MARICICA De Luiza Vlădescu

Maricica este o fetiţă din grupa mică. Dimineaţa ea se pregăteşte să plece la grădiniţă. Se scoală se !m"racă... se uită !n oglindă şi c#ntă$ % Mă aşteaptă grădiniţa Ce frumoasă e fetiţa& Cănăfior al" la ciorap 'undă roşie pe cap& Aşa c#ntă Maricica şi dă să iasă pe uşă afară c#nd deodată se aude strigată$ % Maricică Maricică... nu pleca eşti murdărică& Maricica se !ntoarce$ % Cine mă strigă( % )u pieptenele... *u te%ai pieptănat& % *ici nu te%ai spălat& !i strigă apa din lig+ean. % *ici cu săpun nu te%ai dat... se răsuceşte săpunul supărat !n farfurioara sa % *ici pe dinţi nu te%ai spălat& spune periuţa de dinţi. ,i pieptenele şi apa şi săpunul şi peria de dinţi sar !n sus şi strigă$ % -ntoarce%te !ntoarce%te Maricică&... *u .ezi că eşti murdărică( Rău se supără Maricica. Le scoate lim"a se str#m"ă şi spune$ % *u .reau să .or"esc cu .oi. Sunt supărată. /u apă eşti rece şi odată c#nd m%am spălat pe faţă mi%ai alunecat pe g#t. /u săpunule te "agi unde nu%ţi fier"e oala& C#nd .reau să mă dau cu săpun numai pe frunte şi pe o"ra0i tu mi te "agi şi !n urec+i şi !n nas şi%n oc+i... Cu pieptenele sunt supărată că mă trage de păr... ,i cu tine perie de dinţi nu .reau să .or"esc că ai pastă amară... şi mă ustură lim"a... Să mă lăsaţi !n pace& % Maricică Maricică& !i strigară apa săpunul pieptenele şi periuţa de dinţi. Maricica se uită !n oglindă şi%şi !ntre"ă fundiţa şi cănăfiorii de la şosete$ % Sunt murdărică( % *uu... !i răspund fundiţa şi cănăfiorii. )şti gătită draga noastră. % Dar apa şi săpunul spun că nu sunt spălată pieptenele spune că nu sunt pieptănată... % Vai Maricică !i şoptesc fundiţa şi cănăfiorii ce te iei după ei( *u te .ezi că eşti curată( 1ite& 'aţa n%are nici o pată. *asul s%a cam murdărit că%i răcit... 2ărul este su" căciulă3 dinţii

% *u te aleg că nu eşti pieptănată. % )i şi( ridică Maricica din umeri.... -şi pri..#rteşte !n +oră.. % Alege%mă tu& strigă ea unui "ăiat ce se află !n mi0locul +orei...... nu te aleg Maricică fiindcă eşti murdărică.. *u mai pot& Iaca eu mă 0oc cu 1rsulac+e....i ursuleţul se răsuceşte şi sare din m#inile Maricicăi.ezi mănuşă are. ştiu răspunse fundiţa. *u%i ne. .oie de spălare& % Aşa( % Daaaa& % Atunci pot pleca. dar pe ea nu o alege nimeni să 0oace !n mi0locul +orei... Maricica ... )u cu Maricica nu mă 0oc.eşte pe furiş m#inile şi%şi !ntre"ă !n şoaptă fundiţa$ % Sunt eu murdărică( % *uuuu.oioasă s%a prins !n +oră. % *u. 2lecă din +oră !şi ia ursuleţul din dulap şi se aşază pe un scăunel.. % /aci taci& strigă ursuleţul.. )şti o fundiţă mincinoasă.i Maricica pleacă la grădiniţă c#nt#nd$ Mă aşteaptă grădiniţa Ce frumoasă e fetiţa& La grădiniţă grupa mică a !ntins o +oră mare.. Au tăcut şi cănăfiorii. Azi nu s%a spălat deloc.. )u .ine să pl#ngă.ăd că faţa n%are nici o pată nasul s%a cam murdărit da%i răcit.sunt pitiţi !n gură3 m#na .. Maricica%i singură şi%i .. % Alege%mă şi pe mine& strigă Maricica unei fetiţe. Maricica c#ntă şi se !n. 2e care o aleg. . ... 'undiţa a tăcut. şi c#ntă cu ceilalţi copii$ % Coroana e rotundă Rotundă e şi luna 'rumoasă e şi fata. Copiii se 0oacă şi c#ntă$ % Coroana e rotundă Rotundă e şi luna 'rumoasă e şi fata.

*u%i ne... Aleargă Maricica la apă dar apa o stropeşte şi%o ocărăşte$ % *u nu te apropia de mine. .....ezi mănuşă are.oie de spălare... şi%şi m#n0eşte toată faţa. . -ncepe să pl#ngă Maricica. Vreau să fiu curată. *u mai sunt supărată. f#ş f#ş......rem !n grupa mică să a... /are frumoasă e acum Maricica& Se uită%n oglindă şi r#de$ % Mai sunt oare murdărică( Apa şi săpunul pieptenele şi periuţa de dinţi !i c#ntă$ % Maricică Maricică nu mai eşti o murdărică. Iar pe unde trec ele răm#n d#re curate..oie& Dar Maricica !şi scoase fundiţa şi apa... Maricica ia o păpuşică dar păpuşica !i strigă$ % Lasă%mă%n pace& -mi murdăreşti roc+iţa cu m#inile tale murdare&.. pl#nge Maricica.i%apoi tu te%ai supărat pe noi. 2ieptenele o piaptănă periuţa de dinţi o spală..i pl#nge şi pl#nge... 2ărul este su" căciulă dinţii sunt pitiţi !n gură m#na .i săpunul face spumă multă multă şi%o spală pe oc+işori pe o"ră0ori pe urec+i pe m#ini pe g#t. 2arcă spuneai că faşa n%are nici o pată. 'undiţa i se clătină !n păr$ % *u nu nu%i ne..... .. 2eriuţa de dinţi se t#nguie şi ea % )u am pastă amară.. )şti o fată curăţică cum sunt toţi din grupa mică& . Lasă%mă.reau să te a0ut ai spus că te trag de păr.em o murdărică& 2leacă Maricica acasă 2ieptenele săpunul şi periuţa de dinţi nici că se uită la ea.. nasul s%a cam murdărit că%i răcit.. nu pot să%ţi spăl dinţişorii. % *u .. Copiii din grupa mică m%au gonit că%s murdărică... )u sunt rece nu sunt "ună. % )şti murdărică( se mirară piptenele şi apa periuţa de dinţi şi săpunul... Ia săpunul dar săpunul !i sare din m#nă şi !i strigă$ % *u te pot a0uta.. C#nd să ia pieptenele el !i strigă$ % *u .. şi lacrimile%i curg şiroaie pe o"raz.. Se frecă Maricica la oc+i cu m#na dar m#na%i murdară de marmeladă şi de ou şi de plastilină..2e care o aleg.. R#d copiii şi strigă$ % Maricică Maricică noi nu . Am clă"uci şi%ţi intru !n urec+i şi%n nas şi%n oc+i. spală fetiţa.