Sunteți pe pagina 1din 3

7/26/13

Lupulşiceişapteiezi

Lupul şi cei şapte iezi - poveste de Fraţii Grimm

Afostodatăocaprăbătrânăşicapraastaaveaşapteiezi,pecare­iiubeaaşacumnumaiomamăîşi

iubeştecopiii.Într­ozi,trebuindsăpleceînpădurecasăleaducăde­alegurii,caprastrânseînjuruleipe

ceişapteiezişilegrăiastfel:

ceişapteiezişilegrăiastfel:

­Dragiimeicopilaşi,eutrebuiesăplecînpădure.Înlipsamea,căutaţidefiţicuminţişi,maicuseamă,

feriţi­vădelup.Căde­arizbutisăintrepacosteaastadefiarăîncasă,petoţiv­arînghiţişin­armairămâne

nicimăcarunosciordinvoi!Diavolulăstadelupştiesăsearateadeseasubchipuluneialtevietăţi,darpe

voin­osăvă­nşele,suntsigură,fiindcăosă­lputeţidibăcide­ndatădupăglasulceldogitşigrosşidupă

labelecelenegre.

Ieziiluarăamintelacelespusedecaprăşi­irăspunseră:

­Poţiplecafărăgrijă,măicuţădragă,c­omştinoisănepăzimdelup!

Caprabehăiamulţumireşioporniliniştităladrum.Nutrecumultăvreme,şinumaicebătucinevalauşă,

strigând:

­Dragicopilaşi,deschideţiuşa,căsunteu,mamavoastră.Şi­amaduspentrufiecarecâtecevabun.

Darieziiîlrecunoscurăpelup,dupăglasulluigrosşidogit,şirăspunseră:

­Nudeschidem,cătunueştimamanoastră!Glasulmăicuţeiesubţireşiblând,pecândaltăuegrosşi

dogit.Nunepoţiînşela:Tueştilupul!

Auzindelacestea,oîntinsespredugheanaunuineguţătorşicumpărăde­acoloobucatămaredecretă.Făcu

hap!oînghiţişiglasulisesubţie,pasămite,chiarpeloc.Apoigrăbisăsereîntoarcălacăsuţacapreişi,cioc,

cioc,bătudinnoulauşă.Şic­unglassubţirel,strigă;

­Dragicopilaşi,deschideţiuşa,căsunteu,mamavoastră.Şi­amaduspentrufiecarecâtecevabun.

Ieziieracâtpe­acisădeschidă,darvezicălupulsedădurepededegol Cumnumaiavearăbdare,se

7/26/13

Lupul şi cei şapte iezi - poveste de Fraţii Grimm

proptiseculabeledepervazulferestrei,căutândsăpriveascăînăuntru.Şidecumîizărirălabelecelenegre,

ieziirăspunseră­ncor:

­Nudeschidem,cămamanoastrănuarelabenegrecaaletale.Nunepoţiînşela:tueştilupul!

Văzândelşidedataastacănu­ipoateamăgi,pedatăalergălabrutarşi­ispuse:

­M­amînţepatlapiciorulăstaşite­aşrugasămi­lungicupuţinăcocă.

Şidupăcebrutarulîiunselabacucocă,lupulalergăîntr­unsufletlamorarşi­lrugăşipeel:

­Ţi­aşrămâneîndatoratdac­aipresăraniţicăfăinăalbăpestepiciorulasta!

Morarulmirosicăjupânullupvreasăumblecuşoalda,căsepregăteştesăîntindăvreocursacuiva,şise

împotrivicâtputu.Darcumătrullupîşirânjicolţiişiserăstilael:

­Dacănu­mifacipevoie,săştiicatesfâşii!Şimorarul,caunomfricosceera,segrăbisă­ipresare labacufăină,numaisă­şiscapepielea.Căvezi,aşasuntuniioameni Blestematuldelupîşiluăpicioarele laspinareşiseînfiinţăatreiaoarălacăsuţacaprei.Bătulauşă,cioc,cioc,şistrigăsubţirel:

­Dragicopilaşi,deschideţiuşa,căsunteu,mamavoastră!Şi­amaduspentrufiecarecâtecevabun.

Darieziisegrăbirăsă­irăspundă:

­Arată­nemaiîntâilabacasăvedemdeeştiîntr­adevărmăicuţanoastrăşiapoiţi­omdeschide.

Hoţomanuldelupridicălabapânălafereastrăşicândvăzurăieziică­ialbă,nusemaiîndoiniciunulşi,

tranc,traserăivăruldelauşă.Şicesăvezi,înpragîşirânjeacolţiilupul!

Ieziiîncremenirădespaimăşidădurăsăseascundăcareîncotro.Unulsări,ţuşti,submasă,aldoilease

tupilăînpat,altreileasevârîînvatră,alpatruleasefurişăînbucătărie,alcincileaintrăîndulap,alşaselea

sepitisubligheanşialşapteleaseadăpostitocmaiîncutiapendulei.

Lupulîidibăciînsăcarepeundeseascunseseşicumn­aveavremedepierdut,îiînşfăcăperând.Şi aşasefăcudeapucarăcutoţiidrumulgâtlejului Numaipeiedulcelmic,careseascunseseîncutia pendulei,nufuchipsă­lgăsească.Dupăce­şiumflăburdihanul,lupulieşialenedincasă,seîntinsepe covoruldeiarbăverde,laumbraunuicopac,şiadormibuştean.

Trecucetrecu,darnupreamult,şimamacaprăseîntoarsedinpădure.Şimai­maisă­şiiasădinminţi dece­ivăzurăochii Uşasehâţânadatăînlăturişitoatăcasaeravraişte.Scaunele,băncile,masazăceau răsturnate;perneleşiplapumafuseserăsmulsedepepat,iardinligheannumaiaveaicealege.Câtdespre iezi,niciurmă.Strigăcaprapefiecare,penume,darnimeninurăspunse.Cânddădusă­lstrigeşipe prâslea,desluşideundevaunglasînăbuşit:

­Măicuţădragă,eusuntaici,încutiapendulei!

Capraîlscoasedeacolopeiedulcelmicşielprinsea­ipovesticumi­aînşelatlupulşicumi­aînşfăcatapoi peceişasefrăţiorimaimarişile­adatdrumulpegâtlej Acu'numaitrebuiesăvăspuneucâti­aplâns

7/26/13

biatacapră,căvăînchipuiţisinguri!

Lupul şi cei şapte iezi - poveste de Fraţii Grimm

Casă­şimaiogoiascădurerea,capraieşidincasăşiiedulcelmic,caumbra,dupăea.Şiducându­seei

spregrădină,îlzărirăpelupsubuncopac,dormindşisforăinddetremuraucrengile.

Capracătalael,cercetându­ldintoatepărţile,şirămasecanăucă Pasămite,băgasedeseamăcă­n burduhanulluicelumflatsemişcaşisezvârcoleaceva.

"Doamne,Dumnezeule,gândicapra,oaren­ormaifitrăindbieţiimeicopilaşi,pecarei­aînghiţit

tâlharuldelup?"

Îltrimisepeprâsleafuguţaacasă,săaducăfoarfecă,acşiaţă,şi,fââşş!tăieburdihanullupului!N­apucase

binesăfacăotăietură,căuniedşiscoasecapulafară.Şi­ntimpcetăiamaideparte,ieziiîncepurăsăsară

afară,unuldupăaltul.Şierauviişinevătămaţitoţişase;înlăcomiaei,dihaniaîiînghiţiseaşaîntregicum

erau,fărăa­imaimesteca.Şiţin­tebucurie!Prinserăaoîmbrăţişapemăicuţalordragă,săltândîntr­un

piciorcauncroitoraşcândeginerică.Darbătrânaîipotoli,îndemnându­isăvadăde­unlucrucenusuferea

amânare:

­Maibinev­aţigrăbisăaduceţiniştebolovani,casăumplemcueiburdihanulnelegiuituluiăstade

lup,câtmaizacetoropitdesomn!

Ieziiîncepurăacăralarepezealăbolovanişiîndesarăînburdihanuldihanieicâtdemulţiîncăpură.Apoi

bătrânaîicusurepedeburtalalocşimişcaaculcuatâtaiscusinţă,călupulnicimăcarnuapucăsăsimtă

ceva.

Dupăcesesăturăelbinedesomn,seridicăanevoieînpicioareşicumbolovaniidinburtăîipricinuiau

osetegrozavă,pornicătreofântână,cugândulsă­şipotoleascăsetea.

Darcumîncepusăumble,zdronca­zdronca,prinserăaseizbişibolovaniiînburduhan.Şiparcăpresimţind

călamijlocnu­ilucrucurat,începusăstrige:

Cetotsare­ncolo­ncoace,

Prinstomac,şinu­midăpace?

Ieziisar.Astaaşae!

Sau,cumva,orfipietroaie?!

Şicândajunselafântânăşiseplecăsăbeaapă,bolovaniiceigreiîltraserălafund.Ceişapteiezivăzuseră

dedepartetoatăîntâmplareaşi,venindtotîntr­ogoană,strigaucâtîiluagura:

­Lupulacrăpat!Lupulacrăpat!

Şidebucurie,începurăajucaîmprejurulfântânii,împreunăcumaicalor,capraceabătrână.