Sunteți pe pagina 1din 2

Denumirea disciplinei: Expertiza, auditul si certificarea energetica a cladirilor Master: Ingineria Instalatiilor

Referatul nr. 2 - Referat privind reabilitarea instalatiilor

. !EM" Sa se intocmeasca un referat, pe una dintre temele de mai jos: a) Masuri privind reabilitarea instalatiilor aferente pentru: 1. Case unifamiliale. 2. Cldiri de locuit cuplate. 3. Cldiri de locuit niruite. 4. Cldiri de locuit duplex. 5. Cldiri de locuit cu mai multe apartamente !locuri". #. Cldiri de !irouri. $. Cree. %. &rdini'e. (. Cmine de copii. 1). Cmine de !atrani. 11. *nternate. 12. Scoli. 13. +icee. 14. ,acultati. 15. Spitale. 1#. -oliclinici. 1$. .oteluri. 1%. /estaurante. 1(. Cldiri pentru sport. 2). Cldiri pentru ser0icii de comer'. 21. Cldiri industriale cu re1im normal de exploatare. 22. Cladiri din domeniul a1ricol. 23. Cladiri pu!lice. b) Masuri privind reabilitarea instalatiilor de: 24. *ncal2ire. 25. 3pa calda de consum. 2#. 4entilare. 2$. Climati2are. 2%. *luminat interior. c) Diverse: 2(. *2olarea termica a coductelor pentru incal2ire. 3). Contori2area consumului de ener1ie termica pentru incal2ire. 31. /epartitoarele de costuri. 32. 5c6ili!rarea instalatiilor interioare de incal2ire. 33. *2olarea termica a coductelor pentru apa calda de consum. 34. 7aterii cu consum redus de apa calda de consum. 35. 7aterii pentru apa calda de consum ec6ipate cu termostat. 3#. Contori2area consumului de apa calda de consum. 3$. 3lte teme similare propuse de catre autorii referatelor. #ota: titlul exact al referatului se 0a sta!ili de catre autorul referatului respecti0.

2. M$D%& DE RED"'!"RE /eferatul 0a fi redactat in format elecronic, respecti0 in 8ord 2))3 sau o 0ersiune inferioara. +a redactarea referatului se 0a tine seama de recomandarile din fisierul ,,instruct.doc99, iar formatarea referatului se 0a face conform cu fisierul ,,exemplu.doc99. (. 'ERI#!E MI#IME /eferatul 0a a0ea minim: sase pa1ini: cinci referinte !i!lio1rafice. ). M$D%& DE *RED"RE "& RE+ER"!%&%I /eferatul se 0a preda atat in forma listata cat si pe C; sau disc6eta, in format 8ord 2))3 sau o 0ersiune inferioara. ,. !ERME#%& DE *RED"RE -redare referatului se 0a face p<n n saptamana a 12 de scoala.