P. 1
VARIABILE ALEATOARE. FUNCŢII ŞI DENSITĂŢI DE REPARTIŢIE

VARIABILE ALEATOARE. FUNCŢII ŞI DENSITĂŢI DE REPARTIŢIE

|Views: 4|Likes:
Published by Madalina Georgiana
Statistica si probabilitati : variabile aleatoare( def, exemple, teoreme)
Statistica si probabilitati : variabile aleatoare( def, exemple, teoreme)

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: Madalina Georgiana on Jan 09, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2014

pdf

text

original

Capitolul 2 VARIABILE ALEATOARE. FUNCŢII ŞI DENSITĂŢI DE REPARTIŢIE 2.1.

Variabile aleatoare Noţiunea de variabilă aleatoare este fundamentală în teoria probabilităţilor. Considerată intuitiv, legată de experiment, variabila aleatoare se poate defini ca fiind o funcţie reală pe mulţimea rezultatelor unui experiment. Cu alte cuvinte, valorile acestei funcţii sunt luate după cum s-a realizat un anumit eveniment, pentru un experiment dat. Să considerăm experimentul care constă în aruncarea cu două zaruri şi în care ne interesează suma punctelor obţinute. Dacă notăm cu Sk evenimentul care constă în faptul că la o aruncare a apărut suma k, k=2,3,…,12, atunci variabila aleatoare X, care este o funcţie reală pe mulţimea experimentelor {Sk, k=2,3,…,12}, are valorile X(Sk)=k. Acest lucru poate fi sintetizat astfel:
⎛ S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12⎞ X: ⎜ ⎟ ⎝ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ⎠

Dar rezultatele Sk, 2 ≤ k ≤ 12 apar cu probabilităţile P(S2)=1/36; P(S6)=5/36; P(S10)=3/36; P(S3)=2/36; P(S7)=6/36; P(S11)=2/36); P(S4)=3/36; P(S8)=5/36; P(S12)=1/36 P(S5)=4/36; P(S9)=4/36;

şi atunci variabila aleatoare X poate fi scrisă:

⎛ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟, X: 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎝ 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 ⎠ ceea ce conduce la faptul că o variabilă aleatoare este o funcţie reală ale cărei valori sunt luate cu probabilităţile corespunzătoare unui sistem complet de evenimente. Din exemplul considerat rezultă că prin intermediul variabilelor aleatoare, evenimentele pot fi descrise cu ajutorul unor valori numerice reale, care în general sunt rezultatul unor observaţii. Vom da acum definiţia riguroasă din punct de vedere matematic a variabilei aleatoare cu care vom opera în continuare. Să considerăm câmpul de probabilitate {Ω,K,P} dat şi să notăm cu R mulţimea numerelor reale şi cu B tribul mulţimilor boreliene1 de pe R, astfel încât (R,B) este un câmp complet aditiv.

Tribul mulţimilor boreliene de pe dreapta reală este cel mai mic corp care conţine toate mulţimile deschise de pe dreaptă.

1

Definiţie. Aplicaţia X:Ω→ R se numeşte variabilă aleatoare dacă X-1(B)∈K, (∀)B∈Β. Observăm că dacă luăm B=(a,∞) atunci X-1(B)=X-1(a,∞)={w:X(w)∈(a,∞)}={ω:X(ω)>a}, a∈R arbitrar. Se demonstrează că definiţia introdusă mai sus este echivalentă cu definiţia de mai jos: Definiţie. Aplicaţia X:Ω→ R se numeşte variabilă aleatoare dacă: {ω: X(ω) > a}∈ K, (∀) a∈R.

În cele ce urmează vom folosi această definiţie şi adesea vom scrie prescurtat: {ω: X(ω)>a} = {X > a}. Având în vedere faptul că variabilele aleatoare dau posibilitatea scrierii evenimentelor cu ajutorul lor, punem în evidenţă următoarea propoziţie:
Propoziţie. X:Ω→ R este variabilă aleatoare dacă şi numai dacă este adevărată una din afirmaţiile (i) {ω:X(ω) ≥ a}∈K, (∀) a∈R (ii) {ω: X(ω) < a}∈K, (∀) a∈R (iii) {ω: X(ω) ≤ a}∈ K, (∀) a∈R Demonstraţie: se constată că : ∞ 1 1 {ω:X(ω) ≥ a} = I {ω:X (ω ) > a − }. Însã, {ω:X(ω ) > a - } ∈ K, n = 1,2, ( ∀ )a ∈R, n n n =1 ∞ 1 {ω: X (ω ) > a − } ∈ K , ( ∀ )a ∈R I n n =1

{ω:X(ω) < a} = CΩ{ω:X(ω) ≥ a}∈K {ω:X(ω) ≤ a} = CΩ{ω:X(ω) > a}∈K, ceea ce demonstrează implicaţia (⇒). Implicaţia (⇐) rezultă în acelaşi mod. De aici rezultă o observaţie importantă: Cum
Observaţie. Dacă X este o variabilă aleatoare definită pe {Ω,K,P}, atunci, pentru orice a,b∈R, a<b, avem: X-1({a})∈K, X-1([a,b))∈K, X-1([a,b])∈K, X-1((a,b))∈K. Pentru exemplificare,

X-1((a,b))={ω: a< X(ω) < b} = {ω: X(ω) > a} ∩ {ω: X(ω) < b}. Ne interesează să vedem dacă, în urma compunerii de variabile aleatoare, obţinem tot variabile aleatoare, răspuns care se va desprinde din teoremele ce urmează:
Teoremă. Dacă X este variabilă aleatoare, iar b∈R, atunci: (1) X + b (2) bX (3) |X| (4) X2 1 (5) , dacă X≠0 X

sunt variabile aleatoare. Demonstraţie: Se vede imediat că toate aplicaţiile (1) - (5) sunt de la Ω→R. Rămâne să arătăm că este îndeplinită şi cea de a doua cerinţă.
(1) {ω :( X + b)(ω ) > a} = {ω : X (ω ) + b > a} = {ω : X (ω ) > b − a} ∈ K a ⎧ {ω : X(ω ) > }, b > 0 ⎪ ⎪ b ( 2 ) {ω : bX(ω ) > a} = ⎨ ⎪{ω : X (ω ) < a }, b < 0 ⎪ b ⎩ / dacã a < 0 ⎧O, (3) {ω :| X(ω )| > a} = ⎨ ⎩{ω : X(ω ) > a} ∪ {ω : X(ω ) < -a}, a ≥ 0 / dacã a < 0 ⎧O, ( 4) {ω:X 2 (ω ) > a} = ⎨ ⎩{ω:| X(ω )|> a }, a ≥ 0 ⎧ ⎪{ω : X (ω ) > 0}, a = 0 ⎪ 1 1 ⎪ (5) {ω : > a} = ⎨{ω : X (ω ) > 0} ∩ {ω : X (ω ) < }, a > 0 X(ω ) a ⎪ 1 ⎪ { : ( ) > 0 } ∪ [{ : ( ) < 0 } ∩ { : ( ) < }], a < 0 ω ω ω ω ω ω X X X ⎪ a ⎩ Deci toate cele cinci aplicaţii sunt variabile aleatoare. Următoarea propoziţie va da posibilitatea să compunem diverse variabile aleatoare.

Propoziţie. Dacă X şi Y sunt variabile aleatoare, atunci

{ω:X(ω) > Y(ω)}∈K, {ω:X(ω) ≥ Y(ω)}∈K, {ω:X(ω) = Y(ω)}∈K.
Demonstraţie. Cum X,Y sunt variabile aleatoare reale şi X(ω) > Y(ω), există un număr real r astfel încât X(ω) > r’ > Y(ω). Fie (rk)k∈N⊂Q şi (r’k)k∈N⊂Q, rk r, r’k r. Atunci:

{ω:X(ω) > Y(ω)} = şi, de aici, rezultă că:

k ∈Ν

I [{ω: X (ω ) > r } ∩ {ω: Y (ω ) < r }]
k ' k

{ω:X(ω) > Y(ω)} ∈ K Celelalte două afirmaţii rezultă din faptul că {ω:X(ω) ≥ Y(ω)} = CΩ{ω:Y(ω) > X(ω)} şi {ω:X(ω) = Y(ω)} = {ω:X(ω) ≥ Y(ω)} ∩ {ω:X(ω) ≤ Y(ω)}, ceea ce dovedeşte afirmaţia. Putem acum să dăm o teoremă de compunere a două variabile aleatoare.
Teoremă. Dacă X şi Y sunt variabile aleatoare, atunci (1) X - Y (2) X + Y (3) XY

X , dacă Y≠0 Y sunt variabile aleatoare. Demonstraţie. (1) Este clar că X - Y:Ω→ R.. Cum {ω:X(ω) - Y(ω) > a} = {ω:X(ω) > Y(ω) + a} ∈ K conform cu propoziţiile anterioare, rezultă că X - Y este variabilă aleatoare.

(4)

(2) Deoarece X + Y = X - (-Y) am redus cazul acesta la cazul (1). 1 (3) XY = [(X + Y) 2 − (X − Y) 2 ] . Cum X + Y, X - Y şi pătratele lor sunt variabile aleatoare, 4 rezultă afirmaţia. 1 X = X⋅ şi, deci, raportul este tot o variabilă aleatoare. (4) Y Y În mulţimea variabilelor aleatoare, un rol important îl au acelea care pot lua o mulţime finită sau numărabilă de valori.
Definiţie. Spunem că variabila aleatoare X este de tip discret dacă ia o mulţime de valori cel mult numărabilă. Un exemplu de variabilă aleatoare discretă cu o mulţime numărabilă de valori este variabila aleatoare Poisson: ⎛k ⎞ ⎜ −λ k ⎟ X :⎜ e λ ⎟ ⎜ , k = 0,1, 2,...⎟ ⎝ k! ⎠ Constanta λ>0 este parametrul repartiţiei (în momentul în care avem o variabilă de tip discret ⎛ xk ⎞ şi am dat X : ⎜ ⎟ spunem că avem o repartiţie; în exemplul dat este repartiţia Poisson ⎝ pk , k ∈ I ⎠

de parametru λ>0).
Definiţie. Spunem că variabila aleatoare X este simplă dacă poate lua numai un număr finit de valori.

Ca exemplu de variabilă aleatoare simplă, să considerăm variabila binomială: ⎛k ⎞ ⎟. X : ⎜ p k n− k ⎝ Cn p q , k = 0,1, 2,..., n⎠
k n−k sunt tocmai termenii din dezvoltarea Denumirea derivă din faptul că P(X=k) = C k np q n binomului (p + q) . Variabila aleatoare simplă ⎧1, dacã ω ∈ A IA(ω ) = ⎨ ⎩0, dacã ω ∈ CΩA

o vom numi variabilă aleatoare indicator al mulţimii A.

.A2. i =1 n Rezultatul care urmează ne va da posibilitatea să aproximăm variabilele aleatoare oarecare cu ajutorul variabilelor aleatoare simple. ceea ce demonstrează complet teorema. k = 0.K. X. dacã n ≤ X (ω ) < n .An respectiv. atunci. n⎠ Aplicând definiţia funcţiei de repartiţie. Densitate de repartiţie. să punem: i -1 i ⎧i − 1 n ⎪ n . 2.X-.….0). Proprietăţi. Dacă X(ω) < ∞. i = 1.x2.0).…. Definiţie. adică Ai∩Aj = ∅ dacă i≠j şi U A = Ω . Teoremă. atunci există un şir crescător (Xn)n∈N* de variabile aleatoare simple convergent către X. n ω dacã X( ) ≥ n ⎩ Din modul cum am definit Xn rezultă că este o variabilă aleatoare simplă.Dacă variabila aleatoare X ia valorile x1. Să considerăm un câmp de probabilităţi {Ω. 2.2.2. n ⋅ 2 Xn(ω ) = ⎨ 2 2 2 ⎪ ...xn pe mulţimile A1.P} şi X o variabilă aleatoare definită pe acest câmp. oricare ar fi n∈N*.. de aici: lim Xn (ω ) = X (ω ) . aplicaţia FX: R→[0.. pentru orice n∈N*. Să considerăm variabila aleatoare binomială ⎛k ⎞ ⎟ X :⎜ k k n− k ⎝ Cn p q . Dacă X este o variabilă aleatoare oarecare. uniform în raport cu ω. definită prin relaţia: FX(x) = P({ω:X(ω) < x}) Exemplu. iar şirul (Xn)n∈N* este crescător. Demonstraţie. Numim funcţie de repartiţie a unei variabile aleatoare.= -inf (X... atunci ea poate fi pusă sub forma X = X+ . obţinem: . pentru orice n∈N* şi deci lim Xn(ω ) = X (ω ) . Funcţia de repartiţie..1. X. unde + X = sup (X.1]. atunci Xn(ω) = n. atunci: i i −1 1 0 ≤ X (ω ) − Xn(ω ) ≤ n − n = n 2 2 2 şi. care sunt variabile aleatoare nenegative cărora li se poate aplica rezultatul menţionat. Să presupunem mai întâi că X ≥ 0. ω∈R. n →∞ Dacă X(ω) = ∞. atunci putem scrie: i i =1 n X (ω ) = ∑ xi I Ai (ω ). unde (Ai)1≤i≤n constituie o partiţie a lui Ω (sistem complet de evenimente). n →∞ Dacă X nu este nenegativă.

n →∞ Notăm Bn={ω:X(ω) < x’n}. 0 < x ≤1 . =O Deci. Xn+1 < Xn. An+1⊂An. dacă x1 < x2 (este nedescrescătoare) (3) FX(x) = FX(x-0) = lim FX(y) (este continuă la stânga) y↑ x Demonstraţie. n →∞ .…. că: lim P(An) = P(lim An) = P( I An) = 0 n →∞ n →∞ n ∈N IA n / .{ω:X(ω) < x1}. Propoziţie. şirul de evenimente (An) n∈N este descendent. n →∞ Atunci.2. {ω:X(ω) < x1}⊂{ω:X(ω) < x2} P(ω:x1 ≤ X(ω) < x2) = P(ω:X(ω) < x2) . x>n S-a obţinut o funcţie în trepte (în scară) cu salturi în punctele 0. (1) Fie şirul (Xn) n∈N. n∈N şi putem scrie: lim P(Bn) = P(lim Bn) = P( U Bn ) = 1 . x’n<x’n+1.P(ω:X(ω) < x1) = FX(x2) . yn < yn+1. FX(+ ∞ ) = lim FX(x) = 1 x→−∞ x →∞ (2) FX(x1) ≤ FX(x2).FX(x1) ≥ 0 (3) Să considerăm şirul (yn)n∈N⊂ R. n →∞ n →∞ n ∈Ν adică: lim P(ω :X(ω ) < xn) = 1 ş i. atunci.⎧0 ⎪C 0 p 0 q n ⎪ n 0 0 n 1 1 n −1 ⎪Cn p q + Cn pq k ⎪ ⎪ FX ( x ) = ⎨∑ Cnj p j q n − j ⎪ j=0 ⎪ n −1 j j n − j ⎪∑ C n p q ⎪ j=0 ⎪ ⎩1 . 1< x ≤ 2 . n∈N. crescător. Am obţinut un şir ascendent de evenimente (Bn) n∈N. Funcţia de repartiţie a unei variabile aleatoare X are următoarele proprietăţi: (1) FX( −∞ ) = lim FX(x) = 0. putem scrie: {ω:x1 ≤ X(ω) < x2} = {ω:X(ω) < x2} . lim FX(xn) = FX(+ ∞ ) = 1 n →∞ n →∞ (2) Cum x1 < x2.n. n →∞ n →∞ n ∈Ν Fie acum un şir (x’n) n∈N. n∈N cu lim x' n = + ∞ . k < x ≤ k +1 . deci. n∈N şi lim Xn = -∞ şi să notăm An = {ω:X(ω) < Xn}. Bn⊂Bn+1.1. n −1 < x ≤ n . lim P({ω :X(ω ) < xn}) = lim Fx (xn) = F(-∞ ) = 0 . n∈N şi Urmează. yn < x şi lim yn = x . x≤0 .

Unii autori definesc funcţia de repartiţie prin relaţia: GX(x) = P(ω: X(ω) ≤ x). Cum FX este o funcţie cu variaţia mărginită.P(ω:X(ω) = x1) P(ω:x1 < X(ω) ≤ x2) = FX(x2) . orice funcţie cu aceste proprietăţi este o funcţie de repartiţie. . Propoziţie.x2∈R. Teorema care urmează stabileşte că mulţimea tuturor salturilor ale funcţiei FX este cel mult numărabilă. {ω:x1 < X(ω) < x2} = {ω:X(ω) < x2} .FX(x1) P(ω:x1 < X(ω) < x2) = FX(x2) .(2).{ω:X(ω) ≤ x1} = = {ω:X(ω) < x2} . deci că proprietăţile (1). i=1. Ca o completare la cele de mai sus.P(ω:X(ω) = x1).FX(x1) + P(ω:X(ω) = x2) . atunci: P(ω:x1 ≤ X(ω) < x2) = FX(x2) .FX(x1) . n →∞ n ∈Ν n ∈Ν n →∞ n →∞ IA n / şi.P(ω:X(ω) = x1) P(ω:x1 ≤ X(ω) ≤ x2) = FX(x2) . Demonstraţia rezultă imediat. x∈ R. x1 < x2 şi {ω:X(ω) < x1} ∩ {ω:X(ω) = x1} = ∅ şi se obţine: P(ω:x1 < X(ω) < x2) = FX(x2) . Observaţie. Dacă X este o variabilă aleatoare şi x1. i=1.2. n∈N.FX(x1) .FX(x1) + P(ω:X(ω) = x2).[{ω:X(ω) < x1} ∪ {ω:X(ω) = x1}]. adică lim Fx (yn) = Fx (x . din =O lim P(An) = P( I An) = 0 . rezultă că: 1 salturi mai mari ca : cel mult 1 2 1 salturi mai mari ca : cel mult 2 3 …………………………………. Cum suma tuturor salturilor este 1.Dacă punem An = {ω:yn ≤ X(ω) < x}. iar noi o vom da numai pentru una din relaţii. orice funcţie de repartiţie are proprietăţile enumerate.2. P(ω:X(ω) = xi) reprezintă saltul funcţiei de repartiţie FX în punctul xi. rezultă că suma tuturor salturilor este 1.Fx (yn)] = 0 . n →∞ Urmează de aici că. în mod necesar.. Deci. Din definiţia funcţiei de repartiţie rezultă că ea are salturi numai la dreapta. dăm unele expresii utile în calcul. Demonstraţie. Mai mult.0) = Fx (x) . Dacă FX este continuă.(3) sunt necesare şi suficiente pentru FX funcţie de repartiţie. rezultă că: lim P(ω :yn ≤ Xn(ω ) < x) = lim [Fx (x) . x1 < x2. Luând probabilitatea şi ţinând cont de faptul că {ω:X(ω) ≤ x1} ⊂ {ω:X(ω) < x2}. observăm că An⊃An+1. pentru celelalte făcându-se analog. atunci P(ω:X(ω) = xi) = 0. mulţimea tuturor salturilor este o reuniune numărabilă de mulţimi cel mult numărabile. cu variaţia totală 1. Observaţie. 1 salturi mai mari ca : cel mult n n …………………………………. care este o mulţime cel mult numărabilă.

β[0. Să lămurim un aspect important privind corespondenţa între mulţimea variabilelor aleatoare şi mulţimea funcţiilor de repartiţie. unde P este măsura intervalului. Aşadar. rezultă afirmaţia. fiind dată o funcţie de repartiţie. ω ∈[ 1 .1]. x atunci vom numi funcţia f densitate de repartiţie a variabilei aleatoare X care are funcţia de repartiţie F. dacă aceasta este discontinuă (în cazul funcţiilor de repartiţie continue am văzut că nu sunt probleme). x > 1 Cum FX = FY pe R. x ≤ -1 ⎪ ⎪1 FX(x) = P(ω:X(ω) < x) = ⎨ . când se efectuează calcule cu funcţia de repartiţie. Pe acest câmp.1]. ω ∈[0. definită în acest mod. x∈R (2) -∞ ∫ f(x) dx = 1 ∞ Se constată imediat că dacă există densitatea de repartiţie f.1. se modifică proprietatea de continuitate. Din definiţia dată funcţiei f. Y(ω ) = ⎨ X(ω ) = ⎨ ⎪1 . integrabilă pe R şi astfel încât F(x) = -∞ ∫ f(t) dt . Densitate de repartiţie. x ≤ -1 ⎪ ⎪1 FY(x) = P(ω:X(ω) < y) = ⎨ . însă.−1 < x ≤ 1 ⎪2 ⎪ ⎩1 .Deosebirea constă numai în faptul că. Dacă există o funcţie f: R→R+. ) 1 . Din definiţia funcţiei de repartiţie rezultă că fiecărei variabile aleatoare îi corespunde o singură funcţie de repartiţie. nu-i adevărată. x > 1 ⎧0 .1] ⎪− 1.1] ⎪ ⎪ 2 2 ⎩ ⎩ Se vede imediat că X ≠ Y şi că: ⎧0 . P}.F(x1) = ∫ f(t) dt x1 x2 . atunci F este derivabilă şi F’(x) = f(x). ) ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 2 2 . definim: 1 1 ⎧ ⎧ . ea nu determină în mod unic variabila aleatoare. Fie câmpul de probabilitate {[0. x1<x2 este dată de: P(ω:x1 ≤ X(ω) < x2) = F(x2) . adică. ω ∈[ 1 . Vom dovedi acest lucru pe baza unui contraexemplu. ω ∈[0. spre deosebire de FX care am văzut că este continuă la stânga. Reciproca. iar probabilitatea ca variabila aleatoare X să ia valori cuprinse între x1 şi x2. rezultă că aceasta are următoarele proprietăţi: (1) f(x) ≥ 0.−1 < x ≤ 1 ⎪2 ⎪ ⎩1 . funcţia GX fiind continuă la dreapta. va trebui să fim atenţi cum s-a definit funcţia.

alegând convenabil constanta a. π / 2] f(x) = ⎨ . x ∉ (0. atunci: F(x) = ∑ Pn . atunci f(x) ≥0. x ∉ ( 0. x ∈ (0.π / 2 < x ≤ π / 2 2 -∞ ⎪2 . Să se determine constanta n astfel încât f: R→R+ definită prin: . b) ⎪ β (a. .x) b-1 . Din condiţia 1 -∞ ∫ f(x) dx = 1 rezultă: ∞ k ⋅ ∫ x a-1 (1.3. π/2]. Să luăm a ≥ 0.x) unde a. x ≤ -π / 2 ⎧0 ∞ ⎪ 1 ⎪1 F(x) = ∫ f ( t ) dt = ⎨ (sin x + 1) . unde 1 ≤ i ≤ q-1. . b) ⎩ Variabila aleatoare X care are această densitate de repartiţie. cel mult numărabilă. Caracteristici numerice ale funcţiilor de repartiţie. Dacă k ≥0. spunem că urmează o lege beta de parametri a şi b. x ∉[−π / 2. cos x ≥ 0 şi să punem condiţia ∞ π /2 π /2 1 f(x) dx = 1 .1) ⎧0 1 ⎪ 1 şi f(x) = ⎨ dx = β(a. n∈I. rezultă a = . Exemplu. β (a. q . Fie X o variabilă aleatoare. q ≥ 2.b). Definiţie. căci pe intervalul [-π/2.x) b-1 dx = 1 0 Cum ∫x 0 1 a-1 (1 . Să se verifice că funcţia f: R→R.1). definită prin relaţia: ⎧a cos x . P(ω:X(ω) ≤ ci(X)) ≥ i/q. x>π/2 ⎪ ⎩1 Dacă X este o variabilă aleatoare de tip discret. ⎛ xn ⎞ X: ⎜ ⎟ ⎝ Pn .1) ⎧0 .b >0 sunt parametri. x ∈ ( 0. x n <x care este o funcţie de repartiţie de tip discret. x∈ R. n ∈ I ⊂ Ν ⎠ Pn = P(ω: X(ω) = xn). 2. F funcţia sa de repartiţie şi q∈N.1) ⎩kx (1 . π / 2] ⎩0 poate fi o densitate de repartiţie.Exemplu. numerele finite (ci(X))1≤i≤q-1 pentru q-i care P(ω:X(ω) ≥ ci(X)) ≥ . să se determine funcţia de repartiţie corespunzătoare. a ∫ cos x dx = 1 şi cum ∫ cos x dx = 2 . În cazul nostru. obţinem k = x a −1 (1 − x ) b−1 . Numim q-cvantile ale variabilei aleatoare X. ∫ 2 -∞ -π / 2 -π / 2 Atunci. f(x) = ⎨ a-1 b-1 . x ∈[−π / 2.

1 ≤ i ≤ q-1 q Se constată imediat că. ∫ q -∞ sau. Aşadar. q-cvantilele nu sunt unic determinate. atunci graficul y = F(x) are sau un 1 singur punct sau un segment paralel cu axa OX în comun cu dreapta y = . atunci q-cvantilele se pot determina în mod unic ca soluţii ale ecuaţiilor: i F(ci(X)) = . pentru q=100 centilele. Când F este 1 continuă şi strict crescătoare. Punctul comun 2 sau punctele comune sunt toate puncte mediane ale funcţiei de repartiţie F.2. 1 ≤ i ≤ q − 1 q Luând valori particulare ale lui q. obţinem pentru q=2 mediana. Dar dacă F este continuă şi crescătoare. Dacă există densitatea de repartiţie f(x) atunci se pot determina uşor q-cvantilele cu ajutorul ecuaţiei: c i (x) i f(x) dx = . avem: me -∞ ∫ f(x) dx = ∫ f(x) dx = 2 m2 ∞ 1 . mediana variabilei aleatoare X este numărul real c2(X) care satisface condiţiile: 1 P(ω:X(ω) ≥ c2(X)) ≥ 2 1 P(ω:X(ω) ≤ c2(X)) ≥ 2 sau. în general. mediana se obţine ca soluţie a ecuaţiei F(x) = (soluţie care 2 este unică). pentru q=10 decilele.Din relaţia P(ω:X(ω) ≥ ci(X)) + P(ω:X(ω) < ci(X)) = 1 rezultă că q-cvantilele se definesc echivalent: F(ci(X) = 1 .q-1. i = 1.F(x+0)).…. echivalent: c i (x) -∞ dx = ∫ f(x) dx = ∫ f(x) dx = ∫ f(x) dx = …= ∫( f(x) q ) c1 (x) cq -2 x c 2 (x) cq -1 ( x ) ∞ 1 c q -1 (x) În cazul q = 2.F(x)) şi (x. cu ajutorul funcţiei de repartiţie 1 F(c2(X)) ≤ 2 1 F(c2(X)+0) ≥ 2 Dacă graficul funcţiei y = F(x) se completează în punctele de discontinuitate cu rezultatele cuprinse între punctele (x. pentru q=4 cvartilele.P(ω:X(ω) ≥ ci(X)) ≤ 1 F(ci(X) + 0) ≥ q-i i = q q i .

3) Să se stabilească valoarea cea mai probabilă pentru repartiţiile: ⎞ ⎛k ⎛k ⎞ ⎟ ⎜ k ⎟ . 2. I⊂N şi sunt presupuse a fi aşezate în ordine crescătoare.4. Dacă {Ω. Fiind dată funcţia de repartiţie F care are densitatea f.σ) = 1 σ 2π e 3 − ( x − m)2 2σ 2 x-m − .x ≤ 0 ⎩0 2) Să se determine valoarea modală pentru repartiţie N(m. valoarea cea mai probabilă xk este cea care corespunde probabilităţii Pk ce satisface dubla inegalitate Pk-1 ≤ Pk ≥ Pk+1.. Bn = B⋅…⋅B cu semnificaţia menţionată. 1) Să se calculeze valoarea mediană pentru repartiţia cu densitatea ⎧λe .. bimodale sau multimodale în general.q ≤ k ≤ np + p..1. Vectori aleatori. σ 2π k −1 n − k +1 k n−k +1 k +1 n − k −1 q ≤ Ck ≥ Ck q 3) C k-1 ne conduce la np . În cazul repartiţiilor discrete.unde me este punctul mediană al repartiţiei. 1) ∫ λe . n⎠ ⎜e . me 1 ln 2 1 .e .P} este un câmp de probabilitate şi (Rn. Analog. k = 0. După numărul punctelor de maxim pentru f.λx dx = conduce la 1 .. m.2.⎟ ⎠ ⎝ k! Soluţii.2.. Dacă valorile variabilei aleatoare X sunt (xn)n∈I. f '(x) = . Funcţii de repartiţie şi densităţi de repartiţie multidimensionale.1.3 e σ 2π ( x − m )2 2σ 2 = 0 conduce la xmod = m. notând Pk = P(X=xk). Y = ⎜ -λ λ X: ⎜ k k n − k ⎟ ⎝ C n p q . cu R = Rx⋅ … ⋅xR. e -λ λ k-1 ( k − 1)! ≤ e -λ λk k! ≥ e -λ λ k +1 (k + 1)! ne conduce la valoarea cea mai probabilă λ-1 ≤ k ≤ λ. avem repartiţii unimodale. Exemple. atunci X:Ω→Rn este o variabilă aleatoare n-dimensională (un vector aleator n-dimensional) dacă n .σ). n p np q n p Cum f’’(xmod) = - 1 care este valoarea cea mai probabilă pentru X.. < 0 rezultă că este vorba de un maxim. orice punct de maxim local pentru f se numeşte mod (punct modal). x > 0 f(x) = ⎨ . k = 0. Definiţie.Bn) un câmp complet aditiv. de unde me = λ 2 2 0 2) f(x. punctul modal poartă numele de valoarea cea mai probabilă.K..λm e = .λx .

.. y2.…. xi.x2..F(x1.xn) = P({{ω:X1(ω) < x1.1] definită prin: FX(x1. cu Pijk. x2. 5) Pentru orice două n-upluri (x1.yn) ∈Rn astfel încât xj < yj. 1≤j≤n. xn) = 0 x i →−∞ 4) x1 →+∞ .y1) + F(x1.X2(ω).yi-1.…. x2. xi .xi.y1)⋅(x2.yn)..X2. funcţia de repartiţie are o seamă de proprietăţi care-i sunt specifice şi care o caracterizează: 1) Funcţiile parţiale xk → FX(x1. (∀) B=B1x…x Bn ∈Bn.….xn). adică FX este nedescrescătoare în raport cu fiecare argument. (∀) (x1.. xi + 1. xk+1.y2) . reprezintă probabilitatea de mai jos P(x1≤X1<y1. yn) .x2..Xn(ω) < xn}) Ca şi în cazul unidimensional. are loc: FX(y1.….X-1(B) = {ω:(X1(ω). 2) FX este continuă la stânga în raport cu fiecare argument 3) Dacă cel puţin una dintre componente xi → -∞. u2 .xi..yj-1.. funcţia de repartiţie FX tinde către 1)..….y2).. X2(ω) < x2.….X2(ω). adică: lim FX (x1. x2≤X2<y2) ≥ 0 Să considerăm mulţimea (x1.x2.x2) ≥ 0 care.…. (y1.… Proprietatea (5) completează proprietăţile funcţiei de repartiţie.y1)⋅[x2.Xn).+( −1) n FX(x1. X:Ω→Rn este variabilă aleatoare n-dimensională dacă {ω:X1(ω) < x1. vom considera definiţia echivalentă.…. atunci FX → 0. xk.Xn(ω) < xn}∈ K.x2.∑ Pi + ∑ Pij − i=1 i < j =1 n n i < j< k =1 ∑P n ijk +.y2.xn) ∈Rn.yi+1. evident..yi+1..yn) Pij = FX(y1.….Xn(ω)) ∈ [x1.yj+1.…. Ca şi în cazul unidimensional.1.xn)∈Rn.….….yn)) ≥ 0.. k ∈1. 1≤ i ≤ j ≤ n şi aşa mai departe. când ea devine F(y1.xk-1. n sunt nedescrescătoare.….. x n →+∞ lim FX (x1... iar acest lucru se vede foarte bine în cazul n=2... X2(ω) < x2. funcţia F:Rn→[0..y2)⋅…⋅[xn. Ea reprezintă faptul că: P(ω:(X1(ω).….. xn) = 1 (dacă toate componentele xj → ∞ .. astfel încât orice funcţie de repartiţie n-dimensională are proprietăţile amintite şi reciproc.….yi-1.xj....Xn(ω)) ∈ B}.. xn) ≥ 0 unde: Pi = FX(y1.F(x2. Numim funcţie de repartiţie n-dimensională a variabilei aleatoare vectoriale X=(X1.y2) . Definiţie.….

Luând probabilitatea şi folosind proprietăţile acesteia. Să introducem acum noţiunea de densitate de repartiţie n-dimensională. u ) du du .F(2.x2.xn)∈Rn . Iată. Din definiţia dată. y) = ⎨ ⎩1 .xn)≥0 oricare ar fi (x1.….. ∫ f (u . Dacă există o funcţie f:Rn→R continuă şi integrabilă pe Rn.x2.. expresia dată de (5) nu poate reprezenta probabilitatea unui eveniment..0) Să luăm acum y1=y2=2..2) . x2≤X2(ω)<y2} = = {ω:X1(ω)<y1. 1 2 n 1 2 n xn −∞ atunci funcţia f poartă numele de densitate de repartiţie n-dimensională a vectorului aleator (X1. pe D1={(x. X2<x2} A1∩A2 = {X1<x1. deci. X2(ω)<y2} ∪ {ω:X1(ω)<y1.[{ω:X1(ω)<x1.1 + 0 = -1 şi. X2<y2} ⊃ A1∪A2 = {X1<x2...du .2) . iar şi A = {X1<y1.…. X2(ω)<y2} . iar pe D2 = C R 2 D1 ia valoarea 1..…. un exemplu care justifică afirmaţia.Xn). F(2.y)⏐x≤0 sau y≤0 sau x+y≤2} F ia valoarea zero. se obţine imediat rezultatul.. X2<x2}≠∅.. xn) = −∞−∞ ∫ ∫ ..1) = 1 . astfel încât: x1 x 2 F(x1.y2 x2 0 x1 y1 u1 Cum {ω: x1≤X1(ω)<y1. deoarece nu îndeplinesc proprietatea (5). x1=x2=1.F(1. Să observăm că există funcţii F:Rn→[0. în cazul n=2.1) + F(1. (0. X2(ω)<y2}].1 .X2. dacă x ≤ 0 sau y ≤ 0 sau x + y ≤ 2 F(x. Fie F:R2→R definită prin: ⎧0 . u . rezultă imediat că funcţia f are proprietăţile: (i) f(x1..1] care au proprietăţile (1)-(4) şi care nu pot fi funcţii de repartiţie. în rest Deci. X2<y2} ∪ {X1<y1..2) D2 D1 (2. În acest caz.

. să avem: P( I X α < aα )) = ∏ P( X α < aα )) .. ∂xn n ∂ F(x1. Analog.. i ∈1. Definiţie.. Astfel.du 1 2 n 1 2 ∞ ∞ ∞ n =1 −∞ ∂ n F(x1. Teoremă. xk + 1. xn) . ∂xn şi că f(x1... importantă în aplicaţii.. xi. .. . Xi k şi obţinem FXi1 .. atunci densitatea de repartiţie marginală a variabilei Xi este dată de: . xi − 1.Xn).. atunci x k +1 →∞ .. xk ... x 2...... u .xn) este funcţie de repartiţie a vectorului aleator (X1. 1 ≤ k < n.. de exemplu. u ) du du . xn ) = Fi( xi )......K....…..…...Xn). ∫ f (u ..x2..X2. Dacă F(x1. xi −1 →∞ xi +1 →∞ . putem introduce o repartiţie marginală relativ la k variabile ...…... xi + 1...x2. x2..….X2. xk ) . dacă alegem primele k variabile ale vectorului (X1..(ii) −∞−∞ ∫ ∫ . x 2. dacă f(x1.x2.. dacă pentru orice J⊂I. Astfel. aα∈R...xn)= Să considerăm acum câmpul de probabilitate {Ω.Xi k ( xi 1 ..…... Familia (Xα)α∈I este o familie de variabile aleatoare independente.. x n →∞ lim F ( x1... x2. ∂x1 ∂x2. n se numeşte funcţie de repartiţie marginală a variabilei Xi.…... J finită. xi 2 .. xi k ) .. xn) Tot din definiţie rezultă că există ∂x1 ∂x2. Condiţia necesară şi suficientă ca (Xα)α∈I să fie independente este ca pentru orice J⊂I. J finită şi orice familie de mulţimi boreliene (Bα)α∈J are loc relaţia: −1 −1 P( I X α ( Bα )) = ∏ P( X α ( Bα )) α ∈J α ∈J Se poate demonstra următoarea teoremă.P}.X2.xn) este densitatea de repartiţie a vectorului aleator (X1.. ceea ce se poate exprima imediat când este vorba de variabilele Xi 1 ..Xk.…. relativ la independenţa variabilelor aleatoare.Xn) atunci: x1 →∞ .. x n →∞ lim F ( x1. Xi 2 . Acelaşi lucru este valabil în cazul densităţilor de repartiţie ndimensionale. xn ) = Fx 1 .Xi 2 . (Xα)α∈I o familie de variabile aleatoare (I fiind o familie de indici). .. x k ( x1.. α∈J α ∈J α ∈J Vom introduce acum noţiunea de funcţie de repartiţie marginală.

........ xi .. atunci repartiţia n-dimensională este dată de: ⎛ (x i1 .... atunci: F1(x) = lim F(x. xi. xn) j∏ = k +1 −∞ 144 4 244 4 3 n− k ∞ ∞ n Dacă componentele vectorului aleator X=(X1.....* i = ( 1. x i2 . .1. ⎝ i1. n) ∈ 1⋅ 2⋅..X2....y) .... y)dx -∞ -∞ ∞ ∞ În cazul discret... n) ∈ k+1⋅. F2(y) = lim F(x.* k*. iar P = P(X1 = x . cât şi în cel discret..Xn) sunt variabile aleatoare discrete.....* ⎞ ik ∈ Ik⎟ ⎟.. X2. i2. X2 = x ...ik+1.y)... fie repartiţia vectorului (x. .in Să vedem ce devin aceste relaţii pentru n=2 atât în cazul continuu.Y) este un vector aleator cu funcţia de repartiţie F(x. x in ) ⎞ ⎜ ( X1..... P = i1..* unde: P *..*ik*....⋅ k-1⋅ k+1⋅......y) şi densitatea de repartiţie f(x.. xk) = dx j ∫ . y).. k-1.... y) y →∞ x →∞ f1(x) = ∫ f(x.⋅In⎟ ⎟.i2. Xn ) : ⎜ P (i1.. xi + 1. xn)∏ dx j −∞ j ≠i j =1 ∞ ∞ n Desigur că.ik..f Xi (xi) = −∞ ∫ ..⋅ n i i ∑ I I P i1..in ⎠ Ij. ⎠ i i i i II I I Ca şi în cazul variabilelor aleatoare de tip continuu.. se obţine: f X1. x2... .....i2...…..X2.. în mod asemănător.⋅ n ∑ I P i1. k+1. Xn = x ) i1... y)dy. ∫ fi (x1..i2... repartiţia marginală a variabilei Xk este ⎛ x ik Xk : ⎜ ⎜P ⎝ *. 1 ≤ j ≤ n cel mult numărabile...in ( k+1....i2. in) ∈ I1 ⋅ I2⋅..ik*.. .in i1 i2 in Atunci.Xk (x1. Dacă (X. f2(y) = ∫ f(x.....i2.... −∞ ∫ fi (x1...

. m. Y=yj).. m. j = 1.. x2. Deci.2. j=1 n sau.. yi) ⎞ i = 1. ...2... X2..…. k=1. n j=1 i=1 n m y1 y2 … yj … yn pi* p1* p2* pi* pm* p11 p12 … p1j … p1n p21 p22 … p2j … p2n pi1 pi2 … pij … pin pm1 pm2 … pmj … pmn p*1 p*2 … p*j … p*n ∑∑p = ∑p = ∑p ij i* i=1 j =1 i =1 j =1 m n m n * j =1 Cu ajutorul funcţiilor de repartiţie marginale putem exprima acum simplu condiţia de independenţă a componentelor X1..….⎛ (xi. 2.Xn sunt independente dacă şi numai dacă F(x1. p * j = ∑ pij. i = 1. .2.X2.….. i=1..y) = f1(x) ⋅ f2(y) Pij = Pi* ⋅ P*j . n⎟ . 2... m.2.. j = 1..….…. x2.Xn). j=1..Xn sunt de tip discret vom avea p oricare ar fi ik∈Ik...* *i2*.* Pentru n=2 relaţiile devin: F(x..2..2.m.. ne vom referi la densitatea de repartiţie condiţionată în cazul continuu şi repartiţie condiţionată în cazul discret.Xn ale unui vector aleator (X1. (X. xn) = ∏ Fj(xj) ....n..... în cazul în care există densităţi de repartiţie. . p .. f(x1. .. pentru cazul particular n=2. variabilele aleatoare X1... **.2..y) = F1(x) ⋅ F2(y) f(x. j = 1. i = 1.. Y) : ⎜ ⎝ pij ⎠ pe care să o scriem sub forma tabelului de mai jos: Y X x1 x2 … xi … xm p*j unde am pus: pij=P(X=xi.X2. precum şi dificultăţile care apar în tratarea acestei noţiuni.in =p p .... xn) = ∏ fj(xj) j=1 n Dacă X1.*in i1*.…..X2. n O noţiune importantă pentru aplicaţii o constituie cea de repartiţie condiţionată.…. i1i2. Având în vedere aplicaţiile.n pi* = ∑ pij.

j ∈ J X / Y = yj : ⎜ ⎝ P(X = xi / Y = yj ⎠ şi analog: ⎛ yj / X = xi ⎞ j ∈J⎟ . i ∈I Y / X = xi : ⎜ ⎝ P(Y = yy / X = xi ⎠ P(X = xi. y)dx = ⎨ 0 20 10 −∞ ⎪ 0 . y) = f1(x) f(x. y) −∞ ∫ f(x. Y = yj) pij P(X = xi / Y = yj) = p(xi / yj) = = P(Y = yj) p*j P(X = xi. y) = ⎨ 20 ⎪ 0 . Se consideră vectorul aleator (X. (b) Funcţiile de repartiţie marginale. y ∉(1. Y = yj) pij = P(Y = yj / X = xi) = p(yj / xi) = .3) f(x.2)x(1.Y). dacă (x.Y) cu densitatea de repartiţie: 1 ⎧ ⎪ (x + y + 2) . y)dy = ⎨ 1 20 10 −∞ ⎪ 0 . y) f(x. y) ∈(0. avem densitatea de repartiţie cu variabile aleatoare y condiţionată de X = x: f(y / x) = f(x. în rest ⎩ Să se determine: (a) Densităţile de repartiţie marginale. (d) Densităţile de repartiţie condiţionate. y) dy ∞ În cazul vectorilor aleatori (x.3) ⎩ ∞ . x ∈(0.Y). Soluţie: (a) Din definiţia densităţilor de repartiţie marginale rezultă: ⎧3 1 x+4 ∞ ⎪∫ (x + y + 2)dy = .Fiind dat vectorul aleator (X.2) f1(x) = ∫ f(x. i∈I.2) ⎩ ⎧2 1 y+3 ⎪∫ (x + y + 2)dx = .y) cu componentele X şi Y variabile aleatoare discrete. x ∉(0. se defineşte densitatea de repartiţie a variabilei aleatoare X condiţionată de Y=y şi pe care o vom nota f(x/y) prin: f(x. y) f(x / y) = = ∞ f2(y) ∫ f(x. y ∈(1. avem: ⎛ xi / Y = yj ⎞ i ∈ I⎟ .3) f2(y) = ∫ f(x. j∈J P(X = xi) pi * Exemplu. (c) Funcţia de repartiţie a vectorului aleator (X. y) dx −∞ În mod analog.

0] sau y ∈(-∞. Este vorba de momentele obişnuite şi centrate de diferite ordine. (x. v) du dv = . y) ∈(2. x ∉ (0. x ∈( −∞.2]x(1. (x. ∞ ) x y ⎧ ⎪0 ⎪1 ⎪ ( x 2 y + xy 2 + 4 xy − x 2 − 10 x ) ⎪ 40 ⎪1 = ⎨ ( y 2 + 6 y − 7) ⎪ 20 ⎪ 1 ( x 2 + 8x ) ⎪ 20 ⎪ 1 ⎪ ⎩ (d) Densităţile de repartiţie condiţionate: ⎧x + y + 2 f(x. y) = (c) −∞ −∞ ∫ ∫ f(u. y) ∈(2.1 < y ≤ 3 −∞ ⎪ 20 ⎪1 . ∞ )x(3. y) ∈(0.3] .3) f(y / x) = = ⎨ 2(x + 4) . ∞ ) . ∞ )x(1.(b) ⎧ .−∞ < y ≤ 1 ⎪0 y ⎪ ⎪1 F2(y) = ∫ f2(v)dv = ⎨ (y 2 + 6y . y) ∈(0.2]x(3. y ∈(1.2) f1(x) ⎪ 0 .3] .1] .3) f2(y) ⎪ 0 . Momente obişnuite şi centrate. Numim moment de ordin k al variabilei aleatoare X numărul .0 < x ≤ 2 −∞ ⎪ 20 ⎪1 .5.3) ⎩ 2. y) ⎪ . x ∈ (0.x > 2 ⎪ ⎩ ⎧ .7) . Proprietăţi Asociem acum o serie de caracteristici numerice variabilelor aleatoare.2) ⎩ ⎧x + y + 2 f(x. (∀) x∈(0. y ∉(1.2) f(x / y) = = ⎨ 2(y + 3) . (x. Definiţie. y) ⎪ . caracetristici care intervin în mod frecvent în aplicaţii şi care vin să caracterizeze diversele tipuri de legi de repartiţie. (∀) y∈(1.y> 3 ⎪ ⎩ F(x. (x.−∞ < x ≤ 0 ⎪0 x ⎪ ⎪1 F1(x) = ∫ f1(u)du = ⎨ (x 2 + 8x) .

în ipoteza că seria este convergentă. Momentul centrat de ordinul doi poartă numele de dispersie a variabilei aleatoare X şi o vom nota µ2(X) sau D2(X) sau σ2X.k2. să introducem noţiunea de moment mixt. Definiţie. Numim moment centrat de ordinul k al variabilei aleatoare X numărul µk(X). care joacă un rol tot atât de important ca şi cele obişnuite.…. j∈J J cel mult numărabilă. atunci: µk(X) = ∫ (x − M(x)) k f(x ) dx . Momentele centrate de ordinul k se pot exprima cu ajutorul momentelor obişnuite până la ordinul k. numim moment mixt de ordinul k1. k j∈J -∞ ∞ Să definim acum momentele centrate.Xn). atunci: Mk(X) = ∑ x k j P(X = xj) . însă. Înainte.X2. Mk(X) = ∑ | x j | P(X = xj) . dacă acesta există. Un caz important pentru aplicaţii este acela în care există densitatea de repartiţie f a variabilei aleatoare X şi atunci: Mk(X) = −∞ ∫x ∞ k f(x) dx (în ipoteza că există integrala Riemann improprie). definit prin: Mk(X) = Mk(| X| ) = ∫ | x| k dF(x) -∞ ∞ Dacă variabila aleatoare X are densitate de repartiţie. Definiţie. dacă acesta există. j∈J -∞ ∞ Momentul de ordinul unu poartă numele de valoare medie şi vom scrie M1(X)=M(X). definit prin: µk(X) = ∫ (x − M(x)) k f(x ) dx -∞ ∞ Dacă variabila aleatoare X are densitatea de repartiţie f(x).…. Pentru aceasta avem nevoie însă de unele proprietăţi ale valorii medii pe care le vom da în cele ce urmează. Fiind dat vectorul aleator X = (X1. Dacă X este variabilă aleatoare discretă. µk(X) = ∑ x j − M(X)) k P(X = xj) . inclusiv. iar dacă X este de tip discret. iar dacă X este de tip discret.kn numărul . J cel mult numărabilă. dacă integrala Stieltjes există. Mk(X) = ∫ | x| k f(x) dx . Numim moment absolut de ordinul k al variabilei aleatoare X numărul Mk(X) .Mk(X) = −∞ ∫x ∞ k dF(x) . Radical din dispersie poartă numele de abatere medie pătratică.

.M k1k2.. X n = x jn ) Analog.k.... x n f(x1.…. x2.. Xn) = −∞ ∫ .…....kn (dacă ele există): µ k1k2.dxn ∞ −∞ (în ipoteza că integrala multiplă de ordinul n există).......Xn) are densitatea de repartiţie f(x1.. ∑ x jn ∈Jn ∞ k1 j1 kn 2 ⋅ xk j2 ....…...…. −∞ j=1 ∞ n n ∞ n sau. Xn) = −∞ ∫ ∞ k2 kn .Xn) = ∑ ...kn (X1X2... ∫ ∏ (xj ... −∞ ∫ ∞ . xn) dx1.. X n = x jn ) j 1∈J 1 jn ∈Jn Din momentele mixte se pot obţine momentele variabilelor aleatoare unidimensionale obişnuite sau centrate: Mk(Xp) = M 0.Xn) = j 1∈J 1 ∑ ..0.Xn) = −∞ ∫ ∞ k2 kn . Dacă vectorul aleator (X1..Xn) este de tip discret..M(X1 )) k1 ...X2.. x2....xn). x n dn F(x1..k2. Xn) = −∞ ∫ ∞ .xn). iar dacă vectorul (X1..X2..M(X n )) k n P(X1 = x j1 ..... xn) ∏ dxj −∞ j=1 ∞ n . ∫ x k p f(x1. ∫ ∏ (xj .... x2...x2. . x2.(xj n ... M k1. se definesc momentele centrate de ordinul k1.. X 2 = x j2 .0. Xn) = µ k1k2... xn) ∏ dxj −∞ j=1 j=1 iar în cazul variabilelor aleatoare discrete..kn (X1X2......M(Xj)) kj f(x1.. atunci M k1k2....x2... xn) ....kn (X1X2...…. ∫ x1k1 x 2 .kn (X1X2...kn (X1X2. x2. ∫ x1k1 x 2 . ∑ (xj1 ..M(Xj)) kj dn F(x1. x jn P(X1 = x j1 ....... când există densitatea de repartiţie f(x1.0 (X1X2.k n (X1X2..... xn) −∞ ∞ dacă există integrala Stieltjes multiplă.. µk1k2..

…. atunci M(Xk) = ck.. x > c k k şi de aici urmează M(X ) = c . va rezulta: = M (X1X2.. −∞ j=1 j=1 ∞ n n Frecvenţa de utilizare a valorii medii şi dispersiei în aplicaţii sau în tratarea unor aspecte teoretice impune un studiu al proprietăţilor acestora.xn f(x1)f(x2). x2) dx1dx2 + ∞ 2 −∞ ∞ -∞ −∞ ∞ ∫ ∫ x f(x .Xn sunt independente (în totalitate).∞ −∞ ∫ x1 f(x1. Propoziţie.…. Demonstraţie. x ) dx dx 2 1 2 1 −∞ ∞ ∞ 2 = = -∞ ∫ x ( ∫ f(x ...2... xn) dx1. ∫ x1x2.x2) şi atunci urmează că: M(X1 + X2) = ∞ ∞ .x2.Xn) are densitatea de repartiţie f(X1.. este f(X1... j=1 j=1 n n .M(xp)) kj f(x1.xn) care.….X2. x2) dx1dx2 = ∫ ∞ ∞ 2 1 ∞ ∞ ..X2. atunci X are repartiţia X : ⎜ ⎟ şi deci FX(x) = ⎨ ⎝1 ⎠ ⎩1.dxn = ∏ ∫ xjfj(xj) dxj = ∏ M(Xj) −∞ j=1 -∞ j=1 ∞ adică M(∏ Xj) = ∏ M(Xj) .. atunci: a X : ⎜ j ∈ J ⎟ şi deci ⎝ P(X = xj) ⎠ M(aX) = ∑ (aXj) P(X = xj) = aM(X) .Xn)( x1. j∈J (3) Este suficient să demonstrăm proprietatea pentru n = 2... k∈N (2) M(aX) = a M(X) (3) M( ∑ ajXj) = ∑ ajM(Xj) j=1 n j=1 n n (4) M( ∏ Xj) =∏ M(Xj) ... x ) dx ) dx 1 1 2 −∞ + -∞ ∫ x ( ∫ f(x .X2. 0. x ≤ c ⎛ c⎞ (1) Dacă X = c cu probabilitatea 1..k ....f(xn) dx1..….X2) are densitatea de repartiţie f(x1. p=1. ∫ ∏ (xp ..x2. ⎧0.∞ −∞ ∫ ∞ ∫ ( x1 + x2)f(x1..Xn) = −∞ ∫ ∞ ...xn) = f1(x1)f2(x2)…fn(xn).dxn = −∞ n ∞ n ∞ −∞ ∫ ∞ .….X2. în ipoteza de independenţă... Vom presupune pentru simplificare că vectorul (X1. ∫ x1x2. xn) ∏ dxj . prin inducţie după n şi folosind proprietatea (2).X2..….….Xn)( x1.0 (X1X2..….. x2.n. (4) Presupunând că X1. apoi.Xn sunt independente în totalitate şi că vectorul (X1. Operaţia valoarea medie are următoarele proprietăţi: (1) Dacă variabila aleatoare X=c (constantă) cu probabilitatea 1. x2. a1 = a2 = 1. ⎛ axj ⎞ (2) Este suficient să demonstrăm în cazul X discretă... rezultă afirmaţia.. x ) dx ) dx 2 1 2 1 −∞ = ∫ x1 f1(x1) dx1 + ∫ x2 f2(x2) dx2 = = M ( X 1) + M ( X 2 ).Xn (x1..µk(Xp) = µ0...Xn) = −∞ ∫ ∞ .xn f X1X2. j=1 j =1 n dacă X1.. 0 .

X2.….Observaţie.2M(X)X + M2(X)] = M(X2) .M 2 ( ∑ ajXj) j=1 n j=1 j=1 2 M 2 ( ∑ ajXj) = ( ∑ ajM(Xj)) 2 = ∑ a 2 j M (Xj) + 2 j=1 n j=1 j=1 n n n n n n n 1≤ j< k ≤ n ∑ a a M(X )M(X ) j k j k 2 2 M ( ∑ ajXj) = M (( ∑ ajXj) ) = ∑ a 2 j M (X j ) + 2 2 2 j=1 j=1 j=1 1≤ j< k ≤ n ∑ a a M(X X ) j k j k Cum variabilele X1.…. 2 j=1 n X .Xn sunt independente două câte două.M(aX))2] = M[a2(X . atunci D2(X) = 0.M(X) . Dacă variabila aleatoare X are valoare medie şi dispersie. vom obţine: D2(X) = M[(X . (2) D2(aX) = a2D2(X).Xn sunt independente două câte două. Dacă. adică D (X)=0.M(X) ⎤ ⎡ X .M(X))2] = a2D2(X) ⎛ 0⎞ 2 ⎜ ⎟ . D 2 ⎢ ⎥ ⎥ =1 ⎣ D( X ) ⎦ ⎣ D( X ) ⎦ Propoziţie.M(X))2] = M[X2 .M(X) ⎤ M⎢ = 0.M(X)) = 0.X2.M(X) o vom numi variabilă aleatoare abatere şi. ⎛ c⎞ (1) Cum X are repartiţia X : ⎜ ⎟ . Dacă X este o variabilă aleatoare pentru care există M(X). pornind de la definiţie şi folosind proprietăţile valorii medii. dacă X1. dat fiind faptul că: ⎡ X . . rezultă că: M(XjXk) = M(Xj)M(Xk) şi. va rezulta imediat că: M(X . atunci X . 2 (3) D ( ∑ ajXj) = ∑ a 2 j D (Xj ) .M2(X) = M2(X) . există M2(X) atunci.M(x) : ⎝1 ⎠ 2 (2) D (aX) = M[(aX . folosind proprietăţile valorii medii. atunci are sens pe care o vom numi abatere normală. ⎝1 ⎠ (3) Aplicăm definiţia dispersiei: D 2 ( ∑ ajXj) = M2( ∑ ajXj) .M2(X). în plus. rezultă că M(X) = c şi X . Au loc următoarele proprietăţi pentru momentul centrat de ordinul doi: (1) Dacă X = c (constantă) cu probabilitatea 1. deci. D( X ) n j =1 Demonstraţie.

1. se introduce noţiunea de asimetrie a unei variabile aleatoare pentru care există µ2(X) şi µ3(X). µk ( X ) = Mk[ X − M ( X )] = M [( X − M ( X )) k ] = ∑ ( −1) j Ckj Mk − j( X ) M j ( X ). cele cu γ2 > 0 leptocurtice. µ 2 ( X ) = D( X ) = σ X este abaterea medie pătratică a variabilei aleatoare X. Într-adevăr.M (X j )] = ∑ a 2 j D (Xj) j =1 2 j 2 j=1 n Aşa după cum am amintit. Aşa..2 j =1 n 1≤ j< k ≤ n ∑ a a M(X )M(X ) = j k j k 2 = ∑ a [M(X ) . Să considerăm acum două exemple pentru care să punem în evidenţă coeficienţii de asimetrie şi de exces.2 2 D 2 ( ∑ ajXj) = ∑ a 2 j M (X j ) + 2 j=1 j=1 2 j n n n 1≤ j< k ≤ n ∑ ajakM(Xj)M(Xk) − ∑ a 2j M 2 (X 2j ) . Se consideră variabila aleatoare Poisson ⎞ ⎛k ⎟ ⎜ k X : ⎜ -λ λ k = 0... iar cele cu γ2 < 0 . Mk ( X ) = ∑ Ckj µ k − j ( X ) M j ( X ) j=0 k Alte valori tipice ale variabilei aleatoare se pot introduce de la momentele obişnuite sau centrate. Pentru variabilele aleatoare pentru care există µ2(X) şi µ4(X) se introduce coeficientul de exces prin expresia: µ (X) γ 21 = 4 −3 µ22 ( X ) Acest coeficient caracterizează gradul de aplatizare a graficului densităţii de repartiţie faţă de graficul densităţii de repartiţie normală: 1 −x2 /2 . Ca aplicaţie a proprietăţilor valorii medii putem acum să arătăm că momentele centrate de ordinul k se pot exprima cu ajutorul momentelor de ordin cel mult k şi reciproc. k ∈ Ν * j=0 k şi reciproc. Repartiţiile pentru care γ2 = 0 se numesc mezocurtice.⎟ ⎟ ⎜e ⎠ ⎝ k! . coeficientul de asimetrie al variabilei X este µ (X) γ 1 = 33 µ2 / 2 ( X ) Se constată imediat că acest coeficient are acelaşi semn cu momentul µ3(X).2. Prin definiţie. De aici rezultă că asimetria este pozitivă dacă valoarea modală este situată în stânga valorii medii şi negativă în caz contrar. f (x) = e 2π pentru care γ2 = 0. de exemplu.platocurtice.

x ≤ 0 ⎪ ⎩ Atunci. M(X) = ∑ ke -λ k=0 ∞ λx k! =λ = λe -λ ∑ k k=1 M2(X) = ∑ k 2 e -λ k=0 ∞ λx k! ∞ ∞ ⎡ ∞ λk-2 λk-1 ⎤ = e -k λ ⎢λ ∑ +∑ = λ2 + λ ⎥ ( k − 1)! ⎣ k=2 ( k − 2)! k=1 ( k − 1)!⎦ 2 λk-1 M3(X) = ∑ k e k=0 ∞ 3 −λ λ x k! = e λ∑ k -λ k=1 ∞ λk-1 ( k − 1)! = e λ ∑ [( k − 1) + 2( k − 1) + 1] −λ 2 k=1 ∞ λk-1 ( k − 1)! = = λ3 + 3λ2 + λ M4(X) = ∑ k e k=0 ∞ 4 -λ λx k! = λ4 + 4λ3 + 8λ2 + 2λ Întrucât µ2(X) = λ şi µ3(X) = M3(X) . ∞ x 1 k −θ M k (X) = ∫ x e dx = θ k Γ ( k + 1) θ 0 M1(X) = θ M2(X) = 2θ2 M3(X) = 6θ3 M4(X) = 24θ4 µ1(X) = 0 µ2(X) = θ2 µ3(X) = 2θ3 µ4(X) = 9θ4 µ3 ( X ) 2θ 3 γ 1 = 3/ 2 −3= = 2 . µ2 ( X ) θ deci o repartiţie leptocurtică.şi variabila aleatoare Y repartizată exponenţial negativ.3M(X)M(X) + 2M3(X) = λ.pozitiv asimetrică µ2 ( X ) θ6 µ4 ( X ) 9θ 4 γ2 = 2 − 3= 4 − 3= 6. de parametru λ: x ⎧ 1 −θ . rezultă: γ1 = µ3 ( X ) λ 1 = 3/ 2 = 1/ 2 > 0 3/ 2 µ2 ( X ) λ λ ceea ce înseamnă că repartiţia Poisson este asimetrică (pozitiv asimetrică) 1 2 3 M 3 ( X ) M ( X ) + C4 M 2 ( X ) M 2 ( X ) − C4 M 4(X) + M 4(X) = µ 4 ( X ) = C40 M 4 ( X ) − C4 = 2λ (1 + 2λ − λ 2 ) µ4 ( X ) 2λ (1 + 2λ − λ 2 ) −3 −3= γ2 = 2 µ2 ( X ) λ2 (1 + λ ) 2 În cazul repartiţiei exponenţiale. .x > 0 ⎪ ⎪ e f(x) = ⎨θ θ>0 ⎪ 0 .

Inegalităţi pentru momente. obţinem: P(ω:| X (ω ) − M ( X )| < ε ) = 1 − P(ω:| X (ω ) − M ( X )| ≥ ε ) ≥ 1 − .Inegalitatea lui Cebîşev.b∈R. r s Pentru r = s = 2 obţinem un caz particular. atunci P(ω :| X (ω ) − M ( X )| < 3σ X ) ≥ 1 − = . Această inegalitate celebră leagă posibilitatea abaterii în valoare absolută de dispersia variabilei aleatoare şi intervine în numeroase aplicaţii. 2. 1 8 Dacă luăm ε = 3σX. unde r > 1 ş i + = 1 . atunci. r > 1. are loc inegalitatea: D2 ( X ) P(ω:| X (ω ) − M ( X )| ≥ ε ) ≤ 2 ε Pentru a dovedi acest lucru. Inegalitatea lui H lder Dacă X şi Y sunt variabile aleatoare astfel încât există Mr(|X|) şi Ms(|Y|). ( M (|/ Y | sr ))1/ s ( M (| X | )) şi înlocuim în inegalitatea considerată. pentru orice ε > 0. pornim de la expresia dispersiei: D 2 ( X ) = ∫ ( x − M ( X )) 2 dF ( x ) = R | x − M ( X )|≥ ∫ ( x ε− M ( X )) 2 2 dF ( x ) + | x − M ( X )|< ∫ ( x ε− M ( X )) 2 dF ( x ) ≥ ≥ | x − M ( X )|≥ε ∫ ( x − M ( X )) 2 dF ( x ) ≥ ε ⋅ 2 | x − M ( X )|<ε ∫ dF ( x ) = ε D2 ( X ) P(ω:| X (ω ) − M ( X )| ≥ ε ) Deci.6. + = 1. . care mai poate 9 9 fi scrisă 8 P(ω : M ( X ) − 3σ X < X (ω ) < M ( X ) + 3σ X ) ≥ . | a| r | b| s 1 1 + . Vom pleca de la inegalitatea | ab| ≤ 1 2 1 2 (M2(|Y|)) . P(ω:| X (ω ) − M ( X )| ≥ ε ) ≤ ε2 P(ω :| X (ω ) − M ( X )| ≥ ε ) + P(ω :| X (ω ) − M ( X )| < ε ) = 1. 9 motiv pentru care este cunoscută şi sub numele de “regula 3σX”. s r r s Dacă luăm obţinem: a= X X b= r 1/ r . cu ajutorul inegalităţii lui Cebîşev putem evalua o limită inferioară a probabilităţii cu care valorile variabilei aleatoare se grupează în jurul valorii medii. inegalitatea lui Schwartz: M(|XY|) ≤ (M2(|X|)) Demonstraţie. atunci există M(|XY|) şi 1 1 1 1 r M(|XY|) ≤ Mr(| X| ) Ms(|Y| ) s . Dacă X este o variabilă aleatoare pentru care există M(X) şi D2(X). a. Dacă acum ţinem seama de egalitatea D2 ( X ) ε2 Aşadar.

r1 r2 r1 r2 1 r2 1 r2 . 1. Demonstraţie.= se obţine: s r 1 M(|X+Y |) ≤ M(|X| ) r r r 1 r + M(|Y| ) . Pentru r = 1 inegalitatea este evidentă. Dacă X şi Y sunt variabile aleatoare astfel încât M(|X|r) şi M(|Y| ) există pentru r ≥ 1. Dacă există M(| X| ) şi M(|X| ) . M(|XY|) ≤ Mr(| X| ) 1 r 1 Ms(|Y| ) s . aşa cum am menţionat. În cazul în care r = s = 2 se obţine de aici. atunci există M(|X+Y|r) şi avem: r 1 M(|X+Y| ) ≤ M(|X| r ) r r 1 r 1 + M(|Y| r ) r . Demonstraţie.1)s = r. deci. Presupunem deci r >1 şi atunci putem scrie: M(| X + Y| r ) = M(| X + Y|| X + Y| r-1 ) ≤ M((| X|+|Y| )| X + Y| r-1 ) = = M(| X|| X + Y| r-1 ) + M(|Y|| X + Y| r-1 Aplicând inegalitatea lui Hlder pentru fiecare termen din ultima sumă obţinem: M(| X|| X + Y| r-1 ) ≤ M(| X| )) M(| X + Y| r 1 1 r s(r-1) ) 1 s 1 M(|Y|| X + Y| r-1 ) ≤ M(|Y| r )) r M(| X + Y| s(r-1) ) s Avem. deci. Inegalitatea lui Minkowski. se obţine: M (| XY | ) M (| X | r ) M (| Y | s ) 1 1 ≤ + + =1 r 1/ r s 1/ s r s = ( M (| X | )) ( M (| Y | ) ) rM (| X | ) s( M (| Y | ) ) r s şi. care este tocmai inegalitatea considerată. 0 < r1 ≤ r2 atunci (M(| X| )) ≤ (M(|X| )) . inegalitatea lui Schwartz.| XY | | X |r | Y|s ≤ + ( M (| X | r ))1/ r ( M (| Y | ) s )1/ s rM (| X | r ) s( M (| Y | ) s ) Aplicând operatorul valoare medie. 1 1 1 ⎡ ⎤ M(| X + Y| r ) ≤ ⎢( M(| X| r )) r + (M(|Y| r )) r ⎥ M(| X + Y| s(r-1) ) s ⎣ ⎦ 1 1 1 Împărţind cu M(| X + Y| s(r-1) ) s şi ţinând seama de faptul că (r . r 1 r Inegalitatea lui Liapunov (proprietatea de monotonie a momentelor).

y) = ⎨ ⎪ 0 ⎩ Dintr-un calcul simplu rezultă imediat că: . Aceasta înseamnă că: M(XY) = M(X)M(Y) Dacă variabilele X şi Y sunt independente. Presupunem deci că r1 < r2 şi atunci r2 1 1 + = 1 şi să aplicăm inegalitatea lui Hlder aşa cum rezultă > 1 . alegem s astfel încât r s r1 2 r1 mai jos: (M(| X| r1 ) = (M(| X| r1 ⋅1) ≤ (M((| X| r1 ) r2 / r1 ))1/ 1 1 r 2 / r1 ( M (1s ))1/ s = ( M(| X| r2 )) r1 / r2 De aici rezultă imediat că (M(|X| r1 )) r1 ≤ (M(|X| r2 )) r2 . y) ∈[−1. Definiţie. Acest indicator măsoară existenţa legăturii stochastice între variabilele X şi Y. Reciproc nu-i adevărat întotdeauna.1]x[−1.1] .Y) şi asupra componentelor facem ipoteza că există M2(X) şi M2(Y). cu semnul egal.Y). 2. cu densitatea de repartiţie bidimensională: ⎧ 1 2 2 ⎪ 4 [1 + xy(x − y )] f(x.Pentru r1 = r2 inegalitatea este adevărată. Să considerăm vectorul aleator (X.7. (x.M(X)M(Y) Prin definiţie. variabilele X şi Y se numesc necorelate dacă µ11 = 0.M(X)) (Y . Din definiţia corelaţiei rezultă imediat că µ11 = M(XY) . Se consideră vectorul aleator (X. Numim corelaţie (covarianţă) a variabilelor X şi Y momentul mixt µ11 = M[(X.Y). atunci ele sunt necorelate. Corelaţie şi coeficient de corelaţie. în rest . lucru ce se poate constata pe următorul exemplu.M(X))] Adesea se mai notează µ11 = cov(X.

atunci ρXY = 0.y) ≠ f1(x)f2(y). Intensitatea legăturii stochastice a două variabile aleatoare se poate măsura cu ajutorul unor indicatori numerici dintre care cel mai frecvent întâlnit este coeficientul de corelaţie. Definiţie. adică variabilele X şi Y sunt necorelate.Y astfel încât D2(X)D2(Y) ≠ 0.Y independente înseamnă M(XY) = M(X)M(Y) şi deci conv(XY) = 0.Y sunt independente.1] 4 −1 2 şi. f(x. (3) |ρXY| ≤ 1. Demonstraţie. Faptul că invers nu-i adevărat rezultă imediat din exemplul anterior. reciproca nefiind adevărată.Y raportul: µ11 M ( XY ) − M ( X ) M (Y ) ρ X.1] [ ∫ 4 −1 2 1 1 1 1 f 2 (y) = ∫ [1 + xy(x 2 − y 2 )]dx = . (3) | ρ XY | = M[( X − M ( X ))(Y − M (Y ))] M ( ( X − M ( X ))(Y − M (Y )) ) ≤ ≤ D( X )D(Y ) D( X )D(Y ) . Fie X. din însăşi definiţia coeficientului de corelaţie. (4) |ρXY| = 1 implică o dependenţă liniară între variabilele X şi Y. ceea ce înseamnă că variabilele X şi Y nu sunt independente. Numim coeficient de corelaţie al variabilelor X. Oricare ar fi variabilele aleatoare X. x∈[-1. f1 (x) = 1 1 1 + xy(x 2 − y 2 )]dy = .Y sunt necorelate. au loc proprietăţile: (1) ρXY = 0 dacă şi numai dacă variabilele aleatoare X. Pe de altă parte.Y două variabile aleatoare pentru care există D2(X) şi D2(Y). ceea ce conduce la ρXY = 0.Y = = D(X)D(Y) D 2 ( X )D 2 (Y ) Teoremă. (2) X. y∈[-1.1 M(X) = ∫ 4 −1 − 1 ∫1 4− 1 1 1 −1 ∫ 1 1 x[1 + xy(x − y )] dx dy = ∫ 4 −1 2 2 1 −1 ∫ 1 1 x dx dy + ∫ 4 −1 1 −1 ∫ 1 x 4 y dx dy − −1 ∫ 1 1 x 2 y 3 dx dy = 0 2 1 M(Y) = ∫ 4 −1 −1 1 ∫ y[1 + xy(x −1 − y 2 )] dx dy = 0 1 2 2 1 M(XY) = ∫ 4 −1 1 ∫1 4− 1 ∫ 1 1 xy[1 + xy(x − y )] dx dy = ∫ 4 −1 x 2 y 4 dx dy = 0 −1 ∫ 1 1 xy dx dy + ∫ 4 −1 1 −1 ∫ 1 x 4 y 2 dx dy - −1 ∫ 1 Deci µ11 = 0. (1) rezultă imediat. evident. (2) Dacă X.

valoarea medie condiţionată de evenimentul A a variabilei X este: . deci. Ţinând cont de modul în care s-au definit cele două variabile aleatoare rezultă: X − M( X ) Y = M (Y ) ± D(Y ) D( X ) M (| X '±Y '| 2 ) = ceea ce dovedeşte că: Y = b ± aX. Dacă variabila aleatoare X are repartiţia ⎛xj X: ⎜ ⎝ P(X = x j ) ⎞ j ∈J⎟ ⎠ şi dacă A este un eveniment cu P(A) ≠ 0.a > 0 şi. Pe de altă parte. adică o dependenţă liniară. = ρ XY | = D( X ) D( aX + b) | a| D 2 ( X ) [ ] Deci. Atunci. prin definiţie. atunci. atunci ρ XY = ±1. a ≠ 0 şi să luăm Y = aX + b. Vom lua în consideraţie doar cazurile importante. X'= M (( X − M ( X )) 2 ) M ((Y − M (Y )) 2 ) + ± 2 M ( X ' Y ' ) = 2 ± 2( ±1) = 0 D2( X ) D 2 (Y ) şi. M(X’Y’) = ρ XY = ±1. 2 M [( X − M ( X ))( aX + b − aM ( X ) − b)] aM ( X − M ( X )) . dacă există între X şi Y o dependenţă liniară. Dreptele Valori medii condiţionate. ρXY = a ⎧− 1 =⎨ | a| ⎩1 .b ∈ R. X’ ± Y’ = 0 cu probabilitatea 1.a < 0 . y − M (Y ) x − M( X ) x − M( X ) y − M (Y ) şi se numesc drepte = λ1 = λ2 D(Y ) D( X ) D( X ) D(Y ) de regresie şi se intersectează în punctul (M(X)M(Y)).( M (| X − M ( X )| 2 ))1/ 2 ( M (| Y − M (Y )| 2 ))1/ 2 ≤ =1 D( X )D(Y ) (4) Fie a. Y' = D( X ) D(Y ) Atunci. când există densitate de repartiţie condiţionată sau când variabilele sunt de tip discret. Să considerăm acum variabilele aleatoare abatere normată: X − M( X ) Y − M (Y ) .

xn)∈Rn : hj(x1... Atunci Yj = hj(X1. J= D( h1. În cazul în care m = n. xn)) | J| unde J este iacobianul transformării. iar X şi Y admit densităţi de repartiţie.. x n ) . 1 ≤ j ≤ m sunt bijecţii diferenţiabile. xn) = fX(h 1 (x1. y) dx f 2 (y) f 2 (y) -∫ −∞ −∞ ∞ ∞ ∞ ∞ Analog... ∫ d n FX ( x1 .Xn)..Ym) vectorul aleator m-dimensional. y) dy f1 (x) -∫ −∞ ∞ ∞ ∞ Se vede imediat că M(X/Y=y) = ϕ1(y) M(Y/X=x) = ϕ2(x).. se introduc mediile condiţionate: M(Y / B) = ∑ y k P(Y = y k / B) jkJK M(Y / X = x j ) = ∑ y k P(Y = y k / X = x j ) jkJK 1 M(Y / X = x ) = ∫ yf(y / x) dy = yf(x....….Y2. 2.X2.. funcţii care poartă numele de curbe de regresie.x2.…..x2... y m ) = ∫ . Dacă notăm cu X = (X1.…... hn ) .. y) 1 M(X / Y = y) = ∫ xf(x / y) dx = ∫ dx = xf(x. h -1 n (x1. Funcţii de argumente aleatoare Fie (Xi) 1 ≤ i ≤ n o familie finită de variabile aleatoare şi să considerăm familia de aplicaţii hj:Rn→R.Xn) vectorul aleator n-dimensional şi cu Y = (Y1.….8..X2... 1 ≤ j ≤ m sunt variabile aleatoare....Y) cu X şi Y de tip discret. x 2 ... j∈J În cazul când avem un vector aleator bidimensional (X.. în locul evenimentului A putem lua {Y = yk} şi atunci M(X / Y = y k ) = ∑ x j P(X = x j / Y = y k ) j∈J În ipoteza că există densitatea de repartiţie condiţionată f(x/y) rezultă: x f(x. xn ) . xn). D ( x1.. atunci -1 (*) fY(x1. Dn unde Dn = {(x1.. atunci FY ( y1 .. hj.. y 2 ...…. 1 ≤ j ≤ m măsurabile Borel.xn) < yj.M(X / A) = ∑ x j P(X = x j / A) .. 1 ≤ j ≤ m}.

x > o şi de aici rezultă: ⎧ 0 ⎪ ⎪ f Y (x) = ⎨ 1 ⎪ fX( x) + fX( − x ) ⎪ ⎩2 x . rezultă că: ⎧ 0 ⎪ ⎪ f Y (x) = ⎨ 1 ⎪ fX( x) + fX( − x ) ⎪ ⎩2 x . după cum urmează: ⎧0 ..x2. Fie Y o variabilă aleatoare a cărei densitate de repartiţie este fX(x) şi să considerăm variabila aleatoare Y = h(X) = X2.Dacă m = n = 1.x ≤ 0 =⎨ ⎩FX ( x ) − FX ( − x ) .…. prin derivare.x ≤ 0 FY ( x ) = P(ω : Y (ω ) < x ) = P(ω : X 2 (ω ) < x ) = ⎨ ⎩P(ω :| X (ω )| < x . 2) V = XY.x ≤ 0 ..x ≤ 0 .Y(x. atunci: i =1 n FY ( y ) = ∫ .x > 0 [ ] Pentru familia de variabile aleatoare (Xi) 1 ≤ i ≤ n independente. Y .y) şi să determinăm densitatea de repartiţie a variabilelor X 1) U = X+Y. x 2 .. Dn Dn unde Dn = {(x1.xn)∈R : x1+x2+…+xn < y}.. x > 0 ⎧0 . Ţinând seama de definiţia produsului de compoziţie (convoluţie) şi de asociativitatea sa.. x > 0 De aici... Atunci h −1 (x) = ± x .∗ F )( x ) 1 y n 1 n Să considerăm acum vectorul aleator (X.. ∫ d n FX ( x1 . 3) W = ... relaţia (*) devine: fY(x) = fX(h −1 (x)) |(h −1 (x))'| Exemplu.∗ F )( x ) =( F ∗. în cazul m =1 şi Y = h(X1. x n ) = ∫ .….X2.Y) cu densitatea de repartiţie fX..x > 0 [ ] Această relaţie rezultă însă imediat (şi mai simplu). Y ≠ 0 . putem scrie FY ( y ) = −∞ n ∫ d ( F ∗. dFn( x n ) ... ∫ dF 1( x1 )..Xn)= ∑ Xi .

y) dx dy 1 v 1 v fV(v) = ∫ fX. Y(x. Y( . −∞ 2) FV(v)=P(XY<v)= ∫ ∞ {( x . y y y y −∞ 0 Deci. Dacă X.1) FU(u) ∞ = P(X+Y<u)= ∫ {( x . Rezultă: fU ( u) = −∞ ∫f X. y) dx dy . Y (x. y) dx dy + −∞ v y ∫ ∫ f$ 0 ∞ X. Y (x. y )∈R :xy < v } 2 ∫f 0 X. fU ( u ) = ∞ ∞ −∞ ∫f ∞ (x. Y (u − y. y)dy = ∫ fX. y )∈R 2 :x + y < u ∫f X. Y ∞ u− y (X.Y (x. u . fV(v) = -∞ ∫ ∞ 1 v 1 v fX. Y) (x. y) dx dy = −∞ −∞ ∫ ∫f X. y)dy − ∫ fX.x) dx . Y( . y) dy şi. Y( . Y) (x.Y sunt independente. )dx y x x y −∞ ∞ . y)dy . prin simetrie. atunci fU(u) = −∞ ∫ fX(u − y)fY(y) dy = ∫ fX(x)fY(u − x) dx . y) dx dy = ∫ 0 ∞ −∞ ∫f v y (X.

t). Atunci.Y sunt independente. y) dx dy fW(w) = ∫ yfX. y(z. Y)(x(v. Y(yw. = =1 0 1 D(z. T = Y FV. Y (x.Y (x. y(v. z . y) F(Z. D(x. y) D(z.Y (z . Cu ajutorul schimbărilor la variabile se pot obţine aceleaşi rezultate.Y sunt independente.y. y) t = D(v. y)dy = ∫ f X. pe această cale simplă: 1) Z = X+Y şi punem T=Y. t)) v ⎧ ⎪x = t ⎨ ⎪ y = t ⎩ 1 D(x. t) = f(X. t)dt = ∫ f X. y) dx dy = ∫ 0 −∞ ∫ fX. atunci: fW(w) = -∞ ∫ y f (yw)f (y)dy X Y ∞ Observaţie.Dacă X. t)) D(z.x)dx -∞ −∞ −∞ −∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 2) V = XY. y)dy − ∫ yfX. y )∈R : < w . T)(z. Y)(x(z. t) 0 v t2 = 1 t 1 − D(x. y)dy 0 −∞ −∞ ∞ 0 ∞ Dacă X. t). Y(x. t)dt = ∫ f X. t) .T (v. y ≠ 0} y 2 ∫ fX. atunci: fV(v) = X 3) FW(w) = P( < w) = Y Urmează că -∞ ∫ ∞ 1 v 1 v fX( )fY(y)dy = ∫ fX(x)fY( )dx x x y y −∞ ∞ yw ∞ ∫ x {( x . Y(yw. y) 1 − 1 x = z-t. y) dx dy + −∞ yw ∫ ∫f 0 ∞ X. t) = f(X.t. t) şi fZ(z) = ∫ f Z.Y (z . Y(yw. y = t. y)dy = ∫ y fX. Y(x.T (z. t) D(x.

W)(t.K.P} cu funcţia de repartiţie FX. Y)(t.v 1 f(V. t)| t| şi. Y)( . y) w t = = −t D(t. Y) (yw. dacă punem 1 D( x. W)(t. s-au căutat alte instrumente mai uşor de manipulat. t) = f(X. obţinem: t t ∞ ∞ −∞ ∫ ∞ v 1 v 1 f(T. Funcţie caracteristică. T)(v.devine mai dificil de manipulat şi. drept urmare. Fie X o variabilă aleatoare definită pe {Ω. Y)(tw. fW(w) = −∞ ∫ ∞ f(T. t) dt = ∫ f(X. y ) = v D( v. Y)( . t) dt = ∫ f(X. de aici. y) dy t | t| y | y| -∞ −∞ ∞ ∞ ⎧x = t ⎪ v ⎨ y= ⎪ t ⎩ Analog. w) 1 0 f(T. Aplicaţia ϕX:R→C. V)(t. Y)(x. y)| y| dy 2. definită prin: ϕX(t) = M(eitX) o vom numi funcţie caracteristică a variabilei aleatoare X. ) dx t | t| x | x| −∞ -∞ 3) Să punem X ⎧ ⎧x = tw ⎪W = Y ⎨ ⎨ ⎩y = t ⎪ ⎩T = Y D(x. ) dt = ∫ f(X. de aici. w) dt = ∫ f(X.îndeosebi în studiul sumelor de variabile aleatoare independente . w) = f(X. t ) − 2 t fV(v) = 0 1 = 1 . Definiţie. Y)( . În multe situaţii . v) dt = ∫ f(X. fV(v) = −∞ ∫ ∞ v 1 v 1 f(V. t) t | t| şi. Din definiţia funcţiei caracteristice rezultă că: ϕ X (t) = −∞ ∫e ∞ itx dFX ( x ) . Funcţia caracteristică constituie un instrument puternic de investigaţie şi comod de utilizat.9. Proprietăţi Am văzut că funcţia de repartiţie constituie un instrument analitic de studiat variabilele aleatoare. Y)(tw. t) | t| dt = -∞ ∞ −∞ ∫f ∞ (X. T)(v.

X A ε Pentru |x| < A. dacă |t1-t2| < η(ε). Deci. Dacă ϕX este funcţia caracteristică a variabilei aleatoare X.Dacă variabila aleatoare este de tip discret. rezultă. că: ϕ X ( t ) = ∫ e itx f X ( x )dx −∞ ∞ Propoziţia care urmează grupează principalele proprietăţi ale funcţiei caracteristice. atunci: ϕX ( t ) = ∑ e itxj P( X = xj ) .t2∈R şi să considerăm ϕX ( t1) − ϕX ( t 2 ) = −∞ ∫e ∞ it1 x dFX ( x ) − −∞ ∫e ∞ it 2 x dFX ( x ) ≤ −∞ −A ∫ (e şi ∞ it1 x −e it 2 x )dFX ( x ) ≤ −∞ ∞ ∫e ∞ it1 x − e it 2 x dFX ( x ) Fie acum ε > 0 şi A > 0 astfel încât −∞ ∫ dF X (x) < ε 8 ∫ dF ( x ) < 8 . rezultă că: . e it1x − e it2 x ≤ 2 . din definiţie. atunci −A e it1x − e it2 x < ε 2 . j ∈J iar dacă X admite densitatea de repartiţie fX. ∞ Demonstraţie. atunci ea are proprietăţile: (1) (2) (3) (4) ϕX(0) = 1 | ϕX(t) | ≤ 1 ϕ X (t) = ϕ X ( − t) ϕX este uniform continuă pe R. Propoziţie. (1) Rezultă imediat că ϕ X ( 0) = ∫ 1 ⋅ dFX(x) = 1 −∞ (2) ϕX ( t ) = −∞ ∫e ∞ itx dFX ( x ) ≤ −∞ ∫e itx ∞ itx dFX ( x ) = ∫ dFX ( x ) = 1 −∞ ∞ ∞ (3) ϕX ( t ) = −∞ ∫e ∞ itx dFX ( x ) ≤ −∞ ∫e ∞ dFX ( x ) = ∫ e − itx dFX ( x ) =ϕX ( − t ) −∞ (4) Fie t1. dFX ( x ) + ∫ e it1x − e it2 x dFX ( x ) A ∞ ϕX ( t 1) − ϕX ( t 2 ) = −∞ ∫e it1 x −e it 2 x dFX ( x ) + −A ∫e A it1 x −e it 2 x Cum pentru orice x∈R.

Teoremă. 1 ≤ k ≤ n Demonstraţie. ∞ (k) X (t) = i k −∞ ∫x k e itx dFX ( x ) .X ) ( t ) = M e it ( X1 + X 2 ) = M e it ( aX1 ) e it ( aX 2 ) = M ( e itX1 ) M ( e itX 2 ) = ϕX 1 ( t )ϕX 2 ( t ) 1 2 Presupunem proprietatea adevărată pentru n-1 şi dovedim pentru n: ( ) ( ) ϕ j =1 ∑ Xj n (t ) = M (e it ∑ X ) =M (e j j =1 n it ∑ Xj j =1 n e itXn ) = M (e it ∑ Xj j =1 n ) M ( e itXn ) = ∏ ϕ X j ( t )ϕ Xn ( t ) =∏ ϕ X j ( t ) j =1 j =1 n −1 n −1 Să stabilim legătura între funcţia caracteristică şi momente. rezultă acum imediat: . Dacă Y = aX + b. dacă acestea există. atunci: (1) ϕY ( t ) = e ibt ϕX ( at ) Dacă (Xj)1 ≤ j ≤ n sunt variabile aleatoare independente. A ∞ ceea ce demonstrează afirmaţia. Dacă X este o variabilă aleatoare pentru care există Mn(|X|). În expresia funcţiei caracteristice ∞ ϕ X ( t ) = ∫ e itx dFX ( x ) −∞ ∞ să derivăm formal de k ori (k ≤ n). în virtutea ipotezei făcute. (1) ϕY(t) = M(eitY) = M(eit(aX+b)) = M(eibt eiatX) = eibtM(eiatX) = eibtϕX(at) (2) Demonstrăm prin inducţie: n = 2: ϕ ( X . Obţinem ϕ Dar.ϕX ( t1) − ϕX ( t 2 ) = 2 ∫ dFX ( x ) + −∞ −A ε 2 −∫A A dFX ( x ) + 2∫ dFX ( x ) = ε . atunci: (2) ϕ (t ) = ∏ ϕ X j (t ) j =1 n j =1 ∑ Xj n Demonstraţie. Din derivata de ordin K a funcţiei caracteristice. ϕ (k ) X (t ) = i k −∞ ∫x k e dFX ( x ) ≤ itx −∞ ∫x ∞ k dFX ( x ) = Mk (| x| ) < ∞ . Propoziţie. atunci ϕX este de n ori derivabilă şi (k) ϕX ( 0) = i k M k ( X ).

Din definiţia dată. putem determina funcţia caracteristică ϕX(t) = M(eitX). atunci: 1 FX ( x 2) − FX ( x1) = lim c →∞ 2π e − itx1 − e − itx2 ϕ ( t ) dt ∫ it −c c Demonstraţie. Dacă variabila aleatoare X admite momente de orice ordin (finite). (s-a luat aici determinarea principală a logaritmului natural). (Formula de inversiune) Fie X o variabilă aleatoare şi FX. Ne punem acum întrebarea: dacă se cunoaşte funcţia caracteristică. Se constată că ϑ k(X) este funcţie raţională întreagă de primele k momente.x2 cu x1<x2 sunt puncte de continuitate ale lui FX. pentru orice c ∈R integrala . Vom numi aplicaţia ψX:R→C. 1 ≤ k ≤ n Consecinţă. D2(X) = i2 ψ’’X(0) (k) ( 0) . Pornind de la funcţia caracteristică vom defini acum alte caracteristici numerice ale unei variabile aleatoare X. Teoremă. Dacă x1. definită prin: ψX(t) = ln ϕX(t) a doua funcţie caracteristică a variabilei aleatoare X. k∈N*. k! k =0 pe intervalul de convergenţă al seriei de puteri. ϕX respectiv funcţia de repartiţie şi funcţia caracteristică corespunzătoare. putem determina funcţia de repartiţie? Răspunsul este dat de teorema care urmează. Să observăm mai întâi că funcţia de sub integrală este luată în origine prin continuitate. atunci expresia Dacă există ψ X (k ) ϑk ( X ) = i k ψ X ( 0) poartă numele de semiinvariantul sau cumulantul de ordin k al variabilei aleatoare X. diferite de momentele considerate de noi. deci. că este continuă şi mărginită şi. Formula de inversiune. Definiţie. rezultă că dacă există ψ’X(0) şi ψ”X(0) atunci există M(X) şi D2(X) şi putem scrie: M(X) = -i ψ’X(0). odată cu aceasta. teorema de unicitate Am văzut că fiecărei variabile aleatoare îi corespunde funcţia ei de repartiţie FX şi. atunci: ∞ ( it ) k ϕ X (t) = ∑ M k ( X ) . Fie X o variabilă aleatoare şi ϕX(t) funcţia ei caracteristică.(k) ϕX ( 0) = i k M k ( X ).

x )dF ( y ) = ∫ lim g(c. α > 0 ⎩ 1 sin αt dt < 1. Dacă ţinem seama că ϕ(t) = M(eitX). x . convergenţa fiind uniformă dacă dt = ⎨0 Din formula lui Dirichlet. x 2 ) == ⎨1 / 2 . x )dF ( y ) + ∫ δlim g(c. y. α < 0 c 1 sin αt ⎪ . x . x1. y . x1 < y < x 2 ⎪ lim g( c. unde δ > 0 astfel încât x1 + δ < x2 . iar dacă |α| ≤ δ. y ∈ ( −∞. t ⎦ 0 c c c sin t ( y − x 2 ) ⎤ 1 ⎡ sin t ( y − x1) dt − ∫ dt ⎥ . x . c cos t ( y − x1) − cos t ( y − x 2) Dar ∫ dt = 0 (se integrează o funcţie impară ca funcţie it −c pară + impară) şi atunci: Ic = 1 π −∞ ∫ ∫⎢ ⎣ ∞ ⎡ sin t ( y − x1) − sin t ( y − x 2 ) ⎤ ⎥ dt dF ( y ) . x 2 ) = ⎢∫ π ⎣0 t t 0 ⎦ ⎧− 1 / 2 . y. y ∈{x1. x1) ∪ ( x 2. y. y.1 Ic = 2π e − itx1 − e − itx 2 ϕ ( t ) dt ∫ it −c c este o integrală Riemann obişnuită. x )dF ( y ) + c →∞ 1 2 −∞ c →∞ 1 2 x1 − c →∞ 1 2 x 2 +δ ∞ 1 2 x2 − c →∞ 1 2 x2 + c →∞ 1 2 ∞ x −δ x1 +δ + c→∞ x1 +δ ∫ lim g(c. x . deci: c →∞ ⎪0 . Notăm g( c. ∞ ) ⎩ lim Ic = c →∞ x 2 −δ −∞ ∫ lim g(c. x )dF ( y ) . x1. Urmează că: lim Ic = c →∞ 1 1 F ( x1 + δ ) − F ( x1 − δ )] + [ F ( x 2 − δ ) − F ( x1 + δ )] + [ F ( x 2 + δ ) − F ( x 2 − δ )] [ 2 2 Făcând pe δ→0 (δ>0). y. α = 0 . y .δ. x . rezultă: . y. x )dF ( y ) + ∫ δlim g(c. atunci π∫ t 0 c ⎧1 . urmează că: c ∞ ∞ ⎡ c e − it ( y − x1 ) − e − it ( y − x 2 ) ⎤ 1 e − itx1 − e − itx 2 1 ity Ic = dt ⎥ dF ( y ) = ∫c ∫ e dF( y ) dt = 2π −∞ ∫ ⎢ ∫ 2π − it it −∞ ⎣− c ⎦ 1 = 2π −∞ ∫ ∞ ⎡ c cos t ( y − x1) − cos t ( y − x 2 ) + i(sin t ( y − x1) − sin t ( y − x 2 )) ⎤ dt ⎥ dF ( y ) ⎢∫ it ⎣− c ⎦ (s-a putut schimba ordinea de integrare deoarece integrala în raport cu y este absolut convergentă). x 2} şi. Atunci. x )dF ( y ) + ∫ δlim g(c. x . |α| > δ. lim ∫ c→∞ π t 0 ⎪1 / 2 .

Dacă x şi y sunt puncte de continuitate pentru F. Putem. Dacă funcţia caracteristică ϕ(t) este absolut integrabilă pe R. F ( x 2 ) − F ( x1 ) = ∫ 2π −∞ it pentru orice x1 < x2 puncte de continuitate pentru F. putem scrie: c 1 e − itx1 − e − itx2 ϕ ( t ) dt F ( x ) − F ( y ) = lim c→∞ 2π ∫ it −c Luând limita în raport cu y după punctele y de continuitate pentru F.lim Ic = c →∞ 1 1 F ( x1 + 0) − F ( x1 − 0)] + [ F ( x 2 − 0) − F ( x1 + 0)] + [ F ( x 2 + 0) − F ( x 2 − 0)] [ 2 2 şi cum x1 şi x2 sunt puncte de continuitate pentru F. atunci funcţia 1 − itx1 (e − e − itx2 )ϕ ( t ) it este integrabilă şi. x2 = x + h. deci. putem scrie: ∞ 1 e − itx1 − e − itx2 ϕ ( t ) dt . Dacă funcţia |ϕ(t)| este integrabilă pe R. (Teorema de unicitate) Funcţia de repartiţie este determinată în mod unic de funcţia ei caracteristică. atunci funcţia de repartiţie F(x) este absolut continuă. conform formulei de inversiune. conform formulei de inversiune.h1. rezultă: c − itx1 1 e − e − itx2 ϕ ( t ) dt F ( x 2 ) − F ( x1 ) = lim ∫ 2π c→∞ − c it Teoremă. h>0 sunt puncte de continuitate pentru F. atunci. Demonstraţie. scrie: ∞ ∞ ith − e − ith 1 1 2 sin th −itx − itx e F ( x + h) − F ( x − h) = ϕ ( t ) dt = ∫e ∫ t e ϕ ( t ) dt = it 2π −∞ 2π −∞ 1 = 2h 2π sin th −itx e ϕ ( t ) dt th −∞ ∫ ∞ . este continuă şi ∞ 1 f (x) = F' (x) = e − itx ϕ ( t ) ∫ 2π −∞ Demonstraţie. f(x). obţinem: 1 F ( x ) = lim y →−∞ 2π −c ∫ c e − ity − e − itx ϕ ( t ) dt it Să vedem acum în ce condiţii putem obţine o formulă de inversiune pentru densitatea de repartiţie. derivata ei. Teoremă. Să presupunem că x1 = x .

adică f ( x ) = c ⋅ e . deci. putem scrie F ( x ) − F ( 0 ) = 2π prin derivare. | t |≤ A ∫ | sin Ne propunem să determinăm funcţia de repartiţie corespunzătoare funcţiei − t2 2 caracteristice ϕ ( t ) = e . 1 − e − itx − t2 ∫ it e dt şi de aici. 1 th ε || ϕ ( t )| dt < 2 2 1 π | t |> A ∫ | ϕ ( t )| dt < ε 2 . avem: sin tx − t2 e F' ( x ) = x 2 ∞ 0 t t − − 1 1 2 t sin tx ⋅e dt = t sin tx ⋅ ⋅e 2 dt + ∫ x πx ∫ π 0 0 ∞ t2 2 ∞ 2 ∞ 2 Pe de altă parte. | f ( x + h) − f ( x )| < ε . întrucât limita din membrul drept există. − x2 2 Deci. −∞ − t2 2 ∞ 2 1 Aplicând formula de inversiune. dacă mai derivăm odată. F ''( x ) = − xF '( x ) care conduce la F ' ( x ) = c ⋅ e x2 − 2 . π şi. Integrând prin părţi relaţia obţinută. astfel încât Dacă h este suficient de mic. putem alege A suficient de mare. putem scrie: ∞ th th th 1 1 1 | f ( x + h ) − f ( x )| ≤ 2|sin ||ϕ ( t )| dt = ∫ |sin ||ϕ ( t )| dt + ∫ |sin ||ϕ ( t )| dt ∫ π |t |≤ A π |t |> A 2π −∞ 2 2 2 Pentru orice ε > 0. rezultă F ( x + h ) − F ( x − h ) ≤ 2 h Deoarece ∫ | ϕ ( t )| dt . 1 F '( x ) = 2π sau: F '( x ) = 1 ∞ −∞ ∫e ∞ − itx e − t2 2 1 dt = 2π −∞ ∫ (cos tx − i sin tx )e ∞ − t2 2 1 dt = 2π −∞ ∫ cos tx ⋅e ∞ dt . . Pe de altă parte. F ' ' ( x ) = − 1 π ∫ t sin tx ⋅e 0 − dt . c > 0. Exemplu. π ∫ cos tx ⋅e 0 − t2 2 dt . rezultă că există şi limita din membrul stâng şi: ∞ F ( x + h) − F ( x − h) 1 lim = f (x) = ∫ e −itxϕ ( t ) dt h→ 0 2h 2π −∞ De asemenea. adică F este absolut th 2π −∞ continuă. ∞ F ( x + h) − F( x − h) 1 sin th − itx = ∫ th e ϕ ( t ) dt 2h 2π −∞ Făcând pe h→0.∞ sin th 1 ≤ 1 .

f (x) = 1 . x 2.. Aplicând formula de inversiune pentru densitatea de repartiţie.. Funcţia caracteristică pentru variabile aleatoare vectoriale Să considerăm vectorul aleator X = (X1..x2.xn)... t 2..Xn). tn ) = iar în cazul discret..xn).. Să se determine densitatea de repartiţie a variabilei aleatoare X cu funcţia caracteristică ϕ(t) = e-|t|...…. în final. ϕ ( t1...X2.…. xn ) ... deci. . dxn . π (1 + x 2 ) adică X este repartizată Cauchy.. x 2..Din −∞ ∫ ∞ c⋅e − x2 2 dx = 1 se obţine c = f (x) = 1 1 2π − . în cazul în care există densitatea de repartiţie f(x1... deci.x2. xn )dx1. Definiţie. putem scrie: 1 x − y2 2 1 f (x) = 2π −∞ ∫e ∞ − itx 0 ∞ ⎤ 1 ∞ −t 1 ⎡ t − itx − t − itx e dt = dt ⎥ = ∫ e cos tx dt ⎢ ∫ e dt + ∫ e 2π ⎣−∞ 0 ⎦ π 0 − |t | Integrând de două ori prin părţi. F(x) = ∫ e dy 2π 2π −∞ Exemplu.…. t 2.X2.. x2 2 e ... tn ) = M ( e caracteristică a vectorului aleator (X1.…. obţinem: 1⎡ f ( x ) = ∫ ( − e )'cos tx dt = ⎢− e − t cos tx π0 π⎣ 1 ∞ −t ∞ 0 ∞ ⎤ 1⎡ ⎤ − x ∫ e sin tx dt ⎥ = ⎢1 − x ∫ e − t sin tx dt ⎥ = 0 0 ⎦ π⎣ ⎦ ∞ −t ∞ ∞ ⎤ 1 1⎡ 1 1 −t 2 2 1 = ⎢1 − x ∫ e cos tx dt ⎥ = − x e − t cos tx dt = − x 2 f ( x ) ⇒ f ( x )(1 + x 2 ) = ∫ π⎣ π0 π π 0 ⎦ π şi. Funcţia ϕ:R→C definită prin ϕ ( t1. tn ) = Rn ∫ e i ∑ t k xk k =1 n dn F ( x1. t 2.Xn) a cărei funcţie de repartiţie este F(x1.. Rn ∫ e i ∑ tk xk k =1 n f ( x1. i ∑ tk X k k =1 n ) este funcţia Din definiţie rezultă că ϕ ( t1.

. t 2. un ) Din funcţia caracteristică ϕX(t1.0 ) 1 ≤ k ≤ n şi dacă vectorul X are componentele independente..X2. u2. ∑ t j c jn ) j =1 j =1 j =1 i ∑ bjt j j =1 m m m m şi.. t 2.− tn ) = ϕ ( t1. 1 ≤ k ≤ n.. Xn = xn ) ...….0. t 2. t 2..kn atunci: 1 ∂ i j =1 M k1. t k .…..0....u2..tn)| ≤ 1 (c) ϕ ( − t1.tn) se pot obţine imediat funcţiile caracteristice ale componentelor vectorului X: ϕX k ( t k ) = ϕX ( 0.….... Yj = ∑ cjkXk + bj.tn) este uniform continuă pe Rn (e) Dacă vectorul aleator X = (X1. = tn = 0 ∂ t1 ∂ t 2 ..k2.... x n ∈S n unde am notat cu Sk mulţimea valorilor variabilei aleatoare Xk.k 2. k =1 m n atunci ϕY ( t 1... unde uk = ∑ cjktj..…. u2...... un ) . Xn ) = ∑ kj n ϕ ( t1...0) = 1 (b) |ϕ(t1.. ∑ t j c j 2 .. obţinem ϕY ( t 1....t2.…. Propoziţie.….. t 2.Xn) are următoarele proprietăţi: (a) ϕ(0.kn ( X 1.Yn).0. t 2.0.un) şi se consideră vectorul i ∑ bjt j j =1 m Y = (Y1. tn ) = x1 ∈S1 x 2 ∈S 2 ∑ ∑ . tm ) = e j=1 m ϕ X ( u1.. tn ) = ∏ ϕX k ( tk ) k =1 n Legătura cu momentele este dată de relaţia de mai jos: dacă vectorul X are momente mixte de ordinul k1....X2... 1 ≤ j ≤ m . j=1 Vom deduce numai relaţia de la punctul (e). 1 ≤ k ≤ n .ϕ ( t1. tn ) t1 =.Y2..t2. Funcţia caracteristică a vectorului aleator (X1. X 2 = x 2. X 2. tn ) (d) ϕ(t1.... celelalte fiind simple transpuneri din cazul unidimensional.. tm ) = M ( e =e i ∑ bjt j j =1 m n m i ∑tjXj j =1 m ) = M (e i ∑ bjt j j =1 m i ∑tj( j =1 m ∑ c jk X k + b j ) k =1 n ) = M (e i ∑ bjt j j =1 m e i ∑ ∑ t j c jk X k j =1 k =1 m n )= M (e i ∑ ( ∑ t j c jk ) X k k =1 j =1 )=e ϕ X ( ∑ t j c j1 ... 1 ≤ k ≤ n .Xn) are funcţia caracteristică ϕX(u1..….... atunci: ϕX ( t1.∂ tn j =1 k1 k2 kn ∑ kj n ... ∑ e i ∑ tk xk k =1 n P( X 1 = x1.. mulţime care este cel mult numărabilă... tm ) = e ϕ X ( u1...... ϕ Y ( t1... dacă notăm uk = ∑ cjktj.…......t2. t 2..….− t 2.

….2.….t2.xn) este determinată în mod unic de funcţia ei caracteristică.Xn).an). (a1. Numim funcţie generatoare a variabilei aleatoare X funcţia G:C→C. pk = k! Se obţine imediat că variabila aleatoare X (variabila binomială) ⎛k ⎞ ⎟ X: ⎜ k k n-k ⎝ C n p q .1.….1)]n. dar ea este deosebit de utilă îndeosebi pentru calculul momentelor.bn).…. prin relaţia: Gx(z) = ∑ pkz k ..aj-1.an).. aj < bj.aj-1. (b1. k ∈ Ν ⎠ unde: G (k) x (0) . ⎝ pk .….bn)∈Rn.xn) funcţia caracteristică. tn ) dt1.…..….…..b2.bj. cu |z| ≤ 1 k =0 ∞ Din definiţia dată rezultă că ϕx(t) = Gx(eit). Dacă (a1. .aj+1. k = 0.…. dtn ∏ itk k =1 n Funcţia de repartiţie F(x1.ak+1.. Am văzut că funcţia caracteristică are proprietatea |ϕ(t)| ≤ 1 (deci mărginită) în timp ce funcţia generatoare nu mai este mărginită.2... (a1. 2...ak-1.bj. an ≤ Xn < bn) = = 1 (2π ) n lim ∫ .…..10.. k = 1.… p0 = Gx(0).x2.a2.. ∫ c →∞ −c c c −c e − itk ak − e − itk bk ϕ ( t1.aj+1.an). care stabileşte o legătură între funcţia caracteristică şi funcţia generatoare.…..…. Vom considera că variabila aleatoare X este discretă şi că ia numai valori întregi nenegative.. atunci: P(a1 ≤ X1 < b1.. iar variabila . a2 ≤ X2 < b2. al cărei enunţ îl vom menţiona: Fie ϕ(t1. Funcţia generatoare Funcţia generatoare a unei variabile aleatoare a fost utilizată începând de la Laplace.a2. t 2.3.. . pk = P(X = k).b2. respectiv funcţia de repartiţie a vectorului aleator (X1.X2. (b1. k∈N.….an).Şi în cazul n-dimensional are loc formula de inversiune şi teorema de unicitate.x2. deci mult înainte de a se utiliza funcţia caracteristică. n⎠ are funcţia generatoare Gx(z) = [1 + p(z . 1 ≤ j ≤ n şi funcţia F este continuă în punctele (a1. Tot din definiţie rezultă că funcţia generatoare determină în mod univoc repartiţia variabilei aleatoare X ⎛k ⎞ X: ⎜ ⎟.tn) şi F(x1.bk.

În cazul când s va avea valori mari..M1(x) G ''' x (1) = M3(x) . dacă acestea există. sau: M1(x) = G 'x (1) M2(x) = G ''x (1) + G 'x (1) '' '' M3(x) = G ''' x (1) + 3G x (1) + G x (1) ''' '' ' M4(x) = G 'v x (1) + 6G x (1) + 7G x (1) + G x (1) Pentru calculul momentelor centrate utilizăm relaţia: Hs( x ) = ∑ c sj ( −1) j M s − j ( x ) M1j ( x ) j= 0 s Această relaţie este comodă şi se recomandă pentru valori mici ale lui s. vom proceda în felul următor: notăm Z = ew şi dezvoltăm în serie de puteri funcţia GX(ew).3M2(x) + 2M1(x) G 'v x (1) = M4(x) .6M1(x). . Atunci: G 'x (1) = ∑ k pk k =1 ∞ ∞ G ''x (1) = ∑ k(k . n. derivatele în punctul z = 1..1).s + 1) pk k=s De aici rezultă că: Gx(1) = M0(x) = 1 G 'x (1) = M1(x) = M(x) G ''x (1) = M2(x) . a momentelor obişnuite şi centrate de diferite ordine..1.. Atunci. Din definiţia funcţiei generatoare rezultă că ea are sens pentru |z| ≤ 1. vor fi luate ca derivate la stânga. k = 0.. Funcţia generatoare se utilizează frecvent pentru calculul momentelor factoriale şi.(k . dacă există.⎟ ⎝ ⎠ k! are funcţia generatoare Gy(z) = eλ(z-1).1) pk k=2 ∞ G (s) x (1) = ∑ k(k ....⎛k ⎞ ⎜ ⎟ k Y: ⎜ -λ λ ⎟ ⎜e .. cu ajutorul acestora.2.6M3(x) + 11M2(x) .

dacă r este suficient 1− r de mic.Funcţia GX(Z) este dezvoltabilă în serie de puteri în punctul Z = 1 dacă ea este r regulată în acest punct. putem scrie mai ⎠ ⎝ k =0 s ! ⎠ k =0 s ! ⎝ k =0 k =0 k =0 Hx( w) = Gx( e w ) = ∑ s= 0 ∞ Ms( x ) s w s! Funcţia Hx(w) poartă numele de funcţie generatoare de momente. funcţia GX(ew) este regulată pentru |w| ≤ r. . Dacă |w| ≤ r < 1. întrucât ⎛ ∞ M1j ( x )w j ⎞ ⎛ ∞ M s ( x ) s ⎞ ∞ w s j ⎟⎜∑ Lx( w) = ⎜ ∑ ( −1) w ⎟ =∑ j ! ⎠ ⎝ j= 0 s! ⎠ j= 0 s ! ⎝ j= 0 = ∑ Hs( x ) s= 0 ∞ ∑ (−1) j= 0 s j Csj M1j ( x ) Ms − j( x ) = ws s! Această funcţie mai poartă numele de funcţie generatoare a momentelor centrate. deci. rezultă | e w − 1| ≤ şi. Întrucât departe: ∞ ∞ ∞ ⎛ ∞ k S wS ⎞ wS ⎛ ∞ s⎞ GX ( e w ) = ∑ pke wk = ∑ pk ⎜ ∑ ⎟ =∑ ⎜ ∑ pkk ⎟ . Momentele centrate se calculează acum utilizând funcţia: Lx( w) = e − w M1( x )Hx( w) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->