Sunteți pe pagina 1din 9

Medicina muncii Curs 2(primul) 14.10.

2011

Pneumoconioze

Pneumos=plaman Conis= pulbre Pneumoconioze : boli profesionale caracterizate prin acumularea pulberilor in plaman si reactii tisulare pulmonare datorate acestor accumulari; Pulberile sunt aerosoli de particule inerte( nu a em microor!anism) "cumulare: o marire pro!resi a a cantitatii de pulberi care se depun in al ele si#sau in interstitiul pulmonar ; $eactiile tisulare: sunt de doua tipuri : a) Cola!enic b) $eticulinic %tiolo!ie: 1. &act etiolo!ic principal: pulberile 2. &act etiolo!ici fa orizanti: ") un !rup care apartin or!anismului : afect bron'opulmonare( efortul fizic intens )) conditiile de mediu concomitent: prezenta !azelor iritante( temperatura scazuta( umiditatea crescuta; *impul de e+punere probabil pana la aparitia bolii; C) ,rupul de locuri de munca( operatii te'nolo!ice( profesiuni e+puse: muncitorii minieri( Clasificarea pneumoconiozelor: sunt !rupate in: 1) Pneumoconioze cola!enice 2) Pneumoconioze necola!enice 1

Pneumoconiozele cola!enice: a) "lterrarea structurala al eolara b ) $eactia tisulara pulmonara de tip cola!en: profliferarea fibroblastilor cu neoformare de cola!en c )"ceasta reactie este ire ersibila %+emple de pneumoconioze cola!enice: silicoza( azbestoza( pneumoconioza minierului la carbune ( antracoza) trb sa fie in forma complicata Pneumoconioze necola!ene: ") -tructura al eolara intacta )) $eactia interstitiului pulmonar este de tip reticulinic : proliferare a fibrelor de reticulina C) "ceasta reactie a interstitiului este re ersibila %+emple: sideroza( stanoza( baritoza( antracoza(forma simpla necomplicata) %+ista pneumoconioze care pot fi si cola!ene si necola!ene : antracoza: pneumoconioza minerului la carbune( talcoza %+ista doua forme ale antracozei: &orma simpla( necomplicata( necola!ena &orma complicata a antracoza: se instituie o fibroza pulmonara difuza si este cola!ena *alcoza: e+punere la pulbere de talc in azbest .upa aspectul radiolo!ic pneumoconizozele sunt clasificate in mai multe stadii: Modificarile parenc'imatoase si pleurale Parenc'imatoase:prezenta opacitatilor:mici /10 mm; mari 010 mm "nomaliile pleurale: 1n!rosarea si calcificarea pleurala (pa'ipleurita) -121C34": 5este o pneumoconioza cola!ena pro ocata de particulele de bio+id de siliciu liber cristalin 5datorata acumularii particulelor de bio+id de siliciu liber cristalin in plaman si reactiile tisulare pulmonare datorate acestei acumulari de pulberi caracterizate prin :

a) structura al eolara distrusa b) reactie interstitiala de tip cola!en c) reactie interstitiala ire ersibila %tiolo!ie: Pincipal: particulele de bio+id de siliciu liber cristalin &a orizanti: afectiunile bron'opulomnare( efortul fizic intens( fumatul( alcoolul &act. Care tin de mediu: prez de !aze iritante( umid crescuta &act.etiolo!ici care impun timp de e+punere probabil pana la aparitia bolii:16 ani in medie Particulele de siliciu : pulberile cu diam mai mic de 6 microni( concentratia pulberilor sa fie mare( peste concentratia admisibila care este calculata dupa norme !enerale de protectia muncii) 2ocurile de munca si profesiunile e+puse pentru silicoza: 5mineri :mine neferoase de carbuni ( 7uila( "ntracitul( ,rafitul); 5turnatori 5muncitori din industria faiantei si portelan Pato!enie: 5 patrunderea pulberilor in aparatul respirator si depunerea acestora la di erse ni ele ale aparatului respirator 5eliminarea pulberilor depuse 5acumularea pulberilor: ptr silicoza limita este de 800 m! dio+id de siliciu liber cristalin Particulele induc ne!roza macrofa!elor al eolare Citto+icitatea dio+idului de siliciu ptr macrofa!ele al eolare Modificarile sunt: 9especifice:proliferarea fibroblastilor si neoformarea de fibre de cola!en -pecifice: aparitia de celule din seria plasmocitara; "natomo5patolo!ic: nodul silicotic *abloul clinic: 5 dispnea de efort 8

5tusea seaca 5durerea toracica 5in formele a ansate: scadere in !reutate 5in peridoadele de acutizare : tuse producti a cu e+pectoratie muco5purulenta Pe ma sura ce e olueaza boala si se accenteaza simpomele de fibroza apar semnele caracteristice: 5semne de emfizem pulmonar pazal:'ipersonoritatea bazala si ibratiile ocale care sunt diminuate bazal 5semne de 'ipertensiune pulmonar 411 accentuat in focarul pulmonar .ia!n poziti se pune pe: 1)5stabilirea e+punerii pulmonare la dio+id de siliciu liber cristalin ( prin anamneza profesionala5 subioecti ; sau obiecti prin documente oficiale despre ec'ime) 5determinarea pulberilor la locurile de munca 2) *abloul clinic: semne si simptome 8) %+amene de laborator si paraclinice: radio!rafia pulmonara( computer tomo!raf toraco5 pulmonar( probele functionale respiratorii( capacitatea itala; olumul e+pirator ma+im pe secunda; indicele de permeabilitate bronsca; debitul ma+im e+pirator pe secunda; care or fii scazute) .ia!n diferential: "zbestoza *uberculoza pulmonara 7emosideroza din stenoza Manfisteari pulmonare din conec ti ite: lupus 9eoplasmul bronsic sau metastaze pulmonare "lte infectii pulmonare Complicatii: 5*)C 5CPC 5bronsita cronica 5emfizem pulm 4

5complicatii infectioase pulmonare acute % olutie: lenta( pro!resi a c'iar daca e+punerea este intrerupta *ratamentul: curati #profilactic Profilactic: masuri te'nicoor!anizatorice: %liminarea pulberilor cu conctinut crescut in dio'id de siliciu din procesele te'noloice "utomatizarea si#sau robotizarea unor procese te'nolo!ice %c'impamente de protectie 1nterzicerea fumatului in perioada lucrului -curtarea duratei lucrului de munca Masurile medicale: 5recunoasterea risiului silico!en in intrepinderi sau teritoriu supra e!'eat medical 5se face cata!rafia locurilor de munca( profesiunilor sau muncitorilor e+pusi 5studii epidemiolo!ice 5e+amenul medical la ana!a:are 5control medical periodic (anual la noi in tara) 5educatia sanitara *ratamntul curati : %tiolo!ic: intreruperea e+punerii la dio+id de ssiliciu Pato!enic: la a:ul bron'opulmonar -imptomatic: bron'odilatatoare %+pectorante ,imnastica respiratorie Pre enirea tbc Pre enirea infectiilor respiratorii Cresterea rezistentei or!anismului prin itamino terapie( alimentatie corespunz( si imunostimulatoare 6

Curele sanatoriale (Caciulata)

"zbestoza:
5boala pulmonara cronica datorata acumularii fibrelor de azbest in plaman si reactii tisulare pulmonare datorita acestei acumulari 5este incadrata in cate! fibrozelor interstitiale difuze 5este o pneumoconioza cola!ena : =0distructia structurii al eolare =0reactie interstitiala pulmonara de tip cola!en: ire ersibila %tiolo!ie: fibrele respirabile de azbest (diam sub 8 microni( iar lun!imea peste 6 microni=0fibre respirabile); Concentratia fibrelor in aer trebuie sa fie mare( peste limita admisibila: o fibra respirabila pe cm8; arietatea azbestului: in functie de culoare &actorii fa orizanti: ezi silicoza (fact le!ati de or!anism( fact care tin de mediu( timpul de e+punere) Pato!enie: 1. ,enerala ( ezi silicoza) 2. -pcifica : spre deoseb de silicoza( azbestoza recunoaste si o pato!eneza mecanica( caracterizat prin microleziuni si micro'emora!ii( fibrele mai scurte de 8 microni nu au actiune fibro!ena; limita la care incepe reactia este de 600 de m! de fibre respirabile de azbest pe 100 m! tes pulm uscat "zbestul produce fibroza pulmonara( de!enerare neoplazica( iritatie bronsica( iritatie pleurala si iritatie te!umentara=0 erucile azbestozice; "natomopatolo!ic: 1. &ibroza pulmonara difuza 2. 1n!rosari fibro'ialine subpleurale 8. Corpusculii azbestozici *abloul clinic: 5dispnee de efort 5tuse seaca 5dureri toracice

5scaderea in !reutate in timp 5acutizare: e+pectoratie %+amn ob: &aza initiala:nespecific sau frecatura pleurala &azele a ansate: semnele caracteristice de bronsita cronca( emfiem pulmonar( 7*Pulmonara( frecatura pleurala( de!ete 'ipocratice .ia!nostic poziti : 1) -tabilirea e+punerii prof la fibre respirabile de azbest in concentratii peste concentratia admisibila si pe o durata semificati a de timp -ubiecti : anamneza prof 3biecti : documente ofciale de ec'ime in profesie si la locul de munca 5determ fibrelor de azbest la locul de munca: buletine de anamneza 5 izitarea locului de munca 2) *abloul clinic 8) %+amene paraclinice: radio!rafia pulmonara( indicatori de e+punere; in e+ de sputa : corpi azbestozici; in urina:fibre de azbest Ct pulmonar( biopsia pleurala#pulmonara; probele resp functionale ; indicele de permeabilitate bronsica .i!n diferential: "lte pneumoconioze *uberculoza pulmonara Cancerul bron'opulmonar "lte tipuri de fibroza pulmonara difuza 1nfectii pulmonare Complicatii: 59eoplasmul bron'opulmonar 5CPC 5)C

<

5%mfizem pulonar 5)ronsictazia -pre deoseb de silicoza( *)C este rara % olutia: este lenta( pro!resi a; c'iar daca e+punerea laa azbest este oprita *ratament: Profilactic: masuri te'nicoor!anizatorice: inlocuirea azbestului cu fibra de sticla sau fibre minerale artificiale "utomatizarea si#sau robotizarea unor procese te'nolo!ice 1zolarea si#sau etanseizarea surselor de pulbere =entilatia locala Purtarea ec'ip de protectie 1nterzicerea fumatului in timpul lucrului -curtarea duratei de munca Mentinerea curateniei Masuri medicale: recunoasterea riscului azbesto!en %+ medical la an!a:are Control medical periodic %ducatia sanitara *ratamentul curati : %tiolo!ic: intreruperea e+punerii prof -imptomatic: bron'odilatatoare: miofilin %+pectorante ,imnastica respirtorie Pre infectiilor resp Cresterea rezist enerale a or!ansimului Cure sanatoriale la a!ric sau caciulata

>