MARICICA De Luiza Vlădescu

Maricica este o fetiţă din grupa mică. Dimineaţa ea se pregăteşte să plece la grădiniţă. Se scoală se !m"racă... se uită !n oglindă şi c#ntă$ % Mă aşteaptă grădiniţa Ce frumoasă e fetiţa& Cănăfior al" la ciorap 'undă roşie pe cap& Aşa c#ntă Maricica şi dă să iasă pe uşă afară c#nd deodată se aude strigată$ % Maricică Maricică... nu pleca eşti murdărică& Maricica se !ntoarce$ % Cine mă strigă( % )u pieptenele... *u te%ai pieptănat& % *ici nu te%ai spălat& !i strigă apa din lig+ean. % *ici cu săpun nu te%ai dat... se răsuceşte săpunul supărat !n farfurioara sa % *ici pe dinţi nu te%ai spălat& spune periuţa de dinţi. ,i pieptenele şi apa şi săpunul şi peria de dinţi sar !n sus şi strigă$ % -ntoarce%te !ntoarce%te Maricică&... *u .ezi că eşti murdărică( Rău se supără Maricica. Le scoate lim"a se str#m"ă şi spune$ % *u .reau să .or"esc cu .oi. Sunt supărată. /u apă eşti rece şi odată c#nd m%am spălat pe faţă mi%ai alunecat pe g#t. /u săpunule te "agi unde nu%ţi fier"e oala& C#nd .reau să mă dau cu săpun numai pe frunte şi pe o"ra0i tu mi te "agi şi !n urec+i şi !n nas şi%n oc+i... Cu pieptenele sunt supărată că mă trage de păr... ,i cu tine perie de dinţi nu .reau să .or"esc că ai pastă amară... şi mă ustură lim"a... Să mă lăsaţi !n pace& % Maricică Maricică& !i strigară apa săpunul pieptenele şi periuţa de dinţi. Maricica se uită !n oglindă şi%şi !ntre"ă fundiţa şi cănăfiorii de la şosete$ % Sunt murdărică( % *uu... !i răspund fundiţa şi cănăfiorii. )şti gătită draga noastră. % Dar apa şi săpunul spun că nu sunt spălată pieptenele spune că nu sunt pieptănată... % Vai Maricică !i şoptesc fundiţa şi cănăfiorii ce te iei după ei( *u te .ezi că eşti curată( 1ite& 'aţa n%are nici o pată. *asul s%a cam murdărit că%i răcit... 2ărul este su" căciulă3 dinţii

. Copiii se 0oacă şi c#ntă$ % Coroana e rotundă Rotundă e şi luna 'rumoasă e şi fata.oioasă s%a prins !n +oră.ăd că faţa n%are nici o pată nasul s%a cam murdărit da%i răcit.. % Alege%mă şi pe mine& strigă Maricica unei fetiţe. *u mai pot& Iaca eu mă 0oc cu 1rsulac+e... .. nu te aleg Maricică fiindcă eşti murdărică.i Maricica pleacă la grădiniţă c#nt#nd$ Mă aşteaptă grădiniţa Ce frumoasă e fetiţa& La grădiniţă grupa mică a !ntins o +oră mare.... .... şi c#ntă cu ceilalţi copii$ % Coroana e rotundă Rotundă e şi luna 'rumoasă e şi fata. % Alege%mă tu& strigă ea unui "ăiat ce se află !n mi0locul +orei..ezi mănuşă are.. % *u...i ursuleţul se răsuceşte şi sare din m#inile Maricicăi. .ine să pl#ngă. Maricica%i singură şi%i . *u%i ne. Azi nu s%a spălat deloc. )u . 2e care o aleg..oie de spălare& % Aşa( % Daaaa& % Atunci pot pleca..sunt pitiţi !n gură3 m#na .eşte pe furiş m#inile şi%şi !ntre"ă !n şoaptă fundiţa$ % Sunt eu murdărică( % *uuuu.. Maricica c#ntă şi se !n. % )i şi( ridică Maricica din umeri.. )şti o fundiţă mincinoasă. dar pe ea nu o alege nimeni să 0oace !n mi0locul +orei.. ştiu răspunse fundiţa. Au tăcut şi cănăfiorii.. -şi pri.. 'undiţa a tăcut. % /aci taci& strigă ursuleţul.. )u cu Maricica nu mă 0oc.#rteşte !n +oră... % *u te aleg că nu eşti pieptănată. Maricica .. 2lecă din +oră !şi ia ursuleţul din dulap şi se aşază pe un scăunel.

.. nasul s%a cam murdărit că%i răcit.oie de spălare.. )u sunt rece nu sunt "ună. Maricica ia o păpuşică dar păpuşica !i strigă$ % Lasă%mă%n pace& -mi murdăreşti roc+iţa cu m#inile tale murdare&...reau să te a0ut ai spus că te trag de păr... 2ieptenele o piaptănă periuţa de dinţi o spală... Iar pe unde trec ele răm#n d#re curate...em o murdărică& 2leacă Maricica acasă 2ieptenele săpunul şi periuţa de dinţi nici că se uită la ea. Ia săpunul dar săpunul !i sare din m#nă şi !i strigă$ % *u te pot a0uta. Copiii din grupa mică m%au gonit că%s murdărică.. şi lacrimile%i curg şiroaie pe o"raz.. % *u ..oie& Dar Maricica !şi scoase fundiţa şi apa. spală fetiţa.... 2ărul este su" căciulă dinţii sunt pitiţi !n gură m#na . şi%şi m#n0eşte toată faţa. pl#nge Maricica.. *u%i ne.. .. Am clă"uci şi%ţi intru !n urec+i şi%n nas şi%n oc+i. nu pot să%ţi spăl dinţişorii.i%apoi tu te%ai supărat pe noi. f#ş f#ş. .. *u mai sunt supărată.. /are frumoasă e acum Maricica& Se uită%n oglindă şi r#de$ % Mai sunt oare murdărică( Apa şi săpunul pieptenele şi periuţa de dinţi !i c#ntă$ % Maricică Maricică nu mai eşti o murdărică...ezi mănuşă are. Lasă%mă. ..i săpunul face spumă multă multă şi%o spală pe oc+işori pe o"ră0ori pe urec+i pe m#ini pe g#t. -ncepe să pl#ngă Maricica..rem !n grupa mică să a.. )şti o fată curăţică cum sunt toţi din grupa mică& .2e care o aleg.i pl#nge şi pl#nge...... 'undiţa i se clătină !n păr$ % *u nu nu%i ne.. % )şti murdărică( se mirară piptenele şi apa periuţa de dinţi şi săpunul. 2eriuţa de dinţi se t#nguie şi ea % )u am pastă amară. Vreau să fiu curată... R#d copiii şi strigă$ % Maricică Maricică noi nu ... 2arcă spuneai că faşa n%are nici o pată... Aleargă Maricica la apă dar apa o stropeşte şi%o ocărăşte$ % *u nu te apropia de mine. C#nd să ia pieptenele el !i strigă$ % *u .. Se frecă Maricica la oc+i cu m#na dar m#na%i murdară de marmeladă şi de ou şi de plastilină.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful