Sunteți pe pagina 1din 23

DIAGRAME DE EFORTURI LA STRUCTURI FORMATE DIN BARE

Pentru calculele de rezisten se i !une cun"aterea seciunil"r #n care e$"rturilr sunt a%i e& seciuni nu ite seciuni !ericul"ase' Sta(ilirea seciunil"r !ericul"ase i !une trasarea dia)ra el"r de e$"rturi' Se !"t c"nstrui a%i !atru ti!uri de dia)ra e de e$"rtui *$"r e a%iale N+ $"re tiet"are T,& Tz + " ente #nc"-"iet"are M,& Mz i " ente de rsucire M%. Mt ' Trasarea dia)ra el"r de e$"rturi de!inde de $"r a structurii *(are dre!te& c"tite #n !lan sau s!aiu i cur(e/

DIAGRAME DE EFORTURI LA BARE DREPTE


DIAGRAME DE FORE A4IALE

Pentru trasarea acest"r dia)ra e se !r"cedeaz ast$el0 1Se nu er"teaz seciunile caracteristice ale (arei *seciuni #n care se a!lic sarcinile a%iale/ 1Se deter in $"ra a%ial #n $iecare seciune caracteristic seci"n2nd (ara cu un !lan i a)inar i a!lic2nd re)ula0 $"ra a%ial #ntr1" seciune este e)al cu su a al)e(ric a !r"ieciil"r !e a%a (arei *a%a O%/ a tutur"r $"rel"r e%teri"are *inclusi- reaciunile/ din st2n)a seciunii sau din drea!ta cu se n sc3i (at'

Sensul $"rei a%iale este dat de c"n-en ia sta(ilit !entru e$"rturi'

N X = X i dr
N

N X = X i st
N

S D

S D

1Se duce " linie de re$erin5 !aralel cu a%a (arei 6i se re!rezint $a5 de aceasta& la scar& $"r5a a%ial din $iecare sec5iune a (arei+ -al"rile !"ziti-e se re!rezint deasu!ra liniei de re$erin5& iar cele ne)ati-e dedesu(t' 1Se !un se nele )enerale !e dia)ra 6i se 3a6uraz cu linii su(5iri !er!endiculare !e linia de re$erin5'

DIAGRAME DE FORE T7IETOARE

Pentru trasarea acest"r dia)ra e se !r"cedeaz ast$el0 1Se nu er"teaz sec5inile caracteristice ale (arei *sec5iuni #n care se a!lic $"r5e tiet"are/' 1Se deter in $"r5a tiet"are #n $iecare sec5iune caracteristic sec5i"n2nd (ara cu un !lan i a)inar 6i a!lic2nd re)ula0 $"r5a tiet"are #ntr1" sec5iune este e)al cu su a al)e(ric a !r"iec5iil"r !e n"r ala la a%a (arei *a%a Oz/ a tutur"r $"r5el"r e%eri"are *inclusi- reac5iuni/ din st2n)a sec5iunii sau din drea!ta sec5iuni cu se nul sc3i (at'

Sensul $"rei tiet"are este dat de c"n-en ia sta(ilit !entru e$"rturi'

Tz Z

Tz

X Z

TZ = Z i dr
Tz

TZ = Z i st
Tz

1Se duce " linie de re$erin5 !aralel cu a%a (arei 6i se re!rezint $a5 de aceasta& la scar& $"r5ele tiet"are din $iecare sec5iune a (arei+ -al"rile !"ziti-e se re!rezint deasu!ra liniei de re$erin5& iar cele ne)ati-e dedesu(t' 1Se !un se nele )enerale !e dia)ra 6i se 3a6uraz cu linii su(5iri !er!endiculare !e linia de re$erin5'

DIAGRAME DE MOMENTE 8NCO9OIETOARE

Pentru trasarea acest"r dia)ra e se !r"cedeaz ast$el0 1Se nu er"teaz sec5inile caracteristice ale (arei *sec5iuni #n care se a!lic $"r5e tiet"are sau " ente #nc"-"iet"are c"ncentrate/' 1Se deter in " entele #nc"-"iet"are #n $iecare sec5iune caracteristic sec5i"n2nd (ara cu un !lan i a)inar 6i a!lic2nd re)ula0 " entul #nc"-"iet"r #ntr1" sec5iune este e)al cu su a al)e(ric a " entel"r $"r5el"r e%eri"are *inclusi- reac5iuni/ din st2n)a 6i a " entel"r c"ncentrate din st2n)a sec5iunii #n ra!"rt cu centrul de )reutate al sec5iunii sau din drea!ta sec5iuni cu se nul sc3i (at'

Sensul $"rei tiet"are este dat de c"n-en ia sta(ilit !entru e$"rturi'

Miy Z

Miy

X Z

M iy = M iy dr
Miy

M iy = M iy st
Miy

1Se duce " linie de re$erin5 !aralel cu a%a (arei 6i se re!rezint $a5 de aceasta& la scar& " entele #nc"-"iet"are din $iecare sec5iune a (arei+ -al"rile !"ziti-e se re!rezint dedesu(t liniei de re$erin5& iar cele ne)ati-e deasu!ra' 1Se !un se nele )enerale !e dia)ra 6i se 3a6uraz cu linii su(5iri !er!endiculare !e linia de re$erin5'

RELA:II DIFEREN:IALE 8NTRE EFORTURI LA BARELE DREPTE


Pentru deter inarea acest"r rela5ii -" c"nsidera " (ar drea!t& si !lu reze at la ca!ete 6i #ncrcat cu " sarcin distri(uit' Iz"l2nd din (ar un ele ent de lun)i e ic d%& se !"ate c"nsidera c !e aceast lun)i e sarcina este uni$"r distri(uit' Prin iz"lare #n cele d"u sec5iuni intr"duce e$"rturile T 6i M *#n !ri a sec5iune/ !recu 6i T;dT& M;dM *#n a d"ua sec5iune/' Se nele acest"r e$"rturi sunt cele !"ziti-e !entru a (ele $e5e *c"n$"r c"n-en5iei de se ne/

!
X Z M X

!
T dx X

!
X M+dM T+d

de ec3ili(ru ale ! ele entului duc la "(inerea un"r relaii $"arte i !"rtante ( Fz = <) T pdx ( T + dT ) = < T dT M = p dx (1) dx T+d Deri-ata $"rei Ttiet"are #n ra!"rt cu % #ntr1" seciune "arecare& este e)al cu intensitatea sarcinii uni$"r distri(uite& luat cu se n sc3i (at' Scriind e entele $a de seciunea din drea!ta0 = dM ( dx ) M y = < M + Tdx p = ( M + dM ) = < dx = T (2) Deri-ata " entului #nc"-"iet"r #ntr1" seciune "arecare a (arei& #n ra!"rt cu %& este e)al cu $"ra tiet"are'

M+dM Ecuaiile

d = M dT Din *>/ i *=/ = = p = dx dx


8n t"ate aceste relaii M& T i ! sunt $uncii M*%/& T*%/ i !*%/& care dau e$"rturile res!ecti-e #n seciunea curent 4'

APLICAREA RELAIILOR DIFERENIALE LA TRASAREA DIAGRAMELOR DE EFORTURI

dT = p dT = p dx T * x/ = * p/dx + C> = px + C> dx dM = T dM = T dx M * x/ = * p/dx + C> dx + C= dx px = M * x/ = + C> x + C= =

CONCLU?II
1Sarcina distri(uit ! s"ar !anta dia)ra ei de $"re tiet"are+ la )rinda $r sarcini distri(uite *!.</ dia)ra a de a $"re tiet"are are traseul $"r at din -al"ri c"nstante' 1Dac !*%/ este $uncie de )radul I .@ T*%/ $uncie de )radul II i aa ai de!arte' 1Mri ea $"rei tiet"are #ntr1" seciune s"ar !anta dia)ra ei de " ente #nc"-"iet"are din seciune+ la )rinda $r sarcini distri(uite *!.</ .@ M*%/ este liniar' dM 1Din = T * x/ .@ dac T*%/.< " entul inc"-"iet"r dx ad ite un !unct de e%tre ' 1T"t " entul #nc"-"iet"r #ntr1" seciune "arecare %> este e)al cu su a al)e(ric a ariil"r dia)ra el"r de $"re tiet"are din st2n)a seciunii sau din drea!ta cu se n sc3i (at
x> dM din dx = T * x/ M * x> / = < T * x/ dx

1Pe inter-alul #n care $"ra tiet"are este @< .@ M i in-ers 1Dia)ra a T are salturi #n dre!tul $"rel"r tiet"are c"ncentrate 1Dia)ra a M are salturi #n dre!tul un"r cu!luri e%teri"are

q <0 T M sau =0 >0

HA A VA

A BNC >= BN >

D BN
B

VB

<&E

<&E

= <( ) VA A = + >= + VB = < VA + VB = <

= <( ) H A = <

HA A VA

A BNC >= BN >

D BN
B

VB

<&E

<&E

= <( ) VA A = + >= + VB = < VA + VB = <

= <( ) H A = <

= M A = <( ) A = = >= *= + >/ D VB *= + > + <&E + <&E/ = < VB = A&FEkN

HA A VA

A BNC >= BN >

D BN
B

VB

<&E

<&E

= + > + <&E + <&E M B = <( ) VA *= + > + <&E + <&E/ A = = + >= *<&E + <&E/ D = < VA = A&FEkN

VA = 6,75 kN

A BNC >= Bn >


6,75

D BN

VB = -6,75 kN

HA

=
6,75

<&E
+

<&E

+ 6,75 6!2 = 5,25 5,25

kN

M T T

VA = 6,75 kN

A BNC >= Bn >


6,75

D BN

VB = -6,75 kN

HA

=
+ T 1,125 6,75 =6,75"6

<&E
+

<&E

+
5,25

kN

#,75=1,5-5,25!1 #,#75 #,75

M +

+
1,5=#,7$7-5,25!(2-1,125)"2 1,5

%,#75=%,#75 #,75+6,75!%,5

M T T

kN&

6,75!1,125"2=#,7$ #,7$7 7

SARCINI DE LEG7TUR7 *REACIUNI/


>' Reaze ul si !lu este le)tura care # !iedic de!lasarea #n !lan !e " direcie 9 9 =' Articulaia este le)tura care #n!iedic de!lasarea #n !lan !e d"u direcii& !er i2nd d"ar r"tirea #n Gurul unei a%e !er!endiculare !e !lan' H D' 8ncastrarea este le)tura care #n!iedic "rice de!lasare #n !lan i "rice r"tire' H H

9 M 9