În opinia mea, lectura are un rol important în formarea și educarea tinerilor deoarece lărgește orizontul de cunoaștere, ajutând la dezvoltarea

acestora din diferite puncte de vedere. În primul rând, lectura are rolul de a forma gustul adolescenţilor pentru literatură și pentru estetic. Este dovedit că, în urma lecturării unei cărţi, cititorul își formează o părere, aflând dacă acel gen de carte li s-a potrivit, daca ar mai citi o astfel de carte sau dacă dorește să citească ceva diferit. Astfel, se formează gustul pentru literatură, care se dezvoltă odată cu lecturarea regulată. De exemplu, în cazul studierii la școală a unor diferiţi scriitori, prin lecturarea operelor scrise de către aceștia, tinerii își dezvoltă gustul pentru literatură. În al doilea rând, lectura ajută la lărgirea orizontului de cunoaștere, în toate domeniile posibile. Prin lectura cărţilor, tinerii află lucruri noi, își dezvoltă exprimarea, insușindu-și cuvinte noi, descoperă locuri, evenimente, povești, care îi ajută în dezvoltarea psihică și intelectuală, dar și afectivă. De exemplu, în urma lecturării unei cărţi despre istoria românilor, tinerii află informaţii noi, pot fi influenţaţi în alegerea une cariere, de exemplu, de istorici, și le dezvoltă respectul și iubirea pentru ţară. În concluzie, lectura ajută la educarea tinerilor, ea fiind un punct esenţial care trebuie atent urmărit atât de către profesori, dar și de către părinţi, aceștia îndrumându-i pe elevi să citească.