Sunteți pe pagina 1din 10

NU UITA! TRIMITE ULTIMELE 4 CURSURI LA ADRESA: mihai_ciocan22@yahoo.com Studiu 2 de caz la: claudia.samoila9 !"a#oo.

com

$%LITICILE MACR%EC%N%MICE DE DE&'%LTARE TURISTIC( )acto*ii ca*e co+t*i,uie la dez-olta*ea tu*ismului u+ei ./*i Exist numeroi factori care contribuie la dezvoltarea turismului n c ad*ul ./*ilo* 0i 1ot 2i clasi2ica.i du1/ mai multe c*ite*ii. a. n funcie de natura social-economic a factorilor - factori economici: re!uri i tarife" veniturile o ula!iei" oferta turistic - factori sociali: urbanizarea i tim ul liber - factori demo#rafici: evolu!ia numeric a o ula!iei" modificarea duratei medii de via!" structurarea e v$rste i e cate#orii socio- rofesionale - factori siholo#ici" educativi i de civiliza!ie: nivelul de instruire" tem eramentul" dorin!a de cunoatere s.a. - factori tehnici: erforman!ele mi%loacelor de trans ort" tehnolo#iile n construc!ii" arametrii tehnici ai instala!iilor" etc - factori olitico-or#anizatorici: re#imul vizelor" facilit!i n turism" formalit!i la frontiere s.a. b. dup durata n timp a aciunii lor - factori de influen! ermanent: uterea de cum rare a o ula!iei" micarea o ula!iei" stabilitatea olitic" tim ul liber s.a. - factori con%uncturali: crizele economice" dezechilibre olitice" catastrofe naturale" conflicte armate" condi!ii meteorolo#ice s.a. c. - dup natura provenienei i sensul interveniei - factori exo#eni: s orul natural al o ula!iei care determin o cretere a numrului de turiti oten!iali" creterea veniturilor destinate racticrii turismului" creterea #radului de urbanizare" mobilitatea o ula!iei - factori endo#eni: lansarea de noi roduse turistice" n concordan! cu nivelul cererii" ridicarea nivelului de re#tire a ersonalului din turism" etc. d. - dup profilul de marketing - factori ai cererii turistice: veniturile o ula!iei" urbanizarea" tim ul liber" dinamica evolu!iei o ula!iei" etc. - factori ai ofertei turistice: diversitatea i calitatea serviciilor" costul resta!iilor" nivelul de re#tire i structura for!ei de munc etc.

)acto*ii *e1*eze+tati-i cu i+2lue+./ decisi-/ n evolu!ia de ansamblu a turismului: - -e+itu*ile 1o1ula.iei constituie su ortul material al dezvoltrii turismului& 'n indicator ex resiv entru nivelul de dezvoltare economico-social este produsul naional brut ().*.+., e locuitor. )rintre !rile cu venituri mari e locuitor - deci cu osibilit!i lar#i de racticare a turismului - se numr .ran!a" /ermania" !rile nordice ale Euro ei" 0.'.1." 2anada" 3talia" 4area +ritanie" 5a onia. - 1*e.u*ile 0i ta*i2ele re rezint alt factor de stimulare a dezvoltrii turismului. 3nfluen!a re!urilor se desfoar e mai multe lanuri i ac!iunea lor vizeaz rodusul turistic n ansamblu sau numai una dintre com onentele sale: trans ort" cazare" alimenta!ie" a#rement" etc. - o2e*ta tu*istic/3 re rezentat rin sursele turistice i echi amente" ac!ioneaz ozitiv asu ra fenomenului turistic. )entru dezvoltarea turistic a unei zone este esen!ial existen!a resurselor i" cu a%utorul unei romovri cores unztoare" zone neinteresante entru turiti au devenit atractive. - 1*o4*esul te#+ic in domeniul trans orturilor are consecin!e asu ra creterii #radului de mobilitate a o ula!iei" favoriz$nd de lasarea n interes turistic. - c*e0te*ea demo4*a2ic/" muta!iile n structur a o ula!iei influen!eaz circula!ia turistic - 1*ocesul de u*,a+iza*e determin schimbri la nivelul nevoilor o ula!iei" influen!$nd i circula!ia turistic. 2reterea o ula!iei urbane i nevoia acesteia de a cuta s a!iile verzi nafara6 betoanelor6 determin s orirea fluxului turistic. - tim1ul li,e* este un alt factor determinant n turism. 0e a reciaza ca turismului ii este alocat 789: din totalul tim ului liber al o ula!iei. ;intre 2acto*ii 1si#osociolo4ici care au o influen! semnificativ asu ra turismului sunt de re!inut: moda" tradi!iile" dorin!a de cunoatere i instruire" etc. )acto*ii cu statut s1ecial sunt: ac!iunile #uvernamentale i facilit!ile acordate de or#anizatorii de turism entru romovarea i stimularea circula!iei turistice.

)acto*ii +e4ati-i ai dezvoltrii turismului: urmarea olurii i de#radrii mediului" n#rdirea osibilit!ilor de a#rement i destindere n centrele urbane au efecte ne#ative asu ra strii de sntate. 3m actul economic al turismului" care astzi se transmite n toate sectoarele de roduc!ie ale unei !ri" face necesar ado tarea unei olitici de dezvoltare turistic la nivel na!ional. ;in cauza im licrii a numeroase sectoare de activitate" olitica turistic este ns de multe ori fra#mentat i inte#rat n mod frac!ionat n diferitele olitici sectoriale" olitica balan!ei de l!i" olitica industrial" olitica monetar" olitica de amena%are teritorial. 1ceast modalitate de ac!iune duce la subestimarea a ortului turismului la dezvoltarea economic i risi irea unei surse de cretere economic. Este necesar" n acest sco " stabilirea unor obiective clare la nivel na!ional n domeniul turismului" n vederea ob!inerii rezultatelor de ansamblu vizate. Obiectivele politicilor turistice ot fi de natur extra-economic i de natur economic. <biectivele extra-economice sunt le#ate de a licarea n ractic a dre turilor fundamentale ale oamenilor" dintre care a libert!ii de circula!ie i de comunicare ntre !ri. )oliticile turistice au" deasemenea" i un obiectiv cultural" de valorificare a atrimoniului natural artistic" arhitectural al !rilor. <biectivele economice sunt de ordin cantitativ i calitativ. )oliticile turistice au dre t sco s favorizeze anumite ti uri de consum entru a crete roduc!ia i a o orienta s re sectoarele i re#iunile ce rezint un interes s ecial. 1ceste olitici au un efect ozitiv de antrenare asu ra creterii economice a comer!ului exterior i ocu rii for!ei de munc. ;ac avem: =;i - creterea cererii turistice ;/ - cererea #lobal na!ional </ - oferta #lobal na!ional )> - roduc!ia total ? - ex orturile 4 - im orturile * - ocu area for!ei de munc ) - re!urile" se oate elabora urmtoarea schem (scenariu, de dezvoltare economic a !rii: 3. =;i@;/A</ B creterea )> B 2reterea * B cretere economic B utilizare com let a for!ei de munc >urismul interna!ional oate #enera ns un dublu risc: infla!ie i deficit al balan!ei comerciale. 0itua!ia se oate rezenta i astfel: 33. =;i@ ;/A</ B creterea ) " 4 B reducere ? " )> B deficit extern B infla!ie B oma%.

2ele dou sita!ii osibile (scenarii, se ntre trund. >endin!a dominant va de inde de caracteristicile economice ale !rii n cauz. 1stfel" n !rile dezvoltate" cu o ca acitate de roduc!ie subutilizat" se va a lica scenariul 3 i creterea cererii turistice interna!ionale va avea un efect ozitiv asu ra lor. ;ac" ns" avem n vedere !rile n curs de dezvoltare" cu economii caracterizate rin absen!a sau insuficien!a structurilor roductive i a infrastructurilor necesare" creterea economic se va roduce conform scenariului 33 i va fi nso!it de numeroase as ecte ne#ative. Colul esen!ial al oliticii turismului interna!ional din fiecare !ar este de a corecta as ectele ne#ative i de a favoriza consecin!ele ozitive ale dezvoltrii turismului interna!ional. Dn acest sco " factorii de decizie ai oliticii trebuie s dis un de o serie de $r#hii i mi%loace de ac!iune entru a influen!a n mod eficient cursul vie!ii economice. I+st*ume+tele 1oliticii tu*istice ;atorit rolului i consecin!elor im ortante ale turismului interna!ional" oliticile turistice i-au accentuat caracterul rotec!ionist n numeroase !ri" ns" e de alt arte" s-a rodus liberalizarea acestora n interiorul 'niunii Euro ene. 3nstrumentele de olitic turistic sunt cele care decur# din olitica economic #lobal" la care se altur lanificarea sectorial i instrumentele s ecifice sectorului turistic. Politica economic global a unei !ri dis une de numeroase $r#hii entru a favoriza dezvoltarea activit!ilor turistice. Ele ot fi #ru ate n trei cate#orii: $r#hii (instrumente, financiare i fiscale" $r#hii economice i $r#hii sociale. Instrumentele financiare i fiscale se refer la ansamblul oliticilor de credit" a ratei dob$nzilor i a im unerilor fiscale. 1u dre t sco crearea unui climat favorabil acumulrilor" inesti!iilor i crerii de noi activit!i turistice care s avanta%eze ansamblul economic na!ional. < diminuare a fiscalit!ii" combinat cu o scdere a dob$nzilor favorizeaz turismul" cre$nd condi!ii entru creterea investi!iilor turistice" adic realizarea unei oferte com etitive" remise entru creterea cererii. Instrumentele economice cu rind olitica bu#etar i monetar. Efectele lor se reflect asu ra evolu!iei re!urilor interne i asu ra ratei de schimb valutar. < olitic de cretere rea ra id a bu#etului i a masei monetare oate rovoca efecte ne#ative asu ra economiei na!ionale" favoriz$nd infla!ia i deficitul extern. 4surile de stimulare bu#etar vor avea" n aceste condi!ii" un efect minin asu ra dezvoltrii turistice. 1stfel" oliticile macroeconomice bu#etare i monetare nu au suficient for! entru influen!area turismului. 1do tarea unei olitici de schimb valura favorabil (devalorizarea, oate stimula ns ex ortul de turism" ac!ion$nd asu ra cererii turistice externe.

Instrumentele de politic social ot influen!a direct dezvoltarea turismului. 1stfe" msurile le#ate de durata tim ului de munc" durata vacan!elor" formarea rofesional influen!eaz direct cererea de turism i" rin intermediul acesteia" sunt rece tate i de oferta turistic. Planificarea turismului 2oncomitent cu dezvoltarea turismului" n cadrul sectorului economic ter!iar au a rut tre tat o serie de metode sim lificate de lanificare a acestei activit!i n !rile interesate n dezvoltarea industriei turistice. )rimele metode de lanificare s-au bazat mai cur$nd e ex erien!a racticienilor" a intui!iei lor" dec$t e metode matematice sau tehnici sofisticate de calcul. )lanificarea turistic a devenit mai ra!ional" mai flexibil" ada t$ndu-se mai bine muta!iilor cantitative i calitative din diferitele sectoare socio-economice" conect$ndu-se la rela!iile de inter-condi!ionare din sistemul macroeconomic. 4etodele de lanificare se ot clasifica n func!ie de mai multe criterii: - n func!ie de erioada entru care se realizeaz lanurile - n func!ie de raza de ac!iune a lanificrii - n func!ie de tehnicile de lanificare - n func!ie de subsectorul turistic la care se a lic. 4etodele de lanificare turistic ot fi a licate la scar local entru dezvoltarea unei sta!iuni turistice sau n sco ul rofilrii unei zone e un s ecific turistic. 0 re exem lu" 2onsiliul 5ude!ean +raov" m reun cu '013;" rin ro#ramul C1;)" a lansat 0trate#ia de dezvoltare a a#roturismului n Eama +uzului n anul 299F. Ga scar regional ( entru o su rafa! de este H999 Im ," lanificarea turistic im une un volum mai mare de lucrri entru inte#rarea #eo#rafic o tim a turismului ntr-un s a!iu care a ar!ine mai multor celule administrative sau mai multor forme de relief. Efortul finaniar este mai ridicat i vizeaz aco erirea investi!iilor entru construirea unor obiective cu at$t mai dis ersate cu c$t s a!iul este mai ntins. Exem le de lanificare din aceast cate#orie sunt: lanul 2reta (/recia," Gun#uedoc-Coussillon (.ran!a, rivind dezvoltarea unei zone de litoral de HJ9 Im lun#ime cu o su rafa! de 2999 Im " lanul 2o esco ()eru, entru dezvoltarea uneo re#iuni de mare im ortan! istoric i cultural" incluz$nd de artamentele 2uzco i )unto etc. Dn Com$nia" exist numeroase lanuri de dezvoltare re#ional e re#iuni de dezvoltare" un exem lu fiind )lanul Ce#ional de 1c!iune entru >urism *ord-Est 299K-29H8. Ga nivel naional" lanificarea turistic se concretizeaz rin elaborarea unor studii directiv care cu rind obiectivele unei s ecializri turistice n cadrul ro#ramelor de dezvoltare economic a !rii" rin unerea n valoare a oten!ialului turistic. *umeroase !ri au realizat astfel de lanuri n utimele decenii. Dn Com$nia" a fost lansat 4aster )lanul entru ;ezvoltarea >urismului *a!ional 299L-292F. ;e asemenea" a fost stabilit 0trate#ia de dezvoltare a turismului

balnear" n vederea identificrii ie!ei !int i a crerii unor surse de cretere a veniturilor din turismul interna!ional. )e scar internaional" lanificarea turistic are ca obiectiv dezvoltarea unor re#iuni sau zone #eo#rafice ce se extind este frontierele uneia sau mai multor !ri" recum i rezolvarea unor robleme (de exem lu" ecolo#ice, care intereseaz mai multe !ri. )lanul cu rinde mai multe ro#rame i studii rofilate e diferite as ecte s ecifice fiecrei !ri artici ante sau fiecrei subzone" n cadrul teritoriului care face obiectul lanificrii. Exem lele sunt numeroase: lanul M1e#ean 0ea6 (/recia i >urcia, entru dezvoltarea turismului n bazinul 4rii E#ee& M)lan *ei#e6 - zona 1l ilor& lanul M1fricii de Eest6" ca roiect de inte#rare turistic re#ional a !rilor din zon& +azinul 4editeraneean6 - !rile riverane entru utilizarea ra!ional a coastelor 4rii 4editerane etc. Dn cazul lanificrii la nivel interna!ional" se im une o cunoatere temeinic a oten!ialului turistic din fiecare !ar n arte i existen!a unor osibilit!i de verificare a modului de a licare a msurilor stabilite la nivel multina!ional. Perioada de previziune care st la baza lanificrii m arte modelele de lanificare n trei cate#orii: lanificare e termen scurt sau o era!ional" lanificare e termen mediu sau tactic i lanificare e termen lun# sau strate#ic. )lanificarea o era!ional cu rinde i un ro#ram de investi!ii" durata lanului fiind fixat n func!ie de ciclul de roiectare i unere n a licare a investi!iilor. )lanificarea tactic aco er erioade de 8-F ani" incluz$nd i ro#ramul de investi!ii ca o com onent a lanului na!ional sau re#ional de dezvoltare. )erioadele cele mai des utilizate sunt de N ani" manifest$ndu-se tendin!a de sincronizare a acestora n diferitele !ri. )lanificarea strate#ic aco er erioade de H9-2N ani i rezint o strate#ie de re#tire i a licare a lanurilor succesive e termen mediu. 'ltimele dou cate#orii de lanuri se caracterizeaz rintr-un #rad mare de com lexitate" relev$nd toate im lica!iile de ordin economic i social e care le #enereaz dezvoltarea turismului n zonele res ective. Dn stabilirea unei strate#ii de lanificare a dezvoltrii turismului" un as ect im ortant l constituie metodele i rocedeele de lanificare. 1cestea im lic ado tarea unei metodolo#ii tiin!ifice ri#uroase" ada tate la obiectul i sco ul ac!iunii de lanificare. 4ediul olitic" economic" social din fiecare !ar" interesele sale rezente i de ers ectiv" accentuarea interde enden!elor dintre !ri" reucm i a im lica!iilor con%uncturii mondiale re rezint totalitatea elementelor ce-i un am renta asu ra structurii lanurilor turistice na!ionale. 1s ectul cantitativ al lanificrii" at$t n rivin!a obiectivului" c$t i a efectivului urmrit" const n definirea acelor revederi o time de lan care s maximizeze efectele economice ale dezvoltrii turismului" n condi!iile economico-sociale i olitice date. Echi ele de lanificare cu rind astfel" e l$nd economiti-

matematicieni" arhitec!i" constructori" sociolo#i" siholo#i" ecolo#i" etno#rafi etc. 1lturi de as ectul cantitativ" orice metod de lanificare include i as ectele calitative" structurale care" n s ecial n domeniul turismului" asi#ur auccesul unei ac!iuni de lanificare. Eta a reliminar a lanificrii const n re#tirea studiilor de roiect care s asi#ure baza de date necesar lanificrii: studii #eo#rafice" structurale i tehnice. Ga acestea se adau# studiile cu rivire la costul roiectelor. Instrumentele de politic economic s ecific sectorului turistic au ca sco favorizarea dezvoltrii turismului" orientarea acestei dezvoltri i ob!inerea de efecte eonomico-sociale maxime. 2ele mai uzuale msuri de olitic economic a licate la s ecificul turismului folosesc instrumentele bu#etare" monetare i fiscale. .inan!area din bu#etul de stat a activit!ilor turistice este destinat s ncura%eze dezvoltarea anumitor zone sau a unor com onente din oferta turistic. Dn acelai sco " ot fi utilizate i creditele cu dob$nzi mici acordate de ctre stat entru a favoriza investi!iile n infrastructura trans orturilor" n echi amentele de cazare sau n echi amentele de trans ort. 4surile cu caracter monetar sunt ado tate entru a men!ine sau chiar a mri com etitivitatea interna!ional a roduselor turistice ex ortabile. )entru aceasta" numeroase !ri ado t o adevrat strate#ie a schimburilor monetare" cu rinz$nd msuri de devalorizare destinate s com enseze infla!ia anterioar sau s reduc astfel concuren!a extern. 4surile de natur fiscal au dre t sco fie stimularea ntre rinderilor turistice rin exonerrile" reducerile sau am$nrile de lat a im ozitelor" fie creterea veniturilor bu#etare rin im ozitarea diferen!iat a activit!ii turistice i a turitilor. 1ceast ultim modalitate de ac!iune a autorit!ii ublice este uzitat n !rile n curs de dezvoltare cu economie turistic. >urismul este o marf s ecial" care se formeaz e baza costurilor factorilor de roduc!ie" la care se adau# factorii de loca!ie" recum i diferen!ele istorice" etnice i de mediu. ;e aceea" multe dintre !rile turistice care beneficiaz de avanta%e com arative ale factorilor aminti!i au osibilitatea s ocu e o ozi!ie de mono ol i s im un re!uri care includ o Mrent de mono ol6. < !ar turistic din aceast cate#orie va atra#e vizitatori n s ecial din !rile dezvoltate" indiferent de distan!a care le se ar" deoarece oferta ei uternic diferen!iat este #reu de substituit i de concurat. 2u totul alta este situa!ia n cazul ofertei turistice caracterizate rin M roduc!ia de mas6 substituibil i com etitiv" cum ar fi oferta Msun and sand6 (soare i nisi ,. Eizitatorii rovin din !rile cu venituri ridicate situate n a ro ierea ofertantului" entru care !ara rimitoare rezint un avanta% im ortant de loca!ie. 1cest avanta% d natere la o rent diferen!iat care este cu rins n re! i este invers ro or!ional cu distan!a care se ar !rile emi!toare de !ara ofertant de turism. )olitica fiscal ado tat fa! de cele dou cate#orii de oferte nu oate fi identic. 1vanta%ele de loca!ie" fie c se refer la cele care determin diferen!ierea rodusului" fie c decur# din a ro ierea fa! de bazinul cererii din

!rile dezvoltate i se re#sesc n olitica de re!uri care" la r$ndul ei" este tratat nuan!at de olitica fiscal. 4ai recis" distinc!ia ntre rodusele turistice diferen!iate i cele de mas oate fi ex rimat #rafic astfel:
re! S )2 )H D 0O oferta ;O cererea )HO re! fr im ozit )2O re! cu im ozit

Figura nr 1a: Politica fiscal i turismul unei ri Su*sa: C*istu*ea+u3 C3 53 1. 226

<ut ut (venituri,

re! S

Centa

Figura nr 1b: Politica fiscal i turismul unei ri Su*sa: C*istu*ea+u3 C3 53 1. 226

<ut ut (venituri,

Dn #raficul Ha" curba re!urilor este constant" reflec$tnd situa!ia unei ie!e de mas n care se manifest concuren!a ntre ofertan!i. 1ceasta $n la un anumit unct" c$nd osibilitatea de ofertare care este finit atin#e o limit care se reflect n creterea re!urilor. Dn condi!iile unei cereri turistice inelastice" im ozitul e care l vor erce e n acest moment !rile ofertante va duce la creterea uternic a re!urilor i" astfel" a veniturilor din turism. ;ac numai una dintre !rile ofertante va ncerca s ridice re!ul" ea va fi ra id substituit de ctre celelalte" deci msura va fi ineficient. Dn #raficul H.b" curba re!urilor indic existen!a unei rente diferen!iale ( artea dintre linia re!ului i a ofertei,. ;ac im ozitele asu ra turismului se a lic entru roduse a cror cerere este inelastic" ele vor micora renta diferen!ial" dra nu vor determina creterea re!urilor i nici a veniturilor (out ut-ul, turistic. Dn ractic" turismul este considerat un domeniu deosebit" n care im ozitele se ot erce e i asu ra consumului i asu ra roduc!iei. Ga ex ortul de mrfuri" taxele fiscale se a lic cu rare exce !ii numai asu ra roduc!iei. )entru !rile ex ortatoare de mrfuri" taxele de ex ort re rezint cca HL-8F: din veniturile bu#etare" ns entru ex ortul de turism" mai ales n !rile n curs de dezvoltare" veniturile din im ozitele turistice sunt a roa e nesemnificative. 2heltuielile turistice care re rezint veniturile ntre rinderilor sau reziden!ilor din !ara ofertant sunt dificil de identificat i a reciat" datorit

fra#mentrii lor. Dn lus" cheltuielile efectuate de turiti sunt #reu de diferen!iat de cele ale reziden!ilor. Elasticitatea diferit a cererii reziden!ilor fa! de elasticitatea cererii turistice nu ermite tratarea fiscal identic a celor dou cate#orii de cheltuieli. Dntruc$t cheltuielile turistice sunt mai dificil de taxat" exist osibilitatea im unerii reziden!ilor care sunt beneficiarii direc!i ai cheltuielilor efectuate de turiti. 0tructurile de cazare sunt rinci alii rece tori ai cheltuielilor turistice i" n acelai tim " domeniul de roduc!ie cu caracter ur turistic" cu clientel omo#en i delimitabil. ;e asemenea" taxele hoteliere sunt i uor de administrat" ceea ce ex lic de ce taxele hoteliere sunt cele mai frecvente. Dn Com$nia" turitii sunt obli#a!i s lteasc un comision entru hotel" stabilit rin 2odul fiscal ntre 9.N i N: din re!ul camerei e fiecare zi de cazare" n func!ie de hotr$rea 2onsiliilor locale (N: n cazul locurilor de cazare am lasate n restorturile turistice, i variaz n func!ie de clasa hotelului. >axa hotelier entru o cerere inelastic este su ortat de ctre turiti" rin re!ul ltit de acetia. Dn condi!iile unei ie!e concuren!iale" taxa hotelier este asumat de ctre ro rietarii i comercian!ii din domeniul economic res ectiv. < alt cate#orie de taxe turistice sunt le#ate de trans ortul turitilor. 1stfel" de exem lu" sunt taxele de mbarcare" ce ot fi diferen!iate n func!ie de locul de destina!ie al turitilor care se mbarc n mi%locul de trans ort. >axele cvasituristice se a lic asu ra biletelor de intrare la s ectacole" casinouri" com eti!ii" curse etc" ce se v$nd turitilor. 1ceste taxe se a lic i entru serviciile de telecomunica!ii" telefon etc i sunt ltite n totalitate de ctre turiti. 4odul de ncura%are a ex orturilor face ca unele roduse achizi!ionate de ctre turiti s fie im ozitate diferit" chiar scutite de taxe vamale sau im ozite. Este o ac!iune anevoioas" resu un$nd delimitarea o ula!iei turistice de cea de reziden! i este racticat n s ecial de !rile cu economie slab dezvoltat. 0e constat c olitica fiscal n turism este deosebit de bl$nd fa! de alte domenii" ca urmare a dorin!ei !rilor res ective de a im ulsiona dezvoltarea economic e baza acestui sector. 2reterea im ozitelor i taxelor nu trebuie s afecteze intrrile de turiti" care sunt sensibile n #eneral la re!uri" ceea ce face ca taxele erce ute asu ra cheltuielilor turistice s fie limitate de natura com etitiv a comer!ului cu turism. Dn schimb" im ozitarea roductorilor rin taxe asu ra valorii adu#ate i taxe asu ra con!inutului de im ort la roduc!iei turistice re rezint o solu!ie acce tabil i a licabil entru oricare dintre !rile ex ortatoare de turism" indiferent de #radul de dezvoltare economic. Dn Com$nia" biletele la muzee" #rdini zoolo#ice" cr!i" reviste" ziare sunt taxate cu >E1 K:. ;e asemenea" >E1 entru cazare este de K:. 1ceast diferen!iere oate avea dre t efect o deturnare de trafic n avanta%ul unor state i n detrimentul altora" am lific$nd i" res ectiv" diminu$nd rolul turismului n rocesul creterii economice.