Consider că fericirea este aspirația supremă a oricărui individ.

Indiferent de religie, orientare sexuală, țel în viață sau mod de a gândi, omul va aspira la fericire și va încerca să o capete prin orice mijloace. În primul rând, fericirea presupune multă muncă. Dacă vrei să devii medic, înve ți anatomie la greu, cauți o facultate bună, cu perspectivă de a te angaja la instituția pe care ți-o dore ști. Dacă aspiri să devii o mamă minunată, alegi cu grijă omul de care- ți vei lega via ța, înve ți din gre șelile altora în ceea ce privește educarea unui copil, faci și niște cursuri de psi ologie. Dacă vrei să devii politician, înveți să minți și să calci peste corpuri și idealuri umane. !ericirea fără determinare e doar o ilu"ie. În al doilea rând, fericirea este și o c estier de noroc. #ricât de mult n-ai munci pentru a o obține, ar putea apărea ceva ce să îți "druncine toată munca sau invers, să te ducă la un alt nivel sau direct la țintă, fără să depui prea mult efort. $stfel, un om de știință ce descoperă un nou mod efficient de tratare a unei boli până atunci incurabile poate să-și piardă fericirea în neacceptarea de către medicină a metodei sale de tratament. %e de altă parte, o nefericită fără viitor î și poate găsi binevoitorul într-o călătorie cu trenul sau un număr greșit de telefon. &otuși, mulți oameni abar nu au ce i-ar putea face ferici ți. 'nii aspiră spre fericire fără să o cunoască, alții o obțin dar reali"ea"ă prea târ"iu că, de fapt, lucrul acela minor era fericirea lor. # altă categorie se simt bine doar pier"ând fericirea, și anume î ți regăsesc lini ștea și împăcarea cu (soarta( în deplângerea fericirii pierdute. În conclu"ie, fericirea constă din muncă și noroc, dar și din capacitatea de a recunoa ște, printre multe alte lucruri, acel lucru ce poate transforma o viață de om într-un vis real. &otu și, nu trebuie neglijată și perioada de după găsire a fericirii) dacă se depune tot efortul ca acest sentiment să se păstre"e, fericirea va dăinui în sufletul omului mult timp, poate și o via ță întreagă* dacă este obținută și apoi neglijată, fericirea se poate transforma într-o banalitate sau dispărea cu totul, lăsând un loc pustiu în suflet.