Sunteți pe pagina 1din 9

7/26/13

Păzitoarea de gâşte - poveste de Fraţii Grimm

Păzitoareadegâşte

Trăiaodată,demultdetot,omătuşicăbătrână­bătrânăcare­şiduceatraiultocmaiîncreieriimunţilor,

într­unlocnecălcatdepicioromenesc.Ş­aveaeaunbordeişiuncârddegâşte,iarloculacelapustiuîncare

trăiaeraînconjuratdeopădurenemărginită.

trăiaeraînconjuratdeopădurenemărginită.

Bătrânicaînsănuşedeanumaiacasă,ciînfiecaredimineaţăîşiluacârjaşi­opornea,şontâc­şontâc,în

pădure.Acolo,inpadure,seapucasafacaomulţimedetreburi,cumnute­aifiaşteptatdelaofemeiepe

careogârboviserăanii:adunaiarbapentrugâşte,culegeapoamesălbaticeşi,încărcatăcutoatăaceastă

povară,oporneaincetisorsprecasă.

Cinearfivăzut­oîncărcatăaşaşi­arfipututziceînsinealuic­osăcadă,doborâtădegreutate,dar

bătrânicaerazdravănăşiajungeainfiecarezicubineacasă.Şidacăseîntâmplasăseîntâlneascăcuvreun

drumeţ,îispuneacublândeţeînglas:

­Bunăziua,cumetredragă,frumoasăvrememaieastăzi!Da'ceteuiţiaşa?Temiricumdepotcăra­n

spateatâtaiarbă?Oarenu­idatfiecăruiasă­şipoartepovara­nspinare?

Veziînsăcăoamenilornulefăceaplăceres­oîntâlneascăşisefereaudincaleaei,făcândunocol.Şidacă

seîntâmplacavreungospodarsătreacăcufeciorulluipelângădânsa,odatăîlvedeaică­işopteştebăiatului

laureche:

­Fereşte­tedebabaasta,aigrija,că­iovrăjitoaretarevicleană!

Într­odimineaţăseîntâmplăsătreacăprinaceapădureunflăcăutarefrumuşel.Şi­ntimpcemergeaelaşa,

soarelestrăluceaînînalt,păsărilecântaupeîntrecute,ş­unvânticelrăcorosadiaprinfrunziş.

S­arspunecăîntreagafireeralafelcaşidrumeţul,plinădebucurieşidevoioşie.Îndrumullui,

feciorulnuîntâlnisepiciordeomcând,deodată,numaice­ovăzupebătrânăstândîngenunchişicosind

iarba.Pesemnecăvenisecamdemultişoracolo,căşorţulîieraplincuiarbă,iaralăturimaiaveadouă

coşuricumereşiperepădureţe.

­Bine,mătuşică,da'cumpoţisăcaritoateasteasingură?semirăflăcăul.

7/26/13

Păzitoarea de gâşte - poveste de Fraţii Grimm

­Trebuiesălecar,voinicedragă,răspunseea.Odrasleledebogătaşin­audecesăseosteneascăaşa,

da'eun­amîncotro!Căţăranulareovorbăînţeleaptă:"Nuteuitaînapoicăţis­astrâmbatspinarea,că

degeaba,teuiţi!"Şivăzându­lcăseopreşte,bătrânicaadăugă:N­aivreasămăajuţi?Aiîncăspinarea

dreaptăcumebradulşipicioarelezdravene,aşacăn­aresă­ţifiegreu.Şinuteteme,căcolibami­etare

aproape,colo,îndosulmuntelui.Nu­ţitrebuiemultcasăajungilaea

Flăcăuluiisefăcumilădebătrânicăşi­ispuse:

­Bine,mătuşică,osă­ţiduceupovara!Nu­ivorbacă­sfiudenobil,da'uitec­osă­ţiarătcăştiusăcar

lafeldebinecaşiţăranii

­Dacăteîncumeţisă­ncerci,atunciîncearcă!­spusebătrânica.Da'săştiicăvreoorădedrumtotosă

aidefăcut.Da'ceimportanţăareastapentruunvoiniccatine!Şisănuuiţicătrebuiesăcarişicoşurilealea

două,cumereşicupere

Cândauzică­ivorbade­oorădemers,flăcăulşovăioleacă,darbătrânicanu­imaidădudrumul,ci­işipuse

înspinarelegăturacuiarbăşi­nfiecaremânăcâteuncoş.

­Veziceuşore?ziseea.

­Banueuşordeloc!răspunseflăcăul.

Şisestrâmbădedurere,călegăturaeragreadeparcăarfiavutîneanumaibolovani,iarmereleşiperele

atârnaucaplumbul.

­Of,numaipotsăsuflu!setânguiel.

Flăcăulvrusă­şideajospovara,darbătrânicanicinuvrusăaudădeaşaceva.

­Iateuită,ziseeabatjocoritoare,domnişorulnuvreasăcareceeaceeu,ofemeiebătrână,amcăratde

atâteaori!Sătelauzivădcăştii,da'cândvinevorbadetreabăserioasă,vreisădaibircufugiţii,hai?Ei,

domnişorule,cuminenu­ţimerge!Cemaistaipegânduri?Întinde­oladrum,cănu­ţiianimenilegăturadin

spinare!

Câttimpafostdrumuldrept,flăcăulapurtatpovarainspatedestuldebine,darcândauînceputsăurce

munteleşipietrişulliserostogoleasubpicioarelatotpasul,deparcăarfifostînsufleţit,puterilenu­lmai

ajutară.Sudoareaîicurgeagârlăpefrunteşiisescurgeapespinareînbroboanecândcalde,cândreci.

­Mătuşică,măsimtsleit,numaipot!ziseel.Lasă­măsămăodihnescunpic,cădenu,amsăcaddin

picioare!

­Nicipringândnu­mitrece!spusebătrânica.Cândomajungeacasă,osăteodihneşticâtaisă

pofteşti,da'acumporneşte­oladrum!

­Mătuşă,îmiparecătecamîntrecicugluma!zisefecioruldeviţăaleasă.Şi,mâniatlaculme,vrusă

zvârledinspinarepovara.Daroricâtsesucişiserăsuci,nuputusăscapedeea

7/26/13

Păzitoarea de gâşte - poveste de Fraţii Grimm

Înacesttimp,bătrânachicoteaşiţopăia,plinădevoioşie:

­Nutemânia,dragădomnişorule,căte­airoşitlafaţăcaocreastădecocoş!Şinumaifinici

nerăbdător!Poartă­nspinarelegăturicaşicândomajungeacasă,osă­ţidauşiunbacşişpecinste!

Acum,flăcăuln­aveadealesşifunevoitsăsesupună.Şi,târâş­grăpiş,oluăpeurmabătrânei,

văicărindu­selatotpasul.Întretimp,bătrânicapăreacădevinetotmaisprintenă,iarpovaraflăcăuluise

făceatotmaigrea.Şideodată,cândflăcăulnicinuseaştepta,babafăcuunsaltşi,ţuşti!,săripelegăturade

fânşisecocoţăînvârfulei.Ei,dragilor,câteradesfrijită,atârnamaigreudecâtceamaivoinicăfemeie!

Flăcăuluiîncepurăsă­itremuregenunchiide­atâtagreutate,darnuerachipsăseopreascănicimăcar câtsă­şitragăsufletul Deîndatăce­lvedeacăseopreşte,bătrânicaîlşiloveapestepicioarec­ojoardăsau cuunmănunchideurzici.Urcăelmuntelecavaideel,şitocmaicândsimţeacă­isleitdeobosealăşic­osă picejos,ajunse,însfârşit,lacolibabătrânei.

Cândozărirăpebătrână,uncârddegâşteîşidesfăcurăaripileşi,întinzându­şigâturile,alergarăs­o

întâmpine,gâgâinddezor.Înurmalor,c­onuieluşăînmână,veneaocumătrămaiînvârstă,înaltăşilată­n

spate,cuofaţăurâtăcamoartea.

­Mamă,îispuseeabătrânei,nucumvaaipăţitcevade­aiîntârziatatâtdemult?

­N­ampăţitnimic,fetiţamea,răspunsebătrâna.Dimpotrivă,domnulastaafostatâtdebinevoitorşi

mi­aduspovara.Şi,închipuie­ţi,cândm­amsimţitobosită,m­aluatşipemine­ncârcă!Şiaşas­afăcutcă

drumulnumis­apărutlungdeloc,şi­amfostveseli,şi­amglumittottimpul.

Cândîşiterminăvorbele,bătrânasedădujosdinspinareaflăcăului.Apoiîiluăşilegăturadinspate,şi

coşuriledinmâinişi,privindu­lfoarteprietenos,îispuse:

­Acum,aşază­tepebancaastadinfaţauşiişiodihneşte­te.Ţi­aimeritatpedeplinrăsplataşin­osă

întârziisăţi­odau.Apoigrăicătrepăzitoareagâştelor:Du­teîncasă,fatamea,cănusecadesărămâi

singurăcuuntânăr!Laurmaurmelor,decesăpuiuntdelemnpestefoc?Maiştiicănuseîndrăgosteştede

tine?

Flăcăulluăseamalavorbelebătrânei,darnuştiudacăsăplângăsausărâdă."Aşacomoară,îşispuse

elînsinealui,chiarde­arfimaitânărăcuvreotreizecideanişorişitotnumi­armişcainima!"

Înacesttimp,bătrânaîşialintăşi­şimângâiagâşteledeparcăarfifostcopiiiei.Apoi,ochemăpe

fiică­saşiintrară­ncasă.Flăcăulseîntinsepebancă,laumbraunuimărsălbatic,şiseuităînjur.Aerulera

blândşimolcomşicâtvedeaicuochiiseîntindeaopajişteverde,plinăcughiocei,cimbrişorsălbaticşizeci

şizecidealtesoiurideflori.Prinmijloculgrădiniicurgeaunpârâulimpedeprecumcleştarul,încarese

răsfrângeaurazelesoarelui,şipeundeleluisepreumblauînsusşi­njosgâştelealbe.

"Efoarteplăcutpeaici,segândiel,da'suntatâtdetrudit,căde­abiaîmiţinochiideschişi!N­arfirău de­aşaţipiunpic Numaiden­arveniunvântsă­mispulberepicioarele,călesimtmoişiuşoarecaiasca!"

Apoi,închiseochiişiadormi.Dormielunpicşinumaicevenibătrânasă­ltrezească.Şi,zgâlţâindu­l,îi

7/26/13

Păzitoarea de gâşte - poveste de Fraţii Grimm

spuse:

­Scoală­te,căaicinumaipoţirămâne!Recunosccăte­amfăcutsă­ţiscoţioleacăsufletulpeurcuşul

acela,darviaţanuţi­aipierdut­o.Iaracumamsă­ţidaurăsplata.Debanisaudebunuriştiucăn­ainevoie,

aşacăosă­ţidăruiesccutotulaltceva.

Şizicândaceasta,îiîntinseunsipeţelfăuritdintr­unsingursmarald.

­Păstrează­lbine,adăugaea,căosă­ţiaducămultnoroc!

Flăcăulsariînsusdebucurieşisesimţiiarăşiînputerişiplindevoiebună.Şidupăce­imulţumibătrânei

pentrudar,oporniladrum,fărăcamăcarsăarunceoprivirecătrefatababei.Merseelcemerse,calelungă,

nuglumă,şi­nurechitotîimaiveneadindepărtaregâgâitulveselalgâştelor.

Flăcăulfunevoitsărătăceascăvremedetreizileprinafundulaceluicodruşi­nceledinurmăgăsiun

drumeagcare­lscoaseafarădinpădure.Merseelcemaimerse,darnupreamult,şiajunseîntr­ocetate

mare.Şicumnucunoşteapenimeni,îlduserăînpalatulîmpărătesc,săseînfăţişezemăriilor­lor.Şiaşase

făcudeintrăelînsalatronului,undeîmpăratulşiîmpărăteasaşedeaupejilţuriledomneşti,înconjuraţide

curteni.Flăcăulînaintăpână­nfaţatronuluişi,lăsându­sepeungenunchi,scoasedinbuzunarsipeţelulde

smaraldşi­ldepuselapicioareleîmpărătesei.Maria­saîlrugăsăseridice,iarelîiîntinsesipeţelul.

Cumîldeschiseşipriviînel,împărăteasaseprăbuşilapământ,fărăsimţire.Dacăvăzumăria­sauna

caasta,pedataporuncicaflăcăulsăfiedusîntemniţă.Darchiarînaceeaşiclipăîmpărăteasadeschise

iarăşiochiişistrigăsăisedeadrumul,căn­areniciovină.Apoi,poruncicatoatălumeasăiasăafară,

fiindcăareovorbădetainăcuflăcăul.

Deîndatăceîmpărăteasafunumaicuel,începusăplângăamarnicşi­ispuse:

­Lacebuntoateonorurileşistrălucireacaremăînconjoară,dacă­nfiecaredimineaţămătrezesccu

inimagreaşiplinădedurere!Amavuttreifiice,iarceamaitânăraeraatâtdefrumoasă,cătoatălumeao

priveacapeominunenemaivăzută.Eraalbăcazăpada,roşiecamărulpârguit,iarparulîistrăluceaca

razeledesoare.Cândseîntâmplasăplângă,dinochinu­icurgeaulacrimi,cinumaimărgăritareşi

nestemate.Şicecrezi,cândîmplinifatacincisprezeceani,împăratultrimisesălechemepetustrelefetelesă

seînfăţişezemăriei­sale,defaţăcutoatăcurtea.Arfitrebuitsăfiiacolo,casăfivăzutceochiaucăscatcu

toţiicândaintratceamaitânără:păreac­arăsăritsoarele!Şiîmpăratulgrăi:

­Fiicelemele,nuştiucândîmivasunaceasuldinurmăşideaiavreausăhotărăscastăziceosă

primeascăfiecaredintrevoidupămoarteamea!Ştiucătoatemăiubiţi,daraceleiacaremăiubeştecelmai

multisecuveni,pedrept,parteaceamaiînsemnatăaîmpărăţiei.

Atuncifiecaredintrefeteîispusecăeaîliubeştecelmaimult.

­Preavăpripiţicurăspunsul!graiîmpăratul.Nus­arputeacafiecare,perând,să­mispunăcummă

iubeşte?Dupăastaosă­midauseamasingurcaredintrevoinutreştefaţădeminecelemaialesesentimente.

Şiatuncispusefataceamare:

7/26/13

Păzitoarea de gâşte - poveste de Fraţii Grimm

­Euîliubescpetaicalafelcapezahărulcelmaidulce!

Iaradouaziseaşa:

­Euîliubescpetaicalafelcaperochiameaceamaifrumoasă!

Veziînsăcămezinatăceachitic.

Atuncimăria­saoîntrebă:

­Da'tu,copilameadragă,iaspune­mi:câtdemultmăiubeşti?

­Nuştiu!răspunsefata.Dragosteaceţi­oportn­opotasemuicuvreunlucru!

Darîmpăratulnusemulţumicurăspunsuldomniţei,cistăruicafatasă­iaratenegreşitcâtdemultîliubea.

Şi­ntr­unsfârşit,easpuse:

­Oricâtdebunăarfiomâncare,denu­isărată,nu­mifacenicioplăceres­ogust.Euîliubescpetaica,

aşacumiubescsarea­nbucate!"

Cândauziîmpăratulvorbelefetei,semâniefoartetareşispusecunăduf:

­Dacădoaratâtmăiubeşti,câtsarea,apoitotcusareîţivafirăsplătităşidragostea!"

Apoiîşiîmpărţiîmpărăţiaîntreceledouăfetemaimari,iarmezineiîilegădespateunsacplincusare,şio

alungădelapalat.Doislujitorifurănevoiţis­oînsoţeascăpână­nadânculuneipădurisălbatice.Ne­am

rugatcutoţiidemăria­sasăseîndureşis­oierte,darn­afostchipsă­lîmblânzim.

Nicinusepoatedescrieîncuvintecâtamaiplânsfatacândafostobligatăsănepărăsească Şitot drumull­apresăratcumărgăritarecâtei­aucursşiroaiedinochi.

Puţindupăasta,împăratuluii­apăruttarerăucăşi­apedepsitfiicaatâtdecrâncen,şi­atrimisslujitorii

s­ocautepebiatacopilăîntoatăpădurea,darnimenin­amaipututs­ogăsească.Cândmăgândescc­au

sfişiat­ofiarelesălbatice,numaiştiucesăfacdemâhnire

Câteodatămămângâicunădejdeacămaieîncă­nviaţă,căs­aaciuatînvreopeşterăsaucăagăsit

adapostlaniscaivaoamenimilostivi.Cândamdeschissipeteluldumitaledesmaraldşi­amgăsitînăuntruun

mărgăritaraidomaaceloracarecurgeaudinochiifeteimele,nicinu­ţipotidaseamacâtdemultmis­a

tulburatinimaşimi­asângerat!Parcăaşfivăzut­oiarăşiînfaţă,vărsândlacrimiamarecătrebuiesăplece!

Spune­mi,cumaiajunsînstapânireaacestuisipeţel?

Flăcăuldeviţăaleasăprinseapovestiîncechipîlprimisedelabatrânacetrăia­ncodruldenecuprins.

Şimaiadăugăcăbabanuis­apărutafiofemeiecumsecade,fiindcăsevedeadintoatepurtărileeicăeo

vrăjitoare.Câtdespredomniţă,nicinu­ifusesedats­ovadăşinicinuauzisedespreeanimic!

Dupăce­şiterminăflăcăulpovestirea,împăratulşiîmpărăteasaluarăhotărâreasăplecespreacelcodru

şisăîncercesăvorbeascăcubătrâna.Însinealorgândeaucăacoloundeafostgăsitmărgăritarul,vorputea

7/26/13

Păzitoarea de gâşte - poveste de Fraţii Grimm

aflaveştişidesprefiicalor

Acum,trebuiesăvăspuncă­nacesttimpbătrânastăteaîncolibaeişitorcealaroatadetors.Se

întunecasede­acumşiunvreasc,careabiamocneaînvatră,împrăştiaoluminăslabă.

Deodată,deafarăseauziolarmămare:seîntorceaugâşteledelapăscutşiscoteaugâgâiturilelor

răguşite.Puţindupăaceea,intră­ncasăşifataşi­idădubineţemaică­si.Bătrânaînsăde­abiaîirăspunseşi

semulţumisădeadoardincapdecâtevaori.

Fataseaşezălângăeaşi,luându­şiroatadetors,începusărăsuceascăfirulatâtdesprinten,deparcăar

fifostînaniifrageziaitinereţii.Stăturăeleaşacamvreodouăceasuribune,fărăsăscoatăvreuncuvânt,şi­

ntimpulăstanumaiceledouăroţidetorsîşivorbeau,îngânându­se

Înceledinurmă,cevaseauzifoşnindpelafereastraşidoiochicaparaseholbarăînăuntru.Erao

bufniţăbătrânăcarestrigădetreiori:"uhu­huu!"Bătrânaridicăprivireadelaroatadetorsşiapoispuse:

­Etimpul,fetiţo,săteducisă­ţivezidetreburi!

Auzind­o,fataîşilăsălucrulşiieşiafară.Încotroseîndreptaoare?Oluăpestecâmpşimersedeparte,tot

maideparte,pânăcândajunseîntr­ovalelargă.Şiîntr­unsfârşit,seoprilaunizvorlângăcareseînălţautrei

stejaribătrâni.

Întretimp,lunaieşisedindosulmuntelui,caundiscmaredefoc,şieraatâtalumină,căputeaizărişi unac.Şi,cesăvezi,odatăîşiscoasefatadepefaţăpieleaceaveştedăşi,aplecându­selaizvor,începusăse spele Cândfugata,muieşipieleaînapăşiapoioîntinsepeiarbă,săseusuceşisăsealbeascălalumina lunii.

Ei,dragilor,câtdeschimbatăeraacumfata!Aşacevanuv­afostvouădatsăvedeţiniciciodată!Când

lăsăsă­icadăcoadadepărcenuşiu,odatăserevarsăpeumeriunparbălaicarazeledesoare.Şieraatâtde

bogatpărulacestanou,căoînvăluitoată,caomantie.Dinel,doarochiiisemaivedeau,strălucitorica

steleledepecerşiobrajiitrandafirii,cafloareademăr.

Veziînsăcăfataceafrumoasăerataremâhnită.Şi,asezându­sepemargineafântânii,începusăplângă

amar.Lacrimileiisescurgeadinochişiserostogoleaprintrevalurilebogatedepărbălai,pânăpicaula

pământ

Astfelşedeaeaacolo,şimultăvremearfirămasaşa,adâncită­nmâhnireaei,dacăînramurileunui

copacdinapropierenus­arfiauzittrosnindceva.Aşaospaimăocuprinsepefatăcă,tremurândcafrunza,

oluălagoanăsprecasă.Senimericătocmaiatuncibatrânastătea­npragşifatavrusă­ipovesteascăceea

ceiseîntâmplase,darbatrânarâseuşurelşi­ispuseprietenos:

­Ştiutot,fatamea!

Apoioduseînodaieşiaprinsealtvreasc.Darnusemaiaşezălaroatadetors,ciscoaseomăturăşiîncepu

sămăturepreşurileşisăfreceduşumeauac­ocârpă.

7/26/13

Păzitoarea de gâşte - poveste de Fraţii Grimm

­Totultrebuiesăfiecuratcalacrimaşi­nceamaimareordine!grăieacătrefată.

­Bine,mamă,vrusăştiefata,da'deceîncepitreabalaooraaşadetârzie?Ce­aidegând?

­Da'ceorăeste?întrebăbătrâna.

­Nu­iîncămiezulnopţii,răspunsefata,daratrecutdeoraunsprezece.

­Oarenute­aigândit,continuăbătrâna,căseîplinesctreianidecândaivenitlamine?Atrecuttimpul

câtţi­afostîngăduitsăstaiaicişide­acumnumaiputemrămâneîmpreună.

Cândoauzicespune,fataseînspăimântăgrozavşiîncepusăsevăicărească:

­Vai,dragămamă,vreisămăizgoneşti?Undesămăduc?Cădoarn­amnicipatrie,niciprietenispre

caresămăîndrept!Amfăcutmereutotcemi­aicerutşiniciodatăn­aifostnemulţumitădemine.Numă

izgonide­aici!

Veziînsăcăbătrânanuvrusă­idezvăluiefeteiceoaştepta

­Eumairamânaiciovreme,îispuseeafetei,da',cândofisăplec,trebuiesălascasacurată Şi­ acum,numămaibodogăni,cămăîncurcilalucru!Iarînprivinţata,fiifărăniciogrijă,osăgăseştiun acoperişsubcaresătepoţiadăposti,şi­osăfiimulţumităcusimbriapecareţi­ovorda.

­Atuncispune­minumaices­aîntâmplat!stăruimaidepartefata.

­Unsingurlucruîţispun:sănumămaistinghereştidelatreabă!Hai,înceteazăodatăcuîntrebărileşi

du­teînodaiata!Ia­ţipieleaceaveştedădepeobrazşiîmbracă­ţirochiademătasepecare­opurtaicândai

venitaici.Şi­apoirămâiîncamerataşiaşteaptăpânăcete­oichema!

Şi­acum,dragilor,săneîntoarcemiarăşilaîmpăratulşiîmpărăteasacareauplecat,împreunacuflăcăulde

viţăaleasă,s­ocautepebătrânace­şiduceaviaţa­npustietateaaceeanecălcatădepicioromenesc.

Aumerseice­aumers,calelungă,nuşagă,şi­ntimpulnopţiis­aîntâmplatcaflacăulsăserătăcească

deceilalţişisăporneascăsingurmaideparte.Înziuaurmătoare,isepărucăseaflăpedrumulcelbunşi

mersefărăîntrerupere,pânăceseîntunecă.Apoiseurcăîntr­uncopacşisegândisă­şipetreacănoaptea

acolo,fiindcăîierateamăsănuserătăceascăşimairău,dacăomergepebeznă.

Întretimp,apăruşilunaşiîncepusă­şiaruncerazelepepământ.Şi­nluminaaceeanumaicezărio

făptură,coborânddinspremunte.N­aveaînmânănicionuieluşă,dar,dintoatăînfăţişareaei,flăcăulîşi

dădurepedeseamacăerapăzitoareadegâştepecareovăzuseîncolibabătrânei.

­Heeii!Heeiii!strigăel.Uite­ocăvineîncoace!Pelegeamea,dacăpunmânapeunadinvrăjitoare,

n­osă­miscapenicicealaltă

Darnumicăîifumirareacândovăzucumseapropiedeizvorşi­şismulgepieleaceaveştedădepefaţăşi

începesăsespele.Şicumisemairevarsapeumeripăruldeaur!Şieraatâtdefrumoasă,canimenialtape

lume!

7/26/13

Păzitoarea de gâşte - poveste de Fraţii Grimm

Flăcaulabiaîndrăzneasărăsufle,canucumvafatasăiaseamacăecinevaprinapropiere.Şicas­o

poatăprivimaibine,îşilungigâtulprintrefrunzareşi­şibucurăochiicuprivelişteaaceeanemaivăzută.Dar

fiecăseaplecasepreamult,fiecăaltafupricina,cracapecarestaeltrosnideodatăşi­naceeaşiclipăfataîşi

pusedinnoupefaţăpieleaceaveştedăşifugideacolocaocaprioară.

Şicumseacoperiseşilunacuunnor,selăsădeodatăbezna,fatasefăcunevăzută,deparcăoînghiţise

noaptea.Deîndatăcen­omaizări,flăcăulsedădujosdincopacşialergadupăeacâtîlţineaupicioarele.

Alergăelcealergăşideodataisepărucădesluşeşteprinîntunericdouăfăpturicareînaintauprinvalea

aceea.Erauîmpăratulşiîmpărăteasa,carezăriseradedeparteluminadelacolibabătrâneişiseîndreptau

într­acolo.

Flăcăullepovesticeeacevăzuselaizvor,iarmăriile­lornusemaiîndoirăcâtuşidepuţincăeravorba

desprefiicalorceapierdută.Şi,cuinimaplinădebucurieşideîncredere,purceserămaideparteşiîn

curândajunserălacăscioară.Ceeacevăzurămaiîntâifucârduldegâştecaredormeaunemişcatedejur­

împrejurulcolibei,cucapulascunsîntrepene

Seuitarăeiînăuntru,pefereastră,şi­ovăzurăpebătrânătorcândliniştită.Dădeadincaptoatăvremea, cumfacbătrânii,şi­şivedeadelucrulei,fărăsăarunceoprivireniciîndreapta,niciînstânga.Înodaieera atâtdecurat,deparcăarfilocuitîneaniştespiriduşicaren­aveaupicdecolbpeîncălţări Pefiicalorînsă n­ovăzură!Cătarăeiovremelatoateastea,dar,înceledinurmă,îşiluarăinima­ndinţişibăturăuşurelîn geam.Bătrânapăreacă­iaşteaptăşi,sculându­seînpicioare,lestrigăfoarteprietenoasă:

­Intraţiînăuntru,căeuvăcunosc!

Dupăcepăşirăînodaie,bătrânalespuse:

­N­arfitrebuitsăbateţiundrumatâtdelung,den­aţifiizgonit­oacumtreiani,penedrept,pefiica

voastră,careeatâtdebunăşidedrăgălaşă!Nu­ivorbacăean­apătimitcunimic,că­naceştitreianidezile

apăzitdoargâşteleşiinimaeineprihanităn­afostîntinatădeniciunrău.Darvoiaţifostpedepsiţi

îndeajunsşiaţitrăittottimpulnumaicuspaimacăv­apieritcopila.

Apoiseduselauşaceleilalteodăişistrigă:

­Vinoîncoace,fetiţamea!

Deodatăsedeschiseusaşidomniţaapăruînveşminteleeidemătase,cupăruldeaurrevărsându­i­sepe umerişicuochiistrălucitori,deparcăarfifostozână Easeîndreptăcătrepărinţiieişi,luându­idedupă gât,îicopleşidesărutări.Şinuseputurăstăpânisănuverselacrimituspatru,căşiflăcăuleralângăei.Când dăducuochiideel,fataseroşitoatăcaunmacşinicieanuştiudeceanume.

Deodataîmpăratulspuse:

­Copilameadragă,împărăţiaamîmpărţit­ocelordouăsurorialetale,aşac­aşvoisăştiuce­ţidoreşte

inima,casă­ţidaudincelelalteavuţiipecareleam!

­Fatan­arenevoiedenimic,zisebătrâna,că­idăruiesctoatelacrimilepecarele­avărsatdinpricina

7/26/13

Păzitoarea de gâşte - poveste de Fraţii Grimm

voastrăşitoatesuntmaicurateşimaifrumoasedecâtmărgăritarelecaresegăsescînapelemărilorşiaumai

multpreţdecâttoatăîmpărăţiamariei­tale!Iarcarăsplatăpentrumuncaeidinaceştitreiani,îidăruiesc

căşcioaramea.

Dupăcerostiacestecuvinte,bătrânasefăcunevăzută.Şinumaiceprinserăzidurilesătrosneascăşi

cândseuitară,căşcioaraseprefăcuseîntr­unpalatmăreţ,şi­nsalaceamareeraîntinsăomasăîmpărătească,

şi­odroaiedeslujitorialergaudecolo­colo,cutăvileîncărcatedebunătăţuri

Apoidomniţaceafrumoasăs­amăritatcuflacăulaceladeviţăaleasăşis­austatornicitlapalat.Acolo

autrăitînfericireşibunăînţelegere,pânălaadâncibătrâneţi.Acum,nusuntsigurdetot,da'credcăgâştele

celealbecazăpada,caretrăiaupelângăcăscioară,nueraudefaptgâşteadevărate,cifete

Şinimeninutrebuiesă­iiaînnumederăubătrâneicăleaduseselaeasăleocroteascăşisălescapede

urgiaunuiblestem.Acum,cândserisipisevraja,îşiluaserăşieleînfăţişareaomeneascăşirămaserăpe

lângădomniţaceatânărăcas­oslujeascăcucredinţă.

Da'ceeaceştiufărătăgadăecăbătrânicanueraovrăjitoare,cumcredealumea,ciofemeieînţeleaptă

şipricepută,carefăceanumaibine.Şisevedecătoteafuseseceacare,încădinleagăn,îidăruisedomniţei

daruldeavărsamărgăritareînlocdelacrimi.