Sunteți pe pagina 1din 1

HOTARRE nr. 584 din 21 iunie 2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban n temeiul art. 10!

din "onstitutia Rom#niei si ale art. 2 alin. $%& lit. c& din 'e(ea nr. 50)1**1 privind autori+area e,ecutarii constructiilor si unele masuri pentru reali+area locuintelor- republicata- cu modi.icarile ulterioare/uvernul Rom#niei adopta pre+enta 0otar#re. Art. 1 n 1ntelesul pre+entei 0otar#ri- prin obiecte de mobilier urban se 1ntele(e2 tonete- tarabe- pupitre acoperite sau 1nc0ise- destinate di.u+arii si comerciali+arii presei- cartilor si .lorilor- care sunt amplasate direct pe sol- .ara .undatii sau plat.orme- precum si .ara racorduri la utilitati urbane- cu e,ceptia ener(iei electrice. Art. 2 Autoritatile administratiei publice locale pot emite autori+atii de .unctionare pe perioade determinate- pentru obiectele de mobilier urban preva+ute la art. 1- pe amplasamente stabilite 1n ba+a re(lementarilor urbanistice aprobate- potrivit le(ii- precum si a re(ulamentelor proprii de or(ani+are si .unctionare a activitatii economice pe domeniul public al unitatilor administrativ3teritoriale respective. Art. % 4orma- dimensiunile si aspectul obiectelor de mobilier urban se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale. 355553 6R7838797:TR; A<R7A9 9A:TA:E "ontrasemnea+a2 p.8inistrul lucrarilor publice- transporturilor si locuintei7on :elarusecretar de stat 8inistrul administratiei publiceOctav "o+m#nca 6ublicata 1n 8onitorul O.icial cu numarul %54 din data de %0 iunie 2001