Sunteți pe pagina 1din 5

MANAGEMENTUL SNTII MANAGEMENTUL STRUCTURILOR SANITARE

Dobromir Roxana AMG III B

Modele concep !ale pen r! anali"a #i# emelor de #$n$ a e

Functionarea si organizarea sectorului serviciilor de sanatate au la baza informatii si aptitudini prin care managerii din sistemul de sanatate il vor putea aplica in acord cu contextul general al reformei serviciilor de sanatate. In acest sens sunt urmarite o serie de obiective care vizeaza: Intelegea conceptului de baza ale managementului performantei serviciilor de sananatate. Familiarizara cu aspectele fiananciar economice (exemplu analiza critica a unui raport privind evaluarea performantei unui spital) Elemente de finantare si organizare a sectorului serviciului de sanatate Aplicarea la nivelul organizatiilor privind managementul si organizarea serviciilor de sanatate. Procesul de reforma in sanatate identificarea de probleme In definirea sistemului de sanatate este implicatata relatia boal ngrijiri de sntate Mo i%a&ii' Interesul pentru starea de s!n!tate sau boala le prezinta pentru: Individ "olectivitate #ocietate $olumul de resurse (umane% te&nice% financiare etc.)% Influen'a asupra s!n!t!'ii sntate

#A(A)A)E Definiie OMS (1948) * bun!stare complet! fizic!% psi&ic! +i social! +i nu doar absen'a bolii +i a &andicapului.

"aracter pozitiv "aracter par'ial subiectiv Absen'a unei st!ri nedorite (boala) Factori determinan'i (implicarea +i rolul serviciilor medicale -n practic!): medicina tiinific (bazat! pe dovezi) reducerea frecven'ei +i consecin'elor unor boli% eliminarea lor%(antisepsia% vaccinurile% antibiotice% c&imioterapia) Instrument de -mbun!t!'ie a s!n!t!'ii Impact pozitiv cu influen'! ma.or! intelectual! +i institu'ional!% Efectul furnizorilor de servicii de s!n!tate asupra societ!'ii Ample manifest!ri +i interes crescut pentru s!n!tate +i -mbun!t!'irea ei dup! II /0. Implicarea +i rolul statului +i al societ!'ii% resurse materiale% finan'are servicii s!n!tate (cre+teri bugetare) medicina contestat servicii medicale curative% mortalitate% epidemiile de boli netransmisibile (cancer% boli cardiovasculare) 1!rile dezvoltate cre+terea duratei medii de via'! prin eradicarea bolilor transmisibile% const!ngeri macroeconomice anii 234 epoca petrolului reduceri bugetare% e"ol#ia demers#l tiinific rolul factorilor de mediu -n s!n!tate Acumularea datelor unor studii privind eficacitate$ eficien$ "ariabilitate ser"icii medicale costuri (diferen'e +i inegalit!'i de rezultate)% medicina bazat! pe dovezi (156 dintre procedurile diagnostice +i terapeutice aveau la baz! evalu!ri +tiin'ifice bine documentate metodologic). reconsiderarea rela'iilor dintre serviciile medicale +i s!n!tate% cu elaborarea unor noi modele. )oate aceste aspecte au dus la reconsiderarea relatiilor dintre serviciile medicale si sanatate% precum si la elaborarea unor modele pentru intelegerea relatiilor diferitelor categorii de factori cu starea de sanatate.
7

Primul modele de fundamentare a unei strategii de sanatate pe un model are sa recunoasca influenta ma.ora asupra sanatatii a altor factori in afara de servicii medicale a aparut in 1839 modelul :alonde% "ananda % model de referinta care a propus clasificarea determinantilor in patru categorii comportament% mediu% biologie umana si ingri.iri de sanatate. Acest model prin conceptul sau impune diferenta intre sistemul de sanatate si sistemul de ingri.irilor de sanatate. Sistem de sanatate ansamblu elementelor si relatiilor care influenteaza starea de sanatate a indivizilor si a populatiei Sistem ingrijiri de sanatate reprezinta un susbsistem al precedentului cuprinzind un ansamblu de resurse umane% materiale% financiare% informationale si simbolice care au ca scop imbunatatirea sau mentinerea starii de sanatate.

SNTATE
Raportul Lalonde (Canada) model al sistemului de sntate
COMPORTAMENT

BIOLO IE !MAN

STARE "E SNTATE

#N RI$IRI "E SNTATE

ME"I!

0odelul celor patru categorii permite intelegerea relatiilor care influenteaza sanatatea si fundamenteaza noi tipuri de interventii medicale si nemedicale.

S-ar putea să vă placă și