Sunteți pe pagina 1din 3

Constitutia Anatomica si Psihologia Umana

1.Constituţia anatomica reprezintă totalitatea


însusirilor morfologice, fiziologice, biochimice,
fizice si biologice ale individului. Constituţia umana
este determinată genetic, ea fiind influenţată de
factori interni (totalitatea genelor) şi de factorii
externi caracteristici mediului în care ne dezvoltăm.
- Fenotipul: reprezintă totalitatea caracterelor
generale caracteristice speciei umane şi a caracterelor
umane caracteristice fiecărui individ acestea putându-
se observa cu ochiul liber.
- Genotipul: reprezintă suma genelor transmise de
la părinţii urmaşilor. Ele sunt dispuse într-o secvenţă
liniară în moleculă dubluhelicolidale de ADN
informaţia genetica stocată în gene se materializează
în final prin sinteza de proteine.
Genotipul este reprezentat de suma informaţilor
genetice ale urmaşilor moştenite de la părinţi în timp
ce fenotipul reprezintă expresi vizibilă a
materializării acestor informaţii.
Clasificarea fenotipurilor:
-fenotipul este de 2 tipuri: normal şi mutant.
Fenotipul normal: ia naştere prin transmiterea
caracterelor ereditare de la părinţi la copii în urma
unor legi precise şi repetabile
Fenotipul mutant: este genotipul mutant asupra căruia
au acţionat factorii mutageni. Prin acţiunea lor directă
genotipul a suferit o modificare.
Există o multitudine de factori mutageni: fizici(raze
X, raze ultraviolete); chimici(acidul nitros, iperita);
biologici.
Tipuri constituţional: sa încercat să se realizeze
clasificare simpă a tipurilor constituţional umane.
Prin studii de anatomie comparată statistic s-a putut
definii un tip constituţional uman. El devenind tipul
la care se realizează toate mutaţile.
Observaţile clinice legate de reactivitatea
individuală şi de predispoziţii morbide ale pacienţilor
ei au pus bazele unei tipologii umane normale
atotcuprinzătoare este o sarcină dificilă deoarece
numărul de elemente la care poate fi raportat
individual este extrem de mare unele ţinând de
structură altele de aspect, funcţii, psihic. Au apărut
nenumărate clasificări.
Tipul constituţional normal sau ideal:
- s-a încercat să se definească tipul ideal cu cât s-au
efectuat mai multe studii cu atât s-a observat câ este
imposibil de obţinut acest deziderat. Se ştie că fiecare
individ repreyintă un unicat astfel încât caractere
comune care pot fi încadrate, clasificate, caractere
specifice care nu pot ficuprinse în clasificare. Pentru
a se putea stabilii un tip constituţional normal din
punct de vedere funcţional s-au făcut măsurători
anrtopomotrice. Plecând de la ele s-au stabilit nişte
valori maxime şi minime pentru fiecare indice
antropomotrice.