Sunteți pe pagina 1din 3

TERAPIA TULBURARILOR DE LIMBAJ

ETAPA/CAPIT OL

OBIECTIVE GENERALE

ABILITATI NECESARE VORBIRII SI LIMBAJULUI CITITI-SCRIS

ELEMENTE DE CONTINUT Cu oasterea sc!emei corporale" a)La propria persoa a #)La papusa$ c)la alte persoa e$ d)pe ima%i e$

OBIECTIVE OPERATIONALE O1 &a i dice partile corpului sau' O( &a de umeasca partile corpului ) a*#*c*d) O+ &a sta#ileasca po,itia dreapta-sta %a* sus-.os la a*#*c*d' O1 &a recu oasca di0erite 0i%uri %eometrice ) cerc* patrat* triu %!i* dreptu %!i) O2 &a le de umeasca O3 &a le colore,e O4 &a sorte,e 0i%urile %eometrice' O5 &a le reproduca i dese O6 &a reco stituie 0i%urile %eometrice i mediul i co .urator' O1 &a recu oasca culorile si dime siu ile O2 &a le de umeasca O3 &a le sorte,e O4 &a le 0oloseasca adec/at' O5 &a le recu oasca i

EVALUARE PRIN ITEMI I1 Arata pri imitatie I2 Reali,ea,a actiu ea co comite t cu propria /er#ali,are I3' Completea,a co turul omului' I4' Completea,a ima%i ea lacu ara a omului I5 Reco stituie ima%i ea I6 Dese ul omuletului' I1 Ale%e* %rupea,a* i cercuieste* colorea,a 0i%ura i dicata' I2 Dese ea,a 0i%ura i dicata' I3 Arata-mi i ima%i e patratul1

1) Formarea si educarea perceptiei spatiale

Cu oasterea 0i%urilor %eometrice

1.PERCEPTIA

ETAPA/CAPIT

OBIECTIVE

Cu oasterea i susirilor o#iectelor" a)culoare #)dime siu e" - marime$ - lu %ime$ -%rosime$

I1 Ce culoare are ,apada2 I2 Ce o#iecte al#e /e,i2 I3 3rupea,a 0i%urile mari si rosii1 I4 Colorea,a o#iectele mici cu %al#e I5 Ce culoare are2'''''

OL

GENERALE

ELEMENTE DE CONTINUT Cu oasterea relatiilor spatiale" a) I tre propria persoa a si o#iectele i co .uratoare$ #) i tre o#iecte" dreaptasta %a* sus-.os* i 0ata-i spate* pe deasupra-su#* la %a* etc'

mediul i co .urator OBIECTIVE OPERATIONALE O1 &a de umeasca mai ile"sta %a-dreapta O2 &a e4ecute miscari la coma da' O3 &a locali,e,e o#iectele ma ipulate de lo%oped' O4 &a plase,e o#iectele i po,itiile i dicate' O5 &a dese e,e li ii i di0erite po,itii' O6 &a recu oasca di/ersele po,itii di ima%i i' O7 &a reco stituie a umite structuri dupa model' O1 &a asocie,e mome tele ,ilei cu actiu i speci0ice' O2 &a salute corespu ,ator mome tulului ,ilei' O3 &a locali,e,e i timp propriile actiu i' O4 &a recu oasca di ima%i i di0erite mome te ale ,ilei' O5 &a recu oasca ceasul' O6 &a sta#ileasca succesiu ea u or actiu i di tr-o ,i'

EVALUARE PRIN ITEMI I1 Asea,a i dreapta* i sta %a' I2 &pu e ce ai 0acut1 I3 Pu e papusa i dreapta ta1 I4 U de este caietul2 I5 Asea,a creio ul pe )su#* la %a) masa' I6 Dese ea,a patratul pe''' I7 Dese ea,a li ii aplecate spre sta %a* spre dreapta' I8 &pu e i ce parte a casei se %aseste pomul' I9 Re0a ima%i ea di #ucatele )pisica* catel* etc') I1 &pu e ce ai 0acut dimi eata2 I2 Cum saluti dimi eata2 I3 Ca d spu em 6#u a seara72 I4 Ca d dorm copiii di ima%i e2 I5 Ca d mer%i la %radi ita2 I6 Pu e lim#ile ceasului la ora ca d ma cam1 I7 Ordo ea,a ima%i ile1 I8 Po/esteste ce /e,i1

(' Formarea si de,/oltarea perceptiei temporale'

a)Mome tele ,ilei" - Dimi eata - Pra , - &eara - 5oaptea #) &uccesiu ea ,ilelor di saptama a'