Sunteți pe pagina 1din 10

I.

Prezentarea a doua metode educaionale i exemplificarea lor.

1. Metode de aciune real. Elaborarea de proiecte. Elaborarea de proiecte este o metod de predare- nvaare de aciune real, o modalitate de autoinstruire/instruire graie careia elevii efectueaz o cercetare orientat spre anumite obiective practice i finalizat printr-un obiect , aparat, un album, o lucrare tiinific etc. Specific acestei metode este faptul c ea reprezint o cale de invare bazat pe anticiparea mental a unei aciuni i executarea ei independent sau in echip. Deci la realizarea unui proiect se mbin munca teoretic, de investigare tiinific, cu aciunea practic a eleveului/studentului. Exemplu. Elevii vor vor pimii la materia cerine& $roiect '. ar!etingul "rganizatiilor #on-$rofit 'ntroducere a( Scopul organizatiei b( "biectivele organizatiei c( Datele de identificare ) sediu, nr tel nr fax etc( ar!etingul "rganizailor #on-$rofit, sa

eleboreze un proiect despre un "#% existent sau fictiv. $roiectul va avea urmatoarele

'' . *naliza situatiei a( $rezentarea mediului in care organizatia isi desfasoara activitatea b( *naliza grupului tinta& caractere demografice, caractere ale factorilor de decizie, utilizatori finali c( Situatia serviciilor d( +anale de distributie e( ''' *naliza S,ot '''. Strategii de mar!eting a( $rezentarea strategiei de mar!eting in care se include grupul tinta b( $ropuneri pentru imbunatatirea activitatii organizaiei

2. Metode de aciune simulat. Jocul de simulare.

-ocul de simulare ) simularea( este o modalitate activ de predare -nvare, prin care se pot simula aciuni i fenomene reale, ce se produc in natur i care intr n obiectivele pedagogice ale unei discipline de nvmant. Sun indicate mai ales pentru formarea comportamentului socio-moral . prin /ocul de rol, cu caracter general sau specific.

Exemplu.

$entru a folosi practic informaiile nvaate la 0ehnica #egocierii *facerilor

elevii/studentii vor fi impariti in mai multe grupe, dup care li se vor da niste teme de negociere cum ar fi& negocierea dintre un furnizor si un beneficiar cu privire la discountul oferit negocierea dintre un consumator si un vanzator cu privire la calitatea unui produs negocierea dintre managerii a doua companii cu privire la pret etc.

II.Proiectare educaional 1. Programa analitic


PRO R!M! !"!#I$I%& Denumirea disciplinei

Economie

+lasa a 1'

+odul ** 234 Semestrul ', '' disciplinei +ategoria formativ a disciplinei D5-fundamental, D%-general, DS-de specialitate, DE- DE economic/managerial, D6-umanist +ategoria de op7ionalitate a disciplinei& D'-impus, D"-op7ional, D8D' liber aleas )facultativ( Discipline *nterioare "bligatorii )condi7ionate( 9ecomandate -

"biective

+onceput :i elaborat ca parte a pregtirii pentru o mai bun intelegere a fenomenelor economice, disciplina ;Economie< ofer cuno:tin7e indispensabile ca :tiin7 :i ca activitate practic, necesare elevilor n calitate de viitori economi:ti, si nu numai $roblematica materiei, alctuit pe baza literaturii de specialitate rom=ne :i strine :i a experien7elor practice tinde s transmit elevilor no7iunile teoretice cu privire la nevoi i resurse , banii si funciile lor, factorii de producie, interdependena dintre cerere i ofert, forme ale pieei. S-a pus accentul pe selec7ia :i reunirea elementelor de baz teoretice :i metodologico-aplicative ale :tiin7ei economiei. 3. #evoi i resurse 2. +ererea 4. +omportamentul i comportamentul su >. $roprietatea :i libera ini7iativ ?. "ferta

+on7inut )descript ori(

@. 5actorii de produc7ie :i combinarea acestora A. +osturi B. $roductivitatea C. $rofit 3D. 5orme ale pieei 5orma de evaluare ) 8ucrari scrise, proiecte, ascultare oral, lucrari E semestriale - lucrari scrise >D E Stabilirea 3DE notei finale - lucrri practice/proiect etc. )procenta/e( - ascultare oral 2D - lucrare semestrial 4D E Fibliografia 3. Sterian Dumitrescu coordonator - Economie mondiala, Ed. icroinformatica, +lu/, 3CC2 2. Sterian Dumitrescu - Economie mondiala, Ed. Didactica si $edagogica, Fucuresti, 3CBC 4. +onstantin oisuc colectiv - Economie mondiala, 8aboratorul de Economie ondiala, St. %heorghiu, Fucuresti, 3CA? >. +olectiv - 0ratat de economie contemporana, Ed. $olitica, Fucuresti, 3CB@ )cap.>, pg. 2?>-2BD( ?. 'oan Fari - Economie mondiala, Ed. Didactica si $edagogica, Fucuresti, 3CC> @. +-tin Furtica - Economie mondiala. 0ipologia economiilor nationale, Ed. $olitica, Fucuresti, 3CAA A. Gasile +. #echita - Economie $olitica, Ed. $orto-5ranco s.r.l., %alati, 3CC3 B. *lex. D. *lbu - +ooperare economica internationala, Ed. Expert, Fucuresti, 3CC> C. +. unteanu, +. Galsan - 'nvestitii internationale, Ed. "scar print, Fucuresti,3CC? 3D. %r. %eamanu - Drept international contemporan Ed. Didactica si $edagogica, Fucuresti, 3C@? 33. -ean $ierre +ot - 8es cours de droit, $aris, 3C@C 32. #. Suta coordonator - +omert international si politici comerciale, Ed. "economica, Fucuresti,

3CC? 34. Dumitru "laru - 'ntegrarea vest-europeana - 9ealitate si controverse, Ed. $olitica, Fucuresti, 3CBB 3>. aria Farsan - 'ntegrarea economica europeana, Ed. +arpatica, +lu/-#apoca, 3CC? 3?. Hlaus-Dieter Forchadt - European integration . 0he origins and gro,th of the European 6nion "ffice for official $ublication of the European +ommunities, 8uxemburg, 3CC? 3@. *l. Folintineanu - +arta "#6 . document al erei noastre, Ed. $olitica, Fucuresti, 3CAD 3A. axim 'oan - "#6 - > decenii, Ed. $olitica, Fucuresti, 3CB@ 3B. 9omulus #eagu - "#6 - *daptare la cerintele lumii contemporane, Ed. $olitica, Fucuresti, 3CB4 3C. Ferttin %illes - 8es societes multinationales, Ed. $resses 6niversitaries de 5rance, 3CB? 2D. 'onescu #icolae - Saracii lumii saraci, Ed. $olitica Fucuresti, 3CBB 23. $uiu *lexandru - 9elatii economice internationale, Ed. Didactica si $edagogica, Fucuresti, 3CB4 22. Serbanescu 'lie - +orporatiile transnationale, Ed. $olitica, Fucuresti, 3CAB 8ista ateriale informative, Gideoproiector, materialelor 5ormulare teste :i chestionare didactice necesare 8aptop, +opiator,

2. Planificare calendaristic semestrial


Unitatea de nvmnt: Colegiul Naional Horea, Cloca si Crian , Alba Iulia P#!"I'I%!RE %!#E"(!RI)$I%& )EME)$RI!#! !"*# +%O#!R 2,12 Disci lina: !conomie Clasa a "I#a $im : % or&s tmn *nitatea -n./are de %ompeten/e %on/inuturi specifice #evoi :i resurse +ererea +onsumatorul :i comportamentul su )costul de oportunitate, utilitatea economic( $roprietatea libera ini7iativ "ferta +ererea "umr Obser.a/ii2 de ore )ptm0na1 )emestrul alocate @ S3-S@ I

%onsumatorul 3i 3.3I 2.3I >.3 comportamentul su ra/ional

3.2I 2.2 Productorul2 -ntreprinztorul 3i comportamentul su ra/ional 'ucrare scris semestrial (te)*

:i >

SA-S3D

S33

2.4I >.2 Productorul2 -ntreprinztorul 3i comportamentul su ra/ional

Piaa4 -ntalnire a 4 agenilor economici

S32-S3>

#umai pentru clasele care sus7in lucrarea scris semestrial )teza( $entru clasele care sus7in lucrarea scris semestrial )teza(

*nitatea -n./are

de %ompeten/e %on/inuturi specifice

+eca itulare semestrial

"umr Obser.a/ii2 de ore )ptm0na1 )emestrul alocate > S33-S3> $entru clasele care nu sus7in lucrarea scris semestrial )teza( 3 S 3?

JSptm=nile sunt numerotate n raport cu structura anului :colar 2D32

II.

Proiectul unitaii de -n.are

Colegiul Naional Horea, Cloca i Crian Profesor : Disciplina : ECONOMIE clasa XI liceu 1 or / sptm=n /Anul :colar 2D32-2D34 6nitatea de nv7are& Pia/a 5-nt0lnire a agen/ilor economici #r. ore alocate & 3> %O"6I"*$*RI 7(E$!#IERI8 !%$I9I$&6I %OMPE$E"6E (E )PE%I'I%E :"9&6!RE exemplificare conversa7ie problematizare activitate individual activitate n grup exerci7ii nv7area prin descoperire exemplificare conversa7ie problematizare

RE)*R)E E9!#*!RE

Rela/ia cerere4 3.4. ofert4pre/ -n economia de 3.>. pia/ - legea ofertei - def. pret - echilibrul pietei - pre7ul de echilibru - modificarea 2.>. cererii - modificarea >.4. ofertei

elevi profesor manual tabla fise lucru timp& 2 ore elevi profesor chestionare oral de test autoevaluare observarea sistematic a activit7ii :i a comportamentului elevilor

Mecanismul concuren/ial - definire :i tipuri/ clasificare 3.4. de 3.>. concuren7 - concuren7a imperfect - concurenta perfect - tipuri/ clasificare de 2.>. concurent imperfect >.4. 'orme ale pie/ei - def. pie7ei - clasificare/ 3.4. forme/ tipuri piete 3.>. - tipuri de piete in functie de mecanismul concurentia l 2.>. >.4. Pia/a monetar - banii - def. masa monetara - cererea :i oferta de bani - sistemul bancar, creditul :i dob=nda - echilibrul pe pia7a monetar. reglarea masei monetare

activitate individual activitate n grupuri mici nv7area prin descoperire exerci7ii exemplificare conversa7ie problematizare activitate individual activitate n grupuri mici nv7area prin descoperire exerci7ii exemplificare conversa7ie problematizare activitate individual activitate n grupuri mici nv7area prin descoperire exerci7ii exemplificare conversa7ie problematizare activitate individual activitate n grupuri mici nv7area prin descoperire exerci7ii

manual tabla fise lucru timp& 2 ore elevi profesor manual tabla fise lucru timp& 2 ore elevi profesor manual tabla fise lucru timp& 2 ore de de

tem pt. acas

de observarea sistematic a activit7ii :i a comportamentului elevilor

elevi profesor tabla fise lucru timp& 2 ore de

activitate individual activitate n grupuri mici exerci7ii

Pia/a capitalurilor - def. investitie - def. pia7a financiara - piata titlurilor financiare - bursabarometru economic Pia/a muncii - definire pia7a muncii - cererea de munc - oferta de munc - salariul - clasificare salariu E.aluare 3.4. )umati.a 3.> - rezolvarea de exerci7ii care s 2.>. permit exersarea no7iunilor specifice >.4. disciplinei :i construirea unor exemple pentru no7iunile nsu:ite

test observarea sistematic a activit7ii :i a comportamentului elevilor portofoliu