Sunteți pe pagina 1din 31

CUPRINS

INTRODUCERE.......................................................................................................................... 2 1.PROCESUL DE UNIFICARE MONETAR EUROPEAN........................................................3 1.1. Sistemul Moneta Eu o!ean "SME#...................................................................................$ 1.2. Uniunea e%onomi%& 'i moneta &.......................................................................................( 1.3. Eu o) mone*a uni%& eu o!ean&........................................................................................+ 2.E,TINDEREA UNIUNII ECONOMICE -I MONETARE EUROPENE..................................1. 2.1.Eta!ele a*e & ii la Uniunea E%onomi%& 'i moneta &........................................................12 2.2.Pe s!e%ti/ele e0tin*e ii Uniunii E%onomi%e 'i Moneta e...................................................11 3.ROM2NIA 3N CONTE,TUL ADOPTRII MONEDEI UNICE EURO.......................................1+ 3.1.Pe s!e%ti/ele a*o!t& ii mone*ei uni%e.............................................................................14 3.2. E5e%tele a*o!t& ii mone*ei uni%e eu o!ene.....................................................................22 CONCLU6II............................................................................................................................... 23 7I7LIO8RAFIE.......................................................................................................................... 2$ ANE,E...................................................................................................................................... 2( ................................................................................................................................................... 31

INTRODUCERE
Uniunea economic i monetar (UEM) reprezint un pas major n procesul de integrare a economiilor UE. UEM presupune coordonarea politicilor economice i fiscale, o politic monetar comun i o moned comun - euro. Cu toate c toate cele ! state mem"re UE particip la uniunea economic, unele #ri au dus integrarea mai departe prin adoptarea monedei unice. $mpreun, aceste #ri formeaz zona euro. %ecizia de a forma o Uniune economic i monetar a fost luat de Consiliul European n oraul olandez Maastric&t, n decem"rie '((', fiind mai t)rziu pre*zut n +ratatul pri*ind Uniunea European (+ratatul de la Maastric&t). Uniunea economic i monetar reprezint un pas nainte pentru UE n procesul de integrare economic, nceput n '(,!, odat cu crearea Uniunii. -ntegrarea economic aduce "eneficii mai mari, eficien# intern i soliditate economiei UE, n general i economiilor statelor mem"re, n particular. .cest lucru ofer i oportunit#i pentru sta"ilitate economic, pentru intensificarea creterii economice i pentru un grad mai mare de ocupare a for#ei de munc / de care "eneficiaz direct cet#enii UE. $n termeni practici, UEM nseamn0 coordonarea ela"orrii politicilor economice ntre statele mem"er, coordonarea politicilor fiscale, n special prin sta"ilirea de limite pentru datoria i deficitul pu"lic, o politic monetar independent coordonat de 1anca Central European (1CE), moneda unic i pia#a unic. $n termeni generali, Uniunea Economic i Monetar reprezint un pas nainte n procesul de integrare economic. 2radele de integrare economic pot fi mpr#ite n ase pai0 zona de comer# preferen#ial (cu ta3e *amale reduse ntre anumite state) zona de li"er sc&im" (fr ta3e *amale pentru anumite "unuri sau pentru toate "unurile ntre #rile participante) uniunea *amal (cu aceleai ta3e *amale e3terne pentru #rile ter#e i o politic comercial comun) pia#a unic (cu norme comune pri*ind produsele i cu li"era circula#ie a mrfurilor, a capitalurilor, a persoanelor i a ser*iciilor) uniunea economic i monetar (o pia# unic cu o moned i o politic monetar comune) integrarea economic complet (toate elementele enumerate mai sus la care se adaug politici fiscale i alte tipuri de politici economice armonizate). 4a data crerii Uniunii Europene , n '(,5, su" forma Comunit#ii Economice Europene, scopul a fost acela de a realiza o uniune *amal i o pia# comun pentru agricultur. Ulterior, aceast pia# comun limitat a fost e3tins pentru a se crea o pia# unic i pentru "unuri i ser*icii, pia# care a fost realizat, n mare msur, p)n n '((6. $n prezent, Uniunea European se afl la pasul al cincilea al acestui model. -ntegrarea economic progresi* nu a nceput odat cu decizia de a crea moneda unic0 este *or"a despre un proces de lung durat, care face parte din istoria UE i constituie una dintre cele mai mari realizri ale acesteia.

1. PROCESUL DE UNIFICARE MONETAR EUROPEAN


$n anii 789, pe fondul progreselor nregistrate la ni*elul integrrii economice europene, s-a nscut ideea crerii unei monede unice. Cu toate acestea, tratatele nu pre*edeau nc o moned unic a Comunit#ii Economice Europene. Mai mult, la *remea aceea, toate cele ase state ale CEE fceau parte dintr-un sistem monetar interna#ional func#iona"il (denumit :sistemul 1retton ;oods<). $n cadrul acestui sistem, ratele de sc&im" ale monedelor erau fi3ate la ni*ele ajusta"ile i au rmas sta"ile p)n la mijlocul anilor 789, at)t n cadrul CEE, c)t i pe plan interna#ional. $n anul '(8(, Comisia European a prezentat un plan (:=lanul 1arre<) de concretizare a conceptului de moned unic, deoarece sistemul 1retton ;oods prezenta tot mai multe semne de tensionare. =e "aza Planului Barre, efii de stat sau de gu*ern au con*ocat Consiliul de Minitri pentru a concepe o strategie de realizare a Uniunii Economice i Monetare (UEM). >ezultatul s-a materializat n Raportul Werner, pu"licat n anul '(!9, care a recomandat crearea a ceea ce s-a numit :sarpele valutar<. $n anul '(! , nou #i europene' au decis s limiteze la ? , ,@ fluctua#iile cursurilor reciproce ale monedelor lor, n condi#iile flotrii li"ere ale acestora fa# de dolarul american. .cest aranjament este cunoscut su" denumirea de :sarpe valutar<. $n practic, a fost *or"a despre un acord ntre #rile *est-europene, prin care s-a sta"ilit flotarea n "loc a monedelor respecti*e fa# de dolarul american. $n anul '(!6, dup cea de-a doua de*alorizare a dolarului american i nn condi#iile socului petrolier, micrile speculati*e de capitaluri s-au amplificat foarte mult, pro*oc)nd oscila#ii ample i nepre*zute ale cursurilor *alutare. $ncerc)nd s men#in totui cursurile n marjele de fluctua#ie presta"ilite, "ncile centrale europene i-au epuizat rapid rezer*ele *alutare. $n aceste condi#ii, lipsa de coordonare i adoptarea unor politici monetare di*ergente au determinat a"olirea :sarpelui valutar<. =entru a remedia aceast insta"ilitate i *olatilitatea cursului de sc&im" care a urmat, cele nou state mem"re ale CEE au relansat procesul de cooperare monetar n luna martie '(!( odat cu crearea Si te!ului Monetar European "SME#. Aistemul cuprindea n principal mecanismul cursului de sc&im" (MCA) care a introdus cursuri de sc&im" fi3e, dar ajusta"ile ntre monedele statelor CEE. .stfel, au fost necesare modificri pri*ind politicile economice i monetare n *ederea asigurrii sta"ilit#ii cursurilor de sc&im". $n cadrul AME, participan#ii au reuit s creeze o zon caracterizat de sta"ilitate monetar din ce n ce mai puternic i s rela3eze treptat controalele pri*ind circula#ia capitalurilor. .doptarea A$tului European Uni$ n anul '(58 a reprezentat un nou impuls pentru crearea monedei unice i a UEM. .cesta a sta"ilit un calendar de lansare a pie#ei unice i a reafirmat necesitatea crerii UEM. $n anul '(55, Consiliul European a confirmat o"iecti*ul de creare a UEM i a numit un comitet format din e3per#i n domeniul politicii monetare, n special gu*ernatori ai "ncilor centrale din CE, cu scopul de a propune msuri concrete de realizare a UEM. Raportul Delor care a rezultat, a propus realizarea UEM n trei etape, dar era necesar ela"orarea unui temei juridic pentru UEM. >aportul a condus la negocieri care s-au concretizat n +ratatul pri*ind Uniunea European, semnat la Maastric&t n data de ! fe"ruarie '(( . +ratatul a instituit Uniunea European (UE) i a modificat tratatele fondatoare ale Comunit#ilor
1

Bran#a, 2ermania, -talia, 4u3em"urg, 1elgia, Clanda, Marea 1ritanie, -rlanda, %anemarca.

Europene prin adugarea unui nou capitol pri*ind politica economic i monetar. .cest nou capitol a pus "azele UEM i a sta"ilit o metod i un program n *ederea realizrii acesteia. 4a data de ' iulie '((9, a nceput prima etap a Uniunii Economice i Monetare. .ceasta s-a caracterizat n principal prin eliminarea "arierelor interne din calea li"erei circula#ii a mrfurilor, persoanelor, ser*iciilor i capitalurilor n interiorul UE. Cea de-a doua etap a de"utat cu nfiin#area -nstitutului Monetar European (-ME), precursorul 1ncii Centrale Europene (1CE), la data de ' ianuarie '((D. .ceast etap a fost destinat pregtirilor te&nice necesare pentru crearea monedei unice, punerea n aplicare a unei discipline fiscale i pentru ntrirea con*ergen#ei politicilor economice i monetare ale statelor mem"re UE. 1CE a fost instituit n luna iunie '((5 i a a*ut la dispozi#ie jumtate de an pentru des*)rirea preparati*elor ini#iate de -ME. 4a data de ' ianuarie '(((, a nceput cea de-a treia, i ultima, etap a UEM, prin fi3area ire*oca"il a cursurilor de sc&im" pentru monedele pro*enind din cele '' state mem"re participante i prin introducerea monedei unice - euro. %e la ' ianuarie 99 , euro e3ist i su" form de moned efecti* . 1.1. Si te!ul Monetar European "SME#

%up cum am precizat, :Sistemul Monetar European< a fost creat n anul '(!(. -ni#ial, la AME au participat #rile din :sarpele valutar<, cu e3cep#ia .ngliei0 Bran#a, 2ermania, -talia, 4u3em"urg, 1elgia, Clanda, Marea 1ritanie, -rlanda, %anemarca. Principalele caracteristici ale AME au fost urmatoarele0 unitate monetar comun "ECU- :European Currency Unit<), definit pe "aza unui :co< format pe "aza tuturor #rilor participante. cursuri de schimb fixe, dar ajustabile , ntre monedele #rilor participanteE aceste cursuri au fost sta"ilite prin definirea i respectarea unui curs :pivot< al fiecrei monede participante fa# de ECU. .ceste :cursuri pivot< puteau fi modificate cu acordul celorlalte #ri participante, iar marjele de *aria#ie acceptate ale cursurilor de sc&im" de pia# fa# de :cursurile pivot< erau de ? , ,@. indicatori de divergen pentru fiecare moned participant, care s reflecte e*olu#ia disparat a monedei respecti*e fa# de celelalte monede participante6. solidaritatea trilor membre, manifestat prin crearea unei rezerve valutare comune i acordarea de credite reciproce n cazul e3isten#ei unor dificult#i ale "alan#ei de pl#i, precum i pentru finan#area inter*en#iilorD. $n anul '(5(, la AME a aderat i Apania, care a o"#inut pentru moneda sa ( pesetas) o "and de fluctua#ie e3tins (? 8@). $n anul urmtor, -talia a e3tins i ea "anda de fluctua#ie a lirei italiene la ? 8@. %e asemenea, n anul '((9, la AME a aderat i .nglia, iar n '(( , =ortugalia. $n septem"rie '(( , .nglia i -talia au prsit ns AME, iar pesetas-ul spaniol i escudo-ul portug&ez s-au de*alorizat n repetate r)nduri. Ca urmare, "anda de fluctua#ie a fost e3tins la ? ',@, doar marca *est-german i guldenul olandez rm)n)nd n continuare n "anda ini#ial de ? , ,@. .ustria a aderat la AME n anul '((,, iar n anul '((8 a intrat Binlanda. $n noiem"rie '((8, lira sterlin a re*enit, la r)ndul su, n AME. =rincipala cauz a acestor e*enimente au fost fluctua#iile dolarului, care au determinat apari#ia unei insta"ilit#i cronice a AME. Cu toate
2 3

sursa0 &ttp0FFGGG.ec".intFec"FeducationalFfactsFeuintF&tmlFeiH996.ro.&tml $n acest fel se sta"ilete crei "nci centrale i re*ine sarcina de a ac#iona pentru reec&ili"rarea cursului de sc&im". $ $n acest scop a fost creat :Bondul European de Cooperare Monetara<

acestea, mecanismele de ajustare a sistemului au reuit sa resta"ileasc ec&ili"rul n interiorul economiilor europene i n rela#iile dintre acestea. $n anul '(!9, a fost eliminat posi"ilitatea de realiniere a cursurilor, ceea ce a creat anumite tensiuni n cadrul AME, ns i acestea au fost relati* usor depite, deoarece #rile participante au fost dispuse s renun#e par#ial la autonomia politicii lor monetare i s urmeze politica impus de 1undes"anI, care se "ucura de un prestigiu deose"it, n urma performan#elor sale o"#inute n controlul infla#iei. +otusi, deocamdat, aceast renun#are la o politic monetar na#ional independent a fost doar par#ial, cci statele mem"re au pstrat o serie de mijloace de control asupra comer#ului e3terior i asupra intrrilor i iesirilor de capital. 4a nceputul anilor 7(9, micrile de capital au fost complet li"eralizate, ceea ce a amenin#at din nou, foarte serios, sta"ilitatea AME. .ceasta, deoarece, prin decizia amintit, statele mem"re UE au ignorat n mod premeditat una din incompatibilitile economice fundamentale / cea ntre cursuri *alutare fi3e, mo"ilitate perfect a capitalului i politic monetar autonom / ceea ce a fcut ca criza AME sa fie iminent i ine*ita"il. Ji, ntr-ade*r, criza AME, iz"ucnit n septem"rie '(( , nu a fcut dec)t sa confirme aceasta incompati"ilitate ,, demonstrat teoretic, ntre cursuri *alutare fi3e, li"era circula#ie a capitalului i politic monetar autonom. =arado3al este c aceast criz a AME a aprut e3act n perioada n care s-a nc&eiat : ratatul de la Maastric!t<, prin care statele europene i afirmau, n form juridic, &otr)rea de a realiza o uniune econimic i monetar i de a adopta o moned unic. Cauzele crizei SME nu au fost nc indentificate i elucidate complet. +otui, dintre aceste, pot fi amintite urmtoarele0 la iunie '(( , %anemarca a respins, prin referendum, ratatul de la Maastric!tE dei, pro"a"il, rezultatul acestui referendum nu a fost dec)t un catalizator, mul#i economiti consider ca acest rspuns negati* al poporului danez a condus la iz"ucnirea crizei AME, deoarece pia#a l-a interpretat ca o ezitare i ca un semnal c UEM nu se *a realiza niciodat, ceea ce a fa*orizat atacurile speculati*e. unele #ri participante la AME se confruntau, la acea dat, cu pro"leme de competi*itate, din cauza infla#iei persistente i a creterii costurilor cu for#a de munc8. apari#ia unor atacuri speculati*e, care conform :teoriei atacurilor speculative auto"ntreinute<, pot pro*oca o criz, c&iar i n a"sen#a unor cauze care #in de economia real. ocul macroeconomic puternic reprezentat de unificarea 2ermaniei, care a fost una din principalele cauze ale deteriorrii situa#iei "ugetare a statelor mem"re UE (pri*it prin prisma criteriilor de la Maastric!t)!. constatarea faptului ca UE nu constituie o zon monetar optim# ceea ce a afectat negati* anticipa#iile de pe pia#5. $n ciuda crizelor prin care a trecut, AME a constituit o e3perien# reuit, n special prin performan#ele o"#inute n materie de dezinfla#ie (. Aistemul monetar european a pu $ap%t
1 (

Ae mai numete :triada incompati"ilit#ilor< sau :triung&iul incompati"ilit#ilor<. %e e3emplu, cazul -taliei, a crei moned a i fost puternic atacat. 9 Unificarea 2ermaniei i nt)rzierea re*alorificrii mrcii germane sunt considerate de unii economiti drept cauze importante ale crizei AME. + >ealizarea uniunii economice i monetare nu era credi"il n conte3tul e3isten#ei unei puternice opozi#ii politice i a multor cereri de modificare a criteriilor de la Maastric&t, considerate a nu fi n concordan# cu :teoria zonelor monetare optime<, n modul acesta apr)nd un cadru fa*ora"il atacurilor speculati*e. 4 $n perioada '(59-'(5!, rata medie a infla#iei s-a redus de la '', @ la , @ n #rile participante.

&e'alori(%rilor $on$uren)iale i a permis re&u$erea ratei in*la)ei n #rile mem"re prin politici riguroase duse de gu*erne i de "ncile centrale (ntre '(59 i '(5!, rata medie a infla#iei n C.E.E. s-a redus de la '', @ la , @). 1.+. Uniunea e$ono!i$% ,i !onetar%

ratatul de la Maastric!t, nc&eiat n anul '(( i ratificat n anul '((6, a pre*zut crearea unei :Uniuni Economice i Monetare<. $n acest scop, statele mem"re UE urmau sa adopte o moned unic i s renun#e la politica monetar na#ional, n fa*oarea unei politci monetare unice, ela"orat i implementat de o autoritate monetar comunitar, numit :Sistemul European de $nci Centrale< (AE1C). =otri*it : ratatului<, crearea UEM urma sa se realizeze n trei etape. n prima etap, n derulare deja la data semnrii : ratatului<, urma s continue crearea unei pie#e unice, li"eralizarea circula#iei capitalurilor i intenificarea coordonrii politicilor monetare. %e asemenea, n aceast faz s-au sporit mijloacele destinate nlturrii dezec&ili"relor ntre regiunile europene (fonduri structurale). $nfiin#area -nstitutului Monetar European'9 (-ME) la data de ' ianuarie '((D a marcat de"utul celei de!a doua etap a uniunii economice i monetare. -ME nu a*ea nicio atri"u#ie n aplicarea politicii monetare n Uniunea European / aceasta rm)n)nd n sarcina autorit#ilor na#ionale / i nici nu era a"ilitat s inter*in pe pia#a *alutar. Cele dou atribuii principale ale -ME0 '. consolidarea cooperrii ntre "ncile centrale i a coordonrii politicii monetareE . desfurarea acti*it#ilor pregtitoare necesare pentru nfiin#area Aistemului European al 1ncilor Centrale (AE1C), aplicarea politicii monetare unice i introducerea monedei unice n cea de-a treia etap. $n acest sens, -ME a reprezentat un cadru propice pentru consultri i sc&im"uri de opinii i informa#ii cu pri*ire la aspectele de politic monetar, asigur)nd totodat cadrul organizatoric, logistic i normati* pentru ca AE1C s i poat ndeplini atri"u#iile n cea de-a treia etap''. n etapa a treia, care a de"utat la data de ' ianuarie '(((, s-a pre*zut fi3area ire*ersi"il a cursurilor de sc&im", dispari#ia pie#elor *alutare, ela"orarea i aplicarea unei politici monetare unice i nlocuirea rapid a monedelor na#ionale cu moneda unic. %ona euro a fost instituit n anul '((( ca o zon monetar ce cuprindea ini#ial '' state dintre cele ', state mem"re ale UE de la acea dat i numra peste 699 de milioane de locuitori. $n anul '(((, responsa"ilitatea politicii monetare a fost transferat Eurosistemului' , condus de o institu#ie suprana#ional - 1CE. +otui, responsa"ilitatea politicilor economice a rmas n competen#a statelor participante la zona euro. $n acest conte3t, erau necesare eforturi sus#inute de con*ergen# din partea fiecrui stat mem"ru n *ederea crerii unui mediu prielnic pentru stabilitatea preurilor n Europa. =oliticile economice na#ionale au contri"uit la realizarea unor condi#ii economice similare n ntreaga zon euro. -ntroducerea fr pertur"ri a monedei euro a fost posi"il datorit con*ergen#ei unor caracteristici economice fundamentale ale #rilor *izate spre cele mai "une *alori de referin#.
1. 11

-nstitu#ie care a*ea s se transforme, la nceputul celei de-a treia faze, n :1anca Central European<. sursa0 &ttp0FFGGG.ec".europa.euFec"F&istorKFemuF&tmlFinde3.ro.&tmlLstage' 12 Eurosistemul reprezint sistemul "ncilor centrale din zona euro, cuprinz)nd 1CE i "ncile centrale na#ionale ale statelor mem"re care au adoptat euro n a treia etap a Uniunii Economice i Monetare.

=rocesul de con*ergen# a economiilor din zona euro *a continua, de e3emplu, prin diminuarea diferen#ialelor de infla#ie dintre #ri. .ceasta *a facilita obiectivul politicii monetare, care este meninerea unui nivel stabil al preurilor "n zona euro , contri"uind astfel la realizarea unei creteri neinfla#ioniste. =ri*ind n perspecti*, statele mem"re UE care *or adopta euro n *iitor, tre"uie s asigure con*ergen#a propriilor economii cu economia zonei euro. =rocesul de unificare monetar realizat prin ratatul de la Maastric!t este definitiv i ireversibil. &reversibilitatea procesului rezult din modalitatea de trecere la faza a treia, care este condi#ionat de indeplinirea unor criterii de conver'en'6 foarte precise, cunoscute i su" denumirea de "criteriile de la Maastricht# i anume0 tre"uie s e3iste o sta"ilitate dura"il a pre#urilor i o rat medie a infla#iei, n cursul unei perioade de un an naintea e3aminrii, care nu poate depi cu mai mult de ',,@ rata infla#iei a cel mult trei state mem"re care au nregistrat cele mai "une rezultate n domeniul sta"ilit#ii pre#urilorE deficit "ugetar su" 6@ din =-1'D. datorie pu"lic mai mic de 89@ din =-1 . rata nominal a do")nzii pe termen lung nu tre"uie s depeasc cu mai mult de @ pe aceea a cel mult trei state mem"re care au nregistrat cele mai "une rezultate n domeniul sta"ilit#ii pre#urilorE limitele normale de fluctua#ie pre*zute de mecanismul cursului de sc&im" (MF- ',@) tre"uie respectate, fr ca acesta din urm s cunoasc tensiuni gra*e cel pu#in pe parcursul ultimilor doi ani dinaintea e3aminrii. Criteriile de con*ergen# au ca scop realizarea unor e*olu#ii economice armonioase n cadrul UEM, care s nu pro*oace tensiuni ntre statele mem"re UE',. Criteriul referitor la rata inflaiei pri*ete efetele negati*e pe care le e3ercit asupra economiei o cantitate de moned e3cedentar. Este necesar ca #rile care *or adopta moneda unic s ai" rate ale infla#iei apropiate, cci #rile cu o infla#ie prea mare *or cunoate pe termen lung o pierdere de competiti*itate. .cest criteriu o"lig intreprinderile din fiecare #ar participant s duc politici salariale stricte- pentru a-i men#ine competiti*itatea i a se pregti astfel pentru concuren#a cu celelalte #ri. Criteriile referitoare la deficitul bugetar i la datoria public sunt str)ns legate ntre ele'8. >educerea datoriei este necesar pentru a e*ita o finan#are monetar i infla#ionist o deficitelor pu"lice. Ae tie ca ntr-o situa#ie de prele*ri o"ligatorii ridicate, gu*ernul nu poate finan#a deloc un deficit prin mprumut sau prin creare de moned. $mprumutul nu face dec)t s am)ne pro"lema finan#rii i, n ultim analiz, o agra*eaz. 2reutatea ram"ursrii datoriei i do")nzile agra*eaz deficitele pu"lice i, deci, o"lig la noi mprumuturi, iar acest aspect continu p)n se creeaz o situa#ie de faliment. C solu#ie preferat este aceea de a se recurge la creare de moned, ns acest fenomen este unul infla#ionist i se ndeprteaz de o"iecti*ul central de sta"ilitate
13

$n literatura economic, termenul de :conver'en< este asociat, cel mai adesea, cu cu aspecte economice reale(:conver'en real<)0 reducerea diferen#elor pri*ind ni*elul de trai, ritmul de cretere economic, rata ocuprii, ni*elul de competi*itate, etc. $ntr-o alt accep#iune, putem *or"i despre o : conver'en nominal<, care pri*ete e*olu#ia *aria"ilelor pri*ind costurile, pre#ul, rata do")nzii, indicatorii pri*ind finan#ele pu"lice. 1$ Atatul mem"ru nu tre"uie s fac o"iectul unei decizii a Consiliului pri*ind e3isten#a unui deficit "ugetar e3cesi*E 11 sursa0 &ttp0FFGGG.ec".intFec"FeducationalFfactsFeuintF&tmlFeiH995.ro.&tml 1( %eficitul "ugetar actual determin ni*elul *iitor al datoriei pu"lice.

monetar. %in aceast cauz, +ratatul de la Maastric&t pre*ede reducerea datoriei pu"lice. Cri, pentru reducerea acesteia, tre"uie redus deficitului pu"lic. Criteriul de la Maastric&t pri*ind rata dob$nzii a fost impus deoarece se consider c ni*elul ratei do")nzii pe termen lung reflect gradul de dura"ilitate a con*ergen#ei realizate de statul mem"ru. =rotocolul pri*ind criteriile de con*ergen# mai precizeaz c rata do")nzii a*ut n *edere se calculeaz ca medie a ratei nominale a do")nzii pe termen lung, pentru titlurile de stat, pe ultimele ' luni. Ca regul general, s-a sta"ilit ca titlurile care pot fi a*ute n *edere tre"uie s fie emise de gu*ern, pentru o perioad de apro3imati* '9 ani i s fie lic&ide'!. Criteriul pri*ind stabilitatea cursului de schimb impune participarea la AME timp de minim ani, fr deprecieri ale cursului pi*ot i fr inter*en#ii ale "ncii centrale. .cest criteriu este ndeplinit dac fluctua#iile cursului *alutar al #rii analizate s-au ncadrat n limitele normale'5 de fluctua#ie, fr a nregistra tensiuni se*ere, timp de minim ani nainte de e3aminare. $n anul '((8, s-a decis am)narea trecerii la cea de-a treia faz a UEM, p)n la ' ianuarie 99(, deoarece, la acea dat, erau foarte pu#ine #ri care ndeplineau criteriile de conver'en men#ionate. 4a ' mai '((5 :Consiliul European< a analizat situa#ia #rilor mem"re ale UE, care doreau s participe la :Uniunea Economic i Monetar< i a &otr)t continuarea procesului de unificare monetar. Ca urmare, la ' ianuarie '(((, moneda unic - euro- a fost adoptat, n form scriptural, de ctre un numr de '' state mem"re UE '(. 4a ' ianuarie 99', euro a fost adoptat i de 2recia, care, ntre timp, a reuit s ndeplineasc i ea criteriile de con*ergen#. 4a ' ianuarie 99 , euro a fost lansat su" form de "ancnote i monezi metalice, monedele na#ionale fiind retrase din circula#ie. %intre statele mem"re UE care nu particip n prezent la UEM, dou (%anemarca i .nglia) au apelat la ceea ce se numete :clauza de nonadoptare<, iar celelalte (Auedia si cele '9 state care au aderat la UE n 99D) nu ndeplinesc nc criteriile de la Maastric!t( $n cadrul UEM, e3ist o autoritate monetar unic / : Eurosistemul<, denumire folosit pentru a desemna ansam"lul format din :$anca Central European< i :$ncile Centrale )aionale< ale statelor mem"re ale UE. =olitica monetar unic este ela"orat de : Eurosistem< i este implementat, ntr-o manier descentralizat, la ni*elul :$ncilor Centrale )aionale<

1...

Euro/ !one&a uni$% european%

$nc de la faza de proiect, ideea unei monede unice, care s deser*easc teritoriul statelor semnatare ale Uniunii a fost mai mult dect "ine*enit. %iferen#ele de paritate ntre #rile statelor mem"re, po*ara unor calcula#ii i recalcula#ii n func#ie de #rile str"tute n concediu sau n cltorii de afaceri, diferen#ele de comisioane din diferitele sisteme "ancare i nu n ultimul rnd dificultatea unor proceduri care tindeau din ce n ce mai mult nspre simplificare administrati*, au fcut din ideea monedei Euro ca un sim"ol al Uniunii.
19 1+

=entru a e*ita ca rata do")nzii s fie afectat de prima de lic&iditate. 4a momentul ela"orrii tratatului, :limitele normale de fluctua#ie< se situau la ? , ,@ n jurul parit#ilor centrale "ilaterale, n timp ce o "and de fluctua#ie de ?8@ reprezenta o derogare de la norme. $n august '((6, s-a luat decizia de a lrgi limitele de fluctua#ie p)n la ?',@, iar interpretarea conceptului :limite normale de fluctua#ie<, a de*enit mai pu#in clar. 14 .ustria, 1elgia, Binlanda, Bran#a, 2ermania, -rlanda, -talia, 4u3em"urg, Clanda, =ortugalia i Apania.

*enumirea monedei unice europene, pre*zut n ratatul de la Maastric!t, a fost :ecu< (European Currency Unit). Ecu-ul nu a constituit niciodat reprezentarea unei monede propriuzise, ci era doar o unitate de msur monetar, un nume generic care fluctua n raport cu monedele #rilor europene. El a constituit, ns, una din etapele &otrtoare care au dus la apari#ia monedei unice europene. Aim"olul grafic utilizat pentru euro a fost creat de Comisia European. A-a urmrit ca acest sim"ol s ndeplineasc trei condi#ii0 s fie usor de recunoscut i de asociat cu Europa, s fie usor de scris cu mna i s ai" un aspect estetic plcut. Aim"olul ales seamn cu litera : E<, tiat cu dou linii orizontale paralele. .cest sim"ol este inspirat din litera greceasc :N<, care amintete de leagnul ci*iliza#iei europene care a fost Elada, fiind i prima liter a cu*)ntului :Europa<. 4iniile paralele sim"olizeaz sta"ilitatea :euro<, iar prescurtarea oficial este :EU+<. Euro a fost lansat la data de ' ianuarie '(((, de*enind moneda unic a peste 699 de milioane de europeni. $n primii trei ani, euro a fost o moned in*izi"il, utilizat doar n scopuri conta"ile, de e3emplu pentru pl#ile electronice. Oumerarul n euro a fost pus n circula#ie a"ia la data de ' ianuarie 99 , atunci c)nd a nlocuit, la cursuri de sc&im" fi3ate ire*oca"il, "ancnotele i monedele na#ionale, cum ar fi francul "elgian sau marca german. .stzi, "ancnotele i monedele euro reprezint moneda oficial n '8 dintre cele ! de state mem"re ale Uniunii Europene, precum i n insulele, departamentele i teritoriile de peste mri, care fac parte din anumite #ri ale zonei euro sau sunt asociate acestora. $mpreun, aceste #ri formeaz zona euro. Atatele mici, respecti* =rincipatul Monaco, Aan Marino i Cetatea Paticanului folosesc, de asemenea, moneda euro, n "aza unui acord formal 9 nc&eiat cu Comunitatea European. %in punct de *edere juridic, at)t 1CE, c)t i "ncile centrale ale #rilor din zona euro au dreptul s emit "ancnote euro. $n practic, numai "ncile centrale na#ionale emit i retrag efecti* "ancnotele (i monedele) euro. 1CE nu are casierie i nu efectueaz opera#iuni cu numerar. $n ceea ce pri*ete monedele euro, emiten#ii oficiali sunt #rile din zona euro. Aeria "ancnotelor euro cuprinde apte cupiuri0 , EU>, '9 EU>, 9 EU>, ,9 EU>, '99 EU>, 99 EU> i ,99 EU>, fiecare a*)nd alt dimensiune. 1ancnotele euro ilustreaz stiluri arhitecturale care au caracterizat apte perioade din istoria culturii europene Q clasic# romanic# 'otic# renascentist# baroc i rococo# epoca oelului i a sticlei i ar!itectura modern a secolului RR Q i reproduc trei elemente arhitecturale principale0 ferestre# pori i poduri,-. Berestrele i por#ile reprezentate pe a*ersul "ancnotelor sim"olizeaz spiritul european de desc!idere i cooperare. >e*ersul fiecrei "ancnote nf#ieaz un pod caracteristic unei perioade din istoria culturii europene. $n sens metaforic, aceste imagini reprezint comunicarea dintre popoarele Europei, precum i cea dintre Europa i restul lumii. 1ancnotele euro sunt produse la imprimeriile din ntreaga UE. Cu ajutorul unor standarde stricte pri*ind controlul calit#ii, se asigur faptul c toate "ancnotele produse sunt identice n ceea ce pri*ete calitatea i aspectul acestora. Monedele euro se di*izeaz n '99 de cen#i. Aeria monedelor euro cuprinde opt cupiuri diferite0 EU>, ' EU>, ,9 de cen#i, 9 de cen#i, '9 cen#i, , cen#i, cen#i i ' cent. Biecare moned are o fa# :european< i o fa# :naional<. %esenul monedelor de ', i , cen#i ilustreaz pozi#ionarea Europei pe glo" n raport cu .frica i .sia. Monedele de '9, 9 i ,9 cen#i, precum i cele de ' i euro prezint fie Uniunea European nainte de e3tinderea sa de la
2. 21

.ndora, Muntenegru i Soso*o utilizeaz i ele moneda euro, dar fr s fi nc&eiat un acord formal. Oiciunul dintre elementele grafice nu ilustreaz cldiri sau monumente reale. %e asemenea, "ancnotele nu prezint elemente na#ionale specifice.

' mai 99D, fie, ncep)nd cu data de ' ianuarie 99!, o &art a Europei. +oate monedele con#in ' stele n designul lor. Be#ele na#ionale prezint particularit#i distincte de la o #ar la alta. Monedele euro pot fi folosite pretutindeni n zona euro. Biecare stat are dreptul s emit anual i c)te o serie de monede cu caracter comemorativ. Monedele au *aloarea nominal de euro i au putere de circula#ie. Ae mai poate emite anual i c)te o moned comemorativ suplimentar, dac este emis de toate statele, cu ocazia unui e*eniment interna#ional. $n afara monedelor de circula#ie, au fost emise, pentru scopuri numismatice,,, monede cu *aloarea nominal de 'FD euro, , euro, 5 euro, '9 euro, ' euro, 9 de euro, , de euro, ,9 de euro, '99 de euro i 99 de euro, n special din metale no"ile. Cele opt monede euro se diferen#iaz prin dimensiune, 'reutate, material, culoare i 'rosime. Monedele consecuti*e au muc&ii diferite. Biecare moned poate fi recunoscut cu uurin#, c&iar i de ctre persoanele cu deficien#e de *edere.

+. E0TINDEREA UNIUNII ECONOMICE 1I MONETARE EUROPENE

22

Oumismatica (gr. )umisma) este tiin#a au3iliar a istoriei a*)nd drept o"iect de cercetare tipurile monetare, descrierea lor, descifrarea legendelor, materialul din care sunt confec#ionate, raporturile dintre diferitele categorii de moned, circula#ia monetar, e*olu#ia sistemelor monetare disprute.

1.

Oaterea monedei europene este n mod cert e*enimentul financiar mondial cel mai important de la crearea sistemului monetar interna#ional de la 1retton ;oods. Ea este o etap important a construc#iei europene, care se nscrie ntr-un proces nceput n urm cu ,9 de ani, o dat cu crearea Comunit#ii Europene a Cr"unelui i C#elului (CECC), n '(, , i semnarea n '(,! a +ratatului de la >oma instituind Comunitatea Economic European. C pro*ocare important pentru Uniunea Economic i Monetar este e3tinderea sa, astfel nc)t s cuprind toate #rile mem"re UE, inclusi* pe cele ce *or adera n *iitor la UE. Trile mem"re *or adopta moneda euro numai n situa#ia n care *or ndeplini anumite criterii economice, respecti* un grad semnificati* de sta"ilitate a pre#urilor, o situa#ie fiscal solid, cursuri de sc&im" sta"ile i con*ergen#a ratelor do")nzilor pe termen lung. Mem"rii actuali ai zonei euro tre"uie s ndeplineasc aceleai criterii. $n luna mai '((5, la summit-ul UE de la 1ru3elles s-a confirmat faptul c '' din cele ', state mem"re de atunci / 1elgia, 2ermania, Apania, Bran#a, -rlanda, -talia, 4u3em"urg, Clanda, .ustria, =ortugalia i Binlanda / ndeplineau criteriile de adoptare a monedei unice. 4a data de ' ianuarie '((( #rile respecti*e au adoptat euro ca moned comun. Un prim pas in e3tinderea UEM a fost realizat prin aderarea 2re$iei la ' ianuarie 99', dup ndeplinirea criteriilor. 2recia este singura #ar mem"r a Uniunii Europene care nu a aderat la ultima faz a UEM, nc de la lansarea acesteia la ' ianuarie '(((, e3clusi* din considerente economice. .utorit#ile greceti sau angajat s pun n aplicare msuri ferme de reform a sistemului fiscal i au adoptat un program am"i#ios de pri*atizare. =entru ca moneda greceasc s poat intra n mecanismul de sc&im" *alutar din cadrul AME a fost de*alorizat cu 'D@. 2recia i-a diminuat deficitul "ugetar de la D@ din =-1 la ,D@ n anul '((( i ,'@ n anul 999. =rin aceste msuri s-a considerat c au fost ndeplinite criteriile de con*ergen# pentru admiterea n UEM. .lte state mem"re au ndeplinit ntre timp criteriile de con*ergen# i s-au alturat zonei euro /Slo'enia a de*enit cel de-al '6-lea stat mem"ru care s-a alturat zonei euro la data de ' ianuarie 99!, a*)nd cea mai uoarU i directU cale ctre integrare. %upU ce a aderat la AME -- n iunie 99D, i-a construit drumul prin reforme economice i financiare. $n 99, infla#ia a fost de ,6@, i =-1 a atins ni*elul de 56@ din ni*elul mediu n UE , a*)nd o rat de cretere economicU de 6,(@. Consiliul Uniunii Europene a apro"at solicitarea Alo*eniei de a adera la zona euro la data de '' iulie 998. %e la data aderrii la zona euro, "ncile centrale ale acestor #ri au de*enit n mod automat mem"re ale Eurosistemului. Cipru i Malta au aderat la AME -- n mai 99, (' an dup momentul aderrii lor la UE). >aportul de con*ergen# al Ciprului a fost ela"orat n urma solicitrilor primite din partea acestuia la '6 fe"ruarie 99! de a i se realiza o e*aluare de #ar. $n urma raportului de con*ergen#, Cipru i-a continuat consolidarea fiscal, "az)ndu-se pe msuri structurale pri*ind pia#a de "unuri i ser*icii i pia#a muncii i i-a m"unt#it rezultatele fiscale, reduc)nd su"stan#ial ponderea ridicat a datoriei n =-1, ader)nd astfel la zona euro la ' ianuarie 995, alturi de Malta. $n mai 995 a fost realizat nc un raport de con*ergen# la care au participat Alo*acia, 1ulgaria, >epu"lica Ce&, Estonia, 4etonia, 4ituania, Ungaria, =olonia, >om)nia- Auedia. E3cep#ie au fcut statele mem"re care nu au dorit intrarea n aceast etap, ci pstrarea Vsu*eranit#ii monetare<, dei acestea satisfceau condi#iile pentru a se altura adop#iei monedei unice0 %anemarca i Marea 1ritanie. 6 .m"ele state au comunicat Consiliului UE (%anemarca n
23

%anemarca i Marea 1ritanie sunt :state mem"re cu statut special<. $n protocoalele ane3ate +ratatului de instituire a Comunit#ii Europene, celor dou #ri li s-a acordat dreptul de a alege dac doresc sau nu s participe la cea de-a treia etap a UEM, respecti* s adopte euro. .m"ele au fcut uz de a a-numita :clauz de neparticipare<, inform)nd Consiliul UE c, pentru moment, nu inten#ioneaz s treac la etapa a treia, respecti* c nu doresc nc s

11

anul '(( , iar >egatul Unit n anul '((!) faptul c nu inten#ioneaz s participe la cea de-a treia etap a UEM, mai precis c nu doresc, pentru moment, s fac parte din zona euro. Marea 1ritanie este n principiu opus oricrei uniuni monetare, n principal din trei moti*e D0 '. lira este o moned de rezer* interna#ional (ceea ce nu mai era ade*rat, n fapt, de la sf)ritul anilor W!9)E . creterea economic nu poate fi sacrificat n fa*oarea sta"ilit#ii cursului de sc&im". .ceast filozofie a dus la ieirea lirei din AME n '(( , ns a permis realizarea unei rate de cretere economic mai mare dec)t media UEE 6. e3ist incompati"ilitate ntre sta"ilizarea cursului de sc&im" i controlul agregatelor monetare (argument a*ansat nc n '(!(, la crearea AME). .naliza retrospecti* a Slo'a$iei din 995 a artat cele mai "une rezultate cu pri*ire la =-1 real i reducerea deficitului "ugetar de la 5,,@ din =-1 n 99, la D,!@ din =-1 n 995. >ata medie a do")nzii pe termen lung n Alo*acia a fost de D,,@, su" *aloarea de referin de 8,,@. .ceast rat medie a do")nzii pe termen lung s-a situat su" *aloarea de referin de la aderarea la Uniunea European n 99D. $n ceea ce pri*ete criteriul ratei de sc&im", coroana slo*ac (ASS) particip la AME -- din 5 noiem"rie 99,. %ei rata de sc&im" a crescut destul de puternic fa de rata central, Comisia a constatat c moti*ele acestei aprecieri sunt solide i c ASS nu a nregistrat tensiuni gra*e. Msurile i politicile macroeconomice au contri"uit la realizarea unui mediu fa*ora"il unei sta"ilit#i sustena"ile a pre#urilor, precum i la promo*area competiti*it#ii i la creterea gradului de ocupare a for#ei de munc. .stfel, Alo*acia a aderat la ' ianuarie 99( la zona euro, fiind ultima #ar p)n n prezent care a ndeplinit criteriile de la Maastric&t. Auedia, care nu a ndeplinit toate criteriile de con*ergen# (dintre mem"rii :*ec&i<) i restul statelor mem"re care au aderat la UE n 99D i n 99!, sunt considera#i mem"ri care fac o"iectul unei :derogri<, deoarece nu ndeplinesc nc toate cerin#ele pentru adoptarea euro. , 4a fel ca Auedia, nici unul dintre noile state mem"re nu au luat n considerare op#iunea de opt-out (neparticipare) asemntor %anemarcei i Marii 1ritanii. .ceasta nseamn c adoptarea monedei euro este o"ligatorie n conformitate cu tratatele lor de aderare, n care fiecare dintre ele au adoptat deja ntregul corp de legisla#ie european. .stfel fiecare dintre aceste state (1ulgaria, >epu"lica Ce&, Estonia, 4etonia, 4ituania, Ungaria, =olonia, >om)nia) este ateptat s adopte moneda euro c)nd criteriile de con*ergen# sunt pe deplin realizate. 1CE i Comisia European ela"oreaz o dat la doi ani / sau la cererea unui stat mem"ru care face o"iectul unei derogri / rapoarte asupra progreselor nregistrate n ndeplinirea criteriilor de con*ergen#. .ceste rapoarte de con*ergen# iau, de asemenea, n considerare i al#i factori care ar putea influen#a integrarea statului n economia zonei euro. >apoartele stau la "aza deciziilor Consiliului UE pri*ind includerea unui nou stat n zona euro. +.1. Etapele a&er%rii la Uniunea E$ono!i$% ,i !onetar%

.derarea la UEM presupune capacitatea #rii candidate de a-i asuma o"liga#ii i de a su"scrie la o"iecti*ele Uniunii politice, economice i monetare. Crice stat care ader la UE,
fac parte din zona euro. 2$ sursa0 Cerna A., Economie monetar i financiar internaional, curs finan#e-"nci, 9'' 21 . face o"iectul unei derogri nseamn c un stat mem"ru este scutit de unele, dar nu de toate pre*ederile care se aplic n mod normal de la nceputul celei de-a treia etape a UEM. .ceast derogare include toate dispozi#iile care transfer responsa"ilitatea politicii monetare ctre Consiliul gu*ernatorilor 1CE.

12

tre"uie s se pregteasc ulterior i pentru a ndeplini criteriile de la Maastric&t, care s i permit s adopte euro, i anume atunci c)nd situa#ia sa economic *a fi corespunztoare. Uniunea European de astzi are ! de state mem"re. .u mai depus cereri de aderare i, deci au statut de #ri candidate0 Croa#ia, Bosta >epu"lic -ugosla* a Macedoniei (B>-M) i +urcia. Oegocierile de aderare preliminare cu Croa#ia i +urcia au nceput n luna octom"rie 99,, dar Bosta >epu"lic -ugosla* a Macedoniei de#ine statutul de #ar candidat numai din luna decem"rie 99,, de*enind astfel cea de a treia repu"lic e3-iugosla* care c)tig acest statut. =rocesul de intrare n zona euro a #rilor care au nceput procesul de aderare la UE cuprinde 6 etape 80 '. perioada cuprins ntre momentul depunerii cererii de aderare i intrarea n UE, care ec&i*aleaz cu o"#inerea statutului de ,,mem"ru cu derogare< / adic de mem"ru care nu particip la UEM i care, deci, nu a adoptat moneda unic (etapa de preaderare)E . participarea la AME --, etap n care #ara n cauz se *a concentra asupra ndeplinirii criteriilor de la Maastric&t, care s-i permit trecerea la etapa urmtoare (n aceast etap, statul respecti* are calitatea de membru cu dero'are)E 6. adoptarea euro i intrarea n UEM (moment din care statul de*ine membru deplin al UE). =entru a orienta statele candidate asupra reformelor care tre"uie ndeplinite n *ederea aderrii la UE, Uniunea a sta"ilit cte*a criterii de aderare. ! Criteriile o"ligatorii pentru aderarea la Uniunea European, formalizate la summit-ul de la Copen&aga din iunie '((6 , cunoscute su" numele de criteriile de la Copen&aga, sunt urmtoarele0 $riteriul politi$0 e3isten#a unor institu#ii sta"ile, care ar fi garante ale democra#iei, suprema#ia legii, drepturile omului i respectarea i protec#ia minorit#ilor. .cest criteriu a fost desfurat mai t)rziu n ratatul de la .msterdam, declar)ndu-se c :Uniunea este fondat n "aza condi#iilor de li"ertate, democra#ie, respectarea drepturile omului i a li"ert#ilor fundamentale, suprema#iei legii, principii care sunt comune pentru toate statele mem"re< (art.8). Crice stat european care respect aceste principii poate de*eni mem"ru al Uniunii. $riteriul e$ono!i$0 e3isten#a unei economii de pia# func#ionale, capa"ile s fac fa# presiunilor competiti*e i for#elor de pia# din cadrul UE. C economie de pia# func#ional presupune un sistem financiar eficient, capa"il s orienteze economiile personale i ale companiilor ctre in*esti#ii producti*e, un sistem juridic modern aductor de securitate acti*it#ii economice i un cadru macroeconomic sta"il i neinfla#ionist indispensa"il dez*oltrii fenomenului in*esti#ional, creterii i crerii de locuri de munc (4i*iu C. .ndrei, Euro, 99!, pag '8) $riteriul a&opt%rii inte3rale a a$4ui /ului $o!unitar0 capacitatea statului de a-i asuma o"liga#iile rezultate din calitatea de mem"ru, inclusi* aderarea la o"iecti*ul de a nfaptui o uniune economic, monetar i politic. Criteriile e3puse la summit-ul de la Copen&aga *in s completeze condi#ia de "az pentru a de*eni mem"ru al UE, i anume identitatea european, care a fost consacrat prin ratatul de la +oma din '(,5, art. 6! (:Crice stat european poate de*eni mem"ru al Uniunii Europene<). Ulterior la Consiliile Europene, care au urmat celui de la Copen&aga, criteriile de mai sus au fost
2( 29

sursa0 Cerna A. i cola"oratori, Economie monetar i financiar internaional, 99,, pag.' , $ndeplinirea criteriilor de aderare de ctre statele candidate este monitorizat de Comisia European, care anual pu"lic +apoarte de /ar pri*ind succesele nregistrate de statele candidate n acest domeniu.

13

completate cu nc unul0 e5i ten)a unor tru$turi a&!ini trati'e ,i 6u&i$iare $are 'or per!ite a&optarea ,i apli$area a$4ui /ului $o!unitar. .ceast condi#ie asigura c e3tinderea Uniunii Europene nu *a periclita realizrile Comunit#ii i procesul de integrare, con*enit la Maastric&t. Fa(a &e prea&erare presupune, la r)ndul su, parcurgerea mai multor pai. %ei nu este pre*zut e3pres ca fiind necesar, primul pas efectuat de orice stat care a dorit s adere la UE a fost nc&eierea unui .cord European de .sociere la UE i o"#inerea, n modul acesta, a statutului de ,,stat asociat< (la UE). .l doilea pas, a fost adresarea unui cereri de aderare ctre Consiliul European. %up acceptarea cererii de aderare, mai rm)n de parcurs patru pai0 pregtirea negocierilor de aderare de ctre institu#iile UEE n cazurile de p)n acum, Comisia European a dat un a*iz fiecrui stat candidat, a*iz nsuit de Consiliul EuropeanE n momentul n care a*izul a fost fa*ora"il i acceptat de Consiliu, s-a putut trece la etapa urmtoareE desfurarea negocierilor de aderare, denumite i ,,negocieri intergu*ernamentale<E nc&eierea cu succes a negocierilor de aderare cu un stat candidat duce la redactarea unui .cord de .derare, semnat de toate statele mem"re UE i de statul candidat respecti*E apro"area .cordului de .derare de ctre institu#iile UE (Consiliul de Minitri i =arlamentul European)E ratificarea .cordului de .derare de ctre toate statele mem"re UE i de ctre statul candidat n cauzE n urma ratificrii, .cordul de .derare intr n *igoare, marc)nd intrarea statului candidat n UE, i deci, sc&im"area statutului acestuia din ,,stat candidat la aderare< n ,,stat mem"ru<. Consiliul European de la Copen&aga a fi3at drept principiu adoptarea acXuis-ului, la capitolul UEM, de ctre statele candidate / aceasta fie i n condi#iile n care #ara nu ndeplinete, nc de la aderarea la Uniune, i condi#iile zonei euro. Ca atare, o"liga#iunile :primare< aderrii la Uniune sunt 50 politici economice mai con*ergente, #ara candidat tre"uind s su"scrie la o"iecti*ul integrrii n Uniune, s asigure li"ertatea micrii capitalurilor i transferurilor financiare i s respecte disciplina "ugetarE politici monetare mai independente i mai "ine coordonate, care presupun c fiecare stat mem"ru renun# la finan#area monetar a deficitelor pu"lice de ctre "anca central na#ional i i refuz accesul pri*ilegiat al sectorului pu"lic la institu#iile financiareE politici mai solidare ale cursului de sc&im" / p)n la accesul n Euroland, statele mem"re i trateaz politicile cursului de sc&im" drept ,,pro"lem de interes comun<. $i *or coordona astfel politica proprie a cursului cu aceea a zonei, cu o"iecti*ul sta"ilit#ii pre#urilor. Fa(a a &oua presupune participarea la UE, dar fr a participa la UEM, corespunztor statutului de ,,mem"ru cu derogare<. $n aceast faz, se continu procesul de con*ergen# nominal i real, "anca central na#ional a noului stat mem"ru de*ine mem"r a Aistemului European de 1nci Centrale (AE1C) (, iar gu*ernatorul su de*ine mem"ru al Consilului 2u*ernatorilor 1CE. =olitica economic / n special politica monetar / este considerat acum o pro"lem de interes comun, e3ist)nd n acest scop i instrumente juridice (programe na#ionale de
2+
24

sursa0 4i*iu C. .ndrei, Euro, 99!, pag. '8- '5 %in acest moment, n calitate de mem"ri ai AE1C, se asigur indepeden#a "ncii centrale, aceasta re#in)ndu-i drept o"iecti* de prim ordin sta"ilitatea pre#urilor.

1$

con*ergen#, supra*eg&erea multilateral i supra*eg&erea asupra deficitelor pu"lice e3cesi*e)69, iar statul respecti* se supune pre*ederilor =actului de Cretere i de Ata"ilitate, al crui o"iecti* este garantarea caracterului dura"il al con*ergen#ei ntre statele mem"re. .cest =act pre*ede e3plicit dispozi#ii specifice pentru statele aa-numite ,,pre-in<, respecti* mem"re ale UE i neme"re euro. %e asemenea, n acest faz, #ara n cauz poate participa la AME -- / n acest sens fiind necesar formularea unei ,,cereri de aderare<E dac cererea este apro"at, se sta"ilete un curs central ntre moneda na#ional i euro, precum i marjele normale de fluctua#ie fa# de acesta (n mod o"inuit, ?',@). =articiparea la AME -- timp de minim doi ani, fr tensiuni majore, constituie unul din criteriile de con*ergen# ce tre"uie ndeplinite pentru a putea adopta moneda unic (alturi de celelalte criterii pre*zute de +ratatul de la Maastric&t). Fa(a a treia ncepe odat cu adoptarea euro i intrarea n UEM, moment n care statul respecti* de*ine mem"ru deplin al UE. Ca urmare, "anca sa central face parte din Eurosistem, iar gu*ernatorul su de*ine mem"ru cu drepturi depline n Consiliul 2u*ernatorilor 1CE, particip)nd, n aceast calitate, la ela"orarea politicii monetare unice. 1ulgaria, >epu"lica Ce&, Estonia, 4etonia, 4ituania, Ungaria, =olonia, >om)nia i Auedia se gsesc toate n stadiu de membru cu dero'are. +.+. Per pe$ti'ele e5tin&erii Uniunii E$ono!i$e ,i Monetare

=ro*ocrile e3tinderii UEM se refer la implica#iile pe care e3tinderea le are n *edere, n primul r)nd pentru statele candidate care *or cunoate at)t "eneficii c)t i costuri ale renun#rii la moneda proprie, n al doilea r)nd, pentru actualii mem"ri care *or tre"ui s accepte state care poate nu sunt suficient pregtite i n al treilea rnd pentru 1CE care se *a afla n fa#a unor pro*ocri legate de politica monetar i de mecanismul de *ot ntr-o uniune monetar e3tins. =entru a sprijini statele mem"re ale UE aflate n afara zonei euro i pentru a le proteja mpotri*a pericolului insta"ilit#ii cursurilor *alutare, a fost creat Aistemul Monetar European -- (AME --) (E3c&ange >ate Mec&anism -- / E>M -- sau Mecanismul Cursurilor de Ac&im" -- / MCA --), conceput dup modelul AME6'. .cest sistem are caracterul unei structuri de ateptare, n sensul c, nainte de a putea adopta euro, orice stat mem"ru UE tre"uie s participe la AME -- cel pu#in ani, fr tensiuni gra*e i fr modificarea cursului central (conform criteriilor de la Maastric&t).6 AME -- este foarte asemntor cu AME, principalele sale $ara$teri ti$i fiind urmtoarele0 participarea la AME -- este *oluntar (fiecare stat mem"ru UE poate s decid n mod independent momentul aderrii la AME --)E pe termen lung, ns, participarea la AME -este ine*ita"il, deoarece s-a sta"ilit c orice stat mem"ru al UE *a adopta mai de*reme sau mai t)rziu euro.

69

Ooile state mem"re al Uniunii Europene i pot conduce politica monetar n mod autonom p)n la adoptarea monedei euro. 31 Aistemul Monetar European este un cadrul de cooperare n domeniul politicii cursului de sc&im" ntre #rile din zona euro i statele mem"re ale UE situate n afara zonei euro. 32 Ae ateapt ca statele mem"re cu derogare s adere la mecanism, sta"ilind astfel o paritate central a monedei proprii fa# de euro i o "and de fluctua#ie n jurul parit#ii centrale.

11

euro este utilizat ca ancor pentru sta"ilirea cursurilor *alutare centrale, "anda de

fluctua#ie pre*zut fiind de ?',@.66 este permis restr)ngerea "enzii de fluctua#ie a unei monede na#ionale fa# de euro, dei institu#iile comunitare nu ncurajeaz utilizarea acestei posi"ilit#i dec)t n cazul unor #ri cu un grad de dez*oltare foarte similar cu cel al #rilor din zona euro. 1CE se angajeaz s inter*in pe pie#ele *alutare interna#ionale, pentru a sus#ine monedele participante la AME --, at)t timp c)t o astfel de inter*en#ie nu intr n conflict cu principalul su o"iecti* (sta"ilitatea pre#urilor). modificarea cursurilor *alutare centrale tre"uie fcut astfel nc)t s se e*ite tensiunileE orice parte implicat poate ini#ia o procedur de realiniere a cursurilor *alutare centrale (inclusi* 1CE). E3ist i deose"iri ntre AME i AME --. .stfel, AME -- este un sistem mai fle3i"il, deoarece permite modificarea relati* rapid a cursurilor *alutare centrale, iar o"liga#iile de inter*en#ie ale 1CE sunt mai reduse dec)t o"liga#iile similare ale "ncilor centrale na#ionale n cadrul AME. %e asemenea, spre deose"ire de predecesorul su, AME -- a fost conceput ca un mecanism temporar, care s asigure o tranzi#ie lin spre moneda unic. Estonia i 4ituania au aderat la AME -- n iunie 99D (mai pu#in de dou luni dup momentul aderrii lor la UE), iar 4etonia a aderat din mai 99,. .t)t Estonia, c)t i 4ituania i 4etonia au ntrat n AME -- cu o "and de fluctua#ie a cursului de sc&im" de ?',@ fa# de paritatea central. Atatele 1altice se pregtesc s adere la zona Euro c)t de cur)nd condi#iile economice le *or permite.6D %intre mem"rii *ec&i ai UE, care nu au adoptat nc moneda unic, doar %anemarca a aderat la AME --, i anume cu o "and de fluctua#ie restr)ns, de ? , ,@. Atate mai mari ca 1ulgaria, >epu"lica Ce&, Ungaria, =olonia i >om)nia nu au aderat nc la AME --. >epu"lica Ce& i Ungaria au planificat s intre n zona Euro n 9'9, dei am)ndou au acum o aderare am)natU i nu i-au sta"ilit nc o nouU dat. =olonia nu are nc o dat #int oficial pentru adoptarea monedei euro. 1ulgaria i-a sta"ilit data limit pentru 9'9 dar mai mult ca sigur c *a mai a*ea de ateptat, n timp ce >om)nia se pare c nu *a adera la zona Euro mai de*reme de 9'D. E3ist i state mai mici, independente, respecti* =rincipatul Monaco, Aan Marino i Cetatea Paticanului care nu au moned proprie, ele au adoptat euro ca parte a uniunilor lor de monedU cu statele mem"re UE n "aza unui acord formal nc&eiat cu Comunitatea European. .ndora, Muntenegru i Soso*o utilizeaz i ele moneda euro n mod unilateral, fr s fi nc&eiat un acord formal cu UE, dei .ndora caut s-i oficializeze propriile aranjamente. Care *a fi efectul monedei euro asupra statelor din Europa de EstY .ceste state i pstreaz nc monedele na#ionale. Monedele lor na#ionale nu au o rat de sc&im" fi3 fa# de moneda unic. =utem afirma c trecerea la moneda unic aduce 7ene*i$ii nu numai ntreprinztorilor, marilor companii, prestatorilor de ser*icii, ci i consumatorilor. Ele se refera n principal la0 sta"ilitatea monetar (se elimin riscul ratei de sc&im" pentru #rile din zona EU>C)E scderea pre#urilor datorit creterii transparen#ei n domeniul costurilor, dar i al concuren#eiE
33

$n ceea ce pri*ete #rile cu un ni*el foarte nalt de con*ergen# cu zona euro, poate fi con*enit o "and mai ngust, la cererea statului mem"ru respecti* din afara zonei euro. 3$ -ni#ial aceste #ri plnuiau sU fie gata pentru adoptarea euro n perioda 99! / 995. +otui, toate se lupt s ndeplineasc criteriile de infla#ie ntr-un mod sus#inut i tre"uie a*ut n *edere i ne*oia de a reconsidera datele#int na#ionale.

1(

transferul fondurilor se *a face mai uor i mai ieftinE reducerea infla#iei (politica monetar comun *a impiedica infla#ia dintr-o #ar mem"r s afecteze celelalte state mem"re). $nlocuirea monedelor na#ionale cu euro i aplicarea unei politici economice comunitare necesit o str)ns cooperare ntre state, n scopul e3ercitrii noilor competen#e comune. %e asemenea, adaptarea politicilor economice na#ionale la politica economic comun necesit o mai mare responsa"ilitate n fiecare #ar mem"r. abel nr( ,(,( Pro3ra!ele &e inte3rare !onetar% ale tatelor !e!7re UE neparti$ipante la (ona euro
8ara Bul3aria Repu7li$a Ce9% Inten)iile pri'in& SME II C)t mai cur)nd posi"il. =articipare la AME -- pentru perioada minim de ani nainte de intrarea n UEM. Tintirea infla#iei *a continua p)n la nc&eierea procesului de integrare. 2radul de pregtire pentru aderarea la AME -- i la zona euro este e*aluat anual de ctre gu*ern i "anca central. =articip Inten)iile pri'in& a&optarea euro -nten#ioneaz s adopte euro c)t mai cur)nd posi"il. Cea mai recent actualizare a :Atrategiei >epu"licii Ce&e pentru aderarea la zona euro< apro"at de autorit#ile ce&e n august 99! men#ioneaz c unele dintre premisele necesare pentru a "eneficia de a*antajele adoptrii euro nu au atins nc parametrii necesari. C"stacolele principale se refer la necesitatea de a spori fle3i"ilitatea economiei i la consolidarea politicii fiscale. $n prezent, nu are niciun program. 4a referendumul din septem"rie 999 pri*ind adoptarea euro ,6@ din *oturi au fost :mpotri*<. -nten#ioneaz s adopte euro c)t mai cur)nd posi"il. -nten#ioneaz s adopte euro c)t mai cur)nd posi"il. =rogramul de con*ergen# nu indic o dat pentru intrarea n zona euro.

Dane!ar$a

Letonia Lituania Un3aria

=articip =articip .ctualizarea =rogramului de con*ergen# nu pre*ede o dat dorit pentru intrarea n AME --. =rogramul pre*ede numai faptul c participarea la AME -- tre"uie condi#ionat de refacerea credi"ilit#ii fiscale. =articiparea la AME -- numai pentru perioada minim de ani. Ou e3ist o #int e3plicit pentru data intrrii n AME --. Conform =rogramului de con*ergen# ela"orat n anul 99!, nu inten#ioneaz s intre n MCA -- nainte de anul 9' . -nten#ioneaz s participe la AME -numai pentru perioada minim cerut nainte de adoptarea euro. $n prezent, nu are planuri. $n prezent, nu are planuri.

Polonia

=rogramul de con*ergen# nu indic o dat pentru adoptarea euro.

Ro!:nia

Ou nainte de 9',.

Sue&ia Marea Britanie

$n prezent, nu are planuri. 4a referendumul din septem"rie 996 referitor la adoptarea euro ,8@ din *oturi au fost :mpotri*<. $n momentul c)nd *or fi ndeplinite cele cinci teste sta"ilite de ctre gu*ern.

0surse1 $CE# SE$C2

19

abel nr( ,(3( E'olu)ii ;n $a&rul Me$ani !ului Cur ului &e S$9i!7 II "MCS II#34
8ara ,i !one&a Dane!ar$a = $oroana &ane(% "D>># E tonia = $oroana e tonian% "EE># Letonia = lat ul leton "L?L# Lituania = lita ul lituanian "LTL# Data intr%rii ' ianuarie '((( Paritatea $entral% "$ur ul pi'ot# ,i li!itele &e inter'en)ie 4imita superioar =aritatea central 4imita inferioar 4imita superioar =aritatea central 4imita inferioar 4imita superioar =aritatea central 4imita inferioar 4imita superioar =aritatea central 4imita inferioar 1 EUR< !.8 5 D !.D8965 !. ( , '!.((68 ',.8D88 '6. ((8 9.595 , 9.!9 59D 9.,(!656 6.(!9! 6.D,59 .(6D55

5 iunie 99D

mai 99,

5 iunie 99D

0sursa1 $CE2

.. ROM@NIA AN CONTE0TUL ADOPTRII MONEDEI UNICE EURO

31

C deplasare a cursului de sc&im" ctre *alori inferioare (superioare) parit#ii centrale, respecti* deplasarea ctre limita inferioar (superioar) a inter*alului de fl uctua#ie, constituie o apreciere (depreciere) a monedei n raport cu euro.

1+

..1.

Per pe$ti'ele a&opt%rii !one&ei uni$e

Oecesitatea unei sta"ilit#i economice i politice n Europa, cauzat n special de efectele celor dou >z"oaie Mondiale, a determinat e3isten#a unei dorin#e de cooperare ntre state. %up lungi procese de modificri structurale n domeniul economic i socio-politic s-a decis crearea Uniunii Europene i apoi a Uniunii Economice i Monetare. >om)nia a nceput drumul su ctre Uniunea European la ' fe"ruarie '((6, dat la care a fost semnat .cordul de .sociere a >om)niei la Uniunea European, document intrat n *igoare doi ani mai t)rziu. >om)nia depunea oficial cererea de aderare la Uniune n iunie '((,, iar n decem"rie '(((, Consiliul European decidea desc&iderea negocierilor de aderare cu >om)nia, alturi de alte ase state. Cficial, negocierile sunt desc&ise la ', fe"ruarie 999, ele fiind nc&eiate la ni*el te&nic n cadrul Conferin#ei de .derare la ni*el ministerial din 'D decem"rie 99D, decizie confirmat de Consiliul European de la 1ru3elles din '8-'! decem"rie din acelai an. $n acelai timp, Consiliul a reafirmat i calendarul de aderare0 aprilie 99, - semnarea +ratatului de .derareE ' ianuarie 99! - aderarea efecti*. $n perioada '((5- 998, Comisia European a prezentat anual documente de e*aluare pri*ind parcursul european al >om)niei, aceste documente fiind de dou tipuri0 rapoarte pri*ind stadiul pregtirilor n *ederea aderrii i, respecti*, dup semnarea +ratatului de .derare, rapoarte compre&ensi*e de monitorizare n care era prezentat stadiul ndeplinirii angajamentelor asumate de >om)nia n negocierile de aderare. +ratatul de .derare a >om)niei la UE a fost semnat la , aprilie 99,, la 4u3em"urg, de ctre >om)nia i de ctre reprezentan#ii statelor mem"re ale Uniunii. Aemnarea +ratatului de .derare a fost precedat de o"#inerea a*izului conform al =arlamentului European, care a fost acordat la '6 aprilie 99,, cu majoritatea a"solut a *oturilor parlamentarilor europeni. %up semnarea +ratatului de aderare, >om)nia a trecut de la statutul de candidat la cel de stat n curs de aderare, o"#in)nd calitatea de o"ser*ator acti* la acti*it#ile Uniunii. >om)nia a fost astfel asociat pe fond la lucrrile tuturor institu#iilor comunitare, la ni*el politic i te&nic (Consiliul UE i forma#iunile sale sectoriale, grupurile de lucru ale Consiliului, precum i la reuniunile Consiliului European, comitetele i grupurile de lucru ale Comisiei Europene, =arlamentul European, Comitetul >egiunilor i Comitetul Economic i Aocial). 4a ' ianuarie 99!, >om)nia a de*enit stat mem"ru al Uniunii Europene. Conform +ratatului de la .msterdam, toate #rile care de*in mem"re UE tre"uie s adopte euro ca moned de circula#ie, dup o anumit perioad, mai mult sau mai pu#in e3tins. .stfel, integrarea unei #ri n Uniunea European atrage, n mod automat, integrarea acesteia n Uniunea EconomicU i Monetar (UEM) ceea ce presupune implicit, adoptarea monedei unice europene, euro, de ctre #ara respecti*. =otri*it calendarului de adoptare a monedei unice europene, #ara noastr *a trece la euro n inter*alul 9' - 9',. $ns, pentru a adopta moneda unic european, un stat tre"uie s ntruneasc o serie de criterii economice, pentru a nu desta"iliza economia european i pentru a nu afecta paritatea euro cu alte monede interna#ionale. +ratatul de la Maastric&t a conceput adoptarea monedei europene ca pe o cale fr ntoarcere, ntruc)t nu pre*ede nici posi"ilitatea ca un stat mem"ru al Uniunii Europene i Monetare s se retrag i nici pe aceea ca o #ar care a adoptat moneda unic s fie e3clus din uniune. A-a &otr)t ca aderarea #rilor mem"re ale Uniunii Europene la Uniunea Monetar European s se fac gradual, pe msur ce sunt
14

ndeplinite o serie de criterii de con*ergen# nominal, scopul acestor condi#ii fiind acela de a asigura sta"ilizarea economic pe termen lung i un ni*el suficient de nalt de con*ergen# a economiilor din zona de circula#ie a monedei unice, premise ale unei "une func#ionri ale uniunii monetare. $n ceea ce pri*ete aderarea >om)niei la UEM, 1anca Oa#ional a >om)niei consider c tre"uie parcurse dou etape0 etap ce se desfoar din 99! p)n n 9'9 i n care tre"uie s fie atinse trei o"iecti*e i anume0 consolidarea infla#iei sczute, formarea pie#ei interne de capitaluri pe termen lung i con*ergen#a ratelor de do")nd, sta"ilitatea relati* a cursului leului pe pia# (n condi#ii de con*erti"ilitate deplin) n jurul ni*elului de ec&ili"ru pe termen lungE etap necesar ndeplinirii criteriilor de con*ergen# nominal i realizrii unor progrese semnificati*e n procesul de con*ergen# real, marcat de0 aderarea la mecanismul E>M --, n anul 9' i trecerea la euro n anul 9',, dup o perioad de participare la mecanismul E>M --. .doptarea de ctre >om)nia a monedei euro la momentul propus, depinde de ndeplinirea concomitent a criteriilor de con*ergen# sta"ilite prin +ratatul de la Maastric&t. Condi#iile n cauz fac referire la sta"ilitatea pre#urilor, sta"ilitatea ratelor do")nzii, sntatea fina#elor pu"lice prin ni*elul deficitului "ugetar i al datoriei pu"lice, precum i sta"ilitatea ratelor de sc&im" ale monedei na#ionale n raport cu moneda unic european. .ceste criterii sunt denumite generic criterii de conver'en nominal. Criteriile ce *izeaz con*ergen#a nominal sunt o"ligatorii i e3plicite din dou moti*e0 pe de o parte, pentru a putea participa la o uniune monetar este esen#ial, n primul r)nd, armonizarea politicilor monetare ale #rilor mem"re, la care se adaug respectarea disciplinei "ugetare, iar pe de alt parte, con*ergen#a nominal poate fi realizat ntr-un inter*al de timp mult mai scurt dec)t e necesar pentru con*ergen#a real, care este un proces de lung durat, mai ales pentru fostele #ri cu economie planificat. +otui, o foarte mare importan# prezint faptul c criteriile de con*ergen# nominal tre"uie ndeplinite ntr-o manier sustena"il, care s permit respectarea lor pe termen mediu i lung i nu atingerea unui anumit ni*el la un moment dat. 68 $ndeplinirea criteriilor de con*ergen# real poate de asemenea s influen#eze respectarea criteriilor de con*ergen# nominal, at)t n mod fa*ora"il c)t i nefa*ora"il. %e e3emplu, prin creterea =-1-uluiFlocuitor se *a genera o majorare neinfla#ionist a salariilor care *a conduce la o cretere a *eniturilor, o majorare a ncasrilor "ugetare i automat o scdere la ni*elul deficitului "ugetar i a datoriei pu"lice. %e asemenea, creterea ni*elului producti*it#ii *a genera o scdere a costurilor de produc#ie care *a sus#ine dezinfla#ia prin scderea pre#urilor "unurilor comercializate. Momentul de intrare n E>M -- este pre*zut pentru anul 9' n *edere asigurrii unei perioade necesare pentru ndeplinirea criteriilor de con*ergen# nominal i realizarea unor progrese semnificati*e n procesul de con*ergen# real. -ntrarea n zona euro *a a*ea loc la orizontul anului 9',. .doptarea monedei euro n anul 9', ar tre"ui s reprezinte una dintre #intele strategice pentru >om)nia. >espectarea pre*ederilor =rogramului de Con*ergen# pri*ind aderarea >om)niei la EuroZone ar reprezenta o mpcare posi"il ntre atingerea con*ergen#ei nominale i a celei reale. $ns, fr consolidarea procesului dezinfla#ionist, creterea competiti*it#ii
3(

=ri*ind n perspecti*, procesul de con*ergen# real i nominal a economiei >om)niei se *a realiza ntr-un ritm care depinde, n "un msur, de coeren#a general a politicilor economice implementate de autorit#i.

2.

e3porturilor rom)neti pentru limitarea ad)ncirii deficitului de cont curent, creterea predicti"ilit#ii i performan#elor politicii fiscale pe termen mediu, a"sor"#ia ridicat a fondurilor europene i consolidarea reformelor structurale, adoptarea euro *a de*eni un o"iecti* din ce n ce mai ndeprtat. $n perioada de referin# aprilie 99( / martie 9'9, rata medie anual a infla#iei -.=C 6! nregistrat de >om)nia s-a situat la ,,9@, ni*el net superior *alorii de referin# de ',9@ corespunztoare criteriului pri*ind sta"ilitatea pre#urilor. .naliza retrospecti* pe o perioad mai ndelungat arat c, n >om)nia, infla#ia msurat prin pre#urile de consum s-a pozi#ionat pe un trend clar descendent, dar a rmas totui ridicat, la o *aloare medie de apro3imati* ,,8@ n anul 99(. E*olu#ia infla#iei pe parcursul ultimului deceniu tre"uie analizat n conte3tul unei creteri ro"uste a =-1 p)n la jumtatea anului 995, urmat de un declin puternic al acti*it#ii economice. Majorarea c)tigurilor salariale a depit dinamica producti*it#ii, ceea ce a alimentat creterea costului unitar cu for#a de munc i presiunile de supranclzire, conduc)nd la erodarea competiti*it#ii. $n cursul anului 995 ns, tendin#a o"ser*at la ni*elul infla#iei -.=C s-a in*ersat, n principal datorit scderii pre#urilor alimentelor i energiei, urmat de un declin puternic al acti*it#ii economice ncep)nd cu finele anului 995. -nfla#ia -.=C s-a accelerat la finele anului 99(, urc)nd p)n la ,, @ n luna ianuarie 9'9 i ulterior scz)nd la D, @ n luna martie 9'9. .ceast cretere temporar s-a datorat ndeose"i majorrii accizelor la produsele din tutun. $n pofida declinului semnificati* al acti*it#ii economice, infla#ia a a*ut un caracter deose"it de persistent, reflect)nd rigidit#ile marcante pe pia#a "unurilor i ser*iciilor i pe cea a for#ei de munc, precum i creterea puternic, dei ntr-un ritm mai lent, a costului unitar cu for#a de munc. Cele mai recente prognoze disponi"ile pri*ind infla#ia, furnizate de principalele institu#ii interna#ionale, rele* c rata infla#iei *ariaz ntre D,9@ i D,D@ n anul 9'9 i ntre 6,9@ i 6,,@ n anul 9''. >iscurile n sensul creterii la adresa perspecti*elor infla#iei sunt generate n principal de e*olu#ia pre#urilor administrate i ale materiilor prime. $n ceea ce pri*ete riscurile n sensul scderii, diminuarea presiunilor asupra pre#urilor interne ar putea fi mai puternic sau mai prelungit, comparati* cu prognozele actuale, n situa#ia n care ritmul de redresare a acti*it#ii economice *a fi mai lent dec)t cel anticipat n prezent. $n anul de referin# 99(, >om)nia a nregistrat un deficit "ugetar de 5,6@ din =-1, *aloare mult superioar celei de referin# de 6@. =onderea datoriei pu"lice "rute n =-1 s-a situat la 6,!@, fiind net inferioar *alorii de referin# de 89@. =entru anul 9'9, Comisia European a prognozat scderea deficitului "ugetar la 5,9@ din =-1 i majorarea ponderii datoriei pu"lice n =-1 la 69,,@.

39

$n UE, infla#ia pre#urilor de consum se msoar prin Indicele armonizat al preurilor de consum (-.=C). =entru ca -.=C s fie rele*ant, el tre"uie s msoare c)t mai e3act comportamentul de consum o"ser*at n *ia#a de zi cu zi la ni*elul gospodriilor. $n acest scop, ser*iciile statistice na#ionale din statele mem"re realizeaz un :co< de "unuri i ser*icii care reflect modelul de consum reprezentati* pentru toate tipurile de gospodrii din #ara respecti*. Coul include pre#urile "unurilor i ser*iciilor cumprate n mod o"inuit, cum ar fi c&iria, alimentele, m"rcmintea i coafarea, dar i ale celor care sunt mai pu#in o"inuite, ns sunt ac&izi#ionate repetat, precum primele de asigurare i repara#iile i ntre#inerea pentru main i cas.

21

Conform documentului Austaina"ilitK >eport 99( pu"licat de Comisia European, se pare c >om)nia se confrunt cu riscuri majore n ceea ce pri*ete sustena"ilitatea finan#elor pu"lice. $n perioada de referin# de doi ani, leul rom)nesc nu a participat la MCA --, fiind tranzac#ionat n condi#iile unui regim de curs de sc&im" fle3i"il. 4eul a consemnat o depreciere su"stan#ial n raport cu euro n inter*alul cuprins ntre jumtatea anului 995 i primele luni ale anului 99(, pentru ca ulterior s se redreseze uor. .cordul multilateral de finan#are e3tern derulat su" coordonarea UE i BM- a contri"uit, n ultima parte a lunii martie 99(, la atenuarea presiunilor de depreciere resim#ite de moneda rom)neasc. >om)nia a nregistrat o majorare treptat a deficitului contului curent i de capital al "alan#ei de pl#i, a crui pondere n =-1 a sporit de la 6,'@ n anul 99 p)n la ni*eluri foarte ridicate, de ' ,5@ din =-1, n anul 99!. Ca urmare a comprimrii accentuate a cererii interne, ceea ce a condus la scderea importurilor, deficitul contului curent i de capital s-a redus semnificati*, de la '','@ din =-1 n anul 995 la D,9@ din =-1 n anul 99(. =ozi#ia in*esti#ional interna#ional net a >om)niei s-a deteriorat considera"il, de la - 8,(@ din =-1 n anul 999 la -8',(@ din =-1 n anul 99(. 4egisla#ia rom)neasc nu ndeplinete toate cerin#ele pri*ind independen#a "ncii centrale, interdic#ia finan#rii monetare i integrarea juridic a "ncii centrale n Eurosistem. >om)nia este stat mem"ru cu derogare i, n consecin#, tre"uie s respecte toate cerin#ele de aliniere pre*zute n +ratat. abel nr 3(- In&i$atorii e$ono!i$i &e $on'er3en%

0sursa1 +aport de conver'en# mai ,5-5# $CE2

..+.

E*e$tele a&opt%rii !one&ei uni$e europene


22

.doptarea monedei unice ar a*ea drept prim consecin#U *izi"il dispari#ia riscurilor curente de sc&im" *alutar ale leului n rela#ia cu Euro. -ntroducerea Euro face mai uoar compara#ia ntre pre#urile "unurilor, ser*iciilor i muncii la ni*el continental, antren)nd apropierea acestora. +ransparen#a i siguran#a tranzac#iilor (lipsite de comisioane de risc *alutar) *or duce la cre#terea concuren#ei ntre agen#ii economici, cu efecte "enefice pentru consumatori. Cet#enii rom)ni i *or putea folosi economiile lic&ide sau aflate n conturi din #ar sau strUinUtate, pentru a in*esti pe orice pia# european, fr riscuri *alutare. =e de alt parte, moneda unic european, reprezent)nd un sim"ol al sta"ilit#ii i siguran#ei economice, *a impulsiona in*esti#iile strine directe. Efectul general, de lung durat, al introducerii monedei unice, este creterea interdependen#ei ntre statele mem"re UE, a "unstrii i eficien#ei economice. -ntrarea >om)niei pe =ia#a Unic a UE *a aduce, ntre altele, urmtoarele a'anta6e0 accesul la o pia# care, dup e3tinderea de la ' mai 99D, a ajuns la peste D,9 milioane de consumatori, iar prin aderarea >om)niei i 1ulgariei, *a atinge D59 milioane de consumatoriE o =ia# UnicU e3tins i competiti* *a fi at)t n a*antajul companiilor, c)t i n "eneficiul consumatorilorE producti*itate mai mare i economii de scarE deplasarea for#ei de munc din sectoare cu munc intensi*, n sectoare cu calificare intensi*, care *a duce la creterea producti*it#iiE creterea ni*elului in*esti#iilorE m"unt#irea alocrii resurselor i orientarea unei pr#i importante a acestora ctre sectorul de cercetare i dez*oltareE m"unt#irea mediului de afaceri rom)nesc, un cadru legislati* mai sta"il i practici de afaceri mai transparenteE creterea gradului de specializare i ncurajarea concuren#ei.

CONCLUBII
23

' ianuarie '((( a fost o dat istoric. .tunci s-a instituit o uniune monetar ntre unsprezece state ale Uniunii Europene, a*)nd o singura moned0 euro. 1ancnotele i monedele euro au fost puse n circula#ie la ' ianuarie 99 . %ar ideea unei monede unice a Europei a aprut de mult *reme, nc de la nfiin#area Uniunii Europene. 4a cincizeci de ani dupa ce +ratatul de la >oma a pus "azele Uniunii Europene de astzi, euro este reuita cea mai importanta i mai *izi"il a procesului de integrare european, cuprinz)nd '8 state mem"re ale Uniunii Europene. %rumul ctre euro este desc&is tuturor #arilor fie ele mem"re sau candidate doar. Condi#ionarea #ine ns de *oin#a lor politic asupra reformelor. =e l)ng datele conta"ile constatatoare, *a fi astfel ne*oie de implicarea unor politici dura"ile juridice i financiare. .a cum au nceput s se contureze i punctele de *edere ale altor #ri noi mem"er ale UE, trecerea la zona euro nu tre"uie accelerat n mod inutil, iar adoptarea monedei unice europene nu tre"uie tratat drept un scop n sine. =e l)ng atingerea o"iecti*elor de con*ergen# nominal, realizarea n cel mai scurt timp a con*ergen#ei reale reprezint o"iecti*ul cruia ar fi indicat s i se su"sumeze politicile urmate de autorit#ile fiecrei #ri. =rin aceast prism, >om)nia nu tre"uie s-i precipite aderarea la zona euro, ntruc)t #ara noastr are de recuperate decalaje importante. -ntrarea n mecanismul E>M -- este proiectat pentru anul 9' , astfel nc)t trecerea la zona euro s poat a*ea loc la orizontul anului 9'D / admi#)nd c n intreaga perioad premergtoare acestui moment se *a nregistra o tendin# semnificati* de ngustare a decalajelor n domeniul economiei reale. Ata"ilirea anului 9' ca dat-#int pentru intrarea n mecanismul E>M -- tre"uie n#eleas i tratat drept o oportunitate suplimentar pentru con*ergen#a real a economiei i nicidecum drept un respiro care ar permite rela3area prematur a politicilor macroeconomice urmate de autorit#i. =erioada dintre momentul aderrii la UE i momentul intrrii n mecanismul E>M -- *a tre"ui folosit cu n#elepciune pentru restructurarea economic de profunzime i pentru realizarea unor programe de in*esti#ii de natur s reduc, n cel mai scurt timp, decalajul care ne desparte de standardele actuale ale Uniunii Europene.

BIBLIO2RAFIE
2$

2rigore Ailai, &nte'rarea Monetar European "ntre teorie i politic , Editura Crizonturi Uni*ersitare, +imioara, '((5 4i*iu C. .ndrei, Euro, Editura Economic, 1ucureti, 99! Ail*iu Cerna, 4iliana %onat&, Pictoria Aeulean, %iana 1rglzan, 1ogdan 1oldea, Economie monetar i financiar internaional, Editura UP+, +imioara, 99, 1anca Central European, +aport de conver'en 6 mai ,5-5 GGG.ec".int europa.eu

21

ANE0E

2(

29

SME CARACTERISTICI unitate monetar comun (ECU), definit pe "aza unui :co< format din monedele tuturor rilor participanteE cursuri de sc&im" fi3e, dar ajusta"ile ntre monedele europene participante, aceste cursuri au fost sta"ilite prin definirea i respectarea unui curs pi*ot al fiecrei monede participante fa de ECU, cursurile pi*ot puteau fi modificate cu acordul celorlalte ri participante, marjele de *ariaie acceptate ale cursurilor de sc&im" de pia fa de cursurile pi*ot erau de ? , ,@ E indicatorii de di*ergen pentru fiecare moned participant, care s reflecte e*oluia disparat amonedei respecti*e fa de celelalte monede participanteE solidaritatea rilor mem"re, manifestat prin crearea unei rezer*e *alutare comune i acosrdarea de credite reciproce n cazul e3istenei unor dificulti ala "alanei de pli, precum i pentru finanarea inter*eniilor.

SME II

participarea la AME -- este *oluntar, fiecare stat mem"ru poate s decid n mod independent momentul aderrii la AME --, pe termen lung, ns, participarea la AME -- este ine*ita"il, deoarece s-a sta"ilit c orice stat mem"ru al UE *a adopta mai de*reme sau mai t)rziu euroE euro este utilizat ca ancor pentru sta"ilitatea cursurilor *alutare centrale, "anda de fluctuaie pre*zut fiind de ?',@E este permis restr)ngerea "enzii de fluctuaie a unei monede naionale fa de euro, c&iar dac instituiile comunitare nu ncurajeaz utilizarea acestei posi"iliti dec)t n cazul unor ri cu un grad de dez*oltare foarte similar cu cel al rilor din zona euroE 1CE se angajeaz s inter*in pe pieele *alutare internaionale pentru a susine monedele participante la AME --E modificarea cursurilor *alutare centrale tre"uie fcut astfel nc)t s se e*ite tensiunile.

24

Croa#ia, -slanda, Muntenegru, Bosta >epu"lic -ugosla* a Macedoniei i +urcia sunt )%ri $an&i&ate. Oegocierile de aderare cu Muntenegru i cu Bosta >epu"lic -ugosla* a Macedoniei nu au demarat nc. Celelalte #ri din 1alcanii de Pest / .l"ania, 1osnia i [er#ego*ina, Aer"ia i au primit promisiuni cu pri*ire la perspecti*a de a de*eni state mem"re ale UE, de ndat ce *or fi pregtite. .cestea sunt cunoscute su" denumirea de poten)iali $an&i&a)i.
3.

'! state mem"re ale Uniunii Europene folosesc euro ca moned oficial0 1elgia Bran#a .ustria 2ermania -talia =ortugalia Estonia Cipru Alo*enia -rlanda 4u3em"urg Alo*acia 2recia Malta Binlanda Apania Trile de \os Atate care nu particip la zona euro0 1ulgaria, >epu"lica Ce&, %anemarca, 4etonia, 4ituania, Ungaria, =olonia, >om)nia, Auedia i >egatul Unit sunt state mem"re ale UE care nu folosesc n prezent moneda unic european.

31

S-ar putea să vă placă și