Sunteți pe pagina 1din 2

Guvernul României

Hotărâre nr. 589 din 13/06/2007


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 20/06/2007

privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 78 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - În vederea implementării sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid privind prevenirea şi controlul bolilor transmisibile, se aprobă fişa unică de
raportare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
___________
*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Art. 2. - Pentru bolile transmisibile marcate cu "(T)" din fişa unică de raportare prevăzută la art. 1, toţi furnizorii de servicii medicale au obligaţia să declare
telefonic cazurile depistate, îndată după depistare, la serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din cadrul autorităţii de sănătate publică
judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.
Art. 3. - Pentru toate bolile transmisibile prevăzute în fişa unică de raportare prevăzută la art. 1, după emiterea diagnosticului de caz suspect sau confirmat,
toţi furnizorii de servicii medicale au obligaţia să completeze fişa unică de raportare, care se înaintează autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, în termen de maximum 5 zile de la data depistării/confirmării, prin fax, curier rapid sau prin poştă.
Art. 4. - Multiplicarea şi distribuirea fişelor unice de raportare către furnizorii de servicii medicale reprezintă atribuţii ale autorităţilor de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti.
Art. 5. - Pentru raportarea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, tuberculoză şi alte boli transmisibile se utilizează fişele de supraveghere specifice, potrivit
metodologiilor de supraveghere specifice elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice.
Art. 6. - Personalul care are acces la datele de identitate cuprinse în fişa unică de raportare este obligat să respecte confidenţialitatea acestora şi să aplice
măsurile de protecţie a acestora, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 7. - Metodologia de raportare numerică statistică a bolilor transmisibile se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
Art. 8. - Pentru ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, integrarea datelor prevăzute de prezenta hotărâre se realizează pe baza protocolului de
colaborare încheiat între Ministerul Sănătăţii Publice şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.
Art. 9. - Circuitul informaţional al fişei unice de raportare, de la nivelul furnizorilor de servicii medicale, din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice şi a altor
ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie, către direcţia coordonatoare din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii
publice.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
───────────────
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David

Bucureşti, 13 iunie 2007.


Nr. 589.

ANEXĂ

FIŞĂ UNICĂ DE RAPORTARE CAZ DE BOALĂ TRANSMISIBILĂ


Pentru bolile marcate cu (T) se anunţă telefonic imediat
Toate fişele se trimit în termen de 5 zile prin: curier, poştă, fax Bifaţi
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ [ ] (T) Poliomielită cu virus sălbatic
│Date despre pacient: │ [ ] Paralizie acută flască (PAF)
│ │ [ ] (T) Tetanos
│ Numele şi prenumele: ................................ │ [ ] (T) Tetanos neonatal
│ Adresa: ............................................. │ [ ] (T) Difterie
│ ............................................. │ [ ] (T) Rujeolă
│ (acoperă pentru duplicat I) │ [ ] Rubeolă
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ [ ] (T) Infecţie rubeolică congenitală NN
Localitate de domiciliu: ............................................. [ ] (T) Gripă umană cauzată de un nou subtip
Localitate/ţară de incubaţie: ........................................ [ ] Infecţie cu Haemophylus tnft. b.
Data naşterii (sau vârsta dacă nu se cunoaşte D.N.): ...../...../..... [ ] Sifilis recent şi congenital
Sex: ................ Ocupaţia: ........................... [ ] Infecţii gonococice
Locul de muncă/Colectivitatea: ....................................... [ ] Infecţie HIV
────────────────────────────────────────────────────────────────────── [ ] Infecţie cu Chlamydia spp.
Date despre boală: [ ] Infecţie genitală cu Herpes simplex
Data debutului bolii: ..../..../...... [ ] Limfogranulomatoza veneriană
Data depistării: ..../..../...... [ ] Hepatita virală acută A
Internat: DA ........ NU ........ [ ] Hepatita virală acută B
Deces: DA ........ NU ........ Data decesului: ..../..../........ [ ] Hepatita virală acută C
Cum a fost depistat: consult clinic ............. contact ............ [ ] Alte hepatite virale acute
screening .................... alte .................................. [ ] (T) Infecţie cu E. coli Enterohemoragic (EHEC)
Datele privind modalitatea confirmării cazului: [ ] Campylobacterioze
Conform definiţiei clinice de caz: DA ........ NU ......... [ ] Yersinioze
Conform diagnosticului etiologic: DA ........ NU ......... [ ] Cryptosporidiaza
Data recoltării probei: ..../..../...... [ ] Salmoneloze
Rezultatul diagnosticului etiologic: .................. [ ] TIA (alte etiologii)
....................................................... [ ] (T) Botulism
Metoda de laborator: .................................. [ ] Shigelloză (dizenterie bact.)
[ ] Dizenterie amoebiană
Conform criteriilor epidemiologice: DA ........ NU ......... [ ] (T) Febră tifoidă şi paratifoidă
Observaţii privind cazul: (date clinice, paraclinice sau [ ] (T) Listerioză
epidemiologice) ...................................................... [ ] Trichinoză
...................................................................... [ ] (T) Leptospiroză
[ ] Toxoplasmoză
[ ] Varianta transmisibilă CJ
Date privind sursa de infecţie şi calea de transmitere a infecţiei: [ ] Citomegalia acută
[ ] Infecţii pneumococice
Depistată: [DA ______] [NU _______] [ ] (T) Boala meningococică (MCSE)
[ ] Meningite bacteriene
Contact cu caz similar/confirmat: [DA ______] [NU _______] [ ] (T) Meningite virale
[ ] (T) Meningită bacilară TBC
Transmitere aerogenă [DA ______] [NU _______] [ ] Tuberculoză
[ ] (T) Legioneloze
Transmitere prin alimente [DA ______] [NU _______] [ ] (T) Psitacoză/Ornitoză
[ ] Scarlatină
Transmitere hidrică [DA ______] [NU _______] [ ] Infecţie urliană (parotidită epidemică)
[ ] (T) Antrax
Transmitere prin elemente de mediu [DA ______] [NU _______] [ ] (T) Bruceloză acută
[ ] Echinococoză
Transmitere parenterală [DA ______] [NU _______] [ ] Ankilostomiază
[ ] (T) Tularemie
Transmitere prin vectori [DA ______] [NU _______] [ ] Morvă/Melioidoză
[ ] Leishmanioză
Transmitere iatrogenă [DA ______] [NU _______] [ ] Filariaze/dracunculoză
[ ] Rabie
Transmitere sexuală [DA ______] [NU _______] [ ] Boala Lyme
[ ] (T) Encefalite inf. primare
────────────────────────────────────────────────────────────────────── [ ] (T) Encefalite trsm. prin vectori/West Nile
[ ] Febra Q/butonoasă/rickettsioze
Datele sunt furnizate şi completate de: [ ] (T) Holeră
[ ] (T) Malarie
Numele şi prenumele medicului: Semnătura şi parafa: [ ] (T) Pestă
[ ] (T) Lepră
Locul de muncă al medicului: [ ] (T) Tifos exantematic/Brill
[ ] (T) Febrele virale hemoragice
Bifaţi în cazul în care mai doriţi fişe: ......... [ ] (T) Febră galbenă
[ ] (T) Dengă
Nr. ASP ....../........................ (cod auto + nr. din registru) [ ] (T) Variolă/varioloidul
[ ] (T) etiologie necunoscută
Data primirii fişei: ...../...../..... [ ] (T) eveniment neobişnuit/neaşteptat
[ ] (T) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile
[ ] Pertussis
[ ] (T) Sindrom acut respirator sever (SARS)

S-ar putea să vă placă și