Sunteți pe pagina 1din 2

Sesiunea 2008-2009 Obezitatea 145) scazut Care valori a indicelui masei corporale reprezint masa corporal normal a) [ ] 13,5

- 18,4 b) [x] 18,5 - 24,9 c) [ ] 25 - 29,9 d) [ ] 30 - 34,9 e) [ ] 35 - 39,9 ! "ndocrinolo#ie clinic $% curs de prele#eri% C&i'inu% 2004% pa#( )00 14*) scazut Complica+iile obezit+ii pot ,i urmtoarele% cu "-cep+ia a) [ ] Hipertensiune arterial b) [x] Diabet zaharat tip c) [ ] Diabet zaharat tip d) [ ] !ar"i#patia ische$ic e) [ ] %lcer &astr#-"u#"enal ! "ndocrinolo#ie clinic $% curs de prele#eri% C&i'inu% 2004% pa#( )02 14.) scazut /ere#lrile metabolice 0n obezitate pot ,i urmtoarele% cu "-cep+ia a) [ ] Hiperc#lester#le$ia b) [ ] Hipernatrie$ia c) [x] Hip#'alcie$ia d) [ ] (c"erea )ibrin#lizei e) [ ] Hiperurice$ia ! "ndocrinolo#ie clinic $% curs de prele#eri% C&i'inu% 2004% pa#( )0) 148) scazut Care din urmtoarele semne 1u sunt caracteristice sindromului 2i34i3 a) [ ] *espira+ie ,n&reuiat b) [ ] Hip#-entilare pul$#nar c) [ ] Hipertr#)ia -entriculului "rept d) [x] ns#$nie cr#nic e) [ ] Hip#xie cerebral ! "ndocrinolo#ie clinic $% curs de prele#eri% C&i'inu% 2004% pa#( )01 149) $e"iu Care din urmtorele dis,unc+ii &ipotalamice sunt implicate 0n instalarea obezit+ii a) [ ] !re.terea acti-it+ii nucleel#r -entr#-

$e"iale b) [ ] (c"erea t#nusului parasi$patic c) [x] Hip#t#nia nucleel#r -entr#-$e"iale d) [x] Hipert#nusul nucleel#r -entr#-laterale e) [ ] /cti-area siste$ului si$pat#-a"renal ! "ndocrinolo#ie clinic $% curs de prele#eri% C&i'inu% 2004% pa#( 299 150) $e"iu Obezitatea poate ,i caracterizat de urmtoarele dere#lri% cu e-cep+ia a) [x] !re.te ni-elul seric al catec#le$inel#r b) [ ] 0i-el crescut al al"#ster#nului c) [x] Hiperpr#lactine$ie d) [ ] Hiperinsulinis$ e) [ ] 0i-el sczut "e heparin ! "ndocrinolo#ie clinic $% curs de prele#eri% C&i'inu% 2004% pa#( )0) 151) $e"iu Clasi,icarea obezit+ii include urmtoarele ,orme a) [x] 1ri$ar b) [x] (ecun"ar c) [ ] 2er+iar d) [ ] 3e"ul#suprarenal e) [x] !erebral ! "ndocrinolo#ie clinic $% curs de prele#eri% C&i'inu% 2004% pa#( 299% )00 152) $e"iu Care din urmtorii ,actori pot ,i predispozan+i 0n obezitate a) [x] /)ectarea hip#tala$usului b) [ ] /buzul "e e"ulc#rante c) [x] (e"entaris$ul d) [ ] Hiperestr#&enia e) [x] Hiperc#rtiz#le$ia ! "ndocrinolo#ie clinic $% curs de prele#eri% C&i'inu% 2004% pa#( 298 - 299 15)) $e"iu /ere#lrile &ormonale in obezitate pot ,i a) [x] !re.terea acti-it+ii c#rtic#tr#pe b) [x] (c"erea acti-it+ii tire#tr#pe c) [ ] !re.terea acti-it+ii s#$at#tr#pe d) [x] !re.terea secre+iei h#r$#nului anti"iuretic 4/DH-lui5 e) [x] nsulin#rezisten+ ! "ndocrinolo#ie clinic $% curs de

prele#eri% C&i'inu% 2004% pa#( )02 5 )0) 154) $e"iu Obezitatea cre'te riscul instalrii urmtoarelor boli a) [x] (p#n"il#za "e)#r$ant b) [x] 6ste#p#r#za c) [ ] Hip#c#rticis$ul pri$ar d) [x] Hiperal"#ster#nis$ secun"ar e) [x] 0e)r#litiaza