Capitolul 2 VARIABILE ALEATOARE. FUNCŢII ŞI DENSITĂŢI DE REPARTIŢIE 2.1.

Variabile aleatoare Noţiunea de variabilă aleatoare este fundamentală în teoria probabilităţilor. Considerată intuitiv, legată de experiment, variabila aleatoare se poate defini ca fiind o funcţie reală pe mulţimea rezultatelor unui experiment. Cu alte cuvinte, valorile acestei funcţii sunt luate după cum s-a realizat un anumit eveniment, pentru un experiment dat. Să considerăm experimentul care constă în aruncarea cu două zaruri şi în care ne interesează suma punctelor obţinute. Dacă notăm cu Sk evenimentul care constă în faptul că la o aruncare a apărut suma k, k=2,3,…,12, atunci variabila aleatoare X, care este o funcţie reală pe mulţimea experimentelor {Sk, k=2,3,…,12}, are valorile X(Sk)=k. Acest lucru poate fi sintetizat astfel:
⎛ S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12⎞ X: ⎜ ⎟ ⎝ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ⎠

Dar rezultatele Sk, 2 ≤ k ≤ 12 apar cu probabilităţile P(S2)=1/36; P(S6)=5/36; P(S10)=3/36; P(S3)=2/36; P(S7)=6/36; P(S11)=2/36); P(S4)=3/36; P(S8)=5/36; P(S12)=1/36 P(S5)=4/36; P(S9)=4/36;

şi atunci variabila aleatoare X poate fi scrisă:

⎛ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟, X: 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎝ 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 ⎠ ceea ce conduce la faptul că o variabilă aleatoare este o funcţie reală ale cărei valori sunt luate cu probabilităţile corespunzătoare unui sistem complet de evenimente. Din exemplul considerat rezultă că prin intermediul variabilelor aleatoare, evenimentele pot fi descrise cu ajutorul unor valori numerice reale, care în general sunt rezultatul unor observaţii. Vom da acum definiţia riguroasă din punct de vedere matematic a variabilei aleatoare cu care vom opera în continuare. Să considerăm câmpul de probabilitate {Ω,K,P} dat şi să notăm cu R mulţimea numerelor reale şi cu B tribul mulţimilor boreliene1 de pe R, astfel încât (R,B) este un câmp complet aditiv.

Tribul mulţimilor boreliene de pe dreapta reală este cel mai mic corp care conţine toate mulţimile deschise de pe dreaptă.

1

Definiţie. Aplicaţia X:Ω→ R se numeşte variabilă aleatoare dacă X-1(B)∈K, (∀)B∈Β. Observăm că dacă luăm B=(a,∞) atunci X-1(B)=X-1(a,∞)={w:X(w)∈(a,∞)}={ω:X(ω)>a}, a∈R arbitrar. Se demonstrează că definiţia introdusă mai sus este echivalentă cu definiţia de mai jos: Definiţie. Aplicaţia X:Ω→ R se numeşte variabilă aleatoare dacă: {ω: X(ω) > a}∈ K, (∀) a∈R.

În cele ce urmează vom folosi această definiţie şi adesea vom scrie prescurtat: {ω: X(ω)>a} = {X > a}. Având în vedere faptul că variabilele aleatoare dau posibilitatea scrierii evenimentelor cu ajutorul lor, punem în evidenţă următoarea propoziţie:
Propoziţie. X:Ω→ R este variabilă aleatoare dacă şi numai dacă este adevărată una din afirmaţiile (i) {ω:X(ω) ≥ a}∈K, (∀) a∈R (ii) {ω: X(ω) < a}∈K, (∀) a∈R (iii) {ω: X(ω) ≤ a}∈ K, (∀) a∈R Demonstraţie: se constată că : ∞ 1 1 {ω:X(ω) ≥ a} = I {ω:X (ω ) > a − }. Însã, {ω:X(ω ) > a - } ∈ K, n = 1,2, ( ∀ )a ∈R, n n n =1 ∞ 1 {ω: X (ω ) > a − } ∈ K , ( ∀ )a ∈R I n n =1

{ω:X(ω) < a} = CΩ{ω:X(ω) ≥ a}∈K {ω:X(ω) ≤ a} = CΩ{ω:X(ω) > a}∈K, ceea ce demonstrează implicaţia (⇒). Implicaţia (⇐) rezultă în acelaşi mod. De aici rezultă o observaţie importantă: Cum
Observaţie. Dacă X este o variabilă aleatoare definită pe {Ω,K,P}, atunci, pentru orice a,b∈R, a<b, avem: X-1({a})∈K, X-1([a,b))∈K, X-1([a,b])∈K, X-1((a,b))∈K. Pentru exemplificare,

X-1((a,b))={ω: a< X(ω) < b} = {ω: X(ω) > a} ∩ {ω: X(ω) < b}. Ne interesează să vedem dacă, în urma compunerii de variabile aleatoare, obţinem tot variabile aleatoare, răspuns care se va desprinde din teoremele ce urmează:
Teoremă. Dacă X este variabilă aleatoare, iar b∈R, atunci: (1) X + b (2) bX (3) |X| (4) X2 1 (5) , dacă X≠0 X

sunt variabile aleatoare. Demonstraţie: Se vede imediat că toate aplicaţiile (1) - (5) sunt de la Ω→R. Rămâne să arătăm că este îndeplinită şi cea de a doua cerinţă.
(1) {ω :( X + b)(ω ) > a} = {ω : X (ω ) + b > a} = {ω : X (ω ) > b − a} ∈ K a ⎧ {ω : X(ω ) > }, b > 0 ⎪ ⎪ b ( 2 ) {ω : bX(ω ) > a} = ⎨ ⎪{ω : X (ω ) < a }, b < 0 ⎪ b ⎩ / dacã a < 0 ⎧O, (3) {ω :| X(ω )| > a} = ⎨ ⎩{ω : X(ω ) > a} ∪ {ω : X(ω ) < -a}, a ≥ 0 / dacã a < 0 ⎧O, ( 4) {ω:X 2 (ω ) > a} = ⎨ ⎩{ω:| X(ω )|> a }, a ≥ 0 ⎧ ⎪{ω : X (ω ) > 0}, a = 0 ⎪ 1 1 ⎪ (5) {ω : > a} = ⎨{ω : X (ω ) > 0} ∩ {ω : X (ω ) < }, a > 0 X(ω ) a ⎪ 1 ⎪ { : ( ) > 0 } ∪ [{ : ( ) < 0 } ∩ { : ( ) < }], a < 0 ω ω ω ω ω ω X X X ⎪ a ⎩ Deci toate cele cinci aplicaţii sunt variabile aleatoare. Următoarea propoziţie va da posibilitatea să compunem diverse variabile aleatoare.

Propoziţie. Dacă X şi Y sunt variabile aleatoare, atunci

{ω:X(ω) > Y(ω)}∈K, {ω:X(ω) ≥ Y(ω)}∈K, {ω:X(ω) = Y(ω)}∈K.
Demonstraţie. Cum X,Y sunt variabile aleatoare reale şi X(ω) > Y(ω), există un număr real r astfel încât X(ω) > r’ > Y(ω). Fie (rk)k∈N⊂Q şi (r’k)k∈N⊂Q, rk r, r’k r. Atunci:

{ω:X(ω) > Y(ω)} = şi, de aici, rezultă că:

k ∈Ν

I [{ω: X (ω ) > r } ∩ {ω: Y (ω ) < r }]
k ' k

{ω:X(ω) > Y(ω)} ∈ K Celelalte două afirmaţii rezultă din faptul că {ω:X(ω) ≥ Y(ω)} = CΩ{ω:Y(ω) > X(ω)} şi {ω:X(ω) = Y(ω)} = {ω:X(ω) ≥ Y(ω)} ∩ {ω:X(ω) ≤ Y(ω)}, ceea ce dovedeşte afirmaţia. Putem acum să dăm o teoremă de compunere a două variabile aleatoare.
Teoremă. Dacă X şi Y sunt variabile aleatoare, atunci (1) X - Y (2) X + Y (3) XY

X , dacă Y≠0 Y sunt variabile aleatoare. Demonstraţie. (1) Este clar că X - Y:Ω→ R.. Cum {ω:X(ω) - Y(ω) > a} = {ω:X(ω) > Y(ω) + a} ∈ K conform cu propoziţiile anterioare, rezultă că X - Y este variabilă aleatoare.

(4)

(2) Deoarece X + Y = X - (-Y) am redus cazul acesta la cazul (1). 1 (3) XY = [(X + Y) 2 − (X − Y) 2 ] . Cum X + Y, X - Y şi pătratele lor sunt variabile aleatoare, 4 rezultă afirmaţia. 1 X = X⋅ şi, deci, raportul este tot o variabilă aleatoare. (4) Y Y În mulţimea variabilelor aleatoare, un rol important îl au acelea care pot lua o mulţime finită sau numărabilă de valori.
Definiţie. Spunem că variabila aleatoare X este de tip discret dacă ia o mulţime de valori cel mult numărabilă. Un exemplu de variabilă aleatoare discretă cu o mulţime numărabilă de valori este variabila aleatoare Poisson: ⎛k ⎞ ⎜ −λ k ⎟ X :⎜ e λ ⎟ ⎜ , k = 0,1, 2,...⎟ ⎝ k! ⎠ Constanta λ>0 este parametrul repartiţiei (în momentul în care avem o variabilă de tip discret ⎛ xk ⎞ şi am dat X : ⎜ ⎟ spunem că avem o repartiţie; în exemplul dat este repartiţia Poisson ⎝ pk , k ∈ I ⎠

de parametru λ>0).
Definiţie. Spunem că variabila aleatoare X este simplă dacă poate lua numai un număr finit de valori.

Ca exemplu de variabilă aleatoare simplă, să considerăm variabila binomială: ⎛k ⎞ ⎟. X : ⎜ p k n− k ⎝ Cn p q , k = 0,1, 2,..., n⎠
k n−k sunt tocmai termenii din dezvoltarea Denumirea derivă din faptul că P(X=k) = C k np q n binomului (p + q) . Variabila aleatoare simplă ⎧1, dacã ω ∈ A IA(ω ) = ⎨ ⎩0, dacã ω ∈ CΩA

o vom numi variabilă aleatoare indicator al mulţimii A.

uniform în raport cu ω... oricare ar fi n∈N*. Dacă X(ω) < ∞. 2. n⎠ Aplicând definiţia funcţiei de repartiţie.…. obţinem: . ω∈R. Să presupunem mai întâi că X ≥ 0. Proprietăţi. Numim funcţie de repartiţie a unei variabile aleatoare. aplicaţia FX: R→[0. pentru orice n∈N*. adică Ai∩Aj = ∅ dacă i≠j şi U A = Ω . Să considerăm un câmp de probabilităţi {Ω. Demonstraţie. Densitate de repartiţie. n →∞ Dacă X(ω) = ∞.X-. X.. iar şirul (Xn)n∈N* este crescător... unde + X = sup (X. Teoremă.2.x2. definită prin relaţia: FX(x) = P({ω:X(ω) < x}) Exemplu. ceea ce demonstrează complet teorema. Funcţia de repartiţie. atunci: i i −1 1 0 ≤ X (ω ) − Xn(ω ) ≤ n − n = n 2 2 2 şi. n ω dacã X( ) ≥ n ⎩ Din modul cum am definit Xn rezultă că este o variabilă aleatoare simplă. n →∞ Dacă X nu este nenegativă. dacã n ≤ X (ω ) < n . k = 0. care sunt variabile aleatoare nenegative cărora li se poate aplica rezultatul menţionat. 2..xn pe mulţimile A1. i =1 n Rezultatul care urmează ne va da posibilitatea să aproximăm variabilele aleatoare oarecare cu ajutorul variabilelor aleatoare simple.0).K.A2. atunci. X. atunci ea poate fi pusă sub forma X = X+ . pentru orice n∈N* şi deci lim Xn(ω ) = X (ω ) . să punem: i -1 i ⎧i − 1 n ⎪ n .0). atunci Xn(ω) = n. i = 1. unde (Ai)1≤i≤n constituie o partiţie a lui Ω (sistem complet de evenimente). Dacă X este o variabilă aleatoare oarecare.= -inf (X.2. Definiţie. de aici: lim Xn (ω ) = X (ω ) .. atunci există un şir crescător (Xn)n∈N* de variabile aleatoare simple convergent către X. n ⋅ 2 Xn(ω ) = ⎨ 2 2 2 ⎪ .Dacă variabila aleatoare X ia valorile x1..1. Să considerăm variabila aleatoare binomială ⎛k ⎞ ⎟ X :⎜ k k n− k ⎝ Cn p q .….An respectiv.1].P} şi X o variabilă aleatoare definită pe acest câmp. atunci putem scrie: i i =1 n X (ω ) = ∑ xi I Ai (ω ).

FX(+ ∞ ) = lim FX(x) = 1 x→−∞ x →∞ (2) FX(x1) ≤ FX(x2).FX(x1) ≥ 0 (3) Să considerăm şirul (yn)n∈N⊂ R. dacă x1 < x2 (este nedescrescătoare) (3) FX(x) = FX(x-0) = lim FX(y) (este continuă la stânga) y↑ x Demonstraţie. n∈N şi Urmează. (1) Fie şirul (Xn) n∈N.2. =O Deci.…. Xn+1 < Xn.1. n →∞ n →∞ n ∈Ν Fie acum un şir (x’n) n∈N. n∈N cu lim x' n = + ∞ . Funcţia de repartiţie a unei variabile aleatoare X are următoarele proprietăţi: (1) FX( −∞ ) = lim FX(x) = 0. şirul de evenimente (An) n∈N este descendent. n∈N şi putem scrie: lim P(Bn) = P(lim Bn) = P( U Bn ) = 1 . k < x ≤ k +1 . n →∞ Atunci. 1< x ≤ 2 . putem scrie: {ω:x1 ≤ X(ω) < x2} = {ω:X(ω) < x2} . n∈N. n →∞ . deci. n −1 < x ≤ n . atunci. Am obţinut un şir ascendent de evenimente (Bn) n∈N. lim FX(xn) = FX(+ ∞ ) = 1 n →∞ n →∞ (2) Cum x1 < x2. n∈N şi lim Xn = -∞ şi să notăm An = {ω:X(ω) < Xn}. n →∞ n →∞ n ∈Ν adică: lim P(ω :X(ω ) < xn) = 1 ş i. crescător. x’n<x’n+1. lim P({ω :X(ω ) < xn}) = lim Fx (xn) = F(-∞ ) = 0 .⎧0 ⎪C 0 p 0 q n ⎪ n 0 0 n 1 1 n −1 ⎪Cn p q + Cn pq k ⎪ ⎪ FX ( x ) = ⎨∑ Cnj p j q n − j ⎪ j=0 ⎪ n −1 j j n − j ⎪∑ C n p q ⎪ j=0 ⎪ ⎩1 . x>n S-a obţinut o funcţie în trepte (în scară) cu salturi în punctele 0. x≤0 .n. n →∞ Notăm Bn={ω:X(ω) < x’n}. yn < x şi lim yn = x .{ω:X(ω) < x1}. An+1⊂An.P(ω:X(ω) < x1) = FX(x2) . yn < yn+1. Bn⊂Bn+1. că: lim P(An) = P(lim An) = P( I An) = 0 n →∞ n →∞ n ∈N IA n / . 0 < x ≤1 . Propoziţie. {ω:X(ω) < x1}⊂{ω:X(ω) < x2} P(ω:x1 ≤ X(ω) < x2) = P(ω:X(ω) < x2) .

Mai mult. Observaţie. Ca o completare la cele de mai sus. P(ω:X(ω) = xi) reprezintă saltul funcţiei de repartiţie FX în punctul xi. i=1. Teorema care urmează stabileşte că mulţimea tuturor salturilor ale funcţiei FX este cel mult numărabilă.{ω:X(ω) ≤ x1} = = {ω:X(ω) < x2} . 1 salturi mai mari ca : cel mult n n ………………………………….x2∈R.Dacă punem An = {ω:yn ≤ X(ω) < x}. Cum FX este o funcţie cu variaţia mărginită. Unii autori definesc funcţia de repartiţie prin relaţia: GX(x) = P(ω: X(ω) ≤ x). rezultă că: lim P(ω :yn ≤ Xn(ω ) < x) = lim [Fx (x) . Deci.[{ω:X(ω) < x1} ∪ {ω:X(ω) = x1}]. Dacă X este o variabilă aleatoare şi x1.P(ω:X(ω) = x1). Observaţie.P(ω:X(ω) = x1) P(ω:x1 < X(ω) ≤ x2) = FX(x2) .P(ω:X(ω) = x1) P(ω:x1 ≤ X(ω) ≤ x2) = FX(x2) . x1 < x2 şi {ω:X(ω) < x1} ∩ {ω:X(ω) = x1} = ∅ şi se obţine: P(ω:x1 < X(ω) < x2) = FX(x2) . Cum suma tuturor salturilor este 1.FX(x1) + P(ω:X(ω) = x2) . Demonstraţia rezultă imediat. n →∞ n ∈Ν n ∈Ν n →∞ n →∞ IA n / şi.FX(x1) . observăm că An⊃An+1. deci că proprietăţile (1). Luând probabilitatea şi ţinând cont de faptul că {ω:X(ω) ≤ x1} ⊂ {ω:X(ω) < x2}. x1 < x2.(2). atunci P(ω:X(ω) = xi) = 0. n →∞ Urmează de aici că. x∈ R. . iar noi o vom da numai pentru una din relaţii. pentru celelalte făcându-se analog. din =O lim P(An) = P( I An) = 0 . atunci: P(ω:x1 ≤ X(ω) < x2) = FX(x2) . dăm unele expresii utile în calcul. Demonstraţie. Din definiţia funcţiei de repartiţie rezultă că ea are salturi numai la dreapta. n∈N.FX(x1) P(ω:x1 < X(ω) < x2) = FX(x2) . care este o mulţime cel mult numărabilă. mulţimea tuturor salturilor este o reuniune numărabilă de mulţimi cel mult numărabile. orice funcţie cu aceste proprietăţi este o funcţie de repartiţie.0) = Fx (x) .. adică lim Fx (yn) = Fx (x .FX(x1) . i=1. Dacă FX este continuă.(3) sunt necesare şi suficiente pentru FX funcţie de repartiţie.FX(x1) + P(ω:X(ω) = x2).2. Propoziţie. {ω:x1 < X(ω) < x2} = {ω:X(ω) < x2} . orice funcţie de repartiţie are proprietăţile enumerate. cu variaţia totală 1. în mod necesar.Fx (yn)] = 0 . rezultă că suma tuturor salturilor este 1.2. rezultă că: 1 salturi mai mari ca : cel mult 1 2 1 salturi mai mari ca : cel mult 2 3 ………………………………….

1] ⎪ ⎪ 2 2 ⎩ ⎩ Se vede imediat că X ≠ Y şi că: ⎧0 . Fie câmpul de probabilitate {[0. ) 1 . x∈R (2) -∞ ∫ f(x) dx = 1 ∞ Se constată imediat că dacă există densitatea de repartiţie f. adică. nu-i adevărată. Dacă există o funcţie f: R→R+. când se efectuează calcule cu funcţia de repartiţie. ω ∈[ 1 . dacă aceasta este discontinuă (în cazul funcţiilor de repartiţie continue am văzut că nu sunt probleme).Deosebirea constă numai în faptul că. Să lămurim un aspect important privind corespondenţa între mulţimea variabilelor aleatoare şi mulţimea funcţiilor de repartiţie. rezultă că aceasta are următoarele proprietăţi: (1) f(x) ≥ 0.1]. Vom dovedi acest lucru pe baza unui contraexemplu. iar probabilitatea ca variabila aleatoare X să ia valori cuprinse între x1 şi x2.−1 < x ≤ 1 ⎪2 ⎪ ⎩1 . ω ∈[ 1 . β[0. x1<x2 este dată de: P(ω:x1 ≤ X(ω) < x2) = F(x2) . integrabilă pe R şi astfel încât F(x) = -∞ ∫ f(t) dt . definim: 1 1 ⎧ ⎧ . ω ∈[0.1] ⎪− 1. x > 1 Cum FX = FY pe R. P}. Aşadar. definită în acest mod.F(x1) = ∫ f(t) dt x1 x2 . ea nu determină în mod unic variabila aleatoare. x atunci vom numi funcţia f densitate de repartiţie a variabilei aleatoare X care are funcţia de repartiţie F. însă. va trebui să fim atenţi cum s-a definit funcţia. x > 1 ⎧0 . x ≤ -1 ⎪ ⎪1 FX(x) = P(ω:X(ω) < x) = ⎨ . rezultă afirmaţia. x ≤ -1 ⎪ ⎪1 FY(x) = P(ω:X(ω) < y) = ⎨ . ) ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 2 2 . funcţia GX fiind continuă la dreapta.1. unde P este măsura intervalului. Din definiţia funcţiei de repartiţie rezultă că fiecărei variabile aleatoare îi corespunde o singură funcţie de repartiţie.1]. Pe acest câmp. Densitate de repartiţie. Reciproca. Y(ω ) = ⎨ X(ω ) = ⎨ ⎪1 .−1 < x ≤ 1 ⎪2 ⎪ ⎩1 . atunci F este derivabilă şi F’(x) = f(x). Din definiţia dată funcţiei f. se modifică proprietatea de continuitate. spre deosebire de FX care am văzut că este continuă la stânga. fiind dată o funcţie de repartiţie. ω ∈[0.

1) ⎩kx (1 . x ∉ ( 0. alegând convenabil constanta a.b >0 sunt parametri. b) ⎪ β (a. spunem că urmează o lege beta de parametri a şi b. x∈ R. .x) b-1 .1) ⎧0 1 ⎪ 1 şi f(x) = ⎨ dx = β(a. Definiţie. atunci: F(x) = ∑ Pn . x ∈ (0. Din condiţia 1 -∞ ∫ f(x) dx = 1 rezultă: ∞ k ⋅ ∫ x a-1 (1. π / 2] f(x) = ⎨ . n∈I. P(ω:X(ω) ≤ ci(X)) ≥ i/q. Să luăm a ≥ 0. Exemplu. F funcţia sa de repartiţie şi q∈N. x n <x care este o funcţie de repartiţie de tip discret. rezultă a = .b). f(x) = ⎨ a-1 b-1 . x ∉[−π / 2. x ∈ ( 0. Dacă k ≥0. căci pe intervalul [-π/2.1) ⎧0 . Fie X o variabilă aleatoare.π / 2 < x ≤ π / 2 2 -∞ ⎪2 . obţinem k = x a −1 (1 − x ) b−1 . numerele finite (ci(X))1≤i≤q-1 pentru q-i care P(ω:X(ω) ≥ ci(X)) ≥ .Exemplu. q . cel mult numărabilă. π/2]. x ≤ -π / 2 ⎧0 ∞ ⎪ 1 ⎪1 F(x) = ∫ f ( t ) dt = ⎨ (sin x + 1) . π / 2] ⎩0 poate fi o densitate de repartiţie. cos x ≥ 0 şi să punem condiţia ∞ π /2 π /2 1 f(x) dx = 1 . n ∈ I ⊂ Ν ⎠ Pn = P(ω: X(ω) = xn). x ∈[−π / 2. ∫ 2 -∞ -π / 2 -π / 2 Atunci. atunci f(x) ≥0. a ∫ cos x dx = 1 şi cum ∫ cos x dx = 2 . definită prin relaţia: ⎧a cos x . unde 1 ≤ i ≤ q-1.3.1). .x) b-1 dx = 1 0 Cum ∫x 0 1 a-1 (1 . Să se verifice că funcţia f: R→R. x>π/2 ⎪ ⎩1 Dacă X este o variabilă aleatoare de tip discret. Numim q-cvantile ale variabilei aleatoare X. ⎛ xn ⎞ X: ⎜ ⎟ ⎝ Pn . să se determine funcţia de repartiţie corespunzătoare. x ∉ (0. β (a.x) unde a. 2. În cazul nostru. Caracteristici numerice ale funcţiilor de repartiţie. b) ⎩ Variabila aleatoare X care are această densitate de repartiţie. q ≥ 2. Să se determine constanta n astfel încât f: R→R+ definită prin: .

pentru q=10 decilele.F(x)) şi (x. 1 ≤ i ≤ q-1 q Se constată imediat că.F(x+0)). Aşadar. Dacă există densitatea de repartiţie f(x) atunci se pot determina uşor q-cvantilele cu ajutorul ecuaţiei: c i (x) i f(x) dx = . Când F este 1 continuă şi strict crescătoare. pentru q=4 cvartilele. Punctul comun 2 sau punctele comune sunt toate puncte mediane ale funcţiei de repartiţie F.2.…. în general. cu ajutorul funcţiei de repartiţie 1 F(c2(X)) ≤ 2 1 F(c2(X)+0) ≥ 2 Dacă graficul funcţiei y = F(x) se completează în punctele de discontinuitate cu rezultatele cuprinse între punctele (x. pentru q=100 centilele. obţinem pentru q=2 mediana. mediana se obţine ca soluţie a ecuaţiei F(x) = (soluţie care 2 este unică).Din relaţia P(ω:X(ω) ≥ ci(X)) + P(ω:X(ω) < ci(X)) = 1 rezultă că q-cvantilele se definesc echivalent: F(ci(X) = 1 . q-cvantilele nu sunt unic determinate. mediana variabilei aleatoare X este numărul real c2(X) care satisface condiţiile: 1 P(ω:X(ω) ≥ c2(X)) ≥ 2 1 P(ω:X(ω) ≤ c2(X)) ≥ 2 sau. i = 1. echivalent: c i (x) -∞ dx = ∫ f(x) dx = ∫ f(x) dx = ∫ f(x) dx = …= ∫( f(x) q ) c1 (x) cq -2 x c 2 (x) cq -1 ( x ) ∞ 1 c q -1 (x) În cazul q = 2. atunci q-cvantilele se pot determina în mod unic ca soluţii ale ecuaţiilor: i F(ci(X)) = . Dar dacă F este continuă şi crescătoare.P(ω:X(ω) ≥ ci(X)) ≤ 1 F(ci(X) + 0) ≥ q-i i = q q i . 1 ≤ i ≤ q − 1 q Luând valori particulare ale lui q. atunci graficul y = F(x) are sau un 1 singur punct sau un segment paralel cu axa OX în comun cu dreapta y = . avem: me -∞ ∫ f(x) dx = ∫ f(x) dx = 2 m2 ∞ 1 .q-1. ∫ q -∞ sau.

.λx dx = conduce la 1 . valoarea cea mai probabilă xk este cea care corespunde probabilităţii Pk ce satisface dubla inegalitate Pk-1 ≤ Pk ≥ Pk+1.unde me este punctul mediană al repartiţiei.x ≤ 0 ⎩0 2) Să se determine valoarea modală pentru repartiţie N(m.q ≤ k ≤ np + p. 3) Să se stabilească valoarea cea mai probabilă pentru repartiţiile: ⎞ ⎛k ⎛k ⎞ ⎟ ⎜ k ⎟ .. bimodale sau multimodale în general. În cazul repartiţiilor discrete. f '(x) = . de unde me = λ 2 2 0 2) f(x. Fiind dată funcţia de repartiţie F care are densitatea f. După numărul punctelor de maxim pentru f..λm e = . < 0 rezultă că este vorba de un maxim.3 e σ 2π ( x − m )2 2σ 2 = 0 conduce la xmod = m. Analog.2.4.σ) = 1 σ 2π e 3 − ( x − m)2 2σ 2 x-m − .1. Definiţie. cu R = Rx⋅ … ⋅xR.1... m. Bn = B⋅…⋅B cu semnificaţia menţionată. Funcţii de repartiţie şi densităţi de repartiţie multidimensionale. Dacă {Ω. me 1 ln 2 1 . I⊂N şi sunt presupuse a fi aşezate în ordine crescătoare.K.σ). k = 0. atunci X:Ω→Rn este o variabilă aleatoare n-dimensională (un vector aleator n-dimensional) dacă n . orice punct de maxim local pentru f se numeşte mod (punct modal). 1) Să se calculeze valoarea mediană pentru repartiţia cu densitatea ⎧λe . punctul modal poartă numele de valoarea cea mai probabilă. Y = ⎜ -λ λ X: ⎜ k k n − k ⎟ ⎝ C n p q . Dacă valorile variabilei aleatoare X sunt (xn)n∈I. n p np q n p Cum f’’(xmod) = - 1 care este valoarea cea mai probabilă pentru X. x > 0 f(x) = ⎨ . 1) ∫ λe .e .2.P} este un câmp de probabilitate şi (Rn.. σ 2π k −1 n − k +1 k n−k +1 k +1 n − k −1 q ≤ Ck ≥ Ck q 3) C k-1 ne conduce la np . 2. Exemple. e -λ λ k-1 ( k − 1)! ≤ e -λ λk k! ≥ e -λ λ k +1 (k + 1)! ne conduce la valoarea cea mai probabilă λ-1 ≤ k ≤ λ. Vectori aleatori. notând Pk = P(X=xk). k = 0. avem repartiţii unimodale.⎟ ⎠ ⎝ k! Soluţii. n⎠ ⎜e .λx ..Bn) un câmp complet aditiv.

y1) + F(x1. (y1. atunci FX → 0. y2.….. când ea devine F(y1.x2. X2(ω) < x2. evident.y2) .….xi. adică: lim FX (x1. x2≤X2<y2) ≥ 0 Să considerăm mulţimea (x1...x2.X2(ω).…..y1)⋅[x2.F(x2.Xn(ω)) ∈ B}.….….yn)) ≥ 0. x n →+∞ lim FX (x1.. funcţia de repartiţie are o seamă de proprietăţi care-i sunt specifice şi care o caracterizează: 1) Funcţiile parţiale xk → FX(x1.. 2) FX este continuă la stânga în raport cu fiecare argument 3) Dacă cel puţin una dintre componente xi → -∞..+( −1) n FX(x1.Xn(ω) < xn}) Ca şi în cazul unidimensional. xk.yn) ∈Rn astfel încât xj < yj. cu Pijk.yi-1. funcţia de repartiţie FX tinde către 1).x2. xi .…. xn) ≥ 0 unde: Pi = FX(y1.….xk-1.X2.. 5) Pentru orice două n-upluri (x1. u2 .1.. xn) = 1 (dacă toate componentele xj → ∞ . xi.y1)⋅(x2. funcţia F:Rn→[0...x2. 1≤ i ≤ j ≤ n şi aşa mai departe. X:Ω→Rn este variabilă aleatoare n-dimensională dacă {ω:X1(ω) < x1.yj+1. xi + 1.F(x1. Definiţie.yi-1. iar acest lucru se vede foarte bine în cazul n=2.. reprezintă probabilitatea de mai jos P(x1≤X1<y1. xn) = 0 x i →−∞ 4) x1 →+∞ .….yi+1.. Numim funcţie de repartiţie n-dimensională a variabilei aleatoare vectoriale X=(X1.….yj-1. Ca şi în cazul unidimensional.yn).Xn(ω) < xn}∈ K.….xn) ∈Rn.… Proprietatea (5) completează proprietăţile funcţiei de repartiţie.xn)...1] definită prin: FX(x1.. k ∈1. n sunt nedescrescătoare...Xn).. (∀) B=B1x…x Bn ∈Bn.xj..yn) Pij = FX(y1. Ea reprezintă faptul că: P(ω:(X1(ω)..y2)⋅…⋅[xn.xn)∈Rn.X2(ω). 1≤j≤n. vom considera definiţia echivalentă.….y2. X2(ω) < x2. x2.y2) ..xi. are loc: FX(y1. (∀) (x1.xn) = P({{ω:X1(ω) < x1.….. x2.yi+1.…. xk+1..x2) ≥ 0 care.X-1(B) = {ω:(X1(ω).∑ Pi + ∑ Pij − i=1 i < j =1 n n i < j< k =1 ∑P n ijk +. astfel încât orice funcţie de repartiţie n-dimensională are proprietăţile amintite şi reciproc. adică FX este nedescrescătoare în raport cu fiecare argument.Xn(ω)) ∈ [x1.…. yn) .….y2).…..

0) Să luăm acum y1=y2=2.…. X2(ω)<y2} . y) = ⎨ ⎩1 .x2..Xn).1] care au proprietăţile (1)-(4) şi care nu pot fi funcţii de repartiţie.2) .2) . X2<x2} A1∩A2 = {X1<x1.1) = 1 . X2(ω)<y2}]. u ) du du .. se obţine imediat rezultatul. x2≤X2(ω)<y2} = = {ω:X1(ω)<y1.. Să introducem acum noţiunea de densitate de repartiţie n-dimensională. u . 1 2 n 1 2 n xn −∞ atunci funcţia f poartă numele de densitate de repartiţie n-dimensională a vectorului aleator (X1. Din definiţia dată. în cazul n=2.2) D2 D1 (2. rezultă imediat că funcţia f are proprietăţile: (i) f(x1..X2.y)⏐x≤0 sau y≤0 sau x+y≤2} F ia valoarea zero. F(2. X2<x2}≠∅. x1=x2=1. Să observăm că există funcţii F:Rn→[0.x2. ∫ f (u .. xn) = −∞−∞ ∫ ∫ . Luând probabilitatea şi folosind proprietăţile acesteia.xn)≥0 oricare ar fi (x1. expresia dată de (5) nu poate reprezenta probabilitatea unui eveniment.[{ω:X1(ω)<x1. În acest caz.….1 . astfel încât: x1 x 2 F(x1.F(1. X2<y2} ⊃ A1∪A2 = {X1<x2. deoarece nu îndeplinesc proprietatea (5).1) + F(1. X2<y2} ∪ {X1<y1.. iar pe D2 = C R 2 D1 ia valoarea 1. pe D1={(x. (0.xn)∈Rn .…. Iată.1 + 0 = -1 şi. Dacă există o funcţie f:Rn→R continuă şi integrabilă pe Rn. dacă x ≤ 0 sau y ≤ 0 sau x + y ≤ 2 F(x..y2 x2 0 x1 y1 u1 Cum {ω: x1≤X1(ω)<y1....du .F(2. Fie F:R2→R definită prin: ⎧0 .. deci. un exemplu care justifică afirmaţia. iar şi A = {X1<y1. în rest Deci. X2(ω)<y2} ∪ {ω:X1(ω)<y1..

. Definiţie. putem introduce o repartiţie marginală relativ la k variabile . Teoremă. .xn)= Să considerăm acum câmpul de probabilitate {Ω. u ) du du ......Xk. atunci x k +1 →∞ .. Acelaşi lucru este valabil în cazul densităţilor de repartiţie ndimensionale...…..P}. ∂x1 ∂x2.Xi 2 . xn ) = Fi( xi )..Xn) atunci: x1 →∞ .. x 2.du 1 2 n 1 2 ∞ ∞ ∞ n =1 −∞ ∂ n F(x1.. xn) . xi 2 ..…. n se numeşte funcţie de repartiţie marginală a variabilei Xi....... x2. Condiţia necesară şi suficientă ca (Xα)α∈I să fie independente este ca pentru orice J⊂I. . x2. u . ∫ f (u .. xi k ) ... x n →∞ lim F ( x1... α∈J α ∈J α ∈J Vom introduce acum noţiunea de funcţie de repartiţie marginală. x 2.x2. .. Xi 2 .. de exemplu... dacă pentru orice J⊂I.. i ∈1.. xi − 1. atunci densitatea de repartiţie marginală a variabilei Xi este dată de: . Astfel. (Xα)α∈I o familie de variabile aleatoare (I fiind o familie de indici). aα∈R.. Astfel. xn) Tot din definiţie rezultă că există ∂x1 ∂x2...x2. . Familia (Xα)α∈I este o familie de variabile aleatoare independente..(ii) −∞−∞ ∫ ∫ ...K. x n →∞ lim F ( x1.. ∂xn şi că f(x1.. dacă f(x1.. xn ) = Fx 1 .. Dacă F(x1. xi + 1. importantă în aplicaţii.x2..X2...…..X2.xn) este funcţie de repartiţie a vectorului aleator (X1.. relativ la independenţa variabilelor aleatoare.. x k ( x1.…. xk ) .. J finită. ceea ce se poate exprima imediat când este vorba de variabilele Xi 1 . să avem: P( I X α < aα )) = ∏ P( X α < aα )) .xn) este densitatea de repartiţie a vectorului aleator (X1.…..…. J finită şi orice familie de mulţimi boreliene (Bα)α∈J are loc relaţia: −1 −1 P( I X α ( Bα )) = ∏ P( X α ( Bα )) α ∈J α ∈J Se poate demonstra următoarea teoremă. xi −1 →∞ xi +1 →∞ . dacă alegem primele k variabile ale vectorului (X1...X2.…. 1 ≤ k < n. Analog.....Xn).Xn). ∂xn n ∂ F(x1.. xk + 1. Xi k şi obţinem FXi1 .. xi.Xi k ( xi 1 . xk .

….. 1 ≤ j ≤ n cel mult numărabile.. x2.⋅In⎟ ⎟. −∞ ∫ fi (x1.. ... x i2 ..f Xi (xi) = −∞ ∫ .. P = i1...in ⎠ Ij. y)dx -∞ -∞ ∞ ∞ În cazul discret.. y). f2(y) = ∫ f(x.y) . xi + 1. xi .Y) este un vector aleator cu funcţia de repartiţie F(x. in) ∈ I1 ⋅ I2⋅. Xn ) : ⎜ P (i1....* ⎞ ik ∈ Ik⎟ ⎟. xi...⋅ n i i ∑ I I P i1....⋅ n ∑ I P i1.. ⎝ i1.. xk) = dx j ∫ .* k*.y)... repartiţia marginală a variabilei Xk este ⎛ x ik Xk : ⎜ ⎜P ⎝ *.... y) y →∞ x →∞ f1(x) = ∫ f(x... x in ) ⎞ ⎜ ( X1... în mod asemănător. F2(y) = lim F(x.... xn)∏ dx j −∞ j ≠i j =1 ∞ ∞ n Desigur că. iar P = P(X1 = x .⋅ k-1⋅ k+1⋅. k-1. i2. .. k+1.i2..*ik*..X2..i2...* unde: P *.ik.y) şi densitatea de repartiţie f(x....X2... n) ∈ k+1⋅.. y)dy.i2..in ( k+1. X2 = x . Xn = x ) i1....in Să vedem ce devin aceste relaţii pentru n=2 atât în cazul continuu. se obţine: f X1.. ∫ fi (x1.. .ik*.i2. atunci: F1(x) = lim F(x..1...... xn) j∏ = k +1 −∞ 144 4 244 4 3 n− k ∞ ∞ n Dacă componentele vectorului aleator X=(X1...Xn) sunt variabile aleatoare discrete..... cât şi în cel discret.. atunci repartiţia n-dimensională este dată de: ⎛ (x i1 ........in i1 i2 in Atunci...i2.. ⎠ i i i i II I I Ca şi în cazul variabilelor aleatoare de tip continuu... . X2.* i = ( 1.... Dacă (X.... n) ∈ 1⋅ 2⋅.....ik+1.. fie repartiţia vectorului (x.....Xk (x1.

x2.Xn sunt de tip discret vom avea p oricare ar fi ik∈Ik.⎛ (xi.. m.Xn sunt independente dacă şi numai dacă F(x1.…. Y) : ⎜ ⎝ pij ⎠ pe care să o scriem sub forma tabelului de mai jos: Y X x1 x2 … xi … xm p*j unde am pus: pij=P(X=xi.X2. j = 1.2.. variabilele aleatoare X1. pentru cazul particular n=2... m..n pi* = ∑ pij. j = 1... ..2. j = 1..X2.. . n⎟ .......….X2.…. n j=1 i=1 n m y1 y2 … yj … yn pi* p1* p2* pi* pm* p11 p12 … p1j … p1n p21 p22 … p2j … p2n pi1 pi2 … pij … pin pm1 pm2 … pmj … pmn p*1 p*2 … p*j … p*n ∑∑p = ∑p = ∑p ij i* i=1 j =1 i =1 j =1 m n m n * j =1 Cu ajutorul funcţiilor de repartiţie marginale putem exprima acum simplu condiţia de independenţă a componentelor X1. xn) = ∏ fj(xj) j=1 n Dacă X1..y) = f1(x) ⋅ f2(y) Pij = Pi* ⋅ P*j . . **.2..m. n O noţiune importantă pentru aplicaţii o constituie cea de repartiţie condiţionată. x2.y) = F1(x) ⋅ F2(y) f(x. 2.2..n. yi) ⎞ i = 1. j=1 n sau.*in i1*..* Pentru n=2 relaţiile devin: F(x.2.. Având în vedere aplicaţiile. f(x1..….….. p .. i1i2.. i = 1. Deci. i = 1. m..…..….. (X...2. xn) = ∏ Fj(xj) . X2. în cazul în care există densităţi de repartiţie. ne vom referi la densitatea de repartiţie condiţionată în cazul continuu şi repartiţie condiţionată în cazul discret. p * j = ∑ pij.. k=1..* *i2*.Xn)...in =p p .Xn ale unui vector aleator (X1... j=1.. 2.. i=1. Y=yj).2. .. precum şi dificultăţile care apar în tratarea acestei noţiuni.

Y). în rest ⎩ Să se determine: (a) Densităţile de repartiţie marginale. dacă (x. Se consideră vectorul aleator (X.3) f2(y) = ∫ f(x.y) cu componentele X şi Y variabile aleatoare discrete. x ∉(0. y) = ⎨ 20 ⎪ 0 . Y = yj) pij = P(Y = yj / X = xi) = p(yj / xi) = . y) f(x / y) = = ∞ f2(y) ∫ f(x. (b) Funcţiile de repartiţie marginale. y) −∞ ∫ f(x. y) dx −∞ În mod analog. avem: ⎛ xi / Y = yj ⎞ i ∈ I⎟ . j ∈ J X / Y = yj : ⎜ ⎝ P(X = xi / Y = yj ⎠ şi analog: ⎛ yj / X = xi ⎞ j ∈J⎟ .2) f1(x) = ∫ f(x. y ∉(1. y) = f1(x) f(x. i ∈I Y / X = xi : ⎜ ⎝ P(Y = yy / X = xi ⎠ P(X = xi. se defineşte densitatea de repartiţie a variabilei aleatoare X condiţionată de Y=y şi pe care o vom nota f(x/y) prin: f(x.Y). i∈I. y ∈(1. avem densitatea de repartiţie cu variabile aleatoare y condiţionată de X = x: f(y / x) = f(x. y)dx = ⎨ 0 20 10 −∞ ⎪ 0 . y) f(x. y)dy = ⎨ 1 20 10 −∞ ⎪ 0 .Y) cu densitatea de repartiţie: 1 ⎧ ⎪ (x + y + 2) . Y = yj) pij P(X = xi / Y = yj) = p(xi / yj) = = P(Y = yj) p*j P(X = xi.2)x(1.2) ⎩ ⎧2 1 y+3 ⎪∫ (x + y + 2)dx = .3) ⎩ ∞ . y) dy ∞ În cazul vectorilor aleatori (x.3) f(x. (d) Densităţile de repartiţie condiţionate. j∈J P(X = xi) pi * Exemplu. y) ∈(0. Soluţie: (a) Din definiţia densităţilor de repartiţie marginale rezultă: ⎧3 1 x+4 ∞ ⎪∫ (x + y + 2)dy = .Fiind dat vectorul aleator (X. (c) Funcţia de repartiţie a vectorului aleator (X. x ∈(0.

(∀) y∈(1.3) f(y / x) = = ⎨ 2(x + 4) . ∞ ) x y ⎧ ⎪0 ⎪1 ⎪ ( x 2 y + xy 2 + 4 xy − x 2 − 10 x ) ⎪ 40 ⎪1 = ⎨ ( y 2 + 6 y − 7) ⎪ 20 ⎪ 1 ( x 2 + 8x ) ⎪ 20 ⎪ 1 ⎪ ⎩ (d) Densităţile de repartiţie condiţionate: ⎧x + y + 2 f(x. x ∈ (0.−∞ < y ≤ 1 ⎪0 y ⎪ ⎪1 F2(y) = ∫ f2(v)dv = ⎨ (y 2 + 6y . (x. x ∉ (0. y ∈(1. (∀) x∈(0.2) ⎩ ⎧x + y + 2 f(x.0 < x ≤ 2 −∞ ⎪ 20 ⎪1 . Numim moment de ordin k al variabilei aleatoare X numărul . ∞ )x(1.3) ⎩ 2.5. Momente obişnuite şi centrate. y) ∈(2.3] .2) f1(x) ⎪ 0 .7) .(b) ⎧ . y) ∈(0.2]x(3. y) = (c) −∞ −∞ ∫ ∫ f(u.3] .y> 3 ⎪ ⎩ F(x.x > 2 ⎪ ⎩ ⎧ . y) ⎪ . y) ∈(2.2) f(x / y) = = ⎨ 2(y + 3) .3) f2(y) ⎪ 0 . y ∉(1.1 < y ≤ 3 −∞ ⎪ 20 ⎪1 .2]x(1. ∞ ) . y) ⎪ .−∞ < x ≤ 0 ⎪0 x ⎪ ⎪1 F1(x) = ∫ f1(u)du = ⎨ (x 2 + 8x) . (x.0] sau y ∈(-∞. y) ∈(0. (x. ∞ )x(3.1] . Definiţie. x ∈( −∞. caracetristici care intervin în mod frecvent în aplicaţii şi care vin să caracterizeze diversele tipuri de legi de repartiţie. Proprietăţi Asociem acum o serie de caracteristici numerice variabilelor aleatoare. v) du dv = . (x. Este vorba de momentele obişnuite şi centrate de diferite ordine.

iar dacă X este de tip discret. Pentru aceasta avem nevoie însă de unele proprietăţi ale valorii medii pe care le vom da în cele ce urmează. dacă integrala Stieltjes există. j∈J J cel mult numărabilă. Numim moment centrat de ordinul k al variabilei aleatoare X numărul µk(X). Momentul centrat de ordinul doi poartă numele de dispersie a variabilei aleatoare X şi o vom nota µ2(X) sau D2(X) sau σ2X. să introducem noţiunea de moment mixt.k2. atunci: µk(X) = ∫ (x − M(x)) k f(x ) dx . Definiţie. Fiind dat vectorul aleator X = (X1. Definiţie. Mk(X) = ∑ | x j | P(X = xj) .…. definit prin: Mk(X) = Mk(| X| ) = ∫ | x| k dF(x) -∞ ∞ Dacă variabila aleatoare X are densitate de repartiţie. dacă acesta există. Radical din dispersie poartă numele de abatere medie pătratică. Un caz important pentru aplicaţii este acela în care există densitatea de repartiţie f a variabilei aleatoare X şi atunci: Mk(X) = −∞ ∫x ∞ k f(x) dx (în ipoteza că există integrala Riemann improprie). j∈J -∞ ∞ Momentul de ordinul unu poartă numele de valoare medie şi vom scrie M1(X)=M(X). µk(X) = ∑ x j − M(X)) k P(X = xj) . definit prin: µk(X) = ∫ (x − M(x)) k f(x ) dx -∞ ∞ Dacă variabila aleatoare X are densitatea de repartiţie f(x). numim moment mixt de ordinul k1. Mk(X) = ∫ | x| k f(x) dx . Dacă X este variabilă aleatoare discretă. iar dacă X este de tip discret. J cel mult numărabilă. însă. Înainte. dacă acesta există. k j∈J -∞ ∞ Să definim acum momentele centrate. în ipoteza că seria este convergentă. atunci: Mk(X) = ∑ x k j P(X = xj) .Xn). Numim moment absolut de ordinul k al variabilei aleatoare X numărul Mk(X) .Mk(X) = −∞ ∫x ∞ k dF(x) . inclusiv.kn numărul . Momentele centrate de ordinul k se pot exprima cu ajutorul momentelor obişnuite până la ordinul k.X2. care joacă un rol tot atât de important ca şi cele obişnuite.….

k n (X1X2. X 2 = x j2 .x2.... X n = x jn ) Analog...k. x jn P(X1 = x j1 .kn (X1X2. xn) ....kn (X1X2.…..... xn) ∏ dxj −∞ j=1 ∞ n . xn) dx1. M k1.. ∫ ∏ (xj . x2... −∞ j=1 ∞ n n ∞ n sau...... x2... ∫ x1k1 x 2 .. Xn) = µ k1k2..M(X1 )) k1 .M k1k2.. xn) ∏ dxj −∞ j=1 j=1 iar în cazul variabilelor aleatoare discrete.xn).k2.. x n dn F(x1... −∞ ∫ ∞ .(xj n ..Xn) = j 1∈J 1 ∑ . x2..Xn) = −∞ ∫ ∞ k2 kn .X2....M(Xj)) kj f(x1.....Xn) = ∑ .... atunci M k1k2.kn (X1X2.…. Dacă vectorul aleator (X1.M(X n )) k n P(X1 = x j1 .….... Xn) = −∞ ∫ .. ∫ ∏ (xj .0... se definesc momentele centrate de ordinul k1.0. când există densitatea de repartiţie f(x1...M(Xj)) kj dn F(x1....kn (dacă ele există): µ k1k2..…. ∑ x jn ∈Jn ∞ k1 j1 kn 2 ⋅ xk j2 . iar dacă vectorul (X1.. xn) −∞ ∞ dacă există integrala Stieltjes multiplă.X2.......…..Xn) este de tip discret... ∫ x1k1 x 2 ... X n = x jn ) j 1∈J 1 jn ∈Jn Din momentele mixte se pot obţine momentele variabilelor aleatoare unidimensionale obişnuite sau centrate: Mk(Xp) = M 0...... ∫ x k p f(x1. x2... x n f(x1.Xn) are densitatea de repartiţie f(x1..kn (X1X2.. . Xn) = −∞ ∫ ∞ .x2.kn (X1X2.... µk1k2....xn).. ∑ (xj1 . x2. Xn) = −∞ ∫ ∞ k2 kn ....0 (X1X2..dxn ∞ −∞ (în ipoteza că integrala multiplă de ordinul n există)...

rezultă afirmaţia....X2.Xn) are densitatea de repartiţie f(X1..…..xn f X1X2.Xn)( x1.x2.∞ −∞ ∫ x1 f(x1. j=1 j =1 n dacă X1.. x2.X2.0 (X1X2.xn f(x1)f(x2).x2.….. p=1.X2) are densitatea de repartiţie f(x1.. j∈J (3) Este suficient să demonstrăm proprietatea pentru n = 2....2. prin inducţie după n şi folosind proprietatea (2). atunci M(Xk) = ck.Xn (x1.. x2) dx1dx2 = ∫ ∞ ∞ 2 1 ∞ ∞ .…. k∈N (2) M(aX) = a M(X) (3) M( ∑ ajXj) = ∑ ajM(Xj) j=1 n j=1 n n (4) M( ∏ Xj) =∏ M(Xj) . x ) dx dx 2 1 2 1 −∞ ∞ ∞ 2 = = -∞ ∫ x ( ∫ f(x ..Xn) = −∞ ∫ ∞ .…. în ipoteza de independenţă..f(xn) dx1.x2) şi atunci urmează că: M(X1 + X2) = ∞ ∞ . x2) dx1dx2 + ∞ 2 −∞ ∞ -∞ −∞ ∞ ∫ ∫ x f(x ....µk(Xp) = µ0.n.….dxn = ∏ ∫ xjfj(xj) dxj = ∏ M(Xj) −∞ j=1 -∞ j=1 ∞ adică M(∏ Xj) = ∏ M(Xj) . ⎛ axj ⎞ (2) Este suficient să demonstrăm în cazul X discretă.. Vom presupune pentru simplificare că vectorul (X1.. 0.….…. xn) dx1.Xn)( x1. 0 .. a1 = a2 = 1. ∫ x1x2. −∞ j=1 j=1 ∞ n n Frecvenţa de utilizare a valorii medii şi dispersiei în aplicaţii sau în tratarea unor aspecte teoretice impune un studiu al proprietăţilor acestora. apoi.. Operaţia valoarea medie are următoarele proprietăţi: (1) Dacă variabila aleatoare X=c (constantă) cu probabilitatea 1.dxn = −∞ n ∞ n ∞ −∞ ∫ ∞ .. x ) dx ) dx 2 1 2 1 −∞ = ∫ x1 f1(x1) dx1 + ∫ x2 f2(x2) dx2 = = M ( X 1) + M ( X 2 ). Propoziţie.Xn) = −∞ ∫ ∞ ..Xn sunt independente în totalitate şi că vectorul (X1. atunci: a X : ⎜ j ∈ J ⎟ şi deci ⎝ P(X = xj) ⎠ M(aX) = ∑ (aXj) P(X = xj) = aM(X) . x > c k k şi de aici urmează M(X ) = c . va rezulta: = M (X1X2.xn) = f1(x1)f2(x2)…fn(xn). ∫ ∏ (xp ..∞ −∞ ∫ ∞ ∫ ( x1 + x2)f(x1.X2.xn) care. ⎧0... este f(X1. x ≤ c ⎛ c⎞ (1) Dacă X = c cu probabilitatea 1... j=1 j=1 n n ...…. x ) dx ) dx 1 1 2 −∞ + -∞ ∫ x ( ∫ f(x ..X2. Demonstraţie.M(xp)) kj f(x1. atunci X are repartiţia X : ⎜ ⎟ şi deci FX(x) = ⎨ ⎝1 ⎠ ⎩1.X2...Xn sunt independente (în totalitate)..k .. (4) Presupunând că X1.. xn) ∏ dxj . ∫ x1x2. x2.

Dacă. pornind de la definiţie şi folosind proprietăţile valorii medii. adică D (X)=0. există M2(X) atunci. 2 (3) D ( ∑ ajXj) = ∑ a 2 j D (Xj ) . deci. rezultă că M(X) = c şi X . Dacă variabila aleatoare X are valoare medie şi dispersie. rezultă că: M(XjXk) = M(Xj)M(Xk) şi. 2 j=1 n X .M(X) ⎤ M⎢ = 0.M(X)) = 0. în plus. D( X ) n j =1 Demonstraţie.M(aX))2] = M[a2(X . va rezulta imediat că: M(X . folosind proprietăţile valorii medii. atunci D2(X) = 0. atunci X .M(X) . .…. dacă X1.X2.2M(X)X + M2(X)] = M(X2) .….M2(X) = M2(X) .M2(X). (2) D2(aX) = a2D2(X).M 2 ( ∑ ajXj) j=1 n j=1 j=1 2 M 2 ( ∑ ajXj) = ( ∑ ajM(Xj)) 2 = ∑ a 2 j M (Xj) + 2 j=1 n j=1 j=1 n n n n n n n 1≤ j< k ≤ n ∑ a a M(X )M(X ) j k j k 2 2 M ( ∑ ajXj) = M (( ∑ ajXj) ) = ∑ a 2 j M (X j ) + 2 2 2 j=1 j=1 j=1 1≤ j< k ≤ n ∑ a a M(X X ) j k j k Cum variabilele X1. ⎛ c⎞ (1) Cum X are repartiţia X : ⎜ ⎟ .Xn sunt independente două câte două.X2. Au loc următoarele proprietăţi pentru momentul centrat de ordinul doi: (1) Dacă X = c (constantă) cu probabilitatea 1. dat fiind faptul că: ⎡ X .Xn sunt independente două câte două.M(X) ⎤ ⎡ X . atunci are sens pe care o vom numi abatere normală.M(X) o vom numi variabilă aleatoare abatere şi. Dacă X este o variabilă aleatoare pentru care există M(X).M(X))2] = M[X2 . vom obţine: D2(X) = M[(X .M(X))2] = a2D2(X) ⎛ 0⎞ 2 ⎜ ⎟ . D 2 ⎢ ⎥ ⎥ =1 ⎣ D( X ) ⎦ ⎣ D( X ) ⎦ Propoziţie.M(x) : ⎝1 ⎠ 2 (2) D (aX) = M[(aX . ⎝1 ⎠ (3) Aplicăm definiţia dispersiei: D 2 ( ∑ ajXj) = M2( ∑ ajXj) .Observaţie.

Repartiţiile pentru care γ2 = 0 se numesc mezocurtice.1. Mk ( X ) = ∑ Ckj µ k − j ( X ) M j ( X ) j=0 k Alte valori tipice ale variabilei aleatoare se pot introduce de la momentele obişnuite sau centrate. µk ( X ) = Mk[ X − M ( X )] = M [( X − M ( X )) k ] = ∑ ( −1) j Ckj Mk − j( X ) M j ( X ). Se consideră variabila aleatoare Poisson ⎞ ⎛k ⎟ ⎜ k X : ⎜ -λ λ k = 0. Pentru variabilele aleatoare pentru care există µ2(X) şi µ4(X) se introduce coeficientul de exces prin expresia: µ (X) γ 21 = 4 −3 µ22 ( X ) Acest coeficient caracterizează gradul de aplatizare a graficului densităţii de repartiţie faţă de graficul densităţii de repartiţie normală: 1 −x2 /2 . De aici rezultă că asimetria este pozitivă dacă valoarea modală este situată în stânga valorii medii şi negativă în caz contrar.M (X j )] = ∑ a 2 j D (Xj) j =1 2 j 2 j=1 n Aşa după cum am amintit. f (x) = e 2π pentru care γ2 = 0. de exemplu.. k ∈ Ν * j=0 k şi reciproc. cele cu γ2 > 0 leptocurtice. µ 2 ( X ) = D( X ) = σ X este abaterea medie pătratică a variabilei aleatoare X. se introduce noţiunea de asimetrie a unei variabile aleatoare pentru care există µ2(X) şi µ3(X). Aşa.2 j =1 n 1≤ j< k ≤ n ∑ a a M(X )M(X ) = j k j k 2 = ∑ a [M(X ) . iar cele cu γ2 < 0 .platocurtice. coeficientul de asimetrie al variabilei X este µ (X) γ 1 = 33 µ2 / 2 ( X ) Se constată imediat că acest coeficient are acelaşi semn cu momentul µ3(X)... Să considerăm acum două exemple pentru care să punem în evidenţă coeficienţii de asimetrie şi de exces. Ca aplicaţie a proprietăţilor valorii medii putem acum să arătăm că momentele centrate de ordinul k se pot exprima cu ajutorul momentelor de ordin cel mult k şi reciproc.⎟ ⎟ ⎜e ⎠ ⎝ k! .2.2 2 D 2 ( ∑ ajXj) = ∑ a 2 j M (X j ) + 2 j=1 j=1 2 j n n n 1≤ j< k ≤ n ∑ ajakM(Xj)M(Xk) − ∑ a 2j M 2 (X 2j ) . Prin definiţie. Într-adevăr.

pozitiv asimetrică µ2 ( X ) θ6 µ4 ( X ) 9θ 4 γ2 = 2 − 3= 4 − 3= 6. M(X) = ∑ ke -λ k=0 ∞ λx k! =λ = λe -λ ∑ k k=1 M2(X) = ∑ k 2 e -λ k=0 ∞ λx k! ∞ ∞ ⎡ ∞ λk-2 λk-1 ⎤ = e -k λ ⎢λ ∑ +∑ = λ2 + λ ⎥ ( k − 1)! ⎣ k=2 ( k − 2)! k=1 ( k − 1)!⎦ 2 λk-1 M3(X) = ∑ k e k=0 ∞ 3 −λ λ x k! = e λ∑ k -λ k=1 ∞ λk-1 ( k − 1)! = e λ ∑ [( k − 1) + 2( k − 1) + 1] −λ 2 k=1 ∞ λk-1 ( k − 1)! = = λ3 + 3λ2 + λ M4(X) = ∑ k e k=0 ∞ 4 -λ λx k! = λ4 + 4λ3 + 8λ2 + 2λ Întrucât µ2(X) = λ şi µ3(X) = M3(X) . de parametru λ: x ⎧ 1 −θ .şi variabila aleatoare Y repartizată exponenţial negativ.3M(X)M(X) + 2M3(X) = λ. rezultă: γ1 = µ3 ( X ) λ 1 = 3/ 2 = 1/ 2 > 0 3/ 2 µ2 ( X ) λ λ ceea ce înseamnă că repartiţia Poisson este asimetrică (pozitiv asimetrică) 1 2 3 M 3 ( X ) M ( X ) + C4 M 2 ( X ) M 2 ( X ) − C4 M 4(X) + M 4(X) = µ 4 ( X ) = C40 M 4 ( X ) − C4 = 2λ (1 + 2λ − λ 2 ) µ4 ( X ) 2λ (1 + 2λ − λ 2 ) −3 −3= γ2 = 2 µ2 ( X ) λ2 (1 + λ ) 2 În cazul repartiţiei exponenţiale.x ≤ 0 ⎪ ⎩ Atunci. .x > 0 ⎪ ⎪ e f(x) = ⎨θ θ>0 ⎪ 0 . ∞ x 1 k −θ M k (X) = ∫ x e dx = θ k Γ ( k + 1) θ 0 M1(X) = θ M2(X) = 2θ2 M3(X) = 6θ3 M4(X) = 24θ4 µ1(X) = 0 µ2(X) = θ2 µ3(X) = 2θ3 µ4(X) = 9θ4 µ3 ( X ) 2θ 3 γ 1 = 3/ 2 −3= = 2 . µ2 ( X ) θ deci o repartiţie leptocurtică.

Inegalitatea lui Cebîşev.b∈R. unde r > 1 ş i + = 1 . Dacă X este o variabilă aleatoare pentru care există M(X) şi D2(X). cu ajutorul inegalităţii lui Cebîşev putem evalua o limită inferioară a probabilităţii cu care valorile variabilei aleatoare se grupează în jurul valorii medii. Această inegalitate celebră leagă posibilitatea abaterii în valoare absolută de dispersia variabilei aleatoare şi intervine în numeroase aplicaţii. pornim de la expresia dispersiei: D 2 ( X ) = ∫ ( x − M ( X )) 2 dF ( x ) = R | x − M ( X )|≥ ∫ ( x ε− M ( X )) 2 2 dF ( x ) + | x − M ( X )|< ∫ ( x ε− M ( X )) 2 dF ( x ) ≥ ≥ | x − M ( X )|≥ε ∫ ( x − M ( X )) 2 dF ( x ) ≥ ε ⋅ 2 | x − M ( X )|<ε ∫ dF ( x ) = ε D2 ( X ) P(ω:| X (ω ) − M ( X )| ≥ ε ) Deci. Dacă acum ţinem seama de egalitatea D2 ( X ) ε2 Aşadar. r > 1. . | a| r | b| s 1 1 + . obţinem: P(ω:| X (ω ) − M ( X )| < ε ) = 1 − P(ω:| X (ω ) − M ( X )| ≥ ε ) ≥ 1 − . 9 motiv pentru care este cunoscută şi sub numele de “regula 3σX”.6. atunci există M(|XY|) şi 1 1 1 1 r M(|XY|) ≤ Mr(| X| ) Ms(|Y| ) s . ( M (|/ Y | sr ))1/ s ( M (| X | )) şi înlocuim în inegalitatea considerată. Vom pleca de la inegalitatea | ab| ≤ 1 2 1 2 (M2(|Y|)) . 2. r s Pentru r = s = 2 obţinem un caz particular. are loc inegalitatea: D2 ( X ) P(ω:| X (ω ) − M ( X )| ≥ ε ) ≤ 2 ε Pentru a dovedi acest lucru. Inegalităţi pentru momente. s r r s Dacă luăm obţinem: a= X X b= r 1/ r . P(ω:| X (ω ) − M ( X )| ≥ ε ) ≤ ε2 P(ω :| X (ω ) − M ( X )| ≥ ε ) + P(ω :| X (ω ) − M ( X )| < ε ) = 1. atunci. pentru orice ε > 0. inegalitatea lui Schwartz: M(|XY|) ≤ (M2(|X|)) Demonstraţie. 1 8 Dacă luăm ε = 3σX. care mai poate 9 9 fi scrisă 8 P(ω : M ( X ) − 3σ X < X (ω ) < M ( X ) + 3σ X ) ≥ . + = 1. a. atunci P(ω :| X (ω ) − M ( X )| < 3σ X ) ≥ 1 − = . Inegalitatea lui H lder Dacă X şi Y sunt variabile aleatoare astfel încât există Mr(|X|) şi Ms(|Y|).

Pentru r = 1 inegalitatea este evidentă. 1. aşa cum am menţionat. deci. Presupunem deci r >1 şi atunci putem scrie: M(| X + Y| r ) = M(| X + Y|| X + Y| r-1 ) ≤ M((| X|+|Y| )| X + Y| r-1 ) = = M(| X|| X + Y| r-1 ) + M(|Y|| X + Y| r-1 Aplicând inegalitatea lui Hlder pentru fiecare termen din ultima sumă obţinem: M(| X|| X + Y| r-1 ) ≤ M(| X| )) M(| X + Y| r 1 1 r s(r-1) ) 1 s 1 M(|Y|| X + Y| r-1 ) ≤ M(|Y| r )) r M(| X + Y| s(r-1) ) s Avem.1)s = r. deci. Demonstraţie. Inegalitatea lui Minkowski. În cazul în care r = s = 2 se obţine de aici. atunci există M(|X+Y|r) şi avem: r 1 M(|X+Y| ) ≤ M(|X| r ) r r 1 r 1 + M(|Y| r ) r . M(|XY|) ≤ Mr(| X| ) 1 r 1 Ms(|Y| ) s . se obţine: M (| XY | ) M (| X | r ) M (| Y | s ) 1 1 ≤ + + =1 r 1/ r s 1/ s r s = ( M (| X | )) ( M (| Y | ) ) rM (| X | ) s( M (| Y | ) ) r s şi. care este tocmai inegalitatea considerată. Demonstraţie. Dacă există M(| X| ) şi M(|X| ) . inegalitatea lui Schwartz. 1 1 1 ⎡ ⎤ M(| X + Y| r ) ≤ ⎢( M(| X| r )) r + (M(|Y| r )) r ⎥ M(| X + Y| s(r-1) ) s ⎣ ⎦ 1 1 1 Împărţind cu M(| X + Y| s(r-1) ) s şi ţinând seama de faptul că (r . r1 r2 r1 r2 1 r2 1 r2 .= se obţine: s r 1 M(|X+Y |) ≤ M(|X| ) r r r 1 r + M(|Y| ) .| XY | | X |r | Y|s ≤ + ( M (| X | r ))1/ r ( M (| Y | ) s )1/ s rM (| X | r ) s( M (| Y | ) s ) Aplicând operatorul valoare medie. 0 < r1 ≤ r2 atunci (M(| X| )) ≤ (M(|X| )) . r 1 r Inegalitatea lui Liapunov (proprietatea de monotonie a momentelor). Dacă X şi Y sunt variabile aleatoare astfel încât M(|X|r) şi M(|Y| ) există pentru r ≥ 1.

Y). Din definiţia corelaţiei rezultă imediat că µ11 = M(XY) .7.Pentru r1 = r2 inegalitatea este adevărată.M(X))] Adesea se mai notează µ11 = cov(X. variabilele X şi Y se numesc necorelate dacă µ11 = 0. atunci ele sunt necorelate.Y) şi asupra componentelor facem ipoteza că există M2(X) şi M2(Y). Corelaţie şi coeficient de corelaţie. cu semnul egal. Definiţie. alegem s astfel încât r s r1 2 r1 mai jos: (M(| X| r1 ) = (M(| X| r1 ⋅1) ≤ (M((| X| r1 ) r2 / r1 ))1/ 1 1 r 2 / r1 ( M (1s ))1/ s = ( M(| X| r2 )) r1 / r2 De aici rezultă imediat că (M(|X| r1 )) r1 ≤ (M(|X| r2 )) r2 . Reciproc nu-i adevărat întotdeauna.1] . y) ∈[−1.M(X)M(Y) Prin definiţie. Acest indicator măsoară existenţa legăturii stochastice între variabilele X şi Y. Să considerăm vectorul aleator (X. în rest . Aceasta înseamnă că: M(XY) = M(X)M(Y) Dacă variabilele X şi Y sunt independente. y) = ⎨ ⎪ 0 ⎩ Dintr-un calcul simplu rezultă imediat că: . 2.Y). lucru ce se poate constata pe următorul exemplu. (x. Numim corelaţie (covarianţă) a variabilelor X şi Y momentul mixt µ11 = M[(X.1]x[−1. Presupunem deci că r1 < r2 şi atunci r2 1 1 + = 1 şi să aplicăm inegalitatea lui Hlder aşa cum rezultă > 1 . Se consideră vectorul aleator (X.M(X)) (Y . cu densitatea de repartiţie bidimensională: ⎧ 1 2 2 ⎪ 4 [1 + xy(x − y )] f(x.

ceea ce înseamnă că variabilele X şi Y nu sunt independente.1] [ ∫ 4 −1 2 1 1 1 1 f 2 (y) = ∫ [1 + xy(x 2 − y 2 )]dx = .Y raportul: µ11 M ( XY ) − M ( X ) M (Y ) ρ X.Y sunt necorelate. Faptul că invers nu-i adevărat rezultă imediat din exemplul anterior. x∈[-1.Y independente înseamnă M(XY) = M(X)M(Y) şi deci conv(XY) = 0. (3) | ρ XY | = M[( X − M ( X ))(Y − M (Y ))] M ( ( X − M ( X ))(Y − M (Y )) ) ≤ ≤ D( X )D(Y ) D( X )D(Y ) .Y sunt independente. Oricare ar fi variabilele aleatoare X. Fie X. (3) |ρXY| ≤ 1. (4) |ρXY| = 1 implică o dependenţă liniară între variabilele X şi Y. f(x.y) ≠ f1(x)f2(y). Definiţie. ceea ce conduce la ρXY = 0. (2) X. din însăşi definiţia coeficientului de corelaţie. Demonstraţie. y∈[-1. Pe de altă parte. (2) Dacă X.1 M(X) = ∫ 4 −1 − 1 ∫1 4− 1 1 1 −1 ∫ 1 1 x[1 + xy(x − y )] dx dy = ∫ 4 −1 2 2 1 −1 ∫ 1 1 x dx dy + ∫ 4 −1 1 −1 ∫ 1 x 4 y dx dy − −1 ∫ 1 1 x 2 y 3 dx dy = 0 2 1 M(Y) = ∫ 4 −1 −1 1 ∫ y[1 + xy(x −1 − y 2 )] dx dy = 0 1 2 2 1 M(XY) = ∫ 4 −1 1 ∫1 4− 1 ∫ 1 1 xy[1 + xy(x − y )] dx dy = ∫ 4 −1 x 2 y 4 dx dy = 0 −1 ∫ 1 1 xy dx dy + ∫ 4 −1 1 −1 ∫ 1 x 4 y 2 dx dy - −1 ∫ 1 Deci µ11 = 0. adică variabilele X şi Y sunt necorelate. reciproca nefiind adevărată. Numim coeficient de corelaţie al variabilelor X. f1 (x) = 1 1 1 + xy(x 2 − y 2 )]dy = . au loc proprietăţile: (1) ρXY = 0 dacă şi numai dacă variabilele aleatoare X. atunci ρXY = 0. (1) rezultă imediat.1] 4 −1 2 şi. evident.Y astfel încât D2(X)D2(Y) ≠ 0. Intensitatea legăturii stochastice a două variabile aleatoare se poate măsura cu ajutorul unor indicatori numerici dintre care cel mai frecvent întâlnit este coeficientul de corelaţie.Y două variabile aleatoare pentru care există D2(X) şi D2(Y).Y = = D(X)D(Y) D 2 ( X )D 2 (Y ) Teoremă.

dacă există între X şi Y o dependenţă liniară. Pe de altă parte. = ρ XY | = D( X ) D( aX + b) | a| D 2 ( X ) [ ] Deci. Ţinând cont de modul în care s-au definit cele două variabile aleatoare rezultă: X − M( X ) Y = M (Y ) ± D(Y ) D( X ) M (| X '±Y '| 2 ) = ceea ce dovedeşte că: Y = b ± aX. M(X’Y’) = ρ XY = ±1.( M (| X − M ( X )| 2 ))1/ 2 ( M (| Y − M (Y )| 2 ))1/ 2 ≤ =1 D( X )D(Y ) (4) Fie a. Să considerăm acum variabilele aleatoare abatere normată: X − M( X ) Y − M (Y ) . deci. Dacă variabila aleatoare X are repartiţia ⎛xj X: ⎜ ⎝ P(X = x j ) ⎞ j ∈J⎟ ⎠ şi dacă A este un eveniment cu P(A) ≠ 0. Dreptele Valori medii condiţionate. Atunci. X’ ± Y’ = 0 cu probabilitatea 1. Vom lua în consideraţie doar cazurile importante.a < 0 . când există densitate de repartiţie condiţionată sau când variabilele sunt de tip discret. atunci. prin definiţie. y − M (Y ) x − M( X ) x − M( X ) y − M (Y ) şi se numesc drepte = λ1 = λ2 D(Y ) D( X ) D( X ) D(Y ) de regresie şi se intersectează în punctul (M(X)M(Y)). a ≠ 0 şi să luăm Y = aX + b. ρXY = a ⎧− 1 =⎨ | a| ⎩1 . adică o dependenţă liniară. atunci ρ XY = ±1.a > 0 şi. Y' = D( X ) D(Y ) Atunci. X'= M (( X − M ( X )) 2 ) M ((Y − M (Y )) 2 ) + ± 2 M ( X ' Y ' ) = 2 ± 2( ±1) = 0 D2( X ) D 2 (Y ) şi. 2 M [( X − M ( X ))( aX + b − aM ( X ) − b)] aM ( X − M ( X )) . valoarea medie condiţionată de evenimentul A a variabilei X este: .b ∈ R.

Atunci Yj = hj(X1. hj.. D ( x1. h -1 n (x1.. 2.. atunci FY ( y1 .Y2.. y) 1 M(X / Y = y) = ∫ xf(x / y) dx = ∫ dx = xf(x.. 1 ≤ j ≤ m sunt variabile aleatoare..Xn) vectorul aleator n-dimensional şi cu Y = (Y1..Y) cu X şi Y de tip discret. 1 ≤ j ≤ m măsurabile Borel..Ym) vectorul aleator m-dimensional. hn ) ..xn) < yj.. atunci -1 (*) fY(x1. xn)) | J| unde J este iacobianul transformării...…. ∫ d n FX ( x1 . xn). j∈J În cazul când avem un vector aleator bidimensional (X.X2.x2.. x n ) . y) dx f 2 (y) f 2 (y) -∫ −∞ −∞ ∞ ∞ ∞ ∞ Analog. xn ) . 1 ≤ j ≤ m}.X2. Dacă notăm cu X = (X1.. J= D( h1..Xn).xn)∈Rn : hj(x1.M(X / A) = ∑ x j P(X = x j / A) ... funcţii care poartă numele de curbe de regresie... iar X şi Y admit densităţi de repartiţie.. se introduc mediile condiţionate: M(Y / B) = ∑ y k P(Y = y k / B) jkJK M(Y / X = x j ) = ∑ y k P(Y = y k / X = x j ) jkJK 1 M(Y / X = x ) = ∫ yf(y / x) dy = yf(x..…. În cazul în care m = n.….8.…... în locul evenimentului A putem lua {Y = yk} şi atunci M(X / Y = y k ) = ∑ x j P(X = x j / Y = y k ) j∈J În ipoteza că există densitatea de repartiţie condiţionată f(x/y) rezultă: x f(x. y m ) = ∫ . 1 ≤ j ≤ m sunt bijecţii diferenţiabile... xn) = fX(h 1 (x1. Dn unde Dn = {(x1. x 2 ....x2.. y) dy f1 (x) -∫ −∞ ∞ ∞ ∞ Se vede imediat că M(X/Y=y) = ϕ1(y) M(Y/X=x) = ϕ2(x).. Funcţii de argumente aleatoare Fie (Xi) 1 ≤ i ≤ n o familie finită de variabile aleatoare şi să considerăm familia de aplicaţii hj:Rn→R.….. y 2 ...

x n ) = ∫ . în cazul m =1 şi Y = h(X1.x ≤ 0 =⎨ ⎩FX ( x ) − FX ( − x ) .x2... Fie Y o variabilă aleatoare a cărei densitate de repartiţie este fX(x) şi să considerăm variabila aleatoare Y = h(X) = X2. x > 0 De aici.xn)∈R : x1+x2+…+xn < y}.. putem scrie FY ( y ) = −∞ n ∫ d ( F ∗. Y ≠ 0 .X2.…. prin derivare.Y(x.x > 0 [ ] Această relaţie rezultă însă imediat (şi mai simplu). x > o şi de aici rezultă: ⎧ 0 ⎪ ⎪ f Y (x) = ⎨ 1 ⎪ fX( x) + fX( − x ) ⎪ ⎩2 x . x > 0 ⎧0 .x ≤ 0 FY ( x ) = P(ω : Y (ω ) < x ) = P(ω : X 2 (ω ) < x ) = ⎨ ⎩P(ω :| X (ω )| < x .y) şi să determinăm densitatea de repartiţie a variabilelor X 1) U = X+Y. relaţia (*) devine: fY(x) = fX(h −1 (x)) |(h −1 (x))'| Exemplu. dFn( x n ) . rezultă că: ⎧ 0 ⎪ ⎪ f Y (x) = ⎨ 1 ⎪ fX( x) + fX( − x ) ⎪ ⎩2 x .x ≤ 0 . atunci: i =1 n FY ( y ) = ∫ ..Xn)= ∑ Xi .Dacă m = n = 1..... 2) V = XY.∗ F )( x ) 1 y n 1 n Să considerăm acum vectorul aleator (X.. ∫ d n FX ( x1 . Ţinând seama de definiţia produsului de compoziţie (convoluţie) şi de asociativitatea sa.Y) cu densitatea de repartiţie fX. 3) W = .…...x > 0 [ ] Pentru familia de variabile aleatoare (Xi) 1 ≤ i ≤ n independente..x ≤ 0 . Atunci h −1 (x) = ± x . ∫ dF 1( x1 ).∗ F )( x ) =( F ∗. Dn Dn unde Dn = {(x1.. x 2 . după cum urmează: ⎧0 . Y ..

atunci fU(u) = −∞ ∫ fX(u − y)fY(y) dy = ∫ fX(x)fY(u − x) dx . y) dx dy = −∞ −∞ ∫ ∫f X. prin simetrie.1) FU(u) ∞ = P(X+Y<u)= ∫ {( x . y) dx dy + −∞ v y ∫ ∫ f$ 0 ∞ X. y y y y −∞ 0 Deci. y )∈R :xy < v } 2 ∫f 0 X. y )∈R 2 :x + y < u ∫f X.Y (x. y) dy şi. y) dx dy . Y( . Y (x. Dacă X. y) dx dy = ∫ 0 ∞ −∞ ∫f v y (X. −∞ 2) FV(v)=P(XY<v)= ∫ ∞ {( x . Y) (x. Y( .Y sunt independente. y)dy = ∫ fX. Y ∞ u− y (X.x) dx . y) dx dy 1 v 1 v fV(v) = ∫ fX. y)dy . )dx y x x y −∞ ∞ . y)dy − ∫ fX. Y(x. u . fV(v) = -∞ ∫ ∞ 1 v 1 v fX. Y (x. Rezultă: fU ( u) = −∞ ∫f X. Y (u − y. Y) (x. Y( . fU ( u ) = ∞ ∞ −∞ ∫f ∞ (x.

Y(x. y(v. T = Y FV. t). Y)(x(z. y) dx dy = ∫ 0 −∞ ∫ fX. t) 0 v t2 = 1 t 1 − D(x. y)dy 0 −∞ −∞ ∞ 0 ∞ Dacă X. y(z.Y (z . t). y)dy − ∫ yfX. y = t.T (z. t)dt = ∫ f X.x)dx -∞ −∞ −∞ −∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 2) V = XY. Y (x. t) . Y(yw. t) D(x. t) = f(X. pe această cale simplă: 1) Z = X+Y şi punem T=Y. t) şi fZ(z) = ∫ f Z. y) 1 − 1 x = z-t. t)dt = ∫ f X.T (v.y. y) F(Z. y) D(z. t)) v ⎧ ⎪x = t ⎨ ⎪ y = t ⎩ 1 D(x. y )∈R : < w . y)dy = ∫ f X. t) = f(X. T)(z. Y(yw. = =1 0 1 D(z. y) t = D(v. D(x. y)dy = ∫ y fX. y ≠ 0} y 2 ∫ fX.Dacă X.Y sunt independente. Atunci. y) dx dy + −∞ yw ∫ ∫f 0 ∞ X. y) dx dy fW(w) = ∫ yfX.Y (z . atunci: fV(v) = X 3) FW(w) = P( < w) = Y Urmează că -∞ ∫ ∞ 1 v 1 v fX( )fY(y)dy = ∫ fX(x)fY( )dx x x y y −∞ ∞ yw ∞ ∫ x {( x . Y(yw.Y sunt independente. Y(x.Y (x. Y)(x(v. Cu ajutorul schimbărilor la variabile se pot obţine aceleaşi rezultate.t. t)) D(z. atunci: fW(w) = -∞ ∫ y f (yw)f (y)dy X Y ∞ Observaţie. z .

de aici. t) | t| dt = -∞ ∞ −∞ ∫f ∞ (X.v 1 f(V. t) t | t| şi. Aplicaţia ϕX:R→C. W)(t. y) w t = = −t D(t. s-au căutat alte instrumente mai uşor de manipulat. Y) (yw. w) 1 0 f(T. y)| y| dy 2. În multe situaţii . Y)( . y) dy t | t| y | y| -∞ −∞ ∞ ∞ ⎧x = t ⎪ v ⎨ y= ⎪ t ⎩ Analog. T)(v. fV(v) = −∞ ∫ ∞ v 1 v 1 f(V.devine mai dificil de manipulat şi. de aici. fW(w) = −∞ ∫ ∞ f(T. Funcţia caracteristică constituie un instrument puternic de investigaţie şi comod de utilizat. w) = f(X. dacă punem 1 D( x. W)(t. Definiţie. ) dt = ∫ f(X. Y)( . w) dt = ∫ f(X. V)(t. obţinem: t t ∞ ∞ −∞ ∫ ∞ v 1 v 1 f(T. Y)(tw. y ) = v D( v. t) = f(X. Y)(tw. t) dt = ∫ f(X. t)| t| şi. Y)(x. ) dx t | t| x | x| −∞ -∞ 3) Să punem X ⎧ ⎧x = tw ⎪W = Y ⎨ ⎨ ⎩y = t ⎪ ⎩T = Y D(x.K. drept urmare. Y)(t. Fie X o variabilă aleatoare definită pe {Ω.îndeosebi în studiul sumelor de variabile aleatoare independente . t ) − 2 t fV(v) = 0 1 = 1 . T)(v. Din definiţia funcţiei caracteristice rezultă că: ϕ X (t) = −∞ ∫e ∞ itx dFX ( x ) .9.P} cu funcţia de repartiţie FX. Y)( . definită prin: ϕX(t) = M(eitX) o vom numi funcţie caracteristică a variabilei aleatoare X. Proprietăţi Am văzut că funcţia de repartiţie constituie un instrument analitic de studiat variabilele aleatoare. v) dt = ∫ f(X. t) dt = ∫ f(X. Funcţie caracteristică.

atunci ea are proprietăţile: (1) (2) (3) (4) ϕX(0) = 1 | ϕX(t) | ≤ 1 ϕ X (t) = ϕ X ( − t) ϕX este uniform continuă pe R. dacă |t1-t2| < η(ε). din definiţie. rezultă. (1) Rezultă imediat că ϕ X ( 0) = ∫ 1 ⋅ dFX(x) = 1 −∞ (2) ϕX ( t ) = −∞ ∫e ∞ itx dFX ( x ) ≤ −∞ ∫e itx ∞ itx dFX ( x ) = ∫ dFX ( x ) = 1 −∞ ∞ ∞ (3) ϕX ( t ) = −∞ ∫e ∞ itx dFX ( x ) ≤ −∞ ∫e ∞ dFX ( x ) = ∫ e − itx dFX ( x ) =ϕX ( − t ) −∞ (4) Fie t1. rezultă că: . atunci −A e it1x − e it2 x < ε 2 . j ∈J iar dacă X admite densitatea de repartiţie fX.t2∈R şi să considerăm ϕX ( t1) − ϕX ( t 2 ) = −∞ ∫e ∞ it1 x dFX ( x ) − −∞ ∫e ∞ it 2 x dFX ( x ) ≤ −∞ −A ∫ (e şi ∞ it1 x −e it 2 x )dFX ( x ) ≤ −∞ ∞ ∫e ∞ it1 x − e it 2 x dFX ( x ) Fie acum ε > 0 şi A > 0 astfel încât −∞ ∫ dF X (x) < ε 8 ∫ dF ( x ) < 8 . Dacă ϕX este funcţia caracteristică a variabilei aleatoare X. Deci. atunci: ϕX ( t ) = ∑ e itxj P( X = xj ) . că: ϕ X ( t ) = ∫ e itx f X ( x )dx −∞ ∞ Propoziţia care urmează grupează principalele proprietăţi ale funcţiei caracteristice.Dacă variabila aleatoare este de tip discret. dFX ( x ) + ∫ e it1x − e it2 x dFX ( x ) A ∞ ϕX ( t 1) − ϕX ( t 2 ) = −∞ ∫e it1 x −e it 2 x dFX ( x ) + −A ∫e A it1 x −e it 2 x Cum pentru orice x∈R. Propoziţie. ∞ Demonstraţie. X A ε Pentru |x| < A. e it1x − e it2 x ≤ 2 .

(1) ϕY(t) = M(eitY) = M(eit(aX+b)) = M(eibt eiatX) = eibtM(eiatX) = eibtϕX(at) (2) Demonstrăm prin inducţie: n = 2: ϕ ( X . Teoremă. Propoziţie. Dacă Y = aX + b. Dacă X este o variabilă aleatoare pentru care există Mn(|X|). în virtutea ipotezei făcute. atunci: (1) ϕY ( t ) = e ibt ϕX ( at ) Dacă (Xj)1 ≤ j ≤ n sunt variabile aleatoare independente. atunci ϕX este de n ori derivabilă şi (k) ϕX ( 0) = i k M k ( X ). ϕ (k ) X (t ) = i k −∞ ∫x k e dFX ( x ) ≤ itx −∞ ∫x ∞ k dFX ( x ) = Mk (| x| ) < ∞ . Din derivata de ordin K a funcţiei caracteristice. 1 ≤ k ≤ n Demonstraţie. atunci: (2) ϕ (t ) = ∏ ϕ X j (t ) j =1 n j =1 ∑ Xj n Demonstraţie. dacă acestea există. A ∞ ceea ce demonstrează afirmaţia.X ) ( t ) = M e it ( X1 + X 2 ) = M e it ( aX1 ) e it ( aX 2 ) = M ( e itX1 ) M ( e itX 2 ) = ϕX 1 ( t )ϕX 2 ( t ) 1 2 Presupunem proprietatea adevărată pentru n-1 şi dovedim pentru n: ( ) ( ) ϕ j =1 ∑ Xj n (t ) = M (e it ∑ X ) =M (e j j =1 n it ∑ Xj j =1 n e itXn ) = M (e it ∑ Xj j =1 n ) M ( e itXn ) = ∏ ϕ X j ( t )ϕ Xn ( t ) =∏ ϕ X j ( t ) j =1 j =1 n −1 n −1 Să stabilim legătura între funcţia caracteristică şi momente. ∞ (k) X (t) = i k −∞ ∫x k e itx dFX ( x ) . rezultă acum imediat: . În expresia funcţiei caracteristice ∞ ϕ X ( t ) = ∫ e itx dFX ( x ) −∞ ∞ să derivăm formal de k ori (k ≤ n). Obţinem ϕ Dar.ϕX ( t1) − ϕX ( t 2 ) = 2 ∫ dFX ( x ) + −∞ −A ε 2 −∫A A dFX ( x ) + 2∫ dFX ( x ) = ε .

Dacă x1. Se constată că ϑ k(X) este funcţie raţională întreagă de primele k momente. definită prin: ψX(t) = ln ϕX(t) a doua funcţie caracteristică a variabilei aleatoare X. D2(X) = i2 ψ’’X(0) (k) ( 0) . putem determina funcţia caracteristică ϕX(t) = M(eitX). atunci: ∞ ( it ) k ϕ X (t) = ∑ M k ( X ) . k∈N*. Vom numi aplicaţia ψX:R→C.x2 cu x1<x2 sunt puncte de continuitate ale lui FX. Să observăm mai întâi că funcţia de sub integrală este luată în origine prin continuitate. rezultă că dacă există ψ’X(0) şi ψ”X(0) atunci există M(X) şi D2(X) şi putem scrie: M(X) = -i ψ’X(0). atunci: 1 FX ( x 2) − FX ( x1) = lim c →∞ 2π e − itx1 − e − itx2 ϕ ( t ) dt ∫ it −c c Demonstraţie. putem determina funcţia de repartiţie? Răspunsul este dat de teorema care urmează. Teoremă. diferite de momentele considerate de noi. teorema de unicitate Am văzut că fiecărei variabile aleatoare îi corespunde funcţia ei de repartiţie FX şi. pentru orice c ∈R integrala . că este continuă şi mărginită şi. odată cu aceasta. Pornind de la funcţia caracteristică vom defini acum alte caracteristici numerice ale unei variabile aleatoare X.(k) ϕX ( 0) = i k M k ( X ). Fie X o variabilă aleatoare şi ϕX(t) funcţia ei caracteristică. Definiţie. Dacă variabila aleatoare X admite momente de orice ordin (finite). k! k =0 pe intervalul de convergenţă al seriei de puteri. Formula de inversiune. 1 ≤ k ≤ n Consecinţă. atunci expresia Dacă există ψ X (k ) ϑk ( X ) = i k ψ X ( 0) poartă numele de semiinvariantul sau cumulantul de ordin k al variabilei aleatoare X. Ne punem acum întrebarea: dacă se cunoaşte funcţia caracteristică. deci. Din definiţia dată. ϕX respectiv funcţia de repartiţie şi funcţia caracteristică corespunzătoare. (Formula de inversiune) Fie X o variabilă aleatoare şi FX. (s-a luat aici determinarea principală a logaritmului natural).

y. c cos t ( y − x1) − cos t ( y − x 2) Dar ∫ dt = 0 (se integrează o funcţie impară ca funcţie it −c pară + impară) şi atunci: Ic = 1 π −∞ ∫ ∫⎢ ⎣ ∞ ⎡ sin t ( y − x1) − sin t ( y − x 2 ) ⎤ ⎥ dt dF ( y ) . x . x )dF ( y ) + c →∞ 1 2 −∞ c →∞ 1 2 x1 − c →∞ 1 2 x 2 +δ ∞ 1 2 x2 − c →∞ 1 2 x2 + c →∞ 1 2 ∞ x −δ x1 +δ + c→∞ x1 +δ ∫ lim g(c. x . α > 0 ⎩ 1 sin αt dt < 1. x )dF ( y ) + ∫ δlim g(c.δ. y. x1. x1) ∪ ( x 2. x 2 ) = ⎢∫ π ⎣0 t t 0 ⎦ ⎧− 1 / 2 . x . convergenţa fiind uniformă dacă dt = ⎨0 Din formula lui Dirichlet. Dacă ţinem seama că ϕ(t) = M(eitX). x . x1 < y < x 2 ⎪ lim g( c. rezultă: . Urmează că: lim Ic = c →∞ 1 1 F ( x1 + δ ) − F ( x1 − δ )] + [ F ( x 2 − δ ) − F ( x1 + δ )] + [ F ( x 2 + δ ) − F ( x 2 − δ )] [ 2 2 Făcând pe δ→0 (δ>0). ∞ ) ⎩ lim Ic = c →∞ x 2 −δ −∞ ∫ lim g(c. x )dF ( y ) = ∫ lim g(c. deci: c →∞ ⎪0 . |α| > δ. x1. y . x 2 ) == ⎨1 / 2 . x 2} şi. y ∈{x1. x )dF ( y ) + ∫ δlim g(c. x )dF ( y ) + ∫ δlim g(c. y. x . Notăm g( c. atunci π∫ t 0 c ⎧1 . Atunci. t ⎦ 0 c c c sin t ( y − x 2 ) ⎤ 1 ⎡ sin t ( y − x1) dt − ∫ dt ⎥ . x )dF ( y ) . y. iar dacă |α| ≤ δ. y. lim ∫ c→∞ π t 0 ⎪1 / 2 .1 Ic = 2π e − itx1 − e − itx 2 ϕ ( t ) dt ∫ it −c c este o integrală Riemann obişnuită. α < 0 c 1 sin αt ⎪ . urmează că: c ∞ ∞ ⎡ c e − it ( y − x1 ) − e − it ( y − x 2 ) ⎤ 1 e − itx1 − e − itx 2 1 ity Ic = dt ⎥ dF ( y ) = ∫c ∫ e dF( y ) dt = 2π −∞ ∫ ⎢ ∫ 2π − it it −∞ ⎣− c ⎦ 1 = 2π −∞ ∫ ∞ ⎡ c cos t ( y − x1) − cos t ( y − x 2 ) + i(sin t ( y − x1) − sin t ( y − x 2 )) ⎤ dt ⎥ dF ( y ) ⎢∫ it ⎣− c ⎦ (s-a putut schimba ordinea de integrare deoarece integrala în raport cu y este absolut convergentă). y ∈ ( −∞. y. α = 0 . y . x . unde δ > 0 astfel încât x1 + δ < x2 .

Teoremă.h1. Dacă funcţia caracteristică ϕ(t) este absolut integrabilă pe R. x2 = x + h. Dacă funcţia |ϕ(t)| este integrabilă pe R. atunci funcţia de repartiţie F(x) este absolut continuă. f(x). Să presupunem că x1 = x . conform formulei de inversiune. conform formulei de inversiune. Demonstraţie. atunci. (Teorema de unicitate) Funcţia de repartiţie este determinată în mod unic de funcţia ei caracteristică. putem scrie: c 1 e − itx1 − e − itx2 ϕ ( t ) dt F ( x ) − F ( y ) = lim c→∞ 2π ∫ it −c Luând limita în raport cu y după punctele y de continuitate pentru F. atunci funcţia 1 − itx1 (e − e − itx2 )ϕ ( t ) it este integrabilă şi. derivata ei. F ( x 2 ) − F ( x1 ) = ∫ 2π −∞ it pentru orice x1 < x2 puncte de continuitate pentru F. h>0 sunt puncte de continuitate pentru F. deci. Dacă x şi y sunt puncte de continuitate pentru F. este continuă şi ∞ 1 f (x) = F' (x) = e − itx ϕ ( t ) ∫ 2π −∞ Demonstraţie.lim Ic = c →∞ 1 1 F ( x1 + 0) − F ( x1 − 0)] + [ F ( x 2 − 0) − F ( x1 + 0)] + [ F ( x 2 + 0) − F ( x 2 − 0)] [ 2 2 şi cum x1 şi x2 sunt puncte de continuitate pentru F. putem scrie: ∞ 1 e − itx1 − e − itx2 ϕ ( t ) dt . obţinem: 1 F ( x ) = lim y →−∞ 2π −c ∫ c e − ity − e − itx ϕ ( t ) dt it Să vedem acum în ce condiţii putem obţine o formulă de inversiune pentru densitatea de repartiţie. Putem. rezultă: c − itx1 1 e − e − itx2 ϕ ( t ) dt F ( x 2 ) − F ( x1 ) = lim ∫ 2π c→∞ − c it Teoremă. scrie: ∞ ∞ ith − e − ith 1 1 2 sin th −itx − itx e F ( x + h) − F ( x − h) = ϕ ( t ) dt = ∫e ∫ t e ϕ ( t ) dt = it 2π −∞ 2π −∞ 1 = 2h 2π sin th −itx e ϕ ( t ) dt th −∞ ∫ ∞ .

Integrând prin părţi relaţia obţinută. putem scrie F ( x ) − F ( 0 ) = 2π prin derivare. 1 F '( x ) = 2π sau: F '( x ) = 1 ∞ −∞ ∫e ∞ − itx e − t2 2 1 dt = 2π −∞ ∫ (cos tx − i sin tx )e ∞ − t2 2 1 dt = 2π −∞ ∫ cos tx ⋅e ∞ dt . F ''( x ) = − xF '( x ) care conduce la F ' ( x ) = c ⋅ e x2 − 2 . c > 0. π şi. adică F este absolut th 2π −∞ continuă. adică f ( x ) = c ⋅ e . Exemplu. putem scrie: ∞ th th th 1 1 1 | f ( x + h ) − f ( x )| ≤ 2|sin ||ϕ ( t )| dt = ∫ |sin ||ϕ ( t )| dt + ∫ |sin ||ϕ ( t )| dt ∫ π |t |≤ A π |t |> A 2π −∞ 2 2 2 Pentru orice ε > 0. | t |≤ A ∫ | sin Ne propunem să determinăm funcţia de repartiţie corespunzătoare funcţiei − t2 2 caracteristice ϕ ( t ) = e . deci. Pe de altă parte. 1 th ε || ϕ ( t )| dt < 2 2 1 π | t |> A ∫ | ϕ ( t )| dt < ε 2 . rezultă că există şi limita din membrul stâng şi: ∞ F ( x + h) − F ( x − h) 1 lim = f (x) = ∫ e −itxϕ ( t ) dt h→ 0 2h 2π −∞ De asemenea. − x2 2 Deci. . π ∫ cos tx ⋅e 0 − t2 2 dt . | f ( x + h) − f ( x )| < ε . dacă mai derivăm odată. astfel încât Dacă h este suficient de mic. întrucât limita din membrul drept există. −∞ − t2 2 ∞ 2 1 Aplicând formula de inversiune.∞ sin th 1 ≤ 1 . putem alege A suficient de mare. ∞ F ( x + h) − F( x − h) 1 sin th − itx = ∫ th e ϕ ( t ) dt 2h 2π −∞ Făcând pe h→0. F ' ' ( x ) = − 1 π ∫ t sin tx ⋅e 0 − dt . rezultă F ( x + h ) − F ( x − h ) ≤ 2 h Deoarece ∫ | ϕ ( t )| dt . avem: sin tx − t2 e F' ( x ) = x 2 ∞ 0 t t − − 1 1 2 t sin tx ⋅e dt = t sin tx ⋅ ⋅e 2 dt + ∫ x πx ∫ π 0 0 ∞ t2 2 ∞ 2 ∞ 2 Pe de altă parte. 1 − e − itx − t2 ∫ it e dt şi de aici.

x 2. xn )dx1. în cazul în care există densitatea de repartiţie f(x1. xn ) ..….. dxn .….Xn) a cărei funcţie de repartiţie este F(x1... Funcţia ϕ:R→C definită prin ϕ ( t1. putem scrie: 1 x − y2 2 1 f (x) = 2π −∞ ∫e ∞ − itx 0 ∞ ⎤ 1 ∞ −t 1 ⎡ t − itx − t − itx e dt = dt ⎥ = ∫ e cos tx dt ⎢ ∫ e dt + ∫ e 2π ⎣−∞ 0 ⎦ π 0 − |t | Integrând de două ori prin părţi. Definiţie.Din −∞ ∫ ∞ c⋅e − x2 2 dx = 1 se obţine c = f (x) = 1 1 2π − . F(x) = ∫ e dy 2π 2π −∞ Exemplu.. Rn ∫ e i ∑ tk xk k =1 n f ( x1. . x 2.X2.xn). π (1 + x 2 ) adică X este repartizată Cauchy.…. deci. tn ) = iar în cazul discret. t 2... deci. x2 2 e . f (x) = 1 . Să se determine densitatea de repartiţie a variabilei aleatoare X cu funcţia caracteristică ϕ(t) = e-|t|..x2. Aplicând formula de inversiune pentru densitatea de repartiţie.Xn)...... tn ) = Rn ∫ e i ∑ t k xk k =1 n dn F ( x1...….. i ∑ tk X k k =1 n ) este funcţia Din definiţie rezultă că ϕ ( t1.. Funcţia caracteristică pentru variabile aleatoare vectoriale Să considerăm vectorul aleator X = (X1. t 2.x2. t 2...xn). obţinem: 1⎡ f ( x ) = ∫ ( − e )'cos tx dt = ⎢− e − t cos tx π0 π⎣ 1 ∞ −t ∞ 0 ∞ ⎤ 1⎡ ⎤ − x ∫ e sin tx dt ⎥ = ⎢1 − x ∫ e − t sin tx dt ⎥ = 0 0 ⎦ π⎣ ⎦ ∞ −t ∞ ∞ ⎤ 1 1⎡ 1 1 −t 2 2 1 = ⎢1 − x ∫ e cos tx dt ⎥ = − x e − t cos tx dt = − x 2 f ( x ) ⇒ f ( x )(1 + x 2 ) = ∫ π⎣ π0 π π 0 ⎦ π şi. tn ) = M ( e caracteristică a vectorului aleator (X1.X2. în final. ϕ ( t1....

…. celelalte fiind simple transpuneri din cazul unidimensional..tn)| ≤ 1 (c) ϕ ( − t1. t 2..…. Xn ) = ∑ kj n ϕ ( t1. X 2 = x 2.. atunci: ϕX ( t1... t 2...u2.t2.− tn ) = ϕ ( t1. Funcţia caracteristică a vectorului aleator (X1.... ϕ Y ( t1...k2. tn ) t1 =. t k .. obţinem ϕY ( t 1...Y2.. t 2.. tm ) = e ϕ X ( u1. ∑ e i ∑ tk xk k =1 n P( X 1 = x1. ∑ t j c j 2 ..Xn) are funcţia caracteristică ϕX(u1. t 2. tn ) = x1 ∈S1 x 2 ∈S 2 ∑ ∑ .0 ) 1 ≤ k ≤ n şi dacă vectorul X are componentele independente. t 2. 1 ≤ j ≤ m .…...... tm ) = e j=1 m ϕ X ( u1.. 1 ≤ k ≤ n.…. un ) Din funcţia caracteristică ϕX(t1. = tn = 0 ∂ t1 ∂ t 2 .Xn) are următoarele proprietăţi: (a) ϕ(0.…. u2.... mulţime care este cel mult numărabilă..... unde uk = ∑ cjktj.. Yj = ∑ cjkXk + bj... tn ) = ∏ ϕX k ( tk ) k =1 n Legătura cu momentele este dată de relaţia de mai jos: dacă vectorul X are momente mixte de ordinul k1..…..tn) se pot obţine imediat funcţiile caracteristice ale componentelor vectorului X: ϕX k ( t k ) = ϕX ( 0.t2..0..0... 1 ≤ k ≤ n ... dacă notăm uk = ∑ cjktj......0) = 1 (b) |ϕ(t1... Propoziţie. t 2. t 2.t2. ∑ t j c jn ) j =1 j =1 j =1 i ∑ bjt j j =1 m m m m şi.tn) este uniform continuă pe Rn (e) Dacă vectorul aleator X = (X1... X 2. k =1 m n atunci ϕY ( t 1.Yn). Xn = xn ) ..X2.. u2.0. un ) .un) şi se consideră vectorul i ∑ bjt j j =1 m Y = (Y1... 1 ≤ k ≤ n ......kn atunci: 1 ∂ i j =1 M k1..….ϕ ( t1.…. j=1 Vom deduce numai relaţia de la punctul (e).∂ tn j =1 k1 k2 kn ∑ kj n ..X2..0..− t 2. x n ∈S n unde am notat cu Sk mulţimea valorilor variabilei aleatoare Xk... tn ) (d) ϕ(t1.….k 2... tm ) = M ( e =e i ∑ bjt j j =1 m n m i ∑tjXj j =1 m ) = M (e i ∑ bjt j j =1 m i ∑tj( j =1 m ∑ c jk X k + b j ) k =1 n ) = M (e i ∑ bjt j j =1 m e i ∑ ∑ t j c jk X k j =1 k =1 m n )= M (e i ∑ ( ∑ t j c jk ) X k k =1 j =1 )=e ϕ X ( ∑ t j c j1 ..kn ( X 1..

k ∈ Ν ⎠ unde: G (k) x (0) . Funcţia generatoare Funcţia generatoare a unei variabile aleatoare a fost utilizată începând de la Laplace.a2.….2.xn) funcţia caracteristică. care stabileşte o legătură între funcţia caracteristică şi funcţia generatoare.Şi în cazul n-dimensional are loc formula de inversiune şi teorema de unicitate.x2... a2 ≤ X2 < b2.bj.3. iar variabila .tn) şi F(x1. ∫ c →∞ −c c c −c e − itk ak − e − itk bk ϕ ( t1.….… p0 = Gx(0)..…. Vom considera că variabila aleatoare X este discretă şi că ia numai valori întregi nenegative.. k∈N.an). 1 ≤ j ≤ n şi funcţia F este continuă în punctele (a1.…. aj < bj. tn ) dt1.. t 2. .….ak-1. Numim funcţie generatoare a variabilei aleatoare X funcţia G:C→C..…. Tot din definiţie rezultă că funcţia generatoare determină în mod univoc repartiţia variabilei aleatoare X ⎛k ⎞ X: ⎜ ⎟. (a1.Xn). al cărei enunţ îl vom menţiona: Fie ϕ(t1. respectiv funcţia de repartiţie a vectorului aleator (X1. 2. Am văzut că funcţia caracteristică are proprietatea |ϕ(t)| ≤ 1 (deci mărginită) în timp ce funcţia generatoare nu mai este mărginită. prin relaţia: Gx(z) = ∑ pkz k .ak+1.…..b2.xn) este determinată în mod unic de funcţia ei caracteristică.….. Dacă (a1. k = 1.an). atunci: P(a1 ≤ X1 < b1.t2. deci mult înainte de a se utiliza funcţia caracteristică. n⎠ are funcţia generatoare Gx(z) = [1 + p(z .…. dar ea este deosebit de utilă îndeosebi pentru calculul momentelor. (b1.1)]n.aj+1.b2.aj+1. ⎝ pk ..a2. (b1.an).bk..x2...bn)∈Rn.1. .aj-1.bn).2. an ≤ Xn < bn) = = 1 (2π ) n lim ∫ . cu |z| ≤ 1 k =0 ∞ Din definiţia dată rezultă că ϕx(t) = Gx(eit)..an).….…. (a1.. k = 0.10.bj.…..….. dtn ∏ itk k =1 n Funcţia de repartiţie F(x1. pk = k! Se obţine imediat că variabila aleatoare X (variabila binomială) ⎛k ⎞ ⎟ X: ⎜ k k n-k ⎝ C n p q .X2.aj-1. pk = P(X = k).

dacă există. vom proceda în felul următor: notăm Z = ew şi dezvoltăm în serie de puteri funcţia GX(ew).6M1(x).. cu ajutorul acestora. . Atunci.⎟ ⎝ ⎠ k! are funcţia generatoare Gy(z) = eλ(z-1). a momentelor obişnuite şi centrate de diferite ordine..1).1) pk k=2 ∞ G (s) x (1) = ∑ k(k . dacă acestea există. Funcţia generatoare se utilizează frecvent pentru calculul momentelor factoriale şi. k = 0. derivatele în punctul z = 1..6M3(x) + 11M2(x) . sau: M1(x) = G 'x (1) M2(x) = G ''x (1) + G 'x (1) '' '' M3(x) = G ''' x (1) + 3G x (1) + G x (1) ''' '' ' M4(x) = G 'v x (1) + 6G x (1) + 7G x (1) + G x (1) Pentru calculul momentelor centrate utilizăm relaţia: Hs( x ) = ∑ c sj ( −1) j M s − j ( x ) M1j ( x ) j= 0 s Această relaţie este comodă şi se recomandă pentru valori mici ale lui s...1.3M2(x) + 2M1(x) G 'v x (1) = M4(x) . Din definiţia funcţiei generatoare rezultă că ea are sens pentru |z| ≤ 1. vor fi luate ca derivate la stânga.s + 1) pk k=s De aici rezultă că: Gx(1) = M0(x) = 1 G 'x (1) = M1(x) = M(x) G ''x (1) = M2(x) .M1(x) G ''' x (1) = M3(x) .(k ..2.⎛k ⎞ ⎜ ⎟ k Y: ⎜ -λ λ ⎟ ⎜e . Atunci: G 'x (1) = ∑ k pk k =1 ∞ ∞ G ''x (1) = ∑ k(k ... În cazul când s va avea valori mari. n..

întrucât ⎛ ∞ M1j ( x )w j ⎞ ⎛ ∞ M s ( x ) s ⎞ ∞ w s j ⎟⎜∑ Lx( w) = ⎜ ∑ ( −1) w ⎟ =∑ j ! ⎠ ⎝ j= 0 s! ⎠ j= 0 s ! ⎝ j= 0 = ∑ Hs( x ) s= 0 ∞ ∑ (−1) j= 0 s j Csj M1j ( x ) Ms − j( x ) = ws s! Această funcţie mai poartă numele de funcţie generatoare a momentelor centrate. Întrucât departe: ∞ ∞ ∞ ⎛ ∞ k S wS ⎞ wS ⎛ ∞ s⎞ GX ( e w ) = ∑ pke wk = ∑ pk ⎜ ∑ ⎟ =∑ ⎜ ∑ pkk ⎟ . rezultă | e w − 1| ≤ şi. Momentele centrate se calculează acum utilizând funcţia: Lx( w) = e − w M1( x )Hx( w) . deci. putem scrie mai ⎠ ⎝ k =0 s ! ⎠ k =0 s ! ⎝ k =0 k =0 k =0 Hx( w) = Gx( e w ) = ∑ s= 0 ∞ Ms( x ) s w s! Funcţia Hx(w) poartă numele de funcţie generatoare de momente.Funcţia GX(Z) este dezvoltabilă în serie de puteri în punctul Z = 1 dacă ea este r regulată în acest punct. . funcţia GX(ew) este regulată pentru |w| ≤ r. Dacă |w| ≤ r < 1. dacă r este suficient 1− r de mic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful