Sunteți pe pagina 1din 39

Ultima revolutie: NOUA ORDINE MONDIALA

reala impotriva falsei Noi Ordini Mondiale


REVOLUIILE NOII ORDINI MONDIALE
Scris de SACCSIV
Suntemmartorii preg tirii ultimeimari revoluii, cea care vrea s zguduiedin temelii lumeape care
o tim, s r stoarneintegral i iremediabil valorile pe care le recunoa tem,s m ture din calea ei
structurile i organizaiile existente. Mai corect spus, s-a declan at faza final a unei revoluii
continuece a nceputacumpeste200 de ani i al c rei efect se dore te a fi instaurareaNOII ORDINI
MONDIALEa unui GUVERNMONDIAL. Iar acest ultim capitol se dore te a fi cel mai cumplit i
sngerosdin ntreagaistoriea omenirii.
H. G. Wells, The New World Order (1939) scrie: Foarte mul i oameni vor ur NOUAOR DI NE
MONDIAL i vor muri protestndmpotrivaei. Iar Wells nu a fost doar futurolog i autor SF de
succes,ci i unul din cei mai vocali promotoriai eugeniei.Ca i iubita lui, evreicaMargaretSanger;
care, ncepndcu 1923, prime te fonduri masivedin parteafamiliei Rockefellern acela i scop. Cu
alte cuvinte,era un om al SISTEMULUI.Voi ncercan cele ce urmeaz s explic ce a vrut s spun
n aceafraz .
Desigur, cu to ii a i observat o explozie de articole i documentare ce trateaz chestiunea
GUVERNULUIMONDIAL, a NOII ORDINI MONDIALE,precum i tot soiul de teme anti-sistem. Cei
care le-a i studiat un pic mai am nunit, a i putut constatac doar par a fi la fel, ns n fapt sunt
grupate n dou mari categorii apar in toare unor tabere ce sunt diametral opuse. Ele par la fel
pentru cititorii neavizai, deoarecetemele comunesunt cu mult mai multe dect cele divergente.
Astaface i ca, pe frontulde lupt anti-sistems par , a fi aliate.
SISTEMUL a creat mereu alternative, teorii i grupuri de ac iune ce p reau foarte lupt toare
mpotriva SISTEMULUI, pentru ca cea mai mare parte a celor nemul umi i s se buluceasc sub
stindardul lor. Actualmente ns s-a pus n mi care cea mai mare cacealma din istoria manipul rii
maselor, ce va dep i prin groz vie tot ce s-a petrecut pe glob n perioada apari iei, str lucirii i
nfrngerii na ional-socialismului: s-a creat imaginea falsei Noi Ordini Mondiale (pe care o voi
denumi n continuare fNOM) i se ncurajeaz pe fa (sau subtil) ac iunile de lupt mpotriva ei, ntr-
un r zboi ce se va duce sub toate formele, att cu pixul i discursul, ct i pe baricade sau cu arme.
Aceast manevr este necesar din dou motive: s se distrag aten ia mul imii de la adev ra ii
du mani i s se canalizeze furia acesteia spre demolarea vechii societ i i, odat cu ea, chiar i a
instrumentelor folosite pn acum de c tre ELITE pentru acumularea de capital sau pentru
coordonarea etapelor de pre-instaurare a guvernului mondial.
ELITELE - fiind toate practicante ale cultului paladin [cinstirea lui Lucifer-Satana] (fie c n eleg sau
nu motivul real al ac iunilor lor) - fac tot ce le st n putin spre a elimina din mentalul ct mai multor
oameni n dejdea n Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel li se prezint strict alternative lume ti:
revolu ii i speran e de schimbare a fNOM. Mai mult, aceste alternative postuleaz ca sigur faptul
c vremurile pe care le tr im nu pot fi sub niciun chip nceputul adeveririi proorociilor din Sfnta
Scriptur i ale Sfin ilor P rin i. Astfel, SISTEMUL dore te s se asigure de faptul c un num r ct
mai mic de oameni se preg tesc pentru singura lupt mntuitoare: m rturisirea i mucenicia. Astfel,
un num r destul de mare de cre tini sunt strict adep ii ac iunilor umane mpotriva SISTEMULUI, ba
mai mult, i acuz pe adev ra ii cre tini de la itate.
A a se face, de exemplu, c nainte de declararea oficial a crizei, a fost promovat agresiv
documentarul Zeitgeist, care atac Federal Reserve Funds [a a-zisa banc central a S. U. A., care
e de fapt o banc privat ], dar i cre tinismul, promovnd ns NOUA ORDINE MONDIAL (real ),
a a cum a fost ea teoretizat de vrfurile masoneriei i de cei ce au pus acum 100 de ani temelia
new age-ului. Apoi, dup declararea oficial a crizei, auzeam politicieni de marc ar tnd cu degetul
spre b ncile cele rele, i promovnd o schimbare de sistem i o... NOU ORDINE MONDIAL .
Trebuie n eles c Federal Reserve le-a fost un instrument necesar i att. Vor pune tunurile pe ea i
vor renun a la ea, pentru a construi ceva cu mult mai m re . Desigur, se va evita atingerea
adev ratelor ELITE ce au creat-o i care au beneficiat de pe urma ei.
Pentru a ntelege i mai bine, s definim separat NOUA ORDINE MONDIA L (real ) i fNOM i de
ase me nea s vedem cum vor proceda.
NOUAORDINEMONDIAL defini ie
La 1 mai 1776 - sub conducerea evreului Mayer Amschel Rothschild (n traducere Scutul Ro u,
care se chema nainte Mayer Amschel Bauer; i-a schimbat numele n mod special pentru ce avea
n plan s fac ), cu sprijinul altor familii de evrei germani boga i: Wessely, Moses, Mendelsson i a
unor bancheri: Itzig, Friedlander - evreul Weishaupt fondeaz n secret societatea Vechii c ut tori
de lumin din Bavaria, care va deveni mai cunoscut sub denumirea Ordinul Ilumina ilor.
Weishaupt a sus inut c numele provenea din vechi scrieri i nsemna cei care de in lumina.
A adar, Adam Weishaupt a fost primul profet al Ordinului - cel care ntocmise o doctrin de la care
mai trziu s-au inspirat alte societ i secrete influente: Carbonarii lui Giuseppe Mazzini, Liga
Drep ilor a lui Karl Marx sau Decembri tii lui Cern evski i, din acest punct de vedere, poate cel
mai influent om al secolului XIX. Doctrina lui, Novus Ordo Seclorum, a supravie uit veacului i a
schimbat lumea n secolul XX, urm rind: 1) desfiin area monarhiei i a oric rei puteri ordonate; 2)
desfiin area propriet ii private; 3) desfiin area mo tenirilor; 4) desfiin area patriotismului; 5)
desfiin area familiei (a c sniciei i instruirea n comun a copiilor); 6) desfiin area cre tinismului.
ntre 16 iulie i 29 august 1782, la Wilhelmsbaden a avut loc al doilea Congres Masonic, sub
pre edin ia baronului de Braunswick. Congresul de la Wilhelmsbaden a ncercat s fac o conciliere
ntre diverse secte francmasonice: Rosicrucieni, Necroman i, Cabali ti i Umanitari ti. La congres, a
fost prezent i Adam Weishaupt, care a reu it s fuzioneze Ordinul Ilumina ilor cu masonii din lojile
engleze i franceze. Congresul mai este important i pentru c a coincis cu emanciparea evreilor din
Imperiul Habsburgic. Totodat , a fost pus la punct n mare secret planul Revolu iei Franceze, care
se va declan a apte ani mai trziu. Contele de Virieu, un mason care a participat la congresul
secret de la Wilhelmsbaden, i-a dezv luit ulterior unui prieten: Nu pot s - i spun ce s-a hot rt
acolo. Pot doar s - i spun c este mult mai grav dect i nchipui tu. Conspira ia care s-a pus n
mi care la Wilhelmsbaden este att de perfect organizat , nct nu au sc pare nici monarhia, nici
biserica. Aceast doctrin este baza aceleia de stn ga. De aceea i simbolurile: ro ul,
caracteristic stngismului, ziua de 1 mai, celebrat de ntreaga stng , etc.
n fapt, NOUA ORDINE MONDIAL reprezint faza final a unei revolu ii continue ce a nceput
atunci i care a cuprins ncet-ncet toat omenirea. Iar aceast doctrin va sta la baza
GUVERNULUI MONDIAL. O mare revolu ie punctat n cursul istoriei de multe revolu ii mai mici -
industrial , burghez (1848), bol evic , sexual , etc. - necesare pentru schimbarea din temelii a
vechilor structuri statale, politice, sociale, a tradi iilor i a concep iilor despre lume i via . ncepnd
cu sfr itul secolului XVIII, ELITELE ce au ini iat aceast ac iune au mers pe dou fronturi:
a) economic: b nci, finan e, industrializare, acumulare de aur i pietre pre ioase, controlul
z c mintelor de cupru sau petrol. i:
b) activitatea masoneriei: crearea unei noi clase politice, revolu ii, cultur , ideologii, crearea de
alternative.
a) Frontul economic
Mayer Amschel Rothschild (1744 1812), a fost i fondatorul imperiului bancar Rothschild, cea mai
de succes familie din istorie. Acesta i mai apoi fii s i au creat acest imperiu cu ntindere european ,
determinnd explozia revolu iei industriale pe continent; au influen at dezvoltarea economic pe
direc ia deja cunoscut a folosirii combustibililor fosili, inclusiv dezvoltarea transporturilor; au
modernizat i st pnit sistemul bursier, bancar, financiar; au influen at direct politicul, au finan at
mereu ambele tabere ale unui r zboi, au pus la punct un sistem continental de informa ii rapide, etc.
La sfr itul secolului 19, controlau peste jum tate din ntreaga bog ie a planetei. Desigur, ei au fost
vrful unui iceberg, partea vizibil a unui sistem piramidal n care au fost ajuta i de prieteni mai pu in
vizibili opiniei publice. n SUA, i-au finan at pe colo ii Rockefeller (petrol), Andrew Carnegie (o el),
Harriman (c i ferate), J. P. Morgan i pe bancherii ce au pus bazele [b ncii centrale] Federal
Reserve Funds.
S vedemcine au fost fii s i
Salomon Mayer (1774-1855) fondator al Rothschild Banking Family of Austria, care a determinat
dezvoltarea economic a Austriei.
Nathan Mayer (1777-1836) fondator al Rothschild Banking Family of England. (Ca o parantez , s-
a c s torit cu o rud a lui Karl Marx.) n afar de domeniul financiar-bancar pe care a ajuns s -l
st pneasc n insul , a colaborat direct cu guvernul n politica extern i de securitate a statului.
De asemenea, a dezvoltat un serviciu de informa ii privat i a finan at tab ra anti Napoleon. Astfel -
folosindu-se de sistemul propriu de informa ii, de influen i de credibilitate - dup b t lia de la
Waterloo, pierdut de francezi, au adus n Anglia tirea fals c ar fi fost de fapt invers, panicnd
popula ia. Bursa a c zut i ei au cump rat pe nimic tot ceea ce i-a interesat i averea lor a crescut
fabulos. La scurt timp, influen a lor n Bank of England era deja determinant . A mai lucrat cu
guvernul prusac i cu cel spaniol.
Fiul lui Nathan Mayer, Lionel de Rothschild (1808-1879), a finan at i a influen at guvernul britanic n
chestiunea Canalului Suez. A investit masiv n Fran a. Fiul s u, Alfred de Rothschild (1842-1918), a
devenit director al Bank of England i a reprezentat guvernul britanic la International Monetary
Conference din Bruxelles n 1892. Au mai dezvoltat afaceri n Africa de Sud.
Calmann (Carl) Mayer (1788-1855) fondator al Rothschild Banking Family of Naples (Napoli).
James Mayer de Rothschild (1792-1868) fondator al Rothschild Banking Family of France. A
determinat transformarea Fran ei ntr-o putere industrial . La vremea sa, a fost cel mai bogat om al
planetei. A fost sus in torul lui Gioacchino Rossini, Frdric Chopin, Honor de Balzac, Eugne
Delacroix i Heinrich Heine.
(Specifica ie: Cnd citi i mai sus c au f cut afaceri, gndi i-le ca pe ceva mega, la nivel na ional
sau continental. n rile unde erau prezen i direct, reprezentau o for bancar mult superioar
ntregii concuren e luate la un loc.)
Familia avea obiceiul s se c s toreasc ntre membrii s i. n cazul n care 2-3 genera ii f ceau
aceasta consecutiv pe o line a arborelui genealogic, rezultau sinuciga i i nebuni.
Cei mai sus numi i au fost prieteni cu conduc torii politici din rile respective.
Dup dramaticul al doilea r zboi mondial, familia a intrat ntr-un OBLIGATORIU i NECESAR con de
umbr , l snd unui grup prieten o bun parte a domeniului de activitate. Asta nu nseamn c au
devenit minusculi. Actualmente, banca Rothschild este una din cele mai mari b nci de investi ii din
lume.
b) Activitateamasoneriei
Cu toate c s-au folosit intens de formidabila structur piramidal n plan economic, principala
sarcin a r mas totu i crearea unei noi clase politice, prin revolu ii, cultur i ideologii alternative.
Totul trebuia s apar ns ca fiind rodul unui proces firesc evolutiv al omenirii, de aceea au
ncurajat de exemplu teoria evolu ionist .
Uneori activit ile a) i b) mergeau pe fa mn de mn , alteori efectele activit ilor din b) p reau
diametral opuse, fiind n fapt vorba de acele alternative. Dar mereu exista un du man comun:
cre tinismul. Nu permite spa iul s dezvolt aici o analiz detaliat a acestei ntregi mi c ri, ns cine
cite te cea mai mare parte a articolelor blogului http://saccsiv.wordpress.com/ va n elege. Ve i
descoperi astfel c , la capitolul finan are sau fondare a tuturor acestor ac iuni sau institu ii, reg sim
acelea i nume de familii dominante.
Pe scurt, ELITELE au creat Federal Reserve Funds, Council on Foreign Relations, Bilderberg
Group, Comisia Trilateral i au generat r zboaiele mondiale pentru a veni apoi cu solu iile
salvatoare: Liga Na iunilor i ONU, ca etape ale viitorului GUVERN MONDIAL; au creat
instrumentele financiare necesare n aceste etape: BANCA MONDIAL , FMI; au creat crizele
economice, au format UE.
Asta, pe de o parte. Pe de alt parte, au sus inut, ini iat i finan at revolu iile de la 1848, pe a lui
Simon Bolivar, pe aceea condus de Garibaldi, pe cea bol evic , nazist , sexual (inclusiv
promovarea homosexualit ii); au promovat avorturile i eugenia. Ideologic, au ap rut socialismul i
comunismul, ce uneori au figurat a fi alternative la capitalism. Maselor li se ar ta cu degetul
sistemul financiar-economic corupt i li se oferea solu ia unei societ i tiin ifice egalitariste anti-
teiste. n fapt ns , la vrf, ELITELE le conduc pe amndou .
La sfr itul secolului 19 i nceputul secolului 20, ia avnt Theosophical Society, organiza ia Thule
Society i nceputurile a ceea ce mai trziu avea s fie cunoscut ca New Age, ini iate de personaje
cu o puternic influen asupra societ ii contemporane precum: Madame Blavatsky, Alice Bailey,
Aleister Crowley. Voi prezenta cteva detalii despre aceste ultime personaje, ce toate au vorbit
despre GUVERNUL MONDIAL al NOII ORDINI MONDIALE.
H. P. Blavatsky(1831 1891)
A avut leg turi apropiate cu ritul sco ian masonic (Albert Pike). (Jackson Spielvogel i David Redles,
de la Simon Wiesenthal Center, au fost nevoi i s accepte c lucr rile maleficei femei l-au influen at
decisiv pe Adolf Hitler.) N scut n imperiul rus, Madame Blavatsky emigreaz n 1873 la New York
i ncepe o carier n spiritism (mai mult agit teorii dect face demonstra ii de extracorporalitate,
levita ie, telepatie i altele din zona paranormalului). n 1875, fondeaz Theosophical Society.
Ulterior, ncepe s viziteze India. n 1886, se stabile te n Germania, unde scrie o mare parte din
Secret Doctrine, o lucrare plin de teorii rasiste, ce spunea c i-a fost inspirat de mae trii non-
umani din zona Tibetului (acei a a numi i efi secre i).
Aceasta scria n The Secret Doctrine, vol. 1, pag 319 320: n realitate, Lucifer sau Luciferus
este numele unei entit i angelice ce st pne te absolut peste lumina adev rului i peste lumina
zilei. (...) Lucifer este lumina divin i terestr , spirit sfnt i satan n acela i timp. (Doamne,
iart -m c am citat asemenea blasfemii!)
Alice Bailey i Rudolf Steiner
Din Theosophical Society, pornesc dou ramuri ale unei malefice unit i n diversitate: New Age
(Alice Bailey) i Thule Society.
Thule Society (Rudolf Steiner, Rudolf Sebottendorff (mason), Philipp Stauff, Anton Drexler, Rudolf
Hess) din Germania a fost piatra de temelie a Nationalsozialistische Arbeiterpartei (Partidul Na ional
Socialist) al lui Hitler.
Alice Bailey (18801949) a fost ini iatoarea amplei mi c ri New Age, continuatoare a Theosophical
Society, ale c rei baze au fost puse de c tre Madame Blavatsky. (So ul ei, Foster Bailey (1888
1977), a fost mason de grad 32.) ntre 1919 i 1949, Alice Bailey a scris multe lucr ri dictate de c tre
mae tri ai n elepciunii non-umani din zona Tibetului. M rturisea c Lucifer este un zeu al
n elepciunii, socotit pe nedrept nger c zut de c tre cre tinism.
n 1940, Alice Bailey a prev zut victoria alia ilor (ntr-o perioad n care multe state nc nu intraser
n r zboi, iar tab ra acestora nc nu se formase oficial) i stabilirea de c tre ace tia, dup marea
conflagra ie, a unei NOI ORDINI MONDIALE, ce va duce umanitatea la un foarte ridicat nivel de
civiliza ie. S ne amintim c la 14 august 1941, ntr-un moment n care SUA nc nu intrase n
r zboi, a fost schi at Carta Atlanticului, adev rata funda ie pentru majoritatea tratatelor i
organiza iilor interna ionale (inclusiv Na iunile Unite i cele financiare) de dup cel de-al doilea
r zboi mondial, cu ocazia Conferin ei Atlanticului (nume de cod Riviera), la care au participat
pre edintele SUA Franklin D. Roosevelt i premierul britanic Winston Churchill (ambii masoni),
nso i i de consilierii lor apropia i. Interesant este c , n cadrul acestei conferin e, se specific
necesitatea unei noi ordini mondiale.
Alice Bailey este ntemeietoarea trustului Lucifer Publishing Company, redenumit mai apoi Lucis
Trust. Lucis Trust este o organization non-guvernamental n cadrul Na iunilor Unite!!! La indica ia
Lucis Trust-ului, n cl direa ONU se afl o camer de rug ciune cu nsemnele acesteia, unde greii
se adun naintea fiec rei edin e generale. Un ef secret non-uman i-a dat n 1937 lui Bailey
Marea Invoca ie. Aceasta a fost folosit inclusiv dup evenimentele din 11.09.2001 de c tre
Findhorn Foundation (pe care o invoc de la nfiin area ei). Este o invoca ie folosit i de mi carea
new-age UFO. Findhorn Foundation a fost fondat n 1972. n 1997, devine membru al Conference
of Non-Governmental Organizations n Consultative Relationship with the United Nations (CONGO)
i membru fondator al mai multor grupuri active n UN Headquarters. ntre care amintim The Spiritual
Caucus, n al c rei site oficial g si i fotografia camerei de medita ie a ONU, camera de rug ciune de
care aminteam mai sus i c reia i face propagand .
Cuvinte de laud pentru aceast camer -templu a adus i misticul Dag Hammarskjld (19051961),
al doilea Secretar General al Na iunilor Unite. Individul avea planuri m re e cu ONU, dar a murit ntr-
un accident neelucidat nici pn n zilele noastre.
Alt greu al Na iunilor Unite, mare iubitor de draci, este Robert Muller (1923), asistent al Secretarului
General de peste 40 de ani, poreclit filosoful Na iunilor Unite, pentru liniile directoare pe care le
traseaz . E plin de idei despre guvernarea mondial . Recunoa te c este influen at de Alice Bailey,
pe care o admir pentru c a fost contactat de mae tri ai n elepciunii... (Anali tii fenomenului
sunt de acord c lucr rile lui Bailey i Rudolf Steiner i teosofia n general au influen at crearea
religiilor UFO, inclusiv Order of the Solar Temple.)
n lucrarea sa The Externalization of the Hierarchy, Alice Bailey scria:
NOUA ORDINE MONDIAL va recunoa te c produc ia lumii, resursele naturale ale planetei i
bog iile sale nu apar in niciunei na iuni, ci vor fi mp rt ite tuturor. Nu vor mai exista na iuni la
categoria a avea, iar altele la polul opus. Printr-un proces echitabil i corect, se va organiza
distribu ia grului, petrolului i mineralelor n func ie de nevoile fiec rei na iuni i popor. Toate
acestea vor fi stabilite n raport cu ntregul planetar.
NOUA ORDINE MONDIAL se va baza pe recunoa terea faptului c to i oamenii sunt egali la
origine, doar c se afl la diferite stadii ale dezvolt rii evolutive. Integritatea personal , inteligen a,
viziunea i experien a, la care se va ad uga i bun voin a, vor indica viitorii conduc tori.
NOUA ORDINE MONDIAL va fi fondat pe un sentiment de responsabilitate. Regula va fi to i
pentru unul i unul pentru to i.
n perioada de preg tire a NOII ORDINI MONDIALE, se va reglementa dezarmarea. Aceasta nu va
fi op ional . Niciunei na iuni nu-i va fi permis s produc echipamente n scopuri distructive sau s
violeze integritatea altei na iuni.
NOUA ORDINE MONDIAL trebuie s fie destinat pentru o lume care a trecut printr-o criz
distrug toare. NOUA ORDINE MONDIAL trebuie s pun bazele pentru o viitoare lume, posibil
doar dup o perioad de timp de recuperare i reconstruc ie.
EdwardAlexanderCrowley
Crowley (18751947) a fost maestru mason i bisexual. n 1947, nainte de a muri, a l sat o schi a
nf i rii unui ef secret, una din acele creaturi non-umane din zona Tibetului ce au influen at i au
dictat lucr ri theosofice precum cele ale madamei Blavatsky i Alicei Bailey (to i trei fiind ntemeietori
ai New Age-ului) sau Benjamin Creme (cel ce spunea n 1959 c ace tia i-au transmis c dup
aproximativ 20 de ani va apare pe p mnt maestrul mae trilor, iar n 1982 declara: Cristul este
printre noi!) n acea schi , bipedul arat aidoma extratere trilor din cultura UFO.
Ca i ceilal i, Crowley i-a numit clar st pnul: Lucifer. A influen at organiza iile oculte Golden Dawn
i Ordo Templi Orientis. Cea mai cunoscut lucrare a sa este The Book of the Law, al c rei text
central este noua filosofie a vie ii denumit Thelema, a c rei lozinc Do what thou wilt! (Face i ce
dori i!, n engleza veche) a influen at decisiv mentalul colectiv al genera iei tinere ncepnd cu anii
60. Aceast filosofie a primit-o n Egipt, n timpul unei experien e mistice din 1904, ocazie cu care
zeul (dracul) Horus l-a informat c a nceput o nou epoc magic , al c rei profet va fi Crowley. Tot
atunci, Horus (autonumit zeul v zduhului, St pnul Noii Ere, Bestia i Prin ul-preot) i-a dictat i
textul c r ii. Crowley a practicat ritualuri magice sexuale cu femei i b rba i. A avut strnse leg turi
cu Ilumina ii.
Pentru foarte mult timp, a mai fost i agent al serviciilor secrete britanice, avnd la un moment dat
misiunea de a compromite idealurile germane sau irlandeze, prin propagand aberant . A fost unul
din cei ce s-a ocupat cu intoxicarea serviciilor secrete germane cu informa ia c luxosul i gigantul
transoceanic RMS Lusitania ar transporta cantit i uria e de materiale de r zboi i c ncearc s
p c leasc blocada submarinelor nem e ti. Acest fapt a dus la dramatica scufundare a vasului civil
(al doilea dezastru ca m rime dup Titanic) i a reprezentat motivul intr rii SUA n r zboi. n acela i
timp, i promova articole n ziarele nem e ti The Fatherland i The International.
A folosit un spectru larg de stupefiante n cadrul experien elor sale magice.Vedetele rock, inclusiv
mi carea hippie l considera un soi de zeu-patron al lor.
Pentru cititorii atei, care nu cred n existen a diavolului, trebuie n eles c personajele de mai sus
(precum i vrfurile masoneriei sau ale c m t riei planetare) sunt de alt p rere i nc mai mult,
sunt practican i ai cultului paladin (nchinarea la Lucifer). Acest aspect este foarte important n
ntreaga ecua ie, deoarece tot ei ncurajeaz ateismul cu un singur scop: pentru a avea la dispozi ie
o mas de manevr ct mai mare.
n toat aceast lucrare general , dominarea componentei economice (b nci, finan e,
industrializare, acumulare de aur i pietre pre ioase, controlul z c mintelor de cupru sau petrol) nu
este un scop n sine, ci o unealt . ELITELE conduc toare din vrful piramidei nu acumuleaz strict
dintr-o l comie f r sfr it, ci pentru a controla. De fapt, deja au ajuns s aib att de mult, nct au
hot rt declan area ultimei etape, un cumul de crize (recesiune, foamete, mari mi c ri stradale,
r zboi cumplit) pentru ca mai apoi s prezinte solu ia: instaurarea GUVERNULUI MONDIAL al NOII
ORDINI MONDIALE de STNGA. De aceea s-a pus n mi care n ntreaga lume, n mare for ,
monstrul ro u, cel ce se consider a fi primit o ran de moarte dup c derea blocului comunist. De
aceea tuturor politicienilor de stnga li s-a ordonat s urle pentru necesitatea schimb rii. Pe diferite
tonalit i, de la Obama i pn la anarhi ti.
falsa Nou OrdineMondial defini ie
Actualmente, este reprezentat de ntreaga categorie de unelte ce le-au fost necesare de-a lungul
timpului pentru acumularea de capital i realizarea etapelor intermediare edific rii GUVERNULUI
MONDIAL: institu ii financiar-bancare, organiza ii interna ionale considerate a fi n slujba grupurilor
de interese avide de bani i putere, organisme de tip Bilderberg, masoneria, etc. Toate acestea sunt
prezentate a fi conduse de indivizi ce urm resc strict o acumulare masiv de capital i care au o
avid dorin de a conduce ntreaga planet .
Care este diferena dintre NOM i fNOM?
fNOM este prezentat a dori un imperiu mondial al r ului, condus de bancheri i corpora ii, uneori
acceptndu-se c au interese n aceast st pnire i evreii i/sau masoneria. Dorin ele acestora
sunt ns prezentate a fi strict de natur material . NOM ns folose te acumularea de capital i
resurse strict ca mijloc, iar nu ca scop. NOM ac ioneaz (precum am ar tat mai sus) la punerea n
practic a programului Ilumina ilor, pentru schimbarea din temelii a societ ii, pentru r sturnarea
valorilor, pentru ndobitocirea maselor, pentru promovarea avorturilor, sexualit ii, homosexualit ii,
ntr-un cuvnt ac ioneaz mpotriva celor descrise n Sfnta Scriptur a fi bune i promoveaz tot ce
este descris a fi r u. NOM este prin defini ie anti-cre tin . Dar aceste diferen e sunt aproape
imposibil de n eles pentru ne-cre tini i foarte greu de n eles pentru cre tinii ce nu realizeaz c
vremurile apocaliptice bat la u i.
Cumvor proceda?
S ne reamintimctevacitate.
NOUA ORDINE MONDIAL trebuie s fie destinat pentru o lume care a trecut printr-o criz
distrug toare. NOUA ORDINE MONDIAL trebuie s pun bazele pentru o viitoare lume, posibil
doar dup o perioad de timp de recuperare i reconstruc ie (Alice Bailey).
Henry Kissinger, la conferin a Bilderberg Group din Evian, Fran a, 1991: Azi, America ar fi
scandalizat dac trupele ONU ar intra n Los Angeles pentru a restabili ordinea [referindu-se la
protestele din 1991]. Mine - ea ne va mul umi! Asta este cu att mai evident dac li s-ar spune c
exist o amenin are extern [un atac terorist sau o invazie extraterestr ], fie ea real sau doar
declarat , care ar amenin a existen a Americii. n acest fel, toate popoarele lumii ne vor ruga s i
sc p m de aceast nenorocire. Toat lumea se teme de necunoscut. Cnd le vom pune pe tapet
acest scenariu, drepturile omului vor fi cedate de bun voie n favoarea garant rii bun st rii i a
siguran ei de c tre Guvernul Mondial.
David Rockefeller zicea a a (la 5 iunie 1991), cu privire la presta ia presei fa de deciziile Grupului
Bilderberg: Suntem recunosc tori conducerilor publica iilor The Washington Post, The New York
Times, Time Magazine i altor mari publica ii ai c ror directori au participat la ntlnirile noastre i au
respectat promisiunea lor de discre ie pentru ultimii 40 de ani. Ar fi fost imposibil pentru noi s
dezvolt m planul nostru global dac am fi devenit subiec i ai luminilor presei n to i ace ti ani, dar
lumea este mult mai sofisticat i mai preg tit acum s nainteze spre o guvernare global ...
David Rockefeller: Tot ce avem nevoie este o criz major , iar na iunile vor accepta Noua Ordine
Mondial .
Guvernatorul Nelson Aldrich Rockefeller (New York), ntr-un articol intitulat O chemare la
construirea unei noi ordini mondiale (New York Times, februarie 1962): Na iunile Unite nu au fost i
nu sunt capabile s aduc o nou ordine mondial , cerut de evenimentele actuale. Este necesar ca
SUA s preia conducerea tuturor popoarelor i s pun n practic conceptele i aspira iile de
suveranitate na ional printr-o viziune federal .
George Soros, la Forumul Economic de la Davos, Elve ia, 27 ianuarie 1995: Lumea are nevoie de o
nou ordine mondial i v avertizez c urmeaz o perioad de puternic dezordine n ntreaga
lume.
George Soros, despre actuala criz : A putea declara n mod oficial c aceasta este o criz care se
diferen iaz n mod categoric de celelalte, este cea mai mare criz cu care ne-am confruntat pn
acum i cu siguran va avea repercusiuni de lung durat . Este finalul unei ere i se vor ntmpla
multe transform ri. Cei care se a teapt s i reia afacerile ca pn acum este clar c nu n eleg ce
se ntmpl .
James Paul Warburg, declara ie n fa a Senatului SUA pe 7 februarie 1950: Vom avea un Guvern
Mondial, fie c ne place, fie c nu ne place. Singura ntrebare este dac acest Guvern Mondial va fi
adoptat prin cucerire sau prin accept.
Deci au nevoie de o megacriz ... Iar aceasta a nceput deja, odat cu cea financiar . Dar, dup cum
am mai spus, este de fapt vorba despre un cumul de crize ce va mai include: foamete, pandemii,
schimb ri climatice, ample mi c ri de strad , r zboi. Pentru c a a po i controla masele, pentru c
doar astfel le po i prezenta apoi solu ia: GUVERN MONDIAL al NOII ORDINI MONDIALE.
A a au procedat n cazul tuturor etapelor majore de pn acum: revolu ia francez , cea bol evic ,
r zboaiele mondiale. Aceste crize erau att de mari, nct lumea terifiat accept solu iile
prezentate, n fapt pa i n edificarea GUVERNULUI MONDIAL.
Pre edintele Woodrow Wilson, chiar dac ascult tor, a spus totu i ceva remarcabil (cnd s-a trezit i
a regretat rolul de marionet n mna unor ELITE prea tic loase):
Unii dintre cei mai mari oameni din Statele Unite, din domeniul comer ului i produc iei, se tem de
ceva. Ei tiu c undeva exist o putere att de organizat , att de subtil , att de atent , att de
complet , de perseverent nct nu au curajul s o vorbeasc de r u sau s o condamne, dect n
oapt .
P PU ARII au creat crize i r zboaie i au finan at mereu ambele tabere. Se spune c ilumina ii
doreau trei r zboaie mondiale pentru a ezarea lucrurilor pe f ga ul dorit de ei. Albert Pike a i
confirmat-o.
Primul r zboi [mondial] a fost declan at pentru destr marea marilor imperii suspecte ca fiind neloiale
noii for e, pentru capitalizarea P PU ARILOR, pentru preg tirea celui de-al doilea i pentru primul
pas spre GUVERNUL MONDIAL, anume Liga na iunilor (1919).
Al doilea r zboi [mondial] a pornit n jurul chestiunii evreie ti, ELITELE folosind, dup terminarea lui,
etnia precum un zid protector, un formidabil sistem datorit c ruia nu po i zice ceva mpotriva lor,
c ci se declan eaz automat reac ii de combatere a anti-semitismului. S ne amintim de dr.
Nahum Goldman, (1894-1982), pre edinte al World Zionist Organization, ce avertiza n 1958 la
World Jewish Conference n Geneva: Un declin al puternicului curent anti-semitism sincer ar putea
constiutui un nou pericol pentru supravie uirea evreiasc . Dispari ia anti-semitismului va avea efecte
foarte negative asupra activit ii noastre. Apoi, [al doilea r zboi mondial] a dus i la formarea ONU
(1945) i a tuturor organismelor financiare mondiale din ce n ce mai centralizate: Banca Mondial
(1945), FMI (1944), Uniunea European i Consiliul Mondial Al Bisericilor.
Uneori, crizele erau mai mici, n func ie i de ceea ce se urm rea; ns pentru ca efectul s fie
maxim, aveau grij s avertizeze. n 1907, de exemplu, Jacob Schiff declara ntr-un discurs la New
York c , f r o banc central care s aib un control adecvat, ara va aluneca nspre una dintre
cele mai severe crize din istorie.
Apoi - dup criza artificial din 1907, rezolvat de J. P. Morgan - n 1908 Congresul l ns rcineaz
pe Nelson W. Aldrich cu descoperirea cauzelor i cu c utarea solu iilor pentru prevenirea crizelor.
Acesta, dup o vizit la greii europeni din finan e-b nci (Rothschild i prietenii), se ntlne te (n
noiembrie 1910, la Jekyll Island Club) cu Paul Warburg (Kuhn, Loeb & Co.), Frank A. Vanderlip (din
partea National City Bank of New York), Henry P. Davison (din partea companiilor J. P. Morgan),
Charles D. Norton (din partea First National Bank of New York), Benjamin Strong (reprezentant J. P.
Morgan), n cel mai mare secret posibil, i pun bazele Federal Reserve Funds, n conformitate cu
n elegerea prealabil dintre Aldrich, Warburg, J. P. Morgan, Rockefeller. Secretul era necesar,
deoarece opinia public nu ar fi acceptat o banc na ional creat de b nci private. De abia n
1913 este recunoscut oficial de c tre Woodrow Wilson, influen at fiind de Bernard Baruch.
Odat cu anarhismul i revolu iile bol evic i na ional-socialist , apar principalele alternative la
SISTEM. Ele p reau a lupta mpotriva capitalismului, al sistemului financiar-bancar, ns toate au
fost finan ate de c tre ELITE. Toate acestea au avut ca element comun anti-cre tinismul,
promovnd ateismul sau p gnismul. Toate promovau o lume nou , populat de oameni noi i egali
ntre ei. N-au fost ns dect sinistre laboratoare i etape n edificarea viitorului GUVERN MONDIAL.
Momentul de a se pune ultimele c r mizi a sosit ns . Cumulul de crize va scoate lumea n strad ,
iar furia ei va fi direc ionat , ca i n trecut, mpotriva pie ei libere, a sistemului politic cunoscut ca
democrat, a sistemului financiar bancar, a corpora iilor, a oricui este bogat. Trebuie men ionat aici c
ELITELE nu figureaz n ochii maselor a fi printre boga i, ci doar unii din locotenen ii lor. Dup al
doilea r zboi mondial, ELITELE nu sunt n topurile 300 i nu auzi de ele n pres la rubrica ce au
mai cheltuit VIP-urile. Ele i-au creat la vrful piramidei o cooperativ a lor, unde au ngr m dit
ntreaga avere acumulat i lucreaz n lini te. Pentru a da de ele, este necesar un studiu
ndelungat al istoricului b ncilor i corpora iilor, iar masele n-au timp de a a ceva.
ns cele de mai sus nu vor fi suficiente, c ci nu vor genera o schimbare total . i aceasta deoarece
exist destul de mul i oameni care nu se vor l sa p c li i att de u or - care au mai auzit cte ceva
despre Federal Reserve, Bilderberg sau masonerie, de exemplu - i care vor reprezenta astfel un
pericol pentru revolu ia ce a nceput, c ci vor avertiza pe ct mai mul i spunndu-le: Ce schimbare
este asta, dac organismele ce au condus lumea veche r mn intacte? Iar n acel moment se va
vedea importan a fNOM, c ci se vor buluci mpotriva ei i mul i se vor l sa astfel p c li i.
ns nici chiar cele de mai sus nu sunt suficiente. Pentru ca mi carea maselor s fie ct mai ampl ,
t mb l ul ct mai mare i rezultatul ct mai glorios, trebuie s existe cineva care s apere ceea ce
revolu ia atac . Doar din aceast lupt ce va p rea c tigat de popor, va putea rezulta adev rata
NOU ORDINE MONDIAL . i ce poate declan a o tulburare mai mare dect ca pe fondul
nemul umirilor s se instaureze legea mar ial ? i astfel n elegem toate semnalele care arat c
SUA se preg te te intens pentru aceasta i ce n eles are agita ia foarte mare de la DHS, FEMA,
Pentagon, Garda Na ional , serviciile secrete. Nu intru n detalii aici, c ci internetul este plin de
asemenea avertismente, texte i materiale filmate. Pentru declan area ei, se va folosi un cumul de
probleme: sociale, pandemie, terorismul, schimbarea climei, etc. Este foarte posibil s se foloseasc
de legea numit National Security and Homeland Security Presidential Directive. Care, dac va
intra n vigoare al turi de m suri pentru reconsiderarea no iunii de Stat, va crea din SUA un colos
asem n tor Germaniei naziste, dar f r componenta anti-semit . Textul The National Security and
Homeland Security Presidential Directive apare pe site-ul Casei Albe la 9 mai 2007 ( i l g si i la
nota 2 a articolului Teribila arm n mna stapnilor pre edintelui Barack Hussein Obama, din 20
ianuarie 2009), f r un anun prealabil sau o conferin de pres . Desigur, nu reprezint produsul
gndirii lui Bush, ci al celor ce-l coordoneaz i care au preg tit terenul pentru perioada optim (n
care pre edinte va fi evident o alt marionet a lor).
Aceast directiv preziden ial pentru securitatea na iunii i a patriei prevede ca, n caz de urgen
decretat de c tre pre edinte, s fie nlocuit formula normal de guvernare a rii cu un amalgam
condus de pre edinte. Potrivit acesteia, pre edintele are puterea de a declara o urgen
catastrofal , dar nu se specific cine are puterea de a declara c aceast urgen a ncetat. Nu este
clar cum va putea func iona aceasta, din moment ce intr oarecum n contradic ie cu mai vechea
National Emergencies Act din 1976. De asemenea, are anexe secrete pe care nici m car Peter
DeFazio, membru al Homeland Security Committee nu le-a putut afla, cu toate c a cerut de dou
ori oficial acest lucru.
Dar cine va figura n ochii opiniei publice c este n spatele acestei ac iuni? Desigur, fNOM...
Mentalul opiniei publice a fost deja preg tit din timp pentru a nghi i cele de mai sus.
Ultima revolutie: NOUA ORDINE MONDIALA
reala impotriva falsei Noi Ordini Mondiale
Posted in NOUA ORDINE MONDIALA by saccsiv on august 12, 2009
http://saccsiv.wordpress.com/2009/08/12/ultima-revolutie-noua-ordine-mondiala-reala-impotriva-
falsei-noi-ordini-mondiale/
Cei ce au citit articolul Semnele inceptului REVOLUTIEI CNBC: Daca ar fi supuse
unui audit cn!entinal" #EDER$L RESERVE ar fi inc%ise isi aduc pro!a!il aminte
ca promiteam sa scriu multumita !unului Dumne"eu articolul de fata necesar pentru a se
intele#e mai !ine cele ce se vor petrece$
%untem martorii pre#atirii ultimei mai revolutii cea care vrea sa "#uduie lumea pe care o stim
din temelii sa rastoarne inte#ral si iremedial valorile pe care le recunoastem sa mature din
calea ei structurile si or#ani"atiile e&istente$ Mai corect spus s'a declansat fa"a finala a unei
revolutii continue ce a inceput acum peste ()) de ani si al carui efect se doreste a fi instaurarea
NOII ORDINI MONDIALE a unui *U+EN MONDIAL$ Iar acest ultim capitol se doreste a fi cel
mai cumplit si san#eros din intrea#a istorie a omenirii ,
&'(' )ells The New World Order -./0/1:
Foarte multi oameni vor uri NOUA ORDINE MONDIALA si vor muri protestand impotriva
ei
2ersona3ul nu a fost doar futurolo# si autor %4 de succes ci si unul din cei mai vocali
promotori ai eu*eniei$ Ca si iu!ita lui e!reica +ar*aret San*er care incepand cu ./(0
primeste fonduri masive din partea familieiRc,efeller in acelasi scop$ Cititi va ro# si articolul:
EU(ENIE: instrumentul prin care ELITELE dresc diminuarea drastica a
ppulatiei planetei si transfrmarea celr ramasi in scla!i
Cu alte cuvinte era un om al %I%5EMULUI$ +oi incerca in cele ce urmea"a sa e&plic ce a vrut
sa spuna in acea fra"a$
Desi#ur cu totii ati o!servat o e&plo"ie de articole si documentare ce tratea"a c6estiunea
*U+ERNULUI MONDIAL a NOII ORDINI MONDIALE precum si tot soiul de teme anti
sistem$ Cei care le'ati studiat un pic mai amanuntit ati putut constata ca doar par a fi la fel insa
in fapt sunt #rupate in doua mari cate#orii apartinatoare unor ta!ere ce sunt diametral opuse$
Ele par la fel pentru cititorii neavi"ati deoarece temele comune sunt cu mult mai multe decat
cele diver#ente$ Asta face si ca pe frontul de lupta anti sistem sa para a fi aliate$
%I%5EMUL a creat mereu alternative: teorii si #rupuri de actiune ce pareau foarte luptatoare
impotriva %I%5EMULUI pentru ca cea mai mare parte a celor nemultumiti sa se !uluceasca su!
stindardul lor$ Actualmente insa s'a pus in miscare cea mai mare cacealma din istoria
manipularii maselor ce va depasi prin #ro"avie tot ce s'a petrecut pe #lo! in perioada aparitiei
stralucirii si infran#erii national'socialismului -NOT$ ./: s'a creat ima#inea falsei ni rdini
mndiale -pe care o voi denumi in continuare fNO+1 si se incura3ea"a pe fata sau su!til
actiunile de lupta impotriva ei intr'un ra"!oi ce se va duce su! toate formele atat cu pi&ul si
discursul cat si pe !aricade sau cu arme$
Aceasta manevra este necesara din doua motive:
.1 sa se distra#a atentia multimii de la adevaratii dusmani si sa se canali"e"e furia acesteia
spre demolarea vec6ii societati si odata cu ea c6iar si a instrumentelor folosite pana acum de
catre ELI5E pentru acumularea de capital sau pentru coordonarea etapelor pre'instaurare
#uvern mondial$
(1 ELI5ELE fiind toate practicante ale cultului paladin -fie ca intele# sau nu motivul real al
actiunilor lor1 fac tot ce le sta in putinta spre a elimina din mentalul cat mai multor oameni
nade3dea in Domnul nostru Iisus 7ristos$ Astfel li se pre"inta strict alternative lumesti:
revolutii si sperante de sc6im!are a fNO+$ Mai mult aceste alternative postulea"a ca si#ur
faptul ca vremurile pe care le traim nu pot fi su! nici un c6ip inceputul adeveririi profetiilor din
%fanta %cripura sau ale %fintilor 2arinti$ Astfel %I%5EMUL doreste sa se asi#ure de faptul ca un
numar cat mai mic de oameni se pre#atesc pentru sin#ura lupta mantuitoare: marturisirea si
mucenicia$ Astfel un numar destul de mare de crestini sunt strict adeptii actiunilor umane
impotriva %I%5EMULUI !a mai mult ii acu"a pe adevaratii crestini de lasitate ,
Asa se face de e&empul ca inainte de declararea oficiala a cri"ei a fost promovat a#resiv
documentarul 0eit*eist care ataca #ederal Reser!e dar si crestinismul promovand insa
NOUA ORDINE MONDIALA -reala1 asa cum a fost ea teoreti"ata de varfurile masoneriei si de
catre stalpii care au pus acum .)) de ani temelia ne1 a*e$
Apoi dupa declararea oficiala a cri"ei au"eam politicieni de marca aratand cu de#etul spre
!ancile cele rele si promovand o sc6im!are de sistem si o , NOUA ORDINE MONDIALA$
5re!uie inteles ca 4ederal Reserve le'a fost un instrument necesar si atat$ +or pune tunurile pe
ea si vor renunta la ea pentru a construi ceva cu mult mai maret$
Desi#ur se va evita atin#erea adevaratelor ELI5E ce au creat'o si care au !eneficiat de pe urma
ei$
2entru a intele*e si mai 3ine" sa definim separat NOU$ ORDINE +ONDI$L$
-reala/ si fNO+ si de asemenea sa !edem cum !r prceda'
NOU$ ORDINE +ONDI$L$ definitie
La . mai .889 su! conducerea e!reului +a4er $msc%el Rt%sc%ild -in traducere
%CU5UL RO%U : inainte c6emandu'l Ma;er Amsc6el <auer dar si'a sc6im!at numele in mod
special pentru ce avea in plan sa faca1 cu spri3inul altor familii de e!rei #ermani !o#ati:
=essel; Moses Mendelsson si a unor !anc6eri: It"i#
4riedlander e!reul )eis%aupt fondea"a in secret societatea +ec6ii cautatori de lumina din
<avaria care va deveni mai cunoscuta su! denumirea Ordinul Iluminatilor$ )eis%aupt a
sustinut ca numele provenea din vec6i scrieri si insemna cei care detin lumina$
2rimul profet al Ordinului cel care intocmise o doctrina de la care mai tar"iu s'au inspirat
alte societati secrete influente : Car!onarii lui (iuseppe +a55ini Li#a Dreptilor lui 6arl
+ar7 sau Decem!ristii lui Cernisevs>i : a fost $dam )eis%aupt din acest punct de vedere
poate cel mai influent om al secolului ?I?$ Doctrina lui Novus Ordo %eclorum a supravietuit
veacului si a sc6im!at lumea in secolul ??$
.1 $3lirea mnar%iei si a ricarei puteri rdnate@
(1 $3lirea prprietatii pri!ate@
01 $3lirea mstenitrilr@
A1 $3lirea patritismului@
B1 $3lirea familiei -a casniciei si instruirea in comun a copiilor1@
91 $3lirea reli*iilr teiste
Intre .9 iulie si (/ au#ust .8C( la =il6elms!aden a avut loc al doilea Con#res +asnic su!
presedintia !aronului de <raunsDic>$ Con#resul de la =il6elms!aden a incercat sa faca o
conciliere intre diverse secte francmasonice: rosicrucieni necromanti ca!alisti si umanitaristi$
La Con#res a fost pre"ent si $dam )eis%aupt care a reusit sa fu"ione"e Ordinul
Iluminatilr cu masonii din lo3ile en#le"e si france"e$ Con#resul mai este important si pentru
ca a coincis cu emanciparea evreilor din Imperiul 7a!s!ur#ic$ 5otodata a fost pus la punct in
mare secret planul Re!lutiei france5e care se va declansa sapte ani mai tar"iu $ Contele de
+irieu un mason care a participat la con#resul secret de la =il6elms!aden i'a de"valuit
ulterior unui prieten:8Nu pot sa-ti spun ce s-a hotarat acolo. Pot doar sa-ti spun ca
este mult mai grav decat iti inchipui tu. Conspiratia care s-a pus in miscare la
Wilhelmsbaden este atat de perfect organizata, incat nu au scapare nici
monarhia, nici biserica8'
$ceasta dctrina este 3a5a celei de ST$N($ ' De aceea si sim3lurile 9 Rsu
caracteristic stan*ismului" . mai cele3rata de intrea*a stan*a" etc'
Cititi va ro# mai multe in articolul:
2$2US$RII inceputuri
In fapt NOUA ORDINE MONDIALA repre"inta fa"a finala a unei revolutii continue ce a
inceput atunci si care a cuprins incet'incet toata omenirea$ Iar aceasta doctrina va sta la !a"a
*U+ERNULUI MONDIAL$ O mare revolutie punctata in cursul istoriei de multe revolutii mai
mici: industriala .CAC !olsevica se&uala etc$ necesare pentru sc6im!area din temelii a
vec6ilor structuri statale politice sociale a traditiilor si a conceptiilor despre lume si viata$
Incepand cu sfarsitul secolului .C ELI5ELE ce au initiat aceasta actiune au mers pe doua
fronturi a/ ecnmic: !anci finante industriali"are acumulare de aur si pietre pretioase
controlul "acamintelor de cupru sau petrol si 3/ acti!itatea masneriei: crearea unei noi
clase politice revolutii cultura ideolo#ii crearea de Ealternative$
a/ ecnmic
+a4er $msc%el Rt%sc%ild -.8AA : .C.(1 a fost insa si fondatorul imperiului
!ancar Rt%sc%ild cea mai de succes familie din istorie$ Acesta si mai apoi fii sai au creat acest
imperiu cu intindere europeana determinand e&plo"ia revolutiei industriale pe continent au
influentat de"voltarea economica a sa pe directia de3a cunoscuta a folosirii com!usti!ililor fosili
inclusiv de"voltarea transporturilor au moderni"at si stapanit sistemul !ursier !ancar
financiar au influentat direct politicul au finantat mereu am!ele ta!ere ale unui ra"!oi au pus
la punct un sistem continental de informatii rapide etc$ La sfarsitul secolului ./ controlau peste
3umatate din intrea#a !o#atie a planetei$ Desi#ur ei au fost varful unui ice'!er# partea vi"i!ila a
unui sistem piramidal in care au fost a3utati de prieteni mai putin vi"i!ili opiniei pu!lice$ In %UA
i'au finantat pe colosii Rc,efeller -petrol1$ndre1 Carne*ie -otel1 &arriman -cai
ferate1 :' 2' +r*an si pe !anc6erii ce au pus !a"ele #ederal Reser!e$
%a vedem cine au fost fii sai :
Salmn +a4er -.88A'.CBB1 : fondatorul Rt%sc%ild 3an,in* famil4 f $ustria care a
determinat de"voltarea economica a Austriei$
Nat%an +a4er -.888'.C091 : fondatorul Rt%sc%ild 3an,in* famil4 f En*land$ Ca o
parante"a s'a casatorit cu o ruda a lui 6arl +ar7$ In afara de domeniul financiar'!ancar pe
care au a3uns sa'l stapaneasca in insula a cola!orat direct cu #uvernul in politica e&terna si de
securitate a statului$ De asemenea au de"voltat un serviciu de informatii privat$ Au finantat
ta!ara anti Napoleon$
4olosindu'se de sistemul propiu de informatii de influenta si de credi!ilitate dupa !atalia de
la =aterloo pierduta de france"i au adus in An#lia stirea falsa ca ar fi fost de fapt invers
panicand populatia$ <ursa a ca"ut si ei au cumparat pe nimic tot ceea ce i'a interesat$ La scurt
timp stirea adevarata a venit$ Astfel averea lor a crescut fa!ulos$ La scurt timp influenta lor
in Ban, f En*land era de3a determinanta$ A mai lucrat cu #uvernul prusac si cel spaniol$
4iul lui Nat%an +a4er Linel de Rt%sc%ild -.C)C'.C8/1 a finantat si influentat
#uvernul !ritanic in c6estiunea Canalului %ue"$ A investit masiv in 4ranta$ 4iul sau $lfred de
Rt%sc%ild -.CA('./.C1 a devenitdirectr f t%e Ban, f En*land si a repre"entat
#uvernul !ritanic la I nternatinal +netar4 Cnference din <ru&elles in .C/($
Au mai de"voltat afaceri in Africa de %ud$
Calmann -Carl/ +a4er -.8CC'.CBB1 : fondatorul Rt%sc%ild 3an,in* famil4 f
Naples -Napoli1$
:ames +a4er de Rt%sc%ild -.8/('.C9C1 : fondatorul Rt%sc%ild 3an,in* famil4 f
#rance$ A determinat transformarea 4rantei intr'o putere industriala$ La vremea sa a fost cel
mai !o#at om al planetei$
A fost sustinatorul lui *ioacc6ino Rossini 4rFdFric C6opin 7onorF de <al"ac Eu#Gne
Delacroi& si 7einric6 7eine$
%2ECI4ICA5IE:
Cand cititi mai sus ca au facut afaceri #anditi'le ca pe ceva me#a la nivel national sau
continental$
In tarile unde erau pre"enti direct repre"entau o forta !ancara mult superioara intre#ii
EconcurenteE luate la un loc$
4amilia avea o!icieiul sa se casatoreasca intre mem!rii sai$ In ca"ul in care pe o line a
ar!orelui #enealo#ic aceasta practica o faceau consecutiv ('0 #eneratii re"ultau sinuci#asi sau
ne!uni$
Cei mai sus numiti au fost prieteni cu conducatorii politici din tarile respective$
Dupa dramaticul al doilea ra"!oi mondial familia a intrat intr'un O<LI*A5ORIU si NECE%AR
con de um!ra lasand unui #rup prieten o !una parte a domeniului de activitate$ Asta nu
inseamna ca au devenit minusculi$
Actualmente !anca Rt%sc%ild este una din cele mai mari !anci de investitii din lume$
6ttp:HHDDD$rot6sc6ild$comH
3/ acti!itatea masneriei
Cu toate ca s'au folosit intens de formida!ila structura piramidala a acesteia si in economic
principala sarcina a ramas totusi crearea unei noi clase politice revolutii cultura ideolo#ii
crearea de Ealternative$ 5otul tre!uia sa apara insa ca fiind rodul unui proces firesc evolutiv al
omenirii de aceea au incura3at de e&emplu teoria evolutionista$
Uneori activitatile a/ si 3/ mer#eau pe fata mana de mana alteori efectele activitatilor
din 3/ pareau diametral opuse fiind in fapt vor!a de acele Ealternative$ Dar mereu e&ista un
dusman comun: crestinismul$ Nu permite spatiul sa de"volt aici o anali"a detaliata a intre#ii
acestei miscari insa cine citeste cea mai mare parte a articolelor acestui !ol# va intele#e$ Iar
pentru a usura acest lucru mentione" ca cuvintele scrise cu al!astru in#rosat si su!liniate
repre"inta 6iperlin>'uri spre materiale amanuntite$ +eti descoperi astfel ca re#asim la capitolul
finantare sau fondare a tuturor acestor actiuni sau institutii aceleasi nume de familii
dominante$
2e scurt ELI5ELE au creat #ederal Reser!e Cuncil n #rei*n
Relatins Bilder3er* (rupCmisia Trilaterala au #enerat ra"!oaiele mondiale pentru
a veni apoi cu solutiile salvatoare: Li#a Natiunilor si ONU ca etape ale viitorului *U+ERN
MONDIAL au creat instrumentele financiare necesare in aceste etape:B$NC$
+ONDI$L$ #+I au creat cri"ele economice au format UE$ Asta pe de o parte$
2e de alta parte au sutinut initiat si finantat revolutiile .CAC %imon <olivar *ari!aldi
!olsevica na5istase7uala -inclusiv promovarea 6omose&ualitatii1 au
promovat a!rturile si eu*enia$ Ideolo#ic au aparutscialismul si cmunismul ce
uneori au fi#urat a fi alternative la capitalism$ %i aici apare neca"ul caci maselor li se arata cu
de#etul sistemul financiar'economic corupt si li se oferea solutia unei societati stiintifice
e#alitariste anti teiste$ In fapt insa la varf ELI5ELE le conduc pe amandoua$
La sfarsitul secolului ./ si inceputul secolului () ia avant T%esp%ical Sciet4 t%ule si
inceputurile a ceea ce mai tar"iu avea sa fie cunoscut ca ne1 a*e initiate de persona3e cu o
puternica influenta asupra societatii contemporane precum +adame Bla!ats,4 $lice
Baile4 $leister Cr1le4$ +oi pre"enta cateva detalii despre aceste ultime persona3e ce toate
au vor!it despre *U+ERNUL MONDIAL al NOII ORDINI MONDIALE:
#t: %ttp:;;111'*nsticli3eratinfrnt'cm;s%ad1<f<t%e<dalai<lama<files;ima*e==>'?p*
&' 2' Bla!ats,4 -.C0. : .C/.1 a avut le#aturi apropiate cu ritul scotian masnic -$l3ert
2i,e1$
Iac>son %pielvo#el si David Redles de la %imon =iesent6al Center au fost nevoiti sa accepte
ca lucrarile maleficei femei l'au influentat decisiv pe Adolf 7itler$
Nascuta in imperiul rus emi#rea"a in .C80 in NeD Jor> si incepe o cariera in spiritism si mai
mult a#ita teorii decat face demonstratii de e&tracorporalitate levitatie telepatie si altele din
"ona paranormalului$
In .C8B fondea"a T%esp%ical Sciet4$
#t : %ttp:;;uplad'1i,imedia'r*;1i,ipedia;cmmns;a;ac;Ts<seal'*if
Ulterior incepe sa vi"ite"e India$
In .CC9 se sta!ileste in *ermania unde scrie o mare parte din Seret Dotrine! o lucrare plina
de teorii rasiste ce spunea ca i'a fost inspirata de maestrii nn umani din 5na
Ti3etului $ -acei asa numiti sefi secreti1$ Cititi va ro# si articolul:
E7traterestrii" (u!ernul +ndial si NOU$ ORDINE +ONDI$L$
Dupa deces a fost INCINERA5A$
Aceasta scria in EThe Seret DotrineE vol$ . pa# 0./ : 0():
EIn antihitate si realitate! lucifer sau luciferus! este numele unei entitati an"elie e
stapaneste a#solut peste lumina adevarului si peste lumina $ilei$E
Elucifer este lumina divina si terestra! %spirit s&ant% si %satan% in aelasi timpE
DO$+NE I$RT$@+$ C$ $+ CIT$T $SE+ENE$ BL$S#E+II'
Din 56eosop6ical %ociet; pornesc doua ramuri ale unei malefice unitati in diversitate: ne1
a*e -$lice Baile41 si T%ule Sciet4$
T%ule Sciet4 -Rudlf Steiner Rudlf Se3ttendrff -masn1 2%ilipp
Stauff $ntn Dre7lerRudlf &ess1 din *ermania a fost piatra de temelie
a Natinals5ialistisc%e $r3eiterpartei lui 7itler ,
#t: %ttp:;;mr3'files'1rdpress'cm;A==B;=A;t%ule@*esellsc%aft<em3lem'?p*
Cititi va ro# si articolul:
N$0IS+UL -partea ./: reli*ia na5ismului" asemanari cntemprane alarmante
#t: %ttp:;;111't%e@tri3ulatin@net1r,'cm;du*,rie*er;1%at<t%e<antic%rist<is<nt<ptC<files;ima*e==A'?p*
$lice Baile4 -.CC):./A/1 initiatoarea amplei miscari ne1 a*e
continuatoarea T%esp%ical Sciet4 ale carei !a"e au fost puse de catre +adame
Bla!ats,4$
%otul ei #ster Baile4 -.CCC : ./881 a fost masn #rad 0($
Intre ././ si ./A/ a scris multe lucrari dictate de catre maestri ai intelepciunii non
oameni din "ona 5i!etului$ A considerat ca lucifer este un "eu al intelepciunii considerat pe
nedrept de catre crestinism ca in#er ca"ut$
In ./A) a preva"ut victoria aliatilor -intr'o perioada in care multe state inca nu intrasera in
ra"!oi iar ta!ara acestora inca nu se formase oficial1 si sta!ilirea de catre acestia dupa marea
confla#ratie a unei NOI ORDINI MONDIALE ce va duce umanitatea la un foarte ridicat nivel de
civili"atie , %a ne amintim ca la .A au#ust ./A. intr'un moment in care %UA inca nu intrase
in ra53i a fost sc6itata $TL$NTIC C&$RTER adevarata fundatie pentru ma3oritatea
tratatelor si or#ani"atiilor internationale -inclusiv Natiunile Unite si cele financiare1 de dupa cel
de al doilea ra"!oi mondial cu oca"ia Atlantic Conference -nume de cod Riviera1 la care au
participat presedintele %UA 4ran>lin D$ Roosevelt si premierul !ritanic =inston
C6urc6ill -am!ii masni1 insotiti de consilierii lor apropriati$ Interesant este ca in cadrul sau se
specifica necesitatea unei ni rdini mndiale$ Cititi va ro# si articolul:
Instrumente ale crearii (UVERNULUI +ONDI$L -partea ./: B$NC$ +ONDI$L$
Este intemeietoarea Lucifer 2u3lis%in* Cmpan4 redenumita mai apoi Lucis Trust
-Ima#ine preluata din articolul $ Ne1 $*e Sim3l de pe site'ul oficial LUCIS TRUST1
Lucis Trust este Nn@(!ernmental Or*ani5atin in cadrul Natiunilr Unite DDD La
indicatia ei in cladirea ONU se afla o camera de ru#aciune cu insemnele acesteia unde #reii se
aduna inaintea fiecarei sedinte #enerale$
#t : %ttp:;;111'3i3litecaple4ades'net;ima*enes<scipl;un=.<=C'?p*
Cititi va ro# si articolul :
NE) $(E" reli*ia !iitrului (UVERN +ONDI$L al NOII ORDINI +ONDI$LE
Un astfel de Esef secretE non uman i'a dat in ./08 lui Baile4 'Marea invoatie '$ Aceasta a
fost folosita inclusiv dupa evenimentele din ..'=E'A==. de catre #ind%rn #undatin -pe
care o invoca de la infiintare ei1$ Este o invocatie folosita si de miscarea ne1 a*e U#O$
#ind%rn #undatin a fost fondata in ./8($ In .//8 devine mem!ru Conference of Non'
*overnmental Or#ani"ations in Consultative Relations6ip Dit6 t6e United Nations -CON*O1 si
mem!ru fondator al mai multor #rupuri active in UN &eadFuarters intre care amintim T%e
Spiritual Caucus in al carei site oficial #asiti foto#rafia United Nations Meditation Room
camera de ru#aciune de care aminteam mai sus si careia ii face propa#anda$
Cuvinte de lauda adresate camerei precum unui templu i'a adus si misticul Da*
&ammars,?Gld -./)B:./9.1 al doilea %ecretar *eneral al Natiunilor Unite$ Individul avea
planuri marete cu ONU dar a murit intr'un accident neelucidat nici pana in "ilele noastre$
Alt #reu al Natiunilor Unite mare iu!itor de draci este R3ert +uller -./(0'1$ Asistent al
%ecretarului *eneral de peste A) de ani$ 2oreclit filosoful UN pentru liniile directoare pe care
le trasea"a$ E plin de idei despre #uvernarea mondiala $ Recunoaste ca este influentat de $lice
Baile4 pe care o admira caci a fost contactata de maestri ai intelepciunii ,
Analistii fenomenului sunt de acord ca lucrarile lui Baile4 Rudlf Steiner -T%ule
Sciet4 din *ermania alta fiica a T%esp%ical Sciet4 care a fost piatra de temelie
a Natinals5ialistisc%e $r3eiterparteia lui 7itler ,1 si ale T%esp%4@ei in #eneral au
influentat crearea reli#iilor U4O inclusiv Order of t6e %olar 5emple$
In lucrarea sa The E(ternali$ation o& the )ierarh* $lice Baile4 scria:
ENOUA ORDINE MONDIALA va reunoaste a produtia lumii! resursele naturale ale
planetei si #o"atiile sale nu apartin nii unei natiuni! i vor &i impartasite tuturor+ Nu vor mai
e(ista natiuni la ate"oria %a avea, iar altele la polul opus+ -rintr.un proes ehita#il si oret
se va or"ani$a distri#utia "raului! al petrolului si a mineralelor! in &untie de nevoile &iearei
natiuni si popor+Toate aestea vor &i sta#ilite in raport u intre"ul planetar$
ENOUA ORDINE MONDIALA se va #a$a pe reunoasterea &aptului a toti oamenii sunt e"ali
la ori"ine! doar a se a&la la di&erite stadii ale de$voltarii evolutive+ Inte"ritatea personala!
inteli"enta! vi$iunea si e(perienta! la are se va adua"a si #unavointa! vor india viitorii
onduatori$
ENOUA ORDINE MONDIALA va &i &ondata pe un sentiment de responsa#ilitate+ Re"ula va &i
%toti pentru unul si unul pentru toti
EIn perioada de pre"atire a NOII ORDINI MONDIALE se va re"lementa de$armarea+
Aeasta nu va &i optionala+ Nii unei natiuni nu.i va &i permis sa produa ehipamente in
sopuri distrutive sau sa viole$e inte"ritatea altei natiuni$ E
ENOUA ORDINE MONDIALA tre#uie sa &ie destinata pentru o lume are a treut printr.o
ri$a distru"atoare+ NOUA ORDINE MONDIALA tre#uie sa puna #a$ele pentru o viitoare
lume! posi#ila doar dupa o perioada de timp de reuperare si reonstrutie$

#t: %ttp:;;111'7pr?ectma*a5ine'cm;arc%i!es;3,s;ima*es;aleistercr1le4'?p*
Ed1ard $le7ander Cr1le4 -.C8B:./A81 a fost maestru masn si !ise&ual$ In ./A8
inainte de a muri a lasat o sc6ita a infatisarii unui sef secret creaturi non umane din "ona
5i!etului ce au influentat si au dictat lucrari t6eosofice precum cele ale lui +adame
Bla!ats,4 $lice Baile4 -toti trei considerati a fi stalpi ai ne1 a*e1 sau Ben?amin
Creme -cel ce spunea in .ECE ca acestia i@au transmis ca dupa apr7imati! A= de ani
!a apare pe pamant 8maestrul maestrilr8 iar in .EHA declara: 8Cristul este
printre noi8 9 In acea sc6ita !ipedul arata aidoma e&traterestrilor din cultura U4O $ Cititi
va ro# si articolul:
E7traterestrii" (u!ernul +ndial si NOU$ ORDINE +ONDI$L$
Ca si ceilalti Cr1le4 si'a numit clar stapanul: lucifer$ A influentat or#ani"atiile
oculte *olden DaDn si Ordo 5empli Orientis$ Cea mai cunoscuta lucrare a sa este The /oo0 o&
the Law al carei te&t central este noua filosofie a vietii denumita 56elema a carei lo"inca 'Do
what thou wilt, -faceti ce driti in en#le"a vec6e1 a influentat decisiv mentalul colectiv al
#eneratiei tinere incepand cu anii 9)$ Aceasta filosofie a primit'o in E#ipt in timpul unei
e&periente mistice din ./)A oca"ie cu care "eul -dracul1 %rus l'a informat ca a inceput o noua
epoca ma#ica al carei profet va fi Cr1le4$ 5ot atunci %rus -autonumit "eul va"du6ului
stapanul noii ere si !estia printul'preot1 i'a dictat si te&tul cartii
A practicat ritualuri ma#ice se&uale cu femei si !ar!ati$
%transe le#aturi cu iluminatii$
2entru foarte mult timp a mai fost si a#ent al serviciilor secrete !ritanice avand la un moment
dat misiunea de a compromite idealurile #ermane sau irlande"e prin propa#anda a!eranta$ A
fost unul din cei ce s'a ocupat cu into&icarea serviciilor secrete #ermane cu informatia ca
lu&osul si #i#antul transoceanic RM% Lusitania ar transporta cantitati urisase de materiale de
ra"!oi si ca incearca sa pacaleasca !locada su!marinelor nemtesti$ Acest fapt a dus la dramatica
scufundare a vasului civil -al doilea de"astru ca marime dupa 5itanic1 si a repre"entat motivul
intrarii %UA in ra"!oi$ In acelasi timp isi promova articole in "iarele nemtesti The
Fatherlandsi The International$
A folosit un spectru lar# de stupefiante in cadrul e&perientelor sale ma#ice$
+edetele roc> inclusiv miscarea 6ippie il considera un soi de "eu'patron al lor$ Cititi va ro# si
articolul:
$leister Cr1le4 si REVOLUTI$ S$T$NIST$ -rc," se7ualitate" dr*uri/ !ide si
cmpletari necesare
2entru cititorii atei c6iar daca nu cred in e&istenta diavolului tre!uie inteles ca persona3ele de
mai sus precum si varfurile masoneriei sau ale camatariei planetare sunt de alta parere mai
mult sunt practicanti ai cultului paladin -inc6inarea la lucifer1$ Cititi va ro# si articolul:
Citate cele3re ale unr masni sau e!rei sinisti faimsi
Acest aspect este foarte important in intrea#a ecuatie deoarece tot ei incura3ea"a ateismul cu
un sin#ur scop: pentru a avea la dispo"itie o masa de manevra cat mai mare ,
In toata aceasta lucrare #enerala dominarea componentei a1 economic -!anci finante
industriali"are acumulare de aur si pietre pretioase controlul "acamintelor de cupru sau petrol1
nu este un scop in sine ci o unealta$ ELI5ELE conducatoare din varful piramidei nu acumulea"a
strict dintr'o lacomiei fara sfarsit ci pentru a controla$ De fapt de3a au a3uns sa ai!a atat de
mult incat au 6otarat declasarea ultimei etape un cumul de cri"e -recesiune foamete mari
miscari stradale ra"!oi cumplit1 pentru ca mai apoi sa pre"inte solutia: instaurarea
*U+ERNULUI MONDIAL al NOII ORDINI MONDIALE de %5AN*A$ De aceea s'a pus in
miscare in intrea#a lume in mare forta monstrul rosu cel ce se considera a fi primit o rana de
moarte dupa caderea !locului comunist$ De aceea tuturor politicienilor de stan#a li s'a ordonat
sa urle pentru necesitatea sc6im!arii$ 2e diferite tonalitati de la O!ama si pana la anar6isti$
Cititi va ro# si articolele:
I Cri5a financiara din SU$" etapa principala in edificarea NOII
ORDINI +ONDI$LE
Detalii esentiale despre 2$2US$RII si sfrile prin care este manuit presedintele
marineta Barac, O3ama

falsa Nua Ordine +ndiala definitie
Actualmente este repre"entata de intrea#a cate#orie de unelte ce le'au fost necesare de'a
lun#ul timpului pentru acumularea de capital si reali"area etapelor intermediare edificarii
*U+ERNULUI MONDIAL:
institutii financiar !ancare
or#ani"atii internationale considerate a fi in slu3!a #rupurilor de interese avide de !ani si
putere
or#anisme de tip Bilder3er*
masneria
etc$
5oate acestea sunt pre"entate a fi conduse de indivi"i ce urmaresc strict o acumulare masiva de
capital si care au o avida dorinta de a conduce intrea#a planeta$

C$RE ESTE DI#ERENT$ DINTRE NO+ SI fNO+J
fNO+ este pre"entata a dori o un imperiu mondial al raului condus de !anc6eri si corporatii
uneori acceptandu'se ca au interese in aceasta stapanire si e!reii siHsau masneria$ Dorintele
acestora sunt insa pre"entate a fi strict de natura materiala$
NO+ insa foloseste acumularea de capital si resurse strict ca mi3loc si nu ca
scop$ NO+ actionea"a precum am aratat mai sus la pro#ramul iluminatilor pentru sc6im!area
din temelii a societatii pentru rasturnarea valorilor pentru indo!itocirea maselor pentru
promovarea avorturilor se&ualitatii 6omose&ualitatii intr'un cuvant actionea"a impotriva celor
descrise in %fanta %criptura a fi !une si promovea"a tot ce este descris a fi rau$ NO+ este prin
definitie anti crestina$ Dar aceste diferente sunt aproape imposi!il de inteles pentru ne
crestini si foarte #reu de inteles pentru crestinii ce nu reali"ea"a ca vremurile apocaliptice !at la
usi$

CU+ VOR 2ROCED$J
$lice Baile4:
ENOUA ORDINE MONDIALA tre#uie sa &ie destinata pentru o lume are a treut printr.o
ri$a distru"atoare+ NOUA ORDINE MONDIALA tre#uie sa puna #a$ele pentru o viitoare
lume! posi#ila doar dupa o perioada de timp de reuperare si reonstrutie$
&enr4 6issin*er la conferinta Bilder3er* (rup din Evian 4ranta .//.:
'A$i! Ameria ar &i sandali$ata daa trupele ONU ar intra 1n Los An"eles pentru a resta#ili
ordinea 2re&erindu.se la protestele din 34435+ M6ine 7 ea ne va multumi8 Asta este u at6t mai
evident daa li s.ar spune a e(ista o amenintare e(terna 2o inva$ie e(traterestra! sau de ordin
terorist5! &ie ea reala sau doar delarata! are ar ameninta e(istenta Ameriii+ 9n aest &el
toate popoarele lumii ne vor ru"a sa 1i sapam de aeasta nenoroire+ Toate lumea se teme de
neunosut+ :6nd le vom pune pe tapet aest senariu! drepturile omului vor &i edate de
#unavoie 1n &avoarea "arantarii #unastarii si a si"urantei de atre Guvernul ondial+'
Da!id Rc,efeller la B iunie .//. spunea cu privire la prestatia presei fata de
deci"iile Bilder3er* (rup:
Suntem reunosatori onduerilor pu#liatiilor The Washin"ton -ost! The New ;or0
Times! Time Ma"a$ine si altor mari pu#liatii ai aror diretori au partiipat la intalnirile
noastre si au respetat promisiunea lor de disretie pentru ultimii <= de ani+ Ar &i &ost
imposi#il pentru noi sa de$voltam planul nostru global daa am &i devenit su#ieti ai
luminilor presei in toti aesti ani! dar lumea este mult mai so&istiata si mai pre"atita aum sa
inainte$e spre o guvernare globala >
Da!id Rc,efeller:
E!ot ce avem nevoie este o criza ma"ora, iar natiunile vor accepta Noua #rdine
ondiala K
*uvernatorul Nelsn $ldric% Rc,efeller -NeD Jor>1 Kntr'un articol intitulat O hemare
la onstruirea unei noi ordini mondiale : NeD Jor> 5imes 4e!$ ./9(:
Natiunile Unite! nu au &ost si nu sunt apa#ile sa adua o noua ordine mondiala! eruta
de evenimentele atuale+ Este neesar a SUA sa preia onduerea tuturor popoarelor si sa
puna 1n pratia oneptele si aspiratiile de suveranitate nationala printr.o vi$iune &ederala$
(er*e Srs la 4orumul Economic de la Davos Elvetia (8 Ian$ .//B:
Lumea are nevoie de o noua ordine mondiala si va averti$e$ a urmea$a o perioada de
puternia de$ordine 1n 1ntrea"a lume$
(er*e Srs despre actuala cri"a:
A? putea delara 1n mod o&iial @ aeasta este o ri$@ are se di&erenAia$@ 1n mod ate"ori
de elelalte! este ea mai mare ri$@ u are ne.am on&runtat p6n@ aum ?i u si"uranA@ va
avea reperusiuni de lun"@ durat@+ Este &inalul unei ere ?i se vor 1nt6mpla multe trans&orm@ri+
:ei are se a?teapt@ s@ 1?i reia a&aerile a p6n@ aum este lar @ nu 1nAele" e se 1nt6mpl@$
:ames 2aul )ar3ur* declaratie Kn fata %enatului %UA pe 8 4e!$ ./B):
'Bom avea un Guvern ondial! &ie a ne plae! &ie a nu ne plae+ Sin"ura 1ntre#are este
daa aestGuvern ondial va &i adoptat prin uerire sau prin aept'
Deci au nevoie de o me#a cri"a , iar aceasta de3a a inceput odata cu cea financiara$ Dar dupa
cum am mai spus este de fapt vor!a despre un cumul de cri"e ce va mai include: foamete
pandemii sc6im!ari climatice ample miscari de strada ra"!oi$ 2entru ca asa poti controla
masele pentru ca doar astfel le poti pre"enta apoi solutia: *U+ERN MONDIAL al NOII
ORDINI MONDIALE$
Asa au procedat in ca"ul tuturor etapelor ma3ore de pana acum: revolutia france"a cea
!olsevica ra"!oaiele mondiale$ Aceste cri"e erau atat de mari incat lumea terifiata accepta
solutiile pre"entate in fapt pasi in edificarea *U+ERNULUI MONDIAL$
2resedintele )dr1 )ilsn c6iar daca ascultator a spus totusi ceva remarca!il -cand s'
a tre"it si a re#retat rolul de marioneta in mana unor ELI5E prea ticaloase1:
Unii dintre ei mai mari oameni din Statele Unite! din domeniul omertului si produtiei! se
tem de eva+ Ei stiu a undeva e(ista o putere at6t de or"ani$ata! at6t de su#tila! at6t de
atenta! at6t de ompleta! de perseverenta 1n6t nu au uraCul sa o vor#easa de rau sau sa o
ondamne! de6t 1n soapta$
2A2U%ARII au creat cri"e si ra"!oaie si au finantat mereu am!ele ta!ere$ %e spune ca
iluminatii doreau trei ra"!oaie mondiale pentru ase"area lucrurilor pe fa#asul dorit de
ei$ $l3ert 2i,e a si confirmat'o$
2rimul ra"!oi a fost declansat pentru destramarea marilor imperii suspecte ca fiind neloiale
noii forte pentru capitali"area 2A2U%ARILOR pentru pre#atirea celui de al doilea si pentru
primul pas spre *U+ERNUL MONDIAL anume Li*a natiunilr -././1$
Al doilea ra"!oi a pornit in 3urul c6estiunii evreiesti ELI5ELE folosind dupa terminarea lui
etnia precum un "id protector un formida!il sistem datorita caruia nu poti "ice ceva de ei caci se
declansea"a automat reactii de com!atere a anti semitismului$ %a ne amintim si de
dr$ Na%um (ldman -.C/A'./C(1 presedinte al =orld Lionist Or#ani"ation ce averti"a in
./BC la =orld IeDis6 Conference in *eneva:
EUn delin al puterniului urent anti.semitism siner ! ar putea onstiutui un nou periol
pentru supravietuirea evreiasa + Disparitia anti-semitismului va avea e&ete &oarte
ne"ative asupra ativitatii noastreE
Apoi pentru formarea ONU -./AB1 si toate or#anismele financiare mondiale din ce in ce mai
centrali"ate:B$NC$ +ONDI$L$ -./AB1 #+I -./AA1 si Uniunea Eurpeana$
Uneori cri"ele erau mai mititele functie si de ceea ce se urmarea insa pentru ca efectul sa fie
ma&im aveau #ri3a sa averti"e"e:
In ./)8 :ac3 Sc%iff declara intr'un discurs la NeD Jor> ca fara o 3anca centrala care sa
ai!a un control adecvat tara va aluneca inspre cele mai severe cri"e din istorie$
Dupa cri"a artificiala din ./)8 re"olvata de :' 2' +r*an in ./)C con#resul il insarcinea"a
pe Nelsn )' $ldric% cu descoperirea cau"elor si cu cautarea solutiilor pentru prevenirea
cri"elor ,
Acesta dupa o vi"ita la #reii din finante !anci europeni -Rt%sc%ild si prietenii1 in
noiem!rie ./.) la Ie>;ll Island Clu! se intalneste cu 2aul )ar3ur* -Mu6n Loe! N
Co$1 4ran> A$ +anderlip -din partea National Cit; <an> of NeD Jor>1 7enr; 2$ Davison -din
partea companiilor :' 2' +r*an1 C6arles D$ Norton -din partea 4irst National <an> of NeD
Jor>1 <en3amin %tron# -repre"entant :' 2' +r*an1in cel mai mare secret posi!il si pun
!a"ele #ederal Reser!e in conformitate cu intele#erea preala!ila $ldric% " )ar3ur* :2
+r*anRc,efeller$ %ecretul era necesar deoarece opinia pu!lica nu ar fi acceptat o !anca
nationala creata de !anci private$ De a!ia in ./.0 este recunoscuta oficial de catre =oodroD
=ilson influentat fiind de Bernard Baruc%$
Cititi va ro# si articolul:
#EDER$L RESERVE L Rt%sc%ild" Rc,efeller" La5ard" )ar3ur*" Le%man" 6u%n
Le3" (ldman Sac%sJ
Odata cu anar%ismul si revolutiile !olsevica si national'socialista apar principalele
Ealternative la %I%5EM$ Ele pareau a lupta impotriva capitalismului al sistemului financiar'
!ancar insa toate au fost finantate de catre ELI5E , 5oate acestea au avut ca element comun
anti'crestinismul promovand ateismul sau pa#anismul$ 5oate promovau o lume noua populata
de oameni noi si e#ali intre ei$ N'au fost insa decat sinistre la!oratoare si etape in edificarea
viitorului *U+ERN MONDIAL$
Momentul de a se pune ultimele carami"i a sosit insa$ Cumulul de cri"e va scoate lumea in
strada iar furia ei va fi directionata ca si in trecut impotriva pietei li!ere a sistemului politic
cunoscut ca democrat a sistemului financiar !ancar a corporatiilor a oricui este !o#at$ 5re!uie
mentionat aici ca ELI5ELE nu fi#urea"a in oc6ii maselor a fi printre !o#ati ci doar unii din
locotenentii lor$ Dupa al doilea ra"!oi mondial ELI5ELE nu sunt in topurile 0)) si nu au"i de
ele in presa la ru!rica Ece au mai c6eltuit +I2'urile$ Ele si'au creat la varful piramidei o
cooperativa a lor unde au in#ramadit intrea#a avere acumulata si lucrea"a in liniste$ 2entru a da
de ele este necesar un studiu indelun#at al istoricului !ancilor si corporatiilor insa masele n'au
timp de asa ceva$
Insa cele de mai sus nu vor fi suficiente caci nu vor #enera o sc6im!are totala$ %i aceasta
deoarece e&ista destul de multi oameni care nu se vor lasa pacaliti atat de usor care au mai au"it
cate ceva despre #ederal Reser!eBilder3er* sau masnerie de e&emplu si care vor
repre"enta astfel un pericol pentru revolutia ce a inceput caci vor averti"a pe cat mai multi
spunandu'le: ':e shim#are este astaD Or"anismele e au ondus lumea vehe raman intateD
Iar in acest moment se va vedea importanta fNO+ caci se vor !uluci impotriva ei si multi se
vor lasa astfel pacaliti$
Insa nici c6iar cele de mai sus nu sunt suficiente$ 2entru ca miscarea maselor sa fie cat mai
ampla tam!alaul cat mai mare si re"ultatul cat mai #lorios tre!uie sa e&iste cineva care sa
apere ceea ce revolutia ataca$ Doar din aceasta lupta ce va parea casti#ata de popor va putea
re"ulta adevarata NOUA ORDINE MONDIALA$ %i ce poate declansa o tul!urare mai mare decat
ca pe fondul nemultumirilor sa se instaure"e:
LE(E$ +$RTI$L$
%i astfel intele#em toate semnalele care arata ca %UA se pre#ateste intens pentru le#ea
martiala si ce'i cu a#itatia foarte mare de la D7% 4EMA 2enta#on *arda Nationala serviciile
secrete$ Nu intru in prea mari detalii aici caci internetul este plin de asemenea avertismente:
te&te si materiale filmate$
2entru declansarea ei se va folosi un cumul de pro!leme: sociale pandemie terorismul
sc6im!area climei etc$
De3a se definesc dusmanii Esistemului:
Un nu 8manual de lupta imptri!a terrismului ii indica a fi periculsi inclusi!
pe militantii anti NOU$ ORDINE +ONDI$L$ 9
Este foarte posi!il sa se foloseasca de o le#e care daca va intra in vi#oare alaturi de masuri
pentru reconsiderarea notiunii de stat va crea din %UA un colos asemanator *ermaniei na"iste
dar fara componenta anti'semita:
Natinal Securit4 and &meland Securit4 2residential Directi!e
La / mai ())8 apare pe site'ul Casei Al!e te&tul pe care il #asiti la -NOT$ A/ a
articolului Teri3ila arma in mana stapanilr presedintelui B$R$C6 &ussein
OB$+$ II incapand cu A= ianuarie A==E: T%e Natinal Securit4 and &meland
Securit4 2residential Directi!e fara un anunt preala!il sau o conferinta de presa$ Desi#ur
nu repre"inta produsul #andirii lui <us6 ci al celor ce'l coordonea"a si care au pre#atit terenul
pentru perioada optima -in care presedinte va fi evident o alta marioneta a lor1
Aceasta directiva pre"identiala pentru securitatea natiunii si a patriei prevede ca in ca" de
ur#enta decretata de catre presedinte sa fie inlocuita formula normala de #uvernare a tarii cu un
amal#am condus de presedinte$ 2otrivit acesteia presedintele are puterea de a declara o ur#enta
catastrofala dar nu se specifica cine are puterea de a declara ca aceasta ur#enta a incetat ,
Nu este clar cum de va putea functiona din moment ce oarecum intra in contradictie cu mai
vec6ea National Emer#encies Act din ./89$ De asemenea are ane&e secrete pe care nici
macar 2eter De4a"io mem!ru al 7omeland %ecurit; Committee nu le'a putut afla cu toate ca a
cerut de doua ori oficial acest lucru ,
%i cine va fi#ura in oc6ii opiniei pu!lice ca este in spatele acestei actiuniO Desi#ur fNO+ ,
Mentalul opiniei pu!lice a fost de3a pre#atit din timp pentru a in#6iti cele de mai sus$ Cititi va
ro# si articolele:
VIDEO: 8T%e Illuminati Card (ame" un ?c din .EEC ce descria e!enimentele din
9 ..'=E'A==. dar si altele care !r urma
K BL$C6:$C6" a!ertisment sau *luma 3lna!aJ

-NOT$ ./
Cititi va ro# si articolele:
N$0IS+UL -partea ./: reli*ia na5ismului" asemanari cntemprane alarmante
N$0IS+UL -partea A/: finantatrii si sustinatrii natinal@scialismului
>A comentarii
P ADAM A 4O%5 UN MAIMU5OIO Liarul Lumina promovea"a evolutionismul
Ciudatenii la prima Conferinta Internationala despre *ripa 2orcina Q
>A RMspunsuri
Subscrbe to comments wth RSS.
1. saccsiv said, on august 12, 2009 at 12:18 pm
Pentru ma facta parcurgere a acestu bog, ctt va rog s CUPRINS:
http://saccsv.wordpress.com/about/
Raspunde
2. horia said, on august 12, 2009 at 3:49 pm
ar trebu sa fac un fm n care sa e s desenez care- egatura ntre NWO s anthrst, ca- mut ma de mpact.
cartea pe care vre s-o pubc este o dee formdaba nsa mpactu va f redus ca tu nu benefcez de medatzarea
s vzbtatea u Dan Purc ca sa vnz zec de m de exempare. t recomand sa fac o echpa cu ce de a Razbo
ntru Cuvant eventua s cu at oamen tre| dn bserca s sa gasest un edtor vdeo foarte bun, de fapt o echpa, un
studo, s cu fondur adunate prntr-o campane bne sustnuta pe sture ortodoxe se poate face un fm peste
Ingeru dgta sau Endgame s care sa ofere n mod necesar perspectva ortodoxa asupra ntreg chestun.
Raspunde
o andrei said, on octombrie 28, 2009 at 12:03 am
saut,
exsta pe net o sere de fme care a fost nterzsa de youtube pubcata de un musuman, abduah hashem ce
contne mute dezvaur n egatura cu temee acestu ste. bnentees scopu ascuns sere de fme este de a
convnge prvtor ca aceasta crednta (n mahomed) este cea adevarata. cred ca merta uata n consderare
urmarrea acestu punct de vedere, doar pentru a ntar propre crednte. cred ca se aprope ma mut de
defnta de NOM n antteza cu fNOM. desgur trebue un anumt nve de sceptcsm. sunt unee epsoade
foarte cudate ce provesc extraterestr, dar prvnd n ansambu este munca de cercetare a unu tp
nemutumt, ant-sstem ce refuza sa se conformeze. am ctt apo despre e ca ar f facut ucrur ne-a-ocu-
or, dar me persona nu-m pace sa |udec oamen, am ncercat sa au ce e bun dn fmu respectv s nmc
ma mut. numee sere este The AntChrst Da||a w be a Reptan ShapeShfter s cred ca e nevoe de
muta rabdare s de un dscernamant ascutt.
daca se dovedeste a f o ata ncercare de orandure spre new age m cer m de scuze, dar un exempu
pseudo-poztv ar f s davd cke care prn prezentarea ratonamentuu de probem-reacton-souton m-a
facut sa nteeg mute evenmente storce.
e mut rau n fata, dar sper ca no roman sa gasm sout pentru anarea dureror cum au facut-o ce
dnantea noastra.
sanatate, numa bne!
Raspunde
saccsiv said, on octombrie 28, 2009 at 2:34 am
andre
davd cke este un exceent exempu de uptator ant fNOM, ce a|uta n fapt a promovarea reae NOM
tutenes said, on octombrie 28, 2009 at 6:46 am
Da, dupa modeu Hotu strga :Hot !!!
andrei said, on octombrie 28, 2009 at 1:09 pm
sunt de acord, tocma de-aa am spus exempu pseudo-poztv. s repet pozta mea vs-a-vs de orce
matera cu subectu consprate: sceptcsm s un mare accent pe dscernamantu fecarua. fecare
parere trebue cantarta dupa vaore s credntee propr s nu urmata orbeste ma aes n vremure n
care tram.
am o ata probema momentan apropo de sceptcsmu meu. ca student am fost acostat de un
reprezentant a organzate/revste ftzuca.ro care se auto-procama a f un a|utor n reata fecarua cu
Dumnezeu. faptu ca revsta apare cu un tra| de 45000 de exempare s feu n care se organzeaza s
se organzeaza ntanr ceva e foarte putred. ce parere avet despre drecta de ma sus: o ntatva
poztva sau o modatate de a reeduca pubcu tanar?
3. saccsiv said, on august 12, 2009 at 4:29 pm
Hora
Asa ar trebu, nsa nu stu cum sa procedez ca sa fe bne, sa nu supar, sa nu sfonez orgo. Apo mut dntre ce ce
fgureaza n tabara ortodoxa ant-sstem doar fgureaza .
Acum 1-2 an, am batut pe a cateva us de persona|e ce se dau cu caramda n pept de cat de uptator ant-sstem
s ortodocs sunt e, pentru a e cere a|utoru sa fac un documentar ant-Zetgest. Nu m-au a|utat, ba de a un am
prmt raspunsur ncredbe . La scurt tmp am constatat ca nu era nmc surprnzator a reacta utmor cac sunt
nstrus n ortodoxe s nregmentat aternatveor.
Tot cam pe atunc am soctat a|utoru pentru o carte, nsa m s-a spus pe cne ntereseaza? .
Acea a fost momentu n care m-am dedcat excusv munc postar de artcoe n acest bog, ca macar asa sa ma
afe umea cate ceva. Concomtent merg s cu cartea, nsa n-a fost gata pana acum cac m ramanea foarte putn
tmp s pentru ea. Sper ca acum, sa gasesc cura|os care sa ma a|ute s-o pubc. De prncpu materau pentru ea ar
f gata, nsa n functe de cat de voumnoasa accepta edtoru sa fe, o vo ma schmba. Dornta mea este sa fe cat
ma detaata, fara nsa a pcts, dar sufcent pentru a se nteege. Dar asta ar nsemna sa aba vreo 1000 de pagn
. Ma pun nsa n mana Domnuu s-L rog sa ma nvete.
In concuze, n-am nca nc o de ncotro s-o apuc pentru un asemenea ut documentar. Poate ctndu-se aceste
randur . La razbonc nca nu m-am gandt.
Raspunde
o Bogdan said, on noiembrie 17, 2009 at 11:56 am
eu cred ca adevaratu raspuns a upte sta n spusee Mantutoruu s mersu a Bserca.Atata vreme cat ne
vom stradu sa ne dezvotam o vata nteroara verdc duhovnceasca(atente!char daca devne dn ce n e
ma greu no trebue sa pastram Caea),satan poate sa batae cat vrea dn coptee u; cata vreme traest n
Hrstos, nmc nu te poate atnge. Parerea mea este ca nu trebue sa ne asam exatat de fe de fe de
nformat de tot sou. e a fe ca a rugacunea nm. cu cat t curatest ma mut mntea cu atat starea
devne ma profunda s constanta.Lupta adevarata consta n STATORNICIE n crednta. Cata vreme ma pot
ruga, post , pot merge a bserca s sa ma mpartasesc, nu ma tem.
Frator, care e urarea consacrata a u IIsus?Pace voua!E bne, satan este dusmanu pac.Ss stam n
turma bserc u Hrstos s pacea nu va peca de a no. char de va f s-o patm cu pretu mucence.
Sper sa ma nteeget.
Pace s bucure!!!
Raspunde
4. kosk said, on august 12, 2009 at 4:57 pm
pa a egatura cu regzor aa care au facut dgta ange, ca parcas sarb, poate fac o coproducte:), greu nu s
mposb.
Raspunde
5. Slavic said, on august 12, 2009 at 6:12 pm
Da, un documentar ar f mnunat, n care sa ncuz pe scurt ceea ce va f n carte, n acest mod cred ca o sa asa s
pubctate buna pentru carte.
Doamne a|uta!!! orcum.
Raspunde
6. Aquarius said, on august 12, 2009 at 6:20 pm
Kosk are o dee buna:) S orcum Saccsv a cttor care spun s atora. Macar unu sau do daca peaca urechea sa
ascute s tot e bne. Nu pot umna o paneta, dar sa st ca pot umna pe catva! Efortu tau nu este n van orcum
a ua-o!
Raspunde
7. Stancu Silviu said, on august 13, 2009 at 5:34 am
A|utoru ve prm de a no, ce care te urmarm s te ctm. Cred ca asa se va ntampa s cu propra ta carte.
S da, aquarus are dreptate. S daca o sngura persoana reusest sa o ntorc spre Domnu Nostru Isus, efotu tau nu
a fost n van. Sunt mute ucrur pe care nu e vedem, poate e ntum, nsa ee ucreaza. Odata samanta aruncata,
ea ucreaza. A gr|a de tne.
Raspunde
8. horia said, on august 13, 2009 at 12:42 pm
saccsv, scre-m un ma sau un d de messanger, poate te pot a|uta cu ceva.
Raspunde
9. saccsiv said, on august 13, 2009 at 12:58 pm
Doamne a|uta!
Mutumesc frat me. Atunc, probab ca va vo contacta pana a sfarstu un.
Raspunde
10. costindedu said, on august 14, 2009 at 9:19 am
Este ncredb ceea ce facet vo. Nu pot sa cred ca reducet stora um a o mana de oamen s a ambte or.
Istora este atat de compexa s de vasta, umea este un organsm atat de compcat, ncat deea ca exsta acum un
centru de comanda care controeaza totu este o mare proste. Intent, centre de putere , panur maefce sau
fnancare or pur s smpu tampte ? sgur ca da, au exstat s vor exsta n contnuare.
Ctt putna store, nu doar aberat s teor ae consprate tampte s o sa nteeget ca umea ntreaga e prea
compcata ca sa fe schmbata a o apasare de buton.
Raspunde
11. horia said, on august 14, 2009 at 9:47 am
aex |ones ar trebu recenzat s tacut n adevarata u dmensune. e face |ocu.mockgbrd sau truebever?
Raspunde
12. tutenes said, on august 17, 2009 at 10:02 am
S eu sunt de acord ca daca o sngura persoana se ntoarce a Domnu Isus atunc efortu nu e n zadar .
Daca pot a|uta cu ceva,contat pe mne .
Raspunde
13. ion adrian said, on august 18, 2009 at 12:55 pm
Saccsv,
Cred ca n spr|nu tau s a cart tae, vo f un tmp avocatu davouu.
Acum ptr nceput vo spcu cate ceva:
1. Asa dar masonera face parte dn fNOM(unetee dn trecut ae NOM) . Este o dee nteresanta care acopera rou
enorm |ucat de masonere(eu as spune de mason ca ndvz reunt n acesta asocate)n trecut n edfcarea
socetat moderne s democratce n care speranta de vata a crescut de a 40 an a 70 an s ma mut , desgur nu
peste tot.
Sunt de acord ca az masonera ce putn n baza e, a ceor tre grade s dn cate cunosc cred ca s pana a cee
numte 33 n rtu scotan este doar o sumedene de cubur sub o conducere natonaa cu egatur s recunoaster
recproce nternatonae n care o|a mama este cea engeza, care se vrea s n unee ocur reuseaste sa fe o
grupare de ete n sens rea adca de persoane care au dat ceva s dau ceva socetator n care traesc. Aatur ca n
orce actvtate umana se gaseste muta mpostura, cabotnsm, proste ,orgou.
In orce caz rtu engez nu a fost ateu, c dor toerant n raport de orce rege monotesta n randure u nefnd
prmt ate sau doatr, c numa ce care recunosc o fnta suprema care este numta ca sa nu supere pe nmen:
Maree Arhtec a Unversuu cam cum s Bsga numea Maree anonm.
Revouta franceza a fost pusa a cae ma degraba de Maree Orent a Frante, dar nu atat de tota cat se auda un
mason az , dntre ce care sustn ca nmc de 5000 de an ncoace nu se face fara acest ordn, pe care e n
exatarea or consdera ca se trage dn prm oamen, de a Tuba-Can.
Iata cum stau ucrure cu Maree Orent s nu cu masonera tradtonaa:
Prmu ucru care trebue spus n egatura cu Revou[a de a 1789 este ca ma|ortatea storcor sero nu au n
consderare teora mpcar decsve a Masonere n pregatrea decanarea u 14 ue. Exsta o mu[me de a[
factor, dntre care fosofa umnor a fost unu decsv. E adevarat, n a|unu Revou[e Maree Orent numara peste
50 000 de membr, ceea ce arata ca, practc, toate persoanee mportante ae epoc, a Pars sau n provnce,
aveau egatur cu Masonera. Sgur nsa dn toate aceste specua[ este faptu ca Ordnu a fost unu dntre canaee
de propagare a deor revou[onare, dar ca e nu a dr|at nc nu a decanat scntea Revou[e nu se poate
spune. n prmu rnd fndca Masonera nu au avut o poz[e comuna fa[a de rege. Ma nt, n 14 ue 1789, cnd
regee se depaseaza a Prmare, fra[ prezen[ acoo acorda cea ma mare cnste formeaza, cu sabe de
ceremone, ceea ce se numete bota de o[e. Do an ma trzu, una dntre cee ma nfuente o|e, Contractu
soca, adresa o crcuara chemnd a respectu Suveranuu.
Va urma s as dor sa asteptat sa termn cee ce e am de spus nante de a comenta.
Mutumesc.
Raspunde
14. ion adrian said, on august 21, 2009 at 1:00 pm
Scuze ptr faptu ca nca nu am reust sa contnu asa cum speram s cred sa reusesc aba dupa 1 septembre.
Numa bne tuturor
Raspunde
15. VIDEO: Majoritatea televiziunilor si ziarelor MIN re!eritor la N"MA#"$ #EA$ al %artici%antilor la
&itingul ANI'OBAMA ( Saccsiv)s *e+log said, on septembrie 14, 2009 at 6:46 am
|...| Utma revoute: NOUA ORDINE MONDIALA reaa mpotrva fase No Ordn Mondae asa un comentaru
VIDEO: Mesa|u actoruu Chare Sheen adresat presednteu Obama refertor a 11.09.2001. Reacta mass-meda .
|...|
Raspunde
16. Ska%%aluda said, on septembrie 15, 2009 at 10:27 pm
M-as dor daca se poate sa te a|ut n ceea ce t dorest sa fac.s eu consder ca ma upt cu more de vant s daca
am f ma mut am putea reaza ceva papab
Raspunde
17. +ogdan said, on septembrie 16, 2009 at 5:46 pm
ha sa ne rugam tot s sa - cautam pe Hrstos n tot ce facem s nu vor avea ce ne face.
Raspunde
18. VIDEO , EV#E"$ Bernie Sanders: -SA N"'I .#EDEI %e cei ce s%un .A #E.ESI"NEA S'A IN./EIA01
Detalii des%re acest -lu%tator anti siste&0 ( Saccsiv)s *e+log said, on septembrie 20, 2009 at 4:16 am
|...| Utma revoute: NOUA ORDINE MONDIALA reaa mpotrva fase No Ordn Mondae |...|
Raspunde
19. VIDEO: .inci &inute din ME2A 3#OD".IA 4567501 Oare de ce au creat acest !il&8 ( Saccsiv)s
*e+log said, on octombrie 7, 2009 at 5:54 pm
|...| Utma revoute: NOUA ORDINE MONDIALA reaa mpotrva fase No Ordn Mondae asa un comentaru
Dn noembre, brtanc SE VOR PUTEA SPIONA UNII PE ALTII pentru ban, prn CCTV . |...|
Raspunde
20. Ste!an9S said, on octombrie 30, 2009 at 5:33 pm
ma bucur ca n sfarst cneva a dat vau fNOM a o parte...teore aea ant consprate ae occdentaor de|a ma
cacau pe nerv. am vazut ca mut ce care au scrs comentar a artcou asta vor sa faca cate ceva. foarte bne.
orcum.Hrstos ne va sava, dar de ce sa nu punem sh no osu ??? sh nu ma refer numa a rugacun c s a faptee
de z cu z..sa ncercam sa- trezm pe ceat a reatate. bravo saccsv sh te admr pt ce fac!!!!
Raspunde
21. ion adrian said, on octombrie 31, 2009 at 2:16 pm
@Saccsv,
Recunosc ca nu reusesc sa contnu cee ncepute n 18 august s dornd sa fe un studu ma detaat asa ca vo
trece drect a unee concuz .
Sunt nste date reae care sunt cunoscute:
1. Mathus(sec 18/19) nu a grest, catatv asa este, resursee scad n raport cu cresterea popuate.
E a grest cu evauarea canttatva egata de proporta artmetca acrester resurseor cac un tmp acestea au
crescut datorta desvotar tehnoogce mut ma rapd decat a evauat e n vremea u cu tehnooge ncpenta;
2. Nmen nu ma poate nega az ca accesu a resurse naturae s ma aes a cee energetce este mtat , energa
termonuceara este o promsune ncerta, pouarea nsa este certa;
3. Natura omuu este rea s doar rega a ncercat s a reust s-o mbanzeasca s ac este ocu sa- contrazc pe un
dot semdoct numt Anton Constantnescu care ntre atee vorbeste de darwnsm dar nu deosebeste speca de
rasa, s care sustne ca rege adamce au fost cee ma sangeroase dn store ceea ce este fas cac n comuna
prmtva un trb extermna tota un trb nvns cac m|oacee de producte rudmentare s nomadsmu nu ncura|au
scavagsmu, urmand scavagmu doatror unde numa ma s bunatate nu domnea , desgur ca s a vech evre
cruzmea era smara rassmu smar sau ma dur fnd de naturaregoasa dar macar aveau prncpu pomen fata
de stran s cee zece porunc, mahomedansmu s e este s a fost sabatc macar n apcarea u concreta, modu
de producte asatc a regor nonadamce este s e de o sabaytce enorma, ar az cand Afrca s-a dezvotat
tehnoogc este sufcent sa ne amntm de Angoa, de Ruanda unde cred ca numa cruzme ncase s aztece e
ntrecau pe cee de acoo.
4. Sngura rege a pac, dar s cea ma n|urata s huta sub acest motv de antcrestnu Constantnescu Anton(de
a Ce|u) este vdent crestnsmu cac numa ac se spune sa-t ubest aproapee ca pe tne nsut, sa nu rdc prmu
patra, sa-t ntorc obrazu, sa-t da averea a sarac, sa nu ucz nc ptr a te apara, cac Isus nu s-a aparat.
Cvzata moderna n sensu e esenta progresst , tehnoogc s cutura , n mod prmorda orcate egatarsme
rasae sau regoase s fozofce se nvoca a fost construta de socetatea europeana crestna, char daca asemen
cume negre acesta a fost ovta de cuma verde s de cuma rose, ambee pagane.
Asadar doar crestnsmu a mbanzt acest crud s crmna anma denaturat care este omu ncercand sa- aduca n
randu for u Dumnezeu , aceasta fnta despre care cneva, o tanara scrtoare de mba romana spunea n an
`80 n revsta Ramur dn Craova s cne ste ceva ma mut sa-m spuna : am ncercat sondez dupa grantee rauu
omenesc s am descopert ca ee nu exsta
5.Dar daca recunoastem tot ce spun ma sus atunc trebue sa acceptam ca ce care nteeg toate astea crezandu-se
e nste Lucfer, poate ca vad un vtor sumbru s poate ca or se pare ca sngura soute s pe care ncep s-o
pregateasca pentru savarea rase umane ar f cea preconzata pe Petree ndrumatoare dn Georga s care se pare
ca este mbratsata de mar um.
Oare gresesc e n evauare, cac n souta or necrestna desgur gresesc ? S daca evauarea este corecta,
raspunsu nostru trebue sa fe gnorrea sau n|uratura s raspunsu ca ne retragem n pester?
Saccsv pot sa te apec asupra acestu subect s n umna ceor spuse de mne?
Raspunde
22. NihilSineDeo said, on noiembrie 4, 2009 at 8:36 pm
Dstncta NOM s fNOM nu este char exacta. Ambee, asa cum sunt ee defnte n cadru artcouu sunt adevarate,
nc una nu este fasa. Expcata este urmatoarea :
Arhtect No Ordn Mondae sunt pe de o parte oamen (umnat) dar s fntee superoare non-umane (satana s
nger cazut). E sunt n contact s conucreaza a faurrea No Ordn Mondae. Numa ca scopure or sunt dferte.
In vreme ce umnat, amagt de catre fntee superoare ca Dumnezeu nu exsta ar sufetu omuu este nemurtor
- rencarnandu-se, urmaresc excusv scopur materae (ceea ce n artco este desemnat ca fNOM), nger cazut
sunt nteresat de partea sprtuaa, ndepartarea cat ma mutor oamen de Dumnezeu s dstrugerea cat ma mutor
sufete.
Nu este adevarat ca cneva ncearca sa ndce ca tnta fNOM pentru a abate atenta de a NOM. Nu tot antgobast
sunt crestn ar un sunt crestn doar pentru ca asa s-au nascut, dar nmc ma mut. Tocma de aceea, ce care nu
cunosc Cuvantu u Dumnezeu percep doar fNOM s vorbesc despre o posba soute umana, despre o revoute
care sa rastoarne papusar de a conducere sau macar de mscare de rezstenta, char cu arma n mana. In USA
de|a s-au consttut grupar de rezstenta care s procura arme puternce, munte, fac provz etc. Ce care cunosc
Cuvantu u Dumnezeu s care a|ung sa fe acuzat de ce dnta fe de astate, fe de fatasm, stu ca upta
mpotrva No Ordn Mondae nu poate f dusa cu m|oace umane, ca o rezstenta armata este nuta s ca sngura
soute consta nu n savarea de vet, c n savarea de sufete. E vad dusmanu dn umbra, nu doar pe ce aparent.
In concuze atat fNOM cat s NOM sunt reae, doar ca nu tot oamen e pot percepe pe ambee. Iar un uptator
sncer mpotrva a ceea ce n artco este numt fNOM pot sa fe cat se poate de necrestn. Persona eu nu cred ca
voc marcante ant fNOM (Ron Pau, Genn Beck) sunt nstrumente constente ae umnator. Cu sguranta n vtor
aceste voc vor f reduse a tacere.
Raspunde
o saccsiv said, on noiembrie 5, 2009 at 12:34 am
gresest cand spu ca:
Nu este adevarat ca cneva ncearca sa ndce ca tnta fNOM pentru a abate atenta de a NOM
Ca un uptator sunt nstrumente constente sau nconstente ae ELITELOR, e ata cheste.
Raspunde
23. ion adrian said, on noiembrie 5, 2009 at 11:19 pm
Saccsv,
Vo copa ac, cac se eaga s confrma ce am spus eu ndependent de generau Chearu, s care sunt pe acest st a
fru refertor a grpa porcna:
Grpa porcna este un produs de aborator care va crea deberat o pandeme severa a nve goba. Se preconzeaza
ca va dsparea 90% dn popua[a um. Motvu: se aprope momentu epuzar rezerveor de petro, mpct a
ngraamnteor chmce - ucru care va reduce a |umatate produc[a agrcoa. Adca, dect sa murm de foame, ma
bne de grpa porcna. Acesta este scenaru posbe pandem dn punctu de vedere a generauu Mrcea Chearu,
fostu ef a Mareu Stat Ma|or a Armate Romne.Generau Mrcea Chearu
n cursu acestu an, un vrus mutant A(H1N1) - combna[e mortaa ntre grpa porcna cea umana - a aparut
brusc n Mexc s-a extns pe ma mute contnente. Prevzune pentru Romna, de exempu, sunt de 20.000 de
decese, n prma decara[e pe aceasta tema a fostuu secretar de stat Cerce sau de 6.000 pna a 8.000 de mor[,
n a doua decara[e a aceua specast.
ntr-un fe sau atu, va zbucn o pandeme
Fnd de|a o probema de securtate na[onaa, va prezentam un scenaru a pandeme dn perspectva unu mtar.
Vrusu A(H1N1), ca orce tupna mutanta, se poate produce n orce aborator cu dotar de nve medu. Sunt
convns ca grpa porcna este excusv un produs de aborator, ca Eboa sau ca SIDA, nu poate scapa de sub
contro dect daca se da drumu. Scopu: ntr-un fe sau atu, trebue sa zbucneasca o pandeme prn care sa fe
nmcta 90% dn popua[a um. Exsta decara[ stud pe aceasta tema, adca ce mpca[ s-au demascat de|a,
ne-a decarat generau Mrcea Chearu.
Care e ogca acestu genocd? Generau Chearu spune ca, n conformtate cu stude OPEC, resursee cunoscute
de petro nsumeaza 1.600 de marde de bar. n anu 2.000, se a|unsese a un consum de 30 de marde de bar
pe an. n anu 2010, se preconzeaza un consum de 100 de marde de bar pe an. n acest rtm, peste 15 - 20 de
an, omenrea nu va ma avea petro. Adca dspare cvza[a hdrocarburor. Asta nu nseamna nsa doar coapsu
produc[e de energe termca a motoareor cu ardere nterna, pentru care exsta de|a aternatve.
Dn pacate, o sa dspara ngraamntee chmce, care se ob[n dn petro, , dn aceasta cauza, va scadea cu 50%
produc[a agrcoa a omenr. Pentru a preven foametea, va f sacrfcata o parte a popua[e. Suna cnc, dar
acestea sunt datee probeme, a adaugat Mrcea Chearu.
Cne e generau Mrcea Chearu
Generau Mrcea Chearu, nascut n 1949, este doctor n tn[e mtare a absovt, pe nga coaa Superoara de
Of[er Academa Mtara dn Romna, Coegu de Stud Strategce Economce de Aparare dn cadru Centruu
European pentru Stud de Securtate George C. Marsha dn Germana cursur nterna[onae de drept mtar. n
anu 1990, a fost drector a Dvzun III de contraspona| a Servcu Romn de Informa[. A fost efu Mareu Stat
Ma|or a Armate n anu 2000. Dn anu 2008, este genera cu patru stee, n rezerva.
Raspunde
24. tutenes said, on noiembrie 6, 2009 at 7:42 am
Sout a o eventuaa crza a combustbor fos ar f, nsa nu stu daca sunt pe pacu
eteor : http://ro.atermeda.nfo/reporta|nvestgat/un-roman-a-descopert-combustbu-vtoruu_15758.htm
Raspunde
25. ion adrian said, on noiembrie 6, 2009 at 8:19 am
@tutenes,
Reau textu postat pe stu ndcat de tne:
A exstat odata s pompa Bou. L-am cunoscut pe d Bou.
Trebue vazut ma atent cac des Academa Franceza nu ma prmeste perpetuum mobe nca un ma nceraca.
Nu spun ca este mposb, ca nu este asa cunosc povestea u Futon respns de Napoeon s regretee acestua
uteror n sfanta eena,stu ca ceva care pare aproape mracuos creeaza un zd de nencredere sau nvde.
Dar e de vazut raportu efcenta -cost.
Cred ca un Beca ar putea f capactat sa se mpce fara ca sa a e secretu adca sa fnanteze o actvtate perfect
securzata. Dar ptr protecte trebue obtnute brevetee nteeg ca n Romana sunt s ma este asteptat ce
nternatona care nteeg ca a anu pe vremea asta va f.
Actnea poate ncepe cu Beca s nu gumesc cac ptr e este o ocaze de mare recama pe care va sar daca vet
prn cne sa- capactat.
Suuces s fectar
PS. SAS!" ntzeeg ca est ngner, s eu sunt . Nu crez ca ar merta sa te ocup de asta?
Cred ca s generau Chearu constent de cee spuse s de mne s cu mut ma mute nformatz s pe care- cunosc,
ar putea f abordat
Raspunde
26. :ood and Agriculture Organization: #E$ANSA#EA E.ONOMIEI %oate declansa :OAMEEA IN 56771 Deja
e;ista "N MI$IA#D DE MA$N"#II < ( Saccsiv)s *e+log said, on noiembrie 19, 2009 at 11:10 am
|...| Utma revoute: NOUA ORDINE MONDIALA reaa mpotrva fase No Ordn Mondae |...|
Raspunde
27. VIDEO: 3resedintele "E= /E#MAN VAN #OM3">= este o!icial &arioneta gru%ului BI$DE#BE#2 si a
declarat ca s'a &ai !acut un %as s%re 2"VE#N"$ MONDIA$1 Daca nici acu& nu va treziti= a%roa%e ca VA
ME#IAI SOA#A ( Saccsiv)s *e+log said, on noiembrie 21, 2009 at 9:28 pm
|...| Utma revoute: NOUA ORDINE MONDIALA reaa mpotrva fase No Ordn Mondae |...|
Raspunde
28. VIDEO: ?urnali@tii danezi au ajuns la concluzia ca 2#I3A 3O#.INA este una din cele &ai grandioase
a!aceri de .O#"3IE din ti&%urile noastre ( Saccsiv)s *e+log said, on noiembrie 27, 2009 at 10:38 am
|...| Utma revoute: NOUA ORDINE MONDIALA reaa mpotrva fase No Ordn Mondae |...|
Raspunde
29. B$OOMBE#2: -Bancherii de la 2O$DMAN SA./S isi cu&%ara %istoale %entru a se %roteja de %u+lic0 (
Saccsiv)s *e+log said, on decembrie 3, 2009 at 1:21 am
|...| Utma revoute: NOUA ORDINE MONDIALA reaa mpotrva fase No Ordn Mondae |...|
Raspunde
30. Avertis&ent de la Atena: %rA+u@ire econo&icA ur&atA de revolte sociale ( Saccsiv)s *e+log said, on
decembrie 22, 2009 at 10:13 am
|...| Utma revoute: NOUA ORDINE MONDIALA reaa mpotrva fase No Ordn Mondae |...|
Raspunde
31. Andrei : said, on decembrie 27, 2009 at 9:35 pm
Cum crez, ce ro are Ordnu ezut n Noua Ordne Mondaa?
Raspunde
32. Metodios said, on ianuarie 6, 2010 at 9:40 pm
Amercan sunt protestant,s ca orce protestant cred ca pot upta mpotrva sstemuu cu m|oace umest,ar
atunc cand va ven anthrstu e nu vor avea nc o treaba,deoarece e fnd crestn vor f rapt,ar ce necrestn vor
ramane sa fe chnut de anthrst.Asta m aduce amnte de un ortodocs care se pang ca e au fost chnut,au dus
o cruce mare,nu mertau atata sufernta ca e sunt credncos,cu ce au grest e.ca adu nu poate f ma rau decat
vata or grea pe pamant.ca au facut o casa,o fame,cop s pot mur nstt.Dec toata vata o petrec pentru trup
s supraveture,s apo cred ca vor f s mantut.manture n care nc nu cred,pentru e e aceeas dstracte n ata
ume.
ATENTIE.
Raspunde
33. Metodios said, on ianuarie 6, 2010 at 10:04 pm
Un at uptator fNOM este s Lorn Fortuna ce avea o emsune -Desteptarea Romane pe DDTV.E se consdera
zamoxanst,ezoterst s uptator mpotrva francmasonere.De asemenea este un adept a yoga s regor
orentae,sustnea rencarnarea,astrooga,ze,sexuatatea,natnasmu etc. s am ntees ca are s puter
energetce.De asemenea sustne ca extraterestr sunt fnte superoare care ne vor sava de a dezastru panetar
mnent,vennd cu OZN-ur n care ne vor mbarca.Ma afrma ca nc o rege nu este buna,ar ortodoxa e cea ma
nebenefca.Persona|u doatrzeaza pe Mha Emnescu s este cunoscut, fnd deru mscar revoutonare dn
Tmsoara.Intr-un cuvant ce sa zc,se upta dracu cu satana.
Saccsv,daca pot,te rog sa nformez umea despre e,mpreuna cu Oreste,Pave Corut s generau Em Stranu
acesta sunt ce ma nocv uptator a fNOM.
Mutumesc.
Raspunde
34. DO."MENA#E .E$EB#E: Interviul INE2#A$ luat de Ale; ?ones lui Aaron #usso Bsu+titrare in li&+a
ro&anaC ( Saccsiv)s *e+log said, on ianuarie 7, 2010 at 10:07 pm
|...| Utma revoute: NOUA ORDINE MONDIALA reaa mpotrva fase No Ordn Mondae |...|
Raspunde
35. $E2EA MA#IA$A vs1 #ES3ONSABI$IAE .#ESINA ( Saccsiv)s *e+log said, on ianuarie 12, 2010
at 12:26 pm
|...| Utma revoute: NOUA ORDINE MONDIALA reaa mpotrva fase No Ordn Mondae |...|
Raspunde
36. Oreste= 3avel .orut= B7tv: elogiu &asoneriei= neD age si Noii Ordini Mondiale ( Saccsiv)s *e+log said,
on ianuarie 17, 2010 at 6:16 pm
|...| Utma revoute: NOUA ORDINE MONDIALA reaa mpotrva fase No Ordn Mondae |...|
Raspunde

S-ar putea să vă placă și