Sunteți pe pagina 1din 11

Drept Bancar - Cecul

CECUL

1)Noiuni introductive
1.1)Etimologia cuvntului cec Denumirea de cec a aprut n Anglia medieval. Istoricii atribuie lui Thomas resham meritul de a !i introdus n "##$ primul cec bancar% care la s!&r'itul sec. ()II !unc*iona ca 'i cecul actual. +timologia cuv&ntului %%cec, este controversat". Ipote-a sus*inut de autorul italian ../ranchi% de autorul german .Cohn 'i de autorul engle- 0. ilbert este urmtoarea1 2egii Angliei obi'nuiau s-'i plteasc !urni-orii prin Te-aurul 3ublic 4Court o! +5che6uer7% pred&ndu-le nscrisuri denumite ini*ial 88bills o! scaccario88 'i mai t&r-iu 8bills o! e5che6uer8. Termenul 88e5che6uer88 provine de la cuvertura cu ptr*ele% ca o tabl da 'ah 4che6uered cloth7 care acoperea masa pe care se e!ectuau calculele contabile. Con!orm altei ipote-e% substantivul %%cec, deriv din verbul%%tochec9,% n sensul de a veri!ica. )incent :onteil presupunea c acest cuv&nt 'i are originea in %%sha9,% care n arab nseamn mandat. 1.2)Noiunea i caracterele cecului Cecul este de!init de pro!. Tudor 3opescu; ca !iind un titlu de plat care cuprinde un ordin pe care o persoan 4numit trgtor7 l trage asupra unei bnci 4la care are !onduri de care poate dispune7 creia i ordon s plteasc o sum de bani unei ter*e persoane 4numit bene!iciar7. <n mod obi'nuit% cecul este considerat ca !c&nd parte din categoria titlurilor de credit% alturi de cambie 'i biletul la ordin. <n realitate% cecul are numai !unc*ia de instrument de plat% !iind lipsit de !unc*ia de instrument de credit. Includerea cecului n
" ;

Ion Turcu% Teoria i practica dreptului comercial romn% vol. II% +d. .umina .e5% Bucure'ti% "==>% p."#? 2adu I. :otica% )asile 3opa% Drept comercial romn i drept bancar% +d. .umina .e5% Bucure'ti% "===%p.?#"

"

Drept Bancar - Cecul categoria titlurilor de credit se e5plic prin aceea c unele principii care guvernea- cambia 'i biletul la ordin sunt aplicabile 'i cecului@. De e5emplu% cecul se aseamn cu cambia n privin*a celor trei protagoni'ti1 trgtor% tras% bene!iciarA ns% cecul se deosebe'te de cambie prin !aptul c acesta este ntotdeauna pltit numai la vedere 'i nu poate !i tras dec&t asupra unei bnci. /iind un instrument de plat% cecul o!er posibilitatea unei persoane 4care are la o banc anumite !onduri7 de a e!ectua pl*i prin intermediul acestei bnci. 3rin utili-area cecului% pltitorul evit pl*ile n numerar. Bene!iciarul cecului poate s ncase-e suma de bani men*ionat n titlu% de la banca desemnat% sau s gire-e titlul pentru plata datoriilor sale. Cecul este un titlu la ordin, complet i formal. El ncorporeaz o obligaie abstract de a plti necondiionat la edere! o sum de bani menionat n titlu. Ca 'i cambia 'i biletul la ordin% cecul a !cut obiectul unei legi uni!orme adoptat de Con!erin*a de la eneva din "=@". 2om&nia nu a aderat la aceast conven*ie% dar principiile ei se a!l la ba-a reglementrii noastre privind cecul. .egea nr.#=B"=@? asupra cecului? cuprinde regulile adoptate prin conven*ie% cu unele completri inspirate de legea italian a cecului.

2)Condiiile de valabilitate ale cecului


Av&nd caracter !ormal% cecul trebuie s mbrace !orma scris 'i s cuprind men*iunile obligatorii prev-ute de lege. <n privin*a condi*iilor de !ond% legea nu cuprinde dispo-i*ii speciale. 3rin urmare% condi*iile de !ond cerute pentru emiterea cecului sunt cele din dreptul comun. 2.1)Forma scris a cecului Condi*ia !ormei scrise a cecului re-ult din dispo-i*iiie art." din legea nr.#=B"=@?% care se re!er la %%te5tul nscrisului,. <nscrisul cecului este tiprit sub !orma unui !ormular tipi-at aprobat n condi*iile legii. +miterea cecului const n completarea !ormularului de ctre trgtor cu men*iunile cerute de lege 'i semnarea nscrisului.
@ ?

Corana 3opa% Drept comercial"teorie i practic #udiciar, +d. Dniversul Euridic% Bucure'ti% ;FF=% p.?@> 3ublicat n :. G!. nr."FFB".F#."=@?

Drept Bancar - Cecul

2.2) Meniunile obligatorii ale cecului Cecul trebuie nr.#=B"=@?. a7 Denumirea de cec. Aceast denumire trebuie inserat n te5tul nscrisului pentru a atrage aten*ia asupra semni!ica*iei Huridice a nscrisului. .egea cere ca denumirea s !ie e5primat n limba !olosit pentru redactarea nscrisului. b7 $rdinul necondiionat de a plti o sum de bani. <nscrisul trebuie s cuprind ordinul tragtorului adresat trasului 4bncii7 de a plti bene!iciarului suma de bani men*ionat n titlu. Grdinul trebuie s !ie necondi*ionat 'i s priveasc o sum de bani determinat. Cuma de bani trebuie men*ionat n ci!re cu indicarea monedei n care se !ace plata. 3otrivit legii% n nscris nu poate !i men*ionat dob&nda. Grice stipula*ie n acest sens se socote'te nescris 4art. $ din lege7. c7 %umele celui care trebuie s plteasc &tras'. <nscrisul trebuie s arate pe cel care% n calitate de tras% va trebui s plteasc suma de bani men*ionat n titlu. A'a cum am artat% calitatea de tras o poate a ea numai o societate bancar. Deci% n nscris va !i men*ionat denumirea societ*ii bancare pltitoare a cecului. d7 (ocul unde trebuie fcut plata. <n absen*a acestei men*iuni% locul pl*ii va !i locul men*ionat l&ng denumirea trasului. Dac l&ng denumirea trasului se men*ionea- mai multe locuri% cecul este pltibil la primul loc artat% iar dac%.l&ng denumirea trasului nu este men*ionat niciun asemenea loc% plata se va !ace la locul unde societatea bancar tras are sediul principal. e7 Data i locul emiterii cecului . <n nscris trebuie s se preci-e-e -iua% luna 'i anul emiterii. Dac nu se men*ionea- locul emiterii% cecul este considerat a !ost semnat la locul artat l&ng numele trgtorului. !7 )emntura trgtorului. +a trebuie scris de m&n de ctre trgtor% cuprin-&nd numele 'i prenumele 4ori ini*iala acestuia7 sau !irma trgtorului. 3entru a putea trage cecuri% trgtorul trebuie s depun specimenul semnturii sale la societatea bancar la care are disponibil. .egea nu cere indicarea bene!iciarului cecului% aceast men*iune av&nd caracter !acultativ. Cecul !r men*iunea privind persoana bene!iciarului este considerat% con!orm art. # din legea nr.#=B"=@?% cec la purttor. s cuprind men*iunile prev-ute de art." 'i @ din legea

Drept Bancar - Cecul De asemenea% cecul nu cuprinde scaden*a obliga*iei de plat% ntruc&t este pltibil la vedere% adic la pre-entarea titlului. 3e cale de consecin*% dup cum am artat% cecul este doar un instrument de plat% nu 'i unul de credit. .egea prevede c orice alt men*iune cuprins n nscris cu privire la scaden* este considerat nescris. Totodat% vor !i considerate nescrise orice men*iuni privind acceptarea cecului si orice stipula*iune de dob&nd. Iu vor atrage nulitatea cecului absen*a men*iunii privind locul pl*ii 4care va !i determinat n !unc*ie de criteriile prev-ute de lege7 'i nici lipsa men*iunii privind locul emiterii 4care se supline'te cu locul artat l&ng numele trgtorului7. <n schimb% potrivit legii nr.#=B"=@?% constituie in!rac*iune emiterea unui cec cu dat !als sau cruia i lipse'te denumirea de cec% ordinul necondi*ionat de a plti o sum de bani% denumirea bncii care are calitatea de tras% data 'i locul emiterii. Cecul n alb este instrumentul de plat care cuprinde numai semntura trgtorului% iar uneori 'i o parte din men*iunile obligatorii #. :en*iunile care lipsesc trebuie s !ie completate atunci c&nd posesorul pre-int cecul la plat. Completarea numelui. ultimului posesor este obligatorie. 3rimitorii cecului n alb 'i oricare dintre posesorii succesivi au dreptul de a completa instrumentul respectiv cu men*iunile care lipsesc% con!orm n*elegerilor care au avut loc anterior ntre semnatarii cecului !r a mai !i necesar interven*ia trgtorului. Dreptul de completare trece de la un posesor la altul o dat cu predarea cecului. 3entru ca posesorul cecului s nu dep'easc n*elegerile ini*iale dintre semnatarii cecului% n ca-ul cecului n alb se poate aduga o clau- care s con*in una din urmtoarele !ormulri1 %%naintea pl*ii posesorul va completa cecul, - n ca-ul dreptului nelimitat al posesorului cecului n alb privind completarea acestuiaA %%inaintea pl*ii posesorul va completa cecul% !r a dep'i..., -n ca-ul limitrii acestui drept.

3)Transmiterea cecului

Ion Turcu% Tratat teoretic i practic de drept comercial % vol. I)% +d. C.0.Bec9% Bucure'ti% ;FF=% p.#F;

Drept Bancar - Cecul <ntruc&t cecul este un titlu pltibil la vedere% bene!iciarul poate cere imediat plata. Dar% bene!iciarul poate 'i s transmit titlul ctre alt persoan. Cecul se poate transmite prin mai multe modalit*i1 prin gir 4n ca-ul cecului la ordin7% prin simpla remitere 4cecul la purttor7 'i prin cesiune 4cecul nominativ care cuprinde numele bene!iciarului 'i men*iunea nu la ordin7J. 3otrivit art."# din lege% cecul stipulat pltibil unei anumite persoane% cu sau !r clau-a la ordin% este transmisibil prin gir. irul poate !i !cut chiar n !olosul trgtorului sau a oricrui alt obligat. Ace'tia pot gira la r&ndul lor cecul. irul la purttoreste echivalent unui gir n alb. irul n !olosul trasului are valoarea unei chitan*e% n a!ar de ca-ul cand trasul are mai multe stabilimente 'i dac girul este !cut n !olosul unui stabiliment% altul dec&t acela asupra cruia cecul a !ost tras. irul trebuie scris pe cec sau pe un adaos al acestuia 4allonge7A el trebuie s !ie semnat de girant. irul este valabil dac bene!iciarul nu este artat sau girantul doar a semnat 4gir n alb7. <n acest din urm ca-% girul pentru a !i valabil trebuie s !ie scris% pe verso-ul cecului sau pe adaos 4allonge7. irul transmite toate drepturile care re-ult din cec. Dac girul este n alb% posesorul are urmtoarele posibilit*i1 -s-l complete-e cu propriul su nume sau cu numele unei alte persoane -s gire-e cecul din nou n alb -s predea cecul unui ter* !r s-l gire-e 'i !r s complete-e girul n alb. De*intorul unui cec transmisibil prin gir este socotit legitim% dac Husti!ic dreptul su printr-o serie nentrerupt de giruri chiar dac ultimul gir este n alb. irurile 'terse se socotesc n aceast privin* nescrise. Dac un gir n alb este urmat de un alt gir% semnatarul acestuia este socotit c a dob&ndit cecul prin gir n alb 4art.;F din .egea cecului7. Dac o persoan a pierdut prin orice nt&mplare posesiunea unui cec% posesorul n m&inile cruia a aHuns cecul% !ie c este un cec la purttor% !ie c este un cec transmisibil prin gir 4pentru care posesorul Husti!ica dreptul su% n modul artat n art. ;F7 nu este *inut s predea cecul% numai dac "-a dob&ndit cu rea credin* sau dac a sv&r'it o gre'eal grav n dob&ndirea lui.$
J $

.iviu /ilip% Drept comercial% +d. Eunimea% Ia'i% ;FF#% p.?@F Ibidem% p.?@"

Drept Bancar - Cecul

)!valul cecului
3lata unui cec poate !i garantat printr-un aval. Avalul este o garan*ie personal prin care o persoan% denumit avalist% garantea- obliga*ia asumat de una dintre persoanele obligate prin cec% direct sau pe cale de regres >. aran*ia poate !i dat pentru ntreaga sum sau numai pentru o parte din suma men*ionat n titlu. Avalul poate !i dat de un ter* sau chiar de un semnatar al cecului. Avalul nu poate !i dat% ns% de ctre tras 4banca ce urmea- s e!ectue-e plata7% ntruc&t acest aval ar echivala cu o acceptare a cecului% acceptare inter-is de art. ? din legea nr. #=B"=@?. .1)Condiiile de "orm# ale avalului Avalul se d pe cec sau pe adaos. +l se e5prim prin sintagma ,pentru aval,% %%pentru garan*ie, sau prin e5presii echivalente. Avalul trebuie s !ie semnat de avalist. Avalul este socotit c re-ult din simpla semntur a avalistului pe !a*a cecului% n a!ar de ca-ul n care semntura este a trgtorului. <n men*iunea avalului trebuie s se arate pentru cine este dat. <n lipsa acestei preci-ri% con!orm art. ;$ din legea nr. #=B"=@?% avalul se socote'te dat pentru trgtor. .2)E"ectele avalului 3rincipalul e!ect al avalului este c avalistul se oblig la !el ca persoana pentru care a dat avalul. Gbliga*ia avalistului este valabil chiar dac obliga*ia pe care a garantat-o este nul pentru orice alt motiv dec&t un viciu de !orm. <n ca-ul n care avalistul plte'te cecul% el dob&nde'te drepturile care re-ult din cec mpotriva persoanei pentru care a garantat% precum 'i mpotriva celor care sunt obliga*i !a* de aceasta din urm n temeiul cecului. arantarea pl*ii cecului prin aval nu mai cunoa'te% n pre-ent% aplica*ii practice% !ormularul standardi-at al cecului stabilit de Banca Ia*ional a 2om&niei nemaireali-&nd o rubric pentru aval

$)%lata cecului
>

2adu I. :otica% .ucian Bercea% Drept comercial romn% +d. .umina .e5% Bucure'ti% ;FF#% p.@$"

Drept Bancar - Cecul

$.1)%re&entarea la 'lat# i 'lata cecului Cecul este pltibil la vedere. <n ba-a prevederilor legale% pre-entarea cecului spre acceptare este inter-is. 3rin urmare% trasul% n lipsa acceptrii% nu este debitor de drept cambial !a* de posesorul cecului 'i nu va rspunde n ca- de neplat. <n temeiul art. "@ din lege% trgtorul rspunde pentru plat% iar clau-a prin care acesta s-ar descrca de rspundere a !i considerat nescris. 3re-entarea cecului la banc n vederea pl*ii trebuie !cut n termenele prev-ute de lege 4art. @F7. <n temeiul legii% cecul emis 'i pltibil n 2om&nia trebuie pre-entat la plat n termen de "# -ile de la data emiterii% ast!el cum a !ost men*ionat n titlu. Anterior apari*iei G.D. . nr. @>B;FF>% pentru cecurile pltibile n localitatea unde au !ost emise% termenul de pre-entare la plat era de > -ile% iar pentru cecurile pltibile n alt localitate - de "# -ile. Grdonan*a nr. @>B;FF> nu a mai men*inut aceast distinc*ie% toate cecurile emise 'i pltibile n 2om&nia av&nd un termen unic pentru pre-entare n vederea pl*ii. Cecul emis ntr-o *ar strin 'i pltibil n 2om&nia trebuie pre-entat la plat n termen de @F de -ile de la emitere 4dac cecul a !ost emis ntr-o *ar din +uropa7 sau n termen de $F de -ile de la emitere dac a !ost emis n alte *ri. 3entru cecurile pltibile n strintate% termenul de pre-entare va !i stabilit n !unc*ie de legea locului pl*ii. <n lips% va !i aplicat legea rom&n. Termenele se socotesc din -iua artat n cec ca dat a emiterii cecului. Ierespectarea acestor termene este sanc*ionat de lege cu pierderea dreptului de regres rnpotriva giran*ilor 'i a garan*ilor% n situa*ia n care trasul nu e!ectuea- plata 4art. @F alin. " din lege7. 3re-entarea cecului la plat se poate !ace n original sau prin trunchiere. 3otrivit legii% prin %%trunchiere, se n*elege procedeul in!ormatic ce const n e!ectuarea urmtoarelor opera*iuni succesive1 "7 transpunerea n !ormat electronic a in!orma*iilor relevante de pe cecul originalA ;7 reproducerea imaginii cecului original n !ormat electronicA @7transmiterea in!orma*iei electronice ob*inute prin aceste opera*iuni ctre institu*ia de credit pltitoare.

Drept Bancar - Cecul 3re-entarea la plat a unui cec prin trunchiere produce acelea'i e!ecte Huridice ca 'i pre-entarea la plat a cecului original% cu condi*ia ca acest titlu s !i !ost emis cu respectarea prevederilor legii nr. #=B"=@?% at&t n ceea ce privesc condi*iile de !ond% c&t 'i pe cele de !orm. :omentul pre-entrii spre plat n modalitatea trunchierii cecului este determinat ca !iind cel al recep*ionrii de ctre tras a in!orma*iilor relevante 'i a imaginii electronice a cecului. <n ca-ul n care cecul este pre-entat la plat prin trunchiere% institu*ia de credit este obligat s veri!ice dac cecul original respect condi*iile de !orm prev-ute de lege% inclusiv regulata succesiune a girurilor% mai pu*in autenticitatea semnturilor trgtorului 'i ale giran*ilor. De asemenea% trasul trebuie s garante-e acurate*ea 'i con!ormitatea in!orma*iilor transmise electronic 'i a imaginii ast!el ob*inute cu cecul original 4art. @;; din lege7. Dovada pl*ii se !ace prin men*iunea %%achitat, nscris pe titlu 'i prin predarea acestuia% la cererea trasului. .egea permite e!ectuarea unor pl*i par*iale% situa*ie n care% la cererea trasului% plata par*ial se men*ionea- pe titlu% bene!iciarul d&nd trasului o chitan* cu privire la sum. Dac posesorului cecului i se o!er o plat par*ial% acesta nu o poate re!u-a=. +l este obligat s o primesc. $.2)Consecinele ne'l#ii cecului <n ca-ul n care trasul 4banca7 re!u- plata% bene!iciarul cecului nu are o ac*iune direct mpotriva trasului. Acest lucru se e5plic prin aceea c% a'a cum am artat% trasul 4banca7 nu este un debitor de drept cambial% ci ndepline'te numai o !unc*ie de pltitor &sol ens' pentru trgtor. 2e!u-ul de plat din partea trasului deschide calea ac*iunilor de regres * posesorul cecului poate e5ercita dreptul de regres mpotriva giran*ilor% trgtorului 'i a celorlal*i obliga*i de regres . 3entru e5ercitarea ac*iunilor de regres% legea cere ca cecul s !i !ost pre-entat la plat n termen util 4termenul de "# -ile7 'i re!u-ul de plat al trasului s constatat n condi*iile legii% prin ntocmirea protestului de neplat. !ie

Glia-:aria Corsiuc% Drept comercial% ed. a II-a% +d. .umina .e5% Bucure'ti% ;FF$% p.@"J

>

Drept Bancar - Cecul 3rotestul poate !i dresat prin act separat sau pe nsu'i originalul cecului% ori pe duplicatul acestuia. 3otrivit legii% posesorul pstrea- drepturile sale contra trgtorului% chiar dac cecul nu a !ost pre-entat n timp util pentru plat sau nu s-a !cut protestul . <ntruc&t to*i cei care s-au obligat prin cec sunt *inu*i solidar% posesorul cecului are dreptul de urmrire mpotriva tuturor% individual sau colectiv% !r a !i *inut s observe ordinea n care s-au obligat"F. 3osesorul cecului poate cere pe cale de regres1 suma artat n cecul nepltitA dob&nda legal% calculat de la pre-entareA cheltuielile !cute cu urmrirea. Gbligatul de regres care a !cut plata cecului poate cere de la giran*ii si1 ntreaga sum pltitA dob&nda legal la aceast sum% socotit din -iua c&nd a pltit sumaA cheltuielile !cute. Ac*iunile de regres ale posesorului cecului mpotriva giran*ilor% trgtorului sau a celorlal*i obliga*i de regres se prescriu ntr-un termen de J luni. Acest termen curge de la data e5pirrii termenului de pre-entare a cecului pentru plat 4art. $@ din lege7.

()Conclu&ii
Cecul% ca instrument de plat% este utili-at n pre-ent din ce n ce mai rar% mai nt&i pentru c e5ist modalitatea mult mai simpl a ordinului de plat 4n ca-ul cruia operatorul bancar veri!ic dac e5ist n cont disponibil 'i numai n ca- a!irmativ l accept la plat7 'i cardul bancar% precum 'i datorit inconvenientelor cecului% a crui emitere presupune e5isten*a disponibilului n cont% n lipsa acestuia emitentul !iind pasibil at&t de pedepse penale pentru emitere de cecuri !r acoperire% c&t 'i de introducerea sa pe lista incidentelor de pl*i 4care echivalea-% pentru un comerciant% cu %%moartea civil,% ntruc&t orice banc va evita s mai lucre-e ulterior cu acesta7. <n practic% plata prin cecuri se practic ntre comercian*ii ntre care e5ist rela*ii de a!aceri de durat. De'i este similar cambiei% cecul nu este un titlu de credit% motiv pentru care emiterea unui cec !r acoperire 4provi-ion7 este in!rac*iune% n timp ce emiterea unei cambii sau a unui bilet la ordin !r acoperire nu are caracter penal% ci poate !i% eventual% generatoare a rspunderii patrimoniale a trgtorului sau emitentului. Din acest punct de
"F

Ctanciu D. Crpenaru% Tratat de drept comercial romn% +d. Dniversul Euridic% Bucure'ti% ;FF=% p.J>$

Drept Bancar - Cecul vedere% cecul pre-int mai mult garan*ie c trgtorul are disponibil n cont !a* de trgtorul cambiei% care poate emite cambia 'i n speran*a c% p&n la pre-entarea cambiei la acceptare% va aHunge s aib crean* contra trasului% motiv pentru care acesta va accepta s plteasc.

BIBLIO !"FIE

"F

Drept Bancar - Cecul "7 Crpenaru #tanciu $.% Tratat de drept comercial romn% +d. Dniversul Euridic% Bucure'ti% ;FF= ;7 Corsiuc Olia%Maria% Drept comercial% ed. a II-a% +d. .umina .e5% Bucure'ti% ;FF$ @7 Filip Li&iu% Drept comercial% +d. Eunimea% Ia'i% ;FF# ?7 Motica !a'u I.( Bercea Lucian% Drept comercial romn% +d. .umina .e5% Bucure'ti% ;FF# #7 Motica !a'u I.( )opa *asile% Drept comercial romn i drept bancar% +d. .umina .e5% Bucure'ti% "===% J7 )opa #orana% Drept comercial"teorie i practic #udiciar, +d. Dniversul Euridic% Bucure'ti% ;FF= $7 +urcu Ion% Tratat teoretic i practic de drept comercial% vol. I)% +d. C.0.Bec9% Bucure'ti% ;FF= >7 +urcu Ion% Teoria i practica dreptului comercial romn % vol. II% +d. .umina .e5% Bucure'ti% "==> =7 Legea nr.,-.1-/0 asupra cecului "F7 O.U. . nr./1.2221 pentru modi!icarea 'i completarea .g. nr.#=B"=@?

""