MARICICA De Luiza Vlădescu

Maricica este o fetiţă din grupa mică. Dimineaţa ea se pregăteşte să plece la grădiniţă. Se scoală se !m"racă... se uită !n oglindă şi c#ntă$ % Mă aşteaptă grădiniţa Ce frumoasă e fetiţa& Cănăfior al" la ciorap 'undă roşie pe cap& Aşa c#ntă Maricica şi dă să iasă pe uşă afară c#nd deodată se aude strigată$ % Maricică Maricică... nu pleca eşti murdărică& Maricica se !ntoarce$ % Cine mă strigă( % )u pieptenele... *u te%ai pieptănat& % *ici nu te%ai spălat& !i strigă apa din lig+ean. % *ici cu săpun nu te%ai dat... se răsuceşte săpunul supărat !n farfurioara sa % *ici pe dinţi nu te%ai spălat& spune periuţa de dinţi. ,i pieptenele şi apa şi săpunul şi peria de dinţi sar !n sus şi strigă$ % -ntoarce%te !ntoarce%te Maricică&... *u .ezi că eşti murdărică( Rău se supără Maricica. Le scoate lim"a se str#m"ă şi spune$ % *u .reau să .or"esc cu .oi. Sunt supărată. /u apă eşti rece şi odată c#nd m%am spălat pe faţă mi%ai alunecat pe g#t. /u săpunule te "agi unde nu%ţi fier"e oala& C#nd .reau să mă dau cu săpun numai pe frunte şi pe o"ra0i tu mi te "agi şi !n urec+i şi !n nas şi%n oc+i... Cu pieptenele sunt supărată că mă trage de păr... ,i cu tine perie de dinţi nu .reau să .or"esc că ai pastă amară... şi mă ustură lim"a... Să mă lăsaţi !n pace& % Maricică Maricică& !i strigară apa săpunul pieptenele şi periuţa de dinţi. Maricica se uită !n oglindă şi%şi !ntre"ă fundiţa şi cănăfiorii de la şosete$ % Sunt murdărică( % *uu... !i răspund fundiţa şi cănăfiorii. )şti gătită draga noastră. % Dar apa şi săpunul spun că nu sunt spălată pieptenele spune că nu sunt pieptănată... % Vai Maricică !i şoptesc fundiţa şi cănăfiorii ce te iei după ei( *u te .ezi că eşti curată( 1ite& 'aţa n%are nici o pată. *asul s%a cam murdărit că%i răcit... 2ărul este su" căciulă3 dinţii

)u cu Maricica nu mă 0oc.ezi mănuşă are.... Maricica%i singură şi%i . nu te aleg Maricică fiindcă eşti murdărică. Maricica c#ntă şi se !n.. . ştiu răspunse fundiţa.. şi c#ntă cu ceilalţi copii$ % Coroana e rotundă Rotundă e şi luna 'rumoasă e şi fata. % *u. -şi pri.i ursuleţul se răsuceşte şi sare din m#inile Maricicăi.. Copiii se 0oacă şi c#ntă$ % Coroana e rotundă Rotundă e şi luna 'rumoasă e şi fata.. % *u te aleg că nu eşti pieptănată.. Au tăcut şi cănăfiorii. Maricica . 2lecă din +oră !şi ia ursuleţul din dulap şi se aşază pe un scăunel..i Maricica pleacă la grădiniţă c#nt#nd$ Mă aşteaptă grădiniţa Ce frumoasă e fetiţa& La grădiniţă grupa mică a !ntins o +oră mare.eşte pe furiş m#inile şi%şi !ntre"ă !n şoaptă fundiţa$ % Sunt eu murdărică( % *uuuu. 2e care o aleg..#rteşte !n +oră.. )u .. 'undiţa a tăcut.. ..ine să pl#ngă. Azi nu s%a spălat deloc.oie de spălare& % Aşa( % Daaaa& % Atunci pot pleca. dar pe ea nu o alege nimeni să 0oace !n mi0locul +orei. ..oioasă s%a prins !n +oră. *u mai pot& Iaca eu mă 0oc cu 1rsulac+e.. % Alege%mă şi pe mine& strigă Maricica unei fetiţe. )şti o fundiţă mincinoasă... % Alege%mă tu& strigă ea unui "ăiat ce se află !n mi0locul +orei... % )i şi( ridică Maricica din umeri.sunt pitiţi !n gură3 m#na ...ăd că faţa n%are nici o pată nasul s%a cam murdărit da%i răcit. *u%i ne. % /aci taci& strigă ursuleţul.....

)u sunt rece nu sunt "ună. C#nd să ia pieptenele el !i strigă$ % *u .. Am clă"uci şi%ţi intru !n urec+i şi%n nas şi%n oc+i..... şi%şi m#n0eşte toată faţa.oie& Dar Maricica !şi scoase fundiţa şi apa.. şi lacrimile%i curg şiroaie pe o"raz. Vreau să fiu curată.. 2ărul este su" căciulă dinţii sunt pitiţi !n gură m#na .... 2arcă spuneai că faşa n%are nici o pată.em o murdărică& 2leacă Maricica acasă 2ieptenele săpunul şi periuţa de dinţi nici că se uită la ea.. 'undiţa i se clătină !n păr$ % *u nu nu%i ne.2e care o aleg.... Maricica ia o păpuşică dar păpuşica !i strigă$ % Lasă%mă%n pace& -mi murdăreşti roc+iţa cu m#inile tale murdare&.ezi mănuşă are. f#ş f#ş..... ... *u%i ne...i săpunul face spumă multă multă şi%o spală pe oc+işori pe o"ră0ori pe urec+i pe m#ini pe g#t.. Lasă%mă. Ia săpunul dar săpunul !i sare din m#nă şi !i strigă$ % *u te pot a0uta. ..reau să te a0ut ai spus că te trag de păr. pl#nge Maricica...i pl#nge şi pl#nge...rem !n grupa mică să a.i%apoi tu te%ai supărat pe noi. Copiii din grupa mică m%au gonit că%s murdărică..oie de spălare. ..... spală fetiţa.. nasul s%a cam murdărit că%i răcit. Iar pe unde trec ele răm#n d#re curate. nu pot să%ţi spăl dinţişorii. 2eriuţa de dinţi se t#nguie şi ea % )u am pastă amară. -ncepe să pl#ngă Maricica. Aleargă Maricica la apă dar apa o stropeşte şi%o ocărăşte$ % *u nu te apropia de mine.. 2ieptenele o piaptănă periuţa de dinţi o spală. )şti o fată curăţică cum sunt toţi din grupa mică& ... *u mai sunt supărată. % )şti murdărică( se mirară piptenele şi apa periuţa de dinţi şi săpunul.. % *u . R#d copiii şi strigă$ % Maricică Maricică noi nu . /are frumoasă e acum Maricica& Se uită%n oglindă şi r#de$ % Mai sunt oare murdărică( Apa şi săpunul pieptenele şi periuţa de dinţi !i c#ntă$ % Maricică Maricică nu mai eşti o murdărică... Se frecă Maricica la oc+i cu m#na dar m#na%i murdară de marmeladă şi de ou şi de plastilină.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful