Sunteți pe pagina 1din 4

LEGE nr.

71 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I - Cai de comunicatie Parlamentul om!niei adopta pre"enta le#e. $rt. 1 Se aproba Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I - Cai de comunicatie% potrivit ane&elor nr. I'III ce (ac parte inte#ranta din pre"enta le#e. $rt. 2 Lucrarile preva"ute )n pre"enta le#e pentru cai de comunicatie *unt de intere* national *i con*tituie cau"a de utilitate publica. $rt. + Lucrarile din Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I - Cai de comunicatie *e cuprind )n li*tele de inve*titii-ane&a la bu#etele ordonatorilor principali de credite% pe ba"a de *tudii de (e"abilitate elaborate *i aprobate potrivit di*po"itiilor le#ale. Lucrarile pot (i (inantate% total *au partial% *i de catre inve*titori *traini% )n conditiile *tabilite de le#e. ,n (unctie de intere*ele comune cu tarile )nvecinate% *e pot reali"a *i alte lucrari de de"voltare a cailor de comunicatie% con*iderate prioritare% care *e *tabile*c prin -otar!re a Guvernului. Pro#ramarea e&ecutiei lucrarilor preva"ute )n pre"enta le#e *e *tabile*te de catre Guvern. $rt. . Prevederile Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I - Cai de comunicatie *unt obli#atorii *i *e aplica )n amenajarea teritoriului judetelor% municipiilor% ora*elor *au comunelor% dupa ca". /elimitarea terenurilor% a culoarelor *i a ampla*amentelor nece*are pentru cai de comunicatie *e *tabile*te prin documentatii de urbani*m *i0*au de amenajare a teritoriului *i prin *tudii de (e"abilitate% aprobate potrivit le#ii. E&proprierea pentru cau"a de utilitate publica% ocuparea terenurilor *i *coaterea din productia a#ricola *i *ilvica *e (ac potrivit le#ii. Pe terenurile re"ervate de"voltarii cailor de comunicatie *tabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului *e inter"ice autori"area e&ecutarii con*tructiilor de(initive. $rt. 1 $utoritatile admini*tratiei publice centrale *i ale admini*tratiei publice locale vor coopera pentru a*i#urarea aplicarii prevederilor pre"entei le#i. -2222$cea*ta le#e a (o*t adoptata de Senat )n *edinta din . iunie 1996% cu re*pectarea prevederilor art. 7. alin. 314 din Con*titutia om!niei. p. P ESE/I56ELE SE5$67L7I I85 S8LC$57 $cea*ta le#e a (o*t adoptata de Camera /eputatilor )n *edinta din . iunie 1996% cu re*pectarea prevederilor art. 7. alin. 314 din Con*titutia om!niei. p. P ESE/I56ELE C$9E EI /EP76$6IL8 I8$5 G$' $ $5E:$ 5r. I; L7C $ I preva"ute )n Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I - Cai de comunicatie. /e"voltarea retelei de cai rutiere 1.$uto*tra"i; 1.<1.- =ucure*ti-Pite*ti% continuarea con*olidarii auto*tra"ii e&i*tente 1.<2.- =ucure*ti-Con*tanta 1.<+.- =ucure*ti-Giur#iu 1.<..- Centura =ucure*ti 1.<1.- =ucure*ti-=ra*ov% prin !*nov 1.<6.- Pite*ti -Sibiu-Sebe*-/eva-$rad-5adlac 1.<7.- =ucure*ti-Craiova-/robeta-6urnu Severin- Lu#oj-6imi*oara-9oravita 1.<>.- =ra*ov-Sibiu 1.<9.- Sebe*-$lba Iulia-6urda 1.1<.- =ra*ov-6!r#u 9ure*-6urda-Cluj-5apoca- =or* 1.11.- =ucure*ti-?oc*ani- oman-Suceava-Siret 1.12.- ?oc*ani-$lbita 1.1+.- oman-Ia*i-Sculeni 1.1..- /eva-Lu#oj-5adlac 1.11.- Cluj-5apoca-/ej-=i*trita-Suceava- =oto*ani-Ste(ane*ti.2. /rumuri e&pre*; 2.<1.- Cala(at-Craiova-Pite*ti-=ra*ov-=acau 2.<2.- /ej-@almeu 2.<+.- 6imi*oara-$rad-8radea - racordare la drumul e&pre* Aalau-Satu 9are 2.<..- Aalau-Satu 9are-@almeu 2.<1.- =acau-'a*lui-Cra*na

2.<6.- oman-Piatra-5eamt-6!r#u 9ure* - racord auto*trada =ra*ov-=or* 2.<7.- /eva-Petro*ani-6!r#u Biu-Craiova. 2.<>.- Craiova-=ec-et 2.<9.- 6!r#u Secuie*c-?oc*ani-=raila-6ulcea 2.1<.- 6ulcea-Con*tanta-'ama 'ec-e 2.11.- =raila-Slobo"ia-Calara*i 2.12.- !mnicu Sarat-@!r*ova-Con*tanta 2.1+.- Cala(at-/robeta-6urnu Severin 2.1..- /robeta-6urnu Severin-6!r#u Biu- !mnicu '!lcea-Curtea de $r#e* 2.11.- /eva-8radea 2.16.- =raila-Galati - racord la drumul e&pre* 6!r#u Secuie*c-6ulcea 2.17.- Ploie*ti-=u"au 2.1>.- Slobo"ia-@!r*ova-6ulcea 2.19.- 8radea-'alea lui 9i-ai-Carei-Satu 9are 2.2<.- 6urnu 9a#urele- o*iori de 'ede- Co*te*ti-Pite*ti 2.21.- 6urnu 9a#urele-$le&andria-=ucure*ti 2.22.- /robeta-6urnu Severin-9oldova 5oua- =a"ia*-Socol.+. Poduri noi; +.<1.- Pe /unare la Cala(at% Giur#iu% Calara*i% =raila% Galati% 6urnu 9a#urele *i =ec-et +.<2.- Pe !ul Prut la 7n#-eni% adauti-Prut% Galati-Giur#iule*ti% ?alciu *i Ste(ane*ti 8portunitatea ca ace*te poduri *a preia tra(icul rutier% (eroviar *au combinat *e *tabile*te prin documentatii de urbani*m *i0*au de amenajare a teritoriului *i prin *tudii de (e"abilitate. Pe tra*eele unor auto*tra"i *i drumuri e&pre* *e pot reali"a *i amenajari locale% le#at de cre*terea capacitatii de aparare a tarii. 586$; epre"entarea #ra(ica a principalelor lucrari cuprin*e )n pre"enta ane&a *e a(la )n ane&a nr. II. $5E:$ 5r. II; $5E:$ 5r. III; L7C $ I preva"ute )n Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I - Cai de comunicatie. /e"voltarea retelei de cai (eroviare 1.Linii *imple *au duble pe tra*ee noi;1.<1. - Stamora 9oravita-Bamu 9are-Comor!*tea 1.<2.- aca*dia-5aida*-=a"ia*-9oldova 5oua 1.<+.- Iablanita-5aida* - (rontiera 1.<..- C-i"atau-=alint 1.<1.- =outari-Sarmi*e#etu"a 1.<6.- 'a*cau-'!r(uri 1.<7.- Ciucea-Aalau-Ce-u Silvaniei 1.<>.- =i&ad-Si#-etu 9armatiei 1.<9.- /ej-6!r#u Lapu* 1.1<.- Seciuri-$lunu 1.11.- 9otru-=aia de $rama 1.12.- Stre-aia-'!nju 9are 1.1+.- Leu-=ec-et 1.1..- $le&andria-'idele-Co*te*ti 1.11.- C!mpulun#-Curtea de $r#e* 1.16.- C!mpulun#-Pietro*ita 1.17.- C!mpulun#-Aarne*ti 1.1>.- 6!r#u 9ure*-Si#-i*oara 1.19.- 8dor-ei-Ciceu 1.2<.- =ica"-G-eor#-eni 1.21.- Piatra-5eamt-6!r#u-5eamt 1.22.- =oto*ani-@!rlau 1.2+.- Saveni-/arabani 1.2..- adauti-Prut-Saveni 1.21.- Alatna-=rad 1.26.- =acau-9oine*ti 1.27.- 8ne*ti-=retcu 1.2>.- ,ntor*ura =u"aului-5e-oia*u 1.29.- =raila-9acin-6ulcea 1.+<.- 6urda-$brud-Alatna 1.+1.- 6andarei-Giur#eni 1.+2.- '!lcele- !mnicu '!lcea% )n cur* de e&ecutie 1.++.- Cala(at-'!nju 9are-/robeta-6urnu Severin.2. Linii cu vite"a *porita pe tra*ee e&i*tente *i noi; 2.<1.- 6imi*oara-/robeta-6urnu Severin-Craiova 2.<2.- Stamora 9oravita-6imi*oara-$rad 2.<+.- Curtici-$rad-/eva-Sibiu- !mnicu '!lcea-'!lcele-=ucure*ti 2.<..- Cluj-5apoca-/ej-'atra /ornei-Suceava

2.<1.- 'intu de Bo*-$lba Iulia-6eiu* 2.<6.- 'ic*ani-Suceava-=acau-Ploie*ti 2.<7.- =u"au-?aurei 2.<>.- =ucure*ti-?aurei-=raila-Galati 2.<9.- =ucure*ti-Giur#iu 2.1<.- Pa*cani-7n#-eni 2.11.- Giur#iu-'idele 2.12.- Craiova-Cala(at 2.1+.- =ucure*ti-Con*tanta 2.1..- Craiova-=ec-et 2.11.- $rad-8radea-Satu 9are-@almeu 2.16.- o*iori-5ord-6urnu 9a#urele 2.17.- Pite*ti-Co*te*ti- o*iori-5ord 2.1>.- =ucure*ti-5ord-$eroportul =anea*a- $eroportul 8topeni.+. Linii cu vite"a mare pe tra*ee e&i*tente *i noi; +.<1.- =ucure*ti-Craiova-'!nju 9are-Portile de ?ier II. /e la Craiova% tra*eu nou +.<2.- =ucure*ti-Con*tanta% tra*eu nou +.<+.- =ucure*ti-=ra*ov% prin amenajarea tra*eului e&i*tent p!na la Comarnic. Sectorul Comarnic-=ra*ov% tra*eu nou +.<.. - =ucure*ti-?aurei-Galati +.<1.- Epi*copia =i-or-Cluj-5apoca-Si#-i*oara- =ra*ov-=ucure*ti. /e"voltarea retelei (eroviare cuprinde *i lucrari de electri(icare *au de dublare a liniilor e&i*tente. 586$; epre"entarea #ra(ica a principalelor lucrari cuprin*e )n pre"enta ane&a *e a(la )n ane&a nr. I'. $5E:$ 5r. I'; $5E:$ 5r. '; L7C $ I preva"ute )n Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I - Cai de comunicatie. /e"voltarea retelei de cai navi#abile1. Lucrari de amenajare a cailor navi#abile; 1.<1.- Pe /unare )n *ectorul =ala-Cernavoda 1.<2.- Pe canalul Sulina 1.<+.- Pe canalul de le#atura )ntre /unare *i Combinatul Siderur#ic Calara*i 1.<..- Lucrari de (inali"are pe canalul Poarta $lba- 9idia-5avodari 1.<1.- Pe *enalul navi#abil )ntre Portile de ?ier I *i Portile de ?ier II 1.<6.- ,nc-idere brat =ala cu baraj *i eclu"e 1.<7.- Corectare tra*eu /unare la cotul 6ulcea 1.<>.- Pe !ul Prut )ntre /unare *i St!nca-Co*te*ti 1.<9.- Pe !ul 8lt )ntre /unare% Slatina *i !mnicu '!lcea 1.1<.- Pe canalul ma#i*tral Siret-=ara#an )ntre !ul Siret *i /ridu 1.11.- Pe canalul /unare-=orcea 1.12.- Corectare *enal navi#abil /unare pe *ectorul Cala(at-6ulcea 1.1+.- $menajari maluri pe canalul /unare-9area 5ea#ra 1.1..- Pe canalul =e#a% pe *ectorul 6imi*oara - (rontiera.2. Lucrari )n puncte de traver*are cu bacul la; 2.<1.- =a"ia*-9oldova 'ec-e 2.<2.- Giur#iu 2.<+.- Calara*i-C-iciu 2.<..- =ec-et 2.<1.- /robeta-6urnu Severin 2.<6.- 6ulcea 2.<7.- Cetate 2.<>.- a*t 2.<9.- Corabia 2.1<.- 6urnu 9a#urele 2.11.- Aimnicea 2.12.- 8ltenita.+. 8 - 8; +.<1.- Cala(at +.<2.- 6ulcea +.<+.- I*accea... $menajari )n porturile e&i*tente; ..<1.- Con*tanta-Sud ..<2. - =raila ..<+.- /robeta-6urnu Severin ..<..- Calara*i ..<1.- P!rjoaia ..<6.- Con*tanta ..<7.- 9idia ..<>.- Giur#iu ..<9.- 8ltenita ..1<.- 9an#alia ..11.- Sulina

..12.- Galati ..1+.- 6urnu 9a#urele ..1..- 9oldova 5oua ..11.- =a"ia* ..16.- Pe canalul /unare-9area 5ea#ra% la Cernavoda-9ed#idia-=a*arabi ..17.- Pe canalul Poarta $lba-9idia-5avodari% la 8vidiu *i Luminita.1. Principalele porturi noi; 1.<1.- 8ancea% pe !ul Prut 1.<2.- ?alciu% pe !ul Prut 1.<+.- i*e*ti% pe !ul Prut 1.<..- Pri*acani% pe !ul Prut 1.<1.- 8ltenita% la con(luenta $r#e*-/unare. 8portunitatea reali"arii cailor navi#abile *e *tabile*te prin documentatii de urbani*m *i0*au de amenajare a teritoriului *i prin *tudii de (e"abilitate. Lucrarile de amenajare )n porturi pot a*i#ura *i nece*itatile de aparare a teritoriului% dupa ca". 586$; epre"entarea #ra(ica a principalelor lucrari cuprin*e )n pre"enta ane&a *e a(la )n ane&a nr. 'I. $5E:$ 5r. 'I; $5E:$ 5r. 'II; L7C $ I preva"ute )n Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I - Cai de comunicatie. /e"voltarea retelei de cai aeriene1. Lucrari de moderni"are a in(ra*tructurii% a mijloace-lor de protectie a navi#atiei aeriene *i de de*ervire% )n aeroporturile e&i*tente;1.<1. - =ucure*ti-8topeni 1.<2.- $rad 1.<+.- 8radea 1.<..- =aia 9are 1.<1.- Cluj-5apoca 1.<6.- 6!r#u 9ure* 1.<7.- Sibiu 1.<>.- Suceava 1.<9.- Ia*i 1.1<.- 6imi*oara 1.11.- Caran*ebe* 1.12.- Craiova 1.1+.- Satu 9are 1.1..- =acau 1.11.- 6ulcea 1.16.- Con*tanta-9i-ail Co#alniceanu 1.17.- =ucure*ti-=anea*a.2. $eroporturi noi; 2.<1.- ,n "ona =ra*ov-G-imbav-Prejmer 2.<2.- ,n "ona =raila-Galati-6uluce*ti 2.<+.- ,n "ona $lba Iulia-$urel 'laicu 2.<..- ,n "ona municipiului =i*trita. Le#aturile aeriene )ntre aeroporturile e&i*tente *i0*au noi *e pot de"volta )n (unctie de cerintele impu*e de tra(ic. 586$; epre"entarea #ra(ica a lucrarilor cuprin*e )n pre"enta ane&a *e a(la )n ane&a nr. 'III. $5E:$ 5r. 'III; Publicat )n 9onitorul 8(icial cu numarul 166 din data de 29 iulie 1996