Sunteți pe pagina 1din 6

JURMNT

n numele Sfintei Treimi Eu, .. ales demnitatea de membru al Consiliului Parohial al bisericii parohiale cu hramul .., din comuna .., Protopopiatul Buhusi, Arhiepiscopia Romanului i Bac ului, !ur "naintea lui #umne$eu i pe contiin%a mea, c &oi "ndeplini obli'a%iile mele de consilier parohial cu cea mai deplin contincio$itate, respect(nd Statutul i toate re'ulamentele bisericeti, precum i toate ordinele i dispo$i%iile autorit %ilor superioare bisericeti din Patriarhia Rom(n . Aa sa)mi a!ute #umne$eu* SE+,-T.RA ..

JURMNT
n numele Sfintei Treimi Eu, .. ales i "nt rit "n func%ia de epitrop al bisericii parohiale cu hramul .., din comuna .., Protopopiatul Buhusi, Arhiepiscopia Romanului i Bac ului, !ur "naintea lui #umne$eu i pe contiin%a mea, c &oi "ndeplini obli'a%iile mele de epitrop bisericesc cu cea mai deplin contincio$itate, respect(nd Statutul i toate re'ulamentele bisericeti, precum i toate ordinele i dispo$i%iile autorit %ilor superioare bisericeti din Patriarhia Rom(n . Aa sa)mi a!ute #umne$eu* SE+,-T.RA

.. Arhiepiscopia Romanului si Bacaului Protopopiatul Buhusi Parohia ........... ,r. din

CONVOCARE
,oi, parohul bisericii din parohia , /ude%ul Bac u, Eparhia Romanului, "n temeiul ordinului circular al Consiliului Eparhial ,r. 01234 con&oc m Adunarea Parohial electoral din sus numita parohie pe $iua de ...................ora ............................................... Adunarea se &a %ine "ndat dup oficierea Sfintei 5itur'hii "n biserica parohial ......................................................... i se &a ocupa numai cu ale'erea membrilor "n Consiliul Parohial i Comitetul Parohial, f r a se mai discuta i alte chestiuni. Paroh, Arhiepiscopia Romanului si Bacaului Protopopiatul Buhusi Parohia ..........................

PROCES-VERBAL
pentru dele'area de c tre Consiliul Parohial Epitropului bisericii ..................................... Ast $i ..................... #up ce s)au "ndeplinit toate cele prescrise "n Re'ulament, relati& la con&ocarea Consiliului parohial i constat(ndu)se pre$en%a num rului re'lementar, P.C. Paroh .......................... a deschis edin%a la orele .......... d(nd citire art. 67)68 din Statut i 16 din Re'ulament, pri&itoare la dele'area Epitropului. Ar t(ndu)se "ntr)o scurt &orbire importan%a acestei edin%e a urmat &otarea nominal . #up ce s)au stri'at la &ot to%i consilierii "n ordinea alfabetic i au &otat cei pre$en%i s)a constatat urm torul re$ultat9 3. #l..a "ntrunit &oturi 1. #l..a "ntrunit &oturi Epitrop a fost dele'at #l. care a "ntrunit unanimitatea. #e toate acestea s)a dresat pre$entul proces)&erbal i dup ce i s)a dat citire, s)a semnat de cei pre$en%i.

PRE:E#;,TE, +embrii Consiliului, Arhiepiscopia Romanului si Bacaului Protopopiatul Buhusi Parohia ..................................

PROCES-VERBAL
Ast $i ....................... 1234, #up ce s)au "ntocmit toate cele pre& $ute "n Re'ulamentul pentru ale'eri, pri&itor la con&ocarea Adun rii Parohiale Electorale, adic 9 anun%area acestei Adun ri "n termen le'al i slu!irea Sfintei 5itur'hii cu chemarea Sf(ntului #uh, membrii pre$en%i ai Adun rii s)au "ntrunit "n biserica parohial cu hramul ................................................. unde preedintele Adun rii, Preotul Paroh ......................, la ora ..............., a deschis Adunarea, d(nd citire ordinului circular ,r. 01234 al Consiliului Eparhial despre ale'erea membrilor "n Consiliul Parohial i Comitetul parohial pentru o nou perioad de 4 ani. Constat(ndu)se dup list pre$en%a re'lementar a celor de fa% , Adunarea Electoral Parohial s)a constituit ale'(nd dup propunerea preedintelui doi b rba%i de "ncredere, anume pe #omnii9 3. .. 1. .. i ca secretar pe #omnul ncep(nd de la ora ..... a urmat &otarea prin aclama%ie a membrilor "n Consiliul Parohial i apoi a membrilor Comitetului Parohial, urm(nd "n totul dispo$i%iile din Re'ulament. #up terminarea fiec rei &ot ri, s)a procedat imediat la calcularea re$ultatului care s)a anun%at Adun rii i anume9 3. Pentru Consiliul Parohial Au &otat un num r total de .. ale' tori. #in &oturile acestea au "ntrunit ma!oritatea re'lementar a &oturilor i au fost proclama%i alei urm torii9

3. #l.. 1. #l.. <. #l.. 4. #l.. 7. #l.. 6. #l.. 8. #l..

#oi suplean%i9 3. #l. 1. #l.

1. Pentru Comitetul Parohial

Au &otat un num r de . ale' tori. #in &oturile acestora au "ntrunit ma!oritatea re'lementar a &oturilor i au fost proclamate urm toarele persoane9 3. #na 1. #na <. #na 4. #na 7. #na 6. #na 8. #na =. #na >. #na

32. #na 33. #na 31. #na 3<. #na 34. #na

#e toate acestea s)a dresat pre$entul proces)&erbal i dup ce i s)a dat citire "n fa%a ale' torilor pre$en%i, s)a semnat de cei "n drept i s)a aplicat si'iliul parohiei.

PRE:E#;,TE, B rba%i de "ncredere9 3. #l.. 1. #l.. Secretar, AR?;EP;SC@P;A R@+A,.5.; S; BACA.5.; Protopopiatul Buhusi Parohia ...........................

PROCES-VERBAL
Ast $i .............. Consiliul Parohial din parohia .................................... ......... ....................., Protopopiatul Buhusi, Arhiepiscopia Romanului si Bacaului, "ntrunindu)se la ora ......... "n Biserica ..................................................... sub preedin%ia preotului paroh ...................................................., a procedat la &erificarea listei membrilor adun rii Parohiale, "ntocmit de preotul paroh, constat(nd c aceast list a fost citit "n biseric dup Sf(nta Slu!b "n $iua de .................... i afiat "n aceeai $i la ua bisericii, unde a stat timp de 34 $ile libere, apoi f c(ndu)se toate rectific rile necesare, consiliul i)a dat aprobarea definiti& "n edin%a de a$i .......................acestei liste, care cuprinde un num r de ...... parohieni.

#rept care s)a "ncheiat pre$entul proces)&erbal, care se &a p stra "n arhi&a parohial . Preedinte Paroh, +embrii Consiliului Parohial,