Sunteți pe pagina 1din 7

Metodologia efecturii expertizei merceologice

Share Admiterea i dispunerea expertizei este atributul organului judiciar pentru expertiza judiciar i al unui organ administrativ pentru expertiza extrajudiciar. Pentru ca expertiza s fie admisibil ca mijloc de prob, aceasta trebuie s fie necesar, adic s existe necesitatea consultrii unui specialist pentru dovedirea unor mprejurri i, pe de alt parte, expertiza trebuie s fie concludent, adic s poat elucida anumite mprejurri care s uureze solu ionarea corect a cauzei. Expertiza judiciar are un caracter facultativ, ceea ce nseamn c organul judiciar este acela care apreciaz dac n spe a respectiv efectuarea expertizei este necesar i concludent, deci admisibil. !ispunerea efecturii expertizei i stabilirea obiectivelor acesteia este punctul de plecare n derularea expertizei. "dat expertiza admis i dispus, principalele etape care se parcurg n cursul ei sunt acceptarea expertizei, pregtirea expertizei, investigarea obiectului expertizei, ntocmirea raportului de expertiz i analiza acestui raport i, dac este cazul, efectuarea suplimentului de expertiz, sau a unei noi expertize.

Acceptarea expertizei
Acceptarea expertizei este etapa n care expertul primete de la organul care l#a desemnat obiectivele expertizei. $u aceast ocazie ia cunotin de actele existente la dosar, poate cere explica ii suplimentare i s fac obiec ii cu privire la termenul care i#a fost fixat.

Pregtirea expertizei
%xpertul trebuie, n aceast etap, s aprofundeze obiectivele expertizei i s n eleag corect sensul problemelor pe care trebuie s le rezolve. Pregtirea se realizeaz printr#o documentare rapid i cuprinztoare. Pentru a orienta investiga iile ntr#o direc ie corect, expertul trebuie s studieze documentele litigiului, stabilind pe baza lor punctele de reper necesare nceperii investiga iilor. Pregtirea corect contribuie la alegerea cii celei mai potrivite pentru derularea expertizei i la evitarea unor investiga ii colaterale, consumatoare de timp i efort. Principalele faze ale documentrii din etapa de pregtire sunt redate n continuare. a) Cunoaterea istoricului litigiului i stabilirea cronologiei faptelor &n aceast etap expertul se informeaz din documente cu privire la modul, mprejurrile, locul i momentul n care au avut loc evenimentele care au produs vicierea n cauz a calit ii produselor. Pe baza informa iilor cuprinse n documentele studiate, expertul stabilete cronologia evenimentelor i precizeaz etapele din circula ia tehnic sau din fabrica ia produselor respective care sunt susceptibile a fi la originea vicierii calit ii, urmnd ca acestea s fac obiectul prioritar al investiga iei obiectului expertizei.

&n scopul cunoaterii istoricului litigiului, expertul studiaz documentele litigiului existente la dosar. Principalele documente pe care expertul le folosete n aceast etap sunt cererea de actionare n litigiu de ctre reclamant i documentele pe care se sprijin cererea, ntmpinarea pr ii reclamate i documentele pe care se sprijin, procesele verbale ale edin elor anterioare, documentele depuse ulterior la dosar. $unoaterea istoricului litigiului i a cronologiei faptelor i permite expertului nu numai s localizeze momentul i locul n care s#au produs vicierile n cauz ale produselor, ci i s stabileasc un plan de desfurare n continuare a expertizei. Pe baza informa iilor pe care le ob ine n cursul documentrii, expertul poate s depeasc sfera ini ial a obiectivelor care i#au fost stabilite de instan , dar numai n cazul unei necesit i stringente i numai cu acordul instan ei. b) Studierea documentelor operative !ocumente operative ale cror studiu este necesar n expertizarea mrfurilor sunt' # documentele contractuale ale rela iei dintre furnizor i beneficiar i anume contractul i anexele la contract cum sunt graficele de livrri, precum i corespondenta legat de derularea contractelor( # documentele de livrare#primire i anume avize de expediere, facturi, procese#verbale de recep ie, procese verbale de custodie, dac e cazul( # documente de transport cum sunt scrisoarea de trsur, scrisoarea de transport, conosamentul, foaia de parcurs, buletinul de mesagerie etc( # documentele care atest calitatea produsului sau lotului de produse # certificatul de calitate i cel de conformitate, buletine de analiz, certificatele de stare sanitar, sanitar#veterinar i fitosanitar etc. Principalele informa ii care rezult din studiul documentelor operative sunt' # existen a sau absen a tuturor documentelor care trebuie s nso easc marfa i existen a tuturor men iunilor obligatorii pe aceste documente( # locul i timpul diferitelor etape ale vie ii produsului ca momentul fabricrii, al expedierii, al sosirii la destina ie, al manipulrilor pe parcurs, al efecturii de analize etc( # condi iile i itinerarul micrii mrfii pn la constatarea vicierii( # starea calitativ i cantitativ a mrfii pe parcursul fabrica iei i a circula iei. c) Studierea actelor i documentelor care reglementeaz calitatea mrfurilor care fac obiectul litigiului *sura n care mrfurile care fac obiectul litigiului satisfac cerin ele de calitate convenite prin contract rezult prin comparare att cu prevederile contractuale n privinta calit ii ct i cu actele normative privind calitatea mrfurilor. &ntre acestea se consult n primul rnd standardele, dar i caiete de sarcini tehnice

pentru unele produse din comer ul interna ional, certificate de conformitate de tip, respectiv de omologare. !e asemenea se studiaz, dup caz, normative de specialitate care reglementeaz aspecte specifice de calitate' normative sanitare, sanitar#veterinare, fitosanitare, de protec ie a mediului, de protec ie a securit ii consumatorului etc( +n acest context se mai iau n considera ie prescrip iile privind marca de fabric, marca de calitate i mostrele etalon. d) ocumentarea bibliografic! !ocumentarea bibliografic creaz o imagine privind modul n care problema n cauz este tratat n literatura de specialitate, ofer analogii i posibilit i de comparare i ajut la evitarea unor interpretri eronate. !ocumentarea bibliografic se impune i n expertizele care cuprind i investiga ii experimentale. !rept material bibliografic se folosesc lucrri tiin ifice universal recunoscute ca tratate, enciclopedii, monografii, studii i cercetri.

"nvestigarea obiectului expertizei


+nvestigarea obiectului expertizei este etapa n care se stabilesc faptele i mprejurrile care au produs vicierea mrfii. Ac iunea se desfoar dup un plan de ac iune, ntr#o succesiune logic a ac iunilor. Expertiza se extinde pe ntreaga circula ie tehnic a mrfii. $ircula ia tehnic cuprinde perioada de micare a mrfii din momentul prelurii de la furnizor pn la vnzarea ctre consumator. ,impul de derulare a circula iei tehnice poate fi de cteva ore sau de c iva ani. &n acest timp au loc opera iuni tehnice ca transportul, depozitarea, pstrarea, sortarea, preambalarea, por ionarea, debitarea mrfii, care toate pot afecta calitatea ei. "pera iunile tehnice se desfoar ntr#o verig sau n mai multe verigi, expertizei revenindu#i sarcina s gseasc i s cerceteze veriga probabil de apari ie a vicierii mrfii. +nvestiga ia decurge n sens invers n raport cu sensul cirula iei tehnice i pornete de la momentul depistrii vicierii produsului. Schema de investigare pn la sursa vicierii, pentru o circula ie tehnic complet a mrfurilor, se prezint n principiu astfel' $omer cu amnuntul - ,ransport - $omer cu ridicata - ,ransport - !epozitare - ,ransport - ... -,ransport - Produc ie. Astfel se procedeaz i n cazul produselor care se ob in printr#un lan de fabrica ii n care produsul unei intreprinderi este materie prim pentru urmtoarea, aa cum este, de exemplu, irul de produse gru, fin, paste finoase. .a apari ia unor vicieri ale produsului finit al ultimei fabrica ii, expertiza va porni de la aceasta i va continua, dac nu s#a gsit sursa vicierii, cu tehnologia ultimei fabrica ii, cu materia ei prim, cu tehnologia penultimei fabrica ii etc., pn la gsirea locului, momentului i cauzei deprecierii calitative. Pe parcursul investigrii circula iei tehnice a mrfii, poate fi necesar colaborarea cu exper i de alt specialitate, de exemplu expertul contabil sau expertul sanitar. ,otui, planul pe care i#l ntocmete

expertul trebuie s cuprind numai probleme pe care le rezolv personal, iar aprecierile sale trebuie s se bazeze exclusiv pe constatri personale. !e asemenea, informa iile furnizate de persoanele care au participat la opera ii legate de circula ia tehnic a mrfii trebuie limitate ca importan de garan ia obiectivit ii lor. /i n aceast etap, expertiza impune verificri de documente cum sunt eviden e primare, eviden e contabile, registre de fabrica ie, registre de analize etc. 0erificrile documentelor care nso esc marfa premerg, de obicei, verificrile tehnice i cele de teren, ele permi nd stabilirea cu aproxima ie a locului vicierii. +nvestiga iile pe teren furnizeaz date i informa ii cu for probant deosebit, de accea sunt surse de documentare din cele mai importante. +n cadrul investiga iilor pe teren se verific acte originale, se observ locul unde s#a produs vicierea produsului, se preleveaz probe i se efectueaz analiza acestora, se execut simulri i reconstituiri, se culeg declara ii ale persoanelor implicate n producerea sau circula ia mrfurilor n cauz. +nvestigarea pe teren a obiectivului expertizei cuprinde urmtoarele etape' a) Procedura investiga#iilor Procedura investiga iilor se refer la modul n care se stabilete contactul dintre expert i pr i i const n convocarea scris a pr ilor, termenul de comunicare i existen a mputernicirilor att pentru expert ct i pentru delega ii pr ilor. $onvocrile verbale nu au valabilitate. Prin convocarea scris, expertul invit mputernici ii pr ilor pentru ca acetia s colaboreze cu expertul la investiga iile pe teren. +nvita ia precizeaz locul, data, ora i durata investiga iilor. %xpertul poate solicita pr ilor s#i transmit documente sau copii ale acestora, necesare n cursul investiga iilor. b) "nvestiga#ia propriu zis +nvestiga ia se refer la diferite aspecte, func ie de etapa vie ii mrfii care se supune cercetrii sau de locul unde se presupune c i are originea vicierea calit ii. &n cazul unei intreprinderi productoare se verific' # documentele privind cantitatea i calitatea materiei prime( # registrul de fabrica ie i cel de analize( # balan a de materiale( # documentele privind asigurarea calit ii i n cadrul acesteia modul de efectuare a controlului de calitate. +n cazul unei intreprinderi comerciale se verific'

# actele de recep ie i registrul de analize( # registrul de stare calitativ a mrfurilor depozitate( # documente operative. &n toate cazurile, convorbirile expertului cu persoane care au participat la efectuarea unor opera ii sau au fost martori la acestea se consemneaz sub form de minute semnate de partcipan i sau sub form de declara ii scrise. !e asemenea, dac este cazul, se recolteaz probe mpreun cu reprezentan ii pr ilor, probe care se supun analizei. c) Consemnarea rezultatelor investigatiei pe teren !up ncheierea investiga iilor pe teren, consemnarea rezultatelor se face ntr#un document semnat de to i participan ii. &n document se consemneaz locul, data i durata investiga iei, participan ii i calitatea lor, con inutul investiga iilor, opiniile mputernici ilor pr ilor fa de cele constatate, obliga iile pr ilor de a furniza la un termen a unor informa ii sau a unor acte. +n document nu se consemneaz opinia, interpretarea sau concluziile, nici chiar par iale, ale expertului. &n aceast faz a expertizei ele ar fi premature. .a documentul ncheiat se anexeaz toate materialele solicitate de ctre expert precum i un opis al acestora.

Elaborarea raportului de expertiz


1ezultatele investiga iilor se concretizeaz n raportul de expertiz care se nainteaz n termenul stabilit organului care a dispus efectuarea expertizei. 1aportul de expertiz nu se rezum la enumerarea concluziilor la care s#a ajuns, ci n raport se redau pe scurt, dar complet, i etapele parcurse pn la concluzii, metodele de cercetare utilizate, constatrile i modul de interpretare a datelor ob inute. 1aportul de expertiz trebuie s fie lipsit de echivoc i s nu con in trimiteri la lucrri n afara dosarului. !ei expertul este liber n formarea opiniei sale, raportul su nu poate reflecta preri arbitrare i trebuie s se ncadreze n prevederile actelor normative care reglementeaz domeniul n cauz. %xpertul este rspunztor pentru datele cuprinse n raport. !e aceea, de exemplu, analizele de laborator trebuie s fie efectuate pe un numr ct mai mare de probe, de laboratoare autorizate n acest scop, dotate cu aparate i metode de precizie adecvat. Expertiza trebuie astfel condus i raportul de expertiz trebuie astfel conceput i formulat, nct acesta s aib o inut corespunztoare, s fie clar i concis. Afirma iile expertului cuprinse n raport trebuie bine argumentate i exemplificate i ele nu trebuie s con in date neconcordante sau n contradic ie. %laborarea raportului de expertiz se face cu respectarea unor reguli de form, de procedur i de con inut. a) $eguli procedurale i de form

1aportul de expertiz se redacteaz n mai multe exemplare dactilografiate 2tehnoredactate), fiecare semnat i parafat de expert pe fiecare pagin i la final, din care primul se depune la instan sau organul care a dispus expertiza i cte un exemplar la pr ile n litigiu. +n raportul de expertiz nu se admit greeli, corecturi sau tersturi. 1aportul de experiz trebuie depus n termenul fixat de instan , care este de regul cu cel pu in 3 zile naite de data judecrii litigiului respectiv. Pn n momentul predrii lui, raportul de expertiz are caracter secret. b) $eguli de con#inut 1aportul de expertiz este un act redactat pe sec iuni. 1espectarea structurii pe sec iuni i a con inutului acestora asigur claritatea expunerii i accesibilitatea documentului pentru to i cei interesa i. Sec iunile raportului i con inutul lor este dat n continuare. Preambulul cuprinde numele i prenumele expertului, profesia i calificarea sa, adresa, instan a sau organul care l#a numit i numrul dosarului. Scurt istoric al litigiului cuprinde numele sau denumirea pr ilor # reclamantul i prtul # cu adresele exacte, succesiunea cronologic a principalelor elemente, punctele de reper ale litigiului. &n aceast sec iune mai sunt cuprinse daunele i perioada cnd s#au constatat aceste daune, precum i interpretarea pr ilor n raport cu problemele litigiului. Se precizeaz dac s#au mai efectuat expertize privind cazul respectiv. %biectul expertizei este sec iunea n care se redau ad literam obiectivele stabilite de instan , formulri imprecise oferind ocazia ca pr ile s conteste raportul, pe considerentul c s#ar baza pe constatri neconcludente, sau chiar pe o cercetare efectuat ntr#o direc ie greit. Procedura investiga#iilor se refer la numele i calitatea mputernici ilor, felul documentelor de mputernicire, legalitatea invitrii pr ilor, felul investiga iilor efectuate de fa cu pr ile i modul n care au fost consemnate sub semntura expertului rezultatele acestor investiga ii 2minut, proces#verbal etc.). Constatrile expertizei redau datele din dosarul litigiului i rezultatele investiga iilor expertului. !atele neconcordante care provin din diferite surse se consemneaz ca atare, se analizeaz comparativ i se stabilete astfel veridicitatea lor. 1ezultatele se expun n ordinea apari iei lor, se descriu exact i se interpreteaz. Se acord aten ie stabilirii cu exactitate a cauzelor care au generat vicierea mrfii, scopul de fapt al expertizei. !e asemenea trebuie interpretate eventualele anomalii care apar pe parcursul expertizei i trebuie s se dea solu ii pentru prentmpinarea repetrii lor. Prin cele de mai sus, aceast sec iune este una din cele mai importante din raportul de expertiz. Concluziile raportului de expertiz cuprind rspunsurile concise la obiectivele impuse de instan . &ntre concluzii se consemneaz rspunderile tehnice legate de vicierea n cauz, stabilite n cursul investiga iei, dar nu se atac aspectul juridic al problemei. $oncluziile trebuie s fie obiective i corecte, cerin e care se realizeaz pe baza cunotin elor profesionale, a probit ii morale i profesionale i a independen ei n raport cu pr ile a expertului i pe baza respectrii drepturilor pr ilor n legtur cu desfurarea expertizei.

Anexele raportului de expertiz constau din documente care se pot ataa raportului pentru a sus ine concluziile formulate. Anexele sunt cuprinse obligatoriu ntr#un borderou i pot fi documente i acte suplimentare depuse de pr i, buletine de analiz, breviare de calcul, fotografii i fotocopii, probe ale cror con inut nu a putut fi integrat n raport, planuri ale unor depozite, scheme de amplasare a mrfii etc. 4orderoul de anexe trebuie s existe i n copiile raportului de expertiz remise pr ilor n litigiu.

Analiza raportului de expertiz!


!up ce raportul de expertiz este pus la dispozi ia pr ilor n litigiu, acesta este analizat de specialitii pr ilor din punct de vedere juridic, merceologic, economic, contabil, astfel nct s existe elementele necesare formulrii eventualelor obiec iuni n fa a instan ei. Analiza merceologic, n special a sec iunilor privind constatrile i concluziile, efectuat de economistul de comer , specialistul fiecrei pr i n domeniul circula iei tehnice a mrfurilor, stabilete msura n care autorul raportului de expertiz a procedat corect i complet pentru elucidarea obiectivelor trasate de instan . !ac n urma studierii, de ctre instan sau de ctre pr i, a raportului de expertiz, apar neclarit i, se pot cere clarificri suplimentare pe care expertul le poate furniza verbal sau n scris, sub form de 5completare la raportul de expertiz6. !ac apar obiec iuni al uneia sau ale ambelor pr i n litigiu, instan a l oblig pe expert s analizeze obiec iunile i s rspund n scris, sub form de 5note scrise6.

Efectuarea suplimentului de expertiz


7neori, dup depunerea raportului de expertiz, pr ile sau instan a pot constata apari ia de noi probleme ale litigiului, care impun investiga ii suplimentare din partea expertului. &n astfel de situa ii instan a poate ordona obiective suplimentare pentru expertiz.

Efecuarea unei noi expertize


+n cazul n care raportul de expertiz este controversat sau expertiza a fost anulat ca urmare a nclcrii unor dispozi ii legale de ctre expert, se poate dispune efectuarea unei noi expertize. 8oua expertiz are aceleai obiective ca i expertiza ini ial i este efectuat, de regul, de alt expert 2exper i). 1aportul de expertiz care se ntocmete n urma noii investiga ii are structura i con inutul descrise anterior, cu precizarea c suplimentar se ia pozi ie fa de raportul ini ial de expertiz.