CIVILIZAŢIA SUMERIANĂ

1

.......pag. 13 2 ........................ 9 9.. Limba si literatura sumeriana...................... pag.Cuprins 1....................... Agricultura – mod de viata. Scolile si educatia.................. 3 3.............................................. 5 5.......................... 10 11......... pag..................... O nouă formă de organizare ........................................ Sarbatori si sacrificii.................... Regi sumerieni........................................................................................................ pag... pag.......... Bibliografie............................................ pag........... 3 2.................................... Arta sumeriana...... Misterioasa mostenire a sumerienilor............... ........ pag... pag........... 6 6.......................... 4 4..... Religia sumeriana...... 8 8.......................................................... Disparitia unui popor................................ pag.. 7 7...... 10 10......... 11 12............................................ pag.................................... pastrarea unei culturi..orasul-stat ....................... pag............................................. pag....... Originea sumerienilor..

Casele erau mici și în interior existau doar rogojini. În regiunea Mesopotamiei civilizaţia unică a sumerienilor a apărut mai mult de 6. Sumerienii aveau cunoştinţe despre chimie.CIVILIZAŢIA SUMERIANĂ 1. irigaţii şi folosirea unei forţe de muncă specializată. creând astfel o limbă sumeriană și o civilizație. Originea sumerienilor Este dovedit deja că cea mai veche civilizaţie de pe pământ este cea sumeriană. Cultivau cereale. piatră. Ei aveau organe alese. asemănătoare limbii turce vechi.000 de ani în urmă şi a avut toate semnele ale civilizaţiei foarte dezvoltată. sumerienii au asanat mlaștinile și au construit un sistem ingenios de canale de irigații. Printr-o muncă tenace. În cultivare foloseau plugul tras de boi. sumerienii dezvoltaseră deja o agricultură intensivă.mod de viaţă Ei locuiau în așezări construite din lut și cărămidă arsă. creșteau animalele (capre. cuprinzând mono-culturi. precum şi o judecată cu juriu şi multe altele. Cel mai interesant este faptul că sumerienii au folosit un sistem numeric ternar care. iar berea era obținută din orz. Sumerienii antici erau un popor extrem de civilizat şi acest lucru indică organizarea administraţiei publice. care corespund statului modern. 2.H. Poporul sumerian s-a așezat pe teritoriul Mesopotamiei și au început să locuiască în zonele fertile irigate de râurile Tigru și Eufrat. După transcrierea tăbliţelor sumeriene devine clar că civilizaţia sumeriană a posedat o serie de cunoştinţe moderne. medicină pe bază de plante. Erau o populaţie indo-europeană. Pe la anii 5000 î. Sumerienii erau de asemenea pescari care locuiau dea lungul văii Eufratului sau a Tigrului așa cum fac unii arabi din zilele noastre. mai ales de-a lungul cursurilor de apă cunoscute astăzi ca Shatt al Arab. Sumerienii la început erau simpli fermieri care călătoreau dinspre nord spre sud după care au început să construiască orașe-state. în lumea modernă este utilizat pentru a crea un computer şi au operat cu numere Fibonacci. Sumerienii erau un popor nonsemitic. matematică. fiind astfel un popor migrator. vite). din delta 3 . Agricultura . Această cultură a contribuit la o fuziune agrară cu agricultorii din nord. astronomie. Hrana era simplă. seceri de argilă. aramă sau bronz. legume și fructe. vorbind o limbă aglutinantă. oi.

Irigaţiile erau efectuate prin sisteme de tipul ciuturei. Fermierii foloseau căruţe în care se separau spicele de tulpini. Sumer. lucrând în echipe de câte trei persoane. Regele. După sezonul de inundaţii. Depunerile trebuiau înlăturate permanent. ale Eufratului. care era o resursă rară şi valoroasă. totuşi. Numele acestor oraşe vorbesc de un trecut îndepărtat şi ceţos: Ur. Sumerienii erau tot timpul în război cu alte popoare pentru apă. Din păcate. Uruk. apoi îl săpau din nou. Agricultura sumeriană era dependentă de irigaţii. cei bogaţi aveau posibilitatea de a plăti un înlocuitor. Folosindu-se de capacităţile intelectuale şi financiare. plantă mult mai tolerantă în ce priveşte sarea. care constau dintr-un cosaş. 3. O nouă formă de organizare .orasul-stat Datorită dezvoltării agriculturii. Acestea se separau de pleavă prin aruncare în aer. puţuri. Sumerienii recoltau primăvara. fermierii îşi inundau canalele şi apoi scurgeau apa. În centrul acestor oraşe sumerienii construiau turnuri care aveau forma unor piramide înalte denumite ziggurate. un legător şi un mânuitor de snopi. operaţiune ce permitea vântului să alunge impurităţile uşoare.golfului Persic până la confluenţa Tigrului cu Eufratul. mai puţin. baraje şi rezervoare. Inundaţiile frecvente şi violente ale Tigrului şi. separându -le de boabe. acesta devenind recolta lor principală. canale. după echinoxul de primăvară şi după Akitu (sărbătoarea noului an). omorând astfel şi buruienile. Astfel. După uscare săpau (desţelenire. făceau ca munca pentru repararea şi menţinerea acestui sistem de irigaţii să fie vitală. Eridu. Nivelau apoi pământul cu târnăcoapele. o dată ce statele puternice le înglobau pe cele mici. rata mare de evaporară ducea la mărirea salinităţii pământului. iar apoi acestea se îmblăteau pentru a desprinde boabele. În urmă cu 3-4000 de ani Mesopotamia era mult mai fertilă decât astăzi. iar canalele erau foarte des refăcute sau înlocuite. care era și mare preot. Lagash. Rezultatul în timp a acestor războaie este creşterea acestor orase-state. în jurul anului 3000 i. afânare a solului).Hr. înainte de a planta seminţele. arau şi grăpau (mărunţire) pământul de trei ori. La un moment dat agricultorii sumerieni au renunţat la grâu pentru orz. (după alte surse regele şi preotul erau persoane diferite) oficia ceremonii religioase și efectuă 4 . Autorităţile acelei epoci impuseseră fiecărui individ corvoada lucrului la întreţinerea canalelor. sumerienii au început să se organizeze în orase-stat mari în sudul Mesopotamiei ce controla pe atunci zone de sute de kilometri. Apoi puneau bivolii să calce în copite şi să taseze pământul. a devenit una dintre cele mai bogate regiuni ale vremii. pentru a pulveriza bulgării de pământ.

Zeii erau adevăraţii regi ai oraşelor. pe lângă rolul de reprezentanţi ai zeilor. comerţul se realiza în interiorul fiecărui oraş. Aceştia conduceau fiecare cetate (oraş-stat). Regi sumerieni La fel ca majoritatea civilizaţiilor de la vremea aceea. În cazul conflictelor dintre regi sau oraşe. fluvii etc. Venea din rândul ţăranilor sau meşteşugarilor. Printre cei mai importanţi regi ai sumerienilor se numără Urukagina din Lagas (2378 -2371 î. Această ură din partea preoţilor a dus mai târziu la forţarea acestuia de a părăsi tronul în defavoarea lui Lugal-Zaggesi din Umma care cucereşte oraşul Lagas. Aceste oraşe aveau administraţie proprie. sumerienii erau conduşi de regi. 4. Mişcările de trupe nu erau împiedicate nici măcar de obstacolele naturale greu de trecut: munţi. Zigguratul era împărțit în șapte etaje. Lagaş a avut o ultimă perioadă de prosperitate în timpul 5 . fiind tratate drept proprietăţi ale acestora. o lance cu vârf din bronz sau o bardă. Oraşele-stat erau înconjurate de ziduri uriaşe pentru a se proteja de invadatori. Învingătorii se întorceau cu prizonierii de război pe care-i transformau în sclavi. Cadavrele erau strânse grămadă pentru a oferi învinşilor o imagine cât mai terifiantă. În acelaşi timp conflictele se ţineau lanţ. Textele prezintă oraşele ca aparţinând zeilor.sacrificii în templul situat în vârful turnului. Urukagina era iubit de către clasa săracă cărora le-a şters datoriile.Hr. Regii “văzuţi”. În următorii 25 de ani va străluci Lugal-Zagessi din Umma. declarau război. îndatoriri administrative: dădeau legi şi dispoziţii. Dispuneau de o cască din piele. “regele văzut” fiind de fapt servitorul divinităţii. deoarece sumerienii credeau că zeii coborau din cer în șapte zile. dar în acelas timp şi urât de către preoţii cărora le-a redus veniturile. o spadă curbată sau o măciucă. Din punct de vedere economic. un scut care le acoperea aproape tot corpul. Soldatul sumerian nu era un profesionist. iar scopul regilor este de a aduce la cunoştinţă şi de a impune populaţiei ordinele acestora. se pare că zeii aveau rol de mediatori. Luptau în sandale sau în picioarele goale. ei primind puterea de la aceştia. regii mai aveau şi îndatoriri mai “pământeşti”. care va supune toate cetatile-state sumeriene. mutându-şi capitala la Uruk. Dar. El a început o serie de reforme sociale punând bazele unui set de reguli și legi administrativ-politice. iar cuceririle unui rege erau considerate a fi de fapt ale zeului pro tector. dar deţineau şi armată proprie. Cel care îi mobiliza era regele. intre cetăţile (oraşele) rivale. etc. erau reprezentanţi ai zeilor.) pare să fi fost unul dintre cei mai interesanţi regi din istoria Sumerului.

Hr. suveranul suprem al panteonului. totuşi era socotit „zeu suprem”. duhuri. cel ce a despărţit cerul de pământ. Statul sau va fi preluat de Sargon din Akkad. zei de mâna a doua sau rang secundar. în „listele” de ofrande şi jertfe aduse acestora şi întreg panteonul foarte numeros şi variat s-a dezvoltat treptat.Hr. Zeii. Dintre aceştia primul loc. Religia sumerienilor Sumerienii erau adepții unei religii politeiste caracterizată de zei și zeițe antropomorfe reprezentând forțe sau prezențe din lumea materială. cu o singură limbă formând o singură civilizație. ceea ce îl caracterizează ca un împărat înțelept și un bun conducător militaropolitic. el a reuşit să construiască un sistem de irigaţie şi temple închinate zeilor. genii bune şi rele care conduc viaţa lor zilnică. Divinităţile sumeriene cuprinse în „listele” alcătuite în şcoli. deţinând locul prim în cult şi în mituri. De acum înainte sunt cunoscuți ca un singur popor. Enlil. Mai puţin preocupat de lupte şi cuceriri. Sute de zei. ca zei principali. Hammurabi a unit aceste ținuturi și a înființat Imperiul Babilonian printr-o sinteză sumero-akkadiana. 5. devine zeitate principală.celor 20 de ani de domnie a lui Gudea. Enlil. deşi rămâneau invizibili. zeul aerului şi al atmosferei.d. având locul principal de cult la Uruk. An era personificarea cerului unde şi locuia. Enkki şi zeiţa Ninhursag. zeilor. Deşi nu se bucură de o cinstire şi un cult prea răspândit. Prin anii 1958-1916 î. îl ocupă cei patru zei creatori: An. dar şi al vântului. Un alt rege important este şi cel al oraşului Ur. pe lângă „cataloagele” şi „listele” cu zei. ridicând astfel standardul vieții orașului. nefiind o apariţie populară întâmplătoare. rude şi slujitori. P anteonul sumerian foarte numeros şi variat venea din acea credinţă a lor că sunt înconjuraţi de nenumăraţi zei. le hotărăsc soarta. ci mai ales opera preoţilor sumerieni. Din descoperirile din ultima sută de ani a numeroaselor tăbliţe. este clar că sumerienii cunoşteau pe nume încă din mileniul al III-lea î. cei ce supravegheau şi conduceau lumea. Enkki 6 . Zeii au creat inițial oamenii ca servitori pentru ei înșiși. Oamenii credeau în ZI (spirite) cărora le slujeau organizând tot felul de ceremoniale păgâne. aveau în sarcină un element al Universului pe care l-au creat şi îl considerau un domeniu rezervat mai întâi lor. Hammurabi a fost regele care a oferit poporului un set de reguli. Ur-Nammu. dar i -a eliberat atunci când a devenit prea greu să-i mai controleze. care a dat legi privitoare la organizare și administrare. Alţi zei sunt chiar invenţii teoretice ale unor teologi care doreau să-i înconjoare pe zei cu fii. un concept foarte mult utilizat în mito logia greacă de mai târziu.

Cu ocazia acestei sărbători. templul era un organism foarte complex. în perioada proto-sumeriană. Astfel. numele său semnifică „stăpân al pământului”. ce oglindea o mentalitate proprie acestei perioade. atât în cer. Templele sau locurile sfinte ale sumerienilor. de unde izvora apă atât de binefăcătoare pentru viaţă şi rodnicia pământului. în acel ocean. În fapt. cât şi pe pământ. avea loc în luna a şasea. tânăr și copil trebuia să-și venereze zeul cum putea el mai bine. pentru fiecar e zeu în parte existând un anume animal şi o anumită cantitate de grâne ce erau oferite. de concubinele lor. la începutul primăverii – care era de fapt începutul anului. în timpul cărora se aduceau jertfe zeiţei. adică la începutul toamnei. sărbătoarea Anului Nou se făcea de două ori: prima dată. Existau și alte temple pentru celelalte zeități dar templul principal caracteriza zeitatea supremă din acel oraș. La Ur. ce constituiau domeniul zeului. se sacrificau şi animale mari şi animale mici. Fiecare oraș avea un templu cu un mare preot în frunte și o zeitate supremă. Fiecare zeu îşi avea reşedinţa proprie şi un domeniu care îi aparţinea. de rugăciunile care se făceau pentru fiecare membru în parte al casei zeului. fiecare bărbat femeie. de fiii şi de fiicele lor şi de alaiul de servitori. La Ur. la templu erau aduse cantităţi mari de cereale şi multe animale ce aveau să fie sacrificate. Era vorba de o sărbătoare care dura trei zile. Asemenea procesiuni aveau loc în cele trei mari oraşe sumeriene: Ur. Apsu. alături de soţiile lor. În aceste locuinţe zeii trăiau ca nişte regi. Nu se ştie dacă aceste animale erau arse în totalitate pentru că zeul să se hrănească cu mirosul de carne prăjită sau dacă 7 . acest personal se ocupa de curăţirea statuilor. Astfel: în epoca sumeriană. Fiecare oraș a avut propriul său zeu suprem. 6. ei strângeau ofrandele aduse cu ocazia sărbătorilor de către sumerieni. cea de a doua. de Anul Nou se făcea o sărbătoare în cinstea zeiţei Baba. Temple închinate zeilor sunt întâlnite în toate orașele sumerienilor. Sărbătorile şi sacrificiile O mărturie sensibilă a vieţii religioase a sumerienilor o constituie sacrificiile. Apsu. de asemenea. Oamenii mergeau la templele prostituatelor care își ofereau trupul unor practici păgâne pentru a menține echilibrul în societate între bătrâni. de unde izvorau toate apele. De aici calitatea sa de domn şi stăpân al apelor dulci. tineri și copii. Pentru această era nevoie de un personal numeros care să îngrijească templele şi clădirile din jur. Acestea se făceau în vremea sărbătorilor anuale şi a celor lunare.sau Ea ca fiu al zeului cerului An. Ninsun şi Shubaru. adică partea din străfund a pământului unde locuiesc zeităţile Anunnaki. în oraşul Lagash. Membrii “familiei” divine erau onoraţi de sumerieni în “capelele” templelor.

pe Eufrat. Dată după care textele sumeriene sunt scrise în oraşul Ur. fiecare durând şapte zile. adică al părţilor frazelor.n. erau sărbătorile se -ku şi bulug-ku. la Lagaş şi Uruk. Mai menţionăm o trăsătură caracteristică: poezia sumeriană nu se bazează pe rime sau accente. Literatura sumeriană iniţială fusese orală. ca expresie a voinţei administrative a zeilor. la Nanse. Tot aici. aveau loc mari sărbători în cinstea zeiţei Baba.o parte din această ofrandă era consumată de preoţii care ofereau sacrificiul. dorinţa de a consemna creaţiile literare a obţinut câştig de cauză. cu jertfe aduse în cinstea lui Enlil şi Ninlil. noţiunile noi se formau adăugând prefixe la rădăcina cuvintelor. timp în care erau sacrificate foarte multe animale mari şi mici. ci pe paralelismul membrelor. 7.. erau sacrificate animale în templul lui Nana.e. ideile se repetă sau alternează în două-trei strofe. 2350 î. Din această epocă ne-au rămas texte istorice sumeriene. prin sacrificii. În sumeriană. s-au găsit înscrise sacrifiicile aduse cu această ocazie zeităţii. ei câştigă bunăvoinţa zeului sau îşi exprimă recunoştinţa pentru ajutorul dat în anumite situaţii. dar nu poate fi raportată cu certitudine la vreo familie lingvistică cunoscută. Este foarte greu să enumerăm toate sărbătorile sumeriene. compusă din mai multe dialecte. texte administrative. luna irigaţiilor – apin-du – la Nippur. aşa cum va face şi poezia evreiască de mai târziu. Ea împărtăşea elemente care apar în mai multe limbi. lirico-religioase şi mitologice.). Primul om care refuză să se mai confunde cu marea masă de creatori literari anonimi este Enheduanna. O altă trăsătură este aceea că operele literare sunt orientate spre proslăvirea zeilor și a regalităţii. în sudul Sumeriei. fiica marelui rege Sargon I (cca. avea loc o mare sărbătoare. mai erau şi alte sărbători care se celebrau prin rugăciuni şi sacrificii de animale şi de cereale. Limba şi literatura sumeriană Limba sumeriană era aglutinantă. Pentru a avea pace în Sumer în timp 8 . la Uruk. pentru că erau multe şi diferite de la un oraş la altul. În luna a şaptea. pe la începutul domniei regelui Mesilim din Kiş.n. non-semitică. Una dintre trăsăturile caracteristice ale literaturii sumeriene este faptul că autorii săi insistau în a-şi păstra anonimatul. era sărbătoarea care dădea chiar numele acestei luni calendaristice: ezen-kinNinni sau lună sărbătorilor lui Ninni. În luna a opta. Este de reţinut faptul că semerienii îşi cinsteau zeităţile prin aducerea de sacrificii animale şi cereale şi că ei considerau că zeul ia parte la aceste sărbători şi.e. Pe tăbliţele descoperite. la Nippur. dar prin anii 2. În luna a şasea.600 î. În cursul unui an.

În alte cazuri. Şeful unei şcoli sumeriene era numit “ummia” (“expert” sau “profesor”).ce se războia cu alte regate. pe care îl copia. multe dintre ele conţinând liste de cuvinte ce trebuiau studiate şi memorate. O altă fază a învăţământului era scrierea după dictare: profesorul dicta. etc. după care colaţiona cu mare grijă tăbliţa sa. 9 .Hr. de genul imnurilor şi proslăvirilor zeilor. Şcolile şi educaţia Într-o societate tradiţionalistă cum este societatea sumeriană. iar primele manuale. în Sumer existau mai multe şcoli pentru copii şi adolescenţi. Operele copiate de acest fel aparţin unor genuri foarte diferite. descoperite în oraşul sumerian Erech. În afară de acestea. Unele aparţin literaturii. altele mitologiei. Miile de tăbliţe care au fost traduse până în prezent ne oferă o imagine edificatoare asupra gradului de complexitate a sistemului şcolar sumerian. în vreme ce elevilor li se spunea “fiii şcolii”. sunt imne. Primele şcoli au fost o continuare firească a sistemului de scriere cuneiformă conceput de sumerieni în jurul anului 3500 î. iar instruirea forma perioada de ucenicie. au constat din câteva sute de tăbliţe dreptunghiulare de lut. 8. elevii aveau obligaţia de a copia inscripţiile regale comemorative. De asemenea. cu certe înclinaţii spre teologia sistematică. elevul primea un manuscris. şi o poetesă excepţională care a lăsat în urmă o serie de opere literare valoroase. Educaţia scribilor se înscrie în aceeaşi linie. erau copiate scrisorile istorice şi aşa se face că a ajuns până la noi corespondenţa unor suverani sumerieni. dezbateri.. lamentaţii. De asemenea. cele mai multe dintre meserii se transmiteau din tată în fiu. Pe la mijlocul mileniului al treilea î. numai că referitor ia această au rămas foarte multe documente scrise. deşi i se mai atribuia şi numele de “părinte al şcolii”. pe prinţesa Enheduanna ca mare-preoteasă a cetăţii Ur. epopei. Sargon a făcut mişcarea dibace de a-şi impune fiica. elevul repeta mai întâi oral şi apoi scria. Această prinţesă-preoteasă a fost primul autor cunoscut pe nume din întreaga lume. Asistenţii lui ummia erau “fraţii cei mari”. în special a monarhilor din a IlI-a dinastie Ur şi a unor regi amoriţi de la Larsa.Hr.. ale căror îndatoriri constau în compunerea de texte pe care elevii aveau obligaţia să le copieze pe tăbliţe şi în verificarea temelor acestora. iar fiecare elev învăţa în primul rând cum să scrie cu pictograme.

elevul învăţa noţiuni de drept. porneşte o campanie împotriva Sumerului şi obţine o victorie totală. excepţie făcând templele ori monumentele care au rămas în picioare până acum. vacanţele fiind stabilite de către profesorul şcolii respective. semitul Sargon I. Elevii trebuiau să vină la cursuri în fiecare zi. 10. Culoarea dominantă a acestor picturi era roşul pe fond negru. sistemele de măsură. Femeile nu aveau dreptul să urmeze şcoala. geometrice. pentru a putea face faţă cerinţelor meseriei de scrib. Educaţia începea de obicei în copilărie şi continuă până spre începutul maturităţii. Aceasta se încheia doar atunci când elevul era declarat un om educat. şcolile nici nu acordau vacanţe. reprezentând oameni şi animale.. Uneori. suveranul Akkadului. Arta sumeriană Nu se cunosc foarte multe detalii despre arta sumeriană. de dimineaţă până seara. în mare datorită faptului că acestea au fost afectate de trecerea timpului şi a elementelor naturale. Alături de alte cetăţi din delta fluviului. Regatul akkadian avea să se întindă până la Golful Persic. păstrarea unei culturi În jurul anului 2350. numit şi Sargon cel Bătrân. Printre elementele de arta sumeriană care s-a păstrat până în prezent se numara sculpturi sau inscripţii pe templele închinate zeilor. diademe. inele etc.. ci tot aici se compuneau şi opere religioase sau literare. găsite elemente care să ateste faptul că pictura era o formă de artă în timpul civilizaţiei sumeriene. administrative şi literare. Ornamentele erau florale. economice. de matematici. 9. Şcolile au devenit astfel şi adevărate centre de creaţie literară. Au fost. Dispariţia unui popor. materiile de predare fiind axate pe teme religioase. Picturi de pe vremea sumerienilor nu se găsesc. De asemenea obictele de podoabă au fost nelipsite: brăţări. Activitatea şcolilor sumeriene nu se limita doar la învăţământ sau la copierea şi studierea operelor din trecut. Ur – cetatea în care se va 10 . Pictura ornamentală practicată de summerieni a avut rol de a împodobi palatele şi templele. Educaţia sumeriană implica o muncă asiduă. însă. încrustrate cu aur.

Şi cu toate acestea. descoperirea unei plăcuţe de lut sumeriene.naşte. se va petrece un fel de simbioză a acestor două civilizaţii ieşite din două popoare foarte diferite. scrierea. iar regiunea va rămâne un important centru cultural. 11. celebra VA-243. artele. cele care. genul Homo sapiens modern a fost creat în mod artificial. Conform acestor date. Totul fiind posibil doar cu ajutorul aşa zişilor zei care în fapt puteau fi extrateresti denumiţi Annunaki care însemna” cei care din rai au venit pe pământ”. Imperiul Babilonian a adoptat limba akkadiană semitică pentru uz oficial și a păstrat limba sumeriană pentru uz religios. Teoriile general acceptate astăzi.Hr. Tradițiile akkadiană și sumeriană au jucat un rol major în cultura babiloniană de mai târziu. chiar și în afara statului. încă de la începuturi. capitala Akkadului este stabilită la Agade. alături de Soare şi Luna. dar. spun că aceştia remarcaseră. Hr. peste cinci sute de ani de la aceste evenimente. Destinul politic al Sumerului a trecut în mâinile akkadenilor. Mercur şi Marte. În jurul anului 2000 i. prezenta pe bolta cerească a celor cinci planete vizibile cu ochiul liber: Venus. Avraam – avea să cunoască o nouă perioadă de înflorire: suveranul semit al Akkadului îşi avea palatul şi administraţia prin apropiere. care sub domnia regelui Hammurabi cel Mare (circa 1728 – 1686 î. sistemul săptămânal de şapte zile. Sumerieni au lăsat artefacte şi scrieri în piatră care descriu faptul că Annunaki au venit pe pământ de pe o altă planetă din sistemul nostru solar.) se transformă într-un imperiu prin asimilarea teritoriilor fostelor regate Akkad şi Sumer a căror putere a fost puternic diminuată datorită constantelor atacuri ale popoarelor migratoare. La scurt timp după cucerirea Sumerului de către akkadieni. gravat în 11 . prin utilizarea cunoştinţelor în domeniul ingineriei genetice.În unele manuscrise antice sumeriene sunt informaţii disponibile cu privire la originea vieţii intelectuale pe Pământ. Jupiter. Saturn. Misterioasa moştenire a sumerienilor De-a lungul anilor s-au descoperit o sumedenie de istorisire şi manuscrise sumeriene care au şocat lumea prin dezvăluirile lor. Nu numai ca sistemul solar. în majoritatea culturilor lumii. aceştia au acceptat şi au preluat de la sumerieni şi au dezvoltat în continuare ştiinţele. vor da. în întreaga epoca bronzului și epoca fierului timpurie. care în acel moment nu mai era o limbă vorbită. Apare statul babilonian. despre cunoştinţele de astronomie ale sumerienilor. aflată în prezent la Muzeul de Istorie din Berlin soca lumea oamenilor de ştiinţă.

Mercur. Saturn. Neptun şi Pluto. Agricultura. cu precăd ere cele nordice. sumerienii este considerat leagănul civilizaţiei actuale. Venus. Jupiter. Dar nicăieri nu exista gravuri mai tulburătoare decât cele de pe plăcuţele de lut din anticul Sumer.detaliu. Planeta X sau Nibiru. mai târziu. la o distanţă considerabilă. exista şi mitul potopului. prima cunoscută de acest gen. de altfel. în care existenţa uriaşilor să fie atât de evidentă. alături de cele 11 corpuri cereşti recunoscute astăzi: Soarele. Fiinţe de staturi colosale sunt menţionate atât în credinţa sumeriană. religia sumeriană. numită în mediile academice. artele. Datorită aceste civilizaţii. o altă planetă. apare reprezentată. şi nu numai. ba mai mult. arată toate planetele cunoscute astăzi. 12 . precum şi în pasajele biblice şi. comerţul. Terra. Marte. Mesopotamia a fost centrul inteligenţei. În concluzie. au fost preluate şi dezvoltate în mare parte de babilonieni. un popor a cărui istorie nu o cunoaştem foarte bine. care ni le-au transmis şi nouă. Uranus. Mitul existenţei giganţilor în trecutul oamenirii exista în aproape toate culturile lumii aşa cum. Luna. în miturile occidentale. lumina spre care se îndreptau toate popoarele care abia ieşeau din Epoca de Piatră.

ro www.ro 13 .wikipedia.reteteleluiradu.Bibliografie Ovidiu Drimba.com www.com www.info www.wordpress.orice.roportal. Introducere: Sumerul și Egiptul.istoriiregasite. Ed.agentia. 1998 Constantin Daniel – Civilizaţia Sumeriană.ro www.descopera.com www.ro www.revistamagazin.ro www.stiintasitehnica. 1983 www.scrigroup.com www.wordpress.ecology. Vestala.org www.md www.messianicrestorer. Sport-Turism. Ed. Istoria Culturii și Civilizației I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful