Sunteți pe pagina 1din 34

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.1

MINISTERUL EDUCAIEI I TIINEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI CATEDRA "TEHNOLOGII INFORMAIONALE"

CICLU DE PRELEGERI
la discipli a "Ma!"#a!ica disc$"!% & i 'i "$i""

Elaborat de Victor Beliu

Chiinu 1999

UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.2

MATEMATICA DISCRET N INGINERIE


1. INTRODCERE 2. SISTEME ALGEBRICE 2.1. 2.2. 2./. 2.4. 2.3. 2.6. 2.4. 2.6. 2.9. Mul&imi. '(&iuni generale Mul&imi )agi *+u,,-. 0pera&ii cu mul&imi 1em(nstrarea ec!i)alen&ei cu a2ut(rul inclu,iunil(r $ect(ri "i pr(dus carte,ian C(resp(nden&e "i +unc&ii 5ela&ii "i pr(priet&ile l(r 0pera&ii "i alge7re. 8r(priet&ile (pera&iil(r M(dele "i sisteme alge7rice. 9lge7ra rela&iil(r

3. ELEMENTE DE LOGIC MATEMATIC /.1. /.2. /./. /.4. /.3. /.6. /.4. /.6. /.9 /.10 /.11. /.12. /.1/. /.14. /.13. :unc&iile alge7rei l(gicii Trans+(rmri ec!i)alente "i dec(mp(,i&ia +unc&iil(r 7((leene :(rme can(nice 9lte +(rme de repre,entare a +unc&iil(r 7((leene ;isteme c(mplete de +unc&ii 7((leene Minimi,area +unc&iil(r 7((leene <(gica enun&uril(r Taut(l(gii "i c(ntradic&ii C(nsecin&e l(gice <(gica de gradul 1 =nterpretarea +(rmulel(r n l(gica de gradul 1 :(rme n(rmale <(gica c(ntinual "i !i7rid <(gica +u,,<(gica matematic "i inteligen&a arti+icial

4. GRAFURI 4.1. '(&iuni generale 4.1.1. 1e+ini&ia gra+ului 4.1.2. 'umr c(cicl(matic "i numr cicl(matic 4.1./. 'umr cr(matic. >ra+uri planare. 9r7(ri. 4.2. Met(de de repre,entare a gra+ului Matricea de iciden& 4.2.1. Matricea de adiacen& 4.2./. <ista de adiacen& "i lista de inciden& 4./. ;tructuri de date 4./.1. ;tructuri de date: liste 4./.2. ;tructuri de date : +ire de a"teptare 4././. ;tructuri de date: sti)e 4./.4. ;tructuri de date ? ar7(ri 4.4. 9lg(ritmi pe gra+uri 4.4.1. Cutare n ad@ncime 4.4.2. 9lg(ritmul de cutare n lrgime 4.4./. '(&iune de gra+ de ac(perire. 9lg(ritmul de determinare a gra+ului de ac(perire 4.4.4. '(&iune de drum minim. 9lg(ritmul lui :(rd pentru determinarea drumului minim 4.4.3 9lg(ritmul %ellman ? Cala7a 4.3. 5e&ele de transp(rt 4.3.1. '(&iuni generale

UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag./

4.3.2.

9lg(ritmul :(rd?:ulAers(n

5. ALGORITMI I MODELE DE ALGORITMI 3.1. 3.2. 3./. 3.4. 3.3. 3.6. 3.4. :(rmali,area n(&iunii de alg(ritm Ma"ini Turing. C(mp(nen&a "i principiul de +unc&i(nare 0pera&ii cu ma"ini Turing Ma"ina Turing uni)ersal. 8r(7lema (pririi :unc&ii recursi)e ca m(del alg(ritmic Te,a lui C!urc!. Ma"inile Turing "i +unc&iile recursi)e Calcula7ilitate "i re,(l)a7ilitate

UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.4

1. INTRODUCERE

8re,enta lucrare este dedicat met(del(r matematicii discrete aplica7ile n inginerie "i are ca destinatari pe studen&ii "i speciali"tii n in+(rmatica te(retic "i aplicat la +el ca "i pe t(&i d(rit(rii s +ac cun("tin& cu acest d(meniu matematic. Matematica tradi&i(nal inclusi) matematica aplicat care +(rmea, +undamentul "tiin&el(r te!nice clasice s?a c(n+(rmat pe parcursul anil(r cerin&el(r acest(ra. BCist m(n(gra+ii "i manuale lucrri met(dice "i ndrumare c(nsacrate pr(7lemel(r legate de "tiin&ele te!nice clasice "i met(dele matematice respecti)e. 'imeni nu mai c(nsider necesar s eCplice n(&iunile legate de calculul di+eren&ial sau integral n cadrul electr(te!nicii sau term(dinamicii. 'u este aceea"i situa&ie "i n ca,ul disciplinel(r legate de "tiin&a calculat(arel(r in+(rmatica te(retic "i aplicat inclusi) sisteme eCpert "i inteligen&a arti+icial etc. :(arte mul&i aut(ri sunt c(n)in"i de necesitatea de a ncepe de la D,er(D lmurind ce este ( +unc&ie l(gic sau un ta7el de ade)r un circuit sau un ciclu ntr?un gra+. <ucrarea de +a& este ( ncercare de a DscutiD pe )iit(rii aut(ri de e+(rturi suplimentare "i de a le permite s se c(ncentre,e t(tal n pr(7lemele te!nice tratate. Un alt (7iecti) este legat de +aptul c ma2(ritatea ingineril(r c(nsider matematica un +el de dic&i(nar mare. Bste su+icient s "tii numai a depista in+(rma&ia necesar desc!i,@ndu?l la pagina respecti). =nginerii sunt (7liga&i s Diu7eascD +(rmulele dar nu "i te(remele *ca s nu )(r7im de dem(nstrarea l(r.. Ens d(meniile de )@r+ ale "tiin&ei c(ntemp(rane cer cu insisten& s +ie sc!im7at aceast mentalitate (r pr(7lemele te!nic(?"tiin&i+ice principale sunt legate nu at@t de lucrul cu m(dele cun(scute c@t de ela7(rarea un(r m(dele n(i. 8entru aceasta este necesar ca matematica s +ie nu numai ( met(d de calcul ci "i una de g@ndire.

2. SISTEME ALGEBRICE
2.1. Mulimi. N iu!i "#!#$%l# Te(ria mul&imil(r studia, c(nceptele de mul&ime "i de in+init "i legile de (perare cu mul&imile. '(&iunea de mulime este una din n(&iunile primare ale matematicii "i ca "i ma2(ritatea n(&iunil(r primare nu are ( de+ini&ie unanim acceptat. >e(rg Cant(r *1643?1916. a de+init ast+el aceast n(&iune: D neleg prin mulime, n general, tot ceea ce este mult, dar care poate fi conceput ca o entitate, adic orice colecie de anumite obiecte putnd fi nchegate ntr-un ntreg cu ajutorul unei legi oarecare D F1G. 07iectele care +(rmea, mul&imile se numesc elemente. 1e (7icei elementele se n(tea, cu litere mici iar mul&imile cu litere mari latine cu sau +r indici. Blementele se iau n ac(lade "i se separ prin )irgule. 1(u "i mai multe elemente de acela"i +el se )(r scrie ( singur dat. $(m n(ta apartenen&a elementului a mul&imii C n +elul urmt(r: aC iar dac g nu apar&ine mul&imii C se )a scrie gC. Mul&imile p(t +i +inite sau in+inite. BCpresia x S semni+ic deci +aptul c elementul x este un element al mul&imii S. 1ac x\, x ,..., xn sunt t(ate elemente ale mul&imii S, atunci p(ate +i scris S!"x #, x ,..., xn$. :iecare x tre7uie s +ie distinctH nu putem repeta scrierea unui element ntr?( mul&ime. 0rdinea n care elementele sunt scrise n cadrul mul&imii este ar7itrar. E&#m'lul 2.1. :ie % ! I1 / 6JH alt+el spus % este mul&imea care are ca elemente )al(rile ntregi 1 / "i 6 alte elemente nu eCist. 8utem scrie 1 %, & % "i 6 %. 1in c(ntra a+irma&ia 2 % este +als ca "i (ricare alta care a+irm c altce)a p(ate +i element din %. Mul&imile p(t a)ea ca elemente alte mul&imi. 1e eCemplu +ie ' ! ""#, , &$, &, $. ' are aici trei elemente. 8rimul element este mul&imea "#, , &$ al d(ilea este numrul ntreg / iar al treilea este mul&imea )id. Urmt(arele a+irma&ii sunt 2uste: "#, , &$ ', & ', "i '. 9+irma&ia # ' est +als. 9dic din +aptul c # este element al unuia dintre elementele lui ' nu re,ult c 1 este "i element al lui '.K Num($ul #l#m#!)#l $ u!#i mulimi *i!i)# +# !um#,)# -%$.i!%lul +%u 'u)#$#% %-#+)#i mulimi. Cardinalul mul&imii % se n(tea, prin (%( . 1espre cardinalul mul&imil(r in+inite se )a discuta n paragra+ele urmt(are. Un l(c aparte i este re,er)at mulimii .# -%$.i!%l /#$ *+r elemente I J.. 9ceast mul&ime se nume"te mulim# 0i.( "i se n(tea, prin . Mul&imea % se )a numi +u1mulim# *sau '%$)# . a mul&imii ' *se )a n(ta A B, sim7(lul se nume"te +im1 l .# i!-lu/iu!#. dac +iecare element al mul&imii % este "i element al mul&imii '. ;e )a mai spune c ' ac(per %. 1(u mul&imi % "i ' se )(r c(nsidera egale dac c(n&in acelea"i elemente alt+el dac % ' "i ' % atunci % ! '. En ca,ul n care % ' "i % ' se )a scrie % ' iar % se )a numi su7mul&ime pr(prie sau strict a lui '. S# - !+i.#$( -( mulim#% 0i.( #+)# +u1mulim# % $i-($#i mulimi. E&#m'lul 2.2. T(ate rela&iile de mai 2(s sunt ade)rate: 1. "#, , &$ "#, , &, )$ 2. "#, , &$ "#, , &, )$ UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.3

/. "#, , &$ "#, , &$ 5emarcm c ( mul&ime este nt(tdeauna "i su7mul&ime a sa *p./. dar nici(dat su7mul&ime pr(prie adic a+irma&ia "#, , &$ "#, , &$ este +als.K 8entru +iecare mul&ime % eCist ( mul&ime B*%+ care c(n&ine t(ate pr&ile lui % *inclusi) mul&imea )id "i %.. 9ceast mul&ime B*%+ se )a numi 1 l#%!ul lui %. E&#m'lul 2.3. 8entru mul&imea , ! "a, b, c$ )(m a)ea B*,+! ", "a$, "b$, "c$, "a,b$, "a,c$, "b,c$, "a,b,c$$. 9dic B*,+ este ( mul&ime cu (pt elemente +iecare element +iind la r@ndul lui ( mul&ime. Un alt eCemplu B*+ ! "$ de(arece S. '(tm c "$ mul&imea care c(n&ine mul&imea )id nu este aceea"i ca "i mul&imea )id. 8rima are un element ? iar mul&imea )id nu are nici unul.K

Mul&imea tutur(r (7iectel(r p(si7ile n cadrul unei cercetri c(ncrete se nume"te une(ri mulim# u!i0#$+%l( sau u!i0#$+um *+r preten&ii de stricte&e. "i se n(tea, prin - sau .. Mulimil# ' ) *i .#*i!i)# '$i! +im'l% #!um#$%$# a elementel(r l(r dar aceast met(d este )ala7il d(ar pentru mul&imile +inite cu un numr mic de elemente. O %l)( m#) .( pr(pune s se p(rneasc de la ( mul&ime S "i ( pr(prietate / a elementel(r de+inind ( mul&ime ca t(ate elementele lui S care )eri+ic pr(prietatea /. '(ta&ia acestei (pera&ii numit abstracie este "x ( x S 0i /*x+$ sau toate elementele x din S, care 1erific proprietatea /. $aria7ila x din ultima eCpresie este l(cal adic putem scrie cu acela"i succes "2 L 2 S "i /*2+$ pentru a descrie aceea"i mul&ime. E&#m'lul 2.4. :ie % mul&imea I1 / 6J din eCemplul 1.1 "i /*x+ pr(prietatea x este impar. 9tunci "x ( x % "i x este impar$ este ( alt m(dalitate de a de+ini mul&imea I1 /J. 9lt+el n(i acceptm elementele 1 "i / din % pentru c ele sunt impare dar re+u,m elementul 6 pentru c el nu este impar. Un alt eCemplu c(nsiderm mul&imea ' ! ""#, , &$, &, $ din eCemplul 2.1. 9tunci "% ( % ' "i % este o mulime $ de+ine"te mul&imea ""#, , &$, $. Enc un eCemplu: mul&imea numerel(r ntregi nenegati)e sau naturale este adesea n(tat prin N. :ie /*x+ pr(prietatea 3x este numr primar *adic x 4 1 "i nu are al&i di)i,(ri dec@t 1 "i el nsu"i.. Mul&imea numerel(r primare )a +i n(tat n acest ca, "x ( x 5 0i /*x+$ 9ceast eCpresie de+ine"te mul&imea in+init " , &, ), 6, ##, ...$ .K Bste rec(n+(rtant s presupunem c mul&imile sunt finite sau c eCist un ntreg n "i mul&imea c(nsiderat are eCact n elemente. 1e eCemplu mul&imea I1 / 6J are trei elemente. Ens n +(arte multe ca,uri mul&imile sunt in+inite adic nu eCist un ntreg care ar limita numrul elementel(r mul&imii. =at c@te)a eCemple: 5 ? mul&imea numerel(r naturaleH 7 ? mul&imea numerel(r ntregiH 8 M mul&imea numerel(r realeH C ? mul&imea numerel(r c(mpleCe.

8lec@nd de la aceste mul&imi p(t +i create prin a7strac&ie alte mul&imi in+inite. E&#m'lul 2.5. Mul&imea "x L x 7 0i x 9 &$ este mul&imea tutur(r numerel(r ntregi negati)e la care se adaug 0 1 "i 2. Mul&imea {x | x Z "i x Z} repre,int mul&imea numerel(r ntregi care sunt ptrate per+ecte I0 1 4 9 16 ...J.K

A )$#i% m#) .( c(nst n de+inirea mul&imil(r prin intermediul unei '$ -#.u$i "#!#$%) %$# care )a descrie m(dalitatea de (7&inere a elementel(r mul&imii din elemente ini&iale "iNsau care au +(st (7&inute anteri(r. ;e )(r c(nsidera elemente ale mul&imii t(ate (7iectele care p(t +i c(nstruite cu a2ut(rul acestei pr(ceduri. 1e pild mul&imea : ! "#, , &, ), ;, #&,...$ p(ate +i de+init cu a2ut(rul urmt(arei pr(ceduri: 1. x# ! #, x ! < 2. xi= ! xi=# = xi , i ! #, , &,... . 0 mul&ime p(ate +i de+init cu a2ut(rul *u!-i#i -%$%-)#$i+)i-# care are d(meniul de de+ini&ie mul&imea uni)ersal . iar d(meniul de )al(ri mul&imea ">, #$:

*x+ ! # dac x . apar&ine lui : "i *x+ ! > n ca, c(ntrar.


UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie 2.2. Mulimi 0%"i 2*u//34

09:06 24.10.12 pag.6

1e+inirea unei mul&imi cu a2ut(rul +unc&iei caracteristice presupune c elementul x . apar&ine sau nu apar&ine mul&imii : ( a treia p(si7ilitate este eCclus. Ens n realitate pentru ( mare di)ersitate de (7iecte nu eCist criterii eCacte de apartenen&: +unc&ia caracteristic d(ar pentru unele elemente este ,er( *se cun(a"te precis neapartenen&a elementului la mul&imea dat. sau unu *elementul apar&ine sigur mul&imii c(nsiderate.. 8entru restul elementel(r +unc&ia *x+ ar tre7ui s ia )al(ri ntre > "i #. 9st+el de clase de elemente +(rmea, (7iectul te(riei mul&imil(r 0%"i 2*u//34. E&#m'lul 2.5. Mul&imea % ! "x ( x44#$ este de+init ca setul de numere mult mai mari ca unu. En sensul (7i"nuit % nu p(ate +i c(nsiderat ( mul&ime. ;e p(ate spune precis c numerele mai mici dec@t # nu apar&in lui %. 'umerele mai mari ca # p(t +i c(nsiderate elemente din % cu un anumit grad de su7iecti)ism: cu c@t numrul c(nsiderat este mai mare cu at@t pare mai c(rect s c(nsiderm c acesta apar&ine lui %. Ultima a+irma&ie p(ate +i descris de eCemplu cu a2ut(rul +unc&iei caracteristice de mai 2(s:

%*x+ ! > dac x # "i %*x+ ! ?#=*x-#+-#@-# dac x 4 #.


0 mul&ime +u,,- se )a de+ini utili,@nd aplica&ia mul&imii uni)ersale . n segmentul ?>, #@ deci %*x+A.?>, #@ care determin gradul de apartenen& a +iecrui x . mul&imii +u,,- %. En acest ca, +unc&ia %*x+ se nume"te *u!-i# .# %'%$)#!#!( . 9lt+el spus o mulime fuzzy A poate fi definit ca o mulime de perechi (x, A(x)), n care x U, iar A(x) este funcia de apartenen. 1e eCemplu mul&imea +u,,- a numerel(r naturale Dnu prea mariD p(ate +i de+init ca mul&imea % a perec!il(r "*#,#+, * ,#+, *&,#+, *B,>.C+, *),>.;+, *D,>.6+, *6,>.D+, *;,>.)+, *C,>.&+, *#>,>.#+, *##,>+,*# ,>+,...$. Mul&imea uni)ersal n acest ca, este mul&imea numerel(r naturale iar +unc&ia de apartenen& este de+init e)ident su7iecti). Mul&imea +u,,- )id are +unc&ia de apartenen& egal cu >: x. *x+ ! >. Mul&imea uni)ersal are +unc&ia de apartenen& identic #A x. .*x+ !#. '(&iunea de egalitate a d(u mul&imi +u,,- se intr(duce de asemenea cu a2ut(rul +unc&iei de apartenen&: . u( mulimi *u//3 A ,i B +# !um#+- #"%l# .%-( x U %0#m A(x) B(x). <a +el "i rela&ia de inclu,iune: )(m spune c mulim#% *u//3 A #+)# +u1mulim# % mulimii *u//3 B 2#+)# i!-lu+( 6! B7 A B47 .%-( x U %$# l - i!#"%li)%)#% A(x) B(x4. Mul&imea +u,,- )id este su7mul&ime a (ricrei mul&imi. 2.3. O'#$%ii -u mulimi En acest paragra+ )(m de+ini trei (pera&ii cu mul&imi: $#u!iu!#%7 i!)#$+#-i% "i - m'l#m#!)%$% (pera&ii de 7a, "i d(u (pera&ii suplimentare: .i*#$#!% ,i .i*#$#!% +im#)$i-( . R#u!iu!#% a d(u mul&imi % "i ' se )a numi mul&imea C *C ! %'+ care c(n&ine t(ate elementele lui % "i t(ate elementele mul&imii ' alte elemente nu are. 1e eCemplu pentru % ! "a, b, c, d$ "i ' ! "c, d, e, f$ reuniunea l(r )a +i mul&imea C ! "a, b, c, d, e, f$ . Cu alte cu)inte C ! % ' ! "x L x% sau x'$. I!)#$+#-i% a d(u mul&imi % "i ' se )a numi mul&imea C ! %' care c(n&ine t(ate elementele c(mune ale acest(r d(u mul&imi: C ! "x ( x% 0i x'$. 8entru acelea"i % "i ' din eCemplul precedent %' ! "c, d$. 0pera&iile de reuniune "i intersec&ie p(t +i de+inite pentru ( +amilie de mul&imi %i, i ! #,...,n : %i ! "x ( x%# sau x% sau ... x%n$,

%i ! "x ( x%# "i x% "i ... x%n$.


Di*#$#!% a d(u mul&imi % "i ' n(tat % - ' se nume"te mul&imea C!"x ( x% "i x'$. 8entru acelea"i % "i ' )(m a)ea % - ' O "a, b$ iar ' - %!"e, f$. 07ser)m nec(mutati)itatea acestei (pera&ii. Di*#$#!% +im#)$i-( se de+ine"te ca C ! % ' ! "x ( x% 0i x' sau x% 0i x'$. 8entru eCemplul precedent )(m a)ea %' ! '% ! "a, b, e, f$. E&#m'lul 2.8. Fie S, mul&imea "#, , &$ "i E mul&imea "&, B, )$ . 9tunci S E ! "#, , &, B, )$ S E ! "&$ "i S - E ! "#, $. 9dic S E c(n&ine t(ate elementele care apar +ie n S +ie n E. C!iar dac / apare ( dat n S "i nc ( dat n E, el )a +i regsit ( singur dat n S E, de(arece elementele nu p(t s se repete anal(gic "i pentru mul&imea S E. Mul&imea S - E c(n&ine elementele 1 "i 2 de(arece ele sunt n S, dar nu se a+l n E. Blementul / nu este pre,ent n mul&imea S - E de(arece de"i este n S, el apar&ine "i lui E. UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.4

C m'l#m#!)%$% mul&imii % n . *% .. n(tat cu C.% se )a numi mul&imea care c(n&ine t(ate elementele mul&imii . ce nu apar&in mul&imii %A C.% ! "x ( x. "i x%$. En ca,urile n care este e)ident despre care mul&ime . se )(r7e"te indicile p(ate +i (mis. C(mplementul lui % se )a mai n(ta prin P *% 7arat.. 1e eCemplu dac . ! "a, b, c, d, e, f, g$ atunci pentru acelea"i mul&imi % "i ' )(m a)ea C.% ! ! "e, f, g$, iar C.' ! "a, b, g$. ;e nume"te '%$)ii# a mul&imii % (ricare +amilie de pr&i F#, F , F&,..., Fn ale lui % care )eri+ic urmt(arele c(ndi&ii: #. Fi , i ! #, ,..., n< . Fi Fj, ! , i j< &. Fi ! %, i !#, ,...,n *2.1.

Utili,@nd +unc&ia de apartenen& (pera&iile de determinare a c(mplementarei unei mul&imi +u,,- % a reuniunii "i a intersec&iei a d(u mul&imi +u,,- % "i ' sunt de+inite ast+el: C(mplementara unei mul&imi +u,,- % se nume"te mul&imea +u,,- cu +unc&ia de apartenen& *x+ O # ? %*x+H *2.2. 5euniunea a d(u mul&imi +u,,- % "i ' numim mul&imea +u,,- %' cu +unc&ia de apartenen& %.'*x+ ! max?%*x+, '*x+@< *2./. =ntersec&ia a d(u mul&imi +u,,- % "i ' numim mul&imea +u,,- %' cu +unc&ia de apartenen&a %'*x+ ! min?%*x+, '*x+@< *2.4. BCist "i alte de+ini&ii ale ultimel(r d(u (pera&ii. 2.4. D#m !+)$%$#% #-9i0%l#!#i -u %:u) $ul i!-lu/iu!il $ 1(u mul&imi S "i E sunt egale dac "i numai dac S E "i E SH adic +iecare este simultan ( su7mul&ime a celeilalte. 9ceasta este anal(gic regulii aritmetice care a+irm c a O b atunci "i numai atunci c@nd simultan a b "i b a sunt ade)rate. 8utem dem(nstra ec!i)alen&a a d(u eCpresii - "i , art@nd c +iecare este inclus n cealalt. 9lt+el 1. se )a lua un elent ar7itrar x din - "i se )a dem(nstra c el apar&ine de asemenea "i lui ,, ap(i 2. se )a lua un element ar7itrar x din , "i se )a dem(nstra c el apar&ine de asemenea "i lui -. E&#m'lul 2.;. ; dem(nstrm as(ciati)itatea reuniunii "i di+eren&ei *S - *E 8++ **S - E+ - 8+ Encepem cu presupunerea c x apar&ine eCpresiei din st@ng. ;ec)en&a etapel(r este artat n ta7.2.1.
1. 2. /. 4. 3. 6. 4. Btapa x este din S - *E 8+ x este din S x nu este n E 8 x nu este n E x nu apar&ine lui 8 x apar&ine lui S - E x este n *S - E+ - 8 Qusti+icarea dat de+ini&ia (pera&iei ? "i *1. de+ini&ia (pera&iei ? "i *1. de+ini&ia (pera&iei "i *1. */. de+ini&ia (pera&iei "i */. de+ini&ia (pera&iei ? cu *2. "i *4. de+ini&ia (pera&iei ? cu *6. "i *3.

T%1#lul 2.1. 8rima 2umtate a dem(nstra&iei as(ciati)it&ii reuniunii "i di+eren&ei. 9m a2uns la c(nclu,ia c x apar&ine "i pr&ii drepte. 1e(arece x a +(st luat ar7itrar partea st@ng este su7mul&ime a pr&ii drepte. 1ar asta nu?i t(tul. Mai tre7uie s dem(nstrm c "i partea dreapt este su7mul&ime a pr&ii st@nga adic dac un x at7itrar este din *S - E+ G 8, atunci el se c(n&ine "i n S - *E 8+. 9m artat acest lucru n ta7elul 2.2.
1. 2. /. 4. 3. 6. 4. Btapa x este din S - *E - 8+ x este din S-E x nu este n 8 x este n S x nu apar&ine lui E x nu apar&ine lui 8 E x este n S G *E 8+ Qusti+icarea dat de+ini&ia (pera&iei ? "i *1. de+ini&ia (pera&iei ? "i *1. de+ini&ia (pera&iei ? "i *2. de+ini&ia (pera&iei ? "i *2. de+ini&ia (pera&iei cu */. "i *3. de+ini&ia (pera&iei ? cu *6. "i *4.

T%1#lul 2.2. 9 d(ua 2umtate a dem(nstra&iei as(ciati)it&ii reuniunii "i di+eren&ei. E&#m'lul 2.<. 1em(nstrm c dac S E, atunci S E E. 9dmitem c x S E. C(n+(rm de+ini&iei reuniunii 2. 1. x apar&ine sau lui ; sau lui E.

UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.6

En primul ca, de(arece n(i am presupus S E, c(nclu,i(nm c x E. En ca,ul *2. x este imediat n E. 1eci n am7ele ca,uri x este element de E "i am terminat prima 2umtate a dem(nstra&iei. :ia acum x E. En acest ca, x S E c(n+(rm de+in&iei de reuniune. 1eci E *SE. ceea ce c(nstituie partea a d(ua a dem(nstra&iei. C(nclu,ia: *S E+ E. K 2.5. =#-) $i ,i '$ .u+ -%$)#/i%! Un set (rd(nat de elemente se )a numi 0#-) $ sau - $)#: . 9ceasta nu este de+ini&ia n(&iunii de )ect(r care la +el ca "i n(&iunea de mul&ime nu se de+ine"te. Blementele care +(rmea, )ect(rul se numesc c((rd(nate sau c(mp(nente "i se numer(tea, de la st@nga spre dreapta. En acest sens se )a n&elege n(&iunea .# +#) $. !%) . $ect(rii se scriu n parante,e r(tunde c(mp(nentele se )(r separa la necesitate prin )irgul. 'umrul de c(mp(nente se nume"te lu!"im#% sau .im#!+iu!#% )ect(rului. 1e eCemplu 1 ! * ,&,>,&+ este un )ect(r de lungime B "i di+er de b ! *&, ,>,&+ . 07ser)m c este admis c(inciden&a c((rd(natel(r. $ect(rul de lungime 2 se mai nume"te perec!e iar de lungime n ? n!uplu. 1(i )ect(ri sunt #"%li dac au aceea"i lungime iar c(mp(nentele respecti)e c(incid. ;e nume"te '$ .u+ -%$)#/i%! a d(u mul&imi % "i ' *se n(tea, %C '. mul&imea )u)u$ $ perec!il(r *a,b+ pentru care a% b'. 8entru % O ' )(m a)ea %C % ! % . 8rin anal(gie %#C% C ...C %n se )a numi mul&imea tutur(r )ect(ril(r de lungime n *a#,a ,...,a n. pentru care a#%#, a % ,..., an%n. 1ac %#!% !...!% n!% pr(dusul carte,ian %#C % C ...C%n se )a n(ta %n. 1e eCemplu mul&imea 8 C 8 ! 8 este mul&imea tutur(r perec!il(r *a,b+ pentru care a b8 "i repre,int c((rd(natele punctel(r unui plan. 9ceast repre,entare a punctului unui plan a +(st pr(pus de ctre matematicianul "i +il(s(+ul +rance, 5ene 1escartes *1396?1630. din care cau, pr(dusul a d(u mul&imi i p(art numele. 9lt eCemplu +ie % ( mul&ime +init de sim7(luri *litere ci+re semne de (pera&ii "i (rt(gra+ice etc.. care de (7icei se nume"te al+a7et. Blementele mul&imii %n se numesc cu)inte de lungime n n al+a7etul %. Mul&imea % !%#% %&... de+ine"te t(ate cu)intele al+a7etului %. T# $#m% 2.1. D%-( A"7 A#7...7 An +u!) mulimi *i!i)# -u $A"$ m"7 $A#$ m#7...7 $An$ mn, %)u!-i L%#C % C ...C %nL O m#m ...mn. D#m !+)$%i# . $(m apela la met(da induc&iei matematice. 8entru n ! # te(rema este e)ident c(rect. 8resupunem c te(rema are l(c pentru n ! H "i )(m dem(nstra 2uste&ea ei pentru n ! H=#. C(n+(rm presupunerii L%#C % C ... C%H( O m#m ...mH. $(m c(nsidera un )ect(r ar7itrar *a#,a ,...,a H+%#C % C...C %H "i )(m aduga pe l(cul H=# c(mp(nenta aH=#%H=#. $(m (7&ine mH=# )ect(ri di+eri&i din %#C ...C %H=#. Cu alte cu)inte adug@nd la m#m ...mH *)ect(ri de lungime H. c(mp(nenta cu numrul H=# din %H=# se )(r (7&ine m#m ...mHmH=# )ect(ri di+eri&i din %#C % C... C%H C %H=#. 9l&i )ect(ri n acest pr(dus carte,ian nu eCist. Te(rema este ade)rat pentru n!H=# "i deci este ade)rat pentru n ar7itrar. C !+#-i!(. (%n( ! (%( n. >$ i#-i% )ect(rului 1 pe aCa i se )a numi c(mp(nenta cu numrul i a acestui )ect(r: dac 1!*a#,a ,...,ai,...,a n+, atunci pri1!ai. >$ i#-i% lui 1 pe aCele i#, i ,..., iH se nume"te )ect(rul de lungime H: pri#,i ,...,iH1O*ai#,...,aiH.. 8entru I ? mul&ime de )ect(ri de aceea"i lungime se intr(duce n(&iunea de pr(iec&ie a lui I pe aCa i "i pe aCele i#, i ,..., iH: priI ! "pri1 ( 1I$ "i pri#,i ,...,iHI ! "pri#,i ,...,iH1 ( 1I$. 2.5. C $#+' !.#!# ,i *u!-ii $(m numi c(resp(nden& ntre mul&imile % "i ' su7mul&imea % A& B. 1ac *a, b+ J se )a spune c b c(respunde lui a n c(resp(nden&a J. Mul&imea pr"% se )a numi . m#!iu .# .#*i!ii# *sau mulim#% +u$+( . iar pr#% ? . m#!iu .# 0%l $i *sau im%"i!#% lui %. ale c(resp(nden&ei J. 1ac pr"% A c(resp(nden&a se )a numi ) )%l .#*i!i)( *n ca, c(ntrar ? par&ial de+init.. C(resp(nden&a pentru care pr#% B se nume"te +u$:#-)i0(. C(resp(nden&a J se )a numi *u!-i !%l( dac +iecrui element din pr#J i )a c(respunde un singur element din pr J ! ' "i i!:#-)i0( dac +iecare element din d(meniul de )al(ri c(respunde unui singur element din d(meniul de de+ini&ie. 0 c(resp(nden& se nume"te 7iuni)(c *7i2ecti) 7i2ec&ie sau c(resp(nden& 1:1. dac ea este t(tal de+init sur2ecti) +unc&i(nal in2ecti).

UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.9

E&#m'lul 2.1?. 5epre,entarea lunil(r anului prin numerele l(r este ( 7i2ec&ie ntre mul&imea lunil(r "i mul&imea N# a numerel(r ntregi de la 1 p@n la 12.K T# $#m% 2.2. D%-( 6!)$# . u( mulimi A ,i B #&i+)( $A$ $B$. D#m !+)$%i% este 7anal "i p(ate +i reali,at prin met(da reducerii la a7surd. Entrade)r dac te(rema nu este 2ust p(t a)ea l(c d(u ca,uri: 1. L9L R L%L 2. L9L S L%L En primul ca, de(arece c(resp(nden&a este t(tal de+init n % p(t +i determinate d(u elemente cr(ra le )a c(respunde unul "i acela"i element b' ? nu se respect punctul al patrulea. Ca,ul (%( 4 ('( tre7uie eCclus. En al d(ilea ca, c(resp(nden&a +iind suriecti) n ' )(r +i cel pu&in d(u elemente care c(respund unuia "i aceluia"i a% ? nu se respect +unc&i(nalitatea. Ti ntr?un ca, "i n altul am a2uns la c(ntradic&ie deci nu ne rm@ne dec@t s +im de ac(rd cu a+irma&ia te(remei. Ultima te(rem permite: a. sta7ilirea egalit&ii cardinalel(r a d(u mul&imi +r calcule "i b) determinarea cardinalului unei mul&imi prin sta7ilirea unei c(resp(nden&e 7iuni)(ce a acestei mul&imi cu ( alt mul&ime cardinalul creia este cun(scut sau u"(r de calculat. Ca eCemplu T# $#m% 2.3. D%-( A #+)# mulim# *i!i)( ,i $A$ n7 %)u!-i !um($ul )u)u$ $ +u1mulimil $ mulimii A #+)# #n ($B(%)$ #$%$ #n). D#m !+)$%i# . $(m numer(ta elementele mul&imii % cu numere de la # p@n la n: % ! "a#, a ,..., an$ "i )(m c(nsidera mul&imea 'n de )ect(ri 7inari de lungime n. :iecrei su7mul&imi %K % i )(m pune n c(resp(nden& un )ect(r 1 ! *1#, 1 ,...,1 n+ 'n n a"a m(d nc@t 1i!> dac ai%K "i 1i!# dac ai%K. 9st+el mul&imii )ide i )a c(respunde )ect(rul *>>...>+ iar lui % G )ect(rul *##...#+ . B)ident c(resp(nden&a sta7ilit ntre mul&imea pr&il(r lui % "i mul&imea )ect(ril(r 7inari de lungime n este 7iuni)(c "i de aceea ('*%+( ! ('n(. 1ar 'n ! 'C'C... C ' "i ' ! ">,#$ . C(n+(rm c(nsecin&ei te(remei 2.1 ('n( ! ('( n ! n c.c.t.d. 1(u mul&imi au acela"i cardinal *sunt ec!ip(tente. dac ntre ele eCist ( c(resp(nden& 7iuni)(c. 8entru mul&imile +inite aceast a+irma&ie a +(st dem(nstrat iar pentru cele in+inite ser)e"te drept de+ini&ie a acestui c(ncept. Mul&imile de acela"i cardinal cu N *mul&imea numerel(r naturale. se numesc !um($%1il#. T# $#m% 2.4. 2C%!) $4 mulim#% !um#$#l $ $#%l# .i! +#"m#!)ul @?A1B !u #+)# !um($%1il(. D#m !+)$%i% a +(st pr(pus de >e(rg Cant(r "i p(art denumirea de met(da diag(nal Cant(r. 8resupunem c aceast mul&ime este numra7il "i deci eCist ( numer(tare a elementel(r ei. ; repre,entm t(ate numerele care n ca, general au +(rma un(r +rac&ii ,ecimale in+inite c(n+(rm acestei numer(tri: >,a##a# a#&a#B... >,a #a a &a B... >,a&#a& a&&a&B... .......................... $(m c(nsidera ( +rac&ie ,ecimal (arecare >,b#b b&bB... pentru care b# a## b a b& a&& bB aBB s.a.m.d. 9ceast +rac&ie nu se c(n&ine n sec)en&a de mai sus de(arece se de(se7e"te de primul numr prin prima ci+r dup )irgul de al d(ilea ? prin a d(ua etc. 1eci t(ate numerele segmentului ?><#@ nu p(t +i numer(tate "i mul&imea numerel(r reale ale acestui segment este nenumra7il. Cardinalul mul&imil(r de acest tip se nume"te c(ntinuum sau puterea c(ntinuumului iar mul&imile ? - !)i!u%l#. ;e nume"te *u!-i# ( c(resp(nden& +unc&i(nal. 1ac +unc&ia f sta7ile"te ( c(resp(nden& ntre mul&imile % "i ' se )a spune c f are tipul %' "i se )a n(ta fA %'. :unc&ia t(tal de+init fA %' se nume"te %'li-%i# a lui % n '. 1ac c(resp(nden&a f n acest ca, este suriecti) )(m spune c are l(c aplica&ia lui % pe '. 9plica&ia de tipul %% se nume"te )$%!+* $m%$#% *trans+(rmata. lui %. :unc&ia +: %#x% x...x% n' se nume"te +unc&ie n?ar. *8entru n O # )(m )(r7i de +unc&ii unare pentru n O M +unc&ii 7inare etc.. E&#m'lul 2.11. a. Entr?( ar!i) d(sarele sunt plasate n csu&e speciale pentru pastrare "i accesare rapid. 9s(ciind +iecrui d(sar csu&a care l c(n&ine se )a de+ini ( +unc&ie de tipul mul&imea d(sarel(r n mul&imea csu&el(r. =maginea acestei +unc&ii este mul&imea csu&el(r (cupate *ne)ide.. Uic@nd c aceasta este ( aplica&ie spunem c t(ate d(sarele sunt plasate n csu&e. 9plica&ia dat este in2ecti) dac +iecare csu& c(n&ine cel mult un d(sar. 1ac nu eCist csu&e li7ere aplica&ia este sur2ecti). 7. 'umrul de nmatriculare a unui aut(m(7il este +(rmat dintr?( succesiune de litere "i ci+re n +elul urmt(r: 2 / sau 4 litere urmate de 2 / sau 4 ci+re de eCemplu CB; 919. En termeni matematici nmatricularea aut(m(7ilel(r de+ine"te ( +unc&ie care pune n UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu - $#+' !.#!( 1iu!i0 -(7 %)u!-i

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.10

c(resp(nden& mul&imii aut(m(7ilel(r % mul&imea ' elementele creia sunt (7&inute n m(dul susnumit. c. 1ac %!"%ndrei, Iictor, Lon, -ugen, Christian$ M ( mul&ime de pers(ane c(ncrete "i ' este mul&imea +(rmat din ,ilele anului p(ate +i de+init ( aplica&ie f A %M' as(ciind +iecrui element din % ,iua sa de na"tere. 9plica&ia dat p(ate +i repre,entat prin ta7elul su de )al(ri. Bste u"(r s se a2ung la c(nlu,ia c aceast aplica&ie p(ate s nu +ie in2ecti).K E&#m'lul 2.12. :ie % ( su7mul&ime a unei mul&imi '. 9plica&ia fA %M' de+init prin f*x+ ! x pentru (rice x% se nume"te in&ecie canonic a lui A n B. 1up cum reiese "i din denumire aceast aplica&ie este in2ecti).K :ie J %x' . D%-( - $#+' !.#!% ' B&A %$# l - %)u!-i -C!. '#$#-9#% ((,a) %'%$i!# lui ' .%-( ,i !um%i .%-( (a,() %, ' +# 0% !umi i!0#$+% lui % ,i +# 0% ! )% '$i! %!". 1ac c(resp(nden&a in)ers +unc&iei fA% ' este +unc&i(nal ea se )a numi +unc&ie in)ers +unc&iei f "i se )a n(ta prin f -#. :ie fA%' "i gA'C. :unc&ia hA%C se )a numi - m' /ii% +unc&iil(r f "i g *)(m n(ta f(g. dac are l(c egalitatea h*x+!g*f*x++ n care x %. ;e mai spune c h a +(st (7&inut prin su7stituirea lui f n g. Men&i(nm +r dem(nstra&ie: T# $#m% 2.5. D%-( f ,i ) +u!) i!:#-)i0#7 l% *#l 0% *i ,i )of. T# $#m% 2.5. D%-( f ,i ) +u!) +u$:#-)i0#7 l% *#l 0% *i ,i )of. T# $#m% 2.8. D%-( f ,i ) +u!) 1i:#-)i0#7 l% *#l 0% *i ,i )of ,i f!"o)!". 8entru +unc&ii de mai multe argumente fA%m', gA'nC sunt p(si7ile mai multe )ariante de su7stitu&ie care c(nduc la +unc&ii de di+erite tipuri. Un interes aparte pre,int ca,ul c@nd a)em +unc&ii de tipul f#A%m#%,... fnA%mn%. En acest ca, sunt p(si7ile (ricare su7stitu&ii de +unc&ii "i redenumiri de argumente. :unc&ia (7&inut din f# ... fn printr?( su7stituire (arecare "i redenumirea argumentel(r se nume"te +u'#$' /ii% f# ... fn. BCpresia care eCprim aceasta superp(,i&ie "i care c(n&ine sim7(luri +unc&i(nale "i de argumente se nume"te * $mul(. 2.8. R#l%ii ,i '$ '$i#)(il# l $ ;e nume"te $#l%i# n?ar pe : su7mul&imea 8 :n. $(m ,ice c a#,... an, sunt n rela&ia 8 dac *a#,... an.8. 0 rela&ie unar este ( parte a mul&imii : "i determin ( pr(prietate a elementel(r unei su7mul&imi a mul&imii : din care cau, pentru n O # denumirea de rela&ie practic nu se utili,ea,. Un interes mai mare pre,int ca,ul c@nd n ! ? rela&iile 7inare. 1ac a "i b se a+l n rela&ia 8, aceasta se )a scrie a8b. E&#m'lul 2.13. 8entru mul&imea 5: rela&ia DSD are l(c pentru perec!ea *&,C+ "i nu are l(c pentru *D,B+. 5ela&ia Na fi di1iOorN are l(c pentru perec!ea *6,&)+ "i nu are l(c pentru *#;, + sau *B,C+. 8entru ( mul&ime de (ameni p(t +i rela&ii de tipul Na fi prieteniN Na locui in acela0i ora0N Na fi fiuN, etc.K R#+)$i-i% lui 8 pe :# : este 8# ! 8:# . 8entru de+inirea unei rela&ii p(t +i utili,ate (ricare din met(dele de de+inire a mul&imil(r. 0 p(si7ilitate suplimentar este matricea de rela&ie. 8entru mul&imea : ! "a#, a ,..., am$ aceasta este ( matrice mxm n care # dac ai8aj a*i,j+ O > n ca, c(ntrar. 1e(arece rela&ia este n ultim instan& ( mul&ime p(t +i eCecutate acelea"i (pera&ii *reuniune intersec&ie etc.. "i cu rela&iile. 0 rela&ie se nume"te in)ersa rela&iei 8 *se )a n(ta 8-#. dac ai8aj are l(c atunci "i numai atunci c@nd are l(c aj8-#ai. 5ela&ia p(ate p(seda ( serie de pr(priet&i dintre care )(m men&i(na $#*l#&i0i)%)#%7 +im#)$i% "i )$%!/i)i0i)%)#%. 1ac pentru a: are l(c a8a rela&ia 8 se nume"te $#*l#&i0( . 1iag(nala principal a matricei rela&iei 8 c(n&ine numai unit&i. 5ela&ia 8 se nume"te %!)i$#*l#&i0( dac nu eCist a: pentru care ar a)ea l(c a8a. 1iag(nala principal a matricei unei ast+el de rela&ii c(n&ine numai ,er(uri. 5ela&iile N N Na a1ea un di1iOor comunN sunt re+leCi)e. 5ela&iile Na fi fiuN N4N ? sunt antire+leCi)e. 1ac pentru ( perec!e *a,b+: din a8b re,ult b8a *rela&ia are l(c n am7ele pr&i sau nu are l(c de +el. rela&ia 8 se nume"te +im#)$i-( . 8entru ast+el de rela&ii c*i,j+ ! c*j,i+ : matricea este simetric +a& de diag(nala principal. 5ela&ia se )a numi %!)i+im#)$i-(7 dac din ai8aj "i aj8ai re,ult c ai!aj . 5ela&ia D D este antisimetric iar Na locui n acela0i ora0N ? simetric. 5ela&ia 8 se nume"te )$%!/i)i0( dac pentru (ricare a b "i c din a8b "i b8c re,ult a8c. 5ela&iile Na locui n acela0i ora0N, NegalN N9N sunt tran,iti)e iar Na fi fiuN nu este tran,iti). 8entru (ricare rela&ie 8 p(ate +i de+init n(&iunea de nc!idere tran,iti) 5 V: a8Kb *a se a+l n rela&ia 8V cu b. dac n : eCist ( sec)en& de n elemente a!a#,..., an-#, an ! b n care pentru elementele )ecine are l(c 8A UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.11

a8a , a 8a&,..., an-#8b. 1ac 8 este tran,iti) atunci 8K!8 . 8entru rela&ia Na fi fiuN rela&ia Na fi descendent directN este nc!idere tran,iti) *este reuniunea rela&iil(r Na fi fiuN, Na fi nepotN, Na fi strnepotN s.a.m.d... 0 rela&ie care p(sed pr(priet&ile re+leCi)itate simetrie "i tran,iti)itate se nume"te rela&ie de #-9i0%l#!(. ;e nume"te $#l%i# .# $.i!# (ricare rela&ie care p(sed pr(priet&ile re+leCi)itate antisimetrie "i tran,iti)itate. 0 rela&ie antire+leCi) antisimetric "i tran,iti) se nume"te $#l%i# .# $.i!# +)$i-)( . 1(u elemente a "i b se numesc - m'%$%1il# c(n+(rm rela&iei de (rdine 8 dac are l(c a8b sau b8a. 0 mul&ime : cu ( rela&ie de (rdine de+init pe : se nume"te ) )%l $. !%)( dac (ricare d(u elemente din : sunt c(mpara7ile "i '%$i%l $. !%)(7 n ca, c(ntrar. E&#m'lul 2.14. 5ela&iile N N N N pentru ( mul&ime de numere sunt rela&ii de (rdine iar N9N N4N ? de (rdine strict. 5ela&ia de su7(rd(nare n cadrul unei ntreprinderi de+ine"te ( (rdine strict *dar par&ial ? nu p(t +i c(mpara&i c(la7(rat(rii di+erit(r departamente.. En al+a7etul latin literele sunt aran2ate ntr?( (rdine 7inecun(scut: se a+l n rela&ia de precedare a literel(r. C(n+(rm acestei rela&ii p(ate +i sta7ilit rela&ia de precedare a cu)intel(r ? (rdinea leCic(gra+ic a cu)intel(r *utili,at de eCemplu n dic&i(nare.. 5ela&ia de (rdine leCic(gra+ic p(ate +i de+init "i pentru in+(rma&ii numerice. 1e eCemplu n calculat(r data "i anul sunt mem(ri,ate su7 +(rma Nanul, luna, OiuaN pentru ca (rdinea de cre"tere a datei t(tale s c(incid cu (rdinea leCic(gra+ic. K 2.;. O'#$%ii ,i %l"#1$#. >$ '$i#)(il# '#$%iil $ :unc&ia de tipul A : : se )a numi '#$%i# n?ar pe :. ;etul % ! 9:, 4 n care este ( mul&ime de (pera&ii de+inite pe : se nume"te %l"#1$(. Mul&imea : se )a numi mul&ime de 7a, sau sup(rtul iar ! "#, ,..., m,...$ ? signatura alge7rei %. $ect(rul c(mp(nentele cruia sunt arit&ile (pera&iil(r #, ,... se nume"te tipul alge7rei %.
n

0pera&ia se nume"te: a. 7. c. d. e. c(mutati) dac ab ! ba as(ciati) dac pentru (ricare a, b, c are l(c *ab+c ! a*bc+ idemp(tent dac aa ! a, distri7uti) st@nga +a& de (pera&ia g dac pentru (ricare a, b, c are l(c rela&ia a*bgc+ ! *ab+g*ac+ "i distri7uti) dreapta dac *agb+c ! *ac+g*bc+.

1ac eCist un element e pentru care are l(c ae ! ea ! a atunci acest element se nume"te neutru *sau unitate.. E&#m'lul 2.15 . a. 8entru ( mul&ime ar7itrar . "i mul&imea tutur(r pr&il(r B*.+ alge7ra % ! "B*.+, , , $ se nume"te alge7r 7((leana a mul&imil(r. Tipul ei este * , ,#+. 7. 9lge7ra % ! "8,W C $ se nume"te c@mp al numerel(r reale. 9m7ele (pera&ii sunt 7inare deci tipul este * , +.K 9lge7rele P ! ":,,$ *cu d(u (pera&ii 7inare ? reuniunea "i intersec&ia. se numesc latice dac au l(c aCi(mele: >1: ab ! ba, ab ! ba ? - mu)%)i0i)%)# >2: a*bc+ ! *ab+c, a*bc+ ! *ab+c ? %+ -i%)i0i)%)# >3: a*ba+ ! a, a*ba+ ! a ? %1+ $1i# pentru (ricare a, b, c:. ;e p(ate (7ser)a c n acest sistem de aCi(me se p(t sc!im7a ntre ele sim7(lurile "i pr(prietate cun(scut su7 denumirea de principiul dualit&ii pentru latici. 1e asemenea plec@nd de la aCi(mele de mai sus se p(ate dem(nstra pr(prietatea numit i.#m' )#!( aa ! a, aa ! a pentru (ricare a:. 8rin de+ini&ie ( latice +init *mrginit. are un element care este cea mai mic margine superi(ar numit prim element al laticii n(tat prin # ast+el nc@t a# ! #, a# ! a, a: "i un element care este cea mai mare margine in+eri(ar numit ultim element al laticii n(tat prin > ast+el nc@t a> ! >a ! a, a> ! >a ! >, a:. :ie P ! ":, , , >, #$ ( latice +init "i a:. Un element c(mplementar sau pe scurt un c(mplement al elementului a este elementul a *n(n a. ast+el nc@t a a ! # ? principiul ter&ului eCclus a a ! > ? principiul c(ntradic&iei. B)ident nu (ricare element dintr?( latice +init are un c(mplement iar dac acesta eCist nu este n m(d necesar unic. ;u7liniem aici c elementele > "i # au +iecare un c(mplement unic respecti) # "i >A > ! #, #! >. 1ac ntr?( latice +init (rice element a are un c(mplement a aceast latice se nume"te c(mplementar. 0 latice P este distri7uti) dac "i numai dac *ab+c ! *ac+*bc+, UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie *ab+c ! *ac+*bc+, a, b, c:.

09:06 24.10.12 pag.12

8entru d(u alge7re % ! "C, #, ,..., n$ "i ' ! "Q, g#,g ,...,gn$ de acela"i tip se nume"te m m $*i+mul alge7rei % n alge7ra ' aplica&ia A CQ care )eri+ic c(ndi&ia

*i*cj#,..., cjl*i+++ ! gi**cj#+,..., *cjl*i+++


pentru t(&i i !#,..., n "i t(ate elementele c2rC.

*2.3.

Un (m(m(r+ism 7iuni)(c se nume"te i/ m $*i+m al alge7rei % n alge7ra '. 1ac eCist i,(m(r+ismul lui % n ' atunci eCist "i i,(m(r+ismul lui ' n % ? alge7rele % "i ' se )(r spune i/ m $*# . 8entru ca,ul % ! ' i,(m(r+ismul se )a numi %u) m $*i+m . 2.<. M .#l# +i +i+)#m# %l"#1$i-#. Al"#1$% $#l%iil $ '(&iunea de m .#l este una din n(&iunile de 7a, n matematica discret. ;e )a numi m .#l : setul care c(nst din mul&imea Q ? sup(rtul m(delului "i ( mul&ime de rela&ii S de+inite pe QA : ! 9Q, S4 *2.6. En *2.6. S ! "8##, 8# ,..., 8#n#, 8 #, 8 ,..., 8 n ,..., 8m#, 8m ,..., 8mnm$ este +i"!%)u$% m(delului 8ij:i. BCp(nenta sup(rtului determin aritatea rela&iei. 1(u rela&ii 8i "i 8j care au aceea"i aritate se numesc - m'%)i1il#. ;etul care c(n&ine mul&imea Q (pera&iile "i rela&iile de+inite pe 1 % ! 9Q, ,, S4 se nume"te +i+)#m %l"#1$i- F G. M(delul este un ca, particular al sistemului alge7ric c@nd mul&imea , este )id iar pentru ( alge7r mul&imea S este )id. Un alt ca, particular al sistemel(r alge7rice l c(nstituie %l"#1$% $#l%iil $ "i eCtensia acesteea ? %l"#1$% $#l%i !%l(. 8entru ( alge7r a rela&iil(r drept sup(rt ser)e"te mul&imea rela&iil(r c(nsiderate iar signatura ( +(rmea, (pera&iile de reuniune intersec&ie di+eren& "i pr(dusul carte,ian eCtins al rela&iil(r. ; +acem cun("tin& cu aceste (pera&ii. R#u!iu!#% *i *& a d(u rela&ii c(mpati7ile 8i "i 8j este mul&imea tutur(r c(rte2uril(r +iecare dintre care apar&ine cel pu&in uneia din rela&ii. I!)#$+#-i% *i *& a d(u rela&ii c(mpati7ile 8i 0i 8j se )a numi mul&imea tutur(r c(rte2uril(r care apar&in am7el(r rela&ii n acela"i timp. Di*#$#!% *i+*& a d(u rela&ii c(mpati7ile 8i "i 8j se nume"te mul&imea tutur(r c(rte2uril(r care apar&in lui 8i "i nu apar&in rela&iei 8j . >$ .u+ -%$)#/i%! #&)i!+ *ix*& a d(u rela&ii 8i "i 8j se )a numi mul&imea tutur(r c(rte2uril(r +(rmate prin c(ncatenarea lui a8i "i a lui b8j. BCemplu: dac 8i !"*a,b+,*a,c+,*a,e+$ iar 8j ! **a,b,c+,*c,d,e+$ atunci 8ix8j ! "*a,b,a,b,c+, *a,b,c,d,e+, *a,c,a,b,c+, *a,c,c,d,e+, *a,e,a,b,c+, *a,e,c,d,e+$. 9lge7ra rela&iil(r "i m(delele sunt utili,ate pentru +(rmali,area un(r (7iecte reale. $(m eCempli+ica prin +(l(sirea alge7rei rela&iil(r n ca,ul 7a,el(r rela&i(nale de date. 0 1%/( .# .%)# de tip rela&i(nal este un ta7l(u 7idimensi(nal n care c(l(anele determin a"a numitele domene *atri7ute. iar liniile sunt c(rte2uri de )al(ri c(ncrete ale atri7utel(r care se a+l n rela&ia 8. 1e eCemplu rela&ia 8) ? DeCameneD *).ta7. 2./.. 5ela&ia 8) este ( su7mul&ime a pr(dusului carte,ian Q#xQ xQ&xQBxQ). Blemente ale d(menului Qi sunt )al(rile atri7utel(r: Q# O "&-#>#, &-)>#, &-)> , &-&#>$ ? numerele audit(riil(r unde au l(c eCameneleH Q O ":atematica discret n inginerie, :icroelectronica, ,iOica, Circuite integrate, -lectrotehnica$ - denumirea disciplinel(rH Q& O "conf.I.'e0liu, conf. I.5egur, conf.%.Qiligul, conf.I.Rontea, prof.L.Samusi$ -eCaminat(riiH QB ! "& iunie, B iunie, ; iunie, #& iunie$ - data examenului< Q) ! "EL-CD#, EL-CD , EL-CD&, C-CB#, C-CB , C-C)#, C-C) $ ? denumirea grupei. 'umerele #, ,..., #> din prima c(l(an identi+ic elemente ale rela&iei 8). T%1#lul 2.3. 5ela&ia eCamene. 8) 1 2 / 4 Q# /?101 /?202 /?/10 /?101 Q Matematica discret n inginerie Micr(electr(nica :i,ica Circuite integrate Q& c(n+. $.%e"liu c(n+. $.T(ntea pr(+. =.;amusi c(n+. $.'egur QB / iunie 4 iunie / iunie 4 iunie Q) T=?961 C?931 T=?962 C?941 *2.4.

UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie 8) 3 6 4 6 9 10 Q# /?104 /?101 /?101 /?202 /?/10 /?101 Q Blectr(te!nica Matematica discret n inginerie Matematica discret n inginerie Micr(electr(nica :i,ica Circuite integrate Q& c(n+. 9.1iligul c(n+. $.%e"liu c(n+. $.%e"liu c(n+. $.T(ntea pr(+. =.;amusi c(n+. $.'egur

09:06 24.10.12 pag.1/ QB / iunie 6 iunie 1/ iunie 6iunie 6iunie 6iunie Q) T=?931 T=?962 T=?96/ C?932 T=?961 C?942

Al"#1$% $#l%i !%l( este ( eCtensie a alge7rei rela&iil(r n sens c signatura S n a+ar de cele 4 (pera&ii descrise anteri(r mai c(n&ine c@te)a (pera&ii speciale: proiecia7 selecia "i &onciunea. 0pera&ia +#l#-i# permite e)iden&ierea unei su7mul&imi de c(rte2uri care p(sed ( pr(prietate dat. 1e eCemplu (pera&ia selec&ie permite e)iden&ierea rela&iei orarul conf . I.'e0liu ? liniile n care )al(area d(menului Q& este c(n+. $.%e"liu: 8) 1 6 4 T%1#lul 2.4. 5e,ultatul (pera&iei selecie pentru )al(area c(n+. $.%e"liu Q# Q Q& QB Q) /?101 Matematica discret n inginerie c(n+. $.%e"liu / iunie T=?961 /?101 Matematica discret n inginerie c(n+. $.%e"liu 6 iunie T=?962 /?101 Matematica discret n inginerie c(n+. $.%e"liu 1/ iunie T=?96/

0pera&ia '$ i#-i# se de+ine"te intr(duc@nd pentru sup(rtul Q al alge7rei rela&i(nale ( parti&ie de n su7mul&imi *n este aritatea rela&iei. 8nQn. 8r(iec&ia rela&iei 7inare 8 %x' pe % */r8 S%+ se nume"te mul&imea "ai ( *ai,bi+8 $. 8r(iec&ia /r8nS%i#,...,% im a rela&iei n?are 8n%#x% x...x% n, m n, pe %i#, %i ,..., %im se nume"te mul&imea c(rte2uril(r *ai#, ai ,..., aim+ n care ai#%i#, ai %i ,..., aim%im "i +iecare c(rte2 este parte a unui element al rela&iei n?are 8n. Cu alte cu)inte (pera&ia proiecie permite c(nstruirea unei su7mul&imi 1erticale a rela&iei *a unei mul&imi de su7mul&imi de atri7ute care se (7&ine prin alegerea un(r d(mene c(ncrete.. 1e eCemplu /r*8 )SQ ,Q&+ determin denumirea eCamenel(r "i numele eCaminat(ril(r *liniile care c(incid se scriu ( singur dat ).ta7. 2.3.. T%1#lul 2.5. 5e,ultatul (pera&iei proiecie . Q Matematica discret n inginerie Micr(electr(nica :i,ica Circuite integrate Blectr(te!nica Q& c(n+. $.%e"liu c(n+. $.T(ntea pr(+. =.;amusi c(n+. $.'egur c(n+. 9.1iligul

0pera&ia : !-iu!# *2(in. a d(u ta7ele care au un d(men c(mun permite c(nstruirea unui ta7el n(u n care +iecare linie se )a (7&ine din unirea a d(u linii din ta7elele ini&iale. 9ceste linii c(respund aceluia"i atri7ut din d(menul c(mun. 1(menul c(mun se )a scrie ( singur dat. 1e eCemplu pentru ta7ele 2.6 "i 2.4 d(menul c(mun este Q) re,ultatul (pera&iei de 2(nc&iune este pre,entat n ta7elul 2.6. T%1#lul 2.5. Q# /?202 /?/10 /?104 Q# /?104 /?/10 /?202
Q# /?202 /?/10 /?104 Q Micr(electr(nica :i,ica Blectr(te!nica

Q Micr(electr(nica :i,ica Blectr(te!nica Q Blectr(te!nica Matematica Micr(electr(nica


Q& c(n+. $.T(ntea pr(+. =.;amusi c(n+. 9.1iligul QB 4 iunie / iunie / iunie

Q& c(n+. $.T(ntea pr(+. =.;amusi c(n+. 9.1iligul T%1#lul 2.8. Q& c(n+. 9.1iligul c(n+. <.1(g(taru c(n+. $.T(ntea
Q## Q# /?104 Blectr(te!nica /?/10 Matematica

QB 4 iunie / iunie / iunie QB 1/ iunie 1/ iunie 14 iunie

Q) C?931 T=?962 T=?931 Q) C?931 T=?962 T=?931


QB# 1/ iunie 1/ iunie 14 iunie Q) C?931 T=?962 T=?931

T%1#lul 2.;. 5e,ultatul (pera&iei join .


Q&# c(n+. 9.1iligul c(n+. <.1(g(taru c(n+. $.T(ntea

/?202 Micr(electr(nica

UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.14

0pera&ia join este de+init nu numai pentru c(ndi&ia de egalitate a d(u d(mene ci p(t +i "i alte c(ndi&ii de c(mparare de eCemplu 4, , 9, , etc.

,xerciii
2.1. Care sunt elementele mul&imii ""a, b, c$, "a$, "b, c$$ X 2.2. Bste (are 2ust rela&ia "a$ "a, b, c$X :(rma&i lista pr&il(r mul&imii %!"a, b, c$. 2./. 8entru ca,urile de mai 2(s determina&i dac mul&imile % "i ' sunt egale. a. %!"x * $ x4>$ '!"x * $ x LxL$< 7. %!"x * $ x4>$ '!"x * $ x LxL$< c. %!'!"x - $ x G x este numr par$< d. %!"x N#. $ x - impar "i nu se mparte la /$ '!"x N#. $ x -# este di)i,i7il prin 24$. 2.4. 1e+ini&i mul&imile: a. Mul&imea numerel(r ntregi mai mari ca 100. 7. Mul&imea numerel(r ntregi pare. 2.3. 8r(pune&i c@te ( pr(cedur generat(are pentru mul&imile de mai 2(s. a. %!"#, , B, ;, #D, & , DB,T$< 7. '!"#, , 6, #B,T$< c. C!"B, D, ;, C, #>, # , #B, #), #D, #;, >$. 2.6.1em(nstra&i ec!i)alen&ele: a. (S (T R)) ((S T) (S R)) 7. ((S T) - R) ((S - R) (T - R)) c. (S - (T R)) ((S - T) - R) 2.4. :ie S E, dem(nstra&i c: a. (ST) = S 7. (S -T) = c. B*S+ B*E+. 2.6. 9rta&i c a. B*S+ B*E+ B*S E+ 7. B*S E+ B*S+ B*E+ 8(t *a+ sau *b+ +i ade)rate dac inclu,iunea este nl(cuit prin ec!i)alen& X Ce repre,int B*B*B*+++X 2.9. 1e+ini&i d(u mul&imi % "i ' "i ( c(resp(nden& *( aplica&ie fA%'. care ar permite interpretarea +iecrei dintre situa&iile de mai 2(s a. registrul unui !(tel cu 100 camereH 7. ( carte de tele+(aneH c. re,ultatele unui tira2 ;uperl(t(H d. cuprinsul unei cr&i. Ce pute&i spune despre pr(priet&ile acest(r c(resp(nden&e *aplica&ii.X 2.10. 8entru +iecare dintre ca,urile de mai 2(s s se sta7ileasc dac c(resp(nden&a dintre % "i ' *aplica&ia fA%'. este sur2ecti) in2ecti) sau 7i2ecti). 1etermina&i in)ersa atunci c@nd f este 7i2ecti). a. 7. c. d. e. +. %!* %!* %!"x * ( (x( &$ f*x+!x =Dx=; %!* %!* %!N '!*, f*x+!x=6 '!*, f*x+! x =# x=#D '!"x * ( > (x( #>>$ '!*, '!*, '!N, f*x+!)x-B(x( f*x+!e x= f*x+!x =x.

2.11. :ie aplica&iile f "i g : N". N". de+inite cu a2ut(rul ta7elel(r de mai 2(s x f*x+ x # ) # B & D & B & B ) ) D ; D 6 # 6 ; C ; C #> C #> 6 #>

UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie g*x+ # ; ) D 6 B C #>

09:06 24.10.12 pag.13

a. 5epre,enta&i n acela"i m(+ aplica&iile: fof, fog, gof, gog< 7. ;ta7ili&i care din aplica&iile ini&iale *f sau g. este 7i2ecti) "i sta7ili&i in)ersa ei.

UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie 3. ELEMENTE DE LOGIC MATEMATIC

09:06 24.10.12 pag.16

<(gica matematic reune"te te(ria mul&imil(r te(ria alg(ritmil(r te(ria m(delel(r "i te(ria dem(nstra&iil(r. $(m +ace cun("tin& cu unele m(mente legate de )# $i% %l" $i)mil $ care studia, m(delele matematice ale (pera&iil(r mecanice eCecutate de (ameni sau disp(,iti)e speciale atunci c@nd re,(l) pr(7leme de mas de acela"i tip n capit(lul 3. T# $i% m .#l#l $ a aprut prin aplicarea met(del(r l(gicii matematice la alge7r trans+(rm@ndu?se ntr?( disciplin de?sine?sttt(are care studia, m(delele matematice ale te(riil(r "tiin&i+ice pun@nd n e)iden& legile c(mune tutur(r te(riil(r ce se eCprim printr?un lim7a2 +(rmali,at dat. T# $i% .#m !+)$%iil $ care repre,int partea principal a l(gicii matematice studia, m(delele matematice ale pr(cesului g@ndirii structura g@ndirii ale ra&i(namentel(r utili,ate n matematic. 0rice pr(ces de g@ndire printre care "i cel utili,at n matematic este legat de urmt(arele patru (7iecte: 1. Un lim7a2 P n care se eCprim premisele ini&iale *datele. ale g@ndirii di+eritele m(mente ale g@ndirii re,ultatele (7&inute prin ra&i(nament. 1e (7icei P este lim7a unui p(p(r m7(g&it cu termeni "i c(ncepte caracteristice te(riei (7iectel(r studiate. 2. 0 clas U a (7iectel(r studiate 5. /. Un c(ncept de ade)r al enun&ului a n lim7a2ul P pri)ind (7iectul studiat 5U. 4. Un pr(ces de ela7(rare a enun&uril(r +(l(site n ra&i(nament c(nst@nd n trecerea de la unele enun&uri numite '$#mi+# la un enun& n(u numit - !+#-i!( a enun&uril(r ini&iale. M(delul matematic al pr(cesului g@ndirii c(nst din urmt(arele m(dele: <im7a2ul +(rmali,at care este m(delul matematic al lim7a2ului PH M(delul matematic al (7iectului studiat 5H 1e+ini&ia eCact a c(nceptului de ade)r a enun&ului Y din lim7a2ul n m(delul H Calculul l(gic sau m(delul matematic al trecerii de la premise la c(nsecin&e. 1intre principalele (rientri ale l(gicii matematice p(t +i men&i(nate l(gica clasic l(gica intui&i(nist l(gica p(li)alent l(gica !i7rid l(gica +u,,- etc. 1e+inirea rigur(as a pr(7lemel(r legate de "tiin&a calculat(arel(r in+(rmatica te(retic "i aplicat este 7a,at pe principiile l(gicii matematice. 8r(7lemele te!nice pri)ind circuitele l(gice "i c(men,ile sec)en&iale ma2(ritatea m(delel(r matematice utili,ate n inteligen&a arti+icial nu p(t +i c(ncepute n a+ara acestui d(meniu. 3.1. Fu!-iil# %l"#1$#i l "i-ii $(m e)iden&ia n m(d de(se7it mul&imea ' care c(n&ine d(u elemente n(tate de (7icei prin > "i # 'O">,#$ . 9ceste elemente nu )(r +i c(nsiderate numere n sensul (7i"nuit. 'e )(m (pri la interpretarea l(gic: > n sens de nu sau fals # n sens de da sau ade1rat H *) aminti&i de pr(gramare ? ,%PS "i E8.-.. Entr?un ca, mai general aceast interpretare nu este (7ligat(rie ? adesea elementele mul&imii ' p(t +i c(nsiderate sim7(luri +(rmale care nu au un sens aritmetic. 9lge7ra % ! 9', ,4 n care , este mul&imea (pera&iil(r fA 'n', n ! #, ,..., m se nume"te %l"#1$% l "i-ii sau 1 l#%!( dup numele matematicianului "i l(gicianului engle, >e(rge %((le *1613 ? 1664.. 0pera&iile fA 'n' se numesc *u!-ii %l# %l"#1$#i l "i-ii sau *u!-ii l "i-# 1 l##!# 2FB4. Cu alte cu)inte ( +unc&ie 7((lean de n argumente f*x#, x ,..., xn+ are d(meniul de )al(ri "i d(meniul de de+ini&ie mul&imea '!">,#$. Mul&imea tutur(r +unc&iil(r l(gice de n argumente n(tm prin / *n+. <u@nd n l(cul lui ' ( mul&ime +init : de cardinal H de sim7(luri +(rmale mpreun cu t(ate (pera&iile de+inite pe : )(m a2unge la l "i-% ' li0%l#!)( . Mul&imea tutur(r +unc&iil(r l(gice n l(gica p(li)alent se )a n(ta prin /H*n+. 0 %l"#1$( 1 l#%!( mai p(ate +i de+init ca ( l%)i-# - m'l#m#!)%$( ,i .i+)$i1u)i0( cu aCi(mele "i pr(priet&ile respecti)e *).p. 2.6.. 0 +unc&ie l(gic f*x#, x ,..., xn+ p(ate +i de+init cu a2ut(rul unui ta7el care c(n&ine n=# c(l(ane. 8rimele n c(l(ane )(r enumera t(ate c(m7ina&iile p(si7ile ale argumentel(r iar ultima determin )al(rile p(si7ile ale +unc&iei. E&#m'lul 3.1. 8entru ( +unc&ie de trei argumente f*x#, x , x&+ putem a)ea urmt(rul ta7el: x# 0 0 0 0 x 0 0 1 1 x& 0 1 0 1 f*x#,x ,x&+ 1 0 0 0 x# 1 1 1 1 Ta7elul /.1. x x& f*x#,x ,x&+ 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1

;e )a mai spune c c(m7ina&ia *>>>+ este aplicat n # *>>#+ ? n > ".a.m.d. C(m7ina&iile au +(st enumerate n (rdine leCic(gra+ic ncep@nd de la > repre,entat n 7inar prin *>>>+ p@n la 6 ? *###+. 9)em 6 c(m7ina&ii p(si7ile n ca,ul unei +unc&ii de trei argumente.K 8entru ca,ul unei +unc&ii de n argumente (7ser)m c c(m7ina&iile p(si7ile ale argumentel(r sunt )ect(ri 7inari de lungime n. Bste u"(r de dem(nstrat c mul&imea tutur(r c(m7ina&iil(r p(si7ile este H ! n *). te(rema UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.14

2.1.. 1in acelea"i c(nsiderente p(t eCista H O KKn +unc&ii 7((leene distincte. Entrade)r mul&imea tutur(r )ect(ril(r 7inari de lungime n prin de+ini&ie repre,int pr(dusul carte,ian 'n. Cardinalul acestui pr(dus este ('( ! n . 9nal(gic de(arece (ricare +unc&ie 7((lean de n argumente este un )ect(r 7inar de lungime H ! n eCist KK n +unc&ii 7((leene. Ta7elele de tipul lui /.1 se numesc )%1#l# .# %.#0($. BCist situa&ii c@nd pentru unele c(m7ina&ii ale )al(ril(r argumentel(r )al(area ,' s nu +ie determinat. FB !#.#)#$mi!%)# pentru una sau mai multe c(m7ina&ii ale )al(ril(r argumentel(r se numesc i!- m'l#) .#*i!i)#. En ta7elul de ade)r )al(rile nede+inite le )(m indica cu asterisc *V.. E&#m'lul 3.2. :ie f*x#, x , x&. ( :% dat prin ta7elul de ade)r /.2. x# 0 0 0 0 x 0 0 1 1 x& 0 1 0 1 f*x#,x ,x&+ 1 V 0 0 x# 1 1 1 1 x 0 0 1 1 Ta7elul /.2. x& f*x#,x ,x&+ 0 V 1 0 0 0 1 V

:unc&ia este nedeterminat pentru c(m7ina&iile *>>#+ *#>>+ "i *###+ ale )al(ril(r argumentel(r ele put@nd +i aplicate une(ri ar7itrar n > sau #. :unc&iile inc(mplet de+inite se nt@lnesc +rec)ent n practica c(men,il(r sec)en&iale e)iden&ierea situa&iil(r de nede+inire "i ati7uirea un(r )al(ri la necesitate +iind eCtrem de imp(rtant pentru simpli+icarea l(r.K :unc&ii 7((leene de un singur argument p(t +i patru: C 0 1 f>*x+ 0 0 Ta7elul /./. f#*x+ f *x+ f&*x+ 0 1 1 1 0 1

:unc&iile f> "i f& se numesc c(nstanta > si respecti) c(nstanta #. $al(rile l(r nu depind de )al(area argumentului. En acest ca, se )a spune c argumentul este nesemni+icati) redundant sau +icti). :unc&ia f# repet )al(area argumentului x: )(m scrie f#*x+ O x. :unc&ia f *x+ se nume"te nega&ia lui x *5V5x . "i se n(tea, x *x barat .. BCista 16 ,' de d(u argumente: Ta7elul /.4. x# 0 0 1 1 x 0 1 0 1 f> 0 0 0 0 f# 0 0 0 1 f 0 0 1 0 f& 0 0 1 1 fB 0 1 0 0 f) 0 1 0 1 fD 0 1 1 0 f6 0 1 1 1 f; 1 0 0 0 fC 1 0 0 1 f#> 1 0 1 0 f## 1 0 1 1 f# 1 1 0 0 f#& 1 1 0 1 f#B 1 1 1 0 f#) 1 1 1 1

:% fo*x#,x + "i f#)*x#,x + sunt acelea"i c(nstante > "i # respecti) numai c n acest ca, am7ele argumente sunt +icti)e iar +unc&iile mai p(t +i numite degenerate. :unc&ia f#*x#,x + care aplic c(m7ina&iile cel(r d(u argumente n # atunci "i numai atunci c@nd am7ele argumente au )al(area # se nume"te - !:u!-i#7 '$ .u+ l "i- sau *u!-i% l "i-( I7 2AND4 . ;e n(tea, x#Wx x#x sau x# x. :unc&ia f6*x#,x + are )al(area # dac cel pu&in unul din argumente este # "i se nume"te .i+:u!-i#7 +um( l "i-(7 *u!-i% l "i-( SAU 2OR4. ;e n(tea, x#1x sau x#=x . ,' fD*x#,x + se nume"te +um% m .ul 2 +unc&ia S%.--FCP.SLI sau neechi1alen "i se n(tea, fD*x#,x + O x#x . :unc&iile f&*x#,x + "i f)*x#,x + c(respund )al(ril(r argumentel(r: f&*x#,x + O x# "i f)*x#,x + O x "i se numesc +unc&ii identitate iar f#>*x#,x + "i f# *x#,x + c(respund +unc&iil(r f&*x#,x + "i f)*x#,x + negate. :unc&ia f;*x#,x + O f6*x#,x + p(art denumirea de *u!-i% lui >i#$-# sau +unc&ia lui Ze77 "i se n(tea,: f;*x#,x + O x#x . ;e mai nume"te aceast +unc&ie 5LCL sau 5V8 din cau,a c c(incide cu x1 + x2 . ,' fC*x#,x . care are )al(area 1 atunci "i numai atunci c@nd )al(rile argumentel(r c(incid se nume"te +unc&ia de #-9i0%l#!( "i se n(tea, prin fC*x#,x . O x#x sau x# x .

UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.16

:unc&ia f#&*x#,x . are )al(area > numai n ca,ul c@nd x# este 1 iar x O >. Ba se nume"te im'li-%i#. ;e )a mai spune c x" im'li-( x# sau .%-( x" %)u!-i x# "i )(m n(ta x# x . 9nal(gic +unc&ia f##*x#,x . este implica&ia lui x , n x#: x x#. :% f#B*x#,x . este > dac "i numai dac am7ele argumente sunt # "i se nume"te +unc&ia lui S9#**#$ sau RL5. *n engle, 5%5Q .. ;e n(tea, f#B*x#,x . O x#(x sau x1 x2 . 07ser)m c n ca,ul +unc&iil(r de un argument 2umtate din :% sunt degenerate *cu argumente +icti)e.. En ca,ul a d(u argumente din 16 +unc&ii 7((leene "ase sunt cu argumente +icti)e. 0dat cu cre"terea lui n numrul +unc&iil(r cu argumente +icti)e descre"te tin,@nd ctre > c@nd n tinde spre in+init. 3.2. T$%!+* $m($i #-9i0%l#!)# ,i .#- m' /ii% *u!-iil $ 1 l##!#

En 2.6 am numit superp(,i&ie a +unc&iil(r f#, f ,...,, fn +unc&ia f (7&inut prin su7stituiri "i redenumiri de argumente n aceste +unc&ii iar prin +(rmul n&elegem eCpresia care descrie aceast superp(,i&ie. $(m c(ncreti,a n(&iunea de +(rmul pentru +unc&iile l(gice intr(duc@nd n(&iunea de +(rmul peste ! "f#, f ,...,, fm,...$, +iind ( mul&ime de +unc&ii l(gice date. C !+i.#$(m formul '#+)# ) %)# * $mul#l# -%$# - !i! !um%i +im1 lu$i .# 0%$i%1il#7 +im1 lu$i .# *u!-ii ,i '%$%!)#/#. E&#m'lul 3.3. 8(ate +i c(nsiderat +(rmul eCpresia: f!**x #x&+*x xB++. $al(area +unc&iei dat de ( +(rmul p(ate +i calculat cun(sc@nd )al(rile argumentel(r "i ta7elele de ade)r ale +unc&iil(r l(gice elementare *). ta7./.4.. 1ac x#!#, x !#, x&!> 0i xB!>, a)em x#x&!#, x xB!> "i f!>.X 1eci ( +(rmul pune n c(resp(nden& +iecrui set de )al(ri ale argumentel(r ( anumit 1aloare de ade1r "i p(ate ser)i mpreun cu ta7elele de ade)r drept met(d de de+inire "i calculare a )al(ril(r +unc&iil(r l(gice. ;e mai spune c ( +(rmul repre,int sau $#%li/#%/( ( +unc&ie l(gic. Calcul@nd )al(rile ,' pentru t(ate n c(m7ina&ii ale argumentel(r resta7ilim ta7elul de ade)r al acestei +unc&ii. Ens spre de(se7ire de ta7elele de ade)r ( +unc&ie l(gic p(ate +i reali,at prin mai multe +(rmule. Cu alte cu)inte dac ntre mul&imea ta7elel(r de ade)r "i mul&imea +unc&iil(r l(gice eCist ( c(resp(nden& 7iuni)(c alta este situa&ia cu +(rmulele: ( :% p(ate +i pre,entat printr?( in+initate de +(rmule. 1e eCemplu +unc&ia 8ierce f;*x#,x + O x#x mai p(ate +i reali,at prin +(rmulele x1 +x2 sau x1 x2 iar +unc&ia ;!e++er f#B*x#,x . O x#(x prin x1 +x2 sau x1 x2 . :(rmulele care reali,ea, aceea"i +unc&ie l(gic se numesc echi/alente. Bc!i)alen&a a d(u +(rmule se )a n(ta prin sim7(lul O sau . Met(da general de sta7ilire a ec!i)alen&ei a d(u +(rmule c(nst n c(nstruirea ta7elel(r l(r de ade)r "i c(mpararea acest(ra. 9lt met(d denumit met(da trans+(rmril(r ec!i)alente presupune trans+(rmarea uneia dintre +(rmule *sau a am7el(r. p@n se a2unge la ( +(rm e)ident c(mun. Un interes aparte l pre,int pr(cedeele de repre,entare a +unc&iil(r 7((leene prin a"a numitele +(rme n(rmale sau can(nice "i +(rme minimale. '(tm x>! x , x#!x. Bste simplu s ne c(n)ingem *de eCemplu prin c(nstruirea ta7elului de ade)r. c pentru un parametru egal cu > sau cu # ree"ind din n(ta&ia intr(dus a)em "i x !# c@nd x! x!> dac x .. T# $#m% 3.1. O$i-# *u!-i# 1 l#%!( f(x", x#,..., xn) ' %)# *i 'u+( +u1 * $m%D
1 m

*/.1.

f*x#, x ,..., xm, xm=# ... xn+! ...

x1 x2 ... xm f*#,..., m, xm=#,..., xn+


1 2 m

*/.2.

n care m n, iar dis2unc&iile se )(r lua pentru t(ate

seturi +(rmate din )aria7ilele x#, x ,..., xm.

5ela&ia */.2. se nume"te decompoziia +unc&iil(r 7((leene pentru )aria7ilele x#, x ,..., xm. D#m !+)$(m prin intr(ducerea unui set ar7itrar de )al(ri * #, ,..., m,m=#,..., n+ ale argumentel(r n am7ele pr&i ale rela&iei */.2.. 1e(arece x!# numai n ca,ul n care x!, dintre t(ate cele m c(n2unc&ii ale pr&ii drepte a rela&iei */.2. numai una este egal cu 1 *restul sunt 0. cea pentru care #!#, ! ,..., m!m. 07&inem f*#, ,..., n+ !
... f*#, ,..., m,m=#,..., n+ ! f*#, ,..., n+,
1 2 m

"i de(arece setul de )al(ri a +(st luat ar7itrar te(rema este dem(nstrat. 8entru m!# a)em dec(mp(,i&ia :% pentru ( singur )aria7il *de eCemplu x#.:

UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie f*x#, x ,... xn+! x f*>, x ,..., xn+x# f*#, x ,..., xn+.
1

09:06 24.10.12 pag.19

8re,int interes de(se7it ca,ul m ! n - dec(mp(,i&ia :% pentru t(ate )aria7ilele x#, x ,..., xn. 9)em: f*x#, x ,..., xn+! x##...x nn f*#,..., n+! x##...x nn
,..., n #
f* #,..., n+!#

*/./.

n care dis2unc&iile se iau pentru c(m7ina&iile argumentel(r aplicate de f n # iar c(n2unc&iile respecti)e se numesc elementare, termeni canonici conjuncti1i sau termeni minimali *mintermi+ . 'umim formul (oolean (rice +(rmul care n a+r de )aria7ile "i parante,e c(n&ine d(ar +unc&iile dis2unc&ie c(n2unc&ie "i nega&ie. T# $#m% 3.2. O$i-# *u!-i# l "i-( ' %)# *i '$#/#!)%)( '$i!)$E * $mul( 1 l#%!(. 1em(nstra&ia este imediat "i reiese din te(rema /.1 rela&ia */./. "i ultima de+ini&ie. C(nstanta > p(ate +i repre,entat prin +(rmula x x . 9lge7ra % ! 9/ , " , , $4 sup(rtul creia este mul&imea tutur(r +unc&iil(r l(gice iar n calitate de (pera&ii sunt luate dis2unc&ia c(n2unc&ia "i nega&ia se nume"te alge7ra 7((lean a +unc&iil(r l(gice. 0pera&iile acestei alge7re se mai numesc (pera&ii 7((leene. 8entru (pera&iile 7((leene s?a c(n)enit a se c(nsidera urmt(area $.i!# .# 6!.#'li!i$#: mai nt@i )(r +i ndeplinite t(ate (pera&iile de nega&ie *cea mai nalt pri(ritate. ap(i c(n2unc&iile iar cea mai mic pri(ritate ( are dis2unc&ia. <a necesitate p(t +i utili,ate parante,ele. Bste simplu de sta7ilit *prin c(nstruirea ta7elel(r de ade)r de eCemplu. c (pera&iile 7((leene p(sed pr(priet&ile: *x# x + x&< *x# x +*x# x&+< !>< as(ciati)itate */.4. c(mutati)itate */.3. distri7uti)itate */.6. idemp(ten& */.4. principiul in)(lu&iei (pera&ii cu c(nstante */.9. legile lui de M(rgan */.10. c(ntradic&ie legea ter&ului eCclus x#*x x& + ! *x#x +x&< x#x ! x x#< x#*x x & + ! x #x x#x&< xx ! x< x ! x< xW#!x< xW>!>< x #!#< x >!x< xx ! x +x <
1 2 1 2

x# *x x& x# x

! x x#< + !

x# *x x&

x x ! x< */.6. 0 !#<


1 2

1
1 2

x + x ! x .x */.11. */.12.

x x ! >H x = x ! #.

Im' $)%!) : (pera&iile 7((leene p(sed pr(priet&ile */.4. ? */.12. c!iar dac argumentele xi sunt la r@ndul l(r +unc&ii sau )(r +i (7&inute n re,ultatul un(r calcule. Ca re,ultat aceste pr(priet&i se mai numesc rela&ii de ec!i)alen& iar trans+(rmrile care p(t +i (perate cu a2ut(rul l(r se numesc trans+(rmri ec!i)alente. 5ela&iile de ec!i)alen& */.4. ? */.12. mpreun cu unele rela&ii suplimentare (7&inute din primele pre,int un interes de(se7it n tratarea pr(7lemei de ec!i)alen& a +(rmulel(r dat(rit e+icacit&ii mai mari n c(mpara&ie cu ta7elele de ade)r. 1intre rela&iile de ec!i)alen& suplimentare *dem(nstra&iile se 7a,ea, pe pr(priet&ile de mai sus "i se pr(pun ca eCerci&iu.: a7s(r7&ie x x2 ! x< x*x 2+ ! x< alipire x2 x 2 ! x< alipire generali,at xO 2 O x2 ! xO 2 O

3.3. F $m# -%! !i-# 1ec(mp(,i&ia */./. se nume"te form canonic dis&uncti/ (012) sau form normal dis&uncti/ perfect (0N23) a +unc&iei f*x#, x ,..., xn+. ,CQ c(n&ine t(t at@tea c(n2unc&ii elementare c@te unit&i sunt n ta7elul de ade)r al +unc&iei date: +iecrui set de )al(ri ale argumentel(r pentru care f!# i c(respunde ( c(n2unc&ie n care xi este negat dac ! > "i +r nega&ie dac ! #. Cu alte cu)inte eCist ( c(resp(nden& 7iuni)(c ntre ta7elul de ade)r al +unc&iei f*x#, x ,..., xn+ "i ,CQ a acestei +unc&ii. Unica +unc&ie 7((lean care nu p(sed ,CQ este c(nstanta >. UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.20

5ela&ia */./. c(nduce la un alg(ritm simplu de ela7(rare a :C1 pentru ( :% ar7itrar: 1o. Se construiete tabelul de adev r al !unc"iei# $o. %entru !iecare co&bina"ie de valori ale ar'u&entelor a(licate )n 1 se scriu ter&enii canonici con*unctivi )n care ar'u&entul +i este luat ca atare sau ne'at du( cu& valoarea lui )n co&bina"ia res(ectiv este 1 sau ,# -o. Se reunesc to"i ter&enii canonici con*unctivi. ob"inute la (asul (recedent. cu o(era"ia dis*unc"ie. 5epre,entarea unei ,' se p(ate +ace "i su7 ( alt +(rm numit forma canonic conjuncti1 *,CC+ . 8entru aceasta numim numrul combinaiei numrul i ata"at unei c(m7ina&ii de )al(ri *#, ,..., n+ c(n+(rm rela&iei: i O #
n-#

n-

=...=n

>

"i intr(ducem +unc&ia Si*x#, x ,... xn+ de+init ast+el: 0 dac numrul c(m7ina&iei este i Si ! 1 n ca, c(ntrar. 9ceast +unc&ie se nume"te funcia caracteristic a lui Oero, sau constituentul lui Oero. 8(ate +i dem(nstrat T# $#m% 3.3. 0rice ,' p(ate +i scris su7 urmt(area +(rm f*x#, x ,..., xn+ ! W Si
i :
>

*/.1/.

*/.14.

unde :> este mul&imea numerel(r c(m7ina&iil(r )al(ril(r argumentel(r pentru care +unc&ia f*x#, x ,..., xn+ ia )al(area > *c(n2unc&ia c(nstituen&il(r lui ,er(. F1G. D#m !+)$%i# . ;e c(nsider un set ar7itrar de )al(ri ale argumentel(r *#, ,..., n+. ;unt p(si7ile d(u ca,uri distincte: 1. 2. +unc&ia s aplice acest set de )al(ri n 0 +unc&ia s aplice acest set de )al(ri n 1.

1ac )al(area +unc&iei este 0 atunci n partea dreapt a rela&iei */.14. se a+l +unc&ia SiH al crei indice iH c(respunde numrului setului c(nsiderat. En acest ca, c(n+(rm cu */.1/. pentru setul respecti) de )al(ri ale argumentel(r SiH )a +i egal cu 0. C(n+(rm pr(priet&ii C[0 O 0 partea dreapt a rela&iei */.14. )a +i egal cu 0. 1ac ns pentru setul c(nsiderat )al(area +unc&iei este 1 atunci c(n+(rm +(rmulrii te(remei printre +unc&iile SiH din */.14. nu )a +i nici una pentru care indicele s c(incid cu numrul c(m7ina&iei. En acest ca, c(n+(rm cu */.1/. t(&i mem7rii c(n2unc&iei din partea dreapt a rela&iei */.14. )(r +i egali cu 1 deci partea dreapt )a +i egal cu 1. 1e(arece s?a dem(nstrat c am7ele pr&i ale rela&iei */.14. sunt identice pentru un set %$1i)$%$ de )al(ri ale argumentel(r re,ult c este ade)rat pentru (rice alt set de )al(ri. Te(rema este dem(nstrat. 8entru a sta7ili eCpresiile +unc&iil(r SiH se c(nsider eCpresia 7((lean x##x ... xnn.
pentru t(ate celelalte ca,uri. 9)@nd n )edere */.1/. pentru +unc&ia c(nstituentul lui 0 re,ult:

*/.13.

C(n+(rm rela&iei */.1. +unc&ia */.13. este 0 atunci "i numai atunci c@nd x# # x ... xn n +iind 1 Si*x#, x ,..., xn+! x#

#x

... xn n cu c(ndi&ia ca i O

n-#

n-

=...=n >. */.16.

1eci (rice ,' p(ate +i descris printr?( eCpresie de +(rma f*x#, x ,..., xn+ ! W *x# #x
0

... xn n+

unde prin [0 s?a n(tat +aptul c se c(nsider c(n2unc&ia termenil(r dis2uncti)i */.13. pentru care +unc&ia f ia )al(area 0. 5epre,entarea ,' su7 +(rma */.16. se nume"te forma canonic con&uncti/ (011) a +unc&iei iar termenii */.13. cu c(ndi&ia xi i termeni canonici dis&uncti/i (412), termeni maximali sau maxtermi. 5ela&ia */.16. permite sta7ilirea alg(ritmului reali,rii :CC dac se cun(a"te ta7elul de ade)r al +unc&iei care c(n&ine urmt(rii pa"i: 1,. /in tabelul de adev r al !unc"iei se consider toate co&bina"iile (e care !unc"ia le a(lic )n ,# $,. Se scriu T0/ care cores(und acestor co&bina"ii. 1n e+(resia T0/ ar'u&entul +i intr ca atare sau ne'at du( cu& )n co&bina"ia considerat are valoarea , sau 1# -,. T0/ ob"inu"i la (asul $ se reunesc (rin se&nul con*unc"iei. UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.21

:(rmele can(nice sunt unice pentru ( +unc&ie l(gic c(mplet de+init. Bste rec(mandat :C1 n ca,ul n care ta7elul de ade)r al +unc&iei c(n&ine un numr mai mic de )al(ri 1 "i :CC n ca, c(ntrar. 3.4. Al)# * $m# .# $#'$#/#!)%$# % *u!-iil $ 1 l##!#

En a+ar de repre,entarea :% cu a2ut(rul ta7elel(r de ade)r "i a +(rmel(r can(nice mai sunt cun(scute ( serie de alte +(rme cum ar +i diagramele \arnaug! sc!emele l(gice diagramele de timp etc. 1iagramele \arnaug! au +(st c(ncepute pentru simpli+icarea :% "i repre,int un ta7l(u 7idimensi(nal care pentru ( +unc&ie de n argumente c(n&ine p linii "i Y c(l(ane iar p=Y ! n. 1ac n este par atunci p ! Y "i p ! Y=#, n ca, c(ntrar. 1e (7icei p(t +i utili,ate cu succes pentru n ! B, ), mai di+icil pentru n ! D "i mai mare. Entr?un ta7el 7idimensi(nal \arnaug! titlurile c(l(anel(r "i liniil(r sunt +(rmate din c(m7ina&iile de )al(ri p(si7ile dispuse n c(d >ra- *7inar re+lectat.. 9cest c(d +iind c(ntinuu "i ciclic asigur rela&ia de adiacen& ntre c@mpurile diagramei *numim adiacente d(u c@mpuri dac titlurile l(r di+er printr?un singur rang.. Ta7elul /.3 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +$ 0 0 0 0 1 1 1 1 +0 0 1 1 0 0 1 1 +1+$ +-+2 00 01 11 10 0 1 0 1 0 0 1 1 :ig. /.1. E&#m'lul 3.1. 8entru :% de 4 argumente cu ta7elul de ade)r /.3 diagrama \arnaug! este pre,entat n +igura /.1.K C(m7ina&iile )al(ril(r argumentel(r x# "i x sunt dispuse n partea superi(ar a diagramei iar cele ale argumentel(r x# "i x )ertical n partea st@ng. <a intersec&ia unei c(l(ane "i a unei linii este c@mpul diagramei n care se trece 0 sau 1 dup cum )al(area +unc&iei n ta7elul de ade)r este 0 sau 1. 5chema lo)ic este ( repre,entare gra+ic a :% (7&inut prin ad(ptarea un(r semne c(n)en&i(nale pentru (pera&iile l(gice. 9lt+el spus sc!ema l(gic repre,int t(p(l(gia unui circuit l(gic care materiali,ea, ( :%. ;im7(lurile gra+ice ad(ptate c(nstituie ( repre,entare a circuitel(r l(gice care materiali,ea, +unc&iile l(gice elementare. Unele dintre cele mai des utili,ate semne gra+ice pentru :% elementare sunt pre,entate n ta7. /.6. Ta7./.6 1enumirea +unc&iei 'ega&ia f ! x 1is2unc&ia f ! x# x C(n2unc&ia f ! x# x 8ierce f ! x#x UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu 5epre,entarea gra+ic C ????????O????????? C 0 0 1 1 0 0 1 1 +2 0 1 0 1 0 1 0 1 00 !(+1.+$.+-.+2) 0 1 1 0 0 0 1 1 01 +1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 +$ 0 0 0 0 1 1 1 1 10 +0 0 1 1 0 0 1 1 +2 0 1 0 1 0 1 0 1 !(+1.+$.+-.+2) 0 0 1 1 0 0 1 1

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie ;!e++er f ! x#Nx

09:06 24.10.12 pag.22

BCemplu. ; se repre,inte prin sc!em l(gic +unc&ia f*x#, x , x&+ ! * x#x x&+ *x#x x&+. Utili,@nd +igurile gra+ice din ta7./.6 sc!ema l(gic este pre,entat n +ig. /.2. 9ici p(t +i indicate "i ni)elele l(gice ? mul&imea elementel(r +i,ice care (perea, simultan. En eCemplul dat a)em ni)elele l(gice 0 1 "i 2. :ig. /.2. 1ac )(m repre,enta gra+ic argumentele C i ca +unc&ii de timp ata"@nd )al(rii 0 un ni)el c(7(r@t iar )al(rii 1 un ni)el ridicat ast+el ca s eCiste ( di+eren&iere e)ident a acest(r ni)ele "i )(m +ace acela"i lucru "i cu )al(rile +unc&iei )(m (7&ine repreOentarea unei ,' prin diagrame n timp *diagrame temporale+ repre,entare eCtrem de util n studiul sistemel(r sec)en&iale n e)(lu&ia cr(ra inter)ine timpul. BCemplu. 1iagrama temp(ral a +unc&iei f ! x# x are +(rma pre,entat n +ig. /./. :ig././. 3.5. Si+)#m# - m'l#)# .# *u!-ii D#*i!ii#. 'umim sistem c(mplet de :% *7a,. n clasa sistemul *f#, f ,..., fH+, dac (rice +unc&ie p(ate +i repre,entat prin superp(,i&ia +unc&iil(r din acest sistem. En calitate de p(ate +i luat mul&imea 82*n.. En aceast clas eCist un sistem c(mplet "i anume t(ate cele 2 +unc&ii de n argumente. C(n+(rm te(remei /.2 (rice +unc&ie l(gic de n argumente de asemenea p(ate +i repre,entat utili,@nd d(ar +unc&iile nega&ie dis2unc&ie "i c(n2unc&ie. 1eci n aceea"i clas p(t eCista mai multe sisteme c(mplete cu un numr di+erit de +unc&ii. Un interes de(se7it pre,int pr(7lema alegerii 7a,ei care c(n&ine un numr minim de +unc&ii.
2n

'umim 1%/( mi!im%l( *sistem c(mplet minimal. un sistem c(mplet ar7itrar de +unc&ii 7((leene *f#, f ,..., fH+, care (dat cu eliminarea (ricrei +unc&ii apr&in@nd sistemului de)ine inc(mplet. 8entru a sta7ili c(mpletitudinea unui sistem (arecare de :% este su+icient s se arate c +unc&iile sistemului c(nsiderat p(t repre,enta +unc&iile sistemului * .. 8(t +i dem(nstrate te(remele: T# $#m% 3.4. Si+)#mul 27 4 #+)# u! +i+)#m - m'l#) 6! -l%+% >22!4.

T# $#m% 3.5. Si+)#mul 27 4 #+)# u! +i+)#m - m'l#) 6! -l%+% >22!4. T# $#m% 3.5. Fu!-i% lui >i#$-# 24 * $m#%/( 6! -l%+% >22!4 u! +i+)#m - m'l#). T# $#m% 3.8. Fu!-i% lui S9#**#$ 2 4 * $m#%/( 6! -l%+% >22!4 u! +i+)#m - m'l#). 8entru a dem(nstra de eCemplu te(rema /.3 este su+icient s se dem(nstre,e c +unc&ia dis2unc&ie p(ate s +ie repre,entat prin +unc&iile nega&ie "i c(n2unc&ie. Utili,@nd principiul in)(lu&iei "i una din rela&iile lui 1e M(rgan a)em f*x#, x ,..., xn+! x#x ... xn! *x#x ... xn+! * x# x ... xn+ c.c.t.d. 9nal(gic se dem(nstrea, te(rema /.4. 9m sta7ilit c sistemul * . este redundant. Una din +unc&ii *dis2unc&ia sau c(n2unc&ia p(ate +i eliminat sistemul rm@n@nd c(mplet.. 8entru a dem(nstra te(rema /.6 )(m arta c +unc&ia lui 8ierce p(ate repre,enta sistemul * .. 'ega&ia se p(ate scrie ast+el:

x ! xW x ! xx.
:unc&ia c(n2unc]ie p(ate +i eCprimat^ n m(dul urm^t(r: x#x ! *x#x + ! *x#x + ! *x#x +*x#x +. 9nal(gic dem(nstrm "i te(rema /.4. Te(remele /.6 "i /.4 pre,int un interes de(se7it dat(rit numrului minim p(si7il de elemente care +(rmea, 7a,a: putem utili,a un singur tip de circuit pentru materiali,area (ricrei +unc&ii 7((leene. En acest c(nteCt este imp(rtant trecerea de la :C1 "i :CC la +(rme cu +unc&ii 8ierce *;9U?'U. sau ;!e++er *T=?'U. trecere denumit implementare . 3.6. Mi!imi/%$#% *u!-iil $ 1 l##!# UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.2/

8r(7lema repre,entrii +unc&iil(r 7((leene prin sisteme c(mplete care c(n&in un numr minim de +unc&ii elementare )i,ea, p(si7ilitatea +(l(sirii unui numr c@t mai redus de tipuri de circuite l(gice pentru materiali,area :% c(nsiderate. BCist "i un alt aspect al pr(7lemei ? cel care pri)e"te utili,area unui numr c@t mai mic de circuite standard. Te(retic aceast pr(7lem se re+lect n simplitatea +unc&iil(r 7((leene. Bste e)ident c +(rmele can(nice sunt departe de a +i cele mai simple. 07&inerea un(r +(rme mai simple p(ate +i reali,at prin met(da trans+(rmril(r ec!i)alente utili,@nd rela&iile p./.2. Ens simplitatea +inal depinde de miestria "i eCperien&a cercett(rului mai mult ? nu eCist siguran&a c +(rma (7&inut este cea mai simpl. 1in aceast cau, au +(st cutate met(de sistematice pentru (7&inerea eCpresiil(r minimale a :%. 3.6.1. M#) .% Fui!# E M-Clu+G#3 'umim termen normal conjuncti1 *E5C+ c(n2unc&ia x##x ...x HH *H n. n care +iecare )aria7il se nt@lne"te numai ( singur dat. 'umrul literel(r unui termen n(rmal c(n2uncti) numim rangul termenelui iar dis2unc&ia T'C ? +(rm n(rmal dis2uncti) *:'1.. 5ee"ind din aceste de+ini&ii putem spune c :C1 a unei :% de n argumente este :'1 la care t(&i termenii sunt de rang n *+(rma n(rmal cea mai c(mpleC.. 1e+ini&ie. :(rma n(rmal dis2uncti) care c(n&ine cel mai mic numr de litere xii n c(mpara&ie cu t(ate celelalte :'1 ale unei :% date numim form disjuncti1 minim *,Q:+. 1e+ini&ie. 'umim implicani primi ai unei :% de n argumente termenii c(n2uncti)i de +(rma x##x ...x HH *H n. care implic +unc&ia +r a se putea elimina )re?( )aria7il *T'C de rang minim care implic +unc&ia.. 1e eCemplu dac pentru f*x#,x ,x&,xB+ a)em x# x x& xB f*x#,x ,x&,xB+ x#x& xB f*x#,x ,x&,xB+ x#x& f*x#,x ,x&,xB+ x# f*x#,x ,x&,xB+ x& f*x#,x ,x&,xB+ *x# x x& xB este implicantul +unc&iei f*x#,x ,x&,xB+ *x#x& xB este implicantul +unc&iei f*x#,x ,x&,xB+ *x#x& este implicantul +unc&iei f*x#,x ,x&,xB+ *x# nu este implicantul +unc&iei f*x#,x ,x&,xB+ *x& nu este implicantul +unc&iei f*x#,x ,x&,xB+

atunci x#x& este un implicant prim al +unc&iei f*x#,x ,x&,xB+. =mplican&ii primi p(t +i determina&i plec@nd de la :C1 prin aplicarea sistematic la c@te d(i termeni c(n2uncti)i care se de(se7esc printr?un singur rang *sunt adiacen&i. pr(prietatea de alipire par&ial *).p. /.2. %xi % xi ! % */.14. 9desea n re,ultatul e+ecturii (pera&iei de alipire par&ial p(t aprea termeni n(rmal dis2uncti)i n repetare sau asupra cr(ra p(ate +i eCecutat (pera&ia a7s(r7&ie. 8rimii c(n+(rm pr(priet&ii idemp(ten& se )(r scrie ( singur dat pentru cei de categ(ria a d(ua se )a (pera a7s(r7&ia. T# $#m% 3.; 2Fui!#4. BCecut@nd asupra :C1 a unei :% t(ate (pera&iile p(si7ile de alipire par&ial "i de a7s(r7&ie (7&inem dis2unc&ia implican&il(r primi. 1em(nstra&ie. C(n+(rm te(remei are l(c rela&ia f*x#,x ,...,x n+! H,
H

*/.16.

n care H este setul respecti) de implican&i primi. 9ceast rela&ie tre7uie s +ie ade)rat "i atunci c@nd f*x#,x ,...,x n+!> "i pentru ca,ul n care f*x#,x ,...,x n+!#. En primul ca, t(&i implican&ii primi sunt egali cu 0 alt+el am a)ea )al(area 0 pentru +unc&ia if*x#,x ,...,x n+, unde i > *deci i nu ar +i implicantul +unc&iei f*x#,x ,...,x n+ ).p./.2.. En cel de?al d(ilea ca, )a eCista cel pu&in un implicant prim j ! #, drept re,ultat partea dreapta a rela&iei */.16. )a +i ca "i partea st@ng egal cu 1 c.c.t.d. BCpresia */.16. se nume"te form disjuncti1 prescurtat *,Q/+. En :18 eCist n ca, general implican&i primi de pris(s *redundan&i care implic suplimentar +unc&ia. deci :18 nu este minim. =mplican&ii primi strict necesari *(7&inu&i dup eliminarea implican&il(r redundan&i. se numesc implicani eseniali. 1is2unc&ia implican&il(r esen&iali c(nduce la :1M. En c(nclu,ie putem a+irma c minimi,area unei :% p(rnind de la :C1 presupune urmt(rii d(i pa"i: 1(. determinarea +(rmei dis2uncti)e prescurtate */.16.H 2(. alegerea implican&il(r esen&iali. =mplican&ii esen&iali p(t +i ale"i c(nstruind un ta7el special numit tabelul implicanilor primi sau tabel de acoperire. :iecare linie n acest ta7el c(respunde unui implicant prim iar +iecare c(l(an unui TCC din :C1 ini&ial. $(m spune c un implicant prim se a+l n rela&ia de ac(perire cu un TCC dac el se c(n&ine n acesta. ;e )a c(nstrui matricea acestei rela&ii 7inare *la intersec&ia liniei i cu c(l(ana j se )a pune 1 dac implicantul prim cu numrul i se a+l n rela&ia de ac(perire cu TCC cu numrul j, "i 0 n ca, c(ntrar.. $(m alege cel mai mic numr de implican&i primi strict necesari *esen&iali. pentru ca s +ie ac(peri&i t(&i TCC. UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie BCemplu. :ie +unc&ia f*x#,x ,x&,xB+ de+init prin :C1 a sa:

09:06 24.10.12 pag.24

f*x#,x ,x&,xB+! x# x x& xBx#x x& xBx#x x&xB x#x x&xB x# x x&xB x # x x & x B. ; se determine +(rma dis2uncti) minim. 1(. 1eterminm :18 e)iden&iind t(&i implican&ii primi:

x# x x& xBx#x x& xB x# x x& xB x# x x& xB x#x x& xB x#x x&xB x#x x&xB x#x x&xB
x#x x&xB

! x # x & x B, ! x x & x B, ! x #x x &, ! x x&xB, ! x# x&xB, ! x# x x&,.

x# x x&xB

x# x x&xB x# x x& xB

1e(arece alipiri par&iale pentru termenii n(rmali de rang / nu se p(t (pera a)em urmt(area +(rm dis2uncti) prescurtat: f*x#,x ,x&,xB+ ! x# x& xB x x& xB x#x x& x x&xB x# x&xB x# x x&. 2 . C(nstruim ta7elul de ac(perire:
(

Ta7elul /.4. =mplican&ii primi


x# x& xB x x& xB x#x x&
x x&xB x# x&xB x# x x&

Termenii can(nici c(n2uncti)i


x# x x& xB x#x x& xB x#x x&xB
x#x x&xB x# x x&xB x# x x& xB

# # > > > >

# > # > > >

> > # # > >

> > > # # >

> > > > # #

> # > > > #

9)em d(u p(si7ilit&i de alegere: f*x#,x ,x&,xB+ ! x# x& xB x x&xB x# x x& , f*x#,x ,x&,xB+ ! x x& xB x#x x& x# x&xB, alegerea +c@ndu?se la (p&iune. C(nclu,i(nm c ( :% p(ate a)ea mai multe +(rme minime. Met(da pre,entat p(art numele lui _uine care a pr(pus?( "i are un nea2uns dat(rat necesit&ii c(mparrii tutur(r perec!il(r de termeni la primul pas *c(mpleCitatea cre"te n m(d +act(rial.. 1ar aceasta nu este necesar de(arece (pera&ia de alipire par&ial p(ate +i eCecutat d(ar dac d(i termeni se de(se7esc ntr?un singur 7it. McClusAe- a pr(pus s se transcrie n 7inar TCC "i s se mpart pe grupe dup numrul de 7i&i 1. $(m a)ea grupa 0 grupa 1 etc. 9lipirile par&iale p(t a)ea l(c numai pentru elementele grupel(r )ecine de(arece aceste grupe di+er ntre ele cu un singur 7it 1.En l(cul )aria7ilel(r eliminate la alipire se trece ( linie.

UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.23

4. GRAFURI
9nul 14/6 este c(nsiderat pe 7un dreptate de nceput pentru te(ria gra+uril(r. En acel an <.Buler a re,(l)at pr(7lema despre p(durile din \`nigs7erg sta7ilind criteriul de eCisten& n gra+uri a unui circuit special denumit ast,i ciclu Buler. 9cestui re,ultat i?a +(st !r,it s +ie mai 7ine de un sec(l unicul n te(ria gra+uril(r. 1(ar la 2umtatea sec(lului a=a inginerul >.\irc!(+ a ela7(rat te(ria ar7(ril(r pentru cercetarea circuitel(r electrice iar matematicianul 9.Cal- a re,(l)at pr(7lema enumerrii pentru trei tipuri de ar7(ri. En aceea"i peri(ad apare "i cun(scuta pr(7lem despre patru cul(ri. 9)@ndu?"i nceputurile n re,(l)area un(r 2(curi distracti)e *pr(7lema calului de "a! "i reginel(r Dclt(riei n 2urul 8m@ntuluiD despre nun&i "i !aremuri etc.. ast,i te(ria gra+uril(r s?a trans+(rmat ntr?un aparat simplu "i accesi7il care permite re,(l)area unui cerc larg de pr(7leme. >ra+uri nt@lnim practic peste t(t. ;u7 +(rm de gra+uri p(t +i repre,entate sisteme de drumuri "i circuite electrice !r&i ge(gra+ice "i m(lecule c!imice rela&ii dintre (ameni "i grupuri de (ameni. :(arte +ertile au +(st pentru te(ria gra+uril(r ultimele trei decenii ceea ce a +(st cau,at de cre"terea spectacul(as a d(meniil(r de aplica&ii. En termeni gra+(?te(retici p(t +i +(rmulate ( mul&ime de pr(7leme legate de (7iecte discrete. 9st+el de pr(7leme apar la pr(iectarea circuitel(r integrate "i sistemel(r de c(mand la cercetarea aut(matel(r +inite circuitel(r l(gice sc!emel(r?7l(c ale pr(gramel(r n ec(n(mie "i statistic c!imie "i 7i(l(gie te(ria (rarel(r "i (ptimi,area discret. Te(ria gra+uril(r a de)enit ( parte c(mp(nent a aparatului matematic al ci7erneticii lim7a2ul matematicii discrete. 4.1. NOHIUNI GENERALE 4.1.1. D#*i!ii% "$%*ului ;e nume"te gra+ ansam7lul +(rmat dintr?( mul&ime +init F "i ( aplica&ie , a lui F n F. ;e n(tea, J ! *F,,+ . 'umrul elementel(r mul&imii F determin (rdinul gra+ului +init. 1ac card F ! n gra+ul J ! *F,,+ se nume"te graf finit de ordinul n. Blementele mul&imii F se numesc 1rfurile gra+ului. >e(metric )@r+urile unui gra+ le repre,entm prin puncte sau cercule&e. 8erec!ea de )@r+uri *x,2+ se nume"te arcH )@r+ul x se nume"te (riginea sau eCtremitatea ini&ial a arcului *x,2+ iar )@r+ul 2 se nume"te eCtremitatea +inal sau terminal. Un arc *x,2+ l repre,entm ge(metric printr?( sgeat (rientat de la )@r+ul x la )@r+ul 2. 1ac un )@r+ nu este eCtremitatea nici unui arc el se nume"te 1rf iOolat iar dac este eCtremitatea a mai mult de d(u arce ? nod. Un arc pentru care eCtremitatea ini&ial c(incide cu cea +inal se nume"te bucl . 9rcele unui gra+ le mai n(tm "i cu u# u ... iar mul&imea arcel(r gra+ului ( n(tm cu .. ;e (7ser) c mul&imea . a tutur(r arcel(r unui gra+ determin c(mplet aplica&ia , precum "i recipr(c aplica&ia , determin mul&imea . a arcel(r gra+ului. Un gra+ J p(ate +i dat +ie prin ansam7lul *F,,+ +ie prin ansam7lul *F,.+. 1(u arce se ,ic adiacente dac sunt distincte "i au ( eCtremitate c(mun. 1(u 1rfuri se ,ic adiacente dac sunt distincte "i sunt unite printr?un arc. Un arc *x,2+ se spune c este incident cu )@r+ul x spre exterior "i este incident cu )@r+ul - spre interior . :ie J ! *F,,+ "i x F. Mul&imea tutur(r arcel(r incidente cu x spre eCteri(r *interi(r. se nume"te semigradul eCteri(r *interi(r. a lui x "i se n(tea, d=x *dZx+. 1ac pentru un )@r+ x d=x!> sau dZx!> atunci el se nume"te )@r+ terminal u x# u# x& uD x) u6 :ig. 4.1. BCemplu de gra+ Entr?un gra+ J ! *F,.+ se nume"te drum un "ir de arce *u#,...,uH+ ast+el nc@t eCtremitatea terminal a +iecrui arc uL c(incide cu eCtremitatea ini&ial a arcului urmt(r ui=#. Un drum care +(l(se"te ( singur dat +iecare arc al su se nume"te drum simplu. Un drum care trece ( singur dat prin +iecare )@r+ al su se nume"te drum elementar. <ungimea unui drum este numrul de arce din care este c(mpus drumul. xB uB u; xD u& x6

u) x

UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.26

Un drum elementar ce trece prin t(ate )@r+urile gra+ului se nume"te drum !amilt(nian. Un drum simplu ce c(n&ine t(ate arcele gra+ului se nume"te drum eulerian. Un drum +init pentru care )@r+ul ini&ial c(incide cu )@r+ul terminal se nume"te circuit. >ra+ul (7&inut din gra+ul ini&ial suprim@nd cel pu&in un )@r+ al acestuia precum "i t(ate arcele incidente cu el se nume"te su7gra+. >ra+ul (7&inut suprim@nd cel pu&in un arc se nume"te gra+ par&ial. Un gra+ se nume"te c(mplet dac (ricare ar +i x "i 2 din F eCist un arc de la x la 2 sau de la 2 la x. Un gra+ J ! *F,,+ se ,ice tare c(neC dac pentru (rice x 2 F *x di+erit de 2. eCist un drum de la x la 2 sau c (ricare perec!e de )@r+uri x, 2 cu x di+erit de 2 se a+l pe un circuit. :ie J ! *F,,+ "i x F. Mul&imea Cx +(rmat din t(ate )@r+urile xi F pentru care eCist un circuit ce trece prin x "i xi se nume"te c(mp(nent tare c(neC a lui J c(respun,t(are )@r+ului x. C(mp(nentele tari c(neCe ale unui gra+ J ! *F,,+ c(nstituie ( parti&ie a lui F. '(&iunile intr(duse sunt )ala7ile pentru gra+urile (rientate. En ca,ul n care (rientarea arcel(r nu are nici ( imp(rtan& gra+ul se )a numi neorientat . 9rcele se )(r numi muchii drumul ? lan circuitul ? ciclu. <a +el se intr(duce n(&iunea de lan& elementar "i simplu lan& Buler "i !amilt(nian. >ra+ul tare c(neC se )a numi c(neC. Cele d(u c(ncepte de gra+ (rientat "i gra+ ne(rientat se p(t spri2ini n practic unul pe altul. 1e la un gra+ (rientat se p(ate trece la (m(l(gul su ne(rientat c@nd se a7(rdea, ( pr(7lem ce nu presupune (rientarea "i in)ers dac se preci,ea, (rientarea. Unui gra+ (rientat simetric i se p(ate as(cia un gra+ ne(rientat legtura dintre d(u )@r+uri x "i 2 reali,at de cele d(u arce *x,2+ "i *2,x+ de sensuri c(ntrarii nl(cuindu?se cu muc!ia ?x,2@. 1e asemenea un gra+ ne(rientat p(ate +i identi+icat cu mai multe gra+uri (rientate nl(cuind +iecare muc!ie cu d(u arce (rientate n sens (pus. :ie J ! *F,.+ un gra+ ne(rientat "i x F. ;e nume"te gradul )@r+ului x numrul muc!iil(r care au ( eCtremitate n )@r+ul x. ;e n(tea, g*x+. Un )@r+ este i,(lat dac g*x+ ! >. 4.1.2. Num($ - -i-l m%)i- ,i !um($ -i-l m%)i:ie J ! *F,,+ un gra+ ne(rientat cu n )@r+uri m muc!ii "i p c(mp(nente c(neCe. 'umim numr c(cicl(matic as(ciat gra+ului J numrul r*J+ ! n - p iar numrul cicl(matic numrul s*J+ ! m - r*J+ ! m - n = p. ;e nume"te multigra+ un gra+ ne(rientat n care eCist perec!i de )@r+uri unite prin mai multe muc!ii. ;e nume"te Y ? gra+ un multigra+ pentru care numrul maCim de muc!ii ce unesc d(u )@r+uri este Y. T# $#m% . :ie J ! *F,.+ un multigra+ iar J# ! *F,.#+ un multigra+ (7&inut din > adug@nd ( muc!ie. 1ac x, 2 F "i ?x,2@ este muc!ia care se adaug la mul&imea muc!iil(r gra+ului J atunci: *1. dac x ! 2 sau x "i 2 sunt unite printr?un lan& r*J#+ ! r*J+, s*J#+ ! s*J+ = # *2. n ca, c(ntrar r*J#+ ! r*J+ = #, s*J#+ ! s*J+. 1em(nstra&ia este e)ident. C !+#-i!( . 'umerele c(cicl(matic "i cicl(matic sunt nenegati)e. 4.1.3. Num($ -$ m%)i-. G$%*u$i 'l%!%$#. A$1 $i Un gra+ J ! *F,.+ se ,ice ca este graf p-cromatic daca )@r+urile lui se p(t c(l(ra cu p?cul(ri distincte ast+el ca d(u )@r+uri adiacente s nu +ie de aceea"i cul(are. Cel mai mic numr ntreg "i p(,iti) pentru care gra+ul este pcromatic se nume"te numr cromatic . Un gra+ se ,ice c este planar dac p(ate +i repre,entat pe un plan ast+el ca d(u muc!ii s nu ai7 puncte c(mune n a+ar de eCtremit&ile l(r. Un gra+ planar determin regiuni numite fee . 0 +a& este ( regiune mrginit de muc!ii "i care nu are n interi(r nici )@r+uri nici muc!ii. C(nturul unei +e&e este +(rmat din muc!iile care ( mrginesc. 1(u +e&e sunt adiacente dac c(ntururile au ( muc!ie c(mun. ;?a dem(nstrat c numrul cr(matic al unui gra+ planar este patru. Cu pri)ire la numrul cr(matic s?a dem(nstrat urmt(area T# $#m% 2IJ!i"4 . Un gra+ este 7icr(matic dac "i numai dac nu are cicluri de lungime impar. UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie ;e nume"te ar7(re (ricare gra+ c(neC +r 7ucle "i cicluri. u x# u# uB xB

09:06 24.10.12 pag.24

x6

x&

u) x uD :ig. 4.2. BCemplu de ar7(re x)

u& xD

;e nume"te ar7(rescen& un gra+ (rientat +r circuite ast+el ca s eCiste un )@r+ "i numai unul care nu e precedat de nici un alt )@r+ *rdcina. "i (rice alt )@r+ s +ie precedat de un singur )@r+. 4.2. M#) .# .# $#'$#/#!)%$# % "$%*ului BCist trei met(de de 7a, de de+inire a unui gra+: #. . &. :atricea de inciden< :atricea de adiacen< Pista de adiacen *inciden+.

$(m +ace cun("tin& cu +iecare dintre aceste met(de. 4.2.1. M%)$i-#% .# i!-i.#!( Bste ( matrice de tipul mCn n care m este numrul de muc!ii sau arce *pentru un gra+ (rientat. iar n este numrul )@r+uril(r. <a intersec&ia liniei i cu c(l(ana j se )(r c(nsidera )al(ri de > sau # n c(n+(rmitate cu urmt(area regul: # ? dac muc!ia i este incident cu )@r+ul j *dac arcul i DintrD n )@r+ul j n ca,ul unui gra+ (rientat.H > ? dac muc!ia *arcul. i "i )@r+ul j nu sunt incidenteH -# ? numai pentru gra+uri (rientate dac arcul i DieseD din )@r+ul j. x# x x& xB x) xD x6 u# ?1 0 1 0 0 0 0 u ?1 0 0 1 0 0 0 u& 0 0 0 ?1 0 0 1 uB 0 0 ?1 0 0 0 1 u) 0 ?1 1 0 0 0 0 uD 0 ?1 0 0 1 0 0 u6 0 ?1 0 0 0 1 0 u; 0 0 ?1 0 0 1 0 :ig. 4./. BCemplu de matrice de inciden& *).+ig.1. Bste u"(r de (7ser)at c aceast met(d este de ( e+icacitate mic n sensul utili,rii mem(riei calculat(rului: +iecare linie c(n&ine d(ar d(u elemente di+erite de ,er( *( muc!ie p(ate +i incident cu nu mai mult de d(u )@r+uri.. En lim7a2ul 8ascal matricea de inciden& p(ate +i redat printr?un ta7l(u 7idimensi(nal mC n: Matr_Incd arra! "1..#in$%Count& 1..'o(%Count) o* inte+er, 4.2.2. M%)$i-#% .# %.i%-#!( Bste ( matrice ptrat nC n aici n este numrul de )@r+uri. :iecare element p(ate +i > dac )@r+urile respecti)e nu sunt adiacente sau 1 n ca, c(ntrar. 8entru un gra+ +r 7ucle putem (7ser)a urmt(arele: diag(nala principal este +(rmat numai din ,er(uriH pentru gra+uri ne(rientate matricea este simetric +a& de diag(nala principal. x# x x& xB x) xD x6 x# 0 0 1 1 0 0 0 x 0 0 1 0 1 1 0 x& 0 0 0 0 0 1 1 xB 0 0 0 0 0 0 1 x) 0 0 0 0 0 0 0 xD 0 0 0 0 0 0 0 UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie x6 0 0 0 0 0 0 0

09:06 24.10.12 pag.26

:ig. 4.4. BCemplu de matrice de adiacen& *).+ig.1. En lim7a2ul 8ascal matricea de adiacen& p(ate +i repre,entat n m(dul urmt(r: Matr_-d arra! "1..'o(%Count&1..'o(%Count) o* b!te& sau Matr_-d arra! "1..'o(%Count&1..'o(%Count) o* boolean, 1up cum este lesne de (7ser)at "i n acest ca, mem(ria calculat(rului este utili,at nu prea e+icace din care cau, matricea de adiacen& ca "i matricea de inciden& se )(r utili,a de (7icei d(ar n ca,ul n care se )a re,(l)a ( pr(7lem c(ncret pentru care repre,entarea gra+ului n aceast +(rm aduce unele +acilit&i alg(ritmului respecti). 8entru pstrarea gra+uril(r n mem(ria calculat(rului *n de(se7i mem(ria eCtern. se )a utili,a una din p(si7ilit&ile de mai 2(s. 4.2.3. Li+)% .# %.i%-#!( ,i li+)% .# i!-i.#!( Li+)% .# %.i%-#!( este ( list cu n linii *dup numrul de )@r+uri n. n linia cu numrul i )(r +i scrise numerele )@r+uril(r adiacente cu )@r+ul i. Li+)% .# i!-i.#!( se de+ine"te anal(gic cu de(se7irea c n linia i )(r +i scrise numerele muc!iil(r *arcel(r. incidente cu )@r+ul i. 5epre,entarea gra+uril(r prin intermediul acest(r liste permite utili,area mai e+icace a mem(riei calculat(rului ns aceste +(rme sunt mai c(mplicate at@t n reali,are c@t "i n timpul pr(cesrii. 8entru a lua n c(nsidera&ie lungimea )aria7il a liniil(r )(r +i utili,ate )aria7ile dinamice "i p(interi. $(m eCempli+ica pentru un gra+ cu n )@r+uri. 1e(arece +iecare element al listei c(n&ine numere de )@r+uri este e)ident s c(nsiderm c )(m a)ea un "ir de )aria7ile dinamice de tip ='TB>B5 care se )(r a+la n rela&ia respecti) de precedare *succedare.. 9ceast rela&ie se )a reali,a prin p(interi uni&i mpreun cu )aria7ila de tip ntreg n nregistrarea *8ascal: rec(rd.. 8entru a pstra indicat(rii de intrare n aceste "iruri se )a +(l(si un ta7l(u unidimensi(nal de indicat(ri de lungime n. En calitate de sim7(l de terminare a "irului se )a utili,a un sim7(l care nu a +(st +(l(sit la numera&ia )@r+uril(r *de eCemplu >. care )a +i intr(dus n calitate de )aria7il de tip ntreg al ultimului 7l(c. D# #&#m'lu lista de adiacen& *+ig.1.1.: 1?/ 2?/ /?6 4M4 3?0 6?0 4?0 )a a)ea repre,entare intern din +ig.4.3. $a +i necesar de reali,at urmt(area declara&ie: '!(e Bloc$.tr / 0Bloc$'!(e, Bloc$'!(e / record, 1u2ber inte+er, .oint Bloc$.tr, end, Var In_.tr arra! "1..'o(%Count) o* Bloc$.tr, <ista de adiacen& *"i reali,area repre,entrii interne. se )a implementa cu a2ut(rul pr(cedurii 1e3 4Bloc$.tr_'!(e_Variable) n care Bloc$.tr_'!(e_Variable este ( )aria7il de tip %l(cA8tr. b 4 0 3 6 0 4 0 0

2 / 4 b / c 3 c 6 c UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu 0

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag.29

)aria7ile dinamice *p(inter "i )aria7il de tip ntreg. masi) de indicat(ri :ig. 4.3. 5epre,entarea intern a listei de adiacen& 4.3. S)$u-)u$i .# .%)# 4.3.1. Li+)# :iecare tip de list de+ine"te ( mul&ime de "iruri +inite de elemente de tipul declarat. 'umrul de elemente care se nume"te lungimea listei p(ate )aria pentru di+erite liste de acela"i tip. <ista care nu c(n&ine nici un element se )a numi )id. 8entru list sunt de+inite n(&iunile nceputul s+@r"itul listei "i respecti) primul "i ultimul element de asemenea elementul curent ca "i predeces(rul "i succes(rul elementului curent. Blement curent se nume"te acel unic element care este accesi7il la m(mentul dat. 4.3.2. Fi$# .# %,)#')%$# :irele de a"teptare *,% r@nd c(ad "ir de a"teptare. se )(r +(l(si pentru a reali,a alg(ritmul de prelucrare a elementel(r listei n c(n+(rmitate cu care elementele )(r +i eliminate din list n (rdinea n care au +(st incluse n ea *primul s(sit ? primul ser)it.. 0pera&iile de 7a, cu +irele de a"teptare: 4.3.3. S)i0# ;ti)a se utili,ea, pentru a reali,a alg(ritmul de prelucrare a elementel(r dup principiul Dultimul s(sit ? primul prelucratD *<=:0.. 0pera&iile de 7a, cu sti)ele sunt urmt(arele: 4.3.4. A$1 $i ;e )a de+ini ( mul&ime de structuri +iecare din care )a c(nsta dintr?un (7iect de 7a, numit 1rf sau rdcina arborelui dat "i ( list de elemente din mul&imea de+init care *elementele. se )(r numi subarbori ai ar7(relui dat. 9r7(rele pentru care lista su7ar7(ril(r este )id se )a numi arbore tri1ial iar rdcina lui ? frunO . 5dcina ar7(relui se )a numi tatl )@r+uril(r care ser)esc drept rdcini pentru su7ar7(riH aceste )@r+uri se )(r mai numi c(piii rdcinii ar7(relui: rdcina primului su7ar7(re se )a numi fiul cel mai mare iar rdcina +iecrui su7ar7(re urmt(r n list se )a numi +rate. 0pera&iile de 7a, pentru ar7(ri )(r +i: :(rmarea unui ar7(re tri)ialH 9legerea sau nl(cuirea rdcinii ar7(reluiH 9legerea sau nl(cuirea listei rdcinil(r su7ar7(ril(rH 0pera&iile de 7a, care sunt )ala7ile pentru liste. 4.4. Al" $i)mi '# "$%*u$i 4.4.1. C(u)%$# 6! %.C!-im# <a cutarea n ad@ncime *parcurgerea unui gra+ n sens direct n pre(rdine. )@r+urile gra+ului )(r +i )i,itate n c(n+(rmitate cu urmt(area pr(cedur recursi): mai nti 1a fi 1iOitat rdcina arborelui Y, apoi, dac rdcina arborelui nu este frunO - pentru fiecare fiu p al rdcinii Y ne 1om adresa recursi1 procedurii de parcurgere n adncime pentru a 1iOita 1rfurile tuturor subarborilor cu rdcina p ordonate ca fii ai lui Y. En ca,ul utili,rii unei sti)e pentru pstrarea drumului curent pe ar7(re drum care ncepe din rdcina ar7(relui "i se termin cu )@r+ul )i,itat n m(mentul dat p(ate +i reali,at un alg(ritm nerecursi) de +(rma: 3i4itea4 rdcina arborelui i introdu5o 6n %ti7a 7id S, 89I#E %ti7a S nu e%te 7id :O UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu :(rmarea unei sti)e )ideH $eri+icare la )idH 9legerea elementului din t(pul sti)ei cu sau +r eliminareH =ntr(ducerea unui element n(u n t(pul sti)ei. :(rmarea unui :9 )idH $eri+icare dac :9 nu este )idH 9legerea primului element cu eliminarea lui din :9H =ntr(ducerea unei )al(ri n(i n calitate de ultim element al :9.

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag./0

BE;I1 *ie ( 5 7<r*ul din to(ul %ti7ei S, I= *iii 7<r*ului ( 6nc nu au *o%t 7i>ita?i '9E1 7i>itea> *iul 2ai 2are al lui ( i introduce5l 6n S E#@E BE;I1 eli2in 7<r*ul ( din %ti7a S I= ( are *ra?i '9E1 7i>itea> (e *ratele lui ( i introduce5l 6n %ti7a S E1: E1: 9cest alg(ritm p(ate +i m(di+icat pentru a putea +i utili,at la parcurgerea tutur(r )@r+uril(r unui gra+ ar7itrar. En alg(ritmul de mai 2(s se )a presupune c este sta7ilit ( rela&ie de (rdine pe mul&imea tutur(r )@r+uril(r gra+ului iar mul&imea )@r+uril(r adiacente cu un )@r+ ar7itrar al gra+ului este de asemenea (rd(nat: 89I#E 7a eAi%ta cel (u?in un 7<r* care nu a *o%t 7i>itat :O BE;I1 *ie ( 5 (ri2ul din 7<r*urile ne7i>itate, 7i>itea> 7<r*ul ( i introduce5l 6n %ti7a 7id S, 89I#E %ti7a S nu e%te 7id :O BE;I1 *ie ( 5 7<r*ul din to(ul %ti7ei @, I= & 7<r*uri ale lui ( %unt 7<r*uri adiacente ne7i>itate '9E1 BE;I1 *ie 4 (ri2ul 7<r* ne7i>itat din 7<r*urile adiacente cu (, (arcur+e 2uchia ((.4)& 7i>itea> 7<r*ul 4 i introduce5l 6n %ti7a S, E1: E#@E eli2in 7<r*ul ( din %ti7a S E1: E1: En ca,ul n care se )a lucra cu un gra+ c(neC ar7itrar cu rela&ia de (rdine lips nu )a mai a)ea imp(rtan& (rdinea de parcurgere a )@r+uril(r. 8r(punem un alg(ritm care utili,ea, mai larg p(si7ilit&ile sti)ei cea ce +ace pr(gramul mai e+ecti) n sensul diminurii timpului de calcul necesar. 1e eCemplu acest alg(ritm n )arianta recursi) este pe larg utili,at n pr(gramele de selectare gl(7al n su7direct(ri *ca,ul pr(gramel(r anti)irus.. Introdu 6n %ti7 7<r*ul ini?ial i 2archea>5l, 89I#E %ti7a nu e%te 7id :O BE;I1 eAtra+e un 7<r* din %ti7, I= eAi%t 7<r*uri ne2arcate adiacente cu 7<r*ul eAtra% '9E1 2archea>5le i introduce5le 6n %ti7, E1: 4.4.2. Al" $i)mul .# -(u)%$# 6! l($"im# 8arcurgerea gra+ului n lrgime ca "i parcurgerea n ad@ncime )a garanta )i,itarea +iecrui )@r+ al gra+ului eCact ( singur dat ns principiul )a +i altul. 1up )i,itarea )@r+ului ini&ial de la care )a ncepe cutarea n lrgime )(r +i )i,itate t(ate )@r+urile adiacente cu )@r+ul dat ap(i t(ate )@r+urile adiacente cu aceste ultime )@r+uri ".a.m.d. p@n )(r +i )i,itate t(ate )@r+urile gra+ului. B)ident este necesar ca gra+ul s +ie c(neC. 9ceast m(dalitate de parcurgere a gra+ului *n lrgime sau p(st(rdine. care mai este adesea numit parcurgere n (rdine (ri,(ntal reali,ea, parcurgerea )@r+uril(r de la st@nga la dreapta ni)el dup ni)el. 9lg(ritmul de mai 2(s reali,ea, parcurgerea n lrgime cu a2ut(rul a d(u +ire de a"teptare V# "i V . @e 7or *or2a dou *ire de ate(tare 7ide 51 i 5$, Introduce rdcina 6n =- 51, 89I#E cel (u?in unul din *irele de ate(tare 51 %au 5$ nu 7a *i 7id :O I= 51 nu e%te 7id '9E1 BE;I1 *ie ( 7<r*ul din to(ul =- 51, 7i>itea> 7<r*ul ( eli2in<ndu5l din 51, 7i>itea> (e to?i *iii lui ( 6n =- 5$& 6nce(<nd cu cel 2ai 2are, E1: E#@E 6n calitate de 51 %e 7a lua =- 5$& care nu e%te 7id& UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie iar 6n calitate de 5$ %e 7a lua =- 7id 51,

09:06 24.10.12 pag./1

$(m n(ta c pr(cedura parcurgerii gra+ului n lrgime permite s reali,m ar7(rele de cutare "i n acela"i timp s c(nstruim acest ar7(re. Cu alte cu)inte se )a re,(l)a pr(7lema determinrii unei re,(l)ri su7 +(rma )ect(rului *a#, a ,.... de lungime necun(scut dac este cun(scut c eCist ( re,(l)are +init a pr(7lemei. 9lg(ritmul pentru ca,ul general este anal(gic cu cel pentru un gra+ n +(rm de ar7(re cu ( mic m(di+icare care c(nst n aceea c +iecare )@r+ )i,itat )a +i marcat pentru a eCclude ciclarea alg(ritmului. Al" $i)mul '%$-u$"#$ii "$%*ului 6! l($"im#D ;e )(r de+ini d(u :9 V# "i V )ideH =ntr(du )@r+ul ini&ial n :9 V# "i marc!ea,?lH 89I#E =- 51 nu e%te 7id :O BE;I1 7i>itea> 7<r*ul din to(ul =- 51 i eli2in5l din =-, I= eAi%t 7<r*uri ne2arcate adiacente cu 7<r*ul dat '9E1 introdu5le 6n =- 5$, E1: 4.4.3. N iu!# .# "$%* .# %- '#$i$#. Al" $i)mul .# .#)#$mi!%$# % "$%*ului .# %- '#$i$# :ie [ un su7gra+ care c(n&ine t(ate )@r+urile unui gra+ ar7itrar J. 1ac pentru +iecare c(mp(nent de c(neCitate a lui J su7gra+ul [ )a de+ini un ar7(re atunci [ se )a numi gra+ de ac(perire *sc!eletul sau carcas. gra+ului >. Bste e)ident c gra+ul de ac(perire eCist pentru (ricare gra+: elimin@nd ciclurile din +iecare c(mp(nent de c(neCitate adic elimin@nd muc!iile care sunt n plus )(m a2unge la gra+ul de ac(perire. ;e nume"te gra+ aciclic (rice gra+ care nu c(n&ine cicluri. 8entru un gra+ ar7itrar J cu n )@r+uri "i m muc!ii sunt ec!i)alente urmt(arele a+irma&ii: 1. J este ar7(reH 2. J este un gra+ c(neC "i m O n - #H /. J este un gra+ aciclic "i m ! n - #H 4. (ricare d(u )@r+uri distincte *di+erite. ale lui J sunt unite printr?un lan& simplu care este unicH 3. J este un gra+ aciclic cu pr(prietatea c dac ( perec!e (arecare de )@r+uri neadiacente )(r +i unite cu ( muc!ie atunci gra+ul (7&inut )a c(n&ine eCact un ciclu. C !+#-i!( : numrul de muc!ii pentru un gra+ ar7itrar > care )a +i necesar a +i eliminate spre a (7&ine un gra+ de ac(perire nu depinde de (rdinea eliminrii l(r "i este egal cu m*J+-n*J+=H*J+ unde m*J+, n*J+ "i H*J+ sunt numrul de muc!ii )@r+uri "i c(mp(nente c(neCe respecti). 'umrul s*J+ ! m*J+-n*J+= H*J+ se nume"te rang ciclic sau numr ciclomatic al gra+ului J. 'umrul r*J+ ! n*J+-H*J+ M rang cociclomatic sau numr cociclomatic. 1eci s*J+=r*J+!m*J+. Bste ade)rat urmt(area a+irma&ie: (rice su7gra+ a unui gra+ ar7itrar J se c(n&ine ntr?un gra+ de ac(perire a gra+ului J. BCist mai mul&i alg(ritmi de determinare a gra+ului de ac(perire. 9lg(ritmul de mai 2(s nu este un alg(ritm? standard ci este unul ela7(rat n 7a, alg(ritmului de cutare n lrgime. Bsen&a alg(ritmului c(nst n aceea c +(l(sind d(u +ire de a"teptare n unul din care sunt nscrise *pe r@nd. numerele )@r+uril(r adiacente cu )@r+urile din cellalt :9 *ca "i n ca,ul cutrii n lrgime. )(r +i eliminate muc!iile dintre )@r+urile unui :9 "i t(ate muc!iile n a+ar de una dintre +iecare )@r+ al :9 curent "i )@r+urile din :9 precedent. n ca,ul En care am7ele :9 )(r de)eni )ide pr(cedura se )a termina. 8entru a nu admite ciclarea "i ca s +im siguri c au +(st prelucrate t(ate c(mp(nentele c(neCe se )a utili,a marcarea )@r+uril(r. 1ac dup terminarea unui ciclu (rdinar nu au mai rmas )@r+uri nemarcate pr(cedura ia s+@r"it n ca, c(ntrar n calitate de )@r+ ini&ial se )a lua (ricare din )@r+urile nemarcate. D#+-$i#$#% %l" $i)muluiD 1. @e 7or declara dou =- 4=-1 i =-B) 7ide. B. @e 7a lua 6n calitate de 7<r* ini?ial un 7<r* arbitrar al +ra*ului. /. @e 7a introduce 7<r*ul ini?ial 6n *irul de ate(tare 7id =-1 i %e 7a 2arca ace%t 7<r*. 4. @e 7or introduce 6n =-B toate 7<r*urile adiacente cu 7<r*urile din =-1 i %e 7or 2arca. :ac =-B e%te 7id %e 7a trece la (.C& 6n ca> contrar 5 la (. D. 3. @e 7or eli2ina toate 2uchiile care lea+ 7<r*urile din =-B. 6. .entru toate 7<r*urile din =-B 7or *i eli2inate toate 2uchiile 6n a*ar de una care lea+ 7<r*ul dat cu 7<r*urile din =-1. 4. @e 7or %chi2ba cu nu2ele =-1 i =-B 4=-1 7a de7eni =-B i in7er%). UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie

09:06 24.10.12 pag./2

E. :ac eAi%t cel (u?in un 7<r* ne2arcat %e 7a lua 6n calitate de 7<r* ini?ial oricare din ace%tea i %e 7a trece la (.1& alt*el 9. @'O.. >ra+ul (7&inut este gra+ul de ac(perire. 4.4.4. N iu!# .# .$um mi!im. Al" $i)mul lui F $. '#!)$u .#)#$mi!%$#% .$umului mi!im 8entru un gra+ (rientat J ! *F,.+ se )a numi drum un "ir de )@r+uri Q O *x>, x#,..., xr+ cu pr(prietatea c *x>, x#+ *x#, x + ... *xr-#, xr+ apar&in lui . deci sunt arce ale gra+ului "i eCtremitatea +inal a arcului precedent c(incide cu eCtremitatea ini&ial a arcului urmt(r. $@r+urile x> "i xr se numesc eCtremit&ile drumului Q. <ungimea unui drum este dat de numrul de arce pe care le c(n&ine. 1ac )@r+urile x>, x#,..., xr sunt distincte d(u c@te d(u drumul Q este elementar. 9dese(ri +iecrui arc *muc!ii. i se pune n c(resp(nden& un numr real care se nume"te ponderea *lungimea. arcului. <ungimea arcului *xi, xj+ se )a n(ta \*i,j+ iar n ca,ul n care un arc este lips p(nderea lui )a +i c(nsiderat +(arte mare *pentru calculat(r cel mai mare numr p(,iti) p(si7il.. En ca,ul gra+uril(r cu arce p(nderate *gra+uri p(nderate. se )a c(nsidera lungime a unui drum suma p(nderil(r arcel(r care +(rmea, acest drum. 1rumul care une"te d(u )@r+uri c(ncrete "i are lungimea cea mai mic se )a numi drum minim iar lungimea drumului minim )(m numi distan . $(m n(ta distan&a dintre x "i t prin d*x, t+ e)ident d*x,x+!>. 8ermite determinarea drumului minim care ncepe cu un )@r+ ini&ial xi p@n la (ricare )@r+ al gra+ului J. 1ac prin Pij se )a n(ta p(nderea arcului *xi, xj+ atunci alg(ritmul c(n&ine urmt(rii pa"i: 1. 2. :iecrui )@r+ xj al gra+ului J se )a ata"a un numr +(arte mare [j*]+. $@r+ului ini&ial i se )a ata"a [o ! >H ;e )(r calcula di+eren&ele [j - [i pentru +iecare arc *xi, xj+. ;unt p(si7ile trei ca,uri: a. 7. c. [j - [i 9 Pij, [j - [i ! Pij, [j - [i 4 Pij.

Ca,ul DcD permite mic"(rarea distan&ei dintre )@r+ul ini&ial "i xj din care cau, se )a reali,a [j ! [i = Pij. 8asul 2 se )a repeta at@ta timp c@t )(r mai eCista arce pentru care are l(c inegalitatea c. <a terminare etic!etele [i )(r de+ini distan&a de la )@r+ul ini&ial p@n la )@r+ul dat xi. /. 9cest pas presupune sta7ilirea sec)en&ei de )@r+uri care )a +(rma drumul minim. ;e )a pleca de la )@r+ul +inal xj spre cel ini&ial. 8redeces(rul lui xj )a +i c(nsiderat )@r+ul xi pentru care )a a)ea l(c [j - [i ! Pij. 1ac )(r eCista c@te)a arce pentru care are l(c aceast rela&ie se )a alege la (p&iune.

4.4.5 Al" $i)mul B#llm%! E C%l%1% 8ermite determinarea drumului minim dintre (ricare )@r+ al gra+ului p@n la un )@r+ numit )@r+ +inal. Btapa ini&ial presupune ata"area gra+ului dat J a unei matrice p(nderate de adiacen& care se )a +(rma n c(n+(rmitate cu urmt(arele: 2. /. 1. :*i,j+ O Pij dac eCist arcul *xi, xj+ de p(ndere PijH :*i,j+ O d unde d este un numr +(arte mare *de tip ntreg maCimal pentru calculat(rul dat. dac arcul *xi, xj+ este lipsH :*i,j+ O > dac i ! j. 1. I>*i+ ! Pin dac eCist arcul *xi, xn+ unde xn este )@r+ul +inal pentru care se caut drumul minim Pin este p(nderea acestui arcH I>*i+ ! d dac arcul *xi, xn+ este lipsH I>*i+ ! > dac i ! j. 1. 2. IH*i+ ! min"I H-#< Pij=IH-#*j+$ unde i ! #, ,T, n - #, j ! #, ,..., nH i94j< IH*n+ ! >.

<a etapa a d(ua se )a ela7(ra un )ect(r I> n +elul urmt(r:

2. /.

9lg(ritmul c(nst n calcularea iterati) a )ect(rului I n c(n+(rmitate cu urmt(rul pr(cedeu:

C@nd se )a a2unge la IH ! IH-# ? ;T08. C(mp(nenta cu numrul i a )ect(rului IH cu )al(area di+erit de ,er( ne )a da )al(area minim a drumului care leag )@r+ul i cu )@r+ul n. 4.5. R##l# .# )$%!+' $) 4.5.1. N iu!i "#!#$%l# Un gra+ (rientat J ! *F, .+ se nume"te reea de transport dac satis+ace urmt(arele c(ndi&ii: UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie a. eCist un )@r+ unic a din F n care nu intr nici un arc sau dZ*a+!> H 7. eCist un )@r+ unic b din F din care nu iese nici un arc sau d=*a+!>H c. J este c(neC "i eCist drumuri de la a la b n JH d. s?a de+init ( +unc&ie c: .8 ast+el nc@t c*u+ > pentru (rice arc u din ..

09:06 24.10.12 pag.//

$@r+ul a se nume"te intrarea re&elei )@r+ul b se nume"te ie"irea re&elei iar c*u+ este capacitatea arcului u. 0 +unc&ie fA .8 ast+el nc@t f*u+ > pentru (rice arc u se nume"te flux n re&eaua de transp(rt J cu +unc&ia de capacitate c care se n(tea, J ! *F, ., c+ dac sunt ndeplinite urmt(arele d(u c(ndi&ii: a. C(ndi&ia de c(nser)are a +luCului: 8entru (rice )@r+ x di+erit de a "i b suma +luCuril(r pe arcele care intr n x este egal cu suma +luCuril(r pe arcele care ies din x. 7. C(ndi&ia de mrginire a +luCului: BCist inegalitatea f*u+ c*u+ pentru (rice arc u .. 1ac f*u+ ! c*u+ arcul se nume"te saturat . Un drum se )a numi saturat dac )a c(n&ine cel pu&in un arc saturat. :luCul t(ate drumurile cruia sunt saturate se )a numi flux complet . Cel mai mare dintre +luCurile c(mplete se nume"te flux maxim. 8entru (rice mul&ime de )@r+uri % . )(m de+ini ( tietur \Z*%+ ! "*x, 2+ ( x 9 2 % *x,2.$ adic mul&imea arcel(r care intr n mul&imea % de )@r+uri. 8rin \=*%+ )(m n(ta mul&imea arcel(r care ies din mul&imea % de )@r+uri. Bste 2ust a+irma&ia: suma f*u+ pentru u \=*%+ este egal cu suma f*u+ pentru arcele u\Z*%+ . 9ceast )al(are c(mun se )a n(ta fb. 4.5.2. Al" $i)mul F $.EFulG#$+ ! 9re l(c urmt(area )# $#m( *:(rd?:ulAers(n.: 8entru (rice re&ea de transp(rt J ! *F, ., c+ cu intrarea a "i ie"irea b )al(area maCim a +luCului la ie"ire este egal cu capacitatea minim a unei tieturi adic: max fb ! min c*\Z*%++. En 7a,a acestei te(reme a +(st ela7(rat urmt(rul alg(ritm de determinare a +luCului maCim *:(rd?:ulAers(n. la ie"irea b a unei re&ele de transp(rt J ! *F, ., c+ unde capacitatea c ia numai )al(ri ntregi: 1. ;e de+ine"te +luCul ini&ial a)@nd c(mp(nente nule pe +iecare arc al re&elei adic f*u+ ! > pentru (rice arc u .H 2. ;e determin lan&urile nesaturate de la a la b pe care +luCul p(ate +i mrit prin urmt(rul pr(cedeu de etic!etare: a. ;e marc!ea, intrarea a cu FWGH 7. Un )@r+ x +iind marcat se )a marca: cu FWxG (ricare )@r+ 2 nemarcat cu pr(prietatea c arcul u ! *x, 2+ este nesaturat adic f*u+9c*u+ H cu F?xG ? (rice )@r+ 2 nemarcat cu pr(prietatea c arcul u ! *x, 2+ are un +luC nenul adic f*u+4>. 1ac prin acest pr(cedeu de marcare se etic!etea, ie"irea b atunci +luCul fb (7&inut la pasul curent nu este maCim. ;e )a c(nsidera atunci un lan& +(rmat din )@r+urile etic!etate *ale cr(r etic!ete au respecti) semnele W sau ?. care une"te pe a cu b "i care p(ate +i gsit u"(r urmrind etic!etele )@r+uril(r sale n sensul de la b ctre a. 1ac acest lan& este 1 s n(tm cu 1= mul&imea arcel(r *x, 2+ unde marca2ul lui 2 are semnul W deci care sunt (rientate n sensul de la a ctre b "i cu 1Z mul&imea arcel(r *x, 2+ unde marca2ul lui 2 are semnul ? deci care sunt (rientate n sensul de la b ctre a. 1eterminm cantitatea: e ! min "min*c*u+ - f*u++, min f*u+$. u 1= u 1Z 1in m(dul de etic!etare re,ult e 4 >. $(m mri cu e +luCul pe +iecare arc u din 1= "i )(m mic"(ra cu e +luCul pe +iecare arc u 1Z (7&in@nd la ie"ire un +luC egal cu fb=e. ;e repet aplicarea pasului 2 cu +luCul n(u (7&inut. 1ac prin acest pr(cedeu de etic!etare nu putem marca ie"irea b +luCul fb are ( )al(are maCim la ie"ire iar mul&imea arcel(r care unesc )@r+urile marcate cu )@r+urile care nu au putut +i marcate c(nstituie ( tietur de capacitate minim *dem(nstra&i c se )a a2unge n aceast situa&ie dup un numr +init de pa"i.. Bi1li "$%*i#. 1. 2. C.eu&anu. Circuite l(gice "i c(men,i sec)en&iale. =a"i fQunimeag 196/ T. %@n,aru ".a. Matematici speciale. %ucure"ti B.1.8. 1961 UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

Ciclu de prelegeri la cursul Matematica discret n inginerie /.

09:06 24.10.12 pag./4

>!.Mi!(c '.Micu. Te(ria pr(7a7ilit&il(r "i statistica matematica. %ucure"ti B.1.8. 196

UTM C!i"inu 1999 # $.%e"liu

S-ar putea să vă placă și