Sunteți pe pagina 1din 43

Universitatea tefan cel Mare din Suceava

Facultatea de tiine ale Educaiei


Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic
TEORIA I METODOLOGIA INSTRUIRII
TEORIA I METODOLOGIA EVALURII
( PEDAGOGIE II )
- suport de curs -

Lector univ. dr.
Corina Gheorghiu
TEORIA I METODOLOGIA INSTRUIRII
I. Procesul de nv(mnt - obiect de studiu al didacticii
1. Didactica - teorie general a procesului de nv(mnt
Didactic general teoria !i metodologia instruirii !i evalurii " teorie
general a procesului de #nvm$nt%
Teoria instruirii define!te conceptele de &a' ale didacticii generale( proces
de nvmnt) principii didactice) metodologie didactic) proiectare pedagogic)
evaluare didactic *E+ ,oveanu-%
Din perspectiva paradigmei curriculumului) teoria instruirii are ca o&iect
definirea !i anali'a conceptelor fundamentale ale instruirii*instruire) proces de
nvmnt) principii) forme de organizare) metodologie) evaluare) predare - nvare -
evaluare-*S+ .ristea-%
Din perspectiv etimologic) termenul didactic provine din grecescul
didaskein " a #nva) a instrui) !i didactike " arta #nvrii%
/ermenul sa consacrat o dat cu pu&licarea lucrrii lui 0+ 1+ .omenius)
Didactica Magna *cu su&titlul Omnes omnia docendi artificium tiina sau arta de ai
#nva pe toi totul-) .omenius consacr didactica ca tiin a organizrii i desfurrii
instruciei i educaiei n coal+
1st'i didactica este tiina dar !i arta *doar cu sensul de miestrie !i
vocaie pedagogic- a conceperii) organi'rii !i desf!urrii cu succes a procesului de
predare #nvare evaluare *2+ 3onta!-+
2. Procesul de nv(mnt - definire, structur, caracteristici
Procesul de nvmnt repre'int principalul su&sistem al sistemului de
#nvm$nt #n cadrul cruia are loc activitatea de informare !i formare organi'at
conform obiectivelor educaiei care orientea' formarea !i de'voltarea personalitii celui
educat *S+ .ristea-+
Procesul de #nvm$nt este ansam&lul aciunilor organi'ate) planificate
conduse !i evaluate sistematic #n cadrul instituional) formal) speciali'at) pe &a'a unor
documente *planuri i programe de nvmnt-) a unui sistem ierarhic al finalitilor
*ideal) scopuri i obiective pedagogice- pentru instruirea !i formarea celui educat *E+
Macavei-+
Procesul de #nvm$nt poate fi definit ca un ansam&lu de elemente
*obiective) coninuturi) resurse umane) materiale i procedurale) strategii de instruire)
forme de organizare) tehnici de evaluare- care interacionea' #n cadrul unei activiti
comple4e) desf!urate #n mod organi'at !i sistematic) pentru reali'area finalitilor
sta&ilite+
Elementele componente ale procesului de #nvm$nt sunt(
o o&iectivele educaionale%
o coninutul instruirii%
o resurse umane implicate *profesori) elevi) personal nedidactic etc+-%
o principii didactice care asigur normativitatea activitii didactice%
o resurse materiale *materiale didactice !i mi5loace de #nvm$nt
o resurse procedurale *metode) procedee didactice) tehnici de instruire)
strategii didactice-%
o relaii interumane%
o forme de organi'are a instruirii *frontal) grup pereche) individual-%
o timp !colar%
o evaluarea re'ultatelor%
o cone4iunea invers+
Mihai Stanciu #n lucrarea Didactica postmodern *6778- identific
urmtoarele caracteristici ale procesului de #nvm$nt(
caracterul formativ are #n vedere valori'area potenialului individual din
perspectiva rsturnrii triadei clasice a o&iectivelor #n direcia formrii de
repere valorice !i atitudini competene 9 cunotine%
caracterul informativ su&linia' rolul procesului de #nvm$nt #n
transmiterea unui coninut de cunotine eseniale) cu efecte #n planul
formrii elevilor%
caracterul normativ presupune desf!urarea procesului de #nvm$nt pe
&a'a unor principii) norme) reguli ale unei aciuni eficiente%
caracterul sistemic are #n vederea interdependena elementelor care #l
compun !i asigurarea funcionrii eficiente a sistemului%
caracterul axiologic circumscrie reperele valorice #n care se desf!oar
procesul de educaie #n conte4tul procesului de #nvm$nt%
caracterul educativ !i autoeducativ vine #n completarea caracterului
informativ !i formativ al procesului de #nvm$nt) suger$nd c procesul
de #nvm$nt are efecte #n multiple 'one cum ar fi educaia moral)
estetic) profesional) fizic etc+% procesul de #nvm$nt tre&uie s
deschid !i perspectiva autoeducaiei+
3. Procesul de nv(mnt ca rela(ie predare - nvare evaluare
a. Predarea
:epre'int aciunea cadrului didactic de transmitere a cuno!tinelor la
nivelul unui model de comunicare aflat #n concordan cu anumite cerine metodologice
care condiionea' #nvarea *S+ .ristea-+
.f+ Dicionarului de pedagogie *;<=<-) predarea " termen corespun'tor
activitii de a #nva pe altul) activitatea desf!urat de profesor #n cadrul leciei) spre a
determina la elevi activitatea de #nvare) am&ele activiti fiind #n interaciune #n
sistemul pe care #l constituie) inclusiv cu procesul de evaluare+
2+ .erghit define!te predarea ca un ansam&lu comple4 de aciuni !i
comportamente didactice specifice) destinate producerii #nvrii+
Prof+ univ+ dr+ :+ 2ucu #n lucrarea Instruirea colar) identific c$teva
sensuri moderne ale predrii+ E4emplificm #n continuare c$teva dintre acestea(
o Predarea ca transmitere transmitere de cuno!tine) tehnici de aciune)
modele instrucionale !i comportamentale+
o Predarea ca ofert de experien(e ofert de e4periene cognitive)
acionale !i afective determinate !i diri5ate #n mod intenionat spre valori+
o Predarea ca form de dirijare a nv(rii ceea ce propune profesorul
#n demersul de predare ghid$nd #nvarea elevilor) pentru ai motiva pe
elevi) a ale valorifica cele mai &une resurse #n #nvare) conduc$ndui spre
atingerea o&iectivelor sta&ilite+
o Predarea ca management al nv(rii
predarea este o intervenie pedagogic multifuncional !i deli&erat
orientat #n direcia promovrii !i o&inerii modificrilor de comportament
a!teptate sau dorite%
predarea are semnificaia unei activiti de gestionare a #nvrii*a
organi'a) a orienta) a stimula) a evalua) a investiga etc+-+
o Predarea ca instan( de decizie predarea apare ca o instan deci'ional
prin care se optea') #n funcie de criterii precis definite !i #n perioade
alternative de timp) pentru diverse strategii de instruire+
o Predarea ca act de comunicare pedagogic eficient vehicularea
modelului comunicaional al procesului de #nvm$nt) predarea ca act
comple4 de comunicare pedagogic) implic$nd trei dimensiuni importante(
comunicarea verbal aceasta are ca principal instrument de reali'are
lim&a5ul !i ca modaliti de e4primare comunicarea ver&al simpl)
convingerea) sugestia%
comunicarea nonverbal mi!care) mimic) gestic%
paraverbal modul #n care sunt rostite) accentuate) intonate
cuvintele *ritm) fluen) accent etc+-
b. nv(area
>nvarea repre'int) din punct de vedere pedagogic) activitatea proiectat
de cadrul didactic pentru a determina schimbri comportamentale la
nivelul personalitii elevului prin valorificarea capacitii acestuia de
do&$ndire a cunotinelor) deprinderilor !i atitudinilor+
nvarea uman este un fenomen comple4 ce vi'ea' de'voltarea
personalitii #n ansam&lu iar nvarea colar este o form particular a
#nvrii umane ce se desf!oar #ntrun cadru instituional) cu personal
specializat) cu a5utorul unor documente colare) vehicul$nduse
coninuturi tiinifice+
!nvarea ca proces este #neleas ca o succesiune de operaii) aciuni)
stri !i evenimente) con!tient finali'ate #n transformri ce intervin la
nivelul personalitii elevului #n structurile de cuno!tine) #n operaiile
mentale) #n modul de reflectare a realitii) #n formarea atitudinilor+
!nvarea ca produs repre'int un ansam&lu de rezultate e4primate #n
termeni de noi cunotine) noiuni) abiliti) deprinderi) competene)
comportamente sau atitudini+
Not: Cadrul teoretic destinat evalurii se gseyte n partea a IIa a
cursului - "eoria i metodologia evalurii.
II. Normativitatea activit(ii didactice
Din punct de vedere etimologic) termenul de principiu provine din
latinescul principium " #nceput) origine) &a') temei) derivat din princeps " primul) cel
mai mare) cel mai important) av$nd sensul de #nceput !i conducere+
!rincipiile didactice pot fi definite ca(
norme sau te'e generale care imprim un sens funcional
procesului de #nvm$nt) asigur$nduse astfel premisele necesare
#ndeplinirii #n condiii de eficien a o&iectivelor propuse%
ansam&lu de cerine) norme !i reguli operaionale e4primate
la nivelul unor propo'iii de sinte' care anticipea' eficiena
activitii de predare #nvare evaluare) proiectat !i reali'at #n
condiii pedagogice !i sociale concrete%
principiile didactice e4prim ceea ce tre&uie sau ceea ce nu
tre&uie s fie fcut #n activitatea educativ) imperative) prescripii
referitoare la activitatea profesorului !i implicit la activitatea elevilor
#n vederea #ndeplinirii cu succes a o&iectivelor pedagogice+
Printre g$nditorii !i pedagogii care au avut contri&uii deose&ite #n
formularea principiilor didactice amintim contri&uia lui .omenius care descrie #n
lucrarea Didactica "agna) principiile generale ale #nvrii !i predrii lesnicioase)
temeinice) concise !i rapide+
.a trsturi ale principiilor didactice enumerm( caracterul obiectiv
*e4prim ni!te e4igene ale procesului didactic !i nu dorine su&iective ale profesorilor-)
caracterul sistemic *fiecare principiu didactic intr #n interaciune cu celelalte) alctuind
sistemul principiilor didactice% respectarea unui principiu atrage dup sine respectarea
celorlalte) iar #nclcarea unui principiu generea' automat modificri !i la nivelul
celorlalte- !i caracterul global *se refer la implicarea fiecrui principiu #n proiectarea !i
reali'area eficient a activitii de predare #nvare evaluare-+
Speciali!tii #n educaie au considerat definitorii #n orientarea activitii
educative urmtoarele principii didactice(
Principiul legturii teoriei cu practica
Esena acestui principiu const #n faptul c toate achi'iiile teoretice ale
elevilor reali'ate #n procesul de #nvm$nt) tre&uie s fie valorificate #n activitile
practice+
Principiul intuiiei #al unitii dintre senzorial i raional$ dintre concret
i abstract%
Su&linia' necesitatea ca #n procesul de cunoa!tere) a studierii realitii s se
porneasc de la contactul direct cu aceasta) prin intermediul simurilor) #n scopul
accesi&ili'rii #nelegerii esenialului+
Principiul participrii contiente i active al elevilor n activitatea de
nvare
E4prim necesitatea ca #n procesul instructiv educativ) elevul s ai& o
atitudine con!tient) s reali'e'e #nelegerea materiei de #nvat !i a motivelor #nvrii !i
s participe activ) implic$nd !i anga5$nd toate capacitile sale creatoare #n efortul propriu
de #nsu!ire a cuno!tinelor ?a&ilitilor !i de formare a atitudinilor+
Principiul nsuirii temeinice a cunotinelor$ priceperilor i
deprinderilor
E4prim necesitatea asimilrii profunde) pe termen lung de ctre elevi a
cuno!tinelor) priceperilor !i deprinderilor astfel #nc$t acestea s poat fi utili'ate at$t #n
cadrul activitilor !colare) c$t !i #n activiti practice) de via+
Principiul sistematizrii i continuitii n nvare
Su&linia' ideea ca materia de studiu s fie structurat !i organi'at #ntro
succesiune logic) !tiinific !i pedagogic astfel #nc$t s asigure progresul #n #nvare+
.eea ce se pred #ntro etap tre&uie s repre'inte o continuare a cuno!tinelor #nsu!ite
anterior !i s pregteasc terenul pentru asimilarea logic a cuno!tinelor ce vor fi predate
#ntro etap viitoare+
Principiul respectrii particularitilor de vrst i individuale ale
elevilor
1cest principiu const #n necesitatea ca organi'area !i desf!urarea procesului de
#nvm$nt s se reali'e'e #n conformitate cu posi&ilitile reale ale elevilor) #n condiii
normale de efort psihofi'ic) in$nduse seama de particularitile de v$rst) nivelul
pregtirii anterioare ca !i de particularitile individuale) de potenialul fi'ic !i intelectual
al fiecrui elev #n parte+
Principiul asigurrii cone&iunii inverse n procesul didactic
.unoscut !i su& denumirea de principiu al feed&ac@ului) principiul cone4iunii
inverse e4prim cerina anali'ei activitilor desf!urate anterior) #n funcie de informaia
primit despre acestea) cu scopul #m&untirii din mers a re'ultatelor+
III.Metodologia didactic
1. Delimitri conceptuale:
Metod didactic este o cale eficient de organi'are !i desf!urare ale
predrii 9 #nvrii care corelea' cu celelalte componente ale
instruirii*obiective educaionale) coninuturi curriculare) evaluare-+
Procedeul didactic repre'int o secven a metodei) un detaliu) o tehnic
mai limitat de aciune) o component sau chiar o particulari'are a
metodei+
Metoda se aplic printro suit de operaii concrete) numite procedee+
"ehnica de instruire este un sistem sau o #m&inare de metode !i procedee
iar dup alii un principiu) o nou orientare #n practica educaional+
'trategie didactic *8M- este un demers ce presupune e4istena a trei
elemente(
o metode !i procedee didactice%
o mi5loace de instruire !i materiale didactice%
o moduri de organi'are a instruirii( individual) grup pereche) frontal+
Mod de organizare a nvrii
o este un concept supraordonat celor de metod !i procedeu didactic%
o este un grupa5 de metode sau procedee didactice care operea' #ntro
anumit situaie de #nvare*frontal) individual) gruppereche-%
Metodologie didactic
o teorie despre metode *preci'ea' natura) funciile !i clasificrile posi&ile
ale diferitelor metode de #nvm$nt-%
o totalitatea metodelor utili'ate #n procesul didactic+
"ehnologie didactic
o ansam&lul mi5loacelor audio vi'uale utili'ate #n practica educativ%
o ansam&lul structurat al metodelor) mi5loacelor de #nvm$nt) al
strategiilor de organi'are a predrii #nvrii) puse #n aplicare #n
interaciunea dintre educator !i educat printro str$ns corelare a lor cu
obiectivele pedagogice) coninuturile transmise !i modalitile de
evaluare+
2. Reprezentarea cadrului didactic *concepia pedagogic general !i
concepia pedagogic personal-) stilul de instruire) personalitatea cadrului
didactic cu toat componentele interne identificate #n urma unei anali'e
transversale *:omi 3+ 2ucu) Instruirea colar) 677;) pp+ ;8A;8=-(
a- #ompetena tiinific(
1&iliti necesare pentru manipularea cuno!tinelor%
2nformaie !tiinific selectat) actuali'at) precis%
.apaciti de transmitere a cuno!tinelor%
2nteligen) dar mai ales #nelepciune%
E4perien didactic fle4i&il%
1ptitudini pentru cercetare) e4perimentare !i control%
2niiativ !i o&iectivitate #n evaluare%
.apaciti !i strategii creative%
Bperaii mentale fle4i&ile !i dinamice%
.apaciti de transfer !i aplicare+
&- #ompetena managerial *gestionarea situaiilor specifice-(
.apacitatea de influenare a clasei) #n general !i a fiecrui elev #n particular%
1&iliti de planificare !i proiectare%
Fora !i oportunitatea deci'ional%
.apacitatea de a organi'a !i coordona activitatea clasei%
1dministrarea corect a pedepselor !i recompenselor%
:e'istena la stres+
c- #ompetena social *optimi'area relaiilor interumane prin !i #n conte4tul
activitii educative-(
.apacitatea de a sta&ili fr dificultate relaii adecvate cu elevii%
1daptarea la roluri diverse%
.apacitatea de comunicare le5er !i eficient at$t cu grupul c$t !i cu indivi'ii
separat%
1&iliti de utili'are !i do'are adecvat a forei !i autoritii *varierea raportului
li&erate autoritate-%
Disponi&iliti de adaptare la diferite stiluri educaionale%
Entu'iasm) #nelegere !i prietenie+
c- #ompetena psihopedagogic *factori necesari pentru construcia diferitelor
componente ale personalitii elevilor-(
.apacitatea de determinare a gradului de dificultate a unui coninut%
.apacitatea de accesi&ili'are a informaiei didactice%
.apacitatea de #nelegere a elevilor) de solidari'are cu strile lor de spirit%
.reativitate #n munca educativ%
.apacitate empatic%
1titudine stimulant) motivant) energic) plin de fante'ie%
/act pedagogic%
Spirit metodic !i clarvi'iune #n activitate+
3. Strategia didactic - repere structurale yi func(ionale
a. Metoda didactic - definire, func(ii, tipologii
/ermenul metod deriv etimologic din cuvintele grece!ti *odos " cale)
metha " spre) ctre- !i are #nelesul de drum ctre +++) cale spre+++#n didactic% metoda se
refer la calea care este urmat) drumul ce conduce la atingerea o&iectivelor educaionale+
Metoda didactic este o cale eficient de organi'are !i desf!urare ale
predrii #nvrii !i se corelea' cu celelalte componente ale instruirii+
Metoda de #nvm$nt repre'int calea sau modalitatea de lucru(
selecionat de cadrul didactic !i pus #n aplicare #n lecii sau activiti
e4tra!colare cu a5utorul elevilor !i #n &eneficiul acestora%
presupune #n toate ca'urile cooperarea ntre profesor i elevi !i
participarea acestora la cutarea soluiilor) la descoperirea adevrului%
se folose!te su& forma unor variante !i procedee selecionate)
com&inate !i utili'ate #n funcie de nivelul !i tre&uinele sau interesele
elevilor) #n vederea asimilrii temeinice a cuno!tinelor) a stimulrii
spiritului creativ) a tririi valorilor etc+
Metodele didactice dein mai multe funcii specifice(
o funcia cognitiv *pentru elev) metoda constituie o cale de acces spre
cunoa!terea adevrurilor) metoda devine un mod de a afla) de a
cerceta) de a descoperi%
o funcia formativ-educativ *metoda de predare #nvare nu este numai
calea de transmitere a unor cuno!tine) ci !i un proces educativ) de
formare-%
o funcia instrumental *metoda serve!te drept tehnic de e4ecuie)
facilit$nd atingerea o&iectivelor instructiv educative-%
o funcia normativ *de optimi'are a aciunii didactice) metoda arat
cum tre&uie s se procede'e) cum s se predea !i cum s se #nvee
astfel #nc$t s se o&in cele mai &une re'ultate+
Clasificarea metodelor de predare - nv(are
*cf+) .erghit) 2+) 677;) !relegeri pedagogice) pag+ AC AA-
A. METODE DE COMUNICARE
;+ "etode de comunicare oral(
a- metode e4po'itive( prelegerea) e4punerea) povestirea) descrierea)
e4plicaia) e4punerea cu oponent) prelegerea de'&atere) instructa5ul%
&- metode conversative*dialogate-( conversaie euristic) de'&atere)
colocviul%
c- pro&lemati'area+
6+ "etode de comunicare bazate pe limba$ul intern( reflecia personal%
8+ "etode de comunicare scris( lectura e4plicativ) lectura independent%
D+ "etode de comunicare oral - vizual( instruirea prin filme%
B. METODE DE EXPLORARE ORGANIZAT A REALITTII
;+ "etode de e%plorare direct *nemi5locit-( o&servaia) e4perimentul) anali'a
documentelor) studiul de ca' etc++
6+ "etode de e%plorare mi$locit *indirect-( demonstraia) modelarea%
C. METODE BAZATE PE ACTIUNE *operaionale sau practice-(
;+ "etode bazate pe aciune real( e4erciiul) studiul de ca') metoda proiectelor
metode de cultivare a creativitii *&rainstormingul) controversa creativ) etc+-%
6+ "etode de simulare *&a'ate pe aciunea fictiv-( 5ocuri didactice) #nvarea
dramati'at etc+
D. METODE DE RATIONALIZARE A NVTRII I PREDRII( metoda
activitii cu fi!ele) metode algoritmice de instruire) instruirea asistat de calculator+
Analiz comparativ. Tradi(ional yi modern n metodologia didactic
Abordare tradi(ional Abordare modern
1cord prioritate instruirii+ 1cord prioritate formrii+
Este centrat pe coninut) pe #nsu!irea
materiei+
Este centrat pe elev) pe e4ersarea !i
de'voltarea capacitilor !i atitudinilor
acestuia+
1cord #nt$ietate activitii profesorului
*promovea' un #nvm$nt magistral-+
Sunt a4ate pe activitatea !i participarea
elevului+
Pune accentul pe predare+ >nvarea este situat #naintea predrii+
Elevul este privit mai mult ca o&iect al
instruirii+
Elevul devine) deopotriv) o&iect !i su&iect
al actului de instruire !i educare) al propriei
sale formri+
,egli5ea' demersurile de studiu personal)
de munc independent+
Este su&ordonat principiului #nvrii
continue) urmrind #nsu!irea unor tehnici
de munc independent) de autoinstruire !i
#nvare autodiri5at+
Se centrea' pe cuv$nt) fiind dominant
comunicative) ver&ale !i livre!ti+
Se centrea' pe aciune) pe e4plorare) pe
e4periena do&$ndit prin e4perimentare)
cercetare !i aciune+
Se &a'ea' pe activiti reproductive+ Metodele moderne sunt activ participative)
adic #n locul unei cunoa!teri primite
Abordare tradi(ional Abordare modern
propun o cunoa!tere cucerit prin efort
propriu+
Se orientea' spre produs+
>!i #ndreapt atenia spre procesele prin
care elevii a5ung la produse) la ela&orri
personale+
1re prea puin caracter aplicativ) menine o
legtur sporadic cu activitatea practic+
.ultiv spiritul aplicativ) practic !i
e4perimental+
Este diri5ist) impune o conducere rigid a
#nvrii+
>ncura5ea' munca independent) iniiativa
!i creativitatea+
Promovea' competiia+ Stimulea' cooperarea+
Se &a'ea' pe o motivaie e4terioar
*e4trinsec- cu evidente elemente de
reprimare !i constr$ngere+
De'volt o motivaie interioar determinat
de actul #nvrii) din satisfaciile dep!irii
dificultilor+
Profesorul are rol de purttor !i
transmitor de cuno!tine+
Profesorul are rol de organi'ator al
condiiilor de #nvare) de #ndrumtor)
animator) mediator) persoanresurs+
Presupune o individuali'area e4cesiv+
>m&in armonios #nvarea individual cu
#nvarea social) munca individual cu
munca #n echip) promov$nd
interactivitatea
b. Mijloace de instruire
Sunt instrumente) materiale) dispo'itive !i alte forme de repre'entare material
a realitii produse) adaptate !i selectate #n conformitate cu unele criterii
psihologice !i pedagogice) #n scopul reali'rii cu succes a o&iectivelor
procesului de #nvm$nt+
Din punct de vedere istoric !i conceptual) evoluia mi5loacelor de #nvm$nt a
pornit de la noiunile de mi$loc intuitiv i material didactic) devansate ast'i
terminologic !i instrumental de ascensiunea mi5loacelor tehnice moderne !i a
fenomenelor multimedia+
c. Forme de organizare a instruirii
Organizarea frontal porne!te de la perspectiva tratrii clasei de elevi ca !i
cum toi elevii ar fi egali *sarcinile de lucru) timpul) instrumentele !i suportul
de iniiere sunt de o&icei comune-+
Organizarea de grup presupune organi'area elevilor pe echipe #n funcie de
anumite criterii(
Erup omogen( elevii sunt grupai #n funcie de interese) capaciti) re'ultate
!colare comune%
Erup eterogen( elevii pre'int interese) capaciti) re'ultate !colare
difereniate+
Organizare individual presupune respectarea individualitii elevilor)
adopt$nduse sarcini de instruire #n concordan cu nevoile !i posi&ilitile
fiecrui elev #n parte *#n conf+ cu paradigma nv(mntului modern, centrat
pe elev-
>nvm$ntul modern) centrat pe subiectul nvrii are o serie de
caliti care #l diferenia' semnificativ de alte perioade(
predarea !i #nvarea sunt individuali'ate semnificativ%
selecia coninuturilor se reali'ea' #n funcie de resursele) interesele)
nevoile celui care #nva%
elevii progresea' #n ritm propriu) utili'area timpului este supl) se
#ncura5ea' #nvarea independent%
este stimulat iniiativa) simul critic) elevii sunt activi%
elevului i se ofer ma4imum de oca'ii pentru a!i construi cunoa!terea)
at$t #n instituia !colar c$t !i #n afara acesteia%
orice e4perien nou de #nvare este corelat cu cele precedente%
cadrul didactic este #nainte de orice) persoan resurs% el informea'
elevii !i le facilitea' accesul la informaii) reali'ea' diagno'e asupra
dificultilor acestuia%
actualitatea !i pro&lemele vieii intr #n instituia de #nvm$nt%
!coala este deschis spre e4terior% #nvarea reali'at de la persoane din
afara instituiei !colare este la fel de valoroas precum cea venit din
partea cadrului didactic 9 medii educogene alternative%
relaia cu profesorii este democratic% #n funcie de v$rst) de nivelul de
e4perien !i de pregtire) elevii particip la formularea cerinelor !i la
respectarea !i aplicarea lor%
se stimulea' #n limita unor condiii concrete) participarea celui care
#nva) la sta&ilirea o&iectivelor) selecia coninuturilor) a modalitilor de
#nvare% fiind vor&a despre aspecte asupra crora elevii au negociat)
se simt responsa&ili !i motivai%
se promovea' strategiile de instruire difereniate !i personali'ate%
e4aminrile tradiionale sunt mai puin folosite) se prefer evaluarea
formativ) cu a5utorul pro&elor de evaluare criterial *prin o&iective-%
se stimulea' autoreflecia) autoevaluarea) autoreglarea
comportamentului de #nvare *Manolescu) M+) &ctivitatea evaluativ
ntre cogniie i metacogniie) 677D) p+ 88-
5. Modele ale instruirii
MODELUL LOGOCENTRIC
.el mai rsp$ndit model de organi'are !i desf!urare a instruirii%
1re ca premis !tiinific ideea potrivit creia !tiina este un produs) un
re'ultat finit) concreti'at #ntrun corp de cuno!tine%
B&iectivul fundamental #l constituie transmiterea informaiilor de ctre
profesor) acesta dein$nd controlul a&solut+
MODELUL EMPIRIOCENTRIC
1&ordea' euristic *prin descoperire- situaia de instruire) privind
!tiina ca pe un proces !i familiari'$nd elevii cu logica investigaiei
!tiinifice !i cu tehnicile de cercetare%
Elevii e4perimentea' cunoa!terea !i folosesc #n procesul de instrucie
nvarea prin descoperire !i rezolvarea de probleme%
Favori'ea' aspectul formativ al nvrii) contri&uind la consolidarea
operaiilor intelectuale+
MODELUL TEHNOCENTRIC
Este centrat pe eficien !i performan #n #nvm$nt) precum !i pe
raionali'area procesului de predare #nvare) #n sensul
descompunerii #nvrii #n operaiile componente%
Din perspectiva acestui model) instruirea devine o #nlnuire de
procedee !i de tehnici de lucru+
MODELUL SOCIOCENTRIC
Falori'ea' rolul #nvrii sociale%
.oncepe instruirea pornind de la aciunea #n grup a elevilor !i
su&linia' rolul organi'rii sociale a #nvrii+
MODELUL PSIHOCENTRIC
Porne!te de la e4ploatarea nevoilor copiilor de de'voltare spontan%
2mplic o preocupare constant pentru adecvarea metodelor la
dinamismul #nvrii%
Brientarea teoretic este centrat pe individualitatea fiecrui elev !i
pe cunoa!terea acestuia+
IV. Proiectarea yi organizarea activit(ii didactice
1. Lec(ia ca microsistem pedagogic. Tipuri de lec(ii
Principalele tipuri de lecie sunt(
;+ Gecia mi4t
6+ Gecia de comunicare ? #nsu!ire de noi cuno!tine
8+ Gecia de fi4are !i consolidare
D+ Gecia de formare de priceperi !i deprinderi
C+ Gecia de recapitulare !i sistemati'are
A+ Gecia de verificare !i apreciere a re'ultatelor !colare
() *ecia mi&t
Structura relativ a leciei mi4te(
Moment organi'atoric
Ferificarea coninuturilor #nsu!ite anterior
Pregtirea elevilor pentru receptarea noilor cuno!tine
Preci'area titlului !i a o&iectivelor
.omunicarea?#nsu!irea noilor cuno!tine
Fi4area !i sistemati'area coninuturilor predate
E4plicaii pentru continuarea #nvrii acas !i pentru reali'area temei+
+) *ecia de comunicare,nsuire de noi cunotine
:+EagnH !i G+ 3riggs *;<==- propun pentru lecia de comunicare o serie de
evenimente ale instruirii(
#aptarea ateniei *se reali'ea' prin apelul la interesele elevului) folosind
modaliti ver&ale) paraver&ale !i nonver&ale-%
Informarea elevului cu privire la obiectivele urmrite are #n vedere
con!tienti'area elevului #n legtur cu o&iectivele operaionale care tre&uie
#ndeplinite la sf$r!itul leciei%
&ctualizarea cunotinelor nvate anterior%
!rezentarea materialului stimul urmre!te transmiterea noului coninut
informaional) folosind modaliti variate( acional) iconic) simbolic+
Diri$area nvrii cuprinde toate modalitile folosite de ctre profesor #n
vederea crerii unor situaii de #nvare care s permit atingerea o&iectivelor
pedagogice%
Obinerea performanei presupune ca elevul s dovedeasc achi'iionarea
noilor coninuturi ale #nvrii%
&sigurarea feed-bac'-ului este complementar performanei #n #nvare !i are
#n vedere e4istena unui feed&ac@ referitor la performana elevului%
(valuarea performanei%
Intensificarea reteniei i a transferului constituie mi5loace importante prin
care se asigur eficiena !i trinicia celor #nvate+
-) *ecia de formare de priceperi i deprinderi
Structura orientativ a acestui tip de lecie(
Moment organi'atoric
Preci'area temei !i a o&iectivelor activitii
1ctuali'area sau #nsu!irea unor cuno!tine necesare desf!urrii activitii
Demonstraia sau e4ecuia model reali'at) de o&icei) de profesor
1ntrenarea elevilor #n reali'area activitii cu a5utorul profesorului
:eali'area independent a lucrrii
1precierea performanelor elevilor !i preci'ri privind modul de continuare a
activitii+
.) *ecia de recapitulare i sistematizare
Preci'area o&iectivelor) coninutului !i a unui plan de recapitulare
:ecapitularea coninutului pe &a'a planului sta&ilit
:eali'area de ctre elevi a unor lucrri pe &a'a cuno!tinelor recapitulate
1precierea activitii elevilor
Preci'area !i e4plicarea temei
/) *ecia de verificare i apreciere a rezultatelor colare
Preci'area coninutului ce urmea' a fi verificat
Ferificarea coninutului *prin metode tradiionale sau alternative de evaluare-
1precierea re'ultatelor
Preci'ri privind modalitile de completare a lacunelor !i de corectare a
gre!elilor
Sugestii #n legtur cu valorificarea coninuturilor actuali'ate #n activitatea
viitoare+
2. Proiectarea activit(ii didactice
>ntro #ncercare de definire a conceptului) se poate afirma(
Proiectarea activitii didactice este un ansam&lu coordonat
de operaii de anticipare a desf!urrii unui program de instruire+
Proiectarea activitii didactice este un ansam&lu de
procese !i operaii de anticipare a desf!urrii activitii instructiv
educative+
Proiectarea activitii didactice are funcia de a orienta
demersul cadrului didactic) succesiunea secvenelor !i structura
acestora+
& proiecta activitatea didactic #nseamn a corela !i integra
operaiile de definire a o&iectivelor) coninuturilor) strategiilor de
diri5are a #nvrii) pro&elor de evaluare !i a relaiilor dintre acestea+
>n funcie de perioada de timp la care ne raportm ) distingem(
!roiectarea global repre'int activitatea de structurare a
aciunilor !i operaiilor care asigur funcionalitatea sistemului !i a
procesului de #nvm$nt la nivel general+
!roiectarea ealonat const #n ela&orarea programelor
de instruire specifice unei discipline !i apoi a unei lecii?activiti+
1cest tip de proiectare este specific cadrului didactic+
Documentele curriculare de &a' pe care le reali'ea' cadrul didactic
sunt(
a) Proiectarea calendaristic ela&orarea planificrii parcurge urmtoarele etape(
.itirea atent a programei%
Sta&ilirea succesiunii de parcurgere a coninuturilor%
.orelarea fiecrui coninut #n parte cu o&iectivele de referin vi'ate%
Ferificarea concordanei dintre traseul educaional propus de ctre
cadrul didactic !i oferta de resurse didactice de care dispune *ghiduri)
#ndrumare etc+-%
1locarea timpului considerat necesar pentru fiecare coninut #n
concordan cu o&iectivele de referin vi'ate+
:u&ricaia planificrii calendaristice poate fi urmtoarea *.+.uco!) 6776) p+86I-(
Unitatea de .ompetene .oninuturi ,r+de ore B&servaii
#nvare specifice alocate
b) Proiectarea unitii de nvare
o Sensul real !i iniial al unitii de #nvare este de unitate curricular care
are o&iective proprii &ine definite) coninuturi &ine preci'ate) se reali'ea'
prin strategii de instruire adecvate) evaluarea solicit metode) tehnici !i
instrumente specifice+
o )nitatea de nvare are urmtoarele caracteristici(
J Este coerent din punct de vedere al competenelor vi'ate+
J Este unitar din punct de vedere al coninutului tematic
J Se desf!oar continuu pe o perioad de timp+
J Se finali'ea' prin evaluare+
o >n ela&orarea unui asemenea demers tre&uie s se ai& #n vedere(
o .entrarea demersului pe o&iective nu pe coninuturi%
o 2mplicarea #n proiectare a urmtorilor factori*se a!ea' #n tabel-(
.ompetene specifice
1ctiviti de #nvare
:esurse
Evaluare
c) Proiectul de lecie proiectul este structurat #n trei pri(
K Date de identificare(
J Data
J .lasa
J Propuntor
J 1ria curricular
J Disciplina
J Su&iectul leciei
J /ipul leciei *ve'i coninuturile dedicate acestei pro&lematici-
J B&iectiv fundamental
J B&iective operaionale
J Strategii didactice folosite
J 3i&liografie
K 0onstrucia propriu-zis include cinci indicatori) a!e'ai #ntrun ta&el)
cu !ase coloane distincte(
J Etapele leciei
J /impul alocat fiecrei etape
J B&iective operaionale
J .oninut curricular
J Strategii didactice
J Evaluare
K 0riterii de optimalitate *calitile unui proiect de lecie-(
J S ofere o perspectiv glo&al !i complet asupra leciei
J S ai& un caracter realist
J S fie simplu !i operaional
J S fie fle4i&il
J Proiectul s ai& coeren at$t pe ori'ontal c$t !i pe vertical+
TEORIA I METODOLOGIA EVALURII
1. Sistematizri conceptuale n teoria evalurii
>n evoluia conceptului de evaluare identificm trei categorii de definiii(
Definiii tradiionale) care puneau semnul egalitii #ntre evaluare !i msurare a
re'ultatelor elevilor *evaluare msurare-+
Definiiile pedagogiei prin obiective care interpretau evaluarea #n raport cu
o&iectivele educaionale *evaluarea congruen(a cu obiectivele educa(ionale-+
Definiiile actuale* moderne) care concep evaluarea ca apreciere) ca emitere de
5udeci de valoare despre ceea ce a #nvat !i cum a #nvat elevul) pe &a'a unor criterii
precise) sta&ilite anterior *evaluare emitere de judec(i de valoare-+
Paradigma docimologic a fost marcat #n timp de urmtoarele concepii(
evaluarea comparativ a crei funcie principal era de a compara elevii !i
de ai clasifica) acord$ndule diplom sau alte distincii dup nivelul lor de
reu!it%
evaluarea prin obiective) criterial care are rol s furni'e'e informaii
funcionale) permi$nd elevilor s se situe'e #n raport cu atingerea
o&iectivelor comune pentru toi elevii *standarde unitare- !i oferind soluii de
ameliorare%
evaluarea corectiv care propune o nou paradigm) nu numai deci'ional ci
!i informaional+ 1re ca scop s ofere elevului informaii suplimentare #n
funcie de dificultile constatate pentru ai facilita #nvarea%
evaluarea formativ sau formatoare care este #n de'voltare !i are la &a'
evoluiile recente din domeniul psihologiei cognitive !i pedagogiei privind
integrarea evalurii n procesul de nvare+ Favori'ea' participarea activ
!i autonomia elevului) furni'$ndui repere e4plicite) #n scopul de a participa
la propria transformare fiind con!tient de propriile dificulti !i lacune+
2. Analiz comparativ - evaluare tradi(ional / evaluare modern
Se discut din ce #n ce mai mult despre necesitatea unei culturi evaluative
care tre&uie format #n r$ndul formatorilor !i al elevilor+
Evaluarea !colar este conceput din ce #n ce mai mult ca parte integrant a
procesului didactic !i reper semnificativ al acestuia+
.onceptul care a modificat #ntreaga pedagogie a ultimelor decenii !i care nu !i
a epui'at #nc resursele este cel de evaluare formativ *instituie evaluarea ca mi$loc de
formare a elevului i permite observarea evoluiei acestuia-+
Evaluarea modern promovea' tran'iia de la noiunea de control al #nsu!irii
cuno!tinelor la conceptul de evaluare att a produselor nvrii dar mai ales a
proceselor pe care le implic) semnific trecerea de la o pedagogie a transmiterii
cuno!tinelor la o pedagogie a #nsu!irii cuno!tinelor) a formrii de capaciti !i atitudini+
Evaluarea do&$nde!te o anumit specificitate) av$nd #n vedere faptul c
activitatea educaional #n ansam&lul ei este orientat i raportat la un sistem de valori+
1ceste valori tre&uie s !i le #nsu!easc !i s !i le interiori'e'e elevul) s le integre'e #n
structurile sale de cunoa!tere !i simire !i #n conduita personal *2+.erghit) +isteme
alternative i complementare de instruire) 6776) p+ 6II-+
>n domeniul evalurii !colare asistm la un proces de #m&ogire a acesteia !i la
tran'iia de la manifestarea ei ca instrument de msur !i control la un demers centrat pe
elev) pe procesele psihice ale acestuia antrenate #n actul #nvrii+ Din aceast
perspectiv) evaluarea !colar tre&uie s devin dinamic) s #nlocuiasc acea concepie
static &a'at pe control) e4aminare) sanciune+ >n acest fel se poate a5unge la nv(area
asistat de evaluare+
Sa e4tins gama metodelor de evaluare folosit de cadrele didactice la clas)
vor&induse insistent despre complementaritatea metodelor tradiionale *evaluri orale)
scrise) pro&e practice- cu altele noi* moderne* alternative *portofoliul) proiectul)
investigaia) autoevaluarea etc+-+
Sistemul tehnicilor !i instrumentelor de evaluare sa #m&ogit su&stanial+ >n
practica evaluativ curent dar !i #n de'&aterile teoretice se solicit integrarea #n pro&ele
de evaluare a itemilor o&iectivi) semio&iectivi !i su&iectivi #n deplin coresponden cu
performanele vi'ate prin programe !i manuale !colare+
EVALUAREA TRADITIONAL EVALUAREA MODERN
E4presiile cele mai frecvent folosite pentru
denumirea activitii de evaluare sunt(
Este asociat gri5ii fa de msurarea !i
aprecierea re'ultatelor+
EVALUAREA TRADITIONAL EVALUAREA MODERN
e4aminare) verificare) ascultare) control+
1precierea !colar sau verificarea se
constituie ca moment separat de activitate)
de predare !i #nvare+
,u este un scop #n sine) un simplu control)
ci se reali'ea' #n vederea adoptrii unor
deci'ii !i msuri ameliorative+
1cionea' cu precdere periodic) reali'$nd
o evaluare sumativ+
Pune accent pe emiterea de 5udeci de
valoare) acord$nd prioritate funciei
formative a evalurii+
Este sinonim cu aprecierea clasic) cu
notarea sau corecia) cu acel control
continuu al #nvrii !colare+
1coper at$t domeniile cognitive c$t !i pe
cele afective !i psihomotorii ale #nvrii
!colare+
Se finali'ea' cu clasificarea elevilor
*evaluare comparativ-+
Se ocup at$t de produsele?
re'ultatele !colare c$t !i de procesele de
predare !i #nvare pe care le implic+
Selectea' !i e4clude anumite domenii ale
#nvrii mai greu de evaluat( atitudini)
comportamente) trsturi de personalitate+
Se constituie parte integrant a procesului
didactic) de'volt$nd tot timpul o funcie de
feed&ac@+
,otarea este un scop #n sine) un mi5loc de
clasificare sau de certificare+
>!i asum un rol activ) de transformare
continu a proceselor de predare !i
#nvare) de intervenie formativ+
2ncriminea' doar elevul nu !i criteriile de
apreciere de!i de multe ori) criteriile sunt
insuficient definite sau confu'e+
Elevii sunt evaluai #n raport cu o norm cu
criterii de evaluare dinainte formulate+
Solicit o diversificare a tehnicilor de
evaluare) a metodelor !i cre!terea gradului
de adecvare a acestora la situaii didactice
concrete+
Fi'ea' deschiderea evalurii spre mai
multe perspective ale spaiului !colar
*competene relaionale) comunicare
profesorelev) disponi&iliti de integrare
social) etc+-
.entrea' evaluarea pe re'ultate po'itive)
fr a sanciona #n permanen pe cele
negative) oferind transparen !i rigoare
metodologic+
3. Func(iile evalurii
Din perspectiva reglrii !i ameliorrii procesului didactic pe parcursul unui
program de instruire interesea' #n mod deose&it func(iile generale !i cele specifice ale
evalurii+
Func(ii generale ale evalurii(
;+ func(ia constatativ) de cunoa!tere) de constatare a strii fenomenului
evaluat *ce este i cum este fenomenul evaluatL-%
6+ func(ia diagnostic) de e4plicare a situaiei e4istente *cum se e%plic
i din ce cauzL- aciunea evaluativ pune #n eviden factorii !i
condiiile care au generat o anumit situaie%
8+ func(ia predictiv) de ameliorare !i de prognoz se concreti'ea'
#n deci'ii de ameliorare precum !i #n predicia evoluiei activitii !i a
re'ultatelor evaluate *cum poate fi ameliorat i care va fi starea lui
viitoareL-
Func(ii specifice se refer la am&ii parteneri ai procesului didactic(
profesorul !i elevii+
Din perspectiva profesorului evaluarea implic urmtoarele
aspecte funcionale(
s culeag informaii cu privire la msura #n care au
fost reali'ate o&iectivele sta&ilite%
s e4plice realitatea !i a!teptrile pedagogice%
s cunoasc procedurile !i aciunile reu!ite) dar !i
punctele critice%
s propun ci de perfecionare a stilului didactic%
s constituie un control?autocontrol asupra activitii
desf!urate%
s identifice cau'ele eventualelor &loca5e)
dificultilor #nt$mpinate de ctre elevi+
Din perspectiva elevului(
evaluarea orientea' !i diri5ea' activitatea de
#nvare a elevilor%
evidenia' ce tre&uie #nvat !i cum tre&uie #nvat)
form$nd elevilor un stil de #nvare%
produce efecte glo&ale po'itive #n plan formativ
educativ%
constituie mi5loc de stimulare a activitii de #nvare)
de anga5are a elevilor) #ntro activitate susinut%
constituie un mi5loc eficace de asigurare a succesului
!i de prevenire a e!ecului !colar%
contri&uie la formarea capacitii !i atitudinii de
autoevaluare+
Sinteti'$nd) am putea o&serva c evaluarea #ndepline!te urmtoarele funcii(
funcia de predicie) de prognosticare !i orientare a activitii didactice) at$t
#n predare c$t !i #n #nvare%
funcia selectiv,de competiie) care asigur ierarhi'area !i clasificarea
elevilor%
funcia de feed-bac' *de regla5 !i autoregla5-%
funcia social - economic *evidenia' eficiena #nvm$ntului #n funcie
de calitatea !i valoarea produsului !colii-%
funcia educativ menit s con!tienti'e'e !i s motive'e) s stimule'e
interesul pentru studiu) pentru o&inerea unor performane c$t mai #nalte%
funcia social prin care se informea' colectivitatea) familia asupra
re'ultatelor o&inute de elevi+
4. Forme / tipuri de evaluare
>n domeniul educaional) strategia evaluativ este un demers preala&il !i
orientativ menit s ofere perspectiva din care va fi conceput evaluarea+
+trategia n evaluarea educaional reprezint conduita deliberativ
responsabil a evaluatorului n toate aspectele i pe ntreaga ntindere a
demersului evaluativ* ca i opiunea pentru cel mai oportun i mai adecvat
mod de evaluare pedagogic* n situaia instructiv educativ dat *D+
Ungureanu-+
a) 1valuarea iniial
Se reali'ea' la #nceputul unui program de instruire+
,u are rol de control) este #ns diagnostic) stimulant !i indic planuri de
urmat #n procesul de #nvare *M+ 1&ernot-+
Este necesar pentru(
cunoa!terea nivelului de reali'are a #nvrii preala&ile) a nivelului
comportamentului cognitiv iniial *este foarte util la intrarea copiilor #n
clasa 2) la intrarea #n ciclul gimna'ial sau liceal) la #nceputul studiului unei
discipline !colare-%
are semnificaia unei puni de legtur #ntre o stare precedent !i una
viitoare%
este util pentru refacerea sau remedierea unei stri de fapt pentru aplicarea
unui scurt program de recuperare sau de refacere a noiunilor fundamentale
ce vor fi implicate #n susinerea #nvrii viitoare *2+ .erghit-+
b) 1valuarea formativ # evaluarea formatoare%
1ceast denumire semnific faptul c evaluarea tre&uie s fie integrat #n mod
constant !i operativ pe tot parcursul procesului didactic *Scriven-+
Este acel tip de evaluare care se reali'ea' pe tot parcursul unui demers
pedagogic) este frecvent su& aspect temporal !i are ca finalitate remedierea lacunelor sau
a erorilor sv$r!ite de elevi *3loom-+
(valuarea formativ nu l $udec i nu l plaseaz pe elev- (a compar
performana acestuia cu un prag de reuit stabilit dinainte *E+ MeNer-+
.aracteristici eseniale ale conceptului de evaluare formativ(
este o evaluare criterial) &a'at pe o&iectivele #nvrii%
intervine #n timpul fiecrei sarcini de #nvare%
informea' elevul !i profesorul asupra gradului de atingere a
o&iectivelor%
permite profesorului !i elevului s determine dac acesta din urm posed
achi'iiile necesare pentru a a&orda sarcina urmtoare%
asigur o reglare a proceselor de formare%
are ca scop s #ndrume elevul) s surmonte'e dificultile de #nvare ale
acestuia%
este intern procesului de #nvare) este continu) mai cur$nd analitic !i
centrat mai mult pe cel ce #nva dec$t pe produsul finit+
c. Evaluarea sumativ (cumulativ)
.aracteristici eseniale ale evalurii de tip sumativ(
este o evaluare de &ilan care intervine la sf$r!itul parcurgerii unui
ansam&lu de sarcini de #nvare ce constituie un tot unitar%
evidenia' efectul terminal re'ultat #n urma #nvrii) este centrat pe
re'ultatele glo&ale) de &ilan al #nvrii%
se #ncheie cu atri&uirea unei note sau calificativ) a unui certificat sau
diplom%
furni'ea' informaii de &ilan #n vederea(
;+ diagnosticrii #ntro form glo&al) a reali'rii o&iectivelor generale ale
unei programe sau pri ale programei) a re'ultatelor #nregistrate de elevi
la sf$r!itul unei perioade de #nvare #n raport cu a!teptrile sau
o&iectivele sta&ilite iniial%
6+ certificrii sau recunoa!terii atingerii unui nivel de pregtire%
8+ clasificrii?ierarhi'rii elevilor%
D+ confirmrii sau infirmrii eficienei prestaiei cadrelor didactice *2+
.erghit) 2+/+ :adu-+
5. Metode, tehnici, instrumente de evaluare
Metoda de evaluare repre'int calea pe care o urmea' profesorul #mpreun cu
elevii si #n demersul evaluativ+
Metodele de evaluare pot fi clasificate #n raport cu diverse criterii+ >n funcie de
criteriul istoric) metodele de evaluare se diferenia' #n(
metode tradi(ionale de evaluare
evaluarea oral%
evaluarea scris%
evaluarea prin pro&e practice%
metode moderne, alternative yi complementare de evaluare(
o&servarea sistematic%
portofoliul%
proiectul%
investigaia%
autoevaluarea+
Observarea sistematic
Este una din metodele de cunoa!tere a personalitii umane) care const #n
consemnarea metodic) fidel !i intenionat a diferitelor manifestri de
comportament individual sau colectiv) a!a cum se pre'int ele #n flu4ul lor
natural de manifestare *2+ Ool&an-+
.ondiiile unei &une o&servri(
sta&ilirea clar a scopului !i a o&iectivelor urmrite%
ela&orarea unui plan riguros de o&servaie%
consemnarea imediat a celor o&servate prin #ntocmirea unui
protocol de o&servare%
efectuarea unui numr optim de o&servaii%
desf!urarea ei #n condiii c$t mai variate%
discreia+
2nstrumentele cel mai frecvent folosite sunt(
fi!a de evaluare?caracteri'are psihopedagogic%
list de control?verificare%
grila de apreciere+
Etapele o&servrii sunt urmtoarele(
pregtirea cadrului didactic *lansarea unor ipote'e) documentarea)
preci'area o&iectivelor urmrite) pregtirea unor instrumente necesare-%
observarea propriu-zis *o&servri repetate !i diminuarea
su&iectivismului prin confirmri pe alte ci) meninerea discreiei) notarea
o&servaiilor s se fac imediat-%
prelucrarea yi interpretarea datelor *sta&ilirea elementelor eseniale)
sta&ilirea relaiilor cau'ale) formularea conclu'iilor-+
Portofoliul
Sa impus din nevoia promovrii unei metode de evaluare fle4i&ile)
comple4e) integratoare+ Semnificaia adoptrii portofoliului ca metod
alternativ const #n aceea c ofer cadrului didactic !i elevului deopotriv o
metod care s #m&ine funcia formativ !i informativ ale evalurii+
Este o selecie a lucrrilor repre'entative care pune #n eviden progresele
elevului #n #nvarea !colar) #n funcie de o&iectivele din planul de studiu+
Elevul particip la ela&orarea portofoliului su) aleg$nd chiar el lucrri
repre'entative ale progreselor sale+ Elevul poate s se autoevalue'e #n
anumite situaii de #nvare sau de evaluare !i s reflecte'e asupra achi'iiilor
sale+
Falorific teoria inteligenelor multiple *Eardner-+
Portofoliul) ca metod alternativ de evaluare !i instrument euristic) permite
punerea #n eviden a urmtoarelor capaciti(
capacitatea de a o&serva !i de a manevra informaia%
capacitatea de a anali'a !i de a utili'a cuno!tine%
capacitatea de a o&serva !i de a alege metode de lucru%
capacitatea de a msura !i de a compara re'ultatele%
capacitatea de a investiga !i cerceta%
capacitatea de a utili'a corespun'tor &i&liografia%
capacitatea de a sinteti'a !i de a organi'a materialul+
Proiectul
:epre'int o activitate de evaluare mai ampl) care #ncepe #n clas) prin
definirea !i #nelegerea sarcinii de lucru) eventual prin #nceperea re'olvrii
acesteia) se continu acas) pe parcursul a c$torva sptm$ni) timp #n care
elevul are permanente consultri cu profesorul) !i se #ncheie tot #n clas) prin
pre'entarea #n faa colegilor a unui raport asupra re'ultatelor o&inute !i a
produsului reali'at *1+ Stoica) (valuarea progresului colar- De la teorie la
practic) 6778) pag+ ;6I;6<-+
!roiectul este un proces i n acelai timp un produs *este un proces #n care
elevii investighea') descoper) prelucrea' informaii) sunt actori cu roluri
multiple) e4perimentea') cooperea'% este un produs care reflect efortul
individual sau de grup) repre'int e4presia performanei individuale !i de
grup-+
#apaciti vizate(
#nsu!irea unor tehnici de investigaie !tiinific *cutarea !i
utili'area &i&liografiei necesare) a aparatelor de la&orator) adiionalelor !i
a altor lucrri de documentare-%
gsirea unor soluii originale de re'olvare%
organi'area !i sinteti'area materialului%
generali'area pro&lemei%
aplicarea soluiei la un c$mp c$t mai variat de e4periene%
pre'entarea conclu'iilor+
(tapele realizrii unui proiect(
alegerea temei%
planificarea activitii(
;+ sta&ilirea o&iectivelor proiectului%
6+ formarea grupelor%
8+ alegerea su&iectului #n cadrul temei proiectului de ctre fiecare elev%
D+ distri&uirea responsa&ilitilor #n cadrul grupului%
C+ identificarea surselor de informare+
cercetarea propriu'is%
reali'area materialelor%
pre'entarea re'ultatelor cercetrii%
evaluarea+
+tructura unui proiect(
;+ Pagina de titlu pe care de o&icei se consemnea' date de identificare(
tema proiectului) numele autorilor) perioada #n care sa ela&orat
proiectul
6+ .uprinsul proiectului care pre'int titlul) capitolele) su&capitolele
8+ 2ntroducerea) pre'entarea cadrului conceptual
D+ De'voltarea elementelor de coninut
C+ .onclu'iile care sinteti'ea' elementele de referin desprinse #n urma
studiului temei respective) sugestii) propuneri
A+ 3i&liografia
=+ 1ne4e
Autoevaluarea
>n activitatea didactic profesorii pot apela la modaliti e4plicite de
de'voltare a capacitii de autoevaluare a elevilor(
;+ autocorectarea sau corectarea reciproc *elevul este solicitat s!i
depiste'e operativ unele erori) pot e4ista momente de corectare a lucrrilor
colegilor interevaluare-%
6+ autonotarea controlat *#n cadrul unei verificri) elevul este solicitat s!i
acorde o not sau un calificativ) care se negocia' apoi cu profesorul !i?sau
#mpreun cu colegii% profesorul are datoria s argumente'e !i s evidenie'e
corectitudinea sau incorectitudinea aprecierilor avansate-%
8+ metoda de apreciere obiectiv a personalitii *propus de psihologul Eh+
Papan) aceast metod const #n antrenarea #ntregului colectiv al clasei) #n
vederea evidenierii re'ultatelor o&inute de ace!tia prin coro&orarea a c$t
mai multe informaii !i aprecieri) eventual prin confruntare) #n vederea
formrii unor repre'entri c$t mai complete despre posi&ilitile fiecrui
elev #n parte !i ale tuturor la un loc-+
Tehnica de evaluare repre'int modalitatea prin care cadrul didactic
declan!ea' !i orientea' o&inerea din partea elevilor a rspunsurilor la itemii formulai+
+pre e%emplu* un item cu alegere multipl va face apel la .tehnica rspunsului cu
alegere multipl/- (levul va ncercui* va bifa sau va marca printr-o alt formul
varianta de rspuns pe care o consider corect+
Instrumentul de evaluare este o pro&) o gril) un chestionar) un test de
evaluare care colectea' informaii) produce dove'i semnificative despre aspectele
sau re'ultatele luate #n considerare+ #u ct instrumentele de msurare0 probe orale*
scrise* practice* teste sunt mai elaborate* cu att informaiile sunt mai concludente+
6. Tipologia itemilor n probele de evaluare scris
Itemul pedagogic repre'int cerina) #ntre&area la care tre&uie s rspund
elevul+ Este un element al unei pro&e de evaluare sau al unui test docimologic) deci al
instrumentului de evaluare+ De fapt #n sensul su real) complet !i adaptat realitii !colare
cotidiene itemul nseamn sarcina de lucru plus rspunsul ateptat+
Categorii Itemi obiectivi Itemi semiobiectivi Itemi subiectivi
/ipuri de itemi
2temi cu alegere dual 2temi cu rspuns scurt
:e'olvare de
pro&leme
2temi cu alegere multipl 2temi de completare Eseu structurat
2temi de tip pereche >ntre&ri structurate
Eseu li&er
*nestructurat-
I. Itemi obiectivi solicit din partea elevului evaluat selectarea rspunsului corect
sau uneori) a celui mai &un rspuns) dintro serie de variante e4istente !i oferite+
1. 2temi cu alegere dual elevul evaluat este solicitat s selecte'e un rspuns
corect din dou rspunsuri posi&ile oferite+
E4+
;
( Istorie
.itii cu atenie enunurile de mai 5os+ Dac apreciai c un enun este adevrat)
#ncercuii litera 1) iar dac este fals) #ncercuii litera F+
:eforma religioas a #nceput #n sec+ al QF22lea) #n Frana+ 1 F
Primul r'&oi mondial sa desf!urat #ntre anii ;<;D ;<;I+ 1 F
Planul Marshal propunea tuturor rilor din Europa spri5in economic 1 F
E4+
6
( Limba yi literatura romn
2on .reang a trit #ntre anii ;I8= ;II< 1 F
1tri&utul este partea de vor&ire care determin un su&stantiv
1 F
Giviu :e&reanu este autorul romanului 2on 1 F
E4+
8
( Fizic
/emperaturile sc'ute #ncetinesc circuitul apei #n natur+ 1 F
E4presia corect a legii lui Bhm pentru o poriune de circuit este dat de
relaia : " 2?U+
E4+
D
( Geografie
Delta Dunrii sa format datorit mareelor 1 F
F$rful Moldoveanu este cel mai #nalt v$rf muntos din .arpaii :om$niei
1 F
2. 2temi cu alegere multipl
- solicit elevului alegerea rspunsului corect sau a celui mai &un rspuns dintrun
numr de variante construite de5a%
sunt construii dintro premis) repre'ent$nd parte introductiv a itemului) #n
care este formulat sarcina !i un numr de variante) rspunsuri posi&ile) dintre care unul
corect) restul fiind numii distractori+
E4+
;
( Limba yi literatura romn
>ncercuie!te litera corespun'toare rspunsului corect+ Fer&ul su&liniat) din
enunul Fetele de mritat priveau hora de pe margini) este la modul(
a- con5unctiv) &- imperativ) c- participiu) d- supin
E4+
6
( Istorie
>ncercuii litera corespun'toare definiiei corecte a termenului rzey(
a- ran li&er #n /ransilvania) &- ran li&er #n Moldova
c- ran li&er #n Rara :om$neasc
/ermenul care denume!te ranii li&eri #n Moldova medieval este(
a- 5eleri) &- mo!neni) c- r'e!i) d- megie!i
E4+
8
( Geografie
Fa de centrul rii) situat la intersecia paralelei de DA
7
lat+ , !i a meridianului
de 6C
7
long+ E) ora!ul 2a!i este situat #n partea de(
a- ,E) &- ,F) c- SE) d- SF
E4+
D
( Fizic
Unitatea de msur #n S+2+ pentru momentul forei este(
a- S + M) &- @g + m?s
6
) c- 0) d- , + M
3. 2temi de asociere #de tip pereche%
sunt formai din dou liste !i instruciuni care preci'ea' modul #n care se va
reali'a asocierea elementelor acestora !i modul de #nregistrare%
repre'int un ca' particular de itemi cu alegere multipl *#n care mai muli itemi
#mpart un set comun de variante-) fiecare dintre premise #mpreun cu setul rspunsurilor
constituind) de fapt) un item cu alegere multipl+
E4+
;
+ Limb yi literatur romn
Scrie #n spaiu punctat din faa fiecrei propo'iii su&ordonate din coloana 1)
litera corespun'toare elementului su regent) din coloana 3
A
++++++++++++++++++++++++; atri&utiv
++++++++++++++++++++++++6 completiv direct
++++++++++++++++++++++++8 predicativ
++++++++++++++++++++++++D su&iectiv
B
a+ un ad5ectiv
&+ un adver& predicativ
c+ un ver& copulativ
d+ un ver& intran'itiv
e+ un ver& tran'itiv
f+ o parte de vor&ire declina&il
E4+
6
+ Istorie
Scriei #n spaiul punctat din faa fiecrui eveniment istoric din coloana 1) litera
corespun'toare personalitii politice din coloana 3
A
++++++++++++++++++++++++++++++++; Fictoria #n &tlia de la 1ctium
++++++++++++++++++++++++++++++++6 Fictoria #n &tlia de la Pharsalos
B
a+ .aesar
&+ .rassus
++++++++++++++++++++++++++++++++8 Fictoria #mpotriva sclavilor condu!i de
Spartacus
++++++++++++++++++++++++++++++++D Fictoria #n &tlia de la Pama
c+ Marc 1ntoniu
d+ Bctavian
e+ Pompei
f+ Scipio 1fricanul
II. Itemi semiobiectivi
1. 2temi cu rspuns scurt
solicit din partea elevului producerea unui rspuns) de regul scurt) care va
permite din partea profesorului formularea unei 5udeci de valoare privind corectitudinea
rspunsului oferit de su&iect+
E4+
;
( Matematic
Scrie #n spaiul punctat de mai 5os re'ultatul efecturii urmtoarelor operaii(
a- CA T D8 "+++++++++++++++++ &- =I 6C "++++++++++++++) c- 6D 4 ;6 "+++++++++++++++
2. 2temi de completare
E4+
;
( Istorie
.ompletai spaiul punctat cu informaia corect(
tefan cel Mare a domnit #ntre anii+++++++++++++++!i +++++++++++++++++++++++
E4+
6
( Limba yi literatura romn
.ompletea' spaiul punctat cu informaia corect
>n propo'iia( 1ie i-a fost dat aceast carte) ver&ul cu funcia sintactic de
predicat este la diate'a+++++++++++++++++++++++++++
E4+
8
( Geografie
.el mai lung r$u care curge integral pe teritoriul rii noastre este
r$ul +++++++++++++++++++++++++++++
3. !ntrebri structurate
sunt sarcini formulate din mai multe su&#ntre&ri) de tip o&iectiv sau semio&iectiv
legate #ntre ele printrun element comun%
#ntre&rile structurate acoper spaiul li&er aflat #ntre tehnicile de evaluare cu
rspuns li&er !i cele cu rspuns limitat impuse de itemii o&iectivi%
#n ela&orare) #ntre&rile structurate pornesc #n general de la un material stimul
*care poate fi repre'entat de diferite te4te) date) diagrame) grafice) hri etc+- urmat de un
set de su&#ntre&ri) alte eventuale date suplimentare !i un alt set de su&#ntre&ri+
E4+
;
( Istorie
.itii cu atenie te4tul de mai 5os(
#retinismul daco-romanilor ca i limba lor este de caracter latin i adoptarea lui a
avut loc treptat* prin difuzarea n masa locuitorilor* nicidecum printr-o hotrre a
unei autoriti centrale ca i n alte pri *Dinu .+ Eiurescu-+
Pornind de la acest te4t) rspundei urmtoarelor cerine(
a- transcriei modul de adoptare treptat a cre!tinismului de ctre daco 9 romani%
&- menionai o dovad a rsp$ndirii cre!tinismului #n lim&a latin%
c- numii un alt popor care a adoptat cre!tinismul%
d- e4plicai) #n ma4imum ;7 r$nduri) un motiv pentru care rsp$ndirea cre!tinismului
#n nordul Dunrii nu a fost impus de o autoritate central+
E4+
6
( Limba yi literatura romn
.ite!te cu atenie te4tul de mai 5os(
#hiar i atunci cnd scriu versuri originale
nu fac dect s tlmcesc-
&a gsesc c e cu cale-
2umai stihul are un temei
s se-mplineasc i s fie floare-
Traduc ntotdeauna- Traduc
n limba romneasc
un cntec pe care inima mea
mi-l spune* ngnat suav* n limba ei+
*Gucian 3laga +tihuitorul-
Pornind de la acest te4t) rspunde urmtoarelor cerine(
a- /ranscrie din te4t dou sinonime+
&- Preci'ea' semnificaia) din te4t) a ver&ului a tlmci+
c- Preci'ea' tipul de vers folosit de Gucian 3laga+
d- Scrie o personificare din te4tul dat+
e- E4plic) #n ma4imum cinci r$nduri) valoarea e4presiv a cuv$ntului cntec+
f- Menionea' dou argumente care fac posi&il integrarea acestui te4t #n creaia
liric+
III. Itemi subiectivi
sunt situai la polul opus itemilor o&iectivi din punctul de vedere al o&iectivitii
#n corectare !i notare%
elevul va decide singur care sunt elementele pe care le va include #n rspunsul
su) ce consisten va avea acest rspuns *#n unele ca'uri-+
1. 3ezolvare de probleme
E4+
;
( Psihologie, tema Procesele psihice i rolul lor n evoluia personalitii -
motivaia
:spundei la urmtoarele #ntre&ri(
.$nd #nv la psihologie) de ce #nvL
.$nd nu #nv la psihologie) de ce nu #nvL
a- grupai rspunsurile la cele dou #ntre&ri conform formei de motivaie #n
care se #ncadrea' fiecare%
&- identificai forma de motivaie dominant%
c- formulai dou soluii posi&ile pentru asigurarea suportului motivaional
adecvat !i cre!terea performanei #n #nvare+
2. 2temi tip eseu structurat
E4+
;
( Limba yi literatura romn
Scriei o compunere?eseu) prin care s #nfi!ai statutul social !i psihologic al
persona5ului .ostache Eiurgiuveanu) din romanul (nigma Otiliei) de Eeorge
.linescu+
>n reali'area lucrrii) vei avea #n vedere urmtoarele aspecte(
pre'entarea pe scurt a formulei estetice folosite de romancier #n construcia
persona5elor%
identificarea tipului uman repre'entat de .ostache Eiurgiuveanu%
argumentarea) pornind de la #nt$mplri !i situaii selectate din cuprinsul
romanului) a tipologiei identificate%
pre'entarea raporturilor dintre .ostache Eiurgiuveanu !i cel puin dou dintre
persona5ele romanulu+
Se recomand ca eseul s nu dep!easc 68 pagini+ Brdinea integrrii cerinelor
#n cuprinsul eseului este la alegere+ .omparaia cu mai mult de dou persona5e din roman
este apreciat cu p$n la D puncte #n plus la nota final *c$te dou puncte pentru fiecare
persona5-+
3. 1seu liber #nestructurat%
E4+
;
( Geografie
E4plicai repartiia precipitaiilor medii anuale pe #ntinderea teritoriului :om$niei+
E4+
6
( Istorie
.omparai regimurile totalitare din perioada inter&elic) sta&ilind asemnri !i
deose&iri+
:eali'ai o sinte') #n care s pre'entai influena ideilor iluministe asupra societii
moderne+
E4+
8
( Limba yi literatura romn
:eali'ai o sinte' #n care s pre'entai principalele formule estetice pre'entate #n
romanul rom$nesc din perioada inter&elic+
1rgumentai acordul sau de'acordul #n raport cu urmtoarea afirmaie( Ion este
opera unui poet epic care cnt cu solemnitate condiiile generale ale vieii*
naterea* natura* moartea *Eeorge .linescu-+
7. Efecte perturbatoare n apreciere yi notare
Efectul ,halo
1precierea se reali'ea' prin e4tinderea unor caliti secveniale la #ntreaga
conduit didactic+
1precierea unui elev) la o anumit materie) se face potrivit situaiei o&inute
la alte discipline+
Elevii cei mai e4pu!i acestui efect pot fi elevii de frunte sau cei sla&i+
Profesorii) #n virtutea unor 5udeci anticipative) nu mai o&serv eventualele
lipsuri ale elevilor &uni) dup cum nu sunt dispu!i s constate unele progrese
ale celor sla&i+
Pot fi identificate dou variante ale efectului halo(
;+ efectul blnd) caracteri'at prin tendina de a aprecia cu indulgen
persoanele cunoscute) comparativ cu cele necunoscute%
6+ eroarea de generozitate care intervine atunci c$nd educatorul are
anumite motive pentru a se manifesta cu o anumit indulgen( tendina
de a pre'enta o realitate la modul superlativ) dorina de a masca o stare
de lucruri repro&a&il etc+
Efectul de ancorare
.onst #n supraevaluarea unor re'ultate datorit faptului c atrag atenia
asupra unor aspecte mai puin frecvente) a!teptate) identifica&ile la nivelul
ma5oritii formelor de rspuns date de elevi+
Efectul pygmalion sau efectul oedipian
1precierea re'ultatelor o&inute de un elev este influenat de prerea pe care
profesorul !ia formato despre capacitile acestuia) prere care a devenit
relativ fi4+
2deile !i opiniile evaluatorului determin apariia fenomenului+ Profeiile
odat emise au !anse mari s se auto#mplineasc+
Ecua(ia personal a examinatorului
Fiecare cadru didactic #!i structurea' criterii proprii de apreciere+ Unii
profesori sunt mai genero!i) u'it$nd valorile de sus ale scrii valorice) alii
sunt mai e4igeni) e4ploat$nd cu precdere valori intermediare sau de 5os+
Unii profesori folosesc nota #n chip de #ncura5are) de stimulare a elevului)
alii recurg la note pentru a msura o&iectiv sau chiar pentru a constr$nge
elevul #n a depune un efort suplimentar+
Unii aprecia' mai mult originalitatea soluiilor) alii conformitatea cu
informaiile predate+
Efectul tendin(ei centrale
Se manifest prin conduita profesorului de a evita e4tremele scalei de notare
din dorina de a nu gre!i !i de a nu deprecia elevii+
Ma5oritatea notelor acordate se #nscriu #n 5urul valorilor medii) nereali'$ndu
se o discriminare mai evident #ntre elevii medii pe de o parte !i cei foarte
&uni sau sla&i) pe de alt parte+
Efectul de similaritate
Profesorul are tendina de a!i valori'a elevii prin raportare la sine *prin
contrast sau prin asemnare-) normele proprii constituind principalele
criterii de 5udecare a re'ultatelor !colare+
Profesorul #!i activea' propria e4perien !colar) fie e4periena de printe
*profesorii care au copii cu performane #nalte vor avea tendina si evalue'e
!i pe elevii lor cu acela!i grad de a!teptri-+
Efectul de contrast
1pare prin accentuarea a dou #nsu!iri contrastante ce survin imediat #n timp
!i spaiu+ Se #nt$mpl ca de multe ori acela!i re'ultat s primeasc o not mai
&un) dac urmea' dup evaluarea unui re'ultat mai sla& sau s primeasc
una mediocr dac urmea' imediat dup rspunsurile e4celente ale unui
candidat+
Efectul ordine
Din cau'a unor fenomene de inerie) profesorul menine cam acela!i nivel de
apreciere pentru o suit de rspunsuri care #n realitate pre'int anumite
diferene calitative+ E4aminatorul are tendina de a nota identic mai multe
lucrri diferite) dar consecutive) fr discriminrile valorice necesare+
Eroarea logic
.onst #n su&stituirea parametrilor o&iectivi importani ai evalurii prin scopuri
secundare cum ar fi acurateea !i sistemati'area e4punerii) aspectele estetice) efortul
depus de elevi) gradul de con!tiincio'itate) etc+
Bibliografie (
.erghit) 2oan *coord+-) 677;) !relegeri pedagogice) Editura Polirom) 2a!i
.ristea) Sorin) 6776) Dicionar de !edagogie) Editura 3itera) .hi!inu .ristea) Sorin)
.uco!) .onstantin) 6776) !edagogie* Editura Polirom* 2a!i
2onescu) Miron) 677;) !edagogie) Editura Presa Universitar .lu5ean) .lu5 ,apoca
2onescu) Miron *coord-) 677C) Didactica modern) Editura Dacia) .lu5 9 ,apoca
0inga) 2oan *coord-) 677A) "anual de pedagogie) Editura &ll* 3ucure!ti
,icola) 2oan) 6776) Tratat de pedagogie colar) Editura &ramis) 3ucure!ti
Potolea) Dan) Pun) Emil) 677;) !edagogia- 4undamentri teoretice i demersuri
aplicative) Editura Polirom) 2a!i
Stanciu) Mihai) 6776) Didactica postmodern) Editura Universitii Suceava
oitu) G+) .herciu) :+) 677A) +trategii educaionale centrate pe elev) 3ucure!ti