MARICICA De Luiza Vlădescu

Maricica este o fetiţă din grupa mică. Dimineaţa ea se pregăteşte să plece la grădiniţă. Se scoală se !m"racă... se uită !n oglindă şi c#ntă$ % Mă aşteaptă grădiniţa Ce frumoasă e fetiţa& Cănăfior al" la ciorap 'undă roşie pe cap& Aşa c#ntă Maricica şi dă să iasă pe uşă afară c#nd deodată se aude strigată$ % Maricică Maricică... nu pleca eşti murdărică& Maricica se !ntoarce$ % Cine mă strigă( % )u pieptenele... *u te%ai pieptănat& % *ici nu te%ai spălat& !i strigă apa din lig+ean. % *ici cu săpun nu te%ai dat... se răsuceşte săpunul supărat !n farfurioara sa % *ici pe dinţi nu te%ai spălat& spune periuţa de dinţi. ,i pieptenele şi apa şi săpunul şi peria de dinţi sar !n sus şi strigă$ % -ntoarce%te !ntoarce%te Maricică&... *u .ezi că eşti murdărică( Rău se supără Maricica. Le scoate lim"a se str#m"ă şi spune$ % *u .reau să .or"esc cu .oi. Sunt supărată. /u apă eşti rece şi odată c#nd m%am spălat pe faţă mi%ai alunecat pe g#t. /u săpunule te "agi unde nu%ţi fier"e oala& C#nd .reau să mă dau cu săpun numai pe frunte şi pe o"ra0i tu mi te "agi şi !n urec+i şi !n nas şi%n oc+i... Cu pieptenele sunt supărată că mă trage de păr... ,i cu tine perie de dinţi nu .reau să .or"esc că ai pastă amară... şi mă ustură lim"a... Să mă lăsaţi !n pace& % Maricică Maricică& !i strigară apa săpunul pieptenele şi periuţa de dinţi. Maricica se uită !n oglindă şi%şi !ntre"ă fundiţa şi cănăfiorii de la şosete$ % Sunt murdărică( % *uu... !i răspund fundiţa şi cănăfiorii. )şti gătită draga noastră. % Dar apa şi săpunul spun că nu sunt spălată pieptenele spune că nu sunt pieptănată... % Vai Maricică !i şoptesc fundiţa şi cănăfiorii ce te iei după ei( *u te .ezi că eşti curată( 1ite& 'aţa n%are nici o pată. *asul s%a cam murdărit că%i răcit... 2ărul este su" căciulă3 dinţii

ăd că faţa n%are nici o pată nasul s%a cam murdărit da%i răcit.. Maricica .i ursuleţul se răsuceşte şi sare din m#inile Maricicăi. )u . 2e care o aleg..oie de spălare& % Aşa( % Daaaa& % Atunci pot pleca.. % *u te aleg că nu eşti pieptănată.. % Alege%mă şi pe mine& strigă Maricica unei fetiţe.. *u mai pot& Iaca eu mă 0oc cu 1rsulac+e.. dar pe ea nu o alege nimeni să 0oace !n mi0locul +orei. 2lecă din +oră !şi ia ursuleţul din dulap şi se aşază pe un scăunel.i Maricica pleacă la grădiniţă c#nt#nd$ Mă aşteaptă grădiniţa Ce frumoasă e fetiţa& La grădiniţă grupa mică a !ntins o +oră mare.. ... . *u%i ne. Au tăcut şi cănăfiorii.sunt pitiţi !n gură3 m#na . şi c#ntă cu ceilalţi copii$ % Coroana e rotundă Rotundă e şi luna 'rumoasă e şi fata. Copiii se 0oacă şi c#ntă$ % Coroana e rotundă Rotundă e şi luna 'rumoasă e şi fata... nu te aleg Maricică fiindcă eşti murdărică. -şi pri.ezi mănuşă are. % Alege%mă tu& strigă ea unui "ăiat ce se află !n mi0locul +orei. % /aci taci& strigă ursuleţul....#rteşte !n +oră... ştiu răspunse fundiţa.ine să pl#ngă. Maricica c#ntă şi se !n.... )şti o fundiţă mincinoasă.. Azi nu s%a spălat deloc. 'undiţa a tăcut.. . Maricica%i singură şi%i . % *u..oioasă s%a prins !n +oră..eşte pe furiş m#inile şi%şi !ntre"ă !n şoaptă fundiţa$ % Sunt eu murdărică( % *uuuu.. % )i şi( ridică Maricica din umeri.. )u cu Maricica nu mă 0oc..

.. 2eriuţa de dinţi se t#nguie şi ea % )u am pastă amară.. % )şti murdărică( se mirară piptenele şi apa periuţa de dinţi şi săpunul. Iar pe unde trec ele răm#n d#re curate.... Lasă%mă.oie& Dar Maricica !şi scoase fundiţa şi apa... f#ş f#ş.reau să te a0ut ai spus că te trag de păr.rem !n grupa mică să a. nasul s%a cam murdărit că%i răcit..i%apoi tu te%ai supărat pe noi.. pl#nge Maricica. . C#nd să ia pieptenele el !i strigă$ % *u . şi%şi m#n0eşte toată faţa. Maricica ia o păpuşică dar păpuşica !i strigă$ % Lasă%mă%n pace& -mi murdăreşti roc+iţa cu m#inile tale murdare&.em o murdărică& 2leacă Maricica acasă 2ieptenele săpunul şi periuţa de dinţi nici că se uită la ea... % *u .oie de spălare. ....i pl#nge şi pl#nge.. Vreau să fiu curată... 2ărul este su" căciulă dinţii sunt pitiţi !n gură m#na . -ncepe să pl#ngă Maricica. )şti o fată curăţică cum sunt toţi din grupa mică& ..... 'undiţa i se clătină !n păr$ % *u nu nu%i ne.. Se frecă Maricica la oc+i cu m#na dar m#na%i murdară de marmeladă şi de ou şi de plastilină.. R#d copiii şi strigă$ % Maricică Maricică noi nu ... 2arcă spuneai că faşa n%are nici o pată. Ia săpunul dar săpunul !i sare din m#nă şi !i strigă$ % *u te pot a0uta. Aleargă Maricica la apă dar apa o stropeşte şi%o ocărăşte$ % *u nu te apropia de mine. .. Copiii din grupa mică m%au gonit că%s murdărică. Am clă"uci şi%ţi intru !n urec+i şi%n nas şi%n oc+i. 2ieptenele o piaptănă periuţa de dinţi o spală.. )u sunt rece nu sunt "ună. nu pot să%ţi spăl dinţişorii... spală fetiţa.. *u%i ne. /are frumoasă e acum Maricica& Se uită%n oglindă şi r#de$ % Mai sunt oare murdărică( Apa şi săpunul pieptenele şi periuţa de dinţi !i c#ntă$ % Maricică Maricică nu mai eşti o murdărică.i săpunul face spumă multă multă şi%o spală pe oc+işori pe o"ră0ori pe urec+i pe m#ini pe g#t.ezi mănuşă are..2e care o aleg.. *u mai sunt supărată.... şi lacrimile%i curg şiroaie pe o"raz.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful