. V. / adipogenesis. de ia kinein = a misca. de ia adhaerere = a fi. virus = venin. s. ADENOPATIE VIRCHOW / adenopathie de Virchow / Virchow's adenopathy. plachetara. s. 0 serie de a.: AMP ciclic (v. -os = giandd. cu fixarea la o idee sau un sentiment. de [a adhaerere = a fi atafat (ad = spre. sunt prezente In unele infectii latente la persoane normale. toate aces-te afectiuni sunt benigne. s. s. Comisura de substanta cenusie care uneste cele doua jumatati ale talamusului deasupra ventriculului al Ill-lea cerebral. s.: a. amiloidoza. apoi ia 'Seriin. ATP. moale si de consistenta cerii care provine din saponificarea grasimilor la cadavrele ramase mult timp In apa sau In pamEint umed.] Scadere generalizata a activitatii motorii spontane. f. fapt care permite observarea unor eventuale semne de violenta. s. s. [Cjr.plachetara (v. In general. s. boala Westphal). [Lat. a petici. ADIPOCIT. Nu apar tulburari senzitive. gr.). s. ADHESIO INTERTHALAMICA / adhesio interthalamica / adhesio interthalamica (NA). s. AMP. 1858-1940. ADINAMIE. / adhesines.: adeziune plachetara. s.] Sin. cu rol In disiparea energiei sub forma de caldura. ADENOZIN TRIFOSFAT / acide adenosine triphosphorique / adenosine triphosphate.priv.). A. adeps. / adenosarcoma. [at. termo-reglare. adeps.. este consednta atractiei intermolecu144 BLUMER ADIPOUZ lare.: pompa de sodiu (v.). Sin. f. Sin. s. 1821-1902. sarkos = came. este prezenta In nu-meroase boli infectioase.] 'Ablatie a amigda-lelor si a 've^etatiilor adenoide. ADENOZIN 3'.. s. aden. cera = ceara. ADENOSARCOM. s. adhaesus. cu debut In copilarie. A. poate avea cauze multiple: 1) Cresterea numarului de limfocite benigne 91 macrofage In cursul raspunsului antigenic. f. ADEZINE. -dipis = grasime. / adipogenese. f. bronhopneumopatii. pi. In consednta. / adenotonsillectomy. / adipocere. f.: adezivitate. s. maligne. mai nou. ca si fenomene mio-tonice.). p. 3) Proliferarea in situ a limfocitelor maligne sau a macrofagelor. s. s.: febra tifoida) sau sta-rile febrile accentuate.] -Adenom a carui stroma conjunctiva este de tip sarcomatos. n. f.} Boala determinata de un *adenovirus. ektome = e^cizie.: imunoaderenta (v.: lipogeneza (v. *Nucleozid constituit din 'adenina si o pentoza. f. procese de malignizare. lichidul uda vasul.: adezivitate plachetara (v. / adiastolie. f. D-riboza. s. brun intra In structura tesutu-lui adipos brun (prezent la nou-nascut si la unele mamifere). bolnavului de *epilepsie. a . ADIASTOLIE. care este Inrudita cu paralizia periodica familiala (v. s.priv. \Lat. haerere = a fi prins). -oza . [Lat. f. f. / adhesins. ADENOVIRUS. aden. otrava. [Lat. / adenovirus. prezinta afinitate crescuta pentru *fibronectine. / adiadocokinezie. de la adhaerere = a fi atafat (ad = spre. Sin. / adipocyte. s. [Rudolph Ludwig Karl Virchow. avand maximum de intensitate In 30 de minute. Sin. Sin. ADINAMIE EPISODICA EREDITARA / adynamie episodique hereditaire / adynamia episodica hereditaria. ADERENTA IMUNA / adherence immune / immunoadhe-rence. / adherence. ADIPOLIZA. manifestata prin inabilitatea de a face mis-cari alternative rapide. s. keratoconjunctivite epidemice. f. de Ca diastellein = a idrgi} Disfunctie caracterizata prin limitarea expansiunii diastolice atrioventriculare si prin cresterea presiunii telediastolice. Ex. la peste 50 de ani fiind de mai mult de 50%. [Cfr. -arum = amigdaie. m. sorx. / adenovirose. / adhesion. AMP ciclic. ADP. [Cjr. otrava. 5) Infiltrarile cu macrofage Incarcate cu metaboliti m *tezaurismozele lipidice. = aCipire. s. Sin. A. f. intervine In *hemostaza fizio-logica. V. gama manifestarilor patologice este variata: faringite acute.•priv. -ina). daca forta de a. ADEZIUNE.. genesis = prodttcere. [at. f.] Proprietate a plachetelor de a adera in vitro la o suprafata de sticia sau in vivo la fibrele de colagen.: semn Virchow-Troisier (v. care apar la nive-lul extremitatilor distale ale membrelor si se extind spre rada-cinile acestora. [at.cce.] Substanta de culoare gri-albicioasa. o . ADENOVIROZA. [Lat. diastole = diiatare. s. adhaerere = a fi atafat (ad = spre. sin. ADENOPATIE BLUMER / adenopathie de Blumer / Blumer's adenopathy [George Blumer. / lipolysis. s.ADENOPATIE A Intre 0. [^r. Caracterizeaza unele boli (ex. traheobronsite febrile. In cazul contactului unui corp solid cu unul lichid. kinesis = mifcare. / adhesion. [Lot. / adiadocokinesia. / adiastole. s. 2) A. gr. V. hemocromatoza. / adenovirosis [Cfr. atafat (ad = spre. ADENOZINTRIFOSFATAZA Na"^ / adenosine triphospha-tase Na'-IC / Na^-K^ adenosine triphosphatase. -dipis = grasime. / adipocyte. unele cardiomiopatii. m. constand In prezenta a.: acid adenozintrifosforic (v.topire" a (esutului adipos. a . Poate fi secundara pericarditei constrictive sau unor afectiuni miocardice: fibroza.: comisura cenusie. / adynamie.: lipoliza.). adenite mezenterice. dynamis = forta. cu referire la componentele supra-fetei bacteriilor. / adenosine. / adenosine. / adipolyse.5'-MONOFOSFAT CICLIC / adenosine 3'. A.da. 3) In psihiatrie: lipsa de mobilitate a proceselor psihice. adhaesus = aiipire. s. detectate prin tuseu rectal. Sin. anatomopatoiog gennan. A. aden. care prezinta afinitate deose-bita pentru tesutui limfoid.] Disparitia *diadocokineziei.). gr. f. f. [Qr. se con-sidera ca ar induce. la unele specii. -dipis = grasime. ADENOZINA. [t^T. tonsillae. imunologice. diadokhos = care su. ADIADOCOKINEZIE. f.] Termen general pentru moleculele implicate In adeziunea celulara. medic american. s. In absenta oxigenului. Sin. dar se pot asocia tulburari ale ritmului cardiac si ale tensiunii arteriale. f. / adenosarcome.. f. A.] Semn al metastazarii unui neoplasm gastric.bwg. / adipocire. / adenotonsillectomie. 2) *Limfadenita.] 1) Fenomen produs la contactui din-tre doua corpuri diferite. f. haerere = a fi prins). s. Sin. s.

cea mai mare parte a ADN este localizata In nucleui celulelor sub forma de filamente lungi care adopta o structura particulara In momen-tul diviziunii celulare: *cromozomii. f. ADN COMPLEMENTAR / ADN complementaire / complementary DNA.. origine maghiara. Structura: *bazele purinice si pirimidinice. de la istanai = a pCasa. s. s. cat si formarea anumitor dase de imunoglobu-line.ipwC present ai verfiuiui adiuvare = a ajuta} 1) Preparat care. al caror numar este varia-bil In functie de speda considerata. f.. so. / adjuvant. ca si pentru favorizarea unei prepa-rari care sa nu Ti denatureze calitatile. 4) a. f. Localizare: la 'eucariote. utiiizata. [fules Freund.] Exces de grasime In tesutui celular subcu-tanat. hipofizara. cu *adipozitate. In cursul careia un lant de ADN este copiat In ARN mesager. In cromozomul procariotelor ADN este condensat Intr-un singur cromozom. A. statikos = care oprefte. 3) Referitor la un tratament de Insotire. amplifica raspunsul imunologic al acestuia. / adipsin. printre care: 1) a. A. consednta insuficientei pituitare. tuberosa simplex. cu *adipoza. adiuvans. d. / adipsine. / adjuvant. / adiposis. -dipis = grasimt. participiul trecut de. ds. / adipomastie. 2) Care are proprietati de a. m. la. iar insulina apare ca factor reglator. 2) adiposis dolorosa (v. a carui de-criptare conduce la sinteza proteinelor. Alteori.] Centru ipotetic din *hipotalamus al carui rol ar consta In reglarea volumului masei adipoase. Lectura mesajului se produce prin 'transcriptie. ADIPOSTAT.: bacili Koch) omorate si deshidratate. de obicei prin efecte paleative. s. care nu tre-buie confundata cu *ginecomastia. frecvent cu o lungime de cativa centimetri si latime de doua milionimi de milimetru. f.1 a face. / lipostat. 4) Despre o substanta care permite absorbtia mai usoara a unui medicament sau faciliteaza actiunea sa. substante minerale uleioase sau derivate din anumite ADN COMPLEMENTAR microorganisme. 1890-1960. prin formarea de complexe cu pro-teine bazice si cu molecule de ARN. iar unica molecula de ADN formeaza un filament circular de cativa milimetri lungime. adjuvant. care In celulele eucariote transports mesajul genetic din nucleu In citoplasma. a carei structura compacta se obtine prin asocierea *nudeozomjlor. Unitatile constitutive ale ADN. mameCa. f. fiacterwiog american dt. ADIPOZA. ADN se prezinta eel mai frecvent sub forma a doua lanturi polinucleotidice Tmperecheate (structura bicatenara) prin asoderea adenina-timina (pereche A-T) si guanina-dtozina (pereche G-C). ADIPOZITATE. Uneori termenul este utilizat ca sin. m. adeps. / adiposity. / adipose. Ordinea In care se succeda nucleotidele In lungul unui lant polinucleotidic. intre divi-ziuni.] Hipertrofie difuza. de tip android . dar nu contine micobacterii. Molecula de ADN copie a unei molecule de *ARN mesager si. / adipomastia. pentru fadlitarea conservarii. care este un polinudeotid. s.: soared ob/ob) s-a constatat dispa-ritia aproape totala a a. [Lat. numite si relaxate sau demlate (o catena este sectionata) si molecule Inchise (fara extremitati libere) care sunt frecvent structurate In superhelix. [Wbrw. [Lot. La bolnavii cu diabet za-harat rau echilibrat se constata o crestere a concentratiei de a. asemanatoare cu adiposis dolorosa. este reglata prin dispozitii legale. ADITIV ALIMENTAR / additif alimentaire / food additive. n. termenul este asociat cu referiri la cauza obezitatii: 1) a. s. ca si asupra oxidarii lipidice implicate In 'termogeneza. m iimfiajui curent m load denumim elfins e. administrat concomitent cu un antigen. *mitocondriile celulelor eucariote si *cloroplastele celulelor vegetale contin informatie genetica sub forma de ADN circular. 3) a. Indeosebi prin perturbari hipo-talamice. s. cardiaca . Boala caracterizata prin depunere de grasimi la nivelul nervilor (pana la formarea de mici lipoame) care determina dureri si leziuni nervoase variate. din generatie In gene-ratie. ADIPOSIS DOLOROSA / adiposis dolorosa / adiposis dolorosa. al carui scop este de a completa tratamentui specific. La normali. care sunt prezenti In *ADN 145 . ADN CIRCULAR / ADN circulaire / circular DNA. Indeosebi a conservantilor. moleculele de ADN sunt cuprinse In *cromatina. la animale de experienta.] ADN este suportui material al informatiei genetice a organismelor vii. ADIPSINA. Totodata. din tesuturi. repliat de numeroase ori In centrul celulei. Cel mai raspandit este a. care stabilesc calitatile necesare si procentajele maxime ce pot fi utilizate. f. se disting: 1) A. adica "nucleotide a caror pen-toza este 'dezoxiriboza. continand micobacterii (ex. 2) a. mastos = son. Poate fi prezenta si In alte tipuri celulare implicate In metabolismul lipidelor. ADN / ADN / DNA. / adipsia.] V. suspendate In faza uleioasa.infiltratie sau degenerescenta grasa a miocardului. gr. -ina. Fiecare cromozom contine o singura molecula de ADN. ADJUVANT FREUND / adjuvant de Freund / Freund's adjuvant. adders = a adiiuga. la alimentum = aliment fi alere = a /trtInf. adeps. La o serie de animale cu obezitate genetica (ex. partic. ADN care formeaza o molecula circulara.ADIPOMASTIE ADIPOMASTIE. dipsa = sete} Absenta senzatiei de sete.In jurul bazinului. componente ale nucleotidelor se asodaza doua cate doua prin *legaturi de hidrogen. adj. a. eel mai frecvent. ele nu sunt Intot-deauna identice de la o tara la alta si au tendinta sa devina tot mai restrictive. adeps. 2) A. f. a .] Substanta adaugata intentional Intr-un aliment.] Serinproteinaza produsa si secretata de adipocitele mature. / adipostat. addition. s. adeps. f. In acest caz. Mai frecventa la femeie. Este o emulsie uleioasa In mediu hidric (monooleat de manitol amestecat cu ulei de parafina). f. capabil sa stimuleze atat raspunsul medial celular. In anumite regiuni ale ADN care corespund *genelor. Indeosebi pentru a desemna modalitatile de dispunere a tesutului gras In organism. -dipis = grasime. [Lat. Structura In dubia elice a ADN a permis Intelegerea modului In care informatia genetica poate fi transmisa cu exactitate. ADJUVANT. alimentarius = aCimentar. pentru sta-bilizarea sau ameliorarea calitatilor specifice alimentului (savoa-rea si aspectui acestuia). se deosebesc mai multe forme. benigna a tesutului adipos mamar. determina continutui informational. dereglarea sa ar putea fi la originea anumitor obezitati sau scaderi excesive In greutate. s... Utilizarea aditivilor. incomplet este identic cu forma completa. Cele doua lanturi complementare se Infasoara In jurul unui ax virtual.. s. [Lat. s. adica secventa. Organismele *procariote nu poseda nucleu individualizat. [Lot. hepatica . exercita o actiune reglatoare asupra *lipoproteinelor extracelulare. [Lat. Sin. de unde la nivelul *ribozomilor el este tradus In *proteine. adj. [Qr. s. -dipis = grasime. s. In general In cantitati mid. deci. s. In-tervenind In bilantui energetic. neurolipomatoza. poate determina uneori decesul prin complicatii pulmonare. alte-ori pentru desemnarea acumularii de grasime Intr-un organ sau tesut. cerebrala. complet Freund. Desi dispozitiile legale sunt formulate pe baza unor recomandari ale organismelor internationale. se numesc dezoxiribonudeotide. In cazul ADN-ului circular dublu catenar se disting molecule deschise. adeps. f. pe masura ce se descopera noi efecte indezirabile ale diferitelor substante utilizate ca a. lipsita de 'introni. / adiposity s.)..priv. de tip ginoid . proprietate denumita complementaritate.In jurul centurii scapulare. la acid dezoJ(irilJO-nucieic. care la unii indivizi poate dura zile sau chiar saptamani. / adipsie. ansamblul avand conformatia unei duble elice descrisa de Watson. [Lat. n. asemanator cu eel al procariotelor. sunt. tie. gr. -dipis = grasime. Crick si Wilkins. fina.: boala Dercum. -oza.. •dipis = grasime} Termen considerat adesea sin. AOIPSIE. A. -e.degenerescenta grasa a hepatodtelor. Inlantuirea nucleotidelor contine un mesaj codificat.

antreneaza contractia fibrelor musculare ale vaselor ce iriga muschii netezi si pielea. fiecare lant al acestuia servind ca matrice pentru sinteza *ADN complementar. provoaca cresterea presiunii arteriale. adj. m. molecule care actioneaza selectiv pe p. [Lat. f. / adrenergy. s. iAngd.: ADN himera. acestea au un rol important In programarea expresiei genelor proprii fiecarei celule. ADN NEREPETITIV / ADN non repetitif / non repetitive DNA. / adrenocorticoTdes. a. -is = rinicfii. adj. prarenale si secundar prin stimularea neuronilor denumiti *adrenergici. ADN s. ren.: corticotrofina (v. ad = aproape de. s. -aux. idngd. este un hormon de *stres. dar provoaca relaxarea fibrelor de la nivelul arterelor coronare. modificarea genetica a organismelor si In biologia moleculara In general.). / adolescence. s. termenul este utilizat ca sin cu *simpaticotonie. ADN GENOMIC / ADN genomique / genomic DNA. ADRENERGIC. / adrenergie. / adreno-corticosteroides. mediu socio-economic. s. m relief. plamanilor si muschilor scheletici. / adrenocorticotrophine. Ill. a. In-cepe la varsta de 11-12 ani si se Incheie la 18-20 ani. de asemenea. / adolescence. ADN constituent al *genomului unei celule sau al unui organism. iangdi ren. / adrenocorticotropin. si varsta adulta. sunt de ordin psihologic. Regiuni ale ADN Inalt repetitive Intr-un cromozom eucariot. ad = aproape. / adrenaline. cardiaci. implicata In replicarea ADN la eucariote. DCI.] Care se refera la glandele suprarenale. II.-receptori (bronsici. Deoarece gruparile metil In genom se caracterizeaza print'r-o distributie specifica fiecarui tip celular. Molecula de *ADN recombinat compusa din doua catene de origine diferita.. s. nd = aproape. / adrenocorticosteroids. ADRENOLEUCODISTROFIE. [lat. cea mai cunoscuta fiind ADN p.. / adr6nergique. ren. a. III). aceleasi celule canceroase exprima demetilaza. / adreno-leuco-dystrophie. Ca urmare. Moleculele de ADN r. ( adrenocorticoids. Abrev. n. a. prin cuplare cu receptorii a si/sau p ai sistemului simpatic. exista tendinta de a enumera printre substantele p-adrenergice. Enzima care catalizeaza formarea ADN pornind de la monodezoxiribonudeotide. Pro-ces prin intermediul caruia gruparile metil (CHg) sunt adaugate la anumite nudeotide ale ADN genomic. accele-reaza ritmul cardiac. din punct de ve-dere medical prezentand interes. ADRENOCORTIC0IZI. [Lot.. f.] Hormon neurotransmitator (*catecolamina) secretat Indeosebi de celulele nervoase (derivate din sistemul nervos simpatic) din medulosu-.] Sin. excesul de ADN m. [[at. adj. se Incheie la varsta de 25 de ani. din miometru) si receptorii p.: ADN hi-brid (v. pi.. -ids = scoartd. 2) Cu referire la eliberarea de *adrenalina sau care actioneaza prin intermediul adrenalinei. ea creste glicemia favorizand eliberarea de glucoza hepatica. de. Exista trei ADN polimeraze (I. endocrinol. -is = rime/it. ad •= aproape de. f. pi.). adrenocortical. [(at. nu este transcris si nu are functie cunoscuta. 3) Caracteristica unei *sinapse sau a unei cai nervoase In care mediatorul chimic este *adrenalina. identificabile prin compozitia lor nucleotidica neobisnuita. s.u. f. s. Enzima care catalizeaza transferul gruparilor metil (0-13) la nivelul unor situsuri specifice ale ADN. ADN recombine / recombinant DNA. blocarea demeti-lazei prin inhibitori specifici ar putea inhiba cresterea tumorala. [Lat. Sin. . prin secventarea ADN. -ale. vasculari. epinefrina. s. is = riniclii. A. Foarte probabil.). pi. o enzima care detaseaza gruparile metil de la nivelul ADN. atat la celulele embrionare. V. idnga. -ids = swar^a. ad = aproape de. Var. cortex. -ina. ADOLESCENTA. si tab. deziwha} Perioada a vietii situata Intre copilarie. ad = aproape de.). In prezent. f. cat si la diferite tipuri celulare. cortex. sunt utilizate In mod curent pentru 'clonarea genelor. / adrenocortical. const. m. m. deoarece prezenta unei grupari metil la nivelul unui situs precis Tmpiedica interactiunea intre gena si *factQrii de transcriptie. dupa diferentierea celulelor. / adrenoleukodystrophy. s.ADN E genomic. Sin. cu rol In *sindromul general de adaptare. creste forta si amplitudinea contractiilor inimii. adj. ADRENERGIE.. s. gr.\ Eliberarea de hormoni adrenalinici pornind de la doua sisteme diferentiate: medulosuprarenala si fibrele postganglionare ale sistemului ortosimpatic. sj ADN metiltransferaza. adj. Celulele canceroase produc cantitati mari de ADN m. f. ADN HIBRID / ADN hybride / hybrid DNA. s. f.. ar putea bloca gene vitale pentru celule. -is = rinicfii. o serie de particularitati fiziologice si ale patologiei acestei perioade. f. ADN SUPERHELICOIDAL / ADN superenroule / supercoiled DNA. dys = gre. gr. [Lat. langd. -icis = swartO. ndo/escere = o create. ren. [[at. rasa si conditii geografice. stereos = solid. ADN SATELIT / ADN satellite / satellite DNA. ren. ad = aproape. [dnga.. Unii autori considera ca 146 GENOMIC ADRENOLEUCODISTROFI a.). s. cortex. ADN POLIMERAZA / ADN polymerase / DNA polymerase. puberty. care blocheaza genele cu rol In franarea prolife-rarii celulare. / adrenal. ad = aproape. -is . Varsta de aparitie si durata a. ren. S-a demonstrat ca metilarea unor regiuni sau situsuri regla-toare ale unei gene produce blocarea acesteia. A. se. s. Var. a-ADRENERGIC. / adrenaline. -is = rinufii. In plus. sau pentru fabricarea unei proteine In cantitati man. s. difial. si ADN metilare. Este utilizat pentru a determina secventa de aminoacizi a unei proteine. ADN avand o configuratie de superhelix. ADRENOCORTICOSTEROIZI. ADRENAL.: cortico-steroizi (v. [&ngd. eidos = formd.. leiikos = aK>. s.). ^ ADN METILTRANSFERAZA / ADN methyltransferase / DNA methyltransferase. ADN HIMERA / ADN chimere / chimeric DNA. necesara lucrului muscular. ADRENOCORTICOTROFINA. tro- . ad = aproape.: corticosteroizi (v. Pe de alta parte. Ca urmare. eidos = formd} Sin. Acest proces afec-teaza expresia genelor (ADN metilat fiind dificil de transcris).rinicfii.. Marcata de transformari corporate si psihologice.: ADNc. eliberata de me-duiosuprarenale se comporta ca un hormon. V. pentru beta-adrenergic (v. efectui dominant realizandu-se prin legarea la 'receptorii p-adrenergici. din sistemul nervos simpatic. Orice molecula de ADN formata prin reunirea unor segmente de ADN provenind din diferite surse. ADN RECOMBINANT / ADN recombinant. -ids = sconrta. [[at. de. f.. ren. de. pentru alfa-adrenergic (v. trophe = tira-nd. pe care o continua. / adrenal. i&ngCi. m. -is = nmchi. variaza In functie de sex. ADRENOCORTICAL. de. iar a. gr. ergem = a iucra} 1) Substanta care actioneaza ca *adrena-lina si levarterenolul. Uneori.. Sinteza se efectueaza In prezenta ADN preexistent. adj. iar in doze mari fiind implicati si *receptorii a-adrenergici. ergein = a [ucra. r«n. -aux. cortex. / adrenergic. de. -ale. s. Ter-men utilizat In opozitie cu *ADN complementar. -inn . ADRENALINA. gr. f. P-ADRENERGIC. dupa o *clonare prealabila.] Sin. Secventa de ADN prezenta In genom Intr-un numar redus de copii. Cele mai importante transformari In a. -is -rinifHi.] Care se refera la *cortico-suprarenala. se comporta ca un neurotransmitator. ren. La nivelul sinapselor. ADN METILARE / adn methylation / DNA methylation. nutrifie. Ea are actiune simpaticomimetica la concentratii normale. ia-tigd. pi. V. gr. m. [[at. -is = rime/it.

AER CURENT / air courant / tidal air. bronsite. -is . aer. A. gr. / adducine. -os = aer. cu flagel polar.: car-bunele activat si oxidul de magneziu. aer. ce provoaca uneori disten-sia organului. s. AER COMPLEMENTAR / air cornplementaire / reserve air. ?i alfablocant. m.} Aparat destinat masurarii presiunii gazelor din sange sau din alte lichide ale organismului. f. asi-metrice. s.] Care se opune actiunii *adrenalinei. / aerophagie. / aerobe.: volum expirator de rezerva (v. n. adj. s. gr. 1864). -os = aer. ioni. [Lat. -os = aer. / aerophobia. aer. artificiali obtinuti prin diferite metode. f. [Lot. / aerocolie. Consta din tesut conjunctiv si o retea foarte fina de vase care nutresc peretele. 2) Re-feritor la microorganisme care se dezvoltS doar In prezenta oxigenului. ca agentii mucolitici si corticosteroizii. f. s. aer. cat si cea motorie ale cre. Proteina asociata *scheletului membranei eritrocitare. Sin. AEROGASTRIE.rinicfii. ADRESINE.priv. m. / adrenolytic. f. a unei substante (molecule. / aphakie. limitata la uitarea. se asodaza semne cerebrale variate. / aerosoltherapie. pi. 2) Substanta respectiva. metron = masura. f. gr. Sin. m. s. In prezenta calciului. s. determina pierderea acesteia si secundar *hipermetropie. [Lat. sobria sunt patogene oportuniste la om. ad = aproape de.} Refuzul sau diminuarea abilitatii de a Inghiti. AFAGIE. s. aer. s. f. aphaquie. f. Ulterior. pha-sis = cuvant. a substantivelor. iar abundenta lor In marile zone urbane poluate poate provoca variatii ale echilibrului radiatiilor In sis-temul pamant-atmosfera. cu dis-tensie abdominala consecutiva. aer.). cu M. [Lat. s. [Lat. -eris. m. Forma usoara a *a. *corzi vocale). •eris. s.). / adsorption. naturali exista In atmosfera. f. / aerophagia. / aerobic. 2) Variatie a concentratiei unui compus din stratui superficial al unei solutii in raport cu concentratia sa m straturile profunde. se asodaza uneori cu anxie-tate si este interpretata frecvent de subiectui In cauza ca avand o semnificatie patologica. [enti[d. gr.: volum curent (v. ADRENOPRIV. Ex. s. motone. -os = aer.ADRENOLITIC AMNEZICA pAe = hrana. / aphasia. ren. de-semna imposibilitatea de a traduce gandirea prin cuvinte. s. aer. s. termenul a. f. s. / aphagia. -os = aer. [Lat. -os = aer} Mixtura gazoasa a 'atmosferei. t.). f. [dngd. f. afazie. scrisului sau semnelor. [a lyein = a distruge. f. particule) la suprafata unui solid (*adsorbant). f. se obtin cu ajutorul unui gaz propulsiv com-primat. gr. depinzand de acesta. sorbere = a suge. f. / aphakia.] Care este legat de o 'insufidenfa suprarenala. In care a. AFAZIE. ad = spre. V. Intr-o formulare generala. a . -eris. Printre diferitele tipuri de a. cu evolutie intermitenta (astenie. gr. gaster. / adsorption.. / aerotonometre. / aerosol therapy. ded a prindpalutui factor al *acomodarii. idngit. de to privere = a Rpsi (pe cineva) de cwa. / aphagie. s.. poate fi post-operatorie (operatie pentru *cataracta). 0 mutatie a subunitatii din molecula de a. a -priv. / aerophobie. s.priv. / aerocolia. aer. AEROB. adaugd deasupra. f. cu transmitere *recesiva prin cro-mozomul X. a aspira. A. ar avea rol patogenic m hipertensiunea arteriala. s. AFAKIE. sensul termenului a fost extins considerabil. AER REZIDUAL / air residuel / residual air. gastros = stomac.] Prezenta de aer (gaze) In stomac. phakos = iinte. [Lat. Pentru dispersii relativ grosiere se pot utiliza atomi-zoare. se disting doua forme majore: *a. pentru tratamentui unor afectiuni pulmonare (astm. s. aer. AEROCOLIE.] Initial (Trousseau. -eris. AFAZIE AMNEZICA / aphasie amnesique / amnesic aphasia. privus = Kpsit de. Se corecteaza prin 'implant (solutie ideala). s. m. s. / adrenolytique. / aerotonometer. AEROSOL. / adducin... -eris. a. -os = aer. paralizii. aer. Procedeu terapeutic In care se utilizeaza *aerosoli din substante medicamentoase. n. AEROMONAS / aeromonas / aeromonas. f. si adsorbat. formarea complexelor *spectrina-*actina. Sin. f. gr. agenti In unele gastroenterite si suprainfectii. V. aer. este considerata complete atunci cand sunt afectate atat aria senzitiva. beta-blocant. Lipsa cristalinului. emfizem). a 6ea. adj. s.] Deglutitia. V. m.] 1) Fixare. aer. [Cjr. aer. / adrenoprival. zwrfiire. s. ad = aproape de. gr.] Substanta care se adsoarbe.. reprezinta pierderea memoriei semnelor si mijioacelor prin care omul schimba (transmite sau primeste) idei cu semenii sai. s. de. adj. adj. naturali ai a. Wernicke. adj. / aerosol. / adsorbant. tulburari de com-portament. cidventicms = care se. AFAZIE AEROPAGIE. s. alcatuita din doua subuni-tati. [Cjr. ren. ADUCINA. mai mult sau mai putin accentuata.). ADSORBTIE. / air. s. / adventitia. [Lat. dementa) si insuficienta suprarenala variabila. aer. / adsorbate. a unei cantitati excesive de aer. [Lat. Dispersie de particule solide sau lichide Intr-un mediu gazos. phobos = frica} Teama morbida de curentii de aer. gr. s. ca urmare a afectarii unor functii ale creierului. de obicei inconstienta. gr. kolon = intestin gros} Distensie a colonului prin acumulare de aer sau de gaz. gr.^rului. senzoriala si -a. / aerosol. NA: tunica adventitia. -ens. sorbere = a 6ea. sorbere = a suge. s. aer. / air. Metoda curenta pentru obtinerea a. penlru ansam-blul tulburarilor capacitatii de comunicare prin intermediul vor-birii. a . phagein = a mdnca. s. V. / adrenoprive. A. [Qr.] 1) Despre un proces care se desfasoara In prezenta oxigenului. de 102 kDa si P de 97 kDa.: volum inspirator de rezerva (v. ADRENOLITIC. In duda integritatii aparatului fonator (*laringe. l&nga. -is = rinicili. ADSORBAT. / aerogastria. gr.\ 1) Despre o substanta la nivelul suprafetei careia se produce cu usurinta fenomenul de *adsorbtie. hydrophila si A. [Lat. care sufera fenomenul de *adsorbtie pe supra-fata unui corp. / adventice. ADVENTICE. phagein = a mdnca. posttraumatica sau congenitala. s. 147 . 2) Patura externa de tesut conjunctiv a unui organ acoperit sau nu de o membrana seroasa. de natura fizica (prin forte van der Waals) sau chimica (prin legatura chimica). -eris. bios = fiatd. / adsorbent. / adressins. f. Se disting a. Receptori ai 'endoteliului vascular care confera specificitate tisulara diferitelor cai de migrare ale leucodtelor. AEROSOLTERAPIE. / aerogastrie. gr. adj. s. [Lat. si adsorbant. s. aer. Sin. f. adj.: volum rezidual (v. adrenergic blocking agent. de regula reversibila. tid = aproape de. gr. / adsorbate. a Ijea. mobili. s. -os = aer. aerosolterapie. ad = spre. monas = unitate} Gen bacterian de bacili gramnegativ.1 eritrocitara si promoveaza. AEROFOBIE. f. A.. A. adj. AER. s. aerocoly. [lat. f. / adressines. f. consta In intro-ducerea unei pulberi sau a unui lichid Intr-un curent puternic de aer. Aceste variatii contribuie la *efectul de sera. -eris.} Tip de *leucodistrofie In care se asodaza insuficienta suprarenala cu 'demielinizari la nivelul cre-ierului. f. Spedile A.\ Termen care denumeste lipsa 'cristalinului. n. s. gr. nutrifie.] 1) Tunica externa a peretelui unei vene sau artere. [Lot. face parte din banda 4. ADSORBANT. / aphasie. lytikos = care distruge. AER DE REZERVA / air de reserve / reserve air. gr. AEROTONOMETRU. pi.. tonos = ten-siune. Boala este ereditara. m. Clinic. \Lat.

m. f. f. In care pacientui. a . Varietate de a.] A caracterizata Indeosebi prin pierderea expresiei motrice a limbajului (*anartrie. de [a finis = iimitd. Semnificatia sa este destui de vaga. / aflatoxin. de ex. sunete muzicale .. {Lat.).). f. s. psifiiatm. 2) Tendinta substantelor de a reactiona unele cu altele. toxikon = otrava pentm varful sagenlor. de.: nerv a. AFAZIE TRAUMATICA / aphasie traumatique / traumatic aphasia. / affectivit6. a siabi} 1) Emotie intensa. cu afectarea moderata. patologic. poate varia In functie de concentratia ligandului (scade cu cresterea concentratiei acestuia) si de prezenta unor factori fiziologici si patologici. / aphonie. s. 'Pohniaf. s. AFAZIE OPTICA / aphasie optique / optic aphasia. A. A. a -priv. In cadrul *a. De asemenea.. sen-nan = a produce. AFERENTATIE INVERSA / feed-back / feed-back. grafica) sau gesturi (*ano-mie motorie).: afaae de conductie. A. -e. AFAZIE DE CONDUCTIE / aphasie de conductibilite / conduction aphasia. 2) Simpatie. Wernicke cu *a. [Lat. senzoriala care consta In incapacitatea Intelegerii cuvintelor scrise.: afazie Wernicke (v. afferre = a aduce. se poate manifesta prin incapacitatea recunoasterii gesturilor (amimie receptiva). -atis = inrudire. f.\ Pierdere a vodi. -alos = sange. f. / affinite. Etiologia poate fi diferita: leziune cu sediu laringian (laringita. A. 2) Comportare emotiva. f. / affective faculty.\ 1) Forta care uneste atomii si moleculele. s. Ant. [Lat. afectiune. emotii si pasiuni ale unei persoane. Inaintea altei substante. cu evolutie impetuoasa si scurta. profesor [a 'Paris. a s[d6i. antroyolog fi cfwwg franca. Incapacitatea Intelegerii sunetelor emise (vorbire . la affir. vizuala sau cecitate verbala) prin afectarea centrului vizual al vorbirii. [Paul Broca. B. A. de. AFAZIE FLUENTA / aphasie fluente / fluent aphasia. stare patologica cu coloratura afectiva intensa. astenic. paralizie de nerv reaJrent (frecvent postoperator. A.. cauzata de traumatisme la nivelul extremitatii cefalice. / afferent. Sin. AFECTIVITATE.. AFIBRINOGENEMIE. AFEMIE. sau a cuvintelor scrise (a. f. AFAZIE WERNICKE / aphasie de Wernicke / Wernicke's aphasia. locala). cantec (amuzie). Insotita de o tulburare a constiintei. tristete. A. -ind. dragoste fata de cineva. B. este rareori pura si se complica frecvent cu tulburari ale limbajului vorbit. Caile vizuala si auditiva nu sunt afectate. A. \Cjr. m. a . / aphemia. uffectio. phone = voce. [Qr. s. vas a. AFAZIE TOTALA / aphasie totale / total aphasia. s. exista rar 'in stare pura. / aflatoxine. ferrc = a conduce.: eferent. A. s. electiva: forta ce este cauza reu-nirii unei substante cu alta. caracterizata prin imposibilitatea formularii cuvintelor.. AFAZIE SINTACTICA / aphasie syntactique / syntactic aphasia. s. [Lot. / affect. audi-tiva. Cuvintele sunt substituite unul cu altui. \Gjr. -md: gr. f. AFECT. AFERENT. [a afficere = a afecta. completa sau partiala. In care cuvintele sunt rostite fluent. 148 AFONIE AFEBRIL. Broca. s. profesor la 'Seriin.).a Intelegerii cuvintelor si a lecturii.ge. [Cjr. Incapacitates de a denumi un obiect perceput vizual.} 1) Ansamblu al starilor afective: sen-timente. transmisa pro-babil printr-o gena autozomala recesiva. Wernicke. determinata de leziuni la nivelul regiunii tem-poroparietale stangi. iar pacientui este incapabil sa denumeasca corect obiec-tele.surditate muzicala sau amnezie receptiva) prin afectarea centrului auditiv. 4) Forta de legatura Intre antigen si an-ticorp. vec-inatate.priv. apyretic. AFAZIE VERBALA / aphasie verbale / verbal aphasia. f. A. adj. AFAZIE VIZUALA / aphasie visuelle / visual aphasia. a. (uii's = stare. este cea mai toxica si provoaca experimental cancer hepatic si necroza periportala.de [a Afipergillus flavus.. m. AFAZIE MOTORIE / aphasie motrice / motor aphasia. In care este alterata Intelegerea sensului cuvintelor. dar se constata *para-fazie si *jargonoafazie.: apiretic. haima. s. participiut verCiuiui invertere = a invwsa} Sin. scris (*agrafie sau a. ferre = a conduce.] Care merge de la periferie spre un centru sau catre un anumit organ caruia Ti este destinat. Diminuarea capacitatii de utilizare corecte a regulilor gramatical&. este determinata de leziuni 'in teritoriut arterei sylviene. fiind asociata frecvent cu tulburari ale Intelegerii cuvintelor si constituind In acest caz *a. de la ad = spre. s. Se asodaza frecvent cu tulburari ale capacitatii intelectuale si cu 'hemiplegie.cere = a afecta. a . boaia. s. aferti.: anal-trie (v. s. deoarece acopera conceptele de *anomalie. A. 18481905. Iat. AFONIE. AFECTIUNE.a. s.priv. prietenie. A. f. o. este incapabil sa Tsi exprime ideile prin cuvinte (*afemie sau a. pheme = vor6ire. *boala. f. n. / aphemie. newolog fi. se poate asocia cu tulburari intelectuale majore si cu *hemianopsie. Se manifesta prin incapacitatea Intelegerii cuvintelor rostite si scrise (surditate si cecitate verbale). adj. affinitas. dupa tiroidectomie) sau leziune cen- . *leziune.). fihra . / affect. dar utilizate incorect. de. A. se caracterizeaza prin incoagulabilitate completa a sangelui.\ Deficienta sau absenta *fibrinogenului ?n sange. Sin. tularemie etc. 2) A. *agrafie). / afebrile.vd. [Lot. / affection. adj. Ex. gust sau miros. primar. se Insoteste frecvent de *cecitate psihica. cu toate ca obiectui este recunoscut. la ad = spre.erc = a afecta.temperatura In jur de 37°C).\ 1) Forma de *afazie motorie In care se pierde abilitatea de exprimare a cuvintelor prin vorbire 2) Sin. Asocierea *a. surditate verbala. afectare.fibra. fehris = fedra. a s(a6i. manifestata prin imposibilitatea de a Ie adapta la sensul general al frazei. la Intam-plare. AFAZIE NOMINALA / aphasie nominale / nominal aphasia. tuberculoza.rman. Sin. s. / affection. adj. s. 3) A. m. s..] Mico-toxina produsa de anumite suse ale ciuperdlor din genul "Aspergillus flavus si Aspergillus parasiticus. / afebrile. de la affi.} 1) Termen general ce desemneaza orice proces morbid. / afibrinogen6mie. stare emotionala intensa. Forma de *a. iat. sensibilitate. desi gandeste normal. apar tulburari de vorbire: bolnavul se exprima fluent. verbal sau In scris. s. / affinity. inver-sus. le-ziune produsa de un agent infectios la poarta de intrare In organism (sifilis. W. A. / afibrinogen(a)emia. *sindrom. ObiectuI este denumit doar daca este perceput prin palpare. f.] Despre un organism uman a carui temperatura este In limite normale (de regula . f. gr. AFLATOXINA. 18241880. 3) Pro-prietatea unui 'receptor de a lega specific un anumit *ligand. Broca (fiind consecinta afectarii ariei Broca). / afferent. tumora benigna sau maligna a corzilor vocale). 4) A. AFINITATE. [Lot. caracterizata prin anxietate.: conexi-une inversa (v.. Secundar. affectus = stare de spirit. affectus = stare de spirit. congenitala.} A. AFAZIE SENZORIALA / aphasie sensorielle / sensory aphasia. este alterata In "nevroze si 'psihoze. afecfiune. facand abstractie de cauze. caracterizata printr-un defect de Intelegere si utilizare a cuvintelor. de la loxan = sageatd. care se dezvolta pe arahide si contamineaza uleiul extras din acestea.AFAZIE BROCA AFAZIE BROCA / aphasie de Broca / Broca's aphasia. A. fifferre = a aduce. / aphonia.priv. fioald. apcii [a 'Sres[au (in present 'Wroclaw. AFAZIE SEMANTICA / aphasie semantique / semantic aphasia. [Car/ Wernicke. [Termen compvs: afia . f. *disfunc-tie.

AGENT. / agglutination. nu poate fi transmis decat asocial cu "virusul hepatitei B.. f. ce favori-zeaza *aglutinarea In prezenta anticorpului corespondent. / aglossie.. a stomacului. [Lat. impulsurite sexuale. de. AGLUTINARE. A. / agenitalism. n. haima.e ia gignere = a naste. Virus ARN de masa moleculara mica. 149 . viu. -ntis = ac. dand prin racire un gel. In relatie cu exaltarea afectiva si excitatia mentala. spasfca). s. la Afrodita = zeifa dragostei. gyms. Se disting: 1) A. pot fi disoci-ate. microorganism patruns In corpul uman. V. s. fiind foarte dureroasa.. s.. Apar din cauza sugerii diferitelor obiecte murdare. Poate fi dezordonata.. A. -ina. / aglossia. imunitate. Contine doua componente principale: agaroza (polimer de galactoza) si agaropectina (polizaharid sulfatat). s. genitale. idiopa-tice dobandite tardive. f. / agglutinogen. ia agitare = a pune. gennan = fl product} Antigen prezent la nivelul unei suprafete celulare. s.. lot. sindrom Aicardi. care ar putea reprezenta forme conge-nitale cu expresie tardiva. f. f. s.priv. f. [Lot. A. [Gr. s. dim. prin absenta selectiva a uneia sau mai multor imunoglo-buline. gr. f. a agita fi agere = a acttona. s. In prezenta anticorpilor corespondenti (aglu-tinine). aphtha! = nicer mic ft aphfeia sau haptein = a arde] Leziune elementara care caracterizeaza *stomatita aftoasa si. AGAR-AGAR / agar-agar / agar-agar. s. Se preanta sub forma unei ulceratii de dimensiuni mici. AFTOZA. de ex. A. la glohus = glob. / aglycone. s. / aphthosis..: 1) A. de [a agere = a actwna. -oza . m. f. poate fi spon-tana. m. a uni. f. o . AGLUTININE RECI / agglutinines froides / cryo-agglutinins. f. vector. alimfocitoza. f. f. -ina . aph-tae. cand se produce *afazie.] Absenta congenitala a *circumvolutiilor cere-brale. a . sau agresiva. cu prognostic benign. de corp calos.] Anticorp capabil sa se lege la antigeni de suprafata ai celulelor. boala Bruton. 3) A. si disgenezie. / agammaglobulin(a)emia.priv. / ageusia. AGALACTIE. Orice factor provocator de boala. m. masurand 35-37 nm si generator al unor forme severe de hepatita. a crea. chi-mic. / agammaglobulinemie. / agglutinine.[ Ulceratii infectate. gueusis = gust. a . [Cjr.] Pierderea totala sau partiala Cin acest caz se utilizeaza si termenul hipoageuzie) a simtului gustului sau absenta senzatiilor gustative elementare: sarat. AGENEZIE. lipsita de intentie sau scop. / chelating agent. agglutinare = a dpi. m mifcare.priv. {Cjr. ia gr.. m.. factor fizic. f. a pune in mifcare.. observate la nivelul palatului dur la copii.ziana agar-agar. / agastrie. hematiilor sau hemaglutinarea se produce in vivo In erorile de transfuzie (grup sanguin incompatibil) sau In unele stari patologice. de (a gr.tiv. globuJus. AGEUZIE. s. sunt bacterioaglu-tininele si hemoaglutininele (v. a uni. mutagen. ['Malaie. provocata de stimulari din mediul ambiant.priv. [Qr. -arum = afte. AGLOSIE..). AGENT PATOGEN / facteur pathogene / pathogenic factor. f. a . amar si acid. \Gjr. [Cjr. v. A. f. s. s.. / agalactie. / agyrie. al carei suport Tl re-prezinta anumite gamaglobuline. adj. s. AGLUTININA. gr. cu evolutie In pusee recidivante. / agitation. agglutinare = a [ipi. gyros = cere. biologic ce reactioneaza cu materialul genetic si poate induce o *mutatie. [Lat. de obicei cu un burelet inflamator eritematos. gala. / aglycone. Sin. grup sanguin). aphthae). f. s. m. Sin. / agastria. f.] Boala caracterizata prin prezenta de *afte la nivelul mucoaselor bucale si genitale.] Forta sau substanta capabila sa produca o schimbare nefavorabila sau favorabila organismului. izolate sau grupate. congenitala de tip Bruton. / agent. / aphrodisia.. gasler. cu exagerarea miscarilor. f. / aphrodisiaque. [at. aflate In suspensie. / agalactia.: pe suprafata hematiilor se afia hemaglutinogeni.J(ua[d. m. Este localizata la nivelul mucoasei orofaringiene. cold agglutinins. v. f. vulgara. f. AFTE BEDNAR / aphtes de Bednar / Bednar's aphthae. / agenesie. A. s.] Substanta mucilaginoasa extrasa din anumite alge din familia Floridee. s. intrand In compozitia a numeroase medii solide sau semisolide. A. de. purtator de germeni infectiosi. a priv.. o . de forma rotunda sau ovalara.). AGENT DELTA / agent delta / delta agent. [Lat. infectant. [Qr. / agenesia. In cadrul *bolii Behcet.priv. a . 2) A.] Absenta secretiei lactate dupa nastere. [<^r. / agueusie. Sin. f. Molecula capabila sa se insereze Intre platourile formate de bazele Tmperecheate ale unui *acid nucleic. agens. arum = afte.: virus delta. f. [ite-ra a aifahttului grec. si eunuchism. a . -aktos = [apte.priv. gr. ptdiatru austriac. agitatio.. [Lot. La om. s. poate sa apara si fara o leziune organica. AGAMAGLOBULINEMIE. in mifcare. genitalia . genesis = producere. a uni. s. 7=0 treia. AGASTRIE. [Alois Bednar. secundare din unele boli ale sangelui (leucemie limfoida cronica.\ Aglomerarea prin alipire a celu-lelor sau bacteriilor purtatoare ale unui antigen (*aglutinogen). V. gesturilor si 'mimicii. rezulta dupa spargerea unor vezicule pline cu lichid seros. m.. / agglutination. [Lat. d. de.priv. agglutinare = a [ipi. m.. AGENT CHELATOR / chelateur.. / aphtha (pi. AFRODIZIAC. s. provocand astfel aglu-tinarea acestora. AGENT INTERCALANT / agent intercalant / intercalating agent. / ag6nitalisme. ic. AGLUTINOQEN. s. / aphte. s. In general. a . s. aphrodisiakos. f. s. s. AGIRIE. / aphrodisiac. n. f.priv. / agitation. adj. d. isterie sau prin spasm muscular laringian (a. AFRODIZIE. In paranoia. s. imunoglobulinele. [Qr. -atos = sangc. 2) A. Viena. V. s. de. Cele mai cunoscute a. mielom). *aftozele. -onis = cyitatie. Ex. m. 1S16-1SSS. / agent. de. f. s. [Lat. Cat. ageustia.} Absenta *gamaglobulinelor din sange. disglobu-linemie. A. aphrodisia = dorinfa se. congenitala sau dupa extirpare chirurgicala. sau reactionala. Se utilizeaza Indeo-sebi In microbiologie. Ex. gastros = stomac} Absenta. s.] Tulburare de comportament caracterizata prin excitatie psihomotorie. Anticorpi antieritrocitari autoimuni care recunosc frecvent o serie de antigeni de grup sanguin. a pune. s. 2) A.] Exagerarea morbida a dorintelor sexuale. Termenul agalaxie este incorect. la geiman = a produce} Defect de dezvoltare a unui tesut sau a unui organ prin afectarea embrionului din cauza unei anomalii a mesajului ereditar sau a unei *embriopatii. s. / agyria. excitement. / aphtose. haptein = a arde. aphthai = ulcer mic fi aphlcin sou. s.: chelator (v. glykys = dutce.organde. s. duice. f. mai rar pe mucoasa genitala.} Starea unui individ privat de secretia interna a glandelor sale sexuale.: geloza.: genina (v. glossa = iimfid} Absenta congenitala a limbii. AFTA. AGLICON. [a Afrodita = zdf-a dragostei} (Substanta) care stimuleaza dorintele sexuale. r. Se disting: 1) A. In alimentatie sau ca laxativ moderat.] Sin. / aphrodisie. AGITATIE. / agglutinin. [Ofr. Acest termen desemneaza un grup de boli determinate de afectarea 'imunitatii umorale. s. s.AFRODIZIAC trala (a nudeului ambiguu al nervului X cranian). f. / agglutinogene. Se prezinta sub forma unor bandelete de culoare galben-pal care se umfla In apa. a. AGLUTINOGE N AGENITALISM. carenta imunitara. s. microorganismelor de catre serul bol-navului constituie o metoda utila de diagnostic bacteriologic. [Qr. s. aphtae. 3) A.. determina aglutinarea Intre 4 si 20°C si hemolizarea In cazul activarii complementului.

s. care este redusa la un stil telegrafic prin suprimarea adjectivelor si pre-pozitiilor.: *apomorfina.\ 1) Despre actiunea unui muschi In sen-sul dorit. graminatike = arta de a scrie fi de.] Piesa metalica mica. cecitate psihica.] Despre mai multe organs elementare ale aceleiasi specii reunite unele cu altele. In medicina. / agregat. s. / agoraphobia. antagonist. a citi [iterde. Substanta capabila sa deschida canalele de pota-siu dependente de ATP intracelular. pe de alta parte. de a se aglomera In gramezi.} 1) In sens larg. de la gnonai = a cunoafte. se observa In anumite 'afazii si In cadrul patologiei lobului parietal al creierului. / agoraphobic. s.] 1) Durere severa sau suferinta extrema. a . s. s. sludge. 2) In medicina legala sau In expertiza.). olfactiva. s. e. AGREGABILITATE. de id granum = grannie. a mrautdti. "bromocriptina). este o proba de evolutivitate a sechelelor traumatice. [at. / clip. / agranulocytosis. [Lat. se clasifica In: auditiva. ligand. [Gr. m. Aglomerare. a capacitatii de Intelegere a suc-cesiunii si duratei evenimentelor (a.] Aglomerare. agonistes = [tlptdtor. -inis = mu[time. si agonist potasic. V. A. imaginilor. n. V.: *dopamina. prosopagnozie. / agranulocyte. \QT. f. de [a uggravare = a agravci. s. d. s.priv. este favo-rizata de Incetinirea circulatiei si provoaca obstructia arteriolelor si capilaretor. / agnosia. adj. si alexie. d. vizuala. f. AGRAVARE. s. / agnosie. / agmin6. / agminated. AGRANULOCITOZA INFANTILA CONGENITALA / agranulocytose infantile hereditaire de von Kostmann / infantile genetic agranulocytosis. ca si prin utilizarea verbelor la infinitiv. adj. p.priii.] Care provoaca 'agregarea eritrocitelor sau a plachetelor In vasele sanguine. agonisti dopaminergici. AGONISTI DOPAMINERGICI / agonistes dopaminergiques / dopaminergic agonists. gno-sis = perc. AGNOZIE. 150 AGREGAT DE AGRAMATISM. f. 3) *Ligand natural al unui receptor sau sub-stanta exogena ce declanseaza atat reactia primara. Sin. a pro-priului corp (autotopagnozia). f. a . agora = piata. / agrafe. f. dimpotriva. fenomen util In tratamentui ischemiei miocardice. *tromboxan si de prezenta calciului. AGREGARE. -e. . sau se mentin In contact doua frag-mente osoase dupa osteotomie. A. mai rar. f.AGMINAT ERITROCITE AGMINAT. sludging of red cells. f.. sindrom Gerstmann. Penomenul de aglomerare a eritrocitelor in gramezi la nivelul vaselor. AGREGAT. Poate fi localizata. / agraphia. [fr. / aggregability. f. la leucodte. Substante endogene sau exogene care stimuleaza receptorii a si p ai *noradrenalinei. afectare corporala sur-venita dupa *consolidare. reprezinta ultima etapa a *hemostazei primare (faza plachetara a hemostazei) si este initial reversibila. -ism. a .. gonos = sitmdnf:a. / agranulocytose. cu efect central. In zonele de ischemie. -onis = ac^iunw de.] Asociere (sindrom) caracterizata prin scaderea marcata a num§rului de *granulocite sanguine (sub 300 granulocite pe mm3). si a. chiar existenta a. [Cfr. din {jam. s. gramada alcatuita din elemente figurate ale sangelui. se asociaza re-lativ frecvent cu *atacul de panica. a priv. la. dim. In functie de natura acestor stimuli a. Sin. caracterizata prin stingerea treptata a functiilor vitale si pierderea progresiva a constientei. adj. adj. In starile de soc.. la un.] Aglomerarea unor ele-mente Intr-un spatiu restrans. [Qr. de a se alipi. cat si pe cea secundara. expune la un rise infectios grav si daca se manifesta izolata este. vaselor si tubului digestiv (ex. phohos = frica. m.] Teama morbida de spatiile goale. [Lot. {Cjr. 'miozina si *fibrina. AGONIST. kytos = cduld. agregare. gramada de eritrocite dispuse de re- . A. s. adj. / aggregate. grammatJca. s. 2) Termen vechi. [Lot. cu care se apropie si se mentin apropiate buzele (marginile) unei plagi pana la cicatrizare. AGRAFIE. / agregant. adj.i gone. granum = graunte. evolutie nefavorabila a unei boli. m.: astereognozie (v. f. un [oc. / agraphie. AGRANULOCIT. Rezulta imposibilitatea re-cunoasterii persoanelor. V. anosognozie. si agregant. s. [oc.] Alterare a scrisului.priii. factor plachetar IV. cu tendinta evitarii acestora. gustativa. si sindrom Kostmann. / agregation. / agonadal. asomatognozie. de raspuns celular. Termenul englezesc sludge este uneori preferat celui de a. AGREGAT DE ERITROCITE / agregat d'hematies / red cell aggregate. a aduna. Termenul se refera Indeosebi la eritrocite si. m. / agrammatism. receptor. a .priv. agmen. se sustine ca exista totdeauna tul-burari senzitive elementare. reprezinta un subiect de controverse: pe de o parte.. [at.. / agoniste. f. / aggregation. boala Schultz.\ Proprietatea de a se agrega. s. [Lat. [Lat. n. / aggregating. fo-losit pentru a desemna ultima faza de tranzitie dintre viata si moarte. AGONADAL. desi etapa de perceptie (segmentui peri-feric al analizatorilor) este normala. s. s. / agonist. Poate re-prezenta un simptom al *afaziei sau al disociatiei din 'schizo-frenie. \Gjr. / agonadal. / agrammatisme. / agony.epe. f. s. agoa = [upta. 2) Substanta care concura la producerea unui anumit efect. cunoastere.] Pier-derea capacitatii de recunoastere si de expresie mentala a stimulilor senzoriali. Rezulta o diminuare a influxului de calciu In celulele musculare netede vasculare si cardiace. V. V.. Sin. AGRANULOCITOZA. n. fiind unite de filamente de *actina. -e.] 1) Vidu de pronuntie a cuvintelor. -aux. din gr. sunetelor. aggregare = a aduna. foarte proba-bil. s. V. leziuni ale mucoaselor (gastrointestinale) si ale tegumentelor. a obiectelor. agrafe. gr. cu mentinerea normala a fortei si a coordonarii miscarilor mainii.] Care este lipsit de *go-nade. AGONIE. consecutiv caruia acestea se acoleaza unele cu altele In vase. acestei actiuni i se poate opune actiunea unui muschi antagonist. AGONIST POTASIC / agonist potassique / potassium channel opener. s. AGORAFOBIE. / agregabilit6. f. de timp) etc. tactila.. granulum. A. 2) Defect de constructie gramaticala a frazei. graphein = a scrie. AGNOZIE TACTILA / agnosie tactile / tactile agnosia. In forma de croset. adezivitate plachetara si trombus alb. adj. In acest caz este considerata o forma de 'apraxie. -ozu.re. f. devenind rapid ireversibila. AGREGARE A ERITROCITELOR / agregation des hematies / sludge. f. de la. cu efect peri-feric dominant la nivelul rinichilor. largi. AGREGARE A PLACHETELOR / agregation des plaquettes / platelet aggregation. f. s. sau generalizata. dim. f. Definite a. AGRAFA. granuliim. / agonie.. ca entitate este pusa la Indoiala. AGREGANT. f. AGONISTI ADRENERGICI / agonistes adrenergiques / adrenoreceptor agonists. s. Este facilitata de *catecolamine. / aggravation. Substante endogene sau exogene care stimuleaza receptorii presinaptici sau postsinaptici ai *dopaminei. f.. avand o circulatie interna-tionala. kylos = cduCa. [<^r. [Qr. cu eliminarea uneia sau mai multor foneme (sune-te). krap = croset. adj.] Leucocit lipsit de granuiatii. termenul se uti-lizeaza cu referire la procesul de aglomerare In gramezi a elementelor figurate din sange. \Qr.: sindrom Kostmann (v. s. *ADP. agonisti adrenergici. [Lot. A. aggregare = o aduna ta un [oc. dopexamina).. s. de la aggregare == a aduna la un [oc. aggravatio. determinata de un mecanism imunoalergic. s. agregat.). V. Fenomenul de grupare a plachetelor. -onis = wrdutdfire. si coma. a • priv. / agranulocyte. [at. aggregare = a aduna la un loc. care patrund In creier (ex. aggregatio. -ale. s. Se disting a. / worsening. f. s. A.

adj. [Lot. a. s. -atos = sange} Cresterea pH-ului sau scaderea concentratiei ionilor de hidrogen din sange. lalia = vorbm.\ Individ afectat de *albinism. partial. Aceasta tulburare este una din caracteristicile fundamentale ale *sindromului parkinsonian si se exprima la maximum In 'mutismul akinetic.} Absenta secretiei lacrimale. continand vase intestinale. eel mai frecvent. / albumose. constituent al proteinelor si glucoforma-tor. / alalie. -e. [or. -ina. [Lat.. f.) sau ascunsa. de [a aggredi = a merge. AGRESOLOGIE. [^. 1) Una din culorile principale ale spectrului vizibil. f. erou grec a carui mama i-a finut de ca[c6i pentru a. s. si lactoza. Fondator: H. / alkaline. / allaitement.. / albuginee. [Lat. [^r. atos = sange. f. a. inis = a[6uf de ou. de toluidina. s. spre. albus = alb. aluzii etc. ALBUMOZA. / albumine. s. s. f. Var. / albumosurie. f. Uneori termenul este considerat sin. logos = stiintd. V. de la lalein = a ror6i. cu sase subtipuri. gr. ocu/ara sau sclerotica). [Lat. ca si In unele vegetale. ALBUGINEE. / albugo. gramada de trombocite. Sin. de Prusia. [Lat. s.} 1) Care are reactie alcalina (bazica). f. inis = aBJeatd. / allantoin. const. s. ALACRIMIE. s. s. kinesis = mifcare. Akhileus. contribute la formarea "cordonului ombilical si a *placentei. ia aggredi = a merge spre. ALANINA. m. gr. reactia sa este utilizata pentru do-zarea specifica a acidului uric sanguin si urinar. / allantoide. f. V. / cervi-cospinal fluid proteins. provocand Indeosebi *saponifi-carea grasimilor. In relatie cu cromozomii sexuali (*gonozomi). generali-zat sau oculocutanat. / blue. adj. f.. AGREGAT DE PLACHETE / agregat de plaquettes / platelet aggregate. ALACTAZIE. V. s. Pot provoca iritatii ale tegumentelor. [Lat. / akinesie. ALBASTRU. proteinurie. ALBINISM. [gr. s. / agressologie. f. de la alhus = a[6.\ Alimentatia lactata a unui sugar. Aminoacid neesential. A. adj. = aib. [Lat. / allanto'ine. ALBUMINA. A. albumen. -inifi = at6uf de ou. toate de tip auto-zomal recesiv. de. si stres.. [Lot. este putin utilizat.] Grup de pro-teine continute In serul sanguin.: acinezie. ouron = urina. a. -ina. V. / albuminorrachie.a. allactare = a a[apta. de tip recesiv.).} Sin. a -priv. pi. *osteomalade si In *metastazele osoase. 3) A. Sunt solubile In apa (spre deosebire de *glo-buline) si coagulabile la 70-90°C. Prin hidroliza dau amino-acizi si amoniac. al kali sau al-qaliy = soda. care se formeaza uneori In arteriole si capilare in cazul Incetinirii circulatiei sangelui. s. aggresus. Aglomerare. ca 7n 'sindromul Waardenburg. de brom-fenol. f. m. poate fi manifesta (amenintari si insulte. f. f. se observa In *mielomul multiplu si. gradi = a merge. de (a kinein = a mifca. / albumosuria. s. s. AGRESIVITATE. ALBUMINURIE. rhakhis = wloana VirtelJrala. f. [Qr. uneori striate. 2) Care prezinta tendinta de a accepta protoni. 2) Denumire a petelor albe de la nivelul *corneei. f. de [a albus = alb. / bleu. f. s. a. f.] Prezenta In urina a albumozei. gradi = a merge. m. s. albumen. Desi acest termen rezolva ambiguitatea termenului de *alca-loza. haima. s. / agressivite. spre. f. oua. a past). f. / albuminuria [Lat. testiculara. / alcaline. alhiif. gr. / eye dryness. s. haima. de la albus = aid.. a priv. / albuginea.: a.] Inflamatia *albugineei. f. muschi. m.r. gr. [at.. V. / albinisme. / alacrymie. adj. s. s. f. s. adj. [Gfr. / agressivity. Este format prin transaminarea Intre piruvat si glutamat. ALAPTARE. ism} Denumire generica a unui grup de boli determinate de alterari metabolice ereditare ale productiei de *mela- ALCALIN nina. / lactation. f. / alanine. tab. s. penisul (Invelisul extern al corpilor cavernosi). m. s.priv. constand In formarea de pete mid albe. V. / alkali. / albumin. termenul este folosit pentru tunica a. albumen.: pro-teina Bence-Jones (v.). m. lacrimri = iacrima. ALALIE. aggresus. dura. ALANTOIDA. a ataca (ad = (a. gr. s. s. NA: tunica albuginea. s. ALCALI. / alanine. f. albumen.\ Incapacitate de a vorbi din cauza unui defect sau a unei paralizii a organelor vocale. depigmentate. s. [Lat. -inix = a[6uf de ou. 151 . s. ALBINOS.: proteinorahie (v. / albinism. f. n.} 1) Tulburare trofica a unghiilor. s. s. albugo. s. ALBUGINITA. / lactase deficiency. 2) A. ALBUMOZURIE. joaca un rol esential In men-tinerea *presiunii oncotice si In transportui In sange a nume-roase substante: acizi grasi liberi. ouron = urinai Prezenta serumalbuminei In urina. f. / albuginite. / achillodynie. tripan. acte suicidale). / albumin(a)emia. / agressology. -inis = aifiuf de ou. / albino. si leucom. s.] 'Diverticul al intestinului embrionar al carui perete.\ Prezenta si concentratia *serumal-buminei In plasma sanguina. Substanta rezultata prin actiunea uricazei asupra 'acidului uric. la nivelul pielii. cu transmitere dominant autozomala si manifestat prin pete albe. agregarea plachetelor. con-genitala sau dobandita. / achillodyma. cu *afemie. s. s. / alcali. AHILODINIE. / albumose. V. s. ALCALEMIE. f. -inis = aifieat. ALBUMINEMIE.] Sin. a pllfi). date de acumularea de granulatii grasoase In grosimea acesteia. albumen. f. s. / allantois. a ataca (ad = la. [Qr.] Substante bazice care au reactie alcalina si prezinta proprietati specifice. lac. ALBUMINORAHIE. f. s. n. f.] Ramura a fiziopatologiei care studiaza mecanismele agresiunilor pato-gene si reactiile organismului. Este cazul indeosebi al *sindroamelor Chediak-Higashi si Hermanski-Pudlak. si sindrom Sjogren. care Inconjoara unele organe: globul ocular (a. este clasificat In trei grupe principale: 1) A. ALANTOINA. f. f. de [a albus = aid. / alcalemie s. denumita si 'proteina Bence-Jones. -inis = aldeatd. Laborit. s. sunt denumite cu acest cuvant. f. s.} Durere vie la nivelul tendonului lui Ahile sau al bursei pretendinoase provocata de miscari dc flexie sau de extensie ale label piciorului. albugo. V. spre. f. albumen. gr. [Lot.. cu pH-ul peste 7. fie cu lapte uman. al kali sau alqaliy = soda. a . -ina. / albuminurie. 2) Mai multe substante chi-mice.} Tulburare caracterizata prin diminuarea sau disparitia miscarilor spontane si automate si prin lentoarea miscarilor voluntare. ALBUGO. bilirubina. s. AKINEZIE.. eidos = forma. const. al kali sau alqaliy = soda. A. / alalia. Deoarece uricaza nu exista la om. Frecvent. distrugere a unor obiecte.-l scufunda in Sty\j odyne = durere. [Lat. s. s. lactis = lapte. s. n. f. -i'(a. lapte. In absenta le-zarii caii motorii principale. Poate fi dirijata Tm-potriva altei persoane {heteroagresivitate) sau Tmpotriva pro-priei persoane (autoagresivitate: automutilare. / alkal(a)emia. In 'leucemie. adj. cu aspect albicios. a. f. V. -oza. biochim.] Tendinta la atac. f. mimica. / atbuminemie. In care se constata.: acromie cutanata. Evans. -aza. s. A. [Lot. f. s. de [a albas •= ail}. -inis = alhuf de ou. s. pi.. natural (Indeosebi de vaca) sau preparat industrial (a. ocular. fie cu lapte de origine animala.. un deficit de "tirozina. medicamente etc. -ina . [at.priv. / albuginitis. ALCALIN. / albugo. si tab. transversale. [Lat. s. de ia albus = al6. Ex. agregarea eritrocitelor. -antim = carnat.] Membrana fibroasa. albugo. a . -oza. [Cjr. atlas. mai mult sau mai putin reprimata (exprimata prin privire. f. / albinos. de metilen. f. cu aplicatii In medicina. lovire etc. / akinesia. -inis = aifitif de ou.).. Simbol Ala sau A.] Absenta *lactazei din intestin. / alactasie. artificials). biochim. uneori. f.AGREGAT DE PLACHETE gula In rulou. \Qr. comportamente si cuvinte ostile fata de orice persoana sau obiect care repre-zinta un obstacol In obtinerea unei satisfactii imediate.

-ism. -alos = sangt. / alcaptonurie. 90%) eel mai frecvent In scop antalgic. Exercita totdeauna o activitate farmacologica puternica. ALCHILANT.ohof sou al koh'l = sudtit. alkalosis. s. n. / alcoholism. / alcohol. s.] V. f. [Hr. ALCOOLIZARE. kaptcin = a suge cu loco-mil'. Infiltratiile se practica la nivelul trunchiurilor nervoase vectoare ale durerii. [J?r. al kali sau al-qaliy = sodd..soda.: dclofosfamida). s. denaturat sau medicinal contine substante care Tl fac dezagreabil pentru consum. gr. -oza . ALCOOLATURA. A. m. timp de ani de zile. prin concentratia ionilor OH sau prin cantitatea de baza titrabila cu un add. f. / alcalinisation. alcohol sau al koh'l = su6ti{. s. [Ar. ALCOOL. f. In timp ce pH-ul intracelular poate fi scazut sau normal).dtor. cloroformul. s. \!Ar. me-tabolica. s. f. lichid clar. 'in functie de etiologie si de interventia mecanismelor compensatorii: a. hipokaliemica este asociata cu hipopotasiemie si poate aparea in *sindromul Bartter (pH-ul extracelular este crescut. / alkalizer. s. cu miros agreabil. cu formula chimica C^OH. f. [J4r. s. [Ar. s. metabo-lica. cu [dcomie. actiunea lor se manifesta prin blocarea diviziunii celulare.. Lichid incolor. care deter-mina acumularea alcaptonei In sange si. / alkalinity.: alkil. pdtrum. f. s. al-r. ALCAPTONA. a unor doze excesive de alcool. al kali sou al-qaliy = sodd.dtor} Preparat medicamentos care rezulta din distilarea alcoolului etilic pe una sau mai multe substante aromatice. f. / alcoholate. / alcool. s. cronic reprezinta un complex de tul-burari provocate de ingestia repetata. Este preparat prin distilarea lemnului sau prin sinteza. pro-ducand esteri. Toxic al fica-tului si al sistemului nervos. el obli-gand la o autentica ancheta sociala. s. s. \5\r. foarte solubili m alcool si dau coloratii specifice cu unii reactivi. Exista diferite tipuri de a. s. / alkaloid. / alkalitherapy. s. f. al kali fail alqaliy = sodd. al kali sau al-qaliy = sodd. alcalinization.: *morfina. cronic este frecvent legal de probleme psihologice si sociale. oenomanie. leziuni organice (Indeosebi gastrita si ciroza). fiind plasmatica si tisulara. Preparat medicamentos obtinut prin macerarea In parti egale de alcool etilic si o planta proaspata. V.sufitil. a] kali sau al-qaliy = sodd. / alcoholisation. a. Unele a.] Procedeu terapeutic care consta In efectuarea de infiltratii cu alcool (di-luat sau la concentratii de 45%. f. tote/a sau potent/a/a). etilism. [Ar. 2) Medicamente cu aceasta proprietate. metron = mdsurd. / alkaptone. 0. volatil. s. Sin. ALCOOLEMIE. V. / alcoholometer. s. s. a.] Procesul de producere a unui mediu *alcalin. Radical reprezentat de un alcool care a pierdut un hidroxil sau de o hidrocarbura care a pierdut un atom de hidrogen. s. Se disting a. Var. ALCALINOTERAPIE. consecutiv. / alkalization. therapeia = tratament. deshidratat contine 99.: *ciroza. f. deoarece anomalia enzi-matica poate fi observata si la subiecti sanatosi) prin coloratie bruna a urinei. care au proprietatea de a reactions cu anumite grupari 152 proteice. Inlocuind un atom de hidrogen cu gruparea alkil.HsOH. obtinut prin fermentatia hidrocarbonatelor. si sunt utilizati frecvent In terapeutica. s. A. cata-bolit al 'tirozinei. ALCALOID. iar catre 4-5 g%o apare coma. respirato-rie sau gazoasa. ouron = urind. *stricnina etc. pdtrunzdtor. / alkyi. s. "cafeina. sunt strict regle-mentate. 2) Boala ereditara determinata de un deficit enzimatic In alcaptonoxidaza hepatica si renala. Se utilizeaza ca dizolvant general. / alcoolisation. usor colorat. / alcalinit6. Termenul de *oenolism semnifica a. al kali sau al-qaliy = sodd. adj. pana la neutralizare (a. \5ir. scadere a memoriei. Reactio-neaza cu metalele alcaline formand alcoolati si cu acizii. ALCOOL METILIC / alcool m6thylique / methanol. / alcalo'ide. prin scaderea presiunii CO. ce confine azot. V. / alcoolat. s. *cocaina. inflamabil. Impropriu consumului: foarte toxic (orbire. m. de alti-tudine apare la altitudini mari. A. [Hr. compensata. / alcoholature. 1) Despre un compus chimic care poseda una sau mai multe grupari *alkil.ALCAUNITATE ALCOOLMETR U ALCALINITATE. f. adj. / alkyl. secundari (R-CHOH-Ri) si tertian (R. / alcoolmetre. / alcohol(a)emia.. gr. [-%r.\ Prezenta si concentratia alcoolului etilic In sange. pdtrum. / alcoolisme. uneori la doze foarte mid.' add homogentizic. *ocronoza si dureri articulare variabile. s. s. m. In general pentru favorizarea dizol-varii unor calculi renali (din acid uric sau cistina).5 g%ci produce euforie si excitatie. se manifesta (uneori. / alcalinisant. e.] Cantitatea de baza existenta Intr-o solutie. se exprima In mai multe moduri: prin concentrate totala a bazei.sufitlli pdtrunzdtor. ALCALOZA RESPIRATORIE / alcalose respiratoire / respiratory alcalosis. inflamabil. A. adj. misdbil cu apa. cand pH-ul sanguin este readus la valori fiziologice.4). Administrarea si circuitui a. pdtrum. / alcalinoth6rapie.] 1) Prezenta In urina a *alcaptonei. A. alcaloza. f. sunt putin so-lubili In apa. pdtrunzdtor.5% volume de C. a. al kali sou al-qaliy . eidos = forma. f. gr. m. kaptem = a suge. gr. m. gr.5 g%o se instaleaza o stare de narcoza. Complicatiile cele mai grave ale a. 'delirium tremens. f. adj. m. s. s. / alkaptonuria. eliminarea sa urinara.] Produs de degradare incompleta a aminoacizilor aromatici *fenilalanina si "tirozina. f. al-cohol sau al koh'l . / alcaptone. H.R. ALCALOZA METABOLICA / alcalose metabolique / metabolic alcalosis. la therapeuien = a mgriji} Utilizarea terapeu-tica a sarurilor alcaline si Indeosebi a "bicarbonatului de sodiu. f. s. ALCOOLAT. m. deci un alcoolic nu trebuie examinat simplist. euforie nejustificata. Sin. gr. halucinoza alcoolica (o forma de psihoza complicata cu polinevrita) etc. s. de. termenul a. al-cohoi sau a! koh'l = su6til. [Hr. m. s. Ex.. etilic.) Orice absorbtie de bauturi alcoolice care depaseste consumul alimen-tar obisnuit. acumulare plasmatica de alcali de origine alimentara. / alcalosis. ALCALOZA. Intre 1 si 2. asociata cu fiziopatologia unor boli etc.. ALCAPTONURIE. de la 2.} Denumire generala pentru clasa de compusi organici care contin In molecula una sau mai multe grupari OH neionizabile. [-^r. accident) la noi In tara este angajata de la 1 g%o. s. a discernamantului). tulburari nervoase (*polinevrite. ALCOOLISM. . Determinarea sa are importanta medicolegala. CHaOH. moarte). / alkylant. f. alaturi de C si H sau de C. -e.' / alcoolemie. eterul. in. In aerul expirat In hiperventilatie sau respiratie artificiala prelungita. A. / alkylant. Toleranta individuala este extrem de variabila. A. Este antiseptic.'al kali sau al-qaliy = sodd.). Responsabilitatea penala (delict. alcohol sail o7 koh'l . ALCOOLMETRU.dtor. s. *tremor). V. s. alcaloza. In limbajul curent. / alcoolature. sunt folosite In chimioterapie ca antimitotice (ex. / alcalose. a. densimetru.-COH-R. m. S. primari (R-CH^OH). ALCALINIZANT.] Stare patologica care re-zulta prin acumularea plasmatica de substante cu caracter bazic sau prin pierderea de acizi si care se caracterizeaza prin scaderea concentratiei ionilor de hidrogen (cresterea pH-ului peste 7. al cohol sau al koh'l = subtil. n. desemneaza a.] Substanta organica heterodclica de origine vegetala sau de sinteza. ALCALINIZARE. T. prin abuzul de vin. In continuare. haima. iar In dilutia de 70% intra In compozitia unor preparate farmaceutice. m. Aceste perturbari pot fi siste-matizate astfel: tulburari psihice (afective. ALCOOL ETILIC / alcool ethylique / ethanol.] Despre un medicament care produce alcalinizarea urinei. m. [AT. A. 60%. ALCHIL.

ALELA NULA / allele nul /. s.: boa/a a. s. ALELOMORFA. f. ALDOLAZEMIE. alias = dtiili ergon = iuc. {Qr. aldolazemie). Enzima care exista In tesuturile fatului sub trei forme (*izoenzime): a. f. Ex. V. aseme-nea celorlalte a. logos = ftiintd. 6. adj. n. In general. La adult. franeaza productia de renina si implicit pe cea de aldosteron. ALELA RECESIVA / allele recessif / recessive allele. In continuare. ergon = Iucru. recesive. de = separat de.. Termenul etilotest este mai corect. de la un locus pot fi identice (*homozigot) sau diferite ('heterozigot). / aldolas(a)emia. care se elimina intens In urina si a carui concentratie sanguina scade. V. alias = aitui. s. adj. s. regleaza In organism concentratiile de sodiu si de potasiu prin controlul schimburilor la nivelul zonei distale a tubilor renali. pdtrunzdtor. / allelomorph. terme-nul de a. gennan = a produce} 1) Orice substanta capabila sa provoace o reactie alergica. A. al-cohol sail al koh'l = subtil. ALELA. (AT . bacterii sau polen. f. acf-inne. veche test = vas lie. ALOOSTERON. un individ poseda doua a. Sin. gr. dar si In celelalte tesuturi.). ALCOOLOMANIE. s. ALDOSTERONISM.: a. s.. fie ca un subject devine mai sensibil la al doilea contact cu acest antigen In cazul 'anafilaxiei. . intervin In lantui de degradare a *glicogenului sau a glucozei prin scindarea fructoz-1. gr. s. m. testum = capac de tut ars} Instrument destinat evaluarii rapide a continutului In alcool din aerul expi-rat la un subject suspectat a fi In stare de ebrietate. Ex.6-di-fosfatului In doua trioze fosfatate. Cele irei a. dimpotriva. m. mai mult sau mai putin eficace. s.: In *sistemul ABO. [Qr. deoarece proteina produsa de aceasta a. La adul-tul normal. allelon = tie. / alcoologie. 8. variaza Intre 1. [a ergein = a luc. ALELA MORBIDA / allele morbide / morbid allele. Ex.: hiperaldosteronism (v.3 si 8. f. / allergic. ALELA LETALA / allele 16tal / lethal allele. secretata In 24 de ore variaza Intre 10 si 200 pg.n. / allergie. f. / alcoolomanie. o/coAo/ sou al koh'l = subtil. aceleiasi gene codifica proteine care asigura aceeasi functie. prezente la nivelul unor loci omologi vor se-grega (*segregare mendeliana) independent In cursul *meiozei. pamdnt utili&at de. mi-grene etc. / alcohology. colite. cei doi produsi ai expresiei genelor sunt prezenti In aceeasi cantitate. La nivelul fiecarui locus *autozomal. adj. unul la altu[. s. Hormon mineralocorticoid secretat de zona glomerulara a *corticosuprarenalei. f. care In starea *homozigot provoaca o boala genetica foarte grava care determina moartea In scurt timp. mania = nebunie} Termenul este utilizat cu doua sensuri diferite: 1) Perioada de latenta a intoxicatiei alcoolice cronice. s.ra. fiind stimulate de hipersecretia de *renina si *angiotensina. a. s. ?i alcoolomanie. f. ALERGIE. In compensatie. s. 2) Sin. f. A. A si C la nivelul ficatului si In serul sanguin creste considerabil In unele boli musculare. n. A. Cantitatea de a. eczema. In prezent. A. \ffibrev.: polenul gramineelor. exista In concentratii foarte mici (v. ca si prin starea de 'delirium tremens In caz de sevraj brutal al toxicului. adj. iar o gena ce poseda mai multe a. [Ljr. La nivel biochimic. / allergen. ALELA DOMINANTA / allele dominant / dominant allele. cu *alcoolodependenta. atc. m. desemna orice modificare din organism provocata de o substanta capabila sa se comporte ca un antigen. al-cohol sou al koh'l = subtil. provoaca depletia pota-siului. [J5r. / alcooltest. f.: alela mor-bida (v. A. s. / aldolase. -ida. s.ALCOOLODEPENDENTA ALCOOLODEPENDENTA. ale aceleiasi gene. s. s. patrunzdtor. s. In caz de imunitate. fac parte: astmul. proba. cresterea limitata a lichidului extracelular si *alca-loza metabolica. / allergique. Dintre bolile a. Cat. Se afla In studiu o serie de cri-terii posibile biochimice si moleculare caracteristice a. proprie creieru-lui. care produc un *fenotip In general intermediar Intre cei doi *homozigoti respectivi. f. / allele. la ergem = a [ucra. lie [a alwol dehydrogenatum. ALDOLAZA. f. tennenul 153 .e. s. s. Excesul de a. Care produce *alergie. Ea creste daca natremia si volumul sanguin scad. / allelomorphe. pdtrunzator. / aldosterone.ru. / aldehyde. deoarece a. al-los » aitui. *a. fie ca el reactioneaza Intr-o maniera atenuata. Este reprezentata printr-o litera majuscula si determina fenotipul unui individ *heterozigot. de la [at. urticaria. C. / alcoholomania. actiune. de la ergem = a [ucra. 2) Proteine purificate din alimente. la unul la altvl. ALCOOLTEST. [Cfr. Versiune a unei gene care se exprima Intotdeauna la nivelul *fenotipului. Ver-siune a unei gene care nu se exprima la nivelul *fenotipului cand este prezenta Intr-un singur exemplar In *genotip (individ *heterozigot). aparitia unei *tolerante. s. Prezenta si concentratia *aldolazei In serul sanguin. de la ergem = a [ucra. In care nu s-a constituit dependenta fata de alcool. a. actiune. ALCOOLOGIE. s. V. m. la. Sin. sunt. / aldosteronisme. m.). ergon = iucru. A si B ale grupelor sanguine ale *sistemului ABO sunt codomi-nante. / aldosteronism. denumeste o marca depusa. de. A. f. / alcoolod6pendance. s. / allergid. de to. adj. engl.] Studiul *alcoolului etilic si al efectelor sale asupra organismu-lui. o alta. dar care difera prin secventa lor de aminoacizi.2 mU/ml (12-75 nmol/l). [Cjr. {QT. f. domi-nanta asociata fiind notata a'. In hepatitele acute si Indeosebi In cancerele hepatice.. a carei secventa nucleotidica conduce la absenta unei proteine functionale. ALERGEN. alias = aitui.boala provocata prin sen-sibilizarea organismului la o substanta straina. *A. se constata si In infarctui miocaidic. izolata din ficat. se numeste monomonB. ALDEHIDA. m. s. *A. / aldehyde.\ Initial. n. ALERGIDA. una provenita de la tata si. a. f. mutanta este la randul sau termosensibila. m. [Hr. Se reprezinta cu litere mici.] Una dintre multiplele forme alternative ale unei gene (sau secvente de ADN) amplasate pe acelasi situs ("locus) al unui anumit cromozom. Concentratia a. ALERGIE de la mama. V. este polimorfa. [Ar. 0 cres-tere tranzitorie a a. A. dependere = a sta atamat.] *Farmacodependenta fata de alcool. f. / allele. / aldolasemie. *a. hiperaldosteronism. s. figwil} Despre o gena care exista sub forma mai multor *alele. peiidere = a atdma. ergon = iucru. s. a. unele gastrite. / allergene.: alela letala. ALERGIC. s. alcohol sou al koh'l = subtil.] Denumire data manifestarilor cutanate ale *alergiei. Cele doua a. ALELA TERMOSENSIBILA / allele thermosensible / heat sensible allele. / aldolase. caracterizata prin incapacitatea diminuarii consumului. este obtinut prin oxidarea unui alcool. sin-gura prezenta In muschi. de.. actiune.} Compus chimic care contine gruparea -CHO. / allergide. Sin. 0 gena care nu poseda decat o singura a. / aldosterone. ALELE CODOMINANTE / alleles codominants / codominant alleles.fiimifti. / alcoholomania. s... prezente la un 'heterozigot. si cetona. m.. pittrufi-zator. a. adj. Ex. 0 crestere a *volemiei. f. se produce retentia celulara a sodiului. *A. morphe = forma. 0 nu este functionala. a carei functionare corecta nu se poate efectua decat la o anumita temperatura. f. test = e^a-m. / alcoholtest. din fr.] Care este In relatie cu 'alergia. allelon = de. f. / allergy. utilizate In testele de explorare a sensibilitatii organismului la diferite substante..

deci. a . tripsis = frecare. sintetizata In ficat si prezenta In serul sanguin. In mod normal. / alpha-globulines. digests = simtui durerii. s. utilizat ca sin. prin extensie. In hepatitele neonatale si In unele ciroze la copii si creste In cursul sindroamelor inflamatorii. craniofaciale lateralizate. Var. este utilizata ca antiinflamator. / alphamim6tique. din oiandezd bloc = trunctii de copac tdi. n. obtinuta din pancreasul de vitel prin extractie acida si administrata per os. protos = primu[. [Qr. spirit.: alfa-adrenergic. Concentratia sa scade In bolile pulrno-nare cronice. algia. khymos = sue. ALEXITIMIE. (o ioviturd). f. -inn. / algid.] Sin. de (a stimulus =f>at ascufit cu care se imboidesc vitde. glicoproteine (a^-glicoproteina acida sau orosomucoid). Var. f. f. Var. / alphai-antitrypsine. s. Stimularea receptorilor provoaca vasoconstrictie. / alpha-adrenergic stimulating agent. thymos = minte. adj.: a-stimulant. aiantichimotripsina). [a = prima [iterd a aCfoBetuCui grec. -is = rinicfii. s. a caror origine vasculara este marcata prin caracterul lor pulsatil. s. ALGIC. f. [J~r. / aiexithymie.tulw grec. f. f.). 2) Termenul utilizat ca sufix implica ideea unei dureri fara leziune evidenta.etat} Despre o boala sau sindrom care se Insotesc de *algiditate. dureri difuze de origine dentara. •ina } Categoria de *globuline plas-matice cu cea mai mare mobilitate electroforetica la un pH mai mare decat *pHj dintre cele trei grupe de 'serumglobu-line. Se asodaza frecvent crize sau accese migrenoase. int. / alexia. migrainous neuralgia. s.: a-globuline. gr. s. fentolamina) sunt. / algidite.] Substanta din cate-goria alfa^glicoproteinelor care. ALFAMIMETIC. B. / algesia. precedand aparitia modificarilor vasomotorii locale unilaterale. s.ALERGOLOGIE este utilizat mult mai restrictiv. Migreaza prin *electroforeza Tmpre-una cu fractiunea de globuline a.} Defect de Intelegere a scrisului. / alexin. Ex. / alexithymia. f(o)etus = fat.. / allergologie. Sin. cluster headache. Concentratia a. n. / alphachymotrypsine.dro6irci sfdrdmare. logos = ftiintd.: a-blocant. s. ALFA. a -priv. s. m. antiproteaze (a^-antitripsi-na. Aceasta enzima catalizeaza *hidroliza legaturilor peptidice si legaturilor ester. / alphamimetic.: a-adrenergic. adj. s. legate prin punti disulfurice (Intre lanturile A-B si B-C).). in-gfi. ALGIE CRANIOFACIALA / algie craniofaciale / facial and cephalic pain. / aigesimetrie. / alphachymotrypsin. '(at. s. fr. pi. Se observa Indeosebi In stresul posttraumatic si la subiectii dependent! de droguri sau de unele medicamente. / algesiologie. f. s. a abate. care stimuleaza aceasta actiune. In cadrul sinuzitelor. isterica.). s. ALFALIPOPROTEINA. s. 25 kDa. -ina . / algie. nevralgie. / alpha-lipoproteine. ALFACHIMOTRIPSINA.: a-mimetic. f. lipos = grasime. alexein = a evita. [Gjr. -ina. [a = prima iiterd a aifa6etuiui gru. Var. [a = prima iiterd a atfa6t. fac parte proteine transportoare (transcorti-na.: a-chimotripsina. / algide. / allergology.: cii-antitripsina. dar Indeosebi a trigemenului. ALGIE VASCULARA A FETEI / algie vasculaire de la face / vascular headache. pentru accelerarea resorbtiei hematoamelor sau a edemelor. creste In unele afectiuni inflamatorii si neoplazii. pentru ameliorarea circulatiei locale sanguine sau limfatice. iar inhibitia vasodilatatie. Denumire generica pentru toate sindroamele dureroase cranio-encefalice. f. tripsis = frecare.. f. si Indeosebi asupra *tripsinei. [gr. m. f. A. nervului glosofaringian si a nervului occipital Arnold). s. / algesimetre. algos = durere. f. digests = simtui durerii} 1) Sensibilitate dureroasa. -e. droza. a. este alcatuita din trei lanturi polipeptidice (A. logos = stiintd. -ina.e. gr. zdroBire. / alphabloquant. adj. Sin.] Enzima rezultata din clivaje succesive ale "chimotripsinogenu-lui sub actiunea *tripsinei. afecteaza personalul de Ingrijn-e medicala. / pain. \Gjr. proteina de legare a tiroxinei). / alphaf(o)etoprotein. cu hiperestezie (v. f. s. ALGEZIMETRIE.] Domeniu al medi-cinei care se ocupa cu studiul mecanismelor *durerii si al mij-loacelor de prevenire si combatere (tratament) ale acesteia. f. inhibitor specific al "receptorilor alfa-adrenergici prezenti Indeosebi In muschii netezi vasculari. migrena. [a' = prima [iterd a aifa6etuiui grec.: a. lexis = cuvdnt.antitrypsin. s. ALEXIE. s. cu senzatie de frig si tendinta la colaps.at} Agent simpaticolitic. hemo cromatoza) si. s. local sau intramuscular. a 1'aise = (a se simfi) (line} Bucata de panza asezata sub bolnav pentru protectia rufariei de pat.} Stare morbida care se caracterizeaza prin sca-derea temperaturii periferice. este sintetizata doar In perioada vietii fetale (probabil In ficat) si dispare din ser la cateva zile dupa nastere. f. [Lat. gr. si tab. s. gr.: cecitate verbala.] Care excita *recep-torii alfaadrenergici. Var.] Studiul manifestarilor clinice si al modificarilor imunobiochimice asociate *alergiilor. ad = aproape de.. \Qr. istoric pentru 'complement. vezicula biliara rinichi). C) de talie inegala. globulusi dim. Var. [a = prima [iterd a aifabe. s.} Stare de inhibitie a exprimarii sentimentelor.. mandibulara sau oculara. / algesiology. / algidity. m. Determina In mare parte puterea inhibitoare a serului fata de numeroase enzime.. Temperatura centrala poate ramane In limitc normale. f. nelegat de o dimi-nuare a acuitatii vizuale. ergein = a [ucra] Var. f. f. Din grupul a. a. f. de origine extrem de diversa: a. [Lat. hipocondriaca. / alese.-ANTITRIPSINA. terato154 ALGIE VASCULARA A FETEI blastoame. algidus = rec. / aleze. / alpha-adrenergic. f. [Qr. drawsheet. ergon = [ucm. s. {Qr.] 1) Durere la nivelul unui organ sau al unei regiuni care nu corespunde unei leziuni anatomice evidente.. In functie de localizarea .tu[ui gru. ALEXINA. protos = primul. adj. Sin. completa. de asemenea. A. la ergein = a iucra. f. s. s. f. A. ALGEZIE. Var. ALFA-ADRENERGIC. ca si In alte cancere (cancere genitale cu celule embrionare. nevralgie (prin afectarea oricarui nerv senzitiv. ac-fiune. s. [Cfr. este determinata de o leziune ce-rebrala si are mai multe grade de complexitate. / alexine.. [a = prima (item a aifa6etuiui grtCi [at. / alexie. ALGEZIMETRU. ALGEZIOLOGIE. [a = prima [ilera a atfadetului grec. ALFABLOCANT. s. adj. ALERGOLOGIE. algesis = silnful durerii. A. adj. anti = contra. s.. f. stimulare = a miboldi. f. / alpha-adrenergique. f. Ex. s. pentru a desemna o reactie de *hipersensibilitate si Indeosebi de *hipersensibilitate imedia-ta de tip I. / alpha-adrenergic blocking agent. s. ren. s. [a = prima fiterd a affa6e. V. metron = mdsurd. la gravide. ALGIE. bloquant. s. ALFAFETOPROTEINA.: a-fetoproteina ALFAGLOBULINE. adj. f.: alfastimulant (v. [Cfr. lexis = cuvdnt. f.: artralgie. adj. melron = masurcL] Masurarea sensibilitatii dureroase prin determinarea intensitatii excitatiei necesare pentru a provoca o senzatie dureroasa.} Care se afla In relatie cu durerea sau care provoaca durerea. pi. n. (ex. mai rar In cancere de tub digestiv. sfdr&mare. / algesimetry.] V. pana la a. adj. In unele boli hepatice (hepatita virala. gr.. ALGID. [angd. Uneori. / algesimeter. de. Care imita actiunea 'receptorilor adrenergid si.tuiui grec. const. / alpha.priv. La adult reapare In ser: la 60-80% din subiectii cu cancer hepatic primitiv. mghetat. biochim. algidus = rue. f. / alphastimulant. / alphalipoprotein. algos = durere. s. s. cu M. / algetic. s. de. 2) Sin. s.. f.} Glicoproteina cu masa moleculara mica. (a glohus = gCofi. ALFASTIMULANT. lipoproteina. / alphaglobulins. vasodilatatoare. [Qr. Denumire rezervata *a. / algesie. ALEZA. z. f. de la lectura dificila. / algique. vasculara. ALGIDITATE. adj. a stimuia.: algie (v. s. [at. 3) Uneori. -ina . alias = altui.] Aparat pentru masurarea intensitatii excitatiei necesare producerii unei senzatii de durere. / alphafoetoproteine. algesis = sim^ul durerii.

f. ca si In regiunile lipsite de disponibilitate alimentara. ALIAJ. [at. iar alteori o senzatie neplacuta.] Sin. / alymphocytose. neuron . A.senzafie. / aliment.} Sindrom osteoarticular regional. s. ALGOGENEZA. fie.trif. are tendinta la izolare. termenul este folosit In medicina legala si In domeniul judiciar.: boala Sudeck (v. f. s. Termenul. s. reprezinta un cuvant la moda. / aliphatic.). morbida fata de durere. f. adj. algos = durere. [at. s. s.] Procesul de hranire a organismului. observata Indeosebi In anumite *deliruri mistice si In melancolie. / alimentation. compus special pentru asigurarea dezvoltarii fizice si protectia sanatatii. menos = [und.} Producerea durerii. Var. alimentum = aiiment.] Carenta imunitara congenitala cu afectarea deo-potriva a liniilor *limfodtelor B si T. ALKIL. ALGOMENOREE. ALGODISTROFIE POSTTRAUMAT1CA / algodystrophie posttraumatique / post-traumatic algodystrophy. V. ALOANTIGEN ERITROCITAR / alloantigene erytrocytaire / erytrocyt alloantigens. s. s&nsifiidtate.6 al Charezmi sau a] Karismi. cu mecanism necunoscut. mixta . f. / algomania. de [a philein = a iu6i. ALGODISTROF1E SIMPATICA / algodystrophie sympathique / sympathetic algodystrophy. n. rhoia = curgere. f. ['De id nu-meie matematicianuiui ara. trophe = firana. infarctului de miocard. V. dys = greu. m. algos = durere. ALGOFILIE.). [Cfr. s. s. m.). dieta. [at.: *sindrom de nerv nazodliar. de [a gennon = a produce. f. [Cfr. ALGOSPASM. / algophilie. f. / algomenorhee. anti = contra. aUos = altui. s. -oza . nutritie. Absenta oricarui carac-ter erotic distinge a. genunchii. 3) A. f. adj. IX. o schema de diagnostic pe etape. m. s. o localizare anatomica (ex. alimentum = aliment. sensi6i[itate.care asigura un aport adecvat energetic. n. / algoneurodystrophie. sugarului cu lapte de mama. repre-zentand.[ Sin. / algomanie. a metabolismului. s. Atinge electiv umerii. s-a extins si 'in diagnosticul medical. antitiroidiene). atos = gras. f. p. pentru alchilant (v. corpus. / alienation. -atos = ra. si boala Bruton. Amestecul poseda proprietati superioare elementelor izolate. de introducere In organism a substantelor nutritive. rationala . / alimentation.se acorda muncito-rilor care lucreaza In conditii deosebite de efort sau mediu. pentru bolile In care subiec-tul afectat este incapabil sa traiasca In societate. 2) A. artificiala .. In primele 4-5 luni de viata. s. / alliesthesie. f. philia = atracfie. s. f. |l/r. algos = durere.ie. d. [Cfr. / alliage. alienare. sympathein = a fi aldturi de cineva. s. / algolagnia. / alli(a)esthesia. f. liniara sau ciclica. In particular In *schizofre-nie. s. [Lot. pentru aceasta semnificatie se utilizeaza si termenul insanity. 5) A. dificii. ALGOGEN. 3) In sensul eel mai larg. / algorithme.). ALGOPARESTEZIE.a. ALGOFOBIE. A. aleiphar. genesis = producere. 4) A. regim. nevralgia nervilor pietrosi) sau printr-un ter-men descriptiv (ex. s. de la alere = a firdni. masochism. completata cu lapte de vaca sau industrial. s. plastic si catalitic. 155 . medicamentelor (izoniazida. s.ime.] Termen ce caracterizeaza un compus organic a carui structura. algos = durere. [Cfr. au fost descrise numeroase sindroame. / algogenese.] Ansamblu de reguli bine precizate care permite rezolva-rea unei probleme prin intermediul unei succesiuni finite de operatii (eventual elementare). V. Sin. nutritie. f. este alcatuita din lanturi deschise de atomi de carbon.] 1) Termen cu semnificatie variabila In medicina. f. dys = gre. In acest caz.: izoaglutinogen (v. [Cfr. nu. ALIMENTATIE. spasmus. lysis = distrugere.nen'. V. In functie de modul de viata si de conditiile fl-ziologice ale organismului. spasmos = contractie. (ilgos = durere. (utilizat In prezent) pentru izoanticorp (v. idngd.na. Var. sugarului cu lapte de animal (vaca) sau preparate industriale din lapte. [fr. / algogenesia. se utilizeaza In unele stari carentiale. utilizat fie pentru desemnarea tuturor tulburarilor psihice. ALGOMANIE. m. -oris = Corp. pathos = afecfium.e. [Lot. sindrom Di George. s. f. A nu se confunda cu *dismenoreea. la Instrainare.. post = dupd. alienation. aUi-gare = a [ega. n. diferite constante ale mediului intern etc.] Teama exagerata.} Perceptia stimulilor externi ca fiind agreabili sau dezagreabili In functie de starea interna a organismului (temperatura. alias = aitui. / algospasme. apartinand matema-tidi si informaticii. mania = nefiunie. / algorithm. m. ALIESTEZIE. In limba engteza. / algoparalysie. trophe = tirana. / alloantibody. de protectie . kytos = celula. ALIENARE MENTALA / alienation mentale / insanity.] Substanta al carei consum contribuie la asigurarea ciclurilor vitale ale unui subiect. f. ALGOLAGNIE. sentiment.. f.a. [at. / algophilia.} 'Spasm muscular Insotit de durere sau cram pa. trauma. s. [Cfr. ca si depersonalizarea individului In organizatiile mari si birocratice. s. [Cjr. a . care este un pericol pentru ceilaiti si necesita protectie sau asistenta speciala. men.] Sin. algos = durere. / algophobie. n. phobos = fried. ALIMENT PROTECTOR / aliment protecteur / protective food. s. na-turala . [Cjr. energetic si functional. alienare = a instraina. ALGORITM. alliage. aisthesis = senzafie. [Cfr. coapsele. dys = gnu. genereaza durere. algos = durere. s. tSm Cat.i idei. s. [Cfr. dificit. s. desemnate printr-un eponim (ex. / algogenic. [Cfr. ALIMFOCITOZA. / algospasm. In ultimele decenh a. trophe = hrand. algogenesis. [Lot. o/gos = durere. s. la alere = a firdni. unor afectiuni ale SNC.. f. it la syn = impreund. m. un stimul poate provoca une-ori o senzatie placuta.] *Parestezie dureroasa. ALGONEURODISTROFIE. de la rhein = a curge} Menstruatie dureroasa. s. algos = durere. s.).] Mixture solida a doua sau mai multe metale ALOANTIGEN ERITROCITAR ori metaloide. f. de [a gr. lympha = apd (impede. sugarului exclusiv cu tapte de mama sau colectat de la o alta femeie. adj. para = dincoh de. s. Evolutie lent regresiva. algos = durere.a. gr. Tipuri: 1) A. lagneia = dorintd se?(uaid. Sin. span = a trage. / algoparesthesie. s. s. adj. s.). f. / aliment. f. / algolagnie. / alymphocyto-sis. / alloy. solubile unele In altele In anumite conditii. ALKILANT. / aliphatique. ALGOPARALIZIE. ALIMENT. Ca urmare. gr. 2) In prezent. A. Indeosebi. ianga. aisthesis . s. voiuptdte} Erotizare a durerii fizice.: nevral-gia nervului vidian. algos = durere. / painful paraesthesia. ALOANTICORP. la separare. sec. algos = durere. sindrom Sluder). / insanity.ALGODISTROFIE POSTTRAUMATICA durerii si de manifestarile asociate. / algogene. s. [Cfr. para = dmcolo de.] Tendinta patologica de a cauta durerea. mainile. de la lyein = a distruge.: algodistrofie simpatica. f. / algophobia. de masochism. gennaa = a produce. f. au In organism rol plastic. sugerand Instrainarea de societate sau nepu-tinta fata de aceasta. bogat in nutrimente esentiale. algos = durere.] Cautarea deliberata a senzatiilor dureroase. / algomenorrh(o)ea. picioarele. / algoneurodystrophia. a afiena. dificiC. desemnand starea unei persoane fara discernamant Intre bine si rau.] *Paralizie Insotita de fenomene dureroase. ALIENARE.u. f. Poate fi consecinta: traumatismelor. f. asociata cu deficit de *imu-nitate celulara si umorala. [Cfr. gr.priv. [Cfr. / alloanticorps. [Cfr. [Cfr. pentru alchil (v.: eritromelalgie a fetei sau eritroproso-palgie). ALIFATIC. f.). s. s. / painful paralysis.: algoneurodistrofie (v.} Care provoaca.

2) Care pre-zinta o constitutie genetica diferita fata de specia din care face parte. idiotip si izotip. s. s. \Cjr. f. / allosterie. osme = miros.0.). / alteration. Derivat al acidu-lui uric utilizat In medidna experimentala pentru producerea *diabetului aloxanic. V. ALOMETRIE. -inis = aiaun. ca si In far-made. aisthesis = senzatie. f. tres. Sin. iat. m care ac-estora ie cade tot parui} Ca-derea parului. [a in = iipsit de. V. allos = aitui. biochim. alias = aitui. t. \Gjr. f. s. grapheia = a scrie. s. tria = trei. ALUMINOZA. s. datorita distrugerii selective a 'insulelor Langerhans din pancreas. dupa principiul contraria contrariis curantur (ex. s. ALOESTEZIE. / alogia. ci se produce pasiv sau survine consecutiv unui *reflex. gennan = a produce. gr. este mai adecvat termenul *alogenic. f. / allorythmie. alii-men. / aluminose. s.: idio-tie afazica. a ... logia = teorie. treis. discurs} *Afazie rezultata prin absenta ideilor. ALOTRIOFAGIE. f. cristalina a carbonului.} Durere manifests pe pielea normala In urma actiunii unor stimuli nenocivi. allogeneic. pi. Remediile declanseaza simptome opuse simptomelor bolii respective. in relief.: pica (v.] Sin. De aid rezulta varietati diferentiate sau *alotipuri. gr. chute de cheveux / alope-cia. si aloestezie. ALOPURINOL. implicit. f. \Cjr. / allo-immunisation.aiaun. de scris. sensi6iCitate. model. f. s. allesthesia.: izoimunizare (v. allos = aitui. uneori. altoit. sclerodermie. f.. radiatii etc. allotropism. ALOSTERIE. si tab. ALOTRIOSMIE. s. fetomatema.). f. V. / alloxane. V. allos = altui. n. / alloesthesie. / aluminosis. -inis . s. s. s. In acest mod. gennan = a produce. / allopurinol. m. / allotropy.). Daca a. s. de.} ElementuI nr. de la trepein = a w. s. aparat. -oza .priv. / allocinesie. Tipuri principale: 1) A. 2) Tulburare motorie In care o miscare comandata voluntar unui membru este efectuata de catre membrul opus. [Cjr. f.9815 si simbol Al. marca. seboreica rnasculina sau a.e\ Proprietatea unor elemente chimice (Indeosebi me-taloide) de a prezenta mai multe stari. 2) FosfatuI de a.sau trigeminat (bi. [at. care se poate afla In stare de grafit sau de diamant. s. / allometrie. lot. durerea se-cundara aplicarii unui stimul algogen la extremitatea unui membru este perceputa la nivelul membrului de partea opusa. 3) A. ALOGENIC. care se fixeaza pe ele si. / allotriophagie. sema.). f. adj. immunis = scutit. s. adj. f. f. alias = aitui. kinesis = mifcare. m.fioala. lichen plan etc. / allotypy. f. s. iar diareea printr-un constipant). V. f. [Cjr. baldness. / isoimmunization. / allogenic. ALUMINIU. ALOPATIE. v. calvitie. de ta alveus = cavi- 156 . de [a.} Crestere inegala. / allotypie. marca. congenitala sau doban-dita. f. gr. f. / alveolaire.0. modificarile patogenice si simptomele bolilor. / allogenic. ALOTROPIE. forme cu proprietati fi-zice si. octyne = durere. adj. m. AICl36H. Este caracteristica sifilisului secundar. alias = aitui. firiceag de. In particular. hair loss. rhythmos = rifn. mirosul perceput al unei substante fiind altui decat eel real. de la alveolus.ALOANTIGENI ALVEOLA R ALOANTIGENI. alopex = vulye . aHos = aitui. [^r. De ex. antiperspi-rant.] Sin. dim. prin care se utilizeaza doze active farmacodinamic ce combat cauzele. [Cjr. (DCI) *Antigutos care Tmpiedica formarea *acidului uric prin inhibarea *xantin-oxidazei si prin blocarea biosintezei de novo a *purinelor.towc. ALORITMIE. allos = aitui. f. f. de (a alter = aitui. phagein = a mdnca. lo-calizate Indeosebi supra.. 2) Modificare a starii generate a organismului In caz de Tmbolnavire. Se exprima prin modificarea proportiilor corpului si a ritmurilor dezvoltarii organelor. s.] Inflamatie cronica a plamanilor care apare la lucratorii din medii de lucru cu aluminiu. s. f. / allorhythmia.: puls bi. olios = aitui. adj. ALTERARE. / allometry. neproportionata a diferitelor parti ale corpului. aherare = a scnimfia. s. / allopurinol. / allogenique. s. ALOGEN. s. sunt utile In antropologie si In genetica populatiilor. m.. cu masa atomica 26. s. ALOTIPIE. s. / allodynie.\ Termen care desemneaza unele forme de aritmii periodice centrale si periferice. adj. este con-secinta patrunderii particulelor de aluminiu In plamani prin aerul inspirat. metron = masurH..] Proprietatea anumitor pro-teine de a-si modifica forma (si.. sub influenta a doi factori: hiperseboreea si predispozita ereditara. / alogie. in Juminis" este tranzi-torie si alcatuita din arii mid. s. denudate incomplet. n. multiple. [Cjr. typos = tip. Ie transmit semnale. s. se limiteaza la anumite mirosuri. *Hemoglobina re-prezinta modelul pe care Monod a demonstrat a. rhythmus. In acest caz. / allotropie. / allograft. / alteration. alias = aitui. \Qr. deoarece ele au o distributie unica In gmpurile eInice. / alloantigens.] Tulburare a sensibilitatii tactile. [Lot.} Termen introdus de medicul german Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meissen 1755 . grapheion = penifa. / alloxan. [^r.). ALOGREFA.] Existenta unor diferente de deta-liu In structura aceleiasi proteine serice (ex. androge-nogenetica se produce la barbati. Al2(S04)3l8H. s. Ex. model. pi. ALOGIE. utilizat Tmpreuna cu sulfatui de calciu si silicatui de sodiu In cimenturile dentare. alveola-tus = Ufor sw6it. [Cjr. [Cjr. ALODINIE. din gr.] Sin. [Cjr. chimice diferite. f.sau trigeminism). s. ALOTIP. allochiria. allos = aitui. 13.} Sin. [Lot. vizuale sau auditive caracterizata prin transferul perceptiei unui stimul de partea opusa a locului In care el a fost aplicat. f. s. (re is. / allokinesis. desemnand metodele medicinei clasice de terapeutica medicamentoasa. alias = aitui. s. este denumita uneori daltonism olfactiv. f. const. m. f. durerea se trateaza printr-un analgezic. s. 2) A. f. s. AIP04.] Tulburare de *olfactie care consta In senzatii para-doxale. partial cu *alogen si cu *omolog. {Cjr. s. Iat. s. o serie de enzime sunt activate sau inhibate prin a. f. [at. Fenome-nul poate fi exprimat matematic prin ecuatii alometrice. incompatibilitate fetomatema. 3) Sulfatui de a. / alopecie. / aluminium. s. f. s. alias = aitui. / aluminium. gcnnan = a produce} 1) Care se deosebeste prin natura si origine de mediul In care se afla. / alveolar.-nand cu raid vuipi[or. adj. (i/n-men. trope = mtoarc-ere. f. allos = aitui. gr. V. cicathceala este definitiva si succeda unele dermatoze (lupus eritematos. tres.: o imunoglobu-lina) la diverse grupe de indivizi din aceeasi specie.Paris 1893). gr. pathos = doala. progresiva sau brusca. / allodynia. ALOPECIE.si retroauricular. typos = tip. f. / allotriosmia.: antigeni alogenici (v. Compusi importanti In medidna: 1) C<o-rura de a. s.] Imunoglobulina ale carei caractere specifice difera la grupele de indivizi din aceeasi specie. / alloantigenes. ALOPECIE AREATA / alop6cie en aires / alopecia areata. utilizat ca astringent si antiperspirant. f. f. / allopathy. [Cjr. Aceasta metoda este opusa "homeopatiei. / allosterism. A. / allotriophagy {Cjr.. / allocheiria. / allotriosmie. / allogenique. [Cjr. localizata sau difuza. / allopathie. allos = aitui. [Lot.] Sin. ALOXAN. mimus = oUigafie. A. ALVEOLAR. / allotype. anti = contra. s. s.. de [a kineia = a mifca. [Lot. f. A.\ 1) Modificarile biochimice si biofizice pe care Ie sufera o structura vie sub influenta unor factori nocivi din mediu (toxice. utilizata ca astringent local. ALOKINEZIE. activitatea) sub influenta unor efectori alosterici (molecule mici). alias = aitui. Ex. m. [Cjr. pelada. s. m. s.: a.: homogrefa ALOIMUNIZARE. f. alias = aitui. stereos = solid.. [Cjr. / allotype. s. si alokinezie. m.] 1) Miscare care nu este efectuata voluntar. / allogreffe. tria = trei. s. s. grapbium..

NA: alveolus. s. A. / amalgam. s.] Indzia chirurgicala a *alveolelor dentare. NA: alveolus dentalis. AMELOPATIE. ALVEOLOPLASTIE. sexuulis = referitor [a st^ dt la sexus = se\.\ Coexistenta unor caractere sexuale. f.: boala Alstrom-Leber (v. s. s.] 1) Inflamatie. gr. nuuneld.. [Jr. Sin. n. f. [Lot. [SpanioCa amarillo = ga[f>en. de. boli generate (tuberculoza. m. s. s. tome = to.apta. / amelopathie. a se. s. s.absenta aparitiei menstruatiilor la tinere care au depasit varsta pubertatii. ofera posibilitatea pacientului sa se deplaseze si sa Tsi continue. ALVEOLA. pathos = 6oaid. ops. / ambulance. f. ametros = disproportwnat. prin procese infectioase si de-. s. Spatiu aerian pulmonar sacciform. ou f. care se produce In absenta unor alterari oculare aparente. preocuparile. ALVEOLOTOMIE. / amaurosis. / ambulatory. loc In care radacinile dentare sunt inclavate si sustinute de ligamentele periodontale. / ameloblastoma.. oftalmoscopic. ambo = a. AMETROPIE. m. dim. s. / alveolite. n. s. AMBLIOSCOP. *ameloblaste. sau f. -omo. s. f. adj. adj. dim. o structura organica. phalloides. A. 157 . [fr. dt la rheia = a curge} Absenta menstruatiilor. / alveolitis..] Absents congenitala a tesutu-lui mamar. s.sur-vine dupa o perioada de menstruatii normale. s. dia-bet). AMAUROZA. [Cjr.] Sin. expresii. AMBIDEXTRU.. f. -i"(n. primare sau secundare. apar semne si simptome brutale: greata. Ex. exsudativa). de la ambulare = a merge. a.ide[6erg. adj. gr. secfiune. .. scopes = o6servator. / amelopathy. dim. metron = mdsurd. me. / alveole. s. 2) Inflamatie a alveolelor pulmonare caracterizata prin prezenta unui exsudat (a. vaiora} Existenta simultana (sau succesiva) a doua atitudini contrarii fata de acelasi obiect sau subiect (sentimente. AMBULATOR. adj. a unor celule (a. / alveolysis. ops. [Lot. a alveolelor dentare. a modda. de ex. dim. f. supurata}. eventual.] Care se afla In relatie cu *alveolele dentare sau pulmonare. s. mai rar. f. bolile Basedow-Graves. f. A. s.: tifos a.). lysis = distrugere. anemie. si nu este sin. TratamentuI a. emoCiwt} Material utilizat pentru obturatiile dentare.. AMELOBLAST. / ameloblast. opos = vdz. la nivelul caruia are loc *hematoza. s. s. V. frecvent In *schizofrenie. Addison. pi. fters. s.\ Boala a 'smaltului dentar. amblys = tacit. A. m. a priv. boala Fauchard-Bourdet. s. / ambivalence. cupru). blastos = germen. se distinge de *ambliopie. alcfiimistilor iimalgama = masd moalt. / alveolotomy.: sinoptofor (v. urmate de o scurta perioada calma. f. [Lot. T. valentin = forta. s. A. s. s. n. s. a leucocitelor alterate (a. 2) Care nu este spitalizat. -omo.: ameloblastom (v. amelom. de (a amauros = intunecat.ALVEOLA tate. menos = [und. Qottingen fi '>(e. fibrinoasa) sau. f. malag-ma. / alveolyse. f. putere. In continuare. -oris = care se pCimba. -e. AMELOBLASTOM.} Termen folosit pentru a grupa toate aba-terile de la starea de *emetropie a ochiului (ex..)..). [Lot. [Lot. Sin. [Lot. macrofagica). renale si la nivelul SNC.. s. In caz de intoxicatie. generative.m6ru. Cauze diverse: dereglari hipotalamo-hipofizare. / enameloma. A. vecfie amel = smalt. gr. rede-re. s. si amauroza congenitala Leber. ALVEOLIZA. AMASTIE. amau-rusis = or6m. f. f. m. f. / amasie.. [at. gr. opos = vdz. / amenorrh(o)ea. s. ambo = amandoi. fara controlul constiintei.: automatism a. de la alveus = capitate. [Theodor Leber. / amastia. or. f. AMBULANTA. profesor (succesiv) [a 'Scrim. s. ». melos = e?(tremitate.: adamantinom. la valere = a^ area. \Cjr. n.] Neoplazie de natura epiteliala care se dezvolta la nivelul maxilarelor pornind de la celulele generatoare de smalt dentar. de. alveolus. caz In care deficitui de ve-dere este partial. alveolus. / amblyoscope. / amalgame. a fibrinei (a. de la alveus = cavitate.. f.] Modelarea chirurgicala a osului alveolar dupa o extractie dentara. s. alveoli). n. a . s. plastos = mode-iat. f.. AMETROPIE AMBISEXUALITATE. boli endocrine (*mixedem. apoi de severe tulburari hepatice. cu cecitate. la acelasi individ. / ambivalence. s.: 'astigmatism. ale ambelor sexe.] Sin. de la 11 . unete boli genetice sau dezechilibre hormonale. / amaril. secundara . adj. / ambulatoire. / amelome.] Pierdere completa a vederii. Nu se defineste astfel un defect ocular la care. s.\ Diformitate congenitala constand In absenta celor patru membre. m. AMALGAM. AMANITA / Amanita / Amanita. ca si dupa menopauza. / amaril. putere. pantherina. [Lot. gr. almulgum. f. a peretelui unei alveole dentare. m. [Cjr. pGmBa. durere abdominala. alveoli. s. AMELOM. este normala In timpul sarcinii si al secretiei de lapte matem.. Sin. ALVEOLA DENTARA / alveole dentaire / dental alveolus. amho = amd-ndoi. alveolus. / ambisexua-lity. AMELIE. adj. verna etc. frecvent: *pioree alveolodentara.} Celula epiteliala a carei functie esentiala este formarea matricei *smaltului den-tar. / alveolotomie. afectiuni ovariene sau uterine. men.. alveolus. de.] Vehicul amenajat pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si destinat transportului padentilor la un spital.] Scaderea acuitatii vi-zuale fara n caii7a ornRnrR Rpfl^nta Uneori este afectata separat perceptia culorilor. fters. ALVEOLA PULMONARA / alveole pulmonaire / alveoli pulmonum. maduvei sau creieru-lui. / amelia. AMBIVALENTA. Se disting doua grupe de a.: bucurie/tristete. vecfie amel = smalt. / alveoloplasty. [a alveus = cavitate. timel = smalt. f. la niveus = cavitate. / ambisexualite. f. la temnein = a tttia. AMAUROZA CONGENITALA LEBER / amaurose congenitale Leber / congenital amaurosis. In general complicate) cu necroza. -tra. f.: adamantoblast. [fr. de la lyein = a distruge. V. acromegalie). oftdnoiog gtrmcm. acte)..\ Capabil sa se serveasca In mod egal de ambele maini. f. Se observa In unele boli psihice. s. gr. / ameloblastome. voma. cu semnificatie patologica. amanitai = un gen de ciuperci} Gen de ciuperci dintre cele mai otravitoare: A. AMBLIOPIE. mastos = son. / amblyopie. / amblyopia. diaree.\ Care se refera la *febra galbena.} Distructia. muscaria. rhoiu = curgere. s. m. ambulator. de [a skopein = a vedea. / amaurose. [Lot. de la. Ex. Cauze: absenta uterului sau ovarelor. situat distal fata de canalele alveolare. / alveolus (pi. s.mdndm. [Cfr.] Sin. s-a constatat o anomalie sau o leziune anatomica. A. 1840-1917. / ambidexter. In unele infectii. f. f.prii'. a -priv.mers automat. amastie. ambiilare = a merge. f. vecHe. alveolus. / alveoloplastie.] 1) Care se refera la mers. / ametropie. amblys = tocit. f. m. boli psihice etc. s. \Qr. vedere. s. NA: alveolis pulmonis. [Ofr. \Cjr. virus a. vecfie amel = smalt. dim. a e^amina. s. dexter. de. In unele boli ale nervului optic. Gushing. AMENOREE. [Lat. hiastos = germen. de la iilveus = cavitate. plassein = a forma. / amenorhee. / ambulance.priv. Cavitate situata In apofizele alveolare ale maxilarelor. rezultat din combinarea mercurului cu diferite metale (argint. se localizeaza eel mai frecvent la nivelul unghiului sau ramului ascendent al mandibulei. pri-maia . a se pkinBa. AMARIL. -trum = dre. {Cjr. \<gT. / ametropia. s.] Termen general utilizat In nomendatura anatomica pentru a desemna o cavitate mica *sacdforma care confine aer sau. / ambidextre. [Tr. / amelie. iubire/ura. f. / amblyoscope. [Lot. / ameloblaste.-iere. ALVEOLITA. f. A.

/ amphiarthrose.a. AMETEALA. a scftim-60. a'. arthron = artifiifafte. iar amilopectina o culoare rosie.] Despre o molecula care este deopotriva *hidrofila si "lipofila. \Qr. de ia amibein = a aitema. emetropie. n. AMFOFIL. dc. [Cfr. AMFOTONIE. nmmoniakon = sore di amoniu. / starch. f. / amiboi'de. Ex.] Compus organic derivat din amoniac prin Inlocuirea hidrogenului cu un rest de acid organic. s. faringiana (NA: tonsilla pharyngea) . 2) Despre o in-secta care Inteapa neselectiv. / ampholyte. cu perioade de exacerbare. amygdale = migdatd} 1) Orice organ In forma de migdala. pri-mare. s.: fosfolipidele din dublul strat al unei biomembrane sau moleculele de detergenti. ammoniakon = sore de amoniu. Amina simpatomimetica.: amoeba. amoibe = aS-temanta. s. Ex. cu caracter de *amfiartroza si *diartroza. mdeosebi prin miscarile de deplasare cu ajutorul pseudopodelor. / amphidiarthrose. AMIGDALECTOMIE. [frofiadii (at. s. s.. / amyelinique. trope . / amygdalectomy. s. f. cu alte amibe patogene apartinand genurilor Acanthamoeba Hartinanella si Naegleria. . / amphipathic. / amphophile.j Ablatia totala a celor doua *amigdale palatine. se numeste sferica sau stigmica. s. adj. amphi = de amfiete parti. tenesme.] 1) (DCI) Denumire chimica (±)a-metilbenzenethanina. insomnie. m. / amphiarthrosis. / amygdalectomie. AMIBOID. azn . philos = prieten. NA: tonsilla. a . adj. Reduce presiunea arteriala sistolica si diasto-lica. s. eidos = forma.). Sin..] Sin : amfolit (v. a scltim6a. m prezenta caruia alfa-ami-loza da o culoare albastra. amphophilous.] Articulatie mixta. apartinand protozoarelor. / amphophilic. pathos = afrcfiune. amphi = de. adj. f. neramifi-cate. AMFOLIT. / amygdalien. hipertrofia sa constituind vegetatiile adenoide. ia matus = Beat. toleranta si o simptomatologie care include tahicardie. ia amibein = a aitema. s. Unele specii de a. / amphotonie. [Lat. f. de [a philem = a iu6i..] Termen care semnifica lipsa tedi de mielina la nivelul fibrelor nervoase. tonsil. scfiim6are. lat. s. 2) A. m. / amibe. c) a. CgH^N (sau CijHsCH^CHNHgCl-y. n. f. dar se poate localiza si la nivel hepatic. AMIBOISM. Poate evolua cronic.ie. bolta cereascd. s. AMFIPATIC.u. / amide. n. s. scade apetitul. / amide. de doua on. AMFIARTROZA. amibiaza. amphoteros = care apartine ia doi. or.. / amphotrope. s. [Qr.: articulatia temporomandibu-lara.AMETEALA AMIGDALIA N hipermetropie. Se manifesta Indeosebi prin dizenterie. in formele de intoxicatie cronica. f. v. adj.. nonmyelinated. amoibe = altemanpd. suflu). adj.] 1) (Substanta) care se comporta atat ca un acid. amphora = amfora. Dupa nu-marul de atomi de hidrogen miocuiti. 2) Amilopectina. amphi = de am6eie pttrti. philos = prieten. V. anxietate. f. / amyelinic. a schimfia. avand ca punct de plecare colonii de amibe de la nivelul fo-selor nazale. f. f. Var. este alcatuit din lan-turi de molecule de glucoza si are formula generala (CaH^Or. s. de obicei prin extensie. s.] Sin. adj. [Qr. s. am6e[e p(lrti. iritabilitate. Prezenta a. Daca este modificata numai pozitia focarului fata de retina (imaginea unui punct este tot un punct). AMIDON.: articulatiile intervertebrale. secundare si tertiare.). adj. Var. adj. cauzata de Naegleria fowleri este foarte rara. AMIGDALA. s. [Gr. / amphotere. adj. amylum.ocupa partea mediana a peretelui superior al rinofaringelui. / amphorisme. 2) De mentionat: a) a. AMIDA. / amygdala. s. / am(o)eboid. gasita w apropierea tempiuCui iui Jupiter Amman din Libia] -ida. tonsillectomy. este detectata cu ajutorul iodului. -enne. f. f. de. gasitd w apro-pierea tempiuiui iui Jupiter Amman din Libia.] Substanta organica reprezen-tand forma de stocare a hidrocarbonatelor In majoritatea plan-telor si un constituent major al dietei. Meningoencefalita amibi-ana primitiva. aether. modificari de personalitate si. / amidon. s. / amph6tamine. amidon. / amphipathique. -oza . ampho = afn6ii. am(o)ebae. incluzand a. m..). arthron = articu[af. In functie de dispunerea lanturilor de glucoza. / am(o)ebiasis. / ampholyte. amygdale = migdala. AMFETAMINA. de [a amibein = a aiterna. de ia trepein = a in-toarce} Vims capabil sa infecteze celule din orice specie. [Gjr. adj. gr.] Propnetatea anumitor celule din organism (leucocite.*apendi-cele vermicular. vertigo (lat). / amibiase. cu ajutorul carora se deplaseaza asemenea *amibelor.: 1) Alfa-amiloza. AMFOTROP.] Referitor la o substanta care are afinitate pentru doi solventi nemisdbili. m. abdominala . ektome = excizie. / amphoteric. A. se produce prin intermediul *amilazei. f. care se deplaseaza cu ajutorul pseudopodelor.. [Cjr. / am(o)eboidism. palatina sau tonsila (NA: tonsilla palatina) . adj. pe fiecare fata laterala a zonei bucale a faringelui. ampho = amEU. adj. miopie). In scopul se-pararii unor molecule prin electrofocalizare. pi. o psihoza ce mimeaza *schizofrenia. -ism. / amphiphile. relaxeaza musculatura bronsica. AMFIDIARTROZA. f. s. amylon = fdind. b) a. f. / am(o)eba. ampho = am6u.: vertij (v. [Cjr. / dizziness. poate deter-mina dependents. cu efect stimulator asupra sistemului nervos central si periferic. {Cjr. alcatuila din lanturi lungi. {Cjr.reunire de foliculi limfoizi situata Intre pilierii valului palatului. / amygdalian. / vertige. celule migratoare) de a emite pseudopode.\ privitor la *amigdala. sub forma de lichid incolor. amygdale = migdald. de ia lye in = a distruge.intoarcere. amoibe = altemanf:d. m.] Coexistenta unei *sim-paticotonii si a unei *vagotonii.] Care se aseamana cu o *amiba. s. s. cat si ca o baza. in doua nidduri. m. de ia philem = a iu6i. Consumul cronic de a. f. [Qr. / amphetamine. amy-lum. adj. s. Ast158 fel de virusuri sunt utilizate adesea ca vectori de gene recombinate. cele doua suprafete osoase aflate In opozitie fiind conectate printr-un fibrocartilaj. amphi = de amfieti parti. a. atat omul cat si animalele.: amoebiaza. / amphiphilic. adj. \Cjr. AMIELINIC. adj.] Sin. Substantele amfipatice (sau amfilofile) au o extremitate polara (pol hidrofil) si una nepolara (pol hidrofob).] NA: articulatio cartilaginea. aither = aer curat. racemica si sarurile sale. | Qr. s. adj. -ind. a dizoh'a. de ia amibein = a aiterna. 2) Grup de compusi cu actiune similara.: suflu amforic (v. f. \Cfr. dis = du6iu. s. -oi. amphi = de am6e(e pdrpi. AMIBA. ammattire. [Cfr.: amfoter. s.] 1) Despre un component celular care prezinta afinitate egala pentru coloranti acizi sau bazid. fiind contractata prin ingestia de chisturi de amibe. / amygdale. adj. d) nucleu amigdalian. -ism. AMFOTER. tonos = tewiune. a. AMFIFIL. [Qr.\ Microorganism unicelular. suport sunt utilizati In ames-tec pentru a obtine gradiente de *pH izoelectric. Ex. este asferica sau astigmica. pot fi patogene la om. rezulta doua forme de a. AMFORISM. adj. s. Ant. myelos = rndduvd. AMIBIAZA. / amphotony. m. Di-gestia a. a sch-imfia. [^r. / amiboisme. dizoh>at. mai ales daca nu este tratata. f. schimfiare. Tip de articulatie cu mobilitate redusa. f.priv. AMIGDALIAN. lytos = distrus. constituita din lanturi cu ramificatii. [QT. dextroamfetamina si metamfetamina.] Boala provocata de infectia cu amiba Entamoeba histolytica sau. s. scaune diareice mucopurulente si sanguinolente. mai rar. Este endemi-ca 'in tarile calde. iar daca modificarea pato-logica intereseaza sferidtatea suprafetelor refringente ale diop-trului (imaginea unui punct este un elipsoid). \Lat. colici. ampho = aIn6ii. scHim6are. [Cfr. / amphidiarthrosis. scfiimfiare. amoibe = aiternanf. / amphotrope. pulmonar sau cutanat. se deosebesc: a. contracta sfincterele si ve-zica urinara. / amphoricity.

AMILOIDOZA. normala este de 300 pana la 900 mg In 24 ore. / amyotonia. f. ummomakon = sare de amamu. gasita in apropierea te-mptuiw fat Jupiter Amman din Libia. s. / amylo'idose. gr. In *amiloidoza. metionina. amylum. AMILAZA. gr. salivara si a. f. AMIOPLAZIE CONGENITALA / amyoplasie congenitale / amyoplasia congenita. hemodializa prelungita etc. [Gr. s. care traduce citoliza pancreatica In pancreatita acuta. concentrate normala fiind de 8-32 unitati Wohlgemuth. [at. fS-a. f. [Gr. m. treonina. / amimie. mys. / amine. / amyosthenie. care a presupus o relatie a substantei cu amidonul. s. [Lot. / amiloride. s. AMIMIE. Uneori. s.] Scaderea fortei musculare. ammoniakon = sare de amoniu. / amyotrophy.muscni.. Se disting: 1) A. *serotonina. pathos = fioala\ Denumire generica a bo-lilor enzimatice caracterizate prin perturbari ale metabolismului aminoadzilor.priv.. tattein = a ordona.] Sin. / amyotrophie. valina. -ind . secundara. ~~~\ AMINA. cu com-pozitie variabila In raport cu diversele stari patologice cu care se asodaza. gr. putere. sarade a reactiilor motorii si emotionale. -aza. f. gr. AMINE BIOGENE / amines biogenes / biogenic amines. primitiva sau primara. sin. indispensabili. [Cfr. a. AMIOTONIE. o functie amina si un radical caracteristic fiecarui tip de a. congenitus = nascut odatii cu. f. lizina.. se poate produce o alterare sau o compromitere a functiilor acestora. copt de ta pepsein = a gati. fimylum. s. nu se afla In relatie cu o afectare motorie periferica. gr. a crea. amylon = faina. myos = muscfti.} Sin. m. A. f. are si o actiune opusa aldosteronului. / amygdalotripsie.] Boala ereditara familiala transmisa dupa modul dominant. gr. gOsita m apropierea temptu[ui iui Jupiter Amman din Liflia. ammoniakon = sore de amoniu. AMINOPEPTIDAZA. f. f. a priv. izoleudna. A. sunt 'exopeptidaze care elibereaza progresiv aminoa-cizii pornind de la aminoaddul N-terminal al lantului polipep-tidic. -am . s. leucina. amidon. -1(0. s. ammoniakon = sare de amoniu. tonos = tensiune. s. [Lat.). genitus = nascut si gignere = a nafte. amylon = faina. f. amylon = faina. plasis = modeiare. [Gr. m. amidon. const. s. a . joaca un rol important In sinteza organica. *boala Wilson etc. V. Sin. myos = musch. f. -aza. Ex.. / aminopeptidase. AMILACEU.\ Element constitutiv al proteinelor. a carui semnificatie nu este Insa clara. / amylasuria. [Gr. s.i. s. amyloidisme. -ozti. amylon = faind. gasita in apropierea tempiului lui Jupiter Amman dm Libia. / amylosis. f. acidus = acru. sanguina este de ori-gine pancreatica. amidon. cistinuria-lizinuria familiala. ouron = unnd. / amylaceous. 2) Substanta amorfa. amygdale = migdaid. s. / amyloid. f. [at.) Baza organica azotata. fiind frecvent conse-dnta unei *akinezii. / amylase. si amine bio-gene.. / amylas(a)emia. / amylo'lde. s. f. peptos = digerat. Cresterea a. -ind. a -priv.\ Despre o substanta sau un corp care contine *amidon. nutrifie} Denumire generica a unui grup de afectiuni heterogene ce au ca trasatura comuna atrofii musculare evolutive. a modefa. m. maltoza si dextrine. / aminopeptidase. f. amylum. / amyotaxia. a aranja. s. sthenos = fortd. s. si tab. sunt molecule care se gasesc la animate. -ind.priv. adj. f. Denumirea de a.AMIGDALITA AMIOTROFI E AMIGDALITA.. const. AMIGDALOTRIPSIE. f. Sin. adj. aranjare. amyliim. amylon = faina. oligofrenia fenilpiruvica. [Gr. s. Sin. deoarece organismul nu-i poate sintetiza si trebuie primiti prin alimentatie (opt In cazul omului. histidinemia. / aminoacidopathie. AMILORID. tripsis = frec-are. gr. a digera. acidus = acru. creste. / amylose. si tab. [Gr. gr. taxis = ordonare. sfdramare} Procedeu de ablatie a amigdalelor palatine hipertrofiate prin strivirea lor cu o pensa speciala. f. AMIOSTENIE. troplie = firma. rinichi si splina. / amylasurie. 2 sau 3 atomi de hidrogen legati la azot. de ta cum = cu.] Enzima care catalizeaza hidroliza amidonului In molecule mid. biochim. f. gr.).: ataxie (v. V. amygdale = migdaia. A. [Lat.] Diminuarea sau abo-lirea mimicii afective. f. / amylace.. [Lat. \Gr.. f. -aza . f.). s. s. *A. / amine. biochim. dar nu este antagonist al receptorilor intracelulari pentru aldosteron. s. haima. de asemenea. / amimia. AMILOZA. AMINOACID. amidon.] Valoarea normala a nivelu-lui amilazei In sange. f. / amygdalite. Se manifesta de la nastere si se caracterizeaza prin atrofie musculara generalizata fara contractura. serum amylase. In inflamatia glandelor parotide. gr. -ozd . AMIOTROFIE. f.: amiloidoza (v. myos = muscfii. / aminoacidurie. [Gr. / aminoacid.: tonsilita. / amyloidosis. de (a mimeisthai = a imita. / amiloride. zdrobire. amylum. / acide amine. boli inflamatorii recurente.: miatonie. A. *catecolamine. s. a fost pus In evidenia In creier beta-a. mys. care se depoziteaza In organele interne. ouron = urina. Creste In unele boli: global ('sindrom De Toni-Debre-Fanconi. adj. neopla-zii ale plasmodtelor. amidon. [Gr. gr. sides = forma. AMILAZEMIE. s. *histamina etc. myos = musciti. / aminoaciduria. A. mys. s. f. -atos = sdnge.) In urina. de ammiti. s. asociata cu: infectii cro-nice ca tuberculoza si lepra. Ca urmare. a priv. care reprezinta 159 . amidon. / aminoacidopathy. [Gr. leudnoza etc. s.] Stare patologica plurietiologica constand In formarea si depunerea extracelulara de *amiloid la nivelul unor tesuturi sau organe. *triptamina. amylon = fciina. / amyotaxie. amidon. In cazul *bolii Alzheimer.. care exercita functii regulatorii: *colina. cuprinsa Intre 80 si 180 unitati Somogyi/ 100 ml sau 50-150 Ul. nu are relevanta diagnostica pen-tru aceasta boala decat atund cand depaseste 500 unitati Somogyi. A. s. [Lat. a fost data de Virchow. AMINOACIDURIE. f. gr. (DCI) Antibiotic acilguanidic care inhiba cotransportui Na^/Cr si schimbul anti-port Na*/H~~ la nivelul membranei celulare.] Deficienta sau absents 'tonusului muscular.] Enzima intestinala care catalizeaza scindarea legaturilor pepti-dice. derivata din amoniac prin substituirea a 1. s. n. s. amylum. de la plassein = a forma. amygdali-tis. m. f. fenilalanina si triptofanul). contin lanturi usoare de imunoglobuline sau glicoproteine. amylum. acidus = ami. / amyotonie. f. / tonsillitis. s.: tirozinoza. indud a. enzima nefiind spedfica pentru acinii pancreatid. s.. pancreatica si catalizeaza hidroliza legaturilor a-1. amylon = faina. myos . s. s. mys. f. s. este de origine proteica. tirozi-na etc. gasitcl in apropierea temp[u[ui lui Jupiter Amman din Libia. s. / amygdalotripsis.\ Prezenta unor aminoacizi (leucina. 2) A. continand o functie acida. s. mys. s. Recent s-a demonstrat ca a. dar Indeosebi In ficat. Valori normale: 8-64 unitati Wohlgemuth.) sau electiv (*oligofrenie fenilpiru-vica. f. Foarte raspandite sub forma de aminoacizi. [Lat. ammoniakon = safe. / amylase. / amylasemie. pentru miastenie. manifestata prin fades inexpresiv. -ina: I at. Cele mai frecvente tipuri de a. adj. f. proteine si alcaloide. fara Insa sa afec-teze transportui Na^ prin canalele de sodiu *tetrodotoxin-sensi-bile. / amyosthenia. mimia = imitare. [Lat. -ind. s. -e.. f. ei'dos = forma} 1) Care seamana cu amidonul.] Inflamatia *amigdalelor palatine. se gasesc la unele plante. *cistinurie-lizinurie familiala etc. aminoacide. AMINOACIDOPATIE. sunt denumiti esenfiali. a-a.: amiloza. [Gr. [Gr. AMIOTAXIE. Valori patologic crescute se Intalnesc Indeosebi In pancreatitele acute. V. AMILAZURIE. AMILOID. a -priv. *acetilcolina. f. [at. gasitcl in apropierea templului lui Jupiter Amman din Libia.4-glu-can. 8. de cauza nepredzata.] Prezenta amilazei In urina. f. de la... a . Unii a. clipit rar. s.

f. prezenta *fasdculatiilor (clinic sau electromiografic) si absenta reflexelor osteotendinoase permit diagnosticul. m.: sac amniotic. ceea ce poate fi la originea unei a. n. b) A. cu debut Intre 20-50 ani. spectrofotometrice. s. [Qr. iar uneori si din trunchiul cerebral. astfel Incat procesele de ramolisment cerebral. s. m.] 1) Care se refera la *amnezie. spinala scapuloperoneata tip I (sindrom StarkKaeser). / amnesic. 2) A. m. ou f. mimsthcii = a-fi aminti. / amniocyte.] N^\y. este utilizata pentru decelarea suferintei fetale (asociata cu o modificare de culoare a lichidului amniotic) Indeosebi In cazul sarcinilor pre-lungite. cu transmitere recesiva. gasita in apropierea te-mptuiui Iw Jupiter Amman din Lil)ia. Mai importante: a) A. globale. Sin. infantila cores-punde perioadei lipsite de amintiri a primilor ani de viata. fiind compusul de baza . kentesis = wtepd-twa. s. s. f. Var. adj. spinala infantila (boala Werdnig-Hoffmann) este una dintre cele mai frecvente boli genetice la copil. / amnesia. f. cu afectarea musculaturii proximale si evolutie lenta. care nu intereseaza decat un singur tip de informatii. \Qr. cu tendinta la distalizare. pentru amiba (v. fdtuiui. prin asocierea unei rarefactii cu *neuronofagie a neuronilor mari din maduva (predominand In regiunile cervicala si lombo-sacrata) si din nucleii nervilor cranieni. / amnesique. V. Se mai numeste si holoschizis.. AMOEBA. o . cu debut Intre 3050 ani si afectarea.).] Incapacitate (totala sau partiala) de a memoriza sau de a reda date deja memorizate. amnion = me. V. *electromiografie si biopsie musculara (care releva carac-terul neurogen al a. Poate avea loc fie prin stran-gulare. bulbospinala progresiva (boala Kennedy) este determinata de o anomalie a bratului lung al cromozomului X. In relatie cu 'cromozomul X.. ammo-niakon = sore de ainoniu. amnion •= wtmfirana a fdtuCui. V. auditive sau vizuale. AMNEZIC. AMNEZIE ANTEROGRADA / amnesie anterograde / anterograd amnesia. AMNIOGRAFIE. isterie (mai frecvent a. transparenta. / amnesic. a muschilor gambelor. s. s. mult mai rare. n. Ele au un caracter ereditar. AMNIOS..^ammare. Memorizarea. punga apelor. cu transmitere autozomal dominanta. s. dilution = mem6rana a fatutui. s. / amok. Deoarece este un examen riscant. amnion = memfirand a fatutui. / amniocente-sis. mnasthai = a-fi aminti.recente. ci si ca expresie a unor refulari reversibile. pot aparea in stari depre-sive. amnioa = me. f. a. "maligna".\ Punctie transabdominala efectuata la gravida In scopul recoltarii de lichid amniotic. / amnestic. au fost descrise numeroase forme inter-mediare. AMONIAC. care intereseaza toate categoriile de informatii percepute. s. s. s. cu transmitere autozomal recesiva sau dominanta. fenomen psihic complex. uneori *diabet zaharat. / amnios. spinale progresive de *distrofiile musculare progresive se bazeaza pe dozarea unor enzime musculare. retrograda). citogenetice. 3) A. introdus prin colul uterin. Compus binar al azotului cu hidrogenul. ca si 'in cazul unei leziuni corticale. mergand pana la degene-rare si atrofie. f. cand se constata ca miscarile fatului sunt foarte slabe. cu fibrilatii si rareori pseudohipertrofii. Sin. s. f. cat si retrograda. sub forma de gaz incolor la presiune atmosferica. de ex. \Cjr. AMNIOCENTEZA.n6. p. toxic pentru organismele vii. Diferentierea a. dar absenta pseudohiper-trofiilor. organice sau nu. / amitosis. / amnioscopie. Sin. pentru studiul caracterelor sale chi-mice. s.j Diviziune celulara directa care se produce prin simpla clivare a nucleului. fir. a fost. In general. tesutului nodal. s. tit [a skopein = a veaea. \GJT. / amnestique. Alaturi de forme de a. In lipsa acestor influente se produc tulburari morfofunctio-nale grave ale fibrelor musculare. modalitate caracteristica vertebratelor inferioare. AMNIOCIT. poate fi retro-grada (sau de ei/ocare)..priv. pentru amibiaza (v.mbra. pe fata interna a placentei si a cordonului ombilical. Adesea nu are loc nici diviziunea corpului celular. *impotenta.). simetrice. m. a e^flMtrta. Var. [Mafae-ziana amok = atac furies} Termen de origine malaeziana care desemneaza o criza de dezechilibrare psihica cu tendinta la crima sau sui-cid. o . b. importante: 1) A. AMOK. cu miros iritant. a . AspectuI clinic seamana cu eel al *miopatiei.: punctie amniotica. f. foarte solubil In apa. In patologia psihiatrica. ganglionilor vegetativi si structurilor superficiale ale epidermuiui. Mecanismul patogenic este Insa comun si clar: prin degenerarea neuronilor motori. iar morfopatologic. [Cjr.] Ra-diografia cavitatii amniotice opacifiata cu un *mediu de contrast introdus prin punctia uterului gravid. a gradului de suferinta fetala In cazul imuni-zarii maternofetale. amnezie. pe care Freud a interpretat-o nu doar In relatie cu imaturitatea functionala a structurilor cerebrale. fie prin clivare. m. Forma acuta. fenomen observat la om la nivelul ficatului. s.: In etilis-mul acut). Inlocuita cu *ecografia. rinichiului. f. A.priv. \yr. si memorie. In aceasta regiune Tsi are sediul gena care codi-fica receptorii pentru androgeni. -ozd. secundar ai centurii scapulare. si mnasthai = a-fi aminti. graphein = a scrie. AMNESTIC.priv. Se disting a. tie. antreneaza atat o a.) AMOEBIAZA. 2) Persoana care si-a pierdut memo-ria. \CJT. n.. mneme = memorie. A. selective. rezistenta. cu durata de supravietuire de circa patru ani. spinala cronica pseudo-miopatica (boala Kugelberg-Welander) se caracterizeaza prin deficit motor si amiotrofii proximate. adj. Tipuri de a. bine definite clinic. dificil de clasificat. skopia = e. subtire.. Este de origine citotrofoblastica. ceea ce Inseamna ca aceasta maladie este determinata de o *mutatie dinamica. A. H-I regiunea proximala. s. s. [Qr. anterograda. limitate si lacunare (ex. amnesia uitare. / ammonia. / amniographie.\ Care provoaca pierderea memoriei. cu tendinta centrifuga. f. adj. cu incidenta 1/20 000 nasteri. a. aparuta In cadrul unei depresii. kytos = cdutd} Celula de origine fetala regasita In lichidul amniotic. permite determinarea motricitatii fetale. si a.. initial proximale. n. care priveste informatiile. m care subiectui nu Tsi poate aminti informatii memorizate cu mult timp Inainte. / amniocentese. sau f... cu membrane intacte. / amitose. Se utilizeaza In industria chimica. In evolutia lent progresiva se asociaza si tulburari endocrine: *ginecomastie. cu ptrofii musculare cu propagare centrifuga. a. rare.: ecmnezie (v. presupune organizarea informatiilor in directa relatie cu inteligenta subiectului. la a . AMNIOSCOPIE.AMITOZA consecinta unor leziuni degenerative ale neuronilor motori din coarnele anterioare ale maduvei spinarii. Indeosebi. gena implicata fiind localizata pe bratui lung at cromozomului 5. se de-scriu si forme cu transmitere autozomal dominanta. s. A. / amniocyte.] Observarea aspectului macroscopic al lichidului amniotic prin examen vizual cu ajutorul amnioscopului. a sexului fetal. Debut la 30-50 ani prin crampe musculare la frig. / amnion. f. adj. / ammoniac. Pe langa transmiterea autozomal recesiva.m6rana a fatutui. / amniography. V. Se caracterizeaza clinic prin deficit motor. diagnosticarea unei aberatii cromozomiale. Deoarece exonul 1 al genei contine o secventa repetitive! amplificata la bolnavii cu a. Forma "benigna" este progresiva. f. fara condensarea cromo-zomilor si fara formarea fusului de diviziune. AMITOZA.). evolutie foarte lent progresiva. si raptus. acestia nu Tsi mai exercita efectele trofice esentiale pentru muschiul iner-vat. *Confuzia mentala Impiedica fixarea amnezica. [tyf. Sin.: boala Wohlfart-Kugelberg-Welander. mitos = afo. \Qr. / amok. spinale progresive ale adultului. 160 AMONIAC AMNEZIE. urmate de deficit motor si amiotrofii. / amnioscopy.] Membrana limitanta a oului fecundat. sau anterograda {de fixare). s. s.pm'. se manifesta Inca din viata intrauterina.

engC. s. f. / amorphognosie. s. / ammoniogenese. / amplificateur. endo-crinol. Tipuri: a) a. [J~r. A. [Lot. / ampliation. Aparat care transforma imaginea optica In imagine electronica. prin aplicarea pulpei de161 . electronic. derivat de. \G. cu o tensiune mai mare. / empreinte.} Oligonucleotid care.. / impression. sau s. -ina. f. gnosis = perce. ureogeneza. s. des = separat de. iradierea padentului fiind mult redusa. d) a. dm fr. Este inactivata de *penicilinaza.). ammomakoa = sore de amotiiu. s.v. 2) tehnica pentru identificarea bacteriilor din culturi sau din biopsii celulare. de (a gennan = a produce. evitandu-se scaderea *rezervei alcaline. morphe = forma. care vor fi astfel eliminati sub forma de saruri de amoniu In loc de saruri de sodiu. f. f.si cinematografiata. f. acest proces se accentueaza. f.! genesis = producere. [ftfire. s. f. AMPLIFICATOR. V. Uneori se utilizeaza si termenul echivalent din engl.). Bacteria studiata poate fi astfel identificata si clasificata In arborele filogenetic. hiperamoniemie. AMP-deaminase. amoniemie) deoarece. AMORSAJ ALEATOR / amorcage aleatoire / random priming. transporta un 'coulomb pe se-cunda. AMPLIATIE. proteine G. n. gashd m apropie-rea timplulw. ammoaiakon = sore. Desenul acestor urme este ca-racteristic pentru fiecare individ. [Lot. AMORF. In *acidoza. cunoaftere.] 1) Valoarea absoluta maxima a elongatiei unei marimi oscila-torii. [A5rev. s. In care se folosesc tranzistori pentru marirea puterii unui semnal electric. adenilat-ciclaza. [Andre Marie Ampere. amoniacul este sintetizat din *glutamina. m. AMPLIFICARE GENICA / amplification genique / gene amplification. 17 7 S-1836} Uni-tate fundamentala din Sl. AMPRENTA. f. \Jr. [Lot. vecfie amordre = fl mufca. 2) A. / ampicillin. fizician francez. s. 2) Modificarile survenite de gene In cursul gametogenezei si/sau embriogenezei si care altereaza expresia fenotipica. f. permite unei *polimeraze sa initieze sinteza unui al doilea lant complementar matricei. f. la nivelul tutu-cor tesuturilor. iar In continuare ionii amoniu se combina cu anionii acizilor. a activitatii transcriptionale a uneia dintre cele doua copii ale unei gene bialelice. s. y. Astfel. AMP / AMP / AMP. AMPICILINA. / ampere. engL: Adenosine MonoPfiospdate = adenoz. s. f. Ca gaonai = a cunoaste} Imposibilitatea recunoasterii formei obiectelor prin pipait. haima. f.] Enzima musculara care In timpul exerdtiului fizic transforma adenozinmonofosfatui In inozin monofosfat si amoniac. / amplitude. profesor la 'Bans. a . poate fi evaluata prin masurarea perimetrului toradc. nucleotid sintetizat din *ATP ca raspuns la o stimulare hormonala a reeeptorilor suprafetei celulare. de luminanta. V. / myoadenylate deaminase. enhancer (genetics). AMORSA. / ampicilline. f. renala este unul dintre mecanismele reglarii *echilibrului acidobazic. Penicilina semisintetica cu activitate similara penicilinei G asupra germenilor grampozitivi.). const. In tubii renali.in monofosfat. amoniu. e) a. si tab. cu mialgii si crampe musculare. de amoniac. b) a.] 1) In electro-nica medicala: aparat utilizat In scopul reproducerii unui sem-nal. In organism se afla In cantilati foarte mid (v. termenul este utilizat si cu referire la marirea abdomenului In timpul sarcinii sau prin acumulare de lichid In peritoneu. A. V. s. s. de [a amplus = mare. Sin. activand "protein kinaza A.] 1) Cresterea de dimensiuni In toate sensurile a cavitatii toracice In timpul inspirului. ligand. s. amplitude. V. m. AMP-DEZAMINAZA. parental imprinting. Initierea unei sinteze de acizi nucleici cu ajutorul unei *amorse (sau primer) constituite dintr-un amestec de oligonucleotide cu secvente difehte. AMORFOGNOZIE. Este inactivat prin hidrolizare In *AMP de catre o fosfodiesteraza. paime sau plante. s. a taia. / amplifier (electronics). [Qr. de imagine sau a. a . prin amplificarea cantitatii de ADN de origine bacteriana.priv. / primer.] 1) Depresiune imprimata pe suprafata unui organ de catre o structura anato-mica. 2) Urme lasate pe un obiect de degete (a. de masura a intensitatii curentului AMPRENTA electric.re.: PCR (v. utilizata In mod curent pentru acid adenozin monofosforic (v. s. / amplitude. dar activa si asupra unor germeni gramnegativi. care este Insa convertit In produsi amoniogeni. 0 astfel de imagine este obtinuta cu un fascicu'l de radiatii X de intensitate mica. [a ampliare = fl crefte. / amorphe.} 1) prima parte a ciclului *amoniacului In organism. f. morphe = forma} Care nu are o forma sau o structure bine definite. impresiune. ampli-atio. pentru amplificarea potentialului electric al pulsului. si PCR. f. amplificator = care marefte. de amomu.. c) a. din Cat.: Ad'enosine MonoPfiosphate = adeno sin-mono fos fat. gasita. 1) Producerea in vivo de copii suplimentare ale unei secvente de ADN. adj.r. dependenta de originea parentala.AMONIEMIE In prepararea Ingrasamintelor azotate. / amorphognosia. s. f. cu intensitate rnarila. imprimere = a apasa pe. Sin. s. V. V. AMP CICLIC / AMP cyclique / cyclic AMP. s. provenit Indeosebi din degradarea unor aminoacizi. de puls. Consta In formarea. 2) Rareori. s. / ammoni(a)emia. de tensiune transforma un curent altemativ In alt curent alternativ. AMPLIFICATOR DE LUMINANTA / amplificateur de brillance ou de luminance / intensifier screen. s. biochim. AMONIOGENEZA. v. -onis = mctrire. marime. DeficituI acestei enzime este la originea unei intolerante la efort. A.re. se obtine cu ajutorul unei ADNpolimeraze. / ammoni6mie. substanta toxica al carei nivel sanguin creste In *coma hepatica si In comele pro-duse prin deficit enzimatic al ciclului *ureogenezei..priv. / amorphous. utilizat In automatizare. / ammoniogenesis. Secventa de ADN amplificata este comparata cu alte secvente nudeotidice conservate In banci de date.: primer. / AMP-desaminase. magnetic. V. -atos = sange} Concentratia plasmatica a amoniacului liber. este transformat la nivelul ficatului In uree. (at. reactia In lant a polimerazei. prin simtui tactil. ammomakoa = sore. actioneaza ca *mesager secund. In scop de identificare. Este utilizat In radioscopie pentru cresterea luminozitatii si predziei unei imagini obtinute direct pe un ecran fluorescent. empreinte. de la amplificare = a man (amplus = mare. si PCR. receptor.. AMPRENTARE GENOMICA / empreinte parentale / genomic imprinting. AMPLIFICARE PRIN REACTIE IN LANT A POLIMERAZEI / amplification par la reaction en chaine de la polym6rase / polymerase chain reaction. [Cjr. 2) In genetica: secventa de ADN capabila sa stimuleze transcriptia unei gene. [Qr.\ Abrev. lipsit de forma. hi-bridat cu o matrice de acid nucleic. Abreviere utilizata curent pentru a desemna adenozin-3'. Un curent de un a. ficare. -aza.ve. la facere = a face. f.5'-monofosfatul ciclic. g. si tab.. m apTopie. foto. m. / ampere. m apropiere-a temp(u[ui Cui Jupiter Ammoa din Li6ia. de obicei electric. s.ii tempiu[ui [ui Jupiter Amman din Li6ia. Ea poate fi transmisa la distanta. digitale sunt Inregistrate In criminalistica. de. de. V. f. amoniogeneza. / amorce. m. AMP c. digitale). AMONIEMIE. V. s. observata. adj. amorce. gasita. si amo-niac. de. -iais == Cargime. / ampliation. s. AMPER. 1) Represarea permanenta. Jar In *alcaloza diminueaza. amoniemie.. avand drcuite magne-tice pentru amplificarea semnalelor de joasa frecventa. [ui Jupiter Ammoa din Lima. AMPLITUDINE. 2) Magnitudinea *potentialului de actiune. const.

on . / anaphrodisiac. s.AMPRENTA GENETICA getelor. Se spune In-deosebi despre copilul mic care depinde de mama. f.. sau algesis = simtui du-rerif. s. / anabolising. de. ballein = a (ansa]} Ansamblu de procese care permit asimilarea nutrimentelor si utilizarea lor. facultativa. adj. In prealabil Inmuiata 'in tus. aer. m. / anaphylatoxine. f. f. ampula). s. s.. ANALEPTIC. n. / amputation. ANABOLIZANT. prin extensie. s. poate fi determinata la animal prin injectarea de ser de la un alt animal sensibilizat (a. [Cfr. urmata de o anomalie *fenotipica. provocata prin injectarea prealabila a unui antigen (injectia "preparanta") si care apare dupa o a doua injectare a aceluiasi antigen (injectie "declansanta"). aer.} Despre o substanta care calmeaza dorintele sexuale.ClUaie. Exista a. / anaerobiose. phylaxifi = protecfie. m. muschii. ANAGEN. AMPULA VATER / ampoule de Vater / ampulla of Vater.] Viata desfasurata doar In absenta oxigenului molecular. \Cfr. Abraham Vater. / anacrotism. A. iovitura. gr. portiunea dilatata situata la extremitatea *trompei uterine. dupa o perioada de moarte aparenta sau de viata latenta. f. / anacousie.. A. n. fidela. a. afgos = durere. ana . [-Cot. n. f. gr. [Lat. 3) In embriologie. rectala (NA: ampulla recti). / anachlorhydrie. [^r. [Cfr. / anagene. toxikon = otrava pentru varfvl sagetiior. / anabiose. NA: ampulla. mediata de IgE. In decursul caruia cromozomii se dedubleaza. bias = viata} Revenirea unui organism la viata activa. Exista doua a.. s. ana = in sus. [a ampulare = fl taia. s. ampullae. n. si a. iarafi.. pentru formarea bontului. adj. injectata intravenos pro-voaca soc anafilatoxinic. [Cfr. aer. an . obtinuta prin mulaj cu un material plastic. s. / anaphylaxis. -os = aer. obligato-rie. Anafrodizie. \Qr. aphrodisiakos. s. de ia Afrodita = zdta dra{Jostei. de la ana = din nou. accidentals a unui membru sau a unui segment de membru. an . [Qr. a dinti-lor si a tesuturilor bucale. ana = contra. an . [Qr. pi. 3) Agent stimulator al SNC capabil sa restabileasca functiona-litatea unor centri deprimati. s. V. s. f. ballein = a iansa}\ 1) Care favorizeaza transformarea materiilor nutritive In tesuturile vii. hydor. a scurta. s. Exista un mare numar de a. Sin. s. A. se separa si se dirijeaza spre polii celulari. f. s. venin de cobra. f. ampula. an priv. medic fi botanist ger-man..priv. / anabolism. / anaphrodisiaque. / ampoule. ana -priv. cu ajutorul unui instrument chirurgical. iarafi. un segment de membru si.in sus..] Portiune tubulara dilatata In structura unor formatiuni anatomice. Ex. |t/r. (ikousis = am. Serul contine o alfa-globulina capabila sa inactiveze cele doua a.priv. s. -ism. profesor la.. dezvoltat la nivelul partii comune a ampulei sau In zonele sale coledodana ori pancreatica. Vater. Ex.: C3a si C5a. / anaerobic. gr. care favorizeaza productia de proteine. bins = viata. / anagen. denu-mita model. [Abraham Vater. situata la nivelul duodenului. 3) In stomatologie: copie negativa.: a. / anacusis. pe o foaie de hartie. f. anatomist. -eris. phasis = aparenta. amputatm. f. s. s. f. [at. 2) Un steroid Inrudit cu testosteronul. [Cfr. / anaphrodisia. In cazul a. A. / anaphylaxie. ANACLORHIDRIE. anaerqbioza. [Cfr. de obi-cei un bisturiu. tubara (NA: ampulla tubae uterinae}. adj.: aclorhidrie. [at.priv. s.. In *proba PrausnitzKusIner. a urea.i. In scopul elaborarii de molecule In tesuturile vii. ANABOLISM. m. / anaerobic. la unele microorganisme. f.priv. de la phaiaein = a aparea.priv.] Anomalie a 162 ANALGEZIC undei pulsului caracterizata prin aparitia unui mic cro?et pe portiunea sa ascendenta (In stenoza aortica sau In anevris-mul aortic).} Sin. / analgesique. ANABIOZA. dt ia phy-latlein = a apara. ANACUZIE. / achlorhydria. Sin. aer. a arunca in sus (ana . ANACROTISM. m. -oza . [a anaballein = a construi. s. *deletie a unui •autozom. 2) Sectiunea traumatica. adj. f. fiidrogen. analeptikos = care restaureazd. / anaphase. unui membru sau a unui segment de membru se sectioneaza formatiunile osoase si se conserva. hydatos = apa. provoaca degranularea bazofilelor cu eliberarea de substante vasoactive. s. medic si botanist german.: catabolism. de [a akouein = a auz. de ia toxon = sageata. ampulla = vas mic pentru uki sou parfum. portiunea inferioara a *rectului pelvin. adj. s.: *de-presie a. f. la un al doilea contact cu antigenul. ANALGEZIC. care se pune In evidenta printr-o reactie cutanata. gr. NA: ampulla hepatopancreatica. adj. -oni/i = taiere. ANACLITIC.verde. se manifesta In forma cea mai grava si cea mai acuta prin *soc anafilactic. de a reconstrui/ de [a anaballein = a construi. / anaphyla-toxin. [Cfr. de la phylattein = a apara} Hipersensibilitate specifica. gennan . ANAFRODIZIAC.} Denumire a stadiului de crestere a parului In cadrul *ciclului pilar. tesutui subcutanat si tegumentele. comparabil cu socul anafilactic. dactiloscopie. 1684-17S1:\ V. 'Wittmfiwy. dor. 2) Medicament care .. klitos = desfafurat mapoi. profesor la 'Wittenburg. adj. \Cjr.priv. AMPULA. -e. -ind . creste astfel permeabilitatea vasculara si contracta fibrele musculare netede. partial. este o forma de hipersensibilitate de tip imediat. Umpluta cu ipsos. / anabiosis.} 1) Care stimuleaza. s. elibereaza histamina prin degranularea mas-todtelor si bazofilelor. operatie prin care se separa de organism un membru. s. anabole = acfiunea de a urea. endo-toxine ale bacteriilor gramnegative. regrupeaza procesele de sinteza si consum de energie.\ Despre cine. A. f. prin modificarea pragului senzatiilor dureroase sau prin cresterea tolerantei la durere. adj. / analgesic.] 1) Despre o substanta care atenueaza durerea fara abo-lirea constientei. orice structura anatomica. adj. s. {Cfr. -os = aer. s. de. oma. -eri. khioros . adj. a arunca in sus (ana = in sus. / anaerobiosis. aaa = In susi krotos . m.. una = contra. / anaphrodisie. rasaritut unei . / anabolisant. / amputation..).\ Absenta completa a acidului clorhidric din sucul gastric.: a. a.s. anabiosis = rewviere. de a reconstrui. [Lat. adj. 1684-1751} Cancer al ampulei Vater (v. Indeosebi cardiovasculari si respira-tori. a danturii si a tesuturilor vecine. / analeptic.i lit la Afrodita = zeif:a dragostd. s.). levuri. / anacrotisme. ANAFILAXIE. Ex. osteoporoza etc. permite o reproducere fidela.. [Cfr. / anaphase. a. ana = in sus. utilizate in sindroamele catabolizante: debilitate.. f. f.] Substanta produsa In ser dupa activarea complementului (fractiile C3 si C5) de complexele imune sau de unele substante coloidale: dextran. anatomist. A. ANAEROBIOZA. adj. f. / ampulla.a produce. ANAFILATOXINA.. n. pasivS). / anaclitic.. f.. anabole = acfiunea de.'•tele. 2) Remediu care exercita actiunile mentionate. adj.] Stadiu al diviziunii celulare (stadiul al treilea).: cofoza (v. phylaxis = protecfie. tot la o serie de microorganisme. ampulla = vas mil' pentru ule-i sou par-fum. Ant. anabios. iarcSsi. dilatatie inconstanta a partii terminale comune a *coledocului si canalului Wirsung. / analeptique.: carte de identitate genotipica (v. ANAFAZA. / anaclitique. s. AMPRENTA GENETICA / enipreinte genetique / DNA fingerprint.. s. adj. aphrodisia = dorintd sayiaia. ANAEROB. an .} Diminuare sau absenta a dorintelor sexuale. f. s. V. care. AMPULOM VATERIAN / ampullome vaterien / Vater's ampulla carcinoma. AMPUTATIE. respiratorii. [Cfr. s. [Qr.va sau despre ceva care depinde de alteineva sau de altceva. bios = viata} Despre microorganismele care nu se pot dezvolta In contact cu aerul si referitor la reactiile chimice care se produc In absenta aeru-lui.] 1) In chirurgie. / anabolisme. tonifica si revitalizeaza.

adj.). a. In care cele doua segmente suturate se pun cap la cap. / analysis. ana = din nou. ANAPLAZIE.. de la ana == din nou. ca si a stabilirii unor caracteristici ale acestora.: boala Schridde. f.priv. 3) A. / anasarca. studiul a. / analgesia. factorials.] Comunicarea naturala. f. / anaplasia. ANASARCA FETOPLACENTARA / anasarque foetoplacen. f. de [a temnein = a taia. ancheta analitica In scopul sta-bilirii interactiunilor alimentare Intr-o comunitate biologica. / analogous. iarafi. [Cjr. statistica a efectului unor factori asupra dispersiei datelor obtinute experimental. serologica are ca scop Indeosebi identificarea anticorpilor specifici din serul sanguin. Este cazul Indeosebi al alcaloizilor din *opiu sau al derivatilor acestora. reiatie. sarkos = came. fiind o forma clinica a *eritroblastozei fetale. unor struc-turi prin vizualizarea acestora pe clisee radiografice. / anastomosis. A. plasis = nwdelare. s. / anarthria. la.] Ansamblul informatiilor obtinute de medic de la bolnav sau de la alte persoane din anturajul sau asupra *antecedentelor. ANATOMIE. ANASTOMOZA. n.si microscopice. 10) A. cu producere de *ascita. bacteriologies sau microbiologica. ansamblu de procedee de identifcare (a. V. Indeosebi la nivelul tractusului digestiv. coprologica. nu se manifests clinic..a distruge) . grafica. fara Insa a ca-pata un aspect net embrionar. In medicina. ANALOG. ANASTOMOZA ANTIPERISTALTICA / anastomose antiperistaltique / antiperistaltic anastomosis. In cazul polarimetrului. In care sunt acolati peretii laterali a doua conducte sau organe. *A. despre o boala In care ascita. 7) A. s. poate dti si scrie. analyein = a fezoha. dezvoltarii.receptor cutanat. macroscopica.. de regula frecventa. 5) A.durere. istoricului si detaliilor de evolutie ale unei boli. prezints o ase-manare totala sau partiala a caracteristicilor esentiale cu cele ale sistemului cu care se compara. [Qr. / anamnesis. Directii: 1) A. m. glosar informatica. la ana = din nou. f. f. taire / f(o)etal hydrops. [Cjr. ANALIZA. De asemenea. re-[afie. dar nu poate pro-nunta cuvantui pe care Tl citeste sau Tl scrie. toxico-logica. radiologica. studiul modifi-carilor macro. analogos = [a feli conform unei anumite marimi. s. formatiunilor vizibile cu ochiul liber. de la ana = cu. / anascitique. / analogue. / analyseur. metodele de a. s. \Qr. determinarea calitativa si/sau cantitativa a unui toxic In diferite medii.ANALGEZIE exercita aceste actiuni. patologica sau artificiala (chirurgicala) a doua conducte (vase sanguine. de la askos = 6urduf. In continuare. survenind In cursul unei boli sau secundara unei intoxi-catii ori actiunii unor medicamente. s. s. adj. intestinala efectuata astfel Incat cele doua segmente suturate prezinta miscari peristaltice In acelasi sens.] Asemanator.. [Qr. iarafi. in cercetarea stiintifica si In practica medicala. coreland datele de morfologie cu semnele clinice si modificarile biochimice. In functie de localizare si de efectele In plan functional. 12) A. avand ca scop determinarea concentratiilor diferitelor substante din organism (Indeosebi a constantelor biochimice) sau separarea componentelor unui produs biologic. A. comparata. vizual. f. ansamblu de procedee matematice pentru va-lidarea si interpretarea datelor experimentale. care poate genera 'farmacodependenta. 2) A. f. m. Domenii de a. / analgesic. askites.. f. logos = raport. / anarthrie. si hidrops. [Qr. / anaplasie. analiza unui fenomen pe baza reprezentarii grafice. f. algos . cu acumulare de lichid In cavitatile seroase ale organismului. intestinala efectu-ata astfel Incat cele doua segmente suturate sa aiba miscari peristaltice In sens opus.. compararea struc-turilor diferitelor plante si animale. / anascitic. ANASARCA. ANASTOMOZA LATEROLATERALA / anastomose laterolatcralc / side-to-side anastomosis. iardfi. Sin. iarafi. de id analyein = a rezoiva (ana = din nov. s. bio-chimica. [Qr. analysis = rezoivare. De fapt. Ex. a. adj. [a ana = din nou. [Qr. -atos = gura. se disting nu-meroase tipuri de a. iarafi mncme = memorie fi mnasthai = a-fi aminti. s. / anamnese. 4) A. narcotics prezinta si un efect sedativ. lyein = a distruge} 1) Ansamblu functional alcatuit dintr-un receptor senzitiv sau senzorial periferic si din centrul cortical care intervine In re-ceptia senzoriala. \Cjr. statistics. spe163 . 3) A. 7) A. adj. [Qr. s. a mo- ANATOMIE dtia. In medicina si biologie. ex. ANASTOMOZA IZOPERISTALTICA / anastomose isoperistaltique / isoperistaltic anastomosis.} Stare a unui proces neo-plazic In care arhitectura si unele caracteristici celulare sunt foarte diferite de cele ale tesutului de origine.} V. ANASCITIC. adj. hidrops fetal. / anastomose. cantitativa) a compozitiei chimice a unei substante. ANALOGIC (SEMNAL) / analogique / analogic. termen utilizat de fRpocrat pentru a desemna reducerea unei fracturi sau a unei tuJfatii. anastomosis = descfiidere. a. *A. de. 8) A. De obicei. 5) A. metoda de a. Edem generalizat si intens al pla-centei si al fetusului. s. s. f. ana = in juruij tome = taiere. ana = din nou.. ANALIZOR. prin extensie. sioma. s. [Qr. 2) Dis-pozitiv care. lyeiii =. s. secfiune. s. materiilor fecale. / anatomy. / analyse. ANALGEZIE. procedeu al statisticii matematice ce permite identificarea factori-lor care stau la baza unei corelatii. 6) A. V. trofica. f. Bolnavul afectat de a. m. \Qr. permite cautarea planului de polarizare a luminii [nicol a. logos = raport. analog. in scopul izolarii si identificarii bacteriilor. aplicata la diagnos-ticul si tratamentui bolilor. ANASTOMOZA TERMINOTERMINALA / anastomose terminoterminale / end-to-end anastomosis. cai biliare si urinare) sau a unor nervi.: a. an -priv.. f. cat si a febrei sau fenomenelor inflamatorii. ANARTRIE. 6) A. 4) A. dar. Se Intalneste Indeosebi In cursul *bolii hemolitice prin *incompatibilitate Rh feto-materna. segmente ale tubu-lui digestiv. de. dispersiei. defineste caracte-rele arhitecturale ale unui tesut (de obicei malign). *euforizant sau *anxiolitic. 4) A. A. / anasarque. Este considerata uneori sin. an -priv. reprezinta consecinta unei leziuni cerebrale cu focarul In zona nucleului lenticular. spectroscopica. de aminoacizi permite evaluarea compozitiei In aminoacizi a unei proteine. f. calitativa) si de determinare (a. ANAMNEZA. poate comunica prin semne sau prin presiunea mainii numarul de silabe continute In cuvantui pe care nu Tl poate pronunta.. f. / anatomie. Ea poate fi generalizata sau locali-zata.si citochimice In cursut unei boli. / analysor. deopotriva. chimica. ana = in juruC. s. s. 3) Aparat care permite analiza electra-encefalogramei In termeni de frecventa si amplitu-dine. analogue. antipiretice actioneaza atat asupra durerii. sarx. 2) A. cu afemie. anamnesis = re-a-mintire.: 1) A. f.\ Care nu se Insoteste de *ascita. coproparazitologica. histo. *A. a. auditiv. patologica sau morfopatologie. (ie. 11) A. s. an . sou algesis = simfid durerii} Pierdere a sensibilitalii la durere. arthroun = a rosti distinct} Tulburare a limbajului constand doar din imposibilitatea articularii sunetelor.\ Metoda stiintifica de cercetare a fenomenelor bazata pe examinarea si determinarea fiecarei parti componente.] Edem generalizat al tesutului celular subcutanat. s. *A.] Stiinta structurii organismelor vii. s. embriolo-gia structurala. metoda de studiu al substantelor organice prin analiza *spectrelor de emisie si de absorbtie. conform unei anu-mite milrimi. 9) A. f. termenul se utilizeaza si pentru descrierea celulelor anormale care au pierdut caracterele de diferentiere proprii. Intelege ce i se spune. analogos = (a fd. sunt utilizate. s. Indeosebi In laboratorul clinic. de [a plassein = a forma.

. / endurance. f. f. si artrodeza. / ankylostomasie. aner.fameu. cu absenta . logos = ftiin. s. la altii la peste 70 de ani. / androide. fiziolo-giei si patologiei aparatului genital masculin si al repercusiu-nilor acestora asupra organismului Intreg. de intensitate mica sau medie. V. s. andros = 6(lr6a. s. daca evolutia a. [Qr. f. f. loxikon = otravO. stoma. ANDROQINIE. / androsterone. indurare = a.). / andropause. este definita ca scaderea concentratiei de hemoglobina din sangele periferic sub 13 g/100 ml la barbat si sub 11 g/100 ml la femeie. s.] Boala provocata de 'ancylostoma. m. 17cetosteroizi. / anchorage. determinata de *aplazia medulara globala. Sin. s.. 164 ANDROGINOID. / hookworm disease. / anatoxine. Asigura stabilitatea protezei. a. s. f. fara modi-ficari semnificative ale frecventelor respiratorie si cardiaca. s. Totodata. [Cfr. fara tulburari importante. A.] Studiul anatomiei. ankylos = mcovoiat. de ia ankylos = wcovoiat. in relief} V. f.] Sin. ANDROQENIC. de-oarece. stereos = solid. consednta a unui spasm sau a unei amprente. gyne. ia toxon a sdfleatd. gyne.: a. partiala) sau suprimare totala (a. f. Hibridarea unei nucleotide sintetice cu un acid nucleic monocatenar. diminuare a eritropoiezei din cauza afectarii sin-tezei de nucleoproteine. Prin acest mod se repereaza o secventa nudeotidica specifica. f. (ante-rioara si posterioara) situate la nivelul marginilor anterioara si posterioara ale extremitatii inferioare a radiusului etc. A.: androgin (v. f. adj. aaky-losis = curBurd. -atos = gufQ-\ Gen de viermi in-testinali din familia Ancylostomidae. m.. andros = biirbal'i [at. s. sunt: 1) pe baza volumului corpuscular me-diu: microcitare. adj. o serie de variabile.. stoma. normodtare si macrocitare. s. s. distrugere excesiva de globule rosii In bolile hemolitice si In hipersplenism. Ex.: ATPA (anatoxina tetanica purificata si adsorbita). dar Tsi conserva propnetatile antigenice. pausis = mcetare. / android. s. este mai frec-venta In regiunile calde sau In zonele miniere. / androgene.} Termen utilizat Indeosebi In medicina sportiva pentru a desemna desfasurarea unui efort prelungit. Patrunderea parazitului 'in organism se produce pe gura sau prin piele. m. Principalele criterii de clasificare a a. eidos = formd. m. / andrologie. Alte ex. Cel mai frecvent. andros = 6iir6at. Tsi pier-de activitatea toxica. ANDROID. de. a. nu este o boala. neuropsihice.] Diminuare importanta (a. andros = 6ctr6at. ANCYLOSTOMA / ancylostoma / ancylostoma. f. pentru v&rfut sQgefiCor. ANCHILOZA. adj. androgyne. adj. un traumatism. / male climacteric.ANATOX1NA ANEMIEAPLAST1C A ciala. Rezulta anemie. variabile. f. pausa. la care se adauga reducerea pilozitatii sexuale. ankylostomose. s. de osificare. ANDROSTERON. 2) A. cu "criptorhidie si-unele caractere sexuale feminine. aner. altitudinea. de utilizare a termenului: a. f. V. s. / ankylose.] Realizarea unui sistem de legatura labila Intre proteza dentara si dintii pe care se spri-jina. -aza. / ancorage. s. totala) a miscarilor unei articulatii care In mod normal este mobila. 2) In practica. s. cw6at. / androgen.\ Toxina bacteriana (tetanica. Se disting doua tipuri principale: a. a.r. [Cfr. anchilostomiaza. 2) pe baza concentratiei corpusculare medii de hemoglobina: hipocrome. andros = tidrbat. / andrology. [Lot. In unele anemii (ex. a.] Frantuzism utilizat 'in romana Indeosebi cu referire la un defect de umplere cu substanta de contrast la nivelul unui organ cavi-tar. dm gr.] Despre o substanta. In engl. pana la o valoare a hemoglobinei de 6 g/100 ml. s.t. ca modul de viata. -atos = s&nge} 1) Diminuarea cantitatii de *hemoglo-bina functionala drculanta totala. f. f. prin actiunea simultana a caldurii si a '-"-molului. ANELAJ. utilizata In profiiaxia 'tetanosului. \Qr. dar si posibilitatea Indepartarii temporare din cavitatea bucala. se constata o mare variabilitate individuala a involutiei functiei testiculare. [Lot. ANDROGIN. jumatate barbat. f. cw6at. / androgenic. A. se utilizeaza denumirea de climacteriu masculin. ANCOSA. de regula endogena. chimica sau imunologica. / annelage. a cadi a se of:e[i. adj. brasiliense. / ankylosis. [Qr. [Qr. gynai-kos = fe. [Ofr. creat prin analogie cu "menopauza. [^r. oner. ankylostomiasis. andros = b&rbat'i gennan = a produce. In continuare o serie de tipuri principale de a..: obezitate a. sau poate fi provocata chirurgical. s. ankylos = Incovoiat. dar cu scrotui sudat si penisul cu gland perforat. accentuate prin substantele hemolizante ce Ie secreta. ANEMIE. 2) Sin. hipocroma) numarul de globule rosii este normal.f:d.priv. 3) Fiinta •fabuloasa din mitologia greaca. fara sa aiba aceeasi acoperire fiziologica si fizio-patologica. difterica etc. aner. depind de deficitui androgenic. s. gyne. / androgynie. s. [Gr. / androsterone. fiind scazuta concentratia corpusculara medie In hemoglobina. este lenta. anco-ra. m. ANCHILOSTOMIAZA. 3) A. [Qr. care promoveaza *masculinizarea. caninum. / anemie. a inhibarii maduvei hematogene (In intoxicatii) sau a involutiei acesteia. n. topografica. radioscafo-ulnara. pot influenta semnificativ atat numarul de hematii. Sin. ceea ce este inexact. s. ANDROGEN. f. encocAe. s.: androginoid. adj. f. gr. Spre deosebire de menopauza. purificata. 's. / androgyne. atos = gurd. ana = contra. ANDROLOGIE. f. / encoche. diminuarea *reflexului cremasterian.] 1) *Hermafrodit. andros = IJOrlJat. daca nu se tine seama de variatiile eventuate ale volumului plasmatic. varsta si sexul. eidos = formO. se poate produce dupa o afectiune articulara. n. ANEMIE APLASTICA / an6mie aplastique / aplastic an(a)emia. unde provoaca microhemoragii repetate. f. normo-crome si hipercrome. In plus. unde se formeaza papulopustule. adsorbita pe gel mineral si a. / androgyne. a impuritatilor. ANATOXINA. Manifestarile a. s. oner.. -ina . Pe de alta parte. 8) A. diminuarea libidoului fiind cea mai relevanta.. americanum sau Necator americanus. Specii: 1) A. s.) care. f. studiul particular al unor organe sau zone din organism. ANCORARE. haima. cur6at. mtOri. aner. scaderea testosteronului plasmatic aparand la unii barbati la varsta de 50 de ani. [C/r. s. In definitia traditionala a anemiei se face referire numai la scaderea numarului de hematii. s. gyaaikos . clasa Nematoda.me.] Care prezinta caracteristid masculine. adj. \Qr. s. oprire] Termen de origine franceza. nu se instaleaza Intr-o perioada bine definita a vietii si. organismul se poate adapta. prin Indepartarea. 3) pe baza factorilor etiologici: scadere excesiva a volumului sanguin In hemoragii acute sau cronice. adj. aner. / annealing. [Jr.. Ex. ankyra = ancorH. / androgenique. m. precum si o serie de tulburari.. / . / androgynous. / androgyno'ide. / an(a)emia. ci un simptom In numeroase boli. A. Care se refera la hormonii sexuali masculini. sunt utilizate preventiv sau pentru obtinerea unor vaccinuri.. jumatate femeie.. m. / anatoxin. / endurance. fiecare din cele doua a.: toxoid. V. / androgynism. adj. gynaikos = femeie.. cat si concentratia hemo-globinei. s. f. s. acesta fiind principalul agent patogen al anchilostomiazei la om. zona de tesut recent osificat care avanseaza treptat In epifiza cartilaginoasa (la embrion).: boala Griesinger. 4) A.ie} *Pseudohermafroditism partial la barbat. andros = ftCafial. ANDROPAUZA. [C. ankylostomiase. aner. s. duodenale. studiul diferitelor structuri ~\n relate cu formatiunile Invednate. ANDURANTA. a deficitului de fier din alimentatie. un nematod mic ce se fixeaza (In numar mare) In mucoasa intestinala. cardiovasculare. neurovegetative si osoase. f. an .

caracterizata prin prezenta In sange a *megaloblastelor. Sin. infectioase. ANEMIE NORMOCROMA / an6mie normochrome / normochromic an(a)emia.: sindrom Martin (v. 0 serie de a. cu *a. A. *Hiposideremia se Insoteste de o diminuare a 'siderofilinei totale.: anemie carentiala. Sin. sarcina cu imunizare fetomatema). Este determinata de absenta. lupusul eritematos sistemic si limfoamele non-hodgkiniene.). care contin insa o cantitate insuficienta de hemoglobina. a uneia dintre enzi-mele necesare metabolismului acestuia. definita prin diminuarea productiei medulare. sideroblastica si *talasemiile fac parte din grupa a. *bilirubinei. *gastrectomie). A. A. Hematiile pot fi pale (*hipocromie) si cu forma modificata (*poikilocitoza). ANEMIE INFANTILA PSEUDOLEUCEMICA / anemie infantile pseudo-leucemique / von Jaksch's an(a)emia. unele parazitoze. caracterizata prin scaderea concentratiei corpusculare medii de hemoglobina.: boala Hayem-von Jaksch-Luzet (v. ANEMIE HIPOCROMA / an6mie hypochrome / hypochromic an(a)emia. acid folic). Tip de a. f.: boala Banti (v. ANEMIE IMUNOHEMOLITICA / anemie immuno-hemolytique / immunoh(a)emolytic an(a)emia. care pot avea urmatoarele origini: 1) Autoanticorpi. Sin. si anemie aregenerativa. Tip de a. ANEMIE ESENTIALA A TINERELOR FETE / anemie chlorotique / chlorotic an(a)emia. m. Sin. probabil.: drepanocitoza (v. pediatru american. Anemie hiposideremica frecventa In anumite afectiuni inflamatorii cronice.). ANEMIE HEMOLITICA IMUNOLOGICA / anemie hemolytique immunologique / immunoh(a)emolytic an(a)emia. h. h. A.: boala Biermer (v. drepanocy-tic an(a)emia. Sin. dar nu se stie daca este cazul unei asocieri sau al unei relatii de cauzalitate. eritroblastopenie sau absenta eritroblastelor. ANEMIE PERNICIOASA / anemie pernicieuse / pernicious an(a)emia. reactivi la temperatura corpului. Sin.ANEMIE AREGENERATIVA NUTRITIONALA reactiei sistemului hematopoietic si evolutie rapida fatala.).: anemie sideropenica. profesor (a ffcrenf. ANEMIE MICROCITARA / anemie microcytaire / microcytic an(a)emia. ANEMIE FERIPRIVA / an6mie ferriprive / iron-deficiency an(a)emia.). a carei cauza este necunoscuta. asodate cu cresterea concentratiei sanguine a *reticulocitelor. In eritrocit.: -talasemie majora (v. sunt normocrome. Sin. anatomopatotog itatian. Acestea apar fie din cauza unei carente vitaminice (vitamina B^. ca urmare a trei grupe de cauze: 1) Absenta substantelor din alimentatie (deficit In aportui de fier. Orice tip de a. ANEMIE HEMOLITICA AUTOIMUNA / anemie h6molytique autoimmune / autoimmune h(a)emolytic an(a)emia. tradusa si prin colorarea slaba a hematiilor pe frotiul preparat prin tehnica May-Griinwald-Giemsa. m. determinata de absenta unor substante necesare hematopoiezei.: boala MinkowskiChauffard (v. ANEMIE MIELOFTIZICA / an6mie myelophtisique / myelophthisic an(a)emia. A cu anticorpi (IgG) antiproteine eritrocitare. abandonat. i.). In care globulele rosii contin o cantitate normala de hemoglobina.: boala Silvestroni-Bianco (v. cuprind: a. (normocroma normodtara severa) se asociaza cu trombopenie. ANEMIE ANEMIE HEMOLITICA MINKOWSKI-CHAUFFARD / anemie hemolytique de Minkowski-Chauffard / MinkowskiChauffard h(a)emolytic an(a)emia. 1871-1945} Sin. cu volumul globular mediu peste 110 m3. ANEMIE FALCIFORMA / anemie a hematics falciformes / sickle-cell an(a)emia.a. Acesti autoanticorpi. ANEMIE MEGALOBLASTICA / an6mie megaloblastique / megaloblastic an(a)emia. [diiido Banti. m.: cloroza (v. ANEMIE HIPOCROMA ESENTIALA A ADULTULUI / an6mie hypochrome essentielle de 1'adulte / Hayem-Faber disease. m. A. ANEMIE BIERMER / anemie de Bierrner / pernicious an(a)emia. Biermer (sau *boala Biermer).: fransfuzie cu sange incompatibil. A. A. A. [Anton Biermer. A.sau aloanticorpi introdusi In organismul pacientului (ex. gennan. h. prostata). In care dimensiunea medie a hematiilor este mai mica decat In mod normal (diametru sub 7 m) sau 3 volumul eritrocitar mediu sub 80 m . A. din cauza aportului deficitar de fier. sarcina. dobandita In care distrugerea hematiilor este determinata de anticorpi serici specifici.). cea mai raspandita boala cronica din lume.: prin carenta de *acid folic) si 'eritromieloza acuta.: anemie nutritionala (v. istoric. •mu&t. nutritionale (ex. 1827-1892. [T/iomns Bentoa Cooley.: boala Hayem-Faber (v.: boala Lederer-Brill (v. denumite imunoalergice.). reumatismale sau maligne. ANEMIE CRIPTOGENETICA / an6mie cryptog6n6tique / cryptogenetic an(a)emia. fibroza sau granuloame (tuberculoza avansata). v. talasemie). hemolitica autoimuna cu anticorpi la cald. ANEMIE BANTI / anemie cle Banti / Banti's disease. Boala survine la copilul mic sau la adult.: a. ANEMIE AREGENERATIVA / an6mie ar6g6n6rative / aregenerative an(a)emia. a. A. Intalnita frecvent In leucemia limfatica cronica. In care hemoliza este provocata de 'autoanticorpi.} Sin. 1852-1925.] Sin. V. ANEMIE HEMOLITICA / anemie h6molytique / h(a)emolytic an(a)emia. ANEMIE HEMOLITICA ENZIMOPRIVA / anemie hemolytique enzymoprive / enzymopenic an(a)emia. ANEMIE INFLAMATORIE / anemie inflammatoire / an(a)emia of chronic inflammation. ANEMIE COOLEY / anemie de Cooley / Cooley an(a)emia. proteine sau vitamine). aplastica. *A. este. anemie hemolitica autoimuna. ANEMIE HEMOLITICA ACUTA / anemie h6molytique aigue / acute h(a)emolytic an(a)emia. V. al bolii Biermer (v. sunt provocate de absorbtia In organism a unor medicamente (Indeosebi peni-cilina si cefalosporine). A. Sin. unele *a. ANEMIE FAGOCITARA / anemie phagocytaire / Martin's syndrome. h. eredi-tara nonsferocitara cu transmitere dominanta legata de sex. Indeosebi *botriocefaloza). A. si boala Imerslund-Najman. A. caracterizata printr-un numar normal de eritro-cite. poate aparea si In cursul unei afectiuni virale. ANEMIE NUTRITIONALA / an6mie nutritionnelle / nutritional an(a)emia. stomac. determinata de distrugerea globulelor rosii anormal de fragile (hemoliza corpusculara) sau din cauza unui factor de agresiune aparut In plasma bolnavului (hemoliza extracorpusculara). Sin. Sin. 3) Deturnarea utilizarii lor normale (boli hepatice si endocrine. *lactatdehidrogenazei. ANEMIE MACROCITARA / an6mie macrocytaire / macrocy-tic an(a)emia. produsi de sis-temul imun al bolnavului. Sin. Uneori este considerata sin.). sunt agresivi fata de antigenii propriilor hematii si pot fi decelati prin "testui Coombs. h. A. "imunoglobuli-ne G si M. 2) Izo. 2) Absorbtia lor deficitara ('steatoree. *a. feripriva. fie In cadrul unei 'mielodisplazii.). ANEMIE POSTHEMORAGICA ACUTA / an6mie posth6morragique aigue / acute posthemoragic an(a)emia Anemia nor- 165 . catre varsta de 60 de ani. caracterizata prin prezenta In sange a unor hematii de dimensiuni mari. consecutiva infiltrarii maduvei osoase prin tumori (carcinom de san. A. ANEMIE MICROCITARA DREPANOCITARA / anemie microcytaire drepanocytaire / sickle cell an(a)emia. ANEMIE CARENTIALA / anemie carentielle / deficiency an(a)emia. Sin. Sin.).).).

Grup de compusi care. *sarcoidoza etc. s.: boala a.). catre maturare. n. eel mai frecvent asociata abolirii motilitatii voluntare. etiologice..priv. s. ca si o serie de boli dificil de clasificat. f. / aneusomie. s. [at.. a unei artere intracraniene localizata. an . cheaguri sanguine organizate sau nu. dar si In raport cu particularitatile anatomopato-logice sau. A. nu evolueaza normal. Se disting: a.: anemie sideroblastica (v. f. pot determina tempo-rar o paralizie senzitivo-motorie In teritoriul inervat. / aneurysm. m. / anencephalie. care poate cuprinde una sau mai multe forme de sensibilitate (dureroasa. an . Ex. an -priv.). apsis = I'edtTe. n. toca/a. caracterizata printr-un "avort intramedular" al formelor eritrodtare tinere. A. / anesthesie. m.. la baza creierului. dolor. ANEVRISM. pediculata sau nu. (fibroma. cu o serie de caracteristici comune: aparitie la subiecti varsInid. / an(a)esthesiology. 2) Abolirea reversibila a sensibilitatii.. tactila etc. In plus (ex. an -priv.} Absenta perceptiei culorii rosii. ANEMIE REGENERATIVA / an6mie regenerative / regenerative an(a)emia. prima din cele trei culori fundamentale. / anesthesiologie. s. oneurysmo = [lugire. an . f. / aneusomy. (hipocroma microdtara) rezultata din activitatea defidenta a formei eritroide de ALA-sintetaza si asociata cu eritropoieza insufidenta. ANEMIE SIDEROBLASTICA / anemie sideroblastique / sideroblastic an(a)emia. ANENCEFALIE. ANEMIE SIDEROBLASTICA LEGATA DE CROMOZOMUL X / anemie sideroblastique liee au chromosome X / X-linked sideroblastic an(a)emia. ANESTEZICE GENERALE / anesthesiques gen6raux / general an(a)esthetics. determinata de o pierdere de *hemoglo-bina prin hemoragie sau prin hemoliza. Se manifesta prin inten-sificarea 'eritropoiezei medulare. \(jT. ANEUZOMIC. V. acfiune. In continuare. cu exces de mieloblaste. cu numeroase sin. A.: anemie feripriva (v. fiind considerata o stare preleucemica. ca urmare a stazei acestuia. i. ca *boala Di Guglieimo (mieloza eritroleucemica). a. Se disting numeroase tipuri de a. ANESTEZIOLOGIE. / anerythropsia. -atos = corp. Var. spontan sau voluntar. g.priv. ANEUSOMIE. adj. r. an . [Qr. Sin. . / anevrisme.] Ramura a medicinei care studiaza metodele de anestezie si de sustinere a functiilor vitale ale organismu-lui In perioada perioperatorie. [Cfr. f. adj. A. / aneurin. ANESTEZIC. \Cfr.senz. Se disting. provocata prin utilizarea agentilor *anestezid.. sideroblastica dobandita idiopatica (sau a. In care re-actiile cutanate la tuberculina devin negative ca urmare a unei boli generalizate. s. f. s. eel mai evident este eel al a. la concentratii adec-vate In tesutui nervos. non-volatile. sub care sunt reunite diverse a. s. on .nsi6i[itate. s.. [Cjr.. Ex. r. este generator de hemoragii meningiene sau meningocerebrale. Var. adj. tuberculinice.). care are drept consecinta cres-terea numarului de "reticulocite (frecvent peste 150 000/mm3).). f. denumite mdeosebi In functie de localizare. f. termica. an priv. ANESTEZIE PERIDURALA / anesth6sie peridurale / epidural block. f. aisthesis =. -atos = cuiowe. 'Daltonism pentru culoarea rosie. s.: vitamina B. ergRin = a incra} Care provoaca *anergie. produsa Intr-un interval scurt. si aneuzomie.. volatile sau gazoase. / anesthesique.. locoregionala constand In injectarea unui anestezic local In spatiul 'peridural. In care abolirea sensibilitatii. caracterizata prin prezenta *sideroblastelor inelare printre precursorii eritrodtari nucleati din maduva osoasa. Sin. f.). / aneusomic. ANERGIE. Malformatie sacciforma sau fuziforma. f.\ 1) Care provoaca *anestezie. care. f.priv. / anencephalia. V.).. s. Metoda de *a.. individualizata prin ineticienta productiei de leucocite granuloase In maduva osoasa. s.priv. A. / aneuploidie.. / aneusomique.] Termen generic pentru anomaliile numerice ale cromo-zomilor sau orice anomalie cantitativa a materialului cromozo-mial. 166 ANEVRISM ARTERIAL INTRACEREBRAL ANESTEZICE LOCALE / anesthesiques locaux / local an(a)esthetics. ca si a trombopoiezei). (khroma. abundenta. apar In zone arteriale In care scade rezistenta peretelui arterial (din cauza unei leziuni organice.priv.. eii = bun. s. ANEURINA..).. administrate prin inhalatie. abolirea sensibilitatii si relaxare musculara generalizata.: anemie sideroacrestica. 1. s. a. ANERITROPSIE. f. tfilatatie. include sange si. an . / aneurine.ANEMIE PERNICIOASA mocroma si normocitara care survine dupa o hemoragie unica.\ Stare a unui organism care a pierdut capacitatea de a reactiona specific la un alergen sau antigen la care anterior a fost sensibilizat. A. genera/a. s. a unei malformatii sau a unui traumatism) si/sau creste presiunea sanguina. -e.priv. ANEUPLOIDIE. si a. s. an . generate). cu supraIncarcare secundara cu fier. de ex..] Formatiune vasculara cu aspect tumoral. Termen. erythros = rofu. care apare prin dilatatia peretilor arteriali ?i comunica cu lumenul acesteia.. [Qr. g. A. Grup de medicamente care provoaca somn profund. de la ergein = a iucra. / anergia. Sin.: aneusomie. uneori. [Cjr. ANEVRISM ARTERIAL 1NTRACEREBRAL / anevrisme arteriel intracerebral / intracranial aneurysm.: trisomie) sau In minus (ex. reprezinta o varietate de *dicromatism. f. a. sensifiiii-tate. ANESTHESIA DOLOROSA / anesthesia dolorosa / anesthesia dolorosa. / anergisant. s. Uneori se constata enzimopatii. m practica.).. tocoreg/bna/a. s. r. de la e = in. enkephalo = creier. se. 3) Pierderea patologica a sensibilitatii. ergon = tucru. (v.priv.. este obtinuta prin infiltratii In jurul filetelor nervoase (trunchiuri sau radadni). b) a. rezistenta la tratamentele cunoscute si evolutie relativ frecventa catre leucemie. aistesis = se-mafic. f.] Care se refera la anomaliliile cromozomiale. eidos = formd. / anergie. ce afecteaza reactiile imunitare ale organis-mului ("rujeola. adj. di (a aneurynein = a duata. desi produse din abundenta. sensi6ili-tate. soma. / an(a (esthetic. care asociaza abolirea sensibilitatii si pierderea temporara a starii de constienta. [Gr. localizata pe traiectui unei artere. ANEUZOMIE. f. f. pentru aneuzomie (v. 2) Denumire generica a medicamentelor utilizate pentru obtinerea unei insensibilitati locale (*a. Sin.: monosomie). locale} sau generale (*a. slabiciune si paloare. sideroacrestica). -atos = Corp. s. adj. eupfoos = favora6ii. rahianestezia sau *a. ANERGIZANT. In contact cu un trunchi nervos. caracterizata prin ineficacitatea eritropoiezei. -oris = dwere} *Perceptie a senzatiei dureroase Intrun teritoriu care este anesteziat.afie. -atos = culowe. s. sensibilitate} 1) Absenta sau disparitia unuia sau mai multor tipuri de sensibilitate (dureroasa. anencephaly. [Cfr. ANESTEZIE. s. [Cjr. ANEMIE SIDEROACRESTICA / anemie sideroachrestique / sideroachrestic an(a)emia. ANEMIE REFRACTARA / anemie refractaire / refractory an(a)emia. prin infiltratie sau pulverizare. A. ANEMIE SIDEROPENICA / anemie sideropenique / iron deficiency an(a)emia. an . aisthesis = senzatit. cu = bun. [GJT. termica. soma. c) a. blocheaza reversibil conducerea influxu-lui. / anerythropsie. tactila). [Qr. In care disparitia sensibilitatii dureroase este obtinuta In-trun teritoriu limitat. / an(a)esthesia. logos = ftiMtd.priv. de regula.. reprezinta consecinta unei insufidente calitative cronice a eritropoiezei (frecvent si a granulopoiezei. anevrysme. adj. / aneuploidy. *Mielograma permite distingerea unor entitati nosologice: a. / anergie. aisthesis = sematie. kcphal = cap} Termen impropriu pentru *encefalo-arafie. la nivelul "hexagonu-lui arterial Willis sau pe trunchiul vertebrobazilar.] Numar anormal de cromozomi. a. a) a. peridurala.

de forma unei pungi care atama de o parte a peretelui unei artere si comunica cu aceasta printr-un colet (canal) stramt. placenta si cordonul ombi-lical. Flegmon sau abces amigdalian. limfangita etc. a. Mai rar. -ita .] Inflamatia *anexelor uterine. s. ANGINA FLEGMONOASA / angine phlegmoneuse . Sin: sindrom Churg-Strauss (v. 'Eons. plastos = mode. amniosul. / angeite. disectie aortica. dar tardiv al febrei tifoide: ulceratii mici. ANEXE. s.: anevrismoplastie. Termen engl. Consta In deschiderea pungii anevrismale. s. f.\ Tesu-turi. care aveau drept caracteristica comuna doar Jena respiratorie Inso-tita de angoasa. f. Indeosebi cu polinucleare alterate): 2) patogenie (*complexe imune precipitate In vase si depuse pe endoteliu). s. Intre pedunculul cerebral corespunzator si marginealibera a cortului cerebelului. [(yr. ovalare. / anevrismectomie. cerebrala.\ Semn patognomonic. pectorala. quinsy. f. f. a. Termen care cuprinde un numar de sindroame cu aspecte clinice variate. / angeitis.twn. In contact cu o leziune arteriala.. faringiana. la plasucm = a forma. / anevrysmorraphie. flebita. / angiectasie. formatiuni sau organe a caror actiune se Insumeaza cu cea a altar organe. aneurysma . s. pi. trompe uterine si ligamentele uterului. sau gr. ANGEITA NECROZANTA / angeite necrosante / necrotizing angeitis. In care peretele vasului sanguin se dilata mai mult sau mai putin egal. phlegmonous angina. a. / angiectasls. Dilatatie cu alungirea trunchiurilor si ramurilor unuia sau mai multor teritorii arteriale si venoase. angiite. s. prin diverse procedee. adnexus (annexus) = [egdturd. [Qr. Comunicare permanenta a unei artere si a unei vene prin intermediul unui sac anevrismal. s. [Lot.: parul si unghiile sunt a. an6vrisme dissequant / dissecting aneurysm. ankein = a sugruma} Inflamatie acuta a istmului gatului si a faringelui. francez. infectioase de origine bacteriana.was.] Denumire generica prin care se desemneaza toate dilatatiile vasculare.: a. Tumora vasculara determinata de organizarea. [Gr. [Lat. [C?r. f. nectere = a iega. A. rhaphe = sutura. de [a adneclere (annectere) = a lega. s. sore throat. In functie de localizare si de natura infectiei. temporala. Comuni-carea poate fi simpla (fistula) sau prin punga multilobulara (angiom sau hemangiom pulmonar). pi. reconstitu-tiva. consednta unui traumatism. este utilizat tot ca o exceptie termenul *a. / adnexitis. m. pulmonar se produce o comunicare patologica Intre ra-murile arterei pulmonare ?i ale venelor pulmonare. 'granulomatoza Wegener.: anevrismorafie (v. nectere = a (ega. a/ aortei. de (a aneurynein = a dilata. Pentru a. Din motive de localizare a procesului intiamator se utilizeaza mai frecvent termenul de 'salpingoovarita. ANGINA FLEGMONOASA ANEXE UTERINE / annexes de I'uterus / uterus adnexa. ANEVRISMOPLASTIE.} Indepartare chi'rurgicala a sacului unui *anevrism. ANGEITA GRANULOMATOASA DIFUZA / angeite granulomateuse diffuse / alergic granulomatosis. dar cu urmatoarele caracteristid comune: 1) aspectui leziunilor vaselor mici (necroza fibrilara a peretilor si infiltratie perivasculara polimorfa.). din interiorul acesteia. lupus eritematos diseminat. f.la. / angina. *arterita gigantocelulara. langa. de obicei. cuprinde nu-meroase varietati. Ex.. angor abdominal (1). Uneori. ia '}{6pitau\. a. ANEVRISM SACCIFORM / anevrisme sacciforme / saccular or sacculated aneurysm. diCatafie. s.ANEVRISM ARTERIOVENOS ANEVRISM ARTERIOVENOS / anevrisme arterioveineux / arteriovenous fistula. ektasis = di[atafie. vasculita. Sin. f. pentru desemnarea a. la. ANEVRISM MICOTIC / anevrisme mycotique / mycotic aneurysm.). aneurysma = iargire. Organe care asigura functiile vitale ale fatului: vezi-cula ombilicala. f. mi (ad = catre. angeioa .: vascu-larita. medic. In prezent. Intre tunica interna si cea externa. In aproximativ a doua saptamana de boala. a sufo-c-a. ANEVRISM FUZIFORM / anevrisme fusiforme / fusiform aneurysm. 2) A. ANGINA.ga.. Uneori termenul denumeste si abcesul retrofaringian. s. s. / angine. de la angere = a strange. dermatomiozita. f. / engagement. aneurysma = iargire. a wnpietl). -ita. A. ANGEITA ALERGICA / ang6ite allergique / hypersensitivity angeitis.catre. f. f. ANEVRISM DISECANT . ANEVRISM VENTRICULAR / anevrisme ventriculaire / ventricular aneurysm. a. a impieti). ANEVRISM FALS / anevrisme faux / false aneurysm. V. ditataf-ie. reumatism poliarticular acut si poliartrita reumatoida. ANEVRISMECTOMIE. / adnexa. singura afectiune neinflamatorie pentru care termenul de a. ANEVRISM CIRSOID / anevrisme cirso'ide / cirsoid aneurysm. alantoida. hernia segmentului infero-intern al lobului temporal In fosa cerebeloasa. / aneurysmectomy. [Jean-Baptiste Nreo/os Duguet. 3) A. dilata^ie. uni (ad . 1) A. s. ANGIECTAZIE. f. a fost utillizat In trecut pentru o serie de boli foarte diferite. amigdaliana.] Termen generic pentru diferitele tehnici de tratament chirurgical al 'anevrismelor. superfidale. comunicant cu artera printr-un colet. ANGINA ABDOMINALA / angine abdominale / abdominal angina. In cadrul unei formatiuni comune. s. a orificiilor arteriale care s-3 deschid local. de la aneurynein = a dilata. urmata de sutura. 1S37-1914. / herniation. Ansamblul constituit de catre ovare. *A. *sindromul Cogan. s. in canalul medular cervical. [Lat. In caz de anevrism fuziform se practica a. coborarea amigdalelor cerebeloase sub nivelul gaurii ocdpitale. ANGAJARE. s.iargire. In cazul a. precum si o serie de leziuni vasculare difuze din sclerodermie. nngeion = vas. / aneurysmorrhaphy. f. f. d. difterica etc. deplasarea sau ectopia unui element anatomic encefalic din locasul osteodural corespunzator. de. Ex. s. ektome = esfcizie. Denumire generica sub care sunt reunite uneori *angeita alergica. ANGINA DUGUET / angine de Duguet / Duguet's angina. d. inclusiv a "amigdalelor. care are drept consecinta stabilirea unei comunicari anormale si facile Intre sistemul arterial si eel venos. simetrice si fugace la nivelul pilierilor si valului palatin. [Cjr. v. aneuryaein . Apare In perioada de stare a febrei tifoide. s. Dilatatie a peretelui unui ventricul cardiac practic Intotdeauna ventriculul stang .la nivelul unei cicatrice dupa un "infarct. ale pielii. tonsilara. nu este o *micoza. care sunt de-colate de catre sangele care patrunde la nivelul unei rupturi a tunidi interne.a dilata. f. de la adnectere (annectere) = fl iega. deoarece cauza a. Termenul a. ANEVRISMORAFIE. ANEXE EMBRIONARE / annexes de I'embryon / embryo adnexa. dc. Denumirea este improprie. Conga. f. / aneurysmoplastia.ti de. rezultand o dilatatie cilindrica. Sin. depasirea de catre *prezentatie a stramtorii pelvine superioare si Inceperea coborarii In canalul pelvin. 167 . reprezinta una dintre principalele complicatii ale 'hipertensiunii intracraniene. cu refacerea arterei. / anevrysmoplastie. 4) 1n obstetrica. adnexus (annexus) = le. intestinala. *periarterita nodoasa. ANGEITA. Cavitate dezvoltata In grosimea peretelui arterial pe o lungime variabila. f. / annexes.\ Denumire generala pentru toate infla-matiile vasculare: arterita. angina = sit/ware. *A. se produce la nivelul tunidi medii a vasului. / annexite. s.. a unui hematom care constituie un sac fals. a modda} Sin. Este. ANEXITA. engagement. a persistat este *a.

angiografie numerica. ANGIOFLUOROGRAFIE.: In cazul fe-brei tifoide). / angiocholecystitis. [Cjr. crizele se Insotesc de tulburari de ritm pasagere (extra-sistole. cflirurg german. Mai rar. Solutii terapeutice. p. angRion = vas. 2) A. s. In care se produce un exsudat pseudomem-branos. [Gr. 1908. n.: In cancerul mamar) si este stimulat de diverse *peptide angiogenice. / angiographie. khole = Bita. n. dupa pranzuri. fiind inhibat de *steroizi.. f. intra-venos sau direct In cavitatile cardiace drepte.: 1) A.] Sin. [C)T.). s. ANGIOGRAFIE. si sunt mai lungi decat cele din angorul de efort.6. agentui patogen In *difterie. angor abdominal (2).] V. angeion = vas. si sindrom de ischemie-leziune.: angina ulceronecrotica (v. Sin. In mod obisnuit din cauza unei obstructii mai mult sau mai putin complete a cailor biliare principale. f. proximala a uneia sau mai multor artere coronare. / angiocholite. f. sindrom Prinzmetal. angeion = vas.zica. / angiocardiographie. b) circumstante. -ina. Indica adesea iminenta unui infarct miocardic. spontane. Sin. pediatru german. angeion = vas. / angiocholegraphie. cu o cadenta rapida. prin durere extracardiaca cu repercusiuni asupra plexu-lui cardiac sau a arterelor coronare.: angina Henoch. stenocardie. interscapular. pneumococ sau stafilococ. Se acompaniaza cu o supradenivelare tranzitorie a intervalului ST pe electrocardiograma. dupa injectarea unui *mediu de contrast. f. [Cfr. 5) A. Sindrom caracterizat prin crize de dureri constrictive la nivelul regiunii precordiale.] *Radiografia vaselor sanguine dupa injectarea unui *mediu de contrast.] Sin. f. vezica.pidemio[og francez. cu iradieri In membrul superior stang. proteine angiogenice. p. Prognosticul a. / angiogenine. \Cjr. gat. uneori. f. survenita la debutui unei scariatine 168 ANGIOGRAFIE grave. Sin. sa odservat prima data fenomenu[ de fiwr&scmta. Forme clinice de a. p. angeion = vas. *?ontaj coronarian sau *angioplastie. graphein = a scrie. / angiocholecistographie. s. induratia si roseata se observa si la nivelul tegumentelor re-giunii submandibulare. / angio-genesis. o parte din cavitatile cardiace. la gennan = a produce. si angina pectorala. lungi si spontane.: hemangioblastom (v. de tip Prinzmetal. [Cfr. f. n. de decubitus. s.ANGINA HENOCH DIGITALA ANGINA HENOCH / angine ulc6ro-necrotique de Henoch / Henoch's angina.inihe Vincent. angeion = vas. .n} Celula embrionara generatoare a endoteliului cu destinatie vasculara. A. boala Heberden. Sin. s. artera pulmonara sau aorta sunt opacifiate exclusiv prin injectarea in situ a unui mediu de contrast. gennan = a produce. crize care se agraveaza rapid. a. f.. are o evolutie grava. s.. fluor. ANGINA VINCENT / angine de Vincent / Vincent's angina.). limba este Tmpinsa si ea In sus.: infectie Vincent (v. ANGIOCARDIOGRAFIE. [Myron PrmzmeInl. s. / angiofluorographie. 4) A. efort. 1862-1950} Sin. \Qr. iar "coronarografia releva stenoza importanta. emotie.: angiografie numerica (v. reflexa. graphein = a scrie. ANGINA PSEUDOMEMBRANOASA / angine pseudo-membraneuse / pseudomembranous angina. dur si foarte dureros. -onio. este produsa de streptococ. 3) A. ANGIOCOLECISTITA. prelungite. Electrocardiografic se observa semne de ischemie. f. Denumire generica pentru toate a. graphem = a scrie. a. f. pe. f. ANGINA INTESTINALA / angine intestinale / intestinal angina. noaptea. f. / angioblaste.mie. se complies cu 'infarct miocardic. genesis = producm. m. s. de. s. graphein = a scrie. / angioblast. 1790-1865} Inflamatie purulenta acuta care Incepe cu un flegmon al spatiului submandibular si survine de obicei ca o consecinta a unei infectii odontogene (periodontita molarilor inferiori. ANGIOGENEZA. prof&sor'Ca Saris.. / angiography. "cu tendinta de extindere In profunzime. oris = curgere. ANGINA LUDWIG / angine de Ludwig / Ludwig's angina. angeion = vas. s.: angina vasospastica. [Cfr. / angioblastome.). ANGINA PECTORALA / angor pectoris. i. / angiogenin. extra. 1820-1910. f. / angiogenese.. Stuttgart. Tumefierea.} Forma de angina pectorala caracteri-zata prin crize dureroase foarte violente. / cholangitis. In cazul a. prin contrac-tie segmentara a unei artere coronare si avand. / angiocardiography. c) durata: scurta (minute). spastica. Durerile au patru caracteristici cardinale: a) sediu: retrostemal. din (at. / angiocholecystite. Cauza a. survenind de mai multe ori pe zi. In care crizele survin spontan. ANGINA PRINZMETAL / angor de Prinzmetal / Prinzirietal's angina. kolon = mtestin gros. s.: angina de piept. p. angeion = vas.). s. khole = biia. s. [CfT. bactinoiof) pi e. 1'e. uneori la ora fixa. khole = bil&i kystis = sac. ANGIOCOLECISTOGRAFIE. aspectui clinic al *a. mandibula. colan-giografie (v. m.} Asocierea unei *angiocolite cu o "colecistita. care. pseudodifterica. cingeion = vas. a carui desprindere creeaza o ulceratie sange-randa. •V. eel mai frecvent asociata unei coledstite litiazice. coexista cu dureri de origine digestiva sau rahidiana. kcirdia = iniw. s.] Sin. cu rise de infarct si moarte subita. f. angeion = POSi blastos = ge. unde edemul glotic si compresiunea bazei limbii asupra laringelui pot determina o obstructie. s. Acest proces fiziologic este implicat si In cresterea unor tumori diverse (ex. f. fiuor. senzatie de moarte iminenta. f. In circa jumatate din cazuri. frig. f. In cursul *cateterismului cardiac. s. ANGIOCOLEGRAFIE. -ita. p. s.. este aproape totdeauna ateroscleroza arterelor coronare. 6) A. iar In o treime din cazuri a. ANGIOGENINA.r. gr. A. fara unda de necroza. Poate surveni si In isursul unei maladii infectioase (ex. [Wilhelm Friedrich van Ludwig. fiind denumita In aces-te cazuri a.] Inregistrare. a unei serii de radiografii ale cavitatilor inimii si ale vaselor mari de la baza inimii. acompaniate de *angoa-sa si. Se caracterizeaza prin producerea unei placi gri de te-sut necrozat. infiltrat. permite punerea In evidentS a vaselor retiniene si coroidiene. kystis = sac. angor pectoris.] Elaborarea de catre *endoteliul vascular a unor vase not. cu semne clinice analoge celor de *infarct miocardic si cu semne electrocardiografice de ischemie. [C. [Eduard Heinrich Henoch.] Procedeu de obtinere a imaginii fundului de ochi dupa injectia intrave-noasa de *fluoresceina. In general. A. ANGIOBLASTOM. d) raspuns rapid (1-3 minute) la nitroglicerina. s. ANGIOBLAST.sau intrahepatice.. u. ANGIOCOLITA. / angioblastoma. V. / angiocholegraphy. spat finer. variant angina pectoris. avand tendinta sa progreseze In jos spre laringe. dimineata si seara. angine de poitrine / angina pectoris. extractii dentare).). / angiofluorography. [Cfr. graphein = a scrie. -it5] Inflamatia canalelor biliare. ANGINA ULCERONECROTICA / angine ulcero-necrotique / angina necrotica.). Denumita si stare de rau anginos. tipica este cea provocata de bacilul Loffler. intricata. V. blnstos = gennt. devenind tot mai frecvente. PlanseuI bucal este ridicat.: colangiografie (v. / angiocholecystography. bloc atrioventricular sau tahicardie ventriculara). s. *heparina si *interferon. angeion = vas. f. s. s. sau cardioangiografiei selective. acuta coronariana febrila. s. instabila. [feim Hyar.n. este totdeauna grav. V. cordw-iog americon. ANGIOGRAFIE DIGITALA / angiographie digitale / digital angiography.} Sin. cu ajutorul unei sonde introduse pe cale venoasa (cardioangiografie). 'Berlin.

Avantaje: evitarea punctiei si a cateterismului arterial. sin. [at.. angiotonine. / angiotensinogone. ANGIOM. Procedeu radiologic de examinare a vaselor sanguine opacifiate cu un *mediu de contrast.] Procedeu chirurgical de refacere a continuitatii sau ANGIOTENSINOGEN de remodelare a unui vas. 4) A. m. m. f. Procedeu de dilatare a unei artere Ingustate cu ajutorul unei sonde cu balonas. / angionecrose. angeion = vas. ANGIOSCOP. / angiologie. m. Sin. Ill si actioneaza prin intermediul receptorilor AT.ipe. s. angeion = vas. / angiokeratoma. si AT. spasmos = contracfte. f. angiotonin. f. mys. prin crize de epilepsie. scintilla = scantde. si AT. f. Ill.] Produs al actiunii *reninei asupra *angiotensinogenului. ANGIOMATOZA CEREBRALA / angiomatose cerebrale / cerebral angiomatosis. angeion = pas. s. si tab. gennan = a. graphem = a. scrie. hypertensin. In cazul vaselor mari. naevus vasculaire / spider angioma. / angionecrosis. m. [Qr.] Despre o boala care se Insoteste de spasme vasculare (*angiospasme). span = a trage. din gr.: gamaangiografie. boala Lindau. V. s. angeion = vas. 169 . hypertensine. s. [Termenut a rezultat din doua. myos = musclii. angeion = vas. retinopatii etc. dezobstructie. s. -oma. ungeion = vas. ANGIOLOGIE.ANGIOGRAFIE NUMERICA ANGIOGRAFIE NUMERICA / angiographie numerique / digital angiography. / angiomyoneuroma. de la tendere = a mtinde. s. [Qr. f. s. meningiene. adj. ANGIONECROZA. f.} Sin. V. ANGIOMATOZA MEDULO-CUTANATA / angiomatose medullo. de [a. / angiopathie. In scopul introducerii unei sonde sau ca prim timp Intr-o operatie plastica. Se manifesta prin a-rieratie mentala si. retiniene etc. Sin. dilatare. s. spasticufi. este un factor patogenic In unele afectiuni ca infarc-tul de miocard. s. apoi convertita Intr-o serie de cifre de un calculator (digitali-zare sau digitizare).). s. m. provoaca inactivarea prin hidroliza a *angiotensinei II. si boala Fabry. rezulta din a. / angioscope. / angiotensinase. angeion = vas. s. n. tumora glomica (v. de la nekros = moarte. ANGIOSARCOM. omd. / angiospasm. logos = stiinta. s. tensus. de [a skopein = a video.. [(^r.: 1) A. incorda.: angiografie digitala. gr. f. s. Sin. [Qr. ANGIOMATOZA HEMORAGICA FAMILIALA / angiomatose hemorragique familiale / Rendu-Osler-Weber disease. / angioscintigraphy. ANGIOTENSINAZA. s. [C. [Cfr. -alos = jfura. A. angeion = vas. m.). f. Poate avea diferite localizari. A. In regiunile temporala si occipitala. f. ANGIOSPASTIC. poate determina o crestere a presiunii arte-riale. f. -ma. / angioplastie. Poate consta In sutura.] Tumora benigna formata din fibre musculare netede si numeroase vase. [Qr. care stimuleaza secretia de aldosteron a suprarenalei si exer-dta. nekrosis = mortificare. produce} Alfa.. ANGIOSTENOZA. [CJT.} *Necroza peretilor unui vas.?(amina. V. tensus. / angioma. / angiokeratome. / angiospasme. s. cu originea In capilarele sanguine (*hemangiom) sau limfatice (*limfangiom).-globulina de origine hepatica. n. s. mgustare. / angiomyome. ANGIOSPASM. heptapeptid (aminoacizii 2-8 ai a. calitatea foarte buna a imaginii consecutiv tratamentului semnalelor la calculator. f. 'in continuare. mys. / angioscope. gr. ANGIOTENSINA. s. f. n. Se disting mai multe forme circumscrise sau difuze. -oza. cutan^e / Cobb's syndrome. manifestata prin formarea de *angioame multiple cutanate. s.] *Sarcom rezultat prin proliferare celulara derivata din elementele conjunctive ale vaselor sanguine.} Denumire generica pentru afectiunile vasculare. s. m.] Enzima proteolitica prezenta In mod normal In sange si In diferite tesuturi. n. A. pathos = 6oa[a. II. a. ingust. a. s. se transforma Intr-un octapeptid (aminoacizii 1-8 ai a. / angiome. endocrinol. [Cyr. II este eel mai puternic vasopresor cunoscut.] Boala. / angiosarco-ma. s. s. s. [at. hexa-peptid (aminoacizii 3-8 ai a.} *Fibroscop adaptat pentru examenul intravascular. / angiostomie. a nwd'eCa. / angiopthy. angeion = vas.] Leziune caracterizata prin asocierea unei proliferari vasculare (*angiom sau *telangiectazie) cu o hiperplazie epidermica cu hiperkeratoza. s. stenos = strd-mt. / angiotensinase. / angiospastic. / angioplasty.).] Tumora vasculara circumscrisa. plastos = modelat. ANGIOMATOZA. angeiologie. a mcorda. ANGIOM STELAT / angiome stellaire.] Deschidere chirurgicala a unui vas sanguin. stenosis = strdrntare.. f.: angiotonina si h. -oma. o actiune la nivelul sistemului nervos central si periferic. [Gjr. -oma. tendere = a mtinde. -ina'i gr. [Cfr.'. s. [Qr. s. sarkos = came. f. f. \Cjr. angeion = vas. II sub actiunea aminopeptidazei A si actioneaza tot prin intermediul receptorilor AT.. f. ANGIOTENSINOGEN. / angio-tensinogen. keras. const. m. Sin. de la care pomesc arborizatii telangiectazice sub forma de "panza de paianjen".rtensina. dezvoltata din celule endoteliale (angioendoteliom) sau din pericite (angiopericitom). s. di la. IV. s. s. 3) A. myos = musctii. tensvs. ANGIOSTOMIE. accidentele vasculare cerebrale. [l^r.. tendere = a wtind'e. / angioneuromyome. Imaginea este apoi restituita. ANGIOSCINTIGRAFIE. / angiotensin. element precursor al *angio-tensinei. de asemenea. I este un decapeptid care. -aza . ANGIOPLASTIE TRANSLUMINALA PERCUTANA / angioplastie transluminale percutanee / percutaneous transluminal angioplasty. [at. I). angeion = vas. / angiostomy. / angiotensine. (at. / angioscintigraphie. adj. angeion = vas. ANGIOMATOZA RETINOCEREBELOASA / angiomatose retino-cerebelleuse / retinocerebellar angiomatosis. / angiomatosis. / angiomyoma. II poseda receptorii specifid AT. s. anterioare.. f. dt la. ANGIOKERATOM. caracterizata prin prezenta de angioame multiple caldficate situate pe fata interna a craniu-lui. neuron = nerv. s. / angiosarcome.r. angeion = vas. V. a mcorda. m. [at. angeion = vas. sub actiunea 'enzimei de conversie. -inn. n. \Qr. angeion = vas. Sin. ANGIOMATOZA FACIO-RETINO-TALAMO-DIENCEFALICA / angiomatose facio-retino-thalamo-diencephalique / neuroretinoangiomatosis syndrome. [Gfr. I). 2) A.] Studiu scintigrafic al inimii si vaselor mari cu ajutorul unui radioizotop emitator de radiatii (ex. Imaginea cap-tata de o videocamera este transformata In semnal electric.] Studiul vaselor si al afectiunilor acestora. f. / angiostenose. cu accen-tuarea contrastului vaselor opacifiate si stergerea umbrei tesu-turilor vecine. s. keratos = corn. gr. Semn cutanat sub forma de punct central de culoare rosu aprins. Au fost descrise mai multe a. / angiology. s. Tip de a. ANGIOMIONEURINOM.] Ingustare a vaselor sanguine.] Spasm vascular care intereseaza 'in special arterele mid si induce o "ischemie localizata In teritoriul corespunzator vaselor afectate. [(77-. s. ANGIOPLASTIE. adesea congenitala sau genetica. [Qr. I) denu-mit a. f.). de la. stoma. s.: ""'Tc) introdus In circulatia sanguina prin injectare. / angiospastique. n. s. a. skopos = observator.: sindrom Bonnet-BlancDe Chaume (v. angeion = vas. re-zulta din a.. n. dt la plassein = a forma. / angiomatose. frecvent. e. angeion = vas. ANGIOPATIE. / angiostenosis. angeion = vas.: boala Rendu-Osler (v. sarx. -oma.: sindrom Cobb (v. -oma. (cu subtipuri). spustikos = care trcye mauntru. congenitala sau dobandita. angeion = vas. f. ANGIOMIOM.

cu formula CeH5NH2. / anhiste. [Cfr. ANICTERIC. a tainui si omen. angor. s. ikteros = gai6enare.. Conform SI. unde contribuie la procesele de transport si transfer ale CO. Aceste reactii. an -priv. -inis: posibii de la abdere = a ascunde. m. a se comporta} *Strabism latent.: anilinism. [Qr. ANIMAL.: unghi (v. ori functionala Cin diferite boli). -ozo .i icier} Care nu se msoteste de *icter.. obtinut Indeosebi din nitrobenzen. 2) A. vedere. -oris = piept. / anisotropic. asociata frecvent cu stenoza trunchiului ce-liac si a arterei mezenterice inferioare. fizician fi astronom suedes. animal = fiintS vie.). deoarece are M. imperceptibila. adj. patologica reprezinta consecinta unei inegalitati de refractie Intre cei doi ochi. de la trepein = a intciarce. s.] 1) Durere abdominala paroxistica si angoasanta. cu rol In vederea stereoscopica. hydatos = apa.] Absenta sau insuficienta transpiratiei. an • priv. f. 2) Atom sau grup de atomi cu sardna negativa. m. / aniline. f. [Aiders /ens Angstrom. isos = egoi.1 nm. adj. / angle. Poate fi profesionala sau accidentala. kyiof. de (a anima = suflet. f. Insuficienta circulatorie este provocata de aterosderoza obliteranta a originii arterei mezen-terice superioare..] V. / angoisse. n. de la Anil = indigo. isos = egal. -ism. isos = egal. pectus. caruia i s-au extirpat hipofiza si pancreasul. s.] Lichid uleios toxic. s. f. [Lat. s. f.\ 1) Senzatie de con-strictie In regiunea epigastrica. / anilisme. s. adj. n. f. de Ca inIcfitinus = interior. n. f. m. f.. an . anger. hidros = transpiratie. s. adj. -atos = cu[ciare. 1814-1874.). Var. / aniseikonia. = celutd. angor. de circa 30 kDa si rol esential in mentinerea echilibrului acidobazic. f. histos •= tesdturd. / anisotrope. se recomanda Inlocuirea sa cu unitatea nanometru. -ozo.. f. / anhidrotique. b) a. 2) Care apar-tine organismelor. s. incolor. in ara6a -ainil. Anilm. AN IZO METRO PIE.] Sin. ANHIDRAZA CARBONICA / anhydrase carbonique / carbonic anhydrase.: coexistenta de *macrocite si *microcite. ANHIDROTIC. ana = m sus. s. s. s. Se formeaza prin disoderea unei molecule de electrolit. on priv.] Intoxicatie cu anilina. bicarbonic (HCO^). -a]-nil. / anilism. c) a. miscari voluntare si necesi-tand pentru existenta oxigen si hrana organica. cu aplatizarea *curbei Price-Jones). enzima care scindeaza reversibil acidul carbonic In CO.i isos = egali kore = pupita. 170 ANIZOTROP ANILINA. hiperfagic. / anisophorie. f. isos = egal. / anhidrosis.. adj. ca o consecinta a hemolizei. s. ](^r.. f. ANIZOCROMIE. Simbol: A. / anhydrase.} 1) Ion Incarcat negativ care In timpul electrolizei se deplaseaza catre anod.). s. ANGOR INTESTINAL / angor intestinal / angor intestinalis.: angina intestinala. obser-vata In aortita abdominala. / anhydrase. / angulus. . In compozitia sarurilor. si anilism. ANGOR PECTORIS / angor pectoris / angor pectoris. In fabricarea de cer-neluri si vopsele.: angina pectorala (v. f.priv. angoisse. / anisometropia. s. -minis = preve-stire. Ant: izeiconie. de. m. se acumuleaza 'in plasma sanguina si trece m urina. / animal. / anisocytose. / animal.). / anguillule. s. ANGOR ABDOMINAL / angor abdominal / angor abdomina-lis. adj. [QT. Este prezenta In cantitate mare In eritrocite. Principalii a. an • priv. / anisocoria. \Lat. prin 'casexie sau infarct intestinal. an .: Strongyloides (v.). phorein = a se simti. -oris = sufocare. deci fara comuni-care cu creierul. s. an * priv. / anisochromie. [Lot. s. s. / anilingus [Lot. [Lot. lui Houssay.] Cu referire la un corp care prezinta proprietatea de anizotropie (v. adj. \Lat. ANIZOFORIE. [Cfr. s. din iat.] 'Ametropie asimetrica: viciu de refractie cu forma si grad diferit la cei doi ochi. \'Jr. m. / anguillula. cu maduva spinarii sectionata. Bioxid de carbon (v. / Angstrom. acompaniaza formele severe de *anxietate. an -priv. v. on .: acelular (v. s. angustia = loc strdrnt. ANHIDRAZA. s. produs aromatic utilizat ca baza pentru numerosi coloranti. on -priv. d) a.. abdomen. s.. m. 2) Criza dureroasa cu sediul In regiunea mediana a abdomenului. accelerarea respiratiei si pulsului. an * priv. s. {Qr. Sin. [Lot. s. eterogenitate a diametrelor hematiilor pe frotiul sanguin (ex.priv. ANIZOTROP. / anisometropie. [Cjerm. / anion. ANILINISM. \C. s. \Cjr. considerate de origine neurovegetativa. fie din insecuritatea sa la amenintarea Neantului (Heidegger). ANGOR ABDOMINALIS.i hedone = piacere} Lipsa completa a placerii 'in cursul unor acte care m mod normal o stimuleaza. e) a. an -priv. / anicterique. s. s. {Cjr.•priv. Evolutie. abdominalis. avand senzatii.). Ant. f. adj. transgenic. Var. trope = Intowcere. ANHEDONIE. Are M.: angina abdominala. adj. In anemiile hemolitice. fiziologica. ANIZEICONIE. A. angor intestinal. acuta sau cronica. [C/erm. din cauza distantelor diferite ale aceluiasi o-biect fata de cele doua retine. ANILINGUS. f. angu-lus = ungfii. angor abdominal (2).] 1) Inegalitate a diametrelor celulare pentru un tip celular definit. s. lingere = a /inye. surve-nind In general dupa mese. relativ mica. m. angle.} Unita-te de lungime egala cu 1010 m sau 0. -oris = sufocare. 2) In filosofia existentiala (existentialism): stare de neliniste care rezulta la fiinta umana fie din libertatea sa si presentimentui greselii posibile (Kierkegaard). ANILISM. / anhedonie. f. f. Se deosebesc: 1) A. pentru angor abdominal (v. / anhedonia. angiiilla = fipar. stare de rau general. s. metron = masura. [^r.. cu Jena respiratorie si cardiaca. / anisochromia. spinal. [Cjr. care a fost tratat m conditii asemanatoare celui supus experimentarii. -onos = imagine] Inegalitate a imaginilor percepute de fiecare din cei doi ochi. hydor. ops. Animalele constituie o sursa importanta de modele experimentale: a) a. eikon.. / anisophoria.).) Aberatie" sexuala constand In excitarea anusului cu limba sau cu buzele.r. ingust.tie. / anguish.] Sin. ANHIDRIDA CARBONICA / anhydride carbonique / carbonic anhydride. khroma. an • priv. ANHIDROZA. s. opos = vaz. n. egal cu 109 m. s. / aniseiconie. / anilingus.. s.] Enzima care catalizeaza scoaterea apei dintr-un compus.: a. ANGSTROM . Carboanhidraza.] Inegalitate pupilara. s. Sin. anhistous. f. isos = egai.\ Inegalitate a coloratiei globulelor rosii. / anhistic. f. si se manifesta prin fenomene nervoase. anus = smut. ANHIST.. de control.. adj. Var.] (Medicament) care diminueaza secretia sudorala. / anion. s. -oris = sufocare. / anhidrose. animal. 2) In particular.nspira.). f. cu nucleui ventromedian al hipotalamusului distrus.ANGOASA ANGOASA. plasmatici sunt dorul (Cr) si a. V. f. / anicteric. f. ANGUILLULA. si apa. n. Poate fi anatomica (congenitala sau dobandita). f. ion = migrator.: *izocorie. -oza. isos = egai. hidros = tra. [(yr. in arafia. inteslinum = intestw. f. transgenic. determinata de o insuficienta cir-culatorie intermitenta a intestinului. Var pentru anilism (v. ANIZOCITOZA. [Qr. s. ANIZOCORIE. de valoare mica. / anhi-drotic. radicalii acizi sunt a. de (a ienai = a merge. uneori fortata. ca si In microscopia optica. / Angstrom. m. rasuflare} 1) Organism viu.. / anisocytosis. tesut. ANGULUS.. [^r. s. rotator. m. s. / aniline. (a anguis = sarpe] Sin. / anisocorie. hematologice (anemie) si tulburari digestive. Anilm de [a Anil = indigo. coif} Sin. ANION... s. este utilizata ca baza pentru obtinerea de numerosi derivati utilizati In calitate de coloranti In industria textila.

/ anode. / anisotropie. m. f.a produce. m. s. aspect. -e. este foarte frecventa In cazul alterarii functiilor denumite simbolice: *afazie Wernicke. / ankyrin.i nomos = obttd avdnd forf. si a pozitiei acesteia. ANORHIDIE. care nu respecta norme sau legi. adj. / ano-sognosia. anomalous. ANODONTIE. adj. care apartin subfamiliei Anofeline (Anophelinae). f. cunoastere. ANOMALIE CROMOZOMIALA / anomalie chromoso-nique / chromosome anomaly. ANOSODIAFORIE. Sin. 'M'anc Hester. prin extensie. de [ege. benign. f.a. s. apsis = vedert. / anomie. asociata uneori cu *displazia ectodermica ereditara. s. tinand seama de sensul curent al cuvantului. onyx. f. De-vierile superioare lui m + 2T ar fi a. psihopatie. / anomia. s. ANOD. f.ma. este expre-sia unui dezechilibru psihopatic. on priv.. ANOSMIE. termenul este putin utilizat. malariae si ovale). an .: anorexia nervosa. 'agnozie vizuala. gr. ANOPIE. ANOREXIE.} 1) Care diminueaza apetitul. aorma = reguid. 1) an . din [at. / anodyne.. an • priv. / anode.: protanopie (v. dependenta de contextui familial. f. f.nf:d. [Lat. f. pentru anchilostomiaza (v. / abnormality. nosos = fioala-'i diaphoria = difer-e. / anodontie. diferite tipuri de 'Plasmodium (faldparum. ANORMAL. 3) Uneori sin. s. nosos = 6oala. de obicei "congenitala si *familiala. adj.: fosfor a. s. / anosodiaphorie. de la. [Qr. vedere} Termen relativ vag cu urmatoarele sem-nificatii: 1) Absenta sau starea rudimentara (malformatii) a ochilor. a luminii etc. s.. iar cele infe-rioare lui m . n. Se gaseste In banda (4. anomaliu = tte.. f. on -priv. fara importanta. f. 2) Medicament destinat reducerii senzatiei de foame. ANOREXIGEN. prin exces. \Gr.] Diminuare marcata sau pierdere a apetilului. / anorexie. -aux.] Electrod pozitiv.] Calitate a unor corpuri cu structura interna ordonata (ex.idan fi naturalist engie-z. poate fi observata si In cazul unor structuri biologice cu un grad de ordonare moleculara. ideal cristalele.priv. adj.2T. ANOREXIA NERVOSA / anorexia nervosa / anorexia ner-vosa. organum. de la gnonai = a cunoaste} Termen ce desemneaza igno-rarea sau nerecunoasterea de catre un bolnav a tulburarilor sale. }C. fiz. s. Diminuare sau abolire a alimentatiei prin refuzul hranei sau pierderea apetitului. / anodin. este uneori conventionala.] "Cecitate temporara care apare In cursul variatiilor rapide de viteza (crestere sau reducere) sau In cursul acrobatiilor. / anodontia. [Qr.reguiarita. ANOMALIE TIP DALTON / anomalie du type Dalton / anomaly type Dalton. s. ab = indepartat de. isos = ega[. an . In acest caz. prin defect.] Proteina globulara (200 kDa) care leaga *spec-trina cu proteinele membranare integrate ("banda III) la nivelul membranei plasmatice eritrocitare. / anopsia.: aberatie cromozomiala (v. / anomalie. \(^r.. 2) Fenomen ce apare independent de o leziune a unui organ. / anosodiaphoria. [Qr. an priv. opos = vas. ale unor agenti infectiosi: arbovirusuri. adj. s. f.). ana = fn sus. -idos = testicuf} Absenta congenitala a ambe-lor testicule la un subiect cu cariotip XY. A. trope = intoarcere. V. / abnormal. / inorganic. anorexie mentala. s.priv. A. odous. / anisotropia. [C?r. ANOFTALMIE. profesor la. / anorexigene. care Inseamna absenta congenitala a unui ochi. [QT.. f. Prin extensie.priv. hemiplegie stanga In cadrul 'sindromului Babinski.).: anorexie mentala (v. [Cjr. si monorhidie..i ophthalmos = ochi} Absenta congenitala a ambilor ochi. f. gennon .] Indiferenta afectiva pe care un subject o manifesta fata de o stare patologica proprie. / ankyrine. ankyra = awora. cu hipermetropie (v. ANOFEL. ANOMIE.] 1) Forma de *afazie In care pacientui este incapabil sa denumeasca obiectele. Poate fi periferica (leziuni la nivelul zonei olfactive) sau centrala (leziuni ale scoartei cerebrale). anopheles = vdta. f. 1766-1844} Sin. [John Dalton. lat. / anophthalmos. manifestata prin hipotricoza si hipohidroza. odyne = durere} Despre remediile destinate sa calmeze dure-rea si care nu actioneaza asupra cauzei unei anumite boli. cu pastrarea capacitatii de a ANOSOGNOZE Ie recunoaste si utiliza. / anosognosie.priv. drum. ina. onoma. 2j a .). In 'isterie sau In relatie cu un conflict familial. cu exceptia celor din sistemul cubic) de a prezenta o variatie a proprietatilor lor fizice (coeziune.. cHimist. si anosognozie. s.priv. f. / anosmia.. vivax. [Lat. -ale. Var. de care. / anorganique.. Femelele (hematofage) sunt vectoare. A.priv. Se sustine ca a. adj. anorexia nervosa. Limita Intre normalitate si a. dilata-bilitate. Apare Indeosebi la tinerele Intre 15 si 20 de ani determinand amenoree si scadere In greutate care poate ajunge la 'casexie. s. s.1) la analiza proteinelor membranare prin *electroforeza In gel de poliacrilamida.} Absenta tuturor unghiilor sau a unora dintre acestea. de [a trepein = a inloarce.} Care este contrar structurii. f. f. s. Include un numar mare de specii de tantari (circa 300).] Absenta simtului odoratului (mirosului). [Gfr.). indolor. situate In afara intervalului m ± 3T pot fi denumite variatii singulare. on .ANIZOTROPIE ANIZOTROPIE. gf. anomos = nereguiat (an . f. {CJT. sau mineral. octontos = dinte. functiei sau comportamentului "normal. f. ma-sind. [Cyr. s. ANOSOGNOZIE. f. Sin. a . Desi ar putea prezenta interes. adj. f. nomos =• allied availd forf. ANODIN. m. s. s...d de (ege)} Modificare patologica. ANONICHIE. orexis = apetit. ANKILOSTOMIAZA. V. ops.} Gen de insecte (tantari) Diptere. Evolutie imprevizibila.. variatiile unui caracter situate In afara intervalului m ± 2T (m fiind valoarea medie a caracterului si T abaterea standard. Bra urmari.r. conductivitate electrica. s. s.. organicus. s. gr. s. a. uneori.. Este de o rezistenta extrem de mare la tratamente. V. osme = miros. d wufi sufere-a. ar putea fi In relatie cu 'sindromul Simmonds. f. ANORGANIC. anomalus. rezistenta la tractiune. {Qr. s. s.priv. "hemianopsie etc. Indeosebi a formei sau structurii unei formatiuni anatomice si. spre deosebire de *monoftalmie. / anopia. f. observata la bolnavii cu tulburari psihopatice. orkhis. ANOMALIE. hodos = cole. s.). (in . an • priv.. s. iar cele situate In afara intervalului m ± 4T. s. / anorexia. anomaly. si normal. lat. Sin. ANOPSIE. s. ANKIRINA. viteza de propagare a sunetului. organon = instrument. 171 .priv. [Gjr. / anophtalmie. / Anopheles. f. / anorexiant. pozitiei. V. utilizat In cura de slabire cu precautiile de rigoare. V. gr.: un suflu detectat la auscultatia inimii care exista fara leziuni orificiate sau mio-cardice..] 1) Element chimic neinclus Intr-o molecula ce contine carbon. -atos = denumire.] Absenta completa a dintilor temporari si a dintilor permanent!'. 2) Absenta vederii. care a studiat si daltwumul.. adj. f.priv. an • priv. s. \Gjr. 2) Absenta respectului pentru legi si reguli specifice diferitelor institutii. f. f. S-a propus sa se considere a.) In functie de directie. orexis = apetit. Ex. Wucherena bancrofti. f. / anonychia. / anorchidie. prin Intepaturi.te. -ykhos = unghie. / anormal. a. s. Nemato-cere. m. |^r. / anopsie. determinate pe un esantion reprezentativ din populatie)..tor. orgtinikos = referitor la un instrument. monstruozitati. [Gfr. / anosmie. f. m. s. a • priv. [Qr. / anorchia. s. eel mult in cadrul 'sindromului Babinski. an -priv. gnosis = perrepere. / anopie. / anonychie. nepericulos si. congenitala sau dobandita. s. an . Ex. / Anopheles. s. ANOREXIE MENTALA / anorexic mentale / hysteric apepsia.

NA: antebrachium. acidus = aero. 2) Care se produce de la un moment dat. Ex.priy. \Lut. anterior = mai mainte. ansa toarta. f. oxys = acrui o\igen. ante = mainte. Sin. f. biochimic. [Lot. stagnanta.\ Stricto sensu absenta totala a oxigenului.priv. treapta. termen prin care se precizeaza pozitia unei formatiuni situate Inaintea planului frontal. adj. [Cjr. de regula localizata. la nivelul partii lor concave. Marginea convexa a a. n. gra-diis = pas.: a. s. axul corpului uterin. 5) a. f. personate). s. Se pot distinge: 1) a. s. ANOXEMIE. In forma de U. i. / anthelix. ane-mica prin scaderea concentratiei de hemoglobins sau a nu-marului de eritrocite din sange. / anteflexion. ago-nistes = [uptdtor. [Lot. -atos = sange. ANTAGONIST. necompetitiv: reactie prin care se Tmpiedica o etapa care preceda formarea complexu-lui *agonist*receptor. competitiv: diminuarea sau anularea efectelor unei substante (ex. fenomene sau substante. desi se leaga la un 'receptor. ce declanseaza raspunsuri de intensitate scazuta. [Lat. s. activat de prima si inactivat sau blocat de a doua substanta.. [Lat.] Care preceda 'nasterea. A. ANOXIE. comparatip de [a ante = mainte} In anatomie. [Lat. ante = inainte. s.] 1) Care se opune acizilor. adj. ante = mainte. ante = inainte. / anthelix. A. este libera In interiorul cavitatii abdominale. s. pi.} Deplasare globala a unui organ 'anterior. s. dim. de ia anti = contra. [Lat. / anteversion. n. s. n. [Lat. f. s. s. m. anthelix. rezulta prin competitia de legare la acelasi tip de receptor. microbian: relatie In care o specie microbiana exercita o ac-tiune defavorabila asupra uneia sau mai multor spedi micro-biene. s. hypo = sub. In principiu. / antenatal. organe. 3) a. / anteversion. ANSA INTESTINALA / anse intestinale / intestinal loop. antugomstRs = oponent. . Intre cele doua extreme. neonatala. de [a gradi = a merge. a unor organe fata de pozitia lor anatomica normala. [Lat. s. Se produce prin mecanisme diferite: chimic de neutralizare. rau de munte. s. ineL] 1) structura anatomica In forma de bucia sau inel. ANTEPOZITIE. / forearm. rezultat al fluxului sanguin capilar inadecvat. f. / antalgic. anti » contra. gr. [Qr. / anoxia. adj.} Termen discutabil. s. NA: pars distalis adenohypo-physeos. nu declanseaza reac-tiile de raspuns celular. prin flectare. m. prin dimi-nuarea rapida a continutului de oxigen din sange. [Qr. lat. flexio. ANTEBRAT. tratament a. / antagoniste. anteflexie si anteversie. agonisti si a. Medicament cu aceasta proprie-tate. versum. f. f. partial: ventral. m. anti = contra. eventualitate practic imposibila. / antagonisme. / anse. prin perturbarea utilizarii tisulare a oxigenului. [Lat. / anteflexion. onos = Brat. cu care este asociata. / anterograde. de Ca parero = a nafte.: pozitie a.] Locutiune latina semnificand Inainte de "travaliu.: blocante de canale calcice (v. 3) Substanta care. anoxyemie.. / anteposition. Cat. [at. mart. NA: ansa. brakhion. ANTERIOR. de ia natus = nascut fi nasci = a se no/ite. [Qr. / anterior pituitary. ANTEHELIX. 3) A. baima. ANTAGONISM. al carui corp este flectat Inainte si formeaza un unghi de 100-120° cu axa'colului.. positio. s.. ante = mainte. prin insuficienta acuta a fluxului sanguin coronarian. 2) In bacteriologie. uteru-lui Inseamna deplasarea Inainte a uterului Intreg. ANTIACID.an. ca mijioc pentru insertie si Ie furnizeaza nervi si vase sanguine.: 1) A. competitivi sau blocanti Tmpiediti5 172 ANTIACID accesul 'agonistilor la receptori. de altitudine v. ereditare sau eredocolaterale).rm. s. adj. ANTAGONISTI DE CALCIU / antagonistes de calcium / calcium antagonists. de la ponere = a pune. 6) a. s. o?(igen. / anteposition. adj. f. de in ovum = ou. f.priy.. 'JCeide(6erg fi Gjottingm. m. ANSA HENLE / anse de Henie / loop of Henle. situata anterior fata de "helix. / anterior. s. de ia vertere = a wtoarce. s. f. / antehypophyse. ANTE MORTEM. anatomist ge. ante » mainte. exista un spectru larg de agonisti si a. a inamta. gr. adj. A. / loop. utilizat pentru In-samantarea mediilor de cultura cu bacterii.] 1) Despre un muschi a carui actiune este opusa actiunii altui muschi. [Friedrich Gusttiv Jukob Uenie. for-meaza un unghi ascutit cu axa colului. ANTALGIC. organ. m.\ Absenta "ovulatiei. m. ae ia anti = contra. In sens propriu reprezinta o Intrerupere.} V. se diminueaza sau se anuleaza efectele unor actiuni. helix = fpirald. [Lot. n.. adj. partiali. -onis = punere. / anovulation. a. pi. agonizomai = a iupta fi agon = iuptd} Opozitie redproca Intre doua actiuni ale unor sisteme. / anoxemie. s.. ante = wainte.. avand ca rezultat o extractie anormala a oxigenului. antihelix. mio-cardica.. In aces-te conditii. i. ce poate avea ca rezultat diminuarea. anularea sau inversarea efectelor lor. ANSA. f. / antenatal. hipofiza. afgos = duren.)... -onis == mdoire. anterior = mai mainte. f. s. -rtis » moarte. 4) a. a. de ia antecedere = a preceda (ante = mainte. astfel Incat. [Lot. comparativ de [a ante = inainte. fulminanta. a. tub urinifer si nefron. s.. ascendentilor sai (a.] Segment al membrului superior cuprins Intre cot si pumn.. m. fir metalic (platina) ter-minat cu o bucia si fixat pe o tija metalica. 2) Exagerarea anormala a *anteversiei uterine. ANTEFLEXIE. / antecedents. 2) A. Legarea se produce conform *legii maseloc. / antagonism. s. gr. histo-toxica. Tipuri de a. natalis = de naftere. a carui presiune scade In tesuturi. 3) a. 4) A. NA. ante = inainte. an . ante = mainte. 2) a. f. 7) a. m. ANTENATAL. sunt cuprinse Intre cele doua foite ale mezenterului. ANTEROGRAD. antagonisma = pozifie. -e.] V. Prin a. |br. / avant-bras. ansae. familiale). / anovulation.} Locutiune latina semnificand Inainte de *moarte. f. [Lat. brachium. Sin. Ex. adj.] Care calmeaza durerea. / anox(a)emia. / anoxie. / anterograde. s. prea flectat Inainte. ceea ce Inseamna ca se va exprima efectui substantei cu concentratia moleculara mai mare. [Qr. s. adj. competitiv sau necompetitiv. n. ANTE PARTUM. care con-serva curbura sa normala. / antacid. Ex. s. / anterieur. a nou-nascutului..ANOVULATIE ANOVULATIE. adj. pi. adj. ANTEHIPOFIZA.] 1) De-viatie anterioara. a aportului de oxigen la nivelul unui tesut.} 1) Curbura anterioara exagerata a unui organ sau segment de organ. / history.] 1) Mis-care In sens anterior. / antiacide. / antagonist. poate desemna a •hipoxemie deosebit de severa. fami-liei sale (a. feno-men sau substanta care se opun unei anumite actiuni. 2) a. an . de ia flectere = a wdoi. f. partus = nafte-re.: amnezie a. profesor la Zurich. s. \Qr. adj. an . s. n. cedere = a merge} Toate faptele sau circumstantele anterioare unei boli si care privesc: 1) starea de sanatate a subiectului examinat (a. f. 2) Termenul este utilizat frecvent cu re-ferire la orientarea normala a uterului. deoarece stricto sensu Inseamna absenta oxigenului din sange. pe care Ie des-criu jejunul si ileonul. ftiinpifica ovulum = ou mic. ca o consecinta a unei opriri a circulatiei sau a unei *anoxemii. 1809-1SS5. ANTEVERSIE.: medicament sau molecula hormonala endo-gena) de catre o alta substanta. Pentru comparatie. ANTECEDENTE. 2) Despre un sistem. de ia phyeia = a create. physis = creftere. oxys = acm. s. v. antecedens. / antalgique.} Proe-minenta curba a pavilionului urechii. s. care Ie servesc. medicamentos: actiunea a doua medicamente administrate Tmpreuna. Fiecare dintre cele 15-16 curburi. -ntis = antecedent. dar termenul este utilizat frecvent In locul celui de "hipoxie. hucid.

: medicament a. rezultand proteine non-gama carboxilate incapabile sa fixeze calciu denumite si PIVKA (acronim de la protein induced by vitamin K antagonists). fata de "heparina.. prezinta.\ V. ANTICOAGULANTE CIRCULANTE / anticoagulants circulants / circulating anticoagulants. canal de sodiu. a coagula.] Tendinta unor boli de a debuta mai timpuriu si de a se prezenta sub forme mai severe de la o generatie la alta. m. f. adj. m. s. / polypeptide antibiotics. s. s. / anticodon. avantajul administrarii orale dar nu pot fi utilizate In urgente. si antiulceros. canal de potasiu.. adj. anti = contra. antifungice. [Qr. anti = contra. / anticancereux. ANTIBACTERIAN. s. 2) o substanta naturala care circula In sange. ex. / antiangineux. V. s.. n. pentru unitatile medicale mari. rhythmos = ritm} 1) Care se opune tulburarilor de ritm cardiace. gr.re. oner. f. -onis = anticipatie. adj.oagulare = a In-cfiega. a sufoca. [at. concep^ie. m. / anticipation. / antiantibody.. de (a therapeuein = a ingriji. exercitata Indeosebi la nivelul *aciditatii gaslrice. Actioneaza prin distrugerea membranei bacteriene. ANTIAMARIL. de [a baktcria = fiaston. anti = contra. ci doar In tratamentui de lunga durata al *bolii tromboembolice. sunt grupate In familii: betalactamine. -oris = corp} Anticorp capabil sa interactioneze cu proteinele plasmatice si.. / antibiotic. [Qr. sunt utilizate ca *spasmolitice. [ucra} (Medicament) care se opune mai mult sau mai putin complet manifestarilor generale. n. Datorita acestor proprietati.. si agregarea eritrocitelor si a plachetelor. m. ANTIBIOTERAPIE. ia conccptare = a deveni msarcinata. [at. corpus. ANTICANCEROS. IX. Ex.priv. ANTICONCEPTIONAL. / anticonceptive. Grup de anticoagulante antagoniste ale *vitaminei K. m. a. n. / antineoplastic. m. / anticipation. In functie de formula chimica. in vitro sau in vivo. rezistentei sau sensibilitatii limita a susei. rhythmus. anti = contra. 2) Substanta care inhiba eliberarea de acetilco-lina sau blocheaza actiunea acetilcolinei deja eliberate. antimitotic (2). (^r. cu anticorpii. dim.} 1) Care se opune formarii de *agregate de globule rosii sau de trombocite In vase. contraceptive.. s.] Procedeu de determinare in vitro a actiunii unei serii de antibio-tice asupra unei suse bacteriene. 2) Denumire generica a medica-mentelor cu aceasta actiune. \Gjr.. / antibacterien. anti = contra. neutralizand activitatea fosfolipidelor plachetare sau tisulare. anti = contra. adj. nitroimidazoli. Indeosebi cu referire la medicamentele care Tmpiedica dezvoltarea anumitor microorganisme. f. V. derivati de oxichinoleina.. In scop terapeutic. s. d) o serie de inhibitori de calciu..: antivitamine K. / anticholinergic. antitubercu-loase. adj. canal de calciu. gramma = insc.. Din aceasta familie fac parte: *bacitracina. m. adj. / anticoagulant. khole = 6iia. cu efecte asupra potentialului de actiune sau asupra perioadei refractare efective. / antiandrogen. s. gennan = a produce. [Qr. / antisludge. adj. [Qr. adj. s-au dezvoltat a. a anticipa (ante = Inainte. s. s. polipeptide. / antiarythmique. capabile sa Tm-piedice dezvoltarea bacteriilor (*bacteriostatice) sau sa Ie dis-truga (*bactericide). anti = contra. anticorpi care neutralizeaza una din proteinele coagularii. V. [at... / antiallergic. actiune. ANTIANDROGEN. determinate de *alergie. s. Sunt eficiente Indeosebi Tmpotriva germe-nilor gramnegativi. In scopul determinarii sen-sibilitatii acesteia la antibioticele testate. m. anticipatio. al!os = aitui ergon = iiicru.. macrolide.] 1) Care se opune vietii. cancer. s. s. / antibiotics therapy. anti = contra. -enne. n. therapeia = trata-ment.. [Cjr. bias = viafd. adj.} (Substanta) care are actiune "bactericida sau "bacteriostatica.. anticoagulante circulante. bias = viata. ANTICIPATIE.ANTIAGREGANT ANTICONVULSIVAN T 2) Medicament cu aceasta proprietate. In ultima perioada. ANTIBIOGRAMA. adj. la ergein = a. s.) 1) Care se opune 'anginei pectorale. / anti-anticorps. r. Prin a. A. angina = sufocare. s. ANTIANGINOS.. -e. m. / anticonceptionnel. adj. tetracicline. b) cea mai mare parte a "betablocantelor adrenergice. [Cjr. -ina. cuta-nate. [at. a . n. din aceasta cauza. / antiandrogene. s. V. adj. antisecretorii gastrice. n. -cri = roc. [Cfr. antibiomimetice. / antibiogramme.\ Care Intarzie sau Tmpiedica coagularea san-gelui: 1) un agent fizic sau chimic introdus din exterior. / antianginal. Substante care inhiba coagularea plasmatica. [Cjr. m.} Care se opune actiunii *hormonilor androgeni. ANTICOAGULANT. anti = contra. s. Sin. anti = contra. adj. V. care permite determinarea sensibilitatii.. adj. In prezent.. Anticolinergic.] Care se opune *febrei galbene. m. adj. adj. / antibiogram. ergein = a [ucra. c) medica-mente care scad fluxul celular al potasiului. anti = contra. 3) Substante care interfera cu o reac-tie de coagulare. / antibiotique. aati = contra. de (a anticipare = a o (ua Inainte. / antibacterial. s. Sinteza factorilor II. n. n. s. V. m. ca si a analogilor sintetici ai acestora. / antiepileptic drug. / anticholinergique.. de (a angere = a strange. [Qr. n. s. f. aggregare = a aduna [a un ioc. anti = contra. (at.: a) stabilizante sau anestezice ale membranei. anti = contra. adj. s. convul173 . s. ANTICODON. s. adj. antiseptic. ANTIARITMIC.] Termen generic care defineste un tratament cu *antibiotice. adj. alterata. / anticodon. -euse. [Cjr. n. ANTI-ANTICORP. Triplet de oligonucleotide de ARNt care permite legarea de codonul corespunzator de pe o molecula de ARNm. s. / anticonvulsivant. [Cfr. ANTICOAGULANTE ORALE / anticoagulants oraux / oral anticoagulants. adj. andros = bCa-bat. f. glico-peptide. / antiarrhythmic. se alege antibioticul care inhiba eel mai intens dezvoltarea unei anumite bacterii confirmata ca fiind agent patogen al unei anu-mite boli. s. bakterion. pi. ankein = a sugru-ffia. / antiamaril. s. ANTIAGREGANT. adj.] 1) Care previne *sarcina.] 1) Despre o substanta care se opune actiunii "acetilcolinei. antimitotice. 2) Substanta dotata cu aceasta proprietate. conceptio.rie.. m. VII. anti = contra. care inhiba doar in vitro formarea tromboplastinei. [Cfr. contraceptiv. / antiagregant. *midriatice si antiparkinsoniene. o. Familie de *antibiotice produsa de bacterii din genul Bacillus. / antiallergique. si X ai coagularii este. [Cjr. s. adj. 2) Substanta sau procedeu care previn sarcina prin Tmpiedica-rea *fecundatiei. 2) Denumire generica a unor substante naturale produse de catre unele microorganisme.. adj. df. adj. [Lot. sou gr. si nu a actiunii clinice. s.. anti = contra. adj. de sin-teza. / anticoagulant. rifampicine. s. *gramicidina si *polimixinele. -elle. cra6. capere = a [ua). standard se studiaza efectui bacteriostatic al unui antibiotic dupa difuziunea acestuia In geloza (unde este cultivates bacteria) pornind de la un disc si se masoara concentratia minima inhibitoare. m.. si antibiotic. s. dezinfectant. -e. s. s. ANTICONVULSIVANT. Se disting trei tipuri: 1) Inhibitori ai coagu-larii. ANTIBIOTICE POLIPEPTIDICE / polypeptides. n. Cat. pulmonare sau sanguine. careia Ti afecteaza cinetica.. ANTIBIOTIC. -onis = grcw\ ditate.. n. (at. Pe baza efectelor celulare. ANTIALERGIC.: heparina. Int. adj.. / antibiotherapie. se disting patru grupe de a. / antiamaril. mecanismut de actiune si efectele clinice.. a. 2) Medicament pen-tru tratamentui *insuficientei coronariene.. *antiemetice. amino-glicozide. spanioia amarillo = galften. s. anti = contra. m. deci. bias = viatd. se utilizeaza sisteme automatizate de efectuare a a. -euse. prin inhibarea unei gama-carboxilaze microzomale hepatice. [Cjr. m. 2) Anticefaline sau antitromboplastine. de...

provocand fie blocarea. pana la denaturare. strict identici. Au aplicatii albuminos (plasma). cu specificitate pentru antigenul antigenul P al eritrocitelor la temperaturi scazute si determina sistemului Rh (v. A. anti-TPO. urmare a sarcinii incompati-bile). Prezenta In circulate a a. Tip de anticorpi antitesuturi) sub actiunea unui 'antigen si care poseda proprietatea de a reactiona specific. 11) A. In prezenta antigenului sau specific se oclonal antibodies. Abrev. 6) A. 7) A. t.tii yorl^ 1S6S-1943. antimitocondrie. fie stimularea functiei celulare. Rh. 8) A. A. anti = contra. sclerodermie. s. Abrev. In primul proteolitic (tripsina). fenitoina. fizwio-gie. a. de natura proteica. antiinsulina apar Basedow-Graves. variatiile de temperatura. prezenta in mod natural sau produsa in organism (sange sau ANTICORPI ANTINUCLEAR1 / anticorps antino-yaux ou antinucleaires / antinuclear antibodies. A. reactie In mediu gen. Familie foarte eterogena tionarea fiziologica a sistemului nervos central. sunt produsi de celulele *hibridoamelor.: anticorpi reactioneaza cu antigeni microzomali prezenti m cantitati mari in celulele tiroidiene 'in *tiroidita Hashimoto. antieritro-citar. antinuclear reactioneaza cu trophil antibodies. antireceptor reactioneaza cu pentru *granulomatoza Wegener.: a. m. imuno-precipitare. anticelular. ANTICORPI DONATH-LANDSTEINER / anticorps de DonathLandsteiner / Donath-Landsteiner antibodies. prezenti atat la padenti cu boala tiroidiana imuna. proteinele mem-branei interne mitocondnale. detectabil m serul unor oameni (sau animale) normali. 19) A. ori ca complement. cu antigenul sau specific poate fi marea "celulelor lupice). sunt prezenti si In alte afectiuni: pusa In evidenta prin diverse reactii in vitro si in vivo. 18) A. premiut 9{p6e.: ACAN. prezenti grup de globuline denumite *imuno-globuline. Termenul este rand pentru identificarea extrem de precisa a unui anumit antidiscutabil. f.: macroplasma 'in anu-mite afectiuni hepatice. cu aceasta. ANTICORP INCOMPLET / anticorps incomplet / incomplete ANTICORPI MONOCLONALI / anticorps monoclonaux / monantibody. varietate de a. antitireoglobu-lina) tipuri de celule.i 9{e. difera fiecare avand indicatii preferentiale 'in functie de tipul de atat prin structura cat si prin specificitate.ditina m 1930.Q. Markeri sensibili (85 %) si specifid (95 %) diverse structuri nucleare. 12) A. Karl Landsteiaer. pe masura diversitatii *fosfolipidelor. Apare m imunizarea persoanelor Rh negative cu hemoglobinuria paroxistica nocturna prin hemoliza mediata de sange Rh pozitiv (injectat intramuscular sau intravenos. perfect. Sunt prezenti m cat si cu discrazii ale celulelor plasmatice (ex. de antigeni cu care organismul nu a venit anterior In contact. HA-1A) pentru neutralizarea efectelor endotoxinelor.. 2) A. gen dintr-un amestec si pentru obtinerea unor *vaccinuri cu ANTICORP REAGINIC / reagine.lupus anticoagulant") a fost asociata cu atacuri ische'mice care suprima crizele comitiale. fara a modifica func. / antibody. Sin. indud fenobarbitalul. Se recurge la hepatita cronica activa. midic anstriac. si Int. ca mijioc de diagnostic In diverse boli infectioase. sensibil la ANTICORPI HA-1A / anticorps HA-1A / HA-1A antibodies. patoiog fi seroiog de engine.] 1) Despre un medicament (.Tmpotriva mielo'antigenul Forssmann. propriu'asi (c-ACAN) anumiti receptori de pe suprafata unor celule. 20) A. antienzima. antimiocard. fectioasa etc. reactioneaza cu structurile sarcolemale ale muschiului cardiac. cu antigenul tisulari care reactioneaza cu antigeni situati pe suprafata nuclecorespondent. 2) Medicament dintr-un grup cerebrale (prin hipercoagulabilitate) la adultii tineri. c.} Tip de a. c. cu hematii tratate In prealabil cu un ferment practice si In cercetare. au ANTICORPI ANTITIROXINA / anticorps anti-thyroxine / antithyroxin antibodies. nare a hematiilor de oaie. Indeosebi ciroza biliara globulinemie Waldenstrom). anti-tesuturi (autoanticorpi) care reactioneaza cu nilor tiroidieni. antimicrozomali apar In tiroiditele autoimune si ANTICORPI ANTITIREOGLOBULINA / anticorps anti-thyroglobuline / antithyreoglobulin antibodies. care reactioneaza cu o enzima data. "test Coombs etc. 3) A. poarta *situsuri de combinare pentru anticorpii anti-ADN. s. Autoanticorpi circulanti Tmpotriva hormofost detectati 'in car-ditele reumatismale. Sin. perinucleah (p-ACAN) . hepa-tita cronica activa. iar a. anti-tesuturi (autoanticorpi) care interactioneaza cu ANTICORPI CITOPLASMATICI ANTINEUTROFILE / anticorps cytoplasmatiques anti-neutrophiles / cytoplasmic antineuo serie de pro-teine musculare.) specificitate deplina si. Nu exista a. proveniti din acelasi *clon fixeaza si tl sensibilizeaza dar nu produce nici aglutinare. in vivo sau in vitro. deocamdata fiind ANTICORP. 9) A. actioneaza asupra antige-nului ca *aglutinina. 17) A. A. 16) A. Inventarierea aces*epilepsie. natural. Forssmann. Anticorp care. hibrid. / anticorps.). specific sunt Indreptati Tmpotriva proteinazei serice neutre din granupentru antigeni din membrana celulara. 4) A. destinat sa suprime crizele comitiale. umani monoclonal! fata de endo-toxina prezent In umori. \]ulius care are un situs de combinare specific pentru un antigen. anticorpi anticardiolipina. A. scaderea activitatii biologice a hormonilor tiroidieni. HODGK1NIENE / anticorps monoclonaux pour les lym174 . a. Donath. acidifiere. plas-mei sunt cuprinsi Intr-un minat si anticorpii anti-DNP (dezoxiribonucleoproteine). caracteristid lupusutut eritematos acut diselegare necovalenta cu antigenul.). v. m. A. citotoxic. cu specificitate dubia. ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA / anticorps anti-cardiolipine / ANTICORPI MONOCLONALI PENTRU LIMFOAME NONanti-cardiolipin antibodies. ANTICORPI ANTIPEROXIDAZA T1R01DIANA / anticorps antiDiversitatea a. Combinarea unui a. IgG care se leaga de reaginic. Producerea de a. tora este in curs. de aceea. responsabil de for*imunitatii. A. cu rol buna parte din cei cu hipertiroidie tireopriva primara sau boala patogenic In anemii hemolitice autoimune. umoral. 14) A.). profesor dt medicinci interna la 'Vima. Ex.[ pentm precipitant.: reagina (v. A.ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDE / anticorps antiphospholipides / antiphosphoiipid antibodies. ce antiperoxidaza tiroidiana (v. corpus. [Qr. de importanta exceptionala. Titruri crescute de a. apartin Indeosebi IgG. A. ului celular. V. 13) A. ca si implicatiile In patologie. avand aceeasi specificitate pentru un anumit antihemoliza. m. mononucleoza inreactii antigen-a. detectabil prin proprietatea sa de aglutiperoxidazei sau a elastazei. -oris c corp. a. benzodiazepinele. / reagin. care precipita cu antigenul. 15) A. utilizati experimental (a. foarte eficace. A. descris ca entitate nosologica *sindromul antifosfolipidic. a. IgM sau IgA si indud: *lizina sau 'precipitina. de anticorpi. Cateva tipuri: peroxydase thyro'idienne / anti-thyroid peroxidase anti1) A. de la convellere = a zdmncma. nici plasmodtar. *iar celalalt pentru alt antigen. 5) A. este enorma. anticelula parietala gastrica. ce reactioneaza specific cu suprafata diferite-lor bodies. de asemenea In *lupusul acut diseminat cat si In *poliartrita este esentiala pentru dezvoltarea reumatoida (reprezinta factorul Haserick.) Substanta specifica. ciroza./me.: anticorpi 'in serul sanguin al diabeticilor tratati cu insu-lina si reactioneaza antitireoglobulina.ANTICORP ANTICORPI MONOCLONAU PENTRU LIMFOAME NON-HODGKINIENE sus. (sau de a. A. s. monoclonal! (v.: a. austri-ac. fata de lele azurofile. Sin. reagina. v. a. pe care o inhiba exista In serul majoritatii pacientilor cu boala Hashimoto si la o numai prin fixarea pe situsul catalitic. varietate de a. 10) A. antimuschi noted. termolabil. fata WO-1950. care apar doar In conditii speciale. Indue hipotiroidismul primar prin primitiva.

Inductia raspun-sului imun se numeste *imunogenicitate.9 si markeri tumorali. n. drum. prin administrare intravenoasa. s. s. medicament destinat sa atenueze o reactie excesiva determinata de administrarea unui alt medicament. adj. tract respirator). a. Glicoproteina cu Mr de 200 kDa. ANTIDOT. s. m. Abrev. virusuri. printr-un mecanism fizic. / anti-emetique. ANTIGEN CA / antigene CA / carbohydrate antigen or CA antigen. chimic. / anti(o)estrogen. pancreatice sunt folosite cu precadere In tratamentui pancreatitelor acute.. CA 50 si markeri tumorali. m. V. anti = contra. \John Forssman. ANTIGEN AUTOLOG / antigene autologue / autologous antigen. 3) A.] Sin.. care reactioneaza cu un anticorp pro-dus ca raspuns fata de alt antigen.: antiinflamator (v. iat. s. ANTIFIBRINOLITIC. Ex. pentru care nu este strict specific. (v. asigurand rezistenta la boala. ANTIFUNGIC. si chelator. / antienzyme. en = in. s. [Cfr.). de. oistros = dbrintd. adj. adj. 2) Medicament care Tmpiedica fibrino-liza. / antidote.. utilizabil pentru supravegherea acestor tumori. protectiv. / antiphlogistique. directionati Tmpotriva antigenilor de suprafata ai celulelor din limfomul non-hodgkin. s. proftSOT rfe 6ai'terio[ogie si patologie generaid ia Lund. n. ANTIGEN CA 15. [Qr. diouretikos = care. oncofetal asociat cancerelor pancreatice. V. gt'. antidromein = a merge. Este prezent In majoritatea organelor. marker tumoral relativ util In urmarirea cancerului colorectal.5 ng/ml. ia diourem -« a urina.).. [Cjr. utilizabil pentru supravegherea acestor tumori. anti = contra. a. CA 19. n.] Termen desuet. 2) Hormon care creste reabsorbtia de apa la nivelul tubului contort distal. / antidromique. deoarece con-tine a.: solutie apoasa. Deoare-ce stimuleaza productia de *gonadotrofine. [Cfr. Abrev. care. fungus = ciu-perca.} 1) Care se opune *fibrinolizei. m. ant'i = contra.} Inhibitor enzimatic avand actiune de neutralizare spedfica. la phlox. / antifibrinolytic [Qr. ANTIDROMIC.] Sin. emein = a romita. anti = contra. n. V. prin inhibarea competitiva a sintezei acizilor nucleici ca urmare a blocarii dihidrofolat-reductazei. bio-chimic sau farmacologic. cf. Are o spedficitate suficienta si o concentratie plasmatica normala sub 6 Ul/ml. sou [at. ANTIGEN CARCINOEMBRIONAR / antigene carcinoembryonnaire / carcinoembryonic antigen. Substanta care exercita o actiune antagonista *acidului folic. inclusiv la om si denumit datorita acestui fapt heterofil (pentru ca se gaseste la organisme aflate la distanta In arbo-rele filogenetic). reflex axonic. [Qr. ANTIENZIMA. Sin. / antifungique. antagonist al actiunii estrogenilor la nivelul receptorilor tisulari si utilizat In tratamentui cancerelor de san dependente de estrogeni. adj.: 1) A. sunt extrem de diverse: bacterii. dar nu 175 . V. V. [at. emeficus.9 / antigene CA 19. iar interactia specifica se numeste *antigenicitate. a.} A. / antifolique.3 / antigene CA 15. markeri tumorali. Cateva tipuri de a. [a. CEA (engl. Concentratia sa normala In plasma este sub 2. s. n. anti = contra. utilizabil pentru urmarirea acestui tip de cancer. n.9 antigen. desemnand antigenul de suprafata al virusului hepatitei B. ANTIDIURETIC. ANTIGEN FORSSMAN ANTIGEN. sunt utilizati pentru inducerea stimularii ovulatiei In caz de infertilitate. DEX. antigen CA 19. care dez-volta o imunitate de protectie. de. / antigene. gennan = a produce. / antifungal. f. s. m. utilizabil In urmarirea acestor tumori.ANTIDIURETIC phomes non-hodgkiniens / monoclonal antibodies of nonhodgkin lymphoma. m. A. / antiemetic. m. de ia anti = contra. 2) Denumire generica a unui grup de medicamente cu aceasta actiune. emetikos = care produce.. markeri tumorali. {Cjr. dromos = cursa. In raport cu care este mai putin specific. Ex. lytikos = care. asocial cancerelor digestive si ovariene. Concentratie plasmatica normala sub 23 Ul/ml. 5) A. / antidromic. a. impuls.). adj. m. antigeni fetali.: antivomitiv (v.: homeodot. m. Sin. V.9. n. s. s. Obs. carcinoembrionar.). 2) In homeopatie. s..3 antigen. nu sunt straini pentru subiectui respectiv. fibra = fi6rd/ -ina. anti = contra. cu actiune puternica dar de scurta durata. vasopresina. anti = wntra. care indue producere de *anticorpi specifid sau de *limfocite (*imunocite) si care interactioneaza specific cu pro-dusii raspunsului imun (molecule sau celule). adj. ANTIEMETIC. V. ANTIGEN CA 50 / antigene CA 50 / CA 50 antigen. obtinut din lichidul de chist hidatic bovin filtrat si fenolat. adj.. colorectale si gastrice. yatolog si imumiog suedes. Sursele de a. utilizabil pentru supravegherea acestora.). 4) A.3 / CA 15. 3) Medicament care se adminis-treaza in tratamentui 'diabetului insipid sau pentru a testa pu-terea de concentratie a rinichiului. ANTIESTROGEN. V. f. A. [Qr. Casoni sau a. identificat la numeroase spedi de plante si animate.] Substanta sau celula straine organismului. anti = contra. ANTIGEN FORSSMAN / antigene Forssman / Forssman's antigen. s.. [Cfr. ai aceluiasi individ. In continuare. adj. celule sau proteine straine. ANTIFLOGISTIC. Nu este riguros specific si prezinta o concentratie plasmatica normala sub 35 Ul/ml. adj. s. A asocial cancerelor colorectale si pancreatice. phlogistos = infiamaflii. antigeni. crosreac-tiv (mcrucisat-reactiv).} Care se propaga In directie opusa caii obisnuite. s. dar si a altor cancere (gastric. anti = contra. (Indeosebi acizii epsilonamino-caproic si tranemaxic) inhiba activarea 'plasminogenului sau a *plasminelor tisulare.: pi. sou phlegein = a ardf. adj. uleioasa sau pulbere de retrohipofiza (vasopresina sub diferite denumiri comerciale). ca si a. m. / antienzyme.: antimicotic (v. iat. Denumire generica a unei serii de a. gr. V. adj. distruge. ANTIFOLIC. df. s. A. 2) A. deci. V. este 'tamoxifenul. / antidiuretique.] 1) Care diminueaza secretia urinara. Diferiti a. m. / antidote... In continuare si atte tipuri de antigeni. w direcfie opusd. markeri tumorali. ubicuitar. / antiphlogistic. antifongique. m. drojdie. A. A..tl urinare.: o grefa cutanata prelevata de la nivelul coapsei si depusa In alta zona la acelasi individ nu este recunoscuta ca straina si nu va fi rejetata. varsaturi.] 1) Substanta capabila sa neutralizeze un toxic sau sa Tmpiedice efectele acestuia in organism. Cel mai important a. hidatic. glicoproteic asocial cancerelor ovariene. \Qr.: ACE.. ANTIGEN AUSTRALIA / antigene Australie / Australia antigen. pot fi utilizate ca *antimitotice. / antidiuretic.4 / CA 72. Nu este riguros specific. Ex. ANTIGEN CA 72. antidotum = anticfot. gr.: a..] 1) Care se opune actiunii estrogenilor.4 antigen. adj.. adj. ANTIGEN CA 19.. Termen actualmente desuet.a. 'antipaludice sau ca *antibacteriene In asocieri cu unele *sulfamide. adj. unii a. s. Hbs Australia (v. glicoproteic asocial cancerului de san. substante toxice etc. utilizati ca *markeri tumorali. dotos = dot.az.: HBs. / antigen. s.9 / CA 19. V. In terapeutica.). zym = ferment. / anti-oestrogene. s. 1868-1947. adj. gennan = o produce.. / folic acid antagonist. de la lyein = a distruge. Concentratia sa plasmatica normala este sub 40 Ul/ml. avand efect de scadere a debi-tului urinar. phlogos = fiacdra.4 / antigene CA 72. favorize. / antifibrinolytique. utilizati ca atare sau cuplati cu radioizotopi sau toxine. ANTIGEN CA 125 / antigene CA 125 / CA 125 antigen. adj. s. s.. iar concentratia sa plasmatica normala este sub 30 Ul/ml.

ANTIGEN HBc si In sange. markeri tumorali. La aduiti sunt prezenti Indeosebi In plasma bolna-vilor de cancer. ANTIGENI DE GRUP SANGUIN / antigenes leucocytaires communs / blood group antigens.: sistemul ABO. Ex. sistem HLA. colita). A. h.). V. a. A.: anti-geni de transplantare. ca hiperplazia prostatica.: a. ANTIGENI DE TRANSPLANTARE / antigenes de transplantation / transplantation antigens. ai proteinelor matricei . prostatita sau infarctui prostatic. g. A. Acesti a. ANTIGENI XENOGENICI / antigenes x6nogeniques / xenogenic antigens. V. ffit&z. este secretat In mod normal. 34 kDa). la fetus. h. A. sunt produsii genelor *complexului major de histocompatibilitate. Concentratii crescute se observa si In afectiuni benigne. de asemenea.pa. iar determinantui sau antigenic este de natura polizaharidica. In mod normal. Glicoproteina compo-nenta a secretiei prostatice (serin-proteaza kalicrein-like. gluddici. A. dar poate atinge concentratii foarte mari Indeosebi 7n cancerul de prostata. Sistem bine definit de a. tipic este eel izolat din rinichiul de cobai. antigen tisular. produsi ai unor gene care se manifesta In timpul diferentierii normale a tesuturilor fetale. x: sunt extrem de imuno- . Ex.: un ^ansplant renal de la mama la fiica se numeste alogrefa sau "homogrefa deoarece contine a. ANTIGENI HETEROFILI / antigenes heterophiles / hetero-philic antigens. al celulelor leuce-mice si al celulelor sarcomatoase. a. t. carcinoembrionar. care se gasesc la membrii diferiti genetic ai aceleiasi specii.] V. initial In cancerul de colon. Ca urmare. hepatitis B = fiepatita B.H. B. Abrev. V. hepatita B. Cei mai importanti a. se observa titruri Inalte de anti-corpi circulanti. In *boala mixta a tesutului conjunctiv. t. A tost descrisa. ceea ce sta la baza Inrudirii lor antigenice. o gamafetoproteina. t. A. in caz con-trar se produce *rejetul. o *grefa este acceptata numai daca primitorul si donorul prezinta a.NP. care se gasesc la specii diferite. In functie de linia genetica.: a. V. s. A. hepatita B. a. 176 ANTIQENI XENOGENICI ANTIGENI FETALI / antigenes foetaux / f(o)etal antigens. A. A2. prezent In toate celulele organismului. adica se combina cu acelasi *anticorp specific datorita prezen-tei epitopilor comuni. In serul sanguin este un test (diagnostic precoce) de screening al cancerului prostatic. de unde interesul dozarii acestora In scop de diagnostic si de darificare a palogeniei. rejet. hemaglutininici . ei dau reactii Incrudsate. caracterizeaza criza blastica de tip lim-foid din evolutia leucemiei mielocitare cronice. cu exceptia oilor. C (nucleoproteici . Cei doi a. A. sunt prezenti In mod normal la embrion (*a. CD45) utilizati In evaluarea imunohistologica a biopsiilor de la pacientii cu cancer metastatic cu sediu primar necunoscut. HY induce secretia unui hormon care tmpiedica gonadele primitive sa urmeze evolutia lor naturala catre tipul ovarian si dirijeaza dezvoltarea individului catre tipul masculin. Cea mai cunoscuta substanta antigenica de acest tip este *alfafetoproteina. pe baza carora se diferentiaza virusurile gripale A. Anticorpii care apar la om In cursul "mononucleozei infectioa-se reactioneaza specific cu a. ANTIGEN TISULAR / antigene tissulaire / tissue antigen. exista numai la embrion. ANTIGEN HY / antigene HY / HY antigen. Sin.M) si sub-tipurile A (a. a. recomandat frecvent la bar-batii peste 50 de ani. s. A. leucoplachetari sau tisulari. ANTIGENI DE HISTOCOMPATIBILITATE / antigenes d'histocompatibilite / histocompatibility antigens. V. nu declanseaza reactii de *rejet. dar si In afectiuni necanceroa-se (ciroza hepatica. transsexualism. prezenti la ni-velul *grefonului vor provoca la primitor formarea de anticorpi. ANTIGENI GRIPALI / antigenes grippaux / influenza antigens.. ANTIGEN TUMORAL / antigene tumoral / tumour antigen. ANTIGEN AL LEUCEMIEI LIMFOBLASTICE ACUTE / antigene de la leucemie aigue lymphoblastique / antigen of acute lymphoblastic leuk(a)emia. homogrefa. apoi In alte cancere. 0 serie de glicoproteine care. Markeri tumorali. marcheaza caracteristicile particulare ale fiecarui individ si joaca un rol esential In apararea organismului. tipic fiind *antigenul Forssman. ANTIGEN! ALOGENICI / antigenes allogeniques / allogenic antigens. care poate determina *rejetul tesutului (organului) transplantat. si sistem HLA. indue raspunsul imun al organismului gazda. In caz de transplant Intre specii diferite. p. core = ce-ntru. F. eritrocitari controlat de un locus cu un numar variabil de gene alele. F. tisulari prin localizarea la suprafata membranei si prin reactiile imu-nitare pe care Ie provoaca. V. identici. au In comun unui sau mai multi *epitopi. leucoplache-tari (In esenta sistemul HLA). V. histocompatibi-litate. ANTIGEN HBe / antigene HBe / HBe antigen. surface = suprafata. si antigeni heterofili. produsa de celulele epiteliale ale prostatei. Animalele identice din punct de vedere genetic (linii *inbred) se obtin experimental prin Incrucisari *consangvine repetate. A prezenti pe suprafata tuturor celulelor sau tesuturilor din organism.: anticorpii antiribonucleoproteine imunoprecipita complexele proteice U1 ARNm. orienteaza transfor-marea gonadelor primitive In testicule. detectati la organisme aflate la distanta In arborele filogenetic. grup tisular. Sugereaza existenta neoplaziilor limfoide. alaturi de morfologia limfoblastica si prezenta terminal-deoxinucleotidiltransferazei (TdT).] V. unde este prezent numai la ni-velul hematiilor (care pot fi astfel aglutinate prin *anticorpul Forssmann). Reactia Incrucisata a a. Prezenta acestui a. hepatita B. A. A. t. V. ANTIGEN HBs / antigene HBs / HBs antigen. B. Primele trei gene codeaza a.N). A. sistem HLA. care determina compatibilitatea sau incompatibilitatea tesuturilor transplantate. neuraminidazici'. p. HY reprez'nta me-toda cea mai sigura pentru determinarea sexului genetic.. are o serie de aplicatii practice. cum sunt gemenii monozigoti. In cazul rejetului. Sin. prezenta In toate celulele mami-ferelor de sex masculin si care. Natura a. A. A. ANTIGEN RIBONUCLEOPROTEIC / antigene ribonucleopro-teique / ribonucleoproteic antigen. A.titd B. complex major de histocompatibilitate. ANTIGENI SINGENICI / antigenes singeniques / syngenic antigens. dar difera de la individ la individ. V. timp de eel putin 20 de generatii. o. r. ANTIGEN SPECIFIC PROSTATIC / antigene specifique pro-statique / prostate specific antigen. ANTIGEN HBc / antigene HBc / HBc antigen. Dozarea a. de h. markeri tumorali. eritrocitari ai sistemului ABO. ANTIGENI LEUCOCITARI COMUNI / antigenes leucocytaires communs / common leukocytic antigens. {'Lngi.: antigeni de histocompatibilitate (v. Ex. de h. ['Eng[. Sin. ex. ANTIGENI HLA / antigenes HLA / HLA antigens. hepatitis B = fie. 'cardiolipina si *reactie Weil-Felix. Astfel. carcinofetal glial etc. s. existenti la indivizi identici genetic. de natura lipoproteica depind de genele de histocompa-tibilitate. de ex. Cei mai importanti a. cu patru gene alele majors (A1. grupati In 'sistemul HLA. pentru care. A. prezent In celulele canceroase. *a. sunt Inruditi cu a. Lipoproteina de-pendenta de cromozomul Y. Ex. ANTIGENI ONCOFETALI / antigenes oncofetals / oncof(o)etal antigens. fetali). t. nu difera In functie de un organ sau de la un tesut la altui. Unii dintre acesti a. 0) ale unui locus de pe bratui lung al cromozomului 9. A. V.: aloantigeni.: PSA. cu utilitate clinica sunt *antigenul carcinoembrionar si *alfafetoproteina. (LCA. cu M. Detectia a.

/ antimalarial. adj. myketos = ciuperca. de tipul cimetidinei si ranitidinei. ia-crimd. antimonium. anti = contra. histos = t&sdturd. adj. ANTIONCOGENA. s.] ElementuI 51.. n. aceasta inhibitie efectuandu-se prin competitie cu precursorii naturali. ANTIOXIDANT.. hormon = e^citat.] 1) Despre un medicament care actioneaza Tmpotriva alterarilor metabolice din *guta. f. antipirimidine (fluorouracil). Se disting doua mari grupe de a. posibilitatea prevenirii leziunilor celulare si tisulare provocate de radicalii liberi este de mare interes In medicina. dimpotriva. adj. s. astfel. \Cfr.. / antipaludian. Se disting trei grupe de a. anti = contra. [at. adj. Ca efect secundar.: a) inhibitoare ale sintezei de *acid uric (*alopurinol. antineoplazic. / antig6nicit6.\ 1) Care dimi-nueaza rigiditatea si tremuraturile din *boala Parkinson. adj. [Cfr. b) antimetaboliti . prin crearea unei stari de *toleranta imunologica.. anti = contra.. adj. tesutu-lui sau celulelor tinta. scflin6a. m. n. 2) Agent (substanta chimica. -ind. m. [Cfr. s. f. se grupeaza In *antifolice. imunoglobulina. s. \Cjr. adj..: a) enzime . de [a globus = glob. anti = centra. ANT1PERISTALTISM. sunt utili In tratamentui ulcerului peptic. [at. m. [Cfr.. adica asupra structurilor sensibile la hor-monul respectiv. actinomidna.). / antimony. test Coombs. -enne. -e. genos = Man. Ingestia compusilor de a.. / antimitotique. s. s. inflammare = a da foe} 1) Care combate 'inflamatia. ia hormaein = a. f. mitozd. anti = contra. m. s. s. s. proliferarea celulara. cu actiune lenta. [Cfr. adj. pa/us. anti = contra. din or. [Lot. / anti-globulin.. s. f. / antimycotic. s. de interes medical. / anti-hormone. {Cjr. V. m. s.. peristaltikos = care are pro177 . / antimycotique. de ia gr. adj. (ex. / antiparkinsonien. Organismul poseda a. guta = picdturd. produce simptome comparabile cu intoxicatia cu arsenic. sai naturali. / anti-inflammatory. / antipaludique. anti = contra. m. a mode[a. anti = contra. mykes. / antigoutteux. / antimetabolite.. antiestrogeni) etc. [Ofr.] Globulina din serul sanguin care actioneaza ca anticorp Tmpotriva unei alte globuline (indusiv imunoglobulina) purta-toare de situsuri antigenice si care se comporta ca un antigen. m. anti = contra. ANTIGLOBULINA. doua grupe de a. ANTIHORMON. m.] 1) Care Tmpiedica *mitoza. [Cfr. ANTIGENICITATE. radical liber. m. *vitamina E si beta-carotenul (v. / antihistaminic. De aceea. ANTIMALARIC. n. s.. indemna. James Apotheker Parkinson. Hi si H^. n.u humor = umoare. agent antineoplazic care actioneaza prin inhibitia sintezei unor nucleoproteine. din TLvul Mediu c. globulus. n. In acest scop.asparaginaza. m. / antimoine.] Sin. it. Cei mai cunoscuti a. anti = contra. m. adica de a provo-ca formarea de anticorpi. / antioxydant. metotrexat). ammoniakon = sari de amoniu gasitd m apropierea temp[u-tui iw Jupiter Amman din Li6ia. aithmid. f. Sin. adj. s. m.). 2) Medicament care Tmpiedica diviziunea si.vincristina. de unde denumirea Inselatoare. adj. ANTIHISTAMINIC. f. aman-tadina si bromocriptina). / anti-inflammatoire. ANTIMICOTIC. / antineoplastic. c) antiinflamatoare utile si In tratamentui crizei acute de guta (*colchicina. ANTIINFLAMATOR. 2) In general. iat. adj.ANT1GEN1C1TA7E ANT1PERISTALTIS M genici. de. s. s. m. utilizata uneori. este definita uneori ca fiind proprietatea antigenului de a modifica comportamentui imunologic al organismului In care a fost introdus. adj. mala aria = aer ran. [Cfr. / antiparkinsonian. anti = contra.. s. / antim6tabolite. sau gennan = a produce.\ 1) Despre o substanta care perturba metabolismul.] V. 2) A. -inthos = wemie. mitos = a^d. / anthelminthique. se.. / antiperistalsis.. anti = contra. / antiglobuline. in iimba [at. ANTIGUTOS. -uA's = mtaftina} (Substanta) care este utilizata In profilaxia sau In tratamentui curativ al 'paludismului. / antimitotic. oxys = acni. s. helmins. onkos = masd.} Substanta (medicament) care se' opune efectelor unui hormon. a tJfcita. s. [Cjr. se utilizeaza medicamente cu actiune a. V.. foiosit pentru vopsma sprdncene[or. Este cazul *heterogrefei. s.] 1) Proprietatea unei substante de a se comporta ca un antigen. ANTINEOPLAZIC. anti = contra.. antipurine (mereaptopurina).: antifungic. [^r. adj. s. s.. medicament) care actioneaza contra inflamatiei. f) hormoni (androgeni. Sin.: vermifug (v. / antimalarique.] Gena supresoare a cancerului. *acid orotic). medic engitz. de ia plassein = a forma. In tratamentui gutei. deci.. estrogeni) si antihormoni (antiandrogeni. Ex. Mutatiile sale sunt recesive. 2) Substanta (sau medicament) capabila sa neutralizeze radicalii liberi ai oxigenului.] 1) Care se opune efectelor *histaminei. slimmi = o?(ld de. adj. bleomicina.: ciclizina si prometazina) poseda si proprietati *antiemetice.] Sin.. m. adj. formeaza numeroase combinatii otravitoare sau. n. adj. m. anti = contra. cisplatin). Sin. *antipurinice. care cresc excretia de acid uric (uricozurice). ANTIPALUDIC. tumor supresor gene. sunt: "vitamina C.esut. n. exercita un efect *antiinflamator. 'antipirimidinice si *azaserina. tumord... ANTIMITOTIC. 2) Medicament care inhiba actiunile no-cive ale histaminei din organism prin blocarea unuia din cele doua tipuri principale de receptori histaminid. Sb (stibiu). b) a... s. e) substante blocante ale mitozei In metafaza . *fenilbu-tazona si *glucocorticoizi). s. s. adj. s. adj. d) antibiotice . exprimandu-se In maniera dominanta. de unde reco-mandarea cu prudenta celor ce conduc autovehicule. rareori expunerea industriala.. gene-ra^ie. -euse. adj.: anticanceros. / antiperistaltisme. / antioxidant.: sulfamidele sunt a. n. exclusiv sau nu. actionand asupra organismului. / antin6oplasique. anti = contra. adj. adj. substanta asemanatoare ca structura unui anumit *metabolit si care poate perturba lantui metabolic deoarece se substituie metabolitului respectiv.. suprimand secretia hiper-adda rezultata prin stimularea receptorilor H. 2) Medicament dotat cu aceste proprietati..: antipaludic (v. gene-reaza somnolenta si usoare tulburari de vedere. declansand reactii puternice de *rejet. / anti-oncogene. mitomicina. urmaf. s. [Qr. In acest caz nu se genereazai anticorpi. metahaHein = a. V. adj. ANTIHELMINTIC. fiind utilizate In tratamentui unor boli reumatismale sau al unor *conectivite. gentian = a produce. s. ANTIMONIU. neos = mm plasis = modeiwe. o^jgen} 1) Care Tmpiedica sau Intarzie *oxidarea. Unele a. s. / anthelminthic. Tipuri de a.: antimalaric. dar capaci-tatea de distrugere a radicalilor liberi pe aceasta cale este li-mitata. n. c) alchilante (ciclofosfamida.. 3) In oncologie. 2) Medicament utilizat. Indeosebi anticolinergicele (ca medicamente simptomatice) si substituentii de dopamina (L-dopa asodata cu un inhibitor al dopa-decarboxilazei. ANTIMETABOLIT. f.antifolice (aminopterina. 0 serie de antagonist! H. \Qr. s. s. / antigout drug. b) Antagonistii receptorilor H. grupe sanguine. / anti-genicity. s. antiulceros si receptori H. anti = contra. / antihistaminique. m. s. n. ANTIPARKINSONIAN. -ind. n. se disting. / antionco-gene. s. anti = contra. A. 1755-1S24.: a) "Antagonistil receptorilor /-/. fir. adj.antracicline. sin... [Cfr..] (Medicament) care distruge ciupercile microscopice sau inhiba cresterea lor. ai addului paraaminobenzoic.. dim. antimoniu. de gena recesiva a cancerului. / antihormone. antimitotic (2). [Cfr. suprima reactiile alergice declansate prin stimularea receptorilor H. In cancere sau In leucemii. m. vinblastina.: *schizonticide si *gametodde. caroten). iat. [Gr.

s. / antiprurigineux. de [a gr. anti = contra. oxygen-labile. Sin. scut. s. Conform a.. -inis == mdnCdrime.: *vaccin a. . retro = inapoi.] Peptid sau pro-teina care blocheaza. 2) Medicament care are aceste efecte. este mai adecvata denumirea de ser imunizant. s.: indinavir.. obtinut prin imunizarea unor animate (de obicei. s. [at. adj. Intr-un organism. n. / antithermique. administrate per os. 2) Medicament dotat cu aceasta proprietate. sunt distruse la temperaturi relativ mid.).} Sin. sau pe cale generala. fie secvential.: antitermic. ser imu-nizant. la therme = cdld'urd. iatreia = vw-decare. de baza este mercaptopurina. de. reactia de "hidroliza a legaturilor peptidice catalizata de *proteaze. / antirabic. *Fibrina se poate opune acestei actiuni. thyreos = pavazd. s. n. A. spasticus. adj. anti = contra. de scorpion) si utilizat terapeutic ca mijioc de imunizare pasiva Tmpotriva infectiilor cu agenti toxigeni (ex. cai) cu anumite toxine sau veninuri (de sarpe.\ Ser sanguin de origine animala sau umana care contine anticorpi specifici unui antigen determinat. NA: antitragus. s. sub forma de *pomada. adj. m. / antipsychiatrie. adj. / antiretroviral. a. mai mult sau mai putin specific. [Gr.. f.a feBro] 1) Care previne sau combate febra. De asemenea. [Qr. / antiport. s. anti = contra.} Care actioneaza Tmpotriva unei toxine. n. s. n. streptolizina 0.contra. f(^r. adj. thermos = cold. opusa si posterioara 'tragusu-lui.ANTIPIRETIC ANTITRIPSINA yne. Ex. / antiprotease. duodenal este Insotit de voma. / antisepsie. dirijate Tmpotriva virusului HIV sunt utilizate ca medicamente (ex. \Gjr.. [at. si al lui Frey. s. de. Var. V. adj. se mascara In unitati standardizate.] Inversarea sensului de producere a 'peristaltismului. s. 2) Orice procedeu de reducere semnificativa a florei microbiene de la nivelul pielii sau al membraneloi' mu-coase. [at. / antiport. societatea este bol-nava. ANTITIROIDIAN. f. a pe-tici. s. ANTITERMIC. scptikos = putrezit.: antipiretic (v. m. izolat din parotide) sunt utilizate In terapeutica. / antiplatelet. ANTISTREPTOLIZINA 0 / antistreptolysine 0 / antistreptolysin 0.] 1) Denumire generala pentru metodele de combatere a infectiilor septice prin distrugerea sistematica a bacteriilor patogene In locurile unde acestea se afla. [Gr. la lyein = a distmge. s. (at. n. pentru alfa. Agent chimic antineoplazic din grupul antimetabolitilor. priirigo. adj. termenul este utilizat si pentru desemnarea substantelor care. [a peristelleia = a comprima (peri = in jumi. 2) Substanta chimica. adj. 0 prwine din tenne-nul eng[. si antiagregant. contractie). s. adj. s.] 1) Care se opune tulburarilor mentale. de 60-70°C. fr. / antirabique. obtinuti prin inocularea acestui antigen.] Sin. psykhe = svflet. f. adj.tea de..cu HIV. n. infectat} 1) Re-feritor la antisepsie. anti = contra. f. m. pyrctikos = fibril. A. anti = contra. Actiunea a..e.. adj. / antipsychotique. span = a trage. [Gr. feu/are (ca inhibitorul lui Kunitz. / antithyroid. anti = contra. V. 0 serie de a. Dozarea a. / antisepsis.. stalsis = comprimare. plasma = odiect mod. ANTISEPTIC. [at. / antiplaquettaire. Ex..\ Doctrina conform careia bolile mentale reprezinta con-secinta agresiunilor sociale.: spasmolitic (v. de [a pyres-sein = a ave. ANTITOXIC. [Gr. ANTIPLACHETAR. anti = contra. f.: imunoser.] 1) Care se opune actiunii hormonilor tiroi-dieni. stroptos = rasucit. / antiplasmine.. s. n. -ism.: medicament antihistaminic.ta. / purine antagonist. adj. / antitoxic. / antiretroviral.fi -ind. 2) Substanta dotata cu aceasta proprietate. s. m. / antipyretique. [at. s. f. ANTIRABIC. s. Ex. m. se opune disolutiei *cheagului. m. anti = contra. \Cjr. V. sunt destinate tratarii unor infectii digestive sau urinare. anti = contra. adj. [at. neuroleptic.. f. dipiridamol. sunt inhibitoare ale *transcriptazei inverse sau *antiproteaze. eidos = forma. -ina} 1) Anticorp specific pentru o anumita *toxina. de [a toxon = sageatd. ANTITRAGUS. / pirimidine antagonists. sterilizare. m. In cursul coagularii normale. A. este un test indirect.. fie simultan. portare = a purta. / spasmolytique..} Proeminenta a lobului urecnii.] Anticorp elaborat de organism In evolutia infectiilor cu streptococi (A. anti . ANTIPLASMINA.] Proteina membra-nara care transporta transmembranar doi ioni diferiti sau doua molecule mid 'in directii opuse. / antipurique. -enne. s. \Cjr. s. virus = venin. s. protos -= primui. s. / antipyretic. / antiserum. adj. ritonavir). adj. / anti-protease..-antitripsina (v. 2) Substanta care Tmpiedica formarea hormonilor tiroi-dieni. / antipsychia-try. adj. serum = ze. adj. ANTIPSIHIATRIE. anti = contra. / antipsychotic. m. ANTISEPSIE. ae [a toxon = sageatd. m. poate fi utilizat pentru imunizare pasiva. 2) Medicament care poseda aceasta proprietate.. / antiplasmin. / antitoxine. anti = contra.: ASLO. / spasmolytic. ANTISPASTIC. / antipruritic. [Gr.. Abrev. / antiseptique.-ANTITRIPSINA. s. s. anti = contra.. A. a transporta. [Gr. psykhe = suflet. A. [Gr. -euse. 2) Antiser purificat. / antipyrimidique. ANTITOXINA. gr. n. anti = contra. tetanos. ANTIPROTEAZA. aplicabila pe tesuturile vii. infecpie.] Enzima sanguina care. ticlopidina. utilizat local.] 1) Care se opune *retrovirusurilor. n. / antitragus. 2) Medicament cu acest efect.). [Qr. -ina. m. d. -aux. {Cjr. s. s. ANTIPIRETIC. anti = contra. adj. / antifebrile. bacteriostatica sau bactericida. anti = contra. adica introducerea de anticorpi deja produsi. f. f. din o[andezd plaken = a carpi. s. [Cfr. s. util pentru diagnosticul si aprecierea evolutivitatii infectiilor streptococice (nivelul normal este sub 200 unitati/ml ser).. [Qr. adj. n. Sin. toxikon = otravd pentru vdrfuf sagefibr. prescrisa In infectia 178 a. antifibrinolitic. In acest caz.: prin *radioimuno-dozare) a unui antigen necunoscut. / antitragus. care actioneaza prin inhibarea sintezei bazelor purinice. n. s. ANTIPORT.. gr.. toxikon = otravd pentru v&rful sagefitor. In. adj. si test ASLO.: aspirina. s. adj. V. {Cjr. adj. / antithyroidien. a se contracta. s. de baza este fluorouracilul.: botulism. lysis = dutrugere. / antiseptic. rabies = tur6are] Care se opune rabiei (turbarii). m. poate fi utilizat In labo-rator pentru identificarea sau dozarea (ex. V. adj. a. s. \Gr. adj. / antiserum. m. s.: ser a. / antitoxique. f. otrara. ANTIPURINIC. C si G) care poseda antigenul corespondent. s. [at.] 1) Despre o substanta sau un factor care se opune actiunii plachetelor. [Qr. A. ANTIPSIHOTIC. anti = contra. Prin extensie. care este utilizata si ca imunodepresor. care actioneaza prin inhibarea sintezei bazelor pirimidinice. anti = contra.] 1) Care suprima *pruritul. contrac-tiile producandu-se spre *tractul digestiv superior. A. [Gr. / antitoxin. plaqiiette. -aza. si asepsie. difte-rie) sau a inocularii accidentale a veninurilor respective. pentru apararea Tmpotriva unei boli cu rise imediat. ANTIPIRIMIDINIC. izolat din pancreas..). anti = contra. ANTIPRURIGINOS. n. s. -ale. s.ela. adj. receptor plachetar. febrifug. iar mijioacele terapeutice psihiatrice sunt violente pen-tru pacienti. Agent chimic antineoplazic din gmpul antimetabolitilor. n. tragus. tragos = copra. dar la nivelul *colonului ascendent reprezinta un fenomen normal. adj. spastikos = care trage induntru. Ex. sepsis = putrefacfie.. ANTISER. anti = contra.r. ANTIRETROVIRAL.

/ anthracosis. -euse. s. n. [at. In romaneste. 2) Substanta. cavitate. ANTIVITAMINE K / antivitamines K / oral anticoagulants. Ex. adj. anti = centra. adj. f. f. f. tuberculiim = umfldturd mica. gr. [Lot. autogen (v. antron = peftera. adj. cele mai recente a. a. vipere) sau insecte. se pare ca este vorba de antracosilicoza. / antixenic. s. m. n. [Lot. 2) Care se aseamana cu 'antraxul. s.] 1) Care se opune dezvoltarii tuberculozei. pop. adj. / antrite. / gastroduodenostomy. etionamida si streptomicina (primul a. -ita. s. [Cjr.). ANTIVIRAL. / antiulcereux. ANTRACOZA. / entraInement. [Lot. s. -euse. El provine.tie. La om. -akos = car6une. -aux.} Ser care contine antitoxine specifice pentru veninul unor animate (Indeosebi serpi veninosi. cu forf-a. Sin. Forme: a) a. / antiemetic. f. Sin. adj. a. f. Reprezinta aproape totdeauna o compli-catie a unei "otite medii. / anthrax. reeducare func-tionala a unei articulatii. -ind. ANTIXENIC. [at. indirecte (*heparine) si directe (*hirudina). s. -ale.: furuncul a.. -ids = piatra tare. siliciul intrand Intr-o proportie variabila In compozitia pulberilor de carbune. [at.: vacdnare a. s. VII. -akos = citrBuM. n. c) a. cca'itate. YQr. K sunt anticoagu-lante orale care inhiba o gama-carboxilaza microzomala hepa-tica. care este cofactor al *heparinei.] Care se opune substantelor straine organismului. neutralizand lent trombina ramasa 'in exces. [CfT.: antiemetic. se foloseste si expresia training autogen. antron = peftera. / antixenique. adj. care inactiveaza progresiv trombina prin aderarea tranzitorie la fibrina sau actioneaza ca un cofactor al hepaririei. In general cu referire la ulcerul gastroduodenal. or. A. vomitare = a vdrsd.] Inflamatie a *antru-lui si a *mastoidei. de obicei. anti = contra. Metoda psihoterapeutica recomandata In diferite forme de nevroza. de ex. *interferon. [Qr. ANTIULCEROS. la duo-deni digitorum = de 12 de. *a. ANTRACOID. / antithrombine. consecutiv modificarilor functionale si structurale care au loc In organism sub influenta exerdtiului si a efortu-lui crescut progresiv. Grupul de a. mai rar. s. n.] 1) Inflamatia mucoasei *antru-lui mastoidian la sugar. s.Fr. gr. [at.). / anthracoide. s. gr. Este o boala profesionala In cazul persoanelor care lucreaza In me-diu poluat cu astfel de pulberi (ex.. / antithrombotic.. vita = via^a. m. antrum. afiTivwi de. m. gr. s. infec. \Cfr. //... -oza. / antivenineux.: a. / anti-emetique ou anti-emetisant. ANTITROMBOTIC. thrombos = cReag} 1) Care se opune procesului de "tromboza. [at. / antivitamine. ANTITUBERCULOS. dezvoltat dupa formarea fibrinei. \Cjr. articular. gr. rifampicina. / anti-thrombin. muscular are ca obiectiv hipertrofia musculara.] Pneumoconioza minerala cauzata de inhalarea cronica a pulberilor de carbune. sub Indrumare pedagogica si supraveghere me-dicala. 2) Medicament cu acest efect. antivenin. a. adj. prin leziuni viscerale (carbune pulmonar sau digestiv). b) a. / antrectomie. f. izolat si sintetizat). Cdvitate. determinand sinteza de factori II. V. f. / antrectomy. -eris = rand. dar si In alte organe.. care este fibrina capabila sa fixeze prin adsorbtie cantitati mari de trombina. n. / anthrax. adj. nerecomandata. / anthropophilie. ANTIVENIN. ANTRAX. [. m. poate fi fatal. ca urmare a structurii sale foarte asemanatoare vitaminei respective. s. de amoniu.tij.tt (ivnginea ac&stui segment intestinal).ge. / antituberculeux. 3) Adaptare prin repetare si practica. neutralizand factorul X Stuart (v. e) a. gr. IV. de obicei combi-nata cu *vagotomie bilaterala In tratamentui chirurgical al ulcerului peptic. in. s. f. anti = contra. (at. s. [Gfr. efectuat prin intermediul unor dispozitive mecanice. vacdn BCG. V. Ex. \Cfr. fiind antihistaminicele Ha si inhibitorii pompei gastrice de protoni (omeprazol). d) a. ANTRENAMENT. / antituberculotic.. azidotimidina. antrum. s. care poate fi transmisa la om prin contact cu parul. adj. f. granit. / anthracoid. / antivenin. / antithrombotique. consta din exerdtii de autosugestie in stare de relaxare psihomotorie. se manifesta Indeosebi prin le-ziuni cutanate (pustula maligna. f. ektome = e. ca si *antiplachetare. [Lat. pirazinamida. Indeosebi din grupele 'antihistaminicelor si *anticolinergicelor. 2) Rezectia antrului piloric.j V. xenos = strain. silex. adj. ///. s. ANTRECTOMIE. antracoza. anti = contra. / antiviral. Existenta a. antrum. ANTROMASTOIDITA. produsa de Bacillus anthracis. m.: carbune. [Gjr. ANTIVENINOS. ANTRACOSILICOZA.?(cizie. [Gjr. f. s. venenum = otrava} Care se opune actiunii veninului. ANTIVOMITIV.. Se formeaza Indeosebi In ficat. / antiulcerative. edem malign) sau. sunt efidente si In alte tulbu-rari. ammoniakon = sore. / antivenomous. s. de la philein = a iu6i. dalac. n. aciclovir.] 1) Care are cu- ANTROPOFILIE loarea carbunelui. voinismentelor. m. /.: anticoagulante orale (v. cuprinde medica-mente care difera prin compozitia chimica si modul de actiune. dar administrarea unor doze mari de peni-dlina sau tetraddina este eficace.] Substanta din sangele circulant care intervine dupa formarea *trombusului.: amantadina. antron = peftera.. Mai frecvent. b) a. ANTRODUODENOSTOMIE. -ozd. duodeai = in nvmar de 12. a. n. ANTROPOFILIE. si antromastoidita. anti = contra.] Tendinta anumitor insecte (tantari) de a Intepa omul. s. s. s. in. Ex. Cat. Ex. eidos = forma. de la cai hiperimunizati Tmpotriva acestor veninuri. 2) Medicament care actioneaza Tmpotriva bacilului Koch.. / antromastoiditis. A.} 1) Care se opune multiplicarii virusurilor. gasita in apropierea tempiutui [ui Jupiter Amman din Li6ia. pentru atingerea unor performante. anthrax. / anthropophilia. X ai coagularii incapabili sa fixeze calciul. pielea sau dejectiile animalelor bolnave. c) a. / antritis. anti = contra. -ita. entrainement. anthropos = om.: gastroduodenos-tomie (v.] 1) Care se opune ulcerului. n. s. factori de coagulare): d) a. adj. f. anthrax. ANTRITA.. adj. s. / antivitamin.] 1) Care se opune varsaturilor. f. s. Netratat. pro-ces complex.. charbon. 179 . sportiv. eidos = forma. anti = contra. -atos = gurd} Sin. etambutolul. [Cjr. actionand prin competitie. f.). prindpale sunt: izoniazida. anti = contra. 2) Exerdtiu sistematic In vederea dezvoltarii fizice sau In vederea realizarii unor performante spe-dale. -euse. f. antrum. 2) Medicament dotat cu aceasta proprietate. s. adj.] 1) Proces de Intarire a organismului si ameliorare a capaci-tatii de munca. venenum = otravd. adj. mecanic. s. a tori. thrombos = ctieag. cavitate. anthrax. / antiviral.] Boala infectioasa acuta a anima-lelor de ferma. antivenom.j Substanta care inhiba actiunea unei "vitamine. •akos = carbuM. mastos = mametd. pure este controversata. / antromastoldite. Cat. ain [at. stoma. IX. / antroduodenostomie. -mo. Ex.. / training. adj. \Gjr. s. [Qr. s. In vederea atin-gerii unui anumit scop. anti = contra. f. 2) Medicament dotat cu aceasta proprietate. s. sau melanica. / anthracosilieosis. s. [(fr.ANTITROMBINA ANTITROMBINA.: tumora a. -e. s. f. s. adj. produs de reactie fibhnolitica. 2) Inflamatia antrului piloric. virus = otravd. antron = peftera. [Qr. / anthracosilicose. s. V. ANTRENAMENT AUTOGEN / entraInement autogene / autogenous training.: mineri). ANTIVITAMINA. / antivenin. f. [at. anthrax. ca *rau de transport si *ve. dideoxicitidina.] 1) Ablatia chirurgicala a peretilor unui *antru anatomic. Indeosebi: *anticoagulante orale. medicament dotate cu aceasta proprietate. trahere = a trage. ulcus. -akos = carSune. gandclovir s. / anthracose. Sin. s. philia = atracpie. anti = uni'a. mastoidiana. Se disting: a) a.

/ artere aorte / aorta. / anthropozoonosis. s. cu exceptia structurilor care nu se afla In continuitate (ex. . ANTROPOLOGIE.] Corectarea chirurgicala a unui orificiu' anu-lar anormal. f. care survine de obicei noaptea (se asociaza cu teama. Nelinistea. / anthropomorphisme. gennun = a produce. AORTA ASCENDENTA / aorte ascendante / ascending part of aorta. Importante: 1) A. s. [Lot. 2) Clasa de medicamente destinata sa reduca anxie-tatea. / anxiolytic. logos = stiinfa. [Gfr. si angoasa sunt trei grade ale aceleasi stari. Orificiu anormal la nivelul intestinului. s.. / anthropometrie. apparatus = instmmente. / appareil. de fapt. a e^wnina. format printr-o metoda chirurgicala si deschis la peretele abdominal. in timp si spatiu. Permite trecerea celei mai mari parti sau a totalitatii materiilor fecale. vestibulara reprezinta o forma de a. -ism} Conceptie care atribuie unor fiinte. exprimat uneori In cercetarile de *etologie. cu aer. [tjr.: a. dar imperforat. aorta toracica. (a aeirein = a ridica in aer fi aer. cu deschidere la nivelul vezicii urinare. anus = fezut. cavitate. / anuria [Cjr. m. mafini. biologies.ANTROPOGENEZA ANTROPOGENEZA. s. priii pnsrr-a acestora. In doza mare. ANTROTOMIE. de.] 1) Ansamblu de organe care concura la realizarea unei anumite functii.. anat. de regula. vulvovaginal sau vestibular. s. [Cjr.: sistem digestiv). a. ANXIOLITIC. s. i anuscope. Sin. antron = pefterd. 5) A. artificial). gr. care asigura accesul In antrul mastoi-dian. genesis = pwdncere. gennan = a produce} Procesul aparitiei si dezvoltarii omului. f. adj. mastoidian sau pietros (NA: antrum mastoideum). deosebindu-se astfel de 'fistula stercorala. cavitate voluminoasa.] Cavitate natu-rala. s. s. aorte.iiniftiti cMnuit. Ex. ANUS CONTRA NATURII / anus contre nature / preternatural anus. [Lot. 3) A. se deosebesc o faza subumana si o alta umana. f. antrum.: proctoscop. In necroze cortical-renale. f. gr. prin obstructia ureterelor. / annuloplasty. de [a plassein = a modela. In situatia In care lu-menul intestinului gros nu permite pasajul materiilor fecale (de obicei. / anus.] Stiinta care are ca obiect studiul originii. care a permis trecerea de la viata semiarboricola la viata terestra. f. prerenala. / antrum. -oza ] Boala comuna omului si animalelor vertebrate. Indeosebi din cadrul . metron = mafura. Comu-nica cu celulele mastoidiene si cu cavitatea timpanica. adj. com 180 ARARAT pleta sau incompleta a membranei anale). s. m. Sin. anxius = netiniftit. ANUS.. [Qr. uneori criza de angina pectorala sau de astm). / anxiety. Reversul a. angionecrotica. d<. la temneia = a taia. tome = taiere. graphein = a fcrie. s. s.inel.] *Specul de forma unui tub utilizat pentru exami-narea 'anusului. ANURIE.. / proctoscope. apar reactii neurovegetative caracteristice *angoasei. anthropos = om.. f. si anus artificial. de cauza strict renala etc. a fost dezvoltarea creierului. gr. la lyein . cu o subfaza euhominina. de agitatie. s. s. de. pi. mentin sau Inlocuiesc o parte din corp. ANULOPLASTIE. s-a presupus ca factorul primar al a. anthropos . s. prin prezenta unui bloca. care comunicS cu duodenul prin pilor. [Lot. aniilus ^~.] Care provoaca *anxietate sau 'angoasa. care apare In caz de leziuni vestibulare. s. gr. ANUS ARTIFICIAL / anus artificiel / artificial anus. cultu-rala sau eInologia . Ex. [Lot. Poate aparea ca urmare a unui proces patolo-gic. n. n. [Lot.: anus. Indeosebi prin masuratori ale oaselor. fiinta umana. n. V tab. cu sediu variabil.] Diminuarea pana la disparitia completa (Intre 0 si 100 ml/24 ore) a excretiei urinare din diferite cauze: 1) A. {Cfr.] V. postrenala. [Lat. / anthropogenfese. f. antron •= pefterd. n. NA: antrum. V. de un *a. / anthropology. gr. locomotor etc. definitiva) a materiilor fecale. a. artere. / anthropologie. s. s. anat -artere. cu sistem (ex. adj. cinnuit'i gr. / aortographie. / anthropomorphism. f. device (2). tegumente palide. ANTROPOZOONOZA. este zoomorfismul.. anxius = neliniftit. Deschiderea intestinului la peretele abdominal.] Orificiul distal sau terminal al tubului digestiv. tab. f.} Sentiment de pericol iminent si nedeterminat. evolutiei si variabilitatii biologice a omului. m. permite derivarea totala (si. respirator. a. Termenul poate fi sin. [[at.are ca obiect cercetarea faptelor de cul-tura prin interpretarea carora pot fi Intelese structurile sociale si. / anthropogenesis. f. proprietati hipnotice.. portiunea joasa. aorte. imthropos = om... In a. Dupa unii specialist!. Insotit de o stare de rau. f. s.] Trepanatia apofizei mas-toide (sau "mastoida). NA. zoon = animai. forme si Insusiri omenesti. piloric sau pilo. digestiv. / anthropozoonose. AORTOGRAFIE.. f. ANTRU. ouron •= urina. s. s. al cailor urinare. ANTROPOMETRIE. imperforat (cu persistenta.artere. 2) A. s. n. [Lat. vezical. . 2) A. f. anxietas. lylikos = care.\ 1) Care atenueaza sau reduce *anxietatea. m. m. s. de la aeirein ^ a ridica m a&r fi aer. s. / antrotomie. / antre. / apparatus (1). In relatie cu conditiile naturale si social-culturale. a. cfiinuit.. de la. care se deschide In mod normal In regiunea posterioara a perineului. prin filtrare glomerulara mult redusa ca urmare a scaderii fluxu-lui sanguin renal sau a presiunii arteriale. [Qr. s. aorta abdominala) / aorte descendante / descending aorta. f. [Cjr. tab. 2) A. s. ca factor prim.] Denumirea ansamblului de tehnici utilizate pentru masurarea diferitelor componente ale corpului uman.are ca obiect studiul variatiilor.. A. s. fec-piune. on . canalului anal si a partii inferioare a *rectu-lui. ANTROPOMORFISM. skopos = o6seniator. osoasa sau viscerala. / anxiogene. T. anthropos = am. somatica sau fizica . nosos fioaid. ANUSCOP. ANXIETATE. transpi-ratii red. In formele severe. pot fi sedative In doza mica sau pot avea. Ex.(NA: antrum pyloricum). posttraumatic sau poate fi creat chirur-gical (In acest din urma caz este vorba. a mersului biped. existenta In portiunea mastoidiana a temporalului. -atis = neliniste. ri. anus = fezut. Militate. f. frecvent un calcul. anus contra naturii.: sistem reticulohistiocitar) 2) De-numire generica pentru un ansamblu de piese care sustin. Initial. antrum. renala. tab. / annuloplastie.: *arboviroza. / anxiolytique. -os = aer. V. V. f. A. Argumentele paleontologies si etologice au condus actualmente la considerarea. f. In mod accidental. / anurie. mersul biped contribuind la atenuarea caracterelor animalice. a forma. ANXIOGEN. morphe = forma. In caz de neoplasm localizat la acest nivel). anat. 4) A. / anthropometry. s.artere. plastos = modelat. cu deschidere la nivel vulvar (dar imperforat). adj. f. si oligurie. de. aproape orizontala a stomacului. V. a caracteristidlor morfologice ale omului. AORTA TORACICA / aorte thoracique / thoracic aorta. m. lucruri sau procese. Patologic. Se spune despre o stimu-lare sau despre o situatie existentiala. AORTA DESCENDENTA (v. / anxiete. [Lot. anthropos = om.a distmge. s. s.: mica tuberozitate gastrica.om. obstructiva. / aortography. s. distruge. *a. APARAT. A. -on = aer. / anxiogenic. AORTA.: tendinta de a studia comportamentui ce'orlalte vietuitoare dupa modelul omului. poate fi ectopic. anat. A.] Examen radiologic al aortei consecutiv injectarii unei substante de contrast hidrosolubile.priv. antra. Se dis-ting: 1) a. Ca anxius = ne. / anus. de la skopein = a wdea. paroxistica pura este un tip de angoasa In relatie cu scaderea pasagera a irigatiei sanguine bulbare. / antrotomy. s.

a. APA LIBERA / eau libre / free water. Datorita rolului a. contine numerosi foliculi limfatici a caror inflamatie deter-mina *apendidta. Termen generic pentru orice 'proteza. n. f. a. Fractiune a a. m. dementa etc. s. APARAT JUXTAGLOMERULAR / appareil juxta-glomerulaire / juxtaglomerular apparatus. dt la. f. -ids = adaos. S0^~. premiuC y^pfiel pentru fizwCogie. este mobil si liber.] Incapacitatea sau imposibilitatea de executare a coitului. H^O. toracopedios (asocierea unui suport al trunchiului cu orteze ale membrului inferior). g. Dispare la palpare progresiva si reflecta o inflamatie peritoneala localizata. apatao = eu Infd} Fosfat de calciu cu formula generala Cas(P04)3X. / aqueduct. Actiunea terapeutica a a. V. a . K^ Li^ Mg2". s. desi parametrii sai fizici nu se deosebesc semnificativ de cei ai apei obisnuite. a.. contin In solutie una sau mai multe saruri minerale.. / apareunie. / apatite.cfiere. f. APAREUNIE. suplimentara sau dependenta atasata unei structuri anatomice.. aqua = apa. apatheia. m. muschii si tendoanele care mobilizeaza piesele o&oase unele In raport cu altele. 'antiseptic oxidant utilizat. Exista o mare diversitate de a. / appendix. pen-tru mers (orice orteza a membrului inferior adaptata la mers).} Sistem de membrane citoplasmatice prezent In mod constant In celulele nucleate. ca si datorita dependents! si conditionarii oricarei forme actuale de viata de prezenta a. f. "orteza sau.clorul. In general. -ids = adaos. celule granulare (localizate Indeosebi In peretele arteriolei aferente si care secreta *renina) si celule agranulare. pe de alta parte. adj. v. / apathique. s. La acest nivel.. Ca2+. [CJT. A. natu-rale saline. duc-tus = ducere.} In anatomie. s. A. sunt usor radioactive.0 si M. eficacitatea unei a. 'in prezent se stabilesc o serie de markeri specifici utili atat m fiziologia moleculara. Proportia de a. situate In triunghiul format de arteriolele aferente Si eferente. prezinta o po-zitie foarte variabila In raport cu cecul: posterior (retrocecal). s. \Qr. 18. s.. 1843-1926. mai mult sau mai putin flectat. s. Submucoasa a. G. nume dat canalelor fine existente Intr-un os. constituit din vezicule si sacule. adj. vermicular (ileocecal sau vermiform NA: appendix vermiform is). NA: aqueductus. A.. APA LEGATA / eau liee / bound water. / apareunia.] Principalul constituent al organismelor vii. cat si m patologie.matricea vietii". fluorul si radicalul hidroxil (OH). mediu de dispersie. respectiv. A. glucidele si lipidele sunt legate de pro-teine. cu compozitie complexa si cu proprietati terapeu-tice variate.016. s. APARARE MUSCULARA / d6fense musculaire / muscular defense. aqua = apa. appendix. n. Ex. este maxima In cazul utilizarii direct de la sursa. s.APARAT GOLGI *aparatului locomotor. m. APARAT GOLGI / appareil de Golgi / Golgi apparatus. pe de o parte.] Diminuarea sau absenta intere-sului fata de propria persoana sau fata de cei din jur. \Qr. Contractie provocata si dureroasa a muschilor peretelui abdominal. / water. inertie psihica. APEDUCT (aqueduct). denu-mite in raport cu scopul sau regiunea anatomica unde sunt amplasate. / appendicectomy. f. APENDICE. uneori. este proportionala cu intensitatea proceselor metabolice. pi.: hipotiroidie.re. v./me. sunt utilizate ca a. corector progresiv. APENDICECTOMIE. / appendice. APA. fustolog Italian. fara aderente. appendage. f. APAT1E. con-tinuta In organism care este asociata cu diverse molecule sau substante hidrosolubile. APA GREA / eau lourde / heavy water. de. absenta dorintelor si a reactiilor la stimuli psihici. In mod normal. / eau. a. medi-camentoase sau pentru bai reci ori calde). In organism: solvent universal In mediile interstitial si intracelular. diverticul cecal vermiform. A. APATITA. A. s. In solutii putin concentrate. si macula densa. hipertensiune intracraniana. [Lot. partidpa la sinteza *poliozidelor si concentreaza substantele elaborate de *reticulul endoplasmic. cloroapatita. Ansamblul scheletului Tmpreuna cu articulatiile (inclusiv ligamentele). In care *deuteriul Inlocuieste hidrogenul simplu. ischiopubian (*orteza cu sustinere ischiatica).. de unde etimologia termenului. s. Rolurile principale ale a. o -priv. 2) In acceptiune curenta. pi.} Caracterizat prin 'apatie. de suspensie. din organism variaza In APENDICECTOMIE functie de varsta (la nou-nascut 67-74 %. si abilitatea sa de a forma "legaturi de hidrogen. S. s.duina in 1906.tamponare" a variatiilor de temperatura din organism.). pathos = afecfiune. avand lungi-mea de 7-8 cm si diametrul de 4-8 cm. V. muscle guarding. Caracterul de *dipol al moleculei de a. fiind denumita . [Lot. ?n tesuturi. aparat gipsat.priv. f. la ducttire = a conduce. NA: appendix. in functie de compozitie. cu formula chimica H. are rol de . anterior (prececal) si dedesubtui cecului (subcecal). 3) Macula densa. contractura abdominala. appendices. prof&sor [a 1'avia. precum si alte proprietati fizice particulare ale aces-teia ar putea permite In viitor o Intelegere mai precisa a relatiei apa-organisme vii.. m. aqueductus. APARAT ORTOPEDIC / appareil orthopedique / orthosis. / apathy. Circuital sau In organism depinde de hor-monul antidiuretic si de rinichi.. {Qr. / apathetic. *a. este un lichid cu proprietati fizice particulare si complexe si cu roluri multiple. m. datorita calitatii sale de mediu general In care se desfasoara schimburile metabolice vitale. De aid. fluorapati-ta si *hidroxiapatita. iar la adult 58-67%) si In functie de sex. rol de protectie mecanica (Indeosebi In cazul SNC). supGment. A. / apatite. jambier (orteza jambiera). pelvipedios. regime celulara spedalizata a peretelui tu-bului distal. APA OXIGENATA / eau oxygenee / hydrogen peroxide. a. a. APARAT LOCOMOTOR / appareil locomoteur / locomotor apparatus. m.. APE MINERALE / eaux minerales / mineral waters. a.: a. este necesara In reactiile de hidroliza. / aqueduc. apa legata. pureune = tmpe. Cand unul din aceste compo-nente este majoritar rezulta. lui Sylvius (NA: aqueductus cerebri) reprezinta o portiune din canalul ependi-mar situata la nivelul istmului encefalului care face sa comu-nice extremitatea superioara a ventriculului al IV-lea cu fata posterioara a ventriculului al Ill-lea. la femei fiind mai redusa din cauza masei mai mari de tesut adipos. In toaleta plagilor. Formatiune situata la polul vascular al *glomerulului renal alcatuita din: 1) Arteriole aferente si eferente. Poate fi constitutionala sau dobandita (ex. dificultatile care apar uneori In abordarea chirurgicala.. apa libera. m. transformandu-le In produse de se-cretie. [Lot. In functie de compozitia lor. f.] 1) Termen anatomic general care desemneaza o parte accesorie. [Camillo Golgi. V. Fractiune a a.misterioase" atata timp cat nu pot fi explicate stiintific. s. Unele a. a. ortopedic. / apathie. are efecte de blocare a unor procese fiziologice si metabolice. i s-au mai atribuit si alte roluri. 2) 0 masa de celule juxtaglomerulare alcatuita din doua tipuri celulare.priv. appendectomy. / appendicectomie. 181 . Fe2^.. cu formula chimica D^O. continuta In organism care nu este legata cu diverse molecule sau substante hidrosolubile. decurge din pro-prietatile fizice si din natura mineralizarii acestora. appendix. G. APATIC. f. PO^' si cationilor Na4. a. pathos = afecfiune. a . potabile {de masa) sau In scop terapeutic (ca a. mai mult sau mai putin . [Lot. cele mai importante cores-punzand anionilor C0^~. cantitatea de a. X poate fi simultan .

cu[me} Extremitate.\ Oprire temporara a respiratiei. apex. f.APENDICITA supCitMttt. APETIT.} Absenta congenitala a picioarelor. cronica. f.: solutie a. [Cfr. f. pyretikos = j~e. APOENZIMA. care Inconjoara saua turceasca. Forme: 1) A. V. s. APICOLIZA. s. hiperplazica.] Inflamatie acuta sau cronica a apendicelui vermicular.: sindrom Castillo-Trabucco-De La Blaze (v. [Lot. 5) A. pyrexis = acces de. APOFIZA ARTICULARA / apophyse articulaire / articular process. prin tromboza vaselor apendicelui si a mezoului. / apoenzyme. / apoferritine.. gr. a unei celule epite-liale se afla pe fata libera. s. gr. pi. a .: boala Alstrom-Leber (v. medulara. inflamatie localizata In foliculii limfatici ai apendicelui. NA: apophysis. reflexa. / apical. APOFIZA MASTOIDA / apophyse mastoide / mastoid process. f. / apyretic. Sin. Suprafata a. apex. / apyrogenic. f. cuime. appetitiis = pofta. 2) A. Proces conico-cilindric. prin inhibarea centrilor respiratori. A. la pyressem = a avea feCiro. consecutiv unor infectii cronice paro-dontale. [Cjr. totals sau partiala a germenilor dentari.} Absenta 'febrei la un pacient. s. [Qr. 4) A. a modeCci} Absenta 182 APOFIZA MASTOIDA congenitala sau dezvoltarea insuficienta. desemneaza o dorinta de a manca selectiv anu-mite alimente. s. [QT. f.. -ids = vdrf. ascendent. holocrin. 3) A. APEXOGRAMA.. f. APENDICITA. -ita. APOFIZA CORACOIDA / apophyse coracoide / coracoid process. -ids = adaos. apo = in afard. APOFERITINA.] Care nu provoaca febra. traumatica. f.: glanda mamara. / apocrine. plasis = moddarc. / appetit. de deglutitie se produce In timpul deglutitiei. daca este utilizat cu referire la alimentatie.priv. / apoferritin. al unei structuri sau al unui organ. dsrinf. drojdie} Partea prote-ica a unei enzime heteroproteinice. / apyrexie. / appendicocele. a . APOFIZA CORONOIDA A CUBITUSULUI / apophyse coronoide de cubitus / coronoid process of cubitus. APENDICOCEL. 7) A. appendix. -ids = varf. partea opusa fiind suprafata bazala. NA: processus coronoideus ulnae. [Lat. kar-dia = inimo. foliculara. APOFIZA CLINOIDA / apophyse clino'ide / clinoid process. supurata.} Despre un proces patologic care nu este Insotit de *febra. flegmonoasa. V. congestiva. -ids = varf. m. germinala. / apyretog6ne.: 1) A. inflamatie latenta.priv. -aux. lysis = distrugere. dar manifestate prin leziuni hepatoenale. supCiment. APICAL. gangrenoasa. [Lot. s. servind ca punct de insertie pentru muschi si ligamente. prin decolare pleuro-parietala.6ri[. f. / apodie. cu apendice aparent normal. punct culminant al unei formatiuni anatomice.. NA: apex. / appendicite. pnoia = respirafie. APIREXIE. -ids = adaos. 1) Proeminenta osoasa prin care un os se articuleaza cu un alt os Invecinat. si holoenzima. cu simptomatologie lombara dreapta Inalta. cu apendice in pozitie pelvina si simptomatologie ge-nitala sau urinara. prin obstructia cailor respiratorii. s. f.: apexograma. fe6nl. NA: processus ctinoideus. / aplasie. f. acuta. In continuare.priv.. a . / apocrine. / appendicocele. inflamatie acuta supurativa difuza a apendicelui.). s. / apyretique. nu este corect. APOFIZA ODONTOIDA / apophyse odontoide / odontoid process. s. s. mastoida. -ale..in. toxica. APNEE. s. adj. cuime. n. s.} Referitor la varful unei celule. \Gjr. s. avea. / apnee. / apicolysis. s.ge. n. cu fenomene generate si digestive. / apexocardio-gramme. Ex. cu fenomene toxice grave. s. de. Ex. arret respiratoire / apn(o)ea. la pyressem = a. adj. / apophyse. proces inflamator si distrofic al apendicelui. Sin. adj. / apyrexia. s. lombara. gr. dt la lyem = a distru. apex. care separa epiteliul de alte tesuturi. 2) Leziune resorbtiva a procesului apical al radadnii dentare. Fata bazala este dispusa pe *lama bazala. atrofica. Proiectie osoasa lunga si incurbata care porneste de la gatui scapulei si se extinde deasupra 'cavitatii glenoide. / apex. s. expusa. 15) A. gr. s. V. pi. appendix. / apodia. s. V. APEXOCARDIOGRAMA. n. podos = vicwr. ia pnein = a wpwa. utilizat uneori. inflamatie cronica apendiculara caracterizata prin hiperplazia celulelor adipoase. de cauza neuroreflexa sau lezionala. f. Var. de. ektome = e^cizie.. proces supurativ al apendicelui. dentara. apo = in afara. complicatie a unei apendi-cite acute. apo = in afara. m. / appetite. determina specificitatea enzimei si viteza de reactie catalitica. capteaza fierul din alimentele digerate (ionizat si transformat In forma feroasa In stomac) si asigura traversarea lui prin mucoasa intestinala sub forma de *feri-tina. f. piramidala sub forma de consola situata In partea anterioara a extremitatii proximale a "cubitusului. defectuoasa a unui tesut sau a unui organ. si mero-crin. a . purulenta. pyretos = fe6raf gennan = a produce. la unirea dintre lama si pedicul. de vagin.} Hernia *apendicelui vermicular. deoarece teziunile sunt endoapendiculare. fidro. s. prezentand la suprafata sa o mica zona articulara. APEX. abcedanta. 16) A. mecanica. 2) A. V. ca urmare a cariilor dentare complicate.. dt. Proeminenta osoasa fara centru independent de osificare. 14) A. proces iritativ apendicular. tumora. Ex. pelviana.. lipsa congenitala a vagi-nului. s. [Cat. spre deosebire de *foame. 2) Proeminenta osoasa verticala situata pe arcul posterior vertebral. Var. a . f. APIRETOGEN. A. adj. adj. krinein = a separa de} Mod de secretie endocrina in care polul apical al celulelor glandulare se desprinde. NA: dens axis. apex. 'impre-una cu produsul de secretie. forrum = fier: -inn . s. NA: processus mastoideus. 2) A.] Termen care.). inflamatie cronica apendiculara 'in care elementele constituente ale organului sunt Inlocuite cu tesut de scleroza. f. adj. pulmonara. 13) A. 8) A. la plasseia = a forma. varf. Unui dintre cele sase procese osoase ale osului sfenoid. larvata. / apicolyse. processus. APOFIZA. NA: processus articularis. v. f. {Cjr. {Qr. forma evolutiva brusca. NA: processus coracoideus. recurenta survine la un interval de timp dupa un alt proces inflamator apendicular. [Lot. care prezinta un caracter imperios. . 6) A. APLAZIE. supdment. Cealalta parte a enzi-mei se numeste *cofactor sau *coenzima.. apices. prin excitarea zonelor reflexogene. apendice In pozitie anormala. en . adj. APOCRIN. f. 4) A. Incetarea procesului de regenerare sanguina medulara. de. APNEE DE SOMN / apn6es de sommeil / sleep apn(o)ea. zyme = ferment. 11) A. s.} 1) Operatie care produce turtirea varfului unui plaman. pous.. a.priv. \Qr. gramma = inscriere} Curba obtinuta prin Inre-gistrarea grafica a socului apexian. poate surveni inainte sau dupa nastere si prezinta forme variate. pentru apexocardiograma (v. 3) A. retroce-cala Inalta. 10) A.d. A.. APLAZIE RETINIANA / aplasie retinienne / retinal aplasia. ke]e = fie-mie. malformatie constand din prezenta unui bont bronsic lipsit de parenchim pulmonar. -ids = vdrf. sindromul apneei de somn. f. Termenul apirogen. / apophysis. perforata. APIRETIC. f. 12) A. / apoenzyme.priv. Multiple forme: 1) A. processi (lat). [Lot. sindrom CastilloTrabucco-De La Blaze. A. [Lot. s. 5) A. / apex. / aplasia. (at. n. 3) A. s. / appendicitis.) Proteina de la nivelul mucoasei intestinale. / apexocardiogram. a priv. s. 4) A. 9) A.). adj. APODIE. APLAZIE GERMINALA / aplasie germinale / germinal aplasia. [Gfr. / apical. f.] Ablatie chirurgicala a *apendicelui vermicular.

\Cjr. In jurul caruia pivoteaza *atlasul. / apolipoproteins. implantata pe fata posterioara a arcului vertebral la unirea celor doua lame..). aponeurosis. balonizarea (umflarea) mitocondri-ilor sau a altor organite lipseste. In a. s. APONEVROZA EPICRANIANA / aponevrose epicranienne / epicranial aponeurosis. APOFIZA TRANSVERSA / apophyse transverse / transverse process. A. atac cerebral.: atac a. / apoplectic. pierdere subita APOPTOZA de constienta. [Qr. Exista a. apoplcktikos = stup&flat. Sin. A. / aponevrositis. B.. ptantara . s. si coloana vertebrala. V. Sin.: A (I. APOFIZA PTERIGOIDA / apophyse pterygoide / pterygoid process. Indeosebi in cancerogeneza.. Sin. in patologie. cele mai importante fiind A si B. spre deosebire de necroza. Sindrom care survine brutal la gravida In ultimele luni de sarcina sau In perioada travaliului. s. f. Se caracterizeaza clinic prin durere abdominala.: ictus apoplectic (sau cerebral). II. adj. a. A. cauzata eel mai adesea de o hemoragie cerebrala. protos = primui.. a. Ea este acoperita de pielea paroasa a capului. II). / aponevrose. de [a apo = in afara. celula este frag-mentata In corpi apoptozici. 3) Anatomopatologic.] Fractiunea proteica a *lipoproteinelor. Osgood's disease. f. A. ar putea 183 . eel putin 11. A. s. Schlatter's disease. NA: processus spinosus.] Proteine cu functii de sinteza. \Gjr. ADN-ul este desfacut In segmente multiple de cate 185 perechi de baze. in Iliada. f.APOFIZA ODONTOIDA situat pe fata superioarfi a corpului axisului. D si E. fiind foarte evidenta in necroza. cu mentinerea circulatiei si a respiratiei. aterogena. dar care se vindeca In cateva ore sau zile. f. APOMORFINA. f. care delimiteaza In deschiderea lor posterioara fosa pterigoidiana. aponeurosis. APOFIZITA.} Care se aseamana cu 'apoplexia. const. Sunt clasificate In grupe. verticala cu originea In dreptui jonctiunii dintre corpul si marea aripa a osului sfenoid. / aponevrectomie. de invelis (fascii). A si B au concentratie scazuta In insuficienta hepatica. APOPLECTIFORM. fara sa existe o obturare vasculara. voluminoasa. f. variaza In functie de regiunile coloanei vertebrale. APOPLEXIA LUETEI / maladie de Bosviel / Bosviel's disease. NA: aponeurosis.. [Qr. forma = forma. / apolipoproteines. apopleklikos = stupefia. / apoplectiform. implica o singura celula.. APONEVRECTOMIE. nu lasa debriuri celulare si nici cicatrice. de (a apo = in afard. s. / apophysite. APOPROTEINA. / aponevrectomy. reunind partile anterioara si posterioara ale muschiului fronto-occipital. s. III). Se disting opt tipuri de a. / aponevrosite. / apoprotein. / apoplexy. apoptein = a arunca in afara.. care Incheie ciclul celular normal al unei celule si creeaza conditii fizio-logice pentru Inlocuirea sa. Forma a. In a. s. 2) Prin analogie. -\ta\ Inflamatia unei *aponevroze. care pot fi fagocitati de macrofage sau de celulele din vecinatate. formata Indeosebi in ficat. [a phyeiii = a create. Alterare dureroasa a tuberozitatii tibiale anterioare de origine traumatica sau microtraumatica. cu sensuC: cadtrta frunzdor din copaci odata. s. NA: galea aponeurotica.] 1) Pierdere brusca a constientei urmata de para-lizii. / apophysitis. / apoptosis. apo = in afard. s. s. lipos = grdsime. osteita apofizara de crestere. / apoptose. proba-bil o serie de oncogene si unele gene supresoare ale cresterii tumorale). apare ca o consecinta a unei perturbari circulatorii functionale. f. care este masiva In necroza (Indeosebi In *autoliza).: hematom retroplacentar. limitante ale mus-chilor sau ale unor regiuni. analoge tendoa-nelor aplatizate. Prin remnoirea celulara pe care o realizeaza. NA: procsssus styloideus. neuron = new.: boala Bosviel (v. Se caracterizeaza prin aparitia unui hematom retroplacentar. APOFIZA SPINOASA / apophyse epineuse / spinous process. 2) Care este predispus la apoplexie. f. antiaterogena. s. albuminurie masiva. a. Ex. splenica. care reprezinta moartea celulara patologica. pe cand In necroza celula se umfla. NA: processus transversus. -inn. mediana. B (din LDL) este principala a. APOPTOZA. apoplexia = [ovitvra. / aponeurosis. si tab. f. adj. orice hemoragie masi-va In interiorul unui organ: a.} Distrofie de crestere limitata la o apofiza osoasa. -ino. zona de necroza hemoragica prin eritrodiapedeza In focar. iar necroza o populatie de celule. pereche.. f. apoi se dezintegreaza. are loc fenomenul de 'cariorexis.t. aponeuroses. / apoproteine. pi. iar in necroza eel de *ca-rioliza. de secretie sau de catabolism al *lipoproteinelor. ektome = ufcizu. care decoleaza placenta de peretele uterin. s. datorita scindarii Intre *nucleozomi. s. / apoplectique. formand o membrana alba. A (din HDL) este o a. neuron = MTV. pulmonara. biochim. care dispare spontan fara sechele. [Qr. s. physis = creftere. amenintata de hemoragie prin *afibrinogenemie si de necroza a corticalei renale. nu se produce eliberarea enzimelor lizozo-male. s. de. adj. osteonecroza idiopatica a tuberculului tibial. rezistenta. -ita. apoptosis.} Structura anatomica formata din fibre conjunctive Incrucisate.v.\ 1) Care se afla In relatie cu *apoplexia sau este provocat de aceasta. Este o varietate de *osteocondrodisplazie. V. In prezent sunt In studiu implicatiile a. f. asigura limitarea dimensiunilor diferitelor struc-turi din organism la necesitatile fiziologice. / apoplectiforme. apo = in afard. NA: processus pterygoideus. In a.: atac sau ictus a. care proemina de o parte si de alta a unei vertebre si isi are originea In zona de jonctiune a lamei cu pediculul. [Qr. de insertie. APOLIPOPROTEINE. boala Ledderhose. pi.: sindrom Achenbach (v. APOFIZITA T1BIALA ANTER10ARA / apophysite tibiale anterieure / tibial anterior apophysitis. Dehidromorfina utilizata electiv ca emetic cu actiune centrala. \Cjr. spre deosebire de 'necroza.. f. C (I. / apomorphine. [Qr. mai rar de o embolie sau o tromboza a unei artere cerebrale. aponeurosis. APOPLEXIE UTEROPLACENTARA / apoplexie utero-placentaire / abruptio placentae. / apomorphine. cuva-nt utilwat de Homer. f. pi. neuron = new . s. cu sosirea toamnei. hipertensiune tranzitorie ce preceda o stare de *soc. s. In consecinta. s. pe cand necroza se produce numai In cadrul unor procese patologice. APOFIZA STILOIDA / apophyse stylo'ide / styloid process. iar a. [Cfr. (at.).] Rezectia chirurgicala a unei *aponevroze. APOPLECTIC. In a. In comparatie cu eel de necroza sunt urmatoarele: a.. iar cunoasterea mecanismelor a. Caracteristicile principale ale procesuluj de a. este indusa de stimuli fiziologici (reglarea. fagocitoza lipsind. A. initierea si blocarea depinzand de un set de gene. metroragie. f. Prognosticul este foarte grav pentru fat si grav pen-tru mama. si a..ca urmare a confuziei pe care o fac-eau anticii intre neni fi tendon. t. formata din doua lame unite anterior.: boala Osgood-Schlatter. f.] Moarte celulara izolata si programata. Tipurile de a. A. ad|. f. d'e [a apo = in afard. este un proces normal. uterina etc. Ex. f. APOPLEXIE DIGITALA / apoplexie digitale / Achenbach syndrome. APONEVROZA. / apoplexie. [Cjr. APONEVROZITA. pro-los = primu[. Sin. observata Intre 10 si 15 ani la baieti. se poate extinde la *anexele uterine si chiar la nivelul ficatului si rinichilor. APOPLEXIE. apo = in afard. Prelungire osoasa sub forma de stilet. Sin. asemanatoare atacului de apoplexie. iar In necroza acest proces este aleatoriu. f. Lama fibroasa sub forma de casca mulata pe bolta craniana. ca urmare.

s. f. l^r. fapte. pentru amine precursor uptake and decardo^yCation = captarea fi decar6o\iiarea precursoritor aminici. -ism. arakhne = paianjen. / arachnoidocele. / apudomatosis. kele = hemie. n. idei. APRAGMATISM. arakhne = paianjen. a . s. carcinoidele intestinului subtire). 2) hormoni diferiti 184 ARBORE GENEALOG1C de cei ai glandelor de origine (ex. / arachnidism. din care fac parte paianjenii. Se disting: 1) A. / aprosopia. unnas.priv. Totusi. A.] Abrev. chiar daca acesta este evident si.. 1) Aspect arborescent al substantei albe In sectiunile mediale ale cerebelului. cuprinde numeroase ordine. [C?r. atos = fapt.arboxyla. / arachnodactylie. -ita. inflamator sau neoplazie. f. Unii cercetatori fac distinctie Intre a.). tremuraturi si pareza ale extremitatilor. s.. -ama. a adauga ft ponere = a pune. [Lot. de ex. / aprosexia.). Sunt reprezentati: barbatii prin patrate. 2) Sin. fara leziuni cerebrale. incapacitatea de concentrare asupra unor anumite activitati. / arachnoldite. iar uneori dispnee si paralizie respiratorie care poate determina moartea. s. adaugare. Descendentii sunt figurati prin ramificatii din barele orizontale. a -priv. din cadrul proceselor fiziologice si cea pro-dusa prin stimuli patologici. eidos = forma.).i prosopoa = fa^d. 2) A. la apponere = a pune ianga. de la pragma. APRAGMATISM SEXUAL / apragmatisme sexuel / sexual apragmatism. [Qr. de. [C. -ism. V. striate sau cerebeloase. 2) Plici ale mucoasei colului uterin. Majoritatea a. cat si al efectorilor moleculari.Apozme fi utila In strategiile de preventie si tratament ale cancerului. / apposition. [Acroiwm din Ingi. genos = neam. APRAXIE.\ Tumora dezvoltata din celulele 'sistemului APUD. fiziologica si cea patologica sunt asemanatoare atat din punct de vedere al cailor de semnalizare. cutanat. infectioasa). periostala reprezinta reactia periostului fata de o agresiune lo-cala (tumorala. Au mai fost individualizate si alte tipuri de a. eidos = forma. In principiu. In timp ce gesturile automa-tice (ex. s. arbor.} Hernie la nivelul spatiului subarahnoidian. ideonnotorie. [^cronim din engC. Thuja occidentalis. [C. f. arakhne = paianjen. utilizata In mod curent pentru sis-tem APUD (v. fie ca vectori ai unor agenti patogeni. feocromocitoamele.} Sintagma lat.. APUDOMATOZA. s. dorit de subiect. procesele biochimice sunt identice. s.: adenoamele hipofizare si ale celulelor Langerhans. s. m. / apraxia. cefalotorace (purtand apa-ratui bucal si patru perechi de labe) si alta posterioara. tumori frontale etc. astm. n. [Qr. ARBOR VITAE / arbor vitae / arbor vitae. \Gjr.: scarpinat) sau emotionale sunt posibile.r. Imposibilitatea realizarii unui act sexual. arakhiie = paianjen. appo-sitio. n. S-au conturat si multe alte directii de interes In patogeneza si terapie: boli autoimune. utilizata Indeosebi cu referire la structuri asemanatoare cu un arbore si ramurile acestuia. encefalica acopera encefalul. / apudomatose. accident grav. emenagog si antiiritant In bolile dermatologice. APROSEXIE.] Imposibilitatea de a Intreprinde actiuni eficace In vederea atingerii unui scop. daktylos = deget} 1) Malformatie congenitala care consta In alungirea si subtie-rea degetelor de la maini. boli neurodegenerative. caracterizat prin contractura cu hiperreflectivitate. producand: 1) polipeptide sau amine asemanatoare hormonitor secretati In mod normal (ex. ARAHNIDISM. f. generatie. s. ARAHNOIDOCEL. [CfT. s.] Boala sau accident provocate de muscatura paianjenilor.: plicae palmatae cervicis. m. f. cu tendinta la Inglobare si la comprimare a elementelor sistemului nervos central sau periferic In vecinatatea carora se dezvolta. and decar6o?(yCation = captarea fi decarfio)ylarea precursorifor aminici. din gr. a -priv. •oma.. ARBORE GENEALOG1C / arbre gen^alogique / genealogical tree. In consecinta.). al carei ulei are utilizari numeroase: expectorant.r. -oris = arbors. Sin. s. pentru amine precursor uvtake and dtc.. In timp ce succesiunea actelor necesare unei miscari complexe este imposibila. ARAHNODACTILIE CU CONTRACTURI CONGENITALE / arahnodactylie avec contractures congenitales / contractural arachnodactyly. unele infectii virale. 2) A. ischemie cerebrala. / apragmatisme. spinala Inveleste maduva spinarii. uzual pentru sindrom Marfan (v. Clasa A. In clinica se solicita. de [a pratteia -= a ac-fwna} Tulburare dobandita a executarii miscarilor voluntare fara sa existe fenomene paretice sau ataxice. s. Insemnand arborele vietii. interpusa Intre *dura mater si *pia mater. ARACHNIDA / Arachnida / Arachnida. osteoporoza. accidente vasculare cerebrale. s. ARAHNOIDITA.twn = captarea si decarfio^ilarea precursoritor aminici. ce apar asemanatoare picioarelor de paianjen. ARAHNODACTILIE. artrita reumatoida etc. Fenomen prezent In oligofrenie. iar a. [^Ic-ronim din Ingi. f. imposibilitate de reproducere a formelor plane sau tridimensionale (patrat. fragmente de os fracturat). antireumatic. manifestata prin activitate osteo-genica si vizibila radiologic. cub) prin desene sau prin constructie In spatiu. (Mil's = apiicare. / apposition. pi.. iar subiectii afectati de o boala genetica printr-un semn In simbolul precedent. f. pentrv amine precursor uptake. s. f. dura mater. / arachnodactyly. infarct miocardic. praxis = actiune. s. NA: arachnoidea. evolueaza cronic. pragmatikos = referitor [a fapte. 0 bara orizontala care leaga un subiect feminin cu unui masculin reprezinta un mariaj.] Infiltrat celular. [Qr. f. APROSOPIE. de care este separata prin spatiul subarahnoidian. f. / arachnoid. pia mater. arakhne = paianjen.} Membrana fina conjunctiva. / arachnoide. / apraxie. al caror corp este format din doua parti: una anterioara. logos = stiinfa. ocupat de *lichidul cefalorahidian. printre care a. nervos. eidos = forma. / aprosopie. / apudome. si meninge. s.] Artropode ("Arthropoda) terestre. Intre baza craniului si mandibula exista doar un orificiu unic. boli hematologice. s. Generatiile . practicd. miozis si hipotensiune. s. polyendocrinoma. s.] Reprezentare conventionala a legaturilor de rudenie Intre diferitii membrii ai unei familii.priv. APUDOM. din cauza indiferentei sau imposibilitatii de a stabili o relatie cu partenerul. aprin-derea cu chibritui a unei lumanari. f. constructive!. Daca unele aspecte morfologice pot varia de la un tip celular la altui. prosexis = atenfie. [Lat. carcinoamele tiroidiene. A. / apudoma. 3) De-numire pentru arborele de tuia alba. In care un gest simplu este irealizabil. f. APOZITIE. Inmora. / aprosexie. nocivi fie prin toxinele din venin. / arachno'idoc61e. sin. arakhne = paianjen. componenta a *leptomeningelui. femeile prin cercuri.] Monstruozitate caracterizata prin absents masivului median al fetei si a mugurilor maxilari supe-riori. ideatorie.} Punerea In contact a doua elemente (substante... -oza. f. / apragmatism. -oris = arbore'i vita = viafa. de la simpla iritatie locala la edem necrotic. s. f. al *leptomeningelui. neobservarea noului din ambianta si. / arachnidisme. m. s. dementa. arachnoideae.] Perturbare a atentiei voluntare.: In cancerul pulmonar cu celule mid neendocrine poate aparea o secretie endocrina). Ca urmare. A. s. APUD / APUD / APUD..: 1) A. [Lot.] Sin. 3) A. eel putin aparent. SIDA. [Cfr. s.. In care gesturile simple sunt execu-tate. genea]ogia. / arachnoiditis. f. Mariajul consanguin este reprezentat prin doua bare orizontale. scorpionii si diversi acarieni.: sindrom Beals-Hecht (v. s. ARAHNOIDA. abdo-menul. sunt suficiente dovezi ca a.: neoplazie endocriniana multipla (v. f. Tmbracarii si a mersului. f. se recunosc trei tipuri de a. ataxie-telangiectazie. a .. sunt secretante. n. arbor.

La nivelul sau (a. de ia area = mie. f.). (a. ARGENTAFINOM. Coloane arcuate pereche care dau nastere branhiilor la vertebratele inferioare. dim. Sin. Fiecare a. mandibular) se diferentiaza In ligamentele sfenomandibular si maleolar anterior. 2) Structura anatomica. V. el delimiteaza. din centrul nervos la organele efectoare. orientata oblic In sus si spre exterior. silver poisoning. unul senzitiv si altui motor (*motoneuron). posiBii de ia germ.] V. m. ARC BRANHIAL / arc branhial / branchial arch. corticotem-porala care Inconjoara a. ele sunt remarcabile prin prezenta de "introni In genele lor. pi. n. const. In profunzimea scizurii laterale (sau silviene) a emisferei. eel de-al patrulea si al cincilea. s. ARBOVIROZA. [Lat. infectie. creste eliminarea urinara a argininei si apar tulburari neurologice variate ARGININ-VASOPRESINA. cu fata posterioara a vertebrei. s. ARC SENIL / arc senile de la cornee / arcus senilic. v. fiind denumit monosinaptic. / silver. Acest a. / arginine-vasopressine. s.: gerontoxon (v. s. r. arcus = arc. ARHEOBACTERIE. / argininuria. auditiva: zona a cortexului cerebral situata deasupra primei circumvolutiuni temporale. m.. un organ efector (muschi. A. Ex. [Cjr. / arginine-vasopressine.). / arginine. avasculara Treves (NA: plica ileoce-calis): zona a mezenterului comun lipsita de vase sanguine macroscopice. respectiv. s.ARBOVIROZA sunt indicate cu cifre romane. s. [Lat. astringente si antiseptice. [at. afecteaza exclusiv animalele vertebrate. arkhaios = vecfii. iar altele si omul (*antropozoonoze). -onio. / argentaffine. / ariboflavinosis. [Lot. f. dentara (NA: arcus dentalis): arc format de catre ansamblul dintilor unui maxilar. Mai importante: 1) A. Indeosebi In *pelagra. este utilizat la prepararea electrozilor impolarizabili.: a) a. f. ARGIRISM. m. de asociatie sau asociative: fiecare dintre a. / argyrisme. Arc aortic / arc de I'aorte / aortic arch. s. s. superior sau inferior. s. biochim. / argentaffinome. capuse). consecutiva unui contact profesional cu saruri de argint sau prin administrare terapeutica prelungita.artere. simbol Ag. Este constituita din fibre proprii (ligamentui inghinal extern a lui Henie) si din fibrele aponevrozei muschiului mare oblic al abdomenului. provoaca la om *arboviroze. s. pi.prill. s. argyros = argint. Are rol important In sinteza hepatica a *ureei. 6) A. s. s. •ind. Unitate functionala a sistemului nervos alcatuita dintr-un receptor senzorial.87. f. din engi. s. celula argentafina. anat. n. osoasa. AREOLA. / argent. areo-lae (1). A. s. ARC. [Lat. r. [Lot. [Cfr. In particular dintr-o circumferinta. ARCADA. \arbo afirw. / argininurie. Aceste doua zone permit.] ElementuI chimic nr. [at. zigomatica (NA: arcus zygomaticus): arc osos format prin reunirea apofizei zigoma-tice a osului temporal cu apofiza temporala a osului malar. [arbor -tifirw. tab. curbura formata de catre o coasta si cartilajul sau. a. V. f. argentum = argint.). Sin. sen. a. s. In conti-nuare. iar la embrionul vertebratelor superioare evolueaza spre structurile fetei si ale gatului. 5) Ani Brodmann. avand aspec-tul unei linii curbe. (a. In general. ARC REFLEX / arc reflexe / reflex arc. (riboflavina). f. / argyria. vizuale. ARGENTAFIN. calcarina: zona de proiectie a a. Cat. nu poseda decat o sinapsa. functionale ale scoartei cerebrale care stabilesc legaturi intra-corticale. f.5. dim.: centrul auditivopsihic. identificarea sunetelor si interpretarea lor simbolica.] Coloratie anormala.] Aminoacid bazic neesential care intra In compozitia proteinelor. Ca urmare. Termen general pentru desemnarea unor elemente de natura foarte diferita. areae. bakterion. / aire. hioid) da nastere apofizei stiloide. V. / arbovirose. c) a. 6o[ta. 2) Afectiune metabolica ereditara determinata de un deficit In arginaza I (din ficat si eritrocite). vasopresina. normala sau patologica. ARBOVIRUS. virus = otrava. v. ligamentului stilohioid. 4) A. Primul a. area = am} In anatomie.] 1) segment dintr-o curba. suprafata delimitata morfologic sau functional: 1) A. De asemenea. n. iar numarul unui individ Intr-o generatie cu cifre arabe. -ina. b. Intinzandu-se si pe versantui extern al polului occipital. ARIBOFLAVINOZA. b) a. greutate atomica 107. fiecare punct al re185 . confine o structura cartilaginoasa cu doua jumatati. n. f. artHrovod-bome = transportat de wtTopode.] 1) Concentratia sau eliminarea cotidiana a 'argininei In urina. 2) A. / areole. arcus = arc. majoritatea fiind boli tropicale.] ARE 1) A. affinis = iwecinat.] Structura anatomica de forma arcuita. b. / arch. 41 Brodmann) ajung caile cohleare centrale din corpii geniculati mediani. eel de-al doilea a. Ribonsaure == acid ri6onic (a[terare de [a araBinoz. ARGINT. -ind. ureogeneza. \Cjr. brun-roscata a tegumentelor. crurala (NA: ligamenturn inguinale): coarda fibroasa Intinsa de la spina iliaca anterosuperioara la spina pubisului. s. arthropod-bome = transportat de artropode. In functie de virusul care Ie genereaza. din engi. format de catre pediculi si lamele verte-brale. ale carui saruri sunt utilizate In medicina datorita efectelor caustice. . eel mai simplu nu cuprinde decat doi neuroni. otrand. orificiul vertebral. Considerate ca forme primordiale In evolutie. f. deasupra arcadei orbitare. se asociaza cu alte avitaminoze. argyros = argint. mica. este rara si. s. dreapta si stanga. affinis = mvecinat. adj. flavus = gaiben. neural (sau vertebral). f. 3) A. ](yr. ouron = urind. f. / arche(o)bacterie. Reprezinta o veritabila retina corticala. auditivo-psihica: a. ARGIRIE.iu vasculara. -oza. s. f. mama/a (NA: areola mammae): zona care Inconjoara mamelonul. / area. s. m. s. s. A. -oza. 6o[td. 4) A. gr. greutate specifica 10. -ism. ciocanului si nicovalei. s. dt la bakteria = 6aston. NA: areola. argentum = argint. f. In Europa au fost identificate cateva forme de *encefalita. Distrugerea acestui centru nu antreneaza surditatea decat daca este bilaterala. NA: area.] Termen generic pentru un grup de numeroase virusuri transmise prin Intepaturile artropodelor hematofage (tantari. auditiva si care reprezinta zonele de perceptie si de gnozie. m. / argentaffin. ARGININURIE. / arcade. a . dau nastere unor cartilaje laringiene. / arc.] Organism procariot capabil sa traiasca In conditii extreme de temperatura sau de salinitate.] Denumire generica a bolilor determinate de grupul de virusuri "Arbovirus.] Boala determinata de carenta In *vitamina B. [Lot. virus = venin. m.d).. f. 2) Zona eritematoasa care Inconjoara un punct ihflamat. cornului mic al osului hioid si portiunii craniale a corpului hioidului./. Sin: ligamentui Poupart. 2) A. tab. eel de-al treilea formeaza cornul mare al osului hioid si partea caudala a corpului acestui os. f. deasupra si Inauntrul valvulei ileocecale. s. / arch. costal. a. [Lot. f. / argentaffinoma. / areola. [Lat. sprancenara (NA: arcus superciliaris): relief redus al fetei anterioare a frontalului. sin. ARIE. s. / argyrism. argentum = argint. s. / ariboftavinose. glanda) si un circuit de neuroni ce vehiculeaza informatia senzoriala la sistemul nervos central si. 0 serie de a. adj. maleabil. 47. ca si In tehnica medicala. s. s. / arginine. / archeobacteria. fibroasa s. / arbovirus. posterior al vertebrei. ARGININA. / arbovirus. f. Metal alb. care ocupa cele doua buze si depresiunea creata de scizura calcarina.: cardnoid (v. s. f. prezinta forme foarte diverse. f.: gerontoxon (v. argentum =• argMt. argentum = argint. [Lot.] Intoxicatie terapeutica sau profesionala determinata de argint sau sarurile acestuia. f. / arbovirosis.] Sin. 3) A. b. In organismul carora virusurile se multiplica. areola s= (trie. s. / argyrie.

a .falogira: zona din cortexul cerebral situata In piciorul celei de-a doua circumvolutii frontale. gustativa: zona a cortexului cu proiectia la nivelul partii inferioare a circum-volutiunii parietale ascendente si 1n zona profunda a opercu-lului parietal. pot fi clasificate In patru grupe: 1) Tulburari In for-marea impulsului: a) a. a. rhythmus. In raport cu cele trei mecanisme patogenice enumerate. ARITMOGEN. gennan = a produce. de la mens. instabilitate psihica si inaptitudinea de a reactiona normal la solicitarile din mediul In care traieste subiectui.] Sin.. ary(oinoei'des = in forma de.] Persoana care este afectata de *arieratie mentala. ale conducerii impulsului sau mixte. *ntis = minte] Inapoiere mentala. din [at. c. Daca arieratui este un copil. acesta se dovedeste inapt sa Invete. a. rhythmos = ritm. [Cjr.] Care se refera la *cartilajul aritenoid. ARITENOID. 7) A. / arythmogene. indus artificial. vegetativa: fiecare din zonele scoartei a carei excitare antreneaza raspun-suri vegetative s. s. sinu-sala nerespiratorie). adj. pot fi: tulburari ale automatismului cardiac. parietala ascendents. ARIERATIE MENTALA / arrieration mentale / mental retardation. V. idiopatica sau primitiva (fara existenta unei leziuni cardiace). care corespunde punctului de sosire sau plecare al fibrelor corticipete sau corticifuge. regiunea precordiala. ca si un mediu familial sau social adecvat. . / arrhythmia. f. poate fi eliminata prin *psihoterapie. din [at. nevroze.: *sindromul Down).: pata Kiesselbach (v. iar sub 20 pro-fund. / arytenoid. m.] Anomalie (iregularitate sau disparitie) a unui ritm. A. rhythmus. cu Intarziere In dezvoltarea mentala. s. m. f. Handi-capul mental poate fi clasificat si In functie de *coeficientul de inteligenta (Ql). Intar-zierea se evalueaza In raport cu media grupului din care face parte subiectui In cauza si poate fi globala sau. A. parasistolie. aberatii cromozomiale (ex. 16. tulburari de conducere intraventriculara. f. au fost delimitate pe baza morfologiei cortexului cerebral (circumvolutii) si a citologiei celor sase straturi de neuroni corticali. Extrem de diverse.priv. 9) A. ARII BRODMANN / aires de Brodmann / Brodmann's areas. Stare a unui copil sau a unui adult arierati.: arie germinativa. *flutter-ul ventricular. / arithmomania. pe versantui anterior al scizurii centrale (Rolando). neurofiistologge. cortico-oculoce-. extrasistola. Sin. ARITENOIDOPEXIE. . arrieration. motorie exfrapiramidala: fiecare din centrii efectori si regulatori ai motricitatii semi-automate si semivoluntare. (at.uicior. f. ARITMIE EXTRASISTOLICA / arythmie extrasystolique / extrasystolic arrhythmia. Kiesselbach. ritm sinusal coronar si atrial inferior.atriale (*extrasistola atriala. u(tinse. arytainoeides = in forma de ud-. isterie). consecinta unei insuficiente congenitale a dezvoltarii inteligentei. *fibri-latia ventriculara. absenta autonomiei. adj. 13) A.td a [lit retro = mapoi. la arytaina = u[c. a • priv.. 'imbecilitate si 'idiotic. desi este constient de inutilitatea lor (In psi-hastenii. eidos = forma. V. adj. uicior. (at.). 8) A. heterotope sau ectopice . / arriere. Celelalte doua grupe impun o asistenta continua. aritmie cardiaca. afectiva. In ordinea gravi-tatii: 'debilitate mintala (mentala). adj. [fr. au fost stabilite si descrise trei grade de a. 17) A. mania = nebunie} Obsesia nume-relor si operatiilor aritmetice: bolnavul efectueaza calcule multiple si inutile. Denumire generica pentru tulburarile ritmului cardiac. [Korbinian Brodmaan. gr.] Care genereaza tulburari de ritm cardiac. ARITENOIDITA. In functie de mecanism. Subiectii cu handicap usor pot fi recuperati prin educatie. forma wtaritd a iui retro = uiopm. / arytenoidopexy. care se Intind pe o mare parte din scoarta fronto-temporo-parietala. cardiaca. bloc atrioventricular.ta. care se manifesta pre-coce. [^6rev. [Qr. jonctionale). / arithmomanie. ARITMIE. avand urmatoarele cauze principale: tulburari metabolice ereditare. f.re. \Cjr. poate fi determinata de fibrilatia atriala. Neregularitate a ritmului cardiac data de o perturbare a cadentei exdtatiilor la nivelul nodului sinusal. adj. 3) Tulburari mixte: diso-ciatie atrioventriculara. m. -ita. care. pentru Ql Intre 70-79 se situeaza *intelectul de limita. *fibrilatia atriala. *tahicardia ventriculara. ARITMIE SINUSALA / arythmie sinusale / sinusal arrhythmia.ior. m. a. 12) A. / arrhythmogenic. determinata de interpunerea. Sin. Astfel.: operatie Kelly-King (v.pasive sau ritmuri de scapare (atriale. Clasic.: arie striata. se caracte-rizeaza prin dezvoltarea insuficienta a facultatilor intelectuale. / arythmie. calificata. de origine sau cu destinatie extracorticala. V. A. nonnotope sau sinusale (*tahicardia sinusala. rhythmos = ritm. adretro. adrctro. 'torsada varfurilor). \Cjr. mentalis. *tahicardia atriala. f.. \fr. 11) A. fragilitate a cromozomului X (transmis de femeie si care poate afecta pe toti baietii nascuti de aceeasi mama). v. embriogena: portiune a veziculei embrionare a mamiferelor (blastodst) unde se va forma embrionul.) A. locali-zata la nivelul hemitoracelui stang. care apare eel mai adesea la indivizi cu inteligenta normala si corespunde unei imaturitati psihice. s.t ui iocul dmwnwv. a. pads = jv(a.] Inflamatie a cartilajului aritenoid sau a muschilor care se insera pe acesta. -e. acid riBonucCeic. / arytenoidite. / aryt6noidopexie. mental deficiency.AR1ERAT tinei proiectandu-se pe un punct corespunzator pe scoarta. 2) Tulburari In con-ducerea impulsului: bloc sinoatrial. sau cu o boala endocrina (hipertiroidie).rma. Co. motohe piramidala: centrul efector al motricitatii volun-tare. / retardate. b) a.. 10) A. ca o consecinta a fixatiei Intr-un anu-mit stadiu al copilariei.] SubstantS poliri- . unor extrasistole cu numar si tip variabil. fata de ritmul sinusal normal. Frecvent Insotita de tahicardie (tahiaritmie).tUlza. adj. s. *flutter-ul atrial. de. stenoza mitrala) decompensata sau nu. A. centrul receptor al sensibilitatii generale. 'bradicardia sinusala. 14) A. de ia arytaina = u[cwr. trebuie diferentiata de a. encefalite etc. recuperarea nefiind posibila. arithmos = numar. A. m iim6aju[ c. ARIERAT. Termenul este utilizat Indeosebi pentru desemnarea perturbarilor *ritmului cardiac. 'wandering pace-maker). egoism si *puerilism. ARITMOMANIE. arie calcarina. de. 15) A. back-ward. f. dimpotriva. ARITMIE CARDIACA / arythmie cardiaque / cardiac arrhythmia. de regula. este. arytainoeides = m forma de view. si retardare mentala. pentru 20-50 moderat-sever. u.wr. striata. ventriculare. gr. ARITMIE COMPLETA / arythmie complete / continuous arrhythmia. comunicare interatriala. s. a. corespunzand partii anterioare a circumvolutiunii parietale ascendente. de ia arytainu .i iat. 4) Ritm de pacemaker. In relatie cu o cardiopatie (cardiomiopatie. corticala: teritoriu de proiectie al cortexului cerebral.: *rubeola). leziuni organice ale creierului din cauza unei boli a mamei In perioada gra-viditatii (ex. [Gjr. Neregularitate de ritm cardiac. f. sinusala respiratorie. s.ww. traumatism cranian perinatal. *sin-drom Lown-Ganong-Levine.ni 1868-1918} Descrierea si numerotarea diferitelor zone ale scoartei cerebrale 186 ARN umane de catre Brodmann.). [^r.ventriculare (*extrasistola ventriculara. manifestata Indeosebi printr-un atasa-ment excesiv fata de parinti. eidos = forma. sau campuri citoarhitectonice. Neregularitate de ritm cardiac In care contractiile ventriculare sunt separate unele de altele prin intervale ine-gale. In cazurile de Ql 50-70 handicapul este considerat u§or. *sindrom Wolff-Parkinson-White. / arytenoide. / arytenoiditis. s. s. ARN / ARN / RNA. care a delimitat 52 de a. arriere. gr. eidos = forma. forma ifitiiri. sin. Poate fi paroxistica sau permanenta. poate afecta numai o parte a personalitatii.

2) a. . . A.artere. s. / ARN-polymerase. 187 . fiarfiatisc. se constitute Intr-un sis-tem arterial.ta. -os = aer. As^. artefact. Molecula de ARN compusa din fragmente de origine distincta reunite in vitro printr-o ARN ligaza. facut. complementara extremitatii 5'" a unui ARNm. ingriji} Metoda terapeu-tica In care se utilizeaza uleiuri vegetale esentiale. 33. tab. tab. artis = meserie. Enzima care catalizeaza sinteza de ARN pornind de la ADN sau ARN. de asemenea. ARN SATELIT / ARN satellite / satellite RNA. s. de la facere = a face. / artifact. de gradul IV: carbonizarea unei re-giuni din organism. . . ARN RECOMBINANT / ARN recombinant / recombinant RNA. -atis. V. tab. aminati la localizarea lor spedfica in ca-drul sintezei proteinelor. tulburarile digestive se aseamana cu cele din "holera. AZIGOS A VAGINULUI / artere azygos du vagin / a«ygos artery of vagina. anat. de diminuare a tensiunii psihice (prin inhalare din atmos-fera sau volatilizate din baie de apa). aminat. s. V. / arsenic-alism. ARN MIC / ARN MIC / ARN MIC. propulsat de ventriculele inimii catre diferite organe din organism.nt.artere. . 3) a. Biosinteza a. ARCUATA A PICIORULUI / artere dorsale du metatarse / arcuate artery.artere A. [Lat. m. ALVEOLARA POSTERIOARA SUPERIOARA / artere alveolaire superieure et posterieure / posterior superior alveolar artery. El transporta mesajul genomului enzimelor care catali-zeaza sinteza proteinelor. arsenikon. tab. tab.artere. V. ARN-ul satelit inclus (Tmpachetat) In capsida este specific fiecarui virus si nu se poate replica fara acesta. . ARN' care nu confine decat o singura infor-matie genetica. s. AUDITIVA INTERNA (v. care are rolul de a dirija a. / brulure.] ElementuI nr. anat. s. n. CALOSOMARGINALA / artere calloso-marginale / callosomarginal artery. artere.artere. de [a arsen = putemic. aroma. tab. V. f.artere. a. A. f. deoarece crou goals. aroma. si ADN. V. intra trei straturi concentrice: tunica interna (sau intima). [Lot. tab. (irs. NA: arteria. f. de gradul II: complicata cu flictene. ARN-ul antisens poate fi element reglator natural (ex. ARSENIC. tab. V. anat. . anat. s. / arsenic. / artery. BAZ1LARA / tronc basilaire / basilar artery. tab. . . anat. anat. s.ARN ANTISENS bonucleica prezenta In toate celulele vii. sub forma hibrida cu ADN m nudeele celulare si asodat cu ribozomii In citoplasma. . A. de ordinul a 10s Da). A. APENDICULARA / artere appendiculaire / appendicular artery. V.] Vas care conduce sangele oxigenat. A. / RNA-polymerase. de gradul I: eritem si tumefactie dureroase.artere. tab. ARN care poate Insoti diferite virusuri. codant pentru mai multe lanturi polipeptidice distincte. Abundent m ribozomi (masa moleculara mare. ARNm POLICISTRONIC / ARNm polycistronique / polycistronic mRNA. . A.artere.artere. brahiala) / artere brachiale superficielle / superficial brachial artery. anat. solubil). ARN complementar altei portiuni de ARN a carei functie o inhiba. dm gr. A. f. anat. A. gr.] Fenomen parazit In relatie cu o tehnica defectuos utili-zata. BRAHIALA PROFUNDA / artere brachiale profonde / deep brachial artery. tunica externa (adventicea). [Lat. messenger interfering complementary RNA. anat. artere. BRAHIALA / artere brachiale / brachial artery. (a. Se disting patru grade: 1) A. proprietdtiCor sale putemice. gr. formata din reunirea mai multor ribonucleotide. s. tab. Prin ramificatie progresiva si anastomoze. . A. Ex. denumit astfel datoritd proprietdf-ilor sale putemice. CANALULUI PTERIGOID1AN partilor subiacente.artere. ARN mesager care contine mai multi cistroni si este. V.artere. / artere. A. are efect eritropoietic. f. de la therapeuein = a. 6ar6dlesc. tab. dar este uneori Intrebuintat si ca otrava (cazuri medicolegate). anat. m. terein = a confine (anticii credeau ca. V. tab. aer. f. A. anat. [Lot. AROMATERAPIE. ALVEOLARA INFERIOARA / artere dentaire inferieure / inferior alveolar artery. din microscopia electronica. In formele a-cute. electricitatea. / artefact. tab. -alos = aTOmil.artere. purtatori de aminoacizi. V. -ifim. / aromatherapie. f. r. arsenikon. s. n. de. AURICULARA POSTERIOARA / artere auriculaire posterieure / posterior auricular artery. BULBULUI PENISULUI / artere bulbaire du penis. CANALULUI PTERIGOID1AN / artere vidienne / artery of pterygoidal canal.to-n. P-intre ARNs a fost identificat ARNt (de transfer). AURICULARA PROFUNDA / artere auriculaire profonde / deep auricular artery. anat. / arsenicisme.artere. artere perineale profonde / artery of bulb. anat. 4) a. a. a. artereie conf-in aer. s. tab. BULBULUI VESTIBULULUI (vaginal) / artere perineale profonde / artery of bulb of vestible. deci.artere A. gr. . / arsenic. importanta si Intinderea suprafetei arse. de la. arsenicum. f. factum = fapt. ARN MONOCISTRONIC / ARN monocistronique / monocistronic RNA.. s. V. Are importanta medicals. ARTERA.] Intoxicatie sau otravire cu compusi de arsenic. se efec-tueaza In contact cu ADN si cu enzime specifice. As. frigul. de gradul III: In care bulele se complica cu necroza dermului si uneori a A. a. In functie de tehnicile de preparare a probelor. A. ANGULARA / artere angulaire / angular artery. tunica mijiocie (sau media). anat. A. ARSURA. A. A. [Lat. . tab. ARN ANTISENS / ARN antisens / antisense RNA. V. V. denumit astfil da. V. cu efect tonic sau seda-tiv. [Lat.artere. tab. tab. ardere = a arde. fosforic servind drept legatura ester Intre functiile alcool 3 si 5 ale ribonucteotidelor succesive. care actio-neaza asupra organismului fie prin masaj (cu efect asupra tensiunii musculare). In a.artere. Se admite ca tripleti de nudeotide succesive de ARNm servesc drept situsuri specifice pentru fixarea ARNt. V. dupa cum exista si alte clasificari. V. s. . ARN-POLIMERAZA. cadavre). A mai fost pus In evidenta ARNm (mesager). . / aromatherapy. anat.artere. tab. .] Leziune cutanata sau mucoasa provocata de caldura sau aiti agenti fizici. anat. A. pe imaginea scintigrafica. se mai afla In cantitati mid In citoplasma (ARNs. s.. labirintica) / artere auditive interne / artery of the labyrinth (internal acoustical). cronic domina manifestarile nervoase si cutanate. s. n. BRAHIALA SUPERFICIALA (v. arsenicum. V. A. . tab. arteria = arterd. ARTEFACT. y. anat. Trioxidul de arseniu. AXILARA / artere axillaire / axillary artery.artere. ca urmare a unei den-sitati prea mid de impulsuri Inregistrate sau a unei doze de radio-farmaceutic inadecvata. / burn. care determina rezultate si interpretari false In cazul unui examen de laborator sau al unor experimente. V. therapeia = tratame. m. fie In general. a. BUCALA / artere buccale / buccal artery.artere. ARSENICISM. V. . A. ACROMIOTORACICA / artere acromio-thoracique / thoracoacromial artery. ACETABULARA / artere acetabulaire / acetabular branch of medial femoral artery. V. anat. anat. . Are. tab anat. In constitute unei a. A. din gr. V. anat. ei sunt spedfid fiecarui a.: ARN MIC) sau obtinut prin inginerie genetica. Clasa particulara de ARN antisens. V. polycistronic messenger.: a. ca radiatiile. [a arson = putemic.

anat. A.artere. A. . . . A. CAROTIDA INTERNA / artere carotide interne / internal carotid artery. .artere. . a. V. CENTRALA SCURTA / artere centrale courte / short central artery. tab. . DORSALA A PENISULUI / artere dorsale de la verge / dorsal artery of penis.artere. . anat.artere. CORONARA STANGA / artere coronaire gauche / left coronary artery. anat.artere. . A.artere. COMUNICANTA POSTERIOARA / artere communicante posterieure / posterior communicating artery. COLICA MIJLOCIE / artere colique droite superieure / middle colic artery. V. A. . . A. anat. V. COLATERALA MIJLOCIE / artere collat6rale moyenne / middle collateral artery.artere. . anat. A. . . V. A. tab. tab. V. . tab. tab. DEFERENTIALA (v. anat -artere. CIRCUMFLEXA SCAPULARA / artere circonflexe scapu-laire / circumflex artery of scapula. A. COZII PANCREASULUI / artere pancreatique caudale / artery to tail of pancreas. V. A. tab. anat. . . V. A. A. V. A.artere. A. A. A. . CERVICALA PROFUNDA / artere cervicale profonde / deep cervical artery.artere. . anat. .artere. COMUNICANTA ANTERIOARA / artere communicante anterieure / anterior communicating artery. CEREBELOASA INFERIOARA ANTERIOARA / artere cerebelleuse inferieure et anterieure / anterior inferior cerbel-lar artery. anat. anat. A. tab. anat. CAROTIDA EXTERNA / artere carotide exteme / external carotid artery. A.A. anat.artere. tab. V. anat. tab. tab.artere.artere. ductului deferent). anat. ileocolica). -artere.artere. A. anat. EPIGASTRICA SUPERIOARA / artere epigastrique superieure / superior epigastric artery.artere. tab. . tab.artere. V. CISTICA / artere cystique / cystic artery. artere. . tab. V. tab. anat. anat . A. anat. COLICA DREAPTA / artere colique droite superieure / right colic artery. A. COLICA STANGA / artere colique gauche superieure / left colic artery. V. V. DUCTULUI DEFERENT / artere deferentielle / deferential artery. COLATERALA ULNARA SUPERIOARA / artere collaterale cubitale superieure / superior ulnar collateral artery.artere. COLICA DREAPTA INFERIOARA (v. A. V. tab. A. tab. COLATERALA RADIALA / artere collaterale radiale / radial collateral artery. anat. DORSALA A PICIORULUI / artere dorsale du pied / dorsal artery of foot. . tab. colaterala ulnara inferioara).artere. tab.artere. CIRCUMFLEXA HUMERALA ANTERIOARA / artere circonflexe humerale anterieure / anterior humeral circumflex artery. A. . V tab. anat. A. CIRCUMFLEXA FEMURALA MEDIALA / artere circonflexe femorale mediale / medial femoral circumflex artery.artere. CECALA POSTERIOARA / artere caecale posterieure / posterior cecal artery.artere. anat. A. V. anat. . V. . A.artere. anat. V. V. anat. tab. V. . A. CEREBELOASA SUPERIOARA / artere cerebelleuse superieure / superior cerebellar artery. V. tab. tab. V. CREMASTERICA / artere cremasterienne / cremasteric artery. . . V. anat. A. tab. tab.artere. anat. tab. V. anat. CECALA ANTERIOARA / artere caecale anterieure / anterior cecal artery. . EPIGASTRICA INFERIOARA / artere epigastrique inferieure / inferior epigastric artery.artere. A. CEREBRALA MIJLOCIE / artere cerebrale moyenne / middle cerebral artery.artere. a. anat. tab. anat. V. V. anat. tab. CIRCUMFLEXA HUMERALA POSTERIOARA / artere circonflexe humerale posterieure / posterior humeral circumflex artery. V. CIRCUMFLEXA PEMURALA LATERALA / artere circon-flexe femorale lat6rale / lateral femoral circumflex artery. tab. V. . tab. a. A. anat. tab. DIAFRAGMATICA SUPERIOARA (v. A. V. V. V.artere. tab.artere. . anat. frenice inferioare). V. tab.artere. tab. tab. V.artere. A. tab. . V. anat. tab. . anat. V. artere. COROIDIANA POSTERIOARA / artere choroidienne posterieure / posterior choroidal artery. anat. A. . COLATERALA CUBITALA INFERIOARA (v. tab. DIAFRAGMATICA INFERIOARA (v. V. . anat. A. anat. A. CEREBRALA ANTERIOARA / artere c6rebrale anterieure / anterior cerebral artery. V. A. CAROTIDA COMUNA / artere carotide primitive / common carotid artery. . A. tab. anat.artere. V tab. anat. V. . aa. V.artere. tab. A. tab. V. tab. COLATERALA ULNARA INFERIOARA / artere collat6rale cubitale inferieure / inferior ulnar collateral artery. CEREBRALA POSTERIOARA / artere cerebrale posterieure / posterior cerebral artery. . anat. artere. V. 188 A. anat. A. A. A. A. V. anat. tab. DORSALA A SCAPULEI / artere scapulaire posterieure / dorsal scapular artery. V. tab.artere. a. tab. anat. tab. A. A.artere. artere. tab. A. A. V.artere.artere. anat. .artere. A. CEREBELOASA INFERIOARA POSTERIOARA / artere cerebelleuse inferieure et post6rieure / posterior inferior cerebellar artery. . A. DORSALA A CLITORISULUI / artere dorsale du clitoris / dorsal artery of clitoris. EPIGASTRICA SUPERFICIALA / artere epigastrique superficielle / superficial epigastric artery. CENTRALA A RETINEI / artere centrale de la retine / central artery of retina. . CIRCUMFLEXA ILIACA PROFUNDA / artere circonflexe iliaque profonde / deep iliac circumflex artery. anat. A. artere. CERVICALA ASCENDENTA / artere cervicale ascendante / ascending cervical artery.artere. tab. V. CIRCUMFLEXA ILIACA SUPERFICIALA / artere circonflexe iliaque supcrficielle / superficial iliac circumflex artery. . COROIDIANA ANTERIOARA / artere choroidienne anterieure / anterior choroidal artery. tab.artere. V. A. V. V. anat.artere. anat. V.artere. anat. CORONARA DREAPTA / artere coronaire droite / right coronary artery. frenice superioare). A. aa. anat.artere. . V. DORSALA A NASULU1 / artere dorsale du nez / dorsal nasal artery.artere.artere. anat. V. anat. tab. tab. CENTRALA LUNGA / artere de Heubner / long central artery. V. anat. anat. A.artere. colaterala ulnara superioara). tab. V. CAROTIDA COMUNA EPIGASTRICASUPERIOARA A. .artere.artere. . COLATERALA CUBITALA SUPER10ARA (v. tab.artere. . . anat. tab.

V. A. . tab. anat. ILIOLUMBARA / artere ilio-lombaire / ilio-lumbar artery. A. [/oAonn Leonhard Otto Heiibner. V. tab. A. anat.artere. tab.artere A. A. V. A. GENICULARA SUPERIOARA MEDIALA / artere superomcdiale du genou / medial superior genicular artery. anat. anat . anat. a. . tab.artere. LIGAMENTULU1 ROTUND AL UTERULUI / artere du ligament rond de I'uterus / artery of round ligament of uterus. V. . a. FAR1NGIANA ASCENDENTA / artere pharyngienne ascendante / ascending pharyngeal artery. V. anat. A. tab. .artere. A. . A. pe. INTEROSOASA POSTERIOARA / artere interosseuse posterieure / posterior interosseous artery. . anat. HEPATICA COMUNA / artere hepatique commune / common hepatic artery. tab. A. LINGUALA / artere linguale / lingual artery.artere. anat. A.artere. HIALOIDA / art. V. anat . V. A. V. V. FEMURALA PROFUNDA / artere femorale profonde / deep femoral artery. anat. V. A. FACIALA / artere faciale / facial artery.artere. A. V. V. tab. LABIALA INFERIOARA / artere labiale inferieure / inferior labial artery. GASTRICA STANGA / artere gastrique gauche.artere.artere. a. anat. tab. V tab. tab. . . tab. a.artere. A. anat. V. . anat. A. tab. GLUTEALA SUPERIOARA / artere fessiere superieure / superior gluteal artery. tab. anat. tab.artere. V. A. tab. A. anat. profesor ia Leipzig. . -artere. V.artere. . A.artere. ISCHIATICA (v. V. LINGUALA PROFUNOA A. tab. apoi la. V. peroniera). A. A. . A. V tab.artere.artere. tab.artere. anat. V. .artere. tab. FESIERA INFERIOARA (v. anat. artere. ILIACA COMUNA / artere iliaque commune / common iliac artery. . V tab. A. V. anat. V. . V. tab. LINGUALA PROFUNDA / artere ranine / deep lingual artery. A. tab. a. supratrohleara). . anat. . FUNICULARA (v. tab. A. INTEROSOASA COMUNA / artere interosseuse commune / common interosseous artery. ILIACA INTERNA / artere iliaque interne / internal iliac artery. HIPOFIZARA SUPERIOARA / artere hypophysaire superieure / superior hypophysial artery. tab. . A. . anat. V. A. A. intercostala anterioara).artere. INTERCOSTALA SUPREMA (v. . LACRIMALA / artere lacrymale / lacrimal artery. anat. tab. tab. .artere. GENICULARA SUPERIOARA LATERALA / artere superolaterale du genou / lateral superior genicular artery.artere. . GENICULARA MIJLOCIE / artere moyenne du genou / middle genicular artery. anat. anat.artere. ILIACA EXTERNA / artere iliaque externe / external iliac artery.artere A. tab. . A. a. anat. tab.artere. . tab. A. V.artere. V. artere. A. GASTRODUODENALA / artere gastro-duodenale / gastroduodenal artery. . GASTRICA DREAPTA / artere pylorique / right gastric artery. hyaloidienne / hyaloid anery. A. V. anat.artere. anat.artere. LARINGIANA INFERIOARA / artere laryngee posterieure / inferior laryngcal artery.artere. tab.artere.artere.artere. V.artere. '£er[in. anat. artere A. V. brahiala profunda). LARINGIANA SUPERIOARA / artere laryngee superieure / superior laryngeal artery. anat. tab.artere. tab. . anat. V. . tab. tab. anat. anat. HUMERALA (v.A.artere. V. anat. anat.] / tab. tab. A. FESIERA SUPERIOARA (v. V. centrala lunga). . V. .artere. GASTROEPIPLOICA STANGA / artere gastro-epiploique gauche / left gastroepiploic artery. . tab. HEPATICA PROPRIE / artere hepatique propre / proper hepatic artery.artere.artere. A. anat. . V. gluteala inferioara).artere. anat. LABIALA SUPERIOARA / artere labiale superieure / superior labial artery. V. GENICULARA INFERIOARA MEDIALA / artere inferomediale du genou / lateral inferior genicular artery. V. anat. V. A. V. .d''"^ru go-man. . tab. anat. anat. tab. lfi43-1926.artere. anat. anat.r. -artere. V.artere. V. anat. V. V. GENICULARA INFERIOARA LATERALA / artere inferolaterale du genou / lateral inferior genicular artery. brahiala). V. LUI HEUBNER (v. testiculara). anat. INTERCOSTALA ANTEROSUPERIOARA (v. a. HIPOGASTRICA (v. FRONTOBAZALA LATERALA / artere frontale interne et posterieure / lateral frontobasal artery. A. . . tab. tab. intercostala anterioara).artere. a. A. 189 . HIPOFIZARA INFERIOARA / artere hypophysaire inferieure / inferior hypophysial artery. . . A. V. ETMOIDALA POSTERIOARA / artere ethmoidale posterieure / posterior ethmoidal artery. fab. .artere. anat. tab.artere. ETMOIDALA ANTERIOARA A. anat. tab. A. tab. GIRUSULUI ANGULAR / artere du pli courbe / artera gyri angularis. tab. artere coronaire stomachique / left gastric artery. FIBULARA (v. A. A. INFRAORBITARA / artere sous-orbitaire / infraorbital artery. gluteala inferioara). . FRONTOBAZALA MEDIALA / artere frontale interne et moyenne / medial frontobasal artery. A. . V. . . . anat.artere. FEMURALA / artere femorale / femoral artery. . artere. V.artere. A.artere. tab. anat . A. INTERCOSTALA ANTERIOARA / artere intercostale superieure / highest intercostal artery. FRONTALA (v. V. . V. anat. artere. A. A. tab. tab. anat. V.artere. LABIR1NTICA / artere auditive interne / artery of the labyrinth. A. anat.artere. anat. A. V. A.artere. . A. anat.artere. tab. ETMOIDALA ANTERIOARA / artere ethmo'idale anterieure / anterior ethmoidal artery. anat. GASTROEPIPLOICA DREAPTA / artere gastro-epiploique droite / right gastroepiploic artery. anat. HUMERALA PROFUNDA (v. 4ab. V.artere. V. a. anat. A. a. ILEOCOL1CA / artere ileo-colique / ileocollc artery. tab. . GASTRO-OMENTALA STANGA / artere gastro-epiploique gauche / left gastro-omental artery. GASTRO-OMENTALA DREAPTA / artere gastro-epiploique droite / right gastro-omental artery. V. .artere. anat. tab. iliaca interna) / artere iliaqiie interne / hypogastric artery or internal iliac artery. GLUTEALA INFERIOARA / artere fessiere inferieure / inferior gluteal artery. anat. V. . tab. A. a. V.artere.artere. gluteala superioara). A. tab. anat. V. anat. A. tab. V. anat. INTEROSOASA ANTERIOARA / artere interosseuse anterieure / anterior interosseous artery. A. tab. A.artere. . V. A. a. tab. anat. GENICULARA DESCENDENTA / artere grande anastomotique / descending genicular artery. . A. tab anat. V. INTEROSOASA RECURENTA / artere inter-osseuse recurrente / interosseous recurrent artery. tab. tab.

A. anat. tab. tab anat .artere.artere. anat. . tab.artere.artere.artere. -artere. LOBULUI CAUDAT / arteres spigeliennes / artery to caudate lobe. V.artere. . anat. tiroidiana ima). RADIALA / artere radiale / radial artery. toracica laterala). V. tab. V. anat . V tab. NENUMITA (v.artere. anat. dorsala a piciorului). A. anat. tab. V. V. OFTALMICA / artere ophtalmique / ophthalmic artery. V. tab. A.artere. tab. anat.artere. anat. V. A. V. V. anat. tab. PARIETO-OCCIPITALA / artere parieto-occipitale / parietooccipital artery. anat.artere. anat. . OBTURATORIE ACCESORIE / artere obturatrice accessoire / accessory obturator artery. PERINEALA / artere perineale superficielle / perineal artery. A. V. LUSOR1A / artere sous-claviere droite retro-cesophagienne / retroesophageal right subclavian artery. . . tab. NAZOPALATINA / artere naso-palatine / septal branch of sphenopalatine artery. POPLITEE / artere poplitee / popliteal artery. tab. . tab.artere. V. . anat. tab. tab. . A. A. A. anat. tab. V. anat. MEDIANA / artere mediane de I'avant-bras / median artery. V. anat.artere. anat. A.artere. A. A. . tab. NAZALA EXTERNA / artere dorsale du nez / dorsal nasal artery. PANCREATICODUODENALA INFERIOARA / artere pancreatico-duodenale inferieure / inferior pancreaticoduode-nal artery. A.artere. tab anat. anat. anatomist . PARACENTRALA / artere du lobule paracentral / para-central artery. tab. anat. A.artere A. LUI NEUBAUER (v. A. PROFUNDA A PENISULUI / artere caverneuse (chez I'homme) / deep artery of penis. A. MAX1LARA INTERNA (v. . . . LOMBARA IMA / cinquieme artere lombaire / lowest lumbar artery. A. anat. V. anat.artere. . . V. anat. PILORICA (v. . A. tab. PANCREATICA MARE / artere pancreatique transverse / great pancreatic artery. MUSCULOFRENICA / artere musculo-phrenique / musculophrenic artery. . . MENINGIANA ANTERIOARA / artere meningee anterieure / anterior meningeal artery. tab. V. a. . V. tab. A.artere.artere. A. anat. V. mediana). MENINGIANA MIJLOCIE ' artere meningee moyenne / middle meningeal artery. PARIETALA ANTERIOARA / artere parietale anterieure / anterior parietal artery.artere. .RADIALA A. A. anat. . anat. anat. anat. anat. . tab. A. V. A. artere. A. A. anat. NERVULUI MEDIAN (v. V.artere.A. .artere. . V. A.artere. . tab. A. a. . A. NERVULUI SCIATIC / artere du nerf grand sciatique / sciatic artery. tab. A. profiisor [a Jena.artere. PLANTARA MEDIALA / artere plantaire mediale / medial plantar artery. PEDIOASA (v.artere A. artere. anat. V. tab. . A. anat.artere. tab. tab. tab. V.artere.artere. anat. V.artere. A. anat. a. anat. MALEOLARA ANTERIOARA MEDIALA / artere malleolaire antero-mediale / medial anterior malleolar artery. MALEOLARA ANTERIOARA LATERALA / artere malleolaire antero-laterale / lateral anterior malleolar artery. tab.artere. V. V. A. anat.artere. anat. MAMARA EXTERNA (v. tab. anat. PROFUNDA A CLITORISULUI / artere caverneuse (chez la femme) / deep artery of clitoris. V. tab. . A. . tab. V.artere. MEZENTERICA INFERIOARA / artere mesenterique inferieure / inferior mesenteric artery. OCC1PITALA LATERALA / artere temporooccipitale moyenne / lateral occipital artery. V. V. A. V. V. anat. V. a. tab.artere A. . 1742-1777. fronto-bazala laterala).artere. A. tab. MENTALA / artere mentonniere / mental artery. V. tab. faciala). tab.artere.artere. NUTRITIVA / artere nourriciere / nutrient ar-tery. A. tab. . V. . tab.artere. PALAT1NA MARE / artere palatine majeure / greater palatine artery. V. PRECUNEALA / rameau pour Ie precuneus / precuneal artery. tab. V. A. tab.artere. anat.artere. a. V. A. V. V. V. PALAT1NA ASCENDENTA / artere palatine ascendante / ascending palatine artery. . . PANCREATICA DORSALA / artere pancreatique dorsale / dorsal pancreatic artery. V. V.artere A. V. PANCREATICA INFERIOARA / artere pancreatique infe-rieure / inferior pancreatic artery.artere. ORBITOFRONTALA LATERALA (v.artere. tab. MAMARA INTERNA (v. artere A. OVARIANA / artere ovarienne / ovarian artery. anat. tab. tab. A. artere. MENINGIANA POSTERIOARA / artere meningee posterieure / posterior meningeal artery.artere. . A. V. A. A. A. OCC1PITALA / artere occipitale / occipital artery. PALAT1NA DESCENDENTA / artere palatine descendante / descending palatine artery. anat. MASETERICA / artere masseterine superieure / masseteric arte''y. anat. . tab. PANCREATICODUODENALA SUPERIOARA / artere pancreatico-duodenale superieure / superior pancreaticoduo-denal arteries. MEZENTERICA SUPERIOARA / artere mesenterique superieure / superior mesenteric artery.artere.artere A. A. OBTURATORIE / artere obturatrice / obturator artery. tab. . . PRINCIPALA A POLICELUI / artere principale du pouce / main artery to thumb. anat. V. . tab. V. tab. tab. PULMONARA STANGA / artere pulmonaire gauche / left pulmonar artery. V. anat. . tab. [/oAonn Ernst Neuhaiier. tab. anat. A. V. tab. tab. PLANTARA LATERALA / artere plantaire laterale / lateral plantar artery. tab. trunchiul brahiocefalic) / tronc arteriel brachio-cepnalique / brachiocephalic trunk. a. V. . V. tab. OMBILICALA / artere ombilicale / ombilical artery.artere. tab. anat.artere. anat . tab. anat. A. A. . a.] V. anat. A. anat. a.artere. anat.artere.artere. tab anat. V. PERICARDIOFRENICA / artere pericardo-phrenique / pericardiophrenic artery. . anat. A.artere. anat. . A.artere. . toracica interna). PERONIERA / artere peroniere / peroneal artery. tab. -artere. PULMONARA DREAPTA / artere pulmonaire droite / right pulmonar artery. . . . V.artere. A. MAX1LARA EXTERNA (v. tab. . .artere. V. LOBUUJI CAUDAT A. V.artere. anat. PUDENDALA INTERNA / artere honteuse interne / internal pudenda! artery. A. V.artere. A. anat. 190 A. gastrica dreapta). tab. anat. . maxilara)..artere. A. V. tab. V. V. anat.artere. tab anat. V tab. . . anat. anat. V. PARIETALA POSTERIOARA / artere parietale posterieure / posterior parietal artery. . OCC1PITALA MEDIALA / artere temporo-occipitale anterieure / medial occipital artery. a. A. MAX1LARA / artere maxillaire / maxillary artery. . .?i cfivvrg german. A.

artere. tab. V. anat.artere. SCIATICA (v. anat. V. A. tab. V. RECURENTA ULNARA / artere recurrente cubitale / ulnar recurrent artery. V. tab. anat. A. . SEGMENTARA ANTER10ARA / artere segmentaire anterieure / anterior segmental artery. A. SEGMENTULUI POSTERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / posterior segmental artery. V. A. V.artere. . TEMPORALA MIJLOCIE / artere temporale moyenne / middle temporal artery. V. . tab. tab anat. tab. anat. . anat. . V. tab. A. . tab.artere. tab. V. tab.artere. . V.artere. A.artere. . V. tab. interosoasa recurenta). TIMPANICA A. .artere. . . A. .artere. anat.artere. V. V. anat. A. A. anat. V. a. anat. anat. V.artere. . anat. SANTULU1 CENTRAL / artere du sillon cerebral / central sulcal artery. tab.artere. anat. A. RECURENTA RADIALA / artere recurrente radiale / radial recurrent artery.artere. A.artere. tab. . V.artere. anat. SUPRARENALA INFERIOARA / artere surrenale inferieure / inferior suprarenal artery. tab. tab. .artere. TIBIALA ANTER10ARA / artere tibiale anterieure / anterior tibial artery. A. A.A. artere.artere. anat. tab anat. tab. A. A. testiculara).artere.artere. . TEMPORALA ANTER10ARA / artere temporale anterieure / anterior temporal artery. V. RANINA Jv. . anat. . V. TIBIALA POSTERIOARA / artere tibiale posterieure / posterior tibial artery. anat. anat. V. A. RECTALA MIJLOCIE / artere hemorroidale moyenne / middle rectal artery. A. .artere. SPINALA POSTERIOARA / artere spinale posterieure / posterior spinal artery. A.artere.artere. anat.artere.artere. anat. V.artere. RECTALA INFERIOARA / artere hemorroidale inferieure / inferior rectal artery.artere. anat. anat. anat.artere. tab. V. anat. A.artere. V. . tab. SUBORBITARA (v. RECURENTA CUBITALA (v. A. tab. V tab. V. anat. TARSIANA LATERALA / artere dorsale du tars / lateral tarsal artery. anat. A. V. anat. A. tab. V. V.artere. anat. . artere.artere. V. tab. V. SUPRAORBITALA / artere sous-orbitaire / infraorbital artery. tab. . tab. . a. SACRALA MIJLOCIE / artere sacree moyenne / median sacral artery. a. V.artere.artere. anat. TIMPANICA INFERIOARA / artere tympanique inferieure / inferior tympanic artery. artere. . . anat. A. anat.artere. . a.artere. tab. tab. A. pudendala interna). A. artere. artere. SEGMENTARA / artere segmentaire / segmental artery. A. SPINALA ANTER10ARA / artere spinale anterieure / anterior spinal artery. tab. V. 191 . V. . V. . anat. SUBCOSTALA / artere souscostale / sub-costal artery. anat. tab. A. V. tab. cerebrala laterala) / artere sylvienne / sylvian artery. anat. tab.artere. tab. A. anat. RENALA / artere renale / renal artery. tab. SUPRADUODENALA / artere supraduodenale / supraduodenal artery. A. tab. V. anat. anat. nervului sciatic). a. A. V. SPERMATICA INTERNA (v. RADIALA A INDEXULUI / artere collaterale palmaire externe de 1'index / radial artery to index finger. A. A.artere. tab. anat. A. A.artere. A. SUBMENTALA / artere sous-mentale / sub-mental artery. anat.artere. anat. tab. V. . V. RADIALA A INDEXULUI INFERIOARA A. anat. A. TEMPORALA POSTERIOARA / artere temporale posterieure / posterior temporal artery. SUPRASCAPULARA / artere scapulaire superieure / suprascapular artery. SANTULU1 PRECENTRAL / artere du sillon precerebral / precentral sulcal artery. anat. A. RECURENTA RADIALA POSTERIOARA (v. centrala lunga). tab. . . V. tab. A. SEGMENTARA POSTERIOARA (hepaticA) / artere segmentaire posterieure / posterior segmental artery. SYLVIANA (v. SEGMENTULUI ANTERIOR SUPERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / anterior superior segmental artery. tab. a. A. A. .artere. A. . anat. A. SANTULU1 POSTCENTRAL / artere du sillon postcerebral / postcentral sulcal artery. . A. V. tab. A. V. V. tab anat. RUSINOASA INTERNA (v. tab. A. . A.artere. tab. SUBSCAPULARA / artere sous-scapulaire / subscapular artery. . V. SEGMENTULUI ANTERIOR INFERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / anterior inferior segmental artery. . tab. SUBCLAVICULARA / artere sous-claviere / subclavian artery. SEGMENTULUI SUPERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / superior segmental artery.artere.artere. anat. A. . A. tab. RECTALA SUPERIOARA / artere hemorroidale superieure / superior rectal artery. a. SUPRATROHLEARA / artere frontale interne / supratrochlear artery.artere. tab. . anat. V. dorsala a scapulei) / artere scapulaire descendante / dorsal scapular artery. A. TEMPORALA SUPERFICIALA / artere temporale superficielle / superficial temporal artery. A.artere. anat. anat. . tab. V. tab. TESTICULARA / artere testiculaire / testicular artery. linguala profunda). V.artere. . V. V. A.artere. V. infraorbitara). tab. tab. A. TEMPORALA INTERMEDIARY / artere temporale moyenne / medial branch for temporal lobe. tab. anat. RETRODUODENALA / artere pancreatico-duodenale inferieure droite / retroduodenal artery. . . SEGMENTARA LATERALA / artere segmentaire laterale / lateral segmental artery. recurenta ulnara).artere. anat. V.artere. anat.artere. . V.artere. . anat. V tab. tab. A. tab. . tab. V. a. A. anat. tab. tab. SUPRARENALA MIJLOCIE / artere surr6nale moyenne / middle suprarenal artery. SUBLINGUALA / artere sublinguale / sublingual artery. . V. . A. . tab. V. SPLENICA / artere splenique / splenic artery. V. tab. anat. V. anat. a.artere. anat . A. V. V. RECURENTA TIBIALA ANTER10ARA / artere recurrente tibiale anterieure / anterior tibial recurrent artery. anat. . A. . SCAPULARA DESCENDENTA (v. tab. anat. STILOMASTOIDIANA / artere stylo-mastoidienne / stylomastoid artery. SFENOPALATINA / artere spheno-palatine / sphenopalatine arteries. RECURENTA (v. anat. anat. A. SEGMENTARA MEDIALA / artere segmentaire mediale / medial segmental artery. artere.artere. a. anat. .artere. A. TIMPANICA ANTER10ARA / artere tympanique / anterior tympanic artery.artere. . V. A. SEGMENTULUI INFERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / inferior segmental artery. tab. A. V. SUPRARENALA SUPERIOARA / artere surrenale superieure / superior suprarenal artery. RECURENTA TIBIALA POSTERIOARA / artere recurrente tibiale posterieure / posterior tibial recurrent artery. .artere.artere. . tab. V.

CILIARE POSTERIOARE SCURTE / arteres ciliaires courtes posterieures / short posterior ciliary arteries. V. V. AA. AA.artere. TIROIDIANA INFERIOARA / artere thyroidienne inferieure / inferior thyroid artery. . anat. INTERCOSTALE POSTERIOARE I Sl II / arteres intercostales posterieures / first and second posterior intercostal arteries. TIROIDIANA IMA / artere thyroidienne moyenne / thyroid ima artery. tab. V. . tab. tab.artere. tab.artere.artere. CILIARE POSTERIOARE LUNGI / arteres ciliaires longues posterieures / long posterior ciliary arteries.artere.artere. V. tab artere. A.artere. tab. . V. Aa. AA.artere AA. anat. JEJUNALE / arteres j6junales / jejunal arteries. . V. anat.artere. ILEALE / arteres ileales / ileal arteries.artere. AA. V. V. anat. V. UTERINA / artere uterine / uterine artery. TRANSVERSA A GATULUI / artere cervicale transverse / transvers facial artery. gastrice scurte / arteres gastriques courtes / short gastric arteries. aa. anat.artere. tab. AA. anat. DIGITALE PLANTARE PROPRII / arteres digitales plantaires propres / proper plantar digital arteries. . tab. anat. CONJUNCTIVALE POSTERIOARE / arteres conjonctivales posterieures / posterior conjunctiva! arteries. TRANSVERSA A FETEI / artere transversale de la face / transverse facial artery. CENTRALE ANTEROLATERALE / arteres striees externes / arteries centrales anterolateralis. V. .artere. tab. AA.artere.artere. anat. tab. anat. TORACODORSALA / artere thoraco-dorsale / thora-codorsal artery. tab. . V. anat.artere. TIROIDIANA SUPERIOARA / artere thyroidienne superieure / superior thyroid artery. A. HEMOROIDALE (v. tab. anat. AA. . . A. anat.artere. tab. FRENICE SUPERIOARE / arteres phreniques superieures / superior phrenic arteries. tab. A. anat. . EPISCLERALE / arteres episclerales / episcleral arteries. . anat. AA. ULNARA / artere cubitale / ulnar artery. V. V. INSULARE / artere de I'insula / insular arteries. V. anat.artere. AA. V. anat. anat. . V. AA. . CILIARE ANTERIOARE / arteres ciliaires anterieures / anterior ciliary arteries. AA. tab. URETRALA / artere uretrale / urethral artery. tab. .artere.artere. . V. . . . ZINN (v. anat. AA. CAROTICOTIMPANICE / artere carotico-tympanique / caroticotympanic arteries. TORACICA INTERNA / artere thoracique interne / internal thoracic artery. tab anat artere. . anat. VIDIANA (v. tab. DIGITALE PALMARE COMUNE / arteres digitales palmaires communes / common palmar digital arteries. tab.artere. HELICINE ALE PENISULUI / arteres helicines / helicine arteries. tab.artere.artere. . AA. V. . A. AA. tab. . anat.artere. A. AA. AA. anat. anat. tab.artere. DIGITALE PLANTARE COMUNE / arteres digitales plantaires communes / common plantar digital arteries. VAGINALA / artere vaginale / vaginal artery. anat. anat.artere. V. . DIAFRAGMATICE (v. . tab. anat. tab. TIMPANICA POSTERIOARA A. V. tab.artere. V.artere. anat. CENTRALE POSTEROMEDIALE / arteres centrales posterieures / posteromedial central arteries. V. tab. AA. AA.artere. anat. artere. anat. tab. CENTRALE POSTEROLATERALE / arteres centrales posterieures / posterolateral central arteries. V. anat. . V. anat. V.artere.artere. V. . DIGITALE DORSALE ALE PICIORULUI / arteres collaterales dorsales des orteils / dorsal digital arteries.artere.A. . TORACICA SUPREMA / artere thoracique superieure / superior thoracic artery. anat.artere. tab. . V. . artere. anat. tab. 192 . anat. anat. anat. anat. V. A. rectale). tab. V. AA. . TORACICA LATERALA / artere thoracique laterale / lateral thoracic artery. a. . V. . ALVEOLARE SUPERIOARE ANTERIOARE / artere alveolaire superieure et anterieure / anterior superior alveolar arteries.artere. V. V. AA. AA. .artere. INTERLOBULARE RENALE / arteres perilobulaires / interlobular arteries. anat. artere. AA. anat. tab. tab. anat . AA. aa. anat. V. A. . tab anat. . canalului pterigoidian). A. tab. A.artere. A. VERTEBRALA / artere vertebrale / vertebral artery. FRENICE INFERIOARE / arteres phreniques inferieures / inferior phrenic arteries. AA. tab. ZIGOMATICOORBITALA / artere zygomato-malaire / zygomaticoorbital artery. AA. tab. tab. ARCUATE RENALE / arcades sus-pyramidales / arcuate arteries. anatomist fi botanist g&rman. A. aa.artere. tab. . V. tab. TIMPANICA SUPERIOARA / artere tympanique superieure / superior tympanic artery. tab. . TIMPAMCA POSTERIOARA / artere tympanique poste-rieure / posterior tympanic artery. anat. V. anat. -artere. V. VEZICALA INFERIOARA / artere vesicale inferieure / inferior vesical artery. DIGITALE DORSALE ALE MAINII / arteres digitales dor-sales / dorsal digital arteries. V. tab. DENTARE / arteres alveolaires / alveolar arteries V. V.artere. AA.artere. centrala a retinei). AA. CENTRALE ANTEROMED1ALE / arteres striees internes / arteries centrales anteromedialis.artere. V. A. . anat. . tab.artere. AA. anat. . AA. . tab. anat. . JEJUNALE AA. 17271759} V. V. A. V. AA. V1TELINA / artere vitelline / vitelline artery. TORACOACROMIALA / artere acromio-thoracique / thoracoacromial artery.artere. . CONJUNCTIVALE ANTERIOARE / arteres conjonctivales anterieures / anterior conjunctival arteries. V.artere. tab. INTERLOBULARE HEPATICE / arteres interlobulaires / interlobular arteries. prof&sor [a CfQttingen. A. tab. anat. V. INTERLOBARE RENALE / arteres peripyramidales / interlobar arteries. V. anat. V. AA. . . tab.artere. tab.artere. DIGITALE COMUNE ALE PICIORULUI (v. metatarsiene) / arteres interosseuses dorsales du pied / dorsal metatarsal arteries.artere. a. frenice inferioare si superioare) / arteres phreniques / phrenic arteries. tab. V. V.artere. A. . tab. tab. V. anat. . A. -artere. V. A. anat. V. V. anat. V. tab. tab.artere. . tab. anat. anat. tab. tab. DIGITALE PALMARE PROPRII / arteres digitales palmaires propres / proper palmar digital arteries. . [fohcinn Gottfried Ziinn.artere.artere. anat. tab. AA. _V. A. V. INTERCOSTALE POSTERIOARE 111-XII / arteres intercostales aortiques / posterior intercostal arteries. tab. A. A. AA. V.artere.

artere. gr. V. de la arteria = arte. AA. gr. TALAMOSTRIATE ANTEROMEDIALE (v. 193 . s. f. ia skleros = tare. / arteriotomy. aa. f.artere. f. V. de. .artere. / arteriopathy.artere. hipertensiva asociata unei hipertensiuni arteriale si caracterizata prin hipertrofierea mediei arterelor mid si arteriolelor) sau segmentara (ex. METACARPIENE PALMARE / arteres inter-osseuses palmaires / palmar metacarpal arteries. [Lat. V. / arteriole. STRIATE LATERALE (v. tab. tab. arteria = arterd. AA. f. tab. aa. gruphein = a scrie. / arteriectomy. V. V. gr. Sin. AA. terminala a unei artere.artere. tome = tdiere. aa. [Lot. anat. . AA. ARTERIOSCLEROZA. . prin care se asigura accesul m lumenul vascular.w' AA. AA. arterio-scleroza si 'mediacalcoza. AA. anat.).artere. anat. . .ra. tab.] *Radio-grafia unui teritoriu arterial (al rnembrelor. artere. anat. SIGMOIDIENE / arteres sigmoi'des / sigmoid arteries. AA. dur} Termen utilizat initial In sens foarte general. V.. arteria = artera. centrale anteromediale). anat. s. tab. tab. ARTERIOLA. V. METACARPIENE DORSALE / arteres inter-osseuses dorsales de la main / dorsal metacarpal arteries. / arteriography. . In prezent. pentru desemnarea oricarei Ingrosari a peretilor arteriali. tab. ARTERITA. wtdrire.artere. AA. NA: arteriola. AA. . anat.artere. NAZALE POSTERIOARE LATERALE / arteres des cornets et des meats / posterior nasal arteries.ra. . f. -ita. .artere. LENTICULOSTRIATE AA. VEZICALE SUPERIOARE / arteres vesicales superieures / superior vesical arteries. V. artere. f. . alteori de dilatatie sau. sklerosis = induratie. gr.artere. tab. AA. cerebral.] Inflamatia unei arteriole. f. [Lot.i y.artere. a. RUSINOASE EXTERNE (v. f. de ia tern-nem = a taia. ektome = enisle. VENTRICULARE / arteres ventriculaires / ventricular arteries. gr. LENTICULOSTRIATE (v. arteria = artera. AA. arteria = arte. centrale anterolaterale). . centrale anterolaterale). intdrire. AA. ca m cazul arterei subclaviculare. s. tab. arteria = artera.: sfigmograma (v. s. de. tab. AA. ARTERIOTOMIE. V. NUTRITIVE ALE HUMERUSULUI / arteres nourricieres de I'humerus / nutrient brachial arteries. s. / arteriole. s. stadiul IV. tab. direct sau printr-un *cateter. de gan-grenS. hemodinamica localizata pe un segment de artera ce pulseaza pe un plan dur. de ruptura. [Lat. V. gr. s. AA. pudendale externe). f. tab. s. ARTERIECTOMIE. . a. [Lat. pathos = Boold. anat. f. / arteritis. . AA. tab. pulmonar etc. anat. cand se asociaza dureri In decubitus.. cea hiperplastica cu *hipertensiunea arteriala maligna si cu *sclerodermia. V. . anat. gr. embolica etc. s. tab. anat. / arteriolite. tab. sectiune. AA. acompaniindu-se uneori de tromboza. anat. . gramma = inscriere. tab. V. / arteriographie. renal.] 1) Ima-ginea unui teritoriu arterial obtinuta prin *arteriografie. tab. tab. s. gr. arteriola = arterd. dur. artere. SACRALE LATERALE / arteres sacrees laterales / lateral sacral arteries.) Ex. . -artere. anat. anat. V. dim.ra. s. LOMBARE / arteres lombaires / lumbar arteries. f. TARSIENE MEDIALE / rameaux tarsiennes internes / medial tarsal arteries. gr. AA. f. TEMPORALE PROFUNDE / artere temporale profonde anterieure / deep temporal arteries. AA. mai rar. s.: a. tab. PALPEBRALE MEDIALE / arteres palpebrales mediates / medial palpebral arteries. Sub aceasta denumire erau cuprinse trei tipuri de boli arteriale degenerative: *ateroscleroza. anat. anat. arteriola = arterd mica. PALATINE MICI / arteres palatines mineures / lesser palatine arteries. membrelor inferioare. tab. / arteriogram. PERFORANTE (ale coapsei) / arteres perforantes de la cuisse / perforating arteries. arteria = artera. / arteriopathie. PONTINE / arteres pontines / arteries of the pons. centrale antero-laterale). ARTERIOPATIE. mica. termenul este restrans pentru desemnarea tipului de scleroza arteriala care predomina la nivelul fibrelor musculare din tunica medie (*degenerescenta hialina si Ingrosare). tab. PALPEBRALE LATERALE / arteres palpebrales laterales / lateral palpebral arteries. V. dim. V.). anat. anat.: a. METATARSIENE PLANTARE / arteres inter-osseuses plantaires / plantar metatarsal arteries. tab. la arteria = arte. tab.artere. V.] Rezectia unui segment arterial si a plexului simpatic care Tl Inconjoara. ARTERIOLOSCLEROZA. anat. PANCREATICODUODENALE INFERIOARE / arteres pancreatico-duodenales inferieures / inferior pancreaticoduodenal arteries. de ia skleros = tare.artere. s. aa. sklerosis = indu-ratie. [Lat. etimologic. ARTERITA ARTERIOGRAFIE. . anat. / arteriolosclerosis. termenul este folosit pentru a regrupa bolile care se caracterizeaza prin leziuni ale peretelui arterial. ARTERIOGRAMA.artere. s. AA.artere. In prezent. AA. tab. PARIETALE / arteres parietales / parietal arteries.artere. tab. anat. V. care include In evolutie: stadiul I. indiferent de origine (ateromatoasa. . [Lat. [Lat. anat. stadiul II.: arterita gigantocelulara (v. V.artere. f. traumatica.] Ramura fina. V. AA.} Termen care desemneaza.: sindrom Gougerot (v.artere. tab. AA. anat. / arteriosclerose. V. V. tab. . / arteriolitis. existenta unor modificari organice ale peretelui arterial de origine inflamatorie. A. METATARSIENE DORSALE / arteres inter-osseuses dorsales du pied / dorsal metatarsal arteries.ra mica.artere. [Lot. f. de claudicatie intermitenta la mers. s. A.).. V. / arteriolosclerose. .artere ARTERIOLITA.] Denumire generica pentru bolile arterelor. . dim.artere. V. afecteaza Indeosebi arterele musculare si arterele renale (*nefroangioscleroza). anat. de latenta clinica.. V. gr. s. . f. / art6riotomie. anat. arteriola = arte. PERICALOASE / arteres pericalleuses / pericallosal arteries. . gr.artere.artere. arteria = arterd. comprimala prin prezenta unei "coaste cervicale). / art6rite. care leaga arterele de capilare. V.. Forma hialina poate fi asociata cu "nefro-angioscleroza.artere. TALAMOSTRIATE ANTEROLATERALE (v. AA. s. a unui lichid opac la radiatiile X. SURALE / arteres surales / sura) arteries. [Lat. extinsa si la nivelul tunicii interne. f.} Scleroza si Ingrosare a peretelui arteriolelor si arterelor mid. stadiul III. V.. AA. anat.] Incizia longitudinala sau transversala a peretelui unei artere. anat. ARTERIOLE RENALE DREPTE / arteres droites medullaires / straight arterioles. anat. / arteriectomie. m. . f.. AA. s. AA. anat.artere. s. 2) Sin. anat.. tab. . tab. AA. gr. f. / arteriogramme. s. PUDENDALE EXTERNE / arteres honteuses externes / external pudenda! arteries. ARTERIOLITA CUTANATA ALERGICA / arteriolite cutanee allergique / Gougerot syndrome.. V. poate fi generalizata (ex. de ia arteria = wter&'i •ita. f... / arteriosclerosis.) dupa injectarea In trunchiul principal. V. gr.. V.

COSTOVERTEBRALE / articulations costo-vertebrales / costovertebral articulations. tab. tab. A. CRICOARITENOIDA / articulation crico-arytenoidienne / cricoarytenoid articulation. . Anatomopatologic. care captuseste in-teriorul articulatiei si secreta lichidul sinovial. SACROILIACA / articulation sacro-iliaque / sacroiliac articulation.: a. fixata pe marginea suprafetelor arti-culare. / joint. A. care devin edematiate si dureroase la palpare.articulatii. V. Afectiune cu debut dupa varsta de 60 de ani. Cand suprafetele nu corespund ca relief.articulatii.: Intre oasele temporal si parietal).articulatii. V. anat. edem papilar) si inflamarea bilaterala a arterelor temporale. 3) armonice (ex. A. A. ACROMIOCLAVICULARA / articulation acro-mio-claviculaire / acromioclavicular articulation. Sin.articulatii. V. anat.articulatii. PISIPIRAMIDALA / articulation pisipyramidale / pisiform articulation. V tab. SCAPULOHUMERALA / articulation scapulo-humerale / humeral articulation. tab. AA. V. . V. . tab. tab. tab. Se caracterizata prin alterarea starii generale. V. mobile sunt: a) capsula articulara. tab. panarterita subacuta a varsInicilor. tab. cefalee violenta. fetele osoase ce vin In contact.articulatii. A. anat. AA. . HUMEROCUBITALA / articulation humero-cubitale / humeroradial articulation. AA. INCUDOSTAPEDIALA / articulation de I'enclume et de I'etrier / incudostapedial articulation. anat. A. .articulatii. articulatii. cu suprafetele aproape plane (ex. A. CRICOTIROIDIANA / articulation crico-thyroidienne / cricothyroid articulation. COSTOCONDRALE / articulations costo-chondrales / costochondral articulations. tab. A. tab. V. strabism.articulatii. COSTOTRANSVERSALE / articulations costo-transversaires / costotransverse articulations. anat. TALOCALCANEONAVICULARA / articulation astragalocalcaneo-scaphoidienne / subtalar articulation. V. V. . V. . V tab. anat . ARTICULATIE. GENUCHIULUI / articulation du genou / knee joint. . ARTERITIS BRACHIOCEPHALICA / arteritis brachiocephalica / arteritis brachiocephalica. . V tab.: Intre oasele nazale si maxilare). . V. anat. A. A. anat. articulatii. Diartrozele reprezinta a.articulatii. tab.articulatii. anat.: arterita gigantocelulara (v. In care oasele sunt mobile unul fata de celalalt. tab. tab anat.articulatii. tab. . V. b) stratui extern. anat. . .articulatii. . anat. tab. denumite diartroze. V. boala Horton. tab. anat. MEDIOCARPIANA / articulation mediocarpienne / midcarpal articulation. tab. accidente ischemice oculare brutale (cu obnubilare vizuala. SACROCOCCIGEANA / articulation sacro-coccygienne / sacrococcygeal articulation. V.articulatii.articulatii. CAPITIS COSTAE / articulation costo-vertebrale proprement dite / articulaton of head of the rib. LOMBOSACRATA / articulation sacro-vertebrale / lumbosacral joint. ARTHROPODA / Arthropoda / Arthropoda. V. anat. In forma de sa. periarterita segmentara superficiala. . anat. simetrie bilaterala si picioare articulate. 194 . V. TIBIOTARSIANA / articulation tibio-tarsienne / talocrural articulation. A.ARTERITA GIGANTOCELULARA ARTERITA GIGANTOCELULARA / art6rite gigantocellulaire / Horton's disease. anat. \C. si mobile. Sin. tab. V.articulatii. . Este sensibila la corticosteroizi. articulatii. A. A. V. Exista si a. febra moderata. A. anat.articulatii.\ Ansamblul elementelor prin care doua oase vecine 'in scheletui osos se leaga Intre ele. RADIOCUBITALA INFERIOARA / articulation radiocubitale inferieure / distal radioulnar articulation. s. leziunile sunt de panarterita. anat. Sinatrozele pot fi: 1) dintate (ex. A. AA. ovoide. A. . anat.articulatii.] Increngatura de animale din subregnul Metazoa. Exista a. [Lot. articulatii. . TEMPOROMANDIBULARA / articulation temporomandibu-laire / temporomandibular articulation. .articulatii. . anat. tab. . tab.articulatii. anat. TRANSVERSA A TARSULUI / articulation mediotarsienne / transvers tarsal articulation. . anat. ATLANTOOCCIPITALA / articulation occipito-atloidienne / atlantooccipital articulation.articulatii.articulatii. articulatii. denumite sinartroze. A. diplopie. 2) scuamoase (ex. anat. V. RADIOCUBITALA SUPERIOARA / articulation radio-cubitale superieure / proximal radioulnar articulation. / articulation. tab. AA. genunchiu-lui). . V. V. V. CONDROSTERNALE / articulations chondro-stemales / sternocostal articulations.: boala Takayasu (v. tab.articulatii. RADIOCARPIANA / articulation radio-carpienne / radiocarpal articulation. anat. boala Forestier. de cauza necunoscuta. A. anat. tab. -onis = wclie. V tab. A. V. anat.Uturd. A. V tab. . AA. V. anat. ASTRAGALOCALCANEANA / articulation sous-astragalienne proprement dite / subtalar articulation. caracterizate printr-un corp segmentat si acoperit de chitina.articulatii. A. infiltrata de celule gigante multinucleate. se interpun meniscuri sau cartilaje (ex. f. V.). semimobile sau amfiartroze. anat. STERNOCLAVICULARA / articulation sterno-costo-claviculaire / sternoclavicular articulation. V. anat. ATLANTOAXIALA MEDIANA / articulation atloido-odontoidienne / medial atlantoaxial joint. tab. tab anat. COTULUI / articulation du coude / elbow joint. tab. INTERCARPALE / articulations carpiennes / intercarpal articulations. tab. tab. tibiale superieure / tibiofibular articulation.). . . V. arliculatio. A.articulatii. PERONEOTIB1ALA INFERIOARA / articulation peroneotibiale inferieure / tibiofibular articulation. podos = pitior. format din benzi fibroase care dau rezistenta capsulei. anat.articulatii. ARTERITA TEMPORALA / arterite temporale / temporal arteritis.articulatii.articulatii. CALCANEOCUBOIDA / articulation calcaneo-cuboidienne / calcaneocuboid articulation. anat. anat. COLOANEI VERTEBRALE / articulations de la colonne vertebrale / joints of vertebral column.articulatii. COXOFEMURALA / articulation coxo-femorale / hip joint. cresterea VSH-ului. CARPOMETACARPIENE / articulations carpo-metacarpiennes / carpometacarpal articulations. AA. V. tab. tab. tab. A. V. PERONEOTIB1ALA SUPERIOARA / articulation peroneo. s. . tab. Intrerupte.: coloana vertebrala). Sin. .: arterita temporala. A. anat. cu ruptura limitantei elastice interne. d) suprafetele articulare. A. pous. V. arthron = articuCatie. A. ATLANTOAXIALA LATERALA / articulation atloido-axoidienne / lateral atlantoaxial joint. c) membrana sinoviala. AA. tab. f. CARPOMETACARPIANA A POL1CELUI / articulation carpometacarpienne du pouce / carpometacarpal articulation of thumb. INTERCARPALE A. NA: junctura ossiuIn.r. anat.: Intre oasele craniului). anat. .articulatii. Elementele constitutive ale unei a. A. . . anat. V. A.articulatii. anat. . care pot fi sferice. fixe.articulatii. V. A. A.articulatii. V.articulatii.

AA. INTERMETATARSIENE / articulations inter-metatarsiennes / intermetatarsal articulations. Sindromul Fiessinger-Leroy-Reiter este considerat o forma de a. Consta. anat. INTERMETACARPIENE / articulations inter-metacarpiennes / intermetacarpal articulations. arthron = articulatie. tab. "boala Lyme si *sindromul Whipple cuprind a. / arthropaInie.: artroza (v. fiind excluse artro-patiile de alte origini si *artrozele. Se asociaza si un grad de *amiotrofie. s. s. In esenta.] Interventie chirurgicala efectuata In scopul redarii mobilitatii unei articulatii anchilozate. tab.\ Orice leziune articulara de origine nervoasa (ex. In con-secinta. arthron = articuCatie. si anchiloza. AA. reprezinta. anat. .: "soarece articular".tie care. / arthrologie. arthron = flrticuiatie. [Qr. [Cjr. . . izolata. V.re. Ernst Ado]/ Gusto v Gottfried van Strum-pel]. de unde descrierea unei forme a. / arthrolyse. logos = ftiinfa. ARTROPATIE. [Cfr.. adesea In flexie.articulatii. neuropatice si a uneia miopatice. V.re.ta. [C. AA. anat. In a. s. anat.AA. / arthrocente-sis. V. f. s. / arthralgie. ARTROPLAST1E ARTRITA REUMATOIDA / arthrite rhumatoide / rheumatoid arthritis. Sin.: artroza (v.. f. r.articulatii. care survine dupa una sau mai multe saptamani de la o infectie digestiva. ARTRITA. anat. Utila pentru a evidentia corpi straini. f. In general de durata scuria. .] Mic fragment osteo-cartilaginos sau In Intregime cartilaginos. / arthrographie.tie. AA. p. / arthrodie. -articulatii. s. s. . ARTROCENTEZA. AA. [Qr. este necesara Indeosebi In investigarea articulatiei scapulohumerale si a genunchiului (v.] Sin. Contraindicata In artrita septica. s. SCAFOIDOCUNEENE / articulations scapho-cuneennes / cuneonavicular articulations. arthron = articulafie. f. ne-uroiog franca. / arthrology. s. Boala congenitala. NA: articu-latio plana. ARTRITA PSORIAZICA / arthrite psoriasique / psoriatic arthritis. / arthrogrypose. eidos = forma.. a. de. kenlesis = mfe-patum. ARTROGRAFIE. din cauza contracturii musculaturii locale sau a unor aderente periarticulare. arthron = artic. OSSICULORUM AUOITUS / articulations de osselets de I'ouie / articulations of auditory ossicles. / arthroplastie. A. p. Scop: redarea unei mobilitati satisfacatoare.). simetrica ?i spondilita psoriazica.r. r.] Parte a anatomiei dedicata studiului articulatiilor. ARTROLOGIE. f. V. a aerului sau a ambelor (dublu contrast). gryposis = indoire. n. tab. f.: spondilita anchilozanta (v. nu sunt posibile decat miscari de glisare. ARTRITA REACTIVA / arthrite reactionnelle / reactive arthritis. f. OASELOR BAZINULUI / articulations du bassin / articulations of the pelvic girdle.: poliartrita reumatoida (v. s. / arthralgia. In unele cazuri boala ar putea fi consecinta unei anomalii de dezvoltare a neuronilor din cornul anterior al maduvei. TARSOMETATARSIENE / articulations tarso-metatarsiennes / tarsometatarsal articulations. [Qr. METACARPOFALANGIENE / articulations metacarpophalangiennes / metacarpophalangeal articulations. .). / arthrite. ARTRITA MARIE-STRUMPELL / arthrite de Marie-Strumpell / ankylosing spondylitis. Sin. s. ARTRITA HIPERTROFICA / arthrite hypertrophique / hypertrophic arthritis.aza. anat. anat. AA. profesor [a 'Paris. . tab. AA. algos = du. r. s. INTERCONDRALE / articulations interchondrales / interchondral articulations. / plane joint. / arthroplasty. tab.. s. OASELOR UMARULUI / articulation des os de I'epaule / joints of shoulder girdle..: a. mai precis infla-matia sinovialei (*sinovita). ARTROGRIPOZA CONGENITALA MULTIPLA / arthrogrypose congenitale multiple / congenital multiple arthrogryposis. desis = [egare. f. phyton = p[anta. s. ARTRODEZA. s. [^r. tab.). -ltd. ARTROFIT. arthron = articut. 195 .articulatii. 18S3-192S.r. AA.articulatii.fie.. V. giv:e. V. respiratorie sau genitourinara.articulatii. INTERCONDRALE AA. s.articulatii.articulatii. f.articulatii. f. V. / arthropaty. Termenul se foloseste frecvent pen-tru artropatiile reumatismale si infectioase. . \Qr. a. m. f. [Pierre Marie. medic german. Sin. 1S53-1940. idiopatica Intalnita In 5-10% din cazurile de *psoriazis.] Procedeu chirurgical de blocare definitiva a unei articulatii prin fuzionarea epifizelor celor doua extremitati osoase implicate. s. f. s.] Mentinerea unei articulatii Intr-o stare de imobilizare. athron = articutafie. f. arthron = wticuCafie. joint mice. / arthrolysis. . V. tab. ARTRITA CRONICA DEGENERATIVA / arthrite degenerative chronigue / degenerative joint disease. s.articulatii..articulatii. foarte probabil. METATARSOFALANGIENE / articulations metatarso-phalangiennes / metatarsophalangeal articulations. aflat liber Intr-o cavitate articulara (frecvent la nivelul genuncniu-lui) si care prin deplasare poate provoca o blocare a articu-latiei respective. de obicei.} Punctia unei articulatii. distruge. sistem HLA). ARTROPLAST1E. / arthrodese. AA. AA. de [a lyein = a. f. arthron = articufatie. arthrogryposis multiplex congenita. de [a plassein = a. [C. [Qr.afie. f. modda. f. tab anat.] Artropatie acuta sau cronica In care leziunea initiala si principals este inflamatia articulara. V. f. f.. Afectare articulara cu *epansament In general aseptic. termenul se utilizeaza In special pentru spondilo-artropatiile consecutive infectiilor enterice sau uro-genitale Intalnite predominant la indivizi cu antigen de histocompatibilitate HLA-B27 (v. s. In sectiunea capsulei articulare si a ligamentelor acesteia. INTERTARSIENE / articulations intertarsiennes / intertarsal articulations. A. In prezent. f. / arthrography. / arthrophyte. este practicata in situatii de infectie (tuberculoza) sau instabilitate (paralizii) a unei articulatii si In cazul atitudinii vicioase a unui membru. V. graphein = a scrie. ARTRODIE. arthrodia = articu[a. ARTROLIZA. AA. arthron •= articulate. / arthrogrypo-sis. uneori ereditara.i pathos = 6oaia. si artrogripoza congenitala multipla. f. anat. s. mc. c.ovoie. tab. A.re. tabetica). INTERFALANGIENE / articulations interphalangiennes / interphalangeal articulations. inflamatorie asimetrica.uta.articulatii. anat. ARTRALGIE. o condromatoza sau o sinovita. Charcot sau neuropatica se produce o degenerare progresiva a articulatiei. iar *boala Bouillaud.] Explorarea radiologica a cavitatii articulare dupa injectarea unui produs radioopac hidrosolubil. la arthron = articutatie. V. . A. arthron = articulatii plastos = modeiat. vege. [Gfr. / arthrophyte. meniscografie).). s. {Gjr.. anat. f. V. s. o reactie imunologica la bacteriile sau virusurile responsabile de infectii.. anat. tab.} Refacerea prin operatic a unei articulatii mai mult sau mai putin alterate si anchilozate. / arthrocentese. V.. tab. s. / arthritis. lysis = distrugere. Indeosebi prin anchiloza fibroasa a articulatiilor (cu exceptia articulatiilor coloanei vertebrale si temporomaxilare) cu mentinerea membrelor superioare si inferioare In flexie sau In extensie. s. Sin. forma. . profesor de medicina ititemd [a Leipzig.] Articulatie de tip *diartroza ale carei suprafete articulare sunt plane.} Durere articulara. tab. m. Se manifesta prin trei tipuri majore: a. ARTROGRIPOZA. V. / arthrodesis. caracterizata prin malformatii multiple. f.

s. si artrografie. practicata In scopul unui *drenaj permanent. s. hemoragic si chiliform sau 'lactescent (*tuberculoza. de la syn = impreund.r. n. s. s. \Gjr. / asynergy. m. s. / asymptomatique. localitate. / arthrose. tuberculoza peritoneala. de ex. s. atos = aer. ARTROSTOMIE. 3) Prezenta In aerul ambiant. f. graphein = a scrie. f. s. s.priv. \Qr. de. [Gfr. f.. 2) Paralizia mus-chilor respiratori prin blocarea centrilor nervosi sau prin leziuni ale nervilor motori ai toracelui.. skopos = ofiservator. a. ascarizi. [Qr. amigdalian.i sepsis = infecfie. s.priv. Intr-o proportie care depaseste pragul de toleranta. pe cale venoasa. f. ARTROTOMIE. insuficienta cardiaca globala. / asymptomatic. A. s.are. stoma. In cazul leziunilor cartilaginoase. / arthroscopy.. f. / assimilation. sanare = a face sandtos} 1) Eli-minarea unui focar de infectie (ex. ASCARID. s. ve. s. assimilalio. apen-dicular etc. / arthrorisis. 2) In biochimie. purulent ('peritonita cu *piogeni). s. 196 ASINERGIE ASCARIS LUMBRICOIDES / Ascaris lumbricoides / Ascaris lumbricoides. ASANARE. f. [Cfr. ereisis = ridicare. s. A. a putsului. din care face parte si specia "Ascaris lumbricoides. mai multe sau totalitatea glan-delor salivare. / asynergie. -atos = ceea ce survine unpreuna. s.. / arthrotomie. Sin. ASCARIS / Ascaris / Ascaris. asphyxia = oprire. [a a . arthron = artu. digestive. s.} Gen de viermi din ordinul Nematode. Insuficienta cardiaca). Ant. Alterarea biochimica esentiala probabila este scaderea cantitatii de "mucopolizaharide (*proteoglicani) din substanta fundamentala. f. A.priv. In (imp ce sinoviala este normala sau cu leziuni discrete de inflamatie. / arthrotomy. \Lat. askarizem = a fcpm. sectiune. f. meniscale. s. s. sphyzfm = a puba. / ascites. aproape. la skopein = a video. idnga. s. Specie din genul ''Ascaris care traieste ca parazit In intestinul uman. V. / asialia. artrozice sau posttrau malice. este utilizata Indeosebi In explorarea articulatiei genunchiului.ni. askarizein = a fopdi. si anabolism.} Initial termenul a avut semnificatia de moarte prin Incetarea batailor inimii (v. 2) Eliminarea. {Gjr. regiune). s. Actualmente. de [a assimilare = a face asemanator fi similis = asemandtor} Transformarea si Incorporarea substantelor nutritive la nivelul tesuturilor organismului. f. m. care este *curativa. f. ASIMILATIE. / asphygmia. artrita hipertrofica. / ascaride. s. *carcinomatoza peritoneala). Incaperi (sali de operatie) sau a organismului. f.] Tulburare particulara care nu este nici paralizie. cuvantui a. f.] Infestarea cu *ascarizi si diverse-le tulburari care rezulta consecutiv acesteia. [Qr.. / assimilation. a. syn = impre. o lungime de 15-25 cm si provoaca *ascaridioza. s. modificarea caracterelor unui organ In raport cu organul simetric. cu *anastomoza sinovialei la piele. s. monooxid de carbon). \Qr. ASCITA CHILOASA / ascite chyleuse / chylous ascitis. / ascite. dar eel mai frecvent este primitiva.] Care nu determina simptome clinice. askarizein = a sari. Se dezvolta In intestinele vertebratelor. a acf:iona. A.] Absenta *pulsului. / arthrostomy. arthron = articutat-it.e. nid necoordonare. de.: osteoartrita degenerativa. poate avea caracteristid de *transsudat sau *exsudat. arthron = articulafie. [Qr. hypertrophic arthritis.). In plamani. / asphyxia. Are o culoare rozrosiatica. Obs. sphygmos = puts. / asphyxie. ASIMETRIE. symmetric = simetrie. a gazelor irespirabile sau toxice (dioxid de carbon. / arthroscope. A. modificarea dispunerii atomi-lor sau grupelor de atomi Intr-o molecula. sub anestezie generala. f. -oza . frecvent. f. diaree si dureri abdominale). V. Cauze frecvente de a. f. [Cjr. f. -atos = gurd} Deschidere chirurgicala a unei articulatii. artrita cronica degenerativa.ula. adj. celulara. ASFIGMIE. arthron = articu[atie. In functie de continut. / arthrorise. f. care vor da nastere larvelor ce vor migra din intestin. f. Sunt infestati mai ales copiii. [Cfr. putrefactie. / asy metric. utilizand 'artroscopul din fibre de stida. siafon = saCizia. osteoarthritis. afectand una. / ascarid.. / sanitation. / arthroscope.ARTROPNEUMOGRAFIE ARTROPNEUMOGRAFIE. Indeosebi In *jejun.priv. pneuma. f. A. [G. obiecte. s.wa. chilos (compresiune tumorala sau rupere a 'canalului toracic) sau verde cand contine bila. s.] Operatic prin care se obtine limitarea miscarilor la nivelul unei articulatii prin for-marea unui prag osos In calea miscarilor articulare.: dentar. s. distrugerea unui agent care produce sau transmite o anumita boala In-tr-un anumit teritoriu (locuinta.e^aminare. V. Indeosebi gastrointestinale (vomismente. ASCITA. ARTROZA. / asialie. askites.. ASIALIE.] Deschidere chirurgicala a unei articulatii. "osteofitoza marginala si. a ef(amina. V. etimologia termenului). Infestarea se produce prin ingestia oualelor de parazit. si xerostomie. este indicata Indeosebi In paralizii si deformatii articulare dobandite.. f.tiii -ozd. f. skopia . / asepsis. de la temnein = a t&ia. s. symptoma. arthron = articuiafie. | Gjr.. de-semneaza oprirea respiratiei prin imposibilitatea schimburilor respiratorii. -onis = asemdnare. *sindrom nefrotic. V.) prin tratament adecvat. de. ARTRORIZA. [a skopfin = a. 'in prealabil. Ascaris lumbricoides. este o metoda *profilactica. adj. s. s. iar termenul poate fi utilizat in sens general sau aplicat la un sector din organism.\ Vierme care apartine genului *Ascaris.} Absenta totala a simetriei: 1) In organism. a .\ *Endoscop care este adaptat pentru examinarea interiorului cavitatilor articulare. spre deosebire de *antisepsie. m. f. cancerul (Indeosebi digestiv sau genital). ASFIXIE. a sdri. f. a . \Gjr.priv. [Gjr. s. 4) Diminuarea sub nivelul de toleranta a concentratiei oxigenului atmosferic. ASINERGIE. f. poate avea numeroase cauze: 1) Obstacole mecanice (*strangulare. "osteosderoza subcondrala. a sari.: dezasimilatie.: ciroza hepatica (cea mai frecventa). fiind Inghitite si revenind In intestinul subtire.] Ansamblu de metode fizice si chi-mice care Tmpiedica contaminarea cu microbi a unor substante. a . a . iar sub varsta de 6 ani boala se poate complica cu ocluzie intestinala. este uneori secundara unei disfunctii articulare de cauze diverse. ARTROSCOP. inaff. / arthropneumography. / arthroscopie. corpi straini In caile aeriene) si orice alte cauze care pot fi la originea unei compresiuni pulmonare sau a unei obstructii a alveolelor pulmonare. n ..priv. ARTROSCOPIE. lichidul de a.. vedea. a. / arthro-pneumographie. tome = taiere. f. ASEPSIE. f. / assainissement. In faza migratorie se produc *eozinofilie (v.. ASIMPTOMATIC. f. / asymmetry.. f. [Qr. artroscopie. f.} Absenta salivei ca urmare a unei *acrinii sau din cauza unui obstacol al canalelor salivare care determina o retentie salivara. s-a injectat aer. arthron = articuCafi. de unde se deplaseaza In trahee. ci per- .] Radiografia unei articulatii In care. AspectuI lichidului poate fi serocitrin (*ciroza hepatica. s. {Lot. se caracterizeaza prin fenomene de sinteza pe cale enzimatica. f. [^r.. dt la askos = burduf} Acumularea de lichid liber In cavitatea peritoneala. / degenerative joint disease. / asphygmie. m. f. s.: In cazul unei artrite supurate. piptein = a. / ascaridiasis. dupa umplerea acesteia cu ser fiziologic. uneori cu cavitati pseudochistice. sindrom Loffler) si anticorpi decelabili prin serodiagnostic. s.. arthroa = articulate. Sin : chiloperitoneu (v. care ramane latent.i ergein = a iucra. s. e^amina. s. s. ASCARIDIOZA. / ascaridiose. li-gamentare. / asepsie..: pi.] Artropatie cronica (de obicei monoarticulara sau bilaterala si simetrica) caracterizata anatomopatologic prin distructie initiala si primitiva a cartilajelor articulare. a -priv. / arthrostomie. [Cfr.. ad = cdtre. Ex.] Metoda ultramoderna de explorare vi-zuala a cavitatii articulare.

spir . senzatie de astenie. cu efecte fie pozi-tive. ASPIRATIE.: *psihastenie. f. -atos = corp. sange. / astasie. ASTAZIE. de la sterizein = a sta nemiscat. / asthenocoria. -enos = spKnd. sthenos = forfa. antipiretic. •atos = punct. splen. tumori subcu-tanate fistulizate). intestin sau cavitate se-roasfi). compus. / aspergillome.inan. metoda psihanalitica de expiorare.priv. s. [§r. ASISTOLIE. s. o . fatigue. / asplenia. / aspcrgilloma. s. s. / asparagine. ASPERGILOZA. ulceratii. -inn.). f. contrar regulei. s.: sindrom Bean. din cauza oboselii prin suprasoli-citarea *acomodatiei. f. / asystolie. [atin a[ unei plante rozacee. / aspergillose. ASPERGILLUS / Aspergillus / Aspergillus. ASTERIXIS.. {CJT. hipermetropic pe un meridian. stigma. 5) A. a . asthenos =. Aminoacid neesential.: semn Arroyo (v. a . aspi-ratio. 3) A. 4) a. spirare = a rdsufla). Tipuri: 1) A.. pustule. ASTENOPIE.} 1) Diminuarea generala a energiei si performantelor organismului fara relatie cauza-efect cu un efort. constituent al proteinelor. a sta. proprietate a fenomenelor psihice de a se corela si gmpa In campul constientei. prin insuficienta muschilor drepti interni. -oza . iar imaginile sunt percepute deformat. dar fara *paralizie. / aspartamc. f. s. sperma. microbiana. / aspermatism. / aspermatisme. s. stasis = se. / astigmatism.. Sin. f. f. . observat eel mai frecvent la femeia tanara. f. neregulat. *amida a *acidului aspartic.pere. reactie care duce la formarea de agregate moleculare reversibile. f. 6) a. adica a *somatognoziei. ASPLENIE. A. a.prw. f. imprastia.. a.. f. s. m relief.} 1) Patrunderea unor lichide (varsaturi.] Absenta *splinei. ASPERMATISM. s.. prin deformari neregulate ale corneei 197 . printr-un tub introdus In stomac si racordat la un sistem de a. numeie. este un medicament cu larga uti-lizare. miopie pe un alt meridian. m. 2) A. / association. ASPIRINA. Consecinta: asfixie mecanica sau pneumonie de aspiratie. a. / astasia. analgezic. f. f.ta. s. pu-tore. de ex. continua (dintr-o plaga. f. putere. ASTIGMATISM e) a. b) a.: miastenie (v. -ism. s. pu-ten. ASOMATOGNOZIE. a . [o • pentru ac-etii. / asparagine.priv.: somatoagnozie.. [Lat. c) a. f. [Lat. f. sthenos = fortd. care survine In 'miopie si In unele "nevroze. s. [Lot. de ia a • priv. f. miastenie. pleurala.] Sin. Se deosebesc: 1) A. gnosis = cu-nooftere.. 2) A. modificari variabile (reversibile spontan sau dupa diferite probe) ale repolarizarii ventriculare si. s. V. a.). In care meridianul eel mai refringent este vertical. -atos = sa. f) a. n. s.priv. a. s. 2) In biochimie. ASTENIE. / asterixis.: distonie neurocirculatorie. / asthenie. bronsica (metoda de diagnostic sau terapie).pentru Spiraea ulmaria. s. al carei sue confine. 3) a. Abrev. spre.. pipait. ASPARAGINA. Sin. s. socius = asocial)} Relatie Inchisa In timp si spatiu Intre fenomene si obiecte: 1) In neuropsihologie. de. Se asodaza aproape Intotdeauna cu *abazia. V. prin deformare conica a corneei. chirurgicata (uscarea campului operator). aspergere = a. Se mani-festa prin dispnee. s.priv. s. aspergilom si aspergiloza. n. In consecinta. / somatoagnosia. ops. f. ceea ce conduce frecvent la *diplopie. [C. a face sd find. s. / aspirin. vedere. 2) Termenul se mai utilizeaza si pentru desemnarea insuficientei functionale a unui organ: a. imprastia. / aspirine. / association. si t6aialga. aspergere = a raspa-ndi. lumina nu mai este focalizata Intr-un punct la nivelul retinei. prezent In numeroase vegetale. onis = aspirafie a aeruiui. s. s. a aerului sau a lichidului din cavitatea pleurala. / aspiration. langa.j Tumora granulomatoasa formala de colonii ale ciupercii Aspergillus fumigatus la nivelul bronhiilor sau al unei cavitati pulmonare preexistente. / aspiration. f. -ism} *Ametropie consecutiva unui defect de curbura a corneej sau a cristalinului pe diferite meridiane. ASTEREOGNOZIE. f. astigmie. invers. la gnonai = a cunoaste} *Agnozie ma-nifestata prin nerecunoasterea obiectelor prin palpare. gastrica. m. m. n. *Edul-corant de sinteza. soma. [Cat. fie patologice. medicamentoasa. 5) a. associatio. s. hepatica. Sin. ptantd denumita. [Cjr. [Qr. / asthenopie. sthenos = fortd.: agnozie tactila. opos = vdz. morbida. / asystolia.ASISTOLIE turbarea facultatii asocierii miscarilor elementare In acte complexe din cauza dereglarii succesiunii contractiilor musculare care participa la un gest esential. coexistenta a doua sau mai multe stari patologice. Dipeptid derivat din *acidul aspartic. [£jr. m. continua sau discontinua. f. cauzata de incoordonarea neuromusculara.: semn Adams-Foley (v. f.] Boala provocata la om si animale de duperca Aspergillus fumigatus. s. Oboseala vizuala. f.priv. pe. s. [Qr. ASTENOCORIE. ASPERGILOM. dureri precordiale. Principala specie patogena pentru om este Aspergillus fumigatus. s. tahicardie sinusala sau palpitatii.rce. dintre care unele sunt pa-togene. a imprastia. f.priv. In *hipermetropie. astheneia = sla6iciune. / asthenopia. Ciuperca poate disemina pe cale sanguina In creier. / aspartame. a lichidului de staza gastrica. Sin. stereos = solid. f. endocavitara (la nivelul unei caverne pulmonare). a .. / astereogno-sis. a mai multor germeni microbieni. moderata. s.} Imposibilitatea concentrarii sus-tinute a vederii. / asthenocorie. stereoagnozie. 2) Termen utilizat si ca sufix pentru a desemna diminuarea functiilor unui organ sau ale unui sistem. asthenos = fara. Sindrom imprecis. f. de origine neclara. s.} Imposibilitatea mentinerii posturii verticale. s. acomo-dativa. antiagregant pla-chetar si antitrombotic. / asomatognosie. rasp&ndi. ASTENIE NEUROCIRCULATORIE / asthenie neurocirculatoire / neurocirculatory asthenia.re. / asthenia. [Cjr.. / aspergillosis.). la gnonai = a. ASTENIE MUSCULARA / asth6nie musculaire / myasthenia. saiiciiat de metit. cuprinzand mai multe specii..). Sin. si sindrom Da Costa.conform re-gulei". s. [Qr. a sufla (ad = catre.priv. Uneori termenul este utilizat In sensul de "impotenta. d) a. cunoaste} Pierderea constientei referitoare la existenta unei parti a propriului corp sau a Intregului corp. V. inima si rinichi.priv.ford putere.de. lichid amniotic) In caile aeriene. si debilitate. s. de ia associare = a asocia (fid = [a. ASPARTAM. libera. [Qr. Simbol Asn sau N. s. 2) Extragerea unui continut lichid dintr-o forma-tiune cavitara sau tubulara: a) a. intestinala.] Prima denumire comerciala (1899) a acidu-lui acetilsalicilic (DCI).. a . a • priv.r. / astigmatisme.] Imposibilitate sau dificultate In *ejacularea 'spermei. / asterixis. si acid arahidonic. utilizata in mod curent pentru antistreptolizina 0 (v. putere.. s. ASOCIATIE. ASTIGMATISM. Caracte-ristici: leziuni pulmonare cu hemoptizie (pseudotuberculoza) si/sau leziuni cutanate (eritem. / astereognosie. in. cunoastere. conic. de ia istanai = a plasa. de la a . de ia aspirare = a inspira. kore = pupiiil} Sin. a . Se observa In cursul *sin-dromului cerebelos sau In cursul *sindromului piramidal frust. [Qr. systole = contracfie. raspandi} Gen de ciuperci din clasa Ascomy-cetes. V. f. gastrica. [Lat. administrarea simultana a mai multor medicamente care se potenteaza reciproc. s. ASLO / ASLO / ASLO. sterixis = pozifie _fv(fl. frecvent. f. ca antiinflamator. / aspl6nie. s. Se observa In leziunile lobului parietal. de [a a . -omn. 4) A. musculara. de. s. -onis = asociere. aspergere = a.] 1) Termen care desemneaza absenta 'sistolei cardiace. gnosis = percepere. m. n. s.. aproape.

/ ataxic. extrinsec atopic (prin raspuns anormal al organismului la contactui cu un alergen care activeaza un don de limfocite B. s. intrinsec (cu mecanism incert. sin. / ataxique. atturcare = a mcepe. atribuit unei react" reflexe. Tulburarea este legata de leziuni ale lobului frontal (*sindrom de lob frontal). survenind In special noaptea si dimineata devreme. a . Cu debut Intre 5 si 15 ani. f. Gena a carei mutatie este responsabila de a. diitringens. atavus = strOmofi -ism. / astrocytome. / atavism. stroke. frica de a Innebuni.priv. [Cjr. si a. tab. astroci-tom. locomotorie) si In timpul efectuarii unei miscari (a.: boala Friedreich. m. a Uga. ASTM BRONSIC / asthme bronchique / bronchial asthma V. n. cu celule gigante (gemistocitice). ce se manifesta In ortostatism (statica). s. 2) Bolnav afectat de ataxie. ataktos = nere. / astrocyte. neurolog airman.] Tumora primara a SNC care se dezvolta din 'astrocite. ASTROBLASTOM. apoi dt patoCogie me. adj. simptomatic. spontan sau prin terapie. [tfr. astm) ce reprezinta o manifestare a *insuficientei cardiace. durere sau Jena toracica. cu manifestari mai mult sau mai putin asemanatoare crizei de a. anat. -omo. caracterizat prin crize de *dispnee paroxistica de tip expi-rator. simplu. s. este o afectiune inflamatorie cronica a cailor aeriene.: pseudotabes (v. ou f. ATAC. eozinofile si linfocite T. 6) A. constand In agitatie extrema. 3) A. s.. [itd. din {ST. de. ATAVISM.. tremuraturi sau secuse musculare. taraxis = tuilJurare} 1) Stare de calm mental obtinuta prin suspendarea judecatii privitoare la chestiuni controversate. m. ASTROCIT. Pseudoastm (v. ASTRAGAL. astron = stea. Functiile a. / atavisme. profesor de.guiat. ATAXIE LEYDEN / ataxie de Leyden) / Leyden's ataxia.. A. lat-tein = a ordona. blastos = germe-n. m. mecdc airman. iar dupa 15 ani de la debutui afectiunii Tsi pierd capacitatea de mers. Jfanovra.: criza. [QT. n. fara relatie cu o reactie alergica. f. [Qr. cu staza pulmonara. iar In 10% diabet zaharat. de grad mic (I. s. s.] Sin. In sange apar Ig. n.] 1) Tulburare aflata In relatie cu *ataxia sau asemanatoare ataxiei. \Lat. Ex.ASTM pe acelasi meridian. Sin. s. Se disting a. s. de a deveni nebun. senzatie de sufocare. ASTROCITOM. a. EfectuI este util pentru reducerea secre-tiilor unei plagi sau a mucoasei intestinale (efect antidiareic). Sin. dispnee paroxistica nocturna asdata unei cardiopatii cu insuficienta ventriculara stanga. denumit uneori si a. Indeosebi mastocite. m. pronuntata care apare brusc la un bolnav cu *tabes frust si dispare rapid sub actiunea unui tratament specific.\ 1) Ocurenta brusca. format din astrocite bogate In prelungiri dispuse In toate directiile. deci un a. A.oase.} Dificultate In initierea miscarii picioarelor cand acestea se afia In contact cu solul.. [Ernst Viktor von Leyden. protoplasmatice si a. a unei afectiu_ni acute sau a unui episod acyt dintr-o afectiune cronica. b. extrinsec neatopic (ca raspuns la contractui cu un alergen. s. ATAXIE ACUTA TABETICA / ataxie aigue tabetique / acute tabetic ataxia. urmate de regula de o *expectoratie mucoasa..-dicina in. se caracterizeaza prin: ataxie cerebeloasa. pot fi clasificate In: 1) A. sur-vine brusc (fara relatie certa cu o situatie exterioara declan-satoare) si consta In asocierea unei senzatii de frica intensa (teama de a muri. s. Etiologic s-au descris 3 forme prindpale: a. ATAXIC. 2) In limbaj clinic. . pierderea reflexelor osteotendinoase si a sensibilitatii profunde.priv. astragalus. medic airman. cinetica). iar celalalt normal. 2) Detasare emotionala.rna. fibros. / asthme. aranjare. la a . cu formare de complexe Ay-Ac). constituit din astrocite aplati-zate si alungite. / astragale. DebutuI este brusc si (desi simptomele dominante variaza de la subiect la subiect) se considera ca poate fi diagnosticat clinic daca patru din urmatoarele simptome survin brutal si se exprima la maximum In mai putin de 10 minute: palpitatii. s. de. s. 2) Tulburarea de panica reprezinta repetarea a. disartrie.] Tulburare motorie nonparalitica ce se caracterizeaza printr-o proasta coordonare a miscarilor. / astroblastome. n. senzatie de strangulare. [I.: amiotaxie. n. ASTRINGENT.hta. m. Marea majoritate a bolnavilor prezinta scolioza. reflex. violenta ca manifestare. de p. Etiologic se disting a. frica de a muri.] (Substanta) care exercita o retractie fibrilara la nivelul tesuturilor vii.). cardiac.id. s. profesor de anatomic. / attack. ATAXIE FRONTALA BRUNS / ataxie frontale de Bruns / Bruns' ataxia. a. de p. parestezii la nivelul membrelor.. care sunt dezordonate. s. In care intervin numeroase tipuri celulare.priv. m. cu tuse. Este expresia unui puseu de meningoradiculomielita posterioara sifilitica. frisoane sau bufeuri de caldura. n. de a comite un act 198 ATAXIE LEYDEN necontrolat) asociata cu simptome vegetative.: ereditate ancestrala sau de revenire. este notata X25 si se afia pe bratui lung al cromozomului 9. . a. In mers (a. la tattein = a ordona. ATAXIE. derealizare. kytos = cdula. de obicei asociate cu tulburari ventilatorii obstructive de intensitate variabila. In care un ochi este astig-mat. ATARAXIE.] V. / astroblastoma. 3) In limbaj curent. 2) A. [Cfr. exista trei mari tipuri: a. infecto-alergic sau atopic intrinsec). asociata unei hiperreac-tivitati bronsice nespecifice la stimuli variati.: fenomene a. convulsii si tulburari de mers. protoplasmic. ' ASTM CARDIAC / asthme cardiaque / cardiac asthma. poate fi considerat ca expresia unei gene *recesive sau a unei *recombinari genetice. vertij. a. n. astragalos = os. codificand proteina denumita frataxina. a. adj. astron = ste-a. kytos = ceCuCd. crisis. / ataxie. ATAXIE FRIEDREICH / ataxie de Friedreich / Friedreich's ataxia. / astrocytoma. a.] Celula a macrogliei caracterizata prin prelungiri protoplasmatice sau fibroase de forma stelata. F. s. \Qr. 2) A. -<wno.. stringerc = a strange._ ATAC DE PANICA / attaque de panique / panic attack. / astringent. -e. la a . f. Strasbourg fi •SerKn. de la ad = cdtre.di. / ataxia.caia la ^(e. Termen vechi. s. astm (1).. reversibile partial sau total. [Lot. De exemplu. wheezing si sibilante. adj. [Cfr. 1858-1916.rg. / talus. s. Decesul survine Intre 40 si 50 de ani. neasteptate pe un fond de anxietate persistenta. / asthma. prin complicatii cardiorespiratorii. (succe^iv) la '}\pnigs6erg. aranja. s. transpiratii. f.] Termen desuet utilizat pentru desemnarea fenomenului de reaparitie a unor caracteris-tici ereditare defavorabile ramase latente timp de una sau mai multe generatii intermediare. se produc episoade recidivante de bradipnee expiratorie. Ca urmare. m. din unele stari febrile..astroblastomul si IV glioblastomul). dar ele au rol cert In organizarea structurala a *barie-rei hematoencefalice si In controlul mediului ionic al neuronilor.} Sindrom respirator cronic determinat de cauze multiple. atara-xia = impast6i. [Lot. / attaque. / astringent.dde. pentru de-numirea a doua tipuri de tulburari anxioase: 1) A. tabes ereditar.te.. / ataraxia. emetrop etc.. asthma = gAfaiaia. fibhlare. greata. indiferenta. s. de grad malt (III . probabil o reactie alergica la endoalergeni formati la nivelul unui focar infectios local. In 70% din cazuri se constata cardiomiopatie hipertrofica. r. taxis = ordonare. / ataraxie. *apoplexie. s. sau pseudoastm. II).te. cu prognostic bun si evolutie lenta. cu evolutie rapida si prognostic foarte rezer-vat. adj. care include astrocite globuloase si este observat In unele *facomatoze. me. s. readus In drculatie de *DSM IV. a aranja. determinand secretie de IgE). Este prima boala autozomal recesiva demonstrata a fi consecinta unei "mutatii dinamice. / astrocyte. m. astron = stea. de. patologica. s. A.} Cea mai frecventa forma de 'ataxie ereditara (In Europa prevalenta 1/50 000). bronsic adevarat si simptomatic: 1) A-bronsic adevarat. ASTM.u sunt dare. n.udwig Bruns. f. 182S-1S8Z. [Nikolaus Freidreich. Sin. m. grupate In fascicule... spasmodic. F. 18321910.cwr'\ V. Din punct de vedere evolutiv si prognostic se deosebesc a. sau f.

angeion = vas. Ideas = e^tremitate. Dupa Intindere. / atticotomy. termen preiuat ulterior in arfiitecturd. atomos = mdivi-zihil. -onis = atenuare. prezinta trei mari zone: troposfera. f. / atypique. Forme (In functie de localizarea procesului de a. s. athetos -ne. 2) Absenta timusului. f. taxis = ordonare. Unitatea de presiune In SI este 'pascal. Calea de abordare este chirurgicala sau endoluminala. athere = terci. ATETOZA. -ita. fumatui etc. a aranja. de [a luiiein = a ordona. s. [Qr. sphaera. / atherosclerosis. gr. m. a. termen preiuat ulterior m arfiitecturd. genesis = prodwere. ATENUARE. f. a . termen preiuat ulterior in arliitecturd. V. s. adj. s. constituita dintr-un depozit lipidic extracelular situat In intima arteriala.priv. la nivelul extremitatilor. s. ATELECTAZIE. [Itai. f. ghips etc. s. attitudiae. chirurg francez. chirurgie in/an tild fi de chirurgie ortopedicd la 'Sans. variaza cu altitudinea.] Dispozitiv. [at. ektome = eyizie. numeric egala cu forta exercitata pe cm2 de o coloana de mercur Inalta de 766 mm. A. Proprietatile fizice si chimice ale a.sau bilaterale involuntare. f. (ex. In literatura medicala. a unei boli).. ATLAS. Ex. poate fi acuta sau cro-nica. ATEROSCLEROZA. de la temnein = a tdia. s.: dislipidemia. aritmice. atheromectomie. / attelle. [Lat. attikos = referitor [a ^.) la traversarea unui anumit material. s. ATITUDINE. din gr. a.] Invelisul gazos al scoartei terestre. / splint.). Etiologia a. [Cfr. / atheromasie. Uneori. iithere = terci. attikos = referitor [a Atena. f. pana la Inaltimea de 5 km.: boala Hammond.: ateromectomie. marcd. ATEROEMBOLISM.[ Trepanatie a temporalului prin care se asigura access la nivelul *aticii. s. / epitympanic recess. poate fi: masiva. aranjare.. s. [a attenuare = a s[a6i. ionizante. s. / atherectomy. attikos = referitor [a fitena. extinsa pana la circa 10 km de scoarta terestra. / attique. f. A. Leziunea se acompaniaza adesea de o retractie a tesutului pulmonar vecin. / atticotomie. lobulara sau segmentara.] 1) Mod de a fi sau de a se comporta al unei persoane. s. din gr. s. A. ate-les = incomplet. a6ur.] Cea mai mica particula a unui element chimic ce pastreaza toate caracteristicile elementului respectiv. adj. embole = acfiunea de a arunc. spirit. de la typos = tip. atticus. 'in functie de evolutie. prin a. symbolic. / atome. / atherogenese. lemn. cu depunere de colesterol si calciu (formare de *ateroame). spontane. -oma. {Cjr. s.: forma a. aptitude = aptitudine. care spijina cerul pe umerii sai.. manifestata prin stare de indife-renta.priv. nudeele gri centrale.. In ultima instanta. ATELA. / atelectasis. fierturd. atypical. attikos = referitor la fitena.). Cauzele principale sunt stenoza si obstructia bronsica. f. cerebrals intereseaza poligonul Willis si ramurile sale.] Distrugerea sau ablatia placilor de aterom cu ajutorul aterotomului. / atherogenesis. ektasis = dilatatie} Colabarea (turtirea) alve-olelor pulmonare In lipsa aerului pulmonar. Pe cap de locuitor al planetei noastre ar reveni peste un milion de tone de aer.] 1) Scaderea tonusului afectiv. atmos = vapor. / atypic. ektasis = dilatatu. s. sectionat fi temnein = a tdia. / ath6rectomie.] Procesul de formare a placilor de *aterom. gr. / athetosis. wtdrire.] Leziune a intimei arte-riale la nivelul careia s-au format *ateroame multiple. / attitude. influentate in di-ferite zone ale globului terestru de sursele de poluare. dur. f. \Qr. fiind. [Cyr. fierturd.ATAXIE-TELANGIECTAZIE ATAXIE-TELANGIECTAZIE / ataxie-telangiectasie / ataxiatelangiectasia. din tat.] V. s. s. / attenuation. [Qr. f. X. f. f. Consistenta sa variaza in functie de raportui dintre materialul lipidic si eel fibres. de [a temriein = a taia. s. Var.] Proces patologic complex caracterizat prin distrugerea fibrelor elastice ale peretilor arte-riali. antron = pefterd. din gr. [Lat. totodata. m. la 0°C. -oza . fierturd. m. / atheromasia. / atlas. cantareste circa 5-1015 tone. s. depinde de natura si grosimea materialului traversal ATERECTOMIE. / atelectasie.\ Trepanatie larga prin care sunt deschise *atica si *antrul mastoidian. s. s. indeo-sebi industriale. s. 2) A. / atticitis. \Gjr. . tab. ATICOANTROTOMIE. n. athere = terci.} Termen generic care desemneaza factorii implicati In procesul de 'aterogeneza. lente. thy-mos = minte.priv. fizica sau normala reprezinta o unitate de masura tolerata pentru presiune. secfiune. s. NA: recessus epitympanicus. [Qr. s. formand un fibroaterom. substanta reticulata). gr.a m.] Otita medie In care inflamatia este dominanta la nivelul *aticii. s. f. imunitar si perturbari ale hematopoiezei. [Gr. atticus. m. s. antrum. gr. athere = terci. / atlas.): 1) A. atticus. / atmosphere. f. localizata pe arterele coronare. n. fierturd (-oma).priv. Intalnita In a doua faza a osteoartritei tuberculoase de sold. este considerata o boala generala oom-plexa. atlas = atlas. implica leziuni ale *sistemului extrapiramidal (ariile corticale 6. timus. -oma. de la a . tome = tdiere. de [a emballeia = a arunca m (en = in. termen prduat ulterior m arfiitecturd. / atheroma. sphtiiru = sfera. f. din gr. ATEROMATOZA.tena. [at. In evolutie. 1848-1927} Atitudine vicioasa de flexie. f. gemian = a produce. ballein = a arunca). abductie si rotatie intema. [EdouanI Francis Kirmisson. m. [Lat. profesor de. f. f. A. -oza} Sindrom caracterizat prin existenta de miscari uni. / athymie. [Lat. / atticoantrotomy.} M. athere = terci. de. f. f. iar distrugerea se face mecanic sau cu laserul. a . improvizat sau confectionat special si utilizat pentru imobilizarea de urgenta sau definitiva a *fracturilor sau luxatiilor. / atheroembolism. f. / athymia. de. secftune. [personaj mitologic: titanul Atlas. ATOM. [Lat. s. se poate fibroza.: sindrom Louis-Bar (v. atticus. f.] Leziune histologica Intalnita In evolutia *aterosclerozei. Jumatate din aceasta cantitate se afla Intr-un strat relativ subtire. s. [C. s. Var. de obicei In forma de lama subtire. / atticite. manifesta prin deficit anabolic.} Sin. Se pot asocia modificari de tonus (hipertonie intermitenta sau hipotonie). 2) thymos = principiu vital. pentru aterectomie (v. a . ATEROMECTOMIE. sklerosis = indurare. de la skleros = tare. n. nere- ATOM gulate si cu amplitudine mica. ATEROM. model. hastelta = Bat mic.oase. fierturd (-oma). tome = tdiere. / atherogene. ATICA.. a reduce-} Diminuarea intensitatii unui fascicul (de radiatii luminoase.r. f. 2) Tinuta sau pozitie a corpului. embolie. / atom. [Lat. s. ulcera. ATEROGENEZA. [a gennait = a produce. s. ATMOSFERA. athere = terci. care proemina sub forma unei placi subendoteliale. s. fierturd (-oma]. 8.] Portiunea superioara a *casei timpanului. m. stratosfera si ionos-fera. ATITUDINE KIRMISSON / attitude de Kinnisson / Kirmission's attitude. ultenuatio. s. / attenuation. / attico-antrotomie.fi\at. s. in ime-diata apropiere a suprafetei Pamantului. s. f. ATIMIE. se Intelege formarea de ateroame multiple. f. ATIPIC. cavitate. 1'. typikos = tipic. ATICOTOMIE. A. 1 atm = 105 pascal. formatiunile subtalamice. Inlocuirea lor cu fibre conjunctive colagene (scleroza). adj. s. / atherogenic. are o 199 . de inactivitate totala. athere = terci. se poate calcifica si. coronariana. Intreaga a. s. fierturd. gr. f. [Cfr. Sinonimia cu termenul *postura nu este recomandata. f. / athetose. ATEROGEN. Sin. s. deviere de la o forma considerata caracteristica. ATICITA. tomos = taiat. / attitude. / atherosclerose. f. din metal. f. adj. material plastic. anat. \Qr.. Miscari-le sunt accentuate de emotii si de activitatea intelectuala. unde sonore etc.] Neconform unui anumit tip. si coree. / atmosphere. tipica. / ath6rome. [Qr. / atheroembolism. \Gjr.

. ATROFIE CEREBELOASA / atrophie cerebelleuse / cerebel. profesor la ^{am6wg. atomos = indivizibii. topos = foe. a. -tra. / atriotomy. este adesea ireversibila. Administrate pe cale bucala. si evolueaza progresiv. sectionat fi tem-nein = a taia.: auriculotomie. a. s f.: 1) A. gr.). utehna. Are drept consecinta afectarea transferului de fier la nivelul eritroblastelor. atrium. Dimen-siunile a. V. permitand administrarea unor me-dicamente sub forma de *aerosoli. Denumire generica folosita pentru a regrupa leziunile degenerative. diminuarea tonusului muscular. / atransferrinemie.a. s. atrium = antuamera. dintoto'i ferrum = fier. [at.priv. f.dupa o *corticoterapie prelungita. antiemetice. Sudeck's disease.cicatrice netraumatica si superficiala. n. / atomizer. Sin.stare fiziologica de senescenta a mucoasei vulvare. [Qr. de. alba Milian . / atopy. f. caracterizata printr-o slabire extrema. cardiac (NA: atrium cordis) . De asemenea. f. diabetului. s. semne *extra-piramidale. (zeif:e. 2) A. dupa sediul leziunilor: 1) Corticala. Iar atrophy. V. senila . ATROFIE CEREBRALA / atrophie c6rebrale / cerebral atrophy. ce poate exista fie liber. aplazie si hipoplazie. Forma particulara: a. s. -ina.fenomen fiziologic produs In cursul Tmbatranirii. nutrifie. 8) A. co-loida . *hipotensiune ortostatica). a. (1). f. A. ATREPSIE. In care este concentrata sarcina pozitiva si aproape Intreaga masa a a. threpsis = nutrifie. a unui tesut sau a unui organ din cauza unui deficit de aport nutritional sau de activitate functionala. f. care se manifesta printr-o subtiere a pielii. urmata de dis-tensia lobilor prostatei. poate fi primitiva sau secundara unui medicament. de [a attcrere = a.. ATRIU. s.priv. In ansamblu.. 3) A. / atonie. de. si anticolinergic. 6) A.. (2. In ventricule prin valvele atrioventricu-lare. ta a . a. primitiva In treimea inferioara a gambei. a alcoolicilor (corticala tardiva). prin venele cave si sinusul coronar. care devine galbuie. atrium =. permitand accesul chirurgical In cavitatea atriala corespun-zatoare. s. este reversibila. m. a . diminuarea consistentei si a elasticitatii acesteia. ATROPINA. / atresie. olivopontocerebeloasa. alcatuind molecule. ATROFIE OSOASA SUDECK / atrophie osseuse de Sudeck / post-traumatic osteoporosis. 7) A. amiloidozei sau. a . [Qr. / atresia. sunt utilizate ca spasmolitice.: FoFi-ATP-aza (v. In preanestezie pentru prevenirea reflexelor vagale. / atransferrin(a)emia. s. ATROFIE MUSCULARA PROGRESIVA / atrophie musculaire progressive / progressive spinal muscular atrophy. s. . s. se facea focul [a romani. s. tra. f. Sudeck. dislipoidica -secundara unei 'microangiopatii diabetice.). secfiune. s. ATP / ATP / ATP. este asociata cu afectarea structurilor nervoase vecine (a. f. si vaporizator. ihtiozifonria -asemanatoare cu cea din *ihtioza.priv. [Lot. freca.. 4) A. M. ATROPIE. \Qr. Termen generic pentru ansamblul afectiunilor degenerative. se utilizeaza In colire ca midriatic. trd 'Parce. atria. fiind alcatuit dintr-un nucleu (alcatuit din neutroni si protoni). care afecteaza neuronii cortexului cerebral. Clasificare dificila. la varsta adulta.\ Dispozitiv care disperseaza un lichid sau o suspensie In particule fine.: *boala Kraepelin). 2) A. f.priv. / atomiseur. s. localizata sau difuza. f.. dementa senila).] Termen utilizat In nomenclatura anatomica pentru a desemna o camera sau o cavitate care asigura comunicarea cu o alta structura. a . s. atopos = in afara (ocuiui normal'. m. Sin. tro-phe = ftrana. auricular . / athrepsia. nucleui avand dimensiuni de ordinul W-IO-15 m. -ina.camera superioara a fiecarui hemicord. ATONIE.} Absenta *transferinei din sange. f. Sunt incluse In aceasta categorie: a. ale destinulw. / attrition. ATROFIE SISTEMICA MULTIPLA / atrophie systemique multiple / multiple system atrophy. f. V. cu afectarea retelei cutanate de colagen.] Diminuarea de volum a unei mase celulare. Aceasta entitate include si *sindromul Shy-Drager. Sangele trece din a. iar perefii se. Ant. f.. / atrophie. haima. uscata. caracterizat prin subtierea pergamentoasa a pielii. deficitului de dopaminhidroxilaza. care inhiba efectele stimularii fi-brelor ganglionare *parasimpatice. prostatica provoaca o retentie a secretiei. s.dro6i} Leziune a unui tesut sau organ produsa prin frecare sau zdrobire. pulmonar spatiu situat la capatui ductului alveolar care se des-chide In alveole sau In sacii aerieni pulmonari. ATRIOTOMIE. / oreillette. dar superficiala.. boala Parkinson si ca antagonist In supradozarea substantelor parasimpaticomimetice. tonos = tensiune. atropa = fieliadcinili din gr. in blocurile atrioventriculare. / atropine. pi. a urmatoarelor tulburari: disfunctie a sistemului nervos autonom (In esenta.} Diminuare a "tonicitatii normale a unui organ contractil.. / attrition. cu excep-tia plamanilor. [Paul H. m. este un sistem neutru electric.} Absenta congenitala sau ocluzia unui orificiu sau a unui conduct natural. tomos = taiat. f. f. musculara.: boala Aran-Duchenne (v. exceptional.prin transformarea tesutului elastic cutanat In substanta hialina si coloida. a. 3) A. / atrophy. ATRITIE.: hipertrofie. Uneori. s. Atropos = una dintre cdt. s. [Cfr. a .ATOMIZOR structure complexa. corticate asociate degenerescentei altor regiuni ale nevraxului (*boala Creutzfeldt-Jakobs.] Alcaloid extras din Atropa belladona.priv. Sin. generand anemia sideropenica congenitala. A. 3) / atrium. *ataxie. [Lot. c. mnegreau). [Lat.: 200 ATROPINA imbatranire) sau In cadrul unor procese patologice. idiopatice sau congenitale. f. cavitatea timpanica propriu-zisa. corticate izolate (*boala Alzheimer. Denumire generala a tuturor bolilor degenerative ale cerebelului. de.). Termen propus foarte recent (1996) pentru asocierea variabila. antisecretoare.] Stare de "hipersensibilitate sau de *alergie. c. de la temaein = a taia} Incizie a auriculu-lui. gr.priv.priv. care apare sporadic. A. s.. a. f. poate fi difuza sau localizata. sarurile solubile de a. ATP SINTETAZA / ATP synthetase / ATP synthetase. ATREZIE. / athrepsie. vulvara . \Gjr. la a . a z. / atopie. stang primeste sange oxigenat de la plamani prin venele pulmonare. ATRANSFERINEMIE. / atropine. ATROFIE CUTANATA / atrophie cutanee / atrophoderma. s. s. (a ater. ATOPIE. secundare. Ciotflo. dentorubrica). 1866-1938} Sin. ATOMIZOR. -onis = frecare. se poate produce In cadrul unor procese de involutie fiziologica (ex. -trum = negru (deoarece in acwtd. A.antecamera. 2) Forme In care a. f. 2) A. s. utilizata m mod curent pentru acid adenozin trifosforic (v. -atos = sange. Lachesis fi fitropos). cu predispozitie ereditara. -(rum = negru. de la ater. 5) A. atriotomie. tresis = orificiu. si un numar de electroni egal cu numarul de protoni din nucleu. tome = town. *boala Pick. n. Tipuri: 1) A.: boala Sudeck (v. a . cfwurg german. dar cu respectarea tesutului elastic. [Cfr. 1) A. NA: atrium. fie In combi-natii cu aiti a. iar In doze man are actiune centrala. [Qr.. sunt de ordinul lO"10 m. camera. cortizonica . / atony. s. attritio. difuze sau circumscrise. [Lat. s.] Stare de denutritie grava a sugarului. c. 3) A. dupa o infiltratie locala de corticoizi. *scleroza laterala amiotrofica). cicatriceala . *coreea Huntington. boli rare ?i discutabil dasificate (ex. Ex. c. Abrev. s.). drept primeste sange deoxigenat din Intreg corpul. subcutanata sau intravenoasa. inertie uterina. s. f. (identici sau diferiti).portiune a cavitatii timpanice situata In vecinatatea ciocanului. irons = p&ste. fara pierdere prealabila de substanta.

/ gold. AUDIMUTITATE. f.. m. / audiometry. abdominale. de.] 1) Cu referire la *autism. Totodata. -ism. ca urmare a prezentei unei 'aglutinine In ser si a unui antigen corespondent la nivelul suprafetei eritroci-tare. s. audire = a auzi.: atriotomie (v. [1^. [Lot. / autoagglutination. AURICULAR. gustative. AUDIOMETRU. m. Nou-nascutuI este indiferent la prezenta mamei. Este un metal galben. therapeia = tratament. s. foarte dens. s. / or. / audimutite. / auscultation. -ism.ATROPISM ATROPISM. f. / aurovertine. / autisme. dim. / auriculotomy.it. s. m. [Lat. [a amis = urtcfie.: boala sau sindrom Kanner.: sindrom Seals (v. [at. a. de la therapeuein = a ingriji. [Lot. AUTISM. m. tome = taie-re. *serotonina. f.diu. f. s. m. s. Cea mai precoce psihoza a copilului. s. Expresia fetei sale nu este cea a unui *arierat mental si uneori surprinde prin memo-rie si capacitate de calcul. exprimata prin incapacitatea de stabilire a unor relatii umane. AUDIBILITATE. s. este evaluat la un control ulterior.). obtinandu-se *audiograma. s.nutw atropina. f. se disting a. s. mai sunt Inca utilizati In trata-mentui afectiunilor reumatismale.. metron = mOsura. de (a audire = a auzi} Evaluarea critica a unui sistem. de ex. simbol Au. / autoagglutinine. adj. tabagismului etc. insufi. / audition.\ Sin. s. f. Inhibitor al lantului respirator mitocondrial care se fixeaza pe ATP-aza. *eicosanoidele. n. onis = auzire. / autism. / auto-agglutination. si a. a modela} Sin. auricula. dim. autos a sine. audire = a auzi. dim. / auriculotomie. de [a audire = a ami} Intensitate fiziologica a unui sunet: limitele Intre care un sunet Incepe sa fie perceput si provoaca o senzatie dureroasa. adj. s. s. s. a uni. f. permitand explorarea si masurarea 'auditiei si a 'audibilitatii. / auricular. NA: digltus minimus (2). f. auricula. a fost unui dintre primele biomateriale utilizate (In aliaje dentare). adj. s. de. f. sau f.. audire = a auzi. Termenul este utilizat frecvent pentru desemnarea unor forme de psihoze infantile (v. dificii. s. AURICULO-OSTEODISPLAZIE.. [Lot.rme. s. uneori manifestari auditive. AUDITIE. ascuitare. AUDIT. dim. s. i.). autos = sine. congenital word deafness.. f. f. [Lot. gr. adj. la amis = AUTOAGRESIUNE ureclie. prin intermediul *stetoscopului. autos = sine. -ina . AUR. [at. f. insufi. pasivS) si de a asculta (a. Se utilizeaza audiometrul. m. / aura. / audiometrie. f.me. AUROVERTINA. \Cjr. agglutinare = a iipi. f.] Reprezentarea grafica a rezultatelor *audiometriei. pi.\ Replierea In sine si pierderea contactului vital cu realitatea. / self aggression. n. ca urmare.. [Lot.. de la aggredi = a ataca.. [Cjr. / aura.) sau simptom corespunzator unei crize partiale (mai mult sau mai putin complexe) cu evolutie rapida spre generalizare. s. etimoio-gia tc. audire = a auzi. s. autos = sine. sectiune. la temnein = a tdia. hearing. A. imediata. akos = re. 2) DegetuI al cindlea al mainii sau degetui mic. f. s. s. iar copilul mic este izolat. s. din [at. [Lot. osteon = os. AUDIOMETRIE. constand In stimularea urechii exteme cu ace sau fire apli-cate temporar. / autoagression. / audimutitas.] Metoda de examen clinic obiectiv care consta In ascultarea zgomotelor normale sau patologice din interiorul organismului. fl au. m. s. {Cfr. gr. / autistic. paihice etc.z. destinata descoperini defidentelor si corectarii acestora. s. agglutinare = fl Ivpi. Este nealterabil In medi-ile cele mai variate si. AUTOAGLUTININA. A. f. AUTISM INFANTIL / autisme infantile / infantile autism. [Qr. n. exista tendinta Inlocuirii sale cu termenul simptom semnal. s. s. ihsufi. s. uuufi. s. *angiotensina. audi-tus = auz.] Element chimic pretios. fara a cauta un contact..] Denumire generica pentru substantele specifice formate In celulele unui organ si deversate in sangele circulant pentru a actiona asupra altor organe. autos = sine insufi. f. / autaco'ides. [Lot. absenta reciprocitatii emotionale si polarizarea exclusiv asupra lumii interioare. / auriculaire.. / Beals' syndrome. f. AUTIST. s. reprezinta curba obtinuta prin reunirea pe un grafic a punctelor care marcheaza diferite praguri de audibilitate. n. a uni. prin aplicarea directa a urechii in zona de proiectie a organului investigat. AURICULOTOMIE. AUTACOIDE. audit. de.] 1) Care se raporteaza la ure-che. activa). / auriculotherapy. gramma = Inscriere. autism infantil).] 1) Termen introdus de Galenus pentru a descrie o senzatie subiectiva. Prezinta *ecolalie. Cat. reprezinta o manifestare tipica a *schizofreniei. s. pi. / audiogramme. In forma foarte dis-persata. aura = rasufiare. Termenul se utilizeaza Indeosebi cu referire la "hormonii locali ca "histamina. s. alaturi de *inspectie. de. atomic 79. urechiusa sau auricul al inimii.] Intoxicatie cu *atropina sau "belladona. f. 2) Termenul se utilizeaza Indeosebi pentru bolile In care exista 201 . digitus auricularis. desemneaza mai curand *prodromul unei crize generalizate (senzatie de tensiune intracraniana. f. m. auricula. / atropism.. A. sounding. A. / audibility. de. f. inde-pendenta de existenta surditatii. f. AURICULOTERAPIE. vizuale. / auriculotherapie. AUTOAGLUTINARE. s.} 1) Agresiune Tmpotriva propriei fiinte. AUSCULTATIE. prezinta proprietati antiseptice si antiinfectioase (a. a unei psihoze sau a debilitatii mentale. f. de. / audiogram. / atropism.. Locul de proiectie tegumentara a transmisiei maxime a zgomotelor produse la nivelul unei structuri anatomice se numeste focar de a. insufi. / audibility s. pasagera resimtita de unii bolnavi anterior unei crize de *epilepsie. / audition. cu conductibilitate electrica mare (fiind uti-lizat din acest motiv In informatica). n. constituie unui din cele patru procedee clasice ale examenului clinic.. radioactiv a fost utilizat In scog diagnostic si In terapia unor tumori maligne. / audiometre.. mediata. audi-lio. m.. la auris = urecfie. auricula. a unei Intreprinderi sau a unei unitati medi-cale. / autiste. / auscultation. ausciiltare = a asculta cu atenpie. cutanate. n. plasis = modl-[are.] Anticorp circulant cu proprietatea de a aglutina hematiile proprii. SubiectuI auditului este delimitat precis si se compara rezul-tatele reale cu cele admise In general. s. f. [Lot. 2) In prezent. Se asociaza frecvent cu *afazia congenitala. gr. {Gfr. s. cu nr. autos = sine. dys = grw. [a audire = a auzi.] Aglutinarea eritrocitelor unui subject de catre serul sanguin propriu. s. s. a. modificari de apetit. f. / autoagglutinin. [Lot. cu lumea exterioara. [Lot. AURA. s. f. poate evolua catre 'arieratie mentala sau *schizofrenie. la plassein = a forma. {'Eng[. olfactive. de sete sau afective. [Lot. ou f. La adult. de. gr. Unii dintre compusii a. 2) Subject care sufera de autism. gr. / autacoids. s. m. ale subiectului.. Dupa Laennec. 'palpare si *percutie. n. s.\ Metoda empirica utilizata In tratarea durerilor cronice. / audit. / audio-meter. audi-bilis = cars poate. s. [Qr. aurum = aur. coloidaf).] Aparat generator de sunete pure de intensitate variabila. AUTOAGRESIUNE. s. Actiunea de a auzi (a. / aurovertin.. metron = masura} Metoda de masurare a acuitatii auditive. AUDIOGRAMA. s. Sin. este dezinteresat de jucarii si se balanseaza urmand un ritm monoton.\ Iden-tificarea sunetelor prin simtui auditiv. -onis = atac. EfectuI recomandarilor ce rezulta din analiza initiata prin a.] Tulburare grava a Invatarii limbajului oral la copil. mutus = mut. f. gr. {Lot. aggresio. / auriculo-osteodysplasie.la amis = urecfie. a. / audit.

AUTOANTIGEN. autos = sine insufi. [C/r. de [a khthon = pdmdnt. f. s. de la lyein = a distruge} Dializa (*hemodi-aliza sau *dializa peritoneala) controlata de pacient la domi-ciliu sau in locuri amenajate in afara centrelor de dializa. [at. \Qr. [Cjr. s. din gr. (at. s. apdrat (in = [ip-sit dc. clavis = elide (care se inchide singw)} Aparat utilizat pentru *sterilizarea cu vapori sub presiune.] *Autoradiografia unei sectiuni tisulare sau a suprafetei unui tesut. autos = sine. distruge} Aparat cu care sunt determinate automat si simultan concentratiile unor constituent! ai lichidelor din organism. autos = sine insusi.re. immunis = scutit. / autoerythro-phagocytose. -oza. Actiune explicabila prin proteinoterapie si autovaccinoterapie. care se afla la originea unui retrocontrol pozitiv (autoamplificare) a] vitezei reactiei respective. anti = contra. *tiroida. dobanditf). de (a krinein = a disceme. pentru acest proces se utilizeaza terme-nul de autophagy. s. *spermatozoizi. f. / autochtone. [Cjr. auto-phagy. de la digerere = a duce in parti diferite. f. f. s. radius = raz. AUTOANALIZOR. s. s. -e. [Cjr. / autocriny. de. In prezent este putin practicata. s.. AUTOHTON. outos = sine insusi. V. autos = sine insu^i. fiziologica are rol In mentinerea echilibrului sistemului imunitar si este datorata unor anticorpi naturati de tip imunoglobuline M. grefa.} Se spune despre o infectie contractata In regiunea In care locuieste bolnavul. -oris = carp. / autochtonous. se manifesta ca *boli autoimune. f. s. AUTOCRIN1E. / autohistoradiography. munus = ofiCiga^ie). "mielina. iat.] Hemoliza produsa prin agenti hemolitici continuti In propriul ser sanguin al subiectu-lui. de la immunis = scutit. / autocatalyse. de la therapeuein = a ingri-ji} Metoda terapeutica prin care se recolteaza sange de la un pacient si i se reinjecteaza intramuscular. / autodialysis. a descompum (dis = separat de. observata In unele boli mentale. [Cjr. graphein = a scrie. criticus. phagein = a mdnca. AUTOFOBIE. f. autos = sine insusi. totusi metoda a fost reluata. asociata unor manifestari patologice se afla la originea unor boli denumite auto- .: sindrom Marlin (v. s. / autophobie. [at. f. s. f.insusi. s. n. -atos = sdnge. AUTOFAGOCITOZA. / auto-anticorps. autoradiografie. dialysis . daca sunt accentuate. / autogenous. autos = sine. driceag de altoit. autos = sine insusi. / self criticism. [Gr. f. s. / autohistoradiographie. lysis = distrugere. haima.. s. / autograft. / autoh(a)emolysis. s. adj. la ana = din nan. autokhton. f. apdrat (in = tip-sit de. / auto-catalysis.sechestrati" In interiorul unor formatiuni. corpus. s. autos = sine insusi. kritikos. / autophonie. adj. f. [Cjr. A. s. f.} Stare In care sunt pusi In evi-denta anticorpi . AUTOHEMOTERAPIE. s. a. / autohemotherapie. V. viral (pseudoautoantigen). f. lyein = a. *tract uveal. adj. adj. AUTOANTICORP. unde provoaca leziuni si tulburari functionate. f.AUTOANALIZOR 'autoanticorpi sau o mobilizare a celulelor fagocitare Tmpotri-va propriilor tesuturi. s. AUTOFAGIE. Obs. / autoantigen. f. Ex. Cat. autos = sine insusi. f. Se Incepe cu 2 ml.} Teama patologica de a ramane singur. f. therapeia = tratament. m. f.. / autoh(a)emotherapy. / autoclave. / autoerythrophagocytosis. [Cjr. phone = voce} Impresie neplacuta de rezonanta a propriei voci. A. Ex. / auto-immunite. a purta).} Anticorp directional Tmpotriva unui antigen propriu (a unui constituent tisular normal). apar anticorpi serid care reactioneaza Tmpotriva tesutului alterat si a tesuturilor analoge sanatoase. katalysis = disotutie. gerere = a duce. V. gruphium. 2) Care se formeaza In organism si pe baza cheltuielilor sale. din gr. / autodialyse.separare. s. fesut. Indeosebi ca urmare a unui deficit In *limfo-Cite T supresoare. automatos = spontan.] 1) Nu202 AUTOIMUNITATE tritia corpului. autos = sine insiifi. AUTOCLAV. Se disting doua alternative: a.] Absorbtia si distrugerea celulelor unui subiect de catre fagocitele proprii. AUTODIGESTIE. care. autoimunitate. a separa de} Capacitatea unui subiect de a Tsi analiza sau judeca propria stare si propriile actiuni. m. pot aparea In mai multe cazuri: 1) Modificari ale tesutului purtator al antigenului dupa infectii. f. autoantigen. / auto-hemolyse. V. In toate cazurile mentionate. insusi. / auto-immun. ca si cum acestia ar fi straini (*autoantigeni). f. autos = sine insufi. f. asociata unor manifestari patologice. s. intoxicatii. In starea de *inanitie. s. prin consumul tesuturilor proprii. f. a. / autophony. / autophagocytose. 3) Patrunderea accidentala 'in sange a unor a. / autogreffe. gr. zilnic sau o data la doua zile. digestio.: a. s. s. dizoiva} Reactie catalizata de catre unuf din produsii acesteia. [Cjr. s. (at. s. [Qr. iar pentru primele doua semnificatii autophagia. grapheion = penifa de scris. AUTOCATALIZA.).} Tip de secretie interna In care celula producatoare este sensibila la propria sa secretie sau la cea a unei celule vecine de aceeasi natiira. mucoasei gastrice. la katalyein = a distruge.: In engl. autoimunitate. [Cyr. autos = sine msusi. AUTOHISTORADIOGRAFIE. de [a graphein = a scrie. / auto-immun. inaccesibili celulelor imunocompeten-te. / autophagocytosis. kytos = ceCliiSf -oza. s. / autophagie. -atos = sange. autos = sine wsusi. s. autos = sine insufi. V. f. / autoantibody. f. f. deoarece sunt . [C/r. 2) Stare morbida. f.ce reactioneaza cu antigeni din organismul respectiv. histos = fesdtura. / autocrinie. 4) Prin disparitia *tole-rantei imunitare. autos = sine insusi. iat. phagein = a mdnca. immunitas. autoimunitate. autos = sine insufii phobos = fried. se pare. s. dia = prin. 2) Fixarea la nivelul unui tesut a unui antigen strain. care poate apare In unele boli ale urechii medii.] Care este dirijat Tmpotriva tesuturilor propriului organism. n. munus = o6[igatie). s. autoimunizare si autotoleranta. / autoimmuni-ty. iarasi. din "pancreatita acuta. apoi 3 pana la 10 ml. m. \Gjr. s. f. [Gjr. f. / autophobia. m. AUTOGREFA. de ex. / autogene. divi-ziline a unei idei pe puntte. s. / auto-digestion [Cjr. AUTOIMUN. [Qr. / autoanalyseur. Acest fenomen se Intalneste Indeosebi In perioadele de dezvoltare embrionara si de senes. AUTOGEN. -onis = descriere. phagein = a manca. Consecinta a dereglarii sistemului imunitar.*autoanticorpi . Acesti a. s. constand In ingestia de catre bolnav a unor fragmente provenind din propriul corp. s. / autocritique. autoimunitate. AUTOERITROFAGOCITOZA. fiziologica si a. / autophagia. {Cjr. Indeosebi ale constituentilor plasmei. Indeosebi In medicina sportiva. [l^r. adj.} Sin. autos = sine msusi. adj. care In mod normal nu provoaca formarea de autoanticorpi. / autodigestion. s.} V.\ Digestia unui tesut dintr-un organ sub actiunea se-cretiei (enzimelor) proprii. s. s. f. / autoanalyser. a. In organismul caruia Ti apartin. endo-gen. de la lyein = a distruge. / autoclave. / auto-antigene. anti = contra. natural! pot proveni mdeosebi din: "cristalin. \Qr. s.: boala a. AUTOCRITICA. kytos = ceiuid. V. krinein = a separa de. AUTOIMUNITATE. haima. m. AUTODIALIZA. 3) Proces fiziologic constand In indepartarea unor componente citoplasmatice reziduale prin digestia aces-tora In lizozomii secundari. gennan == a produce} 1) Care se produce sau se dezvolta fara interventie din afara organismului. gennan == a produce} Antigen care stimuleaza formarea de anticorpi Tmpotriva sa (*autoanticorpi) In organismul caruia Ti apartine. autos = sine insusi.a. iradiere sau 'in neoplazii (a. AUTOHEMOLIZA. lysis = distruge. m. tie. [at. [Cjr.centa. autos = sine insufi. erythros = rosu. -afis = scutire de sarcini pu6(ice. AUTOFONIE. f. [Cfr. analyein = a rezolva. de la.

Var. Termenul este format inoorect dupa modelul cuvantului *omolog. AUTOIMUNIZARE. autos = sine insufi. f. autos = sine insusi. f. s. AUTOSOM. AUTOSCOPIE. 2) Mai rar: tratament medicamentos al carui autor este si beneficiar.: necropsie. de ia suggerere = a sugera} *Sugestie aparuta spontan la o persoana. AUTOSUGESTIE. f. / autoplasty. AUTOREGLARE. si autopuni-tie. din cauza etimologiei improprii a termenului a. autotoxicoza. / autonomie. V. f. A. Sin. care se manifesta In cursul unei stari de "obnubilare mentala asociata epilepsiei sau consecutiva unei crize epileptice. s. / automatisme. autos = sine.] Comportament involuntar (miscari. se observa uneori dupa o leziune medulara.: autogrefa (v. autos = sine insufi.). plastos = moddat. A. este influentata propria constiinta sau comporta-mentui. AUTOMATISM MENTAL / automatisme mental / mental automatism. autos = sine insusi. Pentru alte boli. Var. dar si la nivelul altor parti ale corpului (degete. Mictiune antrenata de supraIncarcarea vezicii sau printr-o stimulare cutanata.: a. autoimunitate. efectuata de medici anatomopatologi In scopul stabilirii unui diagnostic post mortem. [(yr. mai mult sau mai putin coordonata si adaptata. Impresionarea emulsiei fotografice este determinata de prezenta unor compusi radioactivi situati la nivelul suprafetei.: sindrom Clerambauld.] 1) Mutilare sau ranire practicata de un subiect asupra lui Insusi. / self-treatment. s. -onis = mutitare. reactional sau spontan. insufi. / autopunition. m. [Gjr. de origine accidentala sau criminala. poate fi: 1) Medicala. A. grefa). la re-gula = regula si regere = a conduce} Calitate a sistemelor vii de a-si restabili unii parametri de stare stationara (In cadrul *homeostaziei) sau unii parametri dinamici (homeorezis) atund cand acestia sunt perturbati. insufi. / automedication.: sinucidere (v. [CJT. s. adj. [Qr. care survine In cursul anumitor start patologice. Cea mai importanta a. Tmbatranire) sau patologice (migrena. s. fie prin marcare directa cu un compus radioactiv. / autonomy. f. / autointoxication. ou(os = sine insusi. se Intalneste Indeosebi In schizofrenie si In psihoza halucinatorie cronica. f. de [a plassein = a forma. s. somn. / autologous.sale sunt devansate sau repetate In ecou. n. originea autoimuna este doar presupusa. suicide (3). automutilation. Ex. -onis = pedeapsd. / self-mutilation. Sin. s. s. este utilizata In tehnicile de relaxare (*antrenament autogen).). este o manifestare a 'autopunitiei Indeosebi In depresiile profunde si In schizofrenie. la toxon = sageata. f. s. urechi etc. munus = o6[igatie). / auto-immunisation. gr. 2) Distrugerea ce-lulelor de catre serul sanguin propriu. prin care pacientii Tsi pot controla *anxietatea.\ Producerea de 'autoanticorpi Tmpotriva unor constituent! normali ai organismului. Indeosebi la nivelul organelor genitale.\ 1) Proces spontan de degradare enzimatica a unei celule. AUTOPUNITIE. pentru autozomal (v. Ex.] Imaginea unei suprafete (celulara sau tisulara) obtinuta prin impresionarea unei placi fotografice puse In contact cu suprafata respectiva. -onis = medi-cafie. [Cjr. leucopeniile imunologice. [^r. [at. mai ales al celor neurocibernetice. 203 . tat. f. anuntandu-l ce va face si ce va spune. de la skopein = a vedea. f.} Inde-pendenta functionala. Sin. AUTONOMIE. In anu-mite perioade ale evolutiei medicinei. a fost incriminata prin*tr-un astfel de mecanism geneza unor fenomene fiziologice (oboseala.: *a. efectuata de medici legisti pentru cautarea cauzei unei morti suspecte. care se comporta In acest caz ca antigeni (*autoantigeni). prin autoagresiune sau autoimunizare. Intermitent. In afara oricarei influente straine aprecia-bile. AUTOMATISM. A.: lupusul eritematos diseminat. / autologue. s. 2) Medicolegala. [CJT. de (.. de. / autolyse. antialeatorie si antientropica. s. f. outos = sine insufi. -onis = pdrere. activitati). 2). AUTOMATISM EPILEPTIC / automatisme epileptique / postepileptic automatism. autoan-tigen. Sin. s. f. / auto-radiographie. graphein = a scrie. Indeosebi guta). apdrat (in = [ipsit de. / autosuggestion. passivity phenomenon. deoarece unele idei sau reprezentari capata un ca-racter predominant. s. adj. diabetui insulinodependent s. immunis = scu-tit. ia punire = a.a lyein = a distruge. f. in = in. Enzimele sunt de origine endogena. AUTOLOG. 0 serie de anemii hemolitice dobandite pot fi consecinta a. pentru autozom (v. medicalio. Sindrom halucinatoriu In cursul caruia subiectui are impresia ca gandurile . [€/r. f. cu rise de *automutilare sau chiar suicid. rdafie. a modeia} Sin.AUTOIMUNIZARE imune. / autolysis (1. sau automates = spontan. / autoradiography. s. / autoscopy. f. / autoimmunization. f.: aminoacizi) ai moleculelor de suprafata. [at. [Qr. [at. de. / autointoxication. / self-regulation. ou(os = sine. tiroidita Hashimoto. s. V. autopsia. lysis = distrugere. elaborat sau inconstient. autos = sine insusi. [at. AUTOPLASTIE. Activitate motorie involuntara. fie prin administrare In hrana animalelor de experienta a unor precursori radioactivi (ex. 3) Sin. s. a e?(amina. aspect} Examen macroscopic al unui cadavru si disectia organelor interne In scopul cautarii cauzelor mortii.] 1) Tratament medicamentos initiat de padent. f.} Intoxicatie prin produsi ai metabolismului propriu sau prin aiti produsi endogeni cu efect toxic. gr. AUTORADIOGRAFIE. [Qr. toxikon = otravd pentru v&rful sagefiCoT. s. s. este de tip cibernetic. s. de. celule. bolile Biermer si Basedow-Graves. s. sugestie. e.).: ritm idio-ventricular (v. s. epileptic. automatismos = autoacfionare.insufi. s. care sufera de un sentiment de cul-pabilitate nemotivat. / autopsie. s. AUTOPSIE. 2) Mutilare a propriului corp provocata voluntar In scopul obtinerii unui avantaj. bolnavul nu Tsi aminteste episodul de a. f. AUTOSOMAL. suggestio.] Despre tesuturi. ia mutilare = a scMbdi. / autosuggestion. autos = sine msusi.). / automutilation.: a.).: aparitia In plasma unui subiect a unor anti-corpi capabili sa aglutineze hematiile proprii (*autoaglutinare). nomos = o6icei avand fortd de iege. fara reco- AUTOSUGESTIE mandarea medicului. / autoscopie. Ex. mutilatio. De obicei.] Conduita a unor subiecti afectati de nevroze sau de psihoze.] *Halucinatie In oglinda asociata cu iluzia dedublarii propriului corp. A. a unui tesut sau a unui organism. / automatism. / autoplastie. f. AUTOMEDICATIE. mental etc. AUTOMATISM VEZICAL / automatism vesical / bladder automatism. f. scopia = e^aminare. adesea este dificil sa se stabileasca daca anticorpii detectati reprezinta cauza bolii sau doar o acompaniaza. ser sanguin care apartin aceluiasi subiect. f. De altfel. \CJT. autoanticorp. s. AUTOMATISM VENTRICULAR / automatisme ventriculaire / ventricular rhytm. A. [at. dar se observa si In degradarea intelectuala profunda. Independenta fata de controlul voluntar. s. [at. pedepsi.). autotoleranta. a. Prin a. AUTOLIZA. [^r. m. de origine intestinala. [CfT. anemia hemolitica autoimuna. v. autos = SIM insusi. / autoregulation. boli metabolice. tie. / autopsy. *a. sistemelor bio-logice sa perfectionat In sensul reglarilor biocibernetice. f. oftalmia simpatica. f. termen recomandat. f. / self-punishment. AUTOMUTILARE. f. autos = sine. acumulati din cauza eliminarii insuficiente. anti-genii de suprafata ai hematiei declansand formarea de anti-corpi proprii hemolitici. autos = sine insusi. cardiac) sau patologic (ex. s. radius = razd.: autotoxemie. opsis = vedtre. logos = raport. [at. f. pumtio. regulare = a rigid. [§r. f. s. s. autos = sine insufi. Indeosebi lizozomale. Poate fi fiziologic (ex. AUTOINTOXICATIE. [CJT.

-atos =. Realitatea a. [Cjr. / avasculaire. a priv. / autosomique. D: rahitism. Sin. organismul declansand un raspuns imunitar contra unuia sau mai multor antigeni proprii. / auxine. unul fiind de origine materna. h. -ina. / autovaccine.] Care se refera la cromozomii somatici sau *autozomi. izoimunizare Rh. AVORT.] Expulzia spontana sau provocata a embrionului sau a fetusului anterior limitei minime de viabilitate. a. m. C: *scorbut. 2) A. abortion (provocat). caruia Ti va fi administrat In scop terapeutic. soma. AXA ELECTRICA A INIMII / axe electrique du coeur / electrical axis of the heart. de [a auxein = a crefte. velsus. AUTOTOXEMIE. / auto-tolerance. traumatisme) sau unor cauze fetale (malformatii majore. Ex. ca bioxidul de carbon si amoniacul.: autointoxicatie (v. Proteina din albusul de ou. h. interdependente din punct de vedere anatomic si functional. s.. s. a. consta In favorizarea cicatrizarii sau a consolidarii prin juxtapunerea In cazul suturii plagii a unor tesuturi bine vascularizate. tolerantia = suportare. s. f. auxe = crestere. s. AUTOTRANSFUZ1E. 4) A. In prezent. Ex. autos = sine insufi. fausse-couche / miscarriage (spontan).: *boala beriberi.). A. / avitaminose. s. / hearing. hipotalamus si hipofiza. boli infectioase. Linia dreapta ce uneste doua puncte ale inimii Intre care diferenta de potential electric. -onis = tcipire. / autotrophe. s. n. [Qr. [Qr. AUXOTROF. AX HIPOTALAMO-HIPOF1ZAR / axe hypothalamo-hypophysaire / hypothalamo-hypophysial axis. a se dezvoita. AUTOTOXICOZA. de. f. -atos «= sdnge.-h. / avidin. extirpare prin smulgere a unei formatiuni care prezinta alterari patologice. abortio. / autosome. Clasic. toxikon = otravii pentru varfui sd-gefilor.] Curatarea. int. a -priv. / avidine. ouxe = crestere.. provocat poate fi terapeutic (recomandat de medic.: autosom.. AUZ. care se leaga specific si cu o extrema afinitate la "biotina.: a. soma. s. m.t. testului osos favorizeaza consolidarea. Conform acestui concept. s. / autotoxemie. f. a se dczvolta. AVITAMINOZA. -ozo. iar celalalt de origine pa-terna. Concept anatomofiziologic formulat pe baza relatiilor neurohormonale Intre hipotalamus si hipofiza. / auxin. \Cjr. s. \Cjr. dim. de la auxein = a creste. / autotoxicosis. n. phytohormone. in limbaj medical curent se disting Indeosebi a. a. celalalt fetus continuand sa se dezvolte. f. constatata 204 . cand sarcina genereaza riscuri majore pentru gravida) sau voluntar (Intrerupere voluntara de sarcina). trophc = firand. [Qr. 2) A. s.: a. -ina. aviver = a indeparta marginile unei piagi. s. nutripie] Despre un organism capabil sa sintetizeze moleculele organice proprii din compusi anorganici simpli. n. adj. s. / autosomal. In celulele somatice. s. s. / autotransfusion. / auxotrophe. / autosome. f.] Ramura a biologiei care studiaza cresterea si dezvoltarea organismelor. adj. reimprospatarea chirurgicala prin excizia sau abraziunea zonelor necrozate sau cu vitalitate redusa de la nivelul unei plagi. f. de la care s-a oBtinut primu[ vaccine Vaccin preparat din *culturi ale unuia sau mai multor microbi recoltati din corpul pacientului. vaccinus = referitor [a vacd (vacca = vaca). spon-tan si a. Ex. adj. a se dez-voita. adj. AVASCULAR.] Sin. f. / axe. / ouie.} Sin. Mai trebuie mentionate: 3) A.: evulsie. s. m. In caz de sarcina gemelara. -ozo. stare denumita *autoimunizare. AUTOZOM. freshening. In functie de reglementarile legate spedfice fiecarei tari. V. la abortire = a avorta (ab = indepartat de. de. haima. diferential. adj. dezechilibre hormonale. insuficienta renala. si ure-che interna. AVULSIE. f. f..AUTOTOLERANTA AUTOTOLERANTA. autos = sine insufi.i [at. Criteriul ponderal (500 g) nu este nici el absolut. AUXINA.. decompensare cardiaca. autos = sine insufi.] Substanta din regnul vegetal cu rol analog hormonilor din reg-nul animal. prin identificarea moleculelor de tip 'releasing hormon (liberina) si 'inhibiting honnone. V. s. ortus = nastere). de. [Qr. autos = sine insufi. auxe = creftere. / autosomique. este perturbata.. AX. / avascular. S. / avulsi. vivus = viu. / autosomal.} SimtuI cu ajutorul caruia sunt percepute sunetele.] In cazul dispozitivelor electromecanice: piesa cilindrica (din otel) care sustine componentele cu mi?care de rotatie. f.] Oricare dintre *cromozomii dintr-un *genom cu exceptia cromozomilor sexuali. s. m. / autotoxicose. AUTOTROF. [at. s. spontane care se repeta la sarcini succesive. f. tat. vita = ria. f. In general legata de o carenta alimentara. la aproximativ aceeasi varsta a sarcinii. repetitiv. / auto-tox(a)emia. autos = sine insufi. s. / avivement. sangele este recoltat inainte de operatie.: 1) A. \fr. adj. / autotransfusion. axis = ayl. de la tolerare •= a suporta} Absenta normala a reactiei imunologice a unui organism fata de antigenii proprii. Var. alterari cromozomiale. miprastiere. [^r.priv. V. *centrifugei. autoantigeni. / autovaccin. AXA ELECTRICA A INIMII AVIOINA. fusio. / autotrophic. adj. a smulge} Extractie. / axis.] Orice afectiune sau ansamblu de tulburari care survin cand organismul este privat de una sau mai multe vitamine. adj. Este cazul tuturor vegetalelor cu clorofila si a anumitor tipuri de bacterii. AUTOVACCIN. n. -atos = Corp.. Este cazul a numerosi mutanti ai unor bacterii sau duperd microscopice care au pierdut capadtatea sintezei unei enzime functionale. a. f. {QT.Corp. pentru varfui sagefiior. Aceasta proprietate este utila 'in sistemele de *sonde red (neradio-active) foarte utilizate In biochimie si histochimie. loxikon =° otrai'a. AUTOZOMIC. din [at. [Qr. AUTOZOMAL.] Anglicism sin. soma. de la funaere = a varsa] Transfuzia sangelui propriu la un bolnav 'in cursul inter-ventiei chirurgicale la care acesta este supus. de la toxon = sageata. [at. autos = sine insufi.] Care este lipsit de *vascularizatie. [Lot. gr. s. spontan sau provocat al unui fetus malformat. m. s. la vas. s. / auxotroph. f. fistule sau fracturi. este probata de *neurocrinie. f. dentara. f. axon. s.). / auxology. boli genetice). logos = stiinpa. [at. si neuro-endocrinologie. favorizeaza cresterea celulei si determine! divi-ziunea celulara. cu autozomic (v. dar. sanatoase. s. provocat: 1) A. a. aiitos = sine wsusi. / auxologie. [Cfr. irophe = fiTana. / avortement. -atos = Corp.on. iJasitd in apropierea tempiului Iw Jupiter Amman din Li6ia. autos = sine insufi. autas = sine insufi. / avulsion. f. PP: *pelagra. 3) A. a. Scopul a. nutrifie] Despre un organism care necesita pentru cresterea sa prezenta unui anumit 'nutriment. poate fi determinate! si de un defect de resorbtie digestiva sau utili-zare. aceasta limita este stabilita la 180 zile. -onis = arort. audire = a auzi. [Cjr. / avivement. de (a toxon = sageatd.a. / avitaminosis. auxanolo-gy. \Lat. [Cfr. ammoniakon = sore de amo-niu. Uneori. s. In cazul unei fracturi. (a vaccind = variola vacitor. adj. f. sistem neuroendocrin complex alcatuit din doua componente. s. spontan se poate produce consecu-tiv unor cauze materne (malformatii ale aparatului genital. a . s. [at. indurate. [GIT. m. s. dm-uiio. / self tolerance. [Gjr. AVIVARE. exista sub forma de perechi de cromozomi omo-logi. trails = pesle.. f. s. exista posibilitatea de a mentine In viata si un fetus cu o varsta gesta-tionala mai mica. vasculum = vas mic.). 4) A.: autointoxicatie (v. si doi cromozomi sexuali. [Qr. de (a auxein = a creste. s. Organismul uman poseda 44 de a. adj. AUXOLOGIE.-h. f. secretiile hormonale periferice se afla sub dependenta a. vasis = vas. de (a vellerc = a trage.

A. s.} Institutie de asistenta sociala si medicala pentru Intretinerea varsInicilor. f. NA: axilla. care reprezinta partea esentiala a fibrei nervoase. de lungime foarte variabila si diametru diferit m functie de specie. AZOOSPERMIE. A. s. adj. AZOT. -ozo. copiilor ortani etc. / asylum.priv. tab. AXENIC. AZBESTOZA. A.. f. / azathioprine. Sin. cu conservarea stromei si Indeosebi a *endonervului. In functie de suprafetele pozitive sau negative cuprinse in traseui elec-trocardiografic Intrun interval de timp dat. / axonotm6sis. dupa fosforilare. m.priv. a priv. ouron = urind. [Lat. Ex. / axonotmesis. n . 1) Linia dreapta care uneste polul posterior al ochiului si centrul geometric al pupilei. / azymic. Termenul este utilizat uneori cu sensul de *hiperazoturie. din gr. ale pieselor componente tre-buie sa coincida cu a. f. s. o.13-0. f. / axokinine. f. utilizata In hematologie. [Cjr. f. / asbestosis. f. / asbestose. A.] Proteina care. In ma-joritatea cazurilor. creste Indeosebi In afectiunile renale. n. a. sy-lan = ajefui. o. m. oglinzi si diafragme cu ajutorul caruia se obtin imagini ale diferitelor obiecte). Timp Indelungat. AXONEMA. care include: azotui ureic. [Qr. [Lot. s. fibrele A si B sunt mielinizate. ferment. n. s. normala este de 0.priv. construit In triunghiul lui Einthoven reprezentand intensitatea.} ElementuI chimic cu numarul atomic 7. Indeosebi In transplantele de organe. / azide. s. s. f. In cazul unui instrument optic (care reprezinta un ansam-blu de lentile. In cazul neuronilor senzitivi. instantanee consta Intr-un vector. xenos = strain. sectionare. / azyme. o. / azaserine. medie este vectorul stabilit. Indeosebi cu referire la coloratia Giemsa. s. huimii.: paine a. f. / axokinin. azotui din acizii aminati. s. [Cjr. uremie. / azote. / azotate. asbestos = care till poale fi stw. Intra In compozitia enzimelor. 2) In fizica. In prac-tica. a . proteinelor.. m. sub forma de molecule diatomice. f. a . AXA VIZUALA / axe visuel / visual axis. s.il. m. s.. gr. AXIS. AZOTURIE.} Citoplasma continuta In inte- AZUROFIL riorul membranei unei fibre nervoase axonale. -atos = s&ngt. asy-lon = [oc im'w[a6i[. f.priv. per-mite transmiterea centrifuga a influxului nervos la un alt neuron prin intermediul *sinapsei (axodendritica sau axosomatica) sau la o celula efectoare (sinapsa efectoare). adj. ophthalmos = oc/w. [Qr. o. / azaserine. Este determinata. / azot(a)emia.} Fiecare dintre cele trei vene impare care leaga.] Care se coloreaza electiv cu eozinat de azur. In cursul febrei.} Fascicul de *microtubuli si de proteine aso-ciate care formeaza partea centrala a 'cililor si 'flagelilor la nivelul unei celule eucariote si este responsabil de miscarile acestora. Inconjurata sau nu de o teaca de mielina. exceptand a.AXAOPTICA pe *electro-cardiograma. / azathioprine.: vitamina A (v. infirmilor. / axoplasm. s. n. f. s. oecHe azur = at6dstrui.: nitrat (v. si hiperazotemie. 'in mod asemanator. [fr. / axone. zygon == perectie. fibra nervoasa. s. piloasa. reprezinta constituentui principal al aerului (78%) si In conditii normale se afla In stare gazoasa. axon = !U(a. adj. s. AZIDA. o. Acest an-samblu de elemente optice se numeste sistem optic central. directia si sensul dife-rentelor de potential la un moment dat al contractiei cardiace. f. s. xeros = uscat. / axerophtol. kincia = a nufca. pi. spcrma. f. Orice dreapta ce trece prin centrul optic al lentilei. s. axon = w(0.] Sin. bazele purinice. ca vector al undei QRS In momentui amplitudinii sale maxime. tmesis = tOieturO. In tulburarile de metabolism.] Eliminarea de azot prin urina sub forma de *uree si *urati. anat. axis = ivffl. axoa = cuyl. Tacit. In mod normal. Toti motoneuronii sunt mielinizati (fibre A).von = W(il.. la dreapta si cele doua mid vene a. secun-dara. NaN3). In socurile traumatice sau chirurgicale. s. a. f. AZUROFIL. / azot6mie. s. lichid are temperatura de -194. / axoplasme. amo-niac etc. / axis. zoe = viaf. reactiveaza *axonema. / axoneme. / azoospermie. AXOPLASMA. principals a unei lentile optice reprezinta dreapta care trece prin centrele de curbura ale ambelor suprafete ale lentilei. este cea mai mare. m. s. [Qr. acidul uric. AZIL. -aton = samdnfa. m. / azurophile. A... iar fibrele C sunt amielinice. s. f. s. / axenique.. A. / axis. a . Exista o forma auto-imuna si cateva forme ereditare.} Prelun-gire citoplasmatica unica a corpului neuronal. de leziuni inflamatorii care produc ocluzia "canalelor deferente si a *epididimului.. AXILA..\ 1) Concentratia sanguina In azot neproteic. [Cjr. A.5°C si este utilizat pentru conservarea celulelor. de-a lungul coloanei vertebrale toracice. a . f. axillae.] V. (DCI) *Antipurinic derivat din *mercaptopurina utilizat per os In tratamentui unor leucemii acute si ca *imunodepresor. sarea de sodiu.priv. / axon. AXON. adj. s.d. A. V. principala.45 gt kg corp/24 ore. / azoturia. oase. zooa = animal. adj. / axillaire. -o/. AZIMIC.} Care este lipsit de fermenti. f. s.] Absenta totala a spermatozoizilor din sperma. adj. 2) Uzual. s. care antreneaza o degenerescenta walleriana..priv. este unul dintre elementele fundamentale ale materiei vii. Cele doua punc-te sunt situate aproximativ la baza si la varful inimii. [Cjr.). creatina. AZOTAT. zoe = viaf.. -ina. Este moderator al oxigenului In respiratie. [Cjr. [Lot. \Cjr. vene cave superioara si inferioara: marea vena a. axoa = wffif plasma = obwct modeCat. AZIGOS (vene) / azygos (veines) / azygous (veins). [Cfr. / azotate. geometrica a instrumentului. s.). asylum. axilla = su6suoard. / azurophil(e).: cilindrax. \Lat. axilla = sub-suoard} Care apartine axilei sau se refera la axila. zyme = drojdie. AXONOTMESIS. / nitrogen. dl la philein = a iu6i. / armpit. contrar etimologiei. NA: vena azygos. este alcatuita din elemente identice acelora din corpul neuronal. adj.. s.priv. m. s. (saa hemiazi-gos) la stanga. AXILAR.priv. a . termenul a desemnat spitalele de psihiatrie. regiune a. 205 . In diaree sau In obstructii intestinale. din grupul antimetabolitilor antagonisti ai *glutaminei. n. [Cjr. AZATIOPRINA. f. / azide. / azoospermia. axilla.. / axillary. AXOKININA. (DCI) Antibiotic *antineoplazic extras din culturile de Streptomyces fra-gilis. f. s. a • priv. s. jug. m. tesuturilor sau organelor. AXA OPTICA / axe optique / optical axis. a . / azoturie. s. f.] Regiune situata Intre partea superioara si interna a bratului si partea laterals a toracelui: la adult. AZASERINA. urmare a hemoragiilor. m. nema = fir. care poate emite si colaterale. dar cu totui impropriu: cresterea con-centratiei ureei sanguine. sunt clasificati In functie de prezenta sau absenta tecii de mielina si de diametru. AXEROFTOL.] Intreruperea axonului. m. Inhibitor al "respiratiei celu-lare prin blocarea fluxului de electroni Intre dtocromoxidaza si oxigen (de obicei. [Cjr. Linie dreapta care porneste de la *fovea la un punct fixat (privit) de ochi. n. adj. / aisselle. acest ax se construieste In 'triunghiul lui Einthoven. / axenic.i zoe = viata. zoe = viatd.] Sin. s. AZOTEMIE. [Cjr. s. creatinina. / axoneme. phi]os = prieten. Diferitii a. / asile. [Qr.} Despre un animal de laborator care nu prezinta nici un germen saprofit sau patogen. In general. s. se numeste a. {Cjr. aci-zilor nucleici sj a unor alcaloizi.j Afectiune pulmonara (pneumoconioza) determinata de inhalarea pulberii de azbest. / axerophtol.: artera a. s. s. Ex. de [a a .

: Mycobacterium leprae (v. amandoua transmise prin capuse. 'Prcya.: Mycobacterium tuberculosis (v.Suy. Hr.: piroplasmoza. BACIL KLEBS-LOEFFLER / bacille de Klebs-Loeffler / KlebsLoeffler bacillus. la aceasta specie nu este pe deplin elucidata. IS 75-1959 . el a sens o enciclopedie in care s-a con-centrat indeosebi asupra dreptului. BACIL KITASATO / bacille de Kitasato / Kitasato's bacillus. 'Tufibinge.] Sin. babesia-sis. 1843-1910} Sin. 1854-1926. Se localizeaza In eritrocitele unor specii variate de animale domestice. 'Beriin.: Mycobacterium leprae (v. iar B.\ Boala determinata de protozoarele din genul 'Babes/a. bacillus = 6astonaf} Tip de bacterie caracterizata printr-un aspect morfologic alungit. 1860-1940. fiaclInolog japone. La om boala se manifests prin *anemie hemolitica foarte grava la bolnavii cu splenectomie. Shigella). [Robert Koch. El a definil cele 4 semne car-dinale ale inllamaiiei: .: Haemophilus ducreyi (v. BACIL CALMETTTE-GUERIN / bacille de Calmette-Gu6rin / Calmette-Guerin's bacillus. tific etc. 18521931} Sin.rmatotog Italian. 'Se-rgen. s. -20 d. August fohunn r'riedrich Loefflcr. Albert Culmette. Dupa 14 secole. 1852-1915. gme-colog ge-rman. Haemophilus). Mulli termeni pe care i-a utilizat all fost asiinilali dcfinitiv in terininologia medicala. 0 mare parte din manuscrisele sale s-au pier-dut. D. BACIL. canis este agentui etiologic al piroplasmozei canine. Este prirna carte medicala tiparita. Bolile provocate de genul B. fiactmo[og francitz. Haemophilus}. profuor ta 'Pisa. Celsus a realizat o compilajie (geniala) a tezaunilui medical grccesc. [Simon [''lexner.riotog german. s. [Leon Charier. ci tin emdit latiii.). Salmonella). 1843-1K90} Sin. pre. se-rotog francez. apoi professor {a Zurich fi [a J-[a[(e. Sin. Zurich si Chicago. f.miu[ 9^p6e.: Corynebacterium pseudodiphtericum (v. Sin.: *b. bacilli. Sin.rubor et tumor. prin care este denumita starea depresiva pasagera care survine la mama in perioada ce urmeaza nasterii.: Salmonella typhi (v. publicate la Florenta. hemie.ri.riohg si igie. 1S721961. fiacte.z.nist german. apoi director adjunct at Institutului 'Pasteur din 'Saris. grampozitiv prezent In secretia vaginala normala. s. [Victor Babes. V.te. piocianic.rwiog fidgian. sugerand forma unui bastonas. BACIL HOLERIC / bacille cholerique / cholera bacillus. -oza. anatOtMpato[og fi fiacteriolog ame.} Sin. BACIL AL LEPREI / bacille de la lepre / leprosy bacillus. BACIL KOCH-WEEKS / bacille de Koch-Weeks / Koch-Weeks bacillus. 6actunoiog fi imunolog Belgian. fiind considerata carte clasica a medicinei pana la mijiocul secolului al XVIII-Iea. [Edwin Klebs. pre-miui y^gfid pentru we-dicina/fizioCogie. / bacillus. la Institutui '^ocke.: Vibrio cholerae (v. in 1443. succesiv. [Albert Doderlein. prof&sor [a 'Bni^elles.. Mycobacterium]. Koch. [Robert Koch. apartenenta b.dicina.rican. vrofesor (a Cjroninge. baron. Corynebacterium). BABESIOZA. bigemina produce febra la vite. Desi este identificat de unii autori ca fiind Lactobacillus acidophilus.} B. BACIL KOCH / bacille de Koch / Koch's bacillus.fe. John Elmer Weeks.: Eschehchia coli (v. clasa *sporozoare. De Re Medicina a cunoscut 15 edilii.n fi 'Muwh.\ Gen apartinand familiei protozoarelor. m.e. anatomopatoCog gcrman. 1S35-1926.AURELIUS CORNELIUS CELSUS (cca. anatomopatofog german. descope-rit de Victor Babes. 8 volume intitulatc De Re Medicina. Wilrtz6urg.en. l^ie-no. profesor [a Cjreifswaid. cercetare. bacte. BACIL FLEXNER / bacille de Flexner / Flexner's bacillus. 18431910. anus. 207 .: Yersinia pestis (v. care a inflnenjat profund gandirea medicala.. In continuare.n. [Kar! Joseph Eberth. Octave Gengou.ioCogit. Klebsiella).[ pentru me. 60 i. Hr. director de. 1834-1913. niedicinei si filo-sofici.). [Georg von Hofmann-WelIendorf. denu-nut . iJocte. [Shibassabiiro KiInsato. cum calory ef dolore". / bacille. s. BACIL BORDET-GENGOU / bacille Bordet-Gengou / BordetGengou bacillus.: Shigella flexnen (v. BABY BLUES / baby blues / baby blues. 'Berlin. m. Interesal de toate aspec-!ele vie{ii. anatomopo.: abdomen. anatomopatoCog fi bacttriolog roman. | Carl b'riedldfuler./fiz. fiacte.totog fi 6ac.r din y{ew yor^ 1863-1946} Sin.. *b. *b. B.] Sin. Ex. f. medic norvegian. [/"/"s Jean Baptiste Vincent Bordel. profesor [a 9{ew yor^ 1SS3-1949. 1S63-1933. BACIL EBERTH / bacille d' Eberth / Eberth's bacillus.olog german. Mycobacterium). tibia. Sin. patoloaica.rwiog austriac. apoi [a 'Serfifi. radius. in 1905. la 'Zema.: Klebsiella pneumoniae (v.dicala. BACIL ESCHERICH / bacille Escherich / Escherich bacillus. oftalmolog american. vaccin BCG. 1841-1912} Sin. me. BACIL HANSEN / bacille de Hansen / Hansen's bacillus.: Pseudomonas aeruginosa (v. deoarece a stiut sa utilizeze caracleristicile lunbii latine (ex. BACIL FRIEDLANDER / bacille de Friedlander / Friedlander's bacillus. Angl. pi.} Sin. BACIL DUCREY / bacille de Ducrey / Ducrey's bacillus. in 1905.). transmisa rar de la animale la om prin intermediul capuselor.). / babesiose. 1870-1961.: Haemophilus influenzae (v. [Auffiisto Ducrey.\ V. 'SruJ(d[w. prof&sor de..Cicero al medlcinei". d. [Lot. Mycobacterium).j Sin.) nu a fost medic. / babesiosis. 1S47-1SS7} Sin. (BCG). anatomopatoCog fi bacte-riolog roman. \Gerhard Henrik Armauer Hansen. 'Seriin.). BACIL DIZENTERIC / bacille dysenterique / dysentery bacillus. din ordinul Papei. Corynebacterium). Ti^irtz. uterus). bacteriolog fi igie-nift german. Sin. occiput. A nu se confunda cu baby blue care Inseamna nou-nascut cianotic. la care a adaugat elementc dm practica medicala romana. profesor de igimd [a LiCte. 1S60-1941.tte. BABESIA / Babesia / Babesia. Tomaso de Sarzana descopera. in biscrica Ambrosius din Milano. se numesc *babesioze sau piroplasmoze. profesor [a 'Bucurefti. Jean Marie Camille Cluerin.: Shigella (v. 'Paris. apoi [a 'Koma. anatomic. [Victor Babes. BACIL HOFMANN / bacille de HofInann / Hofmann's bacillus. 18541926. BACIL DODERLEIN / bacille de DSderlein / Doderlein's bacillus.: Corynebacterium diphteriae (v.

[Bichard Friedrich Johannes Pfeiffer. Intepaturi de insecte. / bactericide. / bacillaire. [Qr. Shigella}. 2) In relatie cu un *bacil. imobili. medic fi Bocterioiog japonez. mezofile..: Salmonella typhi (v.: Haemophilus influenzae (v. psicrofile.: Pseudomonas pseudomallei (v.: Clostridium per-fringens (v. [William H. adica *antibiotice). Dupa recombinarea genetica pot aparea caractere noi la bacteria primitoare.} Sin. 1863-1939. este eficienta Tmpotriva multor bacterii grampozitive precum stafilococi. BACILLUS ANTHRACIS / Bacillus anthracis / Bacillus anthracis. 18701957. Celula bacte-riana prezinta un Invelis (peretele bacterian) care acopera membrana plasmatica. bacil-lary. substante produse de unele microorganisme. de asemenea. / bacteri-cide. \Qr. B. [Cnrl Sonne. transformare sau achizitie de plasmide prin conjugare.} (Substanta sau agent fizic) care nrovoaca moartea bacteriilor. s. cu dezvoltare optima la 20-30°C.). de ia bakteria = Boston. bactericidal. sunt.} Prezen^a de bacili In sange. In raport cu temperatura optima de dezvoltare exista trei tipuri de b. Salmonella). saruri ale metalelor grele. n. Mecanismele de actiune ale b. B. pre-zenta bacililor se pune m evidenta In medii de culture sau prin inoculare la cobai.te. adj.: Mycobacterium tuberculosis. adj.: Corynebacterium diphteriae (v. •profesor ia 'Pans. Walther Kruse. familia Badllaceae) de bacil! mari grampozitivi. m. / bacill(a)emia. bakterioa. 18631955. nu confine germeni microbieni. dispusi In lanturi. Bacteriohg american. alfa. 1852-1915. / bacitracine. 3) b..} 1) Termen nerecomandat. Haemophilus). -atos = sdnge. In absenta glucidelor. Sin. 6actenoiog german. Uneori se poate produce si o reproducere sexuata sau conjugata (*colibacil) cu schimb de material genetic Intre o bacterie donoare (mascul) si primitoare (femela). cu temperatura optima de dezvoltare sub 20°C. BACTERICID. asemenea plantelor. a. iar materialul genetic este alcatuit dintr-o molecula mica de ADN bicatenar (cromozom circular. f. s. [Lat. auto-trofe care. BACIL PFEIFPER / bacille de Pfeiffer / Pfeiffer's bacillus. [Jean Hyacinthe Vincent. BACTERIDA. ter- .: Fusobacterium nucleatum (v. care nu apar-tin nici regnului vegetal. Virulenta speciei este conferita de un complex de proteine denu-mit "toxina antraxului". bakterion. f. bacillus = dastonas. Fusobacterium). Acest Invelis. profesor de medicma internet ia Copenhaga. f. BACILAR. bactmolog german. [William Henry Welch.: Mycobacte-rium bovis. sunt extrem de diverse. 208 BACTERIE BACILLUS TETANI / Bacillus tetani / Bacillus tetani. ribozomi si enzime care permit expresia materialului genetic. 2) Sin. prin extensie. De obicei. BACIL SONNE / bacille de Sonne / Sonne's bacillus. Ex. este agentui etiologic al *antraxului. ultrasunetele. [Kiyoshi Shiga. f. infectie acuta frecventa la ierbivore si transmisa la om prin spori proveniti din contactui cu animalele sau cu produsele lor infectate. pustuloasa. de unde rolul acestora In alterarea alimentelor pastrate la rece. f.} 'Pustula uniloculara de dimensiuni mari. gr. BACILEMIE.ze. 1S64-1943} Sin. BACIL TUBERCULOS / bacille tuberculeux / tubercle bacillus.. (DCI) Antibiotic polipeptidic izolat din tulpina Tracy de Bacillus subtills. bacteria. au capacitatea de a sintetiza molecule organice. utilizat initial pentru bolnavii In a caror expectoratie exista bacilul Koch si.nt Wroclaw. s.rg fi Leipzig. BACITRACINA. Lichidul din interiorul b.: Pseudomonas aeruginosa (v. 2) b. BACIL PARK-WILLIAMS / bacille de Park-Williams / ParkWilliams's bacillus. fizice sunt caldura (umeda sau uscata). s. m. BACIL TIFIC / bacille typhique / typhoid bacillus. In esenta asemanatoare.: Shigella dysenteriae (v. dim. cauzat de un bacil. profesor [a Qreifswaid. asemenea animalelor. heterotrofe care. Sin. f. aldehide. BACIL SHIGA / bacille de Shiga / Shiga's bacillus. si bacteriostatic.} Tulpina de Corynebacterium diphteriae (v. 1870-1957} Sin. s. Sin : Clostridium tetani (v. Pseudomonas).). de aceea se presupune ca aceasta ar fi generata de o reactie alergica la distanta. V. radiatiile ionizante (ultraviolete. caedere = a own. de ex. Anna W. / bacitracin.). BACTERIDA PUSTULOASA / bacteride pustuleuse / pustular bacterid. Williams. ca si de un polipeptid capsular antifago-citar continand resturi de acid D-glutamic. ARN de transfer.: Shigella dysenteriae (v. medic fi 6actenoiog danez. B. f. / bacterid. prezinta caracteristici ana-loge celor ale celulelor tuturor organismelor vii. Sin. pi. 1862-1950} Sin. Indeosebi a *bacilului Koch. [at. In functie de sursele nutritive se disting: 1) b. Este administrata topic sau intramuscular In cazul infectiilor cu germeni sensi-bili. de [a bakteria = Boston. pot da nastere la *spori. Cele de natura chimica pot fi substante anorganice (acizi. ca urmare a existentei unui focar infectios. BACIL PIOCIANIC / bacille pyocyanique / pyocyanic bacillus. baze. m. adj. X. ARN mesager. beta. conserva forma si rigiditatea celulei. profesor [a 'Bonn. Mycobacterium. pornind de la compusi anorganid (prin fotosinteza sau chimiosinteza). s. BACIL VINCENT / bacille de Vincent / Vincent's bacillus. [Alfred Whitmore.BACILLOEFFLER BACIL LOEFFLER / bacille de Loeffler / Loeffler's bacillus. 2) b. iar reactiile bio-chimice. sunt lipsite de un nucleu veritabil. / bacillar. dim. -ida. t)ac. Soionia).} Termen generic prin care este desemnat ansamblul microorganismelor (organisme microscopice) unicelulare. streptococi sau pneumococi si a unor bacterii gramnegative (meningococi si gonococi). Shigella}. Corynebacterium} utilizata pentru producerea toxinei difterice.r. ubicuitare. indusa In *vaccinul DTP (diftero-tetano-pertusis). BACIL WELCH / bacille de Welch / Welch's bacillus. s. / bacillemie.: boala Andrews (v. substante tensioactive. f. B. 1858-1945} Sin. BACIL WHITMORE / bacille de Whitmore / Whitmore's bacillus. bacillus = Sastonof. In care sunt cuprinse si bacteriile pato-gene pentru om si animalele homeoterme. gama). Specie (genul Bacillus. compus din doua straturi. ci (Tmpreuna cu algele albastre) grupei protistelor *pro-cariote. halogeni si oxidante) sau organice (alcooli. fiactenolog fi epidemw[og francos.: 1) b.. nici regnului animal. prin transductie. BACIL SHIGA-KRUSE / bacille de Shiga-Kruse / Shiga-Kruse bacillus. \G.). pentru toti bolnavii de tubercu-loza. Citoplasma b. inhalare sau ingestie. s. 1850-1934. B. s. de la bakteria = lias-ton. fenoli. 3) Sin.: 'b. deja sintetizati de alte organisme. apoi [a 'SerCin. / bacterie. profesoT la 'SerCin. Park. de asemenea.se reproduc pe cale asexuata. BACTERIE. pot metaboliza doar compusi organici. fiactirwiog german. Aflate In conditii particulare. Corynebacterium}. 1) Sin. Schimbul de material genetic se poate produce. anatomopatolog fi igie-nist american. adj. cfwwg ai armatd britanke ia 'Surma.} Sin. haima. [August Johann Friedrich Loeffler. [Lot. bakterioa.: Mycobacterium avium. 'SQsnigske. prin *sciziparitate. medic fi Bacteriotog japonez. 1876-1946} Sin. profesor ia Johns 'Hofkjns. / bacterium. / bact6ride. s. 1882-1948} Sin. s. care ocupa Intreaga grosime a epidermei. [Kiyoshi Shign. Shigelia). plasmide).rio(og american. crezoli. s. Incapsulati.: Shigella sonnei (v. V... dim. unele b. In partea exterioara a peretelui bacterian se afla o capsula constituita din polizaharide secretate de celula. l^onigsbwg fi •SresCau (in pre.

animalelor si plantelor. / bacteriology. [C. iar *lizozimii b.] *Toxina de origine bacteriana. s. f. adj. dim. f. s. V. sunt organismele cele mai raspandite. lysis = distrugere. strict parazite. / bacteriolytique. melaninogenicus sunt agenti patogeni. 0 serie de b. adj. Poate fi: 1) Spon-tana. care se declanseazS Indeosebi dupa contactui cu anumite •antibiotice. au fost intens utilizati In cercetarile de genetica moleculara. urmare a mortii acestora. f.] Proteina intrinseca a membranei de Halobac-terium halobium similara *rodopsinei.^aminare. si microbiologie. s. baculum = Boston. si sep-ticemie. de ia trepein = a mtoarce. / bact6riorhodopsine. [Cfr.: un 'antibiotic) de a inhiba cresterea si multiplicarea bacteriilor. sunt constituiti din material genetic. Datorita specificitatii mari pentru anumite bacterii. f. dim.. dt (a bakteria = Boston. a unui antibiotic se masoara prin concentratia minima inhibitorie (CMI) a cresterii unui anumit tip bacterian. / bacterioide.} Prezenta bacteriilor In sangele circulant. de ia bakteria = Boston.] Proprietatea unei substante (ex. / bacteriocines. Forta electromotoare generata de pompa protonica (de 200 mV) permite sinteza unei molecule de ATP (o molecula per proton) In *anaerobioza. semnificativa). cand b. [Cjr. lysis = distrugere. adica de radiatiile luminoase. skopia = e. iar sistemele moleculare ale bacteriei gazda sunt deturnate In fa-voarea utilizarii genomului pentru sinteza materialului genetic al b. [CfT. un mare numar de bacterii parazite care traiesc In interiorul altor orga-nisme.} Virus infec209 . -atos = sange. 2) Provocata prin anticorpi spe-cifici. nesporulati. / bact6riotoxine. toxikon = otravd pentru rdrfuC sOgetiior. f. studiul culturilor. bakterion. BACULOVIRUS BACTERIOLIZINA. dim. vitamine si antibiotice. / bact6riologie. [Qr. f. f. aspect! -ind. s. de. bakterion i dim. dim. pot produce toxine (de ex.. bakterion. BACTERIOLOGIE. f. sintetizeaza substante ca vitaminele si se opun dezvoltarii unor b. otravd. dim. BACTERIOSCOPIE. BACTEROIDES / Bacteroides / Bacteroides. Ex. trope = mtoarcere. / bacteriolytic. s. nepatologica). o serie de aminoacizi. Spe-ciile 6. f. / bact6riophage.: substante antibacteriene si antibiotice. / bacteri(a)emia. o serie de b. BACTERIUM COLI COMMUNI / bacterium coli communi / bacterium coli communi. f. f. de asemenea. cu peste 105 germeni pe ml de urina (denumita si b. si Fusobacterium. s. / bacterioscopy. septicemii. care infecteaza un organism deja infectat de un alt germen (virus. b. f. Ex. bacterie. / bacteriopause. de (a lyein = a distruge. s. f. patogene. sunt asamblate. In scopul depistarii prezentei bacteriilor. bakterion.} Disolutia bacteriilor. adj. / bacterioto-xin. V. bacteriofagi. b. intestinale. s.. s. reprezinta agenti etiologici ai numeroase boli ale omului.: colicinele produse de 'Escherichia coli. / baculovirus. f. BACTERIORODOPSINA. determinand colecistite. ouron = iirina. s. dim. bakterion. de [a bakteria = Boston. s. logos = fitiinta. [G. particulele componente ale b. ARN.] Virus care infecteaza bacteriile. fina. / bacteriolysin. De ex. infecteaza o bacterie. \Qr. si antibiograma. parazite sunt necesare organismelor gazda. BACTERIEMIE.r. sau piocinele. phage. distruge.BACTERIEOP ORTUNISTA mofile. n. [CfT. Capacita-tea b. ca urmare a simplicitatii programului genetic. m. dim. dim. proteaze). dar poate fi si contaminata In momentui emisiei sau al prelevarii (b. apendicite gangrenoase. BACTERIURIE. Datoria dimensiunilor si exigentelor lor reduse In materie de nutritie si mediu. parazit) si determina o *infectie oportunista. Dupa ce b. printre care: alcoolul. opsis = vedm. 'in apa si In aer. f. bakterion. adj. eidos = forma.ti[oare roz. dim. s. din fiecare bacterie gazda. BACULOVIRUS. 3) Produsa de "bacteriofagi. BACTERIOCINE.] Despre diferite substante chimice care se fixeaza selectiv pe bacterii. infectii pelvine. BACTERIOPAUZA. s. la bakteria = (las-ton. / bacteriurie.] Care este capabil sa provoace liza sau distructia bacteriana. / bacteriolyse. f. m. Dupa sinteza. bakterion. [Qr. f. a e^amina. m. pi. de Ca bakteria = Boston. B. adj. pausa. 2) Bacterie modificata structural. / bacteriostatique. lytikos = care. cuprins Intr-o "capsida proteica. B. -ind. s. B. de ia bakteria = Boston. s. care se dezvolta optim Intre 50 si 60°C. f. BACTERIOFAG. \Qr. / baculovirus. produse de "Pseudomonas aeruginosa.: fag. bakterion. bakterion. [Cfr. denumiti *bacteriolizine. / bacteriolisine. de ia bakteria = Boston. virus = venin. proteine) sunt blocate. dim. de ia bakteria = Boston. / bacteriotropic. Dezvoltarea *biotehnologiei si a ingineriei genetice impune utilizarea b. fragilis si B. lizogenie si lizotipie. dim. / bacteriotrope. adj. BACTERIOID. V.] Examenul unui preparat microscopic. BACTERIOLIZA. Uneori se considera ca poate avea o semnificatie patologica (pentru diagnosticul unei afectiuni infectioase a cailor urinare) doar o b. (at. actiunea litica a "complementului. s. pentru care este caracteristica. V. sin-tezele proprii bacteriei (ADN. -ind. fara a Ie distruge. s. gr. In mod normal urina este sterila. statikos = care opreste. / bacteriorhodopsin. bakterion.. [(yr. de la lyem = a distruge. s. / bacteriuria.] Gen bacterian constituit din bacili gramnegativi. / bacterioscopie. pot fi utilizati ca "markeri ai suselor bacte-riene. phagein = a mdnca. purtatoare de receptori specifid pentru b. de ia skopein = a video. [Cfr. f. BACTERIOTROP. de la bukteria = Boston.r.] Ramura a "microbiologiei care studiaza diferitele specii de bacterii prin observatie la microscop. de la bakteria = Boston. la om. strict anaerobi. pausis = wicetare. ca si a proteinelor capsidei. B. de.] Prezenta bacteriilor In urina. BACTERIOTOXINA. Sin. ia lyem = a distruge. Proteine produse de anumite bacterii. s. cer-cetari serologice si biologice. b. / bacterio-phage. prezenti In intestin la om si la animate. Boala apare cand se rupe echilibrul Intre b. rhodon = trandafir. / bacteriolysis. / bacteriostatic.: Escherichia coli (v. de ia istanai = a piasa. / bacteroid.] 1) Asemanator cu o *bacterie.). anticorpi. non-toxinogeni. bakterion. bakterion. bactericid. este o *pompa de protoni antrenata de energia fotonica. 0 serie de b. BACTERIE OPORTUNISTA / bacterie opportuniste / opportunistic bacterium. [Lot. adj. B. / bacteriemie. a face so. de la bakteria = Boston. fiind ubicui-tare: In sol. s. B. Sin. de [a bakteria = Boston. pentru maceratia fibrelor vegetale si In sinteza a numeroase substante. BACTERIOLITIC. f. patrund In tesuturi (ca urmare a deficientei mecanismelor de aparare) sau cand In tesuturite sj celulele gazdei se dezvolta b. bakterion. dim. V. [Qr. de. / bacteriosta-sis. haima. ia toxon = sageata. bakterion. de ia bakteria = Boston. abcese hepatice. si organismul gazda. ADN sau ARN. Exista. pe langa fap-tul ca se hranesc cu produsi de digestie. s. Este constituita din 7 domenii transmembranare dispuse In alfa-helix. s. dim. de ia bakteria = Boston. prin fixarea la nivelul bacteriilor. [Cjr. hakterion. f. eidos = forma. de (a bakteria = Boston. toxina botulinica este eel mai puternic toxic cunoscut) sau enzime extracelulare (hemolizine. dim. avand actiune distructiva asupra altor bacterii. adj. / bacteriocins. sunt uti-lizate In fabricatia unor produse alimentare. au structure asemanatoare cu *bacteriofagii si actioneaza prin blocarea sintezei proteice sau a ADN ale bacteriilor-tinta. sintetizati rup peretele bacterian. pi. BACTERIOSTATIC. oprire] Oprirea cresterii bacteriene. s. s.] Denumire veche pentru anticorpii specifici care permit. eliberand 100 pana la 2 000 de b. Totodata.

} *Protozoar din clasa ciliatelor (infuzori). viteza. -ism. Sin : sindrom Barlow (v.} Actiunea de a deplasa.0001-0. balneum. BAIN-MARIE / bain-Marie / bain-Marie. s. [CfT. bilanx. s. prin care se asigura mentinerea la temperatura constanta si iri-garea controlata (debit si compozitie) a unui organ. 2) B. V. c) b. s. compusi explozivi. mare. f. s. la ballantion = punga. dim. gr. Var.} Fobia fata de armele de foe. s. ballein = a a-runca.nt. bathos » 6d[66it. / bath. / ballooning. BALON. lanx. fiind denumita si a patra boala venerica. / scanning. f. BALEIAJ. fara a avea contact direct cu aceasta. / ballottement. din gr. imersia alternanta a corpului In apa rece si calda. ballista = mafina de. de contrast.} Obiect flexibil si expandabil prin introducerea de lichid sau gaz In interiorul sau.] Dispozitiv pentru Incalzire In care sub-stanta sau solutia este plasata In apa fierbinte. specifics! gangrenoasa si ulcerativa este cauzata de o spirocheta. malformatiile. pot fi plasate In interiorul unui vas sau al unei alte cavitati anatomice pentru a Ie expanda sau pentru a Ie com-prima peretii. gr. ballein = a arunca. [Qr. [Lat. de aruncat pwtre. s. BALANTIDIUM COLI / Balantidium coli / Balantidium coli. panouri izolante) Si In medjul rural. [Lot. f. vapori. kardia = inimO. s. BALANITA CU PLASMOCITE / balanite a plasmocytes / plasma cell balanitis. m. Ex. din itai. d) b.. f. = fried. BALANOPREPUTIAL. V. n. f. Var. / ballottement. / ballistocardiographie. phobot. s. -itd. de lumina artifidala. gramma = {nscrie-re. dar nu obligatoriu. -aid. f. BALANOPOSTITA. YEngl. B. BALONIZARE A VALVEI MITRALE / ballonisation de la valve mitrale / flopping valve syndrome. acceleratie) transmise corpului uman de fortele balistice rezultate ca urmare a activitatii mecanice a inimii. (a bis = de. datorat mutatiilor spontane. therapeia = tra. electronic din tubul catodic etc. capului fetal se constata In sarcina normala. f. BAIE. de.. balantidiosis. / balanoposthites. b. s. s. ca radio-activitatea. pentru badijonaj (v. la palparea cu ajutorul de-getelor (sau la palparea unui organ cu o mana. deci selective. BALNEOLOGIE. pore. adj. genetikos == propriu unei genera^i. m. balneum = fiaie. on. s. / balanoposthite.} Senzatie dezagreabila de umplere la nivelul stomacu-lui sau abdomenului. Sin. / balance. aruncat pietre. de eel indus de 210 BALOTARE FETALA factorii nocivi. / ballistocardiography. lands = taier. s. balnea (lat). microchimica are o sensibilitate de ordinul 0. palla (dialectic balla) = minge.] Pneumopatie determinata de inhalarea unui antigen organic In mediul industrial (Indeosebi In fabricile de hartie.001 mg. s. cealalta mana exercitand presiuni sacadate). BADIJONARE. BALANITA. Indeosebi cu actiune *antiseptica. wmaf. balanos = ghinda. balanos = ghinda. un sistem destinat explorarii unei suprafete linie cu linie sau punct cu punct.. emolienta. B. [Lat. De asemenea. / badigeonnage. f.} Utilizarea terapeutica a bailor ge-nerale si locale.). gr. s. logos = ftiinf-a. se manifests prin ulceratii purulente si uneori gangrena. praeputium = prepuf. s. f. gland] posthe = prepuf. f. s. de.} Ma-nevra clinica prin care se percepe. *fimoza. asociata de obicei. [a ballantion = punga. / balbisme. balistocardiografie. origme necunoscuta. s. In care simptomul principal este diareea cronica. [Lat. utilizat ca vector In "biologia moleculara. o serie de substante. s. de la genos = fleam..tame. / ballonnement. gland. / balneology. m. ordinul Peritriches. gr.} Termen care desemneaza anomaliile. BAGASOZA.] V. aplicarea apei sub forma unui jet. Trebuie deosebit b. de la therapeuein = a Ingriji. [Lat. ballast = fialast. badigeonnage. n. / balantidiasis. / painting. s. s. "normal".BADIJONAJ tant al celulelor de insecte. f.: b.} Ansamblul manifestarilor patologice. s. [fr. ballein = a arunca. B. BALISTOCARDIOGRAMA. / balantidiase. marina. Ex. / balanite. RezultatuI Inregistrarii este denumit balistocardiograma. din gr. Termenul a fost extins la baile de namol. n. iar cea semimicrochimica -0. [Lat. scales. BALNEOTERAPIE.} Balbaiala idiopatica. ele pot conferi avantaje adaptative. B.] Instrument utilizat pentru cantarire. pallone {dialectic ballone) = minge mare. bagasse worker lung. f. boli venerice. plante In care corpul este intro-dus partial sau In totalitate In scop terapeutic sau igienic. V. cu plante etc. f. Mutatiile nu sunt numai nocive. BALANTIDIAZA.] Care se refera la *gland si la *preput. f. *microscop electronic cu baleiaj. BALOTARE FETALA / ballottement foetal / f(o)etal ballottement. ballista = mafina. b) b. dar este mai neta In caz de exces de 'lichid amniotic. BALAST GENETIC / ballast genetique / genetic load. / balano-preputial. diabet etc.. graphein = a serie. s. cave contine un lichid emolient.. m. balanos = gfiinda. f. / balneotherapy. balantidion. dm gr. din itaC. / balanitis. f.. termala.. In cadrul unui experiment. BALOTARE.: boala Zoon (v.. Cauze: igiena precara.] Inflamatia concomitenta a *glandului si a 'preputului. lat. / ballistocardiographie. ballonnement. b. balayer = a matwa. s. aCckiims-tei Marie /o fuive. s. ballottement. prin diferitele sale specii. dona. prin analiza careia se pot obtine o serie de date comple-mentare celor obtinute prin *electrocardiografie. anatitica. generate. kardia = mimtt. s.} Tehnica de Inregistrare a impulsurilor (amplitudine. / balayage..). ballista = mafinci rfe aruncat pietre. / idiopathic stammering. si balotare fetala. / ballistophobie. s. / ballon. s.} Ramura a medicinei care studiaza caracteristicile si utilizarile terapeutice ale apelor minerale si ale namolurilor. care.: badijonare. si logo-nevroza.1 mg. -oza. f. / ballistocardiography. s. paraziteaza o serie de mamifere (maimuta. [fr. [Lat. Senzatie de *balotare obtinuta la palparea uterului gravid sau prin tuseu vaginal.01 mg. gr. s. [Spaniota bagazo = coaja. indu-siv la aplicarea de radiatii infrarosii si ultraviolete. . BALBISM. b. [fr. / balneoth6rapie. [fr. f. EchipamentuI sau dispozitivul In care corpul sau obiectele pot fi introduse poarta acelasi nume. cu *meteorism. BALISTOFOBIE. / balneologie. BALONARE. V. dim. s. / bain. / balloon. B. s. sobolan) si accidental omul. s.sau bidirectional. s. f.). kolon = intestin gros. -ita.: *scintigrafie cu baleiaj (cu ajutorul sdntigrafu-lui). batanlidion. ['De (a numeie. si scanning. mortile survenite de-a lungul generatiilor din cauza materialului genetic defectuos. din itai. m. balneum = bale. g. f. f. de soare. / balanopreputial. / bagassosis. de. / bagassose. de laborator. [Cfr. senzatia de corp solid care pluteste Intr-un lichid sau de glisare a unui corp. n. pallone (dialectic ballone) = minge. ballon. BALANTA. [fr. uni. gland. determinate de parazitui intestinal ''Balantidium coli.} 1) Mediu alcatuit In principal din apa.. Forme: a) b. de organ. BALISTOCARDIOGRAFIE. are o sensibilitate cuprinsa Intre 0. [Lat. dus. si balneoterapie. BADIJONAJ.. f. m. [f^r. [Cfr. m.. f. adj. gr. halneum = fiaii.} Actiunea de aplicare pe piele sau pe unele mucoase a unei substante medicamen-toase. / ballistophobia. atasate *sondelor sau *cate-terelor pot ajuta la mentinerea acestora Intr-o anumita pozitie. s. pi.] Inflamatia mucoasei glandului de la ni-velul penisului.. / balance.

e. [fr. BARORECEPTOR. 3) In informatica: b. [at.tate. s. barys = greu. de Canada. de date. reactive.ngi. 2) B. f. / baroreceptor. s. / barbital. / barrage. de [a en = in. binden. binden. / barbiturique. *membra-nele bazale si mansonul de celule componente ale *nevrogliei. s.] Cel mai vechi 'barbituric cu actiune lenta de lunga durata si care potenteaza actiunea *analgezi-celor. [fr. din ga[eza barro = e^trmitate. haima. / baryum. s. extras din Abies balsamea. [fr. banca = Sancd. s. aisthesis = se. BANDA III / bande III / band III.} Banda de tifon si. f. s. 2) Laborator in care se asigura prezervarea In conditii riguroase a unor tesuturi sau organe In vederea "transplantarii. ca si de dozele terapeutice se dis-ting: 1) B. / barytosis. [CJT. f. s... realizarii unei compresiuni. m. / barbital. Proteina integrala a mem-branei eritrodtare. barriere. m.} Abolirea sensibilitatii la presiune In profunzimea tesuturilor.} Bariera semipermeabila alcatuita din tesut fetal. -ism. capil-laris = capilar. s. s. barrage. Indeosebi *astrocitele. Denumirea con-sacrata: b. balsamum.. utilizate In anestezia pe cale intravenoasa. / barium. Ca urmare.} Substanta de origine vegetala.] Tulburare a cursului gandirii caracterizata prin Intreruperea momentana si involuntara a discursului sau a actiunii. pentru evaluarea concentratiei unei sub-stante. epiteliu alveolar.ta. administrate ca "hipnotice. [fr. administrat per os. adj. s. trecerea substantelor (ioni. [fr.rm.). / bar. si placenta. f. f.} Unitate de masura a presiunii.nsibili. n. din gateza barro = e^tTemitate.BALSAM BALSAM.tVi an = priv. s. m. apartinand metalelor alcalinopamantoase. / pressorecepteur. varf. cu 'exanteme variate ce amintesc febrele eruptive.} Reactiv chi-mic prezentat pe un suport In forma de bandeleta. / barbiturism. BANG SUPERSONIC / bang supersonique / sonic boom. n. 8. Ill se fixeaza *ankirina. BAR. fie In exteriorul organismului (In care caz stimu211 . / baresth6sie. / bar(a)esthesia. cu actiune imediata. este folosit In radiologie ca mediu de contrast radioopac In explorarea tubului digestiv. alveolus. f. / bandage. Se disting: 1) B. s. Permeabilitatea BHE poate creste In unele boli. la nivelul carora celulele endoteliului capilar prezinta *jonctiuni deschise de tip gap. harys = groti. V. n. / blocking. La nivelul domeniului citoplasmatic al b. m. BANDA.] 1) In anatomie: fasie de tesut In forma de pan-glica sau cordon care leaga sau uneste doua organe. utilizate ca 'sedative. s. colectie de date (informatii) dintr-un domeniu bine definit. V. bandelette. rapide. f. subacut (prin cura medicamentoasa excesiva). s.. balsamon = fiaisam. lente. Abrev. Alteori. receptus. de. cazul zborului supersonic. cu greutatea atomica 137. barriere. la capillus = fir de par. aisthesis = somatic. ital. [T^. s. n. BBB (engl. BARIERA PLACENTARA / bam6re placentaire / placenta! barrier. din causa densitafii mari a compufiior sai} ElementuI nr. baritosis. s.} Denumire a caracteristicilor capilarelor cerebrale care prezinta o permeabilitate extrem de restrictiva. m. insolubila In apa. s. de organe. uneori. barorecepteur.: b. m. m. adj. datorita careia se previne patrunderea unor substante din sange In creier si In lichidul cefalorahidian. 3) Zona dintr-un spectru de absorbtie sau de emisie. dermatoze cronice (rar). Fiecare celula confine un exemplar diferit de ADN recombinat la un vector. Foarte utilizate In trecut ca medicamente. ozo. antiseptic si fluidifiant al se-cretiilor respiratorii. sensi6ilitate. [Cfr. [SMtetizat din acidni malonic ultras din p[anta denu-mitd in. se. edeme localizate. ['E. / baranesthesia. BARESTEZIE. binda.] 1) In genetica: colectie de *clonuri celulare (bacterii. BANDAJ. activus = activ. fr. Exista numeroase b. din orice alt material. to bind ^ a [ego. eng[.ng(. b. germ. m. BANDELETA REACTIVA / bandelette reactive / reactive band. celulele endoteliate ale capilarelor cerebrale prezinta *jonctiuni impermeabile. molecule) In creier este controlata strict. f.). si biblioteca de gene. din iimfia franciior stafiiGfi in Cjalia. / bande. de obicei.] Structurile care separa aerul alveolar de sange: 'surfactant. din cauza densitdfti mari a compusiior fiariu-iui. V.75 g/cm3. s. / banque. Ex. / balsam. [at. antiseptic de uz extern. sonus = sunet. BARANESTEZIE. BARBITURIC. etimohgia termmuCw barbituric. baros = greutate. / baume. [1^ etinwhgia temmuCw barbituric. BARAJ. din iim6a franciior staBuifi in Qalia binda.. sange) In scopul depistarii prezentei sau.. / barytose. b. pressoreceptor. 56.uta. / band. -atos = sange. BANCA. s. prin extensie. f. deoarece se produce la nivelul membranelor celulelor endoteliale. / barbitunsme. / barbiturate. n. iar In functie de durata de actiune. / bar. lamina bazala si endoteliu capilar. acut (prin tentativa de suicid sau accident). alcatuita din esteri ai acizilor aromatici cu alcooli rezinici. care este aplicata pe un segment al corpului In scopul mentinerii unui pansament. care contin un tip de receptor senzorial pentru care stimulul este reprezentat de o variatie a presiunii. m. 2) B.. Spre deosebire de capilarele obisnuite. {fr. super = deasupra. s. eng(. components a *citoscheletului eritrocitar.ti. SulfatuI de b. leziuni directe.] Intoxicatie cu derivati ai acidului barbituric (fenobarbital). din (at. s. gr. BARIERA HEMATOENCEFALICA / barriere hemato-encephalique / blood-brain barrier. ci doar reactii de surpriza sau de teama. destinat plonjarii Intr-un lichid biologic (urina. baros = gre. / bandage. de Tolu. vdrf. aceasta este modificata artificial pentru fadlitarea patrunderii unor agenti terapeutici. bindeii. s. f. bande. bandage. Se obtine prin incizii In scoarta anumitor arbori sau arbusti. cu rol de transportor al anionilor. \Qr. m. imobilizarii unei fracturi sau luxatii. s. ge. din gaiezd barro = e^tremitate. prezinta actualmente un interes limitat. to bind = a (ega. (a agere = a actiona. / bank. din gaieza barro = e^tremi-tate. baros = greutate. utilizate In preanestezie. ['Denumire. care separa circulate embriofetala de cea materna. de [a recipere = a primi] Organ sau zona sen-sibile la variatiile de presiune. barbabietola = sfectil fi uree. m. BARIU. [at. placenta = pladnta.: BHE. {Gjr. di (a alveus = canitate.34 si densitatea 3. 3) B. varf.nzafie. s. mentinerii unui mediu ste-ril (pentru cicatrizarea unei plagi) etc.] Termen generic BARORECEPTOR pentru ansamblul medicamentelor *hipnotice derivate din *aci-dul barbituric (sau maloniluree). / baranesthesie. gr. dim. Inlocuita cu unitatea *pascal (Pa).ti} Sensibilitate profunda la variatii de greutate si de presiune. 4) B. In definirea BHE tre-buie luate In considerare doua structuri pericapilare. de obicei In spectrul electromagnetic. b. m. baros = gre. germ. BARBITURISM. BARITOZA. de. intermediare. Se observa In disociatia mentala din *schizofrenie. din iimfia franciior stabilifi in Gjalia hiada. n. to bind = a Cega.] *Pneumoconioza minerala determinata de inhalarea particulelor de *bariu. kephale = cap. \J~r. [Lat.} Unda de soc care vehiculeaza o variatie de presiune in. propusa de 'Davy in 1808 de [a gr. [Itai. varf'1 (at. barriere. s. levuri etc. s. bang = pocnitura. enkephalos = creier. manifestat prin coma. Subiectii expusi nu sufera. substanta sub forma de pulbere alba. s. [CfT. BARIERA ALVEOLOCAPILARA / barriere alveolo-capillaire / blood-air barrier. de Peru. BARBITAL. si tranzit baritat. 2) Grup de frecvente alaturate sau apropiate.

s.} Specie de cocobacili aerobi gramnegativi din genul Bartonella. Grup de substante azotate care intra In compozitia 'nucleotidelor si a *acizilor nucleici. este reprezentata de un nucleu purina si un nucleu imidazol acolate. / barosensibilite. Grup de substante azotate care intra 'in compozitia *nucleotidelor ?i a *acizilor nucleici.: 'a unor lichide din organism. BAZE PURINICE / bases puriques / purine bases. [Qr. adj.: *membrana b. 2) Sensibilitate a organismului. B. adj.: zona sinocarotidiana prezinta b.: barotrauma. s.] Sin. / basedowien. [Lot. [at. basis = 6aza. / base.. B. prin combinarea b.] Substanta capabila sa capteze protoni sau sa elibereze ioni OH". Se disting doua cazuri principale de b. familia Bartonellaceae. de Sua. si venele b. care are aspec-tul unei cavitati delimitate de o Centura osoasa (sacrumul si coccisul posterior. s. trope = intoarcere. BARTONELOZA. s. / bathy(a)esthesia. CopenHaga. sau f. s. m. 1871-1950. BAZILAR. *Xantina si derivatii sai (cafeina. BAROTRAUMA. / bartholinitis. Biosinteza b. BAZE XANTINICE / bases xanthiques / xanthine bases. hathmos = prog. BAZIN. bastone. f. s. America. L. Slid. -e. / basedowian. BATIESTEZIE. aisthesis = senzafie. p. conuri retiniene Si retina. ordinul Rickettsiales. medic din America de. s. n.. m. 'in locul unde planul mediosagital al craniuiui inter-secteaza planul gaurii mari occipitale. (inferior). B.: actiunea b. [at.} Sin. este agentui etiologic al bartonelozei (v. / basion. [Lat. din [at. (superior). f. -ism. / basal. m. au un rol important In reglarea reflexa a presiunii (tensiunii) arteriale.: 1) Le-ziuni ale urechii medii si ale sinusurilor In mediu hiperbaric la scufundatorii submarini sau la scafandri. / base. / barotraumatisme. 2) Subject afectat de boala Basedow-Graves. [Karl Adolf von Basedow. BAROTRAUMATISM. [Ita[.. care se dizolva In apa cu producerea de ioni hidro-xil poarta numele de *alcali.. bogate In *rodopsina. Ex. se produce o neutralizare reciproca. Unele b.. trope = Intoarcere. s. hastum. este reprezentata de un nucleu hexagonal continand patru atomi de carbon si doi atomi de azot. a nervilor extrinseci ai inimii. s. medic german.BAROSENSIBILITATE lul este extern. L. iar b. adj. sunt distribuite pe intreaga retina. V. m. de ia hastare = a. basis = 6azd. purta. [Lat. care este la originea "vederii scotopice sau nocturne. bathmos = prog. [Lot. rete. BAZALIOM. la trepein = a m212 BAZIN toarce.. adj. presiunea sanguina pen-tru b. Structura b. p. baros = greutate. f. gr. anatomist. a unui organ sau a unei zone din organism la variatiile presiunii atmosferice. [Lat. [§r. organice. gr. 1871-1950. f.: epiteliom bazocetular (v. / bathyesthesie. sunt utilizate In terapeutica: metilxantinele (*teofilina. Sin. f.oase. continuat cu micul b. este alcatuit dintr-o extremitate externa fotore-ceptoare.: 5-fluorouracil. de [a sentire = a simfi. de ia trepein = a intoarce. se gasesc la nivelul tegumentelor). s. -atos = rand. BAROSENSIBILITATE. 1790-1854.. cuprinzand *cafeina.] Infectie generata de bacilul ''Bartonella bacilliformis. haros = greutate.} Sensibilitate profunda rezultand din stimularea receptorilor musculotendinosi. B. forma = forma. s.. gr. / bathmotropism. s. de. anat. s. r. adj. Ex. / basion. teobromina) sunt de asemenea b. s. bothys = addnc. p.] Care se raporteaza la excitabilitatea fibrei musculare cardiace. Structura b. Sin. Se disting b. si boala Carrion. n. / basaliome. adj. medic. f. bastona?ul propriu-zis. pentru desemnarea totalitatii anionilor din plasma sanguina a caror concentratie este afectata considerabil prin variatia concentratiei ionilor H^ din sange. cu exceptia 'maculei lutea. n. 1655-1738. BASTONASE RETINIENE / batonnets de la refine / retinal rods. / barotraumatisme. m. [A. -is = retea. si o extremitate interna arti-culata cu o prelungire a celulelor bipolare retiniene. s. [Lat.] 1) Sensibilitate la modi-ficarile presiunii arteriale. NA: pelvis. / bartholinite. / basilaire. [Qr. trauma. [<JT. minerale si b. b..: pelvis.. cu un acid rezulta o sare si apa. *timina (prezenta m ADN) si *uracilul (prezent In ARN). BAZA. / bartonellosis. separate conventional de o linie continua (formata din promontoriu.} Referitor la o serie de formatiuni anatomice localizate la baza altor structuri anatomice. [QT. *teofilina si *teobromina. evitandu-se astfel aparitia *alcalozei sau *addozei.: la baza creierului se gasesc trunchiul b. BAZE TAMPON DIN PLASMA / bases tampons du plasma / buffer bases. de ia haccus = recipient. / basilar.. / barotrauma. r. f. Fiecare b. Ex. / bathmotropic. Termenul este utilizat In prezent doar cu referire la miocard. p. f. / pelvis.: barotraumatism (v. f. BAZAL. sau f. s. n. p. s. si pirimidina. V. se deosebesc marele b. f. si acid. *6-mercaptopu-rina. sunt *dto-zina. Transmis la om prin Intepatura mustei de nisip Phlebotomus verrucarum. Barton. In mod normal.. Ex. ca si a unor agenti chimici (acetilcolina. bacillus = Bastonof. "vertije altemo-barice. s. / barotrauma. trauma. BAZE PIRIMIDINICE / bases pynmidiques / pyrimidine bases. BATMOTROPISM. B. t. BASION. In relatie cu marimea cavitatilor delimitate. m numar de circa 120 milioane. Sin. [at. de oasele iliace unite anterior prin *simfiza pubiana). si tab.} Regiune a scheletului osos situata la partea inferioara a trunchiului. . sensifiiiitate. / bartonellose. BATMOTROP. 2) Care se afla situat simetric la baza. Barton. sunt utilizate In terapeutica.). f. basis = 6aza. aeroodontalgii si b.). continuate. *adenina si *guanina sunt prezente In nucleotidele care compun acizii nucleici. pop. Prin reactia unei b. m. . / basal. n.] 1) Care constituie baza unui organ sau a unei structuri celu-lare. BARTONELLA BAC1LIFORMIS / Bartonella baciliformis / Bartonella baciliformis. -ina. s. s. Ecuador si Columbia. de referinta.] Traumatism provocat de variatiile bruste si repetate ale presiunii ambiante. s. -ism. fie . 0 serie de b. bilateral. -omo. adj. Acesti b. Principalele b. basis = Bazci] Punct craniometric de la marginea anterioara a gaurii occipitale. s. -oza. de ex. 'Ma'seburg. / barosensitivity. situati la nivelul crosei aortei si a sinusului carotidian. Termen utilizat Indeosebi In engl. Ex. se efectueaza prin intermediul 'acidului orotic. pulmo-nare la personalul aeronavigant (rar la pasageri) m cazuri de ascensiuni sau coborari rapide ori de depresurizare a cabi-nelor. m. -(ids = sensi6iiitate. iar dupa gradul de disodere In apa pot fi puternice (disociere intensa) si slabe (putin diso-date). sensibilitas. [Caspar Barlholia Jr. BARTOLINITA.). s.} Proprietatea unor structuri | ner-voase si musculare de a fi excitabile.: presoreceptor. / basalioma. 2) Otite si sinuzite barotraumatice.). V.] Celule senzoriale ale *retinei. -enne. Compusul ultim al catabolismului purinelor la om este acidul uric. / bathmotropisme. m. V. liniile nenumite si marginea supe-rioara a simfizei pubiene) denumita stramtoarea superioara. V. Se manifests sub doua forme: *febra Oroya si *veruci plane. Apare aproape exclusiv m Mun(ii Anzi dm Peru. Ansamblu de substante derivate din *xantina. 'teobromina). *alopurinolul si 'azatioprina. gr. basis = 6aza. adj. -atos = rand. adrenalina etc. se caracterizeaza printr-un pH mai mare decat 7.} 1) Care se refera sau se afla In relatie cu *boala Basedow-Graves. p. BASEDOWIAN. -ltd ] Infectie a *glandelor vulvo-vaginale Bartholin. p. baccinus. / bassin. [A. / bathmotrope. boros = greutate. [Qr. p. gr. s.

rte. gr.} Unitate de masura a radioac-tivitatji care Inlocuieste. newolog oiandezi 'Sal^lfum.: granulodtoza bazofila.. fiotanica benzoe. cresterea se produce de obicei lent. fiotanua benzoe. [Lot. / berylliose. adj. BAZOFIL1E.siafiiciune. m.} Compus aromatic (diamino-4. se poate Insoti de acte' automate si inconstiente. Mees. s. m. BAZIVERTEBRAL. si benignitate. 6otanica benzoe. / behaviorism. fie a ansamblului celor trei linii (panmieloftizie). cat si citologic. dupa ablatie incompleta pot aparea false reddive) si nu produc "metastaze.: dungi Mees (v. s. (simbol Bq) reprezinta o dezintegrare pe secunda a unui *izotop radioactiv. phUos = prie-tt-n. vertebra = ve. cella = comaro. In functie de caz. Se utili-zeaza Indeosebi ca sedativ si spasmolitic la nivelul tractusu-lui gastrointestinal. n. BEL. NA: pelvis renalis. / benzidine. s. B. Sin. bella = frwnoasa.: beladona. s. f.} Denumire utilizata uneori pentru contractiile car-diace. / benzolisme. \'Lngl.} 1) Expansiune a extremitatii proximale a ureterului. / battement. beryl-lus. durata lor de prescriptie a fost limitata.. Leucemiile In relatie cauzala directa cu b. fiind astfel facilitate analiza si investigatiile genetice. B. / basophil. / benzodiazepine compounds. / benzolism. Sin. / benignite. pi. Deoarece pot perturba functii cognitive ca vigilenta.} Doctrina promovata de J. s. m. si granulocit. gr. tumorile benigne sunt foarte apropiate de tesuturile normale omo-loge. s. V. / benzidine. Ant. m. Abrev. vas pentru colectarea urinei si materiilor fecale la padentii imobilizati la pat (termen fara echivalent In franceza sau engleza). n. In sistemul international. BAZOCELULAR. In cazurile extreme cu evolutie spre *coma etilica. [Lot.} Sin.6ra. Care nu prezinta caracteristid de *malignitate. si Curie. frecvent Incapsulate. Care se refera la centrul unei vertebre. n. balbicare = lJa[fi6iaia.: malign. [Lat. [Lat. [Lat. amer. si benzolism. BAZOFIL. BERILIOZA BENIGN. BERILIOZA.. s. m. f. fam. [Lat. extremis. -oza. gr. m. m. s. basis = baza.. [Lat. ca. BENZI MEES / bandes de Mees / Mees' lines.} 1) Despre un component celular sau tisular cu o afinitate particulara pentru colorantii bazici.} 1) Proprietatea unei structuri celulare sau tisulare (granulatii intracitoplasmatice. [Lat. f. BECQUEREL. sunt rare. benignitas. f. f. stammering. s. / basocellulaire. s. s. s. unele tumori benigne se pot extinde local. / balbutiement.). 2) In romana. premiu[ y^pSei pentru fizica m 1903. BATAIE. BALBAIALA. cu eventuale consecinte medicolegale. / belladone.). Var. s. [at. BELADONA.: logonevroza (v. / basivertebral. / basophilia. adj. BAZIOTRIB. atentia si memoria. beryllos = 6eri[w. celiilla = camdruta. adj. de. [Lat. m. / benzenisme. BELLADONA. basis = 6aza. / beat. BENZODIAZEPINE. s. behaviour = comportament. n. RezultatuI masurarilor este exprimat de obicei In decibeli (dB). Var. B. -ism. f. Benzi transversale puse In evidenta la nivelul cromozomilor prin diferite tehnici de marcaj sau colorare. fizician francos. [Lat. s. basis = 6aza. s. [Lat. BERIBERI. s. / benin. leucopenie. m. gr. gr. delimiteaza diferite regiuni sau loci (*locus) cromozomiali.} Unitate de masura a puterii acustice. deoarece urechea umana este capabila sa discrimineze diferente de intensitate sonora de ordinul unei zecimi de b. basophilic. / benign.} 1) Caracteristica a unei boli care se vindeca fara vreo dificul-tate deosebita.). de la benignus = flinevoitor. si o actiune *miorelaxanta de origine centrala. adj.} *Anticolinergic extras din florile si semintele plantei Atropa belladona. Un B'. da-torita caracterului neinvaziv. adj. este utilizata pentru punerea 7n evidenta a urmelor de sange uman In materiile fecale. fiotanica benzoe. 1847-1922. V. (dia[ectu[ cingaiez) care inseamna siafiiciune. n. ca si In predzarea naturii eventual sanguine a petelor suspecte (In medidna legala). 'Paris.). [It. colorantii bazici (cum este *hematoxilina). / benignity. / bel. de regula. Grup de substante heterodclice cu actiune prindpala *anxiolitica.BAZINET BAZINET.} Care se refera la stratui celular profund al *epidermului. 213 . 1873} Sin. / benzene. / basophilie. Este toxic si poate determina anemie. / becqurel. aim. / basophile. atat In plan arhitectural. [at. s.). s. BENIGNITATE. se dezvolta local. de la. de la verte-re = a intoarce.: boala beri-beri (v. este sursa unor alcaloide variate.} Sin. inginer ameri-cati. s. repetarea cuv&tituiui accentueazd sensul . / basocellular. s. adj. adj. dona = doamnd. s. •B. gr. de la haccus = recipient. este. gr. B. s. / benzene. / benzolism. / behaviorisme. s. Sin. pop. de. s. / bel. [Lot. utilizarea b. vechea uni-tate. / basivertebral.: B. s. BENZOLISM. celula. [Lat. A. In care se "deschid calicele renale mari. Curie. 2) Impro-priu.. In doze crescute pot fi utilizate ca "hipnotice si *anticonvulsivante. adj. s. f.: benzenism. leucopenie. n. *hematoxilina. [Lot. tumorile benigne nu reddiveaza dupa ablatie (sau. [Antome Henri Becquerel. fie consecutiv afectarii uneia dintre cele trei linii celulare sanguine (anemie. termenul este folosit pentru a desemna procentui cres-cut patologic de *granulocite bazofile In 'formula leucocitara a sangelui. f. induzand *atropina si *scopolamina.. printre altele. / pelvis of the kidney. c. / basiotribe. Watson care a sustinut ca psihologia trebuie definita ca o stiinta a comportamentului si nu a starilor de constiinta. BENZENISM.. In intoxicatiile cronice apar tulburari hematologice. inventatorui teCefonului. purpura trombopenica). BENZEN. Ca urmare. 8. [R. m. s. V. tribein = a freca} Instrument utilizat In embriotomie pentru perforarea si zdrobirea craniului fetusului mort. battvere = a bate. -ism. / belladona. cu posibilitatea de reddiva.} Hidrocarbura aromatica ciclica (CsHe) utilizata ca solvent industrial si In sinteza unor medicamente si coloranti. situata In sinusul renal. / benzodiazepines. basis = baza. -atis = 6undvointa. 1852-1908. stuttering. la 2-4 saptamani.. / beriberi.. pi. BENZIDINA. [a philein = a iu6i. s. iar extinderea tumorii catre tesutui adjacent are loc fara invazie. toxic si cancerigen. tumorile benigne sunt circumscrise. V. n.} Care este lipsit de gravitate. f. / berylliosis. s. f. de ex. BEHAVIORISM. f. de origine profesionala.} Sin. s. adj. BENZI CROMOZOMIALE / bandes chromosomiques / banded chromosome.: pulsatie. s. exercitand. 2) Ansamblu de criterii anatomopatologice care definesc tumorile necanceroase: a) macroscopic. [fieri = cuvdnt din Sri-Lanko.} Pneumopatie profesionala. [Lat.] Tulburarile determinate de intoxicatia cu *benzen sau cu derivati ai acestuia. s.6aza. m. philia = atracfie. f. de culoare alba. / balbuties.. la philein = a iufii.: benzolism (v. s. n. Totusi. B. benignus = Binwoitor. pentru belladona (v. polinuclear.}. / beriberi. -ism. atenueaza la etilici simptomele de *sevraj si de intoxicatie acuta. n. 2) Leucocit sanguin a carui citoplasma contine granulatii bazofile evidentiate pe frotiurile colorate prin *coloratia May-Grunwald-Giemsa. benigne. pop. m. / bassinet.. f. tesut) de a prezenta afinitate selec-tiva pentri. Intoxicatia acuta se manifesta printr-un sindrom care mimeaza starea de ebrietate. baccinus. [Graham Be]]. m. s. m. f. m. / becquerel. 4^-difenil) foarte putin solubil In apa. basis . c) evolutiv. adj. b) histologic. definita ca logaritm In baza 10 a raportu-lui dintre puterea masurata si o putere de referinta. trombope-nie sau tulburari gastrointestinale. s. / basiotribe.

} Act sexual practicat de un barbat sau de o femeie cu un animal.} Var.tu[ui grec. aifa6etuiui grec. In mod normal.. / betacelluline.. s. [/? = a doua iitera. / b6zoard. de ia stimulus = fia. gene bank. / betastimulant. s.. care stimuleaza acesti receptori. si curieterapie. s. s. f. / betatron. [Lat. / betath6rapie.). therapeia = trata-me. m. gr. f. BETAHERPESVIRIDAE / Betaherpesviridae / Betaherpesviridae. / betablocker. Adrenalina stimuleaza atat receptorii a. f. [Lot.] Recipient prevazut cu o tetina care permite alaptarea artificiala a sugarului. n. s. lipos = grasime. [Lat. favorizarea hipercoagulabilitatii prin cresterea 'adezivitatii plachetare Si. [ft = a doua iitera.). / betacellulin. din gr. {Lat.t ascutit cu care se imboCdesc vitde\ Substanta care activeaza *recep-torii padrenergid. BETACELULINA. otrava. dobutamina este p. / betabloquant.. dim. Sin. saifiatic. / gene library. / ebri6te.. m. f. [at. BETAMIMETIC. se afla In numeroase antibiotice. BETAINA. s. f. de ia hestia = animal. s. de ia bibere = a 6ea.: beta-adrenergic. exercita o actiune mitogena asupra epiteliului pigmentar al retinei si asupra celulelor musculare netede ale va-selor sanguine. de (a gr. timolol). [ft = a doua Iitera. probabil. s. s. Var. s. a atfadetului grec. a aifabetuiui grec. herpes. Fasciculul de electroni accelerati (si. . -ina. iat. de [a therapeuein = a mgriji.. s. / betalactamase. b. adj.a produce.: p-adrenergic. Ex. s. din oiandeza bloc = truncfii de copac taiat.] . a. [ft = a. f. Numeroasele b. BETIE.1 ae Ca mimeisthai = a imita. de ia biblion = carte.} Peptid alcatuit din 91 de aminoadzi. s. caracterizata prin aparitia unor leziuni anatomopatologice spedfice (granulomul berilic) si posibilitatea de extensie a bolii.} Accelerator de electroni sub actiunea unei forte electromagnetice de inductie.a stimuia. s. adj.] Fractiune proteica. produsa de celulele pancreatice. / feeding-bottle. mai multe tipuri de b. / betatron. BIBLIOTECA DE GENE / genoteque. In functie de compozitie. f. doua iitera a aifafietului grec. adj. Sin. facandu-i insensibili la actiu-nea 'adrenalinei si izoprenalinei. trope = mtoarcere. si de stabilizare a membranei celulare (ex. f. s. Var. s. [at. [at. doua iitera. lipoproteina. n. / biberon. / betalactamase.] Var. 9-15% din proteinele plasmatice. BETALACTAM. de la trepein = a mtoarce. / bestiality. herpein = a se tori. deci. feeding-cup. f.: sotalol. pi. a aifa6e. B. mimetikos = care imita.: atenololul). In special sub actiunea *betalactamazelor. In acest caz se produc radiatii X a caror pu-tere de patrundere depinde de energia electronilor si de ca-racteristidle tintei. / betastimulant. / betamimetique. prin frecare. 2) Medicament ce poseda aceasta proprietate. s.} Glicoproteina din familia *factorului de crestere epidermica. partial cu *electronoterapie. elektron = ch. disponibile sunt clasificate In urmatoarele grupe principale: a) cu actiune b. f.: betastimulant (v. m tu6ui digestiv ai unor animaie. Var. lot. sau genaaa . herpes. In trecut. / beta-globulin. gr. f. corp care se eiectriz. sunt donori de grupari metil pentru sinteza *metioninei si a altor molecule. de ia cetta = Comoro. -ina. f.] Denumire generica pentru produsii de permetilare a functiei amina a unui add aminat. prin extensie.rsa. / betalactam antibiotics. BEZOAR. [at. -etos = pecingine. cat si p. Se disting. actiune hipocalcemianta. Var. *Hid. [Lat. B. bibliotheke = iocui undo se fin carfiie. BETATERAPIE. Var. [/? = a doua Iitera. ?i zoofilie. s. b) cu actiune b. adj. [ft = a doua iitera. BETALACTAMINE. n. sunt alcatuite din doua mari familii: *penidlinele si *cefalosporinele. a aifa6etu(ui grec. f.nt. poseda concomitent aceste caracteristici (ex. Grup de antibiotice a caror formula chi-mica contine un dclu *betalactam. pura (ex. a aifafietuiui grec.: p-mimetic.: p-stimulant. citomegalovirus) si Roseolovirus. m.. f. B. s. fixate pe doi atomi de carbon adiacenti. BETABLOCANT. / bestiality. bibi-tus. ad = aproape de. f. f. gerwa^u.: acebutololul). In continua ame-liorare. V. s. gr. [fS = a doua Iitera.] 1) Care blo-cheaza "receptorii p-adrenergid. utilizat In fabricarea tuburilor electrice fluorescente). dim. formata. [fi = a.BESTIALITATE *pneumoconioza minerala fibrogena determinata de inhalarea unor pulberi de beriliu (metal rar. Var.easa. a aifa6etuiui grec. / beta-ray therapy. cu formarea unei functii amoniu cuatecnar. In care caz b. -etis. s. bibliotheca.. iar labetalolul este si alfa. / b6ta-adr6nergique. ergein = a iucra. stimulare = fl imboidi. / betalactamines. s. / bezoar. selective). gr.: ebrietate (v. sj o forma cronica. s. teacd. stimulanta. Indeosebi In unele ' maladii coronariene si In hipertensiunea arteriala. protos = primui. hloquant.: p-lactamaza. gr.: tricobezoar (format din fire de par).] Concretiune formata In stomacul sau In intestinele unor animaie (Indeosebi ierbivore) si uneori la om. care devin astfel rezistente la antibio214 BIBLIOTECADEGENE ticele mentionate. / betalipotropin. Izoprenalina si 'dopamina exercita o actiune b. se manifesta ca o pneumopatie prin inhalare de vapori toxici. s.} Subfamilie din familia "Herpesviridae. [fi = a doua iitera. / betaine. -is = rinichi. / betalactame.. beta = sfeda. fiind corectate astfel efectele defidentei de metionina. BETALACTAMAZA. m. -inn.si betablocant. adj. BETA-ADRENERGIC. reprezentand. a aifabttulw. f.: p-lactamine. tango.} Care imita actiunea *re-ceptorilor padrenergid si.: p-lactam. theke = cutie. grec. adj. cellula = camarufa. a aifa6etuiui grec. / drunkenness. de [a globus = gio6.. lipos = grasime. / betalipotropine. 0 serie de b. / betamimetic. / beta-globuline. BESTIALITATE. Activitatea antibiotica este suprimata prin deschiderea dclului b. s. tricofito-bezoar (par si fibre vegetale). [/? = a dona Iitera. a fost utilizat In medi-cina populara ca antidot si i s-au atribuit proprietati magice si valoare de talisman. adj. ren. s. poseda mai multe proprietati: stimularea producerii de *AMP-ciclic. ['Pe. sunt utilizate frecvent In terapeutica. m.} *Radioterapie In care se utilizeaza radiatiile beta emise de izotopii radioactivi. BETASTIMULANT. / betaadrenergic. s. virus = venin. f. BETATRON. [ft = a doua Iitera. globulus. Exista o forma acuta. fr. V. genos = neon. / betaine.: p-globulina. gr. B.: *carnitina si *colina. Enzima care inactiveaza penicilinele si cefalosporinele (plactamine) prin hidroliza nucleului *betalactam. fitobezoar (vegetale si hrana).: p-lipotropina. bes-tialis = Bestiai. V. cu localizari extratoracice. adj. BETALIPOPROTEINA. cuprinzand genurile Cytomegalovirus (v. BIBERON. m. / betalipoprotein. s. Este sintetizata de numeroase bacterii grampozitive (''Staphyloccocus) si gramnegative C'Enterobactenaceae}. utitizatii odinioaril ca antidot.. uCcer maiign. s. s. Var. a aifa6etuiui grec. cu energie mare) poate fi utilizat direct In terapie (*electronoterapie) sau dupa impactui cu o tinta metalica. -ina. BETAGLOBULINA. f. izolat din 'antehipofiza si derivat din *pro-opiomelanocortina. f. m. iar salbutamolul si ritordina p. Compus format prin eliminarea unei molecule de apa Intre o functie acid si o functie amina. m. saibatic. Sin.ihiiwbar.na padzehr =• concrefiune din anumite piante. stimuiante. gr. B. urmaf. n.: p-lipoproteina. Genele enzimelor pot fi localizate pe cromozom sau purtate de o *plasmida de rezistenta. / betalactame. s. -e. rezultand astfel oompusi inactivi si alergizanti. una din cele patru fractiuni globulinice care se separa la electroforeza. ebriety. BETALIPOTROPINA. f. / betalipoprot6ine.} Sin. Ciclul b. pi. s. bibere = a 6ea. s.

prin actiunea sarurilor biliare. / bilan.} 1) In general. "lecitina si colesterolul.. / bilat6ral. / bifocal. "bacteriofagi. despicat. bis = de doua ori. B. BIFOCAL. [Lat. mucina. geminus = geaman. / biceps. (fr. E. cdmin. -ens = iatura. / bicipital. care In viitor vor fi. de [a pherein = a purta. m. administrat per os. [Lot. / bifid. -ale. / bicipital.muschi). cu rol de rezerva de energie. ia glykys = duice. BIFID.} Care este despicat In doua In sensul lungimii. glucide. / bifocal. hidnc. intervine si In unele procese metabolice (asimilarea carbonului). B. / balance. his = de doua ori. / 2. persoana examinata aflandu-se In stare de sanatate aparenta. m. 3 . [Ital. b. asemenea muschilor biceps brahial sau crural. B. de. saruri. -itis = cap. b. 3) Despre dintii *premolari. / biguanide. m. Cu aspect variabil pe electrocardiograms!.a.3-bisphosphoglycerate. m. Este indispensabila pentru absorb-tia colesterolului si a vitaminelor liposolubile (A. lipide. / biceps. adj. f. diaree. [Lat. s. BICEPS. BIFOSFONAT. acestea sunt b. consumul metabolic si eliminarea reziduurilor. V. 2 . m. *cosmide). adj. / bicuspid. adj. adj. BIGEMINISM. V.3-BIFOSFOGLICERAT. bis = de doud ori.muschi. 2. cuspis = vdrf. doua ori. cu o exiremitate alcatuita din doua capete tendinoase. adj. -e. cu referire la muschii bicepsi (v. doua. / bilateral. B. implicit. numai In timpul digestiei. bis = de doua ori. h. bis = de. Evaluarea clinica manuala a fortei unui muschi sau a unui grup de muschi dupa o cotare mer-gand de [a 0 la 5: 0 . Ca catena = [ant. n. proteine. B.3-bisphosphoglycerate. este control medical. / bicuspide. BILANT MUSCULAR / bilan musculaire / muscular checkup. adj.contractie nula. s. din olwi-desd bloc = truncfii de copac taiat. sunt: apa. / biphospho-nate. genomice. / bigeminisme. evolueaza frecvent spre "bloc atrioventricular complet.miscare completa la presiune. fidus = taiat. s. *sarurile biliare. bloc. nutritiv. de culoare variind Intre galben-auriu si brun-verzui. In functie de colectia de fragmente de restrictie pe care o contin. BICIPITAL. BILA BIGUANIDA. b. bis = de. tab. phos. BICATENAR. ou bigeminie. 2) Care apartine *valvei bicuspide a inimii.] Despre o molecula alcatuita din doua lanturi polimerice legate Intre ele. [Lat. care Tmpreuna cu carbonatui (COJ~) reprezinta formele ionice ale acidului carbonic. a transporta. -aux. -ale. photos = lumm. s. la latus.: 1) B. m. lipide.] Care poseda doua 'focare. adj..} Perturbarea conductiei In cele doua ramuri ale *fasciculului His (bloc de ramura bilateral). caput. cuprinde examenul clinic si o serie de investigate al caror con-tinut variaza In functie de scop: control periodic efectuat la nivelul populatiei. transformarea diges-tiva a acestora. poarta. diferitelor principii alimentare (glucide. bis = de doua ori. D.} Care este situat de ambele parti. BICARBONAT. Prin fixarea sa pe hemoglobina micsoreaza afinitatea acesteia pentru oxi-gen.] Tip de muschi lung. doua ori. pharos = care. al unor grupe de populatie expuse (unor factori de origine profesionala). In diverse formule. bifidus = despicat in doua. probabil. Ex. ocupa o pozitie cheie Intre *glicoliza si functia res-piratorie a hematiei. [Lat. s.miscare completa contra unei rezistente moderate. / bicarbonate. Daca aportui este egal cu eliminarea. ADNc (care cuprind numai secvente nucleotidice ale genelor active transcriptional) si b. al unor persoane ce prezinta factori de rise pentru declansarea unor boli. / bile. V. / bile. adj. bilateral bundle branch block. BILATERAL. de. [Lat. lateral is = lateral. Ex. 2) B. azotat.3-b. s. bifancio = bi-[ant. diferenta dintre azotui ingerat si eel eliminat prin materii fecale si urina.miscare completa contra unei rezistente puternice. iar bacteriile transfectate se multiplica formand colonii. Ie sporeste si activitatea lipolitica. 2. li se faciliteaza absorbtia. 3) B. Examen medical sistematic. tab. denumirea echivalenta pentru b. adj.} Sin. / biblock. diabet insipid etc. Se apreciaza prin: urmarirea curbei ponderale si a starii de nu-tritie. / 2. carora. s.). Ex. adj. proteine. s. compusa dintr-o *sistola normala urmata de o *extrasistola (prematura). In care se iau In considerare: valoarea ener-getica si biologica a alimentelor ingerate. darificate. prin *canalul coledoc. engl. creand astfel conditii favorabile actiunii enzimelor pancreatice. bis = de. doud on. s. m. 4 . f. bills = fiere. m. efectuat periodic sau ocazional. de (a bis = de doud ori. [Lat. Componentii principali ai b.: lentila b. Produsa continuu. raportui dintre aportui alimentar si utilizarea acestuia In organism. poate determina uneori *acidoza lactica. gr. s.} Ester difosforic al acidului gliceric. [Lat. emulsia grasimilor. manual muscle test. de.] In biologie si medidna. de obicei In cadrul unui proces fi-ziologic. photos = Cumind. / biguanide. anat. BILANT DE SANATATE / bilan de sante / check-up. -onis = carbon} Anion hidrogenocarbonat (HCO^). / bibloc. Ex. catenarius = te-gat m [anf. are un pH bazic si alcalinizeaza lichidul gastric acid ajuns In duoden. . uter b.. BIBLOC. m. Vectorii sunt introdusi In mediul unei cul-turi bacteriene. bis = de. s. devenite solubi-le. m. Abrev. 2) In mod obisnuit.: molecula de ADN. la solidtarea ca-selor de asigurari etc. B. f. potenteaza actiunea insu-linei fara a creste secretia acesteia si. de ia bis = de. s. m. / biphosphonate. ale corpului. / bifide. Exista si alte sisteme de b. BILA. [Lat. / bigeminy. devine negativ In deshidratare prin transpiratii abundente. s.contractie percep-tibila fara nici o miscare. n. care poseda doua capete. [Lat. si In continuare.formeaza o asa-numita b. . s. este colectata In "vezicula biliara si deversata In duoden. bis = de doua ori. relativ simetrice. s.: ureter b.} Lichid de secretie a hepatocitului. apa). gall.): 2. 4) B. 5 . carora b. anat.respectiv a fragmentelor de restrictie donate . gr. Cei trei compusi CO.3-BPG. s. K). HCO^ si COJ" constituie elementele sistemului *tampon al sangelui.miscare partiala la presiunea normala. care este foarte abundent In eritrocit. -itis = cap. BILANT. 1 . doud ori.} 1) Care prezinta doua creste pro-eminente ascutite. [Lat. phos. f. mineral. -ism. *pigmentii biliari. diferenta dintre cantitatea de apa ingerata si cea eliminata. cu vascozitate mare. carbo. adj. s.. favorizeaza. vita-mine. De asemenea. -aux. bigeminus = dedu6[at. s. puls bigeminat si trigeminism. diferenta dintre apor-tul si eliminarea diferitelor substante minerale necesare organismului.} Grupare repetata de doua sis-tole (dublet). ca si Intr-o serie de procese enzimatice.) primi-te si cedate de organism. / bicarbonate. s. Totalitatea coloniilor . BICUSPID. Sistemul tampon CO^/bicarbonat este utilizat In culturile de celule de mamifere in vitro. Antidiabetic de sinteza care. s. al caror ADN a fost sectional de o aceeasi enzima de restrictie pentru a face posi-bila recombinarea. s. La noi In tara. analiza cantitativa a diferitelor elemente (minerale. eel mai complex. lichide etc. fara sa expuna la riscul de hipoglicemie.: difosfonat (v. n. explorarea *metabolismului bazal si calcularea b.i glykeros = mdulcit. fr. BILANT ARTICULAR / bilan articulaire / articular check-up. 215 . [Lat. Traduce echilibrul fiziologic sau modificari patologice ale metabolismului mineral. Aprecierea amplitudinii miscarilor articulare active si pasive cu ajutorul unui *goniometru. mai slaba decat sistola care o preceda. m. focus = vatrO. adj. ori. Datorita acestui rol si actiunii sale de reglare a glicoli-zei. Este b. / bicatenaire. capiit. organismul se afla In echilibru azotat. / bicatenary.BIBLOC Colectie de fragmente de restrictie inserate In vectori de clo-nare (*plasmide. [Lat. f.

-ina. BILIGRAFIE. f. s. s. / bilirubinurie. canale hepatice (b. adj. const. [Ofr. katalyein = a dizotva. precum si o actiune activatoare asupra motilitatii intestinale.: vedere b. s. Termenul este folosit. [at. / galloculture. nu da reactia decat In prezenta alcoolului. f. care nu a traversal ficatui prin canalele biliare. ruber. s. BIOCOMPATIBILITATE este prezenta la pasari si la unele mamifere. biliosus = piin de fiere. de [a ocu-lus = ocSii. adj. pe cand 'bilirubina indirecta sau libera. gr. f. s. -brum = rosu. si pigmenti biliari.] Care este determinat de hipersecretia biliara. / bilin. [Cyr.BILHARZIA i se atribuie o actiune antiseptica si bacteriostatica asupra flo-rei microbiene intestinale.} Sin. ruber.] Insamantarea *bilei recoltate steril. / biocatalyst. bias = viata.] 1) Compus din doua unitati.: Schistosoma (v. adj. f. totodata. BIOCOMPATIBIL. pentru a desemna nivelul crescut de bilirubina In sange. bilis = fiere. *Bilirubina directa sau conjugata. prin extensie.: biosenzor (v.1 umol/l). f.] Care este In relatie cu *bila. s. conservarii. / biocapteur. BILIVERDINA. s. f. s. atat extrahepatica (prin obstructia ampulei Vater. color. koinosis = asociere. atos == sange.] Sin. factorii de crestere. Ex.). f. alcatuita dintr-un tesut viu (ex. s. fuscus = negru. f. Caracteristidle sale variaza In functie de provenienta: canal coledoc (b. / biocybernetics. urina sau In continutui intestinal. f.4-12 ^mol/l) si creste net In icterul hemolitic ?i In icterul fiziologic al nou-nascutului. prezent In materiile fecale si In urina In caz de icter sau de afectare hepatica. {Lat. bilis = fieri.: apa (HsO) este un compus binar. se pune In evidenta prin metode care utilizeaza o *dia-zoreact 3. / biocompatible. adj. / bilirubin. lobos = to6. medic german care a studiat aceastd Boald. Ex. 2) Care este prevazut cu doua *oculare. dupa care b. bios = viatd. bins = viatd. A). B. / bilifuscin. bilis = fiere. Ea se ga-seste In cantitate redusa In serul normal. / biocompatible. BINDING PROTEIN / binding protein / binding protein. In conditii normale si patologice. s. BILIRUBINEMIE. [Lat. adj. / biliverdine. -elle. metron = mdsura. vitami-nele. pigmenti b. s. Cresterea nivelului sanguin si prezenta sa In urina indica existenta unei retentii biliare. f. Cinin. de la bills = fiere. utilizsind doar cifrele 0 si 1. cultura = cu[tivare. b. / biochimie. / biosensor. / biliary. [Lat. f. [Lat. bis = de doud on. Ex. V.} Stiinta dedicata studiului struc-turii si sintezei substantelor constitutive ale organismelor vii si al proceselor chimice care reprezinta baza fenomenelor vietii. BIOCALORIMETRIE. [Lat. C sau b. / binaire. khemeia = aicMmie. / biocatalyseur. vezicula biliara (t). s. ruber. -ozn. adj. s. gr. binarius = du6[u. / biocybern6tique. / binary. / biliculture. -ina. [Lat. bilis = fiere. s. f. ektome = e^cizie. \Qr. f. In unele ciroze hepatice si In icterul prin obstructie. f. adj..] Proprietatea unui material de origine organica sau anorganica de a fi "biooompatibil. s. / bilobectomie.: sistem de numarare cu baza doi. / biochemistry. ca urmare a solubilitatii In apa. ocularius = referitor ia ochi.). s. da direct eactia. s. -iaa. a coledocului). si tab. bios = viatd. AngI utilizat pentru desemnarea unei *proteine de legare.] Ramura a *ciberneticii avand ca obiect principiile si mecanismele concrete ale comenzii. f. [Lot.: schistosomiaza (v. [Lat. BILHARZIOZA. BINOCULAR. [Theodor Maximilian Bilharz. -ina. bini = cate doi. f.] Despre un material organic sau anorganic care. cistica sau veziculara). V. / bilobectomy. hios = viatd.] Pigment tetrapirolic Inrudit cu *pigmentii biliari. / cholangiography. kybernetike = arta de d guvema. s. / bilieux.7-5. inco-rect. f. cu acidul glucuronic. reglarii. adj. 216 . [^r.. bios = vidfd. / bilharziasis. / bioartificial.] Exereza chirurgicala a doi lobi de la nivelul plamanului drept (superior si mediu. s. rewire. bins = viatd.: insulele Langerhans) si o parte artificiala (ex. BIOARTIFICIAL. medic german. 2) Orice relatie Intre orga-nisme. compati = o suferi impreund cu (cum = cu. / biocalorimetrie. BILIRUBINURIE. Cat.. n. BILOBECTOMIE. f. 1825-1862. m.: membrana care protejeaza tesutui amin-tit Tmpotriva respingerii imunologice si permite. -bra. adj. f. s. BILHARZIA / Bilharzia / Bilharzia. -hrum = rofu.} "Pigment biliar rezultat In urma oxidarii *bilirubinei. indirecta sau libera reprezinta b. -bra.7 mg/dl (3. f. artis = artd. In bila sau In sange. f. f. / bilharziose. BIOCATALIZATOR. proteina plasmatica de legare a *tiroxinei. / biocalorimetry. [Lat.] Produs secundar de oxi-dare a *pigmentilor biliari si a compusilor heminici. / bilirubinuria. prelucrarii si transmiterii de informatie In sistemele biologice. f. {Gfr.] Pigment biliar produs prin degradarea *hemoglobinei In sistemul reticuloendotelial. / binocular. Serveste Indeosebi In informatica. BIOCAPTOR. cat si intrahepatica (hepatita). viridis = verde.} 1) Care apartin celor doi ochi. / bilious. / bilifuscine. bilis = fiere. / biocompatibility. bilis = fiere. BILICULTURA. -iaa. f. hormonii.: TBG thyroxine-binding protein (globulin). bilis = fiere. liposolu-bila. s. f. [Lat. In ultima vreme termenul se refera numai la enzime. / biligraphie. neconjugata. bilis = fiere. legata la albumina. haima. Conjugarea are loc In ficat. bi'os = iiiatd. / bioartificiel. In medii de cultura adecvate In vederea depistarii unor agenti patogeni microbieni. bilirubina este absenta In urina. -euse. [at. 2) B. avand o compo-nenta determinata.} 1) Ansamblu de organis-me vii ce populeaza si transforma un "biotop. [Qr. s. ouron = urina.] Despre un organ protetic cu structura hibrida: o parte biolo-gica. BIOCOMPATIBILITATE. BILIAR. s.} Prezenta In concentratie normala a *bilirubinei In sange. m. m. bills = fiere. f. f. hepatica). s. / biocenose. Ex.3 mg/dl (1.) BIOCENOZA. alaturi de enzime erau considerate b.). bilharziosis. compati = a suferi impreund cu (cum = cu. 1n mod normal. bios = viafd.1-0. s.} Cata-lizator organic cu mare spedfidtate de actiune si de substrat. / biliverdin. / biliaire. Se deosebesc: 1) 9. din doua elemente. f. BIOCIBERNETICA. [Theodor Maximilian Bilharz. pati = a suferi). autoreglabila. / bilirubine. BINAR. [at. Absenta la om. \Qr. s. gr. s.). 182S-1S62. biochim. b. graphein = a scrie. nu exercita efecte nocive (to-xice sau de alta natura) locale sau generate. [Lat. -oris = cdidura.] Sin. a distruge. BILINA. perecfie.: canalicule b. ors. care se divide In cate doua elemente. / biline. s. BILIOS. adj. Cea mai reprezentativa este neurocibernetica. directa sau conjugata este o forma dozabila direct. / biocenose.[ Utilizarea *calorimetriei pentru masurarea cantitatii de caldura produsa de o fiinta vie. s. [Lot. / biocompatibilit6. -brum = rofu. [Gjr. s. adj. [Lat.: colangiografie (v. -ina. B.: microscop b. f. conjugata trece normal In bila. BILIFUSCINA. s. BIOCHIMIE. situatie patologica ce apare In unele tipuri de ictere prin hepatita sau secundar obstructiei cailor biliare. pati = a suferi). [Cfr.[ Prezenta si concentratia "bilirubinei In urina. La om poate aparea In ser. gr. -bra.] Sin. Este o combinatie a b. s. f. prin tubaj duodenal. (at. 0. sau mediu si inferior). adj. (In urma cu doua decenii. / bilirubinemie. captare = a prinde. 2) Numarare b.. Este transportata In sange sub forma insolubila In apa. intodus In organism.2-0. gr. schim-buri metabolice Intre organ si organism). / binoculaire. facers = a face. BILIRUBINA. s. Valoarea sa In sange este Intre 0. hidrosolubila. Are relatii directe cu 'bionica. / bilirubin(a)emia. Ex. s.

f.: proiectarea si perfectionarea aparaturii biomedicale. / biodisponibilite. In relatie cu cercetarea fundamentala biomedicala si cu aplicatiile In medicina. elementum = dement. f. 2) Crearea unui organism viu. moleculara si b. s. prezentand asa-numita .. N. re-zultand eleclrogramele: electrocardiograma. / bioelectrogenese. In exci-tatie. BIOELECTROGENEZA. bios = via^d. reflectare. f. de la gennan = a produce. [^r. / bioinforma-tion. K. medic si psih- BIOLOGIE MOLECULARA analist austriac. bios = viafa. s. genie biologique / bioengineering.o. bioenergetica. / bioelectricity. mai mult sau mai putin validate. BIOGENEZA. Stiinta puternic dezvoltata In tarile avansate. / biodegradable. ethike. b.e. b. s-a asigurat ciclul natural al elementelor. a ordn-dui. m. s. [gr. bioelectro-geneza si biopotential. de la distribuere = a distridui. Reflectia bioetica se bazeaza pe fapte si pe reguli si principii. / bioinformation. reprezinta si o sursa preferata de sarlatani. f. BIOETICA. utilizand contactui corporal (touching). adj. s. BIOINFORMATIE. / biophysics. In cadrul careia sunt utilizate o serie de achizitii din "biologia moleculara. ContinutuI In unele b. informatie/ de Ca informare = a reprezenta. ca si o serie de principii fizice care conditioneaza aceste fenomene. / biogencse.. Variatiile de potentiate din cursul activitatii unor organe sunt Inregistrate. populatii). logos = stiintd. rezulta ca urmare a fenomenelor de transport ionic pasiv ("canale ionice) si activ (*pompe ionice). Cat.] 1) Teorie conform careia orice organism provine dintr-un alt organism similar. adj. Prin biodegradare. energem = forta in ac. dclul de reproducere. electroencefalogra-ma. f. / bio61ement.] Despre orice compus organic care. encrgein = fl fi m activitate.] Sis-tem biologic implantat In organism capabil sa elibereze o sub-stanta (sau. s.} Stiinta de frontiera.. 2) Doc-trina psihologica elaborata de Wilhelm Reich. forma de administrare a medicamentului.. reprezentare. medicala cuprinde domeniile b. f. a repdrtiza. poate fi descompus prin actiunea unor enzime. disponere = a aranja.. raporturile acestora cu mediul etc. Cat. corp cart se dectrizeazd prin frecare. Cercetarea biologica are ca obiective forma.energiei mentale". mai multe) al carei deficit afecteaza o functie importanta. In cadrul acesteia. ce nu fac parte din moleculele de proteine. depinde de: solubilitate. ramura a biologiei dedicata studiului fenomenelor biologice utilizand principiile. degradare = fl deffrada. BIOELECTRICITATE. f..T. s. din punctui de vedere at regimului energetic. uneori. [l^r. m. [Cfr. s. B. acestea din urma fiind doua: respectui vietii si respectui metodeterminarii persoanei. / bioingenierie. s. BIODISPONIBILITATE. metodele si tehnicile fi-zicii. physikos = natural. contine mai multe domenii. / bioenergetics..recalcitranta moleculara". s. masajul sau eliberarea expresiei emotionale. ''depolarizari si "repolarizari. In spedal proteinele si 217 . b. BIOLOGIE CELULARA / biologie cellulaire / cell biology. BIOELEMENT. bias = viafd. physica. Exista Insa si substante care nu sunt b. bios = viata. / bioelement. V. / biology. Celula In repaus (stare stationara) prezinta o inegalitate de repartitie ionica pe cele doua fete ale membranei. 2) Carac-terizarea b. P. moleculara. pe baza . BIOFIZICA. Cl. comuni-catie. elektron = dtinCimBar. f. [Gjr. f. bios = riotd. s. dezvoltarea diversetor tipuri de biomateriale. Cat. / biogenesis. / bioelectricite.: 1) Fenome-nologia si transformarile de energie din biosisteme. bios = viafd. iaformatio. Cantitatea de substanta eliberata si ritmul de eliberare al acesteia sunt reglate prin Insasi efectele mole-culei respective In organism. inteCigentd. organisme pluricelulare. / bioelectrogenesis. Mg. elektron = cfiifiCim6ar. de la physis = natura. bios = viafd. / bioavailability. / biodistributeur.. [Qr.} Proprietatea unui principiu activ al unui medicament de a fi resorbit In cantitate suficienta si destui de rapid pentru a fi eficient. starea fizica a *exdpientului. din punctui de vedere al termodinamicii. adica al organismelor caracterizate prin capacitate de repioducere si de evolutie (microorganisme.] Informatie din sistemele biologice cu rol In reglare.} Denumire de ansamblu a proceselor care se afla la originea "bioelectricitatii.BIODEGRADABIL BIODEGRADABIL. biochimie. \Gjr.} 1) Energie consumata sau eliberata In procesele biologice. In prezent. B. s. conceptele. n. bios = viatd. ethica = moraia. V. s. conservare si transmitere In spatiu si timp. s. corp care. genesis = producere. Cat. [at. alcatuite din celule p ale *insulelor Langerhans in cultura.: electrogeneza. Fe. Se abordeaza o serie de aspecte fizice ale fenomenelor vietii.. electromiograma. In relatie cu celula. S. Zn peste 90%. / biophysique. aceste celule sunt capabile sa furnizeze organismului "insulina In functie de variatiile con-centratiei extracelulare de glucoza. f. bios = viatd. genetica etc. femininu[ substantival ai adj. Domeniu interdisciplinar si supradisciplinar (. hormoni. continute In tuburi semiper-meabile implantate sub piele. bios = viaf:a. bios = viafd. are drept obiect studiul si examenul sistemic al comporta-mentului uman In domeniul stiintelor vietii si ale sanatatii. physike. ingenierierie biologique. BIODISTRIBUITOR. B. / bioethics. gr. [^r. Se disting numeroase directii ale b. cauza *potentialului de repaus. BIOLOGIE. SuportuI material al b. BIOENERGIE. iar Tmpreuna cu C. structura si mecanismele de functionare ale fiecarui organism si ale partilor sale componente. f. / bioenergy. f. anali-zat In lumina valorilor si principiilor morale.} Ansamblu de fenomene electrice (diferen-te de potential. Ca. Indeosebi b. genesis = producere. bias = viaf-d. Domenii de studiu In b.regina a stiintelor") avand ca obiect studiul structurii si functiei moleculelor caracteristice structurilor vii.} Stiinta care. s. / biodegradable. / biologie. / bioartifi-cial distributor.: b. Stiinta Intemeiata de George Emil Palade care a deschis calea studiului structurii si functionarii celulei la nivel molecular. BIOENERGETICA.: disponibilitate biolo-gica a medicamentelor. constitute baza dezvoltarii cunoasterii *patologiei celulare. se electriseazd pnn frecare. dispozi-tive sau aparate utile In biologie sau/si In diferite domenii ale medicinei. de [a gennan = a produce. Si.. glucide. din gr. n. s. s. potentialul de membrana se inverseaza.} Domeniu de frontiera cuprinzand ansamblul de tehnici si de cunostinte utilizate pentru conceperea si aplicarea In practica a unor procedee.} Analiza fenomenelor si proceselor biologice din punctui de vedere al transformarilor de energie si. 1897-1957 (mai cunoscut pentru Incercarea de sinteza marxism-psihanaliza). s. f. \Cjr. 3) Efectele diferitelor forme de energie asupra organismelor vii. Na. B. compozitie. [at. f. ingenium = spirit. bios = twf&. de la ethos = noravwi. reprezinta un domeniu extrem de dinamic In cadrul caruia sunt integrate datele de *biologie moleculara. s.: acizi nucleici. f. f. electroretinograma etc. / bioethique. s. BIOLOGIE MOLECULARA / biologie moleculaire / molecular biology. s. In general.tiun. Sin.energiei somatice" si . Ex. s. de dezvoltare si de evolutie a diferitelor specii. f. -oris = distri6uitor. f. s. 0 si H formeaza peste 10% din masa materiei vii. neuroni etc. f. c. Al. -onis = schita. curenti ionici) ce Insotesc fenomenele fiaologice. viteza de disolutie a substantei active. [Gfr. Sin. f. bios == viaf. f. / bio6nergetique. s. s. BIOINGINERIE. \Cjr. lot.] Element constant Intalnit In sistemele vii. [C. / bioenergie. B. s. lipide variaza con-siderabil cu specia. distributor. c. [at. In cursul erelor biologice. conceperea unor tipuri variate de pro-teze. f. introdus In sol. sunt formulate diferite conduite terapeutice. utilizand o metodologie interdisciplinara. [Qr.} Stiinta consacrata studiului fiintelor vii.. celu-lara. [Cfr. s.

s. / biopterine.: ciclul menstrual). de regula. seiisoriiim = organ de. ceramica. bios = ilia^a. al carei tratament necesita un regim restrictiv In *fenil-alanina. la seatere = a simfi. corp care se eiectrizeaza prin frecare. bios = viaf. sunt asociate proceselor vietii. -ntis = puternic fi posse = a putea.BIOLUMINESCENTA acizii nucleici. iat. / biom6canique. f. / biorythmologie. *biochimiei. Sin. f. efectuata prin razuirea (gratajul) unei mucoase sau componentelor superticiale ale pielii. bios = viafo. de. investigarea constitutiei biochimice si a remanierii materialului genetic. f) b. iat.] 1) Cantitatea de microorganisme continute Intr-un mediu lichid. trebuie sa fie 'biocompatibile si sa prezinte o *fia-bilitate adecvata utilizarii. n. Compus din clasa 'pterinelor. s. de obicei. este foar-te diversa: metale (aliaje). [QT.a. s. bios = viafo. medie. s. [^r. f. BIOMASA. / biometrics. f. prosthesis = adttugare.a. [Gjr. s.. / bionique. m. dt la potens. BIOSENZOR.sectiune optica" a ochiului. pi. aspect. m. / biocapteur. s.0. V. crearea de noi molecule artificiale. b. Este alcatuita din valvule aortice de pore sau din pericard bovin tratate chin-lie pentru asigurarea supletei. rhythmus. / bioluminescence. [Gr. bias = viaf-a. s. cronofarmacologie. bios = viafo. s. s. f. b. nucleului (cariometria). V. de. / bionics. f. [at. rezistentei si pentru suprimarea caracteristicilor antigenice. BIORITM. In cazul structurilor neexdtabile. m.te. f. material. organe/or (viscerometrie. celulelor (citometria). B. m.] Sistem de detectie si masurare alcatuit dintr-o structura vie (bioreceptor) asociata cu o componenta electronica (transductor). f. gr. . iar dis-paritia b. B. Tetrahidrobiopterina (BH4) este *cofactor al fenilalanin-hidroxilazei. [QT. In functie de semnificatia biologica. [GfT. / biomicroscope. reprezinta baza dez-voltarii *medicinei moleculare si. Tmpreuna cu *hemoreologia. skopos = obstrva-tor. logos =• ftiinfa. [Qr. BIOLUMINESCENTA. din gr. c) b. e) b. bios = watd. de la nivelul tesuturilor excitabile (sistem nervos. histo-chimic (biochimic). massa = mosa. iat. b) b. s. s. BIORITMOLOGIE. / biomedicine. s.. / biopotentiel. In general. osteometrie) si a par-tilor corpului (somatometrie).] Variatie periodica a proceselor si fenomenelor biologice. [C/r. pi. [Qr. rhythmos = ritm. [at. / biomass. In prezenta oxi-genului. Tulburarile b. f. BIOMICROSCOP. BIOPTERINA. Sunt mo-delate acele structuri sau functii care s-au perfectionat datorita adaptarii unor animale la mediul biologic. f. de la pro = mainte.: heterogrefa valvulara. / biorythme. Indeosebi ale acelora care executa mis-can coordonate. d) b. pot fi sezoniere. fabricarea) de proteze sau de organe artifidale. de obicei fara semnificatie biologica majora. rezulta In urma unei reactii de *oxidoreducere care cuprinde un sub-strat (*luciferina) si o enzima ("ludferaza). polys = muiti. \GjT. genetic sau microbiologic. tirozin-hidroxilazei Si triptofanhidroxilazei. In medidna. [Qr. s. bios = viafa.. f. / biorhythm. lumen. cronobiologie. muschi). lunare (ex. / biosensor. BIOPOLIMERI. 8. s. Se obtine astfel o veritabila . care poate orienta actui chirurgical. la pestii electrici (torpila electrica).. si genetica moleculara.] Tip de *proteza valvulara destinat Inlocuirii valvulelor aortice sau atrioventriculare. m. bios = viafa. implantabile sau nu. / biopolymers. BIONICA. [Cfr. / biopsie. gr. polimeri. / biomechanics.] Punct de confluenta interdiscipljnara a *cibemeticii. BIOMETRIE. la skopein = a redea. s. BIOMATERIAL. Din aceasta confluenta rezulta progresele fundamentale ale medidnei contemporane. Dupa origine. / biopotential. 3) b. s.} Producerea de lumina de catre unele organisme vii. / biomicroscope. bios = viafo. / biometrie. medidna = medicina. [at. gr. on de materiale utilizate In explorari sau In laboratoare de analize. studiile si aplicatiile b. bios = niatdi metron = masura. mikros = •true. bias = riafa. alcatuite din aminoacizi (monomeri). n. pot fi endogene sau exogene. / biomaterial. mechanicus. prin exereza a unui ganglion sau a unei tumori mid. ca simpli subprodusi de metabolism. este fixata pe un inel metalic. B. s. / bioprosthesis. de suprafata. \yr. dispa-ritia biopotentialelor creierului este unul din criteriile mortii cere-brale.] Domeniu interdisdplinar cu caracter aplicativ avand ca scop modelarea unor structuri ?i/sau functii ale unor biosisteme animale pentru crearea unor dispozitive utile In stiinta si tehnica. f. potential de actiune. [at. prin aspi-ratie a secretiilor fiziologice sau patologice.] Ramura a biologiei In care se utilizeaza metodele statistice. calculul probabilitatilor si principiile analizei matematice pentru studiul fiintelor vii. b. In cazul sistemului vascular. s. f. se afia In relatie cu o serie de stari patologice. potential de repaus. prin punctie. organite celu- . B. 2) Insusi materialul pre-levat.} Domeniu al biofizidi In cadrul caruia sunt aplicate principii si legi ale mecanidi In studiul biosistemelor. DefidtuI de b. In prindpiu. Prin extensie. s.} Denumire generala a oricarei substante (material) utilizate pentru producerea (confectionarea. thesis = punere fi tithenai = a ptasa. imunologic (punerea In evidenta a unor antigeni). 2) b. biometry. V. rhythmos = ritm. f. b. iat. bios = viaf. materia sou materies = ma.: ritm biologic. f. B.] *Polimeri formati In organismele vii. un grad de certitudine In diagnostic. 2) Totalitatea organismelor care traiesc Intrun biosistem.\ Microscop binocular cuplat la un dispozitiv special care permite iluminarea in-tensa si focalizata a unei suprafete reduse. derivati de carbon etc.copierea" unor organe senzoriale In *robotica. / biopsy. rhythmus. a pune. b. De ex. circadian si sin-cronizator. bios = viata. efectuata cu un 'trocar special. [at.] Potential electric care se produce In structurile vii datorita proceselor de "bioelectro-geneza.rie. Se poate aplica la diferite nivele de organizare a materiei vii: b. / biomasse. Nature b. s. confundat cu prothesis = propozifie. / bioluminescence. 'biologiei moleculare. m. f. / biomedecine. m. m. de zi Si noapte (drcadiene) etc. / bioprothese. / biopolymeres. sau "frotiul. f. s. -inis = tumind. elektron = chihiimbar. a e?(wnina. ['De la biologic + electronica. care au rol determinant In functiile structurilor respective. bioelectridtate si bioelectrogeneza. *biofizicii. s. prezinta interes Indeosebi In cazul aparatului locomotor si. f. BIOPSIE. Sin. pe cale endoscopica'. unui examen *extemporaneu. mekhanike. BIOMEDICINA. acoperit cu material plastic. logos = ftiinf. / biorhythmology. 218 BIOSENZOR BIOPOTENTIAL. s. aduce. mekhanikos. f. semnifica Incetarea acestor procese. / biopterin. opsis = vedere. din gr. simf. s. Indeosebi pentru seg-mentui anterior. s.: 1) b. / biomateriau. In practica se disting: a) b. tesuturilor (histometria). meros = parte.] 1) Prelevarea in vivo a unui fragment de tesut (normal sau patologic) sau a unui organ In scopul efectuarii unui examen histologic (anatomopatologic). \Cjr. La organismele vii. de.va[a potentialis. Ex. De ex. n. se disting trei categorii de b.. s. s. s. In functie de procedeui utilizat pentru recoltare. *biologiei celulare etc. a evolutiei medi-cinei contemporane. BIOMECANICA. determina o forma particulara de hiperfenilala-ninemie. s.} Studiul stiintific al *bioritmurilor. ca si administrarea de *serotonina Si de 'dopamina. bios = viafd. la mekhane = mafina. s. B. cu ajutorul caruia se reool-teaza un fragment de tesut sau de organ situat In profun-zime. Ca bioreceptor pot fi folosite enzime. f. care determina compor-tamentui si reactiile vitale.: polipeptidele. din cursul unei intervenfii chirurgicale destinata. n. s. BIOPROTEZA. m.

a glucozei. / biovulaire. f. / biotyping.! typos = tip. / biovular. daca initial erau obtinute prin *biometrie. Sheldon a descris trei tipuri morfologice principale: *endo-morf. topos = Coc. collegium statisticum. Fiecarui tip morfologic Ti cores-punde un ansamblu de trasaturi psihologice fundamentale. n. / biosmose.] Sin. comparativ cu ale speciei din care face parte. f. imboldtsc viteie. / biotope. de. s. aranjare.. bios = mata.} (Substanta) care stimuleaza nespecific vitalitatea unui sistem viu. BIOTAXIE.. bios = viafd. s. la. s.r. bios = viata. Indeosebi fermenti lactici si levuri. B.: bio-captor. la thercipeuein = a m. types = tip. m. un grup relativ specific de plante si animale constituind o "biocenoza. / biotope.} Sin. de. f.] *Statistica aplicata la studiul si interpretarea structurilor si fenomenelor caracteristice vietii. n. bios = viata. model. Exista b. meserie. f. inclusiv In ameliorarea unor specii de plante sau animale. BIOTEHNOLOGIE. Statistik (te. / biosphere. la syn = impre-und. biotonicity.. f. sau a unor produse organice (sue gastric.sobolan. . denumite *viscerotonie. BIOTIPARE. *ectomorf si *mezomorf.mant utiUzat de. bios = viafd. BIOTOP. BIOSTATiSTICA. dupa numele speciei utilizate (unitate . [at. testum = capac de. s. antibiotice etc. Dupa o serie de clasificari anterioare. BIOTEST. osmos = impuls. s. f.} Modificarile suferite de sub-stantele straine introduse In organism. f. de la transformare = a transfonna (trans = piste. a pune. {•ngl.: dizigot (v. Dupa un b. se.himifti. bios = viafo. m. s. thesis = pune-re. / biotaxis. f. -ozd. s. bios = viafo. s. cu numeroase aplicatii In stiinta si In industrie. f.. systema. [C. de. partea superficiala si un strat al scoartei terestre cu grosimea de eel putin 2 kilometri (la aceasta adancime pot trai unele bacterii. este supraunitar. In distrofie si In malnu-tritie. / biotypologie. / biosystem. XVllI). este un *ecosistem supus unor modificari naturale constante care se produc In perioade de timp foarte Indelungate. n.. s. bios = viata.: vitamina Be (v.). s. A:D < 1. da o forma). / biosmosis. dintre care cea a lui Kretschmer este cea mai cunos-cuta. dincolo de. pTo6d.' sistem biologic (v.} Metoda de terapie neconventionala (cu numeroase di-rectii si tendinte) prin care se sustine utilizarea exclusiva a substantelor biologice. omogenitatea gene-tica rezulta In urma unor Incrucisari 'consanguine. la status = stare.). s. s. [Cjr.?(amen. Termenul desemneaza. s. V. s. serveste Indeosebi In studiile epidemiologice. istemai = a afeza.. dupa 1980 li s-au adaugat cele de manipulare a materialului genetic. m.} Sin. Intre agentui imobilizat (ex. f. / biosynthesis. glucoza) se produce o reactie In urma careia rezulta un produs care poate fi transformat In semnal electronic de catre transductor. B. neurostiinte. Indeosebi In relatie cu zacamintele de petrol). BIOSMOZA.. clasice.).iepure etc. bios = viata. In prezent s-au diversificat dato-rita recursului la date oferite de endocrinologie. f. adj. / biosphere. BIOTONUS. de obicei. BIOTERAPIE. In reali-tate. din [at. transformation. [Cjr.] Test care utilizeaza ca reactiv un sistem viu. cu sensibilitate si specificitate acceptabile. [<gr. s. adj. formare = a. pot fi atasati organismului. {Cjr. n. Cat. tipurile pure se gasesc rar. transformatio. / biostimulant. n. marcd. sustinand necesitatea tra-tarii individului In totalitate. / biosysteme. / biotaxie. / biotest. / biotin. Reprezentand mediul capabil sa adaposteasca viata. ft tithenai = a piasa. / biosynthese. / biotest. stiintificcS ovulum = ou mic.: taxonomie (v. s. In acest mod au fost dozate si stan-dardizate vitaminele si hormonii.soarece.] Studiul caracteristicilor bio-chimice variabile ale unei suse bacteriene. BIOTIP. s. BIOSISTEM. / biotype.] Denumire generica pentru tehnologiile In care se utilizeaza diferite sisteme biologice: organisme Intregi. adj. a pune [aotattd. si pancreas artificial. In diagnostic se extinde considerabil. logos = stunfo. bios = viata. / biotonus. f. un grup de indivizi omogen prin-tr-un anumit numar de caracteristid anatomofunctionale.} Stiinta destinata studiului relatiilor posibile Intre structura oorpu-lui si comportamentui psihologic. vech. [CJT. celule Intregi. deci b.n cre-at in sec. marca. s. [<JT. -onis. [at. typos = tip. / biotherapy. Cut ars. / biostatistics. taxis = ordonare. / bio. BIOVULAR. f. de asemenea. de. s. [a stimulus = 6df ascufit cu care. criminologie etc. se opun terapeuticii stiintifice.. [at. a oceanelor. a. permitand urmarirea continua a concentratiei unor molecule In sange. Indivizii sunt clasificati pe baza corelarii caracteristicilor morfofiziologice care. Exista cer-cetari asupra relatiei Intre tipurile psihologice si predispozitia la diferite boli. a. / biotypology. m. care este considerata agresiva si concentrata exclusiv asupra bolii. de la. BIOTRANSFORMARE. f. Practicantii b. s. Sin. gr. s. Sin. / biotechnologie. hematologie. s. BIOTIPOLOGIE. impingere. adj. In principiu. [Cff. / biotype..- BIOVULAR griji. bios = viafo. din fr. Utilizarea b. model. -atos = ansamfllu. marcd. b.BIOSFERA lare. s. a aran-ja. Ti mareste rezistenta la factori nocivi sau Ti favorizeaza vindecarea. s. care sunt imobilizate pe un suport. [CJT. In mod normal In perioada de cres-tere.: producerea unor proteine sau a *anticorpilor monoclonali.] Termen folosit pentru desemnarea unei populatii. f. BIOSTIMULATOR. si biotipologie.). sphaera. / biostimulant.] Denumire pentru fenomenul de "osmoza care are loc la nivelul membranelor biologice semjpermeabile.nne. In functie de temperamentui si comportamentui sau. synthesis = acfiunea de. / biotransformation. Se denumeste astfel determinarea cantitativa a unor substante biologic active direct In organismul viu.).. denumite. / biotechnology. *cerebrotonie si *somatotonie. . a[c. [CfT. Bi0TINA. de. / biotine. s. tonos = tensiune. / bistatistique. s. [^r. stimuCa. f.] Mediu geografic In care traieste. f. logos = stiinta. bila etc. bias = viata. Acestor b. / biotonus. n. sphaira = sfera. s.s. BIOSINTEZA.} Sinteza a unei substante naturale de catre celula vie. . f. BIOSFERA. [Cjr. tekhne = arta nanuald. In conditii omogene.e test = vas de. majoritatea subiectilor avand caracteristid compuse din cele trei temperamente. 219 . V. Unii b. Indeosebi de medica-mente. s. s. [at. deoarece acestia permit o analiza rapida. m. f. therapeia = trataimnti de. s. I biotypie. pentru numeroase molecule biologic active endogene sau exogene.pa. Caile sunt deosebite de cele folosite de chimia organica In laborator. o enzima) si molecula de dozat (ex. bios = viata. o serie de tehnici de fermentatie au per-mis fabricarea antibioticelor si a altor metaboliti celulari utilizati In farmacologie sau In alimentatie. se compune din partea inferioara a atmosferei. f. [a syn = impreund. a painii sau a derivatelor din lapte). Recent. [Qr. m. tattein = a ordona. *Bioingineria Incearca utilizarea modali-tatilor biosintezei In sintezele organice. a unui grup de subiecti care poseda acelasi patrimoniu ereditar homozigot. [Cfr. f.} Raport Intre asimilatie (A) si dezasimilatie (D). bios = viafd.} Ansamblul zonelor Pamantului la nivelul carora este prezenta viata animala sau/si vegetala. [Qr. De regula. f. bios = iiiatd. bis = de. [Qr. / biotherapie. s. de [a ovum = ou. aoua ori. Ex. stimulare = a imfioldi. bios = viafd. de ex. -e. s. A > D.). celule izolate (*eucariote sau *procariote) sau componentele mo-leculare ale acestora. [Lot. test = e. model. ancestrale bazate pe fermen-tatie (producerea vinului si a berii. germ. com-punere. se stabilesc unitati biologice.

/ blasteme. / blastomycose. mykes. bis = de doua. solubil in apa. B. blastos = genne-n. s. de la refringere = a doua ori. B. bisemutum. s. / bisexualite. cauterizarea capilarelor datorita prezentei unor curenti de Inalta BIPED. embrionul are forma unei sfere deintervenind doar odata cu evolutia *puber-tatii. / bistouri. B.} Organizare lamelara a 'fosfolipidelor (de tip *cristal BLASTOMER. s. B. avand forma unui cutit de dimen-siuni mid. 3) Cu omologi Tmperecheati care contin patru *cro-matide. BLASTOM. kystis = sac. n. la refractia Intr-un mediu *anizotrop.). s.] 1) 'Neoplasm embrionar.. din (at. Wismuth. *nefroblastom. genesis = producere. s. unui membru. byssinosis. s. adj. -atis = tare. s. si mem-brana dioxid. electric permite sectionarea tesuturilor si coagularea prin Sin. *pompe ioni-ce) gr. mobila sau repliabila In maner. lipos = "limfoblastom. S. / bivitelline. de. / bivalent.} sau se afla inserate proteinele integrate ale membranei cu fund. unde. bis = de doud ori. iar cu mentarea oului fecundat. de (a gennan = a. blastos = gwrnwi. *eritroblast. / bipolar. bis = de doua ori. s.8 g/cm3. m. on. 2) Structura formata din doi *cromozomi 2) Despre un neuron cu doua prelungiri. de. / blastocele.: anhidrida carbonica (v. In stare solida este util In conservarea si BISfURIU. 83. adj. capetele polare hidrofile spre exteriorul bistratului. psihologice fundamentale. [Lat. / biseau. s. ce. n. polarizata. bastoriu = 6dt. doua ori. blastos = calitate de gastroprotectoare si de antisep-tice cutanate. -e. de [a valere = a Care poseda doua membre inferioare. s. {Cjr. Sin. f. n. V. 0 serie de saruri insolubile de b. precursoaBISALBUMINEMIE. sexualis = referitor la. stratum = afternut.\ Etapa din dezvoltarea sexuale cu indivizi din ambele sexe.} 1) Despre o *derivatie cu doi electrozi de culegere. simbol Bi. / bisalbuminemie. BISEXUALITATE. Dedublarea albuminelor. [tfr. pedis = picior. s. Chimistii considera mai corect terme-nul sin.BIOXID BLASTOMICOZA BIOXID. haima. frecventa si tensiune mica. din germ. o?(jgen. f. 2) Intre-tinerea de relatii BLASTOCIST.} mai numeste si dubia refractie. celulara. myketos = duperc-ai •oza.\ Once oxid care confine doi atomi de sau de transmitere a informatiei la nivel celular (*recep-tori de oxigen per molecula. grasime. Se gaseste m natura In stare pura. f.po(.. B. -alos = sdnge.} Aglomerare de celule mezoblastice nediferentiate. adj.} Celula rezultata din seglichid). / -.} Boala pulmonara profesionala • lama fina superficiala ('blastoderm). si densitatea 9. / bivitellin. iar la nivelul [Qr. n. adj. m. In acest stadiu se determinata de inhalarea pulberilor de bumbac In 'cursul prepot injecta la soarece diferite celule embno-nare nediferentiate lucrarii industriale a acestuia. care se dispun (datorita caracterului *amfipatic) cu cozile *hidrofobe ale acizilor grasi catre interio-rul bistratului. [Lot. n. din (at.. carui lama poate fi fixa. se formeaza relativ cronica a aparatului respirator. neuron bipolar. gr. bis = BLASTOCEL. rasfrange. byssos = fium6ac. m. [a albus = alb.} 1) Care are valenta 2. / blastocyste. •e. proteine transportoare de 'difuziune fadlitata.: de. polii sai de un grup de celule (*buton embrionar) care vor forma BISINOZA.980 BLASTOGENEZA. / surgery knife. B. m. f. BIOXID DE CARBON / bioxyde de carbon / carbon dioxyde. Freud a postulat existen-ta la om a unei embrionara a mamiferelor care corespunde sfarsitului segmenb. / blastoderm. blastema = teinelor serice. V. / bismuth. / bisalbure din liniile sanguine ('mieloblast. bis = de. / blastoderme. / bioxide. / bioxyde. [Lat. [QT. f. f. f. adj. s. f. membrana). marcheaza caracterul embrionar al unui neoplasm. BIPOLAR.] Varf al unui ac de injectie sau de punctie. vezicd. hermafrodit. se BLAST. cu greutatea atomica 208.] leucemice. / blastogenesis. / blastome. sunt utilizate In terapeutica In dau nastere "blastodstului. on. / bipede. s. in ziua a sasea de la *ovo-implantatie. Desc9perirea limitate de un perete subtire (*trofoblast) si colonizata la unui din 'sexului genetic infirma postulatui freudian. se formeaza In *pro-faza primei diviziuni a episoade maniacale si depresie. vitellum = gaibenuf de ou. Rol important In fiziolo-gia respiratorie (schimburi respiratorii) si sanguine (mentinerea echilibrului practicarii indziilor. biologica sustinuta de F. / double refrin. s. b. desemnand o celula tanara. se^ de Ca sexus = sei(_} 1) blastos = germon. pentru celulele ou. m. de carbon sau anhidrida cabonica este un gaz incolor. [Qr. f. ori. [Lat. f. [Lot. [fr. 2) Reproducerea prin Inmu-gurire. s. s. care congenitale sau induse de 'betalactamine administrate m doze dau nastere unui organ sau unei parti din organism. dar produce. s. acest metal a fast prima oard e^pioatat. / blastoma. n. bis = de douct ori. cuvdnt din 'Erzge. [Qr. derma.Ciirge blastos = germen.] Cavitatea de segmen-tatie Starea unui organism care prezinta caracteristidle celor doua a 'blastulei. s. B. [Qr. -edis = care are. m. In acest stadiu. BISMUT. / blastoc(o)ele. n. la bis = de douil on. / birefringence. s. bistouri. / blaste. s. picware.. doi 'centromeri. ElementuI chimic nr. m. s. -atos = piele. care este Intr-un fascicul ordinar si altui extraordinar. s. f. pes. biseau. probabil de natura alergica. -oma. adj. a addobazic). / bisexuality. b. doua pidoare.} embrionului. de doua. metanefrotic. gr. ulterior diversele parti ale embrionului. de unde este extras. / blastomycosis. [Lat. care se poate combina cu doi polus . m. s. / blastogenese. / byssihose. afteme. dar numai referire la o *tulburare afectiva 'in care pot aparea. s. bis = de gency. rapid. / blastomere. m. koilos = cavitate. *megacario-blast). / biped. valora. f. s. albumen. pentru obtinerea de 'himere. ca si a unui pseudochist pancreatic. 2) Sufix prin care se phospholipid bilayer. \Jr. alegerea obiec-tului sexual definitiv tarii oului. f. s. blastos = germen. -oza. n. adica este bisexuat.: dublu strat fosfolipidic.: dizigot (v. Fliess. s. BIREFRINGENTA. adj.] 1) Primele stadii de dezvoltare ale embrionului. mozaic fluid. phos. photos = [umind.: man. BIZOU.} BIVALENT. viguros. Ex. "meiozei si persista pana la debutui *anafazei. V. Pe langa b. inodor. / blastema. bipes. poate fi consecinta unei mutatii genetice mugure. m. / blast. s. atomi de hidrogen. care Indeosebi sub forma de sulfura (bismutina). s. s.[ Instrument chirurgical destinat transportui alimentelor. s. [Lat. ale carei oscilatii se propaga Intr-un sin-gur plan. [Lat.w-i meros = parte. / blasto-cyst. bistoury.} Sin. oxys = acru. min(a)emia. blastos = germ. pusa In evidenta la *electroforeza pro. BISTRAT FOSFOLIPIDIC / bicouche phospholipidique / germen. m. -ina. aCcfiimiftifor BLASTODERM.} Fenomenul de dedublare a unui fascicul de lumina. m. blastos = germen. bis = de doua. / blastomere.. adj. / byssinosis. reprezinta BLASTOMICOZA. [Lat. dona. [^r. s. n. n. este acoperit de o • [Gjr. s. sexe. deopotriva. la sternere = a. [Lat. / bismuth. s.ii de transport ("canale ioni220 . Ex. s. / bipolaire. bioxid). -inis = ai6uf de Este utilizat si ca atare (incorect) ca sin.BIVITELIN. m. s. Termen folosit ca sufix. bis = de doua ori. valeas.BLASTEM. {Cjr. structura de baza (matricea) mem-branelor celulare.] Membrana primitiva a (Sa\pnia). f. Fasciculul extraordinar este alcatuit din *lumina sectional oblic. refringens. / bivalent. La om b.

] Gen de ciuperci microscopice apartinand clasei Adelomycetes. brasiliensis determina *blastomicozele nord. m. i-a [vat posifiiiitatea de a respira automat. bilateral si simetric. nord-americana. B. Sin. sin. s. tip IV. complet. [Qr. [QT. iar la fe-meie prin 'vaginila. plastos = modeCat.: tarsoplastie. Netratata. f. din oiandizH bloc = trunchi de. [fr. gr. postencefalitic). Se disting trei grade.} Inflamatie acuta sau cronica a mar-ginii pleoapelor. II. In care unele impulsuri atriale nu sunt conduse la ventricule. a. ca urmare. n. paracoccidioidoza. s. blocajul poate fi fix de 3:1. / blepharite. origine onomatopeica. blepharon = pfeoapa. poate deveni cronica sau. scuamoasa.. nimfti care. iiingere = a injuga). / blepharon tic. tip II (Mobitz II) cu segmen-tul PR alungit constant.: sindrom Ondine (v. Electrocardiografic se constata disociere atrio-ventriculara prin bloc. 2) Intreruperea conductibilitatii neuro-musculare. s. B. / gonococcal urethritis. dar simul-tan. copac taiat.} Caderea (coborarea) pleoapei superioare. 3 sau 4 unde P nu sunt urmate de complexe QRS. cu caracter "tonic sau *clonic. mykes. destinat sa reduca doza emisa de un generator de radiatii X sau de o sursa radioactiva pana la doza permisa. / blindage. s. s.20 s. a modda. \Qr. coniunctivus = care. khalasis = reia^are. BLEFAROPTOZA. Tulburare a difuziunii gazelor respiratorii prin membrana alveolocapilara. s. se poate complica cu afectarea diverselor viscere. unele unde P nu sunt urmate de complexe QRS. f. de. BLEFAROCONJUNCTIVITA.). [Qr. ciliara sau marginala) si de dspectele anatomopatologice (b.} Stadiu de dezvoltare embrionara care se situeaza Intre "morula si 'gastrula. 2) B. f.Si sud-americane. ca o consecinta a difuziunii gonococului In Intreg organismul. cu putere. insotite de o scurge-re purulenta. angulara.agd. s. [e. -ula. m. s. lara sa se influenteze reciproc. BLOC CARDIAC / bloc cardiaque / heart block. B. la plassein = a forma. / blepharochalasis. n. Speciile B. B. b. Succesiunea undelor P atesta persistenta automatismului sinusal. / blepharo-conjonctivite. [Qr. s. blepharon = pieoapa.} Sin. n.) 3) B. adica cele doua activitati bioelectrice ale atriilor si ventriculelor se desfasoara independent. a. blepharon = pkoapa. / blastula. boala Gilchrist (v. tic. luand o tenta rosiatica. iar In forma generalizata. m. impreund. blepharon = pieoapa. d In asociere cu o tulburare ventilatorie sau a raportului ventilatie/perfuzie. m. Abrev. b. a. de-oarece transmiterea de la nivelul atriilor spre ventricule este Intrerupta total. rhegnynai = a tdfni. myketos = c. cu alungirea segmentului PR peste 0. / blepharopto-sis. / blepharospasm. f. II: tip I (Mobitz I) cu perioade Luciani-Wenckebach. BLOC. n. b. se manifesta la barbat prin *uretrita. iar urmatoarea.} Retractie mai mult sau mai putin marcata a fantei palpebrale. [Ondine. s. incomplet) sau Intreruperea (b. m. -1(0. / schield. blepharon = pCeoapd. f. Se deosebesc mai multe tipuri. s. la phimoun = a strange. [Qr. flasca si ridata. a. a. f. involuntara.] 1) Obstructie sau Intrerupere a circulatiei Intr-un vas. [Cjr. se caracterizeaza prin formarea unui *blastocel. [Cfr. fr. de durata foarte variabila a muschiului orbicular al pleoapelor. \Gjr. cu extindere la Intreg tractusul diges-tiv. / blepharochalasis. n. s. determinata de paralizia muschiului ridicator al pleoapei superioare. adica o unda P urmata de un complex QRS. 4) Fragment de tesut inclus In celoidina sau parafina In vede-rea obtinerii de sectiuni pentru examenul histologic.: boala Lutz-Splendore-Almeida. BLOC ALVEOLOCAPILAR / bloc alv6olocapillaire / alveolar capillary block. Afectiunea poate fi ereditara. f.). determi-nata de o cicatrice sau In raport cu Tmbatranirea. forma a b. pe ter-men lung. iar In continuare ciclul se reia. blepharon = pUoapa. s. neurmata de complex QRS (conducere Intrerupta). s. poate fi izolat. Indeosebi mezencefalica (b. b. s. / blepharitis. [QT. BLEFAROPLAST. 5) Masa de material In stomatologie. de. / blennorragie. s. sud-americana. s. BLEFAROFIMOZA. m. care unefte. s. Formele cele mai frecvente sunt: 1) B. cu poarta de intrare pulmonara.. -ita. gonorrh(o)ea. / block. / blepharoplastie. BLEFAROTIC.: corpuscul bazal (v. s. a izfjucni] Infectie care se transmite In timpul raportu-rilor sexuale si care este cauzata de 'gonococ [Neisseria gonorrheae).: BAV. blepharon = pCwavil. s. De asemenea. poate constitui primul semn al unui *hemis-pasm facial.} *Tic convulsiv al pleoapelor. [CfT. / bloc. In functie de localizare (b. Insotit de miscari ale globului ocular sau de alte ticuri. cheloidiana.] Inflamatia concomitenta a pleoapelor si a *conjunctivei. / blepharotic. cu afectare ganglionara. f. a. neulcerativa sau seboreica. BLASTOMYCES / Blastomyces / Blastomyces. Intarziere sau oprire a propagarii influxului electric Intre atriu si fasciculul His. / blepharo-conjunctivitis. / blepharophimosis.} Sin. ingustare. b. BLEFAROPLASTIE. BLESTEMUL ONDINEI / malediction d'Ondine / Ondine's curse. ulceroasa. ptosis = cadere. cu caracter intermi-tent sau permanent. s.: gonoree. gr. BLEFARITA. f. blastos = germen. / blepharospasme. doar intermitent (nesistematizat) o unda P nefiind urmata de un complex QRS. blennos = mucus. Incetinirea (b. caracterizata prin ulceratii ale pielii si ale mucoaselor labiale. BLEFAROSPASM. a. a modda. marginale). complet) propagarii poten-tialelor electrice ale inimii. *cervicita si *metrita. [at. / blepharoplast. / blastula. / blepharoplasty. f. s. sin. Tulburarile de conducere pot fi lo221 . Ill este denumit Si b.} Operatie realizata 'in scopul corectarii malformatiilor sau a pierderilor de substanta de la nivelul unei pleoape. f. s. I. adica o alungire progresiva a segmentului PR. astfd incdt acesta a murit cand a adormit. boala Jorge Lobo (v. 3) Termen generic pentru anestezia regionala. s. m. spasmos = contracfie. blepharon = pieoapa. blepharon = pteoapa. poate fi In relatie cu o iritatie oculara sau cu o leziune centrala. avansat. 4:1 sau neregulat. n. scuamoasa-seboreica. gr. BLOC ATRIOVENTRICULAR / bloc auriculoventriculaire / atrioventricular block. / blepharoptose. / blepharophimosis.. Sin. pana cand unda P nu mai este urmata de complexul QRS. s. tip III (Mobitz III) cu o relatie fixa 2:1. de origine tropicala.. pentru a-fi pedepsi sofui muritor. 30 batai/min (puls lent) cand se afla sub bifurcatia fasciculului His. / blepharoplaste. bloc.} Relaxare a tesutului subcutanat al pleoapei superioare: pielea devine subtire. BLASTULA. ia pfassein = a forma.} Contractie musculara anormala. b. phimosis = stramtare. BLEFAROCHALASIS. B. In care 2. incomplete: 1) fl. primele doua fiind b. gr. [C/r. sin. Survine m leziunile nervului oculomotor comun. de. f. f. blustos = germen. la coniungere = a [ego. a uni (cum = cu. blindage. de. dermatitidis si B. plastos = moddat. 2) B. blenden = a or6i\ Dispozitiv de protectie alcatuit din materiale absorbante ale radiatiilor.). 3) B. Ritmul ventricular depinde de centrul de automatism: 50 batai/min daca acesta este situat deasupra fasciculului His. BLOC CARDIAC BLENORAGIE. BLINDAJ. dupa care o unda P este urmata de complex QRS. nu afecteaza semnificativ homeostazia gazelor respiratorii ca mecanism izolat. [fr.BLASTOMYCES Termen generic pentru micozele determinate de ciuperci din genul blastomyces.iuperco. s. Electrocardiografic se disting patru tipuri de b. din germ.

). biochimice sau morfologice). / disease. Un b. b. cand frecven-ta influxurilor este prea mare. c. blocage. Sin. este provocat Indeosebi de prezenta unui corp strain intra-articular (*artrofit) sau de lezarea unui menisc. situeaza organismele afectate Intr-o situatie biologica nefas-ta. B. b. dar apare. BLOCAJ RENAL / blocage renal / renal blockade. Constituirea unui baraj In unui sau mai multe puncte ale spatiului subarahnoidian. Nu exista Inca o distinctie semantica clara si universal admisa Intre b. pentru alfablocant (v. Se disting trei grade. BLOC MIASTENIC / bloc myasthenique / Jolly's myasthenic reaction. ependimar sau ventricular.: blocaj meningian (v. dificila si vaga. f. 2) Consecinta a unei *anestezii peridu-rale. si canal de calciu. Denumire generica pentru tulburarile de conducere intraventriculara localizate la nivelul fasciculului His. unde acestea se fixeaza. avand caracteristici proprii electrocardiografice. a. In continuare. tranzitoriu sau permanent. si o serie de termeni. materiale si aparatura necesare interventiilor Intr-un centru chirurgical. Unele b.12 s) sau incomplet. ale caror caractere releva atat natura bolii. la un anumit nivel al sistemului excitoconductor. la nivelul spatiilor subarahnoidiene periferice spinale. diminuand astfel amplitudinea contractiei acestora. Indeosebi In angina pec-torala si In insuficienta cardiaca. V. Northern blot si Southern blot. c. b. BOALA. rezultand b. n. adesea utilizati ca sinonimi nu . Grup de substante organice care actioneaza prin blocarea influxului de calciu In celulele musculare netede sau striate In cursul *depolarizarii. BLOCAJ VENTRICULAR / blocage ventriculaire / ventricular block. / blockage. ['£ngi. Western blot. Tulburare a conducerii impulsului bioelectric la nivelul nodului sinoatrial. wide boHezn = fiodo. Efectele se exercita asupra miocardului. care prezinta rareori manifestari clinice. b. poate Tmpiedica difuzia unor medicamente. fie pe trunchiul comun al ramurii stangi. interatrial prin leziuni ale fasciculului Bachmann). tradusa de obicei subiectiv prin senzatii anormale (In esenta dezagreabile. V. B. cu izolarea prin *cloazonare a anumitor parti ale acestui spatiu. b. blot = patOj blottingpaper = sugativd. BLOC VERTEBRAL / bloc vertebral / intervertebral synostosis. purkinjian de b. n. prin blocarea unor *nefroni izolati sau a unor grupuri de nefroni. BLOC DE RAMURA / bloc de branche / bundle branch block. De asemenea. partial: blocaj spinal. vecke bolt = dw-tre. bloc de ramura). avand ca efect reducerea crizelor de "tahicardie paroxistica. ca urmare. b. BLOCAJ GANGLIONAR / blocage ganglionnaire / sympathetic block. B. s. 6) la nivelul peretelui mio-cardic. Ca urmare. s. 5) la nivelul tesutului Purkinje. / maladie. v. minor (cu durata complexului QRS sub 0. Ansamblul de sali. Blocarea unui fascicul modifies profund axa electrica a inimii. cat si reactiile proprii bolnavului. Fuziune congenitala sau dobandita a doua sau mai multe vertebre. de c. m. s.: reactie miastenica (v. orice alterare a starii de •sanatate. 222 BOALA BLOCAJ MENINGIAN / blocage m6ning6 / spinal block. si o serie de manifestari subiective. prin *depolarizare insuficienta. cresterea debitului cardiac si coronarian cu cresterea concentratiei In oxigen si ameliorarea performantelor miocardice. BLOC FUNCTIONAL / bloc fonctionnel / functional bundle branch block. per os sau intravenos. c.} 1) In limbaj curent. Distingerea b. din cauza unei actiuni insuficiente a *colinesterazei. r. metabolic blockade. wpac titiat. Sin. reticular sau b. Intreruperea conducerii intraventriculare la nivelul unuia dintre cele doua fascicule (anterior sau posterior) ale ramurii stangi a fasciculului His sau la nivelul ramurii drepte a aceluiasi fascicul. de ramura dreapta. de c. provoaca "hidrocefalie obstructiva cu *hipertensiune intracraniana. B. dar nu necesar. vaselor periferice si arterelor coronare. r. parietal. este un ansamblu de fenomene anormale care difera de norma caracteristica a speciei si care. fiecare b. 4) la nivelul ramurii drepte sau stangi a fasciculului His (v. temporara.). f. parietal este. Uropatie obstructiva cu implicarea sistemului genitourinar distal. Imobilizare brutala. BLOCANTE DE CANALE CALCICE / bloqueurs des canaux calciques / calcium channel blockers. 1) Sin. avand drept consecinta *oligurie sau *anurie. BLOC FASCICULAR / bloc fasciculaire / fascicular bundle branch block. poate fi complet. bloc sinoatrial). prin depolarizare ireversibila. 2) B. bloc atrioventricular). Blocajul transmisiei influxului nervos la nivelul jonctiunii neuromusculare. BLOCAJ ARTICULAR / blocage articulaire / blocking of a joint. fie pe ramura dreapta.). poate fi intermitent. dar recidivanta a unei articulatii. BLOTTING / blotting / blotting.] Angl. meningian care este determinat de obstruc-tia fluxului de LCR printr-un obstacol situat In afara sistemului ventricular. fizice sau psihice. denumite *simptome. V. sunt prescrise. ci doar prin masurarea potentialelor celulelor sinusale si ale celor atri-ale. dureroase sau nelinistitoare). n. Intrerupere farmacologica a influxului nervos la nivelul sinapselor unui ganglion simpatic cu ajutorul medica-mentelor *ganglioplegice. provocate la un subiect de catre una sau mai multe cauze endogene sau exogene (In general. BLOCAJ METABOLIC / blocage metabolique / metabolic block. 3) Intre atrii si ventricule (v. Sin. 2) Intre cele doua atrii (b. de c. [fr. blocheaza conducerea exdtatiei In nodul Aschoff-Tawara. din o[andezil bloc = tmnchi de.BLOC FASCICULAR calizate: 1) la jonctiunea sinoatriala (v. Blocarea cailor de biosinteza din cauza unor deficiente enzimatice genetice sau ca o consecinta a inhibarii unor enzime prin actiunea medicamentelor sau a altor substante. BLOCAJ SPINAL / blocage meninge / spinal block. de ramura stanga. dificil de diagnosticat electrocardiografic. respectiv b. poate fi consecinta unor aderente postmeningita sau a unei compresiuni de origine tumorala. tahicardie reflexa. de. denumite *semne. si b. Poate fi partiala sau totala si determina free-vent o modificare a curburilor normale ale coloanei vertebrate si o atitudine vicioasa. provoaca Indeosebi scaderea presiunii arteriale. In particular In cazul genunchiului. a-BLOCANT. BLOCAJ. datorita reducerii cantitatii de *acetilcolina la nivelul placii motorii.} Termen care defi-neste Incetarea brusca a functiei unui organ. de arbo-rizatie. Var. BLOC SINOATRIAL / bloc sino-auriculaire / sinoatrial block. care trebuie injectate In acest caz direct In focarele infectioase Inchistate. / blocage. Se disting: b. m. Rezulta o serie de manifestari obiective. major (durata complexului QRS peste 0. V. [s[. cunoscute) care pot fi Insotite de modificari denumite patologice (functionale. Tip de *b. BLOC OPERATOR / bloc operatoire / operating theaters. Tulburare de conducere care nu se afla In re-latie cu afectarea organica a cailor de conducere. In medicina stiintifica: ansamblul de fenomene anormale. BLOC NEUROMUSCULAR / bloc neuromusculaire / neuromuscular block. trifascicular complet se traduce prin *b. s. m. B. atrioventricular complet.: antagonisti de calciu. care desemneaza transferul de macromolecule (acizi nucleici sau proteine) dintr-un gel pe o membrana. dureroasa. purkinjian. In realitate.12 s). si hemibloc. Pe langa oprirea circulatiei LCR.

: *diabetul juvenil (atacul celulelor producatoare de insulina). are totdeauna o cauza bine definita. B. des agglutinines froides / cold agglutinin d. prin autoanticorpi. *sindrom. ACOPERISULUI DE STUF / m. Alergenele implicate pot fi Indeosebi spori ai diferitelor ciuperci microscopice. In prezent exista tendinta sa se consi-dere ca sindrom once entitate morbida postulata. • B.). Sin. In fr. ale carei caracteristici si cauze nu sunt clar definite. cronica a batranilor si b.Bolile sunt In fond rezultatui unor malfunctii celulare cumulate" (1982).). Dupa cum. In daneza syg = boala. aberatie cromozo-miala. In special la temperaturi sub 37°C. laureat al premiului Nobel. AUTOALERGICA / m. du toit de roseau / thatched roof d. a.. Se rezerva numele de b. Abrev. la r. entitatile cu etiologie neelucidata fiind considerate sindroame. b. d'utilisateurs des drogues intraveineux / d. bronzee / bronzed d. a. sunt: hemoliza intravasculara la nivelul extremitatilor expuse la frig. la r. i (de pe hematite fetale si ale copilului) si Pr (proteazosensibili). anemie hemolitica prin fixarea complementului. Sin. c. consecinta unor cauze diverse. AGLUTININELOR LA RECE / m. Se invoca doua criterii: a) pentru majoritatea autorilor.). Cadru noso-logic discutabil din care fac parte manifestari ale 'ectroder-miei. congenitala determinata de o anomalie a numaru-lui sau a structurii (*deletie. transsudat la nivelul seroaselor). deoarece cuprinde si situatiile In care b: exista chiar In absenta anticorpilor circulanti. iar <7ness este derivat din /// = rau. Doar termenul german Krank = boala este mai apropiat de o viziune obiectiva. B.: boala autoimuna (v. apartinand lui G. dar situatia inversa nefiind obligatoriu adevarata.z) core inse. amniotique / amniotic d. PRIN AUTOANTICORPI / m. • B. care distruge vitamina B. CU ANTICORPI ANTIMEMBRANA BAZALA GLOMERULARA / m. (diolectut cingoie. E.amnd.: bronsiectazie (v. de b. allergique / allergic d. anumiti gameti continand un cromozom In dublu. are doua B. Se mani-festa In doua forme: b. poligonozomie. care afecteaza zonele periferice ale lobilor pulmonari superiori si care este probabil consecinta injectarii de particule materiale ce impurifica drogul. Invelisul bobului de orez continand tiamine). si sindrom.. atrofic sau paralitic (nevrita a nervilor periferici) si b. autoallergique / autoallergic d. In care se produce o imunizare Tmpotriva constituentilor propriu-lui organism al bolnavului. determinata de prezenta anti-corpilor circulanti (de obicei IgM) care pot aglutina hematii. • B. patiens = persoana care sufera. A fost observata In Extremul Orient. •B. deoarece el semnifica la origine curbat sau pliat. se produce atacul si distrugerea celulelor de catre propriul sistem imunitar. • B. BRONSIECTAZIANTA / m. V. nu este transmisibila decat In anu-mite cazuri particulare de *translocatie. . entitate morbida. bronchiectasiante / bronchiectasis. AERULUI CONDITIONAT / m. Sin.] Afectiune determinata de carenta cronica In *vitamina B. B. Anomalia se produce In timpul me-iozei si poate conduce fie la un exces de material cromo-zomial. de I'air conditionne / air conditioning d.. Manifestarile b. •B. monosomie. 'Glomerulonefrita rapid progresiva cu formare de semilune. CARDIACAISCHEMICA tipuri majore: b. cariotip.: cardiopatie ischemica (v. orice b. necrozei fetale de origine vasculara (amputatii congeni-tale sau *peromelie) si bride fetoamniotice ce Insotesc *dis-rafii ale nevraxului si ale fetei. BERIBERI / beriberi / beriberi. 0 definire recenta a b. autoimmune / autoimmune d. (atacul receptorilor pentru TSH). microorganism prove-nit de pe frunze si ierburi uscate. In slava veche. • B. entitatilor avand o etiologie bine cunoscuta. Ca urmare. patologie provine din gr. migrena. termenul prezinta avantajul de a nu introduce obligatoriu In modul de actiune o cauza alergica. autoalergica fiind si autoimuna. Boli cu denumire comuna •BOALA PRIN ABERATIE CROMOZOMIALA / maladie par aberration chromosomique / chromosomal aberration disease. AUTOIMUNA / m. In relatie cu unele obiceiuri alimentare (alimentatie bazata pe un consum de alimente sterilizate prin caldura. iar pacient din lat. [Ben = cwdnt din S-ri-Lanko. 223 . BULOASA A UTILIZATORILOR DE DROGURI INTRAVENOASE / m. sex nuclear. • B. Principa-la dificultate consta In stabilirea distinctiei Intre b.). V.: In engl. Pneumonie prin mecanism de sensibilizare alergica data de Saccharomonas viridis. BRONZATA / m. trisomie. de b. Ex. s[a6iciune. 'duplicate. postinfectioasa (consecutiva infectiei cu *Mycoplasma pneumonias sau *mononucleozei infectioase). CARDIACA ISCHEMICA / m. edeme ale membrelor inferioare. • B. bronsita cronica si stare de astenie cronica. semnifica de fapt contrariat sau fntristat. sau doar de orez decorticat. mai mult sentimente subjective decat o apreciere obiectiva. AMNIOTICA / m. *scleroza In plad (atacul tecii de mielina). In raport cu denumirea de b. "inversiune sau "translo-catie) cromozomilor somatici (aberatie autozomica) sau sexu-ali (aberatie gonozomica). caracterizata prin prezenta anticorpilor circulanti (IgG) antimembrana bazala glomerulara si depozite liniare de imunoglobuline si complement dispuse pe membrana bazala (determinand necroza glomerulara severa In 50 % din cazuri).. deletia unui brat cro-mozomial). par autoanticorps / autoimmune d. Observatii: Etimolo-gia temenilor boala si bolnav In diferite limbi europene suge-reaza. B. conjunctivita. ALERGICA / m. provine din dis-ease = a fi Intr-o stare rea.sindrom este Inca foarte prezenta 'in literatura medicala. normal si normalitate. •B. CM&ntuCiii accrntue-azil sinsul . • B. Sin. • B.: BCI. *boala Basedow-Graves. Acest termen este de preferat celui utilizat mult mai frecvent.BOALA PRIN ABERATIE CROMOZOMIALA IntrutotuI corect: afectiune. disgonozo-mie. prin a. sugerand ca scopul medicinei este redresarea pacientului. Asociata cu o pneumopatie interstitiala. B. pathos = suferinta. a. cardiaque ischemique / ischemic cardiac d. *miastenia (atacul receptorilor pentru acetil-colina). • B. boala autoimuna. va avea cu sigu-ranta o mare acoperire In viitor: .: beriberi. V. deletie si translocate. termenul disease. Aceasta distinctie nu este totdeauna respeo tata si. Sin. • B. ia numele de *sindrom Goodpasture. V. Palade. In rusa boliezn este derivat din bolf = durere. b. hidropic sau cirsoid (tulburari cardiace. alergic si alergie. In timp ce sindromul nu ar fi decat un ansamblu de semne si simptome. Ex. dar mca nedemonstrata. aux anticorps anti-membrane basale glomeru-laire / antiglomerular basement membrane (anti-GBM) antibody d. cu caracter alergic ce poate aparea la persoanele care lucreaza (locuiesc) In spatii cu aer conditional Simptomele sunt variate: rinita. de aceea. fie la o pierdere de material (monosomie. maladie este derivat din male habitus care semnifica mtr-o stare rea'. de obicei. B. Sin. confuzia b.s[a6iciune e^tremd. Complicatie neinfectioasa a injectarii de droguri.: boala Goodpasture. repetarea.. autoalergica. are cauza totdeauna cunoscuta. b) al doilea criteriu este etiologic: o b.: boala Addison (v. Aglutininele la rece sunt di-rectionate Tmpotriva a trei tipuri de antigeni poli-zaharidici eritrocitari: / (de pe hematiile mature). of intravenous drug users.

se manifests prin febra. B. infantilism intestinal.: boala polichistica a ficatului. apar Indeosebi Inaintea menopauzei. cefalee. holera. "Corpii Lewy sunt localizati In trunchiul cerebral. infectioasa care poate fi transmisa de la o persoana la alta. cyclique / cyclic d. c.). par carence / deficiency d. CORPILOR LEWY DIFUZI / m. probabil de origine streptococica. malaria. muro-log germmi sta6itit in Statde Unite. asociata cu cianoza de efort. cu dimensiuni variate si care contin un lichid albuminos. ci dobandita In primele trei luni de viata intra-uterina. dar poate aparea si la alte varste. • B. • B. •B. •B. du corset / corset d. avec declaration obligatoire / notifiable d. rabia. Uneori se constata o "fibroza chistica a pancreasului si intoleranta la *gluten.: boala polichistica a plamanului. par complexes antigene-anticorps / immune complex d. soroche.] Dementa progresiva sau psihoza. a carei declarare este obligatorie. ori al unei fibroze In-tr-un stadiu avansat. DE CHESON / m. Grup de b.). coeliaque / c(o)eliac d. sprue nostras. m relatie cu o reactie de hipersensibilitate semitardiva (de tip 3). iar ulterior se extinde pe torace si membre. la ultimele trei prezenta complexelor imune fiind certa). transmis pe cale respiratorie si are contagiozi-tate moderata si evolutie m general benigna. des enfants rouges / red boys d. Adesea se asociaza cu leziuni ana-loge 'in rinichi si pancreas.). •B. B si nedeterminate). CHISTICA A PLAMANULUI / m. lara leziuni aparente sau leziuni medu-lare. 18S5-1950. vezicule sau bule de *dishidroza si *parakeratoza generalizata. a caror patogenie implica 224 B. se caracterizeaza la adult prin hipertrofia mus-culaturii netede a colului vezical. *poliartrita reumatoida. • B. constand 'in formarea de bule de azot In sange si In tesuturi. • B. Afectiune caracterizata prin 'disurie asemanatoare celei provocate de adenomul prostatic.: eritem infectios acut. bronsita. of breast. du col vesical / bladdsr neck obstruction. cyclique trisymptomatique / Milian d. V. congenitale / congenital d. prurit. halu-cinatii. COPIILOR ROSII / m. Denumire datorata coloratiei particulare a parului copiilor atinsi de aceasta afectiune. febrele paratifoide A. Intre formele de eritem ale copilului de varsta scolara. c. serului.: boala Marion. La noi In tara aceste boli sunt cuprinse In doua liste: A) Lista b. CICLICA / m.: boala ciclica (v. ca frecventa. Sin. acuitate mentala alterata. kystique du foie / cystic d. hemoragii). chronic form of mountain d. afectarea starii generate si eritem. regiunea bazala ante-rioara a creierului. substratui anato-mopatologic al b. CICLICA TRISIMPTOMATICA / m. cu care copilul se naste. " B. du collagene / collagen d. unde suprafata afectata de exantem are un contur festonat. miscari involuntare.B. Orice b. CHISTICA A FICATULUI / m. Unele din aceste entitati sunt *b. rahitism. B. boala Herter. Este considerate de unii autori un proces inflamator de cauze diverse (infectie cronica. de caisson / caisson d. difteria. CONSERVELOR / m. CRONICA DE ALTITUDINE / m.).: kwashiorkor (v. hepatitele virale (A. Formele cu trans-mitere materno-fetala pot Insa determina *hidrops fetal. Sin. Sin. tulburare hormonala). semne de 'parkinsonism. B. iar de altii ca o forma de cancer. B. of liver. meningita cerebrospinala epidemica. tetanosul. deci diaree cu steatoree. CU DECLARARE OBLIGATORIE / m. DE COLAGEN / m. Ansamblu de manifestari morbide traducand carente vitaminice (Indeosebi vitaminele B si C) date de o alimentatie exclusive din conserve.: boala Lewy. CORSETULUI / m. •B. febra tifoida. des conserves / bottled food d. Evo-lutia este cronica. Sin. Lewy (Lewey). purpura trombocitopenica idiopatica. leptospirozele. kystique de la mamelle / cystic d. Afectiune ce sugereaza radiologic aspec-tul de plaman polichistic congenital (eel mai adesea cu bron-siectazii *moniliforme sau ampulare). consecutiva expunerii Indelungate (ani) la presiunea atmosferica scazuta Intalnita la altitudini man. laringita si danoza (In tipul emfizematos). osteomalacie. • B. CU DECLARARE OBLIGATORIE reactia antigen-anticorp. Etiologie incerta. fibroza pulmonara interstitiala difuza. CELIACA / m. din cauza unor modi-ficari ale colului vezical. leziunea primordiala fiind fibroscleroza mucoasei si a submucoasei pericervicale. iluzii. La copil. Eritem infectios den-umit astfel deoarece reprezinta a cincea cauza. • B. caracterizata prin trei tipuri de leziuni: zone eritematoedematoase. bruceloza. •B. Sin.: boala Reclus. PRIN COMPLEXE ANTIGEN-ANTICORP / m. B. de regula transmisibila. V. Multitudine de mid chisturi In tesutui glandular mamar. tetra-pareza In flexie. •B. oprire a cresterii. kystique du poumon / cystic d. In consecinta. cu episoade confuzionale. Afectiune cutanata. dupa trecerea brusca de la presiune crescuta la presiunea atmosferica. fie prin intermediul unei alte persoane. este determinata de un *par-vovirus (B-19). CARENTIALA / m. •B. Ansamblu de tulburari observate la scafandri. V. reportable d. boala polichistica a sanilor. a unui obiect sau a unei substante contaminate de subiectui infectat (contagiune indirecta). In prezent se utilizeaza ca sin. si embriopatie. *fenomenul Arthus.: boala complexelor imune (v.. • B. CHISTICA A MAMELEI / m. / fifth d. Clinic.). Simptomatologia acestor b. asodate cu astenie intensa si cu evolutie spre casexie. contrastand cu cresterea considerabila a volumului abdomenului. of lung. Sin. boala Bloodgood. fie prin contact direct (contagiune directa).. A CINCEA / cinquieme m. carenta. boala Thaysen. Sin. • B. Lista unor astfel de boli prezinta o serie de diferente de la o tara la alta. echimoze. a sugarului si copilului mic caracterizata clinic prin denutritie progresiva. Anatomo-patologic se poate constata atrofia vilozitatitor intestinale. care apare dupa a zecea zi de evolutie si este initial cu localizare facials (.. Sin. C. Afectiune caracterizata prin prezenta de numeroase chisturi In interiorul ficatului.: boala Monge (forma cronica).: boala Gee. COLULUI VEZICAL / m. Sin. megaleritem epidemic.. CONTAGIOASA / m. febra Q. v. petesii. chronique d'altitude / altitude d. si complex imun. antraxul. des corps Lewy diffus / diffuse Lewy bodies d. Sin. agitatie. contagieuse / contagious d. In nucleele din hipotalamus si In neocor-tex. scarlatina.: colagenoza (v. depinde de localizarea depozitelor vasculare (sau de generalizarea lor): cutanata (angeita alergica) sau viscerala (cum ar fi glomerulonefrita acuta si cronica. infantilism celi-ac. nanism intestinal. cu activarea *complementului si alterarea peretilor micilor vase. tifosul exan- . este discutabil. • B. transmisibile cu declarare obligatorie (pe fise) In care sunt cuprinse: amoebiaza (amibiaza). botulismul. [Frederic H. • B. 'Polidtemie secundara. B. COMPLEXELOR IMUNE / m. Sin. fatigabilitate si cefalee (In tipul eritremic} sau dispnee. In pusee. 'sindromul Dressier. Sin. cu formarea de *complexe imune si depunerea lor. dispepsie cu materii fecale voluminoase si grasoase. *b. Sin. CARENTIALA • B. v. B c. Deformare a ficatului observata odinioara ca urmare a constrictiei exercitate de corset: alungirea toracelui determina aparitia pe suprafata ficatului a unor depresiuni corespunzand coastelor. boala transmisibila (v.In aripi de fluture"). •B. autoimune. • B. se produc leziuni cutaneomucoase (edeme. fibroadenomatoza chistica a sanilor etc.: boala ciclica trisimptomatica. des complexes immuns / immune complex d. poate fi *ereditara sau netrans-misa ereditar. CONGENITALA / m. poliomielita si alte neuroviroze paralizante. hipotensiune ortostatica dar fara tremor.

Sin. In care se asoci-aza *exostoze multiple ale oaselor lungi si ale oaselor cen-turilor. B. care nu progreseaza In timp. complicatiile postvaccinale. ereditate autozomala si ere-ditate gonozomica. IATROGENICA / m. FOHNULUI / m. f. 6pidemique / epidemic d. h. fonctionnele / functional d. se opun *b. uneori. e. d.). 2) Rar: ansamblu de 225 . Ex. fie m perioada vietii intrauterine (*embriopatii. du foehn / fohn d. g6netique / genetic d. iritabilitate. hepato-splenomegalie si. V. cauzata de efectele toxice ale proteinelor eozinofilice si caracterizala prin Ingrosarea miocardului asodata cu trombi murali mari. infectia HIV (indiferent de stadiu). pot fi iatro-gene. •B. si boala idiopatica. Maladie In care simptomele sau tulburarile unor func(ii se produc In absenta unor leziuni celulare sau tisulare. HIDATICA / m. Cresterea evidenta a *prevalentei unei b. hiperlactacidemie si hiperuricemie. B. Sin. ESENTIALA / m. boala von Gierke. Manifestare clasica de "meteoropatologie. ENDEMICA / m.: limforeticuloza benigna de inoculare (v. In functie de modul de transmisie. DEMIELINIZANTA / m. Se disting: 1) B. la nivelul unei populatii sau arii specifice. HIPERENDEMICA / m. e. Sin. genotypique / genetic d. des griffes de chat / catscratch d. Sin. B. • B. of newborn. pulseless d.: boala Takayasu • B. QMS). deci. 1) Ansamblu de manifestari patologice bine definite. de cauza necunos-cuta. determinate de di-ferite anomalii cromozomiale si foarte rar transmisibile eredi-tar. si glicogenoza. " B. dystrophique adiposogenitale / adiposogenital dystrophic d. hepatomegalie. hydatique / hydatic d. FEMEILOR FARA PULS / m. • B. *Prevalenta continua a unei b. V. essentielle / essential d. cu raportare numerica trimestriala si cu raportare numerica anuala. In cazul unei *incompati-bilitati fetomaterne de Rh. e. edeme generalizate la copil. HEMOLITICA A NOU-NASCUTULUI / m. B transmisa prin spermatozoid sau ovul si care exista. Sin. of the pancreas. sau manifestare morbida care 'nu poate fi pusa In raport cu o cauza bine definita. Sin. acetonemie cu cetonurie. FIBROCHISTICA A PANCREASULUI / m.: b. B. hipercolesterolemie. Sin. a carei incidenta este crescuta In mod constant sau/si a carei rata de *prevalenta afecteaza In mod egal toate gru-pele de varsta. V. FUNCTIONALA / m.: boala Minkowski-Chauffard (v.: echinococoza (v. exostosante / exostosic d. care afecteaza.: mucoviscidoza (v. glycogenique / glycogen-storage d. "B. Orice b. Se deosebeste de *sindromul adipozogenital prin origi-nea sa. B. dar al carei caracter genetic nu este cert. • B. diskinezii digestive sau agravarea unor boli. de trecerea anticorpilor matemi la fetus. este o forma de *eritroblastoza fetala. transmisibile cu dedarare numerica. imputabile unui act medical oarecare. familiale / familial d. genopatii. si incompati-bilitate fetomaterna.: osteoartrita •B.: boala van Creveld. EREDO-CONSTITUTIONALA / m. eel mai des administrarii mai mult sau mai putin prelungite de medicamente. GHEARELOR DE PISICA / m. • B.: sin-drom de lob mijiody (v. demyelinisante / demyelinating d. heredo-constitutionelle / heredo-constitutional d. tipic: *scleroza multipla.: b. EREDITARA / m.). • B. V. • B. DEGENERATIVA A ARTICULATIILOR / m. HEMOLITICA / m. 2) B. recesiv. des femmes sans pouls / young female arteritis.). • B. jar pe membrana exista cantitati mici de IgM si C3. EMETIZANTA JAMAICANA / m.: boala Bessel-Hagen. •fetopatii) fie dupa nastere. care este In relatie doar cu alimentatia. B. Sin. EPIDEMICA / m. Anemie hemo-litica a nou-nascutului. Sin. insom-nie. Forma a "cardiomiopatiei restrictive. ereditare sau genetice. provocata de un germen patogen transportat si propagat prin apa (cf. iatrogenique / iatrogenic d. • B. EXOSTOZANTA / m. se manifesta ca un *sindrom nefro-tic. IATROGENICA • B. Ex. Patologie transmisa genetic. 'in care se produce o reducere progresiva a mielinei m sistemul nervos central. B. HILULUI / m. • B. genotipica. DISTROFICA ADIPOZOGENITALA / m. si endemie. pot fi congenitale sau se pot manifesta In adolescents ori la vars-ta adulta. V. cu distrugerea secundara a hematiilor. In care lamina densa a membranei bazale glomerulare are aspect *electronodens. glicogenosis. ENZIMATICA / m. Clinic. • B. cu doua mari tipuri: fibroza endomiocardica (frecventa la tinerii din Africa tropicala) si boa/a endomiocardica eozinofilica (sau *endocardita Loffler). ENDOMIOCARDICA / m. adipozitate. • B.: hipertensiune arteriala esentiala. DOBANDITA / m. • B. determinata. • B. care se propaga In vai din zonele muntoase. Termen generic pentru un grup de b. B. hemolytique / h(a)emolytic d. • B. hydrique / hydric d. DEPOZITELOR DENSE / m. la nivelul unor populatii sau arii specifice. degenerative des articulations / degenerative joint d. genetice sau genotipice. endomyocardique / endomyocardial d. • B. V. B. • B.: boala HarInup (v. hemolytique du nouveau-ne / h(a)emolytic d. fibrokystique du pancreas / fibrocystic d. *Glicogenoza Cori de tip I In care se asociaza: Intarziere de crestere. endemique / endemic d. • B. Este o varietate de *osteocondrodisplazie. Sin. icter. astenie. hereditaire / hereditary d. Structura glicogenului hepatic este normala. ereditara cu transmitere autozomal dominanta. • B. aparuta la puber-tate. boala ereditara. HIDRICA / m.: enzimopatie (v. acquise / acquired d.). DeficituI In glucozo-6-fosfataza. Sin. • B. idiopatice sau psihogene. Tm-partita In trei subgrupe: cu raportare numerica lunara. gonozomale (dominante sau recesive).. e. din cauza unui agent infectios sau toxic. *Glomerulonefrita membranoproliferativa de tip II. boala ereditara. • B. e autozomale (transmise dupa modul 'dominant sau *recesiv). GENETICA / m.B. Sin. • B. B) Lista b. hiperend6mique / hyperendemic d. •B. Boala aparuta dupa fecundatie. ?i epi-demie. V.. b) b. 6metique jamaiquaine / Jamaican vomiting sickness. feno-mene premergatoare declansarii fohnului. care sunt determinate de prezenta la nivelul cromozomilor a unor gene patologice transmisibile ere-ditar. du hile / middle lobe syndrome. • B. de la originea vietii intrauterine.-n. adevarate. mai multi membri ai unei aceleiasi familii. DEGENERATIVAA ARTICULATIILOR tematic.). V. GENOTIPICA / m. sub aceeasi forma. poate prezen-ta caracter familial.). Sin. • B. este strict localizat la nivel hepatic si renal. FAMILIALA / m. glicogenoza Cori tip I.). H. constand In cefalee. genetica. Obezitate asociata cu Intarziere In dezvoltarea genitals. a n. Dupa ce v8n-tul Incepe sa bata tulburarile se atenueaza. hipoplazie a capului cubital si 'nanism micromelic. vant uscat si cald. Una din cauzele ficatului gras microvezicular. enzymatique / enzymatic d. GLICOGENICA / m. prin aberatii cromozomiale. responsabil de aparitia b. des dep6ts denses / dense deposits d. dominant. hipertrigliceridemie. se deosebesc: a) b. b. • B.

I. care sunt consecinta unei 'imunodeficiente. • B. " B. de etiologie necunoscuta. INFLAMATORIE INTESTINALA / m. LAXATIVELOR / m. pareze musculare. INTERCURENTA / m. si boala esentiala.. care este provocata de microorganisme patogene. prin *autoimunitate. I. sau complica o afectiune deja existenta. care poate fi transmis de catre caine. si autoimunitate. edeme si paralizii intermi-tente. lysosomiale / lysosomal storage d. des laxatifs / laxatives d. care se poate manifesta In cadrul *mielomului multiplu prin depozite de substanta amorfa vizibile prin *imunofluorescenta deoarece fixeaza un ser anti-lanturi usoare. sindrom imunoproliferativ. hipotermie. a carei producere se afla In relatie cu o perturbare cantitativa sau calitativa a *sistemului imunitar.). paloare. • B. constituita dintr-un fragment de molecula de imunoglobulina. caracterizata prin *osteomalacie si disfunctii tubulare renale. lipophagique / lipophagic d. Implica: *daudicatie intermitenta. a trunchiului ar-terei cerebrale mijiodi. Sin. Sin. • B. crize de tetanie. intercurrente / intercurrent d. MANA-PICIOR-GURA / m. (witre care. V. care apare In afara perioadei si a conditiilor obisnuite de producere. c^nd. ca urmare a unui proces de *saponificare. determinata de ingestia de orez si apa contaminate! cu *cadmiu. Leziunile osoase litice apar In 60% din cazuri. des chaines lourdes alpha / alpha heavy-chain d. V. 1) B. efecte secundare. leziuni trofice ale pielii si fanerelor. cu afectarea doar secundara a parenchimului. Denumire generica pentru orice b. hipotensiune. si boala contagioasa. este o "reticuloendo-telioza parazitara endemica. hipergamaglobulinemie). LEGIONARILOR / m. 'Amiloidoza si insuficienta renala sunt mai frecvente decat In mielomul multiplu. infectieuse / infectious d. g. LIPOFAGICA / m. MEDIATA DE ANTICORPI ANTITISULARI / m. interstitielle / interstitial d. de etiologie necunoscuta. reactii de intoleranta. miu. de obicei kappa. 2) asiatica. neagra. V. •B. LIZOZOMALA / m. palatina. inflammatoire intestinale / inflammatory bowel d. • B. Pneumonie prin reactie de sensibilizare cauzata de enzime ale Bacillus sub-tills prezent In detergenti. cu anemie grava si splenomegalie. MEDICAMENTOASA •B. des ligatures / ligatures d. *Exantem autolimitat. glande sativare). cianoza. poliadenopatie. • B. nodulii limfatici ai splinei. determinata de infectia cu *citomegalovirus si caracterizata prin prezenta de incluziuni de dimensiuni mari In citoplasma celulelor din diverse organe (Indeosebi ficat. • B. tahicardie. • B. Kala Azar / Kala Azar d. • B. b. du travailleur avec du detergent / detergent worker's d. IDIOPATICA / m. [^{indusa kala azar = fe. • B. s-au inregistrat ISO cazuri. se caracterizeaza prin vezicule prezente pe mucoasa bucala. Exista trei tipuri: *B. B care se dezvolta In reteaua de tesut conjunctiv a unui organ. gamma. a arterelor vertebrale sau a arterei ba-zilare. ereditara cu transmitere genetica recesiva.). sau infantila. ITAI-ITAI / m.: boala Seligmann (v. boala transmisibila. boala complexelor imune. • B. splenomegalie. determinata de bacilul Legionella pneumophila (genul 'Legionella}. deshidratare. encefal. medicamenteuse / drug d. Denumire generica pentru b. des inclusions cytomegaliques / cytomegalic inclusion d. complex imun. purpura trombocitopenica. IDIOPATICA simptome subjective asemanatoare cu cele ale unei b. Sistemul imunitar poate fi deficitar (b. des chaInes lourdes gamma / gamma heavy-chain d. 29 nwrtale.).] B. la un. iar diagnosticul se pune prin *electroforeza. • B. corioretinita etc. main-pied-bouche / hand-footand-mouth d. b.: Kala Azar. astenie marcata.: lupus eritematos diseminat (vJ. •B. tub digestiv.B. Aceasta deficienta anfreneaza perturbarea metabolismului substantelor care In mod normal sunt metabolizate de enzima respectiva. ficatului Si abdomenului sunt primii afectati. determinand o simptomatologie polimorfa. Denumire care grupeaza o serie de procese patologice (granulom lipofagic. In anumite organe se acumuleaza substante nemetabolizate. caracterizate prin prezenta In sange ai urina a unei proteine anormale. Tulburari morbide provocate de unele medicamente prin: doze In exces. Se cunosc doua forme: 1) mediteraneana. LIGATURILOR / m. • B. LACUNARA / m. atacul senzitiv pur ?i hemipareza ataxica. MEDICAMENTOASA / m. V. B. b. Varietate foarte rara de *disglobulinemie monoclonala. Itai-ltai / Itai-ltai d. V. Se manifesta prin stare gripala Insotita de pneu-monie (uneori cu evolutie fulminanta). V. g. Cele mai frecvente manifestari sunt: hemipareza moto-rie pura. 226 B.6ra. Ansamblu de simptome consecutive utilizarii excesive a laxativelor: dia-ree cronica cu scadere ponderala consecutiva. par anticorps antitissulaires / antitissue antibody-mediated d. de chaines lourdes / heavy chain d. cu un tesut fibres de origine inflamatorie. • B. • B. gingivala. determinata de absenta unei enzime prezente In mod normal In *lizozomi. LANTURILOR GRELE / m. LANTURILOR USOARE / m. 2) Prin extensie. In formele grave: tulburari renale. des chaines legeres / light chain deposition d. anemie hemolitica. hipoproteinemie si hipokaliemie. • B. cauzat eel mai adesea de virusul "Coxsackie A16. B. hipersensibilitate). sugerate involuntar de medic bolnavului. • B. B. 1. des legionnaires / legionnares' d.: boala Franklin (v. Tulburari neurocirculatorii si trofice secundare ligaturii arterei principale a unui membru. *B. care se pot asocia cu tulburari neurologice. determinate. care nu este consecinta unei alte stari morbide. B. LANTURILOR GRELE GAMMA / m. alteori existand o dereglare functionala (b. Reprezinta forma cea mai rara de *disglobulinemie monoclonala. divizat In doua tipuri majore: colita ulceroasa ("rectocolita ulcerohemo-ragica) si "ileita regjonala. LUPICA / maladie lupique / lupoid disease. febra. cu incidenta maxima vara. lacunaire / lacunary d. caracterizata printr-o lunga perioada de incubatie (circa sase luni). Orice b. Sin. • B. immunitaire / immunologic d. LANTURILOR GRELE MIU / m. • B. INCLUZIUNILOR CITOMEGALICE / m.] *Leishmanioza viscerala al carei agent etiologie este parazitui Leishmania donovani. ['Descrisd pentru prima oard m 1976 la 'Pfiitadeipflia. In continuare. deosebirea fata de depozitele de amiloid consta In caracterul granules si afinitatea tinctoriala diferita. KALA AZAR / m. • B. . Sin. Grup de boli inflamatorii cro-nice ale tractului digestiv. digestive si renale. limba. *B. IMUNODEFICITARA / m. Stare septica grava a sugarului. care exista prin ea Insasi. INFECTIOASA / m. Ca urmare. maini (inclusiv palmele) si picioare (inclusiv plantele). INTERSTITIALA / m. •B. Grup de *paraproteinemii. immunodeficitaire / immunological deficiency d. LANTURILOR GRELE ALFA / m. Intalnita frecvent la copii presco-lari. sinovita lipofagica) caracterizate prin Inlocuirea masei grasoase. *pancitopenie. alfa. si conectivita. congres organizat de American Legion. IMUNITARA / m. LUCRATORULUI CU DETERGENT / m. B. In relatie cu organele afectate (hepatosplenomegalie. imunodeficitara) sau poate sa reactioneze In mod excesiv (v. g. microcefalie. este simptomatica Indeosebi la copil (febra. idiopathique / idiopathic d. Infarct conse-cutiv ocluziei prin aterotromboza sau lipohialinoza a uneia din-tre ramurile penetrante ale *poligonului Willis. paloare. *complexelor imune). des chaines tourdes mu / mu heavy-chain d. " B. • B. anemie.

*scleroder-mie.: boala Bonieland.: diabet.: moyamoya. Sin. operatoire / surgical shock. adesea mortale. *b. MITRALA / m. • B. •B. pe baza tulburarilor metabolice. iar anatomic prin absenta diferentierii alveolare In plamani. de nutritie si metabolism. [Jap.APATRA • B. A PATRA / quatrieme m. d) echilibrete addobazic. fasciculatii.Tta. OASELOR DE MARMURA / m. a membranes hyalines / hyaline membrane d. *glicogenoza. provocate de introducerea Intr-un organism cu 'toleranta imunologica a unui •grefon bogat In celule imunocompetente (ex. intr-o maniera stereotipa). OBSESIV-COMPULSIVA / m. amintind de splina. d. 2) Prin anomalii endocrine. Termen fundamental In *medi-dna moleculara.). OMOLOGA / m. B. alternanta bradicardie/tahi-cardie sinusale sau bradicardie sinusala cu *bloc sinoatrial. rezistenta spastica la miscarile pasive. Manifestarile clinice si evolutia depind de ponderea si cumulul celor doua entitati componente. ' B. MUNCITORILOR DIN SILOZURI / m. mitrale / mitral d. La examenul histologic se constata. • B. 227 . este aproape Intotdeauna *reumatismul articular acut. sin-drom Nishimoto-Takenchi-Kudo. 1) Soc operator (v.: boala Cooley (v. Ex. si osteopoikilie. Insotita de aparitia unor vase capilare cu aspect angiomatos la baza cre-ierului. paralizie progresiva bulbara. B. NODULUI SINUSAL / m. micro-drepanocytaire / microdrepanocytic d. dislipidoza). Se constata hipertrofia ficatului si a splinei si Indeosebi atrofia organelor limfoide. du neuron moteur / motor neuron d. America Centrala si Africa si transmisa de mustele negre din genul Simulium. •B. Manifestarile clinice sunt febra fila-riana si obstructia limfatica. determina anxietate marcata. •B. METABOLICA / m. Apare mai ales la tineri si se poate Insoti de: leziuni renale vasculare (stenoze) sau parenchimatoase (polichistoza). du noeud sinusal / sick sinus syndrome.Cui de ocfii. contractura musculara Si exagerarea manifestarilor motorii ale emotiilor. c) metabolismul lipidic (ex. Denumire gene-rica pentru un grup de b. Sin. V. ale carei celule vor fi atacate de limfodtele grefonului. mixte du tissu conjonctif / mixed connective tissue d. caracterizata clinic prin insufidenta respiratorie progresiva ajungand la asfixie. Tmpotriva carora gazda nu poseda mijioace de aparare. infectii. ' B. Afectiune rezultand din asocierea ta-relor drepanocitare si talasemice In forma heterozigota. eruptii cutanate cu alterarea fanerelor. enzimopatii). OPERATORIE / m. de moyamoya / moya-moya d.e. Patogenia este necunoscuta si nu exista un tratament eficient. moleculaire / molecular d. MEDITERANEANA • B. Afectiune pulmonara grava a nounascutului (Indeosebi prematur sau nascut din mama diabe-tica). in corola o6servate [a es(aminarea fund'u. care actualmente desemneaza Indeosebi b. •B.). endocrine. du neuron peripherique / peripheric motor neuron d.: ganduri persistente). membrane hialine. adesea manifestata ca *edem pulmonar acut. fara implicarea sistemului motor corticospinal. B. In Clasificarea internationala a maladiilor (CIM). 'B. de la mouche noire / blackfly d. . determinata sau Insotita de modificari organice anatomice sau anatomopatotogice ale tesuturilor sau ale organelor. Machado-Joseph. revizia a X-a QMS. • B. In care exista leziuni la nivelul neuronilor motori: atrofie musculara spinala. moyamoya = cefos. •B. Sin. poate predomina stenoza mitrala sau insufidenta mitrala. Sin. impulsuri sau imbolduri care preocupa persoana. MEMBRANELOR HIALINE / m. atrofie olivopontocerebeloasa si *b. mineral. des os de marbre / osteopetrosis. Aritmie cardiaca complexa care se poate manifesta ca bradicardie sinusala izolata. hipertensiune arteriala si leziuni arteriale In teritoriul cerebral. vine. • B. 3) De ori-gine alimentara.magimie. OASELOR PATATE / osteopoecilie / osteopoikilosis. Neuronii afectati sunt micsorati de volum si cu acumulari excesive de *lipofusdna. care afecteaza neuronii motori pe-riferici. •B. Termen generic pentru b. Aspect clinic de *drepanocitoza cu evolutie severa. ORGANICA / m. Manifestarile clinice sunt reprezentate de pareze asimetrice. care au o consistenta carnoasa. iar cauza b. NEURONULUI MOTOR / m. MICRODRENOPANOCITARA / m. / Filatov's d. NEURONULUI MOTOR PERIFERIC / m. Leziunea poate fi monoalelica (ex. atrofia musculara spinala si *sindromul Fazio-Londe si se manifesta prin-tr-un *sindrom de neuron motor periferic. iar microfilaria localizata In sange) sau de Onchocerca volvulus (adultui localizat sub-cutanat si microfilaria In piele si ochi).: boala Albers-Schonberg (v.. Kennedy. m. 1 B. homologue / graft versus host reaction.). galactozemie congenitala). B. 'polimiozita si *poliartrita reumatoida. care cu-prinde *b. In plan clinic. B. raspandita 7n America de Sud.: p-talasemie). tie. • B. osmotic. ionic. • B. monogenique / monogenic d. metabolique / metabolic d. vag.: drepanocitoza) sau polialelica (ex. sunt cuprinse In capitolul IV -B. MUSTEI NEGRE / m. dobandite.). pot fi ereditare sau dobandite: 1) Prin Intreruperea unui lant de sinteza sau absenta unei enzime. scleroza laterala primitiva si amiotrofica. Formarea lor este consednta absentei *surfactantului si deficientei *fibrinolitice a plamanului. aceste b. Obsesii recurente (ex. Tulburarile sunt generate de reactia grefo-nului contra gazdei (graft versus host reaction).m fum de fyara" fi se re/era (a i.: guta). cauzata de inhalarea de gaze iritante (In special oxizi de azot) acumulate In silozuri recent umplute. 'Filarioza neperiodica produsa de Mansonella ozzardi (adultui cu localizare neprecizata In organism. hidric. asodate cu titruri ridicate de anticorpi drculanti antiribonucleo-proteine nucleare. m. MEDITERANEANA / anemie mediterraneene / Mediterranean d.: In grefa de maduva osoasa). In cadrul b. B.). anticorpilor si chiar o serie de b. ereditara determinata de leziunea unei singure si unice gene. tulburari biochimice ereditare. Sin. caracterizata prin semne spedfice de "lupus eritematos diseminat. MOYAMOYA / m. Sin. parapareza spastica. vitaminic etc.: obezitate. obsessive-compulsiv / obsessive-compulsive disorder. MONOGENICA / m. Ansamblu de tulburari.: boala Voorhoeve (v. cele doua componente constituindu-se simultan sau succesiv. fosfocalcic. Termen foarte general prin care se desemneaza b. asodindu-se cu *compulsii (actiuni repetitive executate ca raspuns la o obsesie. la aspectui firumat. organique / organic d.B. suferinta personala si ocupa mai mult de o ora pe zi. Diagnosticul se face prin *angiografie. Asodere frecventa a *stenozei mitrale si a "insuficientei mitrale. determinate de anomalii ale enzirnelor (v. caracterizata prin oduzia progresiva a arterelor carotide interne la nivelul sifonu-lui carotidian si a partii supraclinoidiene a arterei. • B.nwm. MIXTA A TESUTULUI CONJUNCTIV / m. afectare hepatica variabila.. In care manifestarile sunt consednta unor alterari moleculare In plan functional sau structural. • B. analoge cu cele care apar la animate dupa ablatia *timusului. la nivelul alveolelor.: rubeola scarlatiniforma (v. Inflamatie pulmonara. • B. manifestarile constau In scadere In greutate cu diaree.: formele de leucemie In cursul carora apar anomalii moleculare a caror anvergura variaza In functie de remisiunile sau recaderile b. b) metabolismul nucleotidelor (ex. MOLECULARA / m. de travailleurs dans des silos / silo filler's d. m. Cauzele mentionate pot afecta: a) echilibrul gluddic (ex.] B. 2) Incorect: sindrom postoperator. Tay-Sachs a adultului.

• B. professionelle / occupational d. manifestandu-se prin palpitatii. si rezulta din aceasta. In alternanta: 1) Crize de tahicardie prin hiperexcitabilitate auriculara (tahisistolie cu frecventa 180-240/min). ritm nodal). • B. B. r. iritarea diverselor membrane mucoase si formarea unor imagini radiologice pulmonare caracteristice. SECUNDARA / m. pulmonara profesionala cauzata de expunerea cronica la pulberi ale sarurilor de *antimoniu (sin. m. boala serului (v. ci tipul ereditar este factorul major care diferentiaza cele doua b. sistemul limfoid. B. B. denumita initial Thennopolyspora polyspora}. • B. • B. ulceratii. SCLERELOR ALBASTRE / m. *benzolism). POLICHISTICA EPIDERMICA / m.).). 2) Crize de bradicardie supraventriculara (bloc sinoatrial partial. V. B. s. polykystique des reins / polycystic d. nefiind asodata cu o alta b. SERICA / m. a carei cauza se afla In stricta relatie cu profesia bolna-vului. • B.. Termen prin care sunt desemnate doua b. ale carei manifestari pot duce la depistarea unei alte b. of epiderm. a unui lichid seros. POLICHISTICA A FICATULUI / m. la care subiec-tul a fost sensibilizat printr-o prima injectie anterioara.: boala chistica a ma-melei (v. r. 1) B. de reflux gastrooesophagien / gastroesophageal reflux d. care apare episodic.. B. m care este caracteristica dez-voltarea progresiva si difuza de chisturi renale multiple. bilate-rale. V. Sin.: boala chistica a plamanului (v. primaire / primary d.. of liver. des sclerotiques bleues / blue sclerae d. Poate aparea In oursul puerperalitatii sau In afara sarcinii. cauza b.: boala Reimann (v.). Denu-mire sub care sunt cuprinse diversele acddente care survin uneori la 8-15 zile dupa reinjectarea de seruri antimicrobiene si antitoxice pe baza de ser sanguin de cal.. • B. Sin. ADPKD este una din cele mai frecvente b. lipotimie. secundara. • B. febra). DE SISTEM / m. B. PCOS. polykystique epidermique / polycystic d. B. *b. PRIMARA / m. polykystique des reins auto-soinique dominante / autoso-mal dominant polycystic kidney d. polygenique / polygenic d. •B. poly-kystique du foie / polycystic d. inclusiv la copii (si chiar in stadiul fetal) s-a ajuns la concluzia ca nu varsta de debut. ce afecteaza toate componentele unui anumit sistem (ex. pulmonaire par sets d'antimoine / antimony salts pulmonary d. polykystique des reins autosomique recessive / autoso-mal recessive polycystic kidney d. se poate asocia si cu anomalii extrarenale (cardiovasculare. PULMONARA PRIN SARURI DE ANTIMONIU / m. lactescent sau laptos. R. pot fi determinate de agenti fizici (ex.: ADPKD. de origine genetica. renale a lesions minimales / minimal change kidney d. •B. de volum variabil. si printr-o eruptie generalizata de urticarie. concurente la determinismul patologic. Abrev. REFLUXULUI GASTROESOFAGIAN / m. g. *radiopatie. febra si albuminurie. ereditare la om. •B. relativ frecventa. diseminate pe frunte. du pecheur des eponges / spongediver's d. Efectele lor prin-cipale constau In reducerea acuitatii vizuale.: sindrom Stein-Leventhal (v. •perioade Luciani-Wenckebach. caracterizata prin scurgerea mai mult sau mai putin abundenta. serique / serum d. avand o prevalenta de 1/1 000 si rezulta prin mutatii ale genelor PKD. m toate segmentele tubilor uriniferi. SIMPTOMATICA / maladie symptoinatique / symptomatic disease. •B. SECRETANTA / m. un traumatism sau un alt eveniment.: boala Lobstein (v.: *febra mediteraneana familiala. PERIODICA / m. ce pro-voaca dermatite extinse cu ulceratii cronice si unele simptome sistemice (cefalee. Sin. teoretic.: sindrom Kienbock (v. of breast. digestive) m special chisturi hepatice. polichistica renala care se manifesta numai la copil. Pe langa leziunile renale afectarea hepatica este evidenta. la intervale regulate. care pot genera alergii sau intox-icatii ('saturnism. POLICHISTICA A SANILOR / m. RENALA CU LEZIUNI MINIME / m. care urmeaza altei b. polykystique du poumon / polycystic d. dar poate conduce la o *b. •B. B. greata. cu artralgii. secondaire / secondary d. Lobstein's d. cu- 228 .B. cauzata de contactui cu anu-mite anemone marine (mai ales Sargatia cfagans}. • B. POLICHISTICA A PLAMANULUI / m. POLICHISTICA RENALA / m. " B. •B.: PCOD. • B. tuse. RITMICA AURICULARA / maladie rythmique auriculaire / rhythmic auricular disease. SISTEMICA / m. •B. Ex.: sistemul reticuloendotelial. Denumire discutabila care.). Manifestarile pot fi acute (sindrom pseudogripal) sau cronice (fibroza interstitiala difuza). B.). polykystique des seines / polycystic d. du semilunaire / semilunar d.).: glomerulonefrita cu leziuni minime (v. Sin. Abrev. dispnee. stricturi locale sau 'sindrom Barrett. Pneumopatie determinata de inhalarea antigenilor organic! specifici unei actinomicete termofile {Micro-polyspora faeni. uneori la nulipare. si policistina.). POLICHISTICA RENALA AUTOZOMAL DOMINANTA / m. la nivelul porilor mameloanelor. B. determinate de refluxul sucului gastric acid. du poumon de fer-mier / farmer's lung. gat si torace. SISTEMICA • B. • B. • B. systemique / systemic d. Sin. periodique / periodic d. si boala Skevas-Zerfus. care apare spon-tan. Sin. PESCUITORULUI DE BURETI / m. Sin. PLAM&NILOR DE FERMIER / m. • B. s.: boala chistica a ficatului (v. B. V.: rinichi polichistic. of kidney. si nici cauzata de o alta maladie. • B. Sin. Sin. poate fi un agent patogen. Afectiune ereditara. t®sutul conjunctiv). p. s6rique / seric d.PERIODICA • B. • B. multisistemica. SEMILUNARULUI / m. Sin. greata. se poate compli-ca cu esofagita peptica. stibiu). In cazul persoanelor ce lucreaza In labora-toare sau unitati spitalicesti. primare respective si Inceteaza odata cu aceasta. SERULUI / m. cauza periodidtatii nefi-ind cunoscuta. Apare la subiecti peste 50 de ani. de cheson) sau chimid. Sin. of lung.). POLICHISTICA RENALA AUTOZOMAL RECESIVA / m. POLICHISTICA OVARIANA / m. secretante / secreting d.: boala sistemica (v.: *diabetul zaharat. se manifesta de obicei la adult si evolueaza frecvent spre *insufidenta renala cronica. Ex. B. Sin. de systeme / system d.: boala urechiusei atriale. In zootehnie etc. *B. • B. ereditara m care anomaliile sunt localizate simultan pe mai multe gene. 2) Sin. uneori sub forma de *erizipeloid. p. fara leziuni glandulare notabile. boala serica. cu afectare difuza a ambilor rinichi (mariti de volum) dar diferite ca debut si ca mod de transmitere ereditara: *b. Ansamblu de manifestari determinate de functia deficitara a sfincterului esofagian inferior si de tulburari ale motilitatii gastrice.). Clinic apar dureri retrosternale Insotite de varsaturi. poly-kystique ovarienne / polycystic ovarian d. fara patologie cardiaca. autozomal recesiva (ARPKD) sau forma infantila. • B. De fapt. caracterizata prin existenta unor tulburari de ritm auricular cu urmatoa-rele forme.). du serum. Se expri-ma prin reactie locala. Afectiune mamara determinata de o tulburare a functiei secretorii. b. Alteori. este consecinta b. Deoarece s-a dovedit ca APKD se poate manifesta la orice varsta. curbatura. autozomal dominanta (ADPKD) sau fonna adultului si *b. PROFESIONALA / m. si policistina. • B. Afectiune cutanata nnalformativa caracterizata prin prezenta de numeroase chisturi sebacee. POLIGENICA / m. p. se adopta pentru b.

• B. •B. o serie de febre avand ca agenti vectori unele insecte etc. •boala somnului.: boala Biermer (v. con-vulsii. of liver.. •B. vasculare ('angeite alergice). sunt acceptate ca forme ale acestei b.). [Thomas Addison. provocate de *vjrusuri lente. B. B. [Thomas Addison.. thronibo-embolique / thromboembolic d. astenie. De ex. Se disting. *malarie.). veino-occlusive du foie / veno-occlusive d. • B. de-clararea b. Caracteristidle clinice includ coma. 1827-1S92. disfunc-tii intestinale. SMALTULUI PATAT / m. contagioasa contractata prin raport sau contact sexual. casexie bronzata. ciroza biliara. •B. • B.). Candida. Afectiune care complica o flebita prin extensia trombozei si.: *boala Chagas.). cutanate (*sderodermie. eel mai frecvent din cauza alterarii congenitale a unei enzime sau a unui deficit enzimatic care afecteaza metabolismul unei anu-mite substante. melanoza dermica.: boala venerica. 3) hipoplazii si anomalii de forma (coroane deformate). VENERICA / m. Simptomatologia se apropie de cea a *sindromului Budd-Chiari. SMALTULUI PATAT prind un ansamblu de afectiuni disparate (denumite uneori Jnflamatorii" nespecifice).). URECHIUSEI ATRIALE / m. exantem. Loutim.: glicogenoza (v.: boala de sistem. VENOOCLUZIVA A FICATULUI / m.: malaria tratata cu *chinina). *b. • B.: boala transmisibila sexual (v. provocata Intotdeauna prin aceeasi cauza precisa ?i raspunzand favorabil la anumiti agenti terapeutici determinati (ex. tulburari respiratorii si cardiace (cu modificari electrocardiografice). [Jap. glycogenique / glycogen storage d. Sin.rna. de surcharge / storage pool d. clinician vtandu. *sancru moale. hemoragii. leucinoza. metabolica cu transmitere autozomal dominanta. • B. (STD). •B. [Robert Adams. SPECIFICA / m. de stocare a glicogenului. 2) Sin. de vaches folles / mad cows d. animala sau vegetala. adesea. Anton Biermer.: boala Menkes. asemanatoare. care se dezvolta la nivelul mucoaselor superficiale [Chlamydia. HIV etc.: *encefalopatiile spongiforme subacute transmisibile. dupa Addison. *b. a virus lent / slow virus d. B.: hiperkeratoza (v.). • B. KUREYRI de 12-14 zile. Sin. Pentru primele patru b. dupa o incubatie B. par stokage / storage d. [Thomas Addison. caracterizata prin *xan-tomatoza. si boala Dutton. Exista patru fenotipuri clinice ale afectiunii: 1) clasic. •B. profesor de fizioiogie la Londra fi medic al reginei 'Victoria. oraf M IsCanda wide au.: tezaurismoza (v.: tripanosomiaza africana (v. 'schistosomiaza. *sindrom Sjogren). acuta infectioasa si epidemica raspandita Indeosebi In Asia Orientala. atribuita unui agent infectios specific sau produsilor sai to-xici si care se produce prin transmiterea acestui agent sau a produsilor sai dintr-un rezervor la o persoana receptiva.\ Insuficienta suprarenala cronica. tulburari gastrice si hiperpigmentatie (melanodermie addisoniana). Trichomonas. de tip tifoid si leucopenie.: *b. cinci manifestari majore: anemie. URINEI CU MIROS DE SIROP DE ARTAR / m.). medic engiez. Wiliam Stokes. cu exitus la scurt timp dupa nastere.. *leishma-nioza. Sin. "gonoree. care au In comun. se caracterizeaza. DE STOCARE A GLICOGENULUI / m. *boala Behcet etc. *oncocercoza. ADDISON-GULL. virus hepatitic B.] B. medic engtez. tifos tsutsugamushi. des urines a odeur de sirop d'erable / maple syrup urine d. •B. ex. *polio-mielitei anterioare acute. cu debut mai tardiv. alte afectiuni urogenitale sau generale determinate de bacterii. profesor de medicina interna mai intdi la 'Be. printr-o leziune necrotica la nivelul portii de intrare. TRANSMISIBILA / m. Denumire generica pentru b. *lepra. Se ma-nifesta sub trei forme: 1) pete albe. adenopatie satelita. Sin. Endoflebita proliferanta si obliteranta a venulelor centrolobulare si a micilor vene suprahepatice. • B. 2) Sin. (tot mai putin utilizat) pentru *sifilis. medic german. care se manifests prin senzatia de rau general. du sommeil / sleeping sickness. izo-leucina si va-lina). 17931S60. des tics / Gilles de la Tourette d. V. TRANSMISIBILA SEXUAL / m. 1816-1S90. 2) pete albe si brune. transmissible / communicable d. printr-o persoana sau animal infectat. B. •B.} B. V. Sin. uneori.). curba febrila In platou. 1) Nume utilizat (Mackenzie) pentru o serie de simp-tome morbide. dispepsie. Sir William Withey Gull. clinic. Nicolas-Favre. 'DuBOn. / sixth d. sau indirect. Sin.} B. printr-o gazda intermediara. "lipo-idoze. determinata de acumularea unor substante specifice In tesuturi.: *sifilis. cauzata de un deficit al enzimei ce catalizeaza decarboxilarea oxidativa a aminoacizilor cu catena ramificata (leucina. „ • B. *febra galbena. VACILOR NEBUNE / m. B. Sin. ADDISON-BIERMER. ADAMS-STOKES. B. •B. TROPICALA / m. si SIDA. infectioasa (determinata probabil de virusul 'Coxsackie). 1793-1860. tropicale / tropical d. multiple. medic ingies. • B. *Fluoroza dentara rezultand din ingestia apei de baut cu un continut excesiv de fluor (peste 2 mg/1). provocata de infectia cu Rickettsia tsutsugamushi transmisa la om prin intermediul larvelor de trombi-culide (*7romb/cu//dae). specifique / specific d.). Sin. de I'oreillette / rhythmic auricular d. 3) intermitent: 4) legat de tiamina (afinitate scazuta a enzi-melor pentru cofactorul tiamin-pirofosfat). tsutfiiigamushi = gandac periculos. SOMNULUI / m. Sin. Actualmente.. Boli cu nume proprii • B. retardare fizica si mentala si un miros caracteristic de . Transmiterea se face direct. Observata la adolescenti. tripanosomiaza). X. medic ingles. AKUREYRI. 18041S7S. tsutsugamushi / tsutsugamushi d. Ex. hipotensiune. 'Du6Cin. debuteaza 229 . Sin. originea lor obscura: *lupus eritematos diseminat. Sin. 2) intermediar. [Akmeyri. CU VIRUS LENT / m. TSUTSUGAMUSHI / m.: sindrom Gilles de la Tourette (v.sirop de artar" al urinei si al corpului. Still a adultului). virusuri sau paraziti. prin embolie arteriala determinata de migrarea trombusului. medic iriandez.: sindrom Adams-Stokes (v. de I'email tachete / mottled enamel d. sexuel-lement transmissible / sexually transmited d. • B. sensibilitate la frig. •B. venerienne / venereal d. si cazurile ^ra melanodermie sau cu insuficienta suprarenala mai usoara. A SASEA / sixieme m. este obligatorie. PRIN STOCARE / m.} Sin. apoi (a Zurich. icter cronic si. *poliartrita cronica juvenila. 1) Entitate mor-bida bine definita.. eel mai sever. apOnit peste 1000 de cazuri m 1948. • B. virus herpetic. •B. ADDISON. unele boli articulare (*poliartrita reumatoida. 'in stadii avansate.] Sin. de etiologie necunoscuta.: boala Zahorsky (v. •B. Londm. 1791-1875.: boala bronzata.). 1793-1860. Sin. TICURILOR / m. a femeilor de varsta medie. Lonitra. mai utilizate fiind: febra fluviala de Japonia. venereal d.: boala ritmica auriculara (v. encefalopatii spongiforme sub-acute transmisibile.si mediolobulara. V. •B. DE SUPRAlNCARCARE / m. *dermatomiozita. • B. care duce la acumularea acestora si a cetoadzilor omo-logi In sange si urina. Ex. infectioasa sau parazitoza endemica In zonele tropicale sau subtropicale. TROMBOEMBOLICA / m. Australia si India. si boala contagioasa. a unui agent vector sau a mediului extern neviu. determinand staza si distructie parenchimatoasa centro.B.

2) Stewart W.ARNOLD-CHIARI teaza functiile cognitive: amnezie Indeosebi anterograda. suede. medic american contemporan. anatonopatoiog german (fiui anatomistuCui german fnidrich 'Arnold}. cu leucocitoza accentuata si albuminorahie putin modificata.).: glicogenoza de tip IV (v.: boala . • B. A. nu este clarificata. Radiologic. de asemenea. Este cauzata de o dereglare a resorbtiei fiziologice a osteoclastelor. Guillaume Benjamin Armand Dmhenne (de Boulogne). medic australian contemporan. pediatru frames. meningita limfocitara acuta benigna. Este confirmata disfunctia neurotransmitatorilor cerebrali. [Francois Ami/cor Aron.).] Sin. ALSTROM-LEBER. profesor ta 'SresCau (m present 'Wroclavi. • B. [name] Alagille. nevrita optica retrobulbara ereditara. n. 1865-1921. Apert cu semnele faciale ale *b. . agitatie psiho-motorie. Sin. pediatru franca. ALSTREM-OLSEN. familiala si ereditara. care se manifesta sub forma unei infectii febrile. Anderson. sindrom Anderson.] Maladie ereditara transmisa autozomal dominant. Sin..simiana") si se poate extinde apoi la membrele superioare si inferioare. meningita seroasa epidemica. se caracterizeaza anatomopatologic prin atrofie cerebrala generalizata si aparitia unei demente cu evolutie lenta. 'Hamfmrg. caracterizata prin rinofaringita rebela. ALZHEIMER.oase-lor de marmura". In formele de debut. n.!.. tulburari ale limbajului oral si scris. Exista forme benigne si forme cu evolutie grava (cecitate.} 1) Nevrita optica retrobulbara familiala a carei transmi-tere ereditara este legata de sex. Histologic. ALBERS-SCHONBERG. congenitala si ereditara. ge. • B.] B. 1891. [Alois Alzheimer.: bacterida pustuloasa. radiolog german. swOtz. aceastd afectiune pentru prima data.honberg.).ian. Alexander. de tip probabil recesiv. mieloscleroza. [Fuller Albright. exista o degenerescenta progresiva. Rezervor de virus: soarecele de casa. [If Benjamin Alexander. C. pediatru franc-ez. 18401917. 'Paris. Exista o proliferare a 'astrocitelor si o acumulare lipidica In 'microglie. medic francez.nCita. oftalmoiog gt. Haas .z contemporan. Louis Edovard Octave Crouzon. neuropatoiog engie. cu deces pana la varsta de doi ani. Toionia). este manifesta clinic dementa accentuata. [Eugene Apert. • B.ne. uneori. V.. evolueaza rapid spre dementa si moarte. cu tulburari mari de memorie. 'Paris.B. [Bernard f. profesor de medidnil intema. testele psihometrice (memorie ime-diata. paralizii si. Sin. acuta virala. 1900. 'Paris. transmisa autozomal recesiv.: acrocefalosindactilie tip II. [Car? Henry Alstrom. care poate prezenta o infectie latenta. 'Paris. dar poate evolua si letal. [Ardmore. [Dorothy Hansine Andersen. ANDREWS. scheletui prezinta o opacitate foarte densa. 'Satin. 'Philadelphia. dureri musculare.. sindrom Andersen. neurolog american. 'Sans. osteo-petroza. ereditara.ALAGILLE prin febra. crescand semnificativ cu varsta (5 % peste 65 de ani). dennatotog american. 1907.: coriomeningita limfocitara. osteosderoza generalizata. neuroCog frances. 'sindrom meningian. Se vindeca adesea spontan. agnozie. caracterizata prin *amauroza sau *ambliopie forte. amauroza congenitala Leber. *amauroza.] Sin. Etiopatogenia b. 1868-1940. la adult. ge. Etiologia este incerta: imaturitatea celulelor nevrogliei ar Tmpiedica mielinizarea normala.: atrofie musculara progresiva.ian. sindrom Vogt. oftalmolog suedes contemporan.: polidistrofie cerebrala progresiva infantila Christensen-Krabbe. prevalenta b. ARMSTRONG. cat si Inainte de aceasta. • B. ] Dermatita veziculopustuloasa a falangelor terminale. apraxie.: boala von Willebrand (v. Crouzon si cu malformatii ale extremitatilor membrelor superioare si inferioare.rm. alcatuit din 3942 de aminoacizi si provenind dintr-un precursor. B. adeno-patii. 2) Forma rara de *leucodistrofie la nou-nascut. *mioclonii. 1868-1940. [George Clinton Andrews.: boala Leber I.). caracterizata clinic prin "microcefalie. m prezent.} 1) Sin. neurolog francos. ceea ce antreneaza frac-turi repetate. iar uneori hipertonie extrapiramidala si crize epileptice.: sindrom Alagille (v. caracterizata prin deficit de absorbtie a lipidelor.] Denumire prin care. baza militara. APERT. 1835-1915.] B.SW^-i undt a fast descrisa.). ca In placile senile extra-neuronale se acumuleaza un peptid amiloid mic. infectii pelvine). Tipul eel mai frecvent afecteaza initial mana (*mana . ALAGILLE. ARAN-DUCHENNE. 1S64-1915. • B. Sin. care este o glico-proteina transmembranara alcatuita din 695 aminoacizi si prezentand mai multe izomorfe. fara afectarea substantei albe). 1874-1938. [Heinrich Ernst AlbersSr. newoiog fi psihiatru ger-man. • B. si C. • B.} Dureri si parestezii hemicefalice m teritoriul de inervatie al filetelor nervoase de la nivelul radacinilor C.] B. ANDERSON". 2) V. • B.an.tic. scleroza Alzheimer.: boala Alstrom-Leber (v. dezorientare temporospatiala. \A. • B. surditate. anemie importanta etc. aplazie retiniana. 19001969. • B. 'Washington. reprezinta o manifestare alergica In relatie cu existenta unor focare infectioase la distanta (pioree. leziuni ale hipocampului si o dilatare a ventriculilor cerebrali. OIsen. Qottingen si J-feideKey. [Julius Arnold.: acrocefalosindactilie tip I (v. Gena care codifica acest precursor se afla pe cromozomul 21. 2) V. Theodor Leber. ALPERS. ana-tomopatolog gemum (fiul anatonistuild german fried-rich Arnold). [CAar7es John Armstrong. boala Leber II. B. 1907.] Sin. • B. • B.. a cor-texului cerebral si a nucleilor cenusii centrali (uneori a cerebe-lului. medic american.: dementa presenila. difuza. pTofesor (succesiv) la. • B. dementa Alzheimer. care poate fi consecinta unui deficit de sinteza a 'chilomicronilor. Se manifesta clinic ca o *boala celiaca asociata cu p-hipolipoproteinemie. n. ARNOLD.tic. • B. [Eugene Apert. 9{ew yor^ 1901-1964. Sin. Sin.te pufiiica. patohg american. 'in care se asociaza caracteristicile *b. cu semne generale asemanatoare gripei si meningita cu LCR clar. Sin.] 1) B.). • B. osoasa rara. [Julius Arnold. ARDMORE. In Okiaftoma . Tabloul clinic este m relatie cu evolutia b. si boala Pick. ANDERSEN. afazie. A. probabil virala.: osteodistrofie ereditara Albright (v. Londra] 1) Sin. n. Sin.. 6acterw[og american si specialist m sa. ARNOLD-CHIARI.} Afectiune degenerativa a coarnelor anterioare ale maduvei spinarii. 0. Progresiv. infectioasa.] Sin. Unii autori sustin patogeneza printr-un 'virus lent. ALBRIGHT. este desemnat ansam-blul dementelor degenerative primare care pot debuta atat In perioada senescentei. contemporan. vocabular) permit obiectivarea deteriorarii intelectuale. mialgii. la care se adauga apraxia si agnozia. 1806-1875. Alpers. • • B. Prognostic sumbru. manifesta la copil dupa o perioada de dezvoltare normala. caracterizata prin atrofie musculara cu paralizie simetrica. discalculie. 'Boston. retentie vizuala. ALEXANDER. americana.ne. glicogenoza). 9{ew yorki n. Cea mai profunda alterare afec230 B. [Cnr/ Hem-y Alstrom. 18S619S8. Absenta raspunsului electro• retinografic permite diagnosticul si excluderea unei atrofii optice primare.] Afectiune rara. 1835-1915. Sin. Se caracterizeaza prin fragilitate anormala a oaselor. osteoporoza familiala. S-a con-statat. 1925. hepatosplenomegalie. parestezii de Intindere variabila. Sunt evidente mdeosebi: atrofia scoartei cerebrale la nivelul regiunilor parieto-temporo-occipitale. APERT-CROUZON.. indeosebi cu afectarea sistemelor dopaminergice si colinergice. denumit A-p. caracterizata prin *macrocefalie cu *hidrocefalie si *encefalopatie. amigdalita. •• • B. 2) Degenerescenta (sau displazie) corioretiniana congenitala sau infantila precoce. 1817-1861.

} Malformatie congenitala rara. 1876-1934. Sin.} Sin. profesor ia l^azan. unde se formeaza o vezicula care se ulce-reaza rapid. medic irCandez. eras din 'ECvetia unde a fost descrisa 6oata. B. 1790-1854.: boala din Bornholm (v. Sin.te. osteo-patie hemoragica primitiva. Cft-Kcyo. 2) Poliserozita: inflamatie cronica manifestata prin efuziuni seroase In diferite cavitati (pahipleurita. trans-piratii profuze. scorbut infantil. [Abel Ayerza. apoi ia St. BATTEN-MAYOU.).rseBurg.Tinw dwiez. BALFOUR. 'Edin6urg. 2) Sin. Legarea anticorpilor la *receptorii TSH de pe celulele tiroidiene stimu-leaza secretia hormonilor tiroidieni.. Schiffrin. care se manifesta prin hemoragii cutanate si mucoase.} Varietate de *hidronefroza.: pseudorabie (v. anemie. [Base/. •B. 231 . termofobie. BAZY. BEHQET • B.burg. Se pare ca este determinata de Intarzierea mielinizarii fibrelor nervilor optici.: bruceloza (v. Se Intalneste In regiunile tropicale si subtropicale desertice. 1844-1920. medic spanioi. 1S08-1884. ARNSTEIN. la care se asociaza uneori "hidrocefalie si *sp/na bifida. anemie cu semne de hiperhemoliza si subicter. " B.} Sin. BEAUVAIS.: dermatita buloasa keratogena.). Leziunea apare In zonele descoperite. BATEMAN.an contemporan.z.toinopatolog itaiian..rse. BARLOW. VTofesor la f(oTe. care poate aparea la menopauza. [Karl Adolf van Basedow. " B. • B.} Tumora maligna.: molluscum contagiosum (v. inside.} 'I'Hiperkeratoza difuza. cfiirurg franctz.} Sin. Uneori se complica cu gangrena.: lipofusdnoza neuronala juvenila. care poate aparea la nou-nascutui de sex feminin.: hidronefroza congenitala intermitenta. Sin.). sindrom Banti. • B.). nwGc germcol.: purpura senila Bateman. BANG. fans. medic gcrman. • B. • B. medic engte. Sin.).: anemie Banti. Londra. 'Dublin. • B. [/Intouie Laurent fesse Bayle. n. medic ge. ASBOE-HANSEN. BARCOO. patoCog austriac. Londra.} 1) Spasm saltatoriu sau tic al extremitatilor inferioare. medic argentinian.). Sin. •B. Sin.} Sin. aritmii. me-dic ingte. [G. • B. 1848-1932.z. Sin. 1797-1853.] B. medic maghiar. Asboe-Hansen. BALLINGALL. 1772-1840. BATTEN. fie cu *poliartrita reumatoida. medic ve. medic francos. BECHTEREW. [Vladimir Michailovitch von Bechterew. • B.). ojtaimolog e. [Augustin-J.: lipodistrofie progre-siva (v. psihiatru francos.: dermatoza Barber. Landre Beauvais.ngit. 1852-1925. • B. Pseudoatrofie optica a sugarului antrenand cecitate aparenta. [Pierre Jean Baptiste Bazy.: edem Quincke (v. BAMBERGER. newoioff ame. dennatoiog dams contemporan. • B. ana. In cazul sugarilo'' alaptati artificial.: osteoartroza interspinoasa. eel mai frecvent provocat de Corynebacterium diphte-riae. dermatoiog e-ngkz. 1822-1888. • B. 1855-1928. cu localizare mdeosebi la fata si la gat.e. paralizie si afectare a substantei albe prin depuneri de *lipofusdna. Londra. AZORE. Robert fames Graves. [Hulusi Behcet. leziuni nervoase. purpura trombocitopenica trombotica.] Sin. de culoare verzuie. 'Barcelona. boala Graves. se manifesta prin cifoza posttraumatica la subiecti cu predispozitie ereditara. manifestata prin dementa. BANTI. [Sir George Ballingall. radioCog danez. consecinta a unor dilatatii congenitale ale bazinetului si ale calicelor. medic e.} *Artroza interspinoasa a rahisului lombar. debutand la nivelul unui folicul pilos. m Australia. AUJESZKY.} Sin.} 1) Dermatoza care poate aparea la persoanele In varsta. • B.: sindrom Ayerza (v. [Karl Adolf von Basedow. • B. 1780-1855. uneori familiala. [John Hutton Balfour. In retatie cu o degenerescenta senila tegumentara: evolutie cronica si reddivanta. BASEDOW.). Sin. profesor ia 'Str(in. " B.] Sin.ng[tz. tulburari cardiovasculare (tahicardie. • B. tremura-turi digitale fine. BEAUVIEUX.iv.).ARNSTEIN Chiari.: boala Rendu-Osler (v. m Ocwnvl Atlantic. V.).nos Mres. [/ose Antonio Roviralta BaiTiiqaer. medic austriac. de gravitate variabila (evolu-eaza spre ciroza hepatica). BANNISTER. BARRAQUER-SIMONS. BAMLE. Forma a *b.} Denumire istorica pentru reumatismul poliarticular. caracterizata prin hernie de trunchi cerebral si cerebel la nivelul gaurii ocdpitale. Arthur Simons. Londra. 1S61-1918. BAEHR-SCHIFFRIN.). • B.z. diaree. 1794-1866. sufuziuni subperiostale. • B. Sin. observata In hiperlordozele lombare sau 'in lombartroza banala.). *eretism cardiac). Simptome caracteristice: tumefactia difuza a tiroidei. [Azure. [T'/tomos Bateman. [Bernhard Laurits Frederik Bang. observata la nou-nascut. 1877.: boala Moeller-Barlow. me-dic ame.. Vaquez In care lipseste splenomegalia. [Harold Wordworth Barber.} Sin. [Frederick Eustace Batten.: paralizie generala progresiva (v.} Ulcer cutanat tropical. Copenfiaga. Londra.} Afectiune a splinei care se manifesta prin splenomegalie. Aceasta entitate se identifica In prezent fie cu *reumatismul articular acut. 1869-1933} Sin. BAASTRUP. BASEDOW-GRAVES. astenie.} Sin. care dispare In cateva luni. Metabolismul bazal si fixarea radioio-dului sunt crescute. care poate aparea la copiii cu leucemie.In disc". " B. " B. neurolog mgltz. • B. Copenftaga. • B.nta. [Henry Martyn Bannister. Este caracterizata prin existenta de pete purpurice localizate pe antebrate si gambe. pericardita constrictiva etc. Marmaduke Stephen Mayou. • B. leucoblaste) si uneori hiperleucocitoza. BASEL. dennatoCog turc.rm. [George Baehr. cu transmitere autozomal dominanta. Sin. istoric pentru maduromicoza (v. care apar de obicei In al doilea an de viata. medic si Botanist engCez. 'Petersburg.} Afectiune rara In care se asociaza: *purpura trombodtopenica. [Christian Ingerslev Baastrup. 'Edin6urg. cu localizare craniana (Indeosebi orbitara). [Guido Banti. • B. BEHCET.: boala Darier (v. [Frederick Eustace Batten.: boala Basedow-Graves (v). 1889-1946} Afectiune a adultului tanar de sex masculin. neuroiog engkz.an. • B. [Benjamin Guy Babington. chirurg e. Vuna. [Boreoo. *diskeratoza foliculara . 1865-1918. 1778-1821. BABINGTON. •B. pancitopenie periferica cu hipercelularitate medulara si semne de hipertensiune portala asociate cu o alterare morfofunctionala a ficatului.).z. la f{6pitau^ de 'Paris.: boala SpielmeyerVogt (v.} Dermatoza pigmentara buloasa. 1790-1854. [Aladar Aufeszky.).} B.: ulcer de desert. 1886-1955. • B. boala Flajani. 1SS1-1916. portugheze. r&u. neuroCog rus.ri-can. si spondilartrita anchilozanta. dureri epifizare cu alterarea osificarii. scadere ponderala. Este o varietate de reumatism degenerativ. provocata de prezenta autoanticorpilor antireceptori TSH cu functie stimulatoare. ai 'Marinei legate. 18571927. Sin. 1865-1918. 1799-1858. evolutie rapida spre exitus.[ Sin. • B. *exoftalmie Insotita de diverse semne oculare. Se dezvolta In maduva osoasa si inva-deaza rapid periostui si tesuturile moi.] Afectiune asemanatoare polispondilitei reumatismale.: boala Moschowitz.} Sin. BAYLE. 1885-1950.ng[e. inhibitia prin feedback ne-gativ de la nivel hipofizar dispare si apar manifestari clinice de hipertiroidie. [Heinrich van Bamberger.: clorom.: boala Machado-Joseph (v. foliculara.B. AYERZA. tulburari psihice. Apare din cauza hipoplaziei sau aplaziei muscula-turii netede. cu eozinofilie sanguina.} B. 1853-1934.: boala Basedow. Formula sanguina evi-dentiaza prezenta anemiei. 'Paris. Londra. 'Sue. BARBER. ^e. Sin. Sin. 'M. cu lapte conservat. 1845-1945. febra. a celulelor anormale (mieloblaste. [Sir Thomas Barlow.

1883-1948. • B. chirurg austriac. Bitot. Depozi-tele sunt vizibile In microscopia optica prin imunofluorescenta si In microscopia electronica. Sin. • B. medic american. 1781-1840. care apare la orezile dupa o infectie (otita. 1881-1955. Nu exista nici semne de insuficienta hepatica.). 1829-1894. . [Jean Berger. Saris.). V.} Sin. degenerescenta tapetoretiniana. mesangial IgA glomerulonephritis. aceasta perturbare nefiind determinata de o infectie sau de o carenta alimentara. V. 'Viena. care se manifesta In jurul varstei de 4 ani.. n. cfmwy german.rica. medic si serolog cek. este urmata de un raspuns sanguin specific (*reticulocitoza). l^iena. asociata cu pierderea difuza de substanta alba subcorticala si dilatarea ventriculilor. dtrmatolog austriac.galbenus de ou pe farfurie". • B. Felix van Winiwarter. Sin.} Sin.} *Eredodegenerescenta maculara cu transmitere autozomal dominanta. BLOUNT.} 1) Forma de *degenerescenta maculara retiniana.: tibia vara.: sinchizis scintilant (v.: trombangeita obliteranta (v. Evolutia este letala In 3-4 ani. pediatru american. medic german. 1852-1912.} Forma de encefalopatie ateroscle-rotica subcorticala. normocitara si aregenerativa.).: sindrom Benedikt (v. stabuit (a 'Baltimore. profesor la Zurich si l^ena. 1844-1915. 1831-1909. 1867-1935. XX. 9{e. 'Berlin. BERNHARDT. Jan Jansky. 'Paris. dermatolog francez.: dementa. Sin.ri. 9^e. medic ame. encefalopatie sau sindrom Binswanger.. BEST. 'Polonia). ptw/esor (succesiv) la Leipzig. [AtAur Henry Season. dermatolog francos.} 1) *Meningo-cel consecutiv unei fracturi craniene. chirurg german. Caesar Peter Moller Boeck. profesor la Zurich si 'Viw.: iridocicl'ita recidivanta. si degenerescenta eredo-maculara. Saris. •B. iar prognosticul poate fi grav. ereditara cu transmitere dominanta. • B.: cefalhidrocel traumatic. Se considera ca la originea manifestarilor se afla me-canisme autoimune. originar din '£raga. 1874-1943. este hematuria macroscopica recidivanta. boala AddisonBiermer. oftalmolog german. 'Berlin. cu afectare moderata a starii generale. Sin. de remaniere si atrofie) si reprezinta forma congenitala a *bolii Stargardt.: boala chistica a mamelei (v.} Sin. Emanuel Libmaa. medic jrancez. • B. dermatolog france-s. 1845-1917.ui yor^ 1872-1946. dermatolog franc. BINSWANGER. chirurg american. profesor la 'Saris. [F. apoi la Zurich. [Fritz Bessd-Hagen. cauzata de hipertensiunea arteriala sau de arterioscleroza vaselor profunde perforante si a capilarelor substantei albe subcorticale. evolueaza In trei stadii (de disc.: lupus eritematos discoid sau subacut.). sinchizis). oftaimotog iriandez.. BEURMANN-GOUGEROT. 1852-1929. [Anton Biermer. sinuzita.B. BERGER / maladie de Berger / Berger's disease. neurolog german. cu predominanta simptomelor cerebeloase. Sin. • B. sindrom Behcet. Sin.). si policorie. 1829-1894.] Sin. In toate aceste localizari sunt prezente leziuni de vascularita si perivas-cularita. V. Reprezinta forma de tip juvenil precoce a 'sfingolipidozei cerebrale. sindrom Billroth. 1852-1931. Benjamin Sacks. 1879-1953.} Sin. 'Vwia. degenerescenta tapetoretiniana centrala. [Christian Albert Theodor BUJroth.: lupus eritematos diseminat (v.: sporotricoza (v.rn. afte genitale si aparitia. care constau In distrofie corneo-conjunctivala Si *hemeralopie prin deficit de 'caroten la nivelul *bastonaselor retiniene. BESNIER-BOECK-SCHAUMANN. " B. n. evolueaza In pusee recidivante. 1827-1892. [Moritz Benedikt. • B. idiotie amaurotica familiala. Diamond. BILLROTH [Christian Albert Theodor Billroth. BIELSCHOWSKY-JANSKY. BESSEL-HAGEN. Afectiune manifestata la ambele sexe. prin hepatomegalie considerabila Insotit§ de oprirea cresterii staturoponderale. Este o b. •B. 2) V. profesor la fena. 1837-1902. Sin. 1902.: boala exostozanta (v. BLACKFAN-DIAMOND. [Carl Behr. Maduva osoasa este bogata In normoblaste tinere.rman. 'Boston.: glomerulonefrita cu depozite mezangiale de IgA. 'Dublin. [Joseph Colt Bloodgood. Histologic se constata Incarcare grasoasa hepatica. Louis K. amigdalita) sau dupa un efort fizic intpns. • B. 'Paris. BITOT.doc" a condilului intern.. Prin examenul sumarului de urina se confirma hematuria si o proteinurie usoara (1-2 g/24 ore). In primele saptamani de viata. Etiologia este neelu-cidata. de coloratie rosie sau galben clar. [Ernest Henri Besnier. Sin. caracterizata In general printr-o leziune rotunda bine delimitata. [Walter PaInam Blount.e. ortoped american. [Alfred Biel-schowsky. B. pedi-atru american. BJORUM. [K"ennetA DonieJ Blackfan. uveita antrenand cecitate. BEHR. dermatolog francez. •B. 18351920. [Lourent Theodore Biett. Sin. V. Best. BLOUNT 1873-1921. BIERMER.} 'Eritroblastopenie congenitala care determina anemie cronica normocroma. din cauza unui accident infectios grav. B. 2) V. sin-drom Adamantiades. b. [Ernest Henri Besnier. Insa prognosticul este re-zervat.. caracterizata prin depozite difuze intercapilare (mezangiale) de IgA si C3. 1900} Forma de 'genu varum caracterizata prin angulatia partii proximate si interne a diafizei tibiale. medic ge. Determina anemie macrocitara cu megaloblastoza medulara. dermatolog non'egian. caracterizata prin atrofie corioretiniana centrala cu alterari degenerative pigmen-tare si leziuni retiniene periferice. 'Boston.). Administrarea intravenoasa de vitamina B. Semnul clinic ca-racteristic al b. •B. 1878-1920. BESNIER-KAPOSI-LIBMAN-SACKS. [Otto Binswanger.} *ldiotie amaurotica familiala. • B. BEHR caracterizata prin trei simptome cardinale: afte bucate recidivante. • B. Stockholm. degenerescenta tapetoretiniana. 1896. Oslo. profesor la J{am£uy.: sarcoidoza (v. In general. precum Si printr-un mers caracteristic cu paSi mid si baza de sustinere larga. nefroiog francos. oftalmolog german.: sfingolipidoza de tip juvenil precoce. BENSON. dermatolog suedes. sec.). anemie pernicioasa. • B. • B. a unor leziuni oculare: "uveita cu 'hipopion.. chirurg german.: degenerescenta eredomaculara.} Varietate de *nefropatie glomerulara cronica primitiva (25 % din cazurile de la adult).. Afectiunea poate evolua spre hipertensiune arteriala sau insuficienta renala. fiind osmiofile. 'Bordeaux 18221888} Manifestari oculare ale avitaminozei A. «B. Moritz Kohn Kaposi. Henri Eugene Gouge-rot.a. cu evolutie subacuta si recidivanta.: meralgie parestezica (v. virala sau imunologica. 1831-1909. Au fost raportate si cazuri familiale. [Pierre A. Se manifesta prin dementa. BIETT. sindrom Behr.] Sin.} Sin. cu proeminenta In forma de . care antreneaza malabsorbtia *vitaminei B. care nu ajung Insa la maturare.a. JSrgen Nilsen Schaumann. 'Jvlarfiwg si 'BresTau fin present 'Wroclaw. strict localizata.} Forma de *lupus eritematos. BENEDIKT. [Martin Bemhardt. cu aspect al maculei de . neurolog austriac. • B. • B. B. BLOODGOOD. [CAor/es Lucien Beurmann. 1856-1922. 232 B.} Sin.). neurolog german.: sindrom Blackfan-Diamond. asociata cu neutrotrombopenie si tulburari digestive si nervoase discrete. bolnavii decedand. mai tar-diva.: anemie Biermer. urmate de ulceratii. • B. Elementele au tendinta la diseminare simetrica si dispar In cateva saptamani..w yorl^ n. BILLROTH-WINIWARTER..] Sin.} Maladie caracterizata prin absenta secretiei de 'factor intrinsec gastric. profesor dt medicina interna mai int6i la 'Se. 1871-1940. Sin.z. 1851-1923. si degenerescenta eredo-maculara. sfingolipidoza. degenerescenta tapetoretiniana.

B. BLUMENTHAL •B. BLUMENTHAL. [Ferdinand Blumenthat, medic german, profesor de medicina internet [a 'SeHin, n. 1S70.] Maladie asemanatoare clinic cu o "leucemie mieloida, de care se deosebeste prin proliferarea primitiva importanta a sistemului eritropoietic, In plus fata de cea a tesutului mieloid, la care se asociaza hiperieucocitoza. Este considerata o varietate de *poliglobulie. • B. BOGDAN-BUDAY. [Aladar Bogdaa, medic maffHiar contemporan; Kalman Buday, cfururg maghiar, 'Sudapesta, 18631937.] Afectiune determinata de *Corynebactehum pyrogenes anaerobium, caracterizata prin febra si abcese cu localizari -, s multiple (ficat, plamani, splina, muschi). • B. BONDUELLE. Afectiune caracterizata prin asocierea sem-nelor de 'scleroza laterals amiotrofica si de *b. Parkinson, la care se adauga leziuni corticate (straturile II si III ale *izo-cortexului) cu *glioza si neurospongioza (v. neurospongiom). •B. BONIELAND. Sin.: boala mitrala (v.). • B. DIN BORNA. [Boma, oraf in 'EstuI Qe.rmanwL\ B. care se transmite de la cal, determinata de un virus si constand Intr-o 'encefalomielita acuta; este transmisa rar la om. •B. DIN BORNHOLM. [Bornholm, insu[a daneza in fMarea 'Saliva.] B. epidemica determinata de virusul "Coxsackie B. DebutuI este brusc, prin afectare musculara (induratie, noduli), iar ulterior dureri la baza toracelui, accentuate de miscarile respiratorii, simuland o afectiune pulmonara. Se asociaza cu febra, cefalee, uneori pleuropericardita uscata, otita medie, encefalita. Evolutie benigna. Sin.: boala Bamie, boala Daae-Finsen, boala Sylvest, gripa Dabney (sau gripa ,,diavolului"), mialgie epidemica, pleurodinie epidemica. • B. BOSVIEL. [/. Bosviel, medic francos, sec. XIX-XX.} He-matom al luetei cu aparitie brusca, de etiologie incerta. Se invoca factori mecanici, infectiosi, hormonali, vasomotori. Se vindeca spontan, dar pot sa apara recidive In 20% din cazuri. Sin.: apoplexia luetei. • B. BOUCHARD. [Charles Jacques Bouchard, me-dic francos, profesor de patoiogie gonoraid [a Paris, 1837-1915.} Dilatatie a stomacului prin ineficienta musculaturii gastrice. V. si dilatatie acuta de stomac. •B. BOUCHET. [Henri Bouchet, medic francos, n. 1873.} .Sin.: boala Bouchet-Gsell (v.). •B. BOUCHET-GSELL / maladie de Bouchet-Gsell / swineherd disease. [Henri Boiir.het, medic francez., n. 1873; Otto Gsell, medic fi fiacterwiog eivefian, Saint-Cjaii, n. 1902.] Pseudotifomeningita asociata cu exantem papulos recidivant, cu evolutie benigna, cauzata de Leptospira pomona (sau L. hyos), transmisa la om de porci. Simptomatologia este asemanatoare cu cea a *febrei tifoide. Sin.: boala Bouchet, tepto-spiroza crescatorilor de porci. • B. BOUILLAUD-SOKOLSKY. [Jean Baptiste Bouillaud, midic franciz, profesor de cdnica. imdicaia. la 'Sans, 1796-1881, Grigorn Ivanovici Sokolsky, nedit. rus, profesor de ctinica. msdiraiil ia l^azan, apoi ia Moscova, 1807-1886.} Sin.: reuma-tism articular acut (v.). •B. BOURNEVILLE. [Desire Magloire Bourneville, ne.wolog francez, 'Paris, 1840-1909.] Sin.: scleroza tuberoasa Bourneville (v.). •B. BOUVERET. [Lean Bouveret, medic franctz, Lyon, 1850-1929.] 1) Forma benigna de tahicardie paroxistica supraven-triculara care consta In accese paroxistice de tahicardie regu-lata, cu frecventa Intre 180 si 220 pulsatii pe minut, produse prin mecanism de *reintrare, Insotite de semne functionale diverse (palpitatii, dureri de tip anginos). Pe traseui electrocar-diografic lipsesc undele P. Tahicardia poate dura cateva ore, apare si dispare brusc (spontan sau dupa compresiunea sinu-sului carotidian, tratament medicamentos sau electric) fara nici

B.BRUTON o manifestare anterioara. Sin.: boala Bouveret-Hoffmann, tahicardie paroxistica esentiala. 2) V. sindrom Bouveret. •B. BOUVERET-HOFFMANN. [Lean Bouveret, medic francos, Lyon, 1850-1929; Johann Hoffmann, Mwolog german., J{eidei6erg, 1857-1919.} Sin.: boala Bouveret (v.). • B. BOWEN. [John Templelon Bowen, dennatoiog anwican, 'Boston, 1857-1941.} 1) Dermatoza care debuteaza la adult cu cateva pete lenticulare putin scuamoase sau prin discuri *numulare a caror confluenta formeaza placarde polidclice care persista nedefinit. Netratate, leziunile sufera o degenerescenta maligna lenta. Anatomopatologic se descrie o *diskeratoza a celulelor malpighiene. Sin.: dermatoza precanceroasa Bowen, diskeratoza lenticulara 'in disc. 2) *Diskeratoza conjunctivala localizata la nivelul limbului sub forma unor tumorete gelatinoase de culoare roza sau alb-cenusie. Poate degenera malign in *epiteliom spinocelular. Localizarea poate fi si la nivelul mu-coaselor. Sin.: eritroplazie. •B. BOZZOLO. [Camilfo Bozzolo, medic itafian, 1845-1920.} Sin.: mielom multiplu (v.). • B. BRAILSFORD. [fames Frederik Brailsford, radioCog engiez, 'BirmingHam, 1888-1961.} Sin.: boala Morquio (v.). • B. BRILL. [Nathan Edwin Brill, medic american, 'J^e.iil yor^ 1860-1925.} Sin.: boala Brill-Zinsser (v.). • B. BRILL-SYMMERS / maladie de Brill-Symmers / follicu. Iar lymphocytoma, Brill-Symmers syndrome. [Nathan Edwin Brill, medic am-erican, f^ew yor^ 1860-1925; Douglas Symmers, patoiog american, 9{ew yorl^ 1879-1952.} Denumire desueta pentru un limfom caracterizat anatomopatologic prin foliculi ganglionari mari, fiind integral actual In cadrul *limfoa-melor nonhodgkiniene cu structura nodulara. Clinic se eviden-tiaza o hipertrofie generalizata a ganglionilor limfatici Insotita uneori de splenomegalie. Sin.: limfom gigantofolicular, sindrom BrillSymmers. • B. BRILL-ZINSSER / maladie de Brill-Zinsser / Brill's disease, mild recrudescent typhus fever. [Nathan Edwin Brill, medic american, f{ew yorl^ 1860-1925; Ferdinand Zinsser, dermatotog german, n. (a y{ew york,. profesor [a 'Koin, 1865-1952.} *Tifos exantematic sporadic benign, denumit si ..resurgent", de origine endogena, aparut la subiecti care nu gazduiesc nici un parazit (aceasta caracteristica este suficienta pentru a diferentia b. B.-Z. de tifosul recidivant). Sin.: boala Brill, tifos resurgent. • B. BRINTON. [William Brinton, medic engiez, Londra, 18231867.} Sin.: linita plastica (v. linita). • B. BROCA. [Paul Broca, antropo[og si ckirurg francos, pro-fesor ia 'Paris, 1824-1880.} Sin.: afazie Broca (v.). " B. BRODIE. [Sir Benjamin Collins Brodie, c-furwrg engCez, Londra, 1783-1862.} 1) Tip de osteita cronica care antreneaza formarea unei cavitati In interiorul osului (metafiza unui os lung sau scurt). Cavitatea confine puroi si sechestre osoase. Radiologic se observa o zona hipertransparenta intraosoasa, limitata de osteoscleroza. Sin.: abces Brodie. 2) Tumora mamara voluminoasa, boselata, cu zone ferme si fluctuente alternante, fara adenopatie axilara satelita. Initial considerata un cistosarcom, s-a demoistrat a fi de fapt un adenofibrom intracanali-cular In care componenta conjunctiva este predominanta. Evo-lutia tumorii este variabila, uneori benigna, alteori maligna pri-mitiv sau prin producerea de metastaze de tip sarcornatos. Frecvent, tumora este denumita filoda, deoarece pe sectiune prezinta un aspect lobulat striat, cu ramificatii fine, asemenea frunzei unui arbore. Sin.: tumora Brodie. 3) Sindrom de natura isterica, pacientui simuland o afec(iune articulara dureroasa (coxalgie isterica). • B. BRUTON. [Ogden Carr Bmton, pediatru american, n. 1908.] Forrhfi de *agamaglobulinemie congenitala, transmisa 233

B. BUDD-CHIARI recesiv gonozomal. Se manifests clinic prin infectii bacteriene respiratorii si intestinale reddivante, adesea foarte grave. Anatomopatologic se constata absents, In maduva spinarii, a liniei plasmocitare. • B. BUDD-CHIARI. [George Budd, medic engiez, Londra, 18081882; Hans Chiari, patoCog austriac, 1851-1916.} Sin.: sin-drom Budd-Chiari (v.). • B. BUERGER. [Leo Buerger, chimrg ft patoiog american, 9{ew yorki 1879-1943.} Sin.: trombangeita obliteranta (v.). • B. BUREAU-BARRIERE. [Yves Bureau, Henri Barriere, medici franc.ezi contemporani.} Forma de *acropatie ulceromu-tilanta, cu localizare la nivelul membrelor inferioare. Este favo-nzata de traumatisme repetate. • B. BURGER-GRUTZ. [Mox Burger, medic german, profesor sit medicina internet ia 'Bonn, apoi Ca Leipzig, 1885-1966; Otto Griitz, dermatoiog fi veneroCog german, profesor ia 'Kyli 1886-1963.} Sin.: hiperlipemie esentiala (v.). • B. BURKITT. [Dennis Burkitt, medic saffian contemporan, specialist in fioii tropical,.} Sin.: tumora Burkitt (v.). • B. buschke. [Abraham Buschke, dermatoiog german, profe-sor [a 'SerCin, 1868-1943.} 1) Infiltratie cutanata sclerodermi-forma indurata, difuza, localizata frecvent la nivelul gatului si membreior superioare. 2) Sin.: criptococoza (v.). • B. BYLER. [By/er, numele de famiiie a[ copiitor ia care 6oa[a a fast ofiservata pentru prima oara.} Afectiune familiala ere-ditara, care consta In *colestaza intrahepatica progresiva. Se manifesta prin *steatoree, hepatosplenomegalie, pusee icterice recidivante si Intarziere 'in dezvoltarea psihosomatica, cu 'nanism consecutiv. • B. CACCHI-RICCI. [Bofoerto Cacchi, wotog itaiian, fpadova, sec. XX; Vincenzo Ricci, radioiog itaiian contemporan, 'Podova,} Sin.: rinichi In ,,burete" (v.). •B. CAFPEY. |/oAn Caffey, pediatra american, 1895-1966.} Afectiune care apare Inainte de varsta de 6 luni, caracterizata prin formarea unor tumefactii dureroase la nivelul membrelor si a maxilarului inferior, localizate pe os si asociate cu hiperfosfatemie si semne de infectie generala. Evolutie benigna cu durata de cateva luni. Sin.: hiperostoza corticala infantila, sindrom CaffeySilverman. • B. CALVE. [Jacques Calve, ortoped fra.nc.ez, 'Paris, 18751954.} Necroza aseptica spontana, uneori consecutiva unui traumatism usor al uftui corp vertebral (regiunea dorsolom-bara), cu dureri aeTe iradiaza m abdomen si constituirea unei cifoze. Sin.: osteccondrita vertebrala infantila, vertebra plana. • B. CALVfcfc£GG-PERTHES. [Jacques Calve, ortoped francez, 'Paris, J/875-1954; Arthur Thornton Legg, cflirurg ortoped, 'Bflswn, 1874-1939; Georg Clemens Perthes, ch-irurg german, ^profesor [a Leipzig, apoi [a 'Tilfibingen, 1869-1927.} "Osteocondroza a nudeului de osificare a capului femural care se aplatizeaza, se condenseaza si capata un aspect radiologic fragmentat. In evolutie se poate vindeca fara sechele, dar, frecvent determina o malformatie de sold, *coxa plana. Sin.: boala Legg-Perthes, osteocondrita a soldului. • B. CAMURATI-ENGELMANN. [Morio Camurati, medic itaiian contemporan; Guide Engelmann, cfwwg ortoped anstriac, 'Viena, n. 1876.} Sin.: boala Engelmann (v.). • B. CANAVAN. [Myrtelle M. Caimvan, medic american, 18791953.} B. a copilului mic; consta In degenerescenta spongioa-sa si vacuolara a substantei albe a SNC. Clinic b. se manifesta prin megalocefalie, miscari *coreoatetozice, convulsii, ce-crtate prin atrofia nervului optic. Moartea survine Inainte de 2 ani de evolutie a maladiei. Transmiterea este recesiva, biologic existand un deficit al enzimei asparto-acilaza. Sin.: sde-roza cerebrala spongioasa. 234

B. CHANDLER • B. CAPDEPONT. [Bernard Capdepont, stomato(og franc-ez,, 1867-1918.} Malformatia *dentinei, de origine necunoscuta, transmisa autozomal dominant. B. afecteaza atat dantura temporara, cat si pe cea permanenta. Se caracterizeaza prin abraziunea rapida a coroanei dentare, hipoplazia radadnilor dentare si obliterarea progresiva a camerei pulpare. Dintii au aspect opalescent, maroniu sau albastrui si nu- sunt afectati de carii. Sin.: dentina opalescenta ereditara, dentinogenesis imperfecta. • B. CARDARELLI. [Antonio Cardarelli, medic itaiian, profesor de ciinica. medicatd [a 9{eapole, 1831-1926.} Sin.: boala Riga (v.). • B. CARDUCCI. [Agostino Carducci, clinician itaiian, n. 1873.} Sin.: boala Conor-Bruch (v.). • B. CAROLI-SCHIFF. [Jacques Caroli, gastro-enteroCog francez, n. 1908; Moritz f. Schiff, fiziotog si anatomist german, n. [a (feneva, profesor de anatomic comparata ia 'Serna, apoi profesor de fizioiogie ia Cjeneva., 1823-1896.} B. caracterizata prin supraIncarcare hepatica In colesterol, responsabila de hepato-megalie. • B. CARRION. [Corrion, student peruvian in medicma, 18591885, care, pentru a demonstra unitatea formeior de hartonelozd, si-a inocuiat o suspensie provenitd de ia un caz de forma cronicd a 6oiii — verruga — decedand prin forma acutil, septicemicd a fiodi, denumita si ftbra de Oroya} Denumire utilizata pentru desemnarea concomitenta a formeior acute si cronice de bartoneloza (v.). • B. CASTELLAN). [Sir Aldo Castellani, iJacteriotog si specia&st M boii tropicaie, de origine itaiiana, profesor ia Londra, 18781971.} Sin.: spirochetoza bronhopulmonara (v.). • B. CASTLEMAN. [Benjamin Casileman, patoiog american, 1906-1982.} Maladie a tesutului limfatic produsa printr-o infectie cu un Gamma-herpesvirus, Herpesvirus uman 8, izolat In 1994. Histologic se caracterizeaza prin proliferare limfodtara asociata leziunilor de hiperplazie angiofoliculara si se manifesta clinic prin febra, adenopatii, splenomegalie. Este frecvent asociata cu *sarcomul Kaposi, Indeosebi la subiectii infectati cu *HIV. • B. CATTO. Sin.: schistosomiaza arteriovenoasa cu Schistosoma japonicum (v. schistosomiaza). • B. CAZENAVE. [Pierre Louis Alphee Cazenave, dermatoiog francez, 'Paris, 1795-1877.} 1) Sin.: pemfigus foliaceu (v.). 2) Lupus eritematos cronic (v.). • B. CEELEN. }WiIhelm Ceeleii, anatomopatoiog german, profesor ia (jreifswaid, ami ia 'Bonn, 1883-1964.} B. care afecteaza Indeosebi tinerii si este caracterizata prin asoderea tul-burarilor respiratorii, acute si cronice (dispnee, hemoptizie), cu o anemie hipocroma severa. Evolutia este letala, prin insufi-cienta respiratorie si cardiaca. Anatomopatologic exista depu-neri de *hemosiderina la nivelul alveolelor si capilarelor pulmo-nare, Insotite de fibroza interstitiala difuza. Sin.: hemosideroza pulmonara idiopatica. • B. CHAGAS. [Cnr/os Chagas, medic firazilian, 1879-1934.} Forma de *tripanosomiaza cu evolutie acuta la copii si cronica la adulti. AgentuI infectant este Trypanosoma cruzi. Forma acuta se caracterizeaza printr-un nodul eritematos la locul de inoculare si limfadenopatie regionala, ulterior *mixedem ?i deficit cardiac si neurologic. In forma cronica (dupa o perioada de latenta de ani de zile), cele mai importante manifestari sunt cardiace (miocardita), dar pot coexists si disfunctii gastroin-testinale (*megacolon), neurologice etc. Sin.: tripanosomiaza americana. • B. CHANDLER. [Freniont A. Chandler, medic american, sec. XX.] *Necroza aseptica, In general bilaterala, a capului femurului, observata la adult.

B. CHARCOT • B. CHARCOT. [/eon Martin Charcot, newolog francez, profesor [a'Paris, 1825-1892} 1) Sin.: sderoza laterals amiotrofica (v.). 2) V. sindrom Charcot. •B. CHARCOT-MARIE-TOOTH. [Jean Martin Charcot, mwo-[og franctz; profesor [a 'Paris, 1825-1893; Pierre Mane, newo-[og francez, profesor ia 'Saris, 1853-1940, Howard Henry Tooth, newoiog eng[ez, Cambndge, 'Durham., 1856-1925.} Neuro-patie periferica ereditara senzitivo-motorie transmisa dominant autozomal. Debuteaza la adolescent. Evolutia este lenta, cu amiotrofie distala, impotenta functionala moderata si abolirea reflexelor osteotendinoase In teritoriul afectat. • B. CHARMOT. [G. Charmot, medic francos contemporan, %{wsi[ia,\ Forma de *macroglobulinemie; difera de "macroglobulinemia Waldenstrom printr-o evolutie mai putin grava. •B. CHARRIN-VON WINCKEL. [Albert Charrin, medic bacteriolog si igienist francez, profesor de. patoCogie generaia [a 'Paris, 1857-1907; Franz Carl Ludwig Wilhelm von Winckel, ginecoCog german, profesor la. 'Kgstocf^ apoi ia function, 18371911.} Sin.: icter infectios al nou-nascutului (v.). • B. CHESTER-ERDHEIM. B. a adultului caracterizata prin le-ziuni osoase bilaterale, aproape simetrice, *xantoame cutanate, un *xantogranulom retroperitoneal si uneori xantoame visce-rale. Lipidemia este normala. •B. CHICAGO. [Chicago, eras fn SWI.] Sin.: boala Gilchrist •B. CHRIST-SIEMENS-TOURAINE. [Josef Christ, medic fi stomatoCog german, 'Berlin, 1889-1928; Hermann Werner Siemens, dermatolog german, profesor (a 'Jviunch.en fi Leyda, 1891-1969; Albert Touraine, dermatoCog francez, 'Paris, 18831961} Sin.: sindrom Christ-Siemens (v.). • B. CHRISTMAS. [Christmas, numeCe. bolnavului. la care. s-a obsemat pentru prima oara fipsa factorului sanguin IX} Afectiune caracterizata prin disfunctii ale hemostazei, asema-natoare hemofiliei A, dar cauzata de un deficit ereditar In factor IX. Sin.: hemofilie B. " B. CHURILOV. *Febra hemoragica epidemics asociata cu sindrom renal, determinata de un virus ce apartine familiei Bunyavindae, 'virusul Hantaan. Sin.: febra de Coreea. •B. CIVATTE. [Achille Civatte, dermatoCog francez, 1877-1956} *Poikilodermie reticulata pigmentara a fetei si gatului survenind Indeosebi In momentui menopauzei. •B. COATS. (George Coats, oftaimoCog engC&z, Londra, 18761915} Retinopatie exsudativa progresiva cronica, care poate aparea la o varsta tanara, la sexul masculin. • B. COCKAYNE. [Edward Alfred Cockayne, medic engiez., Londra, 1880-1956} Sin.: sindrom Cockayne (v.). • B. CODOUNIS. [Alton Codounis, me.dic grec, fitena, n. 1898.} Afectiune congenitala manifestata clinic prin *cianoza fara tulburari cardiace, fara *hipocratism digital, de obicei bine tole-rata, fiind In relatie cu o *methemoglobinemie. Exista o poliglo-bulie moderata. La sugari si copii se pot observa: microce-falie, tulburari psihomotorij si debilitate. Afectiunea este con-secinta unui defect al sistemului enzimatic redactor al *hemo-globinei (NADHdehidrogenaza), care induce o transformare a hemoglobinei In *methemoglobina, In care fierul feric este incapabil sa fixeze reversibil oxigenul. Transmitere de tip autozomal recesiv. Sin.: danoza methemoglobinica, methemoglobi-nemie congenitala ereditara. • B. COGAN. [David Glendening Cogan, oftainolog american, 'Boston, n. 1908} Sin.: sindrom Cogan (v.). • B. COLLES. Septicemie stafilococica, caracterizata prin aparitia unei eruptii diseminate de pustule cutanate superficiale. •B. CONOR-BRUCH. [Conor, BacterioCog, 1870-1914; A. Bruch.} B. infectioasa, febrila si exantematica care debuteaza cu un sancru de inoculare, determinata de Rickettsia conorii trans

B. CROUZON misa prin Intepatura de capusa. Aceasta b. este limitata la bazinul mediteranean. Sin.: febra butonoasa mediteraneana, febra de Marsilia, boala Carducci, boala Olmer, tifos mediteranean. • B. CONRADI-HUNERMANN. [Erich Conradi, pediatru german, f(oin, sec. XX; Carl Hiinermann, medic german contemporan} Sin.: condro-displazie punctata (v.). • B. COOLEY. [Thomas Benton Cooley, pe.dw.tru american., 1871-1945} Forma majora de "talasemie observata doar la copiii homozigoti (ambii parinti fiind atinsi de o forma minora). Se caracterizeaza, clinic, prin splenomegalie, afectare osoasa, anemie hemolitica si eritroblastica, hipocroma, cu forme anormale de eritrodte. Evolutie letala. Sin.: anemie Cooley, boala mediteraneana. • B. COOPER. [Sir Astley Paston Cooper, cfMwg si anatomist inglez, Londra, 1768-1841} Maladie chistica mamara cronica. • B. CORI. [Cor/ Ferdinand Cori, fiwcfwmst n. ia 'Praga w 1986 si Gerty Theresa Cori (sofia sa), biocfu-mist din Vima, 1896-1957, staBiUti in SWI, lau.re.ap. ai preniului y^pfiel pen-tru TizwCogie/'M'e.dicina in 1947} Sin.: glicogenoza tip III (v. glicogenoza). • B. CORNELIA DE LANGE. [Corne/ro de Lange, pediatm oiandez, 1871-1950} Sin.: boala de Lange (v.). • B. CORRIGAN. [Sir Dominic John Corrigan, medic scofian, 'Dubiin, 1802-1880} *lnsufidenta aortica dobandita, sechela a unei endocardite reumatismale. • B. CORVISART. [/eon Nicolas Corvisarl des Marets, baron, profesor de. dinica medicaCa ia 'Paris fi medicuC [til '}{apoieon I, 1755-1821} Sin.: sindrom Caillaud (v.). • B. COWDEN. [Con/d'cn, numele familiei la. can s-a o6suvat boala.} Sin.: sindrom Cowden (v.). • B. CREUTZFELDT-JAKOB. [Hans Gerhard Creutzfe]dt, neurolog si psiliiatru german, profesor la 'Seiiin, 1885-1964; Alfons fakoh, newolog german, profesor la yiambwg, 1884-1931.] Forma rara de "encefalopatie spongiforma subacuta transmisibila, caracterizata prin dementa progresiva si afectarea musculaturii cu scaderea tonusului, tremor, *atetoza si *disartrie spastica. B. este provocata de 'prioni si are, de obicei, o evolutie letala. Sin.: sindrom Creutzfeldt-Jakob. V. si encefalopatii spongiforme subacute transmisibile. • B. CROCQ-CASSIRER. [/eon Crocq, medic belgian, 'Sni^eKes, 1868-1925; Richard Cassirier, newoCog german, 'Scrim, 18681925.} *Cianoza permanenta a mainilor, gambelor si, uneori, a urechilor, nasului, pometilor si fetei posterioare a bratelor. Apare mai frecvent la sexul feminin, In adolescenta, In relatie cu disfunctii endocrinologice si ale sistemului nervos simpatic si se accentueaza la frig si umiditate. Sin.: acrocianoza. • B. CROHN. [Burril Bernard Crohn, medic american, y^ew york^ 1884-1983} B. cu etiologie necunoscuta, caracterizata anatomopatologic prin granulomatoza epiteliala gigantocelulara nespecifica, localizata Indeosebj la nivelul ileonului terminal, dar putand afecta Intregul tract gastrointestinal, de la cavitatea bucala la anus. Leziunile au caracter segmentar, tendinta la recidiva si la extensie spre segmentele digestive adiacente. Evolutia b. este imprevizibila, catre sclerolipomatoza progresiva, care antreneaza stenoze intestinale, ce determina uneori un sindrom obstructiv. Totodata, se pot forma abcese si fis-tule, iar recurenta dupa tratament este frecventa. Sin.: ileita regionala, ileita terminala. • B. CROUZON. [Louis Edouard Octave Crouzon, newolog france.z, 'Paris, 1874-1938.} *Disostoza craniofadala cu *acrocefalie, prin Inchiderea prematura a suturilor, hipoplazie a maxilarului superior si *prognatism, nas In ,,doc de papagal", cataracta, exoftalmie si *strabism divergent. Transmiterea este autozomal dominanta. Sin.: disostoza craniofadala ereditara, sindrom Crouzon. 235

B. CRUCHET • B. CRUCHET. [/eon flene Crmhet, medic francez, 'Bordeaux 1875-1959.} Sin.: encefalita letargica von Economo (v.). •B. CRUVEILHIER.BAU'MGARTEN. [/eon Cruveilhier, medic, anatomist si anatomopatoiog francos, profesor de chirurgie la MontpeSier, apoi profesor de anatomic fi de. anatomic pato[ogica la 'Saris, 1791-1S74; Paul Clemens von Baumgarten, anatomopatofog go-man, Tubingen, 1848-192S.] Anomalie congenitala a venei ombilicale, care ramane deschisa, cu hipopla-zia sistemului port; clinic, dilatare a venelor subcutanate abdo-minale (,,cap de meduza"), cu fremisment venos local, spleno-megalie si ciroza hepatica consecutiva. Sin.: sindrom CruveilhierBaumgarten. • B. CUSHING. [Harvey Williams Cushing, nw.rochiru.rg american, 'PhiCadeCpfiia, 1869-1939.] Adenom corticotrop hipofizar, determinand hipersecretie de *ACTH, posibil asociata cu cea MSH ('"horn-ion melanotrop) si *betalipotropina; secundar poate determina hiperplazia bilaterala a corticosuprarenalelor, ded exces de glucocorticoizi. Frecvent, hiperplazia se transforma In microadenomatoza a zonei fasciculate, In care caz secretia sa devine partial sau total autonoma, independenta de ACTH. V. si sindrom Gushing. • B. DA COSTA. [Jacob Mendes Da Costa, medic amencan, 1833-1900.] Sin.: sindrom Da Costa (v.). • B. DAAE-FINSEN. [Anders Daae, medic norvegian, 1838-1910; /on Constant Finsen, medic isCandez, 1820-1885.} Sin.: boala din Bornholm (v.). • B. DARIER. [/eon Darier, dermato[og francos, 'Paris, 18561938.] Afectiune cutanata cu transmitere autozomal dominanta, apartinand grupei de dermatoze acantolitice. Se caracterizeaza printr-o anomalie de *keratinizare, care se prezinta sub forma unei dermatoze papulo-crustoase pigmentate (piele cu aspect murdar si miros fetid) cu localizare preferentiala 'in zonele seboreice (fata, pielea capului, regiunile presternala si interscapulara), asociata cu hiperkeratoza palmoplantara si la nivelul unghiilor. Evolueaza cu pusee eruptive favorizate de expu-nerea la soare. Sin.: boala Basel, diskeratoza foliculara. • B. DARIER-FERRAND. [Jean Darier, dermatotog francos, 'Paris, 1856-1938; Marcel Ferrand, dormatolog francez contemporan.] *Fibrosarcom cutanat recidivant. Clinic prezinta aspect de formatiune boselata, dura si indolora, localizata pe fata anterioara a toracelui sau proximal la nivelul membrelor, cu extensie locoregionala, metastazarea fiind rara. • B. DARLING. [Somue/ Taylor Darling, medic am.en.can cart a studiat pa[udismu[, 1872-1925.] Sin.: histoplasmoza (v.). • B. DE LANGE. [Cornelia de Lunge, pediatm oiandez, 18711950.} 1) Forma de hipertrofie musculara generalizata congenitala asociata cu tulburari extrapiramidale si deficit psihic, cu leziuni malfomiative. B. apare la sugari. Sin.: boala Lange Cornelia, boala Cornelia de Lange. 2) Sin.: sindrom Cornelia de Lange (v.). • B. DEBRE-MOLLARET. [Anseime Robert Debre, pediatru franc.e.z, profesor la 'Paris, 1S82-1978; Pierre Mollaret, petfiatru francez, profesor la. 'Saris, n. 1898.} Sin.: limforeticuloza benigna de inoculare (v.). • B. DEGOS. [Robert Gaston Degos, dermato[og fi veneroiog francos, profesor la 'Eons, n. 1904.] Sin.: sindrom Degos (v.). • B. DEJERINE-SOTTAS. [/u/es /osepA Deferine, newoiog francos, profesor la 'Sans., 1849-1917; Jules Sottas, neuroiog francez, 'Bans, 1866-1943.} Sin.: nevrita interstitiala hipertrofica progresiva (v. nevrita). • B. DELEAGE. [Fraacisque Deleage, medic francez, 'Earis, n.. 1862.] Sin.: boala Steinert (v.). • B. DE QUERVAIN. [Fri<z de Quervoin, cfiirurg dvefian, profesor [a 'Bema si la 'Basel, 1868-1940.} 1) Afectiune aproape exclusiv feminina, caracterizata prin stenoza tecilor tendoanelor 236

B. DUCHENNE muschilor lung abductor si scurt extensor al policelui, In punc-tul In care cele doua tendoane traverseaza apofiza stiloida radiala. Se manifesta prin durere la nivelul fetei externe a pumnului, exacerbata de miscarile de extensie si abductie ale policelui. Sin.: tenosinovita cronica stenozanta a policelui de Quervain. 2) B. de origine probabil virala, caracterizata clinic prin existenta unei guse sensibile la palpare, mtr-un context fe-bril. Tabloul biologic implica cresterea VSH-ului, absenta *iodo-captarii, niveluri sanguine crescute de hormoni tiroidieni. Evo-lutia este frecvent fara sechele, de obicei dupa o perioada pa-sagera de hipotiroidie. Anatomopatologic se caracterizeaza prin prezenta unui infiltrat cu celule rotunde gigante (de obicei lim-focite), tirocite distruse, iar ulterior, regenerare celulara. Sin.: tiroidita cu celule gigante, tiroidita subacuta (granulomatoasa) de Quervain. • B. DERCUM. [Francis Zavier dercam, neuroiog, 'PfiitadelpHia, 1856-1931.} Sin.: adiposis dolorosa (v.). •B. DERRICK-BURNET. [Edward Holbrook Derrick, medic awtraCian, n. 1989; Sir Frank MacFarlane Burnet, viroCog si serolog, fMdEoume, 1899-1985, pnmiul 9{pfid pentm fizioiogu./medicina m I960.] Infectie acuta, determinata de Coxiella burnetii, microorganism foarte apropiat de genul "Rickettsia, de care se deosebeste prin rezistenta exceptionala In mediul exterior. Se manifesta prin semne generale (febra neregulata, cefalee retroorbitara, transpiratii profuze), splenomegalie, bronhopneumonie cu localizari multiple, leziuni hepatice. Sin.: febra Q. • B. DERRY. [David Derry, medic Canadian contemporan.] Tip de *gangliozidoza cu transmitere autozomal recesiva, care apare pana la varsta de 3 ani. Se manifesta prin pierderea coordonarii miscarilor si tulburari de vorbire, strabism; tulburarile vizuale si auditive apar ulterior. Se Insoteste de o deteriorare mentala foarte rapida. Evolutia este lenta, iar decesul survine dupa 3-10 ani de la debut, consecutiv degenerescentei spino-cerebeloase. Sin.: gangliozidoza GM,, tip 2. V. si gangliozi-doza. •B. DEVIC. [Eugene Devic, medic francez, 1858-1930.] 1) B. (din grupul *leuconevraxitelor), de etiologie microbiana sau virala, m care se asodaza mielita difuza de tip paraplegic sau tetraplegic cu nevrita optica retrobulbara, bilaterala, cu *amblio-pie marcata, "diplopie, paralizii oculomotorii. Clinic se traduce prin paraplegic asociata cu cedtate. Uneori evolueaza spre exitus, mai frecvent se constata Insa o regresie lenta. 0 serie de autori o considera drept o forma acuta a "sclerozei In placi. Sin.: neuromielita optica acuta, oftalmoneuromielita. 2) V. sindrom Devic. • B. DEUTSCHLANDER. [Karl Ernst Wilhelm DeutscUander, chvurg german, f{am6wg, 1872-1942.} Sin.: fractura de obo-seala (v. fractura). • B. Dl GUGLIELMO. [Gioyonm Di GuglieSmo, nematoCog itaiian, 1886-1961.} Sin.: eritromieloza acuta (v.). " B. DRESBACH. [Melvin Dresbach, medic american, 'Philaddphia, 1874-1946.} Sin.: drepanocitoza (v.). • B. DUBIN-JOHNSON. [Jane/ore Nathan Dubin, patotofl american, Washington, 1913-1980; Frank B. fohnson, patolog american, n. 1919.] Sin.: sindrom Dubin-Johnson (v.). •B. DUBREUIHL. [William Auguste Dubreuihl, dermatolog francez, 'Bordeaux 1857-1935.} Melanom [in situ) la varsInic, cu prognostic mai bun decat 'melanomul malign. Aspect de pete ,,cafe au laif' cu contur geografic, localizate Indeosebi la nivelul fetei. Sin.: melanoza dreumscrisa precanceroasa Dubreuihl. • B. DUCHENNE. [GuiHaume Benjamin Armand Duchenne (de Boulogne), neuroCog francos, 'Paris, 1806-1875.} 1) Sin.: paralizie bulbara progresiva (v.). 2) Sin.: miopatie pseudohipertrofica Duchenne (v.).

B. DUHRING-BROCQ • B. DUHRING-BROCQ. |Zoiiis Adolphus Duhring, dermato[og aine.ric.an, profesor la 'Philadelphia, 1845-1913; Louis Anne Jean Brocq, dermatolog francez, Saris, 1856-1928} Afectiune caracterizata prin leziuni polimorfe, eritematopapulo-buloase, dureroase sau pruriginoase, care ocupa o mare parte din tegumente si evolueaza prin pusee recidivante, cu mentinerea unei stari generate bune. Sin.: dermatita herpetiforma. " B. DUKES-FILATOV. [Clement Dukes, dermato[og eng[ez, 1845-1925; Nil Feodorovici Filatov, pe.dia.tm rus, Moscova, 1887-1956.} Sin.: boala Filatov (v.). • B. DUPLAY. [Simon Emmanuel Duplay, chirurg francez, 'Paris, 1836-1924} Periartrita scapulohumerala la care se aso-ciaza calcificarea bursei seroase subacromiale. Sin.: bursita subacromiala. • B. DUPRE. [Ernest Dupre, medic francez, profesor de psinia-trit ia 'Paris, 1862-1921.} Sin.: meningism (v.). • B. DUPUYTREN. [Guillaume Dupuytren, 6aron, chirurg fi. anatomopatolog franca, profesor [a 'Paris, 1778-1835.} Sin.: contractura Dupuytren (v.). • B. DURAND. [Paul Durand, meaic francez, Tunis, n. 1895.} Maladie virala, caracterizata prin cefalee si simptome respira-torii, meningiene si gastrointestinale. •B. DURAND-NICOLAS-FAVRE. [/osepA Durand, dwnatolog francez, Lyon, n. 1876; Joseph Guillaume Marie Nicolas, dermato[og francez, Lyon, n. 1S68; Jules Maurice Favre, dermatotog francez, Lyon, 1876-1954} Sin.: boala Nicolas-Favre • B. DURANTE. [Gustave Durante, medic francez, 1865-1934.} "Osteogeneza imperfecta congenitala caracterizata prin fragilitatea oaselor membrelor, care prezinta fracturi multiple de la nastere sau chiar din perioada de viata intrauterina. Ca urmare, In evolutie apar malformatii osoase multiple cu respectarea faciesului. Apartine grupului de *displazii spondiloepifizare. Sin.: boala Porak-Durante, boala Vrolik, displazie periostala, osteogeneza imperfecta congenitala. V. si osteogeneza imperfecta. •B. DUROZIEZ. [Paul Louis Duroziez, medic francez, 'Paris, 1826-1897.} Denumire clasica pentru stenoza mitrala pura, Indeosebi congenitala. • B. DUTTON. [Joseph Everett Dutton, medic engCez, specialist in 6oii tropicaie, Liverpool 1876-1905.} Denumire care include toate afectiunile determinate de genul "Trypanosoma. Sin.: tripanosomiaza (v.). *B. Chagas si *b. somnului sunt incluse In aceasta categorie. • B. EALES. [Henry Eales, oftaimolog engCez, 1852-1913.} Maladie caracterizata prin hemoragii recidivante la nivelul retinei si al corpului vitros, afectand Indeosebi sexul masculin 'in decadele a doua si a treia de viata. Dupa resorbtie, hemora-giile se repeta. Etiopatogenie incerta: tuberculoza, focare de infectie, dereglari endocrine, imunologice etc. Clinic, se mani-festa prin episoade de scadere a acuitatii vizuale asociate cu senzatii de vedere prin ceata. • B. EBOLA. [Ebola, sat riveran in Zair, undo a fost identifi-cat primui caz} B. epidemica foarte contagioasa, observata initial In Sudul Sudanului si In Zair, Indeosebi In regiunile situate de-a lungul raului Ebola. Simptomatologia include febra, mialgii, simptome respiratorii, vomismente, diaree, epistaxis, *hemoptizii, "nernatemeza, hemoragii subconjunctivale In cazu-rile severe. AgentuI etiologic este *virusul Ebola. •B. EBSTEIN. [Wilhelm Ebstein, medic, german, profesor de. poiicimica intdu.aia la Qottingen, 1836-1912.} 1) Malformatie cardiaca congenitala, cu deplasare In jos a insertiei. valvulei tricuspide, hipoplazia miocardului ventricular drept subiacent si comunicare interauriculara In 75% din cazuri. Frecvent se Insoteste de aritmie atriala. Clinic, se manifesta prin dispnee si tulburari de ritm. Evolutia este de gravitate variabila, cu pro

B. FAIRBANK gnostic frecvent letal. 2) Denumire veche a complicatiilor. renale ale 'diabetului zaharat. • B. ECKLIN. [Th. F.cklin, pediatru dvetian contemporan, 'Sasei} Forma grava de anemie 'entroblastica a nou-nascutului. Biologic se constata reticulocitoza, eritroblastoza si leucocitoza mo-derata, iar clinic, coloratie icterica; • B. EHLERS-DANLOS. [Edvard Lauritz Ehlers, dtrmatoCog danez, Copenlzaga, 1863-1937; Henri Alexandra Danlos, dtrmatolog francez, medic ia 3-[6pitaw(_ de 'Paris, 1S44-1912.] Sin.: sindrom Ehlers-Danlos (v.). • B. EICHSTEDT. [Karl Ferdinand Eichstedt, medic gerniast, Qreifszuald., 1816-1892.} Epidermomicoza determinata de Malassezia furfur, caracterizata prin prezenta de pete neregulate, scuamoase, cafenii cu diferite nuante sau acromice, disemi-nate pe trunchi. Sin,: pitiriazis versicolor. • B. ENGELMANN. [Guido Engelmann, cfururg ortoped austriac, Viena, n. 1876.} Varietate de "osteodisplazie cu hiperostoza corticala -diafizara a oaselor lungi, care Ie confera un aspect In ,,coloana", cu respectarea epifizelor. Baza craniului poate fi mai densa, iar asocierea cu aceasta afectare cranio-faciala reprezinta displazia craniodiafizara. B. se manifesta din copilarie prin'dureri osoase asociate cu Intarziere a cresterii, cu tulburari motorii si astenie. Se transmite autozomal dominant. Sin.: boala Camurati-Engelmann, displazie diafizara, hiperostoza diafizara. " B. ENGMAN. [Martin Feeney Engman, dennatolog amencool, St. Louis, 1869-1953} Sin.: sindrom Zinsser-Engman-Cole (v.). • B. EPPINGER-BIANCHI. [Hans Eppinger Jr., medic austriac, n. la 'Praga, profesor de medicma internd (succ.esw) ia Viena, Jreiburg si l^oCn, 1879-1946; Bianchi.} Forma rara de ciroza hipertrofica cu splenomegalie, ascita si icter hemolitic, cu evolutie cronica, relativ benigna. • B. EPSTEIN. [Albert Arthur Epstein, medic internist ameri-c-an, 9{ew 'y'orki 1880-1965.} Afectiune care apare la copilul Intre 1-4 ani, care se caracterizeaza prin edeme albe, moi, ge-neralizate, proteinurie cu hipoproteinemie si hiperlipidemie cu hipercolesterolemie. Sin.: boala Munk, nefroza lipoidica. V. nefroza si glomerulonefrita cu leziuni minime. • B. ERB-GOLDFLAM. [Wilhetm Heinrich Krh, newotog german, y-fddelfie.rg, 1840-1921; Samuel V. Goldflam, ntwolog polonez; 'Varsovia, 1852-1932} Sin.: miastenia gravis (v.). • B. ESCUDERO. [PeA-o F.scudero, medic internist argentinian, 'Buenos Aires, 1877-1963.} 1) Sin.: poliglobulie esentiala (v. poliglobulie). 2) Afectare a maduvei oaselor lungi In sifilis, determinand o simptomatologie asemanatoare celei din *eritremie. • B. FABRY. [Johannes Fabry, dermatotog german, 'Bonn, Zurich, 'Dortmund, 1860-1930} B. In care se asociaza neuropatie cu distrofie corneana, leziuni vasculare, cataracta, In relatie cu un deficit de *a-galactozidaza A. Se transmite autozomal dominant. • B. FAHR. [Karl Theodor Fahr, anatomopato[og german, profesor [a 'Hamburg, 1877-1945} Afectiune idiopatica sau secundara *hipoparatiroidiei, caracterizata, anatomic - prin depozite calcare infiltrative cerebrale (nucleui gri), clinic - prin *epilep-sie sau *b. Parkinson, *sindrom cerebelos, piramidal sau extrapiramidal, deteriorare progresiva a intelectului. • B. FAIRBANK. [Sir Thomas Fairbank, radiohg engiez cohtemporan.} Tip de 'displazie spondiloepifizara genotipica, afectand In special articulatiile membrelor, simetric si mai putin rahisul. Sunt asociate: hipotonie musculara si hiperiaxitate ligamentara. Este o b. ereditara cu transmitere autozomal domi-nanta care se manifesta In jurul varstei de 3-4 ani. Sin.: boala MullerRibbing, boala Ribbing, boala/sindrom Silfverskjold, displazie poliepifizara, distrofie spongioepifizara sistematizata, poliosteocondrita Turpin Coste. 237

B.FALLOT " B. FALLOT. [Etieane Louis Arthur Fallot, medic francez, 1850-1911.] Sin.: tetrada Fallot (v.). • B. FARBER. [Sidney Farber, pediatru ame.ric.an, 'Boston, 1903-1973.) Sin.: sindrom Farber-Uzman (v.). ' B. FAUCHARD-BOURDET. [Pierre Fauchard, dentist francez, 1678-1761, Boiirdet.] Artrita alveolodentara supurata cu progresie de la colet spre apexul dintelui si evolutie spre *edentatie. Sin.: alveoliza, boala Riggs, gingivita expulziva, parodontita marginala, pioree aiveolodentara. • B. FAVRE. [Mourice /u/es Favre, dermatoCog frames, Lyon, 1876-1954.} Sin.: boala Goldmann-Favre (v.). • B. PEER. [Emil Feer, pediatru etve-fian, profesor la ^teidelberg si ZuricH, 1864-1955.] Sin.: accodinie infantila (v.). • B. FENWICK. [Edwin Hurry Fenwick, uroiog mgltz,, Londra, 1856-1944.} Atrofie idiopatica a stomacului, care se asociaza cu gastrita. Sin.: gastrita atrofica idiopatica. • B. FEYRTER. [Friedrich Feyrter, anatomopatoiog german, (JOttingon, sec. XX.] *Plasmocitoza difuza pulmonara a nounascutului prematur, care se manifests sub forma unei pneu-monii atipice. • B. FIEDLER. [Karl Ludwig Alferd Fiedler, medic german, 'Dresda, 1835-1921.] Sin.: leptospiroza icterohemoragica (v.). • B. FILATOV. [Nil Feodorovici Filatov, pediatru ms, 'M.oscova, 1887-1956.} Sin.: rubeola scarlatiniforma (v.). • B. FLAJANI. [Giuseppe Flajani, anatomist si cfwrwg Italian, fioma, 1741-1S08.] Sin.: boala Basedow-Graves (v.). • B. FLEGEL. [H. Flegef, dermatoCog ge-rman, sec. XX.] Varietate de *hiperkeratoza, uneori familiala, la nivelul partii distale a membrelor inferioare, cu extindere ascendenta lenta si persistenta, un timp nedefinit. Sin.: hiperkeratosis lenticulahs per-stans. • B. POLLING. [Ivor Asbjom Foiling, fizwCog norvegion, Oslo, 1888-1973.] Sin.: fenilcetonurie (v.). • B. FORBES. [Gilbert Burnett Forhes, pediatru american, n. 1915.] Sin.: glicogenoza tip III (v. glicogenoza). • B. FORDYCE. [John A. Fordyce, dermatoCog ame.nc.an, profe-sor [a S^ew York, 1858-1925.] Sin.: pete Fordyce (v.). • B. FORESTIER. [Jacques Forestier, medic francos, Au^-ies'Sains, n. 1890] Sin.: arterita gigantocelulara (v.). • B. FOTHERGILL. [John FolhergiII, medic engkz, Londra, 17121780.] 1) Sin.: nevralgie de trigemen (v.). 2) Forma de scarlatina cu angina foarte grava. • B. FOURNIER. [Alfred Fournier, dermatoiog frances, profe-sor [a 'Paris, 1832-1915.] Forma rara de gangrena rapida a penisului, la tanar, de etiologie microbiana (streptococ virulent sau asociatie *fuzospirilara). • B. FOX-FORDYCE. [George Henry Fox, deTmatoiog american, y^ew yor^ 1846-1937; John Addison Fordyce, dermatodig am.eric.an, profesor ia 9{ew 'york^ 1858-1925] Dermatoza benigna, b. a glandelor sudoripare apocrine, observata de obi-cei la sexul feminin, caracterizata prin papule rotunde, translu-cide, acoperite de scuame, la nivelul regiunilor cu glande sudoripare; axile, perimamelonar, regiune inghinopubiana. Se asociaza cu prurit si leziuni eczematoase. Sin.: sindrom Fox-Fordyce. • B. FRANCIS. [Edward Francis, bacterwhg fi igienist amen-can, sen'ic.lul de Sanatate pufiiica din 'Washington, 1872-1957] Sin.: tularemie (v.). •B. FRANKL HOCHWART. [Lothar von Frank! Hochwart, nwolog austriac, profesor [a l^iena, 1862-1914.] B. neurolo-gica determinata de leziunile nervilor cohlear, vestibular, facial-si trigemen; rezulta un *sindrom Meniere si semne de *poline-vrita. 1 B. FRANKLIN. \Edward C. Franklin, medic american, 'J^ew yorki. n. 1928] Varietate de *disglobulinemie monoclonala

B.GEE apropiata de *b. Kahler. Se caracterizeaza prin hepatosplenomegalie, cu tumefactia ganglionilor limfatici, febra, anemie, plasmocitoza si proliferarea liniei limfocitare. Edemul valului palatin si al luetei, ca si infectiile, 'indeosebi pulmonare, sunt frecvente. Proteinemia este scazuta, dar concentratia in gamaglobuline este normala. Dimpotriva, 'in sange este detectabil un fragment al unui lant greu de imunoglobulina G. Urina con-tine de asemenea, o proteina apartinand aceluiasi lant greu. Prognosticul b. F. este sumbru, cu evolutie relativ rapida catre exitus. Sin.: boala lanturilor grele gamma, sindrom Franklin. • B. FREIBERG. [Albert Henry Freiberg, cfwu.rg american, Cincinnati., 1869-1940.] "Osteonecroza aseptica (ischemica) a capului celui de-al doilea metatarsian, observata eel mai des la femeia adulta. Este legata, probabil, de microtraumatismele consecutive purtarii de tocuri Inalte. Sin.: boala Kohler, boala Panner. • B. FRIEDLANDER [Car/ Friedlander, anatomopatolog german, 'Berlin, 1847-1887.] Pneumonie cu Klebsiella pneumoniae, 'intalnita frecvent la alcoolici (Intre 40-60 de ani), la bolnavi cu "bronrio-pneumopatie cronica obstructiva sau pe un teren debilitat printr-o boala cronica (ex.: *diabet zaharat). B. se manifesta prin frisoane, microhemoptizii cu sputa gelatinoasa, dispnee intensa, prostratie, cianoza, delir, adesea evolutia fiind spre soc toxicoseptic. In contrast, la examenul fizic semnele sunt discrete. Radiologic se observa un sindrom de conden-sare, cu tendinta la abcedare multipla. •B. FRIEDLANDER-WINIWARTER. [Car] Friedlander, anatomopatotog german, 'BerCin, 1847-1887; Felix von Winiwarter, chirurg austriac, 1/iena, 1852-1931.] *Arterita obliteranta progresiva, posibil de origine sifilitica, afectand numeroase teritorii vasculare si fiind msotita, adesea, de alterari scleroase ale nervilor si venelor satelite. • B. FRIEDMANN. [Max Friedmann, newoiog german, 'Mannheim, 1858-1925.] 1) B. convulsiva neepileptica a copilului (4-11 ani), manifestata prin mid episoade convulsive, fara alterari ale per-sonalitatii. Reprezinta consednta, probabila, a unei mari labilitati neurovegetative. 2) V. sindrom Friedmann. • B. FRIEDREICH. [Nikolaus Freidreich, medic german, profesor de anatomic patologica, apoi de patotogie medicala ia ^{eiddfierg, 1825-1882.] Sin.: ataxie Friedreich (v.). • B. FIJRSINER. [Karl fursIner, psihiatru german, profesor ia !}[eide(f>erg, apoi [a Strasbourg, 1848-1906] Paralizie pseudospastica asociata cu tremor generalizat. • B. GAMNA. [Carlo Gamna, medic, itaiian, 1866-1950.] Forma de splenomegalie cu Ingrosarea capsulei splenice si prezenta unor noduli bruni (denumiti *noduli Gamna-Gandy) Inconjurati de o zona eritematoasa. • B. GANDY. [Charles Gaudy, chirurg francez, 1872-1943.] Afectiune care apare la sexul masculin (Intre 30 si 40 de ani) caracterizata clinic prin regresia caracterelor sexuale si a psihicului (psihic infantil) si infiltrare mixedematoasa a tegumentelor. Poate aparea m cadrul unei poliendocrinopatii. Evolueaza lent spre senilitate precoce. Sin.: infantilism tardiv de tip Gandy. • B. GARRE. [Cnr/ Garre, chirurg dvefian, profesor ia 1{pstocli^ 'KonigsBerg si 'Somi, 1857-1928.] *0steomielita sclerozanta nesupurata. •B. GAUCHER. [Phillipe Charles Ernest Gaucher, medic francez, profesor de dermatotogie si sifiiigrafie ia 'Paris, 18541918.] 1) pseudotuberculoza aspergilara cronica a plamanului. •V. si aspergiloza. 2) *Tezaurismoza ereditara, caracterizata prin acumularea unei *cerebrozide (cerazina) in celulele sistemului reticuloendotelial. Se asociaza splenomegalie si fibroza pulmonara. •B. GEE. [Snmue/ /ones Gee, medic engCez, Londra, 18391911.] Sin.: boala celiaca (v.),

238

B. GIBBS • B. GIBBS. [F. fi E. Gibbs.} Forma de encefalopatie a primei copilarii, caracterizata prin spasme In flexie si prin *hipsarit-mie. • B. GIBERT. [Camille Melchior Gibert, dermatotog francez Ca ^{6pitau\_ de. 'Saris, 1797-1866.} Forma de 'pitiriazis care debuteaza printr-o ,,placa initials" ovalara, cu marginile de culoare roza si scuamoase. Urmeaza o eruptie alcatuita din mid placi ovalare, eritemato-scuamoase, limitate la nivelul trunchiului, gatului sau membrelor. Evolutia este favorabila, cu vindecare 'in 68 saptamani si imunitate consecutiva. Sin.: pitiriazis rozat. • B. GILBERT. [Augustin Nicolas Gilbert, medic frames, 'Paris, 1858-1927.} Sin.: sindrom Gilbert (v.). •B. GILCHRIST. [Thomas Casper Gilchrist, dermatolog american, 'Baltimore, 1862-1927.} Micoza viscerala cu poarta de intrare pulmonara (pneumopatie subacuta pseudotuberculoasa), endemica In jumatatea de Nord a Statelor Unite, asodind, In faza de generalizare, abcese osoase si viscerale multiple si leziuni cutanate de tip granulom verucos. Sin.: blastomicoza nordamericana, boala Chicago, dermatita blastomicotica. •B. GILLES DE LA TOURETTE. [Georges Gilles de La Tourette, medic francez,, Saris, 1857-1904.} Sin.: sindrom Gilles de la Tourette (v.). " B. GLANZMANN. [Eduard Glanzmann, pediatm fi hematoCog eivetian, profesor la. 'Bema, 1887-1959.} Sin.: sindrom Glanzmann (v.). • B. GLENARD. [Claude Marie Fraatz, Glenard, muGc flWlcez [a Mpitau^ de Lyon, apoi [a Vichy, 1848-1920.] Sin.: splanhnoptoza (v.). • B. GLISSON. [Francis Glisson, medic fi anatomist engCez, 1597-1677.} Sin.: rahitism (v.). •B. GOLDMANN-FAVRE. [Hans Goldmami, oftalmolog elve-fian, profesor la. 'Sema, n. 1S99; Maurice fules Favre, derma-toiog francos, Lyon, 1876-1954.] Afectiune ereditara rara, cu transmitere autozomal recesiva, In care se asociaza 'retino-schizis periferic, atrofie corioretiniana si alterari ale corpului vi-tros. Clinic, b. se manifests prin scaderea acuitatii vizuale, alterari ale campului vizual si cataracta. Prognostic nefast si trata-ment inefident. Sin.: boala Favre, retinoschizis idiopatic cu hemeralopie precoce. • B. GOLDSCHEIDER. [Alfred Goldscheider, medic fi fiziolog german, profesor de clinica medicala la. 'Ber&n, 1858-1935.} Sin.: epidermoliza buloasa simpla (v. epidermoliza). • B. GOLDSTEIN. [Hyman Isaac Goldsteia, medic, american, 1887-1954.} Sin.: boala Rendu-Osler (v.). •B. GOODPASTURE. [Ernest William Goodpasture, patolog american, y^asfivitte, 1886-1960.} Sin.: boala cu anticorpi antimembrana bazala glomerulara (v.). V. si sindrom Goodpasture. • B. GORHAM. [Lemuel Whittington Gorham, medic american, 9{eui york 1885-1968.} Afectiune foarte rara, caracterizata prin osteoliza foarte lent progresiva, fara cauza aparenta, a unuia sau mai multor oase, In special la nivelul centurilor. Este con-siderata o varietate particulara de *angiomatoz8 osoasa. Sin.: osteoliza masiva idiopatica. • B. GRAEFE. [Albrecht von Graefe, oftaimoiog german, profesor (a 'Berim, 1828-1870.} B. cu evolutie lenia, frecvent ereditara si familiala, aproape Intotdeauna bilaterala, cu debut In tinerete si evolutie catre imobilitatea completa a ochilor, cu ptoza palpebrala si *facies Hutchinson. Dupa ce mult (imp a fost considerata ca o degenerescenta a nucleilor oculomotori, In prezent b. este atribuita unei distrofii musculare ('miopatie oculara). •B. GRANCHER. [Jacques Joseph Granchcr, medic francez, profesor de pediatrie [a 'Paris, 1843-1907.} Pneumonie masiva, foarte rara In prezent, 'in care parenchimul pulmonar capata

B. HAGLUND aspect de tesut splenic, frecvent cu afectare pleurala si vindecare In 3-4 saptamani. • B. GRASBECK. [Ralph Grasbeck, medic finiandez, wntemporan, ^{dsinki.} Sin.: boala Imerslund-Najman (v,). • B. GRAVES. [Robert James Graves, medic iriandez, 'Dublin, 1797-1853.} Sin.: boala Basedow-Graves (v.). • B. GRIESINGER. [WUhelm Griesinger, newoiog si psiHiaIni. german, Tubdingen, Cairo, Zurich, 'BerCin, 1817-1868.} Sin.: anchilostomiaza (v.). • B. GRINDON. [Joseph Grindon, dermatolog american, St. Lows, 1S58-1950.} Forma de 'foliculita cronica a pielii capului, caracterizata prin eliminarea celulelor foliculului pilos sub forma de mid aglomerari aderente. Se poate complica cu *alopede. • B. GRISCELLI-PRUNIERAS. Varietate de 'albinism partial In care se asociaza depigmentarea partiala a parului cu tenta argintie si un deficit imunitar. Anomalia pigmentara este consecinta unui defect de transfer al 'melanozomilor In *keratinocite. Nu exista un defect de formare a melanozomilor, deoarece *melanocitele sunt Incarcate cu melanozomi maturi normali. DeficituI imunitar se traduce prin diminuarea puterii bactericide a serului (fara tulburari de *chimiotactism), prin va-lori serice scazute ale IgA si IgG, ca si prin lipsa de raspuns la antigeni vaccinali. Testele de imunitate celulara sunt depri-mate si, In consecinta, nu se produce rejetui fata de grefele incompatibile. Bolnavii sunt expusi la infectii microbiene repetate. Prognosticul este gray, afectiunea evoluand cu *pandtopenie. Sin.: sindromul parului argintiu. • B. GRISEL. [Pierre Grisel, chirurg francez, de patoCogif. infantita., 1874-1959.} Sin.: sindrom Grisel-Bourgeois (v.). • B. GRUBER. [Georg Benno Gruber, anatomopatotog german, •profesor (a Innsbruc^ apoi la (^Sttingen, n. 1884.} 1) Afectiune rara a adolescentului, caracterizata prin durere rotuliana, la nivelul insertiei tendonului rotulian, cu neregularitate de osificare. Sin.: boala Larsen-Johansson, boala Sinding LarsenJohansson, osteopatie juvenila a rotulei, patelita adolescentilor. 2) V. sindrom Gruber-Meckel. • B. GULL. [Sir William Withey Gull, medic enaiez, profesor de fiziologie la Londra si medic al regind Victoria, 1816-1890.} Atrofie tiroidiana cu mixedem. Sin. nerecomandat pen-tru mixedemul spontan al adultului, V. si mixedem. • B. GULL-SUTTON. [Sir William Withey Gull, medic, mgtez, profesor de fiziologie la Londra si medic al reginei Vic-torio, 1816-1890; Henry Gawen Sutton, medic engCez, Londra, 18371891.} Denumire istorica pentru arterioscleroza cu fibroza secundara a rinichiului, tradusa clinic prin semne de nefrita cronica. •B. GtJNTHER. [flans Gimther, medic german, 1884-1956.} 1) *Porfirie eritropoietica congenitala, determinata de defidtui de uroporfirinogen sintetaza si asodata cu anemie hemolitica, leziuni cutanate (eruptie buloasa fotosensibila) si excretie urinara anormala de *uroporfirina tip I. Se transmite autozomal recesiv. 2) *Glicogenoza neuromusculara. 3) Sin.: mioglobinurie idiopatica (v. mioglobinurie). • B. HAFF. [Haff, 6rat a[ 'Marii 'Saitice in estuC 'Prusiei] Afectiune descrisa In Prusia, Intr-o populatie de pescari care lo-cuiau In apropierea unui lac si caracterizata prin *mioglobi-nurie asodata cu dureri vii musculare. Sin.: mioglobinurie epi-demica. • B. HAGEMAN. [Hageman, nume[e bolnavului la care. s-a ociservat prima data. deficituC de factor sangidn XII.] Afectiune congenitala, latenta, determinata de defidtui In factor Hageman (factor XII). Timpul de coagulare in vitro este foarte prelun-git, dar hemostaza este normala. • B. HAGLUND. [Patrik Sims Emil Haglund, OTtoped SMOU,, Stockholm, 1870-1937.] Bursita la nivelul tendonului Ahile, 239

B. HAGNER determinand talalgie posterioarS. Se observa Indeosebi la fe-tele tinere, iarna. • B. HAGNER. [Francis Randall Hagner, cfl-irurg american, 'Washington, 1873-1940.} Sin.: osteoartropatie hipertrofianta pneumica (v.). • B. HAILEY-HAILEY. [William Howard Hoi-ley, I898-1967 fi Hugh Hailey, n. 1909, dennatoiogi americani, Atlanta,] Sin.: pemfigus cronic benign familial (v.). " B. HALLERVORDEN-SPATZ. [/u/ius Halfer-vordea, neuroCog ge.rm.an, (yiessen, 1882-1965; Hugo Spatz, neurotog fi psifliatru german, profesor la. yviunchen, 1888-1969.} Afectiune ereditara rara care debuteaza In coplilarie. Se caracterizeaza prin degenerescenta pigmentara a formatiunilor *globus pallidus si "locus niger, manifestata clinic prin rigiditate progresiva a membrelor, a musculaturii fetei, faringelui, iar ulterior prin miscari atetozice si deteriorare intelectuala. Sin.: sindrom HallervordenSpatz. • B. HALLOPEAU. [Francois Henri Hallopeau, dennatolog francez, 'Saris, 1842-1919.} 1) Sin.: acrodermatita (v,). 2) Erup-tie cutanata, cu prezenta de papule mici atrofice, ce pot fi diseminate sau pot conflua. Histologic exista hiperkeratoza si atrofie epidermica, Insotite de edem dermic. Se asociaza free-vent cu 'kraurosis vulvae. Sin.: lichen atrofie si scleros. 3) Forma generalizata a piodermitei vegetante; se prezinta sub forma unei infectii stafilococice cronice, cu placarde Intinse, acoperite de cruste si pustule foliculare la periferie (extremitatile degete-lor de la maini si pidoare). B. are o autonomie discutata, fiind inclusa de unii autori 'in 'psoriazisul pustules. Evolutie cronica si recidivanta. Sin.: acrodermatita continua Hallopeau, pioder-mita vegetanta generalizata. • B. HAMMAN. [Louis Virgil Hammaa, medic american, 'Baltimore., 1877-1946} Sin.: sindrom Hamman (v.). • B. HAMMAN-RICH. [Louis Virgil Hamman, medic american, 'Baltimore, 1877-1946; Arnold Rice Rich, medic american, 'Baltimore, n. 1893.} Sin.: sindrom Hamman-Rich (v.). • B. HAMMOND. [William Alexander Hammond, neuroiog american, f^e-m yorS^ 1828-1900.} Sin.: atetoza (v.). • B. HAND-SCHULLER-CHRISTIAN. [Alfred Hand fr., pediatru american, profesor ia 'Philadelphia, 186S-1949; Artur Schuller, newolog fi psihiatrv. austriac, profesor ia Viena, 1874-195S; Henry A. Christian, medic american, 1876-1951} Afectiune considerata drept forma cronica diseminata a *histiocitozei X. In forma tipica se caracterizeaza prin triada: lacune craniene (osteoporoza), exoftalmie si *diabet insipid. Sin.; sindrom HandSchuller-Christian, xantomatoza craniohipofizara, xantomatoza cronica idiopatica,. • B. HANOT. [Victor Charles Hanot, medic francos, 'Paris, 18441896.] Denumire istorica pentru ciroza hipertrofica biliara cu splenomegalie. Se poate manifesta In trei forme: *b. Hanot-Kiener, *b. Hanot-Mac Mahon, *b. Hanot-Rossle. • B. HANOT-KIENER. [l'ic(or Charles Hanoi, medic francez, Saris, 1844-1896; Paul L. Kiener.] Afectiune hepatica, asemanatoare *cirozei biliare primitive, caracterizata anatomopatolo-gic prin hiperplazie limfoida difuza intra hepatica, care comprima canaliculele biliare perilobulare si scleroza difuza intrahepatica. • B. HANOT-MACMAHON. [Victor Charles Hanoi, medic, francos, Saris, 1844-1896; H. M. MacMahon, hepatoiog american contemporan.] Sin.: ciroza biliara primitiva (v.). • B. HANOT-RESSLE. [Victor Charles Hanoi, medic francez,, 'Paris, 1844-1896; Robert RSssle, anatonwpatolog german, profesor (succesiv) (a 'MuncHen, Jena, 'KaseC fi 'Seriin, n. 1876.} Afectiune caracterizata prin inflamatia difuza a cailor biliare extrahepatice, care nu sunt obstruate. Apare 'in cursul evolutiei unei infectii intestinale sau a unui ulcer duodenal. In evolutie se poate complies cu inflamarea si obstructia cailor biliare 240

B. HEBRA intrahepatice, determinand o simptomatologie asemanatoare *cirozei biliare primitive. Sin.: colangita difuza non-obliteranta. • B. HANSEN. [GerAorcf Henrik Armauer Hansen, medic norvegian, 'Bergen, 1841-1912.} Sin.: lepra (v.). •B. HARADA. [Einosiifee Harada, cSwrwg japonez, 1892-1947} Sin.: sindrom Harada (v.). •B. HARLEY. [George Harley, medic, englez, Londra, 18291896.} Afectiune cronica, cu evolutie 'in pusee de hemoglobinurie asodate cu febra, dureri difuze, uneori *sindrom Raynaud, gangrena locala, urticarie. Episoadele apar brusc, dupa expunerea locala sau generala la frig. Sin.: hemoglobinurie paroxistica la'frig. • B. HARINUP. [tiarInup, nwwtit famiiid w. care au fost ofoer-vate primele cazuri de fioaia,} Boala metabolica congenitala determinata de o perturbare a metabolismului "triptofanului (anomalie de transport a triptofanului la nivelul mucoasei intestinale sau tubilor renali proximali) prin deficit enzimatic. Manifestari clinice: fotodermatoza pelagroida, *sindrom cerebelos, accese migrenoase, uneori Intarziere psihica. Examenul biologic al urinei indica hiperaminoacidurie de tip renal, eliminare sporita de indican, acid indol-acetic si aiti compusi indolici. Este transmisa autozomal recesiv. Sin.: boala H. • B. HARVEY. Sin.: encefalomielita familiala recurentS (v. encefalomielita). •B. HASHIMOTO. [Hakaru Hashimoto, pato(og japonez, 18811934} Afectiune cronica, histologic caracterizata prin asoderea: infiltrat limfo-plasmocitar difuz, vezicule tiroidiene obliterate si fibroza. Clinic exista o gusa ferma cu contur relativ neregulat. Diagnosticul este confirmat prin prezenta anticorpilor antitiroidieni (antitiroglobulina, antimicrosomali). Evolutia este lenta, frecvent spre hipotiroidie. Sin.: tiroidita cronica Hashimoto. • B. HAXTHAUSEN. [Holger Haxthausen, dermatoiog danez,, Copenfiaga, 1892-1959.] Forma de *keratoza palmo-plantara care afecteaza femeile la menopauza. • B. HAYEM. [Georges Hayem, profesor de terapeuticd si cd-nica medic-aCa la 'Saris, 1841-1933.} Inflamatie a substantei cenusii a maduvei spinarii, manifestata prin paralizii cu aparitie brusca. Sin.: mielita apoplectiforma. • B. HAYEM-FABER. [Georges Hayem, profesor de terapeutica si ciinica medicaia la 'Paris, 1841-1933, Knud Faber, medic danez, Copenhaga, 1862-1956.} Forma de *anemie hipocroma esentiala cu *anaclorhidrie, mtalnita la femei peste varsta de 45 de ani. Sin.: anemie Hayem-Faber, anemie hipocroma esentiala a adultului, anemie achilica, boala Knud Faber, cloroza tardiva Hayem, sindrom Faber. •B. HAYEM-VON JAKSCH-LUZET. [Georges Hayem, profesor de terapeuticd si c[inica medicaia ia 'Paris, 1841-1933; Rudolf Hitter von faksch, medic ccfi, profesor de. pediatrie ia C}raz, apoi profesor de medicind interna la 'Praga, 1855-1947; Charles Luzet, medic francez, sec. XIX} Afectiune descrisa initial ca entitate specifica pentru copiii cu varsta sub 3 ani, caracterizata prin *anizocitoza, *poikilodtoza, procent crescut de *reticu-lodte In sangele periferie, leucocitoza, limfadenopatie, hepatosplenomegalie. Etiopatogenia este polimorfa, implicand malnutritie, infectii cronice, malabsorbtie, hemoglobinopatii. Sin.: anemie infantila pseudoleucemid3. • B. HEBERDEN. [William Heberden, medic engki, Londra, 1710-1801} 1) Sin.: angina pectorala (v.). 2) Sin.: noduli Heberden (v.). • B. HEBRA. [Ferdinand von Hebra, dermatohg austriac., l^iena, 1816-1880} 1) Forma de •dermatomicoza cu localizare pe fata interna a coapselor, ai carei agenti etiologici sunt ger-meni din grupul Epiclermophyton sau Trichophyton. Sin.: eczema marginata Hebra. 2) Sin.: eritem polimorf bulos (v.). 3) V. prurigo Hebra.

B. HEBRA-KAPOSI • B. HEBRA-KAPOSI. [Ferdinand van Hebra, dermatotoff austriac, l^iena, 1816-1880; Moritz Kohn Kaposi, dermatohg austriac, l^iena, 1837-1902.] Sin.: impetigo herpetiform (v.). •B. HECK. \)ohn W. Heck, dentist american, n. 1923.] Hiperplazie a mucoaselor bucala, labiala si linguala, la copii, cu prezenta unor papule moi, abundente Indeosebi pe buza inferioara. • B. HEINE-MEDIN. [/ocoh van Heine, ortoped airman, 'Bad Cannstadt, 1800-1879; Karl Oskar Medin, pediatru suedes, Stockfwim, 1847-1927.} Sin.: poliomielita anterioara acuta (v.). • B. HELLER, [Julius Heller, dennatoCog german contemporan.} Distrofie a unghiilor, caracterizata printr-o depresiune mediana, Indeosebi la nivelul policelui. Sin.: unghie In ,,carena". • B. HELWIG. [£'. B. Helwig, dtrmatolog american contempo-ran.] Formatiune tumorala benigna, unica, de dimensiuni re-duse, cu localizare frecvent faciala, la varsInici. Histologic se caracterizoaza prin invaginari digitiforme ale celulelor, asemanatoare celulelor bazale ale epidermului. Sin.: keratoza folicu-lara inversata. •B. HENDERSON-JONES. [Melvin Starkey Henderson, cfii-mrg ortoped american, 'Rochester, 1883-19 54; Hugh Toland Jones, cfiimrg oTtoped american, Los AngeCes, n. 1902.] Afec-tiune articulara cu incidenta mai mare la barbat. Sunt afectate articulatii mari, Indeosebi cea a cotului si a genunchiului, prin detasarea de fragmente osteo-cartilaginoase, care raman In cavitatea articulara. Sin.: boala Reichel, osteocondromatoza articulara. •B. HENOCH. [Eduard Heinrich Henoch, pediatru german, 'BerCin, 1820-1910.] Hipertrofie cardiaca esentiala la sugar. •B. HENOCH-SCH6NLEIN. [Eduard Heinrich Henoch, pedi-atru german, •SerCin, 1820-1910; Johann Lukas Schonlein, me-dic german, 'Sa.m6e.rg, 1793-1864.] Sin.: purpura HenochSchonlein (v.). •B. HERS. [Henry Gery Hers, bwcfwmst belgum., profesor la Leuven, n. 1923.] Sin.: glicogenoza de tip VI (v. glicogenoza). • B. HERTER. [Christian Archibald Herter, medic si farma-co(og american, 9(ew yorl^ 1865-1910.] Sin.: boala celiaca (v.). • B. HINSON-PEPYS. Varietate de *aspergi!oza caracterizata prin aparitia, la un bolnav cu *astm confirmat, a unor mani-festari bronsice paroxistice, determinate de o alergie la 'Aspergillus. Ciuperca (din specia Aspergillus fumigatus) este identificata in sputa, asociata cu o *hipersensibilitate Intarziata si cu *precipitine serice. •B. HIRSCHSPRUNG. [Harold Hirschprung, pediatru dane.z, Copenliaga, 1830-1916.] *Megacolon determinat de absenta celulelor nervoase (plexuri Meissner si Auerbach) de la nivelul segmentului distal al colonului. Absenta ganglionilor nervosi genereaza local o stenoza functionala, cu dilatatia (megacolon), uneori extrem de accentuata, a colonului subiacent. Denumirea de megacolon congenital nu este corecta, deoarece megacolonul nu reprezinta leziunea initiala, ci o complicatie a b. H. V. si megacolon. •B. HIS-WERNER. [WUhelm His }r., anatomist german, profesor [a 'Sasel, Qottingen si 'Berlin, 1863-1934; Heinrich Werner, medic midtar si igienist german (Africa, 'Beigia, 'Kysia, 'Romania), apoi practician la 'Benin, 1874-1946.} Sin.: febra de transee (v.). •B. HODGKIN. [Thomas Hodgkin, medu eng[ez,, Londra, 17981866.] Forma de *limfom malign caracterizat prin cresterea progresiva indolora a ganglionilor limfatici, a splinei si, In general, a tesutului limfoid. Pot aparea si alte simptome: anore-xie, scadere In greutate, febra, prurit, transpiratii nocturne si anemie. Histopatologic este caracteristica prezenta *celulelor ReedSternberg. Sunt afectate ambele sexe, b. H. fiind con-siderata de origine neoplazica, desi nu sunt exduse originea

B. HUNTINGTON imuna sau cea infectioasa. Au fost stabilite patru tipuri de b. H. pe criterii histopatologice: 1) tipul 1, cu predominanta limfo-citara, caracterizat prin infiltrarea difuza cu limfocite mici asociata cu rare "celule Reed-Sternberg; 2) tipul 2, sclero-nodu-lar, caracterizat prin benzi de scleroza care insera noduli celu-lari corespunzand fie tipului 1, fie tipurilor 3 sau 4; 3) tipul 3, celular mixt, caracterizat printr-un *granulom asocial cu celule ReedSternberg; 4) tipul 4, cu depletie limfodtara, In care sunt prezente numeroase celule Reed-Sternberg uneori atipice si asociate cu fibroza. Clasificarea aceasta are o utilitate prog-nostica: gravitatea tipului 4, chimiosensibilitatea tipurilor 1 si 3, eel mai bun prognostic avand tipurile 1 si 2. Sin.: boala PaltaufSternberg, boala Pel-Ebstein, boala Reed-Hodgkin, limfogranulomatoza maligna, limfom Hodgkin, sindrom MurchisonSanderson. • B. HODGSON. [Joseph Hodgson, c.fwwg engles, Londra, 1788-1869.} Denumire istorica desueta a insuficientei aortice de origine arteriala. In prezent, patronimul este utilizat uneori pentru diferentierea insuficientei aortice de origine arteriala de cea sifilitica si de cea prin dilatatie aortica. • B. HOFFA-KASTEROT. [Albert Hoffa, chirurg ortoped german, profesor [a 'Wwtz.bwg, apoi la 'BerCin, 1859-1907; Kasterot.] Hiperplazie posttraumatica localizata (lipom) sau difuza a tesutului adipos perirotulian si a sinovialei genunchiului. Sin.: lipom arborescent al sinovialei genunchiului. • B. HOFFMANN. [erich Hoffmann, dermatoCog germait, 'Bolm, 1868-1959.} Perifoliculita supuranta extensiva a pielii capului. •B. HOLLANDER-SIMONS. [Eugen Hollander, cliiruy german, 'SerB.n, 1867-1932; Arthur Simons, medic german, profesor [a 'Berlin, n. 1877.] Sin.: lipodistrofie progresiva (v. lipodistrofie). • B. HORTON. [Bayard T. Horton, medic american, 1{pchtster, 1895-1980} 1) Sin.: arterita gigantocelulara (v.). 2) V. sindrom Horton. • B. HUECK. [Werner Haeck (Henk, nume ermat), anatomopatotog german, profesor, succesiv, la l^uncnen, '/(ostoci^ si Leipzig, n. 1882.] Afectiune cronica caracterizata prin "metaplazia mieloida a splinei si 'mielofibroza. Face parte din categoria *sindroamelor mieloproliferative alaturi de leucemia mieloida cronica (de care se distinge prin absenta *cromozomu-lui Philadelphia). Sin.: splenomegalie mieloida. • B. HUG. Tipul VIII de 'glicogenoza, adaugat la clasificarea lui Cori si determinat de un deficit de *fosforilaza hepatica. V. si glicogenoza. • B. HUNTER. [Charles Hunter, medic engiez, sec. XX.] *Mucopolizaharidoza de tip II determinata de un deficit al enzimei lizozomale iduronat-sulfat sintetaza si excretie urinara de 'heparan sulfat si dermatan sulfat. Clinic este asemanatoare *bolii Hurler, de care se deosebeste prin anomalii mai discrete ale scheletului, fara opacitati corneene, cu transmitere recesiv gonozomala. • B. HUNTINGTON. [George Summer Huntington, medic american, new york^ 18SO-1916.\ B. ereditara a SNC cu transmitere autozomal dominanta. Cauza b. H. este *mutatia dinamica a genei IT15, care codifica proteina denumita *huntingtina. In prezent se poate stabili o relatie certa Intre semnele clinice cla-sice si letalitatea neuronala indusa de mutatia genei IT15. Astfel, letalitatea este maxima In nucleii bazali, depopularea celulara masiva a acestora fiind cauza semnelor clinice din perioada de debut a b.: *coree progresiva cronica si incoor-donare motorie. In continuare, alterarile neuronale se extind la nivelul cortexului cerebral, cu urmatoarele consednte clinice: deteriorare intelectuala progresiva, cu deficit cognitiv, tulburari de memorie, disfunctii comportamentale, uneori manifestari psihotice si dementa. Dupa o evolutie relativ lenta de 10-15 ani, survine decesul, adesea prin stop cardiac sau o infectie inter241

B. HUPPERT curenta. In prezent este "in. curs de clarificare cauza mortii selective a neuronilor In b.;H., In conditiile In care gena IT15 alterata prin mutatie se afia ,si Tr» altS t»puri celulare din organism. Sin.: coree Huntington. • B. HUPPERT. [Karl Hugo Huppert, biocfuimst german, profesor la Leipzig, apoi [a fraga, 1832-1904.} Sin.: mietom mul-tiplu (v.). • B. HURLER. [GerInid Hurkr, pediatru ge-rman., 'Jvfwtdkm.i su": XX.] *01igofrenie ereditara, transmisa recesiv autozomal, apartinand grupului 'mucopolizaharidozelor, In care se asociaza: anomalii multiple si complexe, cele mai caracteristice fiind la nivelul craniului si fetei (craniu mare si deformat, fades gro-tesc, sprancene groase, nas larg si aplatizat), opacitati come-, ene, cifoza dorsolombara, .*coxa valga, abdomen destins prin hepatosplenomegalie, o perturbare a metabolismului mucopolizaharidelor. Evolutie letala, Inainte de 15 ani. Sin.: boa1a Pfaundler-Hurler, disostoza multipla, gargoilism, mucopofizaharidoza tip I-H. • B. HURST. [E. Weston Hurst, medic austroCian, sec. XX.} "Leucoencefalita, forma grava, diseminata, de etiologie necunoscuta. Se caracterizeaza anatomic prin prezenta de leziuni inflamatorii, vasculare si perivasculare, iar clinic prin simptomatologie pseudotumorala, crize epileptice. Sin.: leucoencefalita acuta hemoragica. • B. HUTCHINSON. [Sir Jonathan Hutchinson, cflirurg engiez, Londra, 1828-1913.} 1) *Angiom' infectios. 2) Eruptie prurigf-noasa, polimorfa, care apare dupa'expunerea la soare. Se" manifesta prin aparitia dte saropapule de tip *prurigo, eriteitf urticarian si bute hemoragice,. reddivante. Sin.: prurigo estival. 3) *Melanom localizat peri- sau subungveal. Sin.: panaritiu melanic. 4) V. sindrom Hutchinson. ''' • B. HUTINEL. [Victor Henri Hutmel, pediatm francez, profe.1 SOT [a 'Paris, 1849-1933.] -Forma particulars de tuberculozs? hepatica a copilului, care urmeaza unei poliserozite cu simfiza pericardului si hipertrofia secundara a ficatului. Sin.: ciroza car-diotuberculoasa. i i • B. IMERSLUND-NAJMAN. [Olga Imerslund, pediatru suedtz contemporan, Oslo; Nafman.\ Malabsorbtie selectiva a *vitai-minei B^ (la nivelul ileonului) care apare la copil ?i determina *anemie megaloblasticai In ucina se ;constata prezenta prdi-teinelor. B. se vindeca spontan In jurul varstei de 20-30 de ani. Transmiterea este autozomal recesiva. Sin.: boa1a Grasbeck, boa1a Imerslund. • B. ISAMBERT. [Emile Isambert, medk france.z, 182.8-1876.} Denumire istorica pentru tuberculoza miliara acuta, cu localizare secundara la nivelul laringelui Si faringelui, deter-minand angina, exceptionala In prezent. • B. JACCOUD-OSLER. [Francois Sigjsmund Jaccoiid, mtdic. fraitce.z, 1S30-1913; Sir William Osier, medic Canadian can a practicat in Sll^l si m ^nglia, prof&sor de. me.dic.md [a, O^ord, 1S49-1919.} Sin.: endocardita maligna lenta (v.). . . " B. JACOB. B. caracterizata prin" *exostoza partii posterioar6 a osului malar, TmpiecficSnd apofiza coronoida (ea Insasi hipertrofiata si falciforma) sa basculeze In jos si Inainte In tim-pul miscarilor de deschidere mandibulara. Ca urmare, acestea sunt foarte limitate. Sin,: exostoza malara si coronoida. •B. JADASSOHN-LEWANDOWSKY. [Josef fadassohn. de.rmatotog airman, profesor [a 'Be-rna, apoi la. 'Br&s[au (in prezent 'Wrodavi, 'Pohnia), 1863-1936, Felix Lewandowsky, derma-tolog german, J-[am6urg, profesor la 'Be-ma, apoi la 'Basd, 1879-1921.} Sin.: keratoza diseminata circumscrisa (v.). •B. JAFFE-LICHTENSTEIN. [Henry L. Jaffc, medic american., n. 1907, Louis Lichtensteia, medic american, Los Angeles, n^. 1906} Varietate dfe displaida fibroasa a oaselor,'taracterizatS .' anatomic prin chisturi osoase izolate, care Inlocuiesc tesutui'

B. KATAYAMA fibros, debutand la nivelui m&dtivei oaselor lungi, la care se asodaza fracluri spontane. Biologic, catciul, fosforul, fosfatazele si cotestero'iul sanguin se afla In concentratii nonmale In plasma. Sin.: osteofibromatoza chistica. • B. JANET. [Pierre Mane Felix Janet, ntwolog si psihoiog jrancw, 'Paris, 1859-1947.} Sin.: psihastenie (v.). • B. JANSEN. [MurJl; Jansen, ortoped oCandez, Leyden., 18631935.} Sin.: boa1a Murk Jansen (v.). • B. JENSEN. [Edmund Zensten Jensen, oftaimotog danez, Cope-nHaga, 1861-1950.} 'Corioretinita acuta juxtapapilara cu evolutie reg'resiva si adesea recidivanta. DefidtuI de "camp vizual este una din caracterisficUe b. • B. JEUNE. [Mathss Jeune, pediatru franciz, profesor [a Lyon, n. 15W.} *Condrodistrofie congenitala, transmisa autozomal recesrv, cu retractie progresiva Si rigiditate consecutiva a custii toradce. Evolutia este letala la nou-nascut si copil, prin asfi-xie sau infectii bronhopulmonare. Sin.: dispiazie toradca asfixi-anta, 4istrofie toradca asfixianta (denumire desueta). • B. JOHNE. [Heinrich Albert Johne, 6acte.riohgge.rman, 'Dresda, 1839-1910.} B. cauzata de Mycobacterium avium, subspecia paratuberculosis si manifestata de obicei prin enterita cronica fatala, afectand Indeosebi o serie de mamifere. Uneori se aseamana cu infectia tuberculoasa. • B. JORGE LOBO [forge Lobo, de-rmatoCog Siraziiian, n. 1899} Micoza cutanata si subcutanata determinata de o ciuperca levuriforpia a carei denumire ^aste Inca discutata (Blenospora lobor sano, varietate de Blastomyces brasiliansis), caracteri-zata cttflic prin prezenta de noduli hipodermid multipli, indo-lori, izolati sau confluenti, ce pot fistuliza. Sin.: blastomicoza cheloidiana. V. si blastomicoza. • B. JUNIN. [Junin, district la nord-est de. 'Buenos-Wres, unde. a fast discrisd pentru prima data fioala.} Febra hemoragica grava, determinata de un *arbovirus (adenovirus) care apartine grupului Tacaribe. Sin.; febra hemoragica de Argentina. • B. KAHLBAUM. [Karl Ludwig Kahlbaiim, psihiatru german, Qortitz, 1828-1899.} Dementa precoce la care se asociaza *catatonie. • B. KAHLEK. [Otto Kahler, muBc. avstiiac, 1849-1893.} Sin.: mielofn multipfu (v.). , ,. • B. K^NNER. [Leo Kaaaer, pSiHia.frli bustriac sta6iS.t la. 'Baltimore., n. 1894.} Sin.: autism infantil (v.). ' • B. KAPOSI. {Morilz Kobn Kaposi, dennatotog austriac, lAIna, 1837-1902} 1) Xeroderma pigmentosum (v.). 2) Sarcom Kaposi (v.). 3) Impetigo herpetiform (v.). 4) Lupus eritematos diseminat (v.). • B. KAPOSI-JULIUSBERG. [Moritz Kohn Kaposi, de.rmato[og austriac, l^iena, 1837-1902; Fritz Juliusberg, dirmatoiog ge.rman, profesor la 'Braunschweig, n. 1872} Complicatie grava a unor dermatoze cu extensie ;mare, Indeosebi a eczemei nounascututui. Este determinata de contaminarea cu virus vacci-nal si^u herpetic si se caracterizeaza printr-o eruptie brutala papuJoieritematoasa cu evolu(ier spre pustule ombilicate. Terito-riul de debut' ?i de electie eete fata, evolutia fiind In general favorabila. Sin.: pustuloza varioliforma acuta. • B. KASHIN-BEK. [Nicola! Ivanovici Kashin, medic miiitar rus, fitoswva si Irlyitl^ 1825-1872; E.V. Bek, medic rus, sec. XIX-XX.} Osteoartropatie cu evolutie In pusee succesive, Intre 10 si 18 ani, endemica In Siberia transbaikala, China de Nord-Est si In Coreea de Nord. Aceasta afectiune, despre care s-a crezut ca este deteminata de excesul de saruri de fier, este In realitate determinata de o ciuperca a cerealelor, Fusariurn sporotrichiella. Sin.: osteoartrita deformanta endemica. • B. KATAYAMA. [KatayamoJ.^at in Japonia'unde .aceasta iJoatti' Sftfost descrisa de Tsutluipt.] Sin.: schistdsomiaza arterioven6asa (v. .schistosomiaza)'. • . /.

242

^

B. KAUFMANN •B. KAUFMANN. [Eduard Kaiifmann, anatomopatoiog german, profesor [a 'Basel fi [a CfOttingen, 1860-1931.} Sin.: acondroplazie (v.). • b. kennedy. [Robert Foster Kennedy, neuroiog american, 9{e.ui yorl^ 1884-1952.} Sin.: amiotrofie bulbospinala progre-siva (v. amiotrofie). V. si sindrom Kennedy. • B. KERL-URBACH. [Wilhelm KeH, dermato[og austriac, profesor [a Innsbruck^ apoi [a Vie.na., n. 1S80; Erich Urbach, dermatoiog fi aiergoiog, l^iena, n. ia fraga, staBiCit in SW^/ 'Pniiadelpltia, 1S93-1946.} Maladie caracterizata prin asocierea de depozite lipidice intradermice cu prezenta unui infiltrat constituit din histiocite si polinucleare. Sin.: colesteroza extracelulara. • B. KIENBECK. [Robert Kienhock, radioiog austriac, profesor la Viena, 1871-1953.} Sin.: sindrom Kienbock (v.). • B. KIMMELSTIEL-WILSON. (Pou7 Kimmel-stiel, patotog german, f{am6urg, sta6itit ia 'Boston, 1900-1970; Clifford Wilson, medic engkz,, Londra, n. 1906.} Sin.: sindrom KimmelstielWilson (v.). • B. KITAHARA. [S. kitahara, oftaimohg japonez, sec. XX.] *Corioretinita caracterizata prin aspectui pseudochistic al regiunii maculare (ca urmare a unui edem localizat), nefiind consecinta unei leziuni inflamatorii. Sin.: corioretinita seroasa centrala. •B. KLAUDER. [Joseph Victor Klauder, dermatoiog anerican, SfLitadeiphia, n. 1SSS.} Sin.: erizipeloid (v). • B. KNIEST. [Wilhelm Kniest, pediatru german, six. XX.} B. reprezentand o *condrodisplazie caracterizata prin 'nanism, cifoscolioza, fades rotund cu nas aplatizat la radadna, verte-bre plate si genunchi voluminosi. Se asociaza cu anomalii ocu-lare (cataracta, decolare de retina) si surditate progresiva. Sin.: sindrom Kniest. • B. KNUD FABER. [Knud Faber, medic aanez, Copenflaga, 1862-1956} Sin.: boala Hayem-Faber (v.). • B. KOBI. Tip de cataracta congenitala, transmisa autozomal dominant, caracterizata prin prezenta de opacitati multiple, colorate, la nivelul cristalinului. • B. KEBNER. [Heinrich Kobner, dermatoiog german, profesor ia 'Bresiau fin present 'Wroclaw, 'foionia), apoi la 'Berlin, 18381904.} Sin.: epidermoliza buloasa simpla (v. epidermoliza). • B. KOHLER. [Alban Kohler, radwCog girman, profesor la 'Wiesbaden, 1874-1947.} 1) Necroza aseptica spontana a scafoidului tarsian, la copil sau adolescent, cu evolutie benigna In cateva luni, de etiologie necunoscuta. Sin.: scafoidita tar-siana. 2) Sin.: boala Freiberg (v.). • B. KOHLMEIER-DEGOS. [W. Kohlmeier, anatonovatoCog austriac, Vtma, n. 1908; Robert Gaston Degos, dt-rmatoiog si veneroCog francez, profesor ia 'Paris, n. 1904.} Tulburare de absorbtie intestinala cu obstruarea vaselor limfatice si dilatarea consecutiva a intestinului subtire. •B. KONIG. [Franz Konig, cHimy german, 1832-1910.} 1) Sin.: osteooondrita disecanta (v.). 2) V. sindrom Konig. •B. KONIGSTEIN-LUBARSCH. [Hans Konigstein, dirma.toiog austriac, profesor [a l^ie-na, 1878-1954; Otto Lubarsch, anatomo-patoiog german, profesor (succesiv) (a 'Rostock, 'Dwsetdorf, IQtl si •Strtin, 1863-1933.} Sin.: boala Lubarsch-Pick (v.). •B. KOROVNIKOFF. Afectiune asemanatoare cu *b. Banti, caracterizata prin splenomegalie cu proliferarea stromei reticu-lare, trombodtopenie moderata si anemie hipocroma. Afecteaza tinerii de sex masculin. Debuteaza acut, prin hemoragii ma-sive, intestinale si gastrice. • B. KOSTMANN. [Rolf Kostman, pediatru su.ede.z wnte.mporan..} Sin.: sindrom Kostmann (v.). •B. KOZLOWSKI. Afectiune asemanatoare *b. Morquio, cu transmitere autozomal dominanta, constand dintr-o insufidenta

B.LANCEREAUX-MATHIEU staturala prin *platispondilie generalizata, cifoscolioza si alterari metafizare predominante In partea proximala femurala. Sin.: displazie spondilometafizara, sindrom Kozlowski-MaroteauxSpranger. • B. KRABBE. [Knud H. Krabbe, muroiog danez, Cope-nhaga, 1885-1961.} 1) Forma infantila de *leucodistrofie cerebrals autozomal recesiva. Reprezinta consednta unui deficit de 'galactocerebrozidaza, care duce la stocarea lizozomala a cerebrozidelor. Debuteaza In primii ani de viata, iar evolutia este le-tala, 'in cateva luni, maximum 2 ani. Anatomopatologic se caracterizeaza prin prezenta 'in zonele demielinizate, a unor celule cu talie mare (20-50 m), multinucleate, globoide care contin cerebrozide. Clinic se constata o importanta rigiditate musculara generalizata, cu accese de contractura sj crize convulsive. Sin.: leucodistrofie cu celule globoide. 2) Sin.: sindrom Sturge-Weber (v.). • B. KRAEPELIN. [Emit Kraepelin, psifliatru german, profesor (succesiv) ia 'Dorpat, J-[e.idei6erg si 'Muncfun, 1856-1926.} Tip de psihoza presenila apropiata de *b. Pick si *b. Alzheimer. Leziunile cortexului cerebral sunt discrete. • B. KRETSCHMER. [Ernst Kretschmer, netiro-psi/tiatru german, prof&sor [a TufilJingen, apoi ia 'Marburg, 1888-1964.} De-numire istorica penttTJ asa-numitui delir senzitiv, constand In modificari de personalitate, caracterizate prin hiperemotivitate si dificultati reactionale. • B. KUFS. [Hugo Kufs, neuroCog, Leipzig, 1871-1955.} Forma tardiva de 'idiotie amaurotica familiala, caracterizata prin aparitia, la adult, a unei deficiente mentale progresive, msotita de semne cerebeloase si extrapiramidale, cu evolutie lent progresiva, dar prognostic letal. Sin.: sfingolipidoza de tip adult. • B. KUGELBERG-WELANDER. [Eric K]as Henrik Kugelberg, neurotog suedez, n. 1913; Lisa Welander, neurotog suedez,, n. 1909.} Sin.: amiotrofie spinala cronica pseudomiopatica (v. amiotrofie). • B. KUNDRAT. [Hans Kundrat, anatomopatotog austriac; profesor ia Qraz, apoi ia l^ie-no, 1845-1893.} Limfosarcomatoza, eel mai des pluriregionala, afectand Indeosebi ganglionii cer-vicali, faringele si tubul digestiv. Evolutie lenta, cu tendinta la ulceratii. • B. KURZ. [faromir Kurz, oftaimoiog ceh, 'Praga, n. 1895.} Cecitate congenitala cu *enoftalmie, abolirea reflexelor pupi-lare, nistagmus si hipermetropie. Examenul fundului de ochi este normal. • B. KUSSMAUL. [Adolf Kussmaul, medic german, 3{eideQierg, 1822-1902.[ Sin.: periarterita nodoasa (v.). /. • B. KYASANUR. [Kyasanur, pddure m 1{usw.} B. determinata de un Arbovirus din grupa B, genul Flavivirus, caracterizata prin febra, cefalee, mialgii, conjunctivita, diaree, bradicardie, hipotensiune, stare generala alterata, uneori sindrom hemoragic. • B. KYRLE. [Josef Kyrle, dermatoiog austriac, profesor ia 1/iena, 1880-1926.} Tulburare rara de *keratinizare de etiologie incerta, caracterizata prin eruptie papuloasa cu aspect ce-nusiu, acoperita de un strat cornos; este localizata indeosebi la nivelul membrelor inferioare. De obicei leziunile sunt discrete, dar uneori pot deveni crateriforme, sau sa formeze placi circinate. Prin extinderea 'in foliculii pilosi si 'in derm pot produce corpusculi straini, aparitia de celule gigante si durere. Sin.: hyperkeratosis penetrans. • B. LAFORA. [Gonzalo Rodriguez Lafora, newopatoiog spanwi, profesor ia 'Madrid, 1887-1971.] Sin.: sindrom Unvemcht (v.). •B. LANCEREAUX-MATHIEU. [Etienne Lancereaux, medic frames, 'Paris, 1S29-1910; Albert Mathieu, medic frames, 'Paris, 1855-1917.} Sin.: leptospiroza icterohemoragica (v.).

243

B. LANDING • B. LANDING. [Benjamin H. Landing, pediatru american contemporan.} Sin.: boala Norman-Landing (v.). • B. LANDOUZY-DEJERINE. [Louis Theophile Joseph Landouzy, profesor tie. c&nica me.dic.ala ia 'Paris, 1845-1917; Jules Joseph Dejerine, neurolog francez, profesor [a'Paris, 18491917.] Sin.: miopatie fadoscapulohumerala (v.). • B. LANDRY. [Jean Baptists Octave Landry, medic francez, 1826-1865.} Sin.: sindrom Landry (v.). • B. LANE. [John E. Lane, dermatofog ame.ric.an contemporan.} Eritem palmo-plantar simetric, probabil In relatie cu o displazie capilara si o hiperexdtabilitate simpatica. Afectiunea este ereditara, cu transmitere dominanta, fiind considerata ca un tip de angiom plan. Eritemul este localizat Indeosebi la nivelul eminentelor tenare si hipotenare (fata palmara a degetelor) si In zonele de sprijin ale plantei. Sin.: eritem palmoplantar simetric ereditar. • B. LANE-PEDROSO. Sin.: cromoblastomicoza (v.). • B. LANGE CORNELIA [Cornelia de Lange, pe.dia.tru. olttttdez, 1S71-1950.] Sin.: boala de Lange (v.). • B. LARREY-WEIL. [Dominique Jean Larrey, Baron, cfwwg militar francos, 1766-1842; Adolf Weil, medic german, profe-sor de. me-dicind internet [a J~(e.ide[6era si 'Dorpat, apoi practician ia 'WUsBade.n, 1848-1916.] Sin.: leptospiroza icterohemo-ragica (v.). • B. LARSEN-JOHANSSON. [Christian Magnus Fallen Sliding larsen, medic nomegian, Oslo, 1866-1930; Sven Christian Johansson, chirurg suedes, Qoteborg, n. 1880.] Sin.: boala Gruber (1) (v.). " B. LAUBER. [Hans Lauher, oftaimo(og, n. [a Zurich m 1876, profesor (a 'Viena, apoi (a l^arsovia.] Forma stationary de retinita delimitata, asociata cu *hemeralopie. La examenul fun-dului de ochi se observa un aspect albidos, punctat, secun-dar degenerescentei epiteliului retinian. SiCiihfuncfus albipunc-tatus. • B. LAWRENCE. [Robert daniel Lawrence, medic diabetotog engCez, Londra, 1895-1968.] Sin.: diabet lipoatrofic (v.). • B. LEBER. [Theodor Leber, oftalmoiog german, profesor (succesiv) [a 'Seriin, Qottingen fi ^(eideuierg, 1840-1917.] Sin.: boala Alstrom-Leber (v.). • B. LEDDERHOSE. [Georg Ledderhose, cnirwy german, profesor ia Strasbourg, apoi la 'Munch.en, 1855-1925.] Sderoza a aponevrozei plantare superficiale, de etiologie insuficient elucidata. Evolueaza cu retractia aponevrozei, cu deformarea consecutiva a piciorului In varus si flexja degetelor. Se asodaza, uneori, cu *b. Dupuytren Si *b. Peyronie. Sin.: aponevrozita plantara. • B. LEDERER-BRILL / maladie de Lederer-Brill / Lederer's an(a)emia. [Mnx Lederer, patolog ame-rican, 'Srooktyn, 18851952; Nathan Edwin Brill, medic americ-an, '>{ew yor^ 18601925] Anemie hemolitica acuta a copilului prin mecanism autoimun (anticorpi antieritrocitari), de etiologie, probabil, virala sau ca urmare a unei infectii (rinofaringita). Afectiunea debuteaza brusc, cu febra ridicata, cefalee, vomismente si se caracterizeaza printr-o anemie importanta, cu leucocitoza, cresterea bilirubinei serice si uneori hemoglobinurie. Formele supraacute, 'in absenta transfuziei sanguine, au evolutie letala; celelalte forme se vindeca spontan In cateva saptamani. Sin.: anemie hemolitica acuta. " B. LEGAL. [Emmo Legal, medic german, 'SresCau (in present 'Wrociaul, 'Poionia), 1859-1922.] Forma de cefalee unilaterala, secundara unei afectiuni a faringelui sau a urechii medii, mso-tita de modificari inflamatorii locale. Sin.: cefalalgie faringotim-panica. • B. LEGG-PERTHES. [Arthur Thornton Legg, chirwy ortopedi 'Bosun, 1874-1939; Georg Clemens Perthes, chirurg german, 244

B.LEWIS profesor [a Leipzig, apoi la Tu66ingen, 1869-1927.] Sin.: boala Calve-Legg-Perthes (v.). • B. LEIGH. [Archibald Denis Leigh, newopatoCog engkz, n. 1915] Forma rara de encefalopatie a sugarului, transmisa autozomal recesiv, cu necroza bilaterala si simetrica a nucle-ilor cenusii de la baza si a trunchiului cerebral, cu hiperplazie gliovasculara. B. se caracterizeaza prin ataxie, convulsii, hipotonie, deficit intelectual si are evolutie mortala. Sin.: encefalomielopatie necrozanta subacuta. • B. LEINER-MOUSSOUS. [Cor/ Leiaer, pediatru. austrwc., orimnar din 'Boemia, profesor (a l^iena, 1871-1930; Andre Moussous, pediatru frances, profesor la 'Bordeaux 1857-1926.] *Eritrodermie a sugarilor, debutand la nivelul capului sau al feselor, cu edem al pielii si desprindere de scuame mart, 'in-sotite de alterarea starii generale, tulburari digestive, adenopatii regionale si tulburari trofice ale unghiilor. Evolueaza spre vindecare 'in cateva luni. • B. LENEGRE. [Jean Lenegre, tttrdwiog france-z, n. 1904.] Q. de etiologie neprecizata, determinata de afectarea sclerodegenerativa primara a sistemului excitoconductor al inimii, manifestandu-se prin tulburari de conducere de tip *bloc de ramura, apoi *bloc atrioventricular. Reprezinta substratui anatomic al blocului atrioventricular cronic si al acddentelor din *b. AdamsStokes. Sin.: boala sclerodegenerativa a sistemului excitoconductor. •B. LENNOX-GASTAUD. [William Gordon Lennox, newolog american, 'Boston, 1884-1960; Henri Jean Pascal Gastaud, neuroiog frances care a studiat indeose6i epitepsia, profesor [a 'MarsMa, n. 1915.] Forma de *epilepsie grava la copil (intre 1 si 6 ani) manifestata prin stari de ,,absenta" tranzitorie, la care se asodaza uneori crize generalizate tonico-clonice, probabil In retatie cu o encefalopatie congenitala sau dobandita; evolueaza defavorabil, prin comitialitate cronica si deficit psi-hic progresiv. • B. LERI-WEILL. [Andre Leri, newolog francez [a ffopitau^ de 'Paris, 1875-1930; Jean Weill, pediatru si endociinotog fran-cez, n. 1903.] Varietate de *osteocondrodisplazie, transmisa autozomal dominant, asociind "nanism micromelic moderat si o deformare caracteristica a antebratelor (incurbarea radiusu-lui, subluxatie posterioara a capului cubital). Sin.: discondro-steoza. • B. LERICHE. [Rene Henri Marie Leriche, cSwwg francez,, profesor la Lvon si Strasbourg, 1879-1955.] 1) Sin.: boala Sudeck (v.). 2) V. sindrom Leriche. •B. LETTERER-SIWE. [EricA Letterer, medic, german, n. 1895; Sture August Siwe, pediatru suedez, Lund, 1897-1966.] Forma sistemica, cu evolutie acuta, de "histiocitoza X la copil (In primii 2 ani de viata). Se caracterizeaza prin stare gene-rala alterata, eruptie cutanata, diabet insipid, adenohepato-splenomegalie. Radiografia pulmonara evidentiaza imagini no-dulare pulmonare, iar cea osoasa prezenta de lacune osoase multiple. Afectiunea prezinta tendinta la hemoragii (purpura) si infectii, iar evolutia este letala. Sin.: histiocitoza difuza acuta, sindrom Abt-Letterer-Siwe. • b. Lev. [Maurice Lev, patoiog american, n. 1908.] Calcificarea si sclerozarea scheletului cardiac fibres (deseori, a valvelor aortica si mitrala), a nucleului fibros central si a zonei mijiocii a septului ventricular, ca si a tesutului excitoconductor. Re-zulta, In functie de localizare, tulburari de conducere atrio-ventriculara pana la bloc atrioventricular total. Sin.: sindrom Lev. • B. LEWIS. [G. M. Lewis, medic engiez contemporan.] Maladie enzimatica ereditara a metabolismului 'glicogenului (cauzata de absenta unei enzime, glicogen-sintetaza), caracterizata prin hipoglicemie grava si hipoglicogenoliza hepatica.

B.LEWY • B. LEWY. [Frederic H. Lewy (Lewey), newolog german sta-Bilit in SW^-, 1885-1950.} Sin.: boala corpilor Lewy difuzi (v.). •B. LIGNAC-FANCONI. [George Otto Emile Lignac, patoiog oCandez. contemporan, Leyda; Guido Fanconi, pediatru elvefian, profefor [a Zurich, 1892-1979.} Sin.: cistinoza (v.). • B. LINDAU. [Ai-vid Wilhelm van Lindau, patoiog suede-z, Lund, 1892-1958.} B. ereditara cu transmitere autozomal dominanta, caracterizata prin hemangioblastom sau angioreticulom chistic al cerebelului. Clinic, se manifesta prin semne de compresiune cerebrala. Se poate asocia cu hemangioame retiniene si tumori sau malformatii ale organelor abdominale si ale epididimului. Aceasta forma asociata se numeste boala von HippelLindau sau angiomatoza retinocerebeloasa. B. L. apartine grupului de b. numite 'facomatoze. Sin.: hemangioblastom multi-plu. •B. LITTLE. [William John Little, cfwwg englez,, Londra, 18101894.} Diplegie spastica a membrelor inferioare la nou-nascut, consecinta a unui traumatism cranian suvenit ca ur-mare a unei naSteri laborioase, cu complicatii (hemoragie, asfi-xie). Apartine grupului de *encefalopatii infantile. Sin.: diplegie crurala, diplegie spastica. •B. LOBSTEIN. [/eon Georges Chretien Frederic Martin Lobstein, anatomopatolog alsacian, profesor de. patoCogic si de clinica medicala .[a Strasbourg, 1777-1835.} B. cu transmitere autozomal dominanta, care se manifesta In prima copilarie. Este o varietate tardiva de *osteogeneza imperfecta, caracterizata prin fragilitate anormala a oaselor, cu fracturi repetate la eel mai mic soc, deformari osoase (caracteristice Indeose-bi la nivelul craniului), uneori hiperlaxitate ligamentara, colo-ratie albastra a sclerelor, *otoscleroza, tulburari ale fanerelor etc. Simptomatologia se atenueaza spre adolescenta. Sin.: boala sclerelor albastre, osteogeneza imperfecta tardiva, osteopsatiroza, sindrom Eddowes. V. si osteogeneza imperfecta. • B. LOHLEIN. [Max Hermann Friedrich Ldhlein, anatomopatoiog german, profesor la Leipzig, apoi [a 'J^tarBurg, 1877-1921} Sin.: glomerulonefrita focala (v.). •B. LOUIS-BAR. [Denise Louis-Bar, ne-uropsiHiatru 6e(gian, n. 1914} Sin.: sindrom Louis-Bar (v.). •B. LUBARSCH-PICK. [0«o Lubarsch, anatomopatohg ger-Inan, profesor (succesiv) Ca S^gstocI^ 'Dusseldorf, IQ-el fi 'SerG.n, 1863-1933; Ludwig Pick, anatomopatol.og ge.rm.iin, profesor la 'Snim, 1868-1935.} Varietate de 'amiloidoza generalizata, In care fibrele amiloidice deriva din lanturile scurte ale imunoglobulinelor, de unde denumirea lor de AL (Amyloid Light chain). Apare la ambele sexe, la varsta de peste 40 de ani si se asociaza cu un *mielom. Se constata leziuni cutanate (40 % din cazuri), cardiace, vasculare, musculare, digestive etc. Evo-lutia este severa, cu prognostic letal In cativa ani, prin insu-ficienta cardiaca sau casexie. Sin.: boala Konigstein-Lubarsch. • B. LUFT. [Rolf Lufti patoiog american contemporan..} Tulburare hipermetabolica a muschiului striat determinata de existenta unei cantitati anormale de mitocondrii care produc o "respiratie celulara excesiva. B. se caracterizeaza prin perspiratie profuza, astenie si o createre a ratei metabolice ba-zaie. V. si patologie mitocondriala. •B. LUTZ-LEWANDOWSKY. [Wilhelm Lutz, dennatoiog dvetian, profesor la 'Sase[, 1888-1958, Felix Lewadowsky, de-rmamog german, J-Camliurg, profesor la 'Se.ma, apoi [a 'Sasd., 1879-192,1.} Dermatoza ereditara caracterizata prin *veruci cutanate multiple, localizate preferential pe fata dorsala a mai-nilor: poate evolua cu degenerescenta epiteliomatoasS. Sin.: displazie veruciforma. •B. LUTZ-SPLENDORE-ALMEIDA. [Adolfo Lutz, bacteriolog firaziiian, Sao 'Eaulo, 1855-1940; Alfonso Splendore, medic. firazififlft/ set.. XTX~XX; Floriano Paulo de Almeida, medic

B.MARCHIAFAVA-MICHEU 6raz,iiian, sec.. XX.} Sin.: blastomicoza sud-americana (v. blastomicoza). • B. LYELL. [Alan Lye]], dermatoCog section contemporan, fifierdeen.} Dermatoza cu debut brusc prin eruptie generalizata, In placard eritematos infiltrat Si dureros, acoperit de vezicule care, prin decolare, dau aspect de arsura. Eruptia se poate extinde la mucoase Si conjunctiva. Starea generala este foarte alterata, prin tulburari hidroelectrolitice importante si suprainfectie. Evolutie letala, Indeosebi la adult. Aceasta dermatoza este o forma supraacuta de alergie medicamentoasa cutanata (consecutiv administrarii de sulfamide, antiinflamatoare nesteroidiene). B. poate avea si origine infectioasa (Indeosebi la copii), eel mai frecvent stafilococica. Sin.: epidermoliza buloasa toxica, sindrom Lyell. • B. LYME. [Lyme, oras in statuC Connecticut, SWi, unde. a fast descrisd prima oara [loaia,} Maladie infectioasa determinata de o spirocheta, Borrelia burgctorfen, care are ca vector capusa Ixodes dammini. Evolueaza In trei faze: prima - cutanata, eritem cronic migrator; a doua - cu manifestari articu-lare (artrita recidivanta localizata la nivelul articulatiilor mari), neurologice si cardiace (tulburari de conducere atrioventricu-lare); a treia, In lipsa antibioterapiei, prin atrofie cutanata, mial-gii, artralgii cronice si, uneori, sindrom neurologic. • B. MACHADO-JOSEPH. [9{ume[e a doua famidi la cart a. fast desmsa fi studiata boaia.} Varietate de *eredodegenerescenta spinocerebeloasa, transmisa autozomal dominant, determinata de o "mutatie dinamica, expresia clinica polimorfa fiind domi-nata de *ataxia cerebeloasa, pareza muschilor oculari extrin-seci, *nistagmus si retractia globilor oculari. Memoria si functiile cognitive nu sunt de obicei afectate. Sin.: boala Azore. V. si boala neuronului motor. • B. MAC INTYRE. Sin.: mielom multiplu (v.). •B. MAC LETCHIE-AIKENS. Forma de miozita, caracterizata prin aparitia, dupa o stare febrila, a unor tumefactii nodulare localizate la coapse si, mai tarziu, la bicepsi. Histopatologic se observa necroza hialina circumscrisa cu reactie inflamato-rie si mezenchimatoasa, la care se adauga un proces de degenerescenta musculara. Sin.: miozita recidivanta. • B. MADELUNG. [Otto Wilhelm Madelung, chirurg german, profesor (succesiv) Ca %wtoc^ Strasbourg si Qottingen, 18461926.} Sin.: carpocifoza (v.). ,. , • B. MAGITOT. [Emile Felix Magitot, dintist francos, 1833-1897.] Denumire nerecomandata pentru osteoperiostita alve-olodentara, manifestata prin inflamatia membranei alveoloden-tare, secundar unei carii dentare. Sin.: osteoperiostita alveo-lodentara. • B. MAJOCCHI. [DonieJiJ'co Mafocchi, dermatoiog itaiian, profesor la 'forma, 1849-1929.} Dermatoza care se manifesta prin pete purpurice, punctiforme, lenticulare sau liniare, care se extind In sens centrifug; se formeaza elemente cu aspect ine-lar, centrul leziunii fiind acromatic. Sin.: purpura inelara telan-giectazica. • B. MARCHIAFAVA-BIGNAMI. [Ettore Marchiafava, medic si vatolog itaiian, profesor de anatomic patoCogicd, apoi de medicina clinica la 'Rgma, 1847-1916; Amico Bigaami Sr., anatomopatohg itaiian, 3^pma, 1862-1929.} Demielinizarea corpului calos extinsa In substanta alba emisferica, cu necroza, manifestata clinic prin dementa si tulburari neuromusculare, In re-latie cu o insuficienta hepatica cronica. Aceasta encefalopatie se observa rar, la marii alcoolici, fara interventia factorilor ca-rentiali. Sin.: necroza centrala a corpului calos. • B. MARCHIAFAVA-MICHELI. [Ettore Marchiafava, me£c si patoiog Italian, profesor de anatomic patologica, apoi de medicma clinicd la S^pma, 1847-1916; Ferdinando Micheli, clinician si •patoiog itaiian, 1872-1937.] B. rara, care apare la adult

245

B.MAREK si se manifestA prin anemie hemolitica si hemoglobinurie paroxistica nocturna. Hematologic, exista un procent de hematii cu durata de viata scurta si anomalii membranare, a caror hemoliza precoce (intravasculara) este la originea simpto-matologiei bolii. Eritrocitele au o rezistenta scazuta la actiunea *complementului activat, din cauza defectului de sinteza a unor molecule protectoare. Totodata, globulele rosii sunt inapte sa faciliteze inactivarea complementului prin intermediul unui inac-tivator plasmatic (C3b). B. M.-M. poate evolua fie spre *apla-zie medulara, fie spre *leucemie aciita. Sin.: hemoglobinurie paroxistica nocturna, sindrom Marchiafava-Mitcheli. " B. MAREK. [Josef Marek, medic veterinar rn.agh.iar, 18671952.} Neurolimfomatoza maligna a gainii, cauzata de un virus, probabil din grupa virusurilor herpetice, care ar putea fi Inru-dit cu virusul care produce *tumora Burkitt. " B. MARFAN. [Bernard' /eon Antonin Marfan, medic frames, profesor de igienil fi de. pediatrie la. 'Paris, 1858-1942.} V. sindrom Marfan. • B. MARFAN-HALLEZ. [Bernard Jean Antonin Marfan, medic franca, profesor de. igiena. fi de pediatrie (a 'Paw, 185S-1942; Hallez.] B. cutanata benigna a nou-nascutului, caracterizata prin noduli sau pete albastru-rosietice pe tegumente, rezultate In urma traumatismelor obstetricale si procedeelor violente de reanimare. Dispar spontan, In 2-4 luni. • B. MARIE. [Pierre Marie, newo(og franciz,, profesor la fans, 1S53-1940.] 1) Sin.: acromegalie (v.). 2) Sin.: eredoataxie cerebeloasa (v.). • B. MARIE-BAMBERGER. [Pierre Marie, nwrolog francez, profesor [a 'Paris, 1S53-1940; Eiigen von Bamberger, medic austriac, Igiena, 1858-1921} Sin.: osteoartropatie hipertrofianta pneumica (v.). • B. MARION. [Georges fean-Baptiste Camille Marion, cliirwy francez [a 5{6pitau\_ do. 'Paris, 1869-1960.} Sin.: boala colului vezical (v.). • B. MAROTEAUX-LAMY. [Pierre Maroteaux, pedialru si genetician francez, 'Paris, n. 1926; Maurice Emil Joseph Lamy, pediatru si genetician francez, profesor Ca 'Paris, n. 1895.} Sin.: sindrom Maroteaux-Lamy (v.). • B. MAY-HEGGLIN. [Richard May, medic ge.rma.ii, ^iincHen, 1863-1937; Robert Marquard Hegglin, medic elvetian, profesor ia Zurich, n.. 1907.} Trombopenie ereditara moderata, cu transmitere autozomal dominanta, cu plachete gigante si incluziuni bazofile In citoplasma polinuclearelor (*corpi Dohle). •B. McARDLE-SCHMID-PEARSON. [B. McArdle, pediatru enaiez contemporan, Londra; Rudi Schmid, medic si 6iocfiimist american de engine eivefiana, n. 1922; Carl M. Pearson, medic american contemporan.] Sin.: glicogenoza tip y (v. glicogenoza). • B. MEADOWS. [WUHam Robert Meadows, cardioCog american, n. 1919.] *Cardiomiopatie rara, caracteristica sexului feminin, favorizata prin multiparitate si gemelaritate, cu debut la sfarsitui graviditatii sau postpartum, manifestandu-se prin cardiomegalie, anomalii electrocardiografice (tulburari de repolarizare, hipertrofie ventriculara stanga, bloc de ramura), posibile accidente tromboembolice. Aceasta afectiune este considerata In prezent fie In relatie cu conjunctura graviditate-travaliu, fie o cardiomiopatie idiopatica. Evolutia este favorabila, dar recidiva poate aparea la o sarcina ulterioara. Sin.: cardiomiopatie gravidica primitiva, cardiomiopatie post partum, sindrom Meadows. •B. MEIGE. [Henri Meige, medic jrance.z, 1866-1940.} Sin.: boala Milroy (v.). • B. MELEDA. [Meleda, mica. insuta. in estui Ivlaru Aariatice., undo 6oata este wtdlnita. frecvent din cauza cortsa.ngvinita.tii.} B. ereditara (de tip recesiv) caracterizata prin telangiectazii simetrice ale extremitatilor, 'hiperkeratoza palmara si plantara. 246

B.MINKOWSKI-CHAUFFARD Hiperkeratoza poate fi moale, ciroasa, asociata cu *hiperhi-droza sau uscata. V. si keratodermie. Asocierea acestei simptomatologii cu caderea precoce a dintilor constituie *sindromul Papillon-Lefevre. • B. MENETRIER. [Pierre Eugene Menetrier, medic francez (a J(6pitauJ(_ de 'Paris, profesor de istori.a medicinei, 18S9-1935} 1) Tip rar de gastrita caracterizata prin hipertrofie importanta a pliurilor muooasei gastrice si hipertrofie glandulara cu metaplazie (aspect de glande caracteristice epiteliului intestinal). Evolutia, cronica, este benigna; hipersecretia gastrica secundara cresterii suprafetei glandulare determina pierderi masive de proteine si secundar hipoprotidemie, edeme si chiar case-xie. Sin.: gastrita hipertrofica giganta, gastropatie exsudativa. 2) V. sindrom Menetrier. •B. MENIERE. [Prosper Meniere, medic franctz,, 'Bans, 17991862} Sin.: sindrom Meniere (v.). • B. MENKES. \]ohn H. Menkes, pediatru american, 'Sattimore, n. 1928} 1) B. cu transmitere gonozomal recesiva, avand la baza mutatii ale genei MCI ce codeaza un transporter catio-nic. Se manifests prin deteriorare neurologica progresiva, "pili tort/, paloare si deces In copilarie. 2) Sin.: boala urinei cu mi-ros de sirop de artar (v.). • B. MIKULICZ. \]ohann Freiherr von MikuHcz-Radecki, cfli-rurg pohnez, profesor [a Cracovia, f(onigs6erg si 'BresCau (in prezent 'Wroclaw, 'Poionia), 1850-1905} 1) Osteodistrofie juve-nila chistica; In vecinatatea cartilajului epifizar at oaselor lungi se formeaza un chist solitar, Inconjurat de o zona de osteita fibroasa. Sin.: chist esential (sau benign) al osului, osteita geodica, osteodistrofie chistica juvenila. V. osteodistrofie si sindrom Mikulicz. 2) Hipertrofie bilaterala, indolora si cronica, a glande-lor lacrimale si salivare, produsa prin infiltrare limfatica si In-sotita de diminuarea sau suprimarea secretiei glandulare. Aceste manifestari pot fi observate secundar mai muttor eti-ologii (v. sindrom Mikulicz). • B. MILIAN. [Gnston Auguste Milian, aInnatoCog francez, 1S71-1945.] Sin.: boala ciclica (v.). • B. MILROY. [William Forsyth Milroy, medic american, profesor de medicine clinic a. la llniversitatea 9\[elJrasl^a, 1855-1942.] Maladie care se manifesta printr-un edem cronic alb, dur, indolor, cu repartitie segmentara, Indeosebi la nivelul mem-brelor inferioare. Determinata de o malformatie a vaselor lim-fatice sau de leziuni medulare sau radiculare, aceasta b. poate fi congenitala sau dobandita. Este considerata forma congeni-tala a *sindromului unghiilor galbene. Sin.: boala/sindrom Meige, distrofie edematoasa, elefantiazis familial, mixedem localizat, trofedem. • B. MILTON. [John Laws Milton, dennatoiog eng[ez, Londra, 1820-1898} Sin.: edem Quincke (v.). •B. MINAMATA. [Minamata, goif in Japonia, swsa hrana contaminate care a dete.rm.inat boala m 1950} Intoxicatie alimentara prin pesti si crustacee contaminate cu deseuri industriale, Indeosebi derivati de mercur. Se manifesta prin *porfirinurie si tulburari neurologice, Indeosebi parestezii, Uneori afectarea neurologica poate fi sever§: ataxie, dizartrie, diminuarea ve-derii periferice, pana la tulburari neurologice si mentale grave sau/si deces. • B. MINKOWSKI-CHAUFFARD. [Oskar Minkowski, medic german, n. m 'Kysia, profesor de. medwinci intema. ia Strasbourg, 'J(o[n, CfreifswaCd si 'BresCau (in present, 'Wrocla'ui, 1?o[onia), 1858-1931; Anatole Marie Emile Chauffard, medic francez, profesor de medicina. intema. ia 'Paris, 1855-1932} B. familiala si ereditara, transmisa autozomal dominant si caracterizata prin anemie hemolitica, cu prezenta de *sferocite de talie mica (microsferocite) si permeabilitate membranara crescuta pentru sodiu. Distrugerea hematiilor se face la nivelul splinei, afec-

B. MINOR tiunea fiind net ameliorate prin sptenectomie. Diagnosticul con-sta In detectarea unei scaderi a rezistentei osmotice a hema-tiilor si a accelerarii autohemolizei in vitro. Sin.: anemie hemo-litica Minkowsky-Chauffard, boala hemolitica, sferodtoza ereditara. •B. MINOR. [Victor Minor, newolog ms, 'Jvtoscova, sec. XX.} 1) "Hematomielie centrala consecutiva unui traumatism obstetrical; clinic: hipotonie musculara generalizata In perioada neonatala. 2) Degenerescenta, eel mai frecvent ereditara (proba-bil cu transmitere dominanta), a corpului striat. Consecinte: tremuraturi intermitente, localizate sau generalizate, care sun/in dupa o excitatie senzoriala sau dupa o emotie. B. debuteaza In copilarie. • B. MIRIZZI. [Pablo L. Mirizzi, chirurg argentinian, 'Buenos Hires, 1893-1964} Sin.: sindrom Mirizzi (v.). • B. MOEBIUS [Paul fujius Moebius, newolog german, profe-SOT la. Leipzig, 1853-1907.} 1) Sin.: migrena oftalmoplegica (v.). 2) V. sindrom Moebius. •B. MOELLER-BARLOW. \JuIius Otto Ludwig Moeller, cfiirurg german, 'Kjsnigsfierg, 1819-1S87; Sir Thomas Barlow, medic englez, Londra, 1845-1945} Sin.: boala Barlow (v.) • B. MONCKEBERG / maladie de Monckeberg / Monckeberg's medial sclerosis, [fohann Georg Monckeberg, anatomopatolog ge.rm.an, profesor (succesiv) [a Qiessen, Strasbourg, lilbbingen si 'Bonn, 1877-1925.} Stenoza aortica valvulara degenerative, aparent primitiva. Se apreciaza ca aceasta forma de stenoza aortica nu are de fapt nici o particularitate, individualizarea sa fiind nejustificata. V. si mediacalcinoza. • B. MONDOR. [Henri Jean Mondor, profesor de. ckirurgie la 'Paris, 1885-1962} Inflamatii dureroase ale venelor superficiale de la nivelul peretelui toracic si de-a lungul liniilor axilare anterioare, prin tromboza venoasa. Evolutie benigna, cu vindecare In cateva saptamani. • B. MONGE. [Cor/os Monge, patoiog peman, Lima, 1884-1970} Ansamblu de tulburari In esenta dispneice, determinate de o incapacitate adaptativa a organismului la altitudine. Ma-nifestarile imediate constituie raul de altitudine, iar cronic apare *boala cronica de altitudine. Anoxia persistenta antreneaza tulburari senzoriale, encefalice, oboseala, anorexie etc. • B. MORBIHAN. [Morbihan, numeie regiunii de, slid a 'Brctanid, til undo era originar bolnavul la care a fast descrisd initial fioala} Afectiune caracterizata prin eritem si edem al partii mediane a fruntii si al pleoapelor. Histologic apare atrofie der-mica, *elastoza si infiltrat limfocitar perivascular, cu evolutie spre *pahidermie. Sin.: edem eritematos cronic facial superior. •B. MOREL-LAVALLEE. [Victor Augusts F. MoreI-Lavallee, cfiimrg francez, 1811-1865.} Epansament serohematic subcutanat Intins, consecutiv unei contuzii puternice, ce antreneaza o decolare subcutanata, localizata Indeosebi pe fata externa a coapsei sau In regiunea lombara. •B. MORGAGNI-STEWART-MOREL. [Giovanni Battista Morgagni, anatomist si anatomopatoiog itaCian, prcfesor la 'Padova, 1682-1771, R. M. Stewart, neuroiog englez,, sec. XX; Ferdinand More], psihiatru suedes, profesor [a (Jcneva, 1SSS1957.] Maladie caracterizata prin Ingrosarea osului frontal In partea interna, respectand sutura medio-frontala, cefalee, tulburari psihice. La femeie (la care este mult mai frecventa) se asodaza cu virilism, obezitate de tip android, diabet zaharat; la barbat - cu hipogonadism si obezitate ginoida. Pot exista si manifestari cerebrale si hipofizare disociate (polidipsie, tulburari de somn, tulburari vizuale etc.). Sin.: hiperostoza frontala interna, sindrom Morgagni, sindrom Stewart-Morel. • B. MORQUIO. [Luis Morquio, pediatru uruguaian, profesor la ^Montevideo, 1867-1935} 1) Bloc atrioventricular congenital, asociat frecvent cu o malformatie (comunicare interatriala joasa

B.MURKJANSEN sau interventriculara) sau cu o formatiune tumorala septala. 2) Afectiune care face parte din grupul *mucopolizaharidozelor si care se manifesta din copilarie prin tasare vertebrala, stern proeminent, gat scurt, cifoza, coxa valga si genu valgum bilateral, displazie coxofemurala, disostoza periferica cu afectarea articulatiilor interfalangiene proximale si, secundar, nanism cu posibile tulburari de compresiune medulara. Se poate asocia cu anomalii dentare, opacitati corneene, hipoacuzie, insuficienta aortica si excretie urinara anormala de mucopolizaharide acide, cu exces de condroitinsulfat A sau C. S-a demonstrat ca b. M. este ereditara, transmisa autozomal recesiv si cauzata de un deficit enzimatic In N-acetil-galactozamin-6-sulfatsulfataza. Sin.: boala Brailsford, boala Morquio-Ullrich, distrofie osoasa familiala, mucopoli-zaharidoza tip IV, sindrom Morquio. • B. MORQUIO-ULLRICH. [t.ilis Morquio, pediatru uruguaian, profesor (a Montevideo, 1867-1935; Otto Ullrich, pediatru german, 'Bonn, 1894-1957.} Sin.: boala Morquio (v.). • B. MORTIMER. [Mortimer, numeie bolnavuiw la me. a fast descrisd pentru prima datd 6oa[a\ *Lupus vulgar multiplu, neulcerant si neserpiginos. • B. MORTON. [Dudley f. Morton, medic, ame.rwm., 18S4-1960.] Afectiune caracterizata prin durere vie care apare In spatiul intermetatarsian (Indeosebi III sau IV), cu iradiere pe fata interna a degetului corespondent. Durerea apare la mers, deter-minand impotenta functionala tranzitorie, de diferite grade (pana la imposibilitatea deplasarii) si dispare ulterior In repaus. Este cauzata de un nevrom intermetatarsian sau de o proliferare fibromatoasa In jurul nervului jntermetatarsian. Sin.: metatarsalgie Morton, picior Morton. • B. MORVAN. [AugustM Marie Morvan, medic francez, 18191897.} Varietate particulara de *siringomielie sau polinevrita cronica, cu mutilatii grave indolore ale degetelor, amintind lepra. Sin.: panaritiu analgezic. • B. MOSCHOWITZ. [Eli Moschowitz, medic amervan, 18791964} Sin.: boala Baehr-Schiffrin (v.). • B. MOUCHET. [Albert Moiichet, chirurg francez, 1869-1963} 1) Necroza aseptica a astragalului. 2) Paralizie a nervului cubital survenita ca o complicatie tardiva a unei fracturi cu depla-sare a condilului extern humeral, In prima copilarie. 3) Osteo-patie de etiologie necunoscuta, survenind la varsInici, Indeosebi la suferinzii de reumatism sau psoriazis, ori la tineri dupa un microtraumatism. Se manifesta prin osteoliza oaselor mem-brelor superioare. • B. MUCHA-HABERMANN. [Viktor Mucha, dermatotog originar din 'Boemia, profesor la l^iena, 1877-1919; Rudolf Hahennann, dermatotog ge-rman, profesor la 'Bonn, apoi la J{amfiurg, n. 1884} Forma acuta de *parapsoriazis In ,,picaturi", caracteri-zat prin eruptie purpurica sau papulonecrotica cu inflamatie perilezionala, evoluand spre disparitie completa In cateva saptamani. Sin.: parapsoriazis varioliform. ' • B. MUCKLE-WELLS. [Thomas fames Muckle, pediatru Canadian, sec. XX, Michael Vernon Wells, medic englez; sec. XX} Maladie ereditara, cu transmitere autozomal dominanta, In care se asodaza artralgii, urticarie, surditate de perceptie si *amiloidoza renala cu evolutie spre insuficienta renala. Aceasta afectiune prezinta analogii cu *b. Reimann. •B. MULLER-RIBBING. [WaJther Muller, cfiimrg ortoped german, lyinigsberg, n. 1888; Seved Ribbing, radiolog suedez, Vppsaia, n. 1902} Sin.: boala Fairbank (v.). • B. MUNK. [Fritz Munk, medic german, 'Berlin, 1879-1950} Sin.: boala Epstein (v.). • B. MURK JANSEN. [Murk Jansea, ortoped oiandez, Leyden, 1863-1935} Afectiune rara care reuneste anomalii osoase (epifize normale si Inlocuirea metafizelor cu tesut cartilaginos) si 247

B.MYA dismetabolism fosfocalcic. Sin.: condrodisplazie metafizara tip Jansen, displazie metafizara. •B. MYA. [Giusseppe Mya, medic itaCian, profesor de pato(o-gie medicata [a Sienna, apoi [a JioTm^a., 1857-1911.} Sin.: megacolon congenital (v. megacolon). " B. MYHRMAN-ZETTERHOLM. [Gusto/ Myhrman, medic conttmporan; S. G. Zetterholm, medic suedes, sec. XX.} Nefro-patie epidemics caracterizata prin semne generate de infectie, dureri abdominale simuland o apendicita si disfunctii renale. B. a fost descrisa In Nordul tarilor scandinave, sub forma de epidemie. Evolueaza rapid spre vindecare. • B. NAEGELI. [OsJcor Naegeli, dermatotoff swdez, profesor [a 'Bema, 18S5-1959.} Dermatoza ereditara, sub forma unor pete brune care formeaza o retea pigmentara la nivelul toracelui; se asociaza *keratoza palmoplantara si hiposudoratie. Aceasta b. ereditara se transmite autozomal dominant, se manifests la ambele sexe, fiind asemanatoare cu incontinentia pigmenti, de care se deosebeste printr-un debut tardiv si absenta fenome-nelor inflamatorii. • B. NANTA-GADRAT. *Granulom eozinofilic al osillui asocial cu leziuni cutanate. ' , •B. NETHERTON. [Earf W. Netlierton, dennatofog american contemporan.] Ectodermodisplazie caracterizata prin *eritroder-mie ihtioziforma de la nastere, *tricorexie nodoasa, par In forma de ,,tije de bambus" si manifestari cutanate atipice, Indeosebi *urticarie. Transmiterea este recesiv autozomala. Sin.: sindrom Netherton. • B. NETTLESHIP. [Edward Nett]eship, oftdmoCog eng[es, Londra, 1845-1913.] Sin.: urticarie pigmentara (v.). • B. NEUMANN. [Isidor (Elder von HeUwart) Neumann, dermatohg austriac, l^iena, 1832-1906.} Sin.: pemfigus vegetant (v.). " B. NEVILLE. "Tezaurismoza lipidica familiala manifesiata prin *oftalmoplegie supranucleara (afectand miscarile verticale ale globilor oculan), hepatosplenomegalie si prezenta histiocitelor albastre In maduva osoasa. V. si sindromul histiodtelor albas-tre, boala IMiemann-Pick. • B. NEWCASTLE. [Newcastle upon Tyne, oraf in JIngUa undo 6oaia a fast descrisa inifial, in 1927.} B. a pasarilor, adesea epidemica, provocata de un 'Paramyxovirus posedand un antigen comun cu virusul parotiditei epidemice. Se transmite si la om de la pasarile infectate si se manifesta ca o conjunctivita acuta, adesea unilaterala, cu adenopatie preauriculara. • B. NICHAMIN. [S. B. Nichamin, medic, francez, sec. XIX-XX.} *Polidtemie congenitala familiala constitutionala, care se asociaza de obicei cu disfunctii endocriniene sau nervoase. • B. NICOLAS-FAVRE. [/osepA Guillaume Marie Nicolas, dermatotog france.Zi Lyon, n. 1868; Maurice Jules Favre, dermatoCog franc-e.z, Lyon, 1876-1954.} B. al carei agent etiologic este Chlamydia trachomatis, caracterizata prin adenopatie in-ghinala, iliaca si femurala dureroasa, cu evolutie lenta spre su-puratie sub forma de focare multiple, secundare unor leziuni primitive ulcerative localizate la nivelul organelor genitale (ulcer simplu adenogen). Afectiunea este contagioasa si se transmite sexual. Sin.: boala Durand-Nicolas-Favre, limfogranulomatoza inghinala subacuta, limfogranulomatoza veneriana, a patra boala veneriana. • B. NICOLAU. [St. Gh. Nicolau, dermatovenerohg romAn, profesor Ca 'Bucwefti, 1874-1970.} Gangrena fesiera localizata, rara, secundara unei injectii intramusculare a unui produs in-solubil In apa, prin penetrare arteriala. Sin.: dermita livedoida Nicolau. • B. NIDOKO. Sin.: febra hemoragica epidemica (v.). • B. NIEMANN-PICK. [Albert Niernann, pediatru german, profesor [a 'Be.Tiin, 1880-1921; Ludwig Pick, anatomopatoiog ger 248

B. OPPENHEIM man, profesor Ca 'BerCin, 1868-1935.} *Neurolipidoza din grupul 'sfingolipidozelor, caracterizata prin acumulare tisulara de *sfingomielina, din cauza unui deficit mai mult sau mai putin accentual al activitatii sfingomielinazei. B., cu transmitere autozomal recesiva, apare In prima copilarie si se manifesta prin febra, oprire a cresterii, hepatosplenomegalie, hipotonie musculara si idiotie. Prognosticul este fatal. In prezent nu mai este accep-tata unicitatea b. N.-P., fiind descrise de Crocker cinci boli diferite pe criterii clinice, de laborator si eInice: A (forma infan-tila acuta), B (forma cronica), C (forma infantila cu semne nervoase tardive), D (forma din Noua-Scotie) a forma E (a adul-tului, non-neuropatica). Sin.: histiocitoza lipoidica esentiala. • B. NISHIKAWA. B. In cadrul careia se asociaza obosealS musculara, absenta hiperlactaddemiei la efort si deficit de fosfofructokinaza musculara, structura glicogenului fiind normala. Simptomatologia este caracteristica 'glicogenozei tip V Cori, dar In acest ultim caz deficitui este de miofosforilaza. V. si glicogenoza. • B. NORMAN-LANDING. [R. M. Norman, nwroiog american conte-mporan; Benjamin H. Lan-ding, pediatru american contemporan.] B. lizozomala ereditara caracterizata prin manifestari asemanatoare *gargoilismului, arieratie mentala si prin prezenta limfocitelor vacuolate. Evolutie rapid mortala Inainte de 6 luni. Se asociaza cu un deficit In p-galactozidaza A, B si C. Sin.: boala Landing, gangliozidoza GM, (forma congenitala si general izata). • B. NORMAN-WOOD, [fi. M. Norman, neuroCog american contemporan; N. Wood, medic american contemporan.] Sin.: boala Tay-Sachs (v.). •B. NORRIE. [Gordon Nome, oftaCmoiog danez, 1855-1941} B. ereditara, de tip recesiv, In relate cu cromozomul X, caracterizata prin degenerescenta pseudotumorala a retinei (cu aspect de pseudogliom si uneori *dezlipire de retina), cu evolutie spre cataracta, opacifiere a corneei si atrofie a globilor ocu-lari si orbire, asociata cu surditate bilaterala si oligofrenie. •B. OGUCHI. [Chutii Oguchi, oftaimaiog japonez, 1875-1945.} Forma de *hemeralopie congenitala si familiala, recesiv autozomala cu consangvinitate frecventa, Intalnita Indeoseb; In Japonia dar nu numai. Nu exista tulburari ale acuitatii vizuale si nici ale campului vizual. Se constata Insa modificari speci-fice ale fundului de ochi: o coloratie alb difuza a retinei dupa expunerea la lumina, retina revenind la colora(ia normala la Intuneric (fenomen Mitzuo). Electroretinograma este caracterizata prin prezenta undei b (fotopica) si absenta undei b^ (sco-topica). •B. OHARA. [Hachiro Ohara, medic japonez, 1875-1945.} Sin.: tularemie (v.). • B. OLDFIELD. [Michael C. Oldfield, medic engtez, sec. XX.} Maladie malformativa ereditara caracterizata prin asocierea unei 'polipoze intestinale cu prezenta chisturilor sebacee multiple. " B. OLLIER. [Leopold Louis Xavier Edouard Oilier, chirurg francez,, 1830-1900} Sin.: encondromatoza (v.). • B. OLMER. [David Raoul Olmer, medic francez, Marsillo, 19041972.} Sin.: boala Conor-Bruch (v.). • B. OPITZ. [Hans Opitx, pediatru. german, profesor Ca 'Berlin, apoi Ca 'Mainz, 1888-1971.} Splenomegalie tromboflebitica. Cresterea In dimensiuni a splinei se produce din cauza trom-bozei venelor splenice. • B. OPPENHEIM. [-L Moritz Oppenheim, dermatoiog de origine austriaca, profesor (a Viena, sta6ilit apoi [a Chicago, 1876-1949; 2) Hermann Oppenheim, nturowg german, profesor Ca 'Bertin, 1858-1919} 1) Dermatita eritematobuloasa, apartinand grupului *fitofotodermatitelor, care apare prin actiunea fotosen-sibilizanta tegumentara a derivatilor furocumarinici continuti In

B. OPPENHEIM-URBACH unele vegetale si necesita actiunea a trei factori declansatori: soare, umiditate, prezenta vegetalelor respective. 2) Tip de 'nevroza care apare In evolutia traumatismelor cerebrale si se manifesta Indeosebi prin stari depresive progresiv accentuate. • B. OPPENHEIM-URBACH. [Moritz Oppenheim, d&rmatolog de. origine austriaca, profesor la Intend, staliitit apoi la Chicago, 1S76-1949; Erich Urbach, dennatolog fi alergolog, Vwna, n. [a fra-go, staBiiit m SW (fhiladelphia), 1893-1946.] B. care apare la diabetici si se caracterizeaza prin depozite lipoidice cutanate asociate cu atrofie epidermica, uneori cu aspect sclerodermiform; localizarea de predilectie este la nivelul gambe-lor. Sin.: dermatita atrofianta lipoidica. • B. ORMOND. [fohn K. Ormotid, urolog american, 'Detroit, n. 1886.} Afectiune de etiologie incerta, uneori considerata expresia unui *sindrom paraneoplazic, caracterizata anatomopatologic, prin prezenta unui tesut fibros retroperitoneal, cu grosime de 3-4 cm, localizat Intre vertebra a doua lombara si promon-toriu. Acest tesut comprima progresiv ureterele, rinichii, aorta, arterele iliace primitive, vena cava inferioara, determinand o simptomatologie clinica In functie de gradul de compresie. Sin.: fibroza retroperitoneala. •B. OSGOOD-SCHLATTER. [Robert Bayley Osgood, chimrg ortoped american, 'Boston, 1873-1956; Carl Schlatter, chimrg elvetian, profesor la Zurich., 1864-1934.} Sin.: apofizita tibiala anterioara (v.). • B. OSLER. [Sir William Osier, medic Canadian care a practical m SUfi fi w Anglia, profesor de medicinii (a Oxford, 1S49-1919.] Sin.: 1) Boala Jaccoud-Osler (v.). 2) Boala Vaquez (v.). 3) Boala Rendu-Osler (v.). • B. OSLER-VAQUEZ. [Sir William Osier, medic Canadian care. a practical m SU^. fi m ^Inglia, profesor de medicind [a Oxford, 1849-1919; Louis Heari Vaquez, medic franc-ez, profesor dt. clinica terapeuticil la 'Pans, 1860-1936.} Sin.: boala Vaquez (v.). • B. OTTO. [Adolf Wilhelm Otto, anatomist si vatolog german, profesor [a franl(furt pe main, apoi la 'Sreslau (w prezent 'Wroclaw, 'Pohniaf, 1786-1845.} Sin.: protruzie acetabulara (v.). • B. OWREN. [Paul Arnor Owrea, hematobg nomegian, Oslo, n. 1905.} Afectiune ereditara care se manifesta din copilarie si se caracterizeaza prin hemoragii repetate, asemanatoare celor din "hemofilie, cu *timp de coagulare si *timp Quick a-lungite, secundar absentei *proaccelerinei In plasma sanguina. Sin.: parahernofilie. •B. PAGET. [Sir fames Paget, cfi.vu.rg englez, Londra, 18141899.} 1) B. osoasa Paget: osteita deformanta cu denaturarea arhitecturala a osului si fibroza medulara. B. poate fi localizata sau diseminata, Indeosebi la nivelul coloanei vertebrale, bazinului. femurului, cutiei craniene. In evolutie, se poate complica cu fracturi spontane, compresiune medulara, osteomalade etc. Analiza de laborator evidentiaza cresterea *fosfatazelor alca-line In ser si hidroxiprolinurie. Sin.: osteita deformanta hipertro-fica, osteodistrofie fibroasa localizata, osteodistrofie deformanta progresiva. 2) S. Paget a mamelonului: afectiune cronica, precanceroasa, a mamelonului, ca si a zonelor cu glande sudoripare apocnne. Etiologia este necunoscuta, aparand la femei, dupa varsta de 40 de ani. Leziunile initiate sunt verucoase si se ulcereaza cronic, putand evolua spre malignizare (adenocarcinom). Histologic se pun In evidenta celulele ,,xenice", voluminoase, globuloase, care infiltreaza epidermul. 3) B. Paget extramamara: afectiune neoplazica asemanatoare b. P. a mamelonului prin aspectui macroscopic al leziunii si prin prezenta celulelor tipice pe sectiunile histologice, dar localizata ia vulva, penis, scrot, mucoasa anorectala, ombilic, regiuni axilare. •B. PALTAUF-STERNBERG. [Richard Paltauf, anatomopa-tolog austriac, profesor (a lAe.na, 1858-1924i Carl Sternberg,

B. PEPPER anatomopatolog austriac, profesor la Vwia, 1872-1935} Sin.: boala Hodgkin (v.). " B. PANNER. [Hans fessen Fanner, radiolog danez, 18711930.} 1) Necroza aseptica a condilului humeral, care prezinta zone opace de osteoscleroza cu zone dare de osteoporoza (radiologic). Sin.: osteocondroza a condilului humeral. 2) Sin.: boala Freiberg (v.). •B. PARKINSON. {James Parkinson, medic englez, 1755-1824} B. degenerativa a *sistemului extrapiramidal (leziuni In corpii striati si /ocus nigei) care afecteaza Indeosebi barbatii (cu varsta de peste 50 de ani). Se manifesta clinic prin tremuraturi lente caracteristice, persistand In repaus, pronuntate Indeosebi la nivelul mainilor si capului, prin hipertonie extrapiramidala plastica si prin akinezie: fades fix, Incremenit (inexpresiv), mers cu pasi mid lenti, corp aplecat Inainte si voce monoto-na. Se mai adauga tulburari neurovegetative si de afectivitate. Descoperirea deficitului de *dopamina la nivelul nucleelor cenusii extrapiramidale, pe langa faptui ca a deschis calea unei terapii substitutive, releva tulburarea In b. P. a lantului neurotransmitator dopaminergic din sistemul extrapiramidal. Totodata, a fost identificata o gena, parkina, cu rol In pato-genia unor cazuri de b. P. Denumirea de b. P. este atribuita cauzelor idiopatice ale maladiei, excluzand astfel sindroamele secundare (postencefalita epidemica etc.). Sin.: paralysis agi-tans. V. si parkinsonism. • B. PARROT, [foseph Mane fules Parrot, pediatru francez, profesor de pediatrie ia 'Paris, 1829-1883} 1) Pseudoparalizia Parrot: pseudoparalizie flasca a unuia sau mai multor membre la nou-nascutii cu sifilis congenital, consecinta a alterarii siste-mului osos, sub forma de fracturi, situate la cativa mm de zona de osificare. Aceste leziuni sunt asociate cu alte stigmate de sifilis congenital. 2) Sin.: acondroplazie (v.). • B. PAUZAT. [/eon Eugene Pauzat, medic franctz, set.. XIX} Sin.: fractura de oboseala (v. fractura). • B. PAYR. [Erwin Payr, chimrg austriac., profesor (succesiv) ia Gfreifswaid, 'J^onlgsberg si Leipzig, 1871-1946.] Afectiune abdominala cauzata de prezenta unor aderente fibroase la nivelul unghiurilor splenic si hepatic ale colonului transvers, cu ste-noza colica consecutiva. Simptomatologia clinica include: meteo-rism, durere difuza In regiunea superioara a abdomenului, dispnee si Indeosebi constipatie. B. P. reprezinta, mai proba-bil, o manifestare a *sindromului colonului iritabil, decat a unei leziuni organice. • B. PEL-EBSTEIN. [Pieter Klaases Pel, medic oiandez, profesor de ciinicci medicatil la Amsterdam, 1852-1919; Wilhelm Ebstein, medic german, profesor de clinica medicaia (a (fCttinqen, 1836-1912.} Sin.: boala Hodgkin (v.). • B. PELIZAEUS-MERZBACHER. [Friedrir.h Pelizaeus, neurolog german, 'Kassd, 1850-1917; Ludwig Merzhacher, psihia-tru si anatomopatolog german stafiilit la 'Suenos Aires, n. 1875.} Afectiune ereditara cu transmitere recesiva. B. este transmisa de o gena situata pe cromozomul X, codand In acelasi timp si una din principalele proteine ale mielinei. Se manifesta prin paraplegic spasmodica progresiva, semne cere-beloase, deficienta psihica, tulburari trofice si vasomotorii, exa-gerarea reflexelor osteotendinoase, semn Babinski pozitiv si abolirea reflexelor cutanate abdominale. Este o leucodistrofie sudanofila care debuteaza In primele luni de viata si evolueaza lent progresiv. Sin.: scleroza familiala centrolobara, scleroza Pelizaeus-Merzbacher. • B. PEPPER. [William Pepper ]r.i medic ame.ric.an, 'Philadelphia, 1874-1947} Afectiune care apare la sugar, provocata de dez-voltarea metastazelor viscerale (Indeosebi hepatice) ale unei tumori embrionare a regiunii lombare (ganglioni simpatid sau glanda medulosuprarenala). Se caracterizeaza prin hepatome249

B. PERRIN-FERRATON galie care exista de la nastere si metastaze nodulare subcutanate. Anatomopatologic, eel mai frecvent este vorba de un *neuroblastom. • B. PERRIN-FERRATON. [Mom-ice Perrin, cfiirurg francez, 'Paris, 1826-1889; Louis Ferraton, cfiirurg francos, n. 1S60.} Anomalie uni- sau bilaterala caracterizata printr-un cracment produs de anumite miscari ale .soldului, din cauza acrosani fasciei lata de marele trohanter. Sin.: sold ,,In resort". • B. PERTHES-JUNGLING. [Georg Clemens Perthes, cfiimrg german, profesor la Leipzig, apoi ia Tu66ingen, 1869-1927; Otto Jiingling, cfiirurg german, profesor ia 'Tiififiingen, apoi ia Stuttgart, 1RS4-1944.} Ansamblu de leziuni osoase digitale care apar In *sarcoidoza. Se caracterizeaza clinic prin aparitia de noduli juxtaarticulari, durerosi, iar radiologic se constata mid geode falangiene bine delimitate. Sin.: osteita cistoida PerthesJungling, osteita polichistica Jungling. • B. PETGES-JACOBI. [Georges Murin Gabriel Arnaud Petges, dermatolog francez, profesor ia 'Sordeau^ '1872-1952; facobi.] Forma particulara de *dermatomiozita caracterizata prin asocierea *poikilodermiei cu miosderoza (care predomina la nivelul centurilor scapulara Si pelvina, fiind urmata de impotenta functionala si deformatii ale membrelor). Sin.: poikilodermatomio-zita, poikilodermie atrofica vasculara. " B. PETIT, [/eon Loins Petit, cfiirurg francez, 'Paris, 1674-1750:} Hernie lombara, la nivelul triunghiului Jean Louis Petit (orificiu triunghiular al peretelui abdominal lateral, situat i'ntre creasta iliaca, muschiul mare dorsal si muschiul mare oblic). Sin.: hernie Jean Louis Petit. • B. PETZETAKIS. [M. Petzetakis, medic gru. contemporan.} Sin.: limforeticuloza benigna de inoculare (v.). • B. PEYRONIE. [Francois Gigot de la Peyronie, cfiirurg frcmcez, Montpellie.r/'Parv:, 167S-1747.\ B. caracterizata prin *induratia plastica a 'corpilor cavernosi, 'albugineea prezentand o infiltrare scleroasa segmentara, care determina curbarea penisului In timpul erectiei. Poate determina impotenta prin fibroza spatiilor sinusoidale ale corpului cavernos, ocluzia arterei corporeale sau prin mecanisme neurogene. Se asociaza uneori cu *contractura Dupuytren. Sin.: boala van Buren. •B. PFAUNDLER-HURLER. [Meinhcird von Pfaundler, pedi-atru german, profesor ia Cjraz, apoi la ^ilncfie.n, 1S72.-1947; Gertrud Hurler, pidiatru germail, ^filncHen, sec. XX.} Sin.. boala Hurler (v.). • B. PFEIFFER. [EmU Pfeiffer, mdic german, 'Wiesbaden., 18461921.} Sin.: mononudeoza infectioasa (v.). • B. PHOCAS. [Gerns/mo Phocas, cfiimrg grec care. a practicat ia Liile, apoi profesor la ^tena, 1861-1937} *Mastita cronica glandulara cu formare de numerosi noduli mid. • B. PICK. [Arnold Pick, -psihiatru fi ne.u.roiog afi, 'Sraga, 18511924.] Forma de dementa senila precoce (50-60 de ani), ca-uzata de o atrofie cerebrala drcumscrisa, de etiologie necunos-cuta, localizata Indeosebi la nivelul lobilor frontali si temporal!. Histopatologic se constata o balonare celulara cu incluziuni citoplasmatice denumite corpusculi Pick. Simptomatologia clini-ca este foarte asemanatoare cu cea din *b. Alzheimer. Sin.: atrofie cerebrala cjrcumscrisa (atrofie cerebrala). V. Si boala Alzheimer. • B. PICK-HERXHEIMER. [Philipp Josef Pick, durmatohg originar din 'Soemia, profesor la 'Praga, 1834-1910; Karl Herxhci-mer, dennatoiog german, profesor (a frankfurt pe 'Main, 1861-1944.} Dermatoza a adultului, caracterizata prin prezenta de placarde infiltrate si eritematoase localizate initial pe fata de extensie a membrelor (mdeosebi a membrelor inferioare), cu-prinzand ulterior membrele 'in Intregime si evoluand cu atrofie cutanata ireversibila. Sin.: acrodermatita cronica atrofianta, boala Taylor, dermatita cronica atrofianta, eritromelie. 250

B. RECKLINGHAUSEN-APPELBAUM • B. PIERRE MARIE. [Pierre Mane, ne-woiog friwc&z, profesor la 'Paris, 1853-1940.} Sin.: boala Marie (v.). • B. PLUMMER. [Henry Stanley Plummer, m.tdu'. amtfican, 'RjJch.&ste.r, 1874-1937.} Sin.: adenom tiroidian toxic (v.). • B. POLLITZER. [Sigmund Pollitzer, dermatolog american, l^ii'oi york^ 1859-1937.} Forma de *hidrosadenita supurata necrozanta, cu leziuni papulonecrotice. • B. POMPE. [fohann Cassianus Pompe, medic oiandez, sec. XX.} Sin.: glicogenoza tip 11 (v. glicogenoza). • B. PONCET. [Antonin Poncet, cfiimrg franaz,, profesor la Lyon, 1849-1913.} Artrita tuberculoasa. •B. PONCET-SPIEGLER. [Antoain Poncet, cfiirurg frances, profesor la Lyon, 1849-1913; Eduard Spiegler, cfiimist si dermatolog austriac, '^iena, 1860-1908.} Afectiune care se caracterizeaza prin prezenta unei formatiuni tumorale benigne la nivelul scalpului, formata din cilindroame de dimensiuni si extindere variabile, realizand, uneori, un aspect de ,,tumora in turban". B. se transmite autozomal dominant. Sin.: tumori PoncetSpiegler. • B. PORAK-DURANTE. [Charles Auguste Porak, meaic francez. la J(6pitau\_ de Saris, 1845-1921; Gustave Durante, Medfc francos, 1865-1934} Sin.: boala Durante (v.). •B. POSADA-WERNICKE. [Alejandro Posada, protozoolog argentinian, 1870-1902; Robert Johann Wernicke, patoCog argentinian, 'Buenos ^irtSi n. 1873.} Sin.: coccidioidomicoza (v.). • B. PUENTE. Inflamatia orificiilor canaliculare ale glandelor salivare accesorii situate pe fata intema a buzei inferioare. Apare In copilarie. Aceasta 'cheilita se poate complica, aparand sub o forma supurata cronica, numita cheilita Volkmann. Sin.: chei-lita glandulara simpla. •B. PYLE. [Edwin Pyle, medic mnerican wntemporati.] Afectiune rara transmisa autozomal dominant, caracterizata prin hipertrofie metafizara care determina hipostatura si Incurbarea membrelor, genu valgum si, uneori, Ingrosarea oaselor fetei cu aspect de *leontiasis. Se pare ca aceasta b. este conse-cinta unei tulburari de modelare metafizara In cursul cresterii. In general, metafizele hipertrofiate sunt radiotransparente, cu corticala foarte subtire. Uneori se msoteste de osteoscleroza difuza. Sin.: displazie metafizara familiala, displazie craniome-tafizara (Jackson), osteodisplazie metafizara. • B. QUERVAIN. [Fritz de Querviiin, cfiirurg elvefian, profesor la 'Serna si [a 'Sasel, 1868-1940.} Sin.: boala de Quervain (v.). • B. QUINCKE. [Heinrich Irenaeus Quincke, medic german, profesor de medicina intemd la 'Sema, 'Kiel fi franCgurt pe Oder, 1842-1922.} Sin.: edem Quincke (v.). •B. RAYNAUD. [Maurice Raynaud, medic, francez, 1834-1881.} Crize vasomotorii localizate strict la extremitatile membrelor, simetrice, In particular ale degetelor, eel mai frecvent declan-sate de frig. Se manifesta prin vasoconstrictie locala paroxis-tica urmata de vasodilatatie paralitica cu staza capilara. Au fost descrise doua faze: sincopala, corespunzand ischemiei locale (degete palide) si de asfixie, cu cianoza locala, du-reroasa, care se poate complica prin tulburari trofice si necroza a extremitatilor. Spre deosebire de *sindromul Raynaud, b. R. este aparent primitiva si idiopatica. Sin.: gangrena simetrica a extremitatilor. V. si sindrom Raynaud. • B. RECKLINGHAUSEN. [Friedrich Daniel von Recklinghaasen, anatoinopatofog german, profesor (succesiv) [a 1Q)nigsfierg, 'H!ilrtz6urg si Strasbourg, 1883-1910.} Sin.: boala von Recklinghausen (v.). • B. RECKLINGHAUSEN-APPELBAUM. [Friedrich Daniel von Recklinghausen, anatomopatolog german, profesor (succesiv} la 'Konigsfierg, 'Wwtz.bwg si Strasbourg, 1883-1910; Leo

). medic american.. data de un defect de dezvoltare a septului interventricular (eel mai des.z. • B. septui membranes). b. medic eng[ez.: boala Fauchard-Bourdet (v. 1820-1883. hematoCog itaiian. atingand ambele sexe si evoluand In doua perioade: adolescenta (epistaxisuri izolate). 1810-1885. RECLUS. REIMANN / maladie (periodique) de Reimann / Reimann's disease. Apare consecutiv unei tulburari secretorii. cu infiltrarea evolutiva a tesuturilor periglandulare. de etiologie incerta. • B. fara sechele si fara reactie la vreun tratament. RENANDER. • B. dispuse neregulat sau In inel). RITTER VON RITTERSHAIN. Sin. transmisa autozomal recesiv.. angiomatoza hemoragica familiala. Exista trei forme tipice ale bolii: 1) Crize de artralgii. cnirwy franc. patoiog american. ereditara. 1804-1878. macrofagica. telangiectazie hemoragica ereditara. fara semne inflamatorii. Sin.B. medic poionez. REESE. AngCia.: hemocroma-toza primitiva (v. medic jrancez.] Sin. caracterizata printr-o comunicare de dimensiuni mid Intre cei doi ventriculi (de obi-cei sus situata). profesor de medi-cired (a Oxford. B. 'Bans. 1874-1964. Sir William Osier. •B. profesor de medicina inte-md la 'BresCau (in present 'Wroclaw. tiroidita . medic german. oftaimoiog american. 1832-1919. • B. [Seved Ribbing. a carui suprafata este adesea ulcerata.. •B. cu forme multiple.. 1890. tulburari nervoase periferice (polinevrita periferica). 2) Crize abdomi-nale violente. sec. 1849-1919.] B. • B. profesor ia 3{pstocl^ 1881-1969. cu tendinta la confluenta si la ulceratii. Evolutia este lenta. exsudat macular si modificari ale vaselor paramaculare. 1846-1916. aparitie brusca. surditate. 1897.] Sin. 'Paris. RIGGS. Denumirea este utilizata doar In cazul defectelor de dezvoltare mid.). V. RIEDEL. n.). probabil imunitara. [Nikolaus Reichmann.] 1) Sin. [Fabio Rivalta. apoi crurale si axilare.: boala Fairbank (v. oftalmowg german. profesor ia ViIna. •B. [Henri fules Louis Marie Rendu. [Sigvald Refsum. Este legata de absenta unui sistem enzimatic de alfa-oxidare capa-bil sa degradeze fitolul si acidul fitanic (cu acumularea aces-tuia din urma In ser). [Karl Freiherr von Rokitaasky. • B. 'Baltimore. fans.} Sin. XX. [Wilhelm Reis. Frederick Parkes Weber. adesea legata de un ulcer piloric sau duodenal.sau bilateral. uneori simuland o apendicita acuta.ROSAI-DORFMAN Testele de "hemostaza sunt normale. atrofie papilara si alterari pigmentare ale retinei. Sin.e. RIVALTA. ROSAI-DORFMAN. Existenta unei hiperimunitati umorale si a unui uSor defidt al imunitatii celulare permite conturarea teoriei con251 .} Icter grav idiopatic. aparand Indeosebi la barbati. [Hobart Ansteth Reimann. Londra. cHirurg german. cu supraIncarcare In lipide neutre. [/eon Jacques Paul flee/us.).} Hipersecretie gastrica caracterizata prin prezenta a jeun a unei cantitati medii sau mari de sue gastric. oftalmolM) german. [Hans Conrad fulius Reiter.: tiroidita invaziv-sclerozanta. 1795-1873. clinician fi patotog Italian.} Forma de *distrofie corneana familiala. 18721937. produs prin frecarea limbii contra incisivilor inferiori si observat la copiii cu eruptie de incisivi inferiori. [Rodolfo Robles. un regim sarac In fitol alimentar poate duce la o ameliorare a simptomatologiei. • B. apoi Intre 20-30 ani (aparitia de angioame cutanate si mucoase. l^arsovia. medic.: angiomatoza cutaneomucoasa familiala. cu hipertrofie splenica moderata. [Robert Grigg Reese. prin pusee periodice. profesor ia 'Bonn.: actinomicoza (v. 1858-1934. mono. Histopatologic este vorba despre o "histio-citoza sinusala extensiva.] B. • B.: boala Hodgkin (v.] Sin.RECLUS Appe]baum. RENDU-OSLER. RIGA. ra-dwtog swdez. ROGER. regulate. Riggs. Sin. talasemie). profesor de medicina ia Oxford. medic engCez. profesor ia Jena.at in SUA si in Singlia. 1819-1885.] Sin.: dermatita exfoliativa a nou-nascutului (v. boala Babington. febra mediteraneana familiala. localizate Indeosebi nazal si bucal).). Friedrich Theodor von Frerichs. • B.: sindrom ParryRomberg (v. • B. si suflu Roger.] Sin. REICHMANN. REITER.: comunicare interventriculara izolata. REICHEL. 18781939. este lenta si se complica prin *dezlipire de retina. Sin. hemocromatoza). n. [Moritz.] Sin. subglosita difteroida.] Forma de tiroidita care apare mai frecvent la femeia adulta dupa 50 de ani. [Henri Jules Louis Marie Rendu. chirwrg fi ginecolog german. 1844-1902.). Fernanda Micheli. Oslo. REED-Hodgkin. Thomas Hodgkin. ce afecteaza vascularizatia retiniana.: oncocercoza (v.: boala periodica. [John M. RENDU-OSLER-WEBER.] Malformatie cardiaca congenitala. sindrom Rendu-Osler-Weber. Sir William Osier. RIETTI-GREPPI-MICHELI. atrofie musculara. [Fernanda Rietti. 1878. pediatru oriffinar din Lem6erg (in present Lvov. ori suferind de tuse prelungita. 2) Flegmon de consistenta lemnoasa localizat la nivelul gatului. 1863-1962. Bucklers. •B. medic german. apoi la 'SerCin. 18091891. REIS-BUCKLERS. dermaloiog gu-atemaCtez. clinic prin hepatita fulminanta si evolutie rapid fatala prin insufidenta hepatica. n. ROBLES. nistagmus.: boala Rendu-Osler • B. depuneri lipidice si exsudate retiniene.} Sin. [Paul Friedrich Reichel. Enrico Greppi. profesor [a 'Paris. degenerativa caracterizata prin *ataxie cerebeloasa. 3) Crize febrile pseudopalustre. n. 1907.).] Sin. anatomopatotog austriac. care au in comun o evolutie de mai multi ani. medic Canadian care a practical m SWi fi w. Reimann introduce In cadrul bolii si neutropenia periodica cronica. 1798-1866. [Bernhard Moritz Karl Ludwig Riedel. • B. • B. 1849-1919. Solonia). Afectiune rara. Sin.. •patoiog itadan. • B. sindrom Osler-Rendu.). XIX-XX\ Sin. asimptomatice. [a 'Bologna m 1886. Heinrich Romberg. initial submaxilare. Debut cu *metamorfopsii. tradus prin atrofie galbena acuta a ficatului. 1847-1914. llppsaia.ez. Se transmite autozomal dominant. [Antonio Riga. Apartine grupului de "lipoidoze. n. •B. caracterizata prin leziuni ale *membranei Bowmann (opacitati fine. • B. medic igienist german. Londra. medic francez. n.] Nodul fibromatos al fraului limbii. folonia).] Sin. boala Goldstein.] Displazie vasculara ereditara. 1863. Necroza osului *sesamoid al halucelui. transmisa dominant. n. neurolog fi internist german. M.: boala Cardarelli.: boala HendersonJones (v.. 1851-1918. 1844-1902. RIBBING. dentist american. sec. 'Kcat-^ar^Stadt. ROKITANSKY-FRERICHS.} *Telangiectazie retiniana parafoveolara idiopatica. Leziunile cutanate se pot Insoti de angioame viscerale si de anevrisme arteriovenoase pulmonare. REFSUM. [Gottfried Ritter voa Rittershain.: boala chistica a mamelei (v. 'BoCogna. y^ew york^ 1866-1926. nematoCog Italian. medic Canadian care a vractu. Italian. • B. ROMBERG. profesor ia 'Berlin.). •B. semne de compresiune locala si hipotiroidie de diferite grade. [Dorothy MendenhaH Reed.).: eredopatie ataxica poline-vritica. care apare la copii si se caracterizeaza clinic prin poliadenopatii pseudotumorale. boala Rendu-Osler-Weber. 1902. [Henri Louis Roger. cu durata 1-2 zile. Evo-lutia b. profesor [a fraga. medic noniegian. de etiopatogenie neelucidata. •B. Se caracterizeaza prin tumefierea de consistenta dura a glandei tiroide.: talasemie minora (v.: sindrom Fiessinger-LeroyReiter (v.lemnoasa". he-moragii.] Sin. medic franc. • B.

grupati In inel. Copenfiaga. apare ca reactie la o infectie latenta.: cardioptoza.] B. V. hemoragica congenitala ereditara. ca manifestare In unele psihoze. apoi [a f\leapoCe. Sanfilippo. medic ia J-[6pitauJ(^ de 'Paris.). oftaimoCcig austriar.} Sin. cu puncte rosii la periferie. Sin. • B. Se caracterizeaza prin diarei lichide.: scleroza cerebrala difuza. profesor la Cjottingen. TaySachs. medic Italian. sindrom Rosenthal. 6acterioCog american. derma-toza Schamberg. [Gustove Roussy. simptome cerebrale si perturbari circulatorii.ROSENBACH form careia b. juvenila. Indeosebi cefalee.e din 9^e. 'Bologna. oftaimoCog american. din categoria "leucoencefalitelor. neuroiog german contemporan. 1910. RUST. prin degenerescenta fibroasa a discurilor si deformarea cunei-forma moderata a unuia sau a mai multor corpuri vertebrale (dorsale inferioare eel mai frecvent). prin simptomatologie generala. S. anatomopatoCog francos.] B. Visa. Sin. In care se asociaza atro-fia musculara progresiva neuropatica si absenta *reflexelor osteotendinoase. de lunga durata. 1874-1948. apoi director [a spitaiui psi-hiatric 'Bedevue.B. picior varus.boabe de orez". Pot fi de natura degenerativa sau inflamatorie. " B. [Pou/ Ferdinand Schilder. iar clinic. mucopolizaharidoza tip III. 1775-1840. care asociaza retard mental sever (aparut In jurul varstei de 2-3 ani). si In unele *encefalite. 'Sr&stau (in present 'Wroclaw. 1909-1990. cu sfarsit letal. • B. neurolog francez.: oligofre-nie polidistrofica. *keratita.ac. A. vertij. aermatohg american. profesor [a Gjraz. [Murroy Sanders. sciatica etc. Sin. •boala Schilder. " B. cu transmitere dominanta. Anatomopatologic se caracterizeaza prin demielinizare bilaterala simetrica. SCHIMKE. Gabrielle Levy. SAN BIAGIO. debuteaza progresiv (prin cefalee. SALVIOLI. [Gaetano Riimmo. localizate simetric si difuz) a o serie de manifestari clinice comune (simptome pi-ramidale si oculare. Denumire pentru tulburarile grave observate la unii copii hraniti aproape exclusiv cu hidrocarbonati. XX] Gangliozidoza generalizata.. b. profesor de ciinica medicata (a 'Palermo. caracterizata prin stenoza congenitala a canalului verebral (lombo-sacrat eel mai frecvent). care afecteaza copiii si adolescentii. Se produce la trezire. Sin. [Holger Werfel Scheuermann. [Anto/i Julius Friedrich Rosenbach.: sindrom Scheie (v. Apare. cu transmitere autozomal recesiva. Apartine 'eredodegenerescentelor spinocerebeloase. Tendinta la epistaxis si sangerari prelungite. mwolog si psihi-atru austriac. •B. Sin. •B. Manifestarile clinice sunt diverse si depind de localizarea anomaliei (para-lizii flasce sau spastice. exsudat). [Maximilian Saizmann. • B. aproape exclusiv.} Denumire folosita une-ori pentru o anomalie de pozitie a cordului. [Sylvester ]. Evolueaza In pusee spre dementa.. 'Eh'efia. Se caracterizeaza prin noduli translucizi. clinic similara cu *hemofilia.: pseudoholera infantila. Indeosebi *schizofrenie. pediatm american contemporan] B. 'Detroit. la barbati. medic japonez contemporan. la nivelul globului ocular (opacitati corneene subepiteliale. gineco(og american. In centrul corneei si localizati sub epiteliu si la suprafata stromei. specifica adultului. 1862-1954.} Prezenta la nivelul tegumentelor membrelor inferioare a unor placi purpurice si pigmentate. amin-teste prin debut de *morbul Pott (cifoza dureroasa si dureri la nivelul coloanei dorsolombare). dupa care apar tulburari motorii (hemi-plegie.: erizipeloid (v. severitatea sa descrescand cu varsta. se manifesta prin voma. • B.). dar care este determinate) de un deficit In factor XI (sau Rosenthal).: catalepsia de trezire.: osteodistrofie familiala neuroendocrina. • B. cfl-irurg german.] Sin. Se manifesta prin simptomatologie locala. SANDHOFF. ROSENBACH. Sin. atrofii musculare. Sin. SAUNDERS. 252 B. " B. \M. SANDERS. • B.: distazie areflexica ereditara. SCHILDER. l^iena. Sunt incluse In aceasta categorie leucoencefalita sclerozanta subacuta Van Bogaert. Sin.] Enterita infantila care survine In epidemii periodice. cu evolutie benigna. •B. [Benjamin Robinson Schenck. 1886-1935. anomalii discrete ale scheletului. • B.: scle-roza cerebrala difuza. chimrg german. Prezinta o serie de caractere anatomopatologice comune (demielinizare primi-tiva. 'Scrim. la acestea se adauga eliminarea urinara de mari cantitati de he-paran sulfat.] Conjunctivita infectioasa si contagioasa a carei etiologie este probabil *adenovirusul tip 8. [li Curt Rosmlhal. SCHIMKE • B. 1870-1934. [fay Frank Scharnberff. diplegie.na. • B. ROUSSY-LEVY.).: epifizita vertebrala de crestere. apatie. 6wcliimist german. apartinand grupului *mucopolizaharidozelor. " B.. profesor ia 'Eraladelyfua. ?i gangliozidoza. 1882-1927] Grup de b. Sin. 'encefalita concentrica Balo. Abces periamigdalian. In Japonia. 9{ew yorl^ n.: sporotricoza (v. • B. profesor (a l^iena. Sin. newoiog francez. [G. apoi director ia spitaiui psihiatric •Beilevu. gliomatoze difuze.). rara. postinflamatorie (apare frecvent dupa o keratita flictenulara). profesor ia 'v'ie.w yor^ 1886-1940. poate surveni In mai multe forme (infantila. • B. uneori cu inflamatia ganglionilor limfatici regionali si. SCHILDER-FOIX. SCHEIE.: mielom multiplu (v. opacitati comeene si hepatomegalie. Se caracterizeaza radiologic prin aplatizarea unuia sau mai n-iultor discuri intervertebrale. Vevey.} Sin. SALZMANN. B. B. SCHEUERMANN.: keratoconjunctivita epidemica.: glicogenoza tip IX (v.: gangliozidoza GM.: degenerare corneeana Saizmann. SCHENCK.). [Harold Glendon Scheie. •B. din 9^ew Jorkt 1886-1940] Forma subacuta sau cronica de 'leucoencefalita la copii si adolescenti. tip 2. • B. Evolutia este rapida. sindrom Roussy-Levy. RUSTITZKY. cu transmitere autozomal dominanta. 'enurezis. SCHAMBERG. Sin. posibil. scleroza substantei albe cerebrale. 1842-1923.. SARPYENER. probabil virala. scleroze inflamatorii difuze. tulbur§ri psihice). glicogenoza). Sin.: dermatoza pigmentara progresiva. Rosenihal.} Forma familiala de *ataxie cerebeloasa. 2) B. Charles Foix. cecitate si poate avea prognostic letal In mai putin de doi ani de evolutie. In . care este situat inferior pozitiei anatomice normale. [K. Sandhoff. 1877-1960. medic american contemporan] B.] 1) Forma de para-lizie tranzitorie. • B. . austri. paraplegie spasmodica cu crize convulsive). 18S3-1917. Surpyener. Sin. leucodistrofii progresive. []ohann Nepomuk Rust. degenerativa a corneei. 'Eolomaji 2} Robert L. Mwolog si psihiatru. [Pou/ Ferdinand Schilder. Sin. frecvent fara hemartroza. SAKAMOTO. n. profesor de patoiogie medicald la. RUMMO. Sakamoto. prin deficit de hexozaminidaza (A si B). SANFILIPPO. 1842-1920. rara. tulburari vizuale).. degenerativa a coloanei vertebrale.] Forma rara de "osteodistrofie (tulburari ale cresterii osoase si ale metabolismului mineral) asociata cu perturbari neurologies ale sistemului extrapiramidal si cu tulburari neuroendocrine (*ginecomastie). Salvioli. sec. subiectui fiind incapabil sa se miste cateva secunde sau minute. ROSENTHAL. Examenul de laborator evidentiaza o calcemie In limite normale si o hipofosfatemie. peaiatru italian contemporan.} *Spondilita tuberculoasa cu localizare la nivelul primelor doua verterbre cervicale si al articulatiilor aferente acestora. medic american contemporan. vomismente explozive si simptome respiratorii benigne. cu afectarea starii generale. chirurg ortopea danez. cu transmitere autozomal recesiva. Sin. Sin.: hemofilie C (impropriu). [A. • B. asemanatoare *b.

dureri abdominale. In copilarie sau pana la varsta adulta. fiacteriotog german.). freiburg.: osteoporoza circumscrisa a craniului.: ptoza ato-nica lipomatoasa. 'Paris. 1889. medic Canadian.. . SHAVER.). si boala lanturilor grele. " B. pediatru elvefian.-itroni.). 1864-1955. cecitate. profesor la yvdinchen. In general. datorata Intepaturilor veninoase ale actiniilor din genul Helleno polypus. 18S4-19SS. Debuteaza la varsta de 2-3 ani si se manifesta prin tulburari ale mersului (contrac-tura. Clinic apar talalgie subahiliana si tumefierea fetei posteri-oare a calcaiului. n. 1864-1935. • B. SCHRIDDE.).: dizenterie bacilara (v. Se manifesta clinic prin simptomatologia caracteristica pneumoconiozei. 1899} 1) Sin.). microdrepanodtoza. hematolog Italian contemporan. n. Qottborg. XIX. si boala pescuitorilor de bureti.: acidurie hidroxibutirica congenitata (v.] Sin.} Forma de meningita seroasa epidemica de origine virala. oftalmolog suedes. • B. [Ezio Silve.: sindrom Simmonds (v. SENEAR-USHER.] Sin. cilirurg suedes. frisoane. 1858-1937. SILFVERSKJOLD. [fames Warren Sever.: anasarca fetoplacentara (v. sec. cu rigiditate a membrului atins. [Victor Schmieden. 1880} Sin. care consta Intr-o anomalie a metabolismului lipidic (absenta de arilsulfataza A) si care se manifesta prin acumularea de sulfatide (esteri sulfurici ai *cere-brozidelor) la nivelul sistemului nervos. medic nowegian. Sin. chirurg german. edem cu exantem urmat de sfacelare antrenand planurile profunde si.: acrodinie infantila (v. B. 'Dortmund. cresterea rezistentei globulare fara semne clinice de hemoliza. 'WurtzBurg.} Sin. • B. l^onigsberg si Leipzig. SCHOLZ-GREENFIELD. profesor [a Soiing&n. [Franz Seitelherger. • B. • B. l^iena. 1855-1924.} Edem dur si persistent. cefalee etc. SCHULLER. 'Boston. medic dvefian. [Cecil Gordon Shaver. profesor la •Seriin. newoiog si psihiatru german. genetica. B. [Morris Simmonds. newolog fi psihiatru austriac. Se manifests printrun sindrom de malabsorbtie intestinal grav. Evolutia este letala dupa 1-2 ani de la debut.). Reprezinta consecinta relaxarii fasciculelor ligamentoase care teaga muschiul ridicator al pleoapelor la piele. cauzata de o hipersecretie de estrogeni si Insotita uneori de menometro-ragie. [Karl Ludwig Ernst Schroder. 1866-1930. [Francis Eugene Senear. Barney Usher.} Pseudoptoza caracterizata printrun pliu cutanat care se suprapune pleoapelor superioare. Sin. •B. profesor la 'Sown. Stockholm.} Hiperplazie glandulochistica a endometrului. • B. apoi la Munch-in. V. Oslo.na. SECRETAN. SENHOUSE KIRKES. 2) Sin. • B.} B. consecutiv unei contuzii simple sau unei fracturi. medic Italian contemporan. B. intema [a 'Berlin. medic si Bacterwiog japonez. dar care determina In evolutie astfel de leziuni. Paget. ortoped sittdez. anatomic patotogica (a ytamliwg. 1802-1S68. caracterizata prin anorexie. [Werner Schuhz. SIMMONDS. prezenta de mid opacitati diseminate In ariile pulmonare si accentuarea imaginii hilurilor. XX.20 %.SMELMEYER-VOGT •B. 1870-1957. : . vomismente. 'pirozis si vomismente. Se manifests prin diminuarea 253 .: distrofie neuroaxonala infantila (v.: purpura Henoch-Schonlein (v.} Sin. SHIGA-KRUSE.} Forma juvenila de *sfingolipidoza cerebrala care apare. • B.: endocardita primitiva acuta. sau de perle. 1878-1947. [William Senhouse Kirkes. diaree. [Kiyoshi Shiga.. [Artur Schiiller. ataxie). 1889-1958. • B. sezoniera (primavara si toamna). • B. 1875. Se caracterizeaza prin anemie hipocroma microcitara cu *anizocitoza. Londra. apoi la Zilricli.} Sin. cu simptome si semne meningiene. Bianco. " B.: boala Fairbank (v. medic german. n. • B. Stocf^wim. medic austriac. Walther Kruse. Sven Christian fohansson. oftalmolog german. • B. forma asociata de *talasemie.} Osteonecroza aseptica a epifizei posterioare a calcaneului. XX. In care hemoglobins S este In procent de 60-80 %. • B.} *Prolaps partial sau total al mucoasei gastrice In duoden. a doua. n.). neuroCog german. [Hans Schneider. cu extensie lent progresiva. Vima. Sin. iar radiologic printr-o accentuare reticulara a imaginii tramei pulmo-nare. SELIGMANN. contemporan. [Christian Magnus Falsen Sinding Larsen.} Sin.). dermatoCog american. fiind o varietate de disglobulinemie monoclonala. Viena. artralgii. profesor la 3{eide[6erg. SEITELBERGER. SPENCER.ia. adesea bilaterala. SCHMIEDEN. Cea mai comuna *boala a lanturilor grele. profesor [a frankfurt pe.: epifizita a calcaneului. 1874-1945. •B. epidemica. • B. [Nils Silfverskjold. SCHONLEIN. ulterior. foarte distructive si posibil embolizante. SELTER-SWIFT-FEER. 'Samfierg. SMITH-STRANG. Uneori mialgii si artralgii. dureri abdominale. talasemia minima. n. neurolog fi psihiatru german. apoi la 'Diisseidorfi 1866-1941. SICHEL. 1838-1887.: boala lanturilor grele alfa. }Willibald Scholz. ' B. Are doua faze: prima. ]. SPIELMEYER-VOGT. V. fi frankfurt pe 'Main.} Sin. Evolueaza spre exitus. [fohann Lukas Schonlein. dizenterie). profesionala a pescuitorilor de'bureti. supurare.. la varsta de 6 ani. 1S7S-1964. {Walter Spielmeyer. splenomegalie.). SCHNEIDER.} Sin.B. ciwurg ortoped american.). fmdic austraiian. 1875. caracterizata prin prurit. Sin. hematii In forma de secera. cu transmitere recesiva.). IS74-1958} Zona (radiologica) hipertransparenta osoasa frontala sau frontooccipitala. anatomopatohg german. regresie mentala progresiva.} B. iar dupa o scurta perioada. [Hermann Schridde. profesor de med. sec. 1901} *Pneumoconioza profesionala grava a muncitorilor care lu-creaza In fabricile de abrazivi de aluminiu. medic german. • B. SJOGREN. profesor la.: boala Gruber (v. 1879-1935.} Sin.} *Endocardita infectioasa acuta care survine pe un cord fara leziuni valvulare anterioare. profesor la Leipzig. [Henrik Samuel Conrad Sjdgren. Diagnosticul se pune prin examen radiologic baritat. Sin. • B. dermatoiog Canadian.: sindrom Marinescu-Sjogren (v. cu semne generate infectioase (febra ridicata. vegetante si necrotice. iar hemoglobina F . pediatru german. sec. Harry Swift. SILVESTRONI-BIANCO.: anemie microcitara drepanocitara. Sin. Anatomopa-tologic se caracterizeaza prin prezenta. 'Main. de celule limfo-plasmocitoide care secreta lanturi alfa incomplete. SCHMIEDEN • B. la baieti Intre 8 si 14 ani. medic german. Heinrich Vogt. In sange si urina se constata prezenta unor proteine particulare (fiind de fapt un fragment din lantui greu al imunoglobulinei A). 1899. n. balonare. •B. Sin.. SINDING LARSEN-JOHANSSON. Sin. 1793-1864. Joseph Godwin Greenfield. SCHR6DER. yialle. [fulius Sichel. n. senzatie de arsura. perfect delimitata. profesor'de.: leucodistrofie metacromatica.: pemfigus eritematos (v. convulsii. SCHULTZ. probabil virala. [Paul Seller. In ganglionii limfatid mezenterid si In corionul intestinului gros. • B. SEVER. Clinic se manifesta prin episoade dureroase epigastrice care apar postprandial tardiv.: sindrom Sjogren (v.. [ttenri Secretan. Chicago. Emil Fcer. neuropatoiog austriac. greturi. 1856-1916.: agranulocitoza •B. adesea In relatie cu *b.). •B. ginecolog german. asociata sau nu unei tumori functionate de ovar. nistagmus. neuropatoCog engiez. SKEVAS-ZERFUS.

[Adrien Felix Terrien. 1872-1940.md ia Leipzig. oculare (orbire tranzitorie.] Sin. fiind manifeste cataracta senila si calvitia (la barbati). Sin. S. • B.] Sin. 18721938. 2) B. Forma clasica include: anomalii musculare (mioto-nie. 254 B. profesor ia 'Marburg. B. • B.: poliartrita cronica juvenila (v. Frederick Parkes tyehcr. este eel mai adesea letala si se manifesta prin hipotonie generalizata cu detresa respiratorie.).STANTON progresiva a acuitatii vizuale In relatie cu o *retinita pigmen-tara (pigmentarea maculei si paloarea discului optic). Steele.} Sin. V. imdic american. Panar-terita determina o abolire a pulsului la nivelul membrelor supe-rioare si al carotidei. boala Leriche.). [Michishige Takayasu. •B. apoi ia 'Milnster. [John C. |Morion Bafdur Sulzberger.: boala Still a adultului. este In relatie cu un deficit de p-DN-acetil-hexozaminidaza.: acrodinie infantila (v. SYLVEST. mai rar. simetrica si progresiva. profesor de medic-ina inte. cu degenerescenta ce-rebrala si. tulburari de supt si deglutitie.} Sin. manifestari cardiace (aritmii. Kraurosis penis (v. Clifford Richardson. medic enghz. profesor la 9{ew york 1842-1908. [Sir Thomas Ambrose Stcinton. dennatoiog Canadian.: acatalazie (v. • B.] B. S. • B. arteritis brahiocefalica. medic german. debuteaza la varsta adulta sau. malformatii articulare. atrofie osoasa Sudeck. si idiotie amaurotica familiala. SUMMERSKILL.ui yor^ 1895-1983. fetei (atrofie mus-culara) si bratelor (claudicatie). vizibila la examenul fun-dului de ochi. Se transmite dominant. • B.). caracteri-zata prin absenta din plasma a 'lipoproteinelor de Inalta den-sitate normale (HDL). Ca urmare.aia. sfingolipidoza de tip juvenil tardiv.). {Harry Swift. • B. ereditara.: boala Norman-Wood. oftaimoiog francez.).atru engie.. oftaimotog german. Sin. [Efnar Oliif Sarensen Sylvest. sindrom Martorell. semne neurologice (rigiditate extrapiramidala si tulburari cerebeloase). consecutiv.aga. TARUI. Copenfi. defecte de conducere). medic engiez. cu extensie centrifuga si m final cu pierderea ve-derii centrale.. TAKAYASU. TAMURA-TAKAHASHI. cu debut 'in tinerete. medic e-ngiez. acrodinie). 1875-1927. wide.] Sin. cu astigmatism care se . 'Toronto. [Peru/ Hermann Martin Sudeck. surditate neurosenzo-riala.} Sin. febra ridicata. se transmite autozomal recesiv si face parte din *degenerescentele tapetoretiniene. amiotrofie). • B. B. pe. XX} Afectiune ereditara rara cu transmitere autozomal dominanta. care apare uneori posttraumatic. familiala si ereditara caracterizata prin coloratia foarte Inchisa a mucoaselor superti-ciale. STARGARDT. apatie. [Tongier/ insuid m goifui Chesapeake. in Ungtia. neuroiogi canadieni conte-mporani. [Karl Bruno Stargardt. sistemica criptogenetica In cadrul careia domina clinic triada.: boala din Bornholm (v. dennatotog si veneroCog gwman. S. medic engiez. SWIFT. 18431927. SUDECK. mucoasei farin-giene si rectale. atrofie retiniana). profesor ia 'Paris. Sin. • B. Ea determina b.a 6-a de viata cu hipotonie musculara progresiva. profesor de.an. care duce la acumularea de gangliozide In SNC. In tesuturi se acu-muleaza esterii de colesterol.ope. 'Ky. B.] 1) Sin. afectand femeia tanara.B.: colestaza recurenta benigna (v. STOHMER.: sindrom Sturoe-Weber (v. neuromusculara a adultului (inci-denta 1 la 7 000). Sin. boala femeilor fara puls.). n. slabiciune. profesor ia Varis. 1880-1931. lft6S-1941. Sin. 1S6S-1941.] Degenerescenta progresiva a maculei lutea. William Garbe. de natura distrofica. Incon-jurata de o zona alba stralucitoare. Pierre Marie.ntd IJoaia. constand dintr-o panarterita segmentara inflamatorie nespecifica (de cauza necunoscuta) a 'crosei aortice si a marilor ramuri ale acesteia. • B. Sin. profesor ia Jrei6wg. • B. 18501919. • B. [IVorren Toy.). STILL. disfunctii endocrine (insuficienta testiculara.: sindrom Steele-Richardson-Olszewski (v.: boala Deleage. ?i degenerescenta eredomaculara. medic francez. cu debut neonatal. •B.). [Shigeo Takahara. STRIIMPELL-MARIE. Moartea survine Inainte de 20 de ani. pediatru engiez. Gena b. STURGE-WEBER. Sin. afectarea mus-culara este minima. TAY-SACHS. SULZBERGER-GARBE. miopie progresiva cu decolare a retinei (frecvent).: sindrom Stickler. scadere a vederii pana la cecitate. n. profesor [a Londra. J. TERRIEN. vertebre aplatizate. glicogenoza).: boala Pick-Herxheimer (v.] Sin.).). autozomal recesiva determinata de perturbarea metabolismului lipoproteinelor si lipidic. STILL-CHAUFFARD. adesea nediagnosticata. 1966. 1853-1940. fast desc. • B. Sin.] Cea mai frecventa *neurolipidoza din grupul •gangliozidozelor. STEINERT.] Sin.] Sin.} Sin. medic danez.2) si este maxim exprimata In muschii somatici si miocard. miotonie atrofica.: glicogenoza tip VII (v. tulburari ale SNC (apatie.] *Ectazie marginala a corneei. tip 1. 1908. cfmwg german. • B. neuropatie periferica recurenta. bilaterala. rara. V. cifoza. poliartrita acuta si eruptie cutanata alcatuita din macule fugace.] B. TANGIER. " B. • B. osteoporoza algica posttraumatica. hipersomnie.} Decalcificare osoasa (frecvent a oaselor tarsiene sau carpiene). XIX. V. Leipzig.: poliartrita cronica juvenila (v.: degenerescenta maculara familiala juvenila. 1855-1932. a.} Cea mai frecventa b. deficienta a *apo-lipoproteinelor A-l si A-ll.z. probabil printr-o anomalie a *hemului.: boala Batten-Mayou. 1866-1938. y\[e.i6. STANTON. dementa si casexie. sfingolipidoza. [Robert William Toy/or/ dennatoiog si vewotog american. evolutia fiind lenta. Anatole Miirie Emil Chauffard. hipoa-cuzie. Prognosticul este rezervat ca urmare a unor posibile complicatii vasculare majore. • B. medici japonezi contemporani. STEELE-RICHARDSON-OLSZEWSKI. dermatoiog americ. LondTa. idiotie amaurotica de tip Batten-Mayou. splenomegalie Si infiltratie a corneei. • B. [AT/red Stuhmer. hemiplegie tranzitorie etc. STICKLER. neuropatoiog Canadian de. decedat in. [Hons Stemert. TAYLOR. In care se asociaza durere si redoare articulara. tulburari de comportament). profesor (a Londra. TERRIEN • B. medic japonez. 1875-1930. Forma grava. • B. este localizata pe cromozomul 19 (19q13. din cauza unei *mutatii dinamice. Londra. 1858-1937. •B. profesor ia 9{ew yorl^ 1858-1944. deces In primii trei ani de viata. Bernard Sachs. debuteaza In lunile a 4-a . medic austratian. Sin.:. profesor ia f{am6urg. Semnul eel mai caracteristic: pata maculara rosie. Evolutia este progresiva. Mataro Takahashi. gangliozidoza GM. sindrom Sudeck-Leriche. neuroiog american.: melioidoza (v. cu unul sau mai multe simptome aso-ciate ischemiei cerebrale (sincopa. [G. medic german. origine potoneza. sec. scaderea lipoproteinelor normale de joasa densitate (LDL) si a *trigliceridelor cu M^ mare. B. ferzy OIszewskt. In forma clasica.] B. m adolescenta.). B. [Sir George Frederic Still. [AJd'ro Tamura. regresie mentala progresiva cu tulburari caracteriale si evolutie spre tetraplegie spasmodica. medidnd intemd (a Saris. 1853-1925. sfingolipidoza de tip infantil. Lumpur. cu transmitere autozomal recesiva. b.). intoleranta la glucoza). [Sir George Frederic Still. Sin. se poate manifesta clinic 'in formele: usoara. 18631962. n. contemporan. • B. Semnele clinice constau in mari-rea si colorarea In portocaliu a amigdalelor. sec.: algodistrofie posttraumatica.} V. 1885. [Ernst Adolf Gastav Gottfried van StriimpeII. newoiog francez. severa (clasica) si foarte grava In forma usoara.: dermatita exsudativa discoida si lichenoida cronica (v. medic japonez. cu transmitere autozomal recesiva. spondilartrita anchilozanta. asociata cu dureri si impotenta functionala. Londra. [William Alien Sturge. Stickler. TAKAHARA.

} Hiperostoza corticala generalizata.). n.: condrila costala.] 1) *Dermatomiozita de cauza incerta caracterizatS. [Andre Thevenard. [H. medicaia. UNNA. la 'Boris. n. n. otorinotaringoCog austriac. profesor [a 'H'amBurg. Leziunile apar In post-adolescenta. neurodermita circumscrisa. [Armand Trousseau.: lichen simpler chronicus. otorinoiaringo[og german. b.: acropatie ulceromutilanta (v. 'Jvlunchen.). [William Hoime van Baren. pitiriazis drcinat si marginal Vidal. THOMSEN. Viena.: boala Peyronie (v.). ' sec. edeme. XX. si sindrom Tietze. 'Dor-pat. [Francis Steven Peter Van Buchem. posibil.). VAN CREVELD. a maxilarului inferior. anatomovatoiog dvepian. terapeutica [a 'Paris. este o torma complexa de *hidrosadenita. 1894} Sin. 1850-1929} Sin. 1816-1880} Forma de icter grav al nou-nascutului. culoare rosie a tegumentelor si splenomegalie. •B. [Albert Terson. 2) V. Transmisa dominant. Sin. profesor dt cG-nica.). poliglobulie primitiva. VON BUHL 1893-1946. de etiologie incerta.). Viena. perforatia comeei. •B.: nevralgie esentela de trige-men (v. • B. 18-25-1893} Dermatoza foarte asemanatoare *pitiriazisului rozat Gilbert. caracterizata prin osteoscleroza bazei si boltii craniene. Zurich. ca si.). de care se deose-beste prin numarul mic de elemente si evolutia lor lent cres-. [Hemrich Unverricht. asemanatoare b. VAN BUREN. nespecifica.. ' • B. [Thorvald Einar Hess Thaysen. profesor de poiicimica medicaia. Indeosebi la nivelul celei de-a 11-a coaste. de origine microbiana. [Pou/ /u7es TiUaux. VOLTOLINI. 1868-1943} Sin. iar radiologic prin rarefiere osoasa neomogena a ramurii ischiopubiene. THAYSEN.: miotonie congenitala. [M. TILLAUX.: calcinoza intervertebrala. caracterizata prin protiferare de foliculi infectati. %B.. Mucoasa anorectala ramane indemna. 1819-1889} Inflamatie acuta si purulenta a urechii . 1815-1896. Sin. [Gns(on Variot.fi unice sau multiple. mers schiopatat. Thiemann. 1899} Sin. Sin. 1S23-189S} 1) Supuratie perineofesiera primitiva. sec. Prin compresie nervoasa. • B. [Aristide Auguste Stanislas Verneuil. B. [Ludwig van Buhl. ^6pitaw(_ de 'Paris. • B. •B. [Thost. dematolog francez. Se asociaza cu atrofii musculare simetrice la nivelul trunchiului si membrelor.. VAN NECK-ODELBERG. prin excitabilitate crescuta la excitatia galvanica si faradica ('reactie miotonica). 1883-1936. dermatolog gemia. keratodermie). de etiologie necunoscuta. Soionia).: progerie (v. prin hipertrofie a musculaturii. V. 18671935. 1894} Sin. d^r care prezinta caracter familial. 'Eolonia]. • B. Copenhaga. V. la Jena. nefiind Jnfluen-tata de nitroglicerina. Maladie caracterizata prin prezenta unor depozite de calciu m unul sau mai multe discuri intervertebrale. [Louis Henri Vaqaez. 1801-1867.n.: boala glicogenica (v. Qroningen. 18531912. implica. •B. Se caracterizeaza clinic prin dureri In treimea superioara a coapsei.} *0steonecroza aseptica a epifizelor mai multor falange medii si distale la ambele maini. •B. Evolutie letala In circa 50 % din cazuri. " "B. Hermann Bernbard Lundborg.t apoi in SUA/Shuaddpliia. medic [a flopitau^ de 'Paris. 1888-1949} Sin. • B. 2) Sin.} Sin. 18981959. V. B. pierderea constientei si semne meningiene In functie de afectarea meningelor. UEHLINGER..). probabS. VAQUEZ. TERSON. para-(izie faciala si surditate de perceptie. UNVERRICHT-LUNDBORG.] Sin.: keratodtermie simetrica a extremitatilor (v. pruriginoase. medic gennafi. Este o. cnimrg ameri-can.).: proteinoza lipidica (v. eritremie. medic danez. cfiimrg contemporan} *0steocondrita aseptics ischiopubiana survenind Indeosebi la copiii obezi Inainte de pubertate. prin. 'Paris. TROUSSEAU..: eritem nodos (v.: boala celiaca (v. toate aceste leziuni determinand o zona supurativa si fistuloasa. din categoria displaziiJor spondiloepifizare. THIEMANN. medic francez. 255 . 'Boris. •n. [Mattew Sydney Thomson. anatomist fi chirwg franctz. Camillo Wiethe. apoi la.B. •B. neuroiog fmnctz. •• Hmsterdam. "' •B. varietate de acrodisplazie (v. prolapsul irisului si.). THOST-UNNA.] Asociere de hemoragii subarhanoidiene. •B. " B.). chimrg ge-rman. pot '.: panider-moperiostoza (v. din grupul *sindroa' melor mieloproliferative cronice. cavitati profunde situate pe un derm scleros si reunite prin canale. profesor la 'Paris.). pedlatru francez. apoi la 'Dorpat. cSwurg francez. poate determina atrofie optica. THOMSON. Londra. • B. • B. 1860-1936} B. 1897. caracterizata prin redoare spasmodica a muschilor voluntari. dar cedeaza la cal-dura locala si la antiinflamatoare nesteroidiene. Patogenia b. VAN BUCHEM. B.} Sin.^atoare In dimensiuni. THEVENARD. cfiimrg german. patoCog german. inconstant. medic. oftaimo[og francez. • B. coastelor si prin Ingrosarea diafizelor corticale ale oaselor lungi si scurte.: eczema seboreica (v. 'Srestau fin present 'Wroclaw.] Sin. 1855-1930} Sin. profesor de patologie e^temd.). •B. sindrom Unverricht. V.). • B. V. VERSE. si boala Fairbank. . Axel Odelberg. febra. VARIOT. TIETZE. dermato[og si aiergoiog austriac. pediatru olandtz. URBACH-WIETHE. VIDAL. ruptura unor anevrism. [Alexander Tieize.w yor^ 1S19-1SS3. [S. 2) Denumire pentru ' localizarea 'sifilisului la nivelul burselor.. claviculei. medic la. cu hemoliza si steatoza viscerala difuza (hepatica Indeosebi). profesor de policiinica. • B.membrana celulelor musculare.} Tumefactie dureroasa a articulatiilor condrosternale si condrocostale. TERSON poate complica cu sinechii anterioare. • B. se vindeca spontan la sfarsitui perioadei de crestere. Dure-rea toracica poate mima angina pectorala. sta6iG. cu debut la ruvelul fe(ei si extensie progresiva In regiunea'cervicala si la nivelul membre-lor superioare. Sin. [EricA Urhach. dermatolog engkz. si hemoragii intraoculare legate de anomalii venoase. medic oiandez contemporan. •B. • B. medii si a labirintului.: polycythemia rubra vera. B.: boala chistica a mamelei (v. si boala Arnstein. medic gennan. y{e. Sin. suedes.: bsteocondrita ischiopubiana. 1834-1904} Sin. o disfunctie a canalelor de dor din . care determina prognosticul rezer-vat al b. febra si afectarea starii ge-nerale. Se poate asocia cu leziuni analoge ale degetelor picioarelor. coexists cu *acnee si cu abcese tuberoase ale axilei. VON BUHL.e intracraniene. [Erwin Uehlinger. delir.: sindrom Rothmund-Thomson (v. cu localizari diverse. si calcinoza. boala Osler-Vaquez. medic frames/ profesor de clinicd medicala fi terapeuticA la. VALENTIN. [a 'Praga. VERNEUIL. [Heinrich Unverricht. UNVERRICHT. neuropsihiatru. •B. 1853-1912. Fairbank. cu tulburari generale. [Friedrich Eduard Rudolph Voltolini. dennatolog german. Uppsala. danez.} 1) Sin. Paiil Gerson Unna. XIX XX. Van Neck. Sin.i profesor (a ^{am6urg.: sindrom Unverricht (v. profesor la 'Sreslau ('ire prezent 'Wroclaw. [Pou/ Gerson Unna. Van Creveld. [Asmus Julius Thomas Thomson. medic Belgian. caracterizata prin cresterea permanenta si absoluta a masei eritrodtare (evaluata prin cresterea volumului globular circulant). [Enii7e feqn-Baptiste Vidal.prin tegumente eritematoase. 1864-1927. [a Jena. 1850-1929. n.} Miopatie familiala si ereditara cu'transmitere domi-nanta sistematizata.

[Hans von Meyenburg.} V.Zi 1886-1979. degenerescenta periferica retiniana cu *retinoschizis. pediatru.} Forma de "osteopoikilie In care condensarea osoasa a epifizelor se prezinta sub forma de striuri verticale si nu sub forma de pete.: osteita fibrochistica. caracterizate prin trei simptome: para. medic german.).z. VOORHOEVE. 1883-1910. dezvoltate din tesutui celular subcutanat. 1905} Distrofie a polului posterior al ochiului. WESTPHAL. 1857-1919} Sin. 1840-1917. [Erik Adolf von Willebrand.ioiog si cfiirurg ola. Sin. tendinta la hematoame si sangerari accidentale prelungite. 1867-1939. Se manifesta clinic prin *purpura cutanata si hemoragica (pe mucoase si viscere). WAARDENBURG-JONKERS. oftaimolog danez contemporan.: enteropatie exsudativa (v. implicand posibil originea enzi-matica sau autoimuna si rolul complexelor imune. 'Halle fi Cfottingen. 1876-1951. dupa infectii virale. 1833-1890. profesor [a Cjreifswaid. 'Konigsberg. [Friedrich Daniel von Recklinghausen. 256 B. 'Sasd.VONECONOMO •B.). Stockholm. prezenta de calcificari viscerale cu diverse localizari. medic engtez. V. fiz. boala Graefe.: coxa plana (v.] 1) Sin. WALLGREN. newolog ameri-can.. formarea de membrane epiretiniene avasculare.: boala von Willebrand (v. amiotrofie). WEBER-CHRISTIAN. Londra.] Sin. intema. profesor (succesiv) la. • B. WAGNER. disfunctie hepatopancreatica. profesor [a J^eidel6erg. 1870-1949. VON WINCKEL. VROLIK.: degenerescenta hialoidoretiniana.} Anomalie constitutionala a hemostazei. •B.] B.). Sin. abolire completa a reflexelor osteotendinoase. 1870-1949. [Petrus Johannes Waardenburg. Jonkers.dez. 2) fan Gosta Waldenstrom. uneori. WEIL. *cataracta si *scotom jn Centura". Rudolf Jiirgens. In forma acuta apare la copii si aduiti tineri. medic suedes. apoi practician la 'Wiesbaden.: paniculita nodu-lara nesupurativa. newolog austriac.: encefalita letargica von Economo (v.: boala glicogenica (v. profesor la Qroningen si Amsterdam. Este. 3) Johann Hemiing Waldenstrom. • B. Evolueaza In pusee.e. posibil. neuroiog german.nde.: eritromelalgie (v. hipercalciurie. • B. ginecoCog german.} Sin. VON RECKLINGHAUSEN. probabil. Se constata alungirea timpului de sangerare. Henry A. 1906-1994. VON GIERKE. finlandez. osteoza paratiroidiana. familiala cu caracter ereditar si transmitere autozomal dominanta. [Frederick Parkes Weber. Johann Hoffmann. • B. VON WILLEBRAND. tendinte hemoragice.).} Sin. medic german. 1848-1916} Sin. Christian. In cazul formei cronice intervenind un proces autoimun. a arti-culatiilor si a cailor respiratorii.: leptospiroza icterohemoragica (v. iridociclita. 1877} 1) Purpura petesiala a membrelor inferioare care evolueaza In pusee. [1). cu transmitere autozomal dominanta. 1898-1961. Sin.] B. si osteopoikilie. •B. • B. boala von Willebrand-Jurgens. conjuncti-vita) cu degenerescenta mai mult sau mai putin completa cartilaginoasa. insuficienta renala. Sin. pseudohemofilie A.t. nervoase etc. H. • B. newolog fi psidiatru austriac. • B. 3) Sin. profesor la. anatomovatolog german. anatomopatolog. Se manifests prin crize periodice de paralizie. asociate cu febra. Lund. hemofilie vasculara. care determina obstructia venei sple-nice si ca urmare asociata cu o circulatie colaterala foarte evi-denta. VON MEYENBURG. n.: icter infectios al nou-nascutului (v. deformari osoase progresive si uneori tumefactii osoase localizate. cu transmitere autozomal dominanta. Sin. sw. Arvid Wilhelm Lindau. hipo-fosfatemie si hiperfosfatazemie.: neurofibromatoza (v. •B. n.] Forma de splenomegalie la copil. Se caracterizeaza prin hemoragii cutanate si mucoase superficiale. 'Jvtunc. leziuni pulmonare nodulare. oftaimoiog elvetian. ofta[mo(og ola.} Forma de *paniculita acuta caracterizata prin aparitia m diferite segmente ale organismului. asociata cu nivel crescut de imunoglobuline Si.: amiotrofie spinala infantila (v. 1844-1919. [Arvid Johan Wallgren. cu agra-vare progresiva si posibil deces. ia y-ladflberg si 'Dorpat. [Adolf Well. • B.sau cvadriplegie motorie flasca.: policon-drita atrofianta cronica. [Guido Werdnig. VON ECONOMO. G.. Se caracterizeaza prin: a) modi-ficari osoase: decalcificari difuze cu transformare fibroasa a maduvei osoase si aparitia de chisturi multiple care se rna-nifesia clinic prin dureri. radwiog ola.: boala Alexander.). WERDNIG-HOFFMANN. WERLHOF. VON WILLEBRAND-JURGENS. Sin. 'Heidelberg. WEIR MITCHELL. asociata altor maladii autoimune. Sin. diminuarea adezivitatii plachetare si un deficit de factor VIII al coagularii.: paramiotonie congenitala (v. 1699-1767. 'HeCsingfors. [Edgar Otto Conrad von Gierke. medic.). fara alterarea starii generale. 'Berlin. • B. [Karl Friedrich Otto Westphal.). • B. tulburari digestive. 1879-1927.: purpura trombocitopenica idiopatica.). 'Wurtz6urg si Strasbourg. VON EULENBURG. Patogenia formei acute implica anticorpi Incru-cisati antivirali si antiplachetari sau anticorpi fata de antigeni virali atasati de plachete.B. si sindrom Willebrand.nd. a urechilor. [Hans Wagner. anatomopatoiog german. *reactie leucemoida si inflamatie a tesutului adipos visceral. prin infectii respiratorii cro-nice sau sufocare prin ramolisment cartilaginos al traheei si bronhiilor. V. fara tendinta de vindecare. [Nicolas Voorhoeve. VON HIPPEL-LINDAU. profesor [a Q6te6org. c) inconstant. •B. profesor de medicina. la ambele sexe.). [Eugen von Hippel.z. boala Lindau. • B. [Constantin Freiherr von San Serff Economo. [Franz Carl Ludwig Wilhelm von Winckel. VON GRAEFE.). distrofie hialoidoretiniana. fracturi spontane. WALDENSTROM. frecvent ca urmare a prezentei unui adenom paratiroidian. cu evolutie de 4-6 saptamani. [Silas Weir Mitchell.). patoiog suedez. • B. de cauza necunoscuta. 1837-1911. 1863-1962.ndf.: macroglobulinemie Waldenstrom (v. profesor [a l^arisrune. Forma cronica se produce Indeosebi la sexul femi-nin (Intre 1450 ani) si evolueaza peste 12 luni. 1892-1958. [Erik Adolf von Willebrand. chirwg ortoped suedez. n. Biologia este incerta. •B. sindrom Weber-Christian.} Sin. J^anovra. 1829-1914.] Purpura trombopenica cu scurtarea duratei de viata a plachetelor si prezenta megacariocitelor medulare In numar normal sau crescut.. Nu exista tulburari senzitive sfincteriene . osteo-distrofie fibroasa generalizata.: boala Durante (v.. medic american. apoi [a Zurich. medic finiandez.hw. profesor [a l^pstoci^ apoi la. ca si un deficit de x factor von Willebrand. 2) Afectiune cronica determinata de hipersecretia de *parathonnon.). caracterizata prin lichefierea corpului vitros. newoiog german.] Sin. • B.WESTPHAL •B. apoi [a 'Berlin.: purpura hiperglobulinemica. 18761931. n. 1801-1863. WALDMAN. Stockholm. de tumorete eritematoase si dureroase. profesor ia ^[eisingfors. neuroCog german. HematoCog gemwn.} Sin.} Denumire mai frecventa: sindrom Waarden-burg (v.. caracterizata prin semne de inflamatie si atrofie cartilaginoasa. • B. 2) Sin. cu localizare la nivelul nasului. • B. degenerative rara.. 1889-1973.: boala oaselor patate. profesor ia Lausanne. Ttdmstad. [Albert von Euleaburg. V. profesor [a l^iena. 'Pniiaddpnia. inexcitabilitate electrica (faradica si galvanica) totala a muschilor paralizati.). prezenta de com-plexe imune. [Willem Vrolik. anatoInist. Sin. Sin. apoi la. oftaCmohg german. •B. 1877-1945. [a Leipzig in 1887. d) un sin-drom umora! care include hipercalcemie. b) modificah renale: litiaza renala calcica Si secundar. In care se asociaza leziuni oculare (episclerita.] Sin. Predispune la *dezlipire de retina.. profesor ia Amsterdam. [Paul Gottlieb Werlhof.

Jena. 'Halle si 'SerCin. Kugelberg. 1876-1946. 1714-1766. profesor la. se manifesta prin hepatosplenome-galie. Sin. [Wetherbee. / bombesin.: mioplegie familiala. din (at. cu durata de 3-4 zile si eritem maculopapular care apare spre finalul perioadei febrile. medic. medic fi fiz. WISEMAN-DOAN. magfi. BOLTA PALATINA / voOte palatine / palatum durum. o bacterie. s. n.a medicaia.] *Balanita cronica circumscrisa. masticata si impregnata cu saliva. cfiimrg al annatei 6ritanice la. cu alterarea marcata a starii generale si evolutie posibil letala.] B. ca modalitate terapeutica practicandu-se splenectomia. profesor [a 'BerCin. 1878-1976. WHITMORE. de cobalt) si *cesiul 137. mwolog fi psifiiatru german. B. [M. dermatoCog austriac. alimentarius = alimentar. W. bolt = doha. initial pe trunchi. WETHERBEE. ai trunchiului si ai membrelor superioare. In biopsii intestinale provenind de la pacienti. s. Sin. tumefactie lombara. pi. german. 600(0. lezarii unor fonnatiuni anatomice de vecinatate sau unei boli generale vasculosan-guine. [Fronz Zimmerlin. •B. croata bo/to. Charles Austin Doan. Recent (1992) a fost izolata. Sin.} Forma de poliomielita cronica cu caracter familial prin degenerescenta a coarnelor anterioare ale madu-vei. f. NA: palatum osseum. n. 1896. dermatoCog oCandez. magfi. Sin. [Georg Theodor Ziehen. medic etvefian. Utrecfit.w. • B. NA: calvaria. [Johannes Jacobus Zoon. apoi la 'Milncfien. p... apare In copilarie si are caracter familial. Ar juca. [Sarfia. n. • B.] Maladie rara. hematurie discreta cu azo-temie. medic american. zgomot. • B. amiotrofie). [Leo flitter von Zumbusch. Zurich. prin diaree grasoasa. de asemenea. 1898. maximala la baza metatarsienelor. [Sdr6a. caracterizat prin aparitia de mid pustule sterile. 1858-1919. profe-sor [a 'Edinburgh. distensie abdominala.} Sin. neurotog suedez. ZAHORSKY. roseola infantum. este prezenta In tubul digestiv Si In hipotalamus. [Gimnor Wohlfart. • B. cranium = craniu.} Forma frusta de miopatie. BONT DE AMPUTATIE / moignon. Portiunea distala a unei extremitati amputate.B. formata prin reunirea a doua concavitati orientate inferior: una longitudinala (limitata de tuberozitatea plan-tara interna a calcaneului si capul metatarsienelor) si una transversala. hipotensiune arteriala. [Lawson Wilkias. Se manifesta prin durere violenta la nivelul lojei lorn-bare. ZIEHEN-OPPENHEIM. [Cor. Evolutia este grava.] Meningita tuberculoasa com-plicata cu *hidrocefalie. se vindeca prin antibioterapie. 1914. m SWI. B. 'Rochester. WHIPPLE. Saint Louis. steatoree. prin stocare) cu debut la nou-nascut si deces Inainte de vars-ta de un an. • B. Lisa Welander. Londra. semne de hemoragie interna sau de *soc. (at.] Sin.WETHERBEE sau tulburari psihice. de la alimentum = ailment. 1909. WOLMAN. Mortala spontan. / bombesine.: pspriazis pustulos generalizat. nume(e pacientu[ui (a care a fast descrisa. accidental sau prin pro257 . [Robert Whytt.} B. / bom be. lubfiw. prezenta In orofaringe sau In esofag In urma fazei bucale a deglutitiei. newolog suedes. [at. debutand la membrele inferioare. caracterizata prin atrofie partiala cu degenerecenta grasoasa a fibrelor miocar-dice.] Sin. croata bolta. •B. eruptiva de origine virala. •B. Reinhold August Wunderlich. reactie peri-toneala. BOLTA PLANTARA / voQte plantairc / plantar arch. }Cjr. pediafru american. WOHLFART-KUGELBERG-WELANDER. Sin. 1871. B. moior.} Termen uzual care desemneaza un generator pentru *radioterapie externa. care apare In copilarie si se manifesta prin febra Inalta.: xantomatoza familiala primitiva. caracterizata histopatologic prin prezenta unor depozite de grasimi si acizi grasi In macrofagele care infiltreaza tesuturile limfatice ale intestinului si ale mezenterului. [Ital. neurotog german. se manifests! prin adenopatii periferice. m. american.. bolos = huigdre. 18581932. WHYTT. n. planta = talpa. BOL ALIMENTAR / bol alimentaire / alimentary bolus.). profesor [a l/iena. cu exitus In cateva ore (ca urmare a socului circulator) sau tardiv. 'Burma. are evolutie benigna. • B. ZOON. Sin.. bolt = fiolta.: amiotrofie spinala cronica pseudomiopatica (v. s. paralizie spinala intermitenta. WILKINS.: melioidoza (v.. dystonia musculo-rum deformans. •B. • B. BOMBEZINA. WILSON.). procent scazut de polinucleare neutrofile si cresterea timpului de sangerare. format prin reunirea apofizelor palatine ale maxilarelor superioare. care contine ca sursa de radiatii un izotop radioactiv emitator de radiatii gamma.] Afectiune caracterizata prin prezenta unei colectii sanguine pe-rirenale. WUHRMANN. gr. un rol In reglarea actiunii hormonului de crestere si In glicoreglare. ZUMBUSCH.io(og section. Tropheryma whippelii. neuro(og german. 1874. 1902.: amiotrofie Zimmerlin. f. [Ferdinand Wuhrmann. scadere progresiva In greutate. f. se continua posterior cu •valul palatin. (at. medic engtez. ma. Indeosebi glucide.: balanita cu plasmocite. anterior. si lamele orizontale ale oaselor palatine. Wolman. patoiog american. uneori confluente. WUNDERLICH. NA: arcus pedis longitudinalis. tradusa la sexul feminin prin semne de *pseudohermafroditism feminin si la sexul masculin prin *macrogenitosomie precoce. dureaza cateva ore sau zile si se repeta la intervale variabile 'in care examenul neurologic este negativ. Sin. 1906.] Masa de alimente. 1913. ulterior si In alte regiuni ale corpului. inanitie si calci-ficari suprarenale. n. 1815-1877. dureri articulare si musculare. iar In evolutie.] Forma de 'cardiomiopatie. s. magfi. Sursele radioactive utilizate In mod curent sunt *cobaltul 60 {b.] Sin. BONTDE AMPUTATE •B. b.).: calota craniana (v.} Denumire anatomica a peretelui superior al cavitatii bucale.: neutropenie splenica primitiva. [at. bombus = (lazait. BOMBA.u. endocrino(og american contemporan. Tetradecapeptid (descoperit In pielea broastei Bombina bombina} ce stimuleaza experimental secretiile gastrice Si pancreatice. / stump. Hermann Oppenheim. kranion. continua sau remitenta. pa-ralizie periodica familiala. bomba. Evolutia este In pusee.. prin atrofie renala. n.: lipodistrofie intestinala. palatum = ccrul gurii. histologic cu infiltratie plasmocitara. [Samuel Alexander Kinnier Wilson.\ Forma anatomofunctionala a plantei piciorului. n. Crizele (care debuteaza la pubertate) apar dupa ingestia de alimente. it. medic civilian.: palat dur. anemie cu leucopenie.gw. posterior.] Forma de *psoriazis generalizat.: degenerescenta hepatolenticulara (v. 'Basel. secundar unei leziuni renale. bolt = Clolta.: boala a sasea exantem subit. asociata adesea cu edem interstitial si putand evolua cu fibroza miocardului.d. E. B. Sin. Inrudita cu ordinul "Actinornycetes. / bomb. • B. [John Zahorsky. creste presiunea arteriala si relaxeaza jonctiunea duodeno-coledociana. leziunea macroscopica avand aspect de pata echimotica. profesor de cluut.: disbazie lordotica progresiva. [Hoyt George Whipple. determinata de deficienta lizozomilor In sterol-esteraza (*b.] B. la. febra. profesor (succesiv) la. Sin. 1862-1950. • B. n. este mai frecventa la adultui tanar. W. ZIMMERLIN. [Alfred Whitmore. care