Sunteți pe pagina 1din 1

Principalele principii de organizare ale activ comerciale sunt: 1.

LEGALITATEA - orice struct organizatorica ce se constituie si activ comercial a a acesteia se desf numai in spiritul normelor de drept. 2. PLURALISMUL FORMELOR DE PROPRIETATE - semnif existenta unei multitudini de fo re pt exprimarea celor 2 elem necesare def conceptului de propr : subiectul (dr de posesiune) si obiectul acestuia (bunuri, serv, marf) 3. LIBERA INITIATIVA - este o conturare si o consecinta a existentei si garantar ii propr private 4. CONCURENTA - la niv de produs sau de industrie 5. ASOCIERE SI COMBINAREA - pp reunirea a 2 sau mai multe pers fiz/jur in scopul constituirii unei struct comerciale prin liberul consintamant al partilor contr actuate 6. SPECIALIZAREA - pp consacrarea intr0un anumit gen de activ, limitarea la un a numit domeniu, la o marfa, familie/sector de marf. 7. ARIA DE ATRACTIE - zona teritoriala in care comerciantul are dr legal sa-si d esf activ in calitate de pers fiz/jur, in care o struct comerciala isi manif fun ctiile, competentele si isi asuma raspunderile care ii revin. 8. PLURALISMUL FORMELOR ORGANIZATORICE - princiupiu, consecinta al aplicarii pre cedentelor principii 9. PROFITUL - scopul final al faptelor comerciale, atingerea acestuia presupune realiz unor venituri mai mari decat chelt 10. PROTECTICA CONSUM - se urmareste crearea unui cadru favorabil prevenirii si sanctionarii introd pe piata a unor bunuri, serv, marf, tehnici de distrubutie, capabile sa aduca prejudicii cumparatorului. 11. MENTINEREA ECHIL ECOLOGIC - s-a institutionalizat un nou drept fundam al omu lui , cel la un mediu sanatos.