Sunteți pe pagina 1din 20

CLASIFICAREA COSTURILOR

In functie de trasaturile lor comune: dupa natura elementelor dupa functii conform corelatiei cu obiectul de calculatie in functie de variabilitate dupa controlabilitatea responsabililor asupra costurilor in functie de normalitate dupa legatura cu capitalul sau cu veniturile criteriul timp in functie de previziune si control ca functii ale managemntului in functie de deciziile manageriale

Dupa natura elementelor , cheltuielile pot fi: materiale cu munca vie alte c eltuieli

Aceasta grupare ajuta la calculul total.

!upa functii , gruparea are la baza divizarea costurilor in raport de diferitele aspecte ale activitatii: (aprovizionare,administratie,vanzare si desfacere) : costul de ac izitie costul de productie costul comercial subdivizat in: costul distributiei costul vanzarii

onform corelatiei cu obiectul calculatiei" cost direct - costul ce se poate identifca la un obiect de calculatie sau centru de cost (cost materie prima, manopera directa etc.)! cost indirect " cost efectuat in beneficiul unui numar de centre de cost sau de obiecte de calculatie (chiria localului, salariile conducerii, amortizarea etc. )

In functie de variabilitate, costurile se grupeaza dupa comportamentul acestora in relatia cu nivelul de activitate sau volumul de productie: Costuri fi#e sau ale perioadei Costuri variabile produsului sau ale

Costuri semivariabile

Controlabilitatea responsabililor asupra costurilor genereaza : Costuri controlabile" osturile care pot fi influentate de actiunile persoanelor cu responsabilitati. #e coreleaza cu centrele de cost create si cu centrele de responsabilitate din structura acestora. Costuri necontrolabile Ies din incidenta responsabilitatilor personalului intreprinderii deci nu pot fi influentate de actiunile acestuia (chiria cladirii, salariul conducatorului, prestatia unui centru nu poate fi controlata de beneficiar etc.)

In functie de normalitate costurile se clasifica in concordanta cu nivelul lor normal pentru un anumit volum al productiei, in conditiile in care acest volum al activitatii este normal atins: Costuri normale $ vizeaza un anumit normal al productiei si se asimileaza costurilor de productie Costuri anormale $ nu pot fi incluse in costul normal al unui anumit nivel de productie (atins normal) ceea ce determina separarea de costul de productie si incarcarea directa a contului de rezultate.

!upa legatura cu capitalul sau cu veniturile" Costul capitalului " toate costurile legate de procurarile de active au ca efect cresterea capacitatii afacerii si implicit a castigurilor. ostul se angajeaza o data , dar castigurile sunt etalate in timp. Costul veniturilor " generat de costurile necesare mentinerii nivelului veniturilor: capacitatii de generare a acestora

!upa criteriul timp"


Costuri istorice " costuri implicate intr-o productie fabricata evaluate la costuri istorice si care nu pot fi folosite in scopul controlului. Costuri prestabilite " costuri estimate, calculate inainte de procesul de fabricatie pe baza previziunilor perioadei si a factorilor care influenteaza aceste costuri .

In functie de previziune si control ca functii ale managementului Costuri bugetate Costuri standard " costuri previzionate pentru o productie predeterminata.

$entru a manageriale"

asigura

deciziile

Cost marginal al unitatii suplimentare de produs, corespunzator costurilor variabile Costul platilor e#terne, folosit pentru fi%area preturilor in perioada de recesiune! Costul diferential " costul generat de schimbarile in nivelul de activitate sau volumul de productie Cost de renuntare " generat de abandonul activitatii egal cu diferenta dintre valoarea de abandon si cea recuperata.

Cost de oportunitate al unei decizii CLASIFICAREA C%ELTUIELILOR CARE FOR&EA'A COSTUL (RO!UCTIEI a) dupa natura lor b) dupa omogeniatatea continutului c) dupa importantalor in procesul de productie d) dupa modul de repartizare e) dupa destinatia lor

In functie de natura lor* cheltuielile se clasifica in: C eltuieli de e#ploatare $ acele consumuri si plati banesti determinate de operatiunile care decurg din obiectul de activitate al intreprinderii: &aloarea consumului de materii prime De combustibil De materiale de ambalat 'zura obiectelor de inventar heltuieli postale, telecomunicatii $rimele de asigurari datorate #alariile cuvenite personalului

ontributia unitatii la asigurarile sociale C eltuieli financiare $ diminuarile din patrimoniu care au la baza tranzactiile banesti efectuate de intreprindedre. #e cuprind in costuri. C eltuieli e#ceptionale $ plati banesti si diminuari patrimoniale de imobilizari intervenite in urma unor operatiuni e%traordinare: Despagubiri Amenzi $enalitati datorate alamitati Donatii #ubventii acordate

(u au legatura cu costul productiei. Dupa omogenitatea continutului lor, cheltuielile privind productia se clasifica in: C eltuieli simple $ au continut omogen, fiind formate pe seama unui singur fel de mijloace consumate, sau plati efectuate: onsum de materii prime, )ateriale au%iliare ombustibil 'zura obiectelor de inventar Amortizarea mijloacelor fi%e #alariile personalului Dobanda la capitalul imprumutat

Aceste cheltuieli nu se mai pot divide in alte elemente constitutive, mai poarta denumirea de cheltuieli monoelementare. C eltuieli comple#e " formate din mai multe cheltuieli monoelementare: heltuieli de deplasare Detasare, transferare heltuieli de transport (bunuri si*sau personal) heltuieli cu alte impozite

Dupa importanta lor in procesul de productie" C eltuieli de baza +tehnologice) -ocazionate de efectuarea cheltuielilor tehnologice privind fabricarea produselor sau e%ecutarea lucrarilor onsum de materii prime, ombustibil tehnologic, +nergie electrica , apa, onsumul de ambalaje, #alariile lucratorilor direct productivi (manopera). C eltuieli de regie+suplimentare) - consumuri de valori determinate de

organizarea , administrarea si conducerea productiei: heltuieli generale ale sectiei heltuieli generale de administratiei Dupa modul de repartizare in costul produselor: C eltuieli directe (individuale sau specifice ) " se pot calcula direct pe seama unui anumit purtator si pentru care e%ista posibilitate de a le reflecta ca pozitii distincte in structura costului acestuia: C eltuieli indirecte (comune) " nu se pot identiifca si repartiza direct pe fiecare produs in parte.$rivesc intreaga productie a unei sectii sau chiar a intreprinderii.

In functie de sectoarele pe care le identifica si natura activitatilor care lea ocazionat, sunt grupate astfel: u intretinere si fuctionare utilaj ,enerale ale sectiei ,enerale de administratie Dupa destinatia lor, se grupeaza pe articole de calculatie: -. materii prime si materiale directe! .. produse reziduale recuperabile /. salariile directe! 0. contributia privind asiguararile si protectia sociala aferenta salariilor directe! 1. cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajului! 2. cheltuieli generale ale sectiei! 3. cheltuieli generale de administratie! 4. cheltuieli de desfacere*distributie

Aceste cheltuieli insumate de la --2 formeaza costul de productie (sectie), care impreuna cu 7-8 formeaza costul complet sau comercial.

S-ar putea să vă placă și