Sunteți pe pagina 1din 11

Pailamentul Romniei

Lege ni. S442uu1uin 121u2uu1
veisiune actualizata la uata ue 1Su22u1S

piivinu libeiul acces la infoima(iile ue inteies public
___________
Text actualizat la uata ue 1S.u2.2u1S. Actul incluue mouificiile uin uimtoaiele
acte:
- Rectificaiea publicat n Nonitoiul 0ficial, Paitea I ni. 14S uin 26u22uu2.
- Legea ni. S712uu6 publicat n Nonitoiul 0ficial, Paitea I ni. 8S7 uin 111u2uu6.
- Legea ni. S8u2uu6 publicat n Nonitoiul 0ficial, Paitea I ni. 846 uin 1S1u2uu6.
- Legea ni. 1882uu7 publicat n Nonitoiul 0ficial, Paitea I ni. 42S uin 26u62uu7.
- Legea ni. 762u12 publicat n Nonitoiul 0ficial, Paitea I ni. S6S uin SuuS2u12.

___________
Pus n aplicaie piin:
- Noima metouologic publicat n Nonitoiul 0ficial, Paitea I ni. 167 uin
u8uS2uu2.
- 0iuinul ni. 242u1u publicat n Nonitoiul 0ficial, Paitea I ni. 212 uin u2u42u1u.
- Instiuc(iuni publicate n Nonitoiul 0ficial, Paitea I ni. 8SS uin 18122u12.

Pailamentul Romniei auopt piezenta lege.


CAPIT0L0L I
Bispozi(ii geneiale

Ait. 1. - Accesul libei ,i nengiuit al peisoanei la oiice infoima(ii ue inteies public,
uefinite astfel piin piezenta lege, constituie unul uintie piincipiile funuamentale ale
iela(iiloi uintie peisoane ,i autoiit(ile publice, n confoimitate cu Constitu(ia
Romniei ,i cu uocumentele inteina(ionale iatificate ue Pailamentul Romniei.
Ait. 2. - n sensul piezentei legi:
a) piin autoiitate sau institu(ie public se n(elege oiice autoiitate oii institu(ie
public ce utilizeaz sau auministieaz iesuise financiaie publice, oiice iegie
autonom, companie na(ional, piecum ,i oiice societate ieglementat ue Legea ni.
S1199u, iepublicat, cu mouificiile ,i completiile ulteiioaie, aflat sub
autoiitatea unei autoiit(i publice centiale oii locale ,i la caie statul iomn sau,
uup caz, o unitate auministiativ-teiitoiial este ac(ionai unic oii majoiitai;
___________
Liteia a) a fost mouificat piin alineatul uin Lege ni. 762u12 ncepnu cu
1S.u2.2u1S.

b) piin infoima(ie ue inteies public se n(elege oiice infoima(ie caie piive,te
activit(ile sau iezult uin activit(ile unei autoiit(i publice sau institu(ii publice,
inuifeient ue supoitul oii ue foima sau ue mouul ue expiimaie a infoima(iei;
c) piin infoima(ie cu piiviie la uatele peisonale se n(elege oiice infoima(ie
piivinu o peisoan fizic iuentificat sau iuentificabil.


CAPIT0L0L II
0iganizaiea ,i asiguiaiea accesului la infoima(iile ue inteies public


SEC|I0NEA 1
Bispozi(ii comune piivinu accesul la infoima(iile ue inteies public

Ait. S. - Asiguiaiea ue ctie autoiit(ile ,i institu(iile publice a accesului la
infoima(iile ue inteies public se face uin oficiu sau la ceieie, piin inteimeuiul
compaitimentului pentiu iela(ii publice sau al peisoanei uesemnate n acest scop.
Ait. 4. - (1) Pentiu asiguiaiea accesului oiiciei peisoane la infoima(iile ue inteies
public autoiit(ile ,i institu(iile publice au obliga(ia ue a oiganiza compaitimente
specializate ue infoimaie ,i iela(ii publice sau ue a uesemna peisoane cu atiibu(ii n
acest uomeniu.
(2) Atiibu(iile, oiganizaiea ,i func(ionaiea compaitimenteloi ue iela(ii publice se
stabilesc, pe baza uispozi(iiloi piezentei legi, piin iegulamentul ue oiganizaie ,i
func(ionaie a autoiit(ii sau institu(iei publice iespective.
Ait. S. - (1) Fiecaie autoiitate sau institu(ie public aie obliga(ia s comunice uin
oficiu uimtoaiele infoima(ii ue inteies public:
a) actele noimative caie ieglementeaz oiganizaiea ,i func(ionaiea autoiit(ii sau
institu(iei publice;
b) stiuctuia oiganizatoiic, atiibu(iile uepaitamenteloi, piogiamul ue func(ionaie,
piogiamul ue auuien(e al autoiit(ii sau institu(iei publice;
c) numele ,i pienumele peisoaneloi uin conuuceiea autoiit(ii sau a institu(iei
publice ,i ale func(ionaiului iesponsabil cu uifuzaiea infoima(iiloi publice;
u) cooiuonatele ue contact ale autoiit(ii sau institu(iei publice, iespectiv:
uenumiiea, seuiul, numeiele ue telefon, fax, auiesa ue e-mail ,i auiesa paginii ue
Inteinet;
e) suisele financiaie, bugetul ,i bilan(ul contabil;
f) piogiamele ,i stiategiile piopiii;
g) lista cupiinznu uocumentele ue inteies public;
h) lista cupiinznu categoiiile ue uocumente piouuse ,isau gestionate, potiivit
legii;
i) moualit(ile ue contestaie a ueciziei autoiit(ii sau a institu(iei publice n
situa(ia n caie peisoana se consiuei vtmat n piivin(a uieptului ue acces la
infoima(iile ue inteies public solicitate.
(2) Autoiit(ile ,i institu(iile publice au obliga(ia s publice ,i s actualizeze anual
un buletin infoimativ caie va cupiinue infoima(iile pievzute la alin. (1).
(S) Autoiit(ile publice sunt obligate s uea uin oficiu publicit(ii un iapoit
peiiouic ue activitate, cel pu(in anual, caie va fi publicat n Nonitoiul 0ficial al
Romniei, Paitea a III-a.
___________
Alineatul (S) a fost mouificat piin linia uin Rectificaie uin 26u22uu2 ncepnu
cu 26.u2.2uu2.

(4) Accesul la infoima(iile pievzute la alin. (1) se iealizeaz piin:
a) afi,aie la seuiul autoiit(ii sau al institu(iei publice oii piin publicaie n
Nonitoiul 0ficial al Romniei sau n mijloacele ue infoimaie n mas, n publica(ii
piopiii, piecum ,i n pagina ue Inteinet piopiie;
b) consultaiea loi la seuiul autoiit(ii sau al institu(iei publice, n spa(ii special
uestinate acestui scop.
(S) Autoiit(ile ,i institu(iile publice au obliga(ia s pun la uispozi(ia peisoaneloi
inteiesate contiactele ue piivatizaie ncheiate uup intiaiea n vigoaie a piezentei
legi, piin consultaiea la seuiul acestoia. Pieveueiile ue mai sus nu se aplic n cazul
contiacteloi ue piivatizaie caie se ncauieaz n sfeia ue aplicaie a uispozi(iiloi ait.
12 alin. (1).
___________
Alineatul (S) a fost intiouus piin alineatul uin Lege ni. 1882uu7 ncepnu cu
29.u6.2uu7.
___________
Pus n aplicaie piin Instiuc(iuni uin u7122u12 ncepnu cu 18.12.2u12.

Ait. 6. - (1) 0iice peisoan aie uieptul s solicite ,i s ob(in ue la autoiit(ile ,i
institu(iile publice, n conui(iile piezentei legi, infoima(iile ue inteies public.
(2) Autoiit(ile ,i institu(iile publice sunt obligate s asiguie peisoaneloi, la
ceieiea acestoia, infoima(iile ue inteies public solicitate n sciis sau veibal.
(S) Solicitaiea n sciis a infoima(iiloi ue inteies public cupiinue uimtoaiele
elemente:
a) autoiitatea sau institu(ia public la caie se auieseaz ceieiea;
b) infoima(ia solicitat, astfel nct s peimit autoiit(ii sau institu(iei publice
iuentificaiea infoima(iei ue inteies public;
c) numele, pienumele ,i semntuia solicitantului, piecum ,i auiesa la caie se
solicit piimiiea ispunsului.

Puneie n aplicaie Ait. 6. piin 0iuin 242u1u :
n scopul apliciii unitaie a pieveueiiloi ait. 6 ,i 7 uin Legea ni. S442uu1, cu
mouificiile ,i completiile ulteiioaie, toate compaitimentele Autoiit(ii Na(ionale
Sanitaie veteiinaie ,i pentiu Siguian(a Alimenteloi voi tiansmite Seiviciului
comunicaie, IT ,i iela(ii cu mass-meuia, uup caz:
a) ispunsul la solicitaiea infoima(iei ue inteies public, n teimen ue:
1. S zile ue la niegistiaiea la iegistiatuia Autoiit(ii Na(ionale Sanitaie veteiinaie
,i pentiu Siguian(a Alimenteloi; ,i
2. cel mult 2S ue zile ue la niegistiaiea la iegistiatuia Autoiit(ii Na(ionale Sanitaie
veteiinaie ,i pentiu Siguian(a Alimenteloi n cazul unoi infoima(ii complexe;
b) iefuzul comuniciii infoima(iiloi solicitate, cu motiva(ia coiespunztoaie, n
teimen ue S zile ue la niegistiaiea ceieiii la iegistiatuia Autoiit(ii Na(ionale
Sanitaie veteiinaie ,i pentiu Siguian(a Alimenteloi.

Ait. 7. - (1) Autoiit(ile ,i institu(iile publice au obliga(ia s ispunu n sciis la
solicitaiea infoima(iiloi ue inteies public n teimen ue 1u zile sau, uup caz, n cel
mult Su ue zile ue la niegistiaiea solicitiii, n func(ie ue uificultatea, complexitatea,
volumul luciiiloi uocumentaie ,i ue uigen(a solicitiii. n cazul n caie uuiata
necesai pentiu iuentificaiea ,i uifuzaiea infoima(iei solicitate uep,e,te 1u zile,
ispunsul va fi comunicat solicitantului n maximum Su ue zile, cu conui(ia
n,tiin(iii acestuia n sciis uespie acest fapt n teimen ue 1u zile.
(2) Refuzul comuniciii infoima(iiloi solicitate se motiveaz ,i se comunic n
teimen ue S zile ue la piimiiea peti(iiloi.
(S) Solicitaiea ,i ob(ineiea infoima(iiloi ue inteies public se pot iealiza, uac sunt
ntiunite conui(iile tehnice necesaie, ,i n foimat electionic.

Puneie n aplicaie Ait. 7. piin 0iuin 242u1u :
n scopul apliciii unitaie a pieveueiiloi ait. 6 ,i 7 uin Legea ni. S442uu1, cu
mouificiile ,i completiile ulteiioaie, toate compaitimentele Autoiit(ii Na(ionale
Sanitaie veteiinaie ,i pentiu Siguian(a Alimenteloi voi tiansmite Seiviciului
comunicaie, IT ,i iela(ii cu mass-meuia, uup caz:
a) ispunsul la solicitaiea infoima(iei ue inteies public, n teimen ue:
1. S zile ue la niegistiaiea la iegistiatuia Autoiit(ii Na(ionale Sanitaie veteiinaie
,i pentiu Siguian(a Alimenteloi; ,i
2. cel mult 2S ue zile ue la niegistiaiea la iegistiatuia Autoiit(ii Na(ionale Sanitaie
veteiinaie ,i pentiu Siguian(a Alimenteloi n cazul unoi infoima(ii complexe;
b) iefuzul comuniciii infoima(iiloi solicitate, cu motiva(ia coiespunztoaie, n
teimen ue S zile ue la niegistiaiea ceieiii la iegistiatuia Autoiit(ii Na(ionale
Sanitaie veteiinaie ,i pentiu Siguian(a Alimenteloi.

Ait. 8. - (1) Pentiu infoima(iile solicitate veibal func(ionaiii uin cauiul
compaitimenteloi ue infoimaie ,i iela(ii publice au obliga(ia s piecizeze conui(iile
,i foimele n caie aie loc accesul la infoima(iile ue inteies public ,i pot fuiniza pe loc
infoima(iile solicitate.
(2) n cazul n caie infoima(iile solicitate nu sunt uisponibile pe loc, peisoana este
nuiumat s solicite n sciis infoima(ia ue inteies public, uimnu ca ceieiea s i fie
iezolvat n teimenele pievzute la ait. 7.
(S) Infoima(iile ue inteies public solicitate veibal se comunic n cauiul unui
piogiam minim stabilit ue conuuceiea autoiit(ii sau institu(iei publice, caie va fi
afi,at la seuiul acesteia ,i caie se va uesf,uia n mou obligatoiiu n timpul
func(ioniii institu(iei, incluznu ,i o zi pe sptmn, uup piogiamul ue
func(ionaie.
(4) Activit(ile ue iegistiatui piivinu peti(iile nu se pot incluue n acest piogiam
,i se uesf,oai sepaiat.
(S) Infoima(iile ue inteies public solicitate veibal ue ctie mijloacele ue infoimaie
n mas voi fi comunicate, ue iegul, imeuiat sau n cel mult 24 ue oie.
Ait. 9. - (1) n cazul n caie solicitaiea ue infoima(ii implic iealizaiea ue copii ue
pe uocumentele ue(inute ue autoiitatea sau institu(ia public, costul seiviciiloi ue
copieie este supoitat ue solicitant, n conui(iile legii.
(2) Bac n uima infoima(iiloi piimite petentul solicit infoima(ii noi piivinu
uocumentele aflate n posesia autoiit(ii sau a institu(iei publice, aceast solicitaie
va fi tiatat ca o nou peti(ie, ispunsul fiinu tiimis n teimenele pievzute la ait. 7
,i 8.
Ait. 1u. - Nu este supus pieveueiiloi ait. 7-9 activitatea autoiit(iloi ,i
institu(iiloi publice ue ispunsuii la peti(ii ,i ue auuien(e, uesf,uiat potiivit
specificului competen(eloi acestoia, uac aceasta piive,te alte apiobii, autoiizii,
piestii ue seivicii ,i oiice alte solicitii n afaia infoima(iiloi ue inteies public.
Ait. 11. - (1) Peisoanele caie efectueaz stuuii ,i ceicetii n folos piopiiu sau n
inteies ue seiviciu au acces la fonuul uocumentaiistic al autoiit(ii sau al institu(iei
publice pe baza solicitiii peisonale, n conui(iile legii.
(2) Copiile ue pe uocumentele ue(inute ue autoiitatea sau ue institu(ia public se
iealizeaz n conui(iile ait. 9.
Ait. 111. - 0iice autoiitate contiactant, astfel cum este uefinit piin lege, aie
obliga(ia s pun la uispozi(ia peisoanei fizice sau juiiuice inteiesate, n conui(iile
pievzute la ait. 7, contiactele ue achizi(ii publice.
___________
Ait. 111. a fost intiouus piin punctul 1. uin Lege ni. S8u2uu6 ncepnu cu
16.1u.2uu6.

Ait. 12. - (1) Se excepteaz ue la accesul libei al cet(eniloi, pievzut la ait. 1 ,i,
iespectiv, la ait. 111, uimtoaiele infoima(ii:
a) infoima(iile uin uomeniul apiiii na(ionale, siguian(ei ,i oiuinii publice, uac
fac paite uin categoiiile infoima(iiloi clasificate, potiivit legii;
b) infoima(iile piivinu uelibeiiile autoiit(iloi, piecum ,i cele caie piivesc
inteiesele economice ,i politice ale Romniei, uac fac paite uin categoiia
infoima(iiloi clasificate, potiivit legii;
c) infoima(iile piivinu activit(ile comeiciale sau financiaie, uac publicitatea
acestoia auuce atingeie uieptului ue piopiietate intelectual oii inuustiial, piecum
,i piincipiului concuien(ei loiale, potiivit legii;
___________
Liteia c) a fost mouificat piin punctul 2. uin Lege ni. S712uu6 ncepnu cu
14.1u.2uu6.

u) infoima(iile cu piiviie la uatele peisonale, potiivit legii;
e) infoima(iile piivinu pioceuuia n timpul anchetei penale sau uisciplinaie, uac
se peiicliteaz iezultatul anchetei, se uezvluie suise confiuen(iale oii se pun n
peiicol via(a, integiitatea coipoial, sntatea unei peisoane n uima anchetei
efectuate sau n cuis ue uesf,uiaie;
f) infoima(iile piivinu pioceuuiile juuiciaie, uac publicitatea acestoia auuce
atingeie asiguiiii unui pioces echitabil oii inteiesului legitim al oiicieia uintie
pi(ile implicate n pioces;
g) infoima(iile a cioi publicaie piejuuiciaz msuiile ue piotec(ie a tineiiloi.
___________
Alineatul (1) a fost mouificat piin punctul 2. uin Lege ni. S8u2uu6 ncepnu cu
16.1u.2uu6.

(2) Rspunueiea pentiu aplicaiea msuiiloi ue piotejaie a infoima(iiloi
apai(innu categoiiiloi pievzute la alin. (1) ievine peisoaneloi ,i autoiit(iloi
publice caie ue(in astfel ue infoima(ii, piecum ,i institu(iiloi publice abilitate piin
lege s asiguie secuiitatea infoima(iiloi.
Ait. 1S. - Infoima(iile caie favoiizeaz sau ascunu nclcaiea legii ue ctie o
autoiitate sau o institu(ie public nu pot fi incluse n categoiia infoima(iiloi
clasificate ,i constituie infoima(ii ue inteies public.
Ait. 14. - (1) Infoima(iile cu piiviie la uatele peisonale ale cet(eanului pot ueveni
infoima(ii ue inteies public numai n msuia n caie afecteaz capacitatea ue
exeicitaie a unei func(ii publice.
(2) Infoima(iile publice ue inteies peisonal nu pot fi tiansfeiate ntie autoiit(ile
publice uect n temeiul unei obliga(ii legale oii cu acoiuul piealabil n sciis al
peisoanei caie aie acces la acele infoima(ii potiivit ait. 2.


SEC|I0NEA a 2-a
Bispozi(ii speciale piivinu accesul mijloaceloi ue infoimaie n mas la infoima(iile
ue inteies public

Ait. 1S. - (1) Accesul mijloaceloi ue infoimaie n mas la infoima(iile ue inteies
public este gaiantat.
(2) Activitatea ue culegeie ,i ue uifuzaie a infoima(iiloi ue inteies public,
uesf,uiat ue mijloacele ue infoimaie n mas, constituie o concietizaie a
uieptului cet(eniloi ue a avea acces la oiice infoima(ie ue inteies public.
Ait. 16. - Pentiu asiguiaiea accesului mijloaceloi ue infoimaie n mas la
infoima(iile ue inteies public autoiit(ile ,i institu(iile publice au obliga(ia s
uesemneze un puittoi ue cuvnt, ue iegul uin cauiul compaitimenteloi ue
infoimaie ,i iela(ii publice.
Ait. 17. - (1) Autoiit(ile publice au obliga(ia s oiganizeze peiiouic, ue iegul o
uat pe lun, confeiin(e ue pies pentiu auuceiea la cuno,tin( a infoima(iiloi ue
inteies public.
(2) n cauiul confeiin(eloi ue pies autoiit(ile publice sunt obligate s ispunu
cu piiviie la oiice infoima(ii ue inteies public.
Ait. 18. - (1) Autoiit(ile publice au obliga(ia s acoiue fi uisciiminaie
acieuitaie ziaii,tiloi ,i iepiezentan(iloi mijloaceloi ue infoimaie n mas.
(2) Acieuitaiea se acoiu la ceieie, n teimen ue uou zile ue la niegistiaiea
acesteia.
(S) Autoiit(ile publice pot iefuza acoiuaiea acieuitiii sau pot ietiage
acieuitaiea unui ziaiist numai pentiu fapte caie mpieuic uesf,uiaiea noimal a
activit(ii autoiit(ii publice ,i caie nu piivesc opiniile expiimate n pies ue
iespectivul ziaiist, n conui(iile ,i n limitele legii.
(4) Refuzul acoiuiii acieuitiii ,i ietiageiea acieuitiii unui ziaiist se comunic
n sciis ,i nu afecteaz uieptul oiganismului ue pies ue a ob(ine acieuitaiea pentiu
un alt ziaiist.
Ait. 19. - (1) Autoiit(ile ,i institu(iile publice au obliga(ia s infoimeze n timp util
mijloacele ue infoimaie n mas asupia confeiin(eloi ue pies sau oiicioi alte
ac(iuni publice oiganizate ue acestea.
(2) Autoiit(ile ,i institu(iile publice nu pot inteizice n nici un fel accesul
mijloaceloi ue infoimaie n mas la ac(iunile publice oiganizate ue acestea.
(S) Autoiit(ile publice caie sunt obligate piin legea piopiie ue oiganizaie ,i
func(ionaie s uesf,oaie activit(i specifice n piezen(a publicului sunt obligate s
peimit accesul piesei la acele activit(i, n uifuzaiea mateiialeloi ob(inute ue
ziaii,ti uimnu s se (in seama uoai ue ueontologia piofesional.
Ait. 2u. - Nijloacele ue infoimaie n mas nu au obliga(ia s publice infoima(iile
fuinizate ue autoiit(ile sau ue institu(iile publice.


CAPIT0L0L III
Sanc(iuni

Ait. 21. - (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului uesemnat al unei autoiit(i oii
institu(ii publice pentiu aplicaiea pieveueiiloi piezentei legi constituie abateie ,i
atiage ispunueiea uisciplinai a celui vinovat.
(2) mpotiiva iefuzului pievzut la alin. (1) se poate uepune ieclama(ie la
conuuctoiul autoiit(ii sau al institu(iei publice iespective n teimen ue Su ue zile
ue la luaiea la cuno,tin( ue ctie peisoana lezat.
(S) Bac uup ceicetaiea auministiativ ieclama(ia se uoveue,te ntemeiat,
ispunsul se tiansmite peisoanei lezate n teimen ue 1S zile ue la uepuneiea
ieclama(iei ,i va con(ine att infoima(iile ue inteies public solicitate ini(ial, ct ,i
men(ionaiea sanc(iuniloi uisciplinaie luate mpotiiva celui vinovat.
Ait. 22. - (1) n cazul n caie o peisoan se consiuei vtmat n uieptuiile sale,
pievzute n piezenta lege, aceasta poate face plngeie la sec(ia ue contencios
auministiativ a tiibunalului n a ciei iaz teiitoiial uomiciliaz sau n a ciei iaz
teiitoiial se afl seuiul autoiit(ii oii al institu(iei publice. Plngeiea se face n
teimen ue Su ue zile ue la uata expiiiii teimenului pievzut la ait. 7.
(2) Instan(a poate obliga autoiitatea sau institu(ia public s fuinizeze infoima(iile
ue inteies public solicitate ,i s plteasc uaune moiale ,isau patiimoniale.
(S) Botiiea tiibunalului este supus iecuisului.
(4) Becizia Cui(ii ue apel este uefinitiv ,i iievocabil.
(S) Att plngeiea, ct ,i iecuisul se juuec n instan(, n pioceuui ue uigen(, ,i
sunt scutite ue tax ue timbiu.
___________
Alineatul (S) a fost mouificat piin alineatul uin Lege ni. 762u12 ncepnu cu
1S.u2.2u1S.


CAPIT0L0L Iv
Bispozi(ii tianzitoiii ,i finale

Ait. 2S. - (1) Piezenta lege va intia n vigoaie la 6u ue zile ue la uata publiciii n
Nonitoiul 0ficial al Romniei, Paitea I.
(2) n teimen ue 6u ue zile ue la uata publiciii piezentei legi n Nonitoiul 0ficial
al Romniei, Paitea I, uuveinul va elaboia, la ini(iativa Ninisteiului Infoima(iiloi
Publice, noimele metouologice ue aplicaie a acesteia.
Ait. 24. - (1) n teimen ue 6u ue zile ue la uata intiiii n vigoaie a piezentei legi
Ninisteiul Infoima(iiloi Publice, Ninisteiul Comunica(iiloi ,i Tehnologiei
Infoima(iei ,i Ninisteiul Finan(eloi Publice voi nainta uuveinului piopuneii
piivinu msuiile necesaie pentiu ca infoima(iile ue inteies public s uevin
uisponibile n mou piogiesiv piin inteimeuiul unoi baze ue uate infoimatizate
accesibile publicului la nivel na(ional.
(2) Nsuiile pievzute la alin. (1) voi piivi inclusiv uotaiea autoiit(iloi ,i
institu(iiloi publice cu echipamentele ue tehnic ue calcul auecvate.
Ait. 2S. - Pe uata intiiii n vigoaie a piezentei legi se abiog oiice pieveueii
contiaie.

Aceast lege a fost auoptat ue Senat n ,euin(a uin 1S septembiie 2uu1, cu
iespectaiea pieveueiiloi ait. 74 alin. (2) uin Constitu(ia Romniei.p. PRE$EBINTELE SENAT0L0I,
PA0L PC0RAR0Aceast lege a fost auoptat ue Cameia Beputa(iloi n ,euin(a uin 18 septembiie
2uu1, cu iespectaiea pieveueiiloi ait. 74 alin. (2) uin Constitu(ia Romniei.PRE$EBINTELE CANEREI BEP0TA|IL0R
vALER B0RNEAN0Bucuie,ti, 12 octombiie 2uu1.
Ni. S44.