Sunteți pe pagina 1din 4

Referat

Paradoxele logice

Paradoxele logice Fenomenul paradoxelor ( sau al antinomiilor ) logice era bine cunoscut grecilor. Logicienii evului mediu au fost i ei intens preocupai de studiul paradoxelor ( insolubilelor ) . dev!rata lor importan! a ieit la iveal! abia odat! cu descoperirea lor "ntr#o serie de teorii matematice ( teoria mulimilor lui $antor i sistemul logico#aritmetic al lui Frege ) % iar apoi i "n teoriile logicii . &ermenul de paradox poate fi definit "n mai multe feluri ' () expresie din care pot fi deduse propo)iii contradictorii *) contradicie formal! dedus! "ntr#un sistem teoretic +) contradicie re)ultat! din "ncercarea de a explica anumite fapte cu a,utorul unei metode date . Pentru scopuri diferite o definiie se poate dovedi mai util! dec-t alta . .nul dintre cele mai cunoscute paradoxe este acela descoperit de $antor /paradoxul mulimii tuturor mulimilor . Re)olvarea paradoxelor ( constituirea unor teorii "n care paradoxele date s! fie evitate ) s#a f!cut prin diferite procedee care toate au la ba)! un principiu de ierar0i)are a abstraciilor . 1unt cunoscute "n special metodele propuse de Russel (teoria tipurilor ) % 2ilbert % 3rou4er % 3ocivar % 5uine . 6n cele ce urmea)! nu m! voi ocupa "ns! de procedeele formale de re)olvare ci de aspecte filo)ofice ale fenomenului paradoxal .

1tudiul paradoxelor nu se reduce la g!sirea unor procedee de evitare a lor c!ci "n acest ca) le#am trata ca pe un fenomen de importan! local! i strict formal! pentru teoria dat! i ar p!rea ca un fenomen absolut negativ pentru cunoatere . $unoatem diferite specii de contradicii formale ' sofisme % paralogisme % identific!ri false % paradoxe ( antinomii ) % aporii % etc. 7le pot pre)enta importan! sub cele mai diferite aspecte . 8mmanuel 9ant a fost primul mare filo)of care s#a apropiat de "nelegerea importanei deosebite a antinomiilor. Pe po)iiile vec0ii metafi)ici % scria 2egel % se admitea c! atunci c-nd cunoaterea cade "n contradicii aceasta ar fi doar o r!t!cire "nt-mpl!toare % produs! de o greeal! subiectiv! "n deducie i raionare . :up! 9ant "ns! st! "n natura g-ndirii "ns!i de a c!dea "n contradicii ( antinomii ) c-nd vrea s! cunoasc! / infinitul ( . ; deosebit! importan! pentru "nelegerea antinomiilor tiinei pre)int! observaiile f!cute de <arx "ntr#o carte de a sa * asupra contradiciilor economiei politice clasice engle)e . Problemele ce se impun "n studiul paradoxelor privesc structura ( mecanismul ) % cau)ele i re)olvare lor . 6n structura paradoxelor apar asemenea categorii ca mulime % element % totalitate ( toi ) % adev!r % fals % desemnare % etc. precum i unele raporturi corespun)!toare . 8storia logicii i matematicii a ar!tat c! dificult!ile ap!rute vi)ea)! mai ales raportul acestor categorii cu absolutul i relativul precum i cu finitul i infinitul .
( *

=.>.F. 2egel % 7nciclopedia tiinelor filo)ofice % Partea 8 Logica % 7d. cad. % R.P.R. % (?@* % p. (*( 9. <arx % &eorii asupra plusvalorii % 7d. Politic! % 3ucureti % (?A?

$are este cau)a paradoxelor B $au)a lor nu poate fi doar ceva subiectiv c!ci rolul i problematica pe care au st-rnit#o apariia lor "n istoria matematicii i logicii sugerea)! cu totul altceva . 6n realitate % aa cum ar!ta <arx "n leg!tur! cu contradiciile economiei clasice engle)e % dedesubtul acestor antinomii stau probleme dificile ale cunoaterii . Gndirea cade n antinomii ( paradoxe ) n efortul ei de a cunoate realitatea obiectiv . $au)a antinomiilor tiinei st! "n procesul cunoaterii % proces care are la r-ndul s!u legile sale naturale C dar gndirea nu cade n antinomii oricnd i oricum . $ri)a tiinei nu era un fenomen nou % fi)ica % biologia .a % domenii tiinifice o suportaser! de,a . $ontradiciile formale ap!rute "n mecanica clasic! erau ire)olvabile din punctul de vedere al acestei mecanici . $onceptele trebuiau revi)uite . i principiile mecanicii . ceast! sarcin! a fost "ndeplinit! "n mare parte de

7instein . 6n acest ca) ca i "n altele ieirea din fa)a paradoxal! ( deci din cri)! ) a "nsemnat o adev!rat! revoluie "n tiin! . 1tudiind istoria tiinei putem conc0ide c! "n cunoaterea paradoxelor sunt formele nemi,locite ( concrete ) pe care le iau contradiciile % c! antinomia ( paradoxul ) repre)int! contradicia specific! cunoaterii . 6n acest fel % poarta tiinei r!m-ne mereu desc0is! contradiciilor .